Vi klarer udlejningen af feriehuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi klarer udlejningen af feriehuset"

Transkript

1 Vi klarer udlejningen af feriehuset Til husejere

2 Feriepartner en stærk samarbejdspartner! Feriepartner - din lokale Feriepartner Danmark udbyder - er et velrenommeret feriehusudlejningsbureau der har eksisteret siden Vi har specialiseret os i udlejning af feriehuse direkte til lejerne. Som en af de største udbydere i det østlige Danmark udlejer Feriepartner ca. 300 feriehuse i feriehusområderne på, Nyord, Bogø og Sydsjælland. Hos os får du de fordele, som kun et lokalt bureau kan tilbyde, og samtidig får du en markedsføring på lige fod med de større landsdækkende bureauer. Vi samarbejder med stærke partnere på Internettet og har et bredt net af internationale salgsagenter i henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland. Feriepartner har desuden - via Feriepartner Danmark - eget kontor i Hamborg. Feriepartner finder du på turistbureauet, Storegade 2 i Stege, hvor vores friske og smilende medarbejdere altid er klar til at yde den bedste service til dig og dit feriehus. Med de mange års erfaring har vi opnået en stor succes inden for udlejning af feriehuse, samt oparbejdet en stor kundekreds, hvoraf mange vælger at komme igen år efter år. Udlejning af feriehuse er en tillidssag, og derfor er det ejerne, der sættes i højsæde hos Feriepartner.

3 Indtjeningsmuligheder og lav skattebetaling De generelle regler for beskatning af indkomst ved udlejning af fritidshuse udenfor erhverv. Der findes 2 forskellige opgørelsesmetoder: Fast fradrag Denne metode er den letteste og dermed også den mest brugte til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset. Vælges denne metode, er de første kr. af lejeindtægten skattefri. Al indtægt (inkl. strøm, olie, telefon m.m.) kan fratrækkes yderligere et fradrag på 40%. Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst. Regnskabsmæssigt fradrag Denne metode er udregningsmæssigt en smule mere kompliceret, men ved udlejning i større omfang kan metoden være lønsom. I stedet for at benytte 40% fradragsreglen kan du vælge at foretage en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Der er fradrag for faktiske udgifter forbundet med udlejningen, men til gengæld ikke noget bundfradrag på kr. De fradragsberettigede udgifter opgøres forholdsmæssigt i forhold til den samlede udlejningsperiode i indkomståret. Til udgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedrørende inventar, ejendomsskatter og andre udgifter forbundet med udlejning. Vedligeholdelse af selve huset kan fratrækkes. Den skattepligtige indkomst beskattes som kapitalindkomst. Eksempel Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr Skattefrit fradrag kr I alt kr Fradrag 40% af kr kr Til beskatning kr Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst. Sidste nye skatteregler kan ses på Eksempel Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr Udgifter til el m.v. kr Forsikring kr Afskrivning inventar kr Andel ejendomsskat kr kr Til beskatning kr Du betaler kun ejendomsværdiskat i de perioder, hvor fritidshuset ikke er udlejet. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst. Sidste nye skatteregler kan ses på

4 Udlejningsregler i vinterhalvåret Feriehusudlejernes Brancheforening anbefaler herefter følgende regler anvendt omkring benyttelse/udlejning af feriehuse i vinterhalvåret (1. okt. 31. marts). 1. Der gælder en maksimumgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter (13 uger). 2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret: Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere sammenhængende perioder dog således, at hver periode højst må udstrækkes til 4 uger og i et enkelt tilfælde 5 uger, samt at feriehuset i en sammenhængende periode på mindst 4 dage ikke benyttes til overnatning efter hver sammenhængende periode på 4 (5) ugers overnatning. 3. For så vidt angår ejerspærringer, vægtes disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder. For at bureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til bureauet. Afsluttende bemærkninger For Feriehusudlejernes Brancheforening har det været vigtigt at finde en positiv og holdbar løsning på spørgsmålet om benyttelse af feriehuse i vinterhalvåret. Med årligt ca. 15 mio. overnatninger udgør feriehusudlejning i dag Danmarks største turistsektor. Feriehusudlejningen bidrager med en årsomsætning på godt 5 mia. kr., hvoraf ca. 90% erlægges i fremmed valuta. Endelig er den beskæftigelse, branchen bidrager med (ca årsværk), meget betydningsfuld, idet den primært er med til at fastholde et højt helårs-serviceniveau i områder af landet, hvor det er sværest at finde beskæftigelsesmuligheder. Med den retspraksis, som gælder ud fra ovenfor anførte, formår feriehusudlejningsbranchen fortsat at yde sit væsentlige bidrag til samfundsøkonomien i Danmark og frem for alt til, at landets små, kystnære samfund ikke "går i sort" i vinterhalvåret som følge af manglende turistomsætning fra vore feriegæster! Med venlig hilsen Feriehusudlejernes Brancheforening

5 Om at udleje feriehus Udlejningsaftale Når I selv vil bruge huset Overblik over udlejningen Når du vælger at udleje dit feriehus gennem Feriepartner, bliver der udfærdiget en skriftlig aftale. Her fastlægges de enkelte sæsonpriser for udlejningen, og samtidig planlægges samarbejdet omkring udlejningen. Udlejningsaftalen er etårig og skal fornyes hvert år sidst på højsæsonen. Som ejer er du forpligtet til at udleje et bestemt antal uger i højsæsonen. Når du udlejer dit feriehus gennem Feriepartner, står vi for alt det praktiske, men vi vil dog pointere, at det er dine lejere. Det er derfor vigtigt, at huset altid er i bedst mulig stand, så lejerne får en god oplevelse. Som husejer har du selvfølgelig ret til selv at benytte feriehuset. Dette skal blot meddeles på udlejningsaftalen eller efter nærmere aftale. Vi skal ligeledes have besked, hvis du selv er i huset over en weekend eller lignende. Modsat kan du risikere, at mens du er i huset, foretager vi en udlejning med kort varsel, hvilket kan afstedkomme uheldige komplikationer. Den sidste onsdag i hver måned udsender vi en udlejningsoversigt over fremtidige udlejninger. Her får du desuden oplyst lejerens navn og kan se det beløb, du vil få for lejemålet. Hvis der bookes med kort varsel, vil vi oplyse dig om udlejningen pr. telefon. Derudover har du som ejer mulighed for at få overblik over lejemålene via Internettet. Du tildeles et ejer-login, og kan herefter kigge på udlejningsoversigten på Internettet, når det passer dig. Afregning De priser, der er anført i udlejningsaftalen, er de priser, som du "får i hånden" pr. uge ved udlejning i de forskellige sæsoner. El afregnes pr. kwh og gæsterne aflæser selv el-måleren ved ankomst & afrejse, og betaler på bureauet samtidig med aflevering af nøglen. Vand afregnes med en fast pris pr. påbegyndt uge, og afregnes sammen med el-forbruget. Afregning med ejer sker på følgende måde: Lejebeløbet og afregning for strømforbrug mv. overføres senest den sidste onsdag i måneden efter lejernes afrejsemåned. I forbindelse med lejemål, der indgås kortfristet dvs. 30 eller færre dage før lejemålets begyndelse, sker afregning først, når lejer har betalt. Hvis en lejeaftale som det undertiden sker indgås med meget kort varsel, kontakter vi dig om muligt, straks vi indgår aftalen.

6 Kontrol af feriehuset Gennemsyn af huset ved afrejse Hos Feriepartner skal alle huse kontrolleres før og efter hver udlejning. Som ejer kan du vælge selv at kontrollere huset ved afrejsen, eller du kan vælge at blive tilmeldt vores gennemsynsordning. Ejer står selv for gennemsynet Hvis du vælger selv at stå for gennemsynet, skal du kontrollere at lejerne har afleveret huset i samme tilfredsstillende stand, som de har overtaget huset. Nogle lejere bestiller slutrengøring hos os. Du kan vælge at foretage den selv, eller du lade vores servicepersonale foretage slutrengøringen. Feriepartner står for gennemsynet Vi tilbyder én af branchens bedste gennemsynsordninger, hvis du ikke selv har mulighed for at kontrollere huset. Vi har en fast stab af kontrollører, der efter lejernes afrejse tjekker, at alt er tilfredsstillende. Kontrollen omfatter en hurtig gennemgang af huset - specielt køkken og badeværelse og afregnes særskilt pr. gang. Hvis lejerne bestiller en slutrengøring udføres den af servicepersonalet. Ejers forpligtigelse Der foretages ikke gennemsyn før det 1. lejemål, idet det påhviler ejer at sørge for, at feriehuset er klargjort. Et førgennemsyn kan tilkøbes. Ejer skal altid sørge for at huset er indflytningsklart til nye lejere, dvs. rengjort og ryddeligt. Det betaler sig at klargøre huset, så det fremstår friskt og imødekommende - så undgås klagerne. Vi anbefaler, at ejer tilser huset hver uge, for at foretage en "midtvejs-rengøring", hvor skabe og skuffer tjekkes og der foretages en grundig hovedrengøring. Før indflytning kan det betale sig at indkøbe tilstrækkeligt af rengøringsmidler, støvsugerposer, elpærer, sikringer m.m., og kontrollere, om de nødvendige remedier som spand, kost, vinduesskraber o. lign. findes for at udføre en god rengøring. Du skal samtidig kontrollere at: dyner, puder og rullemadrasser er uden pletter, gryder og pander er pæne og uden ridser. At service er uden skår og revner og at der er rigeligt af alting husk at servicen skal være af samme stel. Tjek at faste og løse tæpper er uden pletter, at køkkenskabene er tømt for madvarer og at vandlåse og afløb er rensede og dermed velfungerende. Obl. slutrengøring Huse med spa-pool og swimmingpool tilknyttes altid obligatorisk slutrengøring, som betales af lejerne. Feriepartner sørger for slutrengøringen samt rengøringen af spapoolen og/eller swimmingpoolen ved afrejsen. Som ejer skal du selv sørge for at huset står klar til indflytning, og du skal sørge for hovedrengøringen. Ejer betaler særskilt for spa-tabs, Sun-Wax og pibecleaner. Udvidet service For bl.a. at spare dig for mange dyre håndværkerregninger kan vi - mod et mindre vederlag - tilbyde en række ekstra serviceydelser. Eksempelvis kan nævnes: Græsslåning, klargøring til første udlejning, oprydning på grunden, vinterlukning, reparation og meget mere. Skulle du have andre opgaver, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores serviceteam er meget alsidige! Afhjælpning Feriepartner sørger for afhjælpning af skader og andre forhold. Hvis du ikke selv kan udbedre skaden eller hvis du ikke er til af træffe, sørger vi for udbedring med det samme. Tit kan afhjælpningen udføres af vores servicepersonale så vederlaget holdes på et fornuftigt niveau. Ankomst- og afrejsetidspunkt På ankomstdagen må lejerne flytte ind i huset fra kl og skal på afrejsedagen forlade huset senest kl

7 Om at udleje feriehus Prispolitik Vi står til rådighed Produktudvikling En fornuftig prispolitik sikrer en optimal udlejning af feriehuset på årsbasis. Godt nok er feriehuse en eftertragtet ferieform, men for at bevare det positive omdømme, skal vi holde priserne på et realistisk niveau - også for at sikre din belægning hen over sæsonen. Vi har den personlige kontakt og ved, hvad kunderne finder rimeligt at betale for feriehuset. Hos Feriepartner kommer gæsten altid i første række, og vi har en af branchens bedste services - bl.a. med telefonvagt i weekenden, hvor gæsten har allermest brug for os. I kraft af vores store lokalkendskab, kan vi hurtigt klare de fleste problemer. Feriepartner Danmark og Feriepartner er - og vil hele tiden være, på forkant når det drejer sig om produktudvikling. Vi har netop udgivet et nyt og informativt temakatalog med fokus på børneaktiviteter og børnevenlige huse. Endvidere er der masser af forslag til aktiviteter i det fri - hvad enten det drejer sig om cykel- og vandreture eller lystfiskeroplevelser. Blot for at nævne nogle af de mange tilbud. Lav provision vi har markedets laveste provision for professionel udlejning. Lyt til vore prisforslag - det har vist sig, at give det bedste udlejningsresultat. Naturligvis er vi altid lydhøre overfor dine prisønsker. En tilfredsstillende løsning finder vi helt sikkert frem til.

8 Certificerede feriehuse Speciel markedsføring af dit feriehus Børnevenlige feriehuse Børnefamilier har særlige ønsker og behov, når det gælder ferie. Derfor har vi opfundet konceptet børnevenlige huse. Certificerede børnevenlige huse skal indeholde: Vaskemaskine Sandkasse med låg og fint sand Gynge Høj barnestol Barneseng Babybadekar Huse med 2 etager: gitterlåge foran trappen Cykelvenlige feriehuse Lystfiskervenlige feriehuse Ligger jeres feriehus et sted, der opfylder en lang række af lystfiskerturistens særlige behov, har I mulighed for at få det særlige lystfiskerkvalitetsmærke og dermed få jeres hus markedsført som et lystfiskervenligt hus. Certificerede lystfiskervenlige huse skal indeholde: Renseplads Frysemulighed af fisk Tørremulighed for tøj Kort over lokalområdet Informationsmateriale med regler og gode råd Lystfiskerrelevant kort over nærområder Tidevandstabeller (hvis relevant) Vandre- og naturvenlige feriehuse Ligger jeres hus i særligt gode vandreområder, eller har særligt gode vandremuligheder - så som guide o. lign. - har I mulighed for at få huset markedsført som vandre- og naturhus overfor turister, der har vandring som et centralt emne i deres ferie. Vandre- og naturhuse skal indeholde oplysninger om: Lokale vandreruter Skiltede vandreruter Guidede vandre-/naturture Mulighed for at grupper kan bestille egen guide Naturreservater med vandreruter Et cykelvenligt hus er et hus, der danner den rette base for en masse gode cykeloplevelser. Har aflåseligt rum til cykler Tørremulighed for tøj og udstyr Udlån af værktøj til enkel cykelreparation Særlig gæstebog for cyklister Køb af godkendt cykelkort

9 Indretning af feriehus Feriepartner sætter kvalitet frem for kvantitet.vi ved, at lejernes forventninger er stigende, og at det er af stor vigtighed, at huset kvalitetsmæssigt er i orden. Herigennem undgås mange problemer, og lejerne får en tilfredsstillende ferie. Husene er vidt forskelligt indrettet. Charmen ved de danske feriehuse er netop, at indretningen varierer alt efter ejerens smag.tendensen er dog efterhånden, at jo mere udstyr/komfort - jo bedre udlejning. Hvad bør der være i huset? Vi anbefaler at udstyre huset med TV og parabol samt vaske- og opvaskemaskine. Disse ting er meget efterspurgte af vore kunder. Huset skal generelt være udstyret med gode og praktiske møbler i såvel sofagruppe- som spiseafdeling, ikke mindst fordi størstedelen af lejerne er børnefamilier. Desuden er en god belysning i alle rummene vigtig, det være sig både hyggebelysning og/samt arbejdsbelysning. Køkken Til et velfungerende køkken hører bl.a. køleskab m/frys, elkomfur med 3-4 kogeplader, bageovn, kaffemaskine samt tilstrækkeligt udstyr (service, bestik, gryder, pander, glas m.m.) til min. 4 personer mere end huset udlejes til. Det er yderst vigtigt, at køkkenbeholdningen er suppleret op, og er rent ved lejernes ankomst. Soveværelser Alt efter pladsen og antallet af soveværelser, er dobbeltsenge og enkeltsenge klart at foretrække. Sengefordelingen er noget, lejerne lægger vægt på, når feriehuset udvælges. Sengene skal altid være udstyret med gode madrasser. En søvnløs nat på en dårlig madras, er med til at give lejerne en dårlig oplevelse af ferieopholdet. Husk læselampe ved sengen - denne er uundværlig, når "godnat-kapitel" skal læses. Badeværelse Badeværelset skal fungere på lige fod med det, man har derhjemme. Dvs. der skal være knager til håndklæder, skabsplads, krus til tandbørster, stik til barbermaskine/føntørrer og god belysning. Herudover... Havemøbler: Bord, stole og parasol. Postkasse, tøjsnor med klemmer og synligt nummerskilt ved huset. Anbefales: Der er mange faciliteter som kan anbefales som ekstra udstyr i huset, og mange ejere har i forvejen udstyret deres huse med mange faciliteter, f.eks. hynder til havemøblerne, havegrill, bålplads eller liggestole. Cykler, udendørsspil (fodboldmål, stangtennis mv.), indendørsspil, computer med Internetadgang eller spil. Video/DvD, mikroovn. Inventarliste - hvad bør der være i huset? Støvsuger Kost Gulvskrubbe Spand Gulvklud Diverse klude Fejeblad Toiletbørste Vinduesvasker Soveværelse/Værelser Dyner, puder Rullemadrasser Fralægningsplads Bøjler/knager Køkken Flade tallerkner Dybe tallerkner Bordknive Gafler Skeer Teskeer Ølglas Hvidvinsglas Rødvinsglas Snapseglas Kopper Underkopper Desserttallerkner Æggebægre Salatskåle 1 kaffemaskine 1 piskeris 1 kaffedåse 1 sukkerskål 1 tekande 1 suppeske 1 flødekande 1 hulske 1 serveringsbakke Tekrus 1 sovseske 1 køkkenrulleholder 1 termokande 1 salatskål Bordskånere 1 Elkedel 1 litermål Grydelapper 1 saftkande 1 råkostjern 1 kapselåbner 2 pander 1 citronpresser 1 dåseåbner Gryder i forskellige størrelser 1 skærebræt 1 proptrækker Diverse fade 1 melryster 1 saltbøsse 1 peberbøsse Diverse skåle til servering 1 sigte Køkkenknive i forsk. str. 1 brødkurv Kartoffelkniv/skræller 1 saks 1 opvaskefad Diverse grydeskeer 1 ostehøvl 1 opvaskebakke 1 paletkniv 1 opvaskebørste 1 fjerkræsaks 1 brødrister 1 skraldestativ Askebægre Røgalarm Det anbefales, at man har en ekstrabeholdning af køkkengrej. Der bør som udgangspunkt være til min. 4 personer mere end huset er beregnet til.

10 Udlejning via internettet s egen Internetpræsentation Feriepartner er helt i front, hvad angår profilering på Internettet. Feriepartner har netop lanceret en helt ny og topmoderne side, hvor alle huse præsenteres. Mange lejere benytter Internettet til at booke deres ferie, hvorfor vi er bevidste om vigtigheden af, at Internetpræsentationen er helt professionel. Du kan se mere på Online Internetpræsentation Hos Feriepartner Danmark markedsføres alle udlejningsbureauernes feriehuse - både på den fælles Feriepartner Danmark internetside, samt på deres egne lokale internetsider. Den dobbelte markedsføringsindsats giver ekstra synlighed for dit hus. Feriepartner Danmark dedikerer mange ressourcer til markedsføring på Internettet og har som målsætning at være markedsledene på dette område. Feriepartner Danmarks hjemmeside er meget overskuelig og nem at finde rundt i. Internetbrugere er utålmodige, så det er meget vigtigt, at siden fungerer optimalt. Det betyder simpelthen flere udlejninger!

11 Er du til aktiv ferie? Så er sagen. Med sin overskuelige størrelse, afvekslende landskaber og mange fredelige biveje, er øen som skabt til cykel- og vandreture. Tag cyklen med på ferie og lad bilen tage sig et hvil hjemme ved feriehuset! Har man ikke cyklerne med selv, kan man leje dem flere steder på. Man kan også leje en hest. Det er en meget vigtig mulighed, specielt for hesteelskere i teenageralderen. Der er flere ridepensioner, der arrangerer rideture ud i s skønne naturområder. Kysternes naturskabte vandland er et eldorado for badegæster, lystfiskere, lystsejlere og surfere. Der er kilometerlange strækninger af uberørte kyster, hvor en mand med en fiskestang kan finde ægte frihed. har masser af andre tilbud til naturelskere. Find forsteninger og fossiler ved s Klint. Saml kugleflint, rav og andre spændende og smukke sten langs øens langstrakte kyster. Eller slut dig til det voksende antal af fuglekiggere, f.eks. i fugletårnet ved Nyord Strandenge, som er en af Skandinaviens vigtigste fuglelokaliteter. Eller gå en tur i skoven. Naturen er så spændende, at en almindelig skovtur kan rumme uventede oplevelser og indsigter. er skøn året rundt! Man kan altid komme ud, blot beklædningen passer til årstiden. Tag en picnickurv med. Hvis du ikke vil lave den selv, kan en af de lokale restauranter levere en kvalitetsmadkurv lige efter din smag. Og så kan du holde "grøn ferie" på! Du kan bo i et miljømærket feriehus, deltage i grønne ferieaktiviteter og købe "øko", både i butikker og ved vejkant. Pilefletter Klaus Tietze 6000 Rytzebækvej PERS Vær. m TÆTTERE PÅ VANDET KOMMER MAN IKKE! En rigtig PERLE. Lille træhus med stråtag, helt fantastisk beliggende direkte på stranden. Natur- og strandgrund (1000m 2 ) med terrasse & udendørs bruser. Lille badeværelse med toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Hyggelig opholdsstue med 1 dobbeltsovesofa (1db), skøn udsigt til vandet samt udgang til morgenterrasse. Spisehjørne. 1 værelse: Hems med 2 sovepladser under taget. Køkkenhjørne med 2 el-kogeplader og bageovn. DKK A: 5904 B: 5330 C: 5330 D: 5330 E: Lusmosevej PERS Vær. m Skønt beliggende lejlighed på Vestmøn! Lejligheden er del af ejers helårshus, men har separat indgang og pæn sydvendt privat have på ca. 600 m 2 med havemøbler. Rustik og hyggelig indretning med nye og ældre møbler. Huset er af ældre dato, og er sidst renoveret i Lejligheden indeholder: Lille opholdsstue med 1 sovesofa (1s). Stort køkken med elkomfur, emhætte, køleskab, brændeovn, spiseplads og gulvvarme. 2 værelser: 1 himmelseng (ds) + skabe, 2 s. Lille separat garderoberum. 2 madrasser på gulvet, som kan placeres i huset efter eget ønske. Stort badeværelse med badekar, toilet, håndvask og bruseniche. Gulvvarme. Centralvarme - fast ekstra pris på olie og strøm. DKK A: 3842 B: 3074 C: 2305 D: 1729 E: Rytzebækvej 34 4 PERS Vær. m Hyggeligt bondehus, beliggende i forbindelse med gård (med kvægbesætning), meget tæt på dejlig badestrand. Egen have med delvis HAVUDSIGT. Ekstra bruser i forbindelse med brændefyret SAUNA. Toilet, håndvask og bruser. Lille entré. Opholdsstue med hjørnesofa. 2 værelser: 1ds+skab, 1 1 /2 s. Køkken med 2 el-kogeplader, bageovn og spiseplads. DKK A: 4223 B: 3608 C: 3608 D: 2214 E: 2214 Bellavista Det skæve skur Kom på en guidet kunst-bustur og hør foredrag om ravets kulturhistiorie. Se mere side: Lisebyvej 28 7 PERS Vær. m Stort, charmerende landsted, beliggende på en ca m 2 grund med delvis indhegnet have, terrasse, havemøbler og flere solkroge. Huset er beliggende i landområde og støder op til naboens hestefold. Huset er renoveret i 2002 og er hyggeligt indrettet. Gulvvarme i bad, køkken og stuen i stueplan. Indeholder: Entré med klinkegulv samt adgang til bryggers med grovvask og fyrrum. Mellemgang med garderobeskab. Åbent, stort og flot landkøkken med keramisk komfur, emhætte, køleskab med svaleboks, skabsfryser, microovn. Hyggelig spisestue i forbindelse med køkkenet, med terrassedør ud til solterrasse. Mellemgang med god trappe til 1. sal. 3 værelser: 1ds + kommode + TV med TV2(DK). 1 dobbeltsovesofa (1ds) + TV med TV2(DK) + skab. På 1. sal: 1s + 1 dobbeltsovesofa (1ds) + TV med TV2 og DR1 (DK). Badeværelse med gulvvarme, toilet, håndvask og bruser. Stor rum på 1. sal med bla. hyggelig opholdsstue. Sofaarrangement og TV med parabol og video. Fransk altan med udsigt til åbne marker. Centralvarme - olieforbrug excl. i lejeprisen. DKK A: 4806 B: 3876 C: 2946 D: 2403 E: Store Lind Gade 32 4 PERS Vær. m Charmerende rosa bondehus med bindingsværk og stråtag. Huset er fra 1850 og fremstår i en hyggelig bondehusstil. Pæn have på ca m 2 med lille afskærmet hyggekrog, lille stenterrasse, havemøbler, grill, gynge og sandkasse. Huset er løbende blevet renoveret og i 2002 er der tilbygget en ny udestue og indeholder: Lille entré med klinkegulv. Hyggelig ældre opholdsstue med Tv, parabol, Dvd og åben pejs med klinker. Vindeltrappe til 1. sal: 2 værelser på 1. sal: 1 dobbeltseng + kommode + knager, 2 senge + kommode + knager. Køkken med lille spiseplads, elkomfur, bageovn, køleskab og OPVASKEMASKI- DKK A: 3280 B: 2624 C: 1968 D: 1476 E: Hjelm Kobbel 12 4 PERS Vær. m NE. Stor lys udestue med spiseplads og hyggehjørne. Lille badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. Ejer stiller gratis brænde til rådighed. Centralvarme - olie ekskl. i prisen. Dejligt, stråtækt bondehus med terrasse, roligt beliggende på pæn beplantet grund (ca. 600 m 2 ) m/liggestole. Renoveret i Pænt bad med TØRRE- TUMBLER. VASKEMASKINE God indretning. Stor entré. Opholdsstue med spiseplads og udgang til terrassen. Video. 2 værelser på 1. sal: 1ds+skab, 2s+skab, repos. Åbent landkøkken med mikroovn og OPVASKEMASKINE. Fryser i udhus. DKK A: 4986 B: 3985 C: 2993 D: 2247 E: 2247 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN Hjelmvej PERS Vær. m Dejligt og hyggeligt bondehus på nedlagt landbrugsejendom, totalt renoveret i Ejendommen er velholdt og fremtræder pæn og hyggelig. Stor aflukket gårdsplads. Dejlig have (ca m 2 ) med terrasse, liggestole og børnelegetøj: f.eks. TRAMPOLIN, BARNECYKEL og STANGTEN- NIS. Tæt på god strand. Kørestol-venligt i stue-etagen. Garage. Centralvarme, pris ekskl. olie. Stor entré. Hyggelig stue, pænt møbleret bl.a. med lædermøbler og udgang til terrassen. CD-afspiller og VIDEO. Badeværelse med toilet, håndvask og bruser. VASKEMASKINE. 4 værelser: 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab + 2 køjer, 2 senge + skab. På 1. sal: 1 dobbeltseng + skab samt HAVUDSIGT. SAFETY-BOX. BARNESENG, HØJSTOL, KRAVLEGÅRD, BABY- BADEKAR og PUSLEPLADS. 4 cykler, 2 voksne og 2 junior. Flot stort køkken med spiseplads, el-komfur, mikroovn, køleskab med lille fryseboks, fryser samt OPVASKEMA- SKINE. Ekstra badeværelse med toilet, håndvask, bruser og adgang til SAUNA. Bryggers med trappe til 1. sal: med lille Pc-hjørne med COMPUTER med , INTERNET og WORD. DKK A: 7052 B: 5740 C: 4428 D: 3936 E: Marie Grubbes Vej 8 8 PERS Vær. m UNIKT BELIGGENDE LANDSTED DIREKTE TIL VANDET! Helt tilbage i drev den berømte Marie Grubbe færgestedet fra til Falster. I dag fremstår landstedet som det perfekte feriested med betagende havudsigt mod syd over den velanlagte have og ud til Grønsund og Falster. Du lejer stuehuset af gården, øvrige længer benyttes kun til opbevaring. Huset er beliggende på en ca m 2 pæn beplantet grund med en flot have. Fra huset til vandet er der kun 50 meter. Fra den nederste del af haven er der mulighed for at søsætte en medbragt mindre båd. Nærliggende findes en lille sten-mole, hvorfra der er bademulighed. Stor, højtliggende overdækket terrasse med havemøbler og UDSIGT over vandet. Huset indeholder: Entré med god trappe til 1. sal. Hyggelig opholdsstue med HAVUDSIGT, sofaarrangement. DVD-afspiller. Lille forstue med HAVUDSIGT og udgang til overdækket terrasse. Stort køkken med spisekrog, keramisk bordkomfur, indbygningsovn, emhætte. Bryggers med grovkøkken med VASKEMASKINE, TØRRETUMBLER og SKABSFRYSER. Badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. 4 værelser: 1 db + skab, 1 db + skab og flot havudsigt. På 1. sal: 2 s + kommode, 2 s + skab + havudsigt. Barneseng og barnestol. Trådløs PC'er med gratis Internet og Word. Centralvarme - olieforbrug ekskl. i huslejen. DKK A: 6800 B: 6100 C: 5400 D: 4700 E: 4000 Markedsdag Pakhuset Hej du! Jeg hedder Ole og er vokset op som nabo til s Klint. Jeg har brugt naturen hele mit liv, både på og som skilærer i alperne, charterbådskipper i Middelhavet og kapsejler kloden rundt. Jeg hjælper Turistbureau med aktive ferietilbud. Så har du spørgsmål om lystfiskeri, cykelture, ride-, vandre- og løbeture, windsurfing og lystsejlads ved, så kontakt mig (via turistbureauet)! Venlig hilsen fra Ole Deltag i cykelløbet: Noret Rundt og sejl en tur med Bogø-Stubbekøbing overfarten. Se mere side: 22 På og Sydsjælland er kunsten og kunsthåndværket i højsæde. En række af Danmarks internationalt kendte kunstnere og et utal af kunsthåndværkere har bosat sig på og Sydsjælland. På grund af den smukke natur, det særlige lys og den gode plads til at være sig selv. I årets løb bydes der på en række "specialtilbud" til dig, der er interesseret i kunst og kultur. Der udgives en ny kunstguide og afholdes Åbent Hus hos mange kunsthåndværkere i Kristi Himmelfarts-dagene på. Hen gennem sæsonen kan du opleve udstillinger, teaterforestillinger, koncerter, litteratur-aftner, "performances" og meget mere. Mange af kunstbegivenhederne arrangeres af de kulturelle iværksættere og kunststeder, som området er så rig på. Du kan besøge billedkunstnere, keramikere, glaskunstnere, kunstflettere, lysstøbere, guldsmede, rav- og stenslibere. De fleste steder kan du købe kunsthåndværk til en rimelig pris, direkte fra "troldmandens værksted". Du finder også små, private gallerier og antikvitetshandlere, der handler med kunsthåndværk. s Museum har to spændende afdelinger, Empiregården i Stege og museumsgården ved Keldby, og en ægte lille perle skal nævnes: Smykkemuseet i St. Damme, som har skiftende udstillinger og arrangerer workshops. Orienter dig selv i årets Kunstkalender Præstebjergvej PERS Vær. m Gammel stråtækt 4-længet bondegård med allerskønneste beliggenhed lidt tilbagetrukket fra Præstebjergvej via en lille allé. Gulvvarme i 2 soveværelser, det ene bad og i køkkenet. Gården er af ældre dato og indeholder: Entre. Ekstra entré med udgang til solgård. 1 værelse med 1 db + skab samt udgang til haven. 1 værelse med 1 s (bedst til barn pga. skumgummimadras) + skab samt se med 1 db og lille hyggekrog med bl.a. bord og stole. Direkte adgang til lille kontor med skabsvæg. Stort badeværelse med bruseniche, toilet, håndvask, mindre badeværelse med toilet, håndvask, gulvvarme og bruseniche. Lille badeværelse med toilet, håndvask og bruser. Stort hyggeligt landkøkken med bl.a. synlige bjælker mv. Køkkenet indeholder spiseplads, køleskab, ekstra køleskab med frys, keramisk-komfur, 2 bageovne. Udgang til haven. Stort gammeldags BRÆNDEKOMFUR som kun er til pynt. Trådløs ADSL forbindelse (til medbragt computer), som har dækning i hele huset og i terrasseområdet. Mindre opholdsstue med en stor fast bænk, TV, PARABOL, brændeovn og udgang til haven. Indgående TELEFON Indretningen er af ældre dato med både nye og gamle møbler. Stort opholds- og legerum hegnet have med på div. 500 legetøj og spil. Udgang til haven. Flot næsten ind- med "hemmelig hule" og lille legehus. Stor stenterrasse med havemøbler m2 og parasol. Bålplads, som kun må udgang til haven. 1 værelse med 1 s og hylder. 1 værelse med 11/2mandsseng + skab. 2 værelser: 2 s + skab, 2 s + skab Stort værel- benyttes når det er vindstille (pga. stråtaget). Fra gården er der mulighed for skønne gåture bl.a. ligger der en gammel grusgrav lige i nærheden (vandhuller forefindes i grusgraven) Obligatorisk slutrengøring Dkr. 945,- DKK A: 6820 B: 5456 C: 4092 D: 3069 E: Hjelmvej 7 A 11 PERS Vær. m Hovedhuset på en smuk gammel 4-længet gård (1875). Roligt og centralt beliggende i en pæn velholdt have på ca m 2, med terrasse, 2 liggestole og grillplads. Stangtennis. Meget velegnet til et par familier med børn, da der er gode udfoldelsesmuligheder for hele familien. 2 gamle cykler. Ny og gammel møblering. Huset ligger for sig selv, tilbagetrukket fra Hjelmvej og op til åbne marker. Centralvarme - olie ekskl. i prisen. Stor entré. Hyggelig opholdsstue med udgang til terrassen. Stor spisestue. 5 store værelser: 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + 1 seng + skab + 1 barneseng og 1 højstol. Stort køkken med lille spiseplads, el-komfur, bageovn, mikroovn, emhætte, køleskab, fryser og OPVASKEMASKINE. 1 badeværelse med toilet, håndvask, bruser og SAUNA. 1 badeværelse med toilet, håndvask, badekar og VASKEMASKINE. Obligatorisk slutrengøring kr DKK A: 6354 B: 5083 C: 3813 D: 2860 E: 2225 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN Markedsføring lokalt... Frihed! 2006 Feriehuse Sydøstlige Sjælland Nyord Bogø Præstø Vordingborg DK Feriehuskataloget Hvert år i november udkommer vort informative og farverige katalog for det kommende år. Vi bestræber os på at udarbejde et katalog, der giver lejerne den optimale beskrivelse af husene med tilhørende faciliteter. Vi får, til vores store glæde, gang på gang tilkendegivelser om, at vores katalog er et af de pæneste, der findes på markedet. 10 C y k e l p a k k e 11 Stærke tilbud øger udlejningen... SPAR-FERIE, et gunstigt tilbud Spar-ferie er et tilbud, der er gyldigt i ydersæsonerne. Det øger udlejningen med gode lange perioder! Huset udlejes i 14 dage til 10 dages pris, og i 21 dage til 15 dages pris. Spar-ferien tilbydes i sæson C, D og E. Prisen udregnes således: Normalprisen divideret med 14 (21) og ganges med 10 (15). Kunst og kunsthåndværk 2 personerstilbuddet, et attraktivt tilbud 2 personerstilbuddet er for de lidt større huse, hvor lejer opnår rabat for max. 2 personer (1 baby regnes f.eks. for 1 person) i sæson C, D og E. Huset udlejes min. 1 uge, hvor prisen udregnes således: Sæson C: 25% rabat af normalprisen Sæson D: 15% rabat af normalprisen Sæson E: 5% rabat af normalprisen Normalprisen (ugeprisen) fratrækkes rabatten (5-25%) Vestmøn 14 K u n s t p a k k e...d.a.b.c.h.g.p.i.o.w.u 15 Vestmøn Miniferie, stadig en succes Miniferie er populært hos lejerne og tendensen går i retning af flere, men kortere ferier. Ordningen er gældende for min. 3 døgn i sæson C, D og E. Prisen udregnes således: 3 dage: 40% rabat af normalprisen 4 dage: 20 % rabat af normalprisen 5 dage: 10 % rabat af normalprisen Normalprisen (ugeprisen) fra trækkes rabatten (10-40%)...d.a.f.e.g.l...d.a.b.c.h.e.g.o.w.u.n...d.a.c.f.e.g.s.w.u.n...d.a.b.c.h.e.g.p.o.j.k.w.u.n...d.a.c.h.e.g.p.i.v.o.m.w...d.a.c.h.e.g.p.i.v.o.j.k.m.s.w.u...d.a.b.c.h.g.p.i.v.o.w.u...d.a.b.c.h.e.g.p.i.v.o.l.w.u.n...d.a.c.f.e.g.p.i.o.j.k.s.w.u.n Fri ankomstdag Hos Feriepartner kan gæsterne frit ankomme og afrejse på alle dage året rundt. Dog udlejes min. 7 dage og kun hele uger i højsæsonen. Hvis huset er ledigt i højsæsonen for kortere ophold end 1 uge, udlejer vi disse dage som miniferie. Vores lejere roser ordningen, da lejerne ofte har problemer med lange køer i Tyskland og udsolgte afgange på færgerne

12 Feriehuset er den perfekte ramme for dig, der gerne vil opleve den danske natur på tæt hold. I skal bare snøre skoene og gå ud af døren Som oftest ligger feriehusene i nogle af Danmarks mest naturskønne egne typisk tæt ved klitter, lyngområder, skov og plantage. Det er selvfølgelig oplagt at gå en god tur langs stranden. Havet, bølgerne, klitterne og den salte havluft er altid en oplevelse. Men baglandet er ikke mindre interessant. Overalt i Danmark findes gode vandreture. Mange er enten afmærkede eller der findes brochurer med ruteforslag. Disse fås bl.a. på jeres lokale Feriepartner Danmark bureau (se på flappen i denne brochure). Danmark har mange fredede naturreservater med vandreruter. I 14 af de 19 Feriepartner Danmark områder er der således naturreservater i nærheden af feriehusene. Her er der mulighed for at vandre gennem fuglereservater, vådområder, klithede m.m. 2 Billede nr. 1 3 Danmark byder på formidable muligheder for en vandreferie. 4 Billede nr. 2 Vandring i Danmark s mange naturskønne områder kan sagtens være en oplevelse for hele familien. Billede nr. 3 Det er ikke kun i sommermånederne, at Danmark viser sig fra sin bedste vandreturs-side. Ofte er en tur om efteråret endnu mere fuld af liv og farver, end midt i sommersæsonen. Billede nr. 4 Den sidste ny dille blandt vandrende godtfolk er stavgang eller Nordic Walking som det oprindeligt hedder. Denne vandreform sørger for, at hele kroppen kommer i bevægelse. Dragefestival på Gåsetårnet i Vordingborg s Klint Feriehusferie på og Sydsjælland danner den perfekte ramme for en god og oplevelsesrig ferie. Oplev den unikke natur: s Klint Danmarks største naturattraktion, med de hvide kridtklipper, der rejser sig lodret fra det turkisgrønne hav. Overalt i området møder du badestrande, lysegrønne bøgeskove og et strålende blå hav. Flere af Danmarks mest eftertragtede seværdigheder kan nås indenfor max. 1 1 /2 time. Besøg København som byder på en perlerække af seværdigheder: F.eks. Strøget, Tivoli, Operahuset eller nyd en fadøl i Nyhavn. Endnu tættere på og Sydsjælland ligger nogle af Danmarks sjoveste forlystelser: BonBon- Land, Knuthenborg Safaripark og Middelaldercentret i Nykøbing, hvor børn og barnlige sjæle kan få afprøvet kræfter med de sjove forlystelser. Velkommen til en dejlig ferie på og Sydsjælland! Feriepartner Storegade 2, 4780 Stege Tlf , Fax Vi er din Feriepartner når du skal leje feriehus! Har du lyst til et par dage eller en hel uge, har vi huset der passer til dig. Du kan endda selv vælge hvilken ugedag, du vil komme. Reservér dit hus online 24 timer i døgnet på m tved sjae land.dk m bornholm.dk 2006 Sydøstlige Sjælland Nyord Bogø Præstø Vordingborg DK Kærhøgevej 52, Ulvshale Strand 12 Pers. POOLHUS MED SWIMMINGPOOL, SPA-POOL og SAUNA. I dette hus er det ikke nødvendigt at kede sig for uanset vejret indbyder den 18 m 2 store swimmingpool til en rask svømmedyst. Grund på m 2 med plads til fritidsaktiviteter, fodboldmål, stangtennis, stenterrasse, havemøbler, havegrill og 2 liggestole. Bålplads i haven her kan fortælles spøgelseshistorier eller grilles skumfiduser over bålet. Barneseng, højstol og babybadekar. Tørrestativ, sandkasse og gynger. Bryggers: VASKEMASKINE +TØRRETUMBLER. Dejligt køkkenhjørne med mikroovn og OPVASKEMASKINE. Hyggelig opholdsstue med brændeovn, computer med spil, telefon med tæller og spiseplads. POOLOMRÅDE med SWIMMINGPOOL og SPA-POOL. Badeværelse og SAUNA. Ekstra badeværelse. 5 soveværelser (1D) (2E) (2K+1E) (1E). 2 madrasser som kan lægges på gulvet dyner og hovedpuder medbringes. Obl. slutrengøring DKK 840, DKK Rytzebækvej 37, Rytzebæk 4 Pers. TÆTTERE PÅ VANDET KOMMER MAN IKKE! En rigtig PERLE. Lille træhus med stråtag, helt fantastisk beliggende direkte på stranden. Naturog strandgrund (1000 m 2 ) med terrasse og udendørs bruser. Lille badeværelse med toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Hyggelig opholdsstue med 1 dobbeltsovesofa (1D-sovesofa), skøn udsigt til vandet samt udgang til morgenterrasse. Spisehjørne. Køkkenhjørne med 2 el-kogeplader og bageovn. 1 soveværelse: Hems med 2 sovepladser under taget DKK Hvis I har vandring som et centralt emne i jeres ferie, kan Feriepartner Danmark tilbyde en række huse, der ligger i særlige gode vandreområder, eller har særlige gode vandremuligheder så som guide o.lign. Fakta om vandrevenlige feriehuse: Beskrivelse al lokale vandreruter Skiltede vandreruter Guidede vandre-/naturture Mulighed for at grupper kan bestille egen guide Naturreservater med vandreruter 271 Taarnfalkevej 15, Saltum 6 Pers. For enden af en blind vej i det mest eftertragtede og smukke kuperede klitområde nord for Blokhus, ligger dette højtbeliggende arkitekttegnede luksusferiehus. Der er havkik fra huset og flot havudsigt fra grundens egne klitter og terrasser. Huset, der overalt er stilrent og smagfuldt indrettet,har bl.a. en dejlig lys kombineret spise- og opholdsafdeling, hvorfra den pragtfulde natur kan nydes gennem de store vinduespartier. 3 soverum: 2 DS, 2 K. Køkken: Keramisk komfur, emhætte, køleskab, fryseboks, mikroovn, kaffemaskine, opvaskemaskine. Bad/WC: Spabad, sauna, gulvvarme. Allergivenligt, vaskemaskine, elvarme, brændeovn, telefon, parabol, radio, CD, liggestole, havemøbler, sandkasse. Huset er det perfekte udgangspunkt for vandreture i området DKK A: 7189 B: 6480 C: 4708 D: 3645 E: 2880 E: LUKSUSHUS MED SPA-POOL OG SAUNA. Dejlig træhus, beliggende på skøn delvis naturgrund. Dejlig stor delvis overdækket træterasse med havemøbler og liggestole. Huset er over alt med lyst træ på væggene og er lyst og venligt indrettet: Stue med brændeovn, fjernsyn, parabol, video og videofilm. Køkken i åben forbindelse med stuen, med alle tænkelige faciliteter, bl.a. opvaskemaskine, mikroovn, køleskab m. frys, toaster, el-pisker, toaster m.m. Godt badeværelse med spa-pool og indgang til sauna. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. 4 soveværelser: (1?S) (1?S) (1D) (2E). Obl. slutrengøring DKK 665,-. Vidste du, at: Hos 17 ud af de i alt 19 Feriepartner Danmark bureauer kan du tilmelde dig guidede vandreture i lokalområdet? Udbuddet af guidede ture er dog ikke lige stort hele året rundt kontakt dit lokale bureau for flere informationer. Uanset om du skal ud på en kortere eller længere tur, så skal fodtøjet være i orden? Sørg for at have gode kondisko eller lette vandrestøvler på, som støtter anklerne og er behagelige at have på, alt efter hvilken tur du skal ud på. Skov- og Naturstyrelsen i Danmark har udgivet små foldere om de fleste danske skove, og byder på en række forslag til vandreture? Folderen fås på turistbureauerne. Hvis du begiver dig ud på en længere tur, er det en god idé at fortælle venner og familie hvor du går hen? Og ikke mindst hvornår du forventer at være tilbage igen. Selv om du kun skal ud på en lille tur, så bør du pakke en lille rygsæk med en regn- eller vindjakke og en tør trøje. Du skal også tænke på, at du får brug for væske og energi undervejs, så tag lidt letfordøjlig mad eller sukkerholdigt frugt med. Undgå helst slik og hvid sukker. Og husk rigelig med vand særlig hvis det er varmt. Hvis du virkelig skal ud på en seriøs vandretur, så starter turen allerede ved en god og sund fodhygiejne? Fil fødderne, smør dem ind i en god og fed creme og sørg for, at strømperne ikke glider frem og tilbage på foden det kan være årsag til vabler og andre ubehageligheder. Mange vandreruter går gennem sårbare naturområder? Vis hensyn og sørg for at lave så lidt støj som overhovedet muligt. På den måde øger du også chancerne for at komme helt tæt på fugle og dyr. Ta evt. en kikkert med! Læs mere på Internettet: beskrivelse af ialt 60 længere vandre-ruter i alle egne af Danmark. I folderen er medtaget ruteforløb på 15 km og derover, som enten er afmærkede eller beskrevet i en folder. Denne brochure og mange andre brochurer om vandring i Danmark kan bestilles på: Rambukken 10, Råbylille Strand 8 Pers DKK Marie Grubbes Vej 8, Hårbølle 8 Pers. UNIKT BELIGGENDE LANDSTED DIREKTE TIL VANDET! Helt tilbage i drev den berømte Marie Grubbe færgestedet fra til Falster. Landstedet består af stuehuset på en gård hvor udbygningerne kun benyttes til opbevaring m 2 pæn beplantet grund med kun 50 meter til vandet. Overdækket terrasse med UDSIGT over vandet. Stue og forstue med HAVUDSIGT. Køkken med OPVASKEMASKI- NE. VASKEMASKINE og TØRRETUMBLER i bryggers. Badeværelse. 4 soveværelser: (1D) (1D) på 1. sal: (2E) (2E). Centralvarme DKK 6800 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December KUNST Uge 21 CYKEL Uge 21 VANDRING Uge 18 Kunsttur inkl. bus, guide og frokost. Søndag d kl Program over fællesudstilling og Åbent Hus arrangement hos de mønske kunstnere. 25., 27. og Foredrag med Hans Walter Kreisel på Smykkemuset incl. kaffe. Øl/vand kan købes. Tema: Ravets kulturhistorie. Torsdag d kl Pris pr. pers. DKK 189,- Max. deltagerantal: 60 pers. Lions motionscykelløb Noret Rundt. Torsdag d kl returbillet for 1 pers. med 1 cykel til Bogø Stubbekøbing overfarten. Alle dage fra kl stk. cykelkort med 7 turforslag på. Pris pr. pers. DKK 108, Marchen Klinterotterne arrangerer vandretur på. 6. og 7. maj kl Cykel og vandrekortbog (kun på dansk) eller 1 vandrestok. Oplevelsestur på s Klint med naturvejleder Stig Nøhr som guide. 1. maj kl Medbring frokost. Pris pr. pers. DKK 89, og landsdækkende Sammenslutningen af individuelle udlejningsbureauer gør, at vi kan tilbyde en meget massiv markedsføring. Vi bruger en bred vifte af medier med den filosofi, at stor udbredelse giver stor synlighed! 2006 aktiv ferie for hele familien DK Over stok og sten Naturoplevelser, motion og hygge. Du kan få det hele på vandring i det danske landskab. Fakta & Information Eget bureau i Hamburg Feriepartner Danmark har et selvstændigt bureau i Tyskland med det ene formål, at booke feriehuse for Feriepartner Danmark! Cykel Fisk Vandre Kunst Børnevenlige feriehuse Særlige gode vandremuligheder Temakataloger Hvert bureau udsender årligt mindst ét katalog, der giver en udførlig beskrivelse af områderne og alle husene med tilhørende faciliteter. Katalogerne trykkes på dansk og tysk - i nogle tilfælde også engelsk. Længere vandreruter Folderen indeholder kortskitse og en kort 8 Internettet Feriepartner Danmark har sin egen hjemmeside med landsdækkende søgemuligheder. Internettet har stor betydning for branchens udvikling, og mange bookinger foregår via dette medie. en oase i tid og rum Annoncer I løbet af sæsonen indrykker Feriepartner Danmark små og store annoncer i magasiner, branchekataloger og dagblade på alle aktuelle markeder. Fakta & information Messer Hvert år deltager Feriepartner Danmark på flere salgsmesser i ind- og udland med hovedvægten lagt på det tyske marked, som vores hovedmålgruppe. Disse messer er en vigtig del af den personlige kundepleje, og vi udleverer her et stort antal kataloger til potentielle gæster, og fortæller om de forskellige områders tilbud. 58 Feriehuse Aktiv ferie for hele familien på 59

13 Thy Blokhus Lokalkendskab på landsplan Vejlby Klit Ulfborg Hvide Sande Henne Strand Bork Havn Odder Ebeltoft Odsherred Samsø Blåvand Fanø Fyn Sydsjælland Rømø Ærø Bornholm Rømø Rømø Turistbureau Havnebyvej 30,Tvismark, DK-6792 Rømø Tel Fanø Fanø Turistbureau Færgevej 1, Nordby, DK-6720 Fanø Tel Blåvand Feriekompagniet Blåvand Horns Bjerge 4, DK-6857 Blåvand Tel Henne Strand Købmand Hansen s Feriehusudlejning Strandvejen 430, DK-6854 Henne Strand Tel Bork Havn Bork Havn Feriehusudlejning A/S Kirkehøjvej 17, Bork Havn, DK-6893 Hemmet Tel Hvide Sande Hvide Sande Turistbureau Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, DK-6960 Hvide Sande Tel Ulfborg Feriehus Udlejning I/S Bredgade 9-11, DK-6990 Ulfborg Tel Vejlby Klit Steen Jørgensen Feriehusudlejning Strandvejen 86,Vrist, DK-7673 Harboøre Tel Thy Købmand Hillgaard s Feriehusudlejning Vesterhavsgade 44,Vorupør, DK-7700 Thisted Tel Blokhus Jammerbugtens Feriehusudlejning A/S Klitgaardsvej 2, DK-9492 Blokhus Tel Ebeltoft Feriepartner Ebeltoft ApS Jernbanegade 10, DK-8400 Ebeltoft Tel Samsø Samsø Turistbureau Langgade 32, DK-8305 Samsø Tel Odder Odder Turistbureau Banegaardsgade 3, DK-8300 Odder Tel Fyn - Sydøstjylland MOB Sommerhusudlejning Hasselvænget 1, DK-5500 Middelfart Tel Ærø Ærø Turistbureau Vestergade 1, DK-5970 Ærøskøbing Tel Odsherred Odsherreds Turistbureau Svanestræde 9, DK-4500 Nykøbing Sj. Tel Sydsjælland Feriepartner Sydsjælland I/S Det Gule Pakhus, Havnen 1, DK-4700 Næstved Tel Feriepartner Storegade 2, DK-4780 Stege Tel Bornholm Feriepartner Bornholm Hans Rømersvej 1, DK-3720 Aakirkeby Tel

Feriehusudlejning. Mere feriehus bare billigere... Vi kan også udleje dit feriehus. www.ulfborg.com

Feriehusudlejning. Mere feriehus bare billigere... Vi kan også udleje dit feriehus. www.ulfborg.com Feriehusudlejning Mere feriehus bare billigere... Vi kan også udleje dit feriehus 1 www.ulfborg.com 2 Kære feriehusudlejer... Feriehus Udlejning I/S har mere end 30 års erfaring Vi vil med denne brochure

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2 Hold da helt ferie 2010 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side 1 Side 2 Revideret juni 2010 - Varenummer 3506 Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950 Ringkøbing Nyhed Lejligheden

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. Hold da helt ferie 2009 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Revideret februar 2009 - Varenummer 3506 Ringkøbing

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet København Thorshavnsgade 23, stuen, København

Læs mere

Kørselsvejledning Inventar Huskeliste. Dråby Strand

Kørselsvejledning Inventar Huskeliste. Dråby Strand Kørselsvejledning Inventar Huskeliste Dråby Strand Assens-Middelfart Feriefond 2009 Velkommen til sommerhuset ved Dråby Strand KØRSELSVEJLEDNING TIL SOMMERHUSET VED DRÅBY STRAND Brigvej 2, 8400 Ebeltoft

Læs mere

Kläppen. Følgende oplysninger er tilgængelige:

Kläppen. Følgende oplysninger er tilgængelige: Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Praktiske oplysninger 4. Inventarliste 5. Brandslukning 1 6. Brandslukning 2 Nydeligt charmerende 2 plans fritidshus med to

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Nr. Lyngvig. Kørselsvejledning Inventar Huskeliste

Nr. Lyngvig. Kørselsvejledning Inventar Huskeliste Nr. Lyngvig Kørselsvejledning Inventar Huskeliste Velkommen til sommerhuset i Nr. Lyngvig KØRSELSVEJLEDNING TIL SOMMERHUSET i NR. LYNGVIG Fyrmarken 245, Nr. Lyngvig, 6960 Hvide Sande Distance: Ca. 152

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger København Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger Velkommen til ferielejligheden i København KØRSELSVEJLEDNING TIL FERIELEJLIGHEDEN i KØBENHAVN Thorshavnsgade 19, st.tv., Islands Brygge, 2300

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger København Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger Velkommen til ferielejligheden i København KØRSELSVEJLEDNING TIL FERIELEJLIGHEDEN i KØBENHAVN Thorshavnsgade 19, st.tv., Islands Brygge, 2300

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

Solvang. Følgende oplysninger er tilgængelige:

Solvang. Følgende oplysninger er tilgængelige: Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Praktiske oplysninger 4. Oversigtskort 5. Inventarliste 1 6. Inventarliste 2 7. Brandslukning 1 8. Brandslukning 2 Pænt og

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2017 Pris højsæson 23/6-6/8 490 3430 69 483 Pris mellemsæson

Læs mere

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40 post@nymindegab.dk www.nymindegab.dk Mere end 25 års erfaring Nymindegab Ferieudlejning

Læs mere

Selskabslokalet Opdateret d. 1. september 2006

Selskabslokalet Opdateret d. 1. september 2006 Selskabslokalet Opdateret d. 1. september 2006 Selskabslokalet Selskabslokalet må kun udlejes til beboere på Jens Warmings Vej og lejeren skal være til stede ved festen. Musikken slutter kl 2.00. Lokalerne

Læs mere

Aftale om udlejning til AVM i ishockey

Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727 2235 E-mail: booking@visitherning.dk

Læs mere

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige FERIEAVISEN 2011 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Rugårdsvej 20 5000 Odense C Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19

Læs mere

Lej ud med. DanCenter. DanCenter skaber resultater Markedsføring på rette tid og sted Tryghed og service for ejere og lejere

Lej ud med. DanCenter. DanCenter skaber resultater Markedsføring på rette tid og sted Tryghed og service for ejere og lejere DanCenter skaber resultater Markedsføring på rette tid og sted Tryghed og service for ejere og lejere Lej ud med DanCenter www.sommerhusudlejning.dancenter.dk DanCenter klarer alt vedrørende udlejning,

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Sommerhuset i Lalandia

Sommerhuset i Lalandia Roskilde afdeling Sommerhuset i Lalandia Digestien L 166, Rødby Udlejes til 8 personer Huset er i 2 plan, 103 m 2 Åbent køkken med spiseplads Køkken. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler Åben stue

Læs mere

Røndegaard. Smuk udsigt over Kaløvig FAKTA. Herregaardsferie med havudsigt

Røndegaard. Smuk udsigt over Kaløvig FAKTA. Herregaardsferie med havudsigt Skønne ferielejligheder og Luksus ferieboliger Herregaardsferie med havudsigt VELKOMMEN TIL RØNDEGAARD Ved et ferieophold på kan man mærke suset fra danmarkshistorien. Så snart man kører ind på den gamle

Læs mere

UDLEJNINGSBROCHURE. FOR IKKE BEBOERE i HEDEPARKEN KAJ MUNKS VEJ 79

UDLEJNINGSBROCHURE. FOR IKKE BEBOERE i HEDEPARKEN KAJ MUNKS VEJ 79 UDLEJNINGSBROCHURE FOR IKKE BEBOERE i HEDEPARKEN KAJ MUNKS VEJ 79 Selskabslokalet kan lejes af alle efter følgende prioritet: 1. Beboere i B45 kan booke huset 1/2 år frem i tiden 2. Alle udenfor boligselskabet

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018 Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2018 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2018 Pris højsæson 19/6-5/8 500 3500 70 493 Pris mellemsæson

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

FERIEAVISEN 2010. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige. Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S

FERIEAVISEN 2010. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige. Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S FERIEAVISEN 2010 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19 20 43 www.falckpf.dk

Læs mere

Malaga. Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Kørselsvejledning 4. Inventarliste 1 5.

Malaga. Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Kørselsvejledning 4. Inventarliste 1 5. Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Kørselsvejledning 4. Inventarliste 1 5. Inventarliste 2 Dejlig 2-værelses ferielejlighed på Costa del Sol lidt uden for Malaga

Læs mere

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer.

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer. Roskilde afdeling Sommerhuset på Møn Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby Udlejes til 6 personer. Huset er 71 kvm.: Stor stue i forbindelse med åbent køkken Stue med udgang til terrasse Køkken Soveværelse

Læs mere

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt PRISLISTE Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Priser med EGEN campingvogn eller telt 23/6 til 8/8 9/6-23/6 og 8/8 til 20/8 Før 9/6 og efter 20/8 Voksen per nat 98 kr. 87 kr. 82 kr. Barn op til 12

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk Med den skønneste beliggenhed midt i naturen - tæt på skov, Randers fjord, Kattegat, lystbådehavn og badestrand - danner Fjord-Centret de perfekte rammer om familiesamlinger, store fester, lejrskole-ture,

Læs mere

Dakbjerghytten. I køkkenet er installeret køleskab, fryser, komfur og opvaskemaskine. Der er elektrisk opvarmning i alle rum.

Dakbjerghytten. I køkkenet er installeret køleskab, fryser, komfur og opvaskemaskine. Der er elektrisk opvarmning i alle rum. Dakbjerghytten Adresse: Dakbjerghytten Emborgvej 76, Alken 8660 Skanderborg Tlf.nr. 86 57 71 43 Lejrskolehytten er beliggende 7 km vest for Skanderborg i nærheden af Alken og Mossø, og den indeholder 5

Læs mere

Marstal. Følgende oplysninger er tilgængelige:

Marstal. Følgende oplysninger er tilgængelige: Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Oversigtskort 4. Inventarliste 1 5. Inventarliste 2 6. Brandslukning 1 7. Brandslukning 2 Charmerende byhus i 2 etager, med

Læs mere

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet Velkommen til Prag HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet BELIGGENHED 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM LEJLIGHEDEN: Lejligheden er på ca. 80 m² og består af en kombineret stue/køkken,

Læs mere

Trust Camping sælges nu!

Trust Camping sælges nu! FAKTAOPLYSNINGER Trust Camping sælges nu! Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk Enestående, trestjernet campingplads lige ned til Gudenåen.

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE ----------------------------- 0 ------------------------------ Sommerhus på Strandvejen i Klampenborg

Læs mere

Velkommen til Berlin

Velkommen til Berlin Velkommen til Berlin Anton-Saefkow-Strasse 52, 1 tv 10407 Berlin Tyskland Herover ser du lejlighedens placering = grøn cirkel, og nærmeste S-bane station = Greiswalder Strasse Station. 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie.

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie. Sæsonen 2011-2012 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2011-2012. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTUR- FORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL RØNDEGAARD SMUK UDSIGT OVER KALØVIG FAKTA. Herregaardsferie med havudsigt

VELKOMMEN TIL RØNDEGAARD SMUK UDSIGT OVER KALØVIG FAKTA. Herregaardsferie med havudsigt SKØNNE FERIELEJLIGHEDER OG LUKSUS FERIEBOLIGER Røndeg degaa ard Herregaardsferie med havudsigt VELKOMMEN TIL RØNDEGAARD Ved et ferieophold på kan man mærke suset fra danmarkshistorien. Så snart man kører

Læs mere

Feriekolonien Birkely

Feriekolonien Birkely Feriekolonien Birkely Tømmerupvej 29 Ulkestrup 4440 Mørkøv DUI - LEG og VIRKE Velkommen til feriekolonien Birkely Kolonien ligger i Ulkestrup By - nær store skovområder på en ca. 6.000 m2 stor naturgrund

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Husk at tænde for opvaskemaskinen 1 time før du skal bruge den. Temperaturen skal være oppe på 55 0 før maskinen vasker optimalt rent

Husk at tænde for opvaskemaskinen 1 time før du skal bruge den. Temperaturen skal være oppe på 55 0 før maskinen vasker optimalt rent Opgave Husk Husk at tænde for opvaskemaskinen 1 time før du skal bruge den. Temperaturen skal være oppe på 55 0 før maskinen vasker optimalt rent Til en kande god kaffe skal du bruge 1 målebæger med top.

Læs mere

Velkommen til Berlin Anton-Saefkow-Strasse 52, 1 tv 10407 Berlin Tyskland Opdateret den 08.11.2013

Velkommen til Berlin Anton-Saefkow-Strasse 52, 1 tv 10407 Berlin Tyskland Opdateret den 08.11.2013 Velkommen til Berlin Anton-Saefkow-Strasse 52, 1 tv 10407 Berlin Tyskland Opdateret den 08.11.2013 Herover ser du lejlighedens placering = grøn cirkel, og nærmeste S-bane station = Greiswalder Strasse

Læs mere

Klitstuen. Følgende oplysninger er tilgængelige:

Klitstuen. Følgende oplysninger er tilgængelige: Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Praktiske oplysninger 4. Oversigtskort 5. Inventarliste 1 6. Inventarliste 2 7. Brandslukning 1 8. Brandslukning 2 Nydeligt

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Liselykke. Følgende oplysninger er tilgængelige:

Liselykke. Følgende oplysninger er tilgængelige: Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Praktiske oplysninger 4. Oversigtskort 5. Inventarliste 1 6. Inventarliste 2 7. Brandslukning 1 8. Brandslukning 2 Liselykke

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma ligger i Norditalien i Regionen Emilia Romagna, i bjergområdet syd for Modena og Bologna, tæt ved den Toscanske grænse. Huset var oprindeligt et bjergkloster

Læs mere

Information om Skive Lejrskole Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive. 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk. www.ungdomsskolen-skive.

Information om Skive Lejrskole Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive. 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk. www.ungdomsskolen-skive. Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at leje Skive Lejrskole. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk

Læs mere

Ballen Strandpark 18 Ballen

Ballen Strandpark 18 Ballen Ballen Strandpark 18 Ballen Havudsigt og komfort. Sag: 83200425 edc.dk Samsø Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler, MDE Langgade 11-8305 Samsø Tlf. 86590322-832@edc.dk Boligen Opført 2009 Rum/Værelser

Læs mere

Værelser og små lejligheder midt på stranden, med bjergene i ryggen og ved den lille fæstningsby Algajola. Transferbus.

Værelser og små lejligheder midt på stranden, med bjergene i ryggen og ved den lille fæstningsby Algajola. Transferbus. BO DIREKTE PÅ STRANDEN! ALGAJOLA, VÆRELSE/LEJLIGHED, L ESCALE** Værelser og små lejligheder midt på stranden, med bjergene i ryggen og ved den lille fæstningsby Algajola. Transferbus. Indkvartering L'Escale

Læs mere

Ferie i Danmark eller i udlandet

Ferie i Danmark eller i udlandet Ferie i Danmark eller i udlandet Århus Kommunes Feriefond Indholdsfortegnelse Lejeregler... side 3 Ferieboliger i Nordjylland...side 4 Ferieboliger i Nordvestjylland...side 8 Ferieboliger i Vestjylland...side

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

InterFurn Møbelpakke 1

InterFurn Møbelpakke 1 InterFurn Møbelpakke 1 INTERFURN AS InterFurn as er en tegnestue, som gennem en årrække har specialiseret sig i rådgivning og indretningsløsninger af enhver art. Hvorfor så vælge InterFurn as som samarbejdspartner...?

Læs mere

Samsø. Feriehuse Oplevelsesferie. www.samsoferiehus.dk

Samsø. Feriehuse Oplevelsesferie. www.samsoferiehus.dk Samsø Feriehuse Oplevelsesferie www.samsoferiehus.dk Den bedste ferie Samsø Feriehusudlejning - øens lokale udlejningsbureau - udlejer gode feriehuse, der er med til at skabe rammerne for den perfekte

Læs mere

Fjerritslev. Følgende oplysninger er tilgængelige:

Fjerritslev. Følgende oplysninger er tilgængelige: Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Oversigtskort 4. Inventarliste 1 5. Inventarliste 2 6. Brandslukning 1 7. Brandslukning 2 "Luksussommerhus" beliggende på lyngklædt,

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2018/2019 Gl. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia / Rødby Berlin / Tyskland Wagrain / Østrig Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Gode råd til feriehusejeren! Klargøring...

Gode råd til feriehusejeren! Klargøring... Gode råd til feriehusejeren! Klargøring... I denne lille folder har vi forsøgt at samle en håndfuld gode råd til brug ved klargøring af dit feriehus. Erfaringerne siger os at det er bedre at forebygge

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Campingmægler. Helnæs. Hans Korsgaard

Campingmægler. Helnæs. Hans Korsgaard mægler mægler Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk sælges nu! pladsen er en perle i det Sydfynske ø-hav, beliggende på en halvø i Lillebælt

Læs mere

InterFurn Møbelpakke 2

InterFurn Møbelpakke 2 InterFurn Møbelpakke 2 INTERFURN AS InterFurn as er en tegnestue, som gennem en årrække har specialiseret sig i rådgivning og indretningsløsninger af enhver art. Hvorfor så vælge InterFurn as som samarbejdspartner...?

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien:

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien: Tilbudskatalog Kanon priser på boliger i Spanien: Foråret er over Spanien og det vrimler med kanon gode priser på hele boligmarkedet. Ligesom i Danmark, har bolig salget i Spanien været svagt i hele 2008,

Læs mere

Information om Skive Lejrskole Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive. 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk. www.ungdomsskolen-skive.

Information om Skive Lejrskole Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive. 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk. www.ungdomsskolen-skive. Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at leje Skive Lejrskole. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk

Læs mere

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Generelt Lokalerne er primært til brug for medlemmer af Lægeforeningen og udlejes derudover til lægerelateret kursusvirksomhed og møder. Læger, som er medlemmer af

Læs mere

Værelser og små lejligheder midt på stranden, med bjergene i ryggen og ved den lille fæstningsby Algajola. Transferbus.

Værelser og små lejligheder midt på stranden, med bjergene i ryggen og ved den lille fæstningsby Algajola. Transferbus. BO DIREKTE PÅ STRANDEN! ALGAJOLA, VÆRELSE/LEJLIGHED, L ESCALE** Værelser og små lejligheder midt på stranden, med bjergene i ryggen og ved den lille fæstningsby Algajola. Transferbus. Indkvartering L'Escale

Læs mere

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain FERIEBOLIGER 2017/2018 Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2017-2018 HUSK LODTRÆKNING

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Søndervig. Kørselsvejledning Inventar Huskeliste

Søndervig. Kørselsvejledning Inventar Huskeliste Søndervig Kørselsvejledning Inventar Huskeliste Velkommen til sommerhuset i Søndervig Rutevejledning HARBO STAGESVEJ 47A, Ringkøbing Distance: 142 fra Ny Lillebæltsbro Tid: Ca. 2 timer INVENTARLISTE (Harbo

Læs mere

Dueodde. Følgende oplysninger er tilgængelige:

Dueodde. Følgende oplysninger er tilgængelige: Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om sommerhuset 2. Praktiske oplysninger 3. Oversigtskort 4. Inventarliste 1 5. Inventarliste 2 6. Brandslukning 1 7. Brandslukning 2 Huset blev opført i 1978/79

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Sønderborg Dybøl Banke 10A 6400 Sønderborg til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste og mest erfarne

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Hotelværelser & hytter inkl. morgenmad

Hotelværelser & hytter inkl. morgenmad Hotelværelser & hytter inkl. morgenmad OPHOLD PRISLISTE 2014 Enkelt-/ Dobbeltværelse (EV/DV) 20m 2 værelse med dobbeltseng, sofa, bad og toilet, køleskab, kaffe/the faciliteter, TV, terrasse eller svalegangsbalkon

Læs mere

InterFurn Møbelpakke 5

InterFurn Møbelpakke 5 InterFurn Møbelpakke 5 INTERFURN AS InterFurn as er en tegnestue, som gennem en årrække har specialiseret sig i rådgivning og indretningsløsninger af enhver art. Hvorfor så vælge InterFurn as som samarbejdspartner...?

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2015. Priser 2015. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2015. Priser 2015. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2015 Priser 2015 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2015 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 27.03 20.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Helårshuse. til salg i Odsherred. Åbningstider i Nykøbing Sj. Åbningstider i Rørvig. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 13.00

Helårshuse. til salg i Odsherred. Åbningstider i Nykøbing Sj. Åbningstider i Rørvig. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 13.00 Helårshuse til salg i Odsherred Åbningstider i. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 1.00 Søndag Lukket Åbningstider i Rørvig Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag Søndag Lukket Lukket NYKØBING SJ. v/ Jesper

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

Førsteklasses ferie Året rundt

Førsteklasses ferie Året rundt Førsteklasses ferie Året rundt Ferieinspiration 2015 Alle huse er topmoderne og nyrenoverede Ferie uden forhindringer 1 Familieferie, fællesskab og farverige oplevelser Velkommen til en ferieby med topmoderne

Læs mere

Ballen Strandpark 27A Ballen

Ballen Strandpark 27A Ballen Ballen Strandpark 27A Ballen Havudsigt og komfort. Sag: 83200400 edc.dk Samsø Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler, MDE Langgade 11-8305 Samsø Tlf. 86 59 03 22-832@edc.dk Boligen Opført 2009 Rum/Værelser

Læs mere

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø De Grafiske Feriehuse velkommen til en dejlig ferie på samsø Gode kollega Velkommen til din egen Ferieby! Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø (Sælvig Feriehuse) har med denne brochure fornøjelsen

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere