Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015"

Transkript

1 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Pkt. 02 Forslag til dagsorden Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik Pkt. 03 Regionale fordeling af hvalroskvoten for kvoteåret 2016 Orienteringer Pkt. 04 Pkt. 05 Pkt. 06 Borgmesterbeslutning - Høring om fiskeri efter laks Borgmesterbeslutning - Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker. har fået overført 4 kvoter. Eventuelt 1

2 Mødet afholdes via konferencetelefon og starter kl. 08:30 Deltagere: Atassut Siverth K. Heilmann, Maniitsoq Siumut Marius Olsen, Sisimiut Aqqalu Skifte, Maniitsoq Jakob Olsen, Sisimiut Fraværende med afbud: Tønnes Kreutzmann Fraværende med afbud 2

3 Pkt. 01 Godkendelse af dagsordenen Afgørelse Dagsorden godkendt. 3

4 Pkt. 02 Forslag til dagsorden Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik. Journal nr Baggrund Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen har ved modtaget den 5. august 2015 sendt forslag om Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik med følgende ordlyd: Jeg tager hermed sagen op igen, da jeg mener, at sagen er gået i stå samt da jeg mener, at i takt med debat om forbedrede salgsbrætter i Grønland, bør vi udnytte brættet bedre i vores by, da der plejer være overflod af fisk og landdyr i vores land. Jeg mener endvidere, at man bør udnytte flere af vores fiskere, som har deltaget i et kursus arrangeret af INUILI i 2014, hvorved de har opnået certifikat til at kunne sælge deres fangst til butikker. Endvidere bør vi henvende os til Naalakkersuisut, som varetager disse områder, til at samarbejde med os. Indstilling til kommunalbestyrelsen Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og miljøudvalget. Kommunalbestyrelsens behandling af sagen Kommunalbestyrelsen har under sit møde den 28. august 2015 godkendt indstillingen, og besluttede sig for også at sende sagen videre til PUPA. Indstilling Det indstilles til udvalget godkendelse, - at vi gennem henvendelse bør indlede et samarbejde med de respektive Naalakkersuisut Afgørelse Indstillingen godkendt. Det blev endvidere besluttet at indstille at sagen skal behandles sammen med embedsfolkene. Sagen skal koordineres med Teknik og Miljøudvalget før den kommer på kommunalbestyrelsesmødet. Forslag fra tidligere er medtaget som eksempel. Bilag 1. Forslag til dagsordenen fra Marius Olsen af 5. august

5 Pkt. 03 Regionale fordeling af hvalroskvoten for kvoteåret 2016 Journalnr Baggrund Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ved brev af sendt regionale fordeling af hvalroskvoten for kvoteåret 2016 til høring. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. Fordeling af fangstkvoter 4. Fangstrådet høres om rammerne for kvotefangsten. Fordeling af kvotefangsten på kommunale fangstkvoter foretages af landsstyremedlemmet for fangst efter høring af Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) og Kommunernes Landsforening (KANUKOKA). Faktiske forhold Der henvises til biologisk rådgivning gældende for perioden , der er vedlagt høringen. Bestand Kvote 2016 Biologisk rådgivning Vest * *Samlet rådgivning, inkl. 16 dyr som fanges i Canada/Nunavut samt struck & lost De seneste kvotefordelinger for og Qaasuitsup Kommunia: Vest (20 fanget) 30 (17 fanget) 30 Qaasuitsup Kommunia* (32 fanget) 39 (19 fanget) 39 I alt *For Qaasuitsup Kommunia gælder det fra Kangaatsiaq op til Upernavik Administrationen har sendt høringen videre til fisker- og fangerforeningerne i kommunen: Følgende foreninger kom rettidigt med deres høringssvar: Fisker- og fangerforeningen i Atammik har i deres høringssvar af skrevet følgende: Vi har ikke noget imod for de tildelte kvoter. Når vi nu tænker på afgrænsning i Qeqqata Kommunia, kunne vi godt tænke os at høre, hvorvidt der er muligheder for at fange dyr syd for Kangerlussuaq. Fisker- og fangerforeningen i Napasoq har i deres høringssvar af skrevet følgende: Vi mener, at kvoterne til forvaltningsområderne Sisimiut/Maniitsoq skal fastholdes uændret. Jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAAPP) har telefonisk den meddelt, at de ikke har noget imod for de tildelte kvoter for kvoteåret Fisker- og fangerforeningen i Atammik har i deres høringssvar også anført, at de godt kunne tænke sig at vide, hvorvidt der er muligheder for at fange dyr syd for Kangerlussuaq. Administrationen har stillet spørgsmålet til Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug. AC fuldmægtig Niels Lyberth fra departementet har i sit svar af fremkommet med følgende svar: Vi har modtaget mailen, og har lagt den til de øvrige høringssvar. 5

6 Det er svært at ændre på afgrænsninger, så længe bekendtgørelsen er som den er. Det varer ikke så længe til, at bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af hvalros skal ændres, men jeg ved ikke om det kan nås inden den 1. januar. Vi skal drøfte bekendtgørelsen, når vores chef kommer tilbage. Jeg har noteret Jeres henvendelse til huskelisten, men jeg kan ikke love, at det vil blive ændret. Udfra det jeg kan se, hænger afgrænsningen med biologernes bestandsafgrænsning. Jeg vedhæfter vejledningen til hvalros bekendtgørelsen, jf. 3. Direktionens bemærkning Ingen Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at departements høring angående kvotetildeling på 30 dyr for 2016 til kan godkendes. I de seneste to år tildeles kvote på 30 dyr, som ikke fanges fuldt ud. Administrationen vurderer, at der er tilfredshed angående overførsel af kvoter til næstkommende år, af kvoter der ikke fanges fuldt ud, f.eks. var kvoten for 2015 på 30 dyr og i 2014 var der restkvote på 10, der ikke blev fanget og som blev overført til 2015, som dermed resultere i en kvote på 40 dyr for fanger i. Ud af kvoten på 40 dyr, er der 13 dyr, som ikke blev fanget og såfremt de ikke bliver fanget, er der mulighed for at overfører dem til kvoteåret 2016, udover kvotetildelingen på 30 dyr. Det skal så gøres opmærksom på, at overførselsantallet af restkvoter til 2016 kun kan afgøres af Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Muligheden er, at der højst kan overføres 13 dyr til Fisker- og fangerforeningen i Atammik har under sit høringsvar en forespørgsel, om der er mulighed for at fange hvalrosser syd for Kangerlussuaq, når man tænke på grænsen for Qeqqata Kommunia. Administrationen vurderer, at man kan vende tilbage til forespørgslen på senere tidspunkt, efter man har sendt en høring til Fisker- og fangerforeninger i (om de er enige eller uenige) om forespørgslen. Indstilling Det indstilles, at meddeler KANUKOKA, at godkender tildelingen af 30 dyr under høringen om den regionale fordeling af hvalroskvoter for kvoteåret Afgørelse Indstillingen godkendt. Det blev endvidere besluttet at man skal arbejde for, at man i Qeqqata Kommunia starter jagten af hvalros fra 1. februar. Bilag 1. Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrugs høringsbrev om den regionale fordeling af hvalroskvoten for kvoteåret af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. 3. Bemærkninger fra Fisker- og fangerforeningen i Atammik af , 4. Bemærkninger fra Fisker- og fangerforeningen i Napasoq af , 5. Niels Lyberths fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug besvarelse af KNAPPs forespørgsel fra Atammik. 6. Biologisk rådgivning NAMMCO gældende for

7 Pkt. 04 Borgmesterbeslutning - Høring om fiskeri efter laks Journalnr Baggrund Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i brev af sendt planen for det fremtidige laksefiskeri i Grønland til høring. Regelgrundlag Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. august 2012 om fiskeri efter laks. Faktiske forhold Grønland har bundet sig til en treårig forvaltningsaftale i North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO) som indebærer forbedret kontrol, forbedret og øget rapportering samt en kvote på 45 tons for det samlede fiskeri. Derfor har Departementet følgende planer for laksefiskeriet som der venligst udbedes høringsvar på: - En fastsat kvote for hele fiskeriet på 45 tons per år i en treårig periode. - Fritidsfiskere udelukkes fra fiskeriet. Dvs. at kun erhvervsfiskere kan fiske efter laks til eget forbrug samt salg eller landing. - Der vil fortsat fastsættes en landingskvote indenfor de 45 tons som fordeles ud på indhandlingsstederne i bygderne. Ingen indhandling i Nuuk. Indhandlingen skal være for at sikre bygderne. - Der fastsættes yderligere en kvote til salg på brædterne, hoteller og institutioner samt privat konsum. - Der vil ske en opstramning af rapportering samt løbende rapportering i løbet af sæsonen. APNN vil igen i 2015 foretage opfølgende telefon interview for at validerer rapporteringerne. - Kontrollen øges af fiskeriet både af fiskere, brædter og indhandlingssteder - Fiskerisæsonen starter d. 15. august og varer indtil kvoterne opfiskes eller fiskeriet slutter den 31. oktober. Administrationens høring: Administrationen sendte høringen videre til bygdebestyrelser, fisker- og fangerforeninger samt fritidsjægerforeningerne: Administrationen har modtaget følgende høringssvar: - Fisker- og fangerforeningen i Atammik har i sit høringssvar af skrevet følgende: For høringen om fiskeri efter laks foreslår vi, at erhvervsfiskerne alene får tildelt kvoter. Vi foreslår, at fritidsjægerne og private personer udelukkes fra fiskeriet. Vi har ikke noget imod for departementets forslag om de 45 tons. Det var således vores korte bemærkning. - Fiskerforeningen i Kangaamiut har i sit høringssvar af skrevet følgende: Vi er bedrøvet over, at KNAPKs hensigter ikke bliver ført ud i livet, men er til trods herfor tilfredse med departementets forslag om kvoterne, der tiltænkes fastsat over en treårig periode. Vi støtter desuden, 7

8 at erhvervsfiskerne alene får tildelt kvoten, så vi således går ind for, at fritidsjægerne og private personer udelukkes fra fiskeriet. Årsagen hertil er de store forhindringer udefra, ligesom vi støtter Naalakkersuisuts hensigter om at stramme op. -Bygdebestyrelsen Atammik/Napasoq har under sit møde den 24. juni 2015 udfærdiget høringssvaret, hvori de skriver, at fritidsfiskerne skal udelukkes fra fiskeriet, og at erhvervsfiskerne alene skal have mulighed for at fiske, ligesom der ingen indhandling skulle være i Nuuk. - Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har i sit høringssvar af skrevet følgende: Anbefaler, at fritidsfiskerne får tildelt 5 tons ud af de 45 tons, idet det er en grønlandsk tradition at salte laks som vinterforråd. - Fritidsjægerforeningen i Maniitsoq har i sit høringssvar af skrevet følgende: Vi mener, at Fritidsjægerforeningen bør have mulighed for at fiske efter laks fra f.eks. den 15. aug 15. sept, da erhvervsfiskerne ikke ville kunne levere nok laks til byen, hvis de skulle stå alene for det. Man bør så vidt muligt bevare og ikke udelukke fritidsjægernes/fritidsfiskernes mulighed for at kunne samle vinterforråd og salte laks, der er en del af den grønlandske tradition. TPAK, Sisimiut hat i sit høringssvar af skrevet følgende: TPAK er hermed yderst imod for udelukkelse af fritidsfiskernes mulighed for at fiske efter laks, idet antagelsen om, at laksen er ved at blive udryddet, ikke holder stik. Der er desuden sat restriktioner/kvoter på mange fangstdyr, hvorfor vi ikke overfisker og alene fanger de dyr, vi har behov for, hvilket ligger tungt hos os. Vi kan ikke støtte forslaget om ændring af fiskerisæsonen, idet laksen er kommet til sydsiden i juli måned. Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan støtte ændringen af reglerne for fiskeri efter laks. Kort sagt kan vi ikke støtte Jeres hensigt om at skabe besvær. Jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut har i sit høringssvar af skrevet følgende: Jollefiskerne i Sisimiut støtter fiskeri efter laks. Vi forlanger, at fisker og fangerne alene skal have mulighed for at fiske efter laks. -Lilleholm Food ApS har i sit høringssvar af skrevet, at de finder det væsentligt, at der indhandles laks til indhandlingsanlæggene. Lilleholm Food ApS er ét af de få indhandlingsanlæg i Grønland, der forarbejder laks. De røger, marinerer og salter laks, der sælges videre til butikker i Grønland. Efter høring hos medlemmerne for Levende Resurceudvalget udtrykker næstformanden for PUPA, at PUPA ikke ønsker, at fritidsjægerne skal udelukkes fra fiskeriet efter laks, og at der i høringssvaret ikke skal stå noget fast tons, som ønske. Bæredygtige konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at kommunen i forbindelse med nærværende høring væsentligt skal vurdere, hvorvidt kommunen skal være for eller imod for udelukkelse af fritidsfiskerne fra laksefiskeriet. 8

9 Administrationen vurderer efter sin høring hos parterne, at der kan være mulighed for at tildele fritidsfiskerne kvoter indenfor den tildelte kvote på 45 tons til erhvervsfiskerne, da røgeri og saltning af laks er en del af vores grønlandske kultur, som ønskes bevaret. Det er af de høringssvar, som administrationen har modtaget, bemærkelsesværdigt, at fisker- og fangerforeningerne støtter, at fritidsjægerne udelukket fra fiskeriet efter laks, hvorimod fritidsfiskerne og bygdebestyrelsen i Kangaamiut er imod. Bygdebestyrelsen i Kangaamiut foreslår, at fritidsfiskerne tildeles 5 tons. Administrationen tilslutter sig forslaget om fordeling af lakseindhandlingen ud på indhandlingsstederne i bygder og byer (undtagen Nuuk), da det kan antages at der i forhold til andre byer og bygder vil blive solgt rigtigt mange laks ved brættet og hos restaurationer m.m. pga. befolkningstallet i Nuuk, og således vil en stor del at de tildelte 45 tons tilfalde Nuuk, hvis der åbnes mulighed for indhandling af laks i Nuuk. Administrationen vurderer, at det i så fald vil være svært at acceptere. Det har i de senere år været muligt at indhandle laks hos indhandlingsanlæg i byer og bygder i, og vi kan via statistikker se, at det har haft en lidt positiv indflydelse. Vi kan i statistikker se, at der i 2014 er blevet indhandlet i alt kilo laks, til en værdi af ca kr., til indhandlingsanlægget i Maniitsoq og i bygerne Kangaamiut og Atammik. Administrationen vurderer, at der i høringssvaret også skal stå, at ønsker, at der skal tildeles en fornuftig kvote til fiskerne i. Det kan i høringsbrevet læses, at der vil ske en opstramning af rapportering samt løbende rapportering i løbet af sæsonen. Administrationen vurderer, at der i forbindelse med denne opstramning kan forventes, at kommunerne vil blive påkrævet at sende rapporteringer af enkelte fiskers dagsfangst, der ikke bliver indhandlet hos indhandlingsanlæg/fabrikker, til departementet. Administrationen vurderer, at kommunen i forbindelse med sit høringssvar bør være forberedt på dette spørgsmål. Departementet har Jagt- og Fiskeribetjente og deres medhjælper under sig, og de har hver deres kontor og kommunikationsudstyr. Administrationen vurderer, at kommunen så vidt muligt minimalt skal bruge resurser på det, da det både økonomisk og administrativt vil have konsekvenser for kommunen, hvis kommunen til dagligt skal sende rapportering pr. mail og telefax. Administrationen vurderer, at det ikke vil være på sin plads, at overdrage dette ansvar til kommunen, (hvis det skulle være tilfældet). Administrationen vurderer, at fiskerne selv kan aflevere deres dagsrapporteringer til Jagt- og Fiskeribetjente, som så sender det videre til departementet. Kommunen administrerer allerede licensansøgninger, videreforsendelse af licensansøgninger til departementet og videreforsendelse af licenser til fiskerne. Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at kommunen skal fremkomme med følgende høringssvar: 1. ønsker, at der udover kvoten på 45 tons for erhvervsfiskere, også tildeles kvoter for fritidsfiskerne. Årsagen til ønsket er begrundet i, at røgeri og saltning af laks er en kulturtradition i Grønland, som ønskes bibeholdt. 2. er enige i, at indhandlingen sker i andre byer og bygder i stedet for Nuuk og ønsker, at kvoten fastsættes på baggrund af indhandlingskapacitet og antal fiskere i kommunen. 9

10 3. Kommunen ønsker, at lokale fangst- og fiskeribetjente skal have til opgave for at føre tilsyn med fangstregistrering af laks, der ikke indhandles i indhandlingsanlæg, idet kommunen administrerer licensansøgninger, videreforsendelse af licensansøgninger og videreforsendelse af licenser til laksefiskeri. Borgmesterens behandling af sagen Har på vegne af kommunalbestyrelsen afgjort den 26. juni 2015: 1. ønsker, at der udover kvoten på 45 tons for erhvervsfiskere, også tildeles kvoter for fritidsfiskerne. Årsagen til ønsket er begrundet i, at røgeri og saltning af laks er en kulturtradition i Grønland, som ønskes bibeholdt. 2. er enige i, at indhandlingen sker i andre byer og bygder i stedet for Nuuk og ønsker, at kvoten fastsættes på baggrund af indhandlingskapacitet og antal fiskere i kommunen. 3. Kommunen ønsker, at lokale fangst- og fiskeribetjente skal have til opgave for at føre tilsyn med fangstregistrering af laks, der ikke indhandles i indhandlingsanlæg, idet kommunen administrerer licensansøgninger, videreforsendelse af licensansøgninger og videreforsendelse af licenser til laksefiskeri. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Afgørelse Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag 1. Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrugs høringsbrev af om planen for det fremtidige laksefiskeri i Grønland. 2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. august 2012 om fiskeri efter laks. 3. Høringssvar fra Fisker- og Fangerforeningen i Atammik af Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Atammik/Napasoq af 24. juni Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut af Høringssvar fra fritidsjægerforeningen i Maniitsumi Høringssvar fra TPAK af Høringssvar fra Lilleholm Food ApS af Høringssvar fra SAAPP af Borgmesterens høringssvar til KANUKOKA 10

11 Pkt. 05 Borgmesterbeslutning - Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker. har fået overført 4 kvoter. Journalnr Baggrund Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i en pressemeddelelse af 13. september 2015 meddelt om overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker. Regelgrundlag Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler 4, stk. 3. Til fangst af sildepisker, grønlandshval og pukkelhval udstedes licenser efter ansøgning til kommunalbestyrelsen og efter høring af bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Departementet for Fangst sender til kommunalbestyrelsen. Stk. 4. I tilfælde af, at der i en kommune er færre licenser eller tilladelser til fangst af store hvaler end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser og tilladelser. Fællesfangst af sildepiskere. 12. Naalakkersuisoq for Fangst kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer med harpunkanon. Stk. 3. Ved fordeling af licenser til fællesfangst inden for en kommune og et forvaltningsområde skal bygder og dernæst byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest. Faktiske forhold 19 harpunkanonkvoter er blevet overført til fællesfangstkvoten for sildepisker. har fået overført 4 kvoter. De 4 overførte kvoter skal nu fordeles. Ved den første fordeling af kvoter til riffelfangst i foråret 2015, blev de tre kvoter til forvaltningsområdet Maniitsoq og de tre kvoter til forvaltningsområdet Sisimiut fordelt af Levende Resurceudvalget under dets møde den 27. april 2015 som følgende: Forvaltningsområdet Maniitsoq: 1. 1 dyr til næste gruppe i Atammik, 1 dyr til gruppen i Napasoq samt 1 dyr til den næste gruppe i Maniitsoq. 2. Gruppen i Kangaamiut vil blive prioriteret, hvis der vil blive genfordelt kvoter til efteråret. Forvaltningsområdet Sisimiut: 1. at en sildepiskerkvote tildeles SAPP, der selv afgører, hvem der skal fange kvoten samt at en sildepiskerkvote tildeles SAAPP, der selv afgører, hvem der skal fange kvoten samt at en sildepiskerkvote tildeles til KNAPP Sarfannguit. De 3 kvoter, der blev tildelt forvaltningsområdet Maniitsoq samt de 3 kvoter, der blev tildelt forvaltningsområdet Sisimiut, blev fanget i løbet af sommeren. Nuværende fordeling: 11

12 Følgende høringssvar er modtaget: Jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAAPP) fremkom med følgende høringssvar: At der tildels en kvote til Itilleq, da Sarfannguit har fanget et dyr denne sommer. Vi ønsker, at vi fremover får tildelt kvoter, da vi er ikke meget for at de andre (SAPP) sejler ud og fanger dyr uden at have holdt møde om det. I betragtning af kvoterne, tog alene 5 medlemmer af SAPP på fangst, hvor vi var over 20 fangere, og det er kun os, der plejer at søge. Nu må I høre os, denne her gang. Resten fremkom ikke med et høringssvar i forvaltningsområdet Sisimiut. Høringssvar fra foreninger i forvaltningsområdet Maniitsoq: Fisker- og fangerforeningen i Napasoq fremkom med følgende høringssvar den : At forvaltningsområdet Sisimiut får tildelt 2 kvoter. Såfremt forvaltningsområdet Maniitsoq får tildelt 2 kvoter, og såfremt en kvote tildeles Kangaamiut, foreslåes det, at den resterende kvote tildeles gennem lodtrækning. Fisker- og fangerforeningen i Atammik fremkom med følgende høringssvar den : I har sikkert ansøgningerne fra grupperne fra foråret, og vi indstiller at man viderefører de ansøgninger. Vi ønsker, at 12 i lovgivningen om fangst af sildepisker følges, hvor der står: Naalakkersuisoq for Fangst kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer med harpunkanon. Vi ønsker, at denne lovgivning følges, og indstiller til at de får tildelt kvote. Jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq fremkom med følgende høringssvar den : Foreningen ønsker, at forvaltningsområdet Maniitsoq får tildelt 2 kvoter. Jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq ønsker, at Kangaamiut får tildelt en kvote, og at den resterende kvote tildeles til lodtrækning mellem Maniitsoq, Napasoq og Atammik. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktionens bemærkninger Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationen har efter høringen om de 4 overførte kvoter vurderet, at de overførte kvoter skal deles mellem de to forvaltningsområder efter brugernes ønske, ligesom de foreninger, der ikke fik tildelt kvoter i foråret skal prioriteres. Administrationens indstilling At der tildeles 2 kvoter til forvaltningsområdet Sisimiut. At Knapp Itilleq og SAAPP hver især får tildelt en kvote. At der tildeles 2 kvoter til forvaltningsområdet Maniitsoq. At den næste gruppe i Kangaamiut får tildelt en kvote, og at den resterende kvote tildeles til lodtrækning mellem den næste gruppe i Maniitsoq, fangergruppen i Napasoq og den næste gruppe i Atammik. 12

13 Formandsbeslutning for Levende Resurceudvalget På vegne af Levende Resurceudvalget besluttede formanden den 23. september 2015, -at godkende indstillingerne. Levende Resurceudvalget orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde. Borgmesterens behandling af sagen På vegne af kommunalbestyrelsen besluttede borgmesteren den 23. september 2015, -at der skal overføres 2 kvoter til forvaltningsområdet Sisimiut, hvor KNAPP Itilleq samt SAAPP hver især får tildelt én kvote. -at der tildeles 2 kvoter til forvaltningsområdet Maniitsoq. At den næste gruppe i Kangaamiut får tildelt en kvote, og at den resterende kvote tildeles til lodtrækning mellem den næste gruppe i Maniitsoq, fangergruppen i Napasoq og den næste gruppe i Atammik. Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Afgørelse Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag 1. Pressemeddelelse af 13. september 2015 om overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler 3. Høringssvar fra jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAAPP) af Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Napasoq af Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Atammik af Høringssvar fra jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq af Notat, Ansøgning fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af

14 Pkt. 06 Eventuelt Marius Olsen: Kom med indlæg om tidsbegrænset lukninger af fabrikker i bygderne. Siverth K. Heilmann: Vi håber at man med de kommende nye RAL skibe vil kunne tømme lagrene i bygderne hurtigere. Aqqalu Skifte: Det ville være på sin plads at bruge medierne mens emnet er varmt. Marius Olsen: Kom med fangsttal af torsk indtil 20. oktober. KNAPK har ansøgt om yderligere tons torsk. Mødet sluttede kl

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Punkt 02 Opfordring til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om overførsel af 3-4 hvalroskvoter for 2014 fra forvaltningsområdet

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30 Oversigt åbent møde: Imm. 01 Godkendelse af dagsorden. Generelle sager Punkt 02 Tildeling af hvalroskvoter for kvoteåret 2015. Punkt 03 Høring vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler I medfør af 2, stk. 4, 8, 12 13, 15 og 17 og 18 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt,

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling?

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut /HER Besvarelse

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat Dagsorden til det åbne møde: Pkt. 01 Pkt. 02 Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde. Godkendelse af dagsorden. Formandsberetning. Økonomiske sager Pkt. 03 Balancer. Genrelle sager Pkt. 04.

Læs mere

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks 269 3900 Nuuk Svar til høring om forslag til Landstingslov om fiskeri. KANUKOKA skal efter høring

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

Bygdebestyrelsens Atammik-Napasoq ordinære møde den 15. februar /17 kl 09.00

Bygdebestyrelsens Atammik-Napasoq ordinære møde den 15. februar /17 kl 09.00 Dagsorden for det åbne møde: Punkt 01. Godkendelse af dagsorden Punkt 02. Formandens beretning. Økonomisager Pkt. 03 Ansøgning til AAPP's 65 års jubilæum Generelle sager Pkt. 04 Ansøgning om midlertidigt

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768 Art Rådgivning 2014 Hellefisk Kystnært 1 Upernavik 2 joller = 55,4631 % fartøj = 44,5369 % Uummannaq 3 joller = 66,9650 % fartøj = 33,0350 % 6.300 6.300 9.015 5.000 4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379 5.611

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Orienteringssager Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid og narhvaler Historisk. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid og narhvaler Historisk. Kapitel 1 Anvendelsesområde Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid og narhvaler Historisk I medfør af 2, stk. 4, 8, 9, stk. 2, 12, 13, 15, stk. 4, 17, stk. 2 og 18 i Landstingslov nr.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne I medfør af 2, stk. 4, 8, 11-13, 15, stk. 4, og 17 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og

Læs mere

Kangerlussuarmi nunaqarfimmi aqutsisut 25. november 2015-mi nal. 13.00 ataatsimiinneq.

Kangerlussuarmi nunaqarfimmi aqutsisut 25. november 2015-mi nal. 13.00 ataatsimiinneq. Dagsorden åbenmøde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Formandens beretning. Punkt 03 Balance Punkt 04 Bygdepulje Punkt 05 Tennisområdet Punkt 06 Juletræstænding Punkt 07 Evt. 1 Mødet starter kl.

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 06/2015, den 08. september 2015

Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 06/2015, den 08. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen Økonomisager Punkt 03 Månedsrapport for august 2015, Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut Punkt

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017.

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017. Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri og Fangst Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017. Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser

Læs mere

Bygdebestyrelsens i Kangerlussuaq ordinær møde 5. Oktober 2016 kl

Bygdebestyrelsens i Kangerlussuaq ordinær møde 5. Oktober 2016 kl Dagsorden for det åbne møde Punkt. 01 Godkendelse af dagsorden Punkt. 02 Formandens beretning. Økonomisager Punkt. 03 Balance. Generelle sager Punkt. 04 Større sikkerhed for turister Punkt. 05 Multibane

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks Imedfør af 5, 8, 10, 10a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Borgermøde i Kangaamiut

Borgermøde i Kangaamiut Borgermøde i Kangaamiut den 8. maj 2015, kl. 12.30 15.30 Ca. 50 mødte op Spørgsmål fra salen Noah Filemonsen: Vi har fået at vide at Hudson Resources har haft diamantefterforskning. Der er ingen der ved,

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 03/2015, den 7. april 2015

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 03/2015, den 7. april 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, ultimo februar 2015. Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Økonomirapport vedr.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros I medfør af 2, stk. 4, 8, 12-13, 15, stk. 4, og 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Hr. Landstingsmedlem Ane Hansen HER

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Punkt 06 Punkt 07 Punkt 08 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. september 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Skriftlig votering Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kultur- og

Læs mere

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

Overenskomsten rummer derudover en sats for vikarierende organister. Satsen udgør i 2015 kr. 85,01 pr. time.

Overenskomsten rummer derudover en sats for vikarierende organister. Satsen udgør i 2015 kr. 85,01 pr. time. Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen Partii Naleraq Svar på 37 spørgsmål nr. 292 om kateketer, organister, præster, menighedsrepræsentanter

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Referat fra dag 3, den 25. maj 2014. Referat fra dag 3. Fælles debat kl. 09.15

Referat fra dag 3, den 25. maj 2014. Referat fra dag 3. Fælles debat kl. 09.15 Referat fra dag 3 Fælles debat kl. 09.15 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet institution for omsorgssvigtede børn og unge.

Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet institution for omsorgssvigtede børn og unge. Hvad er IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet institution for omsorgssvigtede børn og unge. Kort om IMP Arbejdet med henblik på at etablere en

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat Saqqaa Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Referat Torsdag den 12. Februar 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob Josefsen, (S) Anda Nathanielsen, (IA)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2016 den 17. maj 2016

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2016 den 17. maj 2016 Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2016 den 17. maj 2016 Dato: Tirsdag den 17. maj 2016 Tid: Kl. 08:30 Sted: Byrådssalen / videokonference Deltagere: Atassut Bitten Heilmann Siumut Hermann Berthelsen

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

7. maj 2008 FM 2008/54

7. maj 2008 FM 2008/54 7. maj 2008 FM 2008/54 Politisk-økonomisk beretning 2008 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat Det går godt for Grønlands økonomi. Den økonomiske vækst er høj og

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Borgermøde i Maniitsoq

Borgermøde i Maniitsoq Borgermøde i Maniitsoq 8. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca.50 mødte op Spørgsmål fra salen Morten Siegstad: Hvilken by vil Hudson Resources bruge som base, når minedriften starter. Skal der oprettes arbejdsplads

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Forvaltningsrevisionsundersøgelse. Makrelkvoter 2015

Forvaltningsrevisionsundersøgelse. Makrelkvoter 2015 Forvaltningsrevisionsundersøgelse Makrelkvoter 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kommissorium 4 3. Sammenfatning 6 3.1. Styringsgrundlag 7 3.2. Definition af tildelingskriterier 7 3.3. Kommunikation

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet

Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet Hvad er IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet institution for omsorgssvigtede børn og unge. Kort om IMP Arbejdet med henblik på at etablere en

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere