6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"

Transkript

1 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø Gennemgang af hjemmeopgave 6.2 Udvikling af medarbejdere 6.3 Unge på job 6.4 Børn i virksomheden 6.5 Fastholdelse af arbejdsmiljøledelse 6.6 Arbejdsmiljøcertificering 6.1 Hvorfor dog beskæftige sig med psykisk arbejdsmiljø det går da meget godt, ik? At bruge ressourcer på det psykisk arbejdsmiljø er en god investering. For den enkelte, for arbejdspladsen og for produktiviteten. Et godt psykisk arbejdsmiljø har en positiv effekt på vitale forhold i virksomheden, nemlig: Trivsel, velvære og sundhed Engagement, motivation og kreativitet Effektivitet og produktivitet Fravær og gennemtræk af personale Arbejdspladsens omdømme og dermed muligheder for at tiltrække nye medarbejdere Et dårligt psykisk arbejdsmiljø har den modsatte effekt. Medarbejderne bliver stressede, trætte, irritable og umotiverede. Det går ud over måden at arbejde på effektiviteten og kvaliteten falder. Synlige problemer og faresignaler Vær opmærksom på tegn, som kan tyde på et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Sygefraværet stiger. Det bliver sværere at fastholde medarbejdere. Kvaliteten falder. Fejlprocenten stiger. Flere arbejder meget stringent efter reglerne og ønsker ikke at være fleksible. Ingen gider gøre lidt ekstra, når det er nødvendigt. Nogle afventer ordrer i stedet for selv at gå i gang. Nogle gider ikke deltage i sociale arrangementer. Skænderier og konflikter forekommer. 6.1

2 Nogle kan ikke arbejde sammen. Sladder og snakken i krogene tager til. Stemningen bliver dårlig. Samtaler mellem medarbejdere og ledere og mellem medarbejderne indbyrdes præges af anklager og forsvar. Nogle isolerer sig. Den gensidige faglige respekt falder. Tiltroen til ledelsen falder. Nogle virksomheder har et psykisk beredskab, og det er en god idé. Her kan man på forhånd tilkendegive, hvem man helst vil tale med, hvis det en dag bliver nødvendigt. Den man har størst tillid til, kender som regel også mest til ens livssituation, familieforhold mv. Et godt psykisk beredskab kræver, at arbejdspladsen i forvejen har kontakter eller aftaler, så der hurtigt kan trækkes på akut professionel hjælp Gennemgang af hjemmeopgave Præsentation af resultatet Diskussion af hvad der fremover skal fokuseres på mht. det psykiske arbejdsmiljø Udfyld aftale nr Udvikling af medarbejdere Løbende udvikling af medarbejderne, fagligt og personligt, er vigtig for at fastholde virksomheden blandt de bedste. Samtidig medvirker kompetenceudvikling til at fastholde medarbejderne i virksomheden, men øger samtidig også deres værdi på arbejdsmarkedet. Virksomhedens mål ændrer sig med tiden og den teknologiske udvikling. Det kan kræve nye kompetencer blandt medarbejderne. Kompetenceudvikling Når virksomheden og de ansatte skal udvikle sig, er det vigtigt både at tænke i kurser og uddannelse samt i læring på jobbet. Dernæst er det også vigtigt at tænke såvel faglig som personlig udvikling. Øvelse Hvilket behov har virksomheden for kompetenceudvikling blandt medarbejderne? Hvordan får vi kortlagt behovet for virksomheden og ønsker fra medarbejderne? Diskutér om det kan være nødvendigt med en situationsanalyse og klarlægning af målsætning kan man må få præciseret udviklingsbehov ved en situationsanalyse? Diskutér hvordan man får iværksat kompetenceudvikling og opfølgning - kan MUS (Medarbejderudviklingssamtale), LUS (lederudviklingssamtale) eller GRUS (gruppeudviklingssamtale) være nyttige samtaler at have i kalenderen? 6.2

3 6.3 Unge på job jeg skal vise dem, at jeg sagtens kan Hvert år kommer tusinder af unge til skade i deres fritidsjob. En del af disse skader giver varige men. For de fleste unge er det en voldsom omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og de har brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv. Unge tager for mange chancer Unge vil typisk gerne imponere chefen og fremstå effektive. Derfor tager de for mange chancer på jobbet uden at tænke på risikoen for skader, der kan blive varige. Mange unge ser arbejdsmiljø og sikkerhed som noget, der er deres eget ansvar. Og at de nogle gange bliver nødt til at tage chancer, opfatter de bare som et vilkår, de må leve med. De føler først og fremmest, at de skal præstere noget. Loven beskytter børn og unge For at beskytte børn og unge indeholder arbejdsmiljøloven en række bestemmelser om, hvornår disse aldersgrupper må arbejde, og hvad de må arbejde med. Loven giver desuden arbejdsgiveren en række forpligtelser. De internationale regler om forbud mod børnearbejde dikterer som udgangspunkt, at børn under 15 år ikke må arbejde. Dog kan børn mellem 13 og 15 år udføre let arbejde. I Danmark må børn under 13 år ikke arbejde. Endvidere skal medarbejdere under 18 år opfylde de lovpligtige krav til bl.a. sikkerhed og maksimal arbejdstid. Virksomheden skal sikre sig, at: Alle ansatte er fyldt 13 år. Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde. Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under. Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle elever på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse. Der findes særlige regler for, hvordan unge under 18 skal beskyttes på en arbejdsplads. De må ikke i forbindelse med arbejdet udsættes for fysiske eller psykiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling. I planlægningen af arbejdet og ved valg af arbejdsopgaver skal ledelsen og kollegerne derfor tage hensyn til de unges manglende erfaring og manglende bevidsthed om risici. Unge under 18 skal have grundig oplæring og instruktion, og de skal gøres bekendt med de forholdsregler, arbejdspladsen har taget med henblik på deres sikkerhed og sundhed. De unge skal arbejde under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 og har den nødvendige indsigt i arbejdets art. 6.3

4 BAR jord til bord har udarbejdet vejledningen Børn og unges arbejde i jordbruget. Heri kan du få overblik over de særlige regler for unge i arbejde. Websitet har til formål at samle information om unges arbejdsmiljø. Heri er beskrevet gældende regler for unge i job. Sitet er udarbejdet af BAR og bl.a. rettet mod: unge op til 25 år arbejdsgivere, der beskæftiger lærlinge, elever eller unge i fritidsjob Arbejdspladsvurdering Hvis du har unge under 18 ansat i virksomheden, skal de mulige risici beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering. 6.4 Børn i virksomheden de kan da lige komme med ud i stalden, mens far arbejder Børn og landbrug har altid været en både spændende og farlig cocktail. Børn er nysgerrige og vil gerne være, hvor der sker noget. Desværre kan børn ikke altid selv overskue konsekvenserne af at komme for tæt på en maskine. Derfor er det de voksne, der skal være opmærksomme, hvis der er risiko for, at børn befinder sig et sted, hvor de ikke burde være. Desværre sker der hvert år tragiske ulykker, hvor små børn pludselig er et sted, hvor traktorføreren ikke kan se dem. Når traktoren så kører, sker ulykken. Virksomhed ikke legeplads Landbruget adskiller sig fra andre brancher ved, at arbejdspladsen også kan være familiens hjem. Det betyder, at også børnene er udsat for landbrugets erhvervsrisici. Børn har tit lyst til at lege på og omkring de områder af bedriften, hvor der er dyr, traktorer eller hvor der bruges maskiner. De udsøger sig også gerne gemmesteder, måske tæt på hvor der opbevares kemikalier eller andre farlige ting. Eller de klatrer op på steder, hvor de kan falde ned. Særligt farlige steder er gødningsbeholdere og hølofter, hvor børnene risikerer at falde ned, blive fanget mellem stakkede baller eller få ballerne ned over sig. Det er naturligt, at landmænd ønsker at inddrage deres børn i bedriftens aktiviteter. Inddrages børn i en tidlig alder, kan de opbygge mange forskellige færdigheder. Tit mangler der imidlertid forståelse for, at børn er mere udsat for de farer der findes på bedriften, end voksne er. Er der børn på virksomheden, så: Sørg for, at børnene er under opsyn Indfør regler for, hvor børnene må færdes, og sørg for, at de følger dem Oplær børnene i sikkerhed på bedriften Sørg for, at der findes et sikkert legeområde for børn 6.4

5 6.5 Fastholdelse af arbejdsmiljøledelse skal vi bare fortsætte som vi plejer? Hvordan fastholder vi de aftaler, vi har indgået Udfyld aftale Arbejdsmiljøcertificering hvad får vi ud af det En krone-smiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Der er altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj standard på dette område. En virksomhed med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kan få en krone-smiley offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside, Fordelene ved en krone-smiley er: At den dokumenterer styr på arbejdsmiljøet. Det er med til at øge troværdigheden over for kunder, nuværende og potentielle medarbejdere. At virksomheden får defineret sine sikkerhedsopgaver, placeret ansvaret for løsningen af dem og fastlagt rutiner for sikkerhed omkring det daglige arbejde. At virksomheden får målrettet og effektiviseret sikkerhedsarbejdet. At tilsyn bliver gjort overflødige: Arbejdstilsynet screener ikke virksomheder med kronesmiley. Et arbejdsmiljøcertifikat er ingen garanti for godt arbejdsmiljøarbejde. Men det viser og belønner, at der gennemføres en struktureret indsats på området. Ønskes virksomheden en arbejdsmiljøcertificering, så skal aftale 6.3 udfyldes. Omkring arbejdsmiljøcertificering findes mere info under faneblad

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere