KOMMUNEN SOM AKTIV PARTNER I ERHVERVSUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEN SOM AKTIV PARTNER I ERHVERVSUDVIKLING"

Transkript

1 KOMMUNEN SOM AKTIV PARTNER I ERHVERVSUDVIKLING ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 5 KAPITEL INTRO

2 SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 5 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af Hausenberg Fotos: side 54, 55, 57, 60 og 62 Annette Greenfort, Baltic Sea Solutions, side 61 Business Center Bornholm, øvrige Hausenberg. Illustrationer: side 56 Baltic Sea Solutions, ellers Hausenberg. Ved manglende rettighedstilkendegivelse, kontakt venligst Hausenberg Layout: Hausenberg ISBN: (elektronisk). Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Publikationen er udgivet elektronisk og kan downloades på Indenrigsog Socialministeriets hjemmeside: KOMMUNEN SOM AKTIV PARTNER I ERHVERVSUDVIKLING Dette kapitel ser nærmere på to initiativer, der begge har nytænkning af rammerne for erhvervsudvikling som deres omdrejningspunkt. På Lolland engagerer kommunen sig aktivt i partnerskaber med virksomheder og universiteter, og det har resulteret i en række grønne partnerskaber omkring vedvarende energi. Spotcasen i slutningen af kapitlet sætter fokus på Bornholm, hvor erhvervsrådgivningen er blevet samlet under ét tag, og en ny organisation skal gøre erhvervsrådgivningen til en aktiv udviklingspartner for øens virksomheder. Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på INDHOLD Hovedcase: Grønne partnerskaber virksomheder, viden og vækst... s. 52 Baggrund Partnerskabet Erfaringer Spotcase: Bornholm erhvervsrådgivning samlet under ét tag... s

3 FAKTA Hvad? Lolland CTF tager udgangspunkt i de eksisterende ressourcer, erfaringer og potentialer, Lolland besidder, og inddrager industri og virksomheder til gennem partnerskaber at forene målsætningerne for dansk industri med kommunens visioner om bæredygtig vækst og udvikling. Lolland Kommune inddrager proaktivt fysiske anlæg på energi- og miljøområdet. Det giver industrien mulighed for at teste og demonstrere ny teknologi i fuld skala i virkelighedens verden. Dermed forkortes vejen fra forskning og udvikling til kommercielt brug betragteligt. Kontakt: Hvem? Lolland Kommune i samarbejde med industrivirksomheder og universiteter. Samarbejdspartnerne er blandt andet Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Esbjerg Universitet, Flensborg Universitet, Danfoss, Rapsol I/S og SEAS-NVE. Hvornår? Lollands byråd besluttede i januar 2007 enstemmigt at udvikle konceptet Lolland Community Testing Facilities (Lolland CTF) som kommunens førende erhvervspolitiske satsning. KAPITEL 5 - FAKTA 51

4 BAGGRUND GRØNNE PARTNERSKABER: VIRKSOMHEDER, VIDEN OG VÆKST Lolland Kommune har med en omfattende omstrukturering af den kommunale forvaltning samt en udviklingsorienteret satsning vist, at det er muligt for en kommune aktivt at skabe de nødvendige forudsætninger for offentlig-private samarbejder baseret på en stor åbenhed i den kommunale organisation. Lolland CTF er partnerskaber, der aktiverer Lollands natur og landsbyer som testfaciliteter i 1:1-skala for innovationsvirksomheder og universiteter fortrinsvis inden for energi og klima. Det giver virksomheder og universiteter unikke testfaciliteter, kommunen nye vidensbaserede virksomheder og borgerne en mulighed for at sidde med forrest i Danmarks grønne lokomotiv. TILTRÆNGT UDVIKLING I 1980 erne og op gennem 1990 erne lukkede en lang række industrivirksomheder på Lolland. Heriblandt var maskin- og papirfabrikkerne i Holeby, der havde sat sit præg på lokalområdet og gennem mange år været områdets største arbejdspladser. Da skibsværftet i Nakskov lukkede i slutningen af 1980 erne, efterlod det sammen med de mange arbejdsløse også et omfattende havneareal, der nu var næsten uden funktion. Det var en særdeles svær situation, forklarer nuværende projektchef i Lolland Kommune, Leo Christensen, og der var derfor behov for et kommunalt initiativ af de helt store. Lave boligpriser betød en tilflytning af ressourcesvage individer og en voksende økonomisk byrde for det offentlige. Den daværende Nakskov Kommune satte gang i et analysearbejde, som viste, at der på trods af den sørgelige erhvervsudvikling også var store potentialer at arbejde videre med. ANALYSER VISTE MULIGHEDER Analyserne viste, at Lolland havde flere ressourcer, der kunne danne baggrund for en ny vækst i området. Der var eksempelvis mange ledige med håndværksmæssig baggrund og gode uddannelses- og omskolingsinstitutioner. Der var et potentiale i Nakskov Havn, der med en udbygning kunne blive en af de 20 største i landet, og som havde store industriarealer tæt ved havnen. Undersøgelserne pegede også på de store muligheder, som EU-udvidelsen med de ti nye medlemslande kunne åbne for, f.eks. lå Lolland strategisk godt i forhold til de nye EU-lande (Polen, de baltiske lande og flere andre østeuropæiske lande). I de ti nye EU-lande skulle der de næste 20 år investeres omkring 100 mia. kr. årligt i energi og miljø, så mens flere andre danske kommuner kæmpede om at tiltrække IT- og televirksomheder, satsede man i Nakskov og på Lolland i stedet på energi- og klimavirksomheder. Kommunen gik målrettet efter virksomheder med et medarbejderbehov, der matchede lokalsamfundets arbejdsstyrke. Dermed tog man både udgangspunkt i de tilstedeværende ressourcer og de potentialer, som EU-udvidelsen mod øst gav Lolland. KAPITEL 5 - BAGGRUND 52

5 PARTNERSKAB LOLLAND CTF I 2007 besluttede Lolland Kommune at påbegynde Lolland Community Test Facility (Lolland CTF) og dermed forsøge at koble naturforhold og kommunens forsyningsnet med innovationsvirksomheder inden for energi og miljø. De kommunale forsyningsvirksomheder skulle ikke blot tilegne sig en målrettet grøn profil, men skulle også fungere som test- og demonstrationsanlæg for industri og universiteter. På den måde formåede Lolland CTF at forbinde ikke bare virksomheder og kommune, men også forskningen til områdets forsyningsnetværk. Det foregår ved, at en række virksomheder går sammen med et universitet eller forskningsenhed om at starte et forsøg eller en testfacilitet og sammen med kommunen ansøger om de nødvendige midler til finansieringen. Dermed er partnerskaberne i Lolland CTF et afgørende element i Lolland Kommunes grønne erhvervsstrategi. TRIPLE HELIX Lolland CTF er strategisk og politisk inspireret af Triple Helix-modellen. Triple Helix er et forholdsvis nyt begreb og betegner et dialogbaseret samarbejde mellem samfund, forskning og industri. I Lolland CTF tager samarbejdet mellem kommune, virksomheder og universiteter udgangspunkt i Triple Helix-modellen. Det betyder, at det politiske system (kommunen) skal bidrage ved at vise strategisk retning, skabe markeder og starte programmer. Modsat skal forskningsinstitutionerne skabe forskningsplatforme og etablere samarbejdsprojekter. Indu-striens rolle er at bidrage med markedsviden, medfinansiering og at deltage i samarbejdsprojekter. Modsat en trinvis proces, hvor samfundets indsats baseres på universitetsforskning eller overtages af investeringsvillige virksomheder, samles partnere i Triple Helix om på samme tid at generere viden, planlæg-ning og finansiering. Modellen er en del af EU s strategiske arbejde, som resulterede i Lissabon-strategien i 2000, og som skulle gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi. Det strategiske arbejde på Lolland matcher på den måde EU s overordnede strategi: at omforme en traditionel industriproduktion til en vidensbaseret produktion. Det betyder, at kommunen skal være rammeskaber, industrien rammeudfylder og universiteterne garant for en vidensbaseret udvikling. Triple Helix og strategien på Lolland har dermed det til fælles, at de forsøger at udfordre en økonomisk situation, der er præget af arbejdsløshed og hård international konkurrence inden for den traditionelle industriproduktion. KAPITEL 5 - PARTNERSKAB 53

6 ORAGANISATION For at forstå den måde, Lolland Kommune arbejder med at tiltrække virksomheder og vækst til området og altså dermed indgår i partnerskaber, er det nødvendigt at forstå den organisation, som kommunen er bygget op omkring, og som kaldes Lollands-modellen. Modellen baserer sig på næsten 80 decentrale enheder, som styres igennem aftaler med kommunens ledelse. De decentrale enheder arbejder selvstændigt inden for de rammer og ansvarsområder, aftalen sætter. Enhederne er blandt andet skoler, børnehaver og afdelinger, der står for sundhed og familiehjælp. I modsætning til de decentrale enheder er it, økonomi, HR samt udvikling og erhverv alle centrale tværgående funktioner: Den centrale placering (i modsætning til f.eks. at have tilsvarende funktioner placeret decentralt i sektorområderne) er valgt for at sikre organisationens helhedsorientering. Ved at samle de tværgående funktioner i centralt placerede enheder opnås enheder, som naturligt har deres perspektiv på tværs af organisationen, ligesom det muliggør en højere grad af faglig bæredygtighed i opgaveløsningen. Omvendt betyder centraliseringen af de tværgående funktioner, at disse skal være meget opsøgende og netværksskabende for at være tilstrækkeligt informerede til at kunne understøtte den faglige ledelse i sektorerne og på de decentrale enheder. Lolland Kommune, 2007 SAMARBEJDE MED DE LOKALE En af de svære ting er samarbejdet mellem lokale håndværkere og de virksomheder, som fokuserer meget på innovation og forsk-ning. Arbejdet foregår på to forskellige niveauer, og de har forskellige tilgange til at løse en opgave. Her støder teori og det praktiske plan sammen men ofte er det alligevel en styrke. Håndværkerne ved, hvordan de plejer at løse det problem, og så kan den teoretiske forklaring komme bagefter. Modellen bygger videre på en erhvervsstrategi fra den tidligere Nakskov Kommune, hvor kommunen var en stærk udviklingspartner for erhvervslivet. En overordnet forudsætning for udvikling er ifølge Lollands-modellen en organisation, der prioriterer udvikling. Det vil sige, at udvikling prioriteres i alle lag af organisationen. Jan Johansson, Baltic Sea Solutions KAPITEL 5 - PARTNERSKAB 54

7 RAMMESKABER I forhold til den udviklingsorienterede erhvervsstrategi er kommunens primære opgave altså hverken at drive forskning eller at være forvalter, men at være rammeskaber. Rollen som rammeskaber betyder, at kommunen aktivt må engagere sig i dialog med virksomheder og vidensinstitutioner og ikke mindst forsøge at få del i eksterne midler. Det sidste har man været dygtig til på Lolland, og kommunen har hentet midler fra flere store offentlige puljer. Derved bliver man selvfølgelig en attraktiv partner for virksomheder, men fundraising er kun en del af arbejdet med at være rammeskaber. Dialogen med virksomhederne er helt central, fortæller Leo Christensen, og indebærer mere end blot almindelig dialog. Kommunen indgår aktivt i virksomhedens planlægning og projektering. Det er ifølge Leo Chistensen afgørende for at tiltrække nye virksomheder, og han understeger, at når kommuner ikke må støtte nye virksomheder økonomisk for at tiltrække dem til deres område, så tiltager betydningen af den viden og sagsbehandling, som kommunen kan bidrage med til at facilitere virksomhedens etablering i området. Netop dette er måske det altafgørende motiv for Lollands-modellen: aktivt at hjælpe nye virksomheder med at investere og etablere sig i området. FINANSIERING DEN STORE UDFORDRING En af de største udfordringer er at finde finansiering. Vi har partnerskaber, netværk, værktøj og metoder. Finansieringen er det svære, men det er netop det, modellen er god til. Når de rigtige parter først er samlet i et partnerskab, så bliver ansøgningen meget mere kvalificeret. Jan Johansson, Baltic Sea Solutions Venture-kapital kan være et stort problem offentlige partnere har adgang til fonde, men tit er det venture-kapital, vi mangler. Virksomheder som Baltic Sea Solutions har også et problem vedrørende funding, fordi vores rolle tit er svær at værdisætte, før projektet er godt på vej. Hilary Karlson, administrerende direktør i Baltic Sea Solutions KAPITEL 5 - PARTNERSKAB 55

8 THE TRADITIONAL FLOW Idea Basic research Development of concept Engineering + finance Site planning/test Building Production Permit / certification CTF FLOW... University University + Industry Industry Industry + Public Industry Industry Idea Basic research Development of concept Engeneering + Finance Site planning Permit Building Production Alternative business with IP TIME SAVED Med CTF-modellen spares der tid, som for virksomheden kan veksles til markedsfordele. Modellen viser, at hvor der i den traditionelle fremgangsmåde er en række faser, der afløser hinanden, arbejdes der i Lolland CTF parallelt. 72 TIMERS FRIST Kommunen har samlet erhvervsservice i en tværgående funktion. Det sikrer virksomheden en enkelt indgang til kommunen og en sammenhæng i opgaveløsningen. En virksomhed, der ønsker at etablere sig på Lolland, vil, når virksomheden har taget kontakt til en af kommunens erhvervsrådgivere, blive garanteret et møde med kommunen inden for 72 timer. Ved mødet får virksomheden en oversigt over projektets etableringsomkostninger i kommunen og hvilke opgaver, kommunen og virksomheden hver især skal løse. Samtidig får virksomheden en tidsplan for, hvornår sagen VIRKSOMHEDEN KONTAKTER LOLLAND KOMMUNES ERHVERVSRÅDGIVNING INDEN FOR 72 TIMER MØDES ERHVERVSRÅDGIVNING OG VIRKSOMHED SAGSBEHANDLINGENS OMKOSTNINGER OG TID OPLYSES EFTER MØDET TILKNYTTES EN FAGGRUPPE OG EN KONTAKTPERSON Allerede ved den første kontakt garanteres virksomheden et møde inden for 72 timer. kan være færdigbehandlet. Efter mødet tilknyttes virksomheden en faggruppe og en kontaktperson, som vil rådgive og følge sagen gennem projektet. Fordelen for virksomheden er, at der kun er én indgang til kommunen og én kontaktperson at henvende sig til under hele forløbet. Virksomheden undgår altså en lang række henvendelser og dialog med forskellige forvaltninger og opnår en hurtig og gennemskuelig sagsbehandling. VIRKSOMHEDEN Der er flere fordele for virksomheder, der enten ønsker at etablere sig eller ønsker at udvikle produkter gennem et partnerskab med Lolland Kommune og Lolland CTF. Ud over en mere overskuelig og direkte sagsbehandling er der fordelen ved at spare tid på processen. At spare tid betyder for virksomheden, at den er på markedet tidligere eller kan udskyde beslutningen om at bygge eller investere. Som diagrammet viser, opnås tidsbesparelsen ved, at den kommunale administration og forvaltning er engageret i planlægning og projektering langt tidligere end i den traditionelle fremgangsmåde. Hvor der i den traditionelle fremgangsmåde er en række faser, der afløser hinanden, arbejdes der i Lolland CTF parallelt. Den besparede tid viser sig i diagrammet ved, at produktionen i CTF-modellen kan påbegyndes hurtigere. Det skyldes, at samtidig med at virksomheden finder finansiering og udvikler produktions- og ingeniørarbejdet, så er Lolland Kommune i gang med at lave den konkrete, stedsbestemte planlægning og sagsbehandle byggetilladelserne. KAPITEL 5 - PARTNERSKAB 56

9 LANGT FRA UNIVERSITETERNE TÆT PÅ FORSKINING Der er et godt stykke vej fra Lolland til universiteterne i København og Odense; og Lolland er måske derfor ikke det mest oplagte valg som testområde og sted at finde en samarbejdspartner. Alligevel er det lykkedes Lolland at blive samarbejdspartner for universiteter og tekniske skoler, og det skyldes i høj grad, at Lolland CTF giver universiteterne nogle unikke test- og demonstrationsfaciliteter. Ud over aftaler med flere danske universiteter har Lolland CTF en aftale med University of California og flere internationale netværk. Ved at bruge forholdene på Lolland kan forskerne teste og udvikle deres forskning i en skala og en kontekst, som universitetet ikke selv kan tilbyde. Det har en lang række fordele for alle parter og sikrer ikke mindst kommunen et solidt forspring på nye grønne teknologier [...] Kommunikationen mellem virksomhedernes udviklere og kommunens driftsmedarbejdere har vist sig at være en ren intellektuel symbiose. Virksomhedernes og universiteternes medarbejdere tilføres hands-on-drifts- og anlægsviden. Kommunens medarbejdere og ledelse tilføres viden om de nyeste teknologier. Ud over at det er en kærkommen mulighed for at teste og udvikle metoder og teorier, er det faktisk en nødvendighed for universiteterne at have adgang til testfaciliteter og forsyningsanlæg i det omkringliggende samfund. Den moderne universitetsforskning er ikke isoleret, men foregår i dag i samspil med kommuner, virksomheder og altså også lollandske landsbyer. Konkurrencen inden for forskningen er så intens og hård, at det er vigtigt at være på forkant med udviklingen. De mangeartede og fremsynede klima- og energiforsøg på Lolland tilbyder netop de rammer, som universiteter og vidensinstitutioner efterspørger. På den måde ophæves afstanden mellem universiteterne og Lolland, som inddrages i universitetets forskning og dermed bliver en brik i vidensøkonomien. Aftalen med det californiske universitet illustrerer omfanget af denne forandring, men lokalt bidrager det på lang sigt til at styrke og udvikle kvaliteterne i området. Leo Christensen, i Orientering fra Foreningen For Energi & Miljø, nr. 56 KAPITEL 5 - PARTNERSKAB 57

10 VIRKSOMHEDER BASS (BALTIC SEA SOLUTION) KOMMUNE FORSKNING Som proceskonsulent forener Baltic Sea Solutions de forskellige parters interesser og løser de problemer som ellers kan bremse et partnerskab. DEMONSTRATIONSANLÆG TO EKSEMPLER ONSEVIG KLIMAPARK: Landskabet omkring landsbyen Onsevig er et udstillingsvindue i fuld skala, som gør det muligt at fremvise nye former for digekonstruktioner og demonstrere vandforvaltning og algedyrkning i specialdesignede bassiner. Et særligt klimatilpasningsdige vil ydermere skabe et nyt lavvandsområde, der kan bidrage til at øge områdets biologiske mangfoldighed. I Onsevig Klimapark samarbejder faglige eksperter fra blandt andet Aalborg, Roskilde og Flensborg universiteter med lokalsamfundet og Lolland Kommune om at udvikle nye teknologiske landvindinger inden for bæredygtige energi-, miljø- og klimaløsninger. På den teknologiske styringsdel er der startet et samarbejde mellem Danfoss, IRD og Lolland Kommune omkring fjernregulering og overvågning. BRINTSAMFUND: Fem private boliger i Vestenskov på Lolland bliver nu forsynet med brint. Sikkerheds- og driftsforhold bliver testet, og samtidig udarbejder forskellige myndigheder deres procedurer for brintteknologi. Projektet er et samarbejde mellem SEAS-NVE, Danfoss Fuel Cell Systems og IRD Fuel Cell Technology. PROCESKONSULENT Testfaciliteter og demonstrationsanlæg er som nævnt udviklet i tæt samarbejde mellem kommune, vidensinstitutioner og virksomheder, eventuelt støttet af national og international finansiering. For at løse de organisatoriske og økonomiske udfordringer og samtidig sikre projekternes fremdrift har Lolland CTF tilknyttet Baltic Sea Solutions som proceskonsulenter. I princippet kunne procesledelsen ligge hos en enkelt eller hver af de involverede parter, men ved at vælge en fast proceskonsulent opnår parterne en fordel. Jan Johanson, som er rådgiver i BASS, forklarer: I BASS har vi en vigtig rolle med at udfylde de huller, som opstår, når private, offentlige og forskningsinstitutioner arbejder sammen. Det er vigtigt, at problemer og barrierer, som bremser et projekt, bliver løst og her kan BASS med et ben i hver lejr sikre, at processen skrider fremad. BASS har med tiden udviklet en stor erfaring i netop denne type af samarbejder og partnerskaber og kan støtte i de forskellige processer, fra fundraising til implementering. Herudover er BASS et forholdsvist neutralt bindeled mellem de involverede parter. Det sikrer også en ensrettet og professionel kommunikation både indad og udadtil. Og det giver om ikke andet en styrke at have en fælles projekt- og procesleder, der først og fremmest skal varetage partnerskabets fremdrift og ikke blot den enkelte parts interesser. KAPITEL 5 - PARTNERSKAB 58

11 ERFARINGER KOMMUNENS NYE ROLLE Som partnerskab betragtet viser Lolland CTF, hvor omfattende eller måske snarere dybdegående en satsning på offentligprivat partnerskab kan være. Man har fra kommunens side valgt at satse på udvikling gennem partnerskaber, om end det i nogen grad har forudsat en grundlæggende revision af kommunens selvforståelse og virke som samarbejdspartner fra overvejende forvaltende myndighed til professionel rammeskaber og projektudvikler. Et så omfattende brud med den traditionelle styrings- og forvaltningsform er naturligvis ikke altid nødvendigt for at indgå i et partnerskab, men parterne bag Lolland CFT påpeger, at en dialog-orienteret og åben forvaltning har været afgørende for at kunne indgå i udviklingsorienterede partnerskaber og for at tiltrække virksomheder, viden og vækst. FORDELE FOR VIRKSOMHEDEN For virksomheden er der flere fordele ved modellen. Dansk Solenergi er en af kommunens mange samarbejdspartnere, og herfra fremhæver Ken Hem Jensen, at samarbejdet med Lolland Kommune har været en virkelig positiv oplevelse: NYE PARTNERSKABER OPSTÅR AF DE EKSISTERENDE Virksomhederne ser Lolland CTF som en mulighed for spændende innovative samarbejder, og der er stor interesse for at deltage blandt virksomheder og universiteter. Udviklingschef Kristina Fløche Juelsgaard fra Energiselskabet SEAS-NRV fortæller, at en af grundene til, at selskabet deltager i Lolland CTF, er for at være med, dér hvor der sker fornyelser og udvikling inden for energiområdet. Virksomhederne bruger partnerskaberne til at opbygge netværk, som også bruges til nye projekter. Biogas-projektet voksede ud af partnerskabet omkring brintsamfundet, fortæller rådgiver Jan Johansson, Baltic Sea Solutions. MED UDGANGSPUNKT I STEDET Selvom der var brug for forandringer her og nu, valgte Lolland Kommune at satse på en langsigtet udviklingsstrategi. Med udgangspunkt i stedets værdier og ressourcer natur, landsbyer, havne, faglærte arbejdere og forsyningsnet har man skabt en udviklingsstrategi, der kobler sig til fremtidige og internationale Princippet med kun at have én kontaktperson er fremragende man opbygger et mere fortroligt forhold, og kontaktpersonen kender sagens historik og følger den hele vejen. Derfor går det hurtigere med at løse problemerne, og man undgår, at sagen drukner i bureaukrati ved at skulle starte forfra med samme problemstilling flere gange. Når man har den samme kontakt hele tiden, bliver budskaberne lettere at kommunikere, og det fremmer sagsforløbet. KAPITEL 5 - ERFARINGER 59

12 behov. Dermed har Lolland bevæget sig fra en nedgangsfase i produktionssamfundet til at indtage en selvstændig plads i videnssamfundet. Den fortsatte profilering af Lolland som Danmarks grønne lokomotiv er vigtig for at tiltrække virksomheder og støtte fra europæiske og nationale støtteordninger og derigennem sikre Lollands særlige position. Hermed sikres et ejerskab til procesledelsen og en professionalisering af projekterne. Proceskonsulenten fungerer som tovholder, der har fokus på det fælles mål mere end de enkelte parters delmål. Det giver fremdrift og kontinuitet og betyder samtidig et neutralt bindeled mellem kommune, virksomheder og forskningsverden. ORGANISERING AF VIDEN SOM MIDDEL Kommunens overordnede mål med Lolland CTF er at skabe arbejdspladser og vækst i området. Samarbejdet med virksomheder og vidensinstitutioner er med kommunens øjne en måde at koble sig på vidensøkonomien. Derfor fraskriver kommunen sig alle rettigheder til den nye viden og de produkter, som partnerskabet skaber, selvom kommunen er med til at tilføre afgørende viden i partnerskabet. Det er nødvendigt for at nå det overordnede mål og for samarbejdet med virksomheder og universiteter. Det er rammerne omkring den offentlige viden, der er den afgørende forskel. Er kommunens viden omkring lokalplaner, miljølovgivning og byggetilladelser organiseret rigtigt, kan det være det afgørende incitament, der får virksomheder og universiteter til at vælge Lolland frem for andre steder. TOVHOLDER MED FOKUS PÅ FÆLLES MÅL Til at drive og facilitere partnerskaberne inden for Lolland CTF er Baltic Sea Solutions (BASS) tilknyttet som proceskonsulent. LANGSIGTET PERSPEKTIV Lolland CTF viser, at der i stedet for at fokusere kortsigtet på konkrete projekter er fornuft i først at fokusere på måden, det bliver gjort på; organisation, kompetencer og proces. Det kan i det lange løb give mere. NØDVENDIGHEDENS LOGIK De dialogbaserede partnerskaber og Triple Helix-strategien har nødvendiggjort en omfattende omformning og udvikling af den offentlige administration og forvaltning. Dette har krævet en stærk politisk vilje og folkelig opbakning til forandring. Lolland Kommunes projektchef Leo Christensen påpeger, at opbakningen og viljen til forandring har været til stede på Lolland, og at det først og fremmest skyldes den svære økonomiske situation både borgere, politikere og embedsmænd kunne se nødvendigheden i forandringerne og har været indstillede på at deltage i udviklingen. KAPITEL 5 - ERFARINGER 60

13 SPOTCASE ERHVERVSRÅDGIVNING UNDER ÉT TAG Tidligere har det bornholmske erhvervsliv måttet henvende sig en række forskellige steder for at få rådgivning, støtte eller oplysning fra kommune og region. Kontorerne fra blandt andet det kommunale erhvervscenter og Væksthus Hovedstaden samles nu i en enkelt enhed, Business Center Bornholm, så bornholmske virksomheder og iværksættere kun skal et enkelt sted hen for at få fat i den rigtige person. For når der kun er én indgang, farer ingen vild. Ud over at støtte det bornholmske erhvervsliv har Business Center Bornholm også ansvar for aktivt at udvikle og facilitere de erhvervsklynger, som det regionale Vækstforum har udpeget som indsatsområder. Hermed håber parterne at kunne professionalisere indsatsen og lave et enkelt, samlet og koordineret udviklingsarbejde. Men den samlede indsats i Business Center Bornholm betyder også ændringer i den kommunale erhvervsrådgivning og et brud med de tidligere tanker i kommunen omkring øens erhvervsudvikling. Business Center Bornholm skal eksempelvis både støtte udviklingen af øens erhvervsliv og samtidig kunne klare sig som en selvstændig aktør. Business Center Bornholm skal dermed sælge ydelser til erhvervslivet for at supplere den økonomiske støtte, som Vækstforum og kommunen bidrager med. Ifølge er-hvervsambassadør Lene Grønning giver disse vilkår en positiv effekt Business Center Bornholm tænker i udvikling frem for drift. Det skaber mere forståelse og samarbejde på tværs af det private og offentlige, og håbet er, at det på sigt vil være med til at sikre vækst, skabe nye arbejdspladser og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Business Center Bornholm skal ikke blot rådgive, men udvikle det bornholmske erhvervsliv. Som selvstændig enhed har Business Center Bornholm et sæt vedtægter og en bestyrelse, udpeget af Vækstforum, Regionskommunen og Erhvervsrådet. Business Centret er altså et partnerskab mellem private og offentlige parter, og det er visionen, at dette samarbejde skal åbne for en udvikling af øens erhverv og tiltrække virksomheder og arbejdskraft til øen. Sidstnævnte skal blandt andet ske gennem et modtagekontor og en internetportal, der hjælper og servicerer erhvervsliv og tilflyttere. Business Center Bornholm åbnede dørene i august 2008 og er nu med næsten 20 ansatte en stærk og samlet indgang til Bornholms erhvervsliv og altså den eneste, som erhvervsliv, iværksættere og tilflyttere behøver at forholde sig til. Herfra bliver de hjulpet videre til relevant viden og de rette instanser. KAPITEL 5 - SPOTCASE 61

14 UDVALGT LITTERATUR OG KILDER En grøn erhvervsstrategi for Lolland, Leo Christensen i Orientering fra Foreningen For Energi & Miljø, nr. 56, (2008). Lollandsmodellen administrativ organisering og styring, Lolland Kommune, (2007). Triple Helix nøglen til fremtiden, Helge Damsbo, (2003). Baseret på interview med Jan Johanson (BASS), Leo Christensen (Lolland Kommune), Ken Hem Jensen (Dansk Solenergi), Kristina Fløche Juelsgaard (SEAS-NVE) Tina Houlberg og Lene Grønning (begge Business Center Bornholm). Tak til alle involverede. 62

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere