Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem"

Transkript

1 Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem Dette notat sammenfatter de væsentligste erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem i Herning/Ikast-Brande, Esbjerg, Odense og Slagelse. ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING Vision, strategier og mål for enstrenget system? Esbjerg Erhvervsudviklings overordnede målsætning er at skabe og fastholde vækst, både inden for erhvervsliv, bosætning og turisme. hovedområder: Iværksætteri, Vækstpotentiale i eksisterende virksomheder, Erhvervsmæssige styrkepositioner / klyngeudvikling, Turis Innovation og uddannelse, Internationalisering samt Kommunikation og markedsføring. Repræsentantskab, bestyrelse og ledelse Op til 33 i erhvervsrådets repræsentantskab (der tages hensyn til den geografiske udstrækning): generalforsamlingsvalgte og udpegede overnatningssteder, turistattraktioner, kulturinstitutioner, industrien, bygge & anlæg, transport, Esbjerg Havn, finansiering/ forretningss Esbjerg Byråd og administration, videninstitutioner og personligt udpegede. Repræsentantskabet samles to gange årligt til et møde (kl. samles i mindre grupper med henblik på idégenerering, strategiske input mv. 11 mands bestyrelse erhvervsmand som formand, to næstformænd borgmesteren og erhvervsmand. Øvrige medlemmer er virksomh parter, viden- og kulturinstitutioner og byråd. Repræsentantskabet er rekrutteringsbase for bestyrelsen, hvor visse grupperinger har fast Det er attraktivt at være en del af bestyrelsen, og der skal kæmpes for at komme i bestyrelsen. Ledelsen udgøres af erhvervsdirektøren Historik og argumenter omkring organisering på tværs af aktører? 1

2 Juridisk konstruktion: Forening. Opstået ved sammenlægning af Bramming Erhvervsråd, Esbjerg Turistforening, Ribe Erhvervs- og Tu Jura i forbindelse med fusionsprocessen: Fusion af de tidligere organisationer til en ny organisering. Alle aktiver tilfalder den nye enhe Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Medlemsorganisation: 770 medlemmer. Alle virksomheder med flere end 100 ansatte er med i Esbjerg Erhvervsudvikling. Målet er 1 Opgaver i huset: Erhvervsmæssige opgaver: Vejledning til opstart og vækst for iværksættere og virksomheder Klassiske erhvervsrådsopgaver der servicerer medlemmer og erhvervsfolk: netværksaktiviteter, rådgivning, mentorordninger, vækstinit Særlige satsninger vedrørende off shore, Esbjerg som studieby, bosætning og medarbejderrekruttering. Udviklingsopgaver: Projektansøgninger til fonde og målrettede analyseopgaver relateret til virksomheder udvikling samt månedlig opd Politiske opgaver: Esbjerg Erhvervsudvikling er erhvervslivets talerør, senest i forhold til flere udstykning af byggegrunde og samarbe medlemsskare muliggør dette. Udvikling på tværs af kommuner gennem Sydvestjysk Udviklingsforum: Sydvestjysk Udviklingsforum er en fælleskommunal forening Esbjerg og Fanø kommuner. Udviklingsforum har bl.a. til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne. Udover medlemskomm med de fem kommuners Turist- og Erhvervsråd, der løbende bidrager med konkrete forslag Bemanding og stabe: 22 medarbejdere i alt: Fælles administration: direktør, regnskabschef, marketingschef, udviklingschef og tre kontorassistenter Erhvervsservice: erhvervschef og to erhvervskonsulenter Sydvestjysk Udviklingsforum: To projektledere Turisme: To bureauledere og otte medarbejdere Virksomhedspark og samspil med erhvervsservice Esbjerg Erhvervsudvikling ligger Forsknings- & Udviklingsparken. Der er en virksomhedskuvøse i samme hus som styres af udlejer. In Esbjerg Erhvervsudvikling ligger tæt på uddannelsesinstitutioner og udviklingspark. Det giver en synlighed, dynamik og en kultur for a spiller på fælles hold og naturligt samarbejder i dagligdagen. Finansiering/ økonomi Kr. 8,5 mio. i basisbevilling fra kommunen Kr. 2. mio. til markedsføring fra kommunen med konkrete resultatmål Kr. 2,1 mio. i kontingent fra medlemmerne Kr. 1 mio. fra private virksomheder til projekter Kr. 0,5 mio. for sekretariatsbetjening fra organisationer/ projekter Omsætning er kr. 30 mio. fordelt med kr. 15 mio. til hhv. erhverv og turisme Fysisk placering af erhvervsorganisation Esbjerg Erhvervsudvikling placeret i videnmiljø udenfor Esbjerg Centrum. Gode parkeringsmuligheder og adgangsforhold. Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Basisbevilling baseret på tillidsrelation og budgetoplæg. Erhvervsdirektøren har tæt kontakt til borgmesterkontoret. Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Sekretariatsbetjening af projektet Vadehavsprodukter, Eventhouse, Esbjerg Erhvervs Invest, Ribe Handelsstandsforening, Sydvestjysk Danmark. Tætte relationer til beslutningstagere (folketing, region, byråd, erhvervsliv mv.): Ingen særlige bemærkninger. Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Esbjerg Erhvervsudvikling fremstår som kontaktstedet, hvis man ønsker assistance som iværksætter eller virksomhed. 2

3 Klar fødekæde mellem erhvervsservicedelen, og det at være medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling giver klarhed om én indga medlem det første år. Synlighed ved at alt foregår under logoet Esbjerg Erhvervsudvikling med genkendelig designlinje der afspejles i alt fra annon attraktiv adresse midt i et videnmiljø Arbejder systematisk med medierne for at kommunikere med den gode historie. Marketingchef støtter op med skrivehjælp Generelt giver stabsfunktioner som udvikling, markedsføring mv. energi til medarbejderne, så alle kan koncentrere sig om det ERHVERVSSERVICE ODENSE & ERHVERVSUDVIKLING ODENSE Erhvervsservice Odense: Formål: Arbejder for erhvervsudvikling i Odense-området Vision: Erhvervsservice Odense skal være det naturlige førstevalg, når en Odense-virksomhed eller iværksætter søger viden og inform for at sikre opstart, overlevelse og vækst. Juridisk konstruktion: Kontraktstyret enhed under Odense Kommune. Reference til borgmesterens afdeling i Odense. Historik og argumenter omkring organisering på tværs af aktører: Afløste i begyndelsen af 2007 det tidligere Odense Erhvervsrå Den nye struktur opstod som et resultat af, at Odense Kommune i 2006 iværksatte en proces for at forstærke sin indsats på erhvervsfrem tætte bånd til kommunen var det naturligt at indtænke erhvervsrådets opgaver i den nye struktur. Udviklingsforum Odense Formål: Formålet er partnerskab for vækst. Udviklingsforum Odenses vækststrategi bygger på tre elementer: Erhvervs- og vækstpol Byråd, Udviklingsforum Odenses årlige handlingsplan og et udviklings- og vækstregnskab. Juridisk konstruktion: Kontraktstyret enhed under Odense Kommune. Reference til borgmesterens afdeling i Odense. Bestyrelse og ledelse: Bestyrelse på 31 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat, så den indeholder de ressourcer og kompetencer, der e af Odense-regionen. Den tæller således både politikere, erfarne erhvervsfolk, succesfulde iværksættere og repræsentanter fra undervisn kommer medlemmer fra detailhandlen og oplevelsesindustrien samt en række kulturpersoner. Bestyrelsen har karakter af repræsentants repræsentanter fra bestyrelsen. Erhvervsmand er formand og borgmesteren er født næstformand. Ledelsen udgøres af udviklingsdirektøren Stjerneskibet (iværksætterhus): Vision: Stjerneskibet er et innovationshus/ kuvøse især for kreative iværksættere. Iværksætterne skal have en bæredygtig idé og et øns forretningsmæssig sparring og et stort netværk af eksterne rådgivere. Målet er, at virksomhederne skal kunne klare sig selv, så nye ivær Lejere og rammer: 2100 kvadratmeter med 20 små virksomheder. Huslejen er kr kr. pr. måned inkl. alt (15-20 m2). Ligger fy Jura og medarbejdere: Erhvervsdrivende fond med en daglig leder ansat af Erhvervsservice Odense. Økonomi: Årligt kommunalt driftstilskud på kr. 1. mio. Målet er at huset er selvfinansierende efter Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Erhvervsservice Odense 3

4 Medlemsorganisation: ingen medlemmer. Ingen tradition for medlemsorganisation i Odense. Opgaver i huset: Driftsorganisation for erhvervsservice i Odense Kommune. Iværksætter- og virksomhedsrådgivning, forretningsudvi lederudvikling osv. Erhvervsservice er her og nu hjælp til iværksættere og virksomheder. Rent erhvervsservicefokus. Bemanding og stabe: 16 medarbejdere i alt: Ledelsen: erhvervsservicechef Sekretariat: kommunikationsmedarbejder, receptionist, assistent, studentermedhjælper Erhvervsservice: fire erhvervskonsulenter, fire iværksætterkonsulenter Udvikling, projekter: to projektkoordinatorer Øvrige: daglig leder ( Stjerneskibet ) Udviklingsforum Odense Bemanding og stabe: Ledelse: udviklingsdirektør Administration: netværkskoordinator, kommunikationskonsulent, mediegrafiker, sekretær Udviklings- & projektsekretariat: fem projektledere, tre studentermedarbejdere Opgaver Diverse projekter med et bredt ejerskab. Projekter indenfor rekruttering, virksomhedsservice mv., der kræver et bredt fundament for at Silkeborg Vækstforums arbejdsfacon. Mange snitflader mellem Erhvervsservice Odense og Udviklingsforum Odense. Opgaverne skill ejerskab for at sikre realisering. Antager også et mere politisk fokus sammenlignet med Erhvervsservice Odense. Finansiering/ økonomi Erhvervsservice Odense Kr. 6,5 mio. fra kommunen, kr. 0,8 mio. fra Udviklingsforum for konkret opgaveløsning, kr. 1 mio. fra EU's Socialfond. Udviklingsforum Odense Kr. 7 mio. fra kommunen. Forpligtelse til at midlerne skal geares. Fysisk placering af erhvervsorganisation Er placeret i forskerparken ved uddannelsesinstitutioner og Væksthuset. Virksomhederne ved, at hvis det sker noget for dem, så skal m Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Erhvervsservice Odense og Udviklingsforum Odense er kontraktstyrede enheder under borgmesterens afdeling, Odense Kommune. Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Netværksrelationer og ejerskab gennem Udviklingsforum Odense. Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen 100 procent kommunalt finansieret Samhørighed og dynamik i krydsmiljø Udviklingsforum Odense, Erhvervsservice Odense og Væksthus Syddanmark Politik og erhvervsfremme er delt mellem Udviklingsforum Odense og Erhvervsservice Odense Ejerskab og partnerskab via Udviklingsforum Odense Visionen er vigtig og giver afsæt for ambitionsniveauet Iværksætterhus er juridisk i særskilt fond, men med samme bestyrelse som erhvervshuset Fordel at de tre direktører på har et meget tæt arbejdsforhold. Nyt hus under opbygning, hvor alle tre direktører skal bo dør om ny organisering det hindrer lig i lasten Resultatkontrakter mellem aktører og Odense Kommune med basisydelser og specifikke ydelser 4

5 5

6 ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE / INNÓVATORIUM HERNING Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Vision: Foreningens vigtigste opgave er at medvirke til, at områdets virksomheder og iværksættere får hjælp, sparring og inspiration ti Repræsentantskab, bestyrelse og ledelse: Op til 75 personer i erhvervsrådets repræsentantskab: generalforsamlingsvalgte og udpege inspiration for arbejdet i Erhvervsrådet. 16 mands bestyrelse alle er virksomhedsrepræsentanter eller arbejdsmarkedets parter. Ledels Jura: Fusion mellem erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande med henblik på at skabe volumen og styrke. Juridisk er erhvervsrådet en Innovatorium Herning Erhvervsrådet har til huse i Innovatorium Herning Vision: Det bedste innovationshus i Danmark der skaber rammer for nye innovative virksomheder. Innovatorium vil være kendt som iværksættere, forskere, studerende, erhvervsfremmeaktører og virksomheder styrker en gensidig udvikling gennem videndeling og netv Lejere og rammer: m2 med kontorlokaler for virksomheder, iværksættere med vækstpotentiale, studerende/ forskere, erhvervs alt 60 lejere. Vækstiværksættere generelt som særlig målgruppe. Jura og medarbejdere: Innovatorium Herning er en selvejende virksomhed med kommuner og virksomheder som aktionærer. Bestyr aktionærer. Ansatte udgøres af direktør, sekretariatsleder, udviklingskonsulent og teknisk chef: Direktøren er også erhvervsdirektør for Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Medlemsorganisation: 510 medlemmer Opgaver i huset: Erhvervsservice: Kontrakt med Væksthus Midtjylland vejledning af iværksættere og virksomheder mv. EU-center: Vundet licitation på EU-center, der vejleder virksomheder Klassiske erhvervsrådsopgaver: netværksaktiviteter, lederinspiration, formidling Midtjysk Lederforum: VIP-tilbud til virksomheder med særlige arrangementer initiativet er et tilløbsstykke hvor virksomhedsledere m attraktivt VIP-tilbud til erhvervsrådets medlemmer Bemanding og stabe: 14 medarbejdere i alt: Ledelsen: erhvervsdirektør Sekretariat: sekretariatsleder, bogholder, assistent Erhvervsservice: chefkonsulent, to iværksætterkonsulenter EU-center og projekter: ½ udviklingschef, projektchef, seniorkonsulent og tre projektledere Erhvervsudvikling: ½ udviklingschef, udviklingskonsulent Finansiering/ økonomi Finansiering til konkrete projekter fra kommune, region, stat, EU samt deltagerbetaling. Derudover medlemskontingenter. Resultatkontrakt med kommunerne Herning og Ikast-Brande, der køber erhvervsservice for kr. 3.3 mio., svarende til 7000 timer eller k Medlemskontingenter: kr. 1,8 mio. engagering til lokal medudvikling Kommunen betaler for erhvervsservice erhvervslivet betaler for at organisationen driver erhvervspolitik. Erhvervslivet og projekter m Fysisk placering af erhvervsorganisation og samspil Virksomheder, videnmiljøer, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsaktører bor side om side på den hvide allé i He udstykninger i forbindelse med området. Signal om at der er dynamik på den hvide allé. Det er nemmere at huske hinanden, når ma 6

7 Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Selvstændig interesseorganisation uden politikere i bestyrelsen. Fremhæves som en ikke hensigtsmæssig beslutning, da mange politiske Resultatkontrakt med Herning og Ikast-Brande Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Sekretariatsbetjening og eksterne netværksaktiviteter Sekretariat for Foreningen Herning-Ikast Transportcenter, Midtjysk Lederforum, Herning-Ikast Håndværker & Industriforening og Hån Tætte relationer til beslutningstagere God dialog med ministre, folketingsmedlemmer, regionspolitikere og byråd. Målrettede delegationer med det rette team bag skaber res Interesseret i at etablere en mere systematiseret dialog mellem erhvervsudviklingsaktører Fora/ arrangementer, der samler på tværs Årlig nytårskur for alle interessenter med taler fra centrale beslutningstagere. Midtjysk Lederforum samler erhvervslivet bredt omkring Generalforsamling/ Årsmøde cirka 150 deltagere hver gang. Øvrige samarbejdsrelationer: Tætte samarbejder med uddannelsesinstitutioner Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Én indgang signaleres ved et hus, hvor alle erhvervsinteresser er samlet. Hvis der sker noget, så sker det der. Vigtigt med in Samhørighed ét sted betyder noget! Det er et handikap at kommunen ikke er repræsenteret i erhvervsrådets bestyrelse, og at erhvervsrådet kun fremstår som int stærkt kommunalt link Synergi mellem stærk erhvervsfremme, uddannelses- og videninstitutioner. Et alsidigt hus med mange typer virksomheder og Herning melder sig ind i konkurrencen om nye videncentre og virksomheder. Et stærkt hus med erhverv og tætte koblinger til videncentre og virksomheder kommer til. ERHVERVS- & VIDENCENTER VESTSJÆLLAND, SLAGELSE Formål: Systematisk videnomsætning mellem de private og offentlige virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Formålet m at virksomhederne tjener penge. Organisationens formål er ligeledes at udvikle og vedligeholde et positivt erhvervsklima i regionen. D og iværksættere de bedst mulige vilkår gennem rådgivning, assistance og videnoverførsel. Bestyrelse og ledelse: Op til 9 mand i bestyrelsen. Pladserne fordeles ligeligt mellem offentlige virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og priv erhvervsmand. Bestyrelsen udpeger selv medlemmerne. Ledelsen udgøres af direktøren. Jura: Juridisk er organisationen en erhvervsdrivende fond. Historik: Stiftet i 2004 af 7 kommuner, 2 erhvervsskoler og en række virksomheder. Baggrunden var, at erhvervslivet på Vestsjælland haltede ba uddannelsesniveau, udviklings af nye produkter og vækstvirksomheder. Derfor målrettet satsning i forhold til videnoverførsel. Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere 7

8 Medlemsorganisation: ingen medlemmer. Adskillelse mellem Slagelse Erhvervsråd og Erhvervs- & Videncentret. Adskillelse ud fra ø Erhvervsråd fungerer som paraply for andre mindre erhvervsråd med sociale medlemsaktiviteter. Opgaver i huset: Klassiske erhvervsserviceopgaver med henblik på servicering af iværksættere og virksomheder: iværksætterrådgivning, forretningsudv lederudvikling osv. Slagelse Kommunes udøvende arm på erhvervsserviceområdet. Opgaver og projekter udspringer af et tæt samarbejde mellem Vækstforum på Sjælland, Væksthuset, Slagelse Kommune og andre kom forhold til enkelte ydelser. Rammeaftale med Slagelse Kommune og direkte operatøropgaver for de andre aktører. Indsatsområder: Forskning og projektudvikling, Medarbejderudvikling, Iværksætterusvikling, Virksomhedsudvikling og Netværksudvi Projekter med høj profil: Regionale videnpiloter, Innovation i virksomheder, brugerdreven innovation mv. Generelt ønsker Erhvervs- & Videncentret at lægge sig et niveau over standardservicen. Bemanding og stabe: 15 medarbejdere i alt: Ledelsen: direktør Sekretariat: sekretær og projektassistent Projektadministration: projektadministrator IT- og kommunikation: projektleder og praktikant Erhvervsservice: ni konsulenter iværksættere, virksomheder og projekter Kritisk masse vigtig i konsulentkorpset. Virksomhedspark og samspil med erhvervsservice Ingen virksomhedspark i nær tilknytning. Ingen formaliseret kontakt med erhvervsråd. Finansiering/ økonomi Erhvervsserviceopgaver løses ud fra kontrakt med Slagelse Kommune (kr. 2. mio,). Kr. 1. mio. givet som aktivitetsreserve ved grundlæ Øvrige midler fra Ministerier, Regionen, Vækstforum og Væksthus. Omsætning på kr. 12 mio. Fysisk placering af erhvervsorganisation Er placeret i nærheden af gymnasiet, handelsskole, handelshøjskolecenter og Selandia Uddannelsescenter Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Kontraktstyring ved aftale med borgmesterkontoret, Slagelse Kommune Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Tæt samarbejde med Vækstforum, Væksthus og ministerier. Stærkt fokus på vækstdriveren videnoverførsel : Tæt kobling til mere end 40 videninstitutioner i Danmark Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Ambitionsniveauet skal sættes højt Stærkt fokus på vækstdriveren videnoverførsel i forbindelse med projekter for iværksættere og virksomheder Se organisationen som en regional og national spiller Tæt makkerskab med Vækstforum på Sjælland om projekter udenfor traditionel Væksthus-erhvervsservice Synlighed gennem annoncering, presse og kommunikationssupport fra IT- & Kommunikationsafdeling 8

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Iværksætteri en undervurderet beskæftigelsesmulighed?. Ridha Shimi, Iværksætterkonsulent, Udvikling Odense Erhvervsservice. Odense Kommune

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 Dato: 21. december 2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 08/24192 Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 1. januar

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere