Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem"

Transkript

1 Andres erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem Dette notat sammenfatter de væsentligste erfaringer med etablering og organisering af et enstrenget erhvervsservicesystem i Herning/Ikast-Brande, Esbjerg, Odense og Slagelse. ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING Vision, strategier og mål for enstrenget system? Esbjerg Erhvervsudviklings overordnede målsætning er at skabe og fastholde vækst, både inden for erhvervsliv, bosætning og turisme. hovedområder: Iværksætteri, Vækstpotentiale i eksisterende virksomheder, Erhvervsmæssige styrkepositioner / klyngeudvikling, Turis Innovation og uddannelse, Internationalisering samt Kommunikation og markedsføring. Repræsentantskab, bestyrelse og ledelse Op til 33 i erhvervsrådets repræsentantskab (der tages hensyn til den geografiske udstrækning): generalforsamlingsvalgte og udpegede overnatningssteder, turistattraktioner, kulturinstitutioner, industrien, bygge & anlæg, transport, Esbjerg Havn, finansiering/ forretningss Esbjerg Byråd og administration, videninstitutioner og personligt udpegede. Repræsentantskabet samles to gange årligt til et møde (kl. samles i mindre grupper med henblik på idégenerering, strategiske input mv. 11 mands bestyrelse erhvervsmand som formand, to næstformænd borgmesteren og erhvervsmand. Øvrige medlemmer er virksomh parter, viden- og kulturinstitutioner og byråd. Repræsentantskabet er rekrutteringsbase for bestyrelsen, hvor visse grupperinger har fast Det er attraktivt at være en del af bestyrelsen, og der skal kæmpes for at komme i bestyrelsen. Ledelsen udgøres af erhvervsdirektøren Historik og argumenter omkring organisering på tværs af aktører? 1

2 Juridisk konstruktion: Forening. Opstået ved sammenlægning af Bramming Erhvervsråd, Esbjerg Turistforening, Ribe Erhvervs- og Tu Jura i forbindelse med fusionsprocessen: Fusion af de tidligere organisationer til en ny organisering. Alle aktiver tilfalder den nye enhe Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Medlemsorganisation: 770 medlemmer. Alle virksomheder med flere end 100 ansatte er med i Esbjerg Erhvervsudvikling. Målet er 1 Opgaver i huset: Erhvervsmæssige opgaver: Vejledning til opstart og vækst for iværksættere og virksomheder Klassiske erhvervsrådsopgaver der servicerer medlemmer og erhvervsfolk: netværksaktiviteter, rådgivning, mentorordninger, vækstinit Særlige satsninger vedrørende off shore, Esbjerg som studieby, bosætning og medarbejderrekruttering. Udviklingsopgaver: Projektansøgninger til fonde og målrettede analyseopgaver relateret til virksomheder udvikling samt månedlig opd Politiske opgaver: Esbjerg Erhvervsudvikling er erhvervslivets talerør, senest i forhold til flere udstykning af byggegrunde og samarbe medlemsskare muliggør dette. Udvikling på tværs af kommuner gennem Sydvestjysk Udviklingsforum: Sydvestjysk Udviklingsforum er en fælleskommunal forening Esbjerg og Fanø kommuner. Udviklingsforum har bl.a. til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne. Udover medlemskomm med de fem kommuners Turist- og Erhvervsråd, der løbende bidrager med konkrete forslag Bemanding og stabe: 22 medarbejdere i alt: Fælles administration: direktør, regnskabschef, marketingschef, udviklingschef og tre kontorassistenter Erhvervsservice: erhvervschef og to erhvervskonsulenter Sydvestjysk Udviklingsforum: To projektledere Turisme: To bureauledere og otte medarbejdere Virksomhedspark og samspil med erhvervsservice Esbjerg Erhvervsudvikling ligger Forsknings- & Udviklingsparken. Der er en virksomhedskuvøse i samme hus som styres af udlejer. In Esbjerg Erhvervsudvikling ligger tæt på uddannelsesinstitutioner og udviklingspark. Det giver en synlighed, dynamik og en kultur for a spiller på fælles hold og naturligt samarbejder i dagligdagen. Finansiering/ økonomi Kr. 8,5 mio. i basisbevilling fra kommunen Kr. 2. mio. til markedsføring fra kommunen med konkrete resultatmål Kr. 2,1 mio. i kontingent fra medlemmerne Kr. 1 mio. fra private virksomheder til projekter Kr. 0,5 mio. for sekretariatsbetjening fra organisationer/ projekter Omsætning er kr. 30 mio. fordelt med kr. 15 mio. til hhv. erhverv og turisme Fysisk placering af erhvervsorganisation Esbjerg Erhvervsudvikling placeret i videnmiljø udenfor Esbjerg Centrum. Gode parkeringsmuligheder og adgangsforhold. Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Basisbevilling baseret på tillidsrelation og budgetoplæg. Erhvervsdirektøren har tæt kontakt til borgmesterkontoret. Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Sekretariatsbetjening af projektet Vadehavsprodukter, Eventhouse, Esbjerg Erhvervs Invest, Ribe Handelsstandsforening, Sydvestjysk Danmark. Tætte relationer til beslutningstagere (folketing, region, byråd, erhvervsliv mv.): Ingen særlige bemærkninger. Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Esbjerg Erhvervsudvikling fremstår som kontaktstedet, hvis man ønsker assistance som iværksætter eller virksomhed. 2

3 Klar fødekæde mellem erhvervsservicedelen, og det at være medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling giver klarhed om én indga medlem det første år. Synlighed ved at alt foregår under logoet Esbjerg Erhvervsudvikling med genkendelig designlinje der afspejles i alt fra annon attraktiv adresse midt i et videnmiljø Arbejder systematisk med medierne for at kommunikere med den gode historie. Marketingchef støtter op med skrivehjælp Generelt giver stabsfunktioner som udvikling, markedsføring mv. energi til medarbejderne, så alle kan koncentrere sig om det ERHVERVSSERVICE ODENSE & ERHVERVSUDVIKLING ODENSE Erhvervsservice Odense: Formål: Arbejder for erhvervsudvikling i Odense-området Vision: Erhvervsservice Odense skal være det naturlige førstevalg, når en Odense-virksomhed eller iværksætter søger viden og inform for at sikre opstart, overlevelse og vækst. Juridisk konstruktion: Kontraktstyret enhed under Odense Kommune. Reference til borgmesterens afdeling i Odense. Historik og argumenter omkring organisering på tværs af aktører: Afløste i begyndelsen af 2007 det tidligere Odense Erhvervsrå Den nye struktur opstod som et resultat af, at Odense Kommune i 2006 iværksatte en proces for at forstærke sin indsats på erhvervsfrem tætte bånd til kommunen var det naturligt at indtænke erhvervsrådets opgaver i den nye struktur. Udviklingsforum Odense Formål: Formålet er partnerskab for vækst. Udviklingsforum Odenses vækststrategi bygger på tre elementer: Erhvervs- og vækstpol Byråd, Udviklingsforum Odenses årlige handlingsplan og et udviklings- og vækstregnskab. Juridisk konstruktion: Kontraktstyret enhed under Odense Kommune. Reference til borgmesterens afdeling i Odense. Bestyrelse og ledelse: Bestyrelse på 31 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat, så den indeholder de ressourcer og kompetencer, der e af Odense-regionen. Den tæller således både politikere, erfarne erhvervsfolk, succesfulde iværksættere og repræsentanter fra undervisn kommer medlemmer fra detailhandlen og oplevelsesindustrien samt en række kulturpersoner. Bestyrelsen har karakter af repræsentants repræsentanter fra bestyrelsen. Erhvervsmand er formand og borgmesteren er født næstformand. Ledelsen udgøres af udviklingsdirektøren Stjerneskibet (iværksætterhus): Vision: Stjerneskibet er et innovationshus/ kuvøse især for kreative iværksættere. Iværksætterne skal have en bæredygtig idé og et øns forretningsmæssig sparring og et stort netværk af eksterne rådgivere. Målet er, at virksomhederne skal kunne klare sig selv, så nye ivær Lejere og rammer: 2100 kvadratmeter med 20 små virksomheder. Huslejen er kr kr. pr. måned inkl. alt (15-20 m2). Ligger fy Jura og medarbejdere: Erhvervsdrivende fond med en daglig leder ansat af Erhvervsservice Odense. Økonomi: Årligt kommunalt driftstilskud på kr. 1. mio. Målet er at huset er selvfinansierende efter Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Erhvervsservice Odense 3

4 Medlemsorganisation: ingen medlemmer. Ingen tradition for medlemsorganisation i Odense. Opgaver i huset: Driftsorganisation for erhvervsservice i Odense Kommune. Iværksætter- og virksomhedsrådgivning, forretningsudvi lederudvikling osv. Erhvervsservice er her og nu hjælp til iværksættere og virksomheder. Rent erhvervsservicefokus. Bemanding og stabe: 16 medarbejdere i alt: Ledelsen: erhvervsservicechef Sekretariat: kommunikationsmedarbejder, receptionist, assistent, studentermedhjælper Erhvervsservice: fire erhvervskonsulenter, fire iværksætterkonsulenter Udvikling, projekter: to projektkoordinatorer Øvrige: daglig leder ( Stjerneskibet ) Udviklingsforum Odense Bemanding og stabe: Ledelse: udviklingsdirektør Administration: netværkskoordinator, kommunikationskonsulent, mediegrafiker, sekretær Udviklings- & projektsekretariat: fem projektledere, tre studentermedarbejdere Opgaver Diverse projekter med et bredt ejerskab. Projekter indenfor rekruttering, virksomhedsservice mv., der kræver et bredt fundament for at Silkeborg Vækstforums arbejdsfacon. Mange snitflader mellem Erhvervsservice Odense og Udviklingsforum Odense. Opgaverne skill ejerskab for at sikre realisering. Antager også et mere politisk fokus sammenlignet med Erhvervsservice Odense. Finansiering/ økonomi Erhvervsservice Odense Kr. 6,5 mio. fra kommunen, kr. 0,8 mio. fra Udviklingsforum for konkret opgaveløsning, kr. 1 mio. fra EU's Socialfond. Udviklingsforum Odense Kr. 7 mio. fra kommunen. Forpligtelse til at midlerne skal geares. Fysisk placering af erhvervsorganisation Er placeret i forskerparken ved uddannelsesinstitutioner og Væksthuset. Virksomhederne ved, at hvis det sker noget for dem, så skal m Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Erhvervsservice Odense og Udviklingsforum Odense er kontraktstyrede enheder under borgmesterens afdeling, Odense Kommune. Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Netværksrelationer og ejerskab gennem Udviklingsforum Odense. Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen 100 procent kommunalt finansieret Samhørighed og dynamik i krydsmiljø Udviklingsforum Odense, Erhvervsservice Odense og Væksthus Syddanmark Politik og erhvervsfremme er delt mellem Udviklingsforum Odense og Erhvervsservice Odense Ejerskab og partnerskab via Udviklingsforum Odense Visionen er vigtig og giver afsæt for ambitionsniveauet Iværksætterhus er juridisk i særskilt fond, men med samme bestyrelse som erhvervshuset Fordel at de tre direktører på har et meget tæt arbejdsforhold. Nyt hus under opbygning, hvor alle tre direktører skal bo dør om ny organisering det hindrer lig i lasten Resultatkontrakter mellem aktører og Odense Kommune med basisydelser og specifikke ydelser 4

5 5

6 ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE / INNÓVATORIUM HERNING Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Vision: Foreningens vigtigste opgave er at medvirke til, at områdets virksomheder og iværksættere får hjælp, sparring og inspiration ti Repræsentantskab, bestyrelse og ledelse: Op til 75 personer i erhvervsrådets repræsentantskab: generalforsamlingsvalgte og udpege inspiration for arbejdet i Erhvervsrådet. 16 mands bestyrelse alle er virksomhedsrepræsentanter eller arbejdsmarkedets parter. Ledels Jura: Fusion mellem erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande med henblik på at skabe volumen og styrke. Juridisk er erhvervsrådet en Innovatorium Herning Erhvervsrådet har til huse i Innovatorium Herning Vision: Det bedste innovationshus i Danmark der skaber rammer for nye innovative virksomheder. Innovatorium vil være kendt som iværksættere, forskere, studerende, erhvervsfremmeaktører og virksomheder styrker en gensidig udvikling gennem videndeling og netv Lejere og rammer: m2 med kontorlokaler for virksomheder, iværksættere med vækstpotentiale, studerende/ forskere, erhvervs alt 60 lejere. Vækstiværksættere generelt som særlig målgruppe. Jura og medarbejdere: Innovatorium Herning er en selvejende virksomhed med kommuner og virksomheder som aktionærer. Bestyr aktionærer. Ansatte udgøres af direktør, sekretariatsleder, udviklingskonsulent og teknisk chef: Direktøren er også erhvervsdirektør for Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere Medlemsorganisation: 510 medlemmer Opgaver i huset: Erhvervsservice: Kontrakt med Væksthus Midtjylland vejledning af iværksættere og virksomheder mv. EU-center: Vundet licitation på EU-center, der vejleder virksomheder Klassiske erhvervsrådsopgaver: netværksaktiviteter, lederinspiration, formidling Midtjysk Lederforum: VIP-tilbud til virksomheder med særlige arrangementer initiativet er et tilløbsstykke hvor virksomhedsledere m attraktivt VIP-tilbud til erhvervsrådets medlemmer Bemanding og stabe: 14 medarbejdere i alt: Ledelsen: erhvervsdirektør Sekretariat: sekretariatsleder, bogholder, assistent Erhvervsservice: chefkonsulent, to iværksætterkonsulenter EU-center og projekter: ½ udviklingschef, projektchef, seniorkonsulent og tre projektledere Erhvervsudvikling: ½ udviklingschef, udviklingskonsulent Finansiering/ økonomi Finansiering til konkrete projekter fra kommune, region, stat, EU samt deltagerbetaling. Derudover medlemskontingenter. Resultatkontrakt med kommunerne Herning og Ikast-Brande, der køber erhvervsservice for kr. 3.3 mio., svarende til 7000 timer eller k Medlemskontingenter: kr. 1,8 mio. engagering til lokal medudvikling Kommunen betaler for erhvervsservice erhvervslivet betaler for at organisationen driver erhvervspolitik. Erhvervslivet og projekter m Fysisk placering af erhvervsorganisation og samspil Virksomheder, videnmiljøer, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsaktører bor side om side på den hvide allé i He udstykninger i forbindelse med området. Signal om at der er dynamik på den hvide allé. Det er nemmere at huske hinanden, når ma 6

7 Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Selvstændig interesseorganisation uden politikere i bestyrelsen. Fremhæves som en ikke hensigtsmæssig beslutning, da mange politiske Resultatkontrakt med Herning og Ikast-Brande Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Sekretariatsbetjening og eksterne netværksaktiviteter Sekretariat for Foreningen Herning-Ikast Transportcenter, Midtjysk Lederforum, Herning-Ikast Håndværker & Industriforening og Hån Tætte relationer til beslutningstagere God dialog med ministre, folketingsmedlemmer, regionspolitikere og byråd. Målrettede delegationer med det rette team bag skaber res Interesseret i at etablere en mere systematiseret dialog mellem erhvervsudviklingsaktører Fora/ arrangementer, der samler på tværs Årlig nytårskur for alle interessenter med taler fra centrale beslutningstagere. Midtjysk Lederforum samler erhvervslivet bredt omkring Generalforsamling/ Årsmøde cirka 150 deltagere hver gang. Øvrige samarbejdsrelationer: Tætte samarbejder med uddannelsesinstitutioner Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Én indgang signaleres ved et hus, hvor alle erhvervsinteresser er samlet. Hvis der sker noget, så sker det der. Vigtigt med in Samhørighed ét sted betyder noget! Det er et handikap at kommunen ikke er repræsenteret i erhvervsrådets bestyrelse, og at erhvervsrådet kun fremstår som int stærkt kommunalt link Synergi mellem stærk erhvervsfremme, uddannelses- og videninstitutioner. Et alsidigt hus med mange typer virksomheder og Herning melder sig ind i konkurrencen om nye videncentre og virksomheder. Et stærkt hus med erhverv og tætte koblinger til videncentre og virksomheder kommer til. ERHVERVS- & VIDENCENTER VESTSJÆLLAND, SLAGELSE Formål: Systematisk videnomsætning mellem de private og offentlige virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Formålet m at virksomhederne tjener penge. Organisationens formål er ligeledes at udvikle og vedligeholde et positivt erhvervsklima i regionen. D og iværksættere de bedst mulige vilkår gennem rådgivning, assistance og videnoverførsel. Bestyrelse og ledelse: Op til 9 mand i bestyrelsen. Pladserne fordeles ligeligt mellem offentlige virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og priv erhvervsmand. Bestyrelsen udpeger selv medlemmerne. Ledelsen udgøres af direktøren. Jura: Juridisk er organisationen en erhvervsdrivende fond. Historik: Stiftet i 2004 af 7 kommuner, 2 erhvervsskoler og en række virksomheder. Baggrunden var, at erhvervslivet på Vestsjælland haltede ba uddannelsesniveau, udviklings af nye produkter og vækstvirksomheder. Derfor målrettet satsning i forhold til videnoverførsel. Opgaver i forhold til virksomheder og iværksættere 7

8 Medlemsorganisation: ingen medlemmer. Adskillelse mellem Slagelse Erhvervsråd og Erhvervs- & Videncentret. Adskillelse ud fra ø Erhvervsråd fungerer som paraply for andre mindre erhvervsråd med sociale medlemsaktiviteter. Opgaver i huset: Klassiske erhvervsserviceopgaver med henblik på servicering af iværksættere og virksomheder: iværksætterrådgivning, forretningsudv lederudvikling osv. Slagelse Kommunes udøvende arm på erhvervsserviceområdet. Opgaver og projekter udspringer af et tæt samarbejde mellem Vækstforum på Sjælland, Væksthuset, Slagelse Kommune og andre kom forhold til enkelte ydelser. Rammeaftale med Slagelse Kommune og direkte operatøropgaver for de andre aktører. Indsatsområder: Forskning og projektudvikling, Medarbejderudvikling, Iværksætterusvikling, Virksomhedsudvikling og Netværksudvi Projekter med høj profil: Regionale videnpiloter, Innovation i virksomheder, brugerdreven innovation mv. Generelt ønsker Erhvervs- & Videncentret at lægge sig et niveau over standardservicen. Bemanding og stabe: 15 medarbejdere i alt: Ledelsen: direktør Sekretariat: sekretær og projektassistent Projektadministration: projektadministrator IT- og kommunikation: projektleder og praktikant Erhvervsservice: ni konsulenter iværksættere, virksomheder og projekter Kritisk masse vigtig i konsulentkorpset. Virksomhedspark og samspil med erhvervsservice Ingen virksomhedspark i nær tilknytning. Ingen formaliseret kontakt med erhvervsråd. Finansiering/ økonomi Erhvervsserviceopgaver løses ud fra kontrakt med Slagelse Kommune (kr. 2. mio,). Kr. 1. mio. givet som aktivitetsreserve ved grundlæ Øvrige midler fra Ministerier, Regionen, Vækstforum og Væksthus. Omsætning på kr. 12 mio. Fysisk placering af erhvervsorganisation Er placeret i nærheden af gymnasiet, handelsskole, handelshøjskolecenter og Selandia Uddannelsescenter Samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommune Kontraktstyring ved aftale med borgmesterkontoret, Slagelse Kommune Netværkssamarbejder og samarbejdsrelationer Tæt samarbejde med Vækstforum, Væksthus og ministerier. Stærkt fokus på vækstdriveren videnoverførsel : Tæt kobling til mere end 40 videninstitutioner i Danmark Konklusion: Synlighed og effekt i forhold til målgruppen Ambitionsniveauet skal sættes højt Stærkt fokus på vækstdriveren videnoverførsel i forbindelse med projekter for iværksættere og virksomheder Se organisationen som en regional og national spiller Tæt makkerskab med Vækstforum på Sjælland om projekter udenfor traditionel Væksthus-erhvervsservice Synlighed gennem annoncering, presse og kommunikationssupport fra IT- & Kommunikationsafdeling 8

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervsrådet bygger bro. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Birk Centerpark 40. DK-7400 Herning

Erhvervsrådet bygger bro. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Birk Centerpark 40. DK-7400 Herning Erhvervsrådet bygger bro Organisation Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Erhvervspolitik Sekretariat Erhvervsservice EU Center Erhvervsudvikling Erhvervspolitik Torben Henriksen Erhvervsdirektør Erhvervsrådet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Aftalestyring erfaringer og refleksioner

Aftalestyring erfaringer og refleksioner Aftalestyring erfaringer og refleksioner Fra papirløst til ægteskabskontrakt Kim Kofod Hansen Randers Kommune Iværksætterpolitik... Herning 31. marts 2009-1 1 Arbejdsdelingen Bestillere Udførere Byråd

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene!

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene! For iværksættere og virksomheder om erhversservice i 10spørgsmål Favrskov Kommune Her finder du svarene! 2 Har du en god idé og vil starte egen virksomhed? 1Hvis du er en nystartet virksomhed eller overvejer

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Iværksætteri en undervurderet beskæftigelsesmulighed?. Ridha Shimi, Iværksætterkonsulent, Udvikling Odense Erhvervsservice. Odense Kommune

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Toprække I forbindelse med REG LABs Årskonference 28. maj 2015 blev foreningens 10- års jubilæum markeret.

Toprække I forbindelse med REG LABs Årskonference 28. maj 2015 blev foreningens 10- års jubilæum markeret. TI ÅR MED REG LAB Toprække I forbindelse med REG LABs Årskonference 28. maj 2015 blev foreningens 10- års jubilæum markeret. REG LABs første årskonference blev afholdt i Odense Kongrescenter 10. februar

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Erhvervsdirektør til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere