KonjunkturNyt. Uge 5 ( februar 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge 5 ( februar 216)

2 KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads København K Telefon Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af 18 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 215 Markant fald i boligpriserne i november Dyk i antal af tvangsauktioner i januar Stigning i antal konkurser i januar Internationalt Euroområdet: Ledigheden faldt, mens detailsalget steg svagt USA: Omtrent uændret BNP-vækst i 215, mens kreditudbudet strammes, og erhvervstilliden stiger svagt for fremstillingserhveveme Tyskland: Mindre fald i ledighed og detailsalg Storbritannien: Stigning i erhvervstilliden Sverige: Fald i industriproduktionen og erhvervstilliden for fremstillingserhvervene,, mens serviceerhvervene oplever stigning Norge: Mindre fald i industriproduktionen i december mens erhvervstilliden steg Kina: Fortsat lav erhvervstillid i fremstillingserhvervene Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of England fastholdte styringsrenterne De ledende internationale aktiekursindeks stiger, mens det danske OMXC2- aktiekursindeks falder Den danske krone er generelt styrket over for de ledende internationale valutaer Olieprisen er omtrent uændret

4 Side 4 af Dansk konjunkturnyt Fremgang i industriproduktionen i 215 Industriproduktionen (i faste priser) steg for første gang i fire måneder og endte med en stigning på 3,6 pct. i december i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Til trods for et trægt fjerde kvartal, som lå 2,3 pct. lavere end tredje kvartal, er der for året stadig en pæn stigning på 2,3 pct. Industriproduktionen er dermed steget for sjette år i træk. Fremgangen i 215 var bredt funderet på de fleste brancher. Der var dog et kraftigt fald i produktionen i medicinalindustrien, specielt i fjerde kvartal. Opgjort nominelt var der en mindre fremgang i 215. Industriens omsætning (i løbende priser) steg med 1,4 pct. i 215. Det skyldes en øget omsætning på eksportmarkedet på 3 pct. mens omsætningen på hjemmemarkedet samlet set faldt med,2 pct., trukket af en vigende omsætning i andet halvår, jf. figur 1.2. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Industriomsætning (3 mdr. glidende gns.) (21=) (21=) (21=) (21=) Industriproduktion Gns. for året Eksportmarked Hjemmemarked Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side 5 af 18 Markant fald i boligpriserne i november Prisen på enfamiliehuse faldt i november med 1,2 pct. (ikke-sæsonkorrigeret), jf. figur Den faldende tendens i huspriserne, der startede i sommer, er således fortsat. Prisniveauet fra oktober er desuden nedrevideret med ½ pct. i forhold til den seneste offentliggørelse, hvilket betyder, at priserne nu er tilbage på niveauet fra starten af året. I november lå prisen 2¼ pct. højere end samme måned sidste år. Prisen på ejerlejligheder aftog også i november med,9 pct. (ikke-sæsonkorrigeret). Det kommer dog efter en tilsvarende stigning i oktober. På årsbasis er prisen steget med 9¼ pct., jf. figur 1.3. Prisen på ejerlejligheder har været kraftigt stigende siden starten af 212, hvilket skal ses på baggrund af, at ejerlejlighederne især er koncentreret i de større byer, hvor boligpriserne generelt er steget gennem længst tid. De faldende boligpriser i november er sammenfaldende med ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder fra 1. november. Den har indført en hovedregel om minimum 5 pct. egenfinansiering ved boligkøb, hvilket kan bidrage til at dæmpe prisudviklingen. Figur 1.3 Boligpriser (26=) (26=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Figur 1.3 er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede, da perioden siden januar 26 er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede.

6 Side 6 af 18 Dyk i antallet af tvangsauktioner i januar Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner faldt i januar med 24 pct. i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.4. På årsbasis (november-januar i forhold til samme periode et år tidligere) er antallet af tvangsauktioner faldet med godt 8 pct. Antallet af tvangsauktioner er faldet i samtlige regioner gennem det seneste år. Det er imidlertid primært Region Hovedstaden, der har trukket udviklingen. Her er antallet af tvangsauktioner faldet 23 pct., når man sammenligner perioden november-januar med samme periode året før. Restanceprocenten, der angiver, hvor stor en andel af de samlede ydelser som ikke er betalt 3,5 måneder efter terminen, har historisk været en god indikator for antallet af tvangsauktioner, jf. figur 1.5. Restanceprocenten var i 4. kvartal 215,21 pct., hvilket er det laveste niveau siden før boligboblen bristede. Det indikerer et fortsat begrænset antal tvangsauktioner fremover. Figur 1.4 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.5 Restancer og tvangsauktioner Antal 5 Antal 5 Pct. 2,5 Antal , , , 2., , Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gns. Tvangsauktioner Restancer Tvangsauktioner (h.a.) Anm: Antallet af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur 1.5 er antallet kvartalsvise. Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger.

7 Side 7 af 18 Stigning i antal konkurser i januar Antallet af erklærede konkurser steg til 93 i januar mod 5 i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.6. Den betydelige stigning skyldes primært et stort antal konkurser i virksomheder uden omsætning, som er blevet konkursramte i oktober til december 215, men som i modsætning til tidligere år først er registreret og sendt til konkursbehandling i januar 216. Især i hovedstadsområdet er stigningen i konkurser markant, og der var således 7 konkurser i januar mod 259 i december i faktiske tal. Ses der bort for virksomheder uden omsætning, var antallet af konkurser 224 i januar mod 211 i december, hvilket svarer til en stigning på 6 pct. Derimod faldt antal konkurser for virksomheder med omsætning og beskæftigelse med 11 pct. Antallet af tabte job ved konkurser steg med 11 pct. fra 795 i december til 881 i januar jf. figur 1.7. Stigningen skal dog ses i lyset af, at der kan forekomme store udsving fra måned til måned, og kigger man i stedet på 3 måneders glidende gennemsnit, er stigningen beskeden og ligger på,72 pct. Figur 1.6 Erklærede konkurser (sæsonkorrigeret) Figur 1.7 Antal tabte job ved konkurser (ikke sæsonkorrigeret) Antal Antal Antal Antal Konkurser i alt Heraf virksomheder med omsætning og beskæftigelse Faktisk 3 mdrs. glidende gns. Kilde: Danmarks Statistik.

8 Side 8 af Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Ledigheden i euroområdet faldt,1 pct.-point til 1,4 pct. af arbejdsstyrken i december, jf. figur 2.1. Faldet skyldes hovedsageligt, at ledigheden faldt fra 21 pct. til 2,8 pct. af arbejdstyrken i Spanien, mens den var omtrent uændret i Tyskland, Frankrig og Italien. Ledigheden i euroområdet har generelt været faldende siden starten af 213 og er nu på det laveste niveau siden september 211. Detailsalget i euroområdet steg,3 pct. til indeks 97,72 i december, jf. figur 2.2. Ændringen skyldes i høj grad en stigning i detailsalget i Frankrig på 1,3 pct. I hele euroområdet steg salget af fødevarer, drikkevarer og tobak med,6 pct., mens salget af brændstof faldt,1 pct. Figur 2.1 Ledighed, euroområdet Figur 2.2 Detailsalg, euroområdet Pct. af arbejdsstyrken Frankrig Italien Tyskland Spanien Euroområdet Pct. af arbejdsstyrken (27=) (27=) Detailsalg 3 mdrs. glidende gennemsnit Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet steg BNP med,2 pct. i 4. kvartal, jf. figur 2.3. Stigningen i 4. kvartal var især drevet af det private forbrug samt boliginvesteringer. Samlet set var væksten på 2,4 pct. i 215, hvilket er uændret i forhold til 214. Særligt det private forbrug bidrog positivt til årsvæksten med en stigning på 3,1 pct., hvilket er den største stigning siden 25. Det stærke privatforbrug skal blandt andet ses i lyset af en faldende arbejdsløshed, stigende boligpriser og høj forbrugertillid. De private investeringer bidrog også positivt til væksten, mens det offentlige forbrug for første gang steg siden 21. Eksporten og importen steg hhv. 1 pct. og 5 pct.

9 Side 9 af 18 Figur 2.3 BNP-vækst, USA Pct. (k/k) 2 Pct. (å/å) Kvartalvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Bankerne strammede deres kreditudbud svagt over for virksomheder de seneste 3 måneder ifølge Federal Reserves udlånsundersøgelse fra januar, jf. figur 2.4. Størstedelen af respondenterne, som strammede deres kreditstandarder bemærker, at det særligt skyldes svagere forventninger til fremtiden eller generel usikkerhed om den økonomiske udvikling. Kreditudbuddet for realkreditlån til husholdninger blev lempet svagt. Erhvervstilliden for fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, steg i januar til 48,2 fra 48, i december, jf. figur 2.5. Det er den første stigning i 8 måneder. Indikatoren for service- og øvrige erhverv faldt fra,8 i december til 53,5 i januar, hvilket er det laveste niveau i to år. Figur 2.4 Kreditudbud, USA Figur 2.5 Erhvervstillid, USA Pct. 8 Stramning Pct Lempelse Store og mellemstore virksomheder Små virksomheder Realkreditlån til husholdninger ISM fremstilling ISM service og øvrige 3 Anm.: Kreditudbuddet for realkreditlån som må købes af de statsunderstøttede selskaber Fannie Mae og Freddie Mac, anvendes som mål for udbuddet af realkreditlån til husholdninger. Statistikken er opgjort fra januarudlånsundersøgelsen i 216. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

10 Side 1 af 18 Tyskland Ledigheden, ifølge den nationale definition, faldt med,1 pct.-point til 6,2 pct. af arbejdsstyrken i januar som følge af et fald i antallet af ledige på 2. personer, jf. figur 2.6. Ledigheden i Tyskland har generelt været faldende siden midten af 29 og er nu på det laveste niveau siden genforeningen. Detailsalget faldt med,2 pct. i december i forhold til måneden før, jf. figur 2.7. Den stagnerende vækst har dermed været i stand til at opretholde det relativt høje niveau set i forhold til tidligere år. Den samlede årlige vækst var på 1,4 pct. i 215. Figur 2.6 Ledighed, Tyskland Figur 2.7 Detailsalg, Tyskland Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer 1 4,5 9 4, 8 3,5 7 3, 6 2,5 5 2, (21M1=) (21M1=) Ledighed (national definition) Antal ledige (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

11 Side 11 af 18 Storbritannien Erhvervstilliden for fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, steg fra 52,1 i december til 52,9 i januar, jf. figur 2.8. Det skyldes primært en stor stigning i produktionen som følge af øget indenlandsk efterspørgsel. Serviceerhvervenes erhvervstillid steg samtidig svagt fra,5 i december til,6 i januar. Figur 2.8 Erhvervstillid, Storbritannien PMI fremstilling PMI service Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige Industriproduktionen faldt i december med 2,9 pct. i forhold til november, jf. figur 2.9. Samlet set er årsniveauet for industriproduktionen 1,6 pct. højere i 215 i forhold til 214, hvilket især er båret af en højere produktion i fremstillingserhvervene. Erhvervstilliden for fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, faldt fra 56, i december til,5 i januar, jf. figur 2.1, mens den for serviceerhvervene steg fra 58, til 59,3. Stigningen skyldes primært nye ordrer, hvor underindekset steg med 5,1 point til indeks 63,2.

12 Side 12 af 18 Figur 2.9 Industriproduktion, Sverige Figur 2.1 Erhvervstillid, Sverige PMI fremstilling PMI service Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge Ledigheden ligger i november på 4,6 pct., hvilket er uændret for fjerde måned i træk. Beskæftigelsen faldt samtidig med 2. personer, jf. figur Figur 2.11 Ledighed, Norge Pct. af arbejdsstyrken Ændringer i 1. personer Ændring i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Trods et fald på,9 pct. i december var industriproduktionen,7 pct. højere i 215 i forhold til 214. Stigningen i 215 skyldes en fremgang inden for udvindingsindustrien samt energiforsyning, mens fremstillingserhvervene omvendt har oplevet en nedgang i 215. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved NIMA s PMI-indikator, steg godt 2 point til indeks 49,2 i januar, jf. figur Det skyldes hovedsageligt en stigning i underindeksene for ordreindgang og beskæftigelse, mens mindre lagerbeholdning trak ned i den samlede PMI-indikator. Erhvervstilliden har udvist en stigende tendens gennem andet halvår af 215, men befinder sig stadig

13 Side 13 af 18 under indeks 5. Det indikerer, at aktiviteten i den norske økonomi stadig aftager, men i et langsommere tempo end tidligere. Figur 2.12 Industriproduktion, Norge Figur 2.13 Erhvervstillid, Norge Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina Fremstillingserhvervenes erhvervstillid, rapporteret af NBS, faldt fra 49,7 i december til 49,4 i januar, jf. figur 2.14, hvilket er det laveste i over 3 år. Faldet skyldes primært et fald i produktion og lagerbeholdning. Samtidig faldt serviceerhvervenes erhvervstillid tillige fra 54,4 i december til 53,5 i januar, hvilket primært skyldes et fald i nye ordrer og priser. Den samlede erhvervstillid, rapporteret af Caixin, bevægede sig i modsat retning og lå på 5,1 i januar mod 49,4 i december, jf. figur Stigningen skyldes en bedre position for serviceerhvervene grundet vækst i nye servicevirksomheder og efterspørgsel fra kunder, mens fremstillingserhvervene oplevede en tilbagegang grundet fald i produktionen. Figur 2.14 Erhvervstillid (NBS), Kina Figur 2.15 Erhvervstillid (Caixin), Kina PMI fremstilling PMI service og øvrige

14 Side 14 af 18 Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side 15 af Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of England valgte på rentemødet den 3. februar at fastholde renten på,5 pct. Det danske OMXC2-indeks faldt med 4,2 pct. og er nu 1,4 pct. lavere end ved afslutningen på 215. S&P5-indekset havde en beskeden stigning på 1,2 pct., mens Shanghai composite-indeks steg med 4,7 pct. Den danske krone er styrket, og det effektive kronekursindeks er således steget med, pct.-point. Kronen er især styrket over for den amerikanske dollar, samt den norske og svenske krone. Olieprisen havde et mindre faldt på,31 dollars pr. tønde, men ligger stadig over 3 dollars.

16 Side 16 af 18 Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Renter, pct. p.a.: Torsdag 4/2 Internationale renter og valutakurser mv. Ledende renter, pct. p.a.: Ændring ift. sidste torsdag Torsdag 4/2 Ændring ift. sidste torsdag 3-md. pengemarkedsrente -,34 -,1 pct.-point USA (federal funds rate),5, pct.-point Stat. 1-årig,59 -,7 pct.-point Japan (unc. Call rate),1, pct.-point Realkreditrenter: 1 Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,3,13 pct.-point Euroomr. (refinansieringsrenten),5, pct.-point Langt realkreditlån 2,95 -,14 pct.-point Storbritannien (repo),5, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA 1,84 -,14 pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,33,1 pct.-point Indskudsbeviser -,65, pct.-point Tyskland,59,5 pct.-point Udlån,5, pct.-point Storbritannien 1,82,7 pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: 2 Kort (3-mdr.) -,3,1 pct.-point JPY/EUR,76 -,69 pct. Langt (1-årigt),32, pct.-point GDP/EUR 13,21 -,87 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 89,24-2,4 pct. OMXC2 (3/7-89 = ) 99,16-4,23 pct. CNY/EUR 13,7-2,24 pct. Valutakurser: 2 USD/CNY 6,56 -,16 pct. EUR/DKK 746,29, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 665,89-2,38 pct. USD, S&P ,17 pct. SEK/DKK 79,3-1,14 pct. Japan, Nikkei ,2 pct. NOK/DKK 78,33-1,14 pct. Kina, Shanghai composite ,72 pct. GBP/DKK 971,73 -,87 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 39-2,5 pct. JPY/DKK 5,7 -,68 pct. Storbritannien, FTSE ,56 pct. Effektiv kronekursindeks (198 = ),86, pct.-point Oliepriser: Brent (USD) 32,6 -,31 USD Brent (DKK) 218-6,7 DKK Anm.: 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

17 Side 17 af 18 Figur 3.1 Pengepolitiske renter Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point 3 1, 2,8 2,6 1,4 1,2, -1 -,2-1 -,4-2 -,6-2 -,8-3 -1, feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 feb 16 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Anm.: 1) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point nov 13 mar 14 jul 14 nov 14 mar 15 jul 15 nov 15 Euro feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 Dollar Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser (25=) (25=) feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 feb 16 Eurostoxx Nikkei 225 S&P 5 OMX C2 (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD 1,5, 1,4, 1,4, 1,3, 1,3, 1,2 1,2, 1,1, 1,1, 1,, feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

18 fm.dk

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-1

KonjunkturNYT - uge 52-1 KonjunkturNYT - uge. december 8. januar 6 Danmark Fald i BNP i. kvartal Uændrede konjunkturbarometre i december Fortsat fald i ledigheden i november Fortsat flere lønmodtagere i oktober Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere