Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016"

Transkript

1 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016

2 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land, men som endnu ikke er anerkendt som flygtning. Hvis ansøgningen om asyl imødekommes, skifter asylansøgeren status til flygtning. Kommunerne aftaler indbyrdes kvoter for, hvordan nye flygtninge skal fordeles, men Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, i hvilken kommune flygtningen skal boligplaceres. Den udpegede kommune har herefter ansvaret for integration af flygtningen under et integrationsprogram. Udviklingen i antal asylansøgere i Danmark (tabel 1) Antallet af asylansøgere i Danmark er steget kraftigt i 2014 og 2015 sammenlignet med tidligere år. Mens antallet svingede mellem knap årlige ansøgninger i årene , var antallet næsten i 2014 og mere end i slutningen af 2015 (seneste opgørelse er frem til 30. nov. 2015). Største gruppe asylansøgere er fra Syrien (tabel 2). Både i 2014 og 2015 kom langt den overvejende del (næsten halvdelen)af asylansøgerne fra Syrien. De næststørste grupper af asylansøgere i 2015 kom fra henholdsvis Iran, Eritrea og Afghanistan. Stigning i antal familiesammenføringer (tabel 3): I takt med det stigende antal flygtningen i 2014 og 2015 steg antallet af tilladelser til familiesammenføringer af ægtefæller til herboende flygtninge i Danmark. De fleste kommuner i Hovedstaden har modtaget flere flygtninge (tabel 4): Hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden har modtaget væsentlig flere flygtninge i 2015 sammenlignet med De fem kommuner i RAR-Hovedstaden, der modtog flest flygtninge i 2015, er: Frederiksberg (127), Egedal (116), Frederikssund (107), Rudersdal (105) og Helsingør (100). Kun Albertslund, Brøndby, Høje Taastrup og Ishøj modtog ikke flygtninge i 2015, og København modtog blot 4. De fire førstnævnte kommuner er fortsat 0-kvote kommuner i 2016, mens København vil modtage en række flygtninge i Tabel 1. Udvikling i antal asylansøgere, opholdstilladelser og antal flygtninge fordelt til kommuner i Danmark, Asylansøgere i DK, antal opholdstilladelser meddelt til asyl mv. samt antal flygtninge fordelt til kommunerne, årene Året 2015 pr /11 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Asylansøgere (bruttoansøgertallet) Meddelte opholdstilladelser - asylområdet mv. (alle sagstyper)* Antal flygtninge fordelt på fordelt til kommunerne *Inkl. 344 kvotetilladelser meddelt i 2014 og 356 i perioden 1. januar til og med 30. november 2015 Anm. Månedstallene er foreløbige Kilde: Tal på udlændingeområdet pr fra Nyidanmark.dk - tabel 1 og 2, side 4 (Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration) 2

3 Tabel 2. Månedlige asylansøgertal i 2015, fordelt på nationalitet Månedstallene er foreløbige Kilde: Tal på udlændingeområdet pr fra Nyidanmark.dk - tabel 3, side 5 (Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration) Tabel 3. Antal familiesammenføringstilladelser i 2014 og 2015 Familiesammenføringstilladelser i 2014 og 2015 Familiesammenføring mv Året 2015 pr. 30/11 Familiesammenføring* Heraf ægtefæller/faste samlevere Heraf til herboende flygtning Heraf til herboende indvandrer heraf til herboende dansk eller nordisk statsborger * Omfatter også familiesammenføring - mindreårige børn Anm.: Månedstallene er foreløbige Kilde: Tal på udlændingeområdet pr fra Nyidanmark.dk - tabel 1, side 10 og tabel 5, side 12 (Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration) 3

4 Tabel 4. Antal visiteringer af flygtninge, fordelt på kommuner, 2014 og 2015, Østdanmark Kilde: Tal på udlændingeområdet pr fra Nyidanmark.dk - tabel 7, side 7 & 8 (Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration) 4

5 Personer under integrationsprogram i kommunerne Flygtninge og familiesammenførte udlændinge i kommunerne kan enten være modtagere af kontanthjælp eller på integrationsydelse. Reglerne om offentlige ydelser til flygtninge og familiesammenførte udlændinge blev ændret pr. 1. september Ændringen betød, at man lovligt skal have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 af de seneste 8 år for at modtage kontant- eller uddannelseshjælp på danske vilkår. Personer, der ikke opfylder dette, kan i stedet modtage integrationsydelse. Det betyder, at frem til 1. september 2015 blev flygtninge tildelt kontanthjælp. Efter 1. september 2015 får flygtninge tildelt integrationsydelse. Men også danske statsborgere og andre nationaliteter kan modtage integrationsydelse, hvis de ikke opfylder ovenstående regel. Alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge er omfattet af et 3-årigt integrationsprogram, hvor de skal deltage i danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud. Kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet (flygtninge før 1. september 2015) Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet (figur 1) Antallet af kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet i RAR-Hovedstaden har været kraftigt stigende i takt med stigningen i asylansøgere siden Med et samlet antal kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet i 2008 på 302 fuldtidspersoner i RAR-Hovedstaden steg tallet til fuldtidspersoner i Stigningen har især været kraftig fra , hvor der næsten er sket en fordobling. Stigningen afspejles hos hovedparten af kommuner (tabel 5) Der er meget stor forskel på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet de enkelte kommuner i Hovedstaden har. Men hovedparten af kommuner har haft en betragtelig stigning i antallet fra 2014 til Da kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet indgår i alle opgørelser af kontanthjælpsmodtagere, kan udviklingen i denne målgruppe for nogle kommuner være en af årsagerne til et stigende antal kontanthjælpsmodtagere fra 2014 til De kommuner i RAR-Hovedstaden, der pr. december 2015, har flest kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet (fuldtidspersoner), er: Rudersdal (182), Egedal (175), Gribskov (171) og Frederikssund (161). De er - bortset fra Gribskov blandt de kommuner, der har modtaget flest flygtninge i Flere mænd end kvinder (tabel 6) For de fleste kommuner i RAR-Hovedstaden er der en overvægt af mænd blandt kontanthjælpsmodtagerne under integrationsprogrammet. Samlet for RAR-Hovedstaden er 61 % af målgruppen mænd og 39 % er kvinder pr. december Flest voksne over 30 år (tabel 7) I de fleste kommuner er der flere voksne kontanthjælpsmodtagere på integrationsprogrammet over 30 år end unge under 30 år. Samlet for RAR-Hovedstaden er 59 % voksne over 30 år og 41 % er unge under 30 år. Hovedparten visiteres aktivitetsparate (figur 8) Kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet skal visiteres efter samme regler som øvrige kontanthjælpsmodtagere. Samlet for RAR-Hovedstaden er 88 % af kontanthjælpsmodtagerne under integrationsprogrammet visiteret som aktivitetsparate og 6 % er visiteret jobparate. 6 % er uoplyste. Fordelingen dækker over, at hoveparten af kommunerne i Hovedstaden stort set ikke har vurderet nogle af deres kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet som jobparate, mens enkelte kommuner skiller sig ud med en betydelig andel, der er jobparate. Således har Glostrup 57 %, Høje Taastrup 50 % og København 42 %, der er visiteret jobparate. Da både Glostrup og Høje Taastrup har meget få kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet (hhv. 7 og 18), bæres stort set hele RAR-Hovedstadens andel af jobparate under integrationsprogrammet af, at København har visiteret 42 % af deres 153 kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet som jobparate. RAR-Hovedstaden og RAR-Sjælland skiller sig ud fra de øvrige RAR-området i landet ved, at man har hen- 5

6 holdsvis 6 % og 7 %, der er visiteret jobparate. I de øvrige RAR-områder udgør andelen 0-1 %. I RAR- Sjælland er det ligeledes en enkelte kommune (Roskilde), der bærer stort set hele gruppen af jobparate. Typer af tilbud i indsatsen (tabel 9) Hovedparten af kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet i Hovedstaden, der aktiveres, modtager tilbud om vejledning og opkvalificering. Af de fuldtidspersoner i beskæftigelsesrettede tilbud under integrationsprogrammet i december 2015 er 77 % i tilbud med vejledning og opkvalificering. Kun Høje Taastrup skiller sig ud med 10 % i vejledning og opkvalificering, 40 % i løntilskud og 50 % i virksomhedspraktik. Det skal dog bemærkes, at andelen dækker over, at kommunen i december 2015 har 10 fuldtidspersoner i tilbud under integrationsprogrammet. Med det aktuelle fokus på, at flygtninge bør integreres i det danske samfund og sprogundervises - via danske arbejdspladser, kan det konstateres, at der endnu er et stort uudnyttet potentiale herfor. Stor forskel på hvor meget, målgruppen aktiveres (figur 2) Samlet for kommunerne i Hovedstaden er 52 % af tiden på forsørgelse fyldt ud med aktivering for kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet i november 2015 (aktiveringsgraden). Andelen spænder fra 21 % i Herlev til 77 % i Hvidovre. Grundlaget for andelene er hhv. 6 fuldtidspersoner i Herlev og 41 fuldtidspersoner i Hvidovre. Brøndby har en aktiveringsandel på 0 %, men her er grundlaget kun 2 fuldtidspersoner. Hovedparten af langvarigt ledige under integrationsprogrammet aktiveres (figur 3) Når man betragter gruppen af kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet, der har været på ydelsen i minimum 52 uger indenfor de seneste 65 uger, var 5 % i november 2015 uden aktivering i RAR- Hovedstaden (passivandelen), svarende til i alt 53 personer. 10 kommuner i RAR-Hovedstaden har ingen passive langvarige kontanthjælpssager under integrationsprogrammet. De resterende 16 kommuner i Hovedstaden har en passivandel for de langvarige sager under integrationsprogrammet, der spænder fra 1 % i Frederikssund til 21 % i Fredensborg. Andelene dækker over henholdsvis 1 og 4 personer uden aktivering. Flere flygtninge i Hovedstaden kommer i beskæftigelse (tabel 10) Af de kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet, der i 2014 afsluttede et forløb på kontanthjælp i RAR-Hovedstaden, var 43 % i beskæftigelse 6 måneder efter afsluttet kontanthjælpsforløb. Det er den højeste andel blandt alle landets RAR-områder. Samlet for hele landet er 33 % i beskæftigelse efter afsluttet kontanthjælpsforløb under integrationsprogrammet. Modtagere af integrationsydelse (flygtninge m.fl. efter 1. september 2015) Udviklingen i modtagere af integrationsydelse (tabel 11) Efter regelændringen pr. 1. september 2015 opfylder flygtninge ikke længere reglerne for at modtage kontanthjælp, og flygtninge fordelt til kommunerne efter 1. september 2015 modtager derfor integrationsydelse. I december 2015 havde kommunerne i RAR-Hovedstaden 518 fuldtidspersoner på integrationsydelse. Kommuner med flest på integrationsydelse er: København (69), Tårnby/Dragør (43), Frederiksberg (42) og Helsingør (41). Stadig flest voksne over 30 år (figur 4) Det er som for kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet også for modtagere af integrationsydelse gældende, at der er en overvægt af voksne over 30 år (53 %), mens 47 % er unge under 30 år. Stadig flere mænd end kvinder (figur 5) Der er fortsat flest mænd (59 %) blandt flygtninge, der er fordelt til kommunerne efter 1. september Næsten alle på integrationsydelse er ikke-vestlige (figur 6) Som før nævnt kan også andre persongrupper end flygtninge modtage integrationsydelse, da også andre borgere i Danmark skal opfylde de nye regler for at modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Men af de borgere, der fra september 2015 modtog integrationsydelse i RAR-Hovedstaden, er 98 % af ikke-vestlig herkomst, hvoraf hovedparten må formodes at være flygtninge. 6

7 Beskæftigelse af flygtninge Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige er relativ lav (tabel 12) Beskæftigelsesfrekvensen er et udtryk for den del af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), der er i beskæftigelse. De seneste data for beskæftigelsesfrekvens er for 2013, og dermed indgår den stigende tilgang af flygtninge i 2014 og 2015 ikke heri. Men betragtes tilgængelige data for beskæftigelsesfrekvensen opdelt på etnisk herkomst, er der et tydeligt billede af, at indvandrere (og efterkommere) med ikke-vestlig herkomst har en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end personer med dansk herkomst. Kategorien indvandrere indeholder også personer med flygtningestatus. Samlet for Hovedstaden har borgere med dansk oprindelse en beskæftigelsesfrekvens på 74 %, mens beskæftigelsesfrekvensen kun er 50 % for indvandrere af ikke-vestlig oprindelse. Der synes dermed at være et uudnyttet potentiale for arbejdskraft blandt herboende indvandrere (og efterkommere) af ikkevestlig herkomst. Hvilke brancher er potentielle nye arbejdspladser for flygtningene? (tabel 13) Når flygtninge under integrationsprogrammet skal lære dansk og integreres i det danske samfund kan enhver virksomhedsplacering, uanset branche og jobfunktion, være attraktiv og have stor positiv effekt. Som forsigtig indikator for hvilke brancher, det kan være relevant at rette fokus mod med henblik på en mere permanent tilknytning til det danske arbejdsmarked for flygtninge, kan man eksempelvis se på hvilke brancher, der beskæftiger flest borgere fra 3. lande. Det kan give en indikation af hvilke brancher, der især har udfordringer med at rekruttere ansatte via udbuddet af arbejdskraft fra Danmark og EU. I Hovedstaden er langt den overvejende del af lønmodtagere fra 3. lande i 2015 beskæftiget inden for brancherne Information og kommunikation og Hoteller og restauration. Det kan derfor være oplagt at søge at målrette jobsøgning og opkvalificering inden for disse områder i Hovedstaden, såfremt flygtningene ikke har kvalifikationer inden for andre fagområder. Ligesom virksomheder inden for denne branche med fordel kan søge at opkvalificere herboende flygtningen, fx via løntilskudspladser, til at bestride nogle af branchens ubesatte stillinger. Der findes aktuelt ikke data for flygtningenes uddannelsesbaggrund, men dialog med kommuner tegner et billede af, at en overvejende del af flygtningene ikke har en kompetencegivende uddannelse. Integrationsindsatsen vil derfor i høj grad handle om at opkvalificere flygtningene til at varetage jobfunktioner, hvor der er behov for arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Det kan fx ske via branchepakker målrettet det lokale/regionale arbejdsmarked. 7

8 Kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet Figur 1: Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, RAR- Hovedstaden, Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet (antal fuldtidspersoner) i RAR-Hovedstaden Tabel 5: Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet, fordelt på kommunerne i RAR-Hovedstaden, (fuldtidspersoner) Dec 2014 Dec 2015 Udvikling Albertslund 4 4 0% Allerød % Ballerup % Brøndby % Egedal % Fredensborg % Frederiksberg % Frederikssund % Furesø % Gentofte % Gladsaxe % Glostrup % Gribskov % Halsnæs % Helsingør % Herlev 6 6 0% Hillerød % Hvidovre % Høje-Tåstrup % Hørsholm % København % Lyngby-Taarbæk % Rudersdal % Rødovre % Tårnby/Dragør % Vallensbæk/Ishøj % RAR-Hovedstaden % 8

9 Tabel 6: Kønsfordeling blandt kontanthjælpspersoner under integrationsprogrammet (fuldtidspersoner) pr. december 2015, fordelt på kommuner Kvinder Mænd Albertslund 75% 25% Allerød 38% 62% Ballerup 40% 60% Brøndby 100% 0% Egedal 40% 60% Fredensborg 38% 63% Frederiksberg 42% 58% Frederikssund 37% 63% Furesø 34% 67% Gentofte 33% 67% Gladsaxe 50% 50% Glostrup 57% 43% Gribskov 37% 63% Halsnæs 37% 63% Helsingør 36% 64% Herlev 33% 67% Hillerød 35% 65% Hvidovre 37% 63% Høje-Tåstrup 72% 28% Hørsholm 43% 57% København 61% 39% Lyngby-Taarbæk 30% 70% Rudersdal 32% 68% Rødovre 47% 53% Tårnby/Dragør 41% 59% Vallensbæk/Ishøj 50% 50% RAR-Hovedstaden 39% 61% Tabel 7. Aldersfordeling blandt kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet (fuldtidspersoner) Pr. december 2015, fordelt på kommuner Andel under 30 år Andel over 30 år Albertslund 25% 75% Allerød 50% 50% Ballerup 40% 60% Brøndby 0% 100% Egedal 49% 51% Fredensborg 39% 61% Frederiksberg 53% 48% Frederikssund 39% 61% Furesø 43% 58% Gentofte 43% 57% Gladsaxe 42% 58% Glostrup 29% 71% Gribskov 36% 64% Halsnæs 45% 55% Helsingør 38% 62% Herlev 67% 33% Hillerød 36% 64% Hvidovre 39% 61% Høje-Tåstrup 39% 61% Hørsholm 48% 52% København 30% 71% Lyngby-Taarbæk 49% 51% Rudersdal 38% 62% Rødovre 53% 47% Tårnby/Dragør 40% 60% Vallensbæk/Ishøj 10% 90% RAR-Hovedstaden 41% 59% 9

10 Tabel 8. Visitationsfordeling blandt kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet (fuldtidspersoner) pr. december 2015, fordelt på kommuner Jobparat Aktivitetsparat Uoplyst Albertslund 0% 25% 75% Allerød 0% 100% 0% Ballerup 24% 64% 12% Brøndby 0% 0% 100% Egedal 0% 93% 7% Fredensborg 0% 95% 5% Frederiksberg 2% 98% 1% Frederikssund 0% 100% 0% Furesø 0% 93% 7% Gentofte 1% 99% 0% Gladsaxe 0% 87% 13% Glostrup 57% 29% 14% Gribskov 18% 81% 1% Halsnæs 2% 97% 1% Helsingør 0% 95% 5% Herlev 0% 83% 17% Hillerød 1% 97% 2% Hvidovre 0% 89% 11% Høje-Tåstrup 50% 22% 28% Hørsholm 1% 94% 5% København 42% 31% 26% Lyngby-Taarbæk 1% 95% 4% Rudersdal 1% 83% 16% Rødovre 13% 80% 7% Tårnby/Dragør 0% 99% 1% Vallensbæk/Ishøj 30% 30% 40% RAR Hovedstaden i alt 6% 88% 6% RAR Bornholm 1% 97% 3% RAR Fyn 0% 98% 2% RAR Nordjylland 0% 97% 3% RAR Sjælland 7% 90% 3% RAR Sydjylland 1% 97% 2% RAR Vestjylland 0% 98% 2% RAR Østjylland 0% 98% 2% Hele landet 2% 95% 3% 10

11 Tabel 9. Kontanthjælpsmodtagere efter integrationsprogrammet, der er aktiveret i et beskæftigelsesrettet tilbud (fuldtidspersoner) pr. december 2015, fordelt på kommuner og typer af tilbud Andel i Tilbud i alt Vejledning og opkvalificering Albertslund 1 100% 0% 0% Allerød 82 84% 4% 12% Ballerup 16 81% 13% 0% Brøndby 1 0% 100% 0% Egedal 94 76% 0% 24% Fredensborg 12 83% 0% 17% Frederiksberg 73 73% 4% 25% Frederikssund 89 85% 3% 11% Furesø 48 79% 6% 15% Gentofte 68 88% 0% 12% Gladsaxe 22 95% 0% 9% Glostrup 6 67% 33% 0% Gribskov 68 78% 1% 19% Halsnæs 47 85% 2% 15% Helsingør 54 76% 6% 19% Herlev 1 100% 0% 0% Hillerød 79 66% 4% 29% Hvidovre 38 82% 5% 13% Høje-Tåstrup 10 10% 40% 50% Hørsholm 96 89% 0% 11% København % 33% 7% Lyngby-Taarbæk 64 72% 2% 27% Rudersdal 67 75% 3% 22% Rødovre 7 71% 0% 29% Tårnby/Dragør 84 83% 0% 15% Vallensbæk/Ishøj 5 60% 20% 20% RAR-Hovedstaden % 6% 17% Figur 2. Aktiveringsgraden. Andel kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet, der er i et beskæftigelsesrettet tilbud pr. december 2015 (fuldtidspersoner), fordelt på kommuner Andel i Løntilskud Andel i Virksomhedspraktik 11

12 Figur 3. Passivandelen for langvarige kontanthjælpssager. Andel langvarige kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet, der ikke aktiveres, november ,0 Passivandel (Andel personer uden aktivering, pct.) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Tabel 10: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Status 6 mdr. efter afsluttet forløb i 2014 (andele), fordelt på RAR-områder i Østdanmark og hele landet. Status 6 måneder efter afsluttet forløb i 2014 RAR-Hovedstaden RAR-Sjælland Hele landet I alt 100,0 100,0 100,0 Beskæftigelse 43,1 32,7 32,9 A-dagpenge 0,2 0,2 0,2 Kontanthjælp 49,2 61,9 61,9 Revalidering/ Forrevalidering 0,1 0 0,2 Sygedagpenge 0,1 0,2 0,1 Fleksjob 0 0,2 0,0 Ledighedsydelse Førtidspension mv. 0,5 1,0 0,6 Andet 6,7 3,9 4,1 12

13 Modtagere af integrationsydelse Tabel 11: Antal modtagere af integrationsydelse (fuldtidspersoner) fordelt til kommunerne i Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Tåstrup Hørsholm København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj RAR-Hovedstaden Figur 4: Modtagere af integrationsydelse (fuldtidspersoner) i december 2015, RAR-Hovedstaden, fordelt på alder Modtagere af integrationsydelse, RAR-Hovedstaden 53% 47% Under 30 år Over 30 år 13

14 Figur 5: Modtagere af integrationsydelse (fuldtidspersoner) i december 2015, RAR-Hovedstaden, fordelt på køn 41% 59% Mænd Kvinder Figur 6: Modtagere af integrationsydelse (fuldtidspersoner) i december 2015, RAR-Hovedstaden, fordelt på herkomst 8% 2% Andel personer med dansk oprindelse 90% Andel indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 14

15 Beskæftigelsesfrekvenser Tabel 12: Beskæftigelsesfrekvens pr for borgere med bopæl i Danmark, fordelt på etnisk oprindelse og bopælskommune. Personer Indvandrere Efterkommere med dansk oprindelse fra ikke-vestlige lande fra ikke-vestlige lande Albertslund 68,3 54,8 54,7 Allerød 79,4 46,3 57,7 Ballerup 72,2 51,0 52,2 Brøndby 69,5 53,2 55,5 Egedal 78,9 58,3 66,1 Fredensborg 74,2 49,6 58,1 Frederiksberg 75,9 46,1 53,3 Frederikssund 74,4 51,6 52,5 Furesø 77,1 48,2 55,4 Gentofte 76,5 39,2 53,5 Gladsaxe 74,7 52,9 52,8 Glostrup 74,6 58,5 67,9 Gribskov 72,6 48,8 60,5 Halsnæs 69,5 49,2 57,5 Helsingør 72,0 45,1 47,8 Herlev 73,0 58,0 59,8 Hillerød 77,2 52,0 63,5 Hvidovre 73,5 58,0 55,0 Høje-Tåstrup 72,8 52,6 53,6 Hørsholm 76,2 38,4 51,7 København 72,8 48,0 51,8 Lyngby-Taarbæk 76,0 47,9 54,3 Rudersdal 76,5 42,2 57,1 Rødovre 73,6 56,4 54,9 Tårnby/Dragør 75,4 55,3 55,5 Vallensbæk/Ishøj 72,6 58,2 57,4 RAR Hovedstaden 74,0 49,8 53,9 Hele landet 71,3 46,8 51,0 RAR Bornholm 63,8 48,3 46,7 RAR Fyn 67,0 39,8 44,3 RAR Nordjylland 69,4 46,2 40,6 RAR Sjælland 69,7 46,0 51,6 RAR Sydjylland 71,0 44,0 46,7 RAR Vestjylland 72,4 47,8 53,0 RAR Østjylland 71,3 42,3 44,2 15

16 Beskæftigede udenlandske statsborgere fra 3. lande Tabel 13: Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske borgere fra 3. lande med bopæl i Danmark, Oktober 2015, opdelt på brancher Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere RAR-Hovedstaden fra 3. lande (m.bopæl i DK) Branche i alt Landbrug, skovbrug og fiskeri 12 Råstofindvinding 87 Industri 715 Energiforsyning 36 Vandforsyning og renovation 4 Bygge og anlæg 37 Handel 723 Transport 713 Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 259 Ejendomshandel og udlejning 24 Videnservice 823 Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service 930 Offentlig administration, forsvar og politi 116 Undervisning 822 Sundhed og socialvæsen 310 Kultur og fritid 125 Andre serviceydelser mv. 104 Uoplyst aktivitet 14 16

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 25. august 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland August 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 JANUAR 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-3-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Maj 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Generelt Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under det 3-årige integrationsprogram

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere