Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia"

Transkript

1 Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej Fredericia

2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter... 4 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Flex -regler/opsparing af timer... 5 Ferie... 5 Selvbetalt fri... 5 Jobsamtale... 5 Den Praktiske Prøve... 5 Fagprøve... 6 VFU Virksomheds Forlagt Undervisning... 6 Rokering... 6 Skoleperioder... 6 Løn/godtgørelse... 6 Befordringsgodtgørelse... 6 Prøvetid... 7 Sprog... 7 Sygdom/fravær/orlov... 7 Barselsorlov... 7 Barnets første sygedag... 7 VFU Virksomheds Forlagt Undervisning... 7 Lægebesøg/tandlæge... 7 Sygdom... 7 Betalte Fridage... 8 Begravelse... 8 Bryllup... 8 Runde fødselsdage... 8 Teoriprøve/køreprøve... 8 EMMA-kriterier... 8 Internet... 9 Jobansøgninger... 9 Kundebetjening... 9 Mad og drikke... 9 Musik/IT... 9 Omgangstone... 9 Ordensregler... 9 Påklædning og hygiejne Rygning Rusmidler Sygdom/fravær Telefonering/brug af mobiltelefon Tavshedspligt Udeblivelse Afskedigelse fra Praktikcenter Anbefalinger/udtalelser Samtykkeerklæring

3 Velkommen Vi håber denne lille introduktion, vil være dig til hjælp, så du hurtigt vil falde til blandt dine nye kolleger i Praktikcentret. Vi bestræber os på, at Praktikcentret skal være en tryg og attraktiv arbejdsplads, hvor du har mulighed for uddannelse og udfoldelse i det daglige. Vi håber, du vil være med til at opretholde et godt arbejdsklima. Vi forventer, at du selv i stor udstrækning er med til at sætte præg på dine arbejdsopgaver, og at du selv tager ansvar for dit arbejde både på IBC og i den Virksomheds Forlagte Undervisning. Du er velkommen til selv at udtænke løsningsmodeller på dine arbejdsopgaver og selv tage initiativ til forskellige tiltag, der er til gavn for din virksomhed. Du skal se dig selv som en nøgleperson, der er med til at udvikle og skabe virksomheden. En nøgleperson, som din virksomhed ikke kan undvære. For at virksomheden kan gro og videreudvikle sig, er det nødvendigt, at du er aktiv og har en positiv indstilling til at yde en indsats. Du er i høj grad selv med til at forme din fremtid. Samarbejde og effektiv kommunikation er en meget vigtig faktor, og tilfredse og trygge medarbejdere er et meget vigtigt aktiv for en virksomhed, hvis den skal kunne gro og forny sig. SIMU (på handelsspecialet) er et øvelsesfirma, hvor alle funktioner foregår som i erhvervslivet, der er blot den forskel, at vi ikke fysisk modtager og leverer varer, og vi ser heller aldrig pengene. På detail er der to fysiske butikker der begge hedder Attention med forskellige varetyper, som man som elev er med til at udvælge, markedsføre og sælge. Man kan derfor sammenligne øvelsesfirmamodellen med den trænings-simulator, som kommende piloter får en stor del af deres praktiske uddannelse i. Vi byder dig velkommen som medarbejder i Praktikcenter Fredericia 3

4 Ansættelse i et Praktikcenter 1.1 Praktikcenterelever er med få undtagelser ligestillet med elever i ordinær uddannelsesaftale på det private arbejdsmarked. Den udbetalte godtgørelse betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag af. 1.2 Praktikcenterelever er ikke ansat i arbejdsretslig forstand. Det betyder, at praktikcenterelever ikke er omfattet af ferieloven, ikke er berettiget til sygedagpenge, barselsorlov og andre orlovsordninger. 1.3 Medarbejderen underskriver en skoleaftale om optagelse på uddannelsen, den kan opsiges fra dag til dag af begge parter. 1.4 Praktikcenterelever kan ikke fratrække transport på selvangivelsen, men får til gengæld et befordringstilskud på max. 90% af billigste offentlige transportmiddel på de faktiske dage, du er mødt, hvis medarbejderen har over 20 km pr. dag. 1.5 Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. 1.6 Praktikcenteruddannelsen giver samme reelle erhvervs- og Uddannelseskompetencer, som en ordinær praktikplads i en virksomhed og fører til udstedelse af samme uddannelsesbevis, som efter endt uddannelse i en virksomhed. Mødevilkår Mødetid Som meddelt ved ansættelsen er du forpligtet til at udføre alt forefaldende arbejde på en seriøs og ansvarsbevidst måde. Den ugentlige arbejdstid i Praktikcentret er 37 timer. I de 37 timer er der inkluderet 2 timer, der skal bruges på at søge enten elev- eller VFU pladser. Mødetider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Pauser Mandag - fredag afholdes pauser på følgende tidspunkter: Formiddag Frokost Hold Hold 2 Eftermiddag (bliver ikke afholdt fredag) Der skal altid være 1 person til rådighed til at passe receptionen. Du skal være til rådighed i pauserne, da disse er betalt af arbejdsgiveren, dvs. du må ikke forlade Praktikcentret uden en aftale med nærmeste leder/vejleder. 4

5 Flex -regler/opsparing af timer Arbejdes der ud over den normale arbejdstid, registreres dette automatisk på flexskemaet. Der kan kun arbejdes over efter aftale med elevpladsvejlederen. På handel kan du tidligst optjene fleks fra kl. 7.45, og skal være mødt senest kl På detail har du ikke mulighed for at optjene fleks om morgenen, men kan efter aftale med din vejleder, arbejde over om eftermiddagen. Hvis du er på nedsat tid, kan du ikke opspare flextimer, uanset årsagen til at du er på nedsat tid. Ønsker du at afspadsere nogle timer eller en hel dag, aftales det først med vejlederen, og herefter med den afdeling du arbejder i (i god tid, senest dagen før). De timer, du sparer op i Praktikcentret, skal afspadseres, mens du er i Praktikcentret. Du kan ikke overføre de opsparede timer til Virksomheds Forlagt Undervisning. Hvis du kommer i minus på flex med mere end 1 dag, så forbeholder Praktikcentret sig ret til at trække dig i skolepraktikydelse med det tilsvarende antal dage du har i minus, eller lave en plan for afvikling af dit flexunderskud. Du må altid kun have max. 1 dag i minus. Ferie Der er 5-6 ugers ferie årligt. Tidspunktet for feriens afholdelse er fastlagt af ledelsen til: Uge 42 Efterårsferie Uge 52 Juleferie Uge 7 Vinterferie Uge Sommerferie (Bemærk at i 2016 er det ugerne ) Husk, du skal stadig være aktivt søgende i ferier. Som elev har du ingen krav på ferie, da du ikke er under nogen overenskomst. Der optjenes ikke ferie, der kan afholdes efter endt uddannelse, ej heller feriepenge til senere udbetaling. Selvbetalt fri Hvis man skal afholde en helligdag, der ikke er omfattet i den danske ferielov, så kan man holde dagen fri mod at blive trukket i flex. Jobsamtale Der gives fri i fornødent omfang efter aftale. Den Praktiske Prøve Den Praktiske Prøve er en eksamen der skal bestås inden for de sidste 3 måneder på det første år. Man skal bestå prøven for at kunne gå videre til 2. år. Udover at skulle bestå den Praktiske prøve, vil man også skulle erklæres egnet til at gå videre på trin 2. Det bliver man på baggrund af udtalelser fra vejlederne, 5

6 underviserne på Hovedforløbet og fra de praktiksteder man har været hos. Alt dette bliver sammenholdt til en samlet vurdering. Fagprøve Fagprøven er den afsluttende eksamen i dit uddannelsesforløb. Der gives 5 dage fri til at forberede fagprøven, og 1 dag til selve fagprøven. Du må tage fri en til to dage ad gangen, hvorefter arbejdet forelægges inden de næste fagprøveskrivedage kan bevilliges. Dagene aftales med din vejleder. Hvis du sidder på arbejdet og arbejder med din fagprøve, skal der flekses ud. VFU Virksomheds Forlagt Undervisning Forlagt undervisning betyder, at du bliver udlånt til en virksomhed ude i erhvervslivet. Under VFU betaler Praktikcentret din løn. Der skal være 2 dage imellem hver VFU aftale, hvor du skal være i Praktikcentret. Disse to dage skal bruges til refleksion over perioden, og have fulgt op på dine praktikmål hvad har du lært? Ifølge EMMA-reglerne er du forpligtet til at tage den anviste VFU plads. Du skal stadig være aktiv søgende, når du er i VFU, det vil sige, at der skal søges 2 stillinger pr. uge. Disse skal uploades i elevplan og skærmprint mailes til Praktikcentret til din vejleder. Du skal samtidig være synlig på praktikpladsen.dk, når du er i VFU. Evt. fridage, mens du er i VFU, skal meddeles til Praktikcentret. Rokering På de forskellige specialer vil du blive rokeret rundt i alle afdelingerne efter en plan, der sikrer, at du oplæres i alle afdelingerne. Skoleperioder Ændring af skoleperioder kan kun ske gennem Praktikcenterlederen. Der er nultolerance vedr. fravær på skoleophold. Det betyder, at du godt kan risikere at blive taget af holdet efter 1 sygedag. Løn/godtgørelse Praktikcenterelever får en skolepraktikydelse p.t. kr ,- brutto pr. måned for over 18 år og kr ,- for under 18 år. Ydelsen er til rådighed på din lønkonto den sidste arbejdsdag i måneden. Du er bagudlønnet. Du skal oprette en e-boks ellers vil du ikke kunne modtage din lønseddel. Befordringsgodtgørelse Der udbetales befordringsgodtgørelse, mens du er i Praktikcentret. Såfremt du har over 20 km fra bopælen til arbejdspladsen og retur, får du 90% godtgjort af billigste offentlige transportmiddel. Du har selv ansvaret for at udfylde befordringsskema for hver måned. Du skal kunne dokumentere dine udgifter fx via udskrift fra rejsekort.dk og aflevere skemaet med underskrift i Praktikcentret. Hvis du ikke afleverer et underskrevet 6

7 skema senest den 3. i hver måned, vil du ikke få udbetalt befordring for den måned. Du kan downloade skemaet fra Der bliver ikke udbetalt befordring, når du har ferie, fridage eller lignende. Befordringstilskuddet er B-indkomst, og der bliver derfor ikke trukket A-skat. Prøvetid Hele ansættelsesperioden i Praktikcentret betragtes som prøvetid. Sprog Der kan være mange nationaliteter i Praktikcentret. For at undgå misforståelser og uhensigtsmæssige grupperinger, er dansk det sprog, der tales. Både i arbejdstid og pauser. Sygdom/fravær/orlov Barselsorlov Såfremt der under ansættelsen vil blive behov for barselsorlov, vil dette blive behandlet efter gældende regler. Uddannelsen forlænges med fraværsperioden. Som udgangspunkt modtager du ikke løn/godtgørelse fra Praktikcentret under barsel men barsels dagpenge. Har du ikke ret til barsels dagpenge, vil du modtage praktikydelse i op til 9 måneder. Barnets første sygedag Der kan gives helt eller delvist fri til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag. Fravær skal meddeles til personaleafd. på tlf inden kl Bliver du kaldt hjem pga. et sygt barn, gælder dette som barnets første sygedag. Fri gives til hjemmeboende barn/børn under 18 år. Skal barnet på sygehus, får du fri, så du kan være hos dit barn. VFU Virksomheds Forlagt Undervisning Er du i VFU skal sygdom meddeles både til Praktikcentret og VFU-virksomheden. Ved sygdom op til ferie kontakt Keld Høll. HUSK at melde dig rask igen. Hvis du undlader at melde sygdom til praktikcentret, vil det udløse en skriftlig advarsel. Lægebesøg/tandlæge Skal så vidt muligt lægges uden for arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, bør det tilrettelægges først eller sidst på dagen. Du kan maksimalt få bevilget 1 times fleks til at gå til læge/tandlæge. Alt derover vil blive trukket i dit fleks. Der gives fri til besøg hos jordemor og psykolog. Sygdom Fravær pga. sygdom skal meddeles til personaleafd. på tlf.: inden kl og der skal meldes fravær hver dag i sygdomsperioden. Ved fravær udover 3 dage kan der kræves lægeerklæring, som Praktikcentret betaler. Det vil blive betragtet, som ulovligt fravær, hvis sygdom ikke meddeles til Praktikcentret og vil udløse en skriftlig advarsel. Fravær kan ikke meddeles via mail eller sms. 7

8 Betalte Fridage Begravelse Der gives betalt fri til begravelser, men dog kun til nærmeste familie. Dvs. ægtefælle, børn, forældre, svigerforældre og svigerbørn. Bryllup Der gives betalt fri til eget bryllup. Fridage Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er betalt fridag. Grundlovsdag (1. maj + ½ grundlovsdag = 1 dag) er en betalt fridag. Runde fødselsdage Man har betalt fri til egne runde fødselsdage fra 50 år og opefter. Teoriprøve/køreprøve Du har fri på selve dagen for prøven. EMMA-kriterier Du skal som elev såvel ved optagelsen, som under hele Praktikcenterforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. EMMA står for: E: egnethed M: faglig mobil M: geografisk mobil A: aktivt søgende Egnethedsvurderingen ved optagelsen til Praktikcentret træder i stedet for ansættelsesproceduren i en virksomhed og foretages i arbejdsgiverens sted af Praktikcentret. Du skal som Praktikcenterelev under hele Praktikcenterforløbet opfylde EMMAkravene og kan ikke fortsætte, hvis kravene ikke længere er opfyldt. Du kan frit udmelde dig af Praktikcentret. I den løbende egnethedsvurdering skal der lægges vægt på, at du får et tilfredsstillende udbytte af både skoleundervisning og praktik. Du skal være villig til at modtage en praktikplads, også uden for dit lokalområde. 8

9 Du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg, idet du skal acceptere en rimelig elevplads/praktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Du skal under hele uddannelsesforløbet være aktivt søgende. Du skal altid have en synlig profil på HUSK at opdatere den jævnligt, så den ikke udløber, ellers kan dette betyde bortvisning. Det er en del af EMMAkravene. Elevplan: som aktivt søgende skal du søge minimum 2 stillinger pr. uge. Disse SKAL uploades på elevplan.dk og et skærmprint heraf skal mailes til din vejleder. Dette er et af EMMA- kravene. Internet Må kun bruges til jobsøgning, Simu World og markedsføring. Jobansøgninger Der mailes et skærmprint til der viser de seneste ansøgninger fra Elevplan som arkiveres i personaleafdelingen. Du skal være aktivt søgende under hele uddannelsen. Der skal som minimum søges 2 stillinger pr. uge. Du skal søge stillinger, som annonceres på eller på IBC s Facebook gruppe. Du kan søge stillinger på f.eks m.fl. Kundebetjening Du bedes tale pænt til kunder/kolleger. I telefonen skal du tale højt og tydeligt. Uddyb gerne tingene, så der ikke opstår misforståelser og dermed negative resultater. Mad og drikke The, kaffe og vand må medbringes ved skrivebordet samt boller/sandwich og lignende. Øl og spiritus er strengt forbudt i Praktikcentret. Musik/IT Der er opstillet flere radioer på kontoret der spiller musik. Det er kun tilladt at være logget på Facebook/Youtube/MSN/privat mail osv. i de faste pauser. Sker det alligevel, kan det medføre en skriftlig advarsel. Omgangstone Vi forventer, at du er høflig og hjælpsom over for såvel kunder/gæster samt kolleger. Grov mobning kan medføre bortvisning og i værste fald politianmeldelse. Ordensregler God orden på kontoret er en medvirkende årsag til, at kunder/gæster får et godt indtryk af firmaet. Naturligvis vil skrivebordet bære præg af, at der arbejdes, men sørg for at dit bord altid er pænt ryddet, når du går hjem. 9

10 Påklædning og hygiejne Praktikcentret ønsker at fremstå som en tidssvarende virksomhed, og tager derfor som en selvfølge, at du er pænt klædt på og ikke går i hullet eller nedslidt tøj. Hat (caps) og decideret fritidstøj, som sportstøj, joggingdragter og tennissko, anses ikke som passende påklædning for en medarbejder i Praktikcentret. Det samme gælder, når du er i VFU, at du møder velklædt. Som ansat i Praktikcentret forventer vi at du fremstår velsoigneret, dvs. går i bad ofte, har rent tøj på, er pænt klippet osv. Ekstremt lange negle og meget høje hæle er ikke praktisk, derfor vil du kunne blive bedt om at klippe neglene og skifte skoene. Rygning Rygning er kun tilladt udenfor IBC s matrikel eller inden for de markerede områder, og kun i pauserne. Rusmidler Indtagelse af alkohol, hash eller andre rusmidler og narkotiske stoffer er ikke tilladt. Manglende overholdelse af dette vil medføre øjeblikkelig afbrydelse af læreforholdet. Sygdom/fravær Nedenstående procedure vil blive anvendt ved tildeling af mundtlige/skriftlige advarsler Ved 5% fravær gives en mundtlig advarsel Ved 7% fravær gives 1. skriftlige advarsel Ved 10% fravær gives 2. skriftlige advarsel, hvor du vil blive bedt om at komme med en lægeerklæring. Ved 15% fravær ser ledelsen sig nødsaget til at ophæve den indgåede aftale med Praktikcentret eller forlænge uddannelsen med det forsømte. Der vil ved hvert enkelt tilfælde blive lavet en individuel vurdering. Telefonering/brug af mobiltelefon Privat telefonering fra firmaernes telefoner er kun tilladt i begrænset omfang. Opkald til læge, tandlæge m.v. kan ske med ledelsens tilladelse. Det er strengt forbudt at anvende mobiltelefoner i arbejdstiden. Misligholdelse kan/vil medføre konfiskation af mobiltelefonen. Husk også dette, når du er ude i Virksomheds Forlagt Undervisning. Tavshedspligt Du har tavshedspligt i forbindelse med alle interne og eksterne oplysninger i Praktikcentret. Samt viden du måtte opnå i Virksomheds Forlagt Undervisning. Misbruges dette kan det i værste fald medføre bortvisning. 10

11 Udeblivelse Udeblivelse medfører en skriftlig advarsel og i sidste ende en udmeldelse fra Praktikcentret. Ved udeblivelse forbeholder Praktikcentret sig ret til at trække i skolepraktikydelsen. Afskedigelse fra Praktikcenter Afskedigelse fra Praktikcenteret kan ske, hvis medarbejderen ikke opfylder EMMA- kriterierne. Medarbejderens egnethed og opførsel bliver løbende vurderet gennem hele uddannelsesforløbet. Lever medarbejderen ikke op til de stillede kriterier, er sagsgangen som følger: skriftlige advarsel skriftlige advarsel 3. Afskedigelse 4. Skriftlig klagemulighed til IBC Fredericia. Ved klager følger du kommandovejen: Den daglige leder, derefter uddannelseschef Lasse Hauge, IBC Fredericia Anbefalinger/udtalelser Ved fratrædelse eller efter endt uddannelse, kan du på opfordring til vejlederen få en udtalelse. Praktikcenter Fredericia Mosegårdsvej Fredericia Elevpladsvejleder: Keld Høll tlf eller Rikke Ø. Jensen tlf eller Revideret d. 8. februar

12 Samtykkeerklæring Jeg bekræfter at have læst, forstået og vil efterleve reglerne i personalehåndbogen. Dato: Navn: Denne blanket skal du aflevere i underskrevet stand til Praktikcenteret. 12

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed...

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter... 4 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser...

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

PERSONALEHÅNDBOG. Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding PERSONALEHÅNDBOG Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Ansættelse i et Praktikcenter... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Mødetider:... 4 Pauser... 4

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 11.08.

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 11.08. Personalehåndbog Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa Side 1/13 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Anmeldelse af sygdom... 5 Afskedigelse fra Praktikcenter... 5 Anbefalinger/udtalelser...

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Personalehåndbog. Praktikcenter IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 25.08.2014. Side 1/13

Personalehåndbog. Praktikcenter IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 25.08.2014. Side 1/13 Personalehåndbog Praktikcenter IBC - Aabenraa Side 1/13 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Anmeldelse af sygdom... 5 Afskedigelse fra Praktikcenter... 5 Anbefalinger/udtalelser... 5 Ansættelse... 5 Arbejdstøj...

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Side 1 af 14

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Side 1 af 14 Personalehåndbog Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Anmeldelse af sygdom... 5 Afskedigelse fra Praktikcenter... 5 Anbefalinger/udtalelser...

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Uddannelsens opbygning Uddannelsesaftale Praktikcentret Konsulenter Uddannelsesadministrationen

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Bilag skolepraktik - Kvalitet 10

Bilag skolepraktik - Kvalitet 10 Revideret juni 2010 Velkommen I TEKO skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig i din uddannelse som Textil- og beklædningsassistent og Beklædningshåndværker. Vi håber at du vil få glæde og

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog 1 Indhold VELKOMMEN TIL SVØMMEBADSASSISTENTUDDANNELSEN... 3 UDDANNELSEN... 4 Introforløb...4 Bøger og undervisningsmateriel...4 Uddannelsesmappe/logbog...4 FAG

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere