Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013"

Transkript

1 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 INDLEDNING... 5 SAMARBEJDET MED WUXI (EKSTERNT)... 5 SAMARBEJDET INDEN FOR BYCIRKLEN (INTERNT)... 7 SYNLIGHED OMKRING SAMARBEJDET... 7 ETABLERING AF NATIONALT NETVÆRK... 8 FINANSIERINGSSTRATEGI SOM LED I DET GENERELLE BYCIRKLEN SAMARBEJDE... 8 STATUS PÅ NETVÆRKSAKTIVITETER... 8 BÆREDYGTIG UDVIKLING OG MILJØNETVÆRKET HERUNDER ERHVERVSAKTIVITETER... 9 SKOLENETVÆRKET KULTURNETVÆRKET UDDANNELSESNETVÆRKET PERSPEKTIVER FOR DET VIDERE SAMARBEJDE FOKUS PÅ ERHVERVSUDVIKLING BILAG: AKTIVITETER I 2010, 2011, Idrætsdelegationen i den gamle bydel i Wuxi med jævnaldrende guider fra Vocational School of Tourism and Commerce,

3 Introduktion Da Bycirklen i 2007 underskrev en samarbejdsaftale med Wuxi, havde kun ganske få danske kommuner og regioner kinesiske samarbejdsrelationer. I dag har ca. 20 kommuner og regioner indgået aftaler med kinesiske byer. Især de sidste par år er der etableret en række nye aftaler og relationer mellem danske og kinesiske kommuner og regioner. Da Bycirklen har et af de længst fungerende og mest veletablerede kinesiske bysamarbejder har vi fået mange henvendelser omkring erfaringer, gode råd og strategisk sparring. Kommunerne og regionerne anser et kinesisk bysamarbejde som en vigtig og nødvendig strategisk indsats, der skal være med til at skabe muligheder og udviklingsaktiviteter for bl.a. lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Som noget nyt tillægges bysamarbejderne nu også vægt fra national side. Regeringen skriver således i sin Vækstmarkedsstrategi for Kina (Maj 2012), at der er behov for at prioritere langsigtede relationer på flere niveauer og støtte op om strategiske bysamarbejder. Baggrunden er, at Danmark og danske virksomheder klarer sig dårligt i sammenligning med øvrige europæiske lande, når det drejer sig om såvel eksport til Kina som tiltrækning af kinesiske investeringer i Danmark. Bycirklen var inviteret til nationalt netværksmøde i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i oktober Målet med mødet var at få de danske lokale aktører til at arbejde sammen, at koordinere de forskellige indsatser og koble de mange aktiviteter direkte til danske virksomheder. På den måde forventes en større erhvervsmæssig udnyttelse og udbytte af de forskellige Kina relationer og aktiviteter. Bycirklen hilser dette initiativ velkommen. De seneste års erfaring med Kina-samarbejdet viser, at det er vigtigt at gå sammen med øvrige aktører og tænke i større og mere professionelle enheder for samlet at kunne styrke lokal erhvervsudvikling og erhvervsfremmeaktiviteter. Erfaringen viser også, at der skal tænkes og investeres langsigtet. Vi hører og ser det gang på gang, at opbygning af relationer og kendskab til hinanden går forud for alt andet. Før at vi kan se egentlige resultater, skal relationer konstant plejes, samtidigt med at der skal ydes et stort benarbejde. Fornyelsen af samarbejdsaftalen med Wuxi i 2013 giver os anledning til at uddybe vores samarbejde. Vi har opnået en solid relation til Wuxi endda 3

4 på et så højt og betydningsfuldt niveau, at det også er blevet bemærket på nationalt niveau både i Kina og i Danmark. Vores relation har allerede åbnet døre for vores skoler og uddannelsesinstitutioner. Nu er tiden kommet til at få åbnet døre og skabt aktiviteter for vores erhvervsliv - gerne i samarbejde med Hovedstadsregionens øvrige aktører på dette felt. Vi vil i de kommende år arbejde på at omsætte vores kinesiske bysamarbejde til at sikre fremdrift på konkrete erhvervsaktiviteter og styrke erhvervsudviklingen. Dette kræver en fortsat fokusering på de politiske relationer og samarbejde med andre parter om konkrete erhvervsindsatser og initiativer. Vi ser frem til at kunne forny vores samarbejdsaftale med Wuxi, så dette arbejde kan påbegyndes. Januar 2013, Jesper Würtzen Willy Eliasen Ole Find Jensen Borgmester Borgmester Borgmester Ballerup Kommune Egedal Kommune Frederikssund Kommune 6th Wuxi International Sister Cities Forum, Ole Find Jensen på talerstolen,

5 Indledning Dette evalueringsnotat er udarbejdet forud for fornyelse af Bycirklens samarbejdsaftale med Wuxi i Det giver en kort status og orientering om samarbejdet på overordnet niveau samt på netværksniveau ved udgangen af Samtidig giver det en perspektivering på fokusområder i samarbejdet de kommende år. Samarbejdet med Wuxi (eksternt) I det direkte samarbejde med Wuxi er der fortsat en god dialog og kommunikation på overordnet niveau. Begge parter kender hinanden bedre nu, og på den måde lettes nogle af de kommunikationsmæssige barrierer og udfordringer, der herskede i de første år. Det giver også en stadig bedre forståelse for hinanden, selvom den kulturelle forskel og de forskellige arbejdsmetoder fortsat kan være en udfordring i samarbejdet. En række succesfulde besøg har i løbet af de tre år fundet sted på overordnet niveau. Disse besøg har ikke kun været udbytterige i forhold til opnåelse af nye input, fremdrift af konkrete samarbejdsaktiviteter samt øget erfaringsudveksling, men også de politiske og administrative relationer er i høj grad blevet styrket via disse besøg. Ved fornyelsen af Samarbejdsaftalen i 2010 blev det således klart, at Bycirklens samarbejde med Wuxi har en relevans og betydning. Her blev ideen om en Danish Eco-City i Wuxi for første gang nævnt som et specifikt ønske af Wuxis borgmester. Et ønske der er skabt på baggrund af den gode relation og opnået viden om bæredygtigt byggeri i Bycirklen. Den politiske ledelse er siden skiftet i Wuxi, men forbindelsen til det højeste politiske niveau er fortsat stærk og unik. Dette blev senest bekræftet på Wuxi s internationale Sister Cities Forum i november Her var Bycirklen repræsenteret af Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, som af Wuxi blev udnævnt til at repræsentere samtlige 36 tilstedeværende samarbejdsbyer. Dette indebar bl.a. møder og direkte dialog med Wuxis nye borgmester, Zhu Kejiang, og viceborgmestre. Her blev der således anledning til at give en personlig invitation til Wuxis nye borgmester til at besøge Bycirklen i At Bycirklen får adgang til og bliver mødt af Wuxi s øverste ledelse høster bred anerkendelse for Bycirklens indsats. Bl.a. fra den nye Generalkonsul i Shanghai, Karsten Ankjær Jensen, der mener, at dette forhold er et signal om, hvor vigtig en samarbejdspart, Bycirklen anses for at være og et signal om, hvilke muligheder samarbejdet dermed har for danske virksomheder. På tilsvarende vis har Kinas ambassadør i Danmark, Li Ruiyu, understreget, hvor vigtig Bycirklens kontakt til den politiske top er for 5

6 erhvervsvirksomheder der vil etablere sig i Wuxi og for kinesiske investeringer i Danmark. Bycirklens særlige position blev også bemærket på Sister Cities Forum i Wuxi, af en række af de øvrige udenlandske borgmestre, der spurgte interesseret til, hvordan Bycirklen var lykkedes med at komme i så tæt dialog med Wuxi s ledere. Bycirklens betydning som en vigtig samarbejdspartner for Wuxi blev også fremhævet, da Wuxi og Bycirklen i efteråret 2012 modtog national hæder i Kina for samarbejdet. Det skete på Chinese People s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) årsmøde i Chengdu. Borgmester, Jesper Würtzen, Ballerup, modtog sammen med repræsentant fra Wuxi prisen på vegne af Bycirklen. Den blev givet for Wuxis og Bycirklens brede og alsidige samarbejdsaktiviteter og særligt for arbejdet med at etablere bæredygtigt dansk byggeri i en ny bydel i Wuxi. På samme måde har der de seneste år været en stigende grad af delegationer fra Wuxi, som tydeligvis er sendt ud til Bycirklen med målet om at lære mere om konkrete områder og med forslag til direkte samarbejde. Således har en række af disse besøg fundet sted inden for miljø og energiområdet samt uddannelsesområdet (mere om dette under netværkene). I juli 2012 besøgte en særlig delegation af højtstående embedsmænd Bycirklen. De ønskede at lære mere om lokaldemokrati, borgerinddragelse, kommunikation mellem politikere og borgere, klagemuligheder og kommunernes samarbejde med pressen. På baggrund af besøget har embedsmændene udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan Wuxi kan arbejde med bl.a. mere borgerinddragelse og klagemuligheder for utilfredse borgere. Government delegation hører bl.a. om borgerinddragelse, klagemuligheder, medier mm.,

7 Der er efterhånden etableret et godt samarbejde med det Danske Generalkonsulat i Shanghai. Generalkonsulatet kender Bycirklens samarbejde med Wuxi og har nu også en tæt kontakt med og indgang til - myndighederne i Wuxi. Opbakningen til Bycirklens samarbejde med Wuxi blev understreget af den danske ambassadørs besøg i Wuxi i maj Generalkonsul Karsten Ankjær Jensen, forventer at aflægge Wuxi et besøg primo Samarbejdet inden for Bycirklen (internt) Samarbejdet er nu kommet ind i en driftsfase, hvor der er mindre behov for, at projektledelsen er nede i detaljen og styrende i forhold til de enkelte netværk. Derfor er den oprindelige styregruppe for samarbejdet nedlagt, og overordnet orientering og koordinering finder sted i kommunaldirektørregi. Samtidig sætter netværkene i højere grad selv mål for aktivitets- og udviklingsniveau og driver disse frem i takt med tid og ressourcer. Samarbejdet har nået et passende niveau, hvor velfungerende aktiviteter og relationer fortsat styrkes og videreudvikles, mens øvrige aktiviteter, relationer og ideer ikke holdes kunstigt i gang. Det prioriteres løbende, hvilke indsatser og områder, der fra borgmestre, kommunaldirektører og projektgruppe skal have øget fokus. Dette sker i overensstemmelse med samarbejdets og kommunernes målsætninger. I forhold til det interne samarbejdes resultatmål ( ) har der således været fokus på styrkelse og udvikling af netværk (mere om dette under status på netværk) synlighed omkring samarbejdet etablering af et nationalt netværk finansieringsstrategi som led i det generelle Bycirklen-samarbejde. Synlighed omkring samarbejdet Det lykkes fortsat at få bragt historier omkring samarbejdet især i lokalaviserne, og enkelte historier har også været bragt i Lorry og nationale medier. I takt med at et stigende antal nye dansk-kinesiske samarbejdsaftaler etableres, oplever Bycirklen øget opmærksomhed fra øvrige danske kommuner og regioner og fra nationale aktører. En udvikling der således også har skabt kendskab og synlighed om Bycirklen. Wuxi har med tiden opbygget mange internationale relationer, og Bycirklen bliver som nævnt gerne fremhævet af Wuxi som en vigtig samarbejdspart. Dette ses ved de større afholdte konferencer i Wuxi, i materiale, brochurer 7

8 og PR-videoer samt senest på Wuxi lokal TV, hvor der er vist interviews med repræsentanter fra Bycirklen Etablering af nationalt netværk Siden 2010 har Bycirklen sammen med øvrige kommuner arbejdet for etableringen af et nationalt netværk for lokale aktører med kinesiske byaftaler. Første forsøg på etableringen af et nationalt netværk fandt sted i 2010 initieret af Udenrigsministeriet. Der blev siden ikke fulgt op på initiativet fra Udenrigsministeriets side, hvormed et nationalt netværk ikke blev etableret. Med baggrund i Regeringens Vækstmarkedsstrategi for Kina inviterede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter interesserede kommuner, regioner og virksomheder til sættemøde i oktober Målet med mødet var etableringen af et nationalt netværk, der skal få de danske lokale aktører til at koordinere de forskellige indsatser og koble de mange aktiviteter direkte til danske virksomheder. Der viste sig at være stor interesse og opbakning til dette initiativ, og et nyt netværksmøde er aftalt primo Her skal de deltagende kommuner, regioner og danske virksomheder aftale fremtidige samarbejdsaktiviteter og initiativer, der kan fremme danske virksomheders adgang til det kinesiske marked. Bycirklen vil tage aktivt del i dette arbejde i det omfang, der er overensstemmelse med Bycirklens egne strategier og initiativer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter faciliterer netværket, men der vil ikke blive afsat egentlige midler og ressourcer til netværkets arbejde og aktiviteter. Finansieringsstrategi som led i det generelle Bycirklen samarbejde Siden samarbejdets start har involverede medarbejdere, og især skoler og uddannelsesinstitutioner, efterspurgt mulighed for og support omkring eksterne finansieringsmuligheder til aktiviteterne. Som orienteret i tidligere evalueringer har dette vist sig svært, da der bl.a. ikke eksisterer umiddelbare og direkte støttemuligheder, og det er en tidskrævende opgave uden garantier. Status på netværksaktiviteter Der er fortsat et tilpas aktivitetsniveau generelt set i netværkene. Især 2010 blev et år med mange udvekslinger, aktiviteter og fornyelser af decentrale samarbejdsaftaler. Disse er især veletablerede og velfungerende på uddannelses- og skoleområdet, hvor udvekslinger og øvrige 8

9 samarbejdsaktiviteter finder sted efter faste aftaler skoler og uddannelsesinstitutioner i mellem. På de øvrige områder foregår aktiviteter (primært besøg og udvekslinger) i mindre grad, og ikke efter et fast og kontinuerligt mønster. På de områder, hvor kontakter og relationer over årene er veletableret, fungerer aktiviteterne godt, mens det viser sig svært på de områder, hvor det ikke er lykkedes at skabe en ordentlig kontakt og udbygge relationen. De tre kommuners pressede økonomi, organisationsændringer og nye arbejdsopgaver for netværksmedlemmer er alle faktorer, der direkte og indirekte har udfordret netværkenes arbejde og sammensætning. Trods ændringer og interne udfordringer er der stadig en interesse for at være med i Kina-samarbejdet. Erfaringsudveksling mellem de tre kommuner og et fagligt udbytte af at mødes på tværs viser sig stadig at være en stor sideeffekt af samarbejdet. Der har været afholdt de første møder for at afklare interesse og indhold for et nyt social- og sundhedsnetværk i Kina-samarbejdet. Der er interesse for at påbegynde et samarbejde mellem de 3 kommuner, som kan udvikle sig i 2 trin, hvor det i første omgang handler om at finde områder, hvor det giver mening at samarbejde internt i de 3 kommuner. Det vil give synergi og et afkast ind i de enkelte organisationer, og dermed samtidig øge muligheden for opbakning til samarbejdet. Andet trin vil være at inddrage det kinesiske samarbejdsaspekt. Bæredygtig udvikling og miljønetværket herunder erhvervsaktiviteter I løbet af 2010 og 2011 er det i samarbejde med Generalkonsulatet i Shanghai og Teknologisk Institut lykkedes at få lavet aftale med Wuxi omkring et dansk bæredygtigt byggeriprojekt i Wuxi. Aftalen giver salgsmæssige muligheder og fordele for danske virksomheder, og på den led er dette projekt et første erhvervsfremmemæssigt resultat, direkte afledt af Bycirklens Kina-samarbejde. Det er aftalt, at et showhouse, (et såkaldt modulhus med energi- og miljørigtige løsninger) opføres i Xidong New Distirict - Wuxis nye bydel for ca mennesker. Dette skal give kinesiske developere mulighed for at købe de energirigtige modulhuse til opførelse i den nye bydel. Derudover er der drøftelser omkring opførelse af et dansk kontorbyggeri, også bygget efter danske energi- og miljørigtige løsninger og standarder. Denne del af projektet viser sig dog at være sværere at realisere, da myndighedernes miljø- og energikrav til byggeriet vil gøre det til en for dyr investering for kinesiske developere set i relation til almindeligt kinesisk kontorbyggeri. 9

10 Med Teknologisk Institut i spidsen forventes projektet yderligere udviklet, og Bycirklen vil forsætte rollen som formidler og være med til at fremme initiativet inden for de rammer kommunerne har. Der har i 2010 været afholdt en succesfuld øjenåbnertur for de tre kommuners erhvervsråd samt medlemmer af Bæredygtig udvikling og Miljønetværket. Turen blev positivt evalueret, og flere tilkendegav at de gerne så at en lignende tur blev organiseret for bestemte erhvervsbrancher i de tre kommuner. Det er i flere sammenhænge, bl.a. via besøg og møder, forsøgt at etablere kontakter og aktiviteter inden for netværkets prioriterede samarbejdsområder. Dette er imidlertid ikke lykkedes. Dog ses en øget interesse fra Wuxis side for området, men interessen er snarere i form af korte delegationsbesøg, hvor kineserne skal have konkret viden med hjem, end det er en interesse for egentlig (gensidig) erfaringsudveksling og udvikling af konkrete samarbejdsprojekter for begge parter. I efteråret 2012 har Bycirklen taget initiativ til at starte et strategisk samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Copenhagen Capacity. Dette samarbejde skal udvikle og styrke de erhvervsmæssige muligheder, der ligger i de forskellige relationer til Kina. Med udgangspunkt i en fælles erhvervsstrategi på området er målet at igangsætte en række konkrete og overordnede aktiviteter. Mere om dette initiativ under afsnittet Perspektiver for det videre samarbejde. Skolenetværket Frederikssunds aktiviteter med Wuxi Jiangnan Middle School og Wuxi Donglin Primary School har primært fokuseret på lærer- og ledelsesudveksling, mens enkelte klasser har haft succes med et pennevensprojekt. I 2012 er der etableret konkrete virtuelle elev-til-elev udvekslingsaktiviteter og det er aftalt at fastholde fokus på denne form for udvekslinger fremover. Der har generelt været en god dialog og kontakt med skolerne i Wuxi - også på lærerniveau. Det samme gør sig gældende med Ballerups samarbejdsaftaler. Der er især kontakt og aktiviteter mellem Wuxi Girls School no 1 og Grantofteskolen samt Yu Ying Primary School og Måløv Skole og med en ny skole fra 2010 Lianyuanjie Primary School, mens de øvrige skoleaftaler ser ud til at glide ud pga. manglende kontakt. Ballerups 10.klassecenter har siden samarbejdets start haft et 5 ugers brobygningsforløb omkring Kina med handelsskolen CPH West. Et led i dette forløb har været en uges studietur til 10

11 Wuxi, hvormed 10.klasser fra Ballerup har besøgt samarbejdsskoler i Wuxi hvert år i november. Samarbejdet med Wuxi er blevet en integreret del af Ballerups skolers internationale arbejde. Kina-relaterede aktiviteter tænkes ind i overordnede undervisningsaktiviteter (f.eks. afholdelse af international uge), og der arbejdes for at udbygge en elevudvekslingsordning, således at ikke kun elever i brobygningsforløb kan komme på udveksling. Der rejser således 9 elever (en fra hver af Ballerups skoler) til Wuxi i foråret Disse elever har vundet udvekslingen til Wuxi i en konkurrence for alle 9.klasse elever, om at skrive en stil om internationalisering og internationalt samarbejde. Trods forskellige tiltag har der været begrænset kontakt og samarbejde mellem Egedals samarbejdsskole Wuxi Baizhuang Primary School og Egedals skoler. Egedal afventer udmelding fra Wuxi omkring samarbejdet, og overvejer alternativer og andre muligheder for samarbejde inden for skoleområdet. Wuxi inviterede Bycirklens skoler og uddannelsesinstitutioner til at lave et teater- og eventyrprojekt. Frederikssund Ungdomsskole har arbejdet med teaterprojektet og besøgte Wuxi i foråret 2012 for at optræde med en forestilling på en række af Bycirklens samarbejdsskoler. Ungdomsskolerne søgte i maj 2010 EU-programmet Youth in Action med mulighed for at få 80 % medfinansiering til aktiviteter med en kinesisk samarbejdspart. Desværre kom ansøgningen ikke i betragtning, og projektet blev ikke gennemført. Education delegation på SFO-besøg,

12 Kulturnetværket Der har de seneste par år været afholdt et par større aktiviteter i Kulturnetværkets regi. I 2010 blev der vist en fotoudstilling om Wuxi i alle tre kommuner. Ligeledes i 2010 besøgte 33 unge idrætsudøvere Wuxi i efterårsferien. Bycirklens unge fik mulighed for at træne og konkurrere mod kinesiske unge og fik indblik i, hvordan Wuxis unge dyrker deres sport samt går i skole. Målet med turen var også at få etableret et genbesøg for kinesiske idrætsudøvere i Bycirklen, men dette er endnu ikke fastlagt. Der arbejdes videre på at etablere et genbesøg eventuelt i forbindelse med afholdelsen af Badminton VM i Ballerup i august Netværket har ønsket, at etablere et mere målrettet samarbejde og udveksling med relevante institutioner/foreninger i Wuxi med særlig fokus på den mellemfolkelige dimension. Det er således forsøgt at etablere kontakt med relevante personer på kultur- og fritidsområdet i Wuxi, men indtil videre er det ikke lykkedes. Kultur- og fritidsområdet er meget forskelligt i Danmark og Kina, og det i sig selv er en barriere for at få de rigtige kontakter, samarbejde samt videndeling op at stå med Wuxi. Under idrætsdelegationens besøg i Wuxi i november 2011 blev der fra Bycirklens side tilkendegivet ønsker om flere konkrete samarbejder på området. Dette er indtil nu ikke imødekommet fra Wuxis side, hvorfor netværket det seneste år ikke har arbejdet på nye aktiviteter. Idrætsdelegationen deltager i morgenens Tai-chi i parken,

13 Uddannelsesnetværket Uddannelsesinstitutionerne er nået langt med udmøntningen af samarbejdsaftalerne, og det er hensigten i de kommende år dels at videreudvikle allerede eksisterende aktiviteter, dels at udvikle nye tiltag. Uddannelsesinstitutionerne kører fastlagte udvekslingsforløb hvert år og har derimellem forskellige undervisningsmæssige projekter på tværs af klasser i Wuxi og Bycirklen. Der er god kontakt og erfaringsudveksling elever, lærere og ledelser imellem, og der er til netværkets tilfredshed kommet balance i udvekslingerne. Et nyt udvekslingstiltag er initieret af Borupgaard Gymnasium i Ballerup, som fra efteråret 2012 har to studenter - såkaldte 4.g elever - på samarbejdsskolen i Wuxi for at undervise tre måneder i engelsk. Netværket arbejder sideløbende med større overordnede samarbejdsaktiviteter. I 2010 organiserede netværket et stort anlagt 2-dages seminar i Wuxi, Learning Expo, hvor 33 danske ledere og lærere og mere end 400 kinesiske lærere deltog. Konferencen var så vidt vides den første af sin art, og både kinesiske og danske ledere og lærere var enige om, at de havde stort udbytte af konferencen. Netværket planlægger, at afholde en lignende event med deres kinesiske kollegaer i 2013 eller Efter invitation fra Wuxis uddannelsesdepartement arbejder netværket pt. på etableringen af et Confucius-institut-samarbejde med Wuxi. Planen er, at uddannelsesinstitutionerne i Bycirklen indgår i et konsortium, således at alle bliver parter i samarbejdet. Instituttets konkrete aktiviteter vil finde sted på Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Netværket har sammen med de tre borgmestre i Bycirklen haft møde med den kinesiske ambassadør i Danmark, der bakker op om initiativet. Ansøgning forventes indleveret i 2013, og behandles herefter af The Office of Chinese Language Council International i Beijing, der står for at godkende alle kinesiske Confucius institutter rundt om i verden. Herudover har netværket i 2011 indledt samarbejde med KMD omkring et erhvervs- og studiefagligt projekt, hvor studerende fra uddannelsesinstitutioner skal hjælpe KMD med at kortlægge IT-systemer og -procedurer i Wuxi. Uddannelsesinstitutionerne har fra start arbejdet for oprettelse af kinesisk som sprogfag. Borupgaard Gymnasium har haft stor succes med at udbyde dette fag, og de to øvrige gymnasier i Frederikssund og Egedal overvejer også at oprette kinesiske sprogfag. Som noget nyt har der i 2012 været 13

14 udbudt et nyt valgfag Områdestudier (de almene gymnasier), hvor kinesisk sprog, kultur og historie indgår. Perspektiver for det videre samarbejde På baggrund af ovenstående status kan det konstateres, at Kinasamarbejdet er i forsat udvikling. Flere af de fastsatte mål begynder nu at udmønte sig, og Wuxi viser sig også som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Generelt set er samarbejdet og relationerne solide både til Wuxi og internt i Bycirklen. Der skal dog fortsat arbejdes på at vedligeholde og udbygge relationerne, da de synes at være en stor del af grundlaget for aktiviteternes succes. Der skal til stadighed sættes stor fokus på synlighed og formidling omkring samarbejdet og styrkelse af netværkene, da disse er vigtige forudsætninger for samarbejdets og aktiviteternes succes. Dette kan konkret ske ved, at der i endnu højere grad fokuseres på aftaler og aktiviteter, der nu er velfungerende, mens øvrige aktiviteter og aftaler ikke holdes kunstigt i live. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der fremadrettet sættes fokus på de områder, Bycirklen og Wuxi særligt har interesse i og ser yderligere udvikling indenfor, således at indsatsen koncentreres på disse områder. Fokus på erhvervsudvikling Der er og vil fortsat være stor fokus på erhvervsudvikling og øgede investeringer i Bycirklens område. Det vil derfor være naturligt i større grad at tænke på, hvilke muligheder de etablerede kinesiske kontakter og relationer på sigt kan være med til at give, hvis rette initiativer igangsættes nu. Tidligere tiltag og initiativer på området viser, at det er svært for Bycirklen at være alene om sådan en indsats. Processen omkring Danish Eco-city er et godt eksempel på, at ved involvering af flere aktører, der besidder forskellige kompetencer og ressourcer, kan det lykkes at drive en konkret erhvervsmulighed frem. Derfor har der i 2012 været drøftelser med Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen om at lave en fælles indsats for at styrke og udnytte de erhvervsmuligheder, der ligger i de respektive Kina relationer og aktiviteter. 14

15 På den led vil Bycirklens indsats blive mere strategisk og chancerne øges for at vi ved fælles indsats kan levere det koncept og den ramme, som kineserne efterspørger og samtidig skabe interesse for kinesiske investeringer i Danmark. Desuden vil øget samarbejde udover Bycirklens grænser også være med til at kvalificere og højne overordnede aktiviteter, såsom konferencer mv., der skal være med til at fremme og synliggøre Bycirklens samarbejde med Wuxi. Fra kinesisk side er der givet udtryk for, at de vil have fokus på miljøteknologi, affaldshåndtering, bæredygtigt byggeri og life science (lavenergi og lavemission) inden for erhvervsområdet, samt de innovative industrier, markedsgørelse af kulturinstitutioner og vækst i kultur- og oplevelsesindustrien. Den øgede orientering mod kulturindustrien afspejler prioriteringerne i Kinas 12. femårsplan, hvor der lægges op til, at kultur- og oplevelsesindustri skal vokse fra 2,5 pct. af BNP til 5 pct. af BNP. For at imødekomme dette fokus, vil Bycirklens samarbejde med andre kommuner og regioner i Hovedstadsområdet også øge værdien for de kinesiske delegationer, der eventuelt vil se København og Danmark som oplagte rejsemål på kultur- og oplevelsesindustriområdet. Det er aftalt med de øvrige samarbejdsparter i Hovedstadsregionen, at ovenstående perspektiver indgår i en fælles erhvervsstrategi på området. Denne udarbejdes primo 2013, hvorefter konkrete aktiviteter vil kunne påbegyndes. Således er det allerede aftalt, at en første fælles aktivitet bliver afholdelsen af en konference for Regionens små- og mellemstore virksomheder i foråret Konferencen skal give virksomhederne information om, hvordan de kan bruge hovedstadskommuners myndighedskontakt til at åbne døre for dem. Samtidig skal konferencen sætte fokus på, hvordan disse samarbejder og relationer kan udnyttes til at tiltrække investeringer og udviklingsprojekter til Hovedstadsområdet. Af øvrige nært forestående aktiviteter tænkes bl.a. besøg af Wuxis borgmester og en erhvervsdelegation fra Wuxi i 2013, en målrettet erhvervstur for interesserede danske virksomheder til Wuxi samt etablering af samarbejdsaftale og udvekslinger mellem Region Hovedstaden og Life Science Park i Wuxi. Herudover vil der i den fælles erhvervsstrategi blive lagt op til en række mere overordnede og langsigtede aktiviteter. 15

16 Efter de første år med prioritering af opstartsaktiviteter, relationsopbygning og en stor fokus på uddannelsesområdet vil Bycirklen i de kommende år lave en prioriteret indsats omkring erhvervsudvikling. Dette vil ske i tæt samarbejde med øvrige parter i Hovedstadsregionen, og denne indsats vil blive tænkt langsigtet og målrettet, da alle erfaringer viser at dette kræves, hvis man vil lykkes i samarbejdet med kineserne. Erhvervsdelegation fra Wuxi studerer slamhåndtering,

17 Bilag: Aktiviteter i 2010, 2011, Små elever fra Wuxi Huayuan Primary School varmer op under ledelse af BK Viking,

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fynske erhvervsmuligheder i Kina

Fynske erhvervsmuligheder i Kina Fynske erhvervsmuligheder i Kina Program: 19.00-19.20: Velkommen og gennemgang af samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommune og Changchun Guoxin Investment Group (CGIG) v. borgmester Erik Christensen. 19.20-19.40:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere