KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve."

Transkript

1 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagerne blev beskattet af lejeindtægt af den af klagerne erhvervede ejendom. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. Klagerne henvendte sig til deres pengeinstitut for at få udarbejdet en

2 2 boligøkonomiberegning med henblik på at erhverve den omhandlede ejendom. Den 21. februar 2005 fremsendte klagernes pengeinstitut beregning til klagerne, hvoraf det bl.a. fremgik, at beregningen var baseret på 2 personers indkomst. Den 24. februar 2005 fremsendte de indklagede ifølge aftale med klagerne et udkast til købsaftale til en af klagerne angivet advokat. Den 1. marts 2005 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen med overtagelse den 1. maj 2005 til en kontantpris på kr ,00. Det fremgik af købsaftalen bl.a.: Udarbejdelse af skøde, evt. pantebrev, reguleringsopgørelse, refusionsopgørelse og handlens berigtigelse i øvrigt varetages af køber s advokat Hvis køber ikke er repræsenteret af egen rådgiver, er køber vejledt om behov og muligheder herfor. Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling dateret 25. februar 2005 fremgik, at ejendommen var Stor familiebolig el. udlejningsejendom. Det fremgik videre bl.a.: Bygningen indeholder p.t. 3 lejemål, hvoraf det ene ikke er godkendt til beboelse. Ejendomsoplysninger Ejendomstype Villa, 1. fam. Supplerende oplysninger Lejlighed på 132 er ikke godkendt til beboelse. For at denne kan godkendes af [kommunen] skal der isættes nye støjisolerende vinduer og laves støjværn mod banen. Af den til klagerne udleverede tilstandsrapport dateret 25. februar 2008 fremgik, at boligtypen var Enfamilieshus. Klagerne og sælger underskrev henholdsvis den 30. marts 2005 og den 5. april 2005 et skøde udfærdiget af et skødefirma, hvor berigtiger ikke var advokat eller jurist. Den 23. april 2009 fremsendte SKAT enslydende breve til de 2 klagere Forslag om at ændre din opgørelse af skat til klagerne. Det fremgik heraf bl.a.:

3 3

4 4

5 5 Klagerne rettede herefter den 20. maj 2009 henvendelse til de indklagede med henblik på at formå de indklagede til at erstatte den klagerne pålignede skat. De indklagede har til sagen fremsendt kopi af ejendomsvurdering for 2003, hvoraf fremgår, at ejendommens benyttelse var beboelse, og at lejlighedsantal var 1. Klagerne har bl.a. anført: De indklagede skal erstatte klagernes udgift i forbindelse med betaling af ekstra skat kr ,00. Af den salgsopstilling, som klagerne modtog, fremgik, at der var tale stor familiebolig eller udlejningsejendom. Klagerne oplyste de indklagede om, at klagerne skulle bruge den som storfamiliebolig, idet klagernes 2 voksne børn skulle bebo 2 ud af de 3 lejligheder, jf. salgsopstillingen, hvoraf det fremgår, at Bygningen indeholder p.t. 3 lejemål, hvoraf det ene ikke er godkendt til beboelse. Det var meningen, at klagernes børn skulle betale forbrugsafgifter men ikke husleje. Det var derfor alene klagernes egne indtægter, som fremgik af klagernes pengeinstituts økonomiberegning. Det er korrekt, at de indklagede ikke blev gjort opmærksom på, at en del af ejendommen skulle udlejes, idet dette netop ikke var tilfældet. De indklagede gjorde ikke klagerne opmærksomme på, at der kunne være skattemæssige problemer i forbindelse hermed, ligesom der ikke blev rådgivet om, at klagerne skulle kontakte revisor eller andre rådgivere. SKAT har pålagt klagerne en ekstra skat, idet ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom med 3 lejligheder, hvor der ikke er anmodet om 33a vurdering. Når klagerne ikke har bedt herom, skyldes det, at klagerne ikke havde nogen viden om dette. SKAT ansatte klagerne til betaling af skat af en fiktiv husleje fra børnene, samt til betaling af skat af klagernes egen lejlighed. De indklagede har ikke rådgivet om skat. Tværtimod har de indklagede lagt op til, at klagerne kunne anvende ejendommen som familiebolig, uden at der i den forbindelse blev taget noget forbehold. Det er korrekt, som anført af de indklagede, at de indklagede repræsenterede sælger.

6 6 Det betyder dog ikke, at de indklagede ikke har noget ansvar i forhold til de oplysninger og den rådgivning, der gives til køber. Det fremgik af udbudsmaterialet, at der var 3 selvstændige lejligheder i ejendommen. Dette faktum ændres ikke af, at ejendomstypen i salgsopstillingen er betegnet som villa, énfamilie og at den i tilstandsrapporten er anført som énfamilieshus. Klagerne var ikke repræsenteret ved advokat. Samarbejdet med den af de indklagede omtalte advokat blev ikke til noget. De indklagede har bl.a. anført: Det bestrides, at de indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne. De indklagede repræsenterede sælger og ikke klagerne i forbindelse med handlen. Ejendommen blev udbudt som stor familiebolig eller udlejningsejendom. Af salgsopstillingens nøgletal fremgik, at ejendomstypen var villa, 1-familie. Det fulgte endvidere af tilstandsrapporten for ejendommen under bygningsbeskrivelse, at boligtypen var 1-familieshus. Det var i salgsopstillingen præciseret, at ejendommen p.t. indeholdt 3 lejemål, hvoraf det ene ikke var godkendt til beboelse, ligesom det fremgik af købsaftalen, at klagerne var gjort bekendt med, at 132 m 2 i stueetagen ikke var godkendt til beboelse. De indklagede blev på intet tidspunkt af klagerne informeret om, at en del af ejendommen skulle udlejes, og de indklagede havde derfor ikke anledning til at vejlede klagerne om beskatning af evt. lejeindtægt samt muligheden for anmodning om vurdering i henhold til ejendomsvurderingslovens 33 a. Af økonomiberegningen fra klagernes pengeinstitut fremgik det, at denne var baseret på, at husstanden kun bestod af 2 personer. Det må altså lægges til grund, at klagerne over for eget pengeinstitut havde oplyst, at ejendommen skulle anvendes til bolig for dem selv, og at ejendommen ikke skulle udlejes. I købsaftalen var det anført, at klagernes advokat skulle forestå udarbejdelse af skøde. Det fremgik videre, at Hvis køber ikke er repræsenteret af egen rådgiver, er køber vejledt om behov og muligheder herfor. Klagerne oplyste, at de var repræsenterede af en navngivet advokat, og de indklagede fremsendte på baggrund heraf udkast til købsaftale til denne. Handlen blev dog ikke berigtiget af denne. Det fremgår af lov om omsætning af fast ejendom 9, at en ejendomsmægler med omsorg for begge parters interesser skal virke for, at der bliver handlet, og at handlen

7 7 bliver gennemført inden for en periode til en pris og på vilkår, som er nærmere aftalt med opdragsgiver. Jf. 13 skal ejendomsmægleren give begge parter de oplysninger, som er af betydning for handlen og dennes gennemførelse, og jf. 15, at ejendomsmægleren skal varetage sin opdragsgivers behov og interesser og udøve sin virksomhed med hensyntagen til den anden part. Det er de indklagedes opfattelse, at disse bestemmelser hverken direkte eller indirekte kan fortolkes således, at en ejendomsmægler, som repræsenterer sælger, er forpligtet til at oplyse en køber om pligten til at selvangive evt. fremtidige lejeindtægter. Især ikke når køber som her har egen rådgiver. En sådan forpligtelse foreligger ikke i henhold til anden lovgivning eller sædvane/praksis. Nævnet udtaler: Ejendommen var udbudt som stor familiebolig eller udlejningsejendom. Uanset dette henhører det ikke til pligterne for en ejendomsmægler, der repræsenterer sælger, at rådgive køber om eventuel skat i forbindelse med ejerskabet af ejendommen. Nævnet bemærker endvidere, at klagerne i købsaftalen generelt var opfordret til at søge egen rådgivning, ligesom det fremgår, at indklagede fremsendte udkast til købsaftale til en af klagerne angivet advokat. Det fremgår herudover, at klagerne fik udarbejdet et budget i deres pengeinstitut, som forudsatte en husstandsindkomst baseret på 2 personer. Indklagede kan derfor ikke pålægges at betale erstatning til klagerne. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ole K. Jørgensen Maribovej 141 4900 Nakskov Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere