Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem"

Transkript

1 Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem Dette notat sammenfatter de væsentligste erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem i Herning/Ikast-Brande, Esbjerg, Odense og Slagelse. ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING Vision, strategier og mål for enstrenget system? Esbjerg Erhvervsudviklings overordnede målsætning er at skabe og fastholde vækst, både inden for erhvervsliv, bosætning og turisme. hovedområder: Iværksætteri, Vækstpotentiale i eksisterende virksomheder, Erhvervsmæssige styrkepositioner / klyngeudvikling, Turis Innovation og uddannelse, Internationalisering samt Kommunikation og markedsføring. Repræsentantskab, bestyrelse og ledelse Op til 33 i erhvervsrådets repræsentantskab (der tages hensyn til den geografiske udstrækning): generalforsamlingsvalgte og udpegede overnatningssteder, turistattraktioner, kulturinstitutioner, industrien, bygge & anlæg, transport, Esbjerg Havn, finansiering/ forretningss Esbjerg Byråd og administration, videninstitutioner og personligt udpegede. Repræsentantskabet samles to gange årligt til et møde (kl. samles i mindre grupper med henblik på idégenerering, strategiske input mv. 11 mands bestyrelse erhvervsmand som formand, to næstformænd borgmesteren og erhvervsmand. Øvrige medlemmer er virksomh parter, viden- og kulturinstitutioner og byråd. Repræsentantskabet er rekrutteringsbase for bestyrelsen, hvor visse grupperinger har fast Det er attraktivt at være en del af bestyrelsen, og der skal kæmpes for at komme i bestyrelsen. Ledelsen udgøres af erhvervsdirektøren Historik og argumenter omkring organisering på tværs af aktører? 1

2 Juridisk konstruktion: Forening. Opstået ved sammenlægning af Bramming Erhvervsråd, Esbjerg Turistforening, Ribe Erhvervs- og Tu Jura i forbindelse med fusionsprocessen: Fusion af de tidligere organisationer til en ny organisering. Alle aktiver tilfalder den nye enhe Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Medlemsorganisation: 770 medlemmer. Alle virksomheder med flere end 100 ansatte er med i Esbjerg Erhvervsudvikling. Målet er 1 Opgaver i huset: Erhvervsmæssige opgaver: Vejledning til opstart og vækst for iværksættere og virksomheder Klassiske erhvervsrådsopgaver der servicerer medlemmer og erhvervsfolk: netværksaktiviteter, rådgivning, mentorordninger, vækstinit Særlige satsninger vedrørende off shore, Esbjerg som studieby, bosætning og medarbejderrekruttering. Udviklingsopgaver: Projektansøgninger til fonde og målrettede analyseopgaver relateret til virksomheder udvikling samt månedlig opd Politiske opgaver: Esbjerg Erhvervsudvikling er erhvervslivets talerør, senest i forhold til flere udstykning af byggegrunde og samarbe medlemsskare muliggør dette. Udvikling på tværs af kommuner gennem Sydvestjysk Udviklingsforum: Sydvestjysk Udviklingsforum er en fælleskommunal forening Esbjerg og Fanø kommuner. Udviklingsforum har bl.a. til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne. Udover medlemskomm med de fem kommuners Turist- og Erhvervsråd, der løbende bidrager med konkrete forslag Bemanding og stabe: 22 medarbejdere i alt: Fælles administration: direktør, regnskabschef, marketingschef, udviklingschef og tre kontorassistenter Erhvervsservice: erhvervschef og to erhvervskonsulenter Sydvestjysk Udviklingsforum: To projektledere Turisme: To bureauledere og otte medarbejdere Virksomhedspark og samspil med erhvervsservice Esbjerg Erhvervsudvikling ligger Forsknings- & Udviklingsparken. Der er en virksomhedskuvøse i samme hus som styres af udlejer. In Esbjerg Erhvervsudvikling ligger tæt på uddannelsesinstitutioner og udviklingspark. Det giver en synlighed, dynamik og en kultur for a spiller på fælles hold og naturligt samarbejder i dagligdagen. Finansiering/ økonomi Kr. 8,5 mio. i basisbevilling fra kommunen Kr. 2. mio. til markedsføring fra kommunen med konkrete resultatmål Kr. 2,1 mio. i kontingent fra medlemmerne Kr. 1 mio. fra private virksomheder til projekter Kr. 0,5 mio. for sekretariatsbetjening fra organisationer/ projekter Omsætning er kr. 30 mio. fordelt med kr. 15 mio. til hhv. erhverv og turisme Fysisk placering af erhvervsorganisation Esbjerg Erhvervsudvikling placeret i videnmiljø udenfor Esbjerg Centrum. Gode parkeringsmuligheder og adgangsforhold. Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Basisbevilling baseret på tillidsrelation og budgetoplæg. Erhvervsdirektøren har tæt kontakt til borgmesterkontoret. Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Sekretariatsbetjening af projektet Vadehavsprodukter, Eventhouse, Esbjerg Erhvervs Invest, Ribe Handelsstandsforening, Sydvestjysk Danmark. Tætte relationer til beslutningstagere (folketing, region, byråd, erhvervsliv mv.): Ingen særlige bemærkninger. Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Esbjerg Erhvervsudvikling fremstår som kontaktstedet, hvis man ønsker assistance som iværksætter eller virksomhed. 2

3 Klar fødekæde mellem erhvervsservicedelen, og det at være medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling giver klarhed om én indga medlem det første år. Synlighed ved at alt foregår under logoet Esbjerg Erhvervsudvikling med genkendelig designlinje der afspejles i alt fra annon attraktiv adresse midt i et videnmiljø Arbejder systematisk med medierne for at kommunikere med den gode historie. Marketingchef støtter op med skrivehjælp Generelt giver stabsfunktioner som udvikling, markedsføring mv. energi til medarbejderne, så alle kan koncentrere sig om det ERHVERVSSERVICE ODENSE & ERHVERVSUDVIKLING ODENSE Erhvervsservice Odense: Formål: Arbejder for erhvervsudvikling i Odense-området Vision: Erhvervsservice Odense skal være det naturlige førstevalg, når en Odense-virksomhed eller iværksætter søger viden og inform for at sikre opstart, overlevelse og vækst. Juridisk konstruktion: Kontraktstyret enhed under Odense Kommune. Reference til borgmesterens afdeling i Odense. Historik og argumenter omkring organisering på tværs af aktører: Afløste i begyndelsen af 2007 det tidligere Odense Erhvervsrå Den nye struktur opstod som et resultat af, at Odense Kommune i 2006 iværksatte en proces for at forstærke sin indsats på erhvervsfrem tætte bånd til kommunen var det naturligt at indtænke erhvervsrådets opgaver i den nye struktur. Udviklingsforum Odense Formål: Formålet er partnerskab for vækst. Udviklingsforum Odenses vækststrategi bygger på tre elementer: Erhvervs- og vækstpol Byråd, Udviklingsforum Odenses årlige handlingsplan og et udviklings- og vækstregnskab. Juridisk konstruktion: Kontraktstyret enhed under Odense Kommune. Reference til borgmesterens afdeling i Odense. Bestyrelse og ledelse: Bestyrelse på 31 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat, så den indeholder de ressourcer og kompetencer, der e af Odense-regionen. Den tæller således både politikere, erfarne erhvervsfolk, succesfulde iværksættere og repræsentanter fra undervisn kommer medlemmer fra detailhandlen og oplevelsesindustrien samt en række kulturpersoner. Bestyrelsen har karakter af repræsentants repræsentanter fra bestyrelsen. Erhvervsmand er formand og borgmesteren er født næstformand. Ledelsen udgøres af udviklingsdirektøren Stjerneskibet (iværksætterhus): Vision: Stjerneskibet er et innovationshus/ kuvøse især for kreative iværksættere. Iværksætterne skal have en bæredygtig idé og et øns forretningsmæssig sparring og et stort netværk af eksterne rådgivere. Målet er, at virksomhederne skal kunne klare sig selv, så nye ivær Lejere og rammer: 2100 kvadratmeter med 20 små virksomheder. Huslejen er kr kr. pr. måned inkl. alt (15-20 m2). Ligger fy Jura og medarbejdere: Erhvervsdrivende fond med en daglig leder ansat af Erhvervsservice Odense. Økonomi: Årligt kommunalt driftstilskud på kr. 1. mio. Målet er at huset er selvfinansierende efter Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Erhvervsservice Odense 3

4 Medlemsorganisation: ingen medlemmer. Ingen tradition for medlemsorganisation i Odense. Opgaver i huset: Driftsorganisation for erhvervsservice i Odense Kommune. Iværksætter- og virksomhedsrådgivning, forretningsudvi lederudvikling osv. Erhvervsservice er her og nu hjælp til iværksættere og virksomheder. Rent erhvervsservicefokus. Bemanding og stabe: 16 medarbejdere i alt: Ledelsen: erhvervsservicechef Sekretariat: kommunikationsmedarbejder, receptionist, assistent, studentermedhjælper Erhvervsservice: fire erhvervskonsulenter, fire iværksætterkonsulenter Udvikling, projekter: to projektkoordinatorer Øvrige: daglig leder ( Stjerneskibet ) Udviklingsforum Odense Bemanding og stabe: Ledelse: udviklingsdirektør Administration: netværkskoordinator, kommunikationskonsulent, mediegrafiker, sekretær Udviklings- & projektsekretariat: fem projektledere, tre studentermedarbejdere Opgaver Diverse projekter med et bredt ejerskab. Projekter indenfor rekruttering, virksomhedsservice mv., der kræver et bredt fundament for at Silkeborg Vækstforums arbejdsfacon. Mange snitflader mellem Erhvervsservice Odense og Udviklingsforum Odense. Opgaverne skill ejerskab for at sikre realisering. Antager også et mere politisk fokus sammenlignet med Erhvervsservice Odense. Finansiering/ økonomi Erhvervsservice Odense Kr. 6,5 mio. fra kommunen, kr. 0,8 mio. fra Udviklingsforum for konkret opgaveløsning, kr. 1 mio. fra EU's Socialfond. Udviklingsforum Odense Kr. 7 mio. fra kommunen. Forpligtelse til at midlerne skal geares. Fysisk placering af erhvervsorganisation Er placeret i forskerparken ved uddannelsesinstitutioner og Væksthuset. Virksomhederne ved, at hvis det sker noget for dem, så skal m Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Erhvervsservice Odense og Udviklingsforum Odense er kontraktstyrede enheder under borgmesterens afdeling, Odense Kommune. Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Netværksrelationer og ejerskab gennem Udviklingsforum Odense. Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen 100 procent kommunalt finansieret Samhørighed og dynamik i krydsmiljø Udviklingsforum Odense, Erhvervsservice Odense og Væksthus Syddanmark Politik og erhvervsfremme er delt mellem Udviklingsforum Odense og Erhvervsservice Odense Ejerskab og partnerskab via Udviklingsforum Odense Visionen er vigtig og giver afsæt for ambitionsniveauet Iværksætterhus er juridisk i særskilt fond, men med samme bestyrelse som erhvervshuset Fordel at de tre direktører på har et meget tæt arbejdsforhold. Nyt hus under opbygning, hvor alle tre direktører skal bo dør om ny organisering det hindrer lig i lasten Resultatkontrakter mellem aktører og Odense Kommune med basisydelser og specifikke ydelser 4

5 5

6 ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE / INNÓVATORIUM HERNING Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Vision: Foreningens vigtigste opgave er at medvirke til, at områdets virksomheder og iværksættere får hjælp, sparring og inspiration ti Repræsentantskab, bestyrelse og ledelse: Op til 75 personer i erhvervsrådets repræsentantskab: generalforsamlingsvalgte og udpege inspiration for arbejdet i Erhvervsrådet. 16 mands bestyrelse alle er virksomhedsrepræsentanter eller arbejdsmarkedets parter. Ledels Jura: Fusion mellem erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande med henblik på at skabe volumen og styrke. Juridisk er erhvervsrådet en Innovatorium Herning Erhvervsrådet har til huse i Innovatorium Herning Vision: Det bedste innovationshus i Danmark der skaber rammer for nye innovative virksomheder. Innovatorium vil være kendt som iværksættere, forskere, studerende, erhvervsfremmeaktører og virksomheder styrker en gensidig udvikling gennem videndeling og netv Lejere og rammer: m2 med kontorlokaler for virksomheder, iværksættere med vækstpotentiale, studerende/ forskere, erhvervs alt 60 lejere. Vækstiværksættere generelt som særlig målgruppe. Jura og medarbejdere: Innovatorium Herning er en selvejende virksomhed med kommuner og virksomheder som aktionærer. Bestyr aktionærer. Ansatte udgøres af direktør, sekretariatsleder, udviklingskonsulent og teknisk chef: Direktøren er også erhvervsdirektør for Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Medlemsorganisation: 510 medlemmer Opgaver i huset: Erhvervsservice: Kontrakt med Væksthus Midtjylland vejledning af iværksættere og virksomheder mv. EU-center: Vundet licitation på EU-center, der vejleder virksomheder Klassiske erhvervsrådsopgaver: netværksaktiviteter, lederinspiration, formidling Midtjysk Lederforum: VIP-tilbud til virksomheder med særlige arrangementer initiativet er et tilløbsstykke hvor virksomhedsledere m attraktivt VIP-tilbud til erhvervsrådets medlemmer Bemanding og stabe: 14 medarbejdere i alt: Ledelsen: erhvervsdirektør Sekretariat: sekretariatsleder, bogholder, assistent Erhvervsservice: chefkonsulent, to iværksætterkonsulenter EU-center og projekter: ½ udviklingschef, projektchef, seniorkonsulent og tre projektledere Erhvervsudvikling: ½ udviklingschef, udviklingskonsulent Finansiering/ økonomi Finansiering til konkrete projekter fra kommune, region, stat, EU samt deltagerbetaling. Derudover medlemskontingenter. Resultatkontrakt med kommunerne Herning og Ikast-Brande, der køber erhvervsservice for kr. 3.3 mio., svarende til 7000 timer eller k Medlemskontingenter: kr. 1,8 mio. engagering til lokal medudvikling Kommunen betaler for erhvervsservice erhvervslivet betaler for at organisationen driver erhvervspolitik. Erhvervslivet og projekter m Fysisk placering af erhvervsorganisation og samspil Virksomheder, videnmiljøer, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsaktører bor side om side på den hvide allé i He udstykninger i forbindelse med området. Signal om at der er dynamik på den hvide allé. Det er nemmere at huske hinanden, når ma 6

7 Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Selvstændig interesseorganisation uden politikere i bestyrelsen. Fremhæves som en ikke hensigtsmæssig beslutning, da mange politiske Resultatkontrakt med Herning og Ikast-Brande Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Sekretariatsbetjening og eksterne netværksaktiviteter Sekretariat for Foreningen Herning-Ikast Transportcenter, Midtjysk Lederforum, Herning-Ikast Håndværker & Industriforening og Hån Tætte relationer til beslutningstagere God dialog med ministre, folketingsmedlemmer, regionspolitikere og byråd. Målrettede delegationer med det rette team bag skaber res Interesseret i at etablere en mere systematiseret dialog mellem erhvervsudviklingsaktører Fora/ arrangementer, der samler på tværs Årlig nytårskur for alle interessenter med taler fra centrale beslutningstagere. Midtjysk Lederforum samler erhvervslivet bredt omkring Generalforsamling/ Årsmøde cirka 150 deltagere hver gang. Øvrige samarbejdsrelationer: Tætte samarbejder med uddannelsesinstitutioner Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Én indgang signaleres ved et hus, hvor alle erhvervsinteresser er samlet. Hvis der sker noget, så sker det der. Vigtigt med in Samhørighed ét sted betyder noget! Det er et handikap at kommunen ikke er repræsenteret i erhvervsrådets bestyrelse, og at erhvervsrådet kun fremstår som int stærkt kommunalt link Synergi mellem stærk erhvervsfremme, uddannelses- og videninstitutioner. Et alsidigt hus med mange typer virksomheder og Herning melder sig ind i konkurrencen om nye videncentre og virksomheder. Et stærkt hus med erhverv og tætte koblinger til videncentre og virksomheder kommer til. ERHVERVS- & VIDENCENTER VESTSJÆLLAND, SLAGELSE Formål: Systematisk videnomsætning mellem de private og offentlige virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Formålet m at virksomhederne tjener penge. Organisationens formål er ligeledes at udvikle og vedligeholde et positivt erhvervsklima i regionen. D og iværksættere de bedst mulige vilkår gennem rådgivning, assistance og videnoverførsel. Bestyrelse og ledelse: Op til 9 mand i bestyrelsen. Pladserne fordeles ligeligt mellem offentlige virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og priv erhvervsmand. Bestyrelsen udpeger selv medlemmerne. Ledelsen udgøres af direktøren. Jura: Juridisk er organisationen en erhvervsdrivende fond. Historik: Stiftet i 2004 af 7 kommuner, 2 erhvervsskoler og en række virksomheder. Baggrunden var, at erhvervslivet på Vestsjælland haltede ba uddannelsesniveau, udviklings af nye produkter og vækstvirksomheder. Derfor målrettet satsning i forhold til videnoverførsel. Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere 7

8 Medlemsorganisation: ingen medlemmer. Adskillelse mellem Slagelse Erhvervsråd og Erhvervs- & Videncentret. Adskillelse ud fra ø Erhvervsråd fungerer som paraply for andre mindre erhvervsråd med sociale medlemsaktiviteter. Opgaver i huset: Klassiske erhvervsserviceopgaver med henblik på servicering af iværksættere og virksomheder: iværksætterrådgivning, forretningsudv lederudvikling osv. Slagelse Kommunes udøvende arm på erhvervsserviceområdet. Opgaver og projekter udspringer af et tæt samarbejde mellem Vækstforum på Sjælland, Væksthuset, Slagelse Kommune og andre kom forhold til enkelte ydelser. Rammeaftale med Slagelse Kommune og direkte operatøropgaver for de andre aktører. Indsatsområder: Forskning og projektudvikling, Medarbejderudvikling, Iværksætterusvikling, Virksomhedsudvikling og Netværksudvi Projekter med høj profil: Regionale videnpiloter, Innovation i virksomheder, brugerdreven innovation mv. Generelt ønsker Erhvervs- & Videncentret at lægge sig et niveau over standardservicen. Bemanding og stabe: 15 medarbejdere i alt: Ledelsen: direktør Sekretariat: sekretær og projektassistent Projektadministration: projektadministrator IT- og kommunikation: projektleder og praktikant Erhvervsservice: ni konsulenter iværksættere, virksomheder og projekter Kritisk masse vigtig i konsulentkorpset. Virksomhedspark og samspil med erhvervsservice Ingen virksomhedspark i nær tilknytning. Ingen formaliseret kontakt med erhvervsråd. Finansiering/ økonomi Erhvervsserviceopgaver løses ud fra kontrakt med Slagelse Kommune (kr. 2. mio,). Kr. 1. mio. givet som aktivitetsreserve ved grundlæ Øvrige midler fra Ministerier, Regionen, Vækstforum og Væksthus. Omsætning på kr. 12 mio. Fysisk placering af erhvervsorganisation Er placeret i nærheden af gymnasiet, handelsskole, handelshøjskolecenter og Selandia Uddannelsescenter Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Kontraktstyring ved aftale med borgmesterkontoret, Slagelse Kommune Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Tæt samarbejde med Vækstforum, Væksthus og ministerier. Stærkt fokus på vækstdriveren videnoverførsel : Tæt kobling til mere end 40 videninstitutioner i Danmark Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Ambitionsniveauet skal sættes højt Stærkt fokus på vækstdriveren videnoverførsel i forbindelse med projekter for iværksættere og virksomheder Se organisationen som en regional og national spiller Tæt makkerskab med Vækstforum på Sjælland om projekter udenfor traditionel Væksthus-erhvervsservice Synlighed gennem annoncering, presse og kommunikationssupport fra IT- & Kommunikationsafdeling 8

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere