INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk"

Transkript

1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksport Kredit Fonden Formål Kontakt Erhvervs- og Byggestyrelsen Formål Kontakt VækstFonden Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Håndværksrådet International A/S Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Danida Formål Kontakt Nordisk Projekteksportfond (Nopef) Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Nordisk Innovationscenter Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Udviklingsselskaber Generelt Dansk Erhvervsudvikling A/S Dansk Kapitalanlæg A/S Industri Udvikling A/S NOVI A/S...14

2 Side Øresund - Healthare Management A/S Industri Invest Syd A/S Oversigt og adresseliste over udviklingsselskaber Danmarks Eksportråd Formål Kontakt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Formål Kontakt Danmarks Skibskredit Formål Hvem kan søge Kontakt...18

3 Side 3 1. EKSPORT KREDIT FONDEN 1.1. Formål Det er Eksport Kredit Fondens (EKF) opgave at sørge for konkurrencedygtige vilkår for dansk eksport. Dette gøres ved at tilbyde forsikringer (garantier), der sikrer dansk erhvervsliv mod kommercielle og politiske risici ved internationale forretninger på markeder med forhøjet risiko, som det private marked ikke dækker. På disse markeder får virksomheden lettere ved at finansiere sin forretning, når den er dækket af en EKF-garanti. Eksport Kredit Fonden er en statsejet virksomhed drevet på forretningsmæssige vilkår. Eksportkreditfonden tilbyder forskellige produkter: Eksportkreditgaranti Kontrakt- og projektleverancegarantier Bondgaranti Projektfinansiering EKF Klima Genforsikring Eksportlån Investeringsgaranti Øvrige For at kunne søge skal man være eksportør eller en finansiel virksomhed. Derudover skal der være en dansk interesse i den konkrete forretning Kontakt Administration og finansiering sker gennem Eksport Kredit Fonden; find flere informationer på fondens hjemmeside Henvendelse sker til: Eksport Kredit Fonden Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax.: Hjemmeside:

4 Side 4 2. ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN 2.1. Formål Erhvervs- og Byggestyrelsen har bl.a. til formål at fremme dansk erhvervsliv, navnlig iværksættere og tilbyder en række programmer og tiltag/serviceydelser: : Portalen samler information til iværksættere. Det er bl.a. muligt at finde information om skatteforhold, forsikringer, markedsføring, finansiering m.v. Dette program har til formål at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i virksomheder på baggrund af kundens behov. Der er afsat 100 mio. kr. om året i til programmet. Tilbuddene er målrettet mod virksomheder, iværksættere samt institutioner Kontakt Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax.: Hejmmeside:

5 Side 5 3. VÆKSTFONDEN 3.1. Formål Vækstfonden er en finansiel virksomhed, der arbejder som en del af det danske erhvervsfremmesystem. Fonden skal bidrage til at styrke udvikling og fornyelse i dansk erhvervsliv ved at tilvejebringe finansiering til perspektivrige projekter i små og mellemstore virksomheder Ordningens indhold Vækstfonden investerer med egenkapital eller lån i partnerskab med private investorer. Herudover har vækstfonden mulighed for at yde vækstkautioner overfor virksomhedens eget pengeinstitut, hvorved lånerisikoen for banken mindskes. Nedenfor er de enkelte ordninger omtalt; se mere på Vækstfondens hjemmeside: Egenkapital Vækstfonden tilbyder en række finansieringsløsninger med egenkapital: Vækstkapital (link: ) Egenkapital på 5-25 mio. kr. til unge virksomheder med mulighed for betydelig vækst. Partnerkapital (link: Egenkapital på 3-10 mio. kr. til investering på lige vilkår med business angels i innovative, unge virksomheder i alle brancher. Fondskapital (link: Egenkapital i p.t. 18 venturefonde, der forventer at rejse mindst 500 mio. kr. til investeringer i små og mellemstore virksomheder. Regionalkapital (link: Egenkapital i regionale investeringsselskaber samt sparring om forretningsudvikling til iværksættere og mindre virksomheder i regionerne. Kom-i-gang-lån Iværksættere kan få Kom-i-gang lån ved at henvende sig i deres pengeinstitut. Kom-igang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning. Iværksættere kan opnå lån på op til en million kroner med en statsgaranti på 75 procent. Samtidig får iværksætteren tilbud om rådgivning i virksomhedsstart. Vækstfonden har indgået aftaler med en række pengeinstutter, der tilbyder Kom-i-ganglån som led i deres finansieringstilbud til iværksættere. Pengeinstitutter, der er interesserede i at være med i Kom-i-gang-låneordningen, kan rette henvendelse til kautionschef Niels Kipp Lauesen på

6 Side 6 Vækstkaution Vækstfonden kan gennem Vækstkaution hjælpe virksomheder med at skaffe finansiering hos eget pengeinstitut. Vækstkaution hjælper gennem delvis kautionering og deler dermed lånerisikoen med banken. Vækstkaution kan søges ved fire forskellige aktiviteter: Fornyelse og udvikling Generations- og ejerskifte Start af ny virksomhed Investeringer Vækstfonden vurderer om virksomheden kvalificerer sig til Vækstkaution ud fra nogle specifikke forhold. Disse forhold samt eksempler kan ses på Vækstfondens website Hvem kan søge Vækstfonden vurderer om virksomheden kvalificerer sig til Vækstkaution ud fra nogle specifikke forhold. Disse forhold samt eksempler kan ses på Vækstfondens hjemmeside Kontakt VækstFonden Strandvejen 104A 2900 Hellerup Tlf.: Fax: Hjemmeside:

7 Side 7 4. INDUSTRIALISERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGS- LANDENE (IFU) 4.1. Formål Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) er en selvejende fond, der har til formål at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslandene ved at investere i disse lande i samarbejde med danske virksomheder. Fonden kan medfinansiere projekter i alle typer industri, håndværk og servicevirksomheder. IFU administrerer ligeledes Investeringsfonden for Østlandene (IØ), der har fokus på Rusland, Ukraine og Hviderusland Ordningens indhold IFU tilbyder bl.a. rådgivning, lån og garantier på markedsvilkår til investeringer i produktions- eller servicevirksomheder i udviklingslande med en gennemsnitlig indkomst pr. indbygger (BNI pr. indbygger), der er mindre end USD Hvem kan søge Alle danske virksomheder, der vil investere i ovennævnte lande, kan i princippet søge, men IFU anbefaler, at man tager kontakt så tidligt som muligt i forløbet. På denne måde kan virksomheden få fuldt udbytte af IFU. Dog er der specifikke krav til omsætning, antal ansatte og økonomiske resultater, hvis man vil søge støtte gennem et specielt program for små og mellemstore virksomheder Kontakt Henvendelse sker til: IFU Bremerholm København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

8 Side 8 5. HÅNDVÆRKSRÅDET INTERNATIONAL A/S 5.1. Formål Håndværksrådet International A/S (HVRI) er et konsulentfirma grundlagt af Håndværksrådet som tilbyder resultatorienteret rådgivning til virksomheder, der gør forretning på tværs af landegrænser Ordningens indhold HVRI tilbyder overordnet støtte indenfor to områder: Internationalisering og EU Information. I forbindelse med internationalisering tilbyder HVRI en række serviceydelser: Eksportrelateret konsulentarbejde for kortere eller længere perioder. Hjælp til outsourcing af den løntunge produktion og med søgning af samarbejdspartnere. Rådgivning omkring EU-lovgivning og partnersøgning, samt indberetning af barrierer i det indre marked til EU. Gennemføring af eksportfremstød til udvalgte markeder. Udstedelse af ATA Carneter og troværdighedserklæringer og påtegnelse af oprindelsescertifikater. Hjælp til oversættelse af hjemmeside, brochurer og relevant salgsmateriale. Kundepleje i form kundetilfredshedsanalyser som bidrager til vedligehold af eksisterende kundeforhold. Hjælp til udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale samt overvågning af det europæiske licitationsmarked Hvem kan søge Alle fremstillingsvirksomheder, der oplever problemer i forbindelse med forretning på tværs af landegrænser, kan søge.

9 Side Kontakt Al administration foretages af HVRI. Ydelserne, der leveres, er konsulentydelser, som den enkelte virksomhed selv betaler for. HVRI kan kontaktes via nedenstående adresse: Håndværksrådet International A/S Nytorv Viborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: eller hos: Håndværksrådet Islands brygge København S Tlf.: Fax: Hjemmeside:

10 Side DANIDA 6.1. Formål Loven af 1971 om internationalt udviklingssamarbejde danner grundlag for den statslige danske bistand til udviklingslandene, som administreres af Danida. Denne bistand leveres på mange måder heriblandt ehvervssamarbejdsordninger. Under ehvervssamarbejdsordningerne tilbyder Danida en række forskellige ordninger i forbindelse med deres erhvervssamarbejde centreret omkring ydelse af rådgivning og økonomisk støtte til at etablere partnerskaber med virksomheder i Danidas samarbejdslande Kontakt Ordningerne administreres og finansieres af udenrigsministeriet. Ministeriets adresse og kontaktoplysninger er følgende: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

11 Side NORDISK PROJEKTEKSPORTFOND (NOPEF) 7.1. Formål Den nordiske projekteksportfond har til formål at fremme små og mellemstore nordiske virksomheders internationale konkurrenceevne og fremme samarbejdet mellem disse og udenlandske partnere Ordningens indhold NOPEF giver fordelagtige lån og tilskud til små og mellemstore virksomheders forstudier i forbindelse med international etablering og eksportprojekter. En nærmere præcisering af hvilke omkostninger NOPEF giver tilskud til kan findes på deres hjemmeside Hvem kan søge Nordiske virksomheder og institutioner inden for alle brancher kan søge ordningen. De skal have erfaring med lignende projekter og tilstrækkelige ressourcer i forhold til projektets størrelse. Derudover skal virksomhederne have betydelige kommercielle interesser inden for det område, studierne vedrører. Små og mellemstore virksomheder foretrækkes, og virksomheder med over 100 mio. euro i omsætning eller 500 medarbejdere kan ikke komme i betragtning Kontakt Administrationen sker gennem NOPEF og finansieringen sker i det Nordiske Ministerråd. Yderligere information kan rekvireres på nedenstående adresse: Nordic Project Fund Fabiansgatan 34 PB 241 FIN Helsingfors Finland Tlf.: Fax: Hjemmeside: Oplysninger kan også indhentes hos: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Hjemmeside:

12 Side NORDISK INNOVATIONSCENTER 8.1. Formål Nordisk Ministerråd har etableret Nordisk Innovationscenter for at fremme et innovativt og vidensintensivt nordisk erhvervsliv. Fokus er primært på små- og mellemstore virksomheder i Norden Ordningens indhold Nordisk Innovationscenter støtter projekter, der involverer samarbejde mellem flere parter i de nordiske lande. Fokus er på de innovative og vidensintensive erhverv og der ydes støtte til en del af projektomkostningerne. Man kan på Nordisk Innovationscenters hjemmeside se en liste over præcis, hvilke brancher, der ydes støtte til Hvem kan søge Virksomheder, der arbejder indenfor Nordisk Innovationscenters fokusområder og vil opstarte projekter, der involverer flere af de nordiske lande, kan søge om støtte Kontakt Ordningen administreres af Nordisk Innovationscenter. Finansieringen sker ved hjælp af det Nordiske Ministerråd. Mere information kan findes på følgende adresse: Nordisk InnovationsCenter Holbergs gate 1 NO-0166 Oslo Norge Tlf.: Fax: Hjemmeside:

13 Side UDVIKLINGSSELSKABER 9.1. Generelt Mindre og mellemstore virksomheder kan få finansieret deres udviklingsaktiviteter, idet en række udviklingsselskaber er parate til at indskyde ansvarlig kapital. Staten dækker halvdelen af udviklingsselskabernes eventuelle tab på investeringer i mindre virksomheder og bidrager derved til, at sådanne virksomheder bliver interessante investeringsobjekter. Nedenfor er et udsnit af forskellige udviklingsselskaber og deres investeringsstrategi beskrevet Dansk Erhvervsudvikling A/S Dansk Erhvervsudvikling A/S investerer i mindre virksomheder med uudnyttet udviklingspotentiale. Der kan investeres i de fleste brancher, hvis tilførsel af kapital og forretningsmæssig erfaring fra Dansk Erhvervsudvikling kan skabe værdi. Investeringer fra Dansk Erhvervsudvikling A/S vil typisk indgå i en komplet finansieringspakke, der også inkluderer fremmedkapital. Dansk Erhvervsudvikling kan bidrage til løsninger for virksomheder, der gennemløber en vanskelig fase. Dette kan fx. være et generationsskifte eller andre problemer, der har øget behovet for færdigheder inden for planlægning og styring. Der fokuseres på at udvikle virksomheden og øge dens værdi gennem et højt involveringsniveau, derfor er et væsentligt kriterium for investeringer, at Dansk Erhvervsudvikling A/S får del i ansvaret og beslutningskompetencen Dansk Kapitalanlæg A/S Dansk Kapitalanlæg A/S vil som udviklingsselskab primært investere i mindre og mellemstore virksomheder, der bygger på et nyt produkt eller en ny produktidé, også selvom virksomheden endnu ikke har dokumenteret indtjeningsevne. Der er ikke nogen branchemæssig eller geografisk afgrænsning. Afgørende vil være virksomhedens udsigt til vækst og indtjening, hvilket eksempelvis dokumenteres via en forretningsplan, tegninger og prototyper, patenter, produktionsanlæg eller markedsførings- og udviklingsplaner. Investeringerne vil være langsigtede med en tidshorisont på 5-10 år.

14 Side Industri Udvikling A/S Industri Udvikling A/S vil investere i danske fremstillingsvirksomheder med betydelig eksport eller med potentiale for eksport. Hverken branche, finansielle forhold eller hidtidige resultater er afgørende, men det er potentialet derimod. Der vil primært blive investeret i virksomheder med en omsætning på mio. kr., som er økonomisk sunde, har vækstpotentiale og en driftig ledelse. Industri Udvikling A/S stiler mod at eje mellem 20 pct. og 40 pct. af porteføljevirksomheden og accepterer gerne en hovedaktionær, eksempelvis den hidtidige ejer. Industri Udvikling A/S deltager ikke i nyetableringer, rekonstruktioner eller ejerskifte, med undtagelse af generationsskifte. Industri Udvikling A/S vil udøve aktivt ejerskab, især gennem bestyrelsesarbejde, men også ved professionel rådgivning. Selskabet vil ikke indgå i den daglige ledelse NOVI A/S NOVI A/S vil foretage opstartsinvesteringer i udviklingsvirksomheder, der udnytter de danske universitetsmiljøer og det specielle "kuvøsemiljø", som eksisterer i de danske forskerparker Prioriteringen af enkeltinvesteringer sker på grundlag af en forretningsmæssig vurdering af hvilke af de mulige investeringsprojekter, der er økonomisk mest lovende, og om de er tilstrækkeligt lovende. Ud over det nordjyske innovationsmiljø, NOVI innovation A/S, har NOVI formaliserede kontakter til innovationsmiljøerne, der er placeret i forbindelse med forskerparken i Aalborg. Det er et mål, at ansvarlig kapital, som stilles til rådighed for porteføljeselskaber, skal falde ind under den statsgaranterede udviklingsportefølje. Der kan i særlige situationer stilles ansvarlig kapital til rådighed uden for udviklingsporteføljen. Den ansvarlige kapital kan bestå af aktiekapital og/eller ansvarlig lånekapital Øresund - Healthare Management A/S Øresund - Lifecare A/S vil investere i projekter og eksisterende virksomheder indenfor medico-sundhed (Health Care). Området omfatter medicinsk teknologi, services, farmaceutiske produkter og bioteknologi. Strategien omfatter:

15 Side 15 Kommercialisering af forskningsprojekter fra danske og svenske universiteter, hospitaler, forskerparker og industrielle virksomheder. Eksisterende virksomheder med bæredygtig organisation og struktur, der søger internationalisering, tilretning af produktsortiment, konsolidering og restrukturering. Øresund-Lifecare A/S stiler mod en ejerandel på pct. og kan tilføre virksomheden stærke ledelsesmæssige kompetencer, et udbredt professionelt netværk, den strategiske udviklingsplan og den tilhørende finansiering Industri Invest Syd A/S Industri Invest Syd A/S vil investere i virksomheder indenfor industri-, handels- og servicesektoren. Der vil typisk være tale om investeringer i forbindelse med generationsskifte, management buy in/out samt til finansiering af kapitalkrævende udviklingsplaner Oversigt og adresseliste over udviklingsselskaber Industri Invest Syd A/S Industri Udvikling A/S Essen 27 B Gothersgade 175, 2. sal 6000 Kolding 1123 København K Tlf: Tlf: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab Dansk Erhvervsudvikling A/S Gothersgade 103 Lemchesvej København K 2900 Hellerup Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: NOVI A/S Øresund - Healthcare Management A/S Niels Jernes Vej 10, Postbox 8330 Indiavej Aalborg Ø 2100 København Ø Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside:

16 Side DANMARKS EKSPORTRÅD Formål Danmarks Eksportråd, der er en del af Udenrigsministeriet, udbyder forskellige programmer til hjælp for små og mellemstore virksomheder, der engagerer sig i udlandet. Formålet med programmerne er at bistå små og mellemstore virksomheder med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for valg af marked eller igangsættelse af eksport. Eksportstart giver virksomhederne mulighed for at få støtte gennem såkaldte eksportstartpakker, der er pakker, hvor konsulenter/rådgivere hjælper virksomheden til at undersøge, hvor stort et eksportpotentiale virksomheden har. Derudover kan der gives støtte til undersøgelser af konkrete markeder osv. Tilskuddet er dog begrænset til et bestemt antal timer Kontakt Ordningen og hjemmesiden administreres af Danmarks Eksportråd: Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

17 Side MINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UD- VIKLING Formål Rådet for Teknologi og Innovation, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, tilbyder tilskudsordninger, der skal fremme forskning og udvikling i det danske erhvervsliv: ErhvervsPhD-initiativet er et 3-årigt erhvervsrettet forskningsprojekt, der skal fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Ordningen giver virksomheden mulighed for at lade medarbejderne forske. Denne forskning hjælper virksomheden til at tilegne sig specialistviden, og medarbejderen bliver højere uddannet. Videnpilot er en ordning, der er iværksat for at få flere højtuddannede ud i de små og mellemstore virksomheder, hvor der ikke findes højtuddannede i forvejen. Målet er at fremme arbejdsgange og produktionsformer. Den enkelte virksomhed får tilskud til den højtuddannedes løn og kan derudover få tilskud til køb af viden i en videninstitution. Innovationsmiljøerne er et bindeled mellem forsknings- og videnmiljøerne på den ene side og erhvervslivet på den anden side. Innovationsmiljøerne kan tilbyde viden, rådgivning og udviklingskapital i den første fase af en idés udvikling. På denne måde skal innovationsmiljøerne hjælpe forskere med at kommercialisere deres ideer Kontakt Ordningerne administreres og finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. De kan kontaktes på følgende adresse: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

18 Side DANMARKS SKIBSKREDIT Formål Danmarks Skibskredit A/S har til formål at finansiere skibe i Danmark samt internationalt, så længe det ikke hæmmer finansiering af skibe i Danmark. Lån retter sig primært mod finansiering af skibe på mindst 100 bruttotons. Desuden kan der ydes lån til specialfartøjer, som fx. bugser- og bjærgningsbåde, uanset denne minimumsstørrelse Hvem kan søge Selskabet yder lån mod sikkerhed i såvel det finansierede skib som i andre skibe. Selskabet fastsætter en værdi af skibet eller skibene til brug for sikkerhedsstillelsen. Långivning sker på grundlag af udstedelse af obligationer, udlån af egenkapital samt optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder. Løbetiden kan højest udgøre 15 år fra lånets udbetalingstidspunkt, for byggelån dog højst 4 år. Vilkår fastsættes individuelt for hvert enkelt udlån Kontakt Yderligere information fås ved henvendelse til: Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Andre muligheder INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Andre muligheder INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Andre muligheder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Venturekapital...3 1.1. Formål...3 1.2. Indhold...3 1.3. Hvem kan søge...4 1.4. Administration, finansiering og kontakt...4 2. Den Nordiske

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Mulighedsundersøgelse år 2000 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3

Mulighedsundersøgelse år 2000 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3 Mulighedsundersøgelse for etablering af økonomisk bæredygtige miljøer for den mindre skibsfart INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3 3. BESKRIVELSE AF REDERIDRIFTEN...8 3.1 REDERIER,

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere