Vi klarer udlejningen af feriehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi klarer udlejningen af feriehuset"

Transkript

1 Vi klarer udlejningen af feriehuset Til husejere

2 Feriepartner en stærk samarbejdspartner! Feriepartner - din lokale Feriepartner Danmark udbyder - er et velrenommeret feriehusudlejningsbureau der har eksisteret siden Vi har specialiseret os i udlejning af feriehuse direkte til lejerne. Som en af de største udbydere i det østlige Danmark udlejer Feriepartner ca. 300 feriehuse i feriehusområderne på, Nyord, Bogø og Sydsjælland. Hos os får du de fordele, som kun et lokalt bureau kan tilbyde, og samtidig får du en markedsføring på lige fod med de større landsdækkende bureauer. Vi samarbejder med stærke partnere på Internettet og har et bredt net af internationale salgsagenter i henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland. Feriepartner har desuden - via Feriepartner Danmark - eget kontor i Hamborg. Feriepartner finder du på turistbureauet, Storegade 2 i Stege, hvor vores friske og smilende medarbejdere altid er klar til at yde den bedste service til dig og dit feriehus. Med de mange års erfaring har vi opnået en stor succes inden for udlejning af feriehuse, samt oparbejdet en stor kundekreds, hvoraf mange vælger at komme igen år efter år. Udlejning af feriehuse er en tillidssag, og derfor er det ejerne, der sættes i højsæde hos Feriepartner.

3 Indtjeningsmuligheder og lav skattebetaling De generelle regler for beskatning af indkomst ved udlejning af fritidshuse udenfor erhverv. Der findes 2 forskellige opgørelsesmetoder: Fast fradrag Denne metode er den letteste og dermed også den mest brugte til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset. Vælges denne metode, er de første kr. af lejeindtægten skattefri. Al indtægt (inkl. strøm, olie, telefon m.m.) kan fratrækkes yderligere et fradrag på 40%. Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst. Regnskabsmæssigt fradrag Denne metode er udregningsmæssigt en smule mere kompliceret, men ved udlejning i større omfang kan metoden være lønsom. I stedet for at benytte 40% fradragsreglen kan du vælge at foretage en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Der er fradrag for faktiske udgifter forbundet med udlejningen, men til gengæld ikke noget bundfradrag på kr. De fradragsberettigede udgifter opgøres forholdsmæssigt i forhold til den samlede udlejningsperiode i indkomståret. Til udgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedrørende inventar, ejendomsskatter og andre udgifter forbundet med udlejning. Vedligeholdelse af selve huset kan fratrækkes. Den skattepligtige indkomst beskattes som kapitalindkomst. Eksempel Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr Skattefrit fradrag kr I alt kr Fradrag 40% af kr kr Til beskatning kr Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst. Sidste nye skatteregler kan ses på Eksempel Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr Udgifter til el m.v. kr Forsikring kr Afskrivning inventar kr Andel ejendomsskat kr kr Til beskatning kr Du betaler kun ejendomsværdiskat i de perioder, hvor fritidshuset ikke er udlejet. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst. Sidste nye skatteregler kan ses på

4 Udlejningsregler i vinterhalvåret Feriehusudlejernes Brancheforening anbefaler herefter følgende regler anvendt omkring benyttelse/udlejning af feriehuse i vinterhalvåret (1. okt. 31. marts). 1. Der gælder en maksimumgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter (13 uger). 2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret: Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere sammenhængende perioder dog således, at hver periode højst må udstrækkes til 4 uger og i et enkelt tilfælde 5 uger, samt at feriehuset i en sammenhængende periode på mindst 4 dage ikke benyttes til overnatning efter hver sammenhængende periode på 4 (5) ugers overnatning. 3. For så vidt angår ejerspærringer, vægtes disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder. For at bureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til bureauet. Afsluttende bemærkninger For Feriehusudlejernes Brancheforening har det været vigtigt at finde en positiv og holdbar løsning på spørgsmålet om benyttelse af feriehuse i vinterhalvåret. Med årligt ca. 15 mio. overnatninger udgør feriehusudlejning i dag Danmarks største turistsektor. Feriehusudlejningen bidrager med en årsomsætning på godt 5 mia. kr., hvoraf ca. 90% erlægges i fremmed valuta. Endelig er den beskæftigelse, branchen bidrager med (ca årsværk), meget betydningsfuld, idet den primært er med til at fastholde et højt helårs-serviceniveau i områder af landet, hvor det er sværest at finde beskæftigelsesmuligheder. Med den retspraksis, som gælder ud fra ovenfor anførte, formår feriehusudlejningsbranchen fortsat at yde sit væsentlige bidrag til samfundsøkonomien i Danmark og frem for alt til, at landets små, kystnære samfund ikke "går i sort" i vinterhalvåret som følge af manglende turistomsætning fra vore feriegæster! Med venlig hilsen Feriehusudlejernes Brancheforening

5 Om at udleje feriehus Udlejningsaftale Når I selv vil bruge huset Overblik over udlejningen Når du vælger at udleje dit feriehus gennem Feriepartner, bliver der udfærdiget en skriftlig aftale. Her fastlægges de enkelte sæsonpriser for udlejningen, og samtidig planlægges samarbejdet omkring udlejningen. Udlejningsaftalen er etårig og skal fornyes hvert år sidst på højsæsonen. Som ejer er du forpligtet til at udleje et bestemt antal uger i højsæsonen. Når du udlejer dit feriehus gennem Feriepartner, står vi for alt det praktiske, men vi vil dog pointere, at det er dine lejere. Det er derfor vigtigt, at huset altid er i bedst mulig stand, så lejerne får en god oplevelse. Som husejer har du selvfølgelig ret til selv at benytte feriehuset. Dette skal blot meddeles på udlejningsaftalen eller efter nærmere aftale. Vi skal ligeledes have besked, hvis du selv er i huset over en weekend eller lignende. Modsat kan du risikere, at mens du er i huset, foretager vi en udlejning med kort varsel, hvilket kan afstedkomme uheldige komplikationer. Den sidste onsdag i hver måned udsender vi en udlejningsoversigt over fremtidige udlejninger. Her får du desuden oplyst lejerens navn og kan se det beløb, du vil få for lejemålet. Hvis der bookes med kort varsel, vil vi oplyse dig om udlejningen pr. telefon. Derudover har du som ejer mulighed for at få overblik over lejemålene via Internettet. Du tildeles et ejer-login, og kan herefter kigge på udlejningsoversigten på Internettet, når det passer dig. Afregning De priser, der er anført i udlejningsaftalen, er de priser, som du "får i hånden" pr. uge ved udlejning i de forskellige sæsoner. El afregnes pr. kwh og gæsterne aflæser selv el-måleren ved ankomst & afrejse, og betaler på bureauet samtidig med aflevering af nøglen. Vand afregnes med en fast pris pr. påbegyndt uge, og afregnes sammen med el-forbruget. Afregning med ejer sker på følgende måde: Lejebeløbet og afregning for strømforbrug mv. overføres senest den sidste onsdag i måneden efter lejernes afrejsemåned. I forbindelse med lejemål, der indgås kortfristet dvs. 30 eller færre dage før lejemålets begyndelse, sker afregning først, når lejer har betalt. Hvis en lejeaftale som det undertiden sker indgås med meget kort varsel, kontakter vi dig om muligt, straks vi indgår aftalen.

6 Kontrol af feriehuset Gennemsyn af huset ved afrejse Hos Feriepartner skal alle huse kontrolleres før og efter hver udlejning. Som ejer kan du vælge selv at kontrollere huset ved afrejsen, eller du kan vælge at blive tilmeldt vores gennemsynsordning. Ejer står selv for gennemsynet Hvis du vælger selv at stå for gennemsynet, skal du kontrollere at lejerne har afleveret huset i samme tilfredsstillende stand, som de har overtaget huset. Nogle lejere bestiller slutrengøring hos os. Du kan vælge at foretage den selv, eller du lade vores servicepersonale foretage slutrengøringen. Feriepartner står for gennemsynet Vi tilbyder én af branchens bedste gennemsynsordninger, hvis du ikke selv har mulighed for at kontrollere huset. Vi har en fast stab af kontrollører, der efter lejernes afrejse tjekker, at alt er tilfredsstillende. Kontrollen omfatter en hurtig gennemgang af huset - specielt køkken og badeværelse og afregnes særskilt pr. gang. Hvis lejerne bestiller en slutrengøring udføres den af servicepersonalet. Ejers forpligtigelse Der foretages ikke gennemsyn før det 1. lejemål, idet det påhviler ejer at sørge for, at feriehuset er klargjort. Et førgennemsyn kan tilkøbes. Ejer skal altid sørge for at huset er indflytningsklart til nye lejere, dvs. rengjort og ryddeligt. Det betaler sig at klargøre huset, så det fremstår friskt og imødekommende - så undgås klagerne. Vi anbefaler, at ejer tilser huset hver uge, for at foretage en "midtvejs-rengøring", hvor skabe og skuffer tjekkes og der foretages en grundig hovedrengøring. Før indflytning kan det betale sig at indkøbe tilstrækkeligt af rengøringsmidler, støvsugerposer, elpærer, sikringer m.m., og kontrollere, om de nødvendige remedier som spand, kost, vinduesskraber o. lign. findes for at udføre en god rengøring. Du skal samtidig kontrollere at: dyner, puder og rullemadrasser er uden pletter, gryder og pander er pæne og uden ridser. At service er uden skår og revner og at der er rigeligt af alting husk at servicen skal være af samme stel. Tjek at faste og løse tæpper er uden pletter, at køkkenskabene er tømt for madvarer og at vandlåse og afløb er rensede og dermed velfungerende. Obl. slutrengøring Huse med spa-pool og swimmingpool tilknyttes altid obligatorisk slutrengøring, som betales af lejerne. Feriepartner sørger for slutrengøringen samt rengøringen af spapoolen og/eller swimmingpoolen ved afrejsen. Som ejer skal du selv sørge for at huset står klar til indflytning, og du skal sørge for hovedrengøringen. Ejer betaler særskilt for spa-tabs, Sun-Wax og pibecleaner. Udvidet service For bl.a. at spare dig for mange dyre håndværkerregninger kan vi - mod et mindre vederlag - tilbyde en række ekstra serviceydelser. Eksempelvis kan nævnes: Græsslåning, klargøring til første udlejning, oprydning på grunden, vinterlukning, reparation og meget mere. Skulle du have andre opgaver, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores serviceteam er meget alsidige! Afhjælpning Feriepartner sørger for afhjælpning af skader og andre forhold. Hvis du ikke selv kan udbedre skaden eller hvis du ikke er til af træffe, sørger vi for udbedring med det samme. Tit kan afhjælpningen udføres af vores servicepersonale så vederlaget holdes på et fornuftigt niveau. Ankomst- og afrejsetidspunkt På ankomstdagen må lejerne flytte ind i huset fra kl og skal på afrejsedagen forlade huset senest kl

7 Om at udleje feriehus Prispolitik Vi står til rådighed Produktudvikling En fornuftig prispolitik sikrer en optimal udlejning af feriehuset på årsbasis. Godt nok er feriehuse en eftertragtet ferieform, men for at bevare det positive omdømme, skal vi holde priserne på et realistisk niveau - også for at sikre din belægning hen over sæsonen. Vi har den personlige kontakt og ved, hvad kunderne finder rimeligt at betale for feriehuset. Hos Feriepartner kommer gæsten altid i første række, og vi har en af branchens bedste services - bl.a. med telefonvagt i weekenden, hvor gæsten har allermest brug for os. I kraft af vores store lokalkendskab, kan vi hurtigt klare de fleste problemer. Feriepartner Danmark og Feriepartner er - og vil hele tiden være, på forkant når det drejer sig om produktudvikling. Vi har netop udgivet et nyt og informativt temakatalog med fokus på børneaktiviteter og børnevenlige huse. Endvidere er der masser af forslag til aktiviteter i det fri - hvad enten det drejer sig om cykel- og vandreture eller lystfiskeroplevelser. Blot for at nævne nogle af de mange tilbud. Lav provision vi har markedets laveste provision for professionel udlejning. Lyt til vore prisforslag - det har vist sig, at give det bedste udlejningsresultat. Naturligvis er vi altid lydhøre overfor dine prisønsker. En tilfredsstillende løsning finder vi helt sikkert frem til.

8 Certificerede feriehuse Speciel markedsføring af dit feriehus Børnevenlige feriehuse Børnefamilier har særlige ønsker og behov, når det gælder ferie. Derfor har vi opfundet konceptet børnevenlige huse. Certificerede børnevenlige huse skal indeholde: Vaskemaskine Sandkasse med låg og fint sand Gynge Høj barnestol Barneseng Babybadekar Huse med 2 etager: gitterlåge foran trappen Cykelvenlige feriehuse Lystfiskervenlige feriehuse Ligger jeres feriehus et sted, der opfylder en lang række af lystfiskerturistens særlige behov, har I mulighed for at få det særlige lystfiskerkvalitetsmærke og dermed få jeres hus markedsført som et lystfiskervenligt hus. Certificerede lystfiskervenlige huse skal indeholde: Renseplads Frysemulighed af fisk Tørremulighed for tøj Kort over lokalområdet Informationsmateriale med regler og gode råd Lystfiskerrelevant kort over nærområder Tidevandstabeller (hvis relevant) Vandre- og naturvenlige feriehuse Ligger jeres hus i særligt gode vandreområder, eller har særligt gode vandremuligheder - så som guide o. lign. - har I mulighed for at få huset markedsført som vandre- og naturhus overfor turister, der har vandring som et centralt emne i deres ferie. Vandre- og naturhuse skal indeholde oplysninger om: Lokale vandreruter Skiltede vandreruter Guidede vandre-/naturture Mulighed for at grupper kan bestille egen guide Naturreservater med vandreruter Et cykelvenligt hus er et hus, der danner den rette base for en masse gode cykeloplevelser. Har aflåseligt rum til cykler Tørremulighed for tøj og udstyr Udlån af værktøj til enkel cykelreparation Særlig gæstebog for cyklister Køb af godkendt cykelkort

9 Indretning af feriehus Feriepartner sætter kvalitet frem for kvantitet.vi ved, at lejernes forventninger er stigende, og at det er af stor vigtighed, at huset kvalitetsmæssigt er i orden. Herigennem undgås mange problemer, og lejerne får en tilfredsstillende ferie. Husene er vidt forskelligt indrettet. Charmen ved de danske feriehuse er netop, at indretningen varierer alt efter ejerens smag.tendensen er dog efterhånden, at jo mere udstyr/komfort - jo bedre udlejning. Hvad bør der være i huset? Vi anbefaler at udstyre huset med TV og parabol samt vaske- og opvaskemaskine. Disse ting er meget efterspurgte af vore kunder. Huset skal generelt være udstyret med gode og praktiske møbler i såvel sofagruppe- som spiseafdeling, ikke mindst fordi størstedelen af lejerne er børnefamilier. Desuden er en god belysning i alle rummene vigtig, det være sig både hyggebelysning og/samt arbejdsbelysning. Køkken Til et velfungerende køkken hører bl.a. køleskab m/frys, elkomfur med 3-4 kogeplader, bageovn, kaffemaskine samt tilstrækkeligt udstyr (service, bestik, gryder, pander, glas m.m.) til min. 4 personer mere end huset udlejes til. Det er yderst vigtigt, at køkkenbeholdningen er suppleret op, og er rent ved lejernes ankomst. Soveværelser Alt efter pladsen og antallet af soveværelser, er dobbeltsenge og enkeltsenge klart at foretrække. Sengefordelingen er noget, lejerne lægger vægt på, når feriehuset udvælges. Sengene skal altid være udstyret med gode madrasser. En søvnløs nat på en dårlig madras, er med til at give lejerne en dårlig oplevelse af ferieopholdet. Husk læselampe ved sengen - denne er uundværlig, når "godnat-kapitel" skal læses. Badeværelse Badeværelset skal fungere på lige fod med det, man har derhjemme. Dvs. der skal være knager til håndklæder, skabsplads, krus til tandbørster, stik til barbermaskine/føntørrer og god belysning. Herudover... Havemøbler: Bord, stole og parasol. Postkasse, tøjsnor med klemmer og synligt nummerskilt ved huset. Anbefales: Der er mange faciliteter som kan anbefales som ekstra udstyr i huset, og mange ejere har i forvejen udstyret deres huse med mange faciliteter, f.eks. hynder til havemøblerne, havegrill, bålplads eller liggestole. Cykler, udendørsspil (fodboldmål, stangtennis mv.), indendørsspil, computer med Internetadgang eller spil. Video/DvD, mikroovn. Inventarliste - hvad bør der være i huset? Støvsuger Kost Gulvskrubbe Spand Gulvklud Diverse klude Fejeblad Toiletbørste Vinduesvasker Soveværelse/Værelser Dyner, puder Rullemadrasser Fralægningsplads Bøjler/knager Køkken Flade tallerkner Dybe tallerkner Bordknive Gafler Skeer Teskeer Ølglas Hvidvinsglas Rødvinsglas Snapseglas Kopper Underkopper Desserttallerkner Æggebægre Salatskåle 1 kaffemaskine 1 piskeris 1 kaffedåse 1 sukkerskål 1 tekande 1 suppeske 1 flødekande 1 hulske 1 serveringsbakke Tekrus 1 sovseske 1 køkkenrulleholder 1 termokande 1 salatskål Bordskånere 1 Elkedel 1 litermål Grydelapper 1 saftkande 1 råkostjern 1 kapselåbner 2 pander 1 citronpresser 1 dåseåbner Gryder i forskellige størrelser 1 skærebræt 1 proptrækker Diverse fade 1 melryster 1 saltbøsse 1 peberbøsse Diverse skåle til servering 1 sigte Køkkenknive i forsk. str. 1 brødkurv Kartoffelkniv/skræller 1 saks 1 opvaskefad Diverse grydeskeer 1 ostehøvl 1 opvaskebakke 1 paletkniv 1 opvaskebørste 1 fjerkræsaks 1 brødrister 1 skraldestativ Askebægre Røgalarm Det anbefales, at man har en ekstrabeholdning af køkkengrej. Der bør som udgangspunkt være til min. 4 personer mere end huset er beregnet til.

10 Udlejning via internettet s egen Internetpræsentation Feriepartner er helt i front, hvad angår profilering på Internettet. Feriepartner har netop lanceret en helt ny og topmoderne side, hvor alle huse præsenteres. Mange lejere benytter Internettet til at booke deres ferie, hvorfor vi er bevidste om vigtigheden af, at Internetpræsentationen er helt professionel. Du kan se mere på Online Internetpræsentation Hos Feriepartner Danmark markedsføres alle udlejningsbureauernes feriehuse - både på den fælles Feriepartner Danmark internetside, samt på deres egne lokale internetsider. Den dobbelte markedsføringsindsats giver ekstra synlighed for dit hus. Feriepartner Danmark dedikerer mange ressourcer til markedsføring på Internettet og har som målsætning at være markedsledene på dette område. Feriepartner Danmarks hjemmeside er meget overskuelig og nem at finde rundt i. Internetbrugere er utålmodige, så det er meget vigtigt, at siden fungerer optimalt. Det betyder simpelthen flere udlejninger!

11 Er du til aktiv ferie? Så er sagen. Med sin overskuelige størrelse, afvekslende landskaber og mange fredelige biveje, er øen som skabt til cykel- og vandreture. Tag cyklen med på ferie og lad bilen tage sig et hvil hjemme ved feriehuset! Har man ikke cyklerne med selv, kan man leje dem flere steder på. Man kan også leje en hest. Det er en meget vigtig mulighed, specielt for hesteelskere i teenageralderen. Der er flere ridepensioner, der arrangerer rideture ud i s skønne naturområder. Kysternes naturskabte vandland er et eldorado for badegæster, lystfiskere, lystsejlere og surfere. Der er kilometerlange strækninger af uberørte kyster, hvor en mand med en fiskestang kan finde ægte frihed. har masser af andre tilbud til naturelskere. Find forsteninger og fossiler ved s Klint. Saml kugleflint, rav og andre spændende og smukke sten langs øens langstrakte kyster. Eller slut dig til det voksende antal af fuglekiggere, f.eks. i fugletårnet ved Nyord Strandenge, som er en af Skandinaviens vigtigste fuglelokaliteter. Eller gå en tur i skoven. Naturen er så spændende, at en almindelig skovtur kan rumme uventede oplevelser og indsigter. er skøn året rundt! Man kan altid komme ud, blot beklædningen passer til årstiden. Tag en picnickurv med. Hvis du ikke vil lave den selv, kan en af de lokale restauranter levere en kvalitetsmadkurv lige efter din smag. Og så kan du holde "grøn ferie" på! Du kan bo i et miljømærket feriehus, deltage i grønne ferieaktiviteter og købe "øko", både i butikker og ved vejkant. Pilefletter Klaus Tietze 6000 Rytzebækvej PERS Vær. m TÆTTERE PÅ VANDET KOMMER MAN IKKE! En rigtig PERLE. Lille træhus med stråtag, helt fantastisk beliggende direkte på stranden. Natur- og strandgrund (1000m 2 ) med terrasse & udendørs bruser. Lille badeværelse med toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Hyggelig opholdsstue med 1 dobbeltsovesofa (1db), skøn udsigt til vandet samt udgang til morgenterrasse. Spisehjørne. 1 værelse: Hems med 2 sovepladser under taget. Køkkenhjørne med 2 el-kogeplader og bageovn. DKK A: 5904 B: 5330 C: 5330 D: 5330 E: Lusmosevej PERS Vær. m Skønt beliggende lejlighed på Vestmøn! Lejligheden er del af ejers helårshus, men har separat indgang og pæn sydvendt privat have på ca. 600 m 2 med havemøbler. Rustik og hyggelig indretning med nye og ældre møbler. Huset er af ældre dato, og er sidst renoveret i Lejligheden indeholder: Lille opholdsstue med 1 sovesofa (1s). Stort køkken med elkomfur, emhætte, køleskab, brændeovn, spiseplads og gulvvarme. 2 værelser: 1 himmelseng (ds) + skabe, 2 s. Lille separat garderoberum. 2 madrasser på gulvet, som kan placeres i huset efter eget ønske. Stort badeværelse med badekar, toilet, håndvask og bruseniche. Gulvvarme. Centralvarme - fast ekstra pris på olie og strøm. DKK A: 3842 B: 3074 C: 2305 D: 1729 E: Rytzebækvej 34 4 PERS Vær. m Hyggeligt bondehus, beliggende i forbindelse med gård (med kvægbesætning), meget tæt på dejlig badestrand. Egen have med delvis HAVUDSIGT. Ekstra bruser i forbindelse med brændefyret SAUNA. Toilet, håndvask og bruser. Lille entré. Opholdsstue med hjørnesofa. 2 værelser: 1ds+skab, 1 1 /2 s. Køkken med 2 el-kogeplader, bageovn og spiseplads. DKK A: 4223 B: 3608 C: 3608 D: 2214 E: 2214 Bellavista Det skæve skur Kom på en guidet kunst-bustur og hør foredrag om ravets kulturhistiorie. Se mere side: Lisebyvej 28 7 PERS Vær. m Stort, charmerende landsted, beliggende på en ca m 2 grund med delvis indhegnet have, terrasse, havemøbler og flere solkroge. Huset er beliggende i landområde og støder op til naboens hestefold. Huset er renoveret i 2002 og er hyggeligt indrettet. Gulvvarme i bad, køkken og stuen i stueplan. Indeholder: Entré med klinkegulv samt adgang til bryggers med grovvask og fyrrum. Mellemgang med garderobeskab. Åbent, stort og flot landkøkken med keramisk komfur, emhætte, køleskab med svaleboks, skabsfryser, microovn. Hyggelig spisestue i forbindelse med køkkenet, med terrassedør ud til solterrasse. Mellemgang med god trappe til 1. sal. 3 værelser: 1ds + kommode + TV med TV2(DK). 1 dobbeltsovesofa (1ds) + TV med TV2(DK) + skab. På 1. sal: 1s + 1 dobbeltsovesofa (1ds) + TV med TV2 og DR1 (DK). Badeværelse med gulvvarme, toilet, håndvask og bruser. Stor rum på 1. sal med bla. hyggelig opholdsstue. Sofaarrangement og TV med parabol og video. Fransk altan med udsigt til åbne marker. Centralvarme - olieforbrug excl. i lejeprisen. DKK A: 4806 B: 3876 C: 2946 D: 2403 E: Store Lind Gade 32 4 PERS Vær. m Charmerende rosa bondehus med bindingsværk og stråtag. Huset er fra 1850 og fremstår i en hyggelig bondehusstil. Pæn have på ca m 2 med lille afskærmet hyggekrog, lille stenterrasse, havemøbler, grill, gynge og sandkasse. Huset er løbende blevet renoveret og i 2002 er der tilbygget en ny udestue og indeholder: Lille entré med klinkegulv. Hyggelig ældre opholdsstue med Tv, parabol, Dvd og åben pejs med klinker. Vindeltrappe til 1. sal: 2 værelser på 1. sal: 1 dobbeltseng + kommode + knager, 2 senge + kommode + knager. Køkken med lille spiseplads, elkomfur, bageovn, køleskab og OPVASKEMASKI- DKK A: 3280 B: 2624 C: 1968 D: 1476 E: Hjelm Kobbel 12 4 PERS Vær. m NE. Stor lys udestue med spiseplads og hyggehjørne. Lille badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. Ejer stiller gratis brænde til rådighed. Centralvarme - olie ekskl. i prisen. Dejligt, stråtækt bondehus med terrasse, roligt beliggende på pæn beplantet grund (ca. 600 m 2 ) m/liggestole. Renoveret i Pænt bad med TØRRE- TUMBLER. VASKEMASKINE God indretning. Stor entré. Opholdsstue med spiseplads og udgang til terrassen. Video. 2 værelser på 1. sal: 1ds+skab, 2s+skab, repos. Åbent landkøkken med mikroovn og OPVASKEMASKINE. Fryser i udhus. DKK A: 4986 B: 3985 C: 2993 D: 2247 E: 2247 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN Hjelmvej PERS Vær. m Dejligt og hyggeligt bondehus på nedlagt landbrugsejendom, totalt renoveret i Ejendommen er velholdt og fremtræder pæn og hyggelig. Stor aflukket gårdsplads. Dejlig have (ca m 2 ) med terrasse, liggestole og børnelegetøj: f.eks. TRAMPOLIN, BARNECYKEL og STANGTEN- NIS. Tæt på god strand. Kørestol-venligt i stue-etagen. Garage. Centralvarme, pris ekskl. olie. Stor entré. Hyggelig stue, pænt møbleret bl.a. med lædermøbler og udgang til terrassen. CD-afspiller og VIDEO. Badeværelse med toilet, håndvask og bruser. VASKEMASKINE. 4 værelser: 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab + 2 køjer, 2 senge + skab. På 1. sal: 1 dobbeltseng + skab samt HAVUDSIGT. SAFETY-BOX. BARNESENG, HØJSTOL, KRAVLEGÅRD, BABY- BADEKAR og PUSLEPLADS. 4 cykler, 2 voksne og 2 junior. Flot stort køkken med spiseplads, el-komfur, mikroovn, køleskab med lille fryseboks, fryser samt OPVASKEMA- SKINE. Ekstra badeværelse med toilet, håndvask, bruser og adgang til SAUNA. Bryggers med trappe til 1. sal: med lille Pc-hjørne med COMPUTER med , INTERNET og WORD. DKK A: 7052 B: 5740 C: 4428 D: 3936 E: Marie Grubbes Vej 8 8 PERS Vær. m UNIKT BELIGGENDE LANDSTED DIREKTE TIL VANDET! Helt tilbage i drev den berømte Marie Grubbe færgestedet fra til Falster. I dag fremstår landstedet som det perfekte feriested med betagende havudsigt mod syd over den velanlagte have og ud til Grønsund og Falster. Du lejer stuehuset af gården, øvrige længer benyttes kun til opbevaring. Huset er beliggende på en ca m 2 pæn beplantet grund med en flot have. Fra huset til vandet er der kun 50 meter. Fra den nederste del af haven er der mulighed for at søsætte en medbragt mindre båd. Nærliggende findes en lille sten-mole, hvorfra der er bademulighed. Stor, højtliggende overdækket terrasse med havemøbler og UDSIGT over vandet. Huset indeholder: Entré med god trappe til 1. sal. Hyggelig opholdsstue med HAVUDSIGT, sofaarrangement. DVD-afspiller. Lille forstue med HAVUDSIGT og udgang til overdækket terrasse. Stort køkken med spisekrog, keramisk bordkomfur, indbygningsovn, emhætte. Bryggers med grovkøkken med VASKEMASKINE, TØRRETUMBLER og SKABSFRYSER. Badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. 4 værelser: 1 db + skab, 1 db + skab og flot havudsigt. På 1. sal: 2 s + kommode, 2 s + skab + havudsigt. Barneseng og barnestol. Trådløs PC'er med gratis Internet og Word. Centralvarme - olieforbrug ekskl. i huslejen. DKK A: 6800 B: 6100 C: 5400 D: 4700 E: 4000 Markedsdag Pakhuset Hej du! Jeg hedder Ole og er vokset op som nabo til s Klint. Jeg har brugt naturen hele mit liv, både på og som skilærer i alperne, charterbådskipper i Middelhavet og kapsejler kloden rundt. Jeg hjælper Turistbureau med aktive ferietilbud. Så har du spørgsmål om lystfiskeri, cykelture, ride-, vandre- og løbeture, windsurfing og lystsejlads ved, så kontakt mig (via turistbureauet)! Venlig hilsen fra Ole Deltag i cykelløbet: Noret Rundt og sejl en tur med Bogø-Stubbekøbing overfarten. Se mere side: 22 På og Sydsjælland er kunsten og kunsthåndværket i højsæde. En række af Danmarks internationalt kendte kunstnere og et utal af kunsthåndværkere har bosat sig på og Sydsjælland. På grund af den smukke natur, det særlige lys og den gode plads til at være sig selv. I årets løb bydes der på en række "specialtilbud" til dig, der er interesseret i kunst og kultur. Der udgives en ny kunstguide og afholdes Åbent Hus hos mange kunsthåndværkere i Kristi Himmelfarts-dagene på. Hen gennem sæsonen kan du opleve udstillinger, teaterforestillinger, koncerter, litteratur-aftner, "performances" og meget mere. Mange af kunstbegivenhederne arrangeres af de kulturelle iværksættere og kunststeder, som området er så rig på. Du kan besøge billedkunstnere, keramikere, glaskunstnere, kunstflettere, lysstøbere, guldsmede, rav- og stenslibere. De fleste steder kan du købe kunsthåndværk til en rimelig pris, direkte fra "troldmandens værksted". Du finder også små, private gallerier og antikvitetshandlere, der handler med kunsthåndværk. s Museum har to spændende afdelinger, Empiregården i Stege og museumsgården ved Keldby, og en ægte lille perle skal nævnes: Smykkemuseet i St. Damme, som har skiftende udstillinger og arrangerer workshops. Orienter dig selv i årets Kunstkalender Præstebjergvej PERS Vær. m Gammel stråtækt 4-længet bondegård med allerskønneste beliggenhed lidt tilbagetrukket fra Præstebjergvej via en lille allé. Gulvvarme i 2 soveværelser, det ene bad og i køkkenet. Gården er af ældre dato og indeholder: Entre. Ekstra entré med udgang til solgård. 1 værelse med 1 db + skab samt udgang til haven. 1 værelse med 1 s (bedst til barn pga. skumgummimadras) + skab samt se med 1 db og lille hyggekrog med bl.a. bord og stole. Direkte adgang til lille kontor med skabsvæg. Stort badeværelse med bruseniche, toilet, håndvask, mindre badeværelse med toilet, håndvask, gulvvarme og bruseniche. Lille badeværelse med toilet, håndvask og bruser. Stort hyggeligt landkøkken med bl.a. synlige bjælker mv. Køkkenet indeholder spiseplads, køleskab, ekstra køleskab med frys, keramisk-komfur, 2 bageovne. Udgang til haven. Stort gammeldags BRÆNDEKOMFUR som kun er til pynt. Trådløs ADSL forbindelse (til medbragt computer), som har dækning i hele huset og i terrasseområdet. Mindre opholdsstue med en stor fast bænk, TV, PARABOL, brændeovn og udgang til haven. Indgående TELEFON Indretningen er af ældre dato med både nye og gamle møbler. Stort opholds- og legerum hegnet have med på div. 500 legetøj og spil. Udgang til haven. Flot næsten ind- med "hemmelig hule" og lille legehus. Stor stenterrasse med havemøbler m2 og parasol. Bålplads, som kun må udgang til haven. 1 værelse med 1 s og hylder. 1 værelse med 11/2mandsseng + skab. 2 værelser: 2 s + skab, 2 s + skab Stort værel- benyttes når det er vindstille (pga. stråtaget). Fra gården er der mulighed for skønne gåture bl.a. ligger der en gammel grusgrav lige i nærheden (vandhuller forefindes i grusgraven) Obligatorisk slutrengøring Dkr. 945,- DKK A: 6820 B: 5456 C: 4092 D: 3069 E: Hjelmvej 7 A 11 PERS Vær. m Hovedhuset på en smuk gammel 4-længet gård (1875). Roligt og centralt beliggende i en pæn velholdt have på ca m 2, med terrasse, 2 liggestole og grillplads. Stangtennis. Meget velegnet til et par familier med børn, da der er gode udfoldelsesmuligheder for hele familien. 2 gamle cykler. Ny og gammel møblering. Huset ligger for sig selv, tilbagetrukket fra Hjelmvej og op til åbne marker. Centralvarme - olie ekskl. i prisen. Stor entré. Hyggelig opholdsstue med udgang til terrassen. Stor spisestue. 5 store værelser: 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + skab, 1 dobbeltseng + 1 seng + skab + 1 barneseng og 1 højstol. Stort køkken med lille spiseplads, el-komfur, bageovn, mikroovn, emhætte, køleskab, fryser og OPVASKEMASKINE. 1 badeværelse med toilet, håndvask, bruser og SAUNA. 1 badeværelse med toilet, håndvask, badekar og VASKEMASKINE. Obligatorisk slutrengøring kr DKK A: 6354 B: 5083 C: 3813 D: 2860 E: 2225 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN Markedsføring lokalt... Frihed! 2006 Feriehuse Sydøstlige Sjælland Nyord Bogø Præstø Vordingborg DK Feriehuskataloget Hvert år i november udkommer vort informative og farverige katalog for det kommende år. Vi bestræber os på at udarbejde et katalog, der giver lejerne den optimale beskrivelse af husene med tilhørende faciliteter. Vi får, til vores store glæde, gang på gang tilkendegivelser om, at vores katalog er et af de pæneste, der findes på markedet. 10 C y k e l p a k k e 11 Stærke tilbud øger udlejningen... SPAR-FERIE, et gunstigt tilbud Spar-ferie er et tilbud, der er gyldigt i ydersæsonerne. Det øger udlejningen med gode lange perioder! Huset udlejes i 14 dage til 10 dages pris, og i 21 dage til 15 dages pris. Spar-ferien tilbydes i sæson C, D og E. Prisen udregnes således: Normalprisen divideret med 14 (21) og ganges med 10 (15). Kunst og kunsthåndværk 2 personerstilbuddet, et attraktivt tilbud 2 personerstilbuddet er for de lidt større huse, hvor lejer opnår rabat for max. 2 personer (1 baby regnes f.eks. for 1 person) i sæson C, D og E. Huset udlejes min. 1 uge, hvor prisen udregnes således: Sæson C: 25% rabat af normalprisen Sæson D: 15% rabat af normalprisen Sæson E: 5% rabat af normalprisen Normalprisen (ugeprisen) fratrækkes rabatten (5-25%) Vestmøn 14 K u n s t p a k k e...d.a.b.c.h.g.p.i.o.w.u 15 Vestmøn Miniferie, stadig en succes Miniferie er populært hos lejerne og tendensen går i retning af flere, men kortere ferier. Ordningen er gældende for min. 3 døgn i sæson C, D og E. Prisen udregnes således: 3 dage: 40% rabat af normalprisen 4 dage: 20 % rabat af normalprisen 5 dage: 10 % rabat af normalprisen Normalprisen (ugeprisen) fra trækkes rabatten (10-40%)...d.a.f.e.g.l...d.a.b.c.h.e.g.o.w.u.n...d.a.c.f.e.g.s.w.u.n...d.a.b.c.h.e.g.p.o.j.k.w.u.n...d.a.c.h.e.g.p.i.v.o.m.w...d.a.c.h.e.g.p.i.v.o.j.k.m.s.w.u...d.a.b.c.h.g.p.i.v.o.w.u...d.a.b.c.h.e.g.p.i.v.o.l.w.u.n...d.a.c.f.e.g.p.i.o.j.k.s.w.u.n Fri ankomstdag Hos Feriepartner kan gæsterne frit ankomme og afrejse på alle dage året rundt. Dog udlejes min. 7 dage og kun hele uger i højsæsonen. Hvis huset er ledigt i højsæsonen for kortere ophold end 1 uge, udlejer vi disse dage som miniferie. Vores lejere roser ordningen, da lejerne ofte har problemer med lange køer i Tyskland og udsolgte afgange på færgerne

12 Feriehuset er den perfekte ramme for dig, der gerne vil opleve den danske natur på tæt hold. I skal bare snøre skoene og gå ud af døren Som oftest ligger feriehusene i nogle af Danmarks mest naturskønne egne typisk tæt ved klitter, lyngområder, skov og plantage. Det er selvfølgelig oplagt at gå en god tur langs stranden. Havet, bølgerne, klitterne og den salte havluft er altid en oplevelse. Men baglandet er ikke mindre interessant. Overalt i Danmark findes gode vandreture. Mange er enten afmærkede eller der findes brochurer med ruteforslag. Disse fås bl.a. på jeres lokale Feriepartner Danmark bureau (se på flappen i denne brochure). Danmark har mange fredede naturreservater med vandreruter. I 14 af de 19 Feriepartner Danmark områder er der således naturreservater i nærheden af feriehusene. Her er der mulighed for at vandre gennem fuglereservater, vådområder, klithede m.m. 2 Billede nr. 1 3 Danmark byder på formidable muligheder for en vandreferie. 4 Billede nr. 2 Vandring i Danmark s mange naturskønne områder kan sagtens være en oplevelse for hele familien. Billede nr. 3 Det er ikke kun i sommermånederne, at Danmark viser sig fra sin bedste vandreturs-side. Ofte er en tur om efteråret endnu mere fuld af liv og farver, end midt i sommersæsonen. Billede nr. 4 Den sidste ny dille blandt vandrende godtfolk er stavgang eller Nordic Walking som det oprindeligt hedder. Denne vandreform sørger for, at hele kroppen kommer i bevægelse. Dragefestival på Gåsetårnet i Vordingborg s Klint Feriehusferie på og Sydsjælland danner den perfekte ramme for en god og oplevelsesrig ferie. Oplev den unikke natur: s Klint Danmarks største naturattraktion, med de hvide kridtklipper, der rejser sig lodret fra det turkisgrønne hav. Overalt i området møder du badestrande, lysegrønne bøgeskove og et strålende blå hav. Flere af Danmarks mest eftertragtede seværdigheder kan nås indenfor max. 1 1 /2 time. Besøg København som byder på en perlerække af seværdigheder: F.eks. Strøget, Tivoli, Operahuset eller nyd en fadøl i Nyhavn. Endnu tættere på og Sydsjælland ligger nogle af Danmarks sjoveste forlystelser: BonBon- Land, Knuthenborg Safaripark og Middelaldercentret i Nykøbing, hvor børn og barnlige sjæle kan få afprøvet kræfter med de sjove forlystelser. Velkommen til en dejlig ferie på og Sydsjælland! Feriepartner Storegade 2, 4780 Stege Tlf , Fax Vi er din Feriepartner når du skal leje feriehus! Har du lyst til et par dage eller en hel uge, har vi huset der passer til dig. Du kan endda selv vælge hvilken ugedag, du vil komme. Reservér dit hus online 24 timer i døgnet på m tved sjae land.dk m bornholm.dk 2006 Sydøstlige Sjælland Nyord Bogø Præstø Vordingborg DK Kærhøgevej 52, Ulvshale Strand 12 Pers. POOLHUS MED SWIMMINGPOOL, SPA-POOL og SAUNA. I dette hus er det ikke nødvendigt at kede sig for uanset vejret indbyder den 18 m 2 store swimmingpool til en rask svømmedyst. Grund på m 2 med plads til fritidsaktiviteter, fodboldmål, stangtennis, stenterrasse, havemøbler, havegrill og 2 liggestole. Bålplads i haven her kan fortælles spøgelseshistorier eller grilles skumfiduser over bålet. Barneseng, højstol og babybadekar. Tørrestativ, sandkasse og gynger. Bryggers: VASKEMASKINE +TØRRETUMBLER. Dejligt køkkenhjørne med mikroovn og OPVASKEMASKINE. Hyggelig opholdsstue med brændeovn, computer med spil, telefon med tæller og spiseplads. POOLOMRÅDE med SWIMMINGPOOL og SPA-POOL. Badeværelse og SAUNA. Ekstra badeværelse. 5 soveværelser (1D) (2E) (2K+1E) (1E). 2 madrasser som kan lægges på gulvet dyner og hovedpuder medbringes. Obl. slutrengøring DKK 840, DKK Rytzebækvej 37, Rytzebæk 4 Pers. TÆTTERE PÅ VANDET KOMMER MAN IKKE! En rigtig PERLE. Lille træhus med stråtag, helt fantastisk beliggende direkte på stranden. Naturog strandgrund (1000 m 2 ) med terrasse og udendørs bruser. Lille badeværelse med toilet, håndvask, bruser og gulvvarme. Hyggelig opholdsstue med 1 dobbeltsovesofa (1D-sovesofa), skøn udsigt til vandet samt udgang til morgenterrasse. Spisehjørne. Køkkenhjørne med 2 el-kogeplader og bageovn. 1 soveværelse: Hems med 2 sovepladser under taget DKK Hvis I har vandring som et centralt emne i jeres ferie, kan Feriepartner Danmark tilbyde en række huse, der ligger i særlige gode vandreområder, eller har særlige gode vandremuligheder så som guide o.lign. Fakta om vandrevenlige feriehuse: Beskrivelse al lokale vandreruter Skiltede vandreruter Guidede vandre-/naturture Mulighed for at grupper kan bestille egen guide Naturreservater med vandreruter 271 Taarnfalkevej 15, Saltum 6 Pers. For enden af en blind vej i det mest eftertragtede og smukke kuperede klitområde nord for Blokhus, ligger dette højtbeliggende arkitekttegnede luksusferiehus. Der er havkik fra huset og flot havudsigt fra grundens egne klitter og terrasser. Huset, der overalt er stilrent og smagfuldt indrettet,har bl.a. en dejlig lys kombineret spise- og opholdsafdeling, hvorfra den pragtfulde natur kan nydes gennem de store vinduespartier. 3 soverum: 2 DS, 2 K. Køkken: Keramisk komfur, emhætte, køleskab, fryseboks, mikroovn, kaffemaskine, opvaskemaskine. Bad/WC: Spabad, sauna, gulvvarme. Allergivenligt, vaskemaskine, elvarme, brændeovn, telefon, parabol, radio, CD, liggestole, havemøbler, sandkasse. Huset er det perfekte udgangspunkt for vandreture i området DKK A: 7189 B: 6480 C: 4708 D: 3645 E: 2880 E: LUKSUSHUS MED SPA-POOL OG SAUNA. Dejlig træhus, beliggende på skøn delvis naturgrund. Dejlig stor delvis overdækket træterasse med havemøbler og liggestole. Huset er over alt med lyst træ på væggene og er lyst og venligt indrettet: Stue med brændeovn, fjernsyn, parabol, video og videofilm. Køkken i åben forbindelse med stuen, med alle tænkelige faciliteter, bl.a. opvaskemaskine, mikroovn, køleskab m. frys, toaster, el-pisker, toaster m.m. Godt badeværelse med spa-pool og indgang til sauna. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. 4 soveværelser: (1?S) (1?S) (1D) (2E). Obl. slutrengøring DKK 665,-. Vidste du, at: Hos 17 ud af de i alt 19 Feriepartner Danmark bureauer kan du tilmelde dig guidede vandreture i lokalområdet? Udbuddet af guidede ture er dog ikke lige stort hele året rundt kontakt dit lokale bureau for flere informationer. Uanset om du skal ud på en kortere eller længere tur, så skal fodtøjet være i orden? Sørg for at have gode kondisko eller lette vandrestøvler på, som støtter anklerne og er behagelige at have på, alt efter hvilken tur du skal ud på. Skov- og Naturstyrelsen i Danmark har udgivet små foldere om de fleste danske skove, og byder på en række forslag til vandreture? Folderen fås på turistbureauerne. Hvis du begiver dig ud på en længere tur, er det en god idé at fortælle venner og familie hvor du går hen? Og ikke mindst hvornår du forventer at være tilbage igen. Selv om du kun skal ud på en lille tur, så bør du pakke en lille rygsæk med en regn- eller vindjakke og en tør trøje. Du skal også tænke på, at du får brug for væske og energi undervejs, så tag lidt letfordøjlig mad eller sukkerholdigt frugt med. Undgå helst slik og hvid sukker. Og husk rigelig med vand særlig hvis det er varmt. Hvis du virkelig skal ud på en seriøs vandretur, så starter turen allerede ved en god og sund fodhygiejne? Fil fødderne, smør dem ind i en god og fed creme og sørg for, at strømperne ikke glider frem og tilbage på foden det kan være årsag til vabler og andre ubehageligheder. Mange vandreruter går gennem sårbare naturområder? Vis hensyn og sørg for at lave så lidt støj som overhovedet muligt. På den måde øger du også chancerne for at komme helt tæt på fugle og dyr. Ta evt. en kikkert med! Læs mere på Internettet: beskrivelse af ialt 60 længere vandre-ruter i alle egne af Danmark. I folderen er medtaget ruteforløb på 15 km og derover, som enten er afmærkede eller beskrevet i en folder. Denne brochure og mange andre brochurer om vandring i Danmark kan bestilles på: Rambukken 10, Råbylille Strand 8 Pers DKK Marie Grubbes Vej 8, Hårbølle 8 Pers. UNIKT BELIGGENDE LANDSTED DIREKTE TIL VANDET! Helt tilbage i drev den berømte Marie Grubbe færgestedet fra til Falster. Landstedet består af stuehuset på en gård hvor udbygningerne kun benyttes til opbevaring m 2 pæn beplantet grund med kun 50 meter til vandet. Overdækket terrasse med UDSIGT over vandet. Stue og forstue med HAVUDSIGT. Køkken med OPVASKEMASKI- NE. VASKEMASKINE og TØRRETUMBLER i bryggers. Badeværelse. 4 soveværelser: (1D) (1D) på 1. sal: (2E) (2E). Centralvarme DKK 6800 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December KUNST Uge 21 CYKEL Uge 21 VANDRING Uge 18 Kunsttur inkl. bus, guide og frokost. Søndag d kl Program over fællesudstilling og Åbent Hus arrangement hos de mønske kunstnere. 25., 27. og Foredrag med Hans Walter Kreisel på Smykkemuset incl. kaffe. Øl/vand kan købes. Tema: Ravets kulturhistorie. Torsdag d kl Pris pr. pers. DKK 189,- Max. deltagerantal: 60 pers. Lions motionscykelløb Noret Rundt. Torsdag d kl returbillet for 1 pers. med 1 cykel til Bogø Stubbekøbing overfarten. Alle dage fra kl stk. cykelkort med 7 turforslag på. Pris pr. pers. DKK 108, Marchen Klinterotterne arrangerer vandretur på. 6. og 7. maj kl Cykel og vandrekortbog (kun på dansk) eller 1 vandrestok. Oplevelsestur på s Klint med naturvejleder Stig Nøhr som guide. 1. maj kl Medbring frokost. Pris pr. pers. DKK 89, og landsdækkende Sammenslutningen af individuelle udlejningsbureauer gør, at vi kan tilbyde en meget massiv markedsføring. Vi bruger en bred vifte af medier med den filosofi, at stor udbredelse giver stor synlighed! 2006 aktiv ferie for hele familien DK Over stok og sten Naturoplevelser, motion og hygge. Du kan få det hele på vandring i det danske landskab. Fakta & Information Eget bureau i Hamburg Feriepartner Danmark har et selvstændigt bureau i Tyskland med det ene formål, at booke feriehuse for Feriepartner Danmark! Cykel Fisk Vandre Kunst Børnevenlige feriehuse Særlige gode vandremuligheder Temakataloger Hvert bureau udsender årligt mindst ét katalog, der giver en udførlig beskrivelse af områderne og alle husene med tilhørende faciliteter. Katalogerne trykkes på dansk og tysk - i nogle tilfælde også engelsk. Længere vandreruter Folderen indeholder kortskitse og en kort 8 Internettet Feriepartner Danmark har sin egen hjemmeside med landsdækkende søgemuligheder. Internettet har stor betydning for branchens udvikling, og mange bookinger foregår via dette medie. en oase i tid og rum Annoncer I løbet af sæsonen indrykker Feriepartner Danmark små og store annoncer i magasiner, branchekataloger og dagblade på alle aktuelle markeder. Fakta & information Messer Hvert år deltager Feriepartner Danmark på flere salgsmesser i ind- og udland med hovedvægten lagt på det tyske marked, som vores hovedmålgruppe. Disse messer er en vigtig del af den personlige kundepleje, og vi udleverer her et stort antal kataloger til potentielle gæster, og fortæller om de forskellige områders tilbud. 58 Feriehuse Aktiv ferie for hele familien på 59

13 Thy Blokhus Lokalkendskab på landsplan Vejlby Klit Ulfborg Hvide Sande Henne Strand Bork Havn Odder Ebeltoft Odsherred Samsø Blåvand Fanø Fyn Sydsjælland Rømø Ærø Bornholm Rømø Rømø Turistbureau Havnebyvej 30,Tvismark, DK-6792 Rømø Tel Fanø Fanø Turistbureau Færgevej 1, Nordby, DK-6720 Fanø Tel Blåvand Feriekompagniet Blåvand Horns Bjerge 4, DK-6857 Blåvand Tel Henne Strand Købmand Hansen s Feriehusudlejning Strandvejen 430, DK-6854 Henne Strand Tel Bork Havn Bork Havn Feriehusudlejning A/S Kirkehøjvej 17, Bork Havn, DK-6893 Hemmet Tel Hvide Sande Hvide Sande Turistbureau Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, DK-6960 Hvide Sande Tel Ulfborg Feriehus Udlejning I/S Bredgade 9-11, DK-6990 Ulfborg Tel Vejlby Klit Steen Jørgensen Feriehusudlejning Strandvejen 86,Vrist, DK-7673 Harboøre Tel Thy Købmand Hillgaard s Feriehusudlejning Vesterhavsgade 44,Vorupør, DK-7700 Thisted Tel Blokhus Jammerbugtens Feriehusudlejning A/S Klitgaardsvej 2, DK-9492 Blokhus Tel Ebeltoft Feriepartner Ebeltoft ApS Jernbanegade 10, DK-8400 Ebeltoft Tel Samsø Samsø Turistbureau Langgade 32, DK-8305 Samsø Tel Odder Odder Turistbureau Banegaardsgade 3, DK-8300 Odder Tel Fyn - Sydøstjylland MOB Sommerhusudlejning Hasselvænget 1, DK-5500 Middelfart Tel Ærø Ærø Turistbureau Vestergade 1, DK-5970 Ærøskøbing Tel Odsherred Odsherreds Turistbureau Svanestræde 9, DK-4500 Nykøbing Sj. Tel Sydsjælland Feriepartner Sydsjælland I/S Det Gule Pakhus, Havnen 1, DK-4700 Næstved Tel Feriepartner Storegade 2, DK-4780 Stege Tel Bornholm Feriepartner Bornholm Hans Rømersvej 1, DK-3720 Aakirkeby Tel

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner.dk/bornholm Tel. +45 5697 1220 bornholm@feriepartner.dk

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største private sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner-bornholm.dk Tel. +45 5697

Læs mere

Udlejnings magasinet. Sund ferie cykelruter, vandreture, cykeludlejning m.m. Danland Bogense. Teknologiske muligheder i sommerhuset. #3.

Udlejnings magasinet. Sund ferie cykelruter, vandreture, cykeludlejning m.m. Danland Bogense. Teknologiske muligheder i sommerhuset. #3. Udlejnings magasinet Nyt om udlejning af ferieboliger for DanCenter og Danlands boligejere #3. Oktober 2008 Danland Bogense Teknologiske muligheder i sommerhuset Sund ferie cykelruter, vandreture, cykeludlejning

Læs mere

VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS

VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS Åbningstider: Mandag fredag 9 16.30 Lørdag efter aftale Søndag 13 16 Løkken Søndergade 27 9480 Løkken Telefon 98 99 15 00 Blokhus Aalborgvej 11 9492 Blokhus Telefon

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Vejen til succesrig ferieboligudlejning. Denne brochure hjælper dig trin for trin

Vejen til succesrig ferieboligudlejning. Denne brochure hjælper dig trin for trin Vejen til succesrig ferieboligudlejning Denne brochure hjælper dig trin for trin Hvorfor udleje din feriebolig? DER ANFANG Mange tak for din interesse for HomeAway, verdens største online-portal indenfor

Læs mere

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø De Grafiske Feriehuse velkommen til en dejlig ferie på samsø Gode kollega Velkommen til din egen Ferieby! Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø (Sælvig Feriehuse) har med denne brochure fornøjelsen

Læs mere

E-mail: info@ferieborg.dk Web: www.ferieborg.dk

E-mail: info@ferieborg.dk Web: www.ferieborg.dk Vejbeskrivelse: Man kører fra Kolding mod Vejle på motorvejen E45. I Vejle (fra syd) drejer man fra med A13 i retning af Viborg. Ved Thorning kører man til venstre med 186 gennem byerne Frederiks, Grønhøj

Læs mere

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr.1 2007 Tema: Livet som sommerhusejer Christine Feldthaus: Kender du sommerhustypen? Sol og Strand lancerer: Ejerklubben Konkurrence: Vind gavekort til Inspiration

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 SYDJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de skal

Læs mere

Bornholm Danmark & Sverige

Bornholm Danmark & Sverige Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Bornholm Danmark & Sverige Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08 Udsnit af Ferieboliger Liv, Natur & Kultur 2008 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2.

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2. Udlejnings magasinet #2. Juni 2008 Fornyelse og forbedringer i Fåborg Sommerhusudlejning og fremtiden Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv Leder af Kim Holmsted, Produktdirektør og Hans Jørgen

Læs mere

TEMA FRITIDSBOLIGER. Sommerhus i yderste klitrække

TEMA FRITIDSBOLIGER. Sommerhus i yderste klitrække UDGAVE 47 / SØNDAG DEN 18. MARTS 2012 ANNONCETILLÆG TIL TEMA FRITIDSBOLIGER Sommerhus i yderste klitrække 2 Ny bolig? Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligende salgsvurdering af din bolig

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Tjekkiet & Polen. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08

Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Tjekkiet & Polen. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08 Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Tjekkiet & Polen Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08 Udsnit af Ferieboliger Liv, Natur & Kultur 2008 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

MAGASIN N r. 9 I 2 011 /12

MAGASIN N r. 9 I 2 011 /12 EJER EJERMAGASIN 2011/12 MAGASIN N r. 9 I 2 011 /12 MAGASINET FOR SOMMER HUSEJER E Alberte Winding: Det er luksus at kigge ud over havet Foto: Robin Skjoldborg Strandsafari: På jagt i naturens skatkammer

Læs mere

benelux, polen, tjekkiet og england

benelux, polen, tjekkiet og england benelux, polen, tjekkiet og england Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 10 Velkommen...til et på mange måder historisk 2010! DANSK FRI FERIE A/S har i år eksisteret i 20 år, og vi kan kun tilslutte

Læs mere

Information til lejrskoler

Information til lejrskoler Information til lejrskoler 2013 Indholdsfortegnelse Forord............................................ 3 Gudhjem by & omegn................................. 4 Dagligdagen på vandrerhjemmet.........................

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Konkurser A/S for en kunde IKKE under konkurs (Timeshare aktie i Château D Azans A/S, Frankrig)

Konkurser A/S for en kunde IKKE under konkurs (Timeshare aktie i Château D Azans A/S, Frankrig) 6. januar 2014 Konkurser A/S for en kunde IKKE under konkurs (Timeshare aktie i Château D Azans A/S, Frankrig) Eftersyn: Intet eftersyn men yderligere oplysninger kan fås hos sælger på tlf. 3093 1845 Budfrist:

Læs mere

FAMILIEN SKIFERIE FOR HELE 3.875,- VALMOREL

FAMILIEN SKIFERIE FOR HELE 3.875,- VALMOREL REJS MED PÅ PRISER FRA FLY 3.875,- INCL. LEJLIGHED, FLY, TRANSFER, LIFTKORT & MOMS HVERDAGE SKIFERIE FOR HELE FAMILIEN BØRNESKISKOLER FRA 3 ÅR MED DANSKE SKI TOTAL GUIDER GRATIS LEJE AF SKI, STØVLER OG

Læs mere

BOLIGEN. - ejendomsmæglerne er klar til en god handel

BOLIGEN. - ejendomsmæglerne er klar til en god handel 2. sektion påsken 2010 BOLIGEN Thorkild Kristensen Se side 3-7 EDC Danebo Se side 8-11 Køb sommerhuset i påsken - ejendomsmæglerne er klar til en god handel Bredvig Se side 12-15 Ta' ud og gem Historisk

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Bulgarien & Grækenland

Bulgarien & Grækenland Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Bulgarien & Grækenland Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08 Udsnit af Ferieboliger Sol & Vand 2008 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden

Læs mere

60 ÅRs JUBILÆUMSSHOW. MEEwallet - Tag på en SPIES læserrejse Rejs med børnebørnene til Mallorca eller oplev det charmerende Grækenland med 4% bonus.

60 ÅRs JUBILÆUMSSHOW. MEEwallet - Tag på en SPIES læserrejse Rejs med børnebørnene til Mallorca eller oplev det charmerende Grækenland med 4% bonus. NR. 2 - MAJ. 2015 130. ÅRGANG 203.700 EKS. F-BLADET.DK 60 ÅRs JUBILÆUMSSHOW 16 MEEwallet - ny betalingsløsning til mobiltelefonen Tag på en SPIES læserrejse Rejs med børnebørnene til Mallorca eller oplev

Læs mere

Aalborg Kommunes Feriefond

Aalborg Kommunes Feriefond Aalborg Kommunes Feriefond www.aalborg.kvikbook.dk Kort over feriehusene Skallerup Klit Lønstrup Tversted Skagen Rødhus Læsø Kollerup Hals Harboøre Gjern Ebeltoft Klegod København Fanø Rømø Arrild Gråsten

Læs mere

SÅDAN FINDER DU BILLIGERE REJSER

SÅDAN FINDER DU BILLIGERE REJSER SÅDAN FINDER DU BILLIGERE REJSER UDGIVET FOR AF REJSESØGEMASKINEN INDHOLD Side 4 Flybilletter 1. Bestil i god tid 2. Rejs udenfor højsæsonen her er det billigst 3. Rejs billigt på bestemte tidspunkter

Læs mere