EnergiEftersyn. Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EnergiEftersyn. Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig"

Transkript

1 EnergiEftersyn Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig Søren Damgaard Olsen, Fragevej 69, 4760 Vordingborg gennemsnitligt varmeforbrug gennemsnitligt elforbrug gennemsnitligt vandforbrug Enhedsprisen for varmen er beregnet udfra et forbrug af både Olie og Brænde og er altså en gennemsnitspris af disse. Solfangerenes bidrag er ikke medregnet i rapporten. I rapporten kan I læse energivejlederens bud på hvilke muligheder I har for at energiforbedre jeres bolig. I får også et overblik over hvilke tiltag som bedst kan betale sig.

2 s. /17 Jeres forbrug kr. Kære Søren Damgaard Olsen Jeg har d gennemgået jeres bolig og vi har sammen set på jeres energi- og vandforbrug. I har et gennemsnitligt varmeforbrug, gennemsnitligt elforbrug og gennemsnitligt vandforbrug i forhold til andre. Jeres samlede udgifter beløber sig til kr. Ved at følge energivejlederens råd og forslag i denne rapport kan I opnå en potentiel besparelse på 6 % svarende til 5.80 kr. årligt. Helt generelt er et af de vigtigste spareråd at følge jeres energiforbrug hver måned. Man kan typisk opnå en pæn besparelse på energiforbruget ved små ændringer i den daglige adfærd, eksempelvis ved at Jeres potentielle besparelse er 6 % svarende til 5.80 kr. spare på det varme vand i forbindelse med brusebad, vurdere om jeres hårde hvidevarer har den rette energimærkning (A+++), undgå at elektronisk udstyr som fjernsyn, pc er m.m. står på standby, vaske ved lavere temperaturer, skift 90 grader kogevask ud med en 60 grader kogevask, slukke lyset efter sig. Hvis I ønsker at nedsætte energiforbruget og dermed jeres el- og varme omkostninger, vil jeg anbefale jer at igangsætte følgende tiltag, som har en god tilbagebetalingstid: Forslag til tiltag Energiforbedring Årlig besparelse (Kr.) Estimeret pris (Inkl. moms) Estimeret tilbagebetalingstid Tilskud (Kr.) Udskiftning af vinduer type 86, ,- 58 år 71,- CO - udledning 9.0 ton 8.0 ton 7.0 ton 6.0 ton 5.0 ton 4.0 ton 3.0 ton.0 ton 1.0 ton 0.0 ton Før besp. Efter besp. Ved at følge anbefalingerne her i rapporten har I mulighed for at spare 7.4 ton CO og derved bidrage til at Danmark når sin energibesparelsesmålsætning i 050. Yderdøre 41, ,- 80 år 70,- Konvertering til Luft / Væske anlæg Troels Bergendorff Energiservice 1.073, ,- 65 år 7.875,- Hulmursisolering 3.709, ,- 4 år.18,- Jeres Nykredit rådgiver kan hjælpe jer med at finde en finansieringsløsning, som passer til jeres økonomi. Den estimerede pris giver et fingerpeg om, hvor meget I skal regne med at investere i forbedringen. Når I har fået en specifik pris fra jeres egen håndværker, kan I regne ud hvor mange år der går, før jeres investering er tjent hjem ved at bruge følgende formel: Investering (kr.) / årlig besparelse (kr.) = antal år. Denne beregning er eksklusiv finansieringsomkostninger. I kan finde en håndværker, som er med i en garantiordning her: Her kan I også se om håndværkeren er uddannet energivejleder. Kontakt jeres rådgiver i Nykredit Ring på , hvis I vil have et finansieringstilbud på energiforbedringerne.

3 s. 3/17 Nøgletal El - jeres årsforbrug Bruger I lidt eller meget? Det kan I få en idé om ved at sammenligne jeres forbrug med tilsvarende husstande. Jeres forbrug Tilsvarende husstand Her kan I se, hvor stort jeres elforbrug er, og hvor meget en tilsvarende husstand bruger. Læs i rapporten hvor meget I kan spare kwh 3.75 kwh Varme - jeres årsforbrug Jeres forbrug Tilsvarende husstand Her kan I se, hvor meget varme I bruger, og hvor meget huse fra samme byggeperiode og i samme størrelse bruger i gennemsnit. kwh Vand - jeres årsforbrug Jeres forbrug Tilsvarende husstand Her kan I se, hvor meget vand I bruger, og hvor meget der normalt bliver brugt i andre husstande med samme antal beboere m 3

4 s. 4/17 Klimaskærm Husets klimaskærm består af tag, ydervægge, døre, vinduer og gulve. Varmetabet fra klimaskærmen sker fra husets overflader og gennem utætheder. Man kan minimere varmetabet ved at efterisolere, ved at skifte vinduer og døre og ved at tætne huset. Typisk fordeling af varmetab Utætheder 15-0 % Tag 5-40 % Ydervægge 0-30 % Vinduer 0-5 % Terrændæk/gulv 15 % Utæthederne optræder typisk ved tagfoden, gennem fuger og sprækker og hvis vinduer og døre ikke slutter tæt. Et termofoto kan vise hvor varmetabet er størst. Ved at tætne og efterisolere kan opnås et lavere varmetab. Det betyder ikke kun at varmeregningen bliver lavere, men også at komforten og indeklimaet bliver forbedret. I vil opleve varmere overflader og mindre træk, der hvor I har energirenoveret.

5 s. 5/ mm efterisolering = besparelse på 0 kr. (4 kwh/m ) Efterisolering af loft (ca. 0 m ): Der er 100 mm isolering på loftet. Der er 100 mm i mellemdæk. Det er ikke muligt at efterisolere yderligere. mm efterisolering = besparelse på 0 kr. (6 kwh/m ) Efterisolering af skunk (ca. 0 m ): 300 mm efterisolering = besparelse på kr. (0 kwh/m ) 48 m skunk er isoleret med 50 mm. Der kan ikke efterisoleres yderligere. mm efterisolering = besparelse på kr. (0 kwh/m ) Efterisolering af skråvægge / loft til kip (ca. 0 m ): 300 mm efterisolering = besparelse på kr. (0 kwh/m ) Den eksisterende isoleringstykkelse skønnes at være Andet. 60 m skråvæg er isoleret med 50 mm. Der kan ikke efterisoleres yderligere. mm efterisolering = besparelse på kr. (0 kwh/m )

6 s. 6/17 Ovenlysvinduer (3 stk. - i alt ca. 3 m ): De eksisterende ovenlysvinduer er fra år 1985 og har -lags termorude (U=3,1 W/mK). I kan spare 90 kwh/m om året ved at skifte til ovenlysvinduer med energitilskud større end 0 kwh/m pr. år, svarende til 113 kr/år. Prisniveauet varierer alt efter hvilken type ovenlysvinduer I vælger, men vil typisk ligge i størrelsesorden kr. pr. vindue. inkl. moms. Dvs. tiltaget er tilbagebetalt på ca. 133 år. Indhent tilbud på arbejdet for at få den rigtige pris. Vælger I lavenergi ovenlysvinduer med energitilskud større end 10 kwh/ m pr. år, sparer I 100 kwh/m om året, svarende til 16 kr/år. Prisniveauet varierer alt efter hvilken type ovenlysvinduer I vælger, men vil typisk ligge i størrelsesorden kr. pr. vindue. inkl. moms. Dvs. tiltaget er tilbagebetalt på ca. 167 år. Indhent tilbud på arbejdet for at få den rigtige pris. Overvej om der er behov for solafskærmning. Udvendig solafskærmning er mest effektiv til at holde varmen ude. Skal vinduet kunne anvendes som redningsåbning skal det have en vis størrelse og udformning. Hulmursisolering (ca. 96 m ): mm isolering = besparelse på kr. (9 kwh/m ) I har oplyst, at jeres hulmur er uisoleret. Ved efterisolering af hulmuren ved indblæsning af mm isolering sparer I 9 kwh/m. Dvs. ca kr. med jeres nuværende varmeforbrug. Erfaringsmæssig pris: kr. inkl. moms. Dvs. tiltaget er tilbagebetalt på ca. 4 år. Indhent tilbud på arbejdet for at få den rigtige pris. Muren er isoleret indvendig med 100 mm Rockwool.

7 s. 7/17 kr. omregnet til 10 kwh/ m årligt i besparelse ved B mærkede vinduer. Vinduer (0 stk / ca. 0 m ): De nuværende vinduer er -lags termorude (U=3,1 W/mK). Der er 8 stk vinduer i stueplan, som ikke anbefales skiftet. kr. omregnet til 140 kwh/ m årligt i besparelse ved A mærkede vinduer. 86 kr. omregnet til 10 kwh/ m årligt i besparelse ved B mærkede vinduer. Vinduer (1 stk / ca. 1,7 m ): De nuværende vinduer er -lags termorude (U=3,1 W/mK). Gavlvindue på 1. sal bør udskiftes. 100 kr. omregnet til 140 kwh/ m årligt i besparelse ved A mærkede vinduer. Yderdøre (3 stk / ca. 7 m ): 5 mm isolering = besparelse på 41 kr. (140 kwh/m ) Jeres yderdør har % rudeareal med termorude Døren er fra år I kan spare 140 kwh/m ved at skifte til en ny dør med mindst 5 mm isolering og -lags energirude. Dvs. 41 kr. med jeres nuværende varmeforbrug. I kan spare 150 kwh/m ved at skifte til en lavenergidør med mindst 35 mm isolering og 3-lags energirude. Dvs. 441 kr. med jeres nuværende varmeforbrug. Prisniveau for en yderdør med eller 3 lags energirude: Meget varierende afhængig af type, materiale og kvalitet. Alle yderdøre er gamle og bør skiftes, for nedbringning af kuldebroer og træk.

8 s. 8/17

9 s. 9/17 Årlige besparelser ved tiltag Oversigt over besparelser i kr. 1. mulighed. mulighed Her kan I se besparelsespotentialet, hvis I energiforbedrer jeres klimaskærm. Besparelserne er beregnet med udgangspunkt i jeres nuværende varmepris. Hvis den ændrer sig, eller hvis I energiforbedrer jeres varmekilde, vil beløbene ændre sig. Det samme gælder, hvis jeres forbrugsmønster ændrer sig. Udskiftning af vinduer type Type A Type B Yderdøre Lavenergidør Standarddør Konvertering til Luft / Væske anlæg Hulmursisolering mm

10 s. 10/17 Installationer Varmeanlæg Jeres hus opvarmes af Olie. Anlægget er fra år 007. Effektiviteten af jeres oliefyr vurderes at være ca. 95 %. Oliefyr med solfanger anlæg. Jeg vil anbefale jer at I beholder jeres nuværende varmekilde Serviceeftersyn, drift og vedligeholdelsesomkostninger er ikke indeholdt i de anslåede besparelser / tilbagebetalingstid. Vær opmærksom på, at besparelserne er beregnet ud fra jeres nuværende varmeforbrug. Jeg anbefaler at I starter med at efterisolere før I evt. investerer i en varmepumpe. Det vil dog betyde en lidt længere tilbagebetalingstid på ny varmeforsyning. Behold oliefyr til det er udtjent, og skifte derefter til varmepumpe, for billigere varmeregningen. Derved bliver huset til et EL hus, og kilowattimerne bliver ca 50 øre billigere pr kw, efter de første 0 kw. Nedenfor kan I se jeres forskellige muligheder: Konvertering til luft væske varmepumpe Ved konvertering til en luft væske varmepumpe med en normeffektfaktor på 3.8 bliver jeres elforbrug til varmepumpen ca kwh/år. I sparer kr/år i forhold til jeres nuværende varmeomkostning ved en elpris på 1.5 kr. pr. kwh. Prisniveauet for en ny installation ligger typisk i størrelsesordenen kr. inkl. moms. Dvs. anlægget er tilbagebetalt på ca. 65 år. Indhent tilbud på arbejdet for at få den rigtige pris. Beregningseksempel ved udskiftning til luft/væske varmepumpe.

11 s. 11/17 Besparelsesmuligheder Besparelse på kwh Konvertering til luft væske varmepumpe Her kan I se hvor meget energi I sparer årligt ved at udskifte jeres nuværende varmekilde, alt efter hvilket alternativ I vælger kwh Besparelse kr. årligt Konvertering til luft væske varmepumpe Her kan I se hvor meget I sparer årligt, når jeg regner med de energipriser, som er nævnt i rapporten. Der er ikke meget der tyder på at energipriserne vil falde. Engangsudgift kr. inkl. moms Konvertering til luft væske varmepumpe Her kan I sammenligne størrelsesorden på jeres investering. Sammenlign investeringen med besparelsen for at se hvilket tiltag der giver den bedste tilbagebetalingstid. Husk at medregne omkostninger til drift og vedligehold hvis I vil have det mere præcist kr.

12 s. 1/17 El-installationer Solcelleanlæg til elproduktion Jeres tag er ikke egnet til solceller. Ventilation Selv om huset skal være tæt er det stadig vigtigt at lufte ud. Luft ud flere gange dagligt til luften føles frisk. Hvor længe I skal lufte ud afhænger af vind og vejr og om I kan skabe gennemtræk gennem huset. Hvis det er koldt ude, så skru ned for varmen mens I lufter ud. Husk at lufte ud efter badning. Brug altid emhætten når I laver mad. God udluftning fjerner både fugt og skadelige dampe fra boligen. Jo mere fugtig luften er, jo mere energi skal der til for at varme den op. Et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding kan være en god investering for indeklimaet. Husk at vedligeholde og rengøre anlægget og at indstille temperaturer og driftstider. Et nyt ventilationsanlæg skal overholde bygningsreglementets krav. Selv om I har et ventilationsanlæg må I gerne lufte ekstra ud efter behov.

13 s. 13/17 10 % svarende til.046 kr. kan spares blot ved at være bevidst om energiforbruget og have gode energivaner. Gode råd om jeres energi- og vandforbrug Vi talte om, at en effektiv energistyring ofte er første skridt på vejen til energibesparelser. Det er ikke usædvanligt at opnå besparelser på 10 % blot ved at være bevidst om energiforbruget og have gode energivaner. Fx kan I spare 4 5 % på varmeregningen blot ved at sænke rumtemperaturen 1 grad.

14 s. 14/17 Hold øje med forbruget Prøv at aflæse målerne om aftenen inden I går i seng og igen om morgenen, så snart I står op. På den måde kan I se jeres boligs tomgangsforbrug. I kan også prøve at registrere forbruget mens I er på ferie og huset er alene hjemme. Hvor meget energi bliver der brugt? Vandmåleren skal helst stå helt stille, når I ikke er hjemme, - ellers er der en utæthed et sted, en vandhane der drypper eller et toilet der løber. I kan spare på vandregningen ved at skifte toilettet til et med lavere skyl (vær opmærksom på afløbsforholdene). I kan spare ca 10 m3 altså 408 kr om året. Jeg anbefaler også, at I forsøger jer med vandspareperlatorer til håndvask og køkkenvask armaturer, samt vandspare-armatur til jeres bruser. Det er lidt smag og behag, om man synes, der kommer vand nok ud. A++ Se efter energimærket, når I vælger hårde hvidevarer. Hårde hvidevarer Vær bevidst når I køber hårde hvidevarer. Se efter energimærkningen. Set over levetiden kan det blive adskillige tusinde kroner til merforbrug. Jeres køleskab er 10 år gammelt og mærket A. Det kan ikke betale sig at skifte ud på nuværende tidspunkt. Jeres fryser er 0 år gammel og mærket Ukendt. Det kan ikke betale sig at skifte ud på nuværende tidspunkt. Jeres vaskemaskine er 5 år gammel og mærket A. I har oplyst at I bruger jeres vaskemaskine ca. 4 gange om ugen. Det kan ikke betale sig at skifte ud på nuværende tidspunkt. Jeres tørretumbler er 5 år gammel og med aftræk. I har oplyst at I bruger jeres tørretumbler 1 gange om ugen. Så længe I ikke bruger tørretumbleren mere end 1 gange om ugen, kan det ikke betale sig at skifte den. Men når den er udtjent, så anbefaler jeg en A mærket tørretumbler. Vinterne Jeres opvaskemaskine er 7 år gammel og mærket A. I har oplyst at I bruger jeres opvaskemaskine gange om ugen. Så længe I ikke bruger opvaskemaskinen mere end gange om ugen, kan det ikke betale sig at skifte den. Men når den er udtjent, så anbefaler jeg en A mærket opvaskemaskine. Jeres ovn er 5 år gammel og mærket Ukendt. I har oplyst at I bruger jeres ovn 3 gange om ugen. Så længe I ikke bruger ovnen mere end 3 gange om ugen, kan det ikke betale sig at skifte den. Men når den er udtjent, så anbefaler jeg en A mærket ovn. Kogeplader (komfyr 5 år )

15 s. 15/17 Vær opmærksom på elforbruget når I køber ny teknik fx IT Spillekonsoller TV Hobby fx terrarie, akvarie, serverdrift Solarium Det gælder både forbruget, når udstyret er i drift og på standby. Der er 8760 timer i et år, så selv et lille forbrug løber op på et år og i udstyrets levetid. Fx vil et lille konstant forbrug på blot 10 Watt koste 175 kr. om året. Lokale forhold Læs afsnittet lokale forhold og få at vide hvordan I kan søge tilskud til energiforbedringer hos jeres energiselskab. Hvis energivejlederen har kendskab til andre muligheder I bør være opmærksom på, kan I også læse det her. Som privatkunde kan I få tilskud til en lang række energiforbedringer. Helt konkret betyder det, at I med afsæt i de anbefalinger der står angivet i EnergiEftersynsrapporten kan søge om tilskud hos DONG Energy og dermed få en besparelse på den energieffektivisering I beslutter at igangsætte. Der er en række regler der skal overholdes: Når I søger om tilskud fra DONG Energy, overdrager I retten til at indberette besparelsen til os. I må gerne indhente tilbud, men ikke igangsætte arbejdet før I har hørt fra os. Hvis I selv udfører arbejdet, skal I ansøge førend I indkøber materialet. Bagatelgrænsen for besparelser der kan opnå tilskud er kwh. I kan kun søge om tilskud én gang for hver energiforbedring. I kan kun søge om tilskud til den samme energiforbedring ét sted. Du kan læse meget mere om tilskudsreglerne på DONG Energys hjemmeside eller kontakte os på

16 s. 16/17 Baggrund for rapporten / hvis I vil vide lidt mere: EnergiEftersynsrapporten er vejledende og kan fx bruges i forbindelse med indhentning af tilbud fra håndværkere. De forventede energibesparelser vil i praksis variere afhængig af jeres energivaner og adfærd. Brug af lokal håndværker Der er flere mulige håndværkere i jeres område. Nogle af dem er specialiserede indenfor totalløsninger i energirenovering, andre har et speciale. I kan finde en lokal håndværker, som er med i en garantiordning her: Her kan I også se om håndværkeren er uddannet energivejleder. I kan også spørge jeres nabo om en god håndværker, de har brugt. Husk at valget er jeres. Håndværkeren vil altid have ansvaret for at arbejdet gennemføres korrekt og efter gældende forskrifter og god byggeskik. Det er vigtigt at energirenoveringen bliver gennemført håndværksmæssigt korrekt for at undgå fugtskader og lignende. I skal derfor være særligt opmærksom på, at efterisolering, tætning og gennembrydninger af konstruktioner bliver udført teknisk korrekt og med omhu, så der ikke opstår risiko for fugt i konstruktionerne. Nykredit kan rådgive om finansiering af energivejlederens forslag til energiforbedringer. Nykredit påtager sig i denne forbindelse intet ansvar for de anførte forslag til energiforbedringer, de estimerede besparelser eller dispositioner truffet på baggrund heraf. EnergiEftersynsrapporten tager udgangspunkt i Energiløsninger til klimaskærm og installationer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. På Videncentrets hjemmeside kan I finde hver enkelt energiløsning beskrevet med gode råd til den praktiske udførelse. Anbefalingerne er baseret på Bygningsreglementet BR 10. Generelt regnes der ved efterisolering med lambdaværdi W/mK. Det er et tal for hvor godt materialet isolerer. De gode råd om adfærd, energi og vandbesparelser er baseret på energivejledernes erfaringer fra andre og inspireret af energistyrelsens råd samt eksempler fra og Økonomien for energitiltagene er baseret på energivejlederens skøn på baggrund af V&S priser, statistikker og erfaringstal.

17 s. 17/17 Jeres egne oplysninger I har oplyst følgende årsforbrug: Forbrug En kort forklaring til skemaet: Den årlige udgift består af en fast afgift for måler mv. og en pris pr. kwh energi eller pr. m 3 vand. Derfor er den årlige udgift på jeres regning større end årsforbrug x enhedspris. Vandprisen består af både vandog vandafledningsbidrag. Forbrugstype Årsforbrug Enhed Pris pr. enhed (Inkl. moms) Årlig udgift (Inkl. moms) El kwh,11 kr kr. Varme kwh 0,4 kr kr. Vand 75 m 3 40,8 kr kr. Oplysninger om jeres hus Boligtype: nedlagt landbrug Antal etager (ekskl. kælder): etager Kælder: ingen kælder Dette er jeres egne oplysninger om jeres husstand. Oplysningerne bruges af energivejlederen som forberedelse til EnergiEftersynet. Oplysningen om antal personer bliver brugt i forbindelse med beregning af nøgletal for el og vandforbrug. Det giver jer mulighed for at sammenligne jeres husstand med andre tilsvarende husstande. Opførelses år: 1904 Opvarmet areal: 185 m Har boet der siden: 1978 Antal pers. i husstanden over 13 år: Antal pers. i husstanden under 13 år: 0 Varmekilde: Eksisterende varmeforsyning: Olie Supplerende varmeforsyning: Brændeovn Skønnet bidrag fra supplerende varmekilde: 0 kwh Energimærke: Ukendt Der er foretaget følgende energiforbedringer: nyt solfanger Solceller: Isolering: Solfanger til forbrugsvandet Skønnet bidrag fra solceller: 0 kwh Er huset hulmursisoleret? Ja Antal mm isolering på loftet? 50 mm. Vinduernes type og alder: Thermo vinduer, der er 9 år gamle.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gasværksvej 6 Postnr./by: 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-003556 Energikonsulent: Tue Ulrich Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vads Dal 4 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lille Byskovvej 8 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-014057 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4129 Kroggårdsskolen - Bolig Smedebakken 26 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egetoften 15 4281 Gørlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Damparken 51 6520 Toftlund Bygningernes energimærke: Gyldig fra 3. marts 2016 Til den 3. marts 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Engvej 17B 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juli 2015 Til den 28. juli 2025. Energimærkningsnummer 311126637

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Røse Vej 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-398218 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stadionalle 31 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. juli 2013 Til den 9. juli 2023. Energimærkningsnummer 311008006

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling 5 Stenagervej 6 8240 Risskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 8. april 2014 Til den 8. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovhegnet 39 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-018605 Energikonsulent: Jørgen Hvid Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jørgen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterled 5 Postnr./by: 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-185480 Energikonsulent: Henrik Sandholm Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stensbækvej 5 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001211 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON ApS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkereden 2 Postnr./by: 6470 Sydals BBR-nr.: 540-017607 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Møllevej 17B 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-013575-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvalløsvej 40 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2012 Til den 21. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klosterbanken 34 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-019831 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Riishøjsvej 1-9.,19-33 Riishøjsvej 1 9000 Aalborg ernes energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Stokkendalvej 1 Postnr./by: 7600 Struer BBR-nr.: 671-041488-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmur på 1. sal 249 m3 Fjernvarme 5520 kr. 42542 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmur på 1. sal 249 m3 Fjernvarme 5520 kr. 42542 kr. 7. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Oppermannsvej 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5230 Odense M BBR-nr.: 461-295304 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solvej 21 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Krebsen 54-96 Krebsen 54 5700 Svendborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 12. marts 2015 Til den 12. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spedalsø 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-114693 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Borgvold 47 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Borgvold 47 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Borgvold 47 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-004631-001 Energikonsulent: Lars Petz Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere