Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren."

Transkript

1 Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr D Projektets samlede demonstrationseffekt Samlede antal deltagere ved demonstrationerne: 455 deltagere Samlede antal hits på dokumentationsmaterialet: sidevisninger 1. Projektets titel Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier - demonstration 2. Formålet med projektet Projektets formål er at demonstrere, hvordan optimal udnyttelse af moderne kommunikationsteknologier kan yde et væsentligt bidrag til sikring af, at produktionen på landbrugsbedrifter sker ved udnyttelse af den nyeste viden. Dette vil bidrage til at sikre et robust produktionsmiljø og mere konkurrencedygtige fødevarer, samt et bedre miljø i form af reduceret næringsstofudledning og bedre husdyrvelfærd. 3. Gennemførte aktiviteter og resultater A. Optimal udnyttelse af IKT ved vidensopbygning Aktiviteter DLBR IT Kundecenter forestod opgaven med at finde seks bedrifter, der var villige til at lade sig IKT optimere. Opgaven var ikke ligetil tiden er en vigtig faktor for landmanden, hvorfor en del var skeptiske mht. at deltage i en sådan demonstration. Indsatsen omkring optimering af IKT anvendelsen omfattede typisk tre elementer: Gennemgang af muligheder for ændret brug af deciderede landbrugsfaglige programmer. Udnyttelse af muligheder via internet og mobil telefon. Potentielle gunstige investeringer i bedriftens IKT struktur så som kabling, trådløs, webcams og proces udstyr. De to førstnævnte blev udført af medarbejdere fra Videncentret. Sidstnævnte opgave af firmaet TNM IT, der har specialiseret sig indenfor IKT installationer i landbruget. TNM IT har for hver bedrift samt for yderligere seks bedrifter, der deltager i demonstration af smartphones, udarbejdet konkrete forslag til og tilbud på løsninger tilpasset den enkelte bedrift. Der er gennemført en analyse af deltagende bedrifters brug af landmandsrettede tjenester fra Videncentret, i det omfang at disse kræver indlogning. Resultater Denne aktivitet har ikke givet de forventede demonstrative effekter. Som det fremgår af analysen af deltagende landmænds brug af internetbaserede tjenester fra Videncentret, kan der ikke aflæses nogen systematiske ændringer efter deres optimering. Der er udarbejdet et sammenfattende notat over de primært hardwaremæssige tiltag, som blev afdækket ved TNM IT s gennemgang af 11 bedrifter. Disse tiltag er først ved at blive Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 1 af 6

2 implementeret, hvorfor der efterfølgende kan komme en demonstrationseffekt. B. Virtuelle ERFA grupper Aktiviteter Baseret på arbejdet i det tilhørende udviklingsprojekt blev der valgt at benytte Yammer som platform for de virtuelle arbejdsgrupper. Afgørende for dette valg var, at Yammer som en net baseret tjeneste kræver minimal tilpasning; der er ikke behov for teknisk vedligehold; systemet er decideret målrettet vidensdeling i lukkede grupper og sidst men ikke mindst, at Yammer s brugergrænseflade har mange fælles træk med Facebook. Med henblik på erfaringsopbygning blev der i flere omgange forsøgt at etablere en kontakt til de ansvarlige for et velkørende socialt netværk målrettet svenske landmænd (Bondeliv.se). Jobskifte og senest ejerskifte har indtil videre forhindret et nærmere samarbejde. Erfaringsopbygningen er derfor sket ved benytte Bondeliv.se på brugerniveau. Det blev forsøgt at rekruttere deltagere til virtuelle erfagrupper via annoncering på Landmand.dk. Annonceringen blev ved brug af Landmand.dk s personaliseringsmuligheder begrænset til alene medlemmer af en række landboforeninger i det syd-, midt- og vestjyske område. Efter flere uger måtte vi konstatere, at der ikke meldte sig et tilstrækkeligt antal. Derfor blev der taget kontakt til rådgivere, der arbejder med erfagrupper. Via disse kontakter blev følgende tre erfagrupper udrustet til også at eksistere virtuelt: Slagtekalve erfa gruppe med syv specialiserede slagtekalveproducenter i det midtjyske område. Gruppens tilknyttede rådgiver er Per Spleth, Team Kødproduktion, Videncentret. AMS erfagruppe med syv mælkeproducenter i Vestjylland, der alle har automatiske malkesystemer (robotter). Gruppens tilknyttede rådgiver er kvægrådgiver Martin Mikkelsen, Vestjysk Landboforening. Unge dynamiske økologer med syv økologiske landmænd i Vestjylland. Gruppens tilknyttede rådgiver er chefrådgiver Ida Ringgaard, Vestjysk Landboforening. Der blev yderligere oprettet en udelukkende virtuel erfa gruppe for de deltagere i demonstrationen af smartphones, der fik stillet en android baseret mobil til rådighed. Erfa grupperne blev introduceret til brugen af den virtuelle platform (Yammer) af en medarbejder fra Videncentret. Sideløbende blev der produceret vejledningsmateriale i form af en række screencasts, og dette materiale blev synliggjort på de enkelte deltageres Min Side på Landmand.dk. Slagtekalve gruppen blev tillige udstyret med webcams og introduceret til et supplerende system (HP Gabble), der benytter korte video beskeder i stedet for tekst. For at gøre det let for de til erfagrupperne knyttede rådgivere at levere indspark til gruppernes netværksaktiviteter, blev der ved brug af Ping tjenesten udviklet en procedure, således at rådgiveren med nogle få klik kan slå en relevant artikel op på gruppens væg i Yammer. Resultater Der er etableret fire virtuelle erfagrupper tre på basis af eksisterende grupper og en ny med henblik på at udnytte sociale netværk til at styrke erfaringsdelingen mellem deres fysiske møder. Aktiviteten i det virtuelle rum har overvejende ligget på et lavt niveau, hvilket primært Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 2 af 6

3 kan tilskrives mange af deltagernes relative sjældne brug af pc er samt, at der naturligvis kræves tid, inden denne mulighed er blevet en naturlig del af den kommunikative værktøjskasse. Muligheden for at benytte video chat i den interne kommunikation blev ikke udnyttet. Det var opløftende at konstatere, at deltagende rådgivere absolut godt kunne se potentialet i at benytte den virtuelle platform til vidensdeling med deres erfa gruppe. I 2011 vil Videncentret fortsat arbejde med virtuelle erfa grupper, og her vil fokus baseret på indhøste erfaringer blive lagt på rådgiverens engagement og muligheder. C. Øget tilgængelighed via mobile teknologier Aktiviteter Fra medio 2010 accelererede smartphones markedet voldsomt drevet frem af især udviklingen af tusindvis af småprogrammer de såkaldte apps. Traditionelt har Nokia og Sony Ericsson været de store på det danske mobil marked. Det billede er nu i hastig forandring. Nu samler interessen sig om smartphones udstyret enten med IOS (iphone) eller android styresystemet. En analyse af denne udvikling blev lagt til grund for valg af mobiler til brug i demonstrationsprojektet. Det blev vurderet, at iphone verdenen lå for langt væk fra landmandens verden, hvorfor der primært blev valgt at benytte forskellige HTC modeller med android styresystemet. Videncentret har udviklet mobile applikationer inden for kvæg, svin og planteproduktion. Disse kører alene på Windows Mobile 6.5, hvor nogle landmænd fik udleveret mobiler med dette system. Deltagere til demonstrationen blev fundet via annoncering på Landmand.dk ved brug af samme teknik som beskrevet under virtuelle erfa grupper. Nogle få interesserede blev fravalgt pga. at de i forvejen havde smartphone. En smartphone er meget lig en ny pc er nytteværdien er afhængig af, at der installeres relevante programmer. Derfor blev der brugt nogen tid på at afdække relevante apps, hvorefter de enkelte mobiler blev konfigureret med en basisopsætning, der yderligere blev tilpasset forventede behov hos den enkelte landmand, givet hans bedrift og lokalisering. Mobiltelefoner blev afleveret hos landmanden, idet der samtidig blev givet en instruktion i brug af mobilen inkl. hjælp til opkobling på hans trådløse net. Nogle fik endvidere hjælp til at forbinde mobilen med deres og evt. kalender konto. For at støtte landmændene i deres brug af de nye mobiler blev der lavet en hjemmeside med 15 video instruktioner. Der blev yderligere etableret en virtuel erfagruppe i Yammer, hvor Videncentret løbende har besvaret spørgsmål og opslået tips om brug af de android baserede mobiler. En tilsvarende tilbud er etableret på Sharepoint til de landmænd, der fik udleveret Mobile 6.5 mobiler. Der er i to omgange gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende landmænd. Der vedligeholdes løbende en offentlig tilgængelig kommenteret liste indeholdende de apps, der kan have størst relevans for landmanden. Pt. er det alene generelle apps indtil nu er med undtagelse af apps en mobil.landmand.dk ikke udviklet apps målrettet deciderede landbrugsrelaterede problemstillinger Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 3 af 6

4 Resultater Demonstrationen med smartphones gav bl.a. følgende tre svar: Smartphones holder overraskende godt til de hårde betingelser, som landmanden byder dem. Ingen telefoner gik i stykker eller kom til at se medtagede ud. Flertallet af landmænd foretrækker smartphonen frem for deres traditionelle og velkendte taste-model. I runde tal endte 3 ud af 4 med at bruge den nye smartphone. Vejr radar og prognose; aktie og valuta data,; kameraet, kalenderen, SMS og modtagelse af var topscorere blandt de funktioner, som smartphonen tilbyder. Indtastning af tekst blev bedømt som værende det mest negative. Forsøget med smartphones har vist, at de er tilstrækkelig robuste ingen telefoner er gået i stykker og de er næppe blevet skånet: Deltagende landmænd fik udleveret en skriftlig bekræftelse på, at de ikke ville blive gjort ansvarlige for ødelagte mobiler. Forsøget viste også, at flertallet af landmænd har formået i ganske høj grad at bruge smartphonens muligheder. 4. Projektets effekter 4.1 Udbredelsespotentialet Potentialet ligger især i en øget anvendelse af smartphones. Alle landmænd (ca ) bruger en mobil dog pt. primært til at snakke og sms. Et realistisk bud er, at landmænd inden for et år vil have en smartphone forudsat, at der kommer gang i udviklingen af apps og sites målrettet landmandens behov. Dette projekt demonstrerer potentialet og bidrager dermed til at speede udviklingen op. Virtuelle erfagrupper vil i langsom takt blive udbredt via rådgivere, der bliver opmærksomme på denne kommunikationsforms effektivitet. 4.2 Gennemslagskraft a. Generelt Projektets effekt er større end en overfladisk betragtning lader ane. Det er vigtigt at gøre sig klart, at udgangspunktet var Nokia håndværkermodellen og Facebook, som noget, man da havde hørt om. Set i det lys har projektet vist, at mange landmænd evner og med fordel kan udnytte IKT teknologien mere offensivt end tilfældet er nu. Dette gælder især mulighederne ved brug af smartphones. Der er i forbindelse med projektet etableret nyttige relationer til virksomhederne TNM IT, der har specialiseret sig i IT assistance til landbrugsbedrifter og til DLG Tele, der er en af de væsentlige udbydere af netadgang til landmænd. Synergi effekter af disses relationer vil bidrage til en høj gennemslagskraft fremadrettet. b Det samlede antal demonstrationer, der er gennemført i projektet: 6 c. Det samlede antal deltagere, der har været til demonstrationsprojektet: 455 d. Det samlede antal hits på dokumentationsmaterialet: e. Link til hjemmeside med artikler og dokumentationsmateriale: f. Seminar, kongres, åbent hus, erfagruppe, kursus o. lign.: Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 4 af 6

5 Arrangement Dato Sted Antal deltagere Agromek /11-3/12 Herning 200 Erfagruppe Slagtekalve 7/ Tovhøjvej 4, 8381 Tilst 6 Plantekongressen /1 Herning 50 Erfagruppe AMS 18/ Ulfborg Kirkebyvej 37, Ulfborg Erfagruppe Unge økologer 18/ Herningvej 3-5, Ringkøbing Den Teknologiske Landmand 18/ Ringsted 45 Den Teknologiske Landmand 19/ Tangesø Centret 30 Den Teknologiske Landmand 20/ Ørum Djurs 35 Kvægkongressen /2-1/3 Herning 40 Den Teknologiske Landmand 3/ Randers Effekt på specifikke indsatsområder a. Skabelse og sikring af arbejdspladser Udnyttelse af muligheder for personaliseret og målrettet information sikrer landbrugets konkurrenceevne og dermed fastholdelse af arbejdspladser. Dansk landbrugs fortsatte eksistensberettigelse står og falder med, at erhvervets brug af ny viden og nye teknologier giver produktivitetsgevinster, der overgår ulemperne ved det relativt høje omkostningsniveau i Danmark. b. Styrkelse af konkurrenceevnen Som ovenstående. c. Formindskelse af ammoniakfordampning og lugtgener Mobil adgang til ajourføring af logbog for flydelag på gylletanke og forbedrede vejrtjenester vil bidrage til at reducere ammoniakfordampning fra gylletanke og ved udbringning. d. Reduktion af pesticidforbruget eller reduktion af miljøbelastningen fra anvendelse af pesticider Mobil adgang til forbedrede vejrtjenester samt videobaserede instruktioner om pesticidanvendelse vil bidrage til at sikre korrekt og mindst mulig brug af pesticider. 5. Deltagere og kontakter i projektet Navn Adresse Adresse Postnr. og by Jan Pedersen Møldrupvej Møldrup Peder K. Nielsen Møgelbyvej Sporup Ulla Rasmussen Vranumvej Viborg John Frederiksen Holstebrovej Viborg Bente Frederiksen Holstebrovej Viborg Aksel Bonne Jensen Hovedvejen Fårup Lars Fisker Tinghøjvej 96 Råsted 8920 Randers Carsten Jensen Gammel Landevej Trige Martin Hjort Jensen Øster Snedevej Bredal Tommy Jacobsen Jerlevej Vejle Nis Hjort Damkærvej Børkop Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 5 af 6

6 Flemming Jensen Bjerregravvej Randers NV Hans Peter Hansen Ladelundvej 98 Malt 6600 Vejen Jan Aagaard Nielsen Hølkenvej Odder Bent Bremer Hansen Grøndalvej Horsens Asger Hedemand Stenstrup Byvej Arden Peter Madsen Lundgårdsvej Arden Anders Voldbjerg Romdrupvej Klarup Kurt Pedersen Århusvej Randers Niels Chr. Beck Åstrupvej Juelsminde Laurs Nielsen Kærvej Storvorde Bjarne Refsgaard Trehøjevej Vildbjerg Søren Rasmussen Præstevejen Holsterbro Douwe van Diejk Feldborgvej Aulum Peter Søbye Sivlandvænget Odense Gunner Mouridsen Egvad Kirkevej Tarm Ole Kjeldgaard Stampe Hovervej 85 Hover 6971 Spjald Peder Nagstrup Ulfborg Kirkebyvej Ulfborg Per Søndergaard Røjklitvej Ringkøbing Arjan Mager Sittrupvej Ulfborg I/S Svend & Kjeld Pedersen Røjklitvej Ringkøbing I/S Vennergård v/niels Chr. Vennervej 17 Velling 6940 Lem og Anton Andersen Rudy Mikkelsen Sønderland 1 Hover 6971 Spjald Jan Mogensen Ladegårdsvej 1 Opsund 6920 Videbæk Peter Graversen Vestervej Tim Karsten Sig Nørrevej Ulfborg Kim Nielsen Vennervej Ringkøbing Gunnar Vad Jørgensen Skorkærvej Ulfborg Lars Kristensen Knudsigvej 7 Råsted 7570 Vemb Ida Ringgaard Herningvej Ringkøbing Martin N. Nielsen Herningvej Ringkøbing Lars Thinggaard Ebeltoftvej Randers Troels Rasmussen Firkløvervej 11 Lindum 8830 Tjele Niels Th Jensen Tovhøjvej 4 Geding 8381 Tilst Bent Askholm Hylkevej 3 Horndrup 8660 Skanderborg Steen Pedersen Sdr. Rindvej Viborg Claus Berg Tinghøjvej 48 Vammen 8830 Tjele Søren Glud Fælledvej 30A 8830 Tjele Per Spleth Agro Food Park Aarhus N 6. Eventuelle yderligere oplysninger Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 6 af 6

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Af Martin Hedal Maj 2011 Titel Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Hovedforfatter

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere