Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013"

Transkript

1 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 INDLEDNING... 5 SAMARBEJDET MED WUXI (EKSTERNT)... 5 SAMARBEJDET INDEN FOR BYCIRKLEN (INTERNT)... 7 SYNLIGHED OMKRING SAMARBEJDET... 7 ETABLERING AF NATIONALT NETVÆRK... 8 FINANSIERINGSSTRATEGI SOM LED I DET GENERELLE BYCIRKLEN SAMARBEJDE... 8 STATUS PÅ NETVÆRKSAKTIVITETER... 8 BÆREDYGTIG UDVIKLING OG MILJØNETVÆRKET HERUNDER ERHVERVSAKTIVITETER... 9 SKOLENETVÆRKET KULTURNETVÆRKET UDDANNELSESNETVÆRKET PERSPEKTIVER FOR DET VIDERE SAMARBEJDE FOKUS PÅ ERHVERVSUDVIKLING BILAG: AKTIVITETER I 2010, 2011, Idrætsdelegationen i den gamle bydel i Wuxi med jævnaldrende guider fra Vocational School of Tourism and Commerce,

3 Introduktion Da Bycirklen i 2007 underskrev en samarbejdsaftale med Wuxi, havde kun ganske få danske kommuner og regioner kinesiske samarbejdsrelationer. I dag har ca. 20 kommuner og regioner indgået aftaler med kinesiske byer. Især de sidste par år er der etableret en række nye aftaler og relationer mellem danske og kinesiske kommuner og regioner. Da Bycirklen har et af de længst fungerende og mest veletablerede kinesiske bysamarbejder har vi fået mange henvendelser omkring erfaringer, gode råd og strategisk sparring. Kommunerne og regionerne anser et kinesisk bysamarbejde som en vigtig og nødvendig strategisk indsats, der skal være med til at skabe muligheder og udviklingsaktiviteter for bl.a. lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Som noget nyt tillægges bysamarbejderne nu også vægt fra national side. Regeringen skriver således i sin Vækstmarkedsstrategi for Kina (Maj 2012), at der er behov for at prioritere langsigtede relationer på flere niveauer og støtte op om strategiske bysamarbejder. Baggrunden er, at Danmark og danske virksomheder klarer sig dårligt i sammenligning med øvrige europæiske lande, når det drejer sig om såvel eksport til Kina som tiltrækning af kinesiske investeringer i Danmark. Bycirklen var inviteret til nationalt netværksmøde i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i oktober Målet med mødet var at få de danske lokale aktører til at arbejde sammen, at koordinere de forskellige indsatser og koble de mange aktiviteter direkte til danske virksomheder. På den måde forventes en større erhvervsmæssig udnyttelse og udbytte af de forskellige Kina relationer og aktiviteter. Bycirklen hilser dette initiativ velkommen. De seneste års erfaring med Kina-samarbejdet viser, at det er vigtigt at gå sammen med øvrige aktører og tænke i større og mere professionelle enheder for samlet at kunne styrke lokal erhvervsudvikling og erhvervsfremmeaktiviteter. Erfaringen viser også, at der skal tænkes og investeres langsigtet. Vi hører og ser det gang på gang, at opbygning af relationer og kendskab til hinanden går forud for alt andet. Før at vi kan se egentlige resultater, skal relationer konstant plejes, samtidigt med at der skal ydes et stort benarbejde. Fornyelsen af samarbejdsaftalen med Wuxi i 2013 giver os anledning til at uddybe vores samarbejde. Vi har opnået en solid relation til Wuxi endda 3

4 på et så højt og betydningsfuldt niveau, at det også er blevet bemærket på nationalt niveau både i Kina og i Danmark. Vores relation har allerede åbnet døre for vores skoler og uddannelsesinstitutioner. Nu er tiden kommet til at få åbnet døre og skabt aktiviteter for vores erhvervsliv - gerne i samarbejde med Hovedstadsregionens øvrige aktører på dette felt. Vi vil i de kommende år arbejde på at omsætte vores kinesiske bysamarbejde til at sikre fremdrift på konkrete erhvervsaktiviteter og styrke erhvervsudviklingen. Dette kræver en fortsat fokusering på de politiske relationer og samarbejde med andre parter om konkrete erhvervsindsatser og initiativer. Vi ser frem til at kunne forny vores samarbejdsaftale med Wuxi, så dette arbejde kan påbegyndes. Januar 2013, Jesper Würtzen Willy Eliasen Ole Find Jensen Borgmester Borgmester Borgmester Ballerup Kommune Egedal Kommune Frederikssund Kommune 6th Wuxi International Sister Cities Forum, Ole Find Jensen på talerstolen,

5 Indledning Dette evalueringsnotat er udarbejdet forud for fornyelse af Bycirklens samarbejdsaftale med Wuxi i Det giver en kort status og orientering om samarbejdet på overordnet niveau samt på netværksniveau ved udgangen af Samtidig giver det en perspektivering på fokusområder i samarbejdet de kommende år. Samarbejdet med Wuxi (eksternt) I det direkte samarbejde med Wuxi er der fortsat en god dialog og kommunikation på overordnet niveau. Begge parter kender hinanden bedre nu, og på den måde lettes nogle af de kommunikationsmæssige barrierer og udfordringer, der herskede i de første år. Det giver også en stadig bedre forståelse for hinanden, selvom den kulturelle forskel og de forskellige arbejdsmetoder fortsat kan være en udfordring i samarbejdet. En række succesfulde besøg har i løbet af de tre år fundet sted på overordnet niveau. Disse besøg har ikke kun været udbytterige i forhold til opnåelse af nye input, fremdrift af konkrete samarbejdsaktiviteter samt øget erfaringsudveksling, men også de politiske og administrative relationer er i høj grad blevet styrket via disse besøg. Ved fornyelsen af Samarbejdsaftalen i 2010 blev det således klart, at Bycirklens samarbejde med Wuxi har en relevans og betydning. Her blev ideen om en Danish Eco-City i Wuxi for første gang nævnt som et specifikt ønske af Wuxis borgmester. Et ønske der er skabt på baggrund af den gode relation og opnået viden om bæredygtigt byggeri i Bycirklen. Den politiske ledelse er siden skiftet i Wuxi, men forbindelsen til det højeste politiske niveau er fortsat stærk og unik. Dette blev senest bekræftet på Wuxi s internationale Sister Cities Forum i november Her var Bycirklen repræsenteret af Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, som af Wuxi blev udnævnt til at repræsentere samtlige 36 tilstedeværende samarbejdsbyer. Dette indebar bl.a. møder og direkte dialog med Wuxis nye borgmester, Zhu Kejiang, og viceborgmestre. Her blev der således anledning til at give en personlig invitation til Wuxis nye borgmester til at besøge Bycirklen i At Bycirklen får adgang til og bliver mødt af Wuxi s øverste ledelse høster bred anerkendelse for Bycirklens indsats. Bl.a. fra den nye Generalkonsul i Shanghai, Karsten Ankjær Jensen, der mener, at dette forhold er et signal om, hvor vigtig en samarbejdspart, Bycirklen anses for at være og et signal om, hvilke muligheder samarbejdet dermed har for danske virksomheder. På tilsvarende vis har Kinas ambassadør i Danmark, Li Ruiyu, understreget, hvor vigtig Bycirklens kontakt til den politiske top er for 5

6 erhvervsvirksomheder der vil etablere sig i Wuxi og for kinesiske investeringer i Danmark. Bycirklens særlige position blev også bemærket på Sister Cities Forum i Wuxi, af en række af de øvrige udenlandske borgmestre, der spurgte interesseret til, hvordan Bycirklen var lykkedes med at komme i så tæt dialog med Wuxi s ledere. Bycirklens betydning som en vigtig samarbejdspartner for Wuxi blev også fremhævet, da Wuxi og Bycirklen i efteråret 2012 modtog national hæder i Kina for samarbejdet. Det skete på Chinese People s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) årsmøde i Chengdu. Borgmester, Jesper Würtzen, Ballerup, modtog sammen med repræsentant fra Wuxi prisen på vegne af Bycirklen. Den blev givet for Wuxis og Bycirklens brede og alsidige samarbejdsaktiviteter og særligt for arbejdet med at etablere bæredygtigt dansk byggeri i en ny bydel i Wuxi. På samme måde har der de seneste år været en stigende grad af delegationer fra Wuxi, som tydeligvis er sendt ud til Bycirklen med målet om at lære mere om konkrete områder og med forslag til direkte samarbejde. Således har en række af disse besøg fundet sted inden for miljø og energiområdet samt uddannelsesområdet (mere om dette under netværkene). I juli 2012 besøgte en særlig delegation af højtstående embedsmænd Bycirklen. De ønskede at lære mere om lokaldemokrati, borgerinddragelse, kommunikation mellem politikere og borgere, klagemuligheder og kommunernes samarbejde med pressen. På baggrund af besøget har embedsmændene udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan Wuxi kan arbejde med bl.a. mere borgerinddragelse og klagemuligheder for utilfredse borgere. Government delegation hører bl.a. om borgerinddragelse, klagemuligheder, medier mm.,

7 Der er efterhånden etableret et godt samarbejde med det Danske Generalkonsulat i Shanghai. Generalkonsulatet kender Bycirklens samarbejde med Wuxi og har nu også en tæt kontakt med og indgang til - myndighederne i Wuxi. Opbakningen til Bycirklens samarbejde med Wuxi blev understreget af den danske ambassadørs besøg i Wuxi i maj Generalkonsul Karsten Ankjær Jensen, forventer at aflægge Wuxi et besøg primo Samarbejdet inden for Bycirklen (internt) Samarbejdet er nu kommet ind i en driftsfase, hvor der er mindre behov for, at projektledelsen er nede i detaljen og styrende i forhold til de enkelte netværk. Derfor er den oprindelige styregruppe for samarbejdet nedlagt, og overordnet orientering og koordinering finder sted i kommunaldirektørregi. Samtidig sætter netværkene i højere grad selv mål for aktivitets- og udviklingsniveau og driver disse frem i takt med tid og ressourcer. Samarbejdet har nået et passende niveau, hvor velfungerende aktiviteter og relationer fortsat styrkes og videreudvikles, mens øvrige aktiviteter, relationer og ideer ikke holdes kunstigt i gang. Det prioriteres løbende, hvilke indsatser og områder, der fra borgmestre, kommunaldirektører og projektgruppe skal have øget fokus. Dette sker i overensstemmelse med samarbejdets og kommunernes målsætninger. I forhold til det interne samarbejdes resultatmål ( ) har der således været fokus på styrkelse og udvikling af netværk (mere om dette under status på netværk) synlighed omkring samarbejdet etablering af et nationalt netværk finansieringsstrategi som led i det generelle Bycirklen-samarbejde. Synlighed omkring samarbejdet Det lykkes fortsat at få bragt historier omkring samarbejdet især i lokalaviserne, og enkelte historier har også været bragt i Lorry og nationale medier. I takt med at et stigende antal nye dansk-kinesiske samarbejdsaftaler etableres, oplever Bycirklen øget opmærksomhed fra øvrige danske kommuner og regioner og fra nationale aktører. En udvikling der således også har skabt kendskab og synlighed om Bycirklen. Wuxi har med tiden opbygget mange internationale relationer, og Bycirklen bliver som nævnt gerne fremhævet af Wuxi som en vigtig samarbejdspart. Dette ses ved de større afholdte konferencer i Wuxi, i materiale, brochurer 7

8 og PR-videoer samt senest på Wuxi lokal TV, hvor der er vist interviews med repræsentanter fra Bycirklen Etablering af nationalt netværk Siden 2010 har Bycirklen sammen med øvrige kommuner arbejdet for etableringen af et nationalt netværk for lokale aktører med kinesiske byaftaler. Første forsøg på etableringen af et nationalt netværk fandt sted i 2010 initieret af Udenrigsministeriet. Der blev siden ikke fulgt op på initiativet fra Udenrigsministeriets side, hvormed et nationalt netværk ikke blev etableret. Med baggrund i Regeringens Vækstmarkedsstrategi for Kina inviterede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter interesserede kommuner, regioner og virksomheder til sættemøde i oktober Målet med mødet var etableringen af et nationalt netværk, der skal få de danske lokale aktører til at koordinere de forskellige indsatser og koble de mange aktiviteter direkte til danske virksomheder. Der viste sig at være stor interesse og opbakning til dette initiativ, og et nyt netværksmøde er aftalt primo Her skal de deltagende kommuner, regioner og danske virksomheder aftale fremtidige samarbejdsaktiviteter og initiativer, der kan fremme danske virksomheders adgang til det kinesiske marked. Bycirklen vil tage aktivt del i dette arbejde i det omfang, der er overensstemmelse med Bycirklens egne strategier og initiativer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter faciliterer netværket, men der vil ikke blive afsat egentlige midler og ressourcer til netværkets arbejde og aktiviteter. Finansieringsstrategi som led i det generelle Bycirklen samarbejde Siden samarbejdets start har involverede medarbejdere, og især skoler og uddannelsesinstitutioner, efterspurgt mulighed for og support omkring eksterne finansieringsmuligheder til aktiviteterne. Som orienteret i tidligere evalueringer har dette vist sig svært, da der bl.a. ikke eksisterer umiddelbare og direkte støttemuligheder, og det er en tidskrævende opgave uden garantier. Status på netværksaktiviteter Der er fortsat et tilpas aktivitetsniveau generelt set i netværkene. Især 2010 blev et år med mange udvekslinger, aktiviteter og fornyelser af decentrale samarbejdsaftaler. Disse er især veletablerede og velfungerende på uddannelses- og skoleområdet, hvor udvekslinger og øvrige 8

9 samarbejdsaktiviteter finder sted efter faste aftaler skoler og uddannelsesinstitutioner i mellem. På de øvrige områder foregår aktiviteter (primært besøg og udvekslinger) i mindre grad, og ikke efter et fast og kontinuerligt mønster. På de områder, hvor kontakter og relationer over årene er veletableret, fungerer aktiviteterne godt, mens det viser sig svært på de områder, hvor det ikke er lykkedes at skabe en ordentlig kontakt og udbygge relationen. De tre kommuners pressede økonomi, organisationsændringer og nye arbejdsopgaver for netværksmedlemmer er alle faktorer, der direkte og indirekte har udfordret netværkenes arbejde og sammensætning. Trods ændringer og interne udfordringer er der stadig en interesse for at være med i Kina-samarbejdet. Erfaringsudveksling mellem de tre kommuner og et fagligt udbytte af at mødes på tværs viser sig stadig at være en stor sideeffekt af samarbejdet. Der har været afholdt de første møder for at afklare interesse og indhold for et nyt social- og sundhedsnetværk i Kina-samarbejdet. Der er interesse for at påbegynde et samarbejde mellem de 3 kommuner, som kan udvikle sig i 2 trin, hvor det i første omgang handler om at finde områder, hvor det giver mening at samarbejde internt i de 3 kommuner. Det vil give synergi og et afkast ind i de enkelte organisationer, og dermed samtidig øge muligheden for opbakning til samarbejdet. Andet trin vil være at inddrage det kinesiske samarbejdsaspekt. Bæredygtig udvikling og miljønetværket herunder erhvervsaktiviteter I løbet af 2010 og 2011 er det i samarbejde med Generalkonsulatet i Shanghai og Teknologisk Institut lykkedes at få lavet aftale med Wuxi omkring et dansk bæredygtigt byggeriprojekt i Wuxi. Aftalen giver salgsmæssige muligheder og fordele for danske virksomheder, og på den led er dette projekt et første erhvervsfremmemæssigt resultat, direkte afledt af Bycirklens Kina-samarbejde. Det er aftalt, at et showhouse, (et såkaldt modulhus med energi- og miljørigtige løsninger) opføres i Xidong New Distirict - Wuxis nye bydel for ca mennesker. Dette skal give kinesiske developere mulighed for at købe de energirigtige modulhuse til opførelse i den nye bydel. Derudover er der drøftelser omkring opførelse af et dansk kontorbyggeri, også bygget efter danske energi- og miljørigtige løsninger og standarder. Denne del af projektet viser sig dog at være sværere at realisere, da myndighedernes miljø- og energikrav til byggeriet vil gøre det til en for dyr investering for kinesiske developere set i relation til almindeligt kinesisk kontorbyggeri. 9

10 Med Teknologisk Institut i spidsen forventes projektet yderligere udviklet, og Bycirklen vil forsætte rollen som formidler og være med til at fremme initiativet inden for de rammer kommunerne har. Der har i 2010 været afholdt en succesfuld øjenåbnertur for de tre kommuners erhvervsråd samt medlemmer af Bæredygtig udvikling og Miljønetværket. Turen blev positivt evalueret, og flere tilkendegav at de gerne så at en lignende tur blev organiseret for bestemte erhvervsbrancher i de tre kommuner. Det er i flere sammenhænge, bl.a. via besøg og møder, forsøgt at etablere kontakter og aktiviteter inden for netværkets prioriterede samarbejdsområder. Dette er imidlertid ikke lykkedes. Dog ses en øget interesse fra Wuxis side for området, men interessen er snarere i form af korte delegationsbesøg, hvor kineserne skal have konkret viden med hjem, end det er en interesse for egentlig (gensidig) erfaringsudveksling og udvikling af konkrete samarbejdsprojekter for begge parter. I efteråret 2012 har Bycirklen taget initiativ til at starte et strategisk samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Copenhagen Capacity. Dette samarbejde skal udvikle og styrke de erhvervsmæssige muligheder, der ligger i de forskellige relationer til Kina. Med udgangspunkt i en fælles erhvervsstrategi på området er målet at igangsætte en række konkrete og overordnede aktiviteter. Mere om dette initiativ under afsnittet Perspektiver for det videre samarbejde. Skolenetværket Frederikssunds aktiviteter med Wuxi Jiangnan Middle School og Wuxi Donglin Primary School har primært fokuseret på lærer- og ledelsesudveksling, mens enkelte klasser har haft succes med et pennevensprojekt. I 2012 er der etableret konkrete virtuelle elev-til-elev udvekslingsaktiviteter og det er aftalt at fastholde fokus på denne form for udvekslinger fremover. Der har generelt været en god dialog og kontakt med skolerne i Wuxi - også på lærerniveau. Det samme gør sig gældende med Ballerups samarbejdsaftaler. Der er især kontakt og aktiviteter mellem Wuxi Girls School no 1 og Grantofteskolen samt Yu Ying Primary School og Måløv Skole og med en ny skole fra 2010 Lianyuanjie Primary School, mens de øvrige skoleaftaler ser ud til at glide ud pga. manglende kontakt. Ballerups 10.klassecenter har siden samarbejdets start haft et 5 ugers brobygningsforløb omkring Kina med handelsskolen CPH West. Et led i dette forløb har været en uges studietur til 10

11 Wuxi, hvormed 10.klasser fra Ballerup har besøgt samarbejdsskoler i Wuxi hvert år i november. Samarbejdet med Wuxi er blevet en integreret del af Ballerups skolers internationale arbejde. Kina-relaterede aktiviteter tænkes ind i overordnede undervisningsaktiviteter (f.eks. afholdelse af international uge), og der arbejdes for at udbygge en elevudvekslingsordning, således at ikke kun elever i brobygningsforløb kan komme på udveksling. Der rejser således 9 elever (en fra hver af Ballerups skoler) til Wuxi i foråret Disse elever har vundet udvekslingen til Wuxi i en konkurrence for alle 9.klasse elever, om at skrive en stil om internationalisering og internationalt samarbejde. Trods forskellige tiltag har der været begrænset kontakt og samarbejde mellem Egedals samarbejdsskole Wuxi Baizhuang Primary School og Egedals skoler. Egedal afventer udmelding fra Wuxi omkring samarbejdet, og overvejer alternativer og andre muligheder for samarbejde inden for skoleområdet. Wuxi inviterede Bycirklens skoler og uddannelsesinstitutioner til at lave et teater- og eventyrprojekt. Frederikssund Ungdomsskole har arbejdet med teaterprojektet og besøgte Wuxi i foråret 2012 for at optræde med en forestilling på en række af Bycirklens samarbejdsskoler. Ungdomsskolerne søgte i maj 2010 EU-programmet Youth in Action med mulighed for at få 80 % medfinansiering til aktiviteter med en kinesisk samarbejdspart. Desværre kom ansøgningen ikke i betragtning, og projektet blev ikke gennemført. Education delegation på SFO-besøg,

12 Kulturnetværket Der har de seneste par år været afholdt et par større aktiviteter i Kulturnetværkets regi. I 2010 blev der vist en fotoudstilling om Wuxi i alle tre kommuner. Ligeledes i 2010 besøgte 33 unge idrætsudøvere Wuxi i efterårsferien. Bycirklens unge fik mulighed for at træne og konkurrere mod kinesiske unge og fik indblik i, hvordan Wuxis unge dyrker deres sport samt går i skole. Målet med turen var også at få etableret et genbesøg for kinesiske idrætsudøvere i Bycirklen, men dette er endnu ikke fastlagt. Der arbejdes videre på at etablere et genbesøg eventuelt i forbindelse med afholdelsen af Badminton VM i Ballerup i august Netværket har ønsket, at etablere et mere målrettet samarbejde og udveksling med relevante institutioner/foreninger i Wuxi med særlig fokus på den mellemfolkelige dimension. Det er således forsøgt at etablere kontakt med relevante personer på kultur- og fritidsområdet i Wuxi, men indtil videre er det ikke lykkedes. Kultur- og fritidsområdet er meget forskelligt i Danmark og Kina, og det i sig selv er en barriere for at få de rigtige kontakter, samarbejde samt videndeling op at stå med Wuxi. Under idrætsdelegationens besøg i Wuxi i november 2011 blev der fra Bycirklens side tilkendegivet ønsker om flere konkrete samarbejder på området. Dette er indtil nu ikke imødekommet fra Wuxis side, hvorfor netværket det seneste år ikke har arbejdet på nye aktiviteter. Idrætsdelegationen deltager i morgenens Tai-chi i parken,

13 Uddannelsesnetværket Uddannelsesinstitutionerne er nået langt med udmøntningen af samarbejdsaftalerne, og det er hensigten i de kommende år dels at videreudvikle allerede eksisterende aktiviteter, dels at udvikle nye tiltag. Uddannelsesinstitutionerne kører fastlagte udvekslingsforløb hvert år og har derimellem forskellige undervisningsmæssige projekter på tværs af klasser i Wuxi og Bycirklen. Der er god kontakt og erfaringsudveksling elever, lærere og ledelser imellem, og der er til netværkets tilfredshed kommet balance i udvekslingerne. Et nyt udvekslingstiltag er initieret af Borupgaard Gymnasium i Ballerup, som fra efteråret 2012 har to studenter - såkaldte 4.g elever - på samarbejdsskolen i Wuxi for at undervise tre måneder i engelsk. Netværket arbejder sideløbende med større overordnede samarbejdsaktiviteter. I 2010 organiserede netværket et stort anlagt 2-dages seminar i Wuxi, Learning Expo, hvor 33 danske ledere og lærere og mere end 400 kinesiske lærere deltog. Konferencen var så vidt vides den første af sin art, og både kinesiske og danske ledere og lærere var enige om, at de havde stort udbytte af konferencen. Netværket planlægger, at afholde en lignende event med deres kinesiske kollegaer i 2013 eller Efter invitation fra Wuxis uddannelsesdepartement arbejder netværket pt. på etableringen af et Confucius-institut-samarbejde med Wuxi. Planen er, at uddannelsesinstitutionerne i Bycirklen indgår i et konsortium, således at alle bliver parter i samarbejdet. Instituttets konkrete aktiviteter vil finde sted på Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Netværket har sammen med de tre borgmestre i Bycirklen haft møde med den kinesiske ambassadør i Danmark, der bakker op om initiativet. Ansøgning forventes indleveret i 2013, og behandles herefter af The Office of Chinese Language Council International i Beijing, der står for at godkende alle kinesiske Confucius institutter rundt om i verden. Herudover har netværket i 2011 indledt samarbejde med KMD omkring et erhvervs- og studiefagligt projekt, hvor studerende fra uddannelsesinstitutioner skal hjælpe KMD med at kortlægge IT-systemer og -procedurer i Wuxi. Uddannelsesinstitutionerne har fra start arbejdet for oprettelse af kinesisk som sprogfag. Borupgaard Gymnasium har haft stor succes med at udbyde dette fag, og de to øvrige gymnasier i Frederikssund og Egedal overvejer også at oprette kinesiske sprogfag. Som noget nyt har der i 2012 været 13

14 udbudt et nyt valgfag Områdestudier (de almene gymnasier), hvor kinesisk sprog, kultur og historie indgår. Perspektiver for det videre samarbejde På baggrund af ovenstående status kan det konstateres, at Kinasamarbejdet er i forsat udvikling. Flere af de fastsatte mål begynder nu at udmønte sig, og Wuxi viser sig også som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Generelt set er samarbejdet og relationerne solide både til Wuxi og internt i Bycirklen. Der skal dog fortsat arbejdes på at vedligeholde og udbygge relationerne, da de synes at være en stor del af grundlaget for aktiviteternes succes. Der skal til stadighed sættes stor fokus på synlighed og formidling omkring samarbejdet og styrkelse af netværkene, da disse er vigtige forudsætninger for samarbejdets og aktiviteternes succes. Dette kan konkret ske ved, at der i endnu højere grad fokuseres på aftaler og aktiviteter, der nu er velfungerende, mens øvrige aktiviteter og aftaler ikke holdes kunstigt i live. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der fremadrettet sættes fokus på de områder, Bycirklen og Wuxi særligt har interesse i og ser yderligere udvikling indenfor, således at indsatsen koncentreres på disse områder. Fokus på erhvervsudvikling Der er og vil fortsat være stor fokus på erhvervsudvikling og øgede investeringer i Bycirklens område. Det vil derfor være naturligt i større grad at tænke på, hvilke muligheder de etablerede kinesiske kontakter og relationer på sigt kan være med til at give, hvis rette initiativer igangsættes nu. Tidligere tiltag og initiativer på området viser, at det er svært for Bycirklen at være alene om sådan en indsats. Processen omkring Danish Eco-city er et godt eksempel på, at ved involvering af flere aktører, der besidder forskellige kompetencer og ressourcer, kan det lykkes at drive en konkret erhvervsmulighed frem. Derfor har der i 2012 været drøftelser med Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen om at lave en fælles indsats for at styrke og udnytte de erhvervsmuligheder, der ligger i de respektive Kina relationer og aktiviteter. 14

15 På den led vil Bycirklens indsats blive mere strategisk og chancerne øges for at vi ved fælles indsats kan levere det koncept og den ramme, som kineserne efterspørger og samtidig skabe interesse for kinesiske investeringer i Danmark. Desuden vil øget samarbejde udover Bycirklens grænser også være med til at kvalificere og højne overordnede aktiviteter, såsom konferencer mv., der skal være med til at fremme og synliggøre Bycirklens samarbejde med Wuxi. Fra kinesisk side er der givet udtryk for, at de vil have fokus på miljøteknologi, affaldshåndtering, bæredygtigt byggeri og life science (lavenergi og lavemission) inden for erhvervsområdet, samt de innovative industrier, markedsgørelse af kulturinstitutioner og vækst i kultur- og oplevelsesindustrien. Den øgede orientering mod kulturindustrien afspejler prioriteringerne i Kinas 12. femårsplan, hvor der lægges op til, at kultur- og oplevelsesindustri skal vokse fra 2,5 pct. af BNP til 5 pct. af BNP. For at imødekomme dette fokus, vil Bycirklens samarbejde med andre kommuner og regioner i Hovedstadsområdet også øge værdien for de kinesiske delegationer, der eventuelt vil se København og Danmark som oplagte rejsemål på kultur- og oplevelsesindustriområdet. Det er aftalt med de øvrige samarbejdsparter i Hovedstadsregionen, at ovenstående perspektiver indgår i en fælles erhvervsstrategi på området. Denne udarbejdes primo 2013, hvorefter konkrete aktiviteter vil kunne påbegyndes. Således er det allerede aftalt, at en første fælles aktivitet bliver afholdelsen af en konference for Regionens små- og mellemstore virksomheder i foråret Konferencen skal give virksomhederne information om, hvordan de kan bruge hovedstadskommuners myndighedskontakt til at åbne døre for dem. Samtidig skal konferencen sætte fokus på, hvordan disse samarbejder og relationer kan udnyttes til at tiltrække investeringer og udviklingsprojekter til Hovedstadsområdet. Af øvrige nært forestående aktiviteter tænkes bl.a. besøg af Wuxis borgmester og en erhvervsdelegation fra Wuxi i 2013, en målrettet erhvervstur for interesserede danske virksomheder til Wuxi samt etablering af samarbejdsaftale og udvekslinger mellem Region Hovedstaden og Life Science Park i Wuxi. Herudover vil der i den fælles erhvervsstrategi blive lagt op til en række mere overordnede og langsigtede aktiviteter. 15

16 Efter de første år med prioritering af opstartsaktiviteter, relationsopbygning og en stor fokus på uddannelsesområdet vil Bycirklen i de kommende år lave en prioriteret indsats omkring erhvervsudvikling. Dette vil ske i tæt samarbejde med øvrige parter i Hovedstadsregionen, og denne indsats vil blive tænkt langsigtet og målrettet, da alle erfaringer viser at dette kræves, hvis man vil lykkes i samarbejdet med kineserne. Erhvervsdelegation fra Wuxi studerer slamhåndtering,

17 Bilag: Aktiviteter i 2010, 2011, Små elever fra Wuxi Huayuan Primary School varmer op under ledelse af BK Viking,

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere