Byrådet ERHVERVSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018"

Transkript

1 Byrådet ERHVERVSPOLITIK

2 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING 8 Oplevelser, turisme og detailhandel 9 Bygge- og anlæg 9 Produktion og industri 9 Fødevarer og gastronomi 10 Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed 10 ORGANISERING 11 2

3 VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE Erhvervspolitikken skal skabe de bedste rammer for vækst i virksomhederne i Odsherred. Hvis Odsherred Kommune ikke skaber vækst mister kommunen fundamentet for at udvikle velfærden. Rammerne skal alle aktører skabe sammen: Virksomhederne, borgerne og kommunen, samt interesseorganisationer, med det fælles mål at gøre Odsherred til et endnu bedre sted at drive virksomhed. Når virksomhederne har gode rammer, har et samlet Odsherred også gode rammer. Virksomheder, borgerne, kommunen og interesseorganisationerne skal sammen arbejde for: at Odsherred er et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed at Odsherred er et attraktivt sted at bo og bosætte sig, fordi det tiltrækker yderligere kvalificeret arbejdskraft at Odsherred udvikler og vedligeholder området som et autentisk oplevelsessted, der tiltrækker turister og landliggere, med omsætning i virksomhederne til følge at virksomheder indenfor industri og bioøkonomi udvikler sig at Odsherred udvikler erhvervspotentialet i Geopark Odsherred at den kommunale erhvervsservice er effektiv og så tilpas hurtig, at den ikke hindrer virksomhedernes drift og udvikling at skoler og dagtilbud fungerer så godt, at fremtidens lokale arbejdskraft bliver velkvalificeret og dermed attraktiv for virksomhederne at virksomhederne i samarbejde med kommunen indgår aktivt i indsatsen for at nedbringe antallet af offentligt forsørgede at virksomhederne har et velkvalificeret og kompetent arbejdsmarked til rådighed, så de er konkurrencedygtige i forhold til produkter, service og kvalitet at virksomhederne arbejder med klima, miljø og ressourceeffektivisering, og på den måde er med til at passe på de fælles ressourcer Erhvervspolitikken for Odsherred Kommune indeholder ambitionen for erhvervsområdet med tilhørende ønskede langsigtede effekter, samt de konkrete politiske målsætninger og succeskriterier, for er målene i Endelig indeholder Erhvervspolitikken den samarbejdsmodel, der skal være med til at realisere politikken. Der ligger et stort potentiale i samarbejde på tværs. Det gælder samarbejde mellem virksomheder, samarbejde mellem offentlige og private aktører, samarbejde internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser. Sammen skal alle aktører være med til at løfte de mange udfordringer. Alle aktører skal tale og arbejde langt mere sammen, for i fællesskab at skabe gode rammer og muligheder for vækst. Thomas Adelskov Borgmester Odsherred, februar

4 FORORD Odsherred Kommunes Erhvervspolitik beskriver, hvordan byrådet vil skabe den ønskede erhvervsudvikling frem mod Byrådet opfatter erhverv i en bred forstand, som dækker alle brancher og virksomheder. Det centrale for kommunens borgere er, at de er i job og for kommunen, at borgerne tjener penge og betaler skat. Jobs forudsætter fortsat erhvervsudvikling, så der hele tiden skabes nye arbejdspladser og virksomheder i takt med, at markedet og erhvervsudviklingen ændrer sig. Erhvervspolitikken er byrådets dagsorden for, hvilken retning og kurs kommunen skal sætte for at der bliver skabt vækst og resultater. Visionen for Odsherred Kommune Politik med fagpolitisk ambition, politiske målsætninger, og succeskriterier, 4 årig Strategiske indsatser og handlinger, 2 årig Effekt- og resultataftale, 1 årig Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i den politisk vedtagne vision for Odsherred Kommune. Som uddybning og konkretisering af den mere langsigtede Erhvervspolitik er der udarbejdet en plan for erhvervsstrategisk indsatser- og handleplan for de områder, der er omfattet af politikken. Indsatsog handleplanen omsættes årligt til en effekt- og resultataftale, som er grundlaget for at indgå i et samarbejde med aktører som foreninger, nabokommuner eller private rådgivere. Der er således tale om tre dokumenter (jf. ovenstående figur) : (1) En politik for fire år (2) En indsats og handleplan for to år og et operationelt styringsdokument i form af (3) En 1 årig effekt- og resultataftale. Hermed er der tilvejebragt et grundlag for at følge udviklingen og om nødvendigt justere kursen. Erhvervspolitikken skal ses som en udmøntning af Odsherred Kommunes vision, de forskellige nationale vækst- og udviklingsstrategier, den regionale vækst- og udviklingsstrategi for og den fokuserede vækstdagsorden i form af Greater Copenhagen, som skal markedsføre hele Sjælland og Skåne. 4

5 BYRÅDETS VISION Virkelyst, fællesskab, natur 5

6 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 Byrådets vision er det overordnede pejlemærke frem mod For at bidrage til realiseringen af visionen er der udarbejdet en ambition på erhvervsområdet, som skal realiseres frem mod Den erhvervspolitiske ambition er, at Odsherred i 2018 er et: autentisk og attraktivt bo- og oplevelsessted kompetent og fleksibelt produktionsmiljø Ambitionen er realiseret når: Odsherred Kommune er et attraktivt sted at bo, besøge, arbejde og drive virksomhed. Aktørerne i Odsherred tager afsæt i de ressourcer og styrker som findes i området. Alle arbejder for at skabe rammer for virkelyst og fællesskab i den natur og kultur, som findes i Odsherred. Virksomhederne i Odsherred er bæredygtige såvel økonomisk, socialt som miljømæssigt. Alle aktører tænker jordens ressourcer ind og sparer på dem. Ambitionen realiseres ved at holde fokus på følgende effekter: Forbedret konkurrenceevne Virksomhederne i Odsherred Kommune skal være konkurrencedygtige. Det gælder på en lang række områder f.eks. bæredygtighed, ressourceeffektivitet, automatisering og udvikling af nye produkter, nye services, unik kvalitet, eksport og høj produktivitet. Det skal være attraktivt at bo og bosætte sig i Odsherred, blandt andet fordi der er gode jobs, som giver mulighed for en god karriere. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft er en vigtig parameter i forhold til virksomhedernes konkurrenceevne. Det skal være attraktivt at besøge Odsherred, fordi virksomhederne, som erhverver sig ved oplevelser og turisme, leverer en høj servicekvalitet, er autentiske og professionelle. Ligeledes sikrer kommunen, at de basale goder (infrastruktur, besøgsmål, strande mm.) lever op til borgere og besøgendes forventninger. Besøgende i Odsherred oplever, at pris og kvalitet er i balance. Sammenhængen mellem pris og kvalitet er en konkurrenceparameter for bosætning og turisme. Styrket beskæftigelse Iværksætteri skaber arbejdspladser. Derfor skal iværksætterkulturen være stærk. Det er unikt i Odsherred, at mange små virksomheder samarbejder på tværs og skaber omsætning hos hinanden det skaber omsætning og beskæftigelse. Socialøkonomiske virksomheder skaber varige arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft Udgangspunktet er, at kvalificeret arbejdskraft er en driver for vækst - mangel på kvalificeret arbejdskraft er barriere for vækst. Arbejdskraften i virksomhederne skal til enhver tid være kompetent, og uddannelsesniveauet skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Uddannelse tilfører viden, der kan føre til nye produkter, forretningsmodeller, alliancearbejde og branding. Kvalificeret arbejdskraft tiltrækker virksomheder, fordi adgang til kvalificeret arbejdskraft er en central parameter for virksomhederne. 6

7 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER De tre overordnede politiske målsætninger er: 1. Forbedret konkurrenceevne 2. Styrket beskæftigelse 3. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft Målsætningerne er kvantitative og vil blive brugt til løbende evaluering i de fire år politikken gælder. De tre politiske målsætninger er konkretiseret med en række succeskriterier. Målsætninger og succeskriterier Region Sjælland Konkurrenceevne 1.1 Eksportandel af omsætningen for virksomheder med hovedsæde i kommunen (2010) 1.2 Andel af virksomheder med hovedsæde i kommunen som eksporterer (2012) 1.3 Eksportandel af omsætningen for virksomheder med arbejdpladser i Odsherred Kommune (2012) 10,0 % 11,0 % 6,0 % 7,0 % 28,0 % 30,0 % 1.4 Erhvervsindkomst (2012) Region Sjælland Odsherred Kommune (7 % under regionsgennemsnit) 3 % under regionsgennemsnit Parallel vækstrate 1.5 Virksomhedsoverskud (enkeltmandsvirksomheder ) Region Sjælland Odsherred (11,5 % under regionsgennemsnit) 5 % under regionsgennemsnit 1.6 Digital infrastruktur Alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s upload (2020) Alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s upload (2020) 1.7 Turistovernatninger (kommercielle) Ressourceeffektivisering + CO 2 Omlægning til vedvarende energi i af kommunens ca bygninger med oliefyr. 20 % af kommunens energi er baseret på lokal biomasse Over 20 % reduktion i CO 2 -udledning 7

8 Målsætninger og succeskriterier Region Sjælland Styrket beskæftigelse i Odsherred Kommune 2.1 Beskæftigede i Odsherred Kommune (+4 %) 2.2 Arbejdspladser i Odsherred Kommune (+ 500 / + 4,3 %) + 14,0 % 2.3 Erhvervsfrekvens 70,5 % 75,0 % 79,0 % 2.4 Beskæftigelsesfrekvens 66,3 % 70,2 % (svarer til 2009) 37,0 % 2.5 Andel af 18-årige på kontanthjælp 21,0 % 15,0 % 2.6 Personer på offentlig forsørgelse personer 3. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft 3.1 Selvstændige 10,2 % 11,0 % 3.2 Lønmodtagere på højeste niveau 14,2 % 18,0 % 20,0 % 3.3 Lønmodtagere på mellemniveau 7,9 % 11,0 % 3.4 Lønmodtagere på grundniveau 39,3 % 37,0 % 37,0 % 3.5 Unge som gennemfører en ungdomsuddannelse + 15,0 % + 15,0 % 3.6 Unge som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse + 25,0 % + 25,0 % Målingen sker løbende via statistiske oplysninger fra Danmarks Statistik og Væksthus Sjælland. Administrationen afrapporterer mindst 1 gang årligt status overfor Økonomiudvalget i Odsherred Kommune. FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING Odsherred Kommune har særlige stedbundne kvaliteter, som skal bringes i spil, og bruges som platform for erhvervsudviklingen i de kommende år. Odsherred Kommune er begunstiget med en unik natur, som er attraktiv både som bosted og som oplevelsessted. Odsherred Kommune fokuserer i erhvervspolitikken i særlig grad potentialerne på følgende områder: Oplevelser, turisme og detailhandel Bygge- og anlæg Produktions- og industri Fødevareproduktion og gastronomi Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed 8

9 Oplevelser, turisme og detailhandel Mange virksomheder i Odsherred lever af at skabe oplevelse for borgere, fritidsborgere og turister. Opgaven med at skabe oplevelser støttes i stort omfang af frivillige kræfter. Landskabet og kysten/strandene udgør unikke styrkepositioner for Odsherred. Når landskabet og kysten kombineres med aktive oplevelser indenfor kunst/kultur, fødevarer, kulturhistorie, natur m.m., opstår et erhvervspotentiale. Vig festival, Odsherreds Kunstdage, Ovnhusmarked, Fødevaremarked, Geoparkfestival og Makrelfestival er gode eksempler på dette. Hvis flere oplevelser knyttes sammen, får gæsterne nye og anderledes oplevelser, som huskes. Fritidsborgerne skaber et særligt grundlag for turismen i Odsherred. Med sine fritidshuse er Odsherred Danmarks største fritidshuskommune. Husene danner rammen om husejernes fritidsliv. Fritidsborgere er tilbagevendende borgere i Odsherred. Det betyder, at fødevarebutikker, udvalgsbutikker m.m. har et omfang som er meget større end, hvad Odsherred Kommunes faste borgere forbruger. Et attraktivt fristed med muligheder for oplevelser er en vigtig forudsætning for, at få fritidsborgerne til at bruge mere tid i deres fritids-/sommerhus. For at skabe et attraktivt sted med oplevelser skal oplevelseskvaliteten være høj. Det betyder, at der er behov for, at oplevelser er nemt tilgængelige, sikre, lever op til forventningerne og, at oplevelserne er mulige at kombinere, for både dem der bor i Odsherred, og dem der er på besøg. Odsherreds natur, kultur og geologi er, takket været et målrettet samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og personer, flyttet fra primært at være synlig i Sjællands sammenhæng til nu at være en del af et internationalt samarbejde i kraft af Geopark Odsherred. Denne nye platform skal målrettet anvendes til produktudvikling og markedsføring her er det ikke nok at tænke lokalt. Bygge- og anlæg fritidshuse, helårshuse samt store offentlige bygge- og anlægsopgaver i Region Sjælland (Femern, sygehus i Slagelse og Køge) er gode arbejdsmuligheder for bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred Kommune. Mange boliger i Odsherred har et potentiale i forhold til energiforbedring og omlægning til vedvarende energikilder. Bygge- og anlægvirksomhederne har en vigtig rolle i forbindelse med energiomlægninger både i fritidshuse, private helårsboliger og i virksomhederne. Inden for få år tegner der sig en generationsskifteudfordring i bygge- og anlægsvirksomhederne. Ud over generationsskifteudfordringen forventes der udfordringer i forhold til fastholdelse af arbejdskraften i forbindelse med de store anlægsbyggerier i Region Sjælland. Virksomhederne har derfor en vigtig rolle i forbindelse med uddannelse af den kommende arbejdskraft fx ved at ansætte lærlinge. Produktion og industri Odsherred har en stærk tradition for industri. Virksomhederne spiller en central rolle for den samlede beskæftigelse. Næsten hver femte med et job i den private sektor har et job i industrien. Flere af industrivirksomhederne har hovedsæde udenfor kommunen, idet flere virksomheder har valgt at placere et produktionssite i Odsherred. Det betyder, at beskæftigelsesudviklingen er afhængig af beslutninger, der tages udenfor Odsherred Kommune. Mange af industrivirksomhederne sælger til udlandet, og de er gode til det. Fødevarebranchen og turismebranchen sælger også til udlandet, så Odsherred bidrager positivt til handelsbalancen. På et givet år eksporterer op til 130 virksomheder i Odsherred til udlandet. Medregner man de store 9

10 industrivirksomheder, med hovedsæde uden for kommunen, er eksporten fra Odsherred over regionsgennemsnittet. De store virksomheder har kompetencer, erfaringer og gode ressourcer. Derfor ønsker kommunen, at store virksomheder og kommunen knyttes tættere sammen. Sigtet er at skabe gode rammevilkår, motivere de store virksomheder til at bidrage til løsning af beskæftigelsesudfordringer, benytte relevante og konkurrencedygtige lokale underleverandører samt synliggøre de store virksomheder for at tiltrække nye borgere og virksomheder. De mellemstore virksomheder skal støttes i forhold til mulighederne for vækst og udvikling. Kommunen har udlagt store og attraktive erhvervsarealer, som er særlig interessante efter åbningen af rute 21. De skal bringes i spil. Fødevarer og gastronomi Odsherred har mange små og få store fødevareproducenter. En del producerer på kontrakt eller har faste aftaler om afsætning. Det betyder ofte, at de ikke leverer til det lokale marked. Mange producenter er presset på økonomien, fordi de opnår lave priser for deres varer. Flere af de store dagligvarebutikker sælger kun i begrænset omfang fødevarer, der er produceret lokalt. Det giver både udfordringer og muligheder. Flere virksomheder arbejder sammen om forædling af fødevarer for at give borgere og besøgende gode smagsoplevelser. Dette fører til ture i naturen, hvor naturens produkter er i centrum, unik gastronomi og mange specialprodukter. Der er basis for at arbejde med forbedring af konkurrencedygtigheden hos fødevareproducenter via kvalitet og forarbejdning (mejeri, mølleri mv.) samt forædling af nye varer. Det kan eksempelvis ske ved udbygning af samarbejde på tværs af fødevareværdikæden. Odsherred er omgivet af kyster på tre sider. Det giver et godt grundlag for at bruge havet erhvervsmæssigt. Det traditionelle fiskeri har haft en stor tilbagegang i de senere år, til trods for, at frisk fisk er meget efterspurgt af både borgere og besøgende. Mulige løsninger på denne udfordring skal ses sammen med udviklingen af kommunens tre havne. Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed Odsherred Kommune er præget af åbent land og landsbybebyggelse uden fjernvarme, hvor den primære opvarmningsform er oliefyr. Ud over, at Regeringen har valgt, at oliefyr skal erstattes af vedvarende energikilder, har en udskiftning flere lokale fordele. Udskiftning af opvarmningsform er med til at skabe lokale arbejdspladser indenfor byggesektoren og fremtidssikre boliger på landet, der på denne måde bliver mere attraktive for købere. Odsherred Kommune har i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland fået kortlagt de lokale biomasseressourcer som halm, træ og gylle mm. Kortlægningen skal være med til at sikre, at der anvendes lokale ressourcer til opvarmning, både i de eksisterende naturgasbaserede fjernvarmeanlæg og i de nye anlæg, der arbejdes med at realisere i Odsherred. Et fremtidssikret fjernvarmesystem er med til at gøre kommunens virksomheder mere konkurrencedygtige vilkår i form af lave varmepriser og mulighed for en grøn profil. Hermed bliver Odsherred mere attraktiv for virksomheder, der overvejer at flytte til kommunen. Anvendelse af lokal biomasse er med til at skabe og fastholde lokale arbejdspladser, og i forhold til anvendelse af olie som opvarmning bevares pengene i kommunen i stedet for at blive sendt ud af kommunen i form af afgifter. 10

11 For at anvende de lokale biomasseressourcer på den mest optimale måde, arbejder forskellige aktører i Odsherred på at anvende de mest værdifulde dele af biomassen til højværdiproduktion først og herefter anvende resten til opvarmning. Dette område er forholdsvist nyt og kan være med til at skabe en helt ny form for økonomi i Odsherred, med heraf afledte arbejdspladser, hvis det realiseres. Som en videreførelse af denne tankegang skal kommunens virksomheder støttes i genanvendelse af restprodukter i en symbiosetankegang, samt i en gennemgang af muligheder for at nedsætte deres energiforbrug. ORGANISERING Økonomiudvalget i Odsherred Kommune har det overordnede og politiske ansvar for kommunens erhvervsfremmeindsats. Økonomiudvalget har nedsat et Advisory Board, som holder møder 4 gange årligt. Forud for møderne i Advisory Board holdes koordineringsmøde mellem borgmester, kommunaldirektør, direktør for vækstsporet, direktør for Erhvervsrådet, direktør for Visit Odsherred og centerchef for Plan, Byg og Erhverv. 11

12 PLAN, BYG OG ERHVERV ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: Februar 2015 Layout: Kommunikation og Projekter

Økonomiudvalget ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016

Økonomiudvalget ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016 Økonomiudvalget ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016 Foto: Claus Starup 2 ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016 Forord Erhvervspolitikken 2015-18 og Erhvervsstrategiske

Læs mere

Kapacitet: Erhverv i Odsherred

Kapacitet: Erhverv i Odsherred Kapacitet: Erhverv i Odsherred Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større analyse, som er illustreret her: Alternativets mærkesager om erhverv

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling (lovpligtige løbende sager)

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling (lovpligtige løbende sager) Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2016 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013 Strategisk Erhvervshandleplan for 2011-2013 2. udkast 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. INDLEDNING...4 2. VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Erhvervspolitik Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne

Læs mere

ERHVERVS POLITIK

ERHVERVS POLITIK ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores virksomheder

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere