Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013"

Transkript

1 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 INDLEDNING... 5 SAMARBEJDET MED WUXI (EKSTERNT)... 5 SAMARBEJDET INDEN FOR BYCIRKLEN (INTERNT)... 7 SYNLIGHED OMKRING SAMARBEJDET... 7 ETABLERING AF NATIONALT NETVÆRK... 8 FINANSIERINGSSTRATEGI SOM LED I DET GENERELLE BYCIRKLEN SAMARBEJDE... 8 STATUS PÅ NETVÆRKSAKTIVITETER... 8 BÆREDYGTIG UDVIKLING OG MILJØNETVÆRKET HERUNDER ERHVERVSAKTIVITETER... 9 SKOLENETVÆRKET KULTURNETVÆRKET UDDANNELSESNETVÆRKET PERSPEKTIVER FOR DET VIDERE SAMARBEJDE FOKUS PÅ ERHVERVSUDVIKLING BILAG: AKTIVITETER I 2010, 2011, Idrætsdelegationen i den gamle bydel i Wuxi med jævnaldrende guider fra Vocational School of Tourism and Commerce,

3 Introduktion Da Bycirklen i 2007 underskrev en samarbejdsaftale med Wuxi, havde kun ganske få danske kommuner og regioner kinesiske samarbejdsrelationer. I dag har ca. 20 kommuner og regioner indgået aftaler med kinesiske byer. Især de sidste par år er der etableret en række nye aftaler og relationer mellem danske og kinesiske kommuner og regioner. Da Bycirklen har et af de længst fungerende og mest veletablerede kinesiske bysamarbejder har vi fået mange henvendelser omkring erfaringer, gode råd og strategisk sparring. Kommunerne og regionerne anser et kinesisk bysamarbejde som en vigtig og nødvendig strategisk indsats, der skal være med til at skabe muligheder og udviklingsaktiviteter for bl.a. lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Som noget nyt tillægges bysamarbejderne nu også vægt fra national side. Regeringen skriver således i sin Vækstmarkedsstrategi for Kina (Maj 2012), at der er behov for at prioritere langsigtede relationer på flere niveauer og støtte op om strategiske bysamarbejder. Baggrunden er, at Danmark og danske virksomheder klarer sig dårligt i sammenligning med øvrige europæiske lande, når det drejer sig om såvel eksport til Kina som tiltrækning af kinesiske investeringer i Danmark. Bycirklen var inviteret til nationalt netværksmøde i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i oktober Målet med mødet var at få de danske lokale aktører til at arbejde sammen, at koordinere de forskellige indsatser og koble de mange aktiviteter direkte til danske virksomheder. På den måde forventes en større erhvervsmæssig udnyttelse og udbytte af de forskellige Kina relationer og aktiviteter. Bycirklen hilser dette initiativ velkommen. De seneste års erfaring med Kina-samarbejdet viser, at det er vigtigt at gå sammen med øvrige aktører og tænke i større og mere professionelle enheder for samlet at kunne styrke lokal erhvervsudvikling og erhvervsfremmeaktiviteter. Erfaringen viser også, at der skal tænkes og investeres langsigtet. Vi hører og ser det gang på gang, at opbygning af relationer og kendskab til hinanden går forud for alt andet. Før at vi kan se egentlige resultater, skal relationer konstant plejes, samtidigt med at der skal ydes et stort benarbejde. Fornyelsen af samarbejdsaftalen med Wuxi i 2013 giver os anledning til at uddybe vores samarbejde. Vi har opnået en solid relation til Wuxi endda 3

4 på et så højt og betydningsfuldt niveau, at det også er blevet bemærket på nationalt niveau både i Kina og i Danmark. Vores relation har allerede åbnet døre for vores skoler og uddannelsesinstitutioner. Nu er tiden kommet til at få åbnet døre og skabt aktiviteter for vores erhvervsliv - gerne i samarbejde med Hovedstadsregionens øvrige aktører på dette felt. Vi vil i de kommende år arbejde på at omsætte vores kinesiske bysamarbejde til at sikre fremdrift på konkrete erhvervsaktiviteter og styrke erhvervsudviklingen. Dette kræver en fortsat fokusering på de politiske relationer og samarbejde med andre parter om konkrete erhvervsindsatser og initiativer. Vi ser frem til at kunne forny vores samarbejdsaftale med Wuxi, så dette arbejde kan påbegyndes. Januar 2013, Jesper Würtzen Willy Eliasen Ole Find Jensen Borgmester Borgmester Borgmester Ballerup Kommune Egedal Kommune Frederikssund Kommune 6th Wuxi International Sister Cities Forum, Ole Find Jensen på talerstolen,

5 Indledning Dette evalueringsnotat er udarbejdet forud for fornyelse af Bycirklens samarbejdsaftale med Wuxi i Det giver en kort status og orientering om samarbejdet på overordnet niveau samt på netværksniveau ved udgangen af Samtidig giver det en perspektivering på fokusområder i samarbejdet de kommende år. Samarbejdet med Wuxi (eksternt) I det direkte samarbejde med Wuxi er der fortsat en god dialog og kommunikation på overordnet niveau. Begge parter kender hinanden bedre nu, og på den måde lettes nogle af de kommunikationsmæssige barrierer og udfordringer, der herskede i de første år. Det giver også en stadig bedre forståelse for hinanden, selvom den kulturelle forskel og de forskellige arbejdsmetoder fortsat kan være en udfordring i samarbejdet. En række succesfulde besøg har i løbet af de tre år fundet sted på overordnet niveau. Disse besøg har ikke kun været udbytterige i forhold til opnåelse af nye input, fremdrift af konkrete samarbejdsaktiviteter samt øget erfaringsudveksling, men også de politiske og administrative relationer er i høj grad blevet styrket via disse besøg. Ved fornyelsen af Samarbejdsaftalen i 2010 blev det således klart, at Bycirklens samarbejde med Wuxi har en relevans og betydning. Her blev ideen om en Danish Eco-City i Wuxi for første gang nævnt som et specifikt ønske af Wuxis borgmester. Et ønske der er skabt på baggrund af den gode relation og opnået viden om bæredygtigt byggeri i Bycirklen. Den politiske ledelse er siden skiftet i Wuxi, men forbindelsen til det højeste politiske niveau er fortsat stærk og unik. Dette blev senest bekræftet på Wuxi s internationale Sister Cities Forum i november Her var Bycirklen repræsenteret af Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, som af Wuxi blev udnævnt til at repræsentere samtlige 36 tilstedeværende samarbejdsbyer. Dette indebar bl.a. møder og direkte dialog med Wuxis nye borgmester, Zhu Kejiang, og viceborgmestre. Her blev der således anledning til at give en personlig invitation til Wuxis nye borgmester til at besøge Bycirklen i At Bycirklen får adgang til og bliver mødt af Wuxi s øverste ledelse høster bred anerkendelse for Bycirklens indsats. Bl.a. fra den nye Generalkonsul i Shanghai, Karsten Ankjær Jensen, der mener, at dette forhold er et signal om, hvor vigtig en samarbejdspart, Bycirklen anses for at være og et signal om, hvilke muligheder samarbejdet dermed har for danske virksomheder. På tilsvarende vis har Kinas ambassadør i Danmark, Li Ruiyu, understreget, hvor vigtig Bycirklens kontakt til den politiske top er for 5

6 erhvervsvirksomheder der vil etablere sig i Wuxi og for kinesiske investeringer i Danmark. Bycirklens særlige position blev også bemærket på Sister Cities Forum i Wuxi, af en række af de øvrige udenlandske borgmestre, der spurgte interesseret til, hvordan Bycirklen var lykkedes med at komme i så tæt dialog med Wuxi s ledere. Bycirklens betydning som en vigtig samarbejdspartner for Wuxi blev også fremhævet, da Wuxi og Bycirklen i efteråret 2012 modtog national hæder i Kina for samarbejdet. Det skete på Chinese People s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) årsmøde i Chengdu. Borgmester, Jesper Würtzen, Ballerup, modtog sammen med repræsentant fra Wuxi prisen på vegne af Bycirklen. Den blev givet for Wuxis og Bycirklens brede og alsidige samarbejdsaktiviteter og særligt for arbejdet med at etablere bæredygtigt dansk byggeri i en ny bydel i Wuxi. På samme måde har der de seneste år været en stigende grad af delegationer fra Wuxi, som tydeligvis er sendt ud til Bycirklen med målet om at lære mere om konkrete områder og med forslag til direkte samarbejde. Således har en række af disse besøg fundet sted inden for miljø og energiområdet samt uddannelsesområdet (mere om dette under netværkene). I juli 2012 besøgte en særlig delegation af højtstående embedsmænd Bycirklen. De ønskede at lære mere om lokaldemokrati, borgerinddragelse, kommunikation mellem politikere og borgere, klagemuligheder og kommunernes samarbejde med pressen. På baggrund af besøget har embedsmændene udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan Wuxi kan arbejde med bl.a. mere borgerinddragelse og klagemuligheder for utilfredse borgere. Government delegation hører bl.a. om borgerinddragelse, klagemuligheder, medier mm.,

7 Der er efterhånden etableret et godt samarbejde med det Danske Generalkonsulat i Shanghai. Generalkonsulatet kender Bycirklens samarbejde med Wuxi og har nu også en tæt kontakt med og indgang til - myndighederne i Wuxi. Opbakningen til Bycirklens samarbejde med Wuxi blev understreget af den danske ambassadørs besøg i Wuxi i maj Generalkonsul Karsten Ankjær Jensen, forventer at aflægge Wuxi et besøg primo Samarbejdet inden for Bycirklen (internt) Samarbejdet er nu kommet ind i en driftsfase, hvor der er mindre behov for, at projektledelsen er nede i detaljen og styrende i forhold til de enkelte netværk. Derfor er den oprindelige styregruppe for samarbejdet nedlagt, og overordnet orientering og koordinering finder sted i kommunaldirektørregi. Samtidig sætter netværkene i højere grad selv mål for aktivitets- og udviklingsniveau og driver disse frem i takt med tid og ressourcer. Samarbejdet har nået et passende niveau, hvor velfungerende aktiviteter og relationer fortsat styrkes og videreudvikles, mens øvrige aktiviteter, relationer og ideer ikke holdes kunstigt i gang. Det prioriteres løbende, hvilke indsatser og områder, der fra borgmestre, kommunaldirektører og projektgruppe skal have øget fokus. Dette sker i overensstemmelse med samarbejdets og kommunernes målsætninger. I forhold til det interne samarbejdes resultatmål ( ) har der således været fokus på styrkelse og udvikling af netværk (mere om dette under status på netværk) synlighed omkring samarbejdet etablering af et nationalt netværk finansieringsstrategi som led i det generelle Bycirklen-samarbejde. Synlighed omkring samarbejdet Det lykkes fortsat at få bragt historier omkring samarbejdet især i lokalaviserne, og enkelte historier har også været bragt i Lorry og nationale medier. I takt med at et stigende antal nye dansk-kinesiske samarbejdsaftaler etableres, oplever Bycirklen øget opmærksomhed fra øvrige danske kommuner og regioner og fra nationale aktører. En udvikling der således også har skabt kendskab og synlighed om Bycirklen. Wuxi har med tiden opbygget mange internationale relationer, og Bycirklen bliver som nævnt gerne fremhævet af Wuxi som en vigtig samarbejdspart. Dette ses ved de større afholdte konferencer i Wuxi, i materiale, brochurer 7

8 og PR-videoer samt senest på Wuxi lokal TV, hvor der er vist interviews med repræsentanter fra Bycirklen Etablering af nationalt netværk Siden 2010 har Bycirklen sammen med øvrige kommuner arbejdet for etableringen af et nationalt netværk for lokale aktører med kinesiske byaftaler. Første forsøg på etableringen af et nationalt netværk fandt sted i 2010 initieret af Udenrigsministeriet. Der blev siden ikke fulgt op på initiativet fra Udenrigsministeriets side, hvormed et nationalt netværk ikke blev etableret. Med baggrund i Regeringens Vækstmarkedsstrategi for Kina inviterede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter interesserede kommuner, regioner og virksomheder til sættemøde i oktober Målet med mødet var etableringen af et nationalt netværk, der skal få de danske lokale aktører til at koordinere de forskellige indsatser og koble de mange aktiviteter direkte til danske virksomheder. Der viste sig at være stor interesse og opbakning til dette initiativ, og et nyt netværksmøde er aftalt primo Her skal de deltagende kommuner, regioner og danske virksomheder aftale fremtidige samarbejdsaktiviteter og initiativer, der kan fremme danske virksomheders adgang til det kinesiske marked. Bycirklen vil tage aktivt del i dette arbejde i det omfang, der er overensstemmelse med Bycirklens egne strategier og initiativer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter faciliterer netværket, men der vil ikke blive afsat egentlige midler og ressourcer til netværkets arbejde og aktiviteter. Finansieringsstrategi som led i det generelle Bycirklen samarbejde Siden samarbejdets start har involverede medarbejdere, og især skoler og uddannelsesinstitutioner, efterspurgt mulighed for og support omkring eksterne finansieringsmuligheder til aktiviteterne. Som orienteret i tidligere evalueringer har dette vist sig svært, da der bl.a. ikke eksisterer umiddelbare og direkte støttemuligheder, og det er en tidskrævende opgave uden garantier. Status på netværksaktiviteter Der er fortsat et tilpas aktivitetsniveau generelt set i netværkene. Især 2010 blev et år med mange udvekslinger, aktiviteter og fornyelser af decentrale samarbejdsaftaler. Disse er især veletablerede og velfungerende på uddannelses- og skoleområdet, hvor udvekslinger og øvrige 8

9 samarbejdsaktiviteter finder sted efter faste aftaler skoler og uddannelsesinstitutioner i mellem. På de øvrige områder foregår aktiviteter (primært besøg og udvekslinger) i mindre grad, og ikke efter et fast og kontinuerligt mønster. På de områder, hvor kontakter og relationer over årene er veletableret, fungerer aktiviteterne godt, mens det viser sig svært på de områder, hvor det ikke er lykkedes at skabe en ordentlig kontakt og udbygge relationen. De tre kommuners pressede økonomi, organisationsændringer og nye arbejdsopgaver for netværksmedlemmer er alle faktorer, der direkte og indirekte har udfordret netværkenes arbejde og sammensætning. Trods ændringer og interne udfordringer er der stadig en interesse for at være med i Kina-samarbejdet. Erfaringsudveksling mellem de tre kommuner og et fagligt udbytte af at mødes på tværs viser sig stadig at være en stor sideeffekt af samarbejdet. Der har været afholdt de første møder for at afklare interesse og indhold for et nyt social- og sundhedsnetværk i Kina-samarbejdet. Der er interesse for at påbegynde et samarbejde mellem de 3 kommuner, som kan udvikle sig i 2 trin, hvor det i første omgang handler om at finde områder, hvor det giver mening at samarbejde internt i de 3 kommuner. Det vil give synergi og et afkast ind i de enkelte organisationer, og dermed samtidig øge muligheden for opbakning til samarbejdet. Andet trin vil være at inddrage det kinesiske samarbejdsaspekt. Bæredygtig udvikling og miljønetværket herunder erhvervsaktiviteter I løbet af 2010 og 2011 er det i samarbejde med Generalkonsulatet i Shanghai og Teknologisk Institut lykkedes at få lavet aftale med Wuxi omkring et dansk bæredygtigt byggeriprojekt i Wuxi. Aftalen giver salgsmæssige muligheder og fordele for danske virksomheder, og på den led er dette projekt et første erhvervsfremmemæssigt resultat, direkte afledt af Bycirklens Kina-samarbejde. Det er aftalt, at et showhouse, (et såkaldt modulhus med energi- og miljørigtige løsninger) opføres i Xidong New Distirict - Wuxis nye bydel for ca mennesker. Dette skal give kinesiske developere mulighed for at købe de energirigtige modulhuse til opførelse i den nye bydel. Derudover er der drøftelser omkring opførelse af et dansk kontorbyggeri, også bygget efter danske energi- og miljørigtige løsninger og standarder. Denne del af projektet viser sig dog at være sværere at realisere, da myndighedernes miljø- og energikrav til byggeriet vil gøre det til en for dyr investering for kinesiske developere set i relation til almindeligt kinesisk kontorbyggeri. 9

10 Med Teknologisk Institut i spidsen forventes projektet yderligere udviklet, og Bycirklen vil forsætte rollen som formidler og være med til at fremme initiativet inden for de rammer kommunerne har. Der har i 2010 været afholdt en succesfuld øjenåbnertur for de tre kommuners erhvervsråd samt medlemmer af Bæredygtig udvikling og Miljønetværket. Turen blev positivt evalueret, og flere tilkendegav at de gerne så at en lignende tur blev organiseret for bestemte erhvervsbrancher i de tre kommuner. Det er i flere sammenhænge, bl.a. via besøg og møder, forsøgt at etablere kontakter og aktiviteter inden for netværkets prioriterede samarbejdsområder. Dette er imidlertid ikke lykkedes. Dog ses en øget interesse fra Wuxis side for området, men interessen er snarere i form af korte delegationsbesøg, hvor kineserne skal have konkret viden med hjem, end det er en interesse for egentlig (gensidig) erfaringsudveksling og udvikling af konkrete samarbejdsprojekter for begge parter. I efteråret 2012 har Bycirklen taget initiativ til at starte et strategisk samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Copenhagen Capacity. Dette samarbejde skal udvikle og styrke de erhvervsmæssige muligheder, der ligger i de forskellige relationer til Kina. Med udgangspunkt i en fælles erhvervsstrategi på området er målet at igangsætte en række konkrete og overordnede aktiviteter. Mere om dette initiativ under afsnittet Perspektiver for det videre samarbejde. Skolenetværket Frederikssunds aktiviteter med Wuxi Jiangnan Middle School og Wuxi Donglin Primary School har primært fokuseret på lærer- og ledelsesudveksling, mens enkelte klasser har haft succes med et pennevensprojekt. I 2012 er der etableret konkrete virtuelle elev-til-elev udvekslingsaktiviteter og det er aftalt at fastholde fokus på denne form for udvekslinger fremover. Der har generelt været en god dialog og kontakt med skolerne i Wuxi - også på lærerniveau. Det samme gør sig gældende med Ballerups samarbejdsaftaler. Der er især kontakt og aktiviteter mellem Wuxi Girls School no 1 og Grantofteskolen samt Yu Ying Primary School og Måløv Skole og med en ny skole fra 2010 Lianyuanjie Primary School, mens de øvrige skoleaftaler ser ud til at glide ud pga. manglende kontakt. Ballerups 10.klassecenter har siden samarbejdets start haft et 5 ugers brobygningsforløb omkring Kina med handelsskolen CPH West. Et led i dette forløb har været en uges studietur til 10

11 Wuxi, hvormed 10.klasser fra Ballerup har besøgt samarbejdsskoler i Wuxi hvert år i november. Samarbejdet med Wuxi er blevet en integreret del af Ballerups skolers internationale arbejde. Kina-relaterede aktiviteter tænkes ind i overordnede undervisningsaktiviteter (f.eks. afholdelse af international uge), og der arbejdes for at udbygge en elevudvekslingsordning, således at ikke kun elever i brobygningsforløb kan komme på udveksling. Der rejser således 9 elever (en fra hver af Ballerups skoler) til Wuxi i foråret Disse elever har vundet udvekslingen til Wuxi i en konkurrence for alle 9.klasse elever, om at skrive en stil om internationalisering og internationalt samarbejde. Trods forskellige tiltag har der været begrænset kontakt og samarbejde mellem Egedals samarbejdsskole Wuxi Baizhuang Primary School og Egedals skoler. Egedal afventer udmelding fra Wuxi omkring samarbejdet, og overvejer alternativer og andre muligheder for samarbejde inden for skoleområdet. Wuxi inviterede Bycirklens skoler og uddannelsesinstitutioner til at lave et teater- og eventyrprojekt. Frederikssund Ungdomsskole har arbejdet med teaterprojektet og besøgte Wuxi i foråret 2012 for at optræde med en forestilling på en række af Bycirklens samarbejdsskoler. Ungdomsskolerne søgte i maj 2010 EU-programmet Youth in Action med mulighed for at få 80 % medfinansiering til aktiviteter med en kinesisk samarbejdspart. Desværre kom ansøgningen ikke i betragtning, og projektet blev ikke gennemført. Education delegation på SFO-besøg,

12 Kulturnetværket Der har de seneste par år været afholdt et par større aktiviteter i Kulturnetværkets regi. I 2010 blev der vist en fotoudstilling om Wuxi i alle tre kommuner. Ligeledes i 2010 besøgte 33 unge idrætsudøvere Wuxi i efterårsferien. Bycirklens unge fik mulighed for at træne og konkurrere mod kinesiske unge og fik indblik i, hvordan Wuxis unge dyrker deres sport samt går i skole. Målet med turen var også at få etableret et genbesøg for kinesiske idrætsudøvere i Bycirklen, men dette er endnu ikke fastlagt. Der arbejdes videre på at etablere et genbesøg eventuelt i forbindelse med afholdelsen af Badminton VM i Ballerup i august Netværket har ønsket, at etablere et mere målrettet samarbejde og udveksling med relevante institutioner/foreninger i Wuxi med særlig fokus på den mellemfolkelige dimension. Det er således forsøgt at etablere kontakt med relevante personer på kultur- og fritidsområdet i Wuxi, men indtil videre er det ikke lykkedes. Kultur- og fritidsområdet er meget forskelligt i Danmark og Kina, og det i sig selv er en barriere for at få de rigtige kontakter, samarbejde samt videndeling op at stå med Wuxi. Under idrætsdelegationens besøg i Wuxi i november 2011 blev der fra Bycirklens side tilkendegivet ønsker om flere konkrete samarbejder på området. Dette er indtil nu ikke imødekommet fra Wuxis side, hvorfor netværket det seneste år ikke har arbejdet på nye aktiviteter. Idrætsdelegationen deltager i morgenens Tai-chi i parken,

13 Uddannelsesnetværket Uddannelsesinstitutionerne er nået langt med udmøntningen af samarbejdsaftalerne, og det er hensigten i de kommende år dels at videreudvikle allerede eksisterende aktiviteter, dels at udvikle nye tiltag. Uddannelsesinstitutionerne kører fastlagte udvekslingsforløb hvert år og har derimellem forskellige undervisningsmæssige projekter på tværs af klasser i Wuxi og Bycirklen. Der er god kontakt og erfaringsudveksling elever, lærere og ledelser imellem, og der er til netværkets tilfredshed kommet balance i udvekslingerne. Et nyt udvekslingstiltag er initieret af Borupgaard Gymnasium i Ballerup, som fra efteråret 2012 har to studenter - såkaldte 4.g elever - på samarbejdsskolen i Wuxi for at undervise tre måneder i engelsk. Netværket arbejder sideløbende med større overordnede samarbejdsaktiviteter. I 2010 organiserede netværket et stort anlagt 2-dages seminar i Wuxi, Learning Expo, hvor 33 danske ledere og lærere og mere end 400 kinesiske lærere deltog. Konferencen var så vidt vides den første af sin art, og både kinesiske og danske ledere og lærere var enige om, at de havde stort udbytte af konferencen. Netværket planlægger, at afholde en lignende event med deres kinesiske kollegaer i 2013 eller Efter invitation fra Wuxis uddannelsesdepartement arbejder netværket pt. på etableringen af et Confucius-institut-samarbejde med Wuxi. Planen er, at uddannelsesinstitutionerne i Bycirklen indgår i et konsortium, således at alle bliver parter i samarbejdet. Instituttets konkrete aktiviteter vil finde sted på Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Netværket har sammen med de tre borgmestre i Bycirklen haft møde med den kinesiske ambassadør i Danmark, der bakker op om initiativet. Ansøgning forventes indleveret i 2013, og behandles herefter af The Office of Chinese Language Council International i Beijing, der står for at godkende alle kinesiske Confucius institutter rundt om i verden. Herudover har netværket i 2011 indledt samarbejde med KMD omkring et erhvervs- og studiefagligt projekt, hvor studerende fra uddannelsesinstitutioner skal hjælpe KMD med at kortlægge IT-systemer og -procedurer i Wuxi. Uddannelsesinstitutionerne har fra start arbejdet for oprettelse af kinesisk som sprogfag. Borupgaard Gymnasium har haft stor succes med at udbyde dette fag, og de to øvrige gymnasier i Frederikssund og Egedal overvejer også at oprette kinesiske sprogfag. Som noget nyt har der i 2012 været 13

14 udbudt et nyt valgfag Områdestudier (de almene gymnasier), hvor kinesisk sprog, kultur og historie indgår. Perspektiver for det videre samarbejde På baggrund af ovenstående status kan det konstateres, at Kinasamarbejdet er i forsat udvikling. Flere af de fastsatte mål begynder nu at udmønte sig, og Wuxi viser sig også som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Generelt set er samarbejdet og relationerne solide både til Wuxi og internt i Bycirklen. Der skal dog fortsat arbejdes på at vedligeholde og udbygge relationerne, da de synes at være en stor del af grundlaget for aktiviteternes succes. Der skal til stadighed sættes stor fokus på synlighed og formidling omkring samarbejdet og styrkelse af netværkene, da disse er vigtige forudsætninger for samarbejdets og aktiviteternes succes. Dette kan konkret ske ved, at der i endnu højere grad fokuseres på aftaler og aktiviteter, der nu er velfungerende, mens øvrige aktiviteter og aftaler ikke holdes kunstigt i live. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der fremadrettet sættes fokus på de områder, Bycirklen og Wuxi særligt har interesse i og ser yderligere udvikling indenfor, således at indsatsen koncentreres på disse områder. Fokus på erhvervsudvikling Der er og vil fortsat være stor fokus på erhvervsudvikling og øgede investeringer i Bycirklens område. Det vil derfor være naturligt i større grad at tænke på, hvilke muligheder de etablerede kinesiske kontakter og relationer på sigt kan være med til at give, hvis rette initiativer igangsættes nu. Tidligere tiltag og initiativer på området viser, at det er svært for Bycirklen at være alene om sådan en indsats. Processen omkring Danish Eco-city er et godt eksempel på, at ved involvering af flere aktører, der besidder forskellige kompetencer og ressourcer, kan det lykkes at drive en konkret erhvervsmulighed frem. Derfor har der i 2012 været drøftelser med Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen om at lave en fælles indsats for at styrke og udnytte de erhvervsmuligheder, der ligger i de respektive Kina relationer og aktiviteter. 14

15 På den led vil Bycirklens indsats blive mere strategisk og chancerne øges for at vi ved fælles indsats kan levere det koncept og den ramme, som kineserne efterspørger og samtidig skabe interesse for kinesiske investeringer i Danmark. Desuden vil øget samarbejde udover Bycirklens grænser også være med til at kvalificere og højne overordnede aktiviteter, såsom konferencer mv., der skal være med til at fremme og synliggøre Bycirklens samarbejde med Wuxi. Fra kinesisk side er der givet udtryk for, at de vil have fokus på miljøteknologi, affaldshåndtering, bæredygtigt byggeri og life science (lavenergi og lavemission) inden for erhvervsområdet, samt de innovative industrier, markedsgørelse af kulturinstitutioner og vækst i kultur- og oplevelsesindustrien. Den øgede orientering mod kulturindustrien afspejler prioriteringerne i Kinas 12. femårsplan, hvor der lægges op til, at kultur- og oplevelsesindustri skal vokse fra 2,5 pct. af BNP til 5 pct. af BNP. For at imødekomme dette fokus, vil Bycirklens samarbejde med andre kommuner og regioner i Hovedstadsområdet også øge værdien for de kinesiske delegationer, der eventuelt vil se København og Danmark som oplagte rejsemål på kultur- og oplevelsesindustriområdet. Det er aftalt med de øvrige samarbejdsparter i Hovedstadsregionen, at ovenstående perspektiver indgår i en fælles erhvervsstrategi på området. Denne udarbejdes primo 2013, hvorefter konkrete aktiviteter vil kunne påbegyndes. Således er det allerede aftalt, at en første fælles aktivitet bliver afholdelsen af en konference for Regionens små- og mellemstore virksomheder i foråret Konferencen skal give virksomhederne information om, hvordan de kan bruge hovedstadskommuners myndighedskontakt til at åbne døre for dem. Samtidig skal konferencen sætte fokus på, hvordan disse samarbejder og relationer kan udnyttes til at tiltrække investeringer og udviklingsprojekter til Hovedstadsområdet. Af øvrige nært forestående aktiviteter tænkes bl.a. besøg af Wuxis borgmester og en erhvervsdelegation fra Wuxi i 2013, en målrettet erhvervstur for interesserede danske virksomheder til Wuxi samt etablering af samarbejdsaftale og udvekslinger mellem Region Hovedstaden og Life Science Park i Wuxi. Herudover vil der i den fælles erhvervsstrategi blive lagt op til en række mere overordnede og langsigtede aktiviteter. 15

16 Efter de første år med prioritering af opstartsaktiviteter, relationsopbygning og en stor fokus på uddannelsesområdet vil Bycirklen i de kommende år lave en prioriteret indsats omkring erhvervsudvikling. Dette vil ske i tæt samarbejde med øvrige parter i Hovedstadsregionen, og denne indsats vil blive tænkt langsigtet og målrettet, da alle erfaringer viser at dette kræves, hvis man vil lykkes i samarbejdet med kineserne. Erhvervsdelegation fra Wuxi studerer slamhåndtering,

17 Bilag: Aktiviteter i 2010, 2011, Små elever fra Wuxi Huayuan Primary School varmer op under ledelse af BK Viking,

MÅNED OMRÅDE AKTIVITET

MÅNED OMRÅDE AKTIVITET Aktivitetsliste 2011 MÅNED OMRÅDE AKTIVITET JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL Fælles tovholdermøde 25.01.2011 Uddannelsesnetværket drøfter muligheder for et Confucius samarbejde med Wuxi. Kommunaldirektør, Lars

Læs mere

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi Bycirklens Kina-erhvervsstrategi GODKENDT SEPTEMBER 2013, OPDATERET MARTS 2014, 2013-2016 Strategi for Kina samarbejdets indsats på erhvervsområdet Indhold Baggrund... 3 Strategiens hensigt og formål...

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Zhejian, Kina. Deltagere: Baggrund: Formål: Fagligt Fokus: Rejserapport 28.10 02.11 2013

Zhejian, Kina. Deltagere: Baggrund: Formål: Fagligt Fokus: Rejserapport 28.10 02.11 2013 Zhejian, Kina Rejserapport 28.10 02.11 2013 Deltagere: UCSJ: Anne Berit Schelde, Uddannelsesleder, International Vejleder; Sygeplejerskeuddannelsen i Næstved Morten Pristed, Chef for Internationalt Sekretariat

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør Metodenotat Målemetoder, 3. september 2015 UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør DATO: 03-09-2015 Indhold 1. Introduktion til målemetoder... 3 2. Måling på de enkelte områder... 5 2.1 Tiltrækning

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Evaluering af Sourcing China

Evaluering af Sourcing China Evaluering af Sourcing China Sourcing China blev lanceret i starten af juni 2013 som en samlet og forstærket Kina-indsats udarbejdet af Copenhagen Capacity (CopCap) og Wonderful Copenhagen. Der er tale

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

INDHOLD FOR IDRÆTTEN OG PASSIONEN SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK. Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4. Skydebaneforeningen Danmarks Vision...

INDHOLD FOR IDRÆTTEN OG PASSIONEN SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK. Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4. Skydebaneforeningen Danmarks Vision... 1 STRATEGI 2020 INDHOLD Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4 Skydebaneforeningen Danmarks Vision...4 Skydebaneforeningen Danmarks værdigrundlag...4 Skydebaneforeningen Danmarks strategiske felter...4

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere