INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk"

Transkript

1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksport Kredit Fonden Formål Kontakt Erhvervs- og Byggestyrelsen Formål Kontakt VækstFonden Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Håndværksrådet International A/S Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Danida Formål Kontakt Nordisk Projekteksportfond (Nopef) Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Nordisk Innovationscenter Formål Ordningens indhold Hvem kan søge Kontakt Udviklingsselskaber Generelt Dansk Erhvervsudvikling A/S Dansk Kapitalanlæg A/S Industri Udvikling A/S NOVI A/S...14

2 Side Øresund - Healthare Management A/S Industri Invest Syd A/S Oversigt og adresseliste over udviklingsselskaber Danmarks Eksportråd Formål Kontakt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Formål Kontakt Danmarks Skibskredit Formål Hvem kan søge Kontakt...18

3 Side 3 1. EKSPORT KREDIT FONDEN 1.1. Formål Det er Eksport Kredit Fondens (EKF) opgave at sørge for konkurrencedygtige vilkår for dansk eksport. Dette gøres ved at tilbyde forsikringer (garantier), der sikrer dansk erhvervsliv mod kommercielle og politiske risici ved internationale forretninger på markeder med forhøjet risiko, som det private marked ikke dækker. På disse markeder får virksomheden lettere ved at finansiere sin forretning, når den er dækket af en EKF-garanti. Eksport Kredit Fonden er en statsejet virksomhed drevet på forretningsmæssige vilkår. Eksportkreditfonden tilbyder forskellige produkter: Eksportkreditgaranti Kontrakt- og projektleverancegarantier Bondgaranti Projektfinansiering EKF Klima Genforsikring Eksportlån Investeringsgaranti Øvrige For at kunne søge skal man være eksportør eller en finansiel virksomhed. Derudover skal der være en dansk interesse i den konkrete forretning Kontakt Administration og finansiering sker gennem Eksport Kredit Fonden; find flere informationer på fondens hjemmeside Henvendelse sker til: Eksport Kredit Fonden Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax.: Hjemmeside:

4 Side 4 2. ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN 2.1. Formål Erhvervs- og Byggestyrelsen har bl.a. til formål at fremme dansk erhvervsliv, navnlig iværksættere og tilbyder en række programmer og tiltag/serviceydelser: : Portalen samler information til iværksættere. Det er bl.a. muligt at finde information om skatteforhold, forsikringer, markedsføring, finansiering m.v. Dette program har til formål at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i virksomheder på baggrund af kundens behov. Der er afsat 100 mio. kr. om året i til programmet. Tilbuddene er målrettet mod virksomheder, iværksættere samt institutioner Kontakt Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax.: Hejmmeside:

5 Side 5 3. VÆKSTFONDEN 3.1. Formål Vækstfonden er en finansiel virksomhed, der arbejder som en del af det danske erhvervsfremmesystem. Fonden skal bidrage til at styrke udvikling og fornyelse i dansk erhvervsliv ved at tilvejebringe finansiering til perspektivrige projekter i små og mellemstore virksomheder Ordningens indhold Vækstfonden investerer med egenkapital eller lån i partnerskab med private investorer. Herudover har vækstfonden mulighed for at yde vækstkautioner overfor virksomhedens eget pengeinstitut, hvorved lånerisikoen for banken mindskes. Nedenfor er de enkelte ordninger omtalt; se mere på Vækstfondens hjemmeside: Egenkapital Vækstfonden tilbyder en række finansieringsløsninger med egenkapital: Vækstkapital (link: ) Egenkapital på 5-25 mio. kr. til unge virksomheder med mulighed for betydelig vækst. Partnerkapital (link: Egenkapital på 3-10 mio. kr. til investering på lige vilkår med business angels i innovative, unge virksomheder i alle brancher. Fondskapital (link: Egenkapital i p.t. 18 venturefonde, der forventer at rejse mindst 500 mio. kr. til investeringer i små og mellemstore virksomheder. Regionalkapital (link: Egenkapital i regionale investeringsselskaber samt sparring om forretningsudvikling til iværksættere og mindre virksomheder i regionerne. Kom-i-gang-lån Iværksættere kan få Kom-i-gang lån ved at henvende sig i deres pengeinstitut. Kom-igang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning. Iværksættere kan opnå lån på op til en million kroner med en statsgaranti på 75 procent. Samtidig får iværksætteren tilbud om rådgivning i virksomhedsstart. Vækstfonden har indgået aftaler med en række pengeinstutter, der tilbyder Kom-i-ganglån som led i deres finansieringstilbud til iværksættere. Pengeinstitutter, der er interesserede i at være med i Kom-i-gang-låneordningen, kan rette henvendelse til kautionschef Niels Kipp Lauesen på

6 Side 6 Vækstkaution Vækstfonden kan gennem Vækstkaution hjælpe virksomheder med at skaffe finansiering hos eget pengeinstitut. Vækstkaution hjælper gennem delvis kautionering og deler dermed lånerisikoen med banken. Vækstkaution kan søges ved fire forskellige aktiviteter: Fornyelse og udvikling Generations- og ejerskifte Start af ny virksomhed Investeringer Vækstfonden vurderer om virksomheden kvalificerer sig til Vækstkaution ud fra nogle specifikke forhold. Disse forhold samt eksempler kan ses på Vækstfondens website Hvem kan søge Vækstfonden vurderer om virksomheden kvalificerer sig til Vækstkaution ud fra nogle specifikke forhold. Disse forhold samt eksempler kan ses på Vækstfondens hjemmeside Kontakt VækstFonden Strandvejen 104A 2900 Hellerup Tlf.: Fax: Hjemmeside:

7 Side 7 4. INDUSTRIALISERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGS- LANDENE (IFU) 4.1. Formål Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) er en selvejende fond, der har til formål at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslandene ved at investere i disse lande i samarbejde med danske virksomheder. Fonden kan medfinansiere projekter i alle typer industri, håndværk og servicevirksomheder. IFU administrerer ligeledes Investeringsfonden for Østlandene (IØ), der har fokus på Rusland, Ukraine og Hviderusland Ordningens indhold IFU tilbyder bl.a. rådgivning, lån og garantier på markedsvilkår til investeringer i produktions- eller servicevirksomheder i udviklingslande med en gennemsnitlig indkomst pr. indbygger (BNI pr. indbygger), der er mindre end USD Hvem kan søge Alle danske virksomheder, der vil investere i ovennævnte lande, kan i princippet søge, men IFU anbefaler, at man tager kontakt så tidligt som muligt i forløbet. På denne måde kan virksomheden få fuldt udbytte af IFU. Dog er der specifikke krav til omsætning, antal ansatte og økonomiske resultater, hvis man vil søge støtte gennem et specielt program for små og mellemstore virksomheder Kontakt Henvendelse sker til: IFU Bremerholm København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

8 Side 8 5. HÅNDVÆRKSRÅDET INTERNATIONAL A/S 5.1. Formål Håndværksrådet International A/S (HVRI) er et konsulentfirma grundlagt af Håndværksrådet som tilbyder resultatorienteret rådgivning til virksomheder, der gør forretning på tværs af landegrænser Ordningens indhold HVRI tilbyder overordnet støtte indenfor to områder: Internationalisering og EU Information. I forbindelse med internationalisering tilbyder HVRI en række serviceydelser: Eksportrelateret konsulentarbejde for kortere eller længere perioder. Hjælp til outsourcing af den løntunge produktion og med søgning af samarbejdspartnere. Rådgivning omkring EU-lovgivning og partnersøgning, samt indberetning af barrierer i det indre marked til EU. Gennemføring af eksportfremstød til udvalgte markeder. Udstedelse af ATA Carneter og troværdighedserklæringer og påtegnelse af oprindelsescertifikater. Hjælp til oversættelse af hjemmeside, brochurer og relevant salgsmateriale. Kundepleje i form kundetilfredshedsanalyser som bidrager til vedligehold af eksisterende kundeforhold. Hjælp til udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale samt overvågning af det europæiske licitationsmarked Hvem kan søge Alle fremstillingsvirksomheder, der oplever problemer i forbindelse med forretning på tværs af landegrænser, kan søge.

9 Side Kontakt Al administration foretages af HVRI. Ydelserne, der leveres, er konsulentydelser, som den enkelte virksomhed selv betaler for. HVRI kan kontaktes via nedenstående adresse: Håndværksrådet International A/S Nytorv Viborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: eller hos: Håndværksrådet Islands brygge København S Tlf.: Fax: Hjemmeside:

10 Side DANIDA 6.1. Formål Loven af 1971 om internationalt udviklingssamarbejde danner grundlag for den statslige danske bistand til udviklingslandene, som administreres af Danida. Denne bistand leveres på mange måder heriblandt ehvervssamarbejdsordninger. Under ehvervssamarbejdsordningerne tilbyder Danida en række forskellige ordninger i forbindelse med deres erhvervssamarbejde centreret omkring ydelse af rådgivning og økonomisk støtte til at etablere partnerskaber med virksomheder i Danidas samarbejdslande Kontakt Ordningerne administreres og finansieres af udenrigsministeriet. Ministeriets adresse og kontaktoplysninger er følgende: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

11 Side NORDISK PROJEKTEKSPORTFOND (NOPEF) 7.1. Formål Den nordiske projekteksportfond har til formål at fremme små og mellemstore nordiske virksomheders internationale konkurrenceevne og fremme samarbejdet mellem disse og udenlandske partnere Ordningens indhold NOPEF giver fordelagtige lån og tilskud til små og mellemstore virksomheders forstudier i forbindelse med international etablering og eksportprojekter. En nærmere præcisering af hvilke omkostninger NOPEF giver tilskud til kan findes på deres hjemmeside Hvem kan søge Nordiske virksomheder og institutioner inden for alle brancher kan søge ordningen. De skal have erfaring med lignende projekter og tilstrækkelige ressourcer i forhold til projektets størrelse. Derudover skal virksomhederne have betydelige kommercielle interesser inden for det område, studierne vedrører. Små og mellemstore virksomheder foretrækkes, og virksomheder med over 100 mio. euro i omsætning eller 500 medarbejdere kan ikke komme i betragtning Kontakt Administrationen sker gennem NOPEF og finansieringen sker i det Nordiske Ministerråd. Yderligere information kan rekvireres på nedenstående adresse: Nordic Project Fund Fabiansgatan 34 PB 241 FIN Helsingfors Finland Tlf.: Fax: Hjemmeside: Oplysninger kan også indhentes hos: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Hjemmeside:

12 Side NORDISK INNOVATIONSCENTER 8.1. Formål Nordisk Ministerråd har etableret Nordisk Innovationscenter for at fremme et innovativt og vidensintensivt nordisk erhvervsliv. Fokus er primært på små- og mellemstore virksomheder i Norden Ordningens indhold Nordisk Innovationscenter støtter projekter, der involverer samarbejde mellem flere parter i de nordiske lande. Fokus er på de innovative og vidensintensive erhverv og der ydes støtte til en del af projektomkostningerne. Man kan på Nordisk Innovationscenters hjemmeside se en liste over præcis, hvilke brancher, der ydes støtte til Hvem kan søge Virksomheder, der arbejder indenfor Nordisk Innovationscenters fokusområder og vil opstarte projekter, der involverer flere af de nordiske lande, kan søge om støtte Kontakt Ordningen administreres af Nordisk Innovationscenter. Finansieringen sker ved hjælp af det Nordiske Ministerråd. Mere information kan findes på følgende adresse: Nordisk InnovationsCenter Holbergs gate 1 NO-0166 Oslo Norge Tlf.: Fax: Hjemmeside:

13 Side UDVIKLINGSSELSKABER 9.1. Generelt Mindre og mellemstore virksomheder kan få finansieret deres udviklingsaktiviteter, idet en række udviklingsselskaber er parate til at indskyde ansvarlig kapital. Staten dækker halvdelen af udviklingsselskabernes eventuelle tab på investeringer i mindre virksomheder og bidrager derved til, at sådanne virksomheder bliver interessante investeringsobjekter. Nedenfor er et udsnit af forskellige udviklingsselskaber og deres investeringsstrategi beskrevet Dansk Erhvervsudvikling A/S Dansk Erhvervsudvikling A/S investerer i mindre virksomheder med uudnyttet udviklingspotentiale. Der kan investeres i de fleste brancher, hvis tilførsel af kapital og forretningsmæssig erfaring fra Dansk Erhvervsudvikling kan skabe værdi. Investeringer fra Dansk Erhvervsudvikling A/S vil typisk indgå i en komplet finansieringspakke, der også inkluderer fremmedkapital. Dansk Erhvervsudvikling kan bidrage til løsninger for virksomheder, der gennemløber en vanskelig fase. Dette kan fx. være et generationsskifte eller andre problemer, der har øget behovet for færdigheder inden for planlægning og styring. Der fokuseres på at udvikle virksomheden og øge dens værdi gennem et højt involveringsniveau, derfor er et væsentligt kriterium for investeringer, at Dansk Erhvervsudvikling A/S får del i ansvaret og beslutningskompetencen Dansk Kapitalanlæg A/S Dansk Kapitalanlæg A/S vil som udviklingsselskab primært investere i mindre og mellemstore virksomheder, der bygger på et nyt produkt eller en ny produktidé, også selvom virksomheden endnu ikke har dokumenteret indtjeningsevne. Der er ikke nogen branchemæssig eller geografisk afgrænsning. Afgørende vil være virksomhedens udsigt til vækst og indtjening, hvilket eksempelvis dokumenteres via en forretningsplan, tegninger og prototyper, patenter, produktionsanlæg eller markedsførings- og udviklingsplaner. Investeringerne vil være langsigtede med en tidshorisont på 5-10 år.

14 Side Industri Udvikling A/S Industri Udvikling A/S vil investere i danske fremstillingsvirksomheder med betydelig eksport eller med potentiale for eksport. Hverken branche, finansielle forhold eller hidtidige resultater er afgørende, men det er potentialet derimod. Der vil primært blive investeret i virksomheder med en omsætning på mio. kr., som er økonomisk sunde, har vækstpotentiale og en driftig ledelse. Industri Udvikling A/S stiler mod at eje mellem 20 pct. og 40 pct. af porteføljevirksomheden og accepterer gerne en hovedaktionær, eksempelvis den hidtidige ejer. Industri Udvikling A/S deltager ikke i nyetableringer, rekonstruktioner eller ejerskifte, med undtagelse af generationsskifte. Industri Udvikling A/S vil udøve aktivt ejerskab, især gennem bestyrelsesarbejde, men også ved professionel rådgivning. Selskabet vil ikke indgå i den daglige ledelse NOVI A/S NOVI A/S vil foretage opstartsinvesteringer i udviklingsvirksomheder, der udnytter de danske universitetsmiljøer og det specielle "kuvøsemiljø", som eksisterer i de danske forskerparker Prioriteringen af enkeltinvesteringer sker på grundlag af en forretningsmæssig vurdering af hvilke af de mulige investeringsprojekter, der er økonomisk mest lovende, og om de er tilstrækkeligt lovende. Ud over det nordjyske innovationsmiljø, NOVI innovation A/S, har NOVI formaliserede kontakter til innovationsmiljøerne, der er placeret i forbindelse med forskerparken i Aalborg. Det er et mål, at ansvarlig kapital, som stilles til rådighed for porteføljeselskaber, skal falde ind under den statsgaranterede udviklingsportefølje. Der kan i særlige situationer stilles ansvarlig kapital til rådighed uden for udviklingsporteføljen. Den ansvarlige kapital kan bestå af aktiekapital og/eller ansvarlig lånekapital Øresund - Healthare Management A/S Øresund - Lifecare A/S vil investere i projekter og eksisterende virksomheder indenfor medico-sundhed (Health Care). Området omfatter medicinsk teknologi, services, farmaceutiske produkter og bioteknologi. Strategien omfatter:

15 Side 15 Kommercialisering af forskningsprojekter fra danske og svenske universiteter, hospitaler, forskerparker og industrielle virksomheder. Eksisterende virksomheder med bæredygtig organisation og struktur, der søger internationalisering, tilretning af produktsortiment, konsolidering og restrukturering. Øresund-Lifecare A/S stiler mod en ejerandel på pct. og kan tilføre virksomheden stærke ledelsesmæssige kompetencer, et udbredt professionelt netværk, den strategiske udviklingsplan og den tilhørende finansiering Industri Invest Syd A/S Industri Invest Syd A/S vil investere i virksomheder indenfor industri-, handels- og servicesektoren. Der vil typisk være tale om investeringer i forbindelse med generationsskifte, management buy in/out samt til finansiering af kapitalkrævende udviklingsplaner Oversigt og adresseliste over udviklingsselskaber Industri Invest Syd A/S Industri Udvikling A/S Essen 27 B Gothersgade 175, 2. sal 6000 Kolding 1123 København K Tlf: Tlf: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab Dansk Erhvervsudvikling A/S Gothersgade 103 Lemchesvej København K 2900 Hellerup Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: NOVI A/S Øresund - Healthcare Management A/S Niels Jernes Vej 10, Postbox 8330 Indiavej Aalborg Ø 2100 København Ø Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside:

16 Side DANMARKS EKSPORTRÅD Formål Danmarks Eksportråd, der er en del af Udenrigsministeriet, udbyder forskellige programmer til hjælp for små og mellemstore virksomheder, der engagerer sig i udlandet. Formålet med programmerne er at bistå små og mellemstore virksomheder med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for valg af marked eller igangsættelse af eksport. Eksportstart giver virksomhederne mulighed for at få støtte gennem såkaldte eksportstartpakker, der er pakker, hvor konsulenter/rådgivere hjælper virksomheden til at undersøge, hvor stort et eksportpotentiale virksomheden har. Derudover kan der gives støtte til undersøgelser af konkrete markeder osv. Tilskuddet er dog begrænset til et bestemt antal timer Kontakt Ordningen og hjemmesiden administreres af Danmarks Eksportråd: Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

17 Side MINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UD- VIKLING Formål Rådet for Teknologi og Innovation, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, tilbyder tilskudsordninger, der skal fremme forskning og udvikling i det danske erhvervsliv: ErhvervsPhD-initiativet er et 3-årigt erhvervsrettet forskningsprojekt, der skal fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Ordningen giver virksomheden mulighed for at lade medarbejderne forske. Denne forskning hjælper virksomheden til at tilegne sig specialistviden, og medarbejderen bliver højere uddannet. Videnpilot er en ordning, der er iværksat for at få flere højtuddannede ud i de små og mellemstore virksomheder, hvor der ikke findes højtuddannede i forvejen. Målet er at fremme arbejdsgange og produktionsformer. Den enkelte virksomhed får tilskud til den højtuddannedes løn og kan derudover få tilskud til køb af viden i en videninstitution. Innovationsmiljøerne er et bindeled mellem forsknings- og videnmiljøerne på den ene side og erhvervslivet på den anden side. Innovationsmiljøerne kan tilbyde viden, rådgivning og udviklingskapital i den første fase af en idés udvikling. På denne måde skal innovationsmiljøerne hjælpe forskere med at kommercialisere deres ideer Kontakt Ordningerne administreres og finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. De kan kontaktes på følgende adresse: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

18 Side DANMARKS SKIBSKREDIT Formål Danmarks Skibskredit A/S har til formål at finansiere skibe i Danmark samt internationalt, så længe det ikke hæmmer finansiering af skibe i Danmark. Lån retter sig primært mod finansiering af skibe på mindst 100 bruttotons. Desuden kan der ydes lån til specialfartøjer, som fx. bugser- og bjærgningsbåde, uanset denne minimumsstørrelse Hvem kan søge Selskabet yder lån mod sikkerhed i såvel det finansierede skib som i andre skibe. Selskabet fastsætter en værdi af skibet eller skibene til brug for sikkerhedsstillelsen. Långivning sker på grundlag af udstedelse af obligationer, udlån af egenkapital samt optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder. Løbetiden kan højest udgøre 15 år fra lånets udbetalingstidspunkt, for byggelån dog højst 4 år. Vilkår fastsættes individuelt for hvert enkelt udlån Kontakt Yderligere information fås ved henvendelse til: Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden Nye muligheder for finansiering af eksporten DI, Odense 4/3 2010 Mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på international markeder EKF dækker ekstraordinære

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING. Copyright 2014 - Kapitalbørsen

KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING. Copyright 2014 - Kapitalbørsen KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING KAPITALBØRSEN Domicil: Møllerup Gods, 8410 Rønde Kapitalbørsen er en partner ejet virksomhed. Vort kerneområde er kapitalfremskaffelse

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d. 28-04-2016 Offentlige tilbud til iværksættere i Danmark (med fokus på Nordjylland) NewBizz 16-18 Vækst 2015 Next Step (Fødevarer) Opmærksom på Primære erhverv

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 EKF s mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på internationale

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst Værdiskabende Kvalificering Tak for invitationen Carsten Færge Partner - Kapitalbørsen Fremskaffelse af kapital - er det muligt? - er det let?

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Finansiering af international vækst med EKF 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Om EKF SLIDE 2 SLIDE 3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring Ejet

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Risikovillig kapital til vækstvirksomheder Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Dagsorden Innovationsmiljøernes formål BOREAN Innovation Arbejdsmetode og proces Hvordan kan vi hjælpe? Erfaringer

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Gå fra at være en fladfisk til at være en finansieringshaj Når det handler

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Greenland Venture A/S Formål og strategi U D D R A G

Greenland Venture A/S Formål og strategi U D D R A G Dato: 23. november 2014 Greenland Venture A/S Formål og strategi U D D R A G Nærværende fremstilling er tilpasset formålet og flere afsnit er undladt heri. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Greenland

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere