Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger."

Transkript

1 NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme og offentlige byggerier, veje og anlæg samt øvrig infrastruktur. NCC udvinder og tilbyder også material er til byggeri og udfører belægning og vejservice. NCC skaber fremtidens miljøer for arbejde, bolig og kommunikation med et ansvarsfuldt byggeri, som giver et bæredygtigt samspil mellem menneske og miljø. ncc.dk Foto: Bruno Ehrs s. 1. Casper Hedberg s. 6. Kimmo Torkkeli s. 7. Micke Lundström s. 10. Per Pixel Pettersson s NCC Communications Hub 2014/06

2 Adfærdskodeks

3 Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC arbejder i hele værdikæden, når det gælder det at skabe fremtidens miljøer for arbejde, bolig og infrastruktur. Det stiller høje krav om at være en ansvarlig virksomhed med ansvarsfulde medarbejdere. I dette adfærdskodeks beskriver vi de krav, vi stiller til vores egne handlinger og adfærd. De skal efterleves af bestyrelse, ledelse og medarbejdere, og vi forudsætter samtidig, at alle vores samarbejdsspartnere respekterer dem.

4 NCC s geografi NCC i Sverige NCC i norge NCC i finland Sverige er NCC s største marked, og NCC er markedsførende på mange områder, herunder anlæg, byggeri, bolig- og erhvervsudvikling, råstoffer, asfalt, belægning og vejservice. De største kunder er staten, kommuner og store virksomheder, samt private boligkunder. I Norge udfører NCC meget arbejde med anlæg af veje, tunneller, broer og andre former for infrastruktur. NCC udvikler også boliger og erhvervsejendomme, samt aktiviteter inden for råstoffer, asfalt, belægning og vejservice. Blandt de største kunder er den norske stat, kommuner, ejendomsselskaber og andre større virksomheder. NCC i Finland fokuserer på byggeri af erhvervsejendomme og boliger. NCC er førende inden for udvikling af erhvervsområder med flere projekter under udvikling omkring Helsinki. I de senere år har NCC udvidet sine aktiviteter med råstoffer, asfalt, belægning og vejservice. NCC i Danmark I Danmark er NCC en stor aktør inden for byggeri, samt råstoffer, asfalt, belægning og vejservice. NCC har også udviklet adskillige erhvervsejendomme. De største kunder er staten, kommuner, forskellige investorer og private kunder. NCC I tyskland I Tyskland bygger NCC boliger til private. NCC er aktiv i en række af de større byer i Tyskland. NCC i baltikum I Baltikum bygger NCC blandt andet boliger, men er også aktiv inden for erhvervsudvikling. Aktiviteterne er primært koncentreret omkring Tallinn (Estland) og Riga (Letland). NCC I St. petersborg SIGNATURFORKLARING Bolig Byggeri Anlæg Erhvervsudvikling Råstoffer, asfalt, belægning og vejservice NCC har investeret i grunde til boligprojekter i St. Petersborg, men er også aktiv inden for asfalt og belægning.

5 Grundlaget for vores adfærd findes i vores værdier NCC er en værdibaseret virksomhed, som drives ud fra målsætningen om, at alle medarbejdere skal tage beslutninger og handle i henhold til NCC s fælles værdier. Vi forventer, at vores forretningspartnere overholder NCC s værdier. Ærlighed Vi er ærlige over for os selv og vores interessenter. Vi driver vores forretning på en korrekt og ansvarlig måde. Vi sikrer, at vores interessenter altid kan have tillid til NCC. Respekt Vi værdsætter forskellighed og behandler andre med respekt. Vi samarbejder, værdsætter andres mening, og står ved vores beslutninger. Vi bruger alle ressourcer med omtanke. Tillid Vi har tillid til hinanden, siger, hvad vi mener, og gør, som vi siger. Vi har modet til at udtrykke os klart og tydeligt. Vi tager vores ansvar alvorligt, og sætter en høj standard for kvalitet, etik og bæredygtighed. Pionerånd Vi tager initiativ, arbejder proaktivt og med høj energi. Vi har modet til at prøve nye måder at tænke og arbejde på. Vi fremmer udvikling sammen med vores interessenter.

6

7

8 Forretningsprincipper NCC s kunder og andre interessenter skal betragte NCC som en pålidelig og ærlig virksomhed, der altid lever op til sine forpligtelser. NCC stræber efter at opnå langvarige forretningsforbindelser, der kan skabe værdi for kunder og aktionærer og skabe trygge arbejdspladser med udviklingsmuligheder. Vi skal altid informere om vores Code of Conduct som et naturligt led i vores samarbejde med partnere. LOVE, BESTEMMELSER OG INTERNATIONALE KONVENTIONER Det er et grundlæggende krav, at vi handler inden for lovens rammer og internationale konventioner. Vi respekterer og overholder konkurrenceregler, miljølovgivning, arbejdsmarkedslovgivning, aftaler og sikkerheds-krav og andre bestemmelser, der udstikker rammerne for vores virksomhed. AFTALER NCC udviser ærlighed og åbenhed i kontakten med forretningspartnere. Vi lever op til de forpligtelser, vi har påtaget os. En indgået aftale er bindende. Vores forretningspartnere skal føle, at de er en vigtig forudsætning for at opnå det bedst mulige resultat af vores fælles aktiviteter. KONKURRENCESPØRGSMÅL OG INTERESSEKONFLIKTER NCC tillader ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller misbrug af markedsdominans. I alle faser af vores arbejde støtter NCC en korrekt og alsidig konkurrence, hvad angår udbud, licitationer og indkøb. NCC-medarbejdere er forpligtede til at underrette deres nærmeste leder om enhver erhvervsmæssig aktivitet, som medarbejderen udfører uden for NCCkoncernen. Medarbejdere må ikke udføre arbejde for eller deltage indirekte i erhvervsmæssige aktiviteter med en organisation, der konkurrerer eller handler med NCC. NCC-medarbejdere må ikke deltage i aktiviteter, der kan føre til interessekonflikt, og de må ikke udnytte forbindelser med forretningspartnere til personlig vinding. Dette omfatter at give eller modtage personlige gaver, at yde eller modtage tjenester, der overstiger en fastsat værdi, og at deltage i repræsentation ud over det, der er normalt i forretningssammenhæng. Der må heller ikke stilles krav om eller afgives nogen form for løfter i forbindelse med at give eller modtage gaver. NCC tager ikke partipolitisk stilling, men de ansatte tilskyndes til at engagere sig i samfundsforhold, dog med hensyntagen til sædvanlige habilitetsregler.

9 Menneskerettigheder og arbejdsprincipper NCC støtter og respekterer internationale menneskerettighedskonventioner. NCC arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder skal gælde for alle, uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk holdning, nationalitet eller social herkomst. NCC accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse, trussel om afstraffelse, diskriminering i ansættelsen eller arbejdet, mobning på arbejdspladsen, chikane af seksuel eller anden karakter, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde. NCC værdsætter en sund balance mellem arbejde og fritid og arbejder aktivt for at sikre, at medarbejderne opnår dette. De aktiviteter og projekter, som NCC deltager i, skal være kendetegnet ved et sikkert, sundt og hygiejnisk arbejdsmiljø. Det er vores mål, at antallet af arbejdsulykker og personskader skal reduceres til nul. Forpligtelser over for medarbejdere, som udspringer af national lovgivning og aftaler om social sikkerhed, skal respekteres og overholdes. Løn og andre vederlag skal som minimum leve op til kravene i national lovgivning, gældende aftaler og alment accepterede standarder inden for branchen. Børnearbejde er under ingen omstændigheder tilladt. Ansatte skal være over 15 år gamle eller have nået den alder, der gælder for afslutningen af den almindelige skolepligt, hvis denne er mere end 15 år. De ansattes ret til at organisere sig i fagforeninger efter eget valg og forhandle kollektivt skal respekteres. Medarbejderrepræsentanter skal gives mulighed for at udføre deres opgaver.

10

11 Miljøansvar

12 Store byggeprojekter udgør store investeringer for kunderne. Før og under planlægningen af store byggeprojekter skal NCC og kunden sammen stræbe efter at sikre, at investeringen skaber størst mulig værdi, og at hensynet til den enkelte, samfundets interesser, miljøaspekter og kommercielle interesser vejes op mod hinanden. I dialog med kunderne tilskynder NCC til nytænkning og innovation, der kan bidrage til bæredygtig udvikling. NCC tilstræber i alle sine aktiviteter at skabe optimale forudsætninger for at minimere miljøpåvirkningen og bidrage til energi- og ressourceeffektivitet i hele det enkelte produkts livscyklus. NCC skal skabe sunde miljøer for de mennesker, der færdes der. NCC skal stræbe efter konstant at reducere klimapåvirkninger, primært med fokus på energi- og transportområdet, og efter at overholde eller overgå nationale krav eller internationale regler for eller aftaler om reduktion af udledninger til luft, jord og vand. NCC skal reducere brugen af skadelige stoffer, sikre at håndtering af affald sker på en sikker og miljøvenlig måde, samt bidrage til mere genbrug.

13 Overholdelse og opfølgning VIRKSOMHEDENS OG DE ANSATTES ANSVAR Overholdelsen af Code of Conduct påhviler alle, lige fra koncernledelsen og lederne på alle niveauer i koncernen til den enkelte medarbejder. Den enkelte leder har inden for sit ansvarsområde pligt til at sikre, at medarbejdere og forretningspartnere er informeret om indholdet i NCC s Code of Conduct og om behovet for at overholde den. Ledere i NCC skal altid foregå med et godt eksempel. OPFØLGNING Som et naturligt led i de løbende aktiviteter følges der regelmæssigt op på, at Code of Conduct bliver overholdt. Vores adfærdskode og vores forretningsetiske værktøj, NCC Compass, holder os på rette kurs. Hvis der hersker usikkerhed om, hvordan man skal handle, er der flere udvalgte navigatører at rådspørge i hele koncernen. Der eksisterer en særlig procedure for NCC-medarbejdere, der ønsker at indberette mulige overtrædelser af Code of Conduct til ledelsen.

14

15 Noter

16

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere