Vi klarer udlejningen af feriehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi klarer udlejningen af feriehuset"

Transkript

1 Vi klarer udlejningen af feriehuset Til husejere

2 Feriepartner en stærk samarbejdspartner! Feriepartner - din lokale Feriepartner Danmark udbyder - er et velrenommeret feriehusudlejningsbureau der har eksisteret siden Vi har specialiseret os i udlejning af feriehuse direkte til lejerne. Som en af de største udbydere i det østlige Danmark udlejer Feriepartner ca. 300 feriehuse i feriehusområderne på, Nyord, Bogø og Sydsjælland. Hos os får du de fordele, som kun et lokalt bureau kan tilbyde, og samtidig får du en markedsføring på lige fod med de større landsdækkende bureauer. Vi samarbejder med stærke partnere på Internettet og har et bredt net af internationale salgsagenter i henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland. Feriepartner har desuden - via Feriepartner Danmark - eget kontor i Hamborg. Feriepartner finder du på turistbureauet, Storegade 2 i Stege, hvor vores friske og smilende medarbejdere altid er klar til at yde den bedste service til dig og dit feriehus. Med de mange års erfaring har vi opnået en stor succes inden for udlejning af feriehuse, samt oparbejdet en stor kundekreds, hvoraf mange vælger at komme igen år efter år. Udlejning af feriehuse er en tillidssag, og derfor er det ejerne, der sættes i højsæde hos Feriepartner.

3 Indtjeningsmuligheder og lav skattebetaling De generelle regler for beskatning af indkomst ved udlejning af fritidshuse udenfor erhverv. Der findes 2 forskellige opgørelsesmetoder: Fast fradrag Denne metode er den letteste og dermed også den mest brugte til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset. Vælges denne metode, er de første kr. af lejeindtægten skattefri. Al indtægt (inkl. strøm, olie, telefon m.m.) kan fratrækkes yderligere et fradrag på 40%. Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst. Regnskabsmæssigt fradrag Denne metode er udregningsmæssigt en smule mere kompliceret, men ved udlejning i større omfang kan metoden være lønsom. I stedet for at benytte 40% fradragsreglen kan du vælge at foretage en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Der er fradrag for faktiske udgifter forbundet med udlejningen, men til gengæld ikke noget bundfradrag på kr. De fradragsberettigede udgifter opgøres forholdsmæssigt i forhold til den samlede udlejningsperiode i indkomståret. Til udgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedrørende inventar, ejendomsskatter og andre udgifter forbundet med udlejning. Vedligeholdelse af selve huset kan fratrækkes. Den skattepligtige indkomst beskattes som kapitalindkomst. Eksempel Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr Skattefrit fradrag kr I alt kr Fradrag 40% af kr kr Til beskatning kr Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst. Sidste nye skatteregler kan ses på Eksempel Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr Udgifter til el m.v. kr Forsikring kr Afskrivning inventar kr Andel ejendomsskat kr kr Til beskatning kr Du betaler kun ejendomsværdiskat i de perioder, hvor fritidshuset ikke er udlejet. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst. Sidste nye skatteregler kan ses på

4 Udlejningsregler i vinterhalvåret Feriehusudlejernes Brancheforening anbefaler herefter følgende regler anvendt omkring benyttelse/udlejning af feriehuse i vinterhalvåret (1. okt. 31. marts). 1. Der gælder en maksimumgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter (13 uger). 2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret: Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere sammenhængende perioder dog således, at hver periode højst må udstrækkes til 4 uger og i et enkelt tilfælde 5 uger, samt at feriehuset i en sammenhængende periode på mindst 4 dage ikke benyttes til overnatning efter hver sammenhængende periode på 4 (5) ugers overnatning. 3. For så vidt angår ejerspærringer, vægtes disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder. For at bureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til bureauet. Afsluttende bemærkninger For Feriehusudlejernes Brancheforening har det været vigtigt at finde en positiv og holdbar løsning på spørgsmålet om benyttelse af feriehuse i vinterhalvåret. Med årligt ca. 15 mio. overnatninger udgør feriehusudlejning i dag Danmarks største turistsektor. Feriehusudlejningen bidrager med en årsomsætning på godt 5 mia. kr., hvoraf ca. 90% erlægges i fremmed valuta. Endelig er den beskæftigelse, branchen bidrager med (ca årsværk), meget betydningsfuld, idet den primært er med til at fastholde et højt helårs-serviceniveau i områder af landet, hvor det er sværest at finde beskæftigelsesmuligheder. Med den retspraksis, som gælder ud fra ovenfor anførte, formår feriehusudlejningsbranchen fortsat at yde sit væsentlige bidrag til samfundsøkonomien i Danmark og frem for alt til, at landets små, kystnære samfund ikke "går i sort" i vinterhalvåret som følge af manglende turistomsætning fra vore feriegæster! Med venlig hilsen Feriehusudlejernes Brancheforening

5 Om at udleje feriehus Udlejningsaftale Når I selv vil bruge huset Overblik over udlejningen Når du vælger at udleje dit feriehus gennem Feriepartner, bliver der udfærdiget en skriftlig aftale. Her fastlægges de enkelte sæsonpriser for udlejningen, og samtidig planlægges samarbejdet omkring udlejningen. Udlejningsaftalen er etårig og skal fornyes hvert år sidst på højsæsonen. Som ejer er du forpligtet til at udleje et bestemt antal uger i højsæsonen. Når du udlejer dit feriehus gennem Feriepartner, står vi for alt det praktiske, men vi vil dog pointere, at det er dine lejere. Det er derfor vigtigt, at huset altid er i bedst mulig stand, så lejerne får en god oplevelse. Som husejer har du selvfølgelig ret til selv at benytte feriehuset. Dette skal blot meddeles på udlejningsaftalen eller efter nærmere aftale. Vi skal ligeledes have besked, hvis du selv er i huset over en weekend eller lignende. Modsat kan du risikere, at mens du er i huset, foretager vi en udlejning med kort varsel, hvilket kan afstedkomme uheldige komplikationer. Den sidste onsdag i hver måned udsender vi en udlejningsoversigt over fremtidige udlejninger. Her får du desuden oplyst lejerens navn og kan se det beløb, du vil få for lejemålet. Hvis der bookes med kort varsel, vil vi oplyse dig om udlejningen pr. telefon. Derudover har du som ejer mulighed for at få overblik over lejemålene via Internettet. Du tildeles et ejer-login, og kan herefter kigge på udlejningsoversigten på Internettet, når det passer dig. Afregning De priser, der er anført i udlejningsaftalen, er de priser, som du "får i hånden" pr. uge ved udlejning i de forskellige sæsoner. El afregnes pr. kwh og gæsterne aflæser selv el-måleren ved ankomst & afrejse, og betaler på bureauet samtidig med aflevering af nøglen. Vand afregnes med en fast pris pr. påbegyndt uge, og afregnes sammen med el-forbruget. Afregning med ejer sker på følgende måde: Lejebeløbet og afregning for strømforbrug mv. overføres senest den sidste onsdag i måneden efter lejernes afrejsemåned. I forbindelse med lejemål, der indgås kortfristet dvs. 30 eller færre dage før lejemålets begyndelse, sker afregning først, når lejer har betalt. Hvis en lejeaftale som det undertiden sker indgås med meget kort varsel, kontakter vi dig om muligt, straks vi indgår aftalen.

6 Kontrol af feriehuset Gennemsyn af huset ved afrejse Hos Feriepartner skal alle huse kontrolleres før og efter hver udlejning. Som ejer kan du vælge selv at kontrollere huset ved afrejsen, eller du kan vælge at blive tilmeldt vores gennemsynsordning. Ejer står selv for gennemsynet Hvis du vælger selv at stå for gennemsynet, skal du kontrollere at lejerne har afleveret huset i samme tilfredsstillende stand, som de har overtaget huset. Nogle lejere bestiller slutrengøring hos os. Du kan vælge at foretage den selv, eller du lade vores servicepersonale foretage slutrengøringen. Feriepartner står for gennemsynet Vi tilbyder én af branchens bedste gennemsynsordninger, hvis du ikke selv har mulighed for at kontrollere huset. Vi har en fast stab af kontrollører, der efter lejernes afrejse tjekker, at alt er tilfredsstillende. Kontrollen omfatter en hurtig gennemgang af huset - specielt køkken og badeværelse og afregnes særskilt pr. gang. Hvis lejerne bestiller en slutrengøring udføres den af servicepersonalet. Ejers forpligtigelse Der foretages ikke gennemsyn før det 1. lejemål, idet det påhviler ejer at sørge for, at feriehuset er klargjort. Et førgennemsyn kan tilkøbes. Ejer skal altid sørge for at huset er indflytningsklart til nye lejere, dvs. rengjort og ryddeligt. Det betaler sig at klargøre huset, så det fremstår friskt og imødekommende - så undgås klagerne. Vi anbefaler, at ejer tilser huset hver uge, for at foretage en "midtvejs-rengøring", hvor skabe og skuffer tjekkes og der foretages en grundig hovedrengøring. Før indflytning kan det betale sig at indkøbe tilstrækkeligt af rengøringsmidler, støvsugerposer, elpærer, sikringer m.m., og kontrollere, om de nødvendige remedier som spand, kost, vinduesskraber o. lign. findes for at udføre en god rengøring. Du skal samtidig kontrollere at: dyner, puder og rullemadrasser er uden pletter, gryder og pander er pæne og uden ridser. At service er uden skår og revner og at der er rigeligt af alting husk at servicen skal være af samme stel. Tjek at faste og løse tæpper er uden pletter, at køkkenskabene er tømt for madvarer og at vandlåse og afløb er rensede og dermed velfungerende. Obl. slutrengøring Huse med spa-pool og swimmingpool tilknyttes altid obligatorisk slutrengøring, som betales af lejerne. Feriepartner sørger for slutrengøringen samt rengøringen af spapoolen og/eller swimmingpoolen ved afrejsen. Som ejer skal du selv sørge for at huset står klar til indflytning, og du skal sørge for hovedrengøringen. Ejer betaler særskilt for spa-tabs, Sun-Wax og pibecleaner. Udvidet service For bl.a. at spare dig for mange dyre håndværkerregninger kan vi - mod et mindre vederlag - tilbyde en række ekstra serviceydelser. Eksempelvis kan nævnes: Græsslåning, klargøring til første udlejning, oprydning på grunden, vinterlukning, reparation og meget mere. Skulle du have andre opgaver, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores serviceteam er meget alsidige! Afhjælpning Feriepartner sørger for afhjælpning af skader og andre forhold. Hvis du ikke selv kan udbedre skaden eller hvis du ikke er til af træffe, sørger vi for udbedring med det samme. Tit kan afhjælpningen udføres af vores servicepersonale så vederlaget holdes på et fornuftigt niveau. Ankomst- og afrejsetidspunkt På ankomstdagen må lejerne flytte ind i huset fra kl og skal på afrejsedagen forlade huset senest kl

7 Om at udleje feriehus Prispolitik Vi står til rådighed Produktudvikling En fornuftig prispolitik sikrer en optimal udlejning af feriehuset på årsbasis. Godt nok er feriehuse en eftertragtet ferieform, men for at bevare det positive omdømme, skal vi holde priserne på et realistisk niveau - også for at sikre din belægning hen over sæsonen. Vi har den personlige kontakt og ved, hvad kunderne finder rimeligt at betale for feriehuset. Hos Feriepartner kommer gæsten altid i første række, og vi har en af branchens bedste services - bl.a. med telefonvagt i weekenden, hvor gæsten har allermest brug for os. I kraft af vores store lokalkendskab, kan vi hurtigt klare de fleste problemer. Feriepartner Danmark og Feriepartner er - og vil hele tiden være, på forkant når det drejer sig om produktudvikling. Vi har netop udgivet et nyt og informativt temakatalog med fokus på børneaktiviteter og børnevenlige huse. Endvidere er der masser af forslag til aktiviteter i det fri - hvad enten det drejer sig om cykel- og vandreture eller lystfiskeroplevelser. Blot for at nævne nogle af de mange tilbud. Lav provision vi har markedets laveste provision for professionel udlejning. Lyt til vore prisforslag - det har vist sig, at give det bedste udlejningsresultat. Naturligvis er vi altid lydhøre overfor dine prisønsker. En tilfredsstillende løsning finder vi helt sikkert frem til.

8 Certificerede feriehuse Speciel markedsføring af dit feriehus Børnevenlige feriehuse Børnefamilier har særlige ønsker og behov, når det gælder ferie. Derfor har vi opfundet konceptet børnevenlige huse. Certificerede børnevenlige huse skal indeholde: Vaskemaskine Sandkasse med låg og fint sand Gynge Høj barnestol Barneseng Babybadekar Huse med 2 etager: gitterlåge foran trappen Cykelvenlige feriehuse Lystfiskervenlige feriehuse Ligger jeres feriehus et sted, der opfylder en lang række af lystfiskerturistens særlige behov, har I mulighed for at få det særlige lystfiskerkvalitetsmærke og dermed få jeres hus markedsført som et lystfiskervenligt hus. Certificerede lystfiskervenlige huse skal indeholde: Renseplads Frysemulighed af fisk Tørremulighed for tøj Kort over lokalområdet Informationsmateriale med regler og gode råd Lystfiskerrelevant kort over nærområder Tidevandstabeller (hvis relevant) Vandre- og naturvenlige feriehuse Ligger jeres hus i særligt gode vandreområder, eller har særligt gode vandremuligheder - så som guide o. lign. - har I mulighed for at få huset markedsført som vandre- og naturhus overfor turister, der har vandring som et centralt emne i deres ferie. Vandre- og naturhuse skal indeholde oplysninger om: Lokale vandreruter Skiltede vandreruter Guidede vandre-/naturture Mulighed for at grupper kan bestille egen guide Naturreservater med vandreruter Et cykelvenligt hus er et hus, der danner den rette base for en masse gode cykeloplevelser. Har aflåseligt rum til cykler Tørremulighed for tøj og udstyr Udlån af værktøj til enkel cykelreparation Særlig gæstebog for cyklister Køb af godkendt cykelkort

9 Indretning af feriehus Feriepartner sætter kvalitet frem for kvantitet.vi ved, at lejernes forventninger er stigende, og at det er af stor vigtighed, at huset kvalitetsmæssigt er i orden. Herigennem undgås mange problemer, og lejerne får en tilfredsstillende ferie. Husene er vidt forskelligt indrettet. Charmen ved de danske feriehuse er netop, at indretningen varierer alt efter ejerens smag.tendensen er dog efterhånden, at jo mere udstyr/komfort - jo bedre udlejning. Hvad bør der være i huset? Vi anbefaler at udstyre huset med TV og parabol samt vaske- og opvaskemaskine. Disse ting er meget efterspurgte af vore kunder. Huset skal generelt være udstyret med gode og praktiske møbler i såvel sofagruppe- som spiseafdeling, ikke mindst fordi størstedelen af lejerne er børnefamilier. Desuden er en god belysning i alle rummene vigtig, det være sig både hyggebelysning og/samt arbejdsbelysning. Køkken Til et velfungerende køkken hører bl.a. køleskab m/frys, elkomfur med 3-4 kogeplader, bageovn, kaffemaskine samt tilstrækkeligt udstyr (service, bestik, gryder, pander, glas m.m.) til min. 4 personer mere end huset udlejes til. Det er yderst vigtigt, at køkkenbeholdningen er suppleret op, og er rent ved lejernes ankomst. Soveværelser Alt efter pladsen og antallet af soveværelser, er dobbeltsenge og enkeltsenge klart at foretrække. Sengefordelingen er noget, lejerne lægger vægt på, når feriehuset udvælges. Sengene skal altid være udstyret med gode madrasser. En søvnløs nat på en dårlig madras, er med til at give lejerne en dårlig oplevelse af ferieopholdet. Husk læselampe ved sengen - denne er uundværlig, når "godnat-kapitel" skal læses. Badeværelse Badeværelset skal fungere på lige fod med det, man har derhjemme. Dvs. der skal være knager til håndklæder, skabsplads, krus til tandbørster, stik til barbermaskine/føntørrer og god belysning. Herudover... Havemøbler: Bord, stole og parasol. Postkasse, tøjsnor med klemmer og synligt nummerskilt ved huset. Anbefales: Der er mange faciliteter som kan anbefales som ekstra udstyr i huset, og mange ejere har i forvejen udstyret deres huse med mange faciliteter, f.eks. hynder til havemøblerne, havegrill, bålplads eller liggestole. Cykler, udendørsspil (fodboldmål, stangtennis mv.), indendørsspil, computer med Internetadgang eller spil. Video/DvD, mikroovn. Inventarliste - hvad bør der være i huset? Støvsuger Kost Gulvskrubbe Spand Gulvklud Diverse klude Fejeblad Toiletbørste Vinduesvasker Soveværelse/Værelser Dyner, puder Rullemadrasser Fralægningsplads Bøjler/knager Køkken Flade tallerkner Dybe tallerkner Bordknive Gafler Skeer Teskeer Ølglas Hvidvinsglas Rødvinsglas Snapseglas Kopper Underkopper Desserttallerkner Æggebægre Salatskåle 1 kaffemaskine 1 piskeris 1 kaffedåse 1 sukkerskål 1 tekande 1 suppeske 1 flødekande 1 hulske 1 serveringsbakke Tekrus 1 sovseske 1 køkkenrulleholder 1 termokande 1 salatskål Bordskånere 1 Elkedel 1 litermål Grydelapper 1 saftkande 1 råkostjern 1 kapselåbner 2 pander 1 citronpresser 1 dåseåbner Gryder i forskellige størrelser 1 skærebræt 1 proptrækker Diverse fade 1 melryster 1 saltbøsse 1 peberbøsse Diverse skåle til servering 1 sigte Køkkenknive i forsk. str. 1 brødkurv Kartoffelkniv/skræller 1 saks 1 opvaskefad Diverse grydeskeer 1 ostehøvl 1 opvaskebakke 1 paletkniv 1 opvaskebørste 1 fjerkræsaks 1 brødrister 1 skraldestativ Askebægre Røgalarm Det anbefales, at man har en ekstrabeholdning af køkkengrej. Der bør som udgangspunkt være til min. 4 personer mere end huset er beregnet til.

10 Udlejning via internettet s egen Internetpræsentation Feriepartner er helt i front, hvad angår profilering på Internettet. Feriepartner har netop lanceret en helt ny og topmoderne side, hvor alle huse præsenteres. Mange lejere benytter Internettet til at booke deres ferie, hvorfor vi er bevidste om vigtigheden af, at Internetpræsentationen er helt professionel. Du kan se mere på Online Internetpræsentation Hos Feriepartner Danmark markedsføres alle udlejningsbureauernes feriehuse - både på den fælles Feriepartner Danmark internetside, samt på deres egne lokale internetsider. Den dobbelte markedsføringsindsats giver ekstra synlighed for dit hus. Feriepartner Danmark dedikerer mange ressourcer til markedsføring på Internettet og har som målsætning at være markedsledene på dette område. Feriepartner Danmarks hjemmeside er meget overskuelig og nem at finde rundt i. Internetbrugere er utålmodige, så det er meget vigtigt, at siden fungerer optimalt. Det betyder simpelthen flere udlejninger!

11 Er du til aktiv ferie? Så er sagen. Med sin overskuelige størrelse, afvekslende landskaber og mange fredelige biveje, er øen som skabt til cykel- og vandreture. Tag cyklen med på ferie og lad bilen tage sig et hvil hjemme ved feriehuset! Har man ikke cyklerne med selv, kan man leje dem flere steder på. Man kan også leje en hest. Det er en meget vigtig mulighed, specielt for hesteelskere i teenageralderen. Der er flere ridepensioner, der arrangerer rideture ud i s skønne naturområder. Kysternes naturskabte vandland er et eldorado for badegæster, lystfiskere, lystsejlere og surfere. Der er kilometerlange strækninger af uberørte kyster, hvor en mand med en fiskestang kan finde ægte frihed. har masser af andre tilbud til naturelskere. Find forsteninger og fossiler ved s Klint. Saml kugleflint, rav og andre spændende og smukke sten langs øens langstrakte kyster. Eller slut dig til det voksende antal af fuglekiggere, f.eks. i fugletårnet ved Nyord Strandenge, som er en af Skandinaviens vigtigste fuglelokaliteter. Eller gå en tur i skoven. Naturen er så spændende, at en almindelig skovtur kan rumme uventede oplevelser og indsigter. er skøn året rundt! Man kan altid komme ud, blot beklædningen passer til årstiden. Tag en picnickurv med. Hvis du ikke vil lave den selv, kan en af de lokale restauranter levere en kvalitetsmadkurv lige efter din smag. Og så kan du holde "grøn ferie" på! Du kan bo i et miljømærket feriehus, deltage i grønne ferieaktiviteter og købe "øko", både i butikker og ved vejkant. Pilefletter Klaus Tietze 6000 Rytzebækvej PERS Vær. m TÆTTERE PÅ VANDET KOMMER MAN IKKE! En rigtig PERLE. Lille træhus med stråtag, helt fantastisk beliggende direkte på stranden. Natur- og strandgrund (1000m 2 ) med terrasse & udendørs bruser. Lille badeværelse med toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Hyggelig opholdsstue med 1 dobbeltsovesofa (1db), skøn udsigt til vandet samt udgang til morgenterrasse. Spisehjørne. 1 værelse: Hems med 2 sovepladser under taget. Køkkenhjørne med 2 el-kogeplader og bageovn. DKK A: 5904 B: 5330 C: 5330 D: 5330 E: Lusmosevej PERS Vær. m Skønt beliggende lejlighed på Vestmøn! Lejligheden er del af ejers helårshus, men har separat indgang og pæn sydvendt privat have på ca. 600 m 2 med havemøbler. Rustik og hyggelig indretning med nye og ældre møbler. Huset er af ældre dato, og er sidst renoveret i Lejligheden indeholder: Lille opholdsstue med 1 sovesofa (1s). Stort køkken med elkomfur, emhætte, køleskab, brændeovn, spiseplads og gulvvarme. 2 værelser: 1 himmelseng (ds) + skabe, 2 s. Lille separat garderoberum. 2 madrasser på gulvet, som kan placeres i huset efter eget ønske. Stort badeværelse med badekar, toilet, håndvask og bruseniche. Gulvvarme. Centralvarme - fast ekstra pris på olie og strøm. DKK A: 3842 B: 3074 C: 2305 D: 1729 E: Rytzebækvej 34 4 PERS Vær. m Hyggeligt bondehus, beliggende i forbindelse med gård (med kvægbesætning), meget tæt på dejlig badestrand. Egen have med delvis HAVUDSIGT. Ekstra bruser i forbindelse med brændefyret SAUNA. Toilet, håndvask og bruser. Lille entré. Opholdsstue med hjørnesofa. 2 værelser: 1ds+skab, 1 1 /2 s. Køkken med 2 el-kogeplader, bageovn og spiseplads. DKK A: 4223 B: 3608 C: 3608 D: 2214 E: 2214 Bellavista Det skæve skur Kom på en guidet kunst-bustur og hør foredrag om ravets kulturhistiorie. Se mere side: Lisebyvej 28 7 PERS Vær. m Stort, charmerende landsted, beliggende på en ca m 2 grund med delvis indhegnet have, terrasse, havemøbler og flere solkroge. Huset er beliggende i landområde og støder op til naboens hestefold. Huset er renoveret i 2002 og er hyggeligt indrettet. Gulvvarme i bad, køkken og stuen i stueplan. Indeholder: Entré med klinkegulv samt adgang til bryggers med grovvask og fyrrum. Mellemgang med garderobeskab. Åbent, stort og flot landkøkken med keramisk komfur, emhætte, køleskab med svaleboks, skabsfryser, microovn. Hyggelig spisestue i forbindelse med køkkenet, med terrassedør ud til solterrasse. Mellemgang med god trappe til 1. sal. 3 værelser: 1ds + kommode + TV med TV2(DK). 1 dobbeltsovesofa (1ds) + TV med TV2(DK) + skab. På 1. sal: 1s + 1 dobbeltsovesofa (1ds) + TV med TV2 og DR1 (DK). Badeværelse med gulvvarme, toilet, håndvask og bruser. Stor rum på 1. sal med bla. hyggelig opholdsstue. Sofaarrangement og TV med parabol og video. Fransk altan med udsigt til åbne marker. Centralvarme - olieforbrug excl. i lejeprisen. DKK A: 4806 B: 3876 C: 2946 D: 2403 E: Store Lind Gade 32 4 PERS Vær. m Charmerende rosa bondehus med bindingsværk og stråtag. Huset er fra 1850 og fremstår i en hyggelig bondehusstil. Pæn have på ca m 2 med lille afskærmet hyggekrog, lille stenterrasse, havemøbler, grill, gynge og sandkasse. Huset er løbende blevet renoveret og i 2002 er der tilbygget en ny udestue og indeholder: Lille entré med klinkegulv. Hyggelig ældre opholdsstue med Tv, parabol, Dvd og åben pejs med klinker. Vindeltrappe til 1. sal: 2 værelser på 1. sal: 1 dobbeltseng + kommode + knager, 2 senge + kommode + knager. Køkken med lille spiseplads, elkomfur, bageovn, køleskab og OPVASKEMASKI- DKK A: 3280 B: 2624 C: 1968 D: 1476 E: Hjelm Kobbel 12 4 PERS Vær. m NE. Stor lys udestue med spiseplads og hyggehjørne. Lille badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. Ejer stiller gratis brænde til rådighed. Centralvarme - olie ekskl. i prisen. Dejligt, stråtækt bondehus med terrasse, roligt beliggende på pæn beplantet grund (ca. 600 m 2 ) m/liggestole. Renoveret i Pænt bad med TØRRE- TUMBLER. VASKEMASKINE God indretning. Stor entré. Opholdsstue med spiseplads og udgang til terrassen. Video. 2 værelser på 1. sal: 1ds+skab, 2s+skab, repos. Åbent landkøkken med mikroovn og OPVASKEMASKINE. Fryser i udhus. DKK A: 4986 B: 3985 C: 2993 D: 2247 E: 2247 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN Hjelmvej PERS Vær. m Dejligt og hyggeligt bondehus på nedlagt landbrugsejendom, totalt renoveret i Ejendommen er velholdt og fremtræder pæn og hyggelig. Stor aflukket gårdsplads. Dejlig have (ca m 2 ) med terrasse, liggestole og børnelegetøj: f.eks. TRAMPOLIN, BARNECYKEL og STANGTEN- NIS. Tæt på god strand. Kørestol-venligt i stue-etagen. Garage. Centralvarme, pris ekskl. olie. Stor entré. Hyggelig stue, pænt møbleret bl.a. med lædermøbler og udgang til terrassen. CD-afspiller og VIDEO. Badeværelse med toilet, håndvask og bruser. VASKEMASKINE. 4 værelser: 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab + 2 køjer, 2 senge + skab. På 1. sal: 1 dobbeltseng + skab samt HAVUDSIGT. SAFETY-BOX. BARNESENG, HØJSTOL, KRAVLEGÅRD, BABY- BADEKAR og PUSLEPLADS. 4 cykler, 2 voksne og 2 junior. Flot stort køkken med spiseplads, el-komfur, mikroovn, køleskab med lille fryseboks, fryser samt OPVASKEMA- SKINE. Ekstra badeværelse med toilet, håndvask, bruser og adgang til SAUNA. Bryggers med trappe til 1. sal: med lille Pc-hjørne med COMPUTER med , INTERNET og WORD. DKK A: 7052 B: 5740 C: 4428 D: 3936 E: Marie Grubbes Vej 8 8 PERS Vær. m UNIKT BELIGGENDE LANDSTED DIREKTE TIL VANDET! Helt tilbage i drev den berømte Marie Grubbe færgestedet fra til Falster. I dag fremstår landstedet som det perfekte feriested med betagende havudsigt mod syd over den velanlagte have og ud til Grønsund og Falster. Du lejer stuehuset af gården, øvrige længer benyttes kun til opbevaring. Huset er beliggende på en ca m 2 pæn beplantet grund med en flot have. Fra huset til vandet er der kun 50 meter. Fra den nederste del af haven er der mulighed for at søsætte en medbragt mindre båd. Nærliggende findes en lille sten-mole, hvorfra der er bademulighed. Stor, højtliggende overdækket terrasse med havemøbler og UDSIGT over vandet. Huset indeholder: Entré med god trappe til 1. sal. Hyggelig opholdsstue med HAVUDSIGT, sofaarrangement. DVD-afspiller. Lille forstue med HAVUDSIGT og udgang til overdækket terrasse. Stort køkken med spisekrog, keramisk bordkomfur, indbygningsovn, emhætte. Bryggers med grovkøkken med VASKEMASKINE, TØRRETUMBLER og SKABSFRYSER. Badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. 4 værelser: 1 db + skab, 1 db + skab og flot havudsigt. På 1. sal: 2 s + kommode, 2 s + skab + havudsigt. Barneseng og barnestol. Trådløs PC'er med gratis Internet og Word. Centralvarme - olieforbrug ekskl. i huslejen. DKK A: 6800 B: 6100 C: 5400 D: 4700 E: 4000 Markedsdag Pakhuset Hej du! Jeg hedder Ole og er vokset op som nabo til s Klint. Jeg har brugt naturen hele mit liv, både på og som skilærer i alperne, charterbådskipper i Middelhavet og kapsejler kloden rundt. Jeg hjælper Turistbureau med aktive ferietilbud. Så har du spørgsmål om lystfiskeri, cykelture, ride-, vandre- og løbeture, windsurfing og lystsejlads ved, så kontakt mig (via turistbureauet)! Venlig hilsen fra Ole Deltag i cykelløbet: Noret Rundt og sejl en tur med Bogø-Stubbekøbing overfarten. Se mere side: 22 På og Sydsjælland er kunsten og kunsthåndværket i højsæde. En række af Danmarks internationalt kendte kunstnere og et utal af kunsthåndværkere har bosat sig på og Sydsjælland. På grund af den smukke natur, det særlige lys og den gode plads til at være sig selv. I årets løb bydes der på en række "specialtilbud" til dig, der er interesseret i kunst og kultur. Der udgives en ny kunstguide og afholdes Åbent Hus hos mange kunsthåndværkere i Kristi Himmelfarts-dagene på. Hen gennem sæsonen kan du opleve udstillinger, teaterforestillinger, koncerter, litteratur-aftner, "performances" og meget mere. Mange af kunstbegivenhederne arrangeres af de kulturelle iværksættere og kunststeder, som området er så rig på. Du kan besøge billedkunstnere, keramikere, glaskunstnere, kunstflettere, lysstøbere, guldsmede, rav- og stenslibere. De fleste steder kan du købe kunsthåndværk til en rimelig pris, direkte fra "troldmandens værksted". Du finder også små, private gallerier og antikvitetshandlere, der handler med kunsthåndværk. s Museum har to spændende afdelinger, Empiregården i Stege og museumsgården ved Keldby, og en ægte lille perle skal nævnes: Smykkemuseet i St. Damme, som har skiftende udstillinger og arrangerer workshops. Orienter dig selv i årets Kunstkalender Præstebjergvej PERS Vær. m Gammel stråtækt 4-længet bondegård med allerskønneste beliggenhed lidt tilbagetrukket fra Præstebjergvej via en lille allé. Gulvvarme i 2 soveværelser, det ene bad og i køkkenet. Gården er af ældre dato og indeholder: Entre. Ekstra entré med udgang til solgård. 1 værelse med 1 db + skab samt udgang til haven. 1 værelse med 1 s (bedst til barn pga. skumgummimadras) + skab samt se med 1 db og lille hyggekrog med bl.a. bord og stole. Direkte adgang til lille kontor med skabsvæg. Stort badeværelse med bruseniche, toilet, håndvask, mindre badeværelse med toilet, håndvask, gulvvarme og bruseniche. Lille badeværelse med toilet, håndvask og bruser. Stort hyggeligt landkøkken med bl.a. synlige bjælker mv. Køkkenet indeholder spiseplads, køleskab, ekstra køleskab med frys, keramisk-komfur, 2 bageovne. Udgang til haven. Stort gammeldags BRÆNDEKOMFUR som kun er til pynt. Trådløs ADSL forbindelse (til medbragt computer), som har dækning i hele huset og i terrasseområdet. Mindre opholdsstue med en stor fast bænk, TV, PARABOL, brændeovn og udgang til haven. Indgående TELEFON Indretningen er af ældre dato med både nye og gamle møbler. Stort opholds- og legerum hegnet have med på div. 500 legetøj og spil. Udgang til haven. Flot næsten ind- med "hemmelig hule" og lille legehus. Stor stenterrasse med havemøbler m2 og parasol. Bålplads, som kun må udgang til haven. 1 værelse med 1 s og hylder. 1 værelse med 11/2mandsseng + skab. 2 værelser: 2 s + skab, 2 s + skab Stort værel- benyttes når det er vindstille (pga. stråtaget). Fra gården er der mulighed for skønne gåture bl.a. ligger der en gammel grusgrav lige i nærheden (vandhuller forefindes i grusgraven) Obligatorisk slutrengøring Dkr. 945,- DKK A: 6820 B: 5456 C: 4092 D: 3069 E: Hjelmvej 7 A 11 PERS Vær. m Hovedhuset på en smuk gammel 4-længet gård (1875). Roligt og centralt beliggende i en pæn velholdt have på ca m 2, med terrasse, 2 liggestole og grillplads. Stangtennis. Meget velegnet til et par familier med børn, da der er gode udfoldelsesmuligheder for hele familien. 2 gamle cykler. Ny og gammel møblering. Huset ligger for sig selv, tilbagetrukket fra Hjelmvej og op til åbne marker. Centralvarme - olie ekskl. i prisen. Stor entré. Hyggelig opholdsstue med udgang til terrassen. Stor spisestue. 5 store værelser: 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + 1 seng + skab + 1 barneseng og 1 højstol. Stort køkken med lille spiseplads, el-komfur, bageovn, mikroovn, emhætte, køleskab, fryser og OPVASKEMASKINE. 1 badeværelse med toilet, håndvask, bruser og SAUNA. 1 badeværelse med toilet, håndvask, badekar og VASKEMASKINE. Obligatorisk slutrengøring kr DKK A: 6354 B: 5083 C: 3813 D: 2860 E: 2225 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN Markedsføring lokalt... Frihed! 2006 Feriehuse Sydøstlige Sjælland Nyord Bogø Præstø Vordingborg DK Feriehuskataloget Hvert år i november udkommer vort informative og farverige katalog for det kommende år. Vi bestræber os på at udarbejde et katalog, der giver lejerne den optimale beskrivelse af husene med tilhørende faciliteter. Vi får, til vores store glæde, gang på gang tilkendegivelser om, at vores katalog er et af de pæneste, der findes på markedet. 10 C y k e l p a k k e 11 Stærke tilbud øger udlejningen... SPAR-FERIE, et gunstigt tilbud Spar-ferie er et tilbud, der er gyldigt i ydersæsonerne. Det øger udlejningen med gode lange perioder! Huset udlejes i 14 dage til 10 dages pris, og i 21 dage til 15 dages pris. Spar-ferien tilbydes i sæson C, D og E. Prisen udregnes således: Normalprisen divideret med 14 (21) og ganges med 10 (15). Kunst og kunsthåndværk 2 personerstilbuddet, et attraktivt tilbud 2 personerstilbuddet er for de lidt større huse, hvor lejer opnår rabat for max. 2 personer (1 baby regnes f.eks. for 1 person) i sæson C, D og E. Huset udlejes min. 1 uge, hvor prisen udregnes således: Sæson C: 25% rabat af normalprisen Sæson D: 15% rabat af normalprisen Sæson E: 5% rabat af normalprisen Normalprisen (ugeprisen) fratrækkes rabatten (5-25%) Vestmøn 14 K u n s t p a k k e...d.a.b.c.h.g.p.i.o.w.u 15 Vestmøn Miniferie, stadig en succes Miniferie er populært hos lejerne og tendensen går i retning af flere, men kortere ferier. Ordningen er gældende for min. 3 døgn i sæson C, D og E. Prisen udregnes således: 3 dage: 40% rabat af normalprisen 4 dage: 20 % rabat af normalprisen 5 dage: 10 % rabat af normalprisen Normalprisen (ugeprisen) fra trækkes rabatten (10-40%)...d.a.f.e.g.l...d.a.b.c.h.e.g.o.w.u.n...d.a.c.f.e.g.s.w.u.n...d.a.b.c.h.e.g.p.o.j.k.w.u.n...d.a.c.h.e.g.p.i.v.o.m.w...d.a.c.h.e.g.p.i.v.o.j.k.m.s.w.u...d.a.b.c.h.g.p.i.v.o.w.u...d.a.b.c.h.e.g.p.i.v.o.l.w.u.n...d.a.c.f.e.g.p.i.o.j.k.s.w.u.n Fri ankomstdag Hos Feriepartner kan gæsterne frit ankomme og afrejse på alle dage året rundt. Dog udlejes min. 7 dage og kun hele uger i højsæsonen. Hvis huset er ledigt i højsæsonen for kortere ophold end 1 uge, udlejer vi disse dage som miniferie. Vores lejere roser ordningen, da lejerne ofte har problemer med lange køer i Tyskland og udsolgte afgange på færgerne

12 Feriehuset er den perfekte ramme for dig, der gerne vil opleve den danske natur på tæt hold. I skal bare snøre skoene og gå ud af døren Som oftest ligger feriehusene i nogle af Danmarks mest naturskønne egne typisk tæt ved klitter, lyngområder, skov og plantage. Det er selvfølgelig oplagt at gå en god tur langs stranden. Havet, bølgerne, klitterne og den salte havluft er altid en oplevelse. Men baglandet er ikke mindre interessant. Overalt i Danmark findes gode vandreture. Mange er enten afmærkede eller der findes brochurer med ruteforslag. Disse fås bl.a. på jeres lokale Feriepartner Danmark bureau (se på flappen i denne brochure). Danmark har mange fredede naturreservater med vandreruter. I 14 af de 19 Feriepartner Danmark områder er der således naturreservater i nærheden af feriehusene. Her er der mulighed for at vandre gennem fuglereservater, vådområder, klithede m.m. 2 Billede nr. 1 3 Danmark byder på formidable muligheder for en vandreferie. 4 Billede nr. 2 Vandring i Danmark s mange naturskønne områder kan sagtens være en oplevelse for hele familien. Billede nr. 3 Det er ikke kun i sommermånederne, at Danmark viser sig fra sin bedste vandreturs-side. Ofte er en tur om efteråret endnu mere fuld af liv og farver, end midt i sommersæsonen. Billede nr. 4 Den sidste ny dille blandt vandrende godtfolk er stavgang eller Nordic Walking som det oprindeligt hedder. Denne vandreform sørger for, at hele kroppen kommer i bevægelse. Dragefestival på Gåsetårnet i Vordingborg s Klint Feriehusferie på og Sydsjælland danner den perfekte ramme for en god og oplevelsesrig ferie. Oplev den unikke natur: s Klint Danmarks største naturattraktion, med de hvide kridtklipper, der rejser sig lodret fra det turkisgrønne hav. Overalt i området møder du badestrande, lysegrønne bøgeskove og et strålende blå hav. Flere af Danmarks mest eftertragtede seværdigheder kan nås indenfor max. 1 1 /2 time. Besøg København som byder på en perlerække af seværdigheder: F.eks. Strøget, Tivoli, Operahuset eller nyd en fadøl i Nyhavn. Endnu tættere på og Sydsjælland ligger nogle af Danmarks sjoveste forlystelser: BonBon- Land, Knuthenborg Safaripark og Middelaldercentret i Nykøbing, hvor børn og barnlige sjæle kan få afprøvet kræfter med de sjove forlystelser. Velkommen til en dejlig ferie på og Sydsjælland! Feriepartner Storegade 2, 4780 Stege Tlf , Fax Vi er din Feriepartner når du skal leje feriehus! Har du lyst til et par dage eller en hel uge, har vi huset der passer til dig. Du kan endda selv vælge hvilken ugedag, du vil komme. Reservér dit hus online 24 timer i døgnet på m tved sjae land.dk m bornholm.dk 2006 Sydøstlige Sjælland Nyord Bogø Præstø Vordingborg DK Kærhøgevej 52, Ulvshale Strand 12 Pers. POOLHUS MED SWIMMINGPOOL, SPA-POOL og SAUNA. I dette hus er det ikke nødvendigt at kede sig for uanset vejret indbyder den 18 m 2 store swimmingpool til en rask svømmedyst. Grund på m 2 med plads til fritidsaktiviteter, fodboldmål, stangtennis, stenterrasse, havemøbler, havegrill og 2 liggestole. Bålplads i haven her kan fortælles spøgelseshistorier eller grilles skumfiduser over bålet. Barneseng, højstol og babybadekar. Tørrestativ, sandkasse og gynger. Bryggers: VASKEMASKINE +TØRRETUMBLER. Dejligt køkkenhjørne med mikroovn og OPVASKEMASKINE. Hyggelig opholdsstue med brændeovn, computer med spil, telefon med tæller og spiseplads. POOLOMRÅDE med SWIMMINGPOOL og SPA-POOL. Badeværelse og SAUNA. Ekstra badeværelse. 5 soveværelser (1D) (2E) (2K+1E) (1E). 2 madrasser som kan lægges på gulvet dyner og hovedpuder medbringes. Obl. slutrengøring DKK 840, DKK Rytzebækvej 37, Rytzebæk 4 Pers. TÆTTERE PÅ VANDET KOMMER MAN IKKE! En rigtig PERLE. Lille træhus med stråtag, helt fantastisk beliggende direkte på stranden. Naturog strandgrund (1000 m 2 ) med terrasse og udendørs bruser. Lille badeværelse med toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Hyggelig opholdsstue med 1 dobbeltsovesofa (1D-sovesofa), skøn udsigt til vandet samt udgang til morgenterrasse. Spisehjørne. Køkkenhjørne med 2 el-kogeplader og bageovn. 1 soveværelse: Hems med 2 sovepladser under taget DKK Hvis I har vandring som et centralt emne i jeres ferie, kan Feriepartner Danmark tilbyde en række huse, der ligger i særlige gode vandreområder, eller har særlige gode vandremuligheder så som guide o.lign. Fakta om vandrevenlige feriehuse: Beskrivelse al lokale vandreruter Skiltede vandreruter Guidede vandre-/naturture Mulighed for at grupper kan bestille egen guide Naturreservater med vandreruter 271 Taarnfalkevej 15, Saltum 6 Pers. For enden af en blind vej i det mest eftertragtede og smukke kuperede klitområde nord for Blokhus, ligger dette højtbeliggende arkitekttegnede luksusferiehus. Der er havkik fra huset og flot havudsigt fra grundens egne klitter og terrasser. Huset, der overalt er stilrent og smagfuldt indrettet,har bl.a. en dejlig lys kombineret spise- og opholdsafdeling, hvorfra den pragtfulde natur kan nydes gennem de store vinduespartier. 3 soverum: 2 DS, 2 K. Køkken: Keramisk komfur, emhætte, køleskab, fryseboks, mikroovn, kaffemaskine, opvaskemaskine. Bad/WC: Spabad, sauna, gulvvarme. Allergivenligt, vaskemaskine, elvarme, brændeovn, telefon, parabol, radio, CD, liggestole, havemøbler, sandkasse. Huset er det perfekte udgangspunkt for vandreture i området DKK A: 7189 B: 6480 C: 4708 D: 3645 E: 2880 E: LUKSUSHUS MED SPA-POOL OG SAUNA. Dejlig træhus, beliggende på skøn delvis naturgrund. Dejlig stor delvis overdækket træterasse med havemøbler og liggestole. Huset er over alt med lyst træ på væggene og er lyst og venligt indrettet: Stue med brændeovn, fjernsyn, parabol, video og videofilm. Køkken i åben forbindelse med stuen, med alle tænkelige faciliteter, bl.a. opvaskemaskine, mikroovn, køleskab m. frys, toaster, el-pisker, toaster m.m. Godt badeværelse med spa-pool og indgang til sauna. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. 4 soveværelser: (1?S) (1?S) (1D) (2E). Obl. slutrengøring DKK 665,-. Vidste du, at: Hos 17 ud af de i alt 19 Feriepartner Danmark bureauer kan du tilmelde dig guidede vandreture i lokalområdet? Udbuddet af guidede ture er dog ikke lige stort hele året rundt kontakt dit lokale bureau for flere informationer. Uanset om du skal ud på en kortere eller længere tur, så skal fodtøjet være i orden? Sørg for at have gode kondisko eller lette vandrestøvler på, som støtter anklerne og er behagelige at have på, alt efter hvilken tur du skal ud på. Skov- og Naturstyrelsen i Danmark har udgivet små foldere om de fleste danske skove, og byder på en række forslag til vandreture? Folderen fås på turistbureauerne. Hvis du begiver dig ud på en længere tur, er det en god idé at fortælle venner og familie hvor du går hen? Og ikke mindst hvornår du forventer at være tilbage igen. Selv om du kun skal ud på en lille tur, så bør du pakke en lille rygsæk med en regn- eller vindjakke og en tør trøje. Du skal også tænke på, at du får brug for væske og energi undervejs, så tag lidt letfordøjlig mad eller sukkerholdigt frugt med. Undgå helst slik og hvid sukker. Og husk rigelig med vand særlig hvis det er varmt. Hvis du virkelig skal ud på en seriøs vandretur, så starter turen allerede ved en god og sund fodhygiejne? Fil fødderne, smør dem ind i en god og fed creme og sørg for, at strømperne ikke glider frem og tilbage på foden det kan være årsag til vabler og andre ubehageligheder. Mange vandreruter går gennem sårbare naturområder? Vis hensyn og sørg for at lave så lidt støj som overhovedet muligt. På den måde øger du også chancerne for at komme helt tæt på fugle og dyr. Ta evt. en kikkert med! Læs mere på Internettet: beskrivelse af ialt 60 længere vandre-ruter i alle egne af Danmark. I folderen er medtaget ruteforløb på 15 km og derover, som enten er afmærkede eller beskrevet i en folder. Denne brochure og mange andre brochurer om vandring i Danmark kan bestilles på: Rambukken 10, Råbylille Strand 8 Pers DKK Marie Grubbes Vej 8, Hårbølle 8 Pers. UNIKT BELIGGENDE LANDSTED DIREKTE TIL VANDET! Helt tilbage i drev den berømte Marie Grubbe færgestedet fra til Falster. Landstedet består af stuehuset på en gård hvor udbygningerne kun benyttes til opbevaring m 2 pæn beplantet grund med kun 50 meter til vandet. Overdækket terrasse med UDSIGT over vandet. Stue og forstue med HAVUDSIGT. Køkken med OPVASKEMASKI- NE. VASKEMASKINE og TØRRETUMBLER i bryggers. Badeværelse. 4 soveværelser: (1D) (1D) på 1. sal: (2E) (2E). Centralvarme DKK 6800 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December KUNST Uge 21 CYKEL Uge 21 VANDRING Uge 18 Kunsttur inkl. bus, guide og frokost. Søndag d kl Program over fællesudstilling og Åbent Hus arrangement hos de mønske kunstnere. 25., 27. og Foredrag med Hans Walter Kreisel på Smykkemuset incl. kaffe. Øl/vand kan købes. Tema: Ravets kulturhistorie. Torsdag d kl Pris pr. pers. DKK 189,- Max. deltagerantal: 60 pers. Lions motionscykelløb Noret Rundt. Torsdag d kl returbillet for 1 pers. med 1 cykel til Bogø Stubbekøbing overfarten. Alle dage fra kl stk. cykelkort med 7 turforslag på. Pris pr. pers. DKK 108, Marchen Klinterotterne arrangerer vandretur på. 6. og 7. maj kl Cykel og vandrekortbog (kun på dansk) eller 1 vandrestok. Oplevelsestur på s Klint med naturvejleder Stig Nøhr som guide. 1. maj kl Medbring frokost. Pris pr. pers. DKK 89, og landsdækkende Sammenslutningen af individuelle udlejningsbureauer gør, at vi kan tilbyde en meget massiv markedsføring. Vi bruger en bred vifte af medier med den filosofi, at stor udbredelse giver stor synlighed! 2006 aktiv ferie for hele familien DK Over stok og sten Naturoplevelser, motion og hygge. Du kan få det hele på vandring i det danske landskab. Fakta & Information Eget bureau i Hamburg Feriepartner Danmark har et selvstændigt bureau i Tyskland med det ene formål, at booke feriehuse for Feriepartner Danmark! Cykel Fisk Vandre Kunst Børnevenlige feriehuse Særlige gode vandremuligheder Temakataloger Hvert bureau udsender årligt mindst ét katalog, der giver en udførlig beskrivelse af områderne og alle husene med tilhørende faciliteter. Katalogerne trykkes på dansk og tysk - i nogle tilfælde også engelsk. Længere vandreruter Folderen indeholder kortskitse og en kort 8 Internettet Feriepartner Danmark har sin egen hjemmeside med landsdækkende søgemuligheder. Internettet har stor betydning for branchens udvikling, og mange bookinger foregår via dette medie. en oase i tid og rum Annoncer I løbet af sæsonen indrykker Feriepartner Danmark små og store annoncer i magasiner, branchekataloger og dagblade på alle aktuelle markeder. Fakta & information Messer Hvert år deltager Feriepartner Danmark på flere salgsmesser i ind- og udland med hovedvægten lagt på det tyske marked, som vores hovedmålgruppe. Disse messer er en vigtig del af den personlige kundepleje, og vi udleverer her et stort antal kataloger til potentielle gæster, og fortæller om de forskellige områders tilbud. 58 Feriehuse Aktiv ferie for hele familien på 59

13 Thy Blokhus Lokalkendskab på landsplan Vejlby Klit Ulfborg Hvide Sande Henne Strand Bork Havn Odder Ebeltoft Odsherred Samsø Blåvand Fanø Fyn Sydsjælland Rømø Ærø Bornholm Rømø Rømø Turistbureau Havnebyvej 30,Tvismark, DK-6792 Rømø Tel Fanø Fanø Turistbureau Færgevej 1, Nordby, DK-6720 Fanø Tel Blåvand Feriekompagniet Blåvand Horns Bjerge 4, DK-6857 Blåvand Tel Henne Strand Købmand Hansen s Feriehusudlejning Strandvejen 430, DK-6854 Henne Strand Tel Bork Havn Bork Havn Feriehusudlejning A/S Kirkehøjvej 17, Bork Havn, DK-6893 Hemmet Tel Hvide Sande Hvide Sande Turistbureau Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, DK-6960 Hvide Sande Tel Ulfborg Feriehus Udlejning I/S Bredgade 9-11, DK-6990 Ulfborg Tel Vejlby Klit Steen Jørgensen Feriehusudlejning Strandvejen 86,Vrist, DK-7673 Harboøre Tel Thy Købmand Hillgaard s Feriehusudlejning Vesterhavsgade 44,Vorupør, DK-7700 Thisted Tel Blokhus Jammerbugtens Feriehusudlejning A/S Klitgaardsvej 2, DK-9492 Blokhus Tel Ebeltoft Feriepartner Ebeltoft ApS Jernbanegade 10, DK-8400 Ebeltoft Tel Samsø Samsø Turistbureau Langgade 32, DK-8305 Samsø Tel Odder Odder Turistbureau Banegaardsgade 3, DK-8300 Odder Tel Fyn - Sydøstjylland MOB Sommerhusudlejning Hasselvænget 1, DK-5500 Middelfart Tel Ærø Ærø Turistbureau Vestergade 1, DK-5970 Ærøskøbing Tel Odsherred Odsherreds Turistbureau Svanestræde 9, DK-4500 Nykøbing Sj. Tel Sydsjælland Feriepartner Sydsjælland I/S Det Gule Pakhus, Havnen 1, DK-4700 Næstved Tel Feriepartner Storegade 2, DK-4780 Stege Tel Bornholm Feriepartner Bornholm Hans Rømersvej 1, DK-3720 Aakirkeby Tel

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige FERIEAVISEN 2011 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Rugårdsvej 20 5000 Odense C Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk Med den skønneste beliggenhed midt i naturen - tæt på skov, Randers fjord, Kattegat, lystbådehavn og badestrand - danner Fjord-Centret de perfekte rammer om familiesamlinger, store fester, lejrskole-ture,

Læs mere

Malaga. Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Kørselsvejledning 4. Inventarliste 1 5.

Malaga. Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Kørselsvejledning 4. Inventarliste 1 5. Følgende oplysninger er tilgængelige: 1. Om huset 2. Praktiske oplysninger 3. Kørselsvejledning 4. Inventarliste 1 5. Inventarliste 2 Dejlig 2-værelses ferielejlighed på Costa del Sol lidt uden for Malaga

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Gode råd til feriehusejeren! Klargøring...

Gode råd til feriehusejeren! Klargøring... Gode råd til feriehusejeren! Klargøring... I denne lille folder har vi forsøgt at samle en håndfuld gode råd til brug ved klargøring af dit feriehus. Erfaringerne siger os at det er bedre at forebygge

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet Velkommen til Prag HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet BELIGGENHED 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM LEJLIGHEDEN: Lejligheden er på ca. 80 m² og består af en kombineret stue/køkken,

Læs mere

Trust Camping sælges nu!

Trust Camping sælges nu! FAKTAOPLYSNINGER Trust Camping sælges nu! Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk Enestående, trestjernet campingplads lige ned til Gudenåen.

Læs mere

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien:

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien: Tilbudskatalog Kanon priser på boliger i Spanien: Foråret er over Spanien og det vrimler med kanon gode priser på hele boligmarkedet. Ligesom i Danmark, har bolig salget i Spanien været svagt i hele 2008,

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Samsø. Feriehuse Oplevelsesferie. www.samsoferiehus.dk

Samsø. Feriehuse Oplevelsesferie. www.samsoferiehus.dk Samsø Feriehuse Oplevelsesferie www.samsoferiehus.dk Den bedste ferie Samsø Feriehusudlejning - øens lokale udlejningsbureau - udlejer gode feriehuse, der er med til at skabe rammerne for den perfekte

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø De Grafiske Feriehuse velkommen til en dejlig ferie på samsø Gode kollega Velkommen til din egen Ferieby! Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø (Sælvig Feriehuse) har med denne brochure fornøjelsen

Læs mere

Førsteklasses ferie Året rundt

Førsteklasses ferie Året rundt Førsteklasses ferie Året rundt Ferieinspiration 2015 Alle huse er topmoderne og nyrenoverede Ferie uden forhindringer 1 Familieferie, fællesskab og farverige oplevelser Velkommen til en ferieby med topmoderne

Læs mere

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma ligger i Norditalien i Regionen Emilia Romagna, i bjergområdet syd for Modena og Bologna, tæt ved den Toscanske grænse. Huset var oprindeligt et bjergkloster

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Formidlingsaftale. Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r. (Herefter benævnt Ejer) Og formidler

Formidlingsaftale. Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r. (Herefter benævnt Ejer) Og formidler Formidlingsaftale Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r 1 Aftalens parter Mellem Ejer (Herefter benævnt Ejer) Og formidler A/S Team Bornholm Ndr. Kystvej 34 3700 Rønne CVR 17 26 16 81 info@teambornholm.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Giv dit feriehus en kærlig hånd...

Giv dit feriehus en kærlig hånd... Giv dit feriehus en kærlig hånd... Få inspiration til hvordan du forbedrer dit feriehus og maksimerer udlejningen Det anonyme og sterile børne værelse er blevet et sjovt sted at være, også på en regnvejrsdag.

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Sønderborg Dybøl Banke 10A 6400 Sønderborg til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste og mest erfarne

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 8.00 1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2012 Godkendt.

Læs mere

Prislisten 2014 & 2015

Prislisten 2014 & 2015 All sport inclusive! Prislisten 2014 & 2015 Prislisten side 2 af 19 Skal lejligheden være Sport,, Penthouse eller Suite? Her ses indretningen af lejlighederne Sport og 1 soveværelse Sport og 2 soveværelser

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Ballen Strandpark 18 Ballen

Ballen Strandpark 18 Ballen Ballen Strandpark 18 Ballen Havudsigt og komfort. Sag: 83200425 edc.dk Samsø Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler, MDE Langgade 11-8305 Samsø Tlf. 86590322-832@edc.dk Boligen Opført 2009 Rum/Værelser

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

Giv dit feriehus en kærlig hånd...

Giv dit feriehus en kærlig hånd... Giv dit feriehus en kærlig hånd... Få inspiration til hvordan du forbedrer dit feriehus og maksimerer udlejningen Det anonyme og sterile børne værelse er blevet et sjovt sted at være, også på en regnvejrsdag.

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter 2014 2015 FERIE Forår/Sommer/Efterår/Vinter Bestyrelsen for Feriefonden: Der foretages valg til bestyrelsen hvert år i maj måned. I forbindelse med valget i maj 2012 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Læs mere

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Lejekontrakt Fornavn Efternavn Udlejers oplysninger Personer Lejers oplysninger Fornavn Efternavn Andre Personer By og post nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Udlejers oplysninger Bopælsadresse By

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

Lej feriebolig på Solkysten i Spanien

Lej feriebolig på Solkysten i Spanien Lej feriebolig på Solkysten i Spanien 3-værelses feriebolig på Costa del Sol (Duquesa), op til 6 personer Privat pool 300 meter til Restauranter, butikker mv. 500 meter til stranden Lejligheden Lejligheden

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Køge Kommunes Feriefond

Køge Kommunes Feriefond Køge Kommunes Feriefond 2015 Ronja - Immeln Sverige Pippi - Immeln Sverige Reersø Hasle Løkken Apotekerstien - NyK.Sj. Ebeltoft 2 Kære kolleger i Køge Kommune Bestyrelsen for Feriefonden byder velkommen

Læs mere

ØSTERSØEN Feriehuse. Feriehusudlejning 2013 - Ferie efter min smag

ØSTERSØEN Feriehuse. Feriehusudlejning 2013 - Ferie efter min smag ØSTERSØEN Feriehuse Feriehusudlejning 2013 - Ferie efter min smag Strandweg 31 D-24369 Kleinwaabs Tlf. +49 (0)4352 2530 www.ostseeurlaub-waabs.de Hjertelig velkommen til vores feriepark Kleinwaabs, ved

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner.dk/bornholm Tel. +45 5697 1220 bornholm@feriepartner.dk

Læs mere

Lønne Feriepark 107F, Seawest 6830 Nørre Nebel

Lønne Feriepark 107F, Seawest 6830 Nørre Nebel Lønne Feriepark 107F, Seawest 6830 Nørre Nebel Sag: 68301839 edc.dk Nr. Nebel Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE Bredgade 22-6830 Nørre Nebel Tlf. 75287733-683@edc.dk Boligen Opført: 2006 Rum/Værelser:

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog Refugiet Peder Langes Hus Håndbog for gæster på arbejdsophold Sønderbyvej 1, 7270 Stakroge Side 1 Velkommen til refugiet Peder Langes Hus Ejendommen er privatejet og drives af ejerens private økonomi,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Byttekontrakt Fornavn Efternavn Andre personer Personer Fornavn Efternavn Andre Personer Land Gadenavn og nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Bopælsadresse Land Gadenavn og nr. By og Post nr. Telefon

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler.

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler. Vores Summerhome er beliggende i Highland Reserve, Davenport, 15 min. kørsel syd for Orlando og lige midt i Florida. Perfekt beliggenhed, hvis man vil opleve Floridas mangfoldighed. Det er dejligt bolig/ferie

Læs mere

Jeresskirejse.dk Tlf.: +45 32 17 73 44 E-mail: info@jeresskirejse.dk Chat: www.jeresskirejse.dk

Jeresskirejse.dk Tlf.: +45 32 17 73 44 E-mail: info@jeresskirejse.dk Chat: www.jeresskirejse.dk Hoteller Jasna Der findes mange gode skihoteller i Jasna. Men ingen man beslutter sig for, hvor man vil bo, skal man vurdere hvad der er vigtigst for en. Jo, nærmere man kommer pisterne, jo højere bliver

Læs mere

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Særdeles charmerende og børnevenlig villa med god plads både ude og inde! Sag: 62301362 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største private sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner-bornholm.dk Tel. +45 5697

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Salgsopstilling Adresse: Glahnip Aqq. 20, 3911 Sisimiut Kontantpris: 1.100.000,- Udbetaling: Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Sags nr.: B 379, Sisimiut Nettoydelse efter skattefordel (42%): 3.750

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Feriefakta 1 uge: Afrejse fra Billund 7/5, 14/5, 21/5 og 28/5 2015 Hjemkomst til Billund: Ugen efter

Feriefakta 1 uge: Afrejse fra Billund 7/5, 14/5, 21/5 og 28/5 2015 Hjemkomst til Billund: Ugen efter Super Læserrejsetilbud KUN fra kr. 2.699 pr. voksen KUN fra kr. 940 pr. barn Tyrkiet - Side i samarbejde med Herning Folkeblad/Midtjyllands Avis og Spies Side ligger på en halvø, omgivet af lange sandstrande.

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Ballen Strandpark 27A Ballen

Ballen Strandpark 27A Ballen Ballen Strandpark 27A Ballen Havudsigt og komfort. Sag: 83200400 edc.dk Samsø Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler, MDE Langgade 11-8305 Samsø Tlf. 86 59 03 22-832@edc.dk Boligen Opført 2009 Rum/Værelser

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

2009 Randers og Samsø Kommuners Feriefond. Nr. Lyngby. Grønhøj. Råbjerg Mile Camping. Egsmark. Klegod. Nordby Samsø København. Fanø Rendbjerg.

2009 Randers og Samsø Kommuners Feriefond. Nr. Lyngby. Grønhøj. Råbjerg Mile Camping. Egsmark. Klegod. Nordby Samsø København. Fanø Rendbjerg. Grønhøj Nr. Lyngby Råbjerg Mile Camping Egsmark Klegod Nordby Samsø København Fanø Rendbjerg Kegnæs, Als Skåstrup Nordfyn Stoense 2009 Randers og Samsø Kommuners Feriefond 1 Nyt fra Feriefonden 2009 bliver

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Informationsmappe. Malmöer Strasse 13A, st. tv., 10439 Berlin.

Informationsmappe. Malmöer Strasse 13A, st. tv., 10439 Berlin. Informationsmappe Malmöer Strasse 13A, st. tv., 10439 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 menukort, manualer og seværdigheder 4 ankomst og afrejse 5 adresser og telefonnumre

Læs mere

Mas du Vallon INVESTERINGSMULIGHED I UHP EN AUTENTISK FRANSK STENGÅRD I PROVENCE INVESTERING I LIVSKVALITET

Mas du Vallon INVESTERINGSMULIGHED I UHP EN AUTENTISK FRANSK STENGÅRD I PROVENCE INVESTERING I LIVSKVALITET INVESTERINGSMULIGHED I UHP EN AUTENTISK FRANSK STENGÅRD I PROVENCE Unique Holiday Properties A/S 1465 Boulevard Des Cinq Communes 06530 Cabris Frankrig Villaens hjemmeside: www.masduvallon.dk www.masduvallon.com

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når I øverste skuffe ligger en informationsmappe. I mappen finder du bl.a. brugsanvisninger til mikrobølgeovnen og til komfuret. HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når du er færdig

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

Her er plads til hele familien. Alt er inkluderet i prisen - også forsikringen. Gode campingpladser og store oplevelser venter forude.

Her er plads til hele familien. Alt er inkluderet i prisen - også forsikringen. Gode campingpladser og store oplevelser venter forude. Leje af autocamper Vil du kun pakke ud én gang? Og selv bestemme, hvornår du spise ude på restaurant? Så lej en autocamper, når rejsen går til. I en autocamper får du 100% frihed og fleksibilitet til at

Læs mere