Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt"

Transkript

1 Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt

2 Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering

3 ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling hænger uløseligt sammen. Ringkjøbing Amt har gennem flere år satset på at skabe denne sammenhæng. Amtet har i et tæt samarbejde med erhvervslivet skabt et énstrenget, regionalt erhvervsfremmesystem. Nu har virksomheder og iværksættere én dør til et netværk af rådgivere og specialister. Døren er hos det lokale erhvervscenter. Herfra guider man videre til f.eks. Ringkøbing Amts Erhvervsservice (RES). Ringkjøbing Amt har oprettet Regionalt ErhvervsudviklingsRåd - i et samarbejde med Kommuneforeningen og de tre fælleskommunale erhvervscentre (Ringkøbing Fjord Samarbejdet, Nordvestjysk Erhvervscenter og Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande-Åskov). I rådet har vi lagt en fælles strategi for arbejdet med at styrke erhvervsudviklingen i regionen. Udgangspunktet er Ringkjøbing Amts otte erhvervspolitiske sigtepunkter. Fire tværgående fokusområder for indsatsen præsenteres i denne brochure. Ringkjøbing Amts Regionale Udviklingsenhed på Amtsgården koordinerer samarbejdet. Selve rådgivningen af erhvervslivet og iværksættere foregår hos erhvervsfremmeaktørerne. Hvem der gør hvad, og hvilke specielle kompetencer aktørerne har, holder vi løbende opdateret på erhvervslinien.dk på internettet. I denne brochure kan du bl.a. læse om visioner og strategier for vores arbejde og nogle af de væsentligste fakta for hvert fokusområde. Knud Munk Nielsen amtsborgmester

4 Forskning og uddannelse Vision: Midt- og Vestjylland skal være kendt for forskning og uddannelse, der umiddelbart kan bruges i de lokale virksomheder. Samspillet mellem øget forskning og øget uddannelse er en forudsætning for, at virksomhederne kan klare sig i den internationale konkurrence.

5 Strategi Forskningen i Midt- og Vestjylland skal styrkes gennem oprettelse af mindst nye ph.d-stillinger med tilknytning til HIH og CAMS i Herning. Der skal oprettes en kandidatuddannelse inden for ingeniørområdet på HIH og laves forskningsprojekter inden for IT-teknik og ingeniørområdet. Der skal fortsat være fokus på arbejdsmiljø og forandringsledelse. Der skal være flere erhvervs-ph.d ere i virksomhederne - også i de små og mellemstore virksomheder. Formidling af forskningsresultater skal ske i et tæt samarbejde med videncentre og virksomhederne.! Fakta Uddannelser på HIH, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning: BA-International erhvervskommunikation, Business Development Engineer (BDE), Cand Merc.IMP, Elektronik/IKT-ingeniør, HA International Management, HA Erhvervsøkonomi, International Kommunikation og Multimedier (IKM), Produktionsingeniør, HD og diplomuddannelser. Forskningscentret CAMS i Herning (Copenhagen Business School) - anvendt ledelsesforskning i meget tæt kontakt og samarbejde med det regionale erhvervsliv - herunder ph.d.

6 Fakta Novem - Nordvestjysk videnpark i Holstebro er et udviklingsmiljø med private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlig erhvervsservice. Desuden findes videnscentret: VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling vil fremme produktion og afsætning af sunde og bæredygtige kvalitetsfødevarer gennem netværk og projekter på tværs af producenter, forskere og uddannelser.! BIRC Estate A/S i Herning er et spændende og unikt udviklingsmiljø med iværksættere, etablerede virksomheder, erhvervsservice og bl.a. følgende videnscentre: CFU - Center for underleverandørers vision er at danske underleverandører kan bevare konkurrenceevnen og udbygge deres position samt opbygge et forretningsgrundlag, der medvirker til en betydende international samhandel. HIH-VIND - Viden- og Kompetencecenter for Vindenergisektoren, som på et forretningsmæssigt grundlag skal understøtte udvikling af kompetencer i den danske vindkraftsektor og dermed arbejde for fastholdelse og forøgelse af arbejdspladser i vindenergisektoren i Danmark. HIRC - Hydrogen Innovation and Research Center er et nyt videncenter for brintteknologi, som arbejder med markedsdrevet innovation og kommercialiseringer af brintteknologier. BIRC HIH

7 Erhvervsspecialiseringen og videncentre Vision: Midt- og Vestjylland skal være kendt for erhvervsspecialiseringer med unikke kompetencer inden for udvikling, produktion, salg og kendt for samspil med forskning. Øget erhvervsudvikling i regionen skal bygge på de styrkepositioner, som det midt- og vestjyske erhvervsliv har i dag. Strategi Samspillet mellem uddannelse, forskning og videncentre skal styrkes inden for tekstil og beklædning, elektronik, vind, træ og møbel, metal, fødevarer og turisme*). Der skal være særligt fokus på energi, bl.a. i form af brint- og brændselscelleteknologi. Der skal sættes ekstra fokus på afsætning, handel og eksport, immateriel innovation, produktudvikling og nye processer. Der skal skabes et bedre samspil mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i regionen og med uddannelsesinstitutioner andre steder i Danmark og internationalt. Novem *) jf. Ringkjøbing Amts analyse»kompetenceklynger og styrkepositioner«, juni 2003

8 Erhvervsservice og iværksætteri Strategi Der er oprettet en enstrenget, gratis erhvervsserice under navnet Ringkjøbing Amts ErhvervsService (RES). Den har til huse i Novem Park i Holstebro og drives i et tæt samarbejde med de tre store erhvervsråd i amtet, Kommuneforeningen og Ringkjøbing Amt. Indsatsen for at få flere innovative iværksættere skal styrkes gennem fortsat fokus på aktiviteter i HIH Development A/S. For at få flere ny virksomheder i Midt- og Vestjylland er det målet, at der årligt henvises 5-10 innovative virksomheder til HIH Development gennem screening af iværksætterprojekter og regionens virksomheder. De generelle kompetencer - både kendte og ikke kendte - skal styrkes hos regionens virksomheder. Erhvervsservice skal målrettes regionens erhvervsspecialisering og erhvervsklynger. Muligheden for at oprette idéværksteder i Holstebro og Herning skal undersøges. Idéværksteder er projektfaciliteter, der tilbyder hjælp og støtte til studerende med spæde ideer til virksomheder.

9 Fakta RES - Ringkøbing Amts Erhvervsservice - de små og mellemstore virksomheders uvildige og gratis rådgivere i hele Ringkøbing amt. Iværksætterrådgivning: Vision: Midt- og Vestjylland skal være bedst i Danmark til at vejlede og rådgive virksomheder om de muligheder, der er for udvikling i regionen. Den bedst mulige erhvervsservice skal være med til at øge antallet af iværksættere og deres overlevelse. Erhvervsrådet Herning, Ikast, Brande, Åskov - Den direkte og lokale indgang til erhvervsservice for virksomheder og iværksættere i amtets sydøstligste kommuner. Ringkøbing Fjord Samarbejdet - Den direkte og lokale indgang til erhvervsservice for virksomheder og iværksættere i amtets sydvestligste kommuner. Nordvestjysk Erhvervscenter - Den direkte og lokale indgang til erhvervsservice for virksomheder og iværksættere i amtets nordligste kommuner. Innovationsmiljø: HIH-Development A/S er et innovationsmiljø, som har til formål at medvirke til etablering af nye innovative virksomheder med et forretningspotentiale.

10 ! Fakta Ikast Bording Elite Håndbold, FC Midtjylland, Skjern Håndbold, Team Tvis Holstebro, Herning Blue Fox (ishockey) Peter Schaufuss Balletten, Musikdramatisk Teater, Den Jyske Sangskole Ensemble Midt Vest, Spillestedet Fermaten Hjerl Hede Frilandsmuseum, Marinarkæologisk Center/Strandingsmuseet Sct George, Skjern-Egvad Museum Herning Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst Vesterhavet, Skjern Å Præstbjerg Naturcenter

11 Profilering af Midt- og Vestjylland Vision: Midt- og Vestjylland skal være kendt for at være regionen, hvor der er fokus på den vestjyske kultur, store sports- og kulturoplevelser og Danmarks bedst tilgængelige og storslåede naturområder. Strategi Der skal fortælles autentiske historier om Midt- og Vestjylland og et erhvervsliv, hvor der er unikke muligheder for karriere med udfordringer og ansvar i jobbet. Der skal fortsat arbejdes på at oprette og understøtte regionale fyrtårne. I samarbejde med private aktører skal der etableres et samlet»brand«inden for sportsområdet for regionens topklubber. Autentiske, unikke og store sammenhængende naturområder i Vestjylland skal sikres og bevares til rekreation og oplevelser. Flere store, internationale begivenheder skal trækkes til regionen.

12 Ringkjøbing Amt Den Regionale udviklingsenhed Østergade Ringkøbing December 2004

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Eksport & Internationalisering September 2012

Eksport & Internationalisering September 2012 Eksport & Internationalisering September 2012 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere