Byrådet ERHVERVSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018"

Transkript

1 Byrådet ERHVERVSPOLITIK

2 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING 8 Oplevelser, turisme og detailhandel 9 Bygge- og anlæg 9 Produktion og industri 9 Fødevarer og gastronomi 10 Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed 10 ORGANISERING 11 2

3 VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE Erhvervspolitikken skal skabe de bedste rammer for vækst i virksomhederne i Odsherred. Hvis Odsherred Kommune ikke skaber vækst mister kommunen fundamentet for at udvikle velfærden. Rammerne skal alle aktører skabe sammen: Virksomhederne, borgerne og kommunen, samt interesseorganisationer, med det fælles mål at gøre Odsherred til et endnu bedre sted at drive virksomhed. Når virksomhederne har gode rammer, har et samlet Odsherred også gode rammer. Virksomheder, borgerne, kommunen og interesseorganisationerne skal sammen arbejde for: at Odsherred er et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed at Odsherred er et attraktivt sted at bo og bosætte sig, fordi det tiltrækker yderligere kvalificeret arbejdskraft at Odsherred udvikler og vedligeholder området som et autentisk oplevelsessted, der tiltrækker turister og landliggere, med omsætning i virksomhederne til følge at virksomheder indenfor industri og bioøkonomi udvikler sig at Odsherred udvikler erhvervspotentialet i Geopark Odsherred at den kommunale erhvervsservice er effektiv og så tilpas hurtig, at den ikke hindrer virksomhedernes drift og udvikling at skoler og dagtilbud fungerer så godt, at fremtidens lokale arbejdskraft bliver velkvalificeret og dermed attraktiv for virksomhederne at virksomhederne i samarbejde med kommunen indgår aktivt i indsatsen for at nedbringe antallet af offentligt forsørgede at virksomhederne har et velkvalificeret og kompetent arbejdsmarked til rådighed, så de er konkurrencedygtige i forhold til produkter, service og kvalitet at virksomhederne arbejder med klima, miljø og ressourceeffektivisering, og på den måde er med til at passe på de fælles ressourcer Erhvervspolitikken for Odsherred Kommune indeholder ambitionen for erhvervsområdet med tilhørende ønskede langsigtede effekter, samt de konkrete politiske målsætninger og succeskriterier, for er målene i Endelig indeholder Erhvervspolitikken den samarbejdsmodel, der skal være med til at realisere politikken. Der ligger et stort potentiale i samarbejde på tværs. Det gælder samarbejde mellem virksomheder, samarbejde mellem offentlige og private aktører, samarbejde internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser. Sammen skal alle aktører være med til at løfte de mange udfordringer. Alle aktører skal tale og arbejde langt mere sammen, for i fællesskab at skabe gode rammer og muligheder for vækst. Thomas Adelskov Borgmester Odsherred, februar

4 FORORD Odsherred Kommunes Erhvervspolitik beskriver, hvordan byrådet vil skabe den ønskede erhvervsudvikling frem mod Byrådet opfatter erhverv i en bred forstand, som dækker alle brancher og virksomheder. Det centrale for kommunens borgere er, at de er i job og for kommunen, at borgerne tjener penge og betaler skat. Jobs forudsætter fortsat erhvervsudvikling, så der hele tiden skabes nye arbejdspladser og virksomheder i takt med, at markedet og erhvervsudviklingen ændrer sig. Erhvervspolitikken er byrådets dagsorden for, hvilken retning og kurs kommunen skal sætte for at der bliver skabt vækst og resultater. Visionen for Odsherred Kommune Politik med fagpolitisk ambition, politiske målsætninger, og succeskriterier, 4 årig Strategiske indsatser og handlinger, 2 årig Effekt- og resultataftale, 1 årig Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i den politisk vedtagne vision for Odsherred Kommune. Som uddybning og konkretisering af den mere langsigtede Erhvervspolitik er der udarbejdet en plan for erhvervsstrategisk indsatser- og handleplan for de områder, der er omfattet af politikken. Indsatsog handleplanen omsættes årligt til en effekt- og resultataftale, som er grundlaget for at indgå i et samarbejde med aktører som foreninger, nabokommuner eller private rådgivere. Der er således tale om tre dokumenter (jf. ovenstående figur) : (1) En politik for fire år (2) En indsats og handleplan for to år og et operationelt styringsdokument i form af (3) En 1 årig effekt- og resultataftale. Hermed er der tilvejebragt et grundlag for at følge udviklingen og om nødvendigt justere kursen. Erhvervspolitikken skal ses som en udmøntning af Odsherred Kommunes vision, de forskellige nationale vækst- og udviklingsstrategier, den regionale vækst- og udviklingsstrategi for og den fokuserede vækstdagsorden i form af Greater Copenhagen, som skal markedsføre hele Sjælland og Skåne. 4

5 BYRÅDETS VISION Virkelyst, fællesskab, natur 5

6 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 Byrådets vision er det overordnede pejlemærke frem mod For at bidrage til realiseringen af visionen er der udarbejdet en ambition på erhvervsområdet, som skal realiseres frem mod Den erhvervspolitiske ambition er, at Odsherred i 2018 er et: autentisk og attraktivt bo- og oplevelsessted kompetent og fleksibelt produktionsmiljø Ambitionen er realiseret når: Odsherred Kommune er et attraktivt sted at bo, besøge, arbejde og drive virksomhed. Aktørerne i Odsherred tager afsæt i de ressourcer og styrker som findes i området. Alle arbejder for at skabe rammer for virkelyst og fællesskab i den natur og kultur, som findes i Odsherred. Virksomhederne i Odsherred er bæredygtige såvel økonomisk, socialt som miljømæssigt. Alle aktører tænker jordens ressourcer ind og sparer på dem. Ambitionen realiseres ved at holde fokus på følgende effekter: Forbedret konkurrenceevne Virksomhederne i Odsherred Kommune skal være konkurrencedygtige. Det gælder på en lang række områder f.eks. bæredygtighed, ressourceeffektivitet, automatisering og udvikling af nye produkter, nye services, unik kvalitet, eksport og høj produktivitet. Det skal være attraktivt at bo og bosætte sig i Odsherred, blandt andet fordi der er gode jobs, som giver mulighed for en god karriere. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft er en vigtig parameter i forhold til virksomhedernes konkurrenceevne. Det skal være attraktivt at besøge Odsherred, fordi virksomhederne, som erhverver sig ved oplevelser og turisme, leverer en høj servicekvalitet, er autentiske og professionelle. Ligeledes sikrer kommunen, at de basale goder (infrastruktur, besøgsmål, strande mm.) lever op til borgere og besøgendes forventninger. Besøgende i Odsherred oplever, at pris og kvalitet er i balance. Sammenhængen mellem pris og kvalitet er en konkurrenceparameter for bosætning og turisme. Styrket beskæftigelse Iværksætteri skaber arbejdspladser. Derfor skal iværksætterkulturen være stærk. Det er unikt i Odsherred, at mange små virksomheder samarbejder på tværs og skaber omsætning hos hinanden det skaber omsætning og beskæftigelse. Socialøkonomiske virksomheder skaber varige arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft Udgangspunktet er, at kvalificeret arbejdskraft er en driver for vækst - mangel på kvalificeret arbejdskraft er barriere for vækst. Arbejdskraften i virksomhederne skal til enhver tid være kompetent, og uddannelsesniveauet skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Uddannelse tilfører viden, der kan føre til nye produkter, forretningsmodeller, alliancearbejde og branding. Kvalificeret arbejdskraft tiltrækker virksomheder, fordi adgang til kvalificeret arbejdskraft er en central parameter for virksomhederne. 6

7 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER De tre overordnede politiske målsætninger er: 1. Forbedret konkurrenceevne 2. Styrket beskæftigelse 3. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft Målsætningerne er kvantitative og vil blive brugt til løbende evaluering i de fire år politikken gælder. De tre politiske målsætninger er konkretiseret med en række succeskriterier. Målsætninger og succeskriterier Region Sjælland Konkurrenceevne 1.1 Eksportandel af omsætningen for virksomheder med hovedsæde i kommunen (2010) 1.2 Andel af virksomheder med hovedsæde i kommunen som eksporterer (2012) 1.3 Eksportandel af omsætningen for virksomheder med arbejdpladser i Odsherred Kommune (2012) 10,0 % 11,0 % 6,0 % 7,0 % 28,0 % 30,0 % 1.4 Erhvervsindkomst (2012) Region Sjælland Odsherred Kommune (7 % under regionsgennemsnit) 3 % under regionsgennemsnit Parallel vækstrate 1.5 Virksomhedsoverskud (enkeltmandsvirksomheder ) Region Sjælland Odsherred (11,5 % under regionsgennemsnit) 5 % under regionsgennemsnit 1.6 Digital infrastruktur Alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s upload (2020) Alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s upload (2020) 1.7 Turistovernatninger (kommercielle) Ressourceeffektivisering + CO 2 Omlægning til vedvarende energi i af kommunens ca bygninger med oliefyr. 20 % af kommunens energi er baseret på lokal biomasse Over 20 % reduktion i CO 2 -udledning 7

8 Målsætninger og succeskriterier Region Sjælland Styrket beskæftigelse i Odsherred Kommune 2.1 Beskæftigede i Odsherred Kommune (+4 %) 2.2 Arbejdspladser i Odsherred Kommune (+ 500 / + 4,3 %) + 14,0 % 2.3 Erhvervsfrekvens 70,5 % 75,0 % 79,0 % 2.4 Beskæftigelsesfrekvens 66,3 % 70,2 % (svarer til 2009) 37,0 % 2.5 Andel af 18-årige på kontanthjælp 21,0 % 15,0 % 2.6 Personer på offentlig forsørgelse personer 3. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft 3.1 Selvstændige 10,2 % 11,0 % 3.2 Lønmodtagere på højeste niveau 14,2 % 18,0 % 20,0 % 3.3 Lønmodtagere på mellemniveau 7,9 % 11,0 % 3.4 Lønmodtagere på grundniveau 39,3 % 37,0 % 37,0 % 3.5 Unge som gennemfører en ungdomsuddannelse + 15,0 % + 15,0 % 3.6 Unge som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse + 25,0 % + 25,0 % Målingen sker løbende via statistiske oplysninger fra Danmarks Statistik og Væksthus Sjælland. Administrationen afrapporterer mindst 1 gang årligt status overfor Økonomiudvalget i Odsherred Kommune. FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING Odsherred Kommune har særlige stedbundne kvaliteter, som skal bringes i spil, og bruges som platform for erhvervsudviklingen i de kommende år. Odsherred Kommune er begunstiget med en unik natur, som er attraktiv både som bosted og som oplevelsessted. Odsherred Kommune fokuserer i erhvervspolitikken i særlig grad potentialerne på følgende områder: Oplevelser, turisme og detailhandel Bygge- og anlæg Produktions- og industri Fødevareproduktion og gastronomi Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed 8

9 Oplevelser, turisme og detailhandel Mange virksomheder i Odsherred lever af at skabe oplevelse for borgere, fritidsborgere og turister. Opgaven med at skabe oplevelser støttes i stort omfang af frivillige kræfter. Landskabet og kysten/strandene udgør unikke styrkepositioner for Odsherred. Når landskabet og kysten kombineres med aktive oplevelser indenfor kunst/kultur, fødevarer, kulturhistorie, natur m.m., opstår et erhvervspotentiale. Vig festival, Odsherreds Kunstdage, Ovnhusmarked, Fødevaremarked, Geoparkfestival og Makrelfestival er gode eksempler på dette. Hvis flere oplevelser knyttes sammen, får gæsterne nye og anderledes oplevelser, som huskes. Fritidsborgerne skaber et særligt grundlag for turismen i Odsherred. Med sine fritidshuse er Odsherred Danmarks største fritidshuskommune. Husene danner rammen om husejernes fritidsliv. Fritidsborgere er tilbagevendende borgere i Odsherred. Det betyder, at fødevarebutikker, udvalgsbutikker m.m. har et omfang som er meget større end, hvad Odsherred Kommunes faste borgere forbruger. Et attraktivt fristed med muligheder for oplevelser er en vigtig forudsætning for, at få fritidsborgerne til at bruge mere tid i deres fritids-/sommerhus. For at skabe et attraktivt sted med oplevelser skal oplevelseskvaliteten være høj. Det betyder, at der er behov for, at oplevelser er nemt tilgængelige, sikre, lever op til forventningerne og, at oplevelserne er mulige at kombinere, for både dem der bor i Odsherred, og dem der er på besøg. Odsherreds natur, kultur og geologi er, takket været et målrettet samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og personer, flyttet fra primært at være synlig i Sjællands sammenhæng til nu at være en del af et internationalt samarbejde i kraft af Geopark Odsherred. Denne nye platform skal målrettet anvendes til produktudvikling og markedsføring her er det ikke nok at tænke lokalt. Bygge- og anlæg fritidshuse, helårshuse samt store offentlige bygge- og anlægsopgaver i Region Sjælland (Femern, sygehus i Slagelse og Køge) er gode arbejdsmuligheder for bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred Kommune. Mange boliger i Odsherred har et potentiale i forhold til energiforbedring og omlægning til vedvarende energikilder. Bygge- og anlægvirksomhederne har en vigtig rolle i forbindelse med energiomlægninger både i fritidshuse, private helårsboliger og i virksomhederne. Inden for få år tegner der sig en generationsskifteudfordring i bygge- og anlægsvirksomhederne. Ud over generationsskifteudfordringen forventes der udfordringer i forhold til fastholdelse af arbejdskraften i forbindelse med de store anlægsbyggerier i Region Sjælland. Virksomhederne har derfor en vigtig rolle i forbindelse med uddannelse af den kommende arbejdskraft fx ved at ansætte lærlinge. Produktion og industri Odsherred har en stærk tradition for industri. Virksomhederne spiller en central rolle for den samlede beskæftigelse. Næsten hver femte med et job i den private sektor har et job i industrien. Flere af industrivirksomhederne har hovedsæde udenfor kommunen, idet flere virksomheder har valgt at placere et produktionssite i Odsherred. Det betyder, at beskæftigelsesudviklingen er afhængig af beslutninger, der tages udenfor Odsherred Kommune. Mange af industrivirksomhederne sælger til udlandet, og de er gode til det. Fødevarebranchen og turismebranchen sælger også til udlandet, så Odsherred bidrager positivt til handelsbalancen. På et givet år eksporterer op til 130 virksomheder i Odsherred til udlandet. Medregner man de store 9

10 industrivirksomheder, med hovedsæde uden for kommunen, er eksporten fra Odsherred over regionsgennemsnittet. De store virksomheder har kompetencer, erfaringer og gode ressourcer. Derfor ønsker kommunen, at store virksomheder og kommunen knyttes tættere sammen. Sigtet er at skabe gode rammevilkår, motivere de store virksomheder til at bidrage til løsning af beskæftigelsesudfordringer, benytte relevante og konkurrencedygtige lokale underleverandører samt synliggøre de store virksomheder for at tiltrække nye borgere og virksomheder. De mellemstore virksomheder skal støttes i forhold til mulighederne for vækst og udvikling. Kommunen har udlagt store og attraktive erhvervsarealer, som er særlig interessante efter åbningen af rute 21. De skal bringes i spil. Fødevarer og gastronomi Odsherred har mange små og få store fødevareproducenter. En del producerer på kontrakt eller har faste aftaler om afsætning. Det betyder ofte, at de ikke leverer til det lokale marked. Mange producenter er presset på økonomien, fordi de opnår lave priser for deres varer. Flere af de store dagligvarebutikker sælger kun i begrænset omfang fødevarer, der er produceret lokalt. Det giver både udfordringer og muligheder. Flere virksomheder arbejder sammen om forædling af fødevarer for at give borgere og besøgende gode smagsoplevelser. Dette fører til ture i naturen, hvor naturens produkter er i centrum, unik gastronomi og mange specialprodukter. Der er basis for at arbejde med forbedring af konkurrencedygtigheden hos fødevareproducenter via kvalitet og forarbejdning (mejeri, mølleri mv.) samt forædling af nye varer. Det kan eksempelvis ske ved udbygning af samarbejde på tværs af fødevareværdikæden. Odsherred er omgivet af kyster på tre sider. Det giver et godt grundlag for at bruge havet erhvervsmæssigt. Det traditionelle fiskeri har haft en stor tilbagegang i de senere år, til trods for, at frisk fisk er meget efterspurgt af både borgere og besøgende. Mulige løsninger på denne udfordring skal ses sammen med udviklingen af kommunens tre havne. Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed Odsherred Kommune er præget af åbent land og landsbybebyggelse uden fjernvarme, hvor den primære opvarmningsform er oliefyr. Ud over, at Regeringen har valgt, at oliefyr skal erstattes af vedvarende energikilder, har en udskiftning flere lokale fordele. Udskiftning af opvarmningsform er med til at skabe lokale arbejdspladser indenfor byggesektoren og fremtidssikre boliger på landet, der på denne måde bliver mere attraktive for købere. Odsherred Kommune har i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland fået kortlagt de lokale biomasseressourcer som halm, træ og gylle mm. Kortlægningen skal være med til at sikre, at der anvendes lokale ressourcer til opvarmning, både i de eksisterende naturgasbaserede fjernvarmeanlæg og i de nye anlæg, der arbejdes med at realisere i Odsherred. Et fremtidssikret fjernvarmesystem er med til at gøre kommunens virksomheder mere konkurrencedygtige vilkår i form af lave varmepriser og mulighed for en grøn profil. Hermed bliver Odsherred mere attraktiv for virksomheder, der overvejer at flytte til kommunen. Anvendelse af lokal biomasse er med til at skabe og fastholde lokale arbejdspladser, og i forhold til anvendelse af olie som opvarmning bevares pengene i kommunen i stedet for at blive sendt ud af kommunen i form af afgifter. 10

11 For at anvende de lokale biomasseressourcer på den mest optimale måde, arbejder forskellige aktører i Odsherred på at anvende de mest værdifulde dele af biomassen til højværdiproduktion først og herefter anvende resten til opvarmning. Dette område er forholdsvist nyt og kan være med til at skabe en helt ny form for økonomi i Odsherred, med heraf afledte arbejdspladser, hvis det realiseres. Som en videreførelse af denne tankegang skal kommunens virksomheder støttes i genanvendelse af restprodukter i en symbiosetankegang, samt i en gennemgang af muligheder for at nedsætte deres energiforbrug. ORGANISERING Økonomiudvalget i Odsherred Kommune har det overordnede og politiske ansvar for kommunens erhvervsfremmeindsats. Økonomiudvalget har nedsat et Advisory Board, som holder møder 4 gange årligt. Forud for møderne i Advisory Board holdes koordineringsmøde mellem borgmester, kommunaldirektør, direktør for vækstsporet, direktør for Erhvervsrådet, direktør for Visit Odsherred og centerchef for Plan, Byg og Erhverv. 11

12 PLAN, BYG OG ERHVERV ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: Februar 2015 Layout: Kommunikation og Projekter

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere