Byrådet ERHVERVSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018"

Transkript

1 Byrådet ERHVERVSPOLITIK

2 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING 8 Oplevelser, turisme og detailhandel 9 Bygge- og anlæg 9 Produktion og industri 9 Fødevarer og gastronomi 10 Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed 10 ORGANISERING 11 2

3 VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE Erhvervspolitikken skal skabe de bedste rammer for vækst i virksomhederne i Odsherred. Hvis Odsherred Kommune ikke skaber vækst mister kommunen fundamentet for at udvikle velfærden. Rammerne skal alle aktører skabe sammen: Virksomhederne, borgerne og kommunen, samt interesseorganisationer, med det fælles mål at gøre Odsherred til et endnu bedre sted at drive virksomhed. Når virksomhederne har gode rammer, har et samlet Odsherred også gode rammer. Virksomheder, borgerne, kommunen og interesseorganisationerne skal sammen arbejde for: at Odsherred er et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed at Odsherred er et attraktivt sted at bo og bosætte sig, fordi det tiltrækker yderligere kvalificeret arbejdskraft at Odsherred udvikler og vedligeholder området som et autentisk oplevelsessted, der tiltrækker turister og landliggere, med omsætning i virksomhederne til følge at virksomheder indenfor industri og bioøkonomi udvikler sig at Odsherred udvikler erhvervspotentialet i Geopark Odsherred at den kommunale erhvervsservice er effektiv og så tilpas hurtig, at den ikke hindrer virksomhedernes drift og udvikling at skoler og dagtilbud fungerer så godt, at fremtidens lokale arbejdskraft bliver velkvalificeret og dermed attraktiv for virksomhederne at virksomhederne i samarbejde med kommunen indgår aktivt i indsatsen for at nedbringe antallet af offentligt forsørgede at virksomhederne har et velkvalificeret og kompetent arbejdsmarked til rådighed, så de er konkurrencedygtige i forhold til produkter, service og kvalitet at virksomhederne arbejder med klima, miljø og ressourceeffektivisering, og på den måde er med til at passe på de fælles ressourcer Erhvervspolitikken for Odsherred Kommune indeholder ambitionen for erhvervsområdet med tilhørende ønskede langsigtede effekter, samt de konkrete politiske målsætninger og succeskriterier, for er målene i Endelig indeholder Erhvervspolitikken den samarbejdsmodel, der skal være med til at realisere politikken. Der ligger et stort potentiale i samarbejde på tværs. Det gælder samarbejde mellem virksomheder, samarbejde mellem offentlige og private aktører, samarbejde internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser. Sammen skal alle aktører være med til at løfte de mange udfordringer. Alle aktører skal tale og arbejde langt mere sammen, for i fællesskab at skabe gode rammer og muligheder for vækst. Thomas Adelskov Borgmester Odsherred, februar

4 FORORD Odsherred Kommunes Erhvervspolitik beskriver, hvordan byrådet vil skabe den ønskede erhvervsudvikling frem mod Byrådet opfatter erhverv i en bred forstand, som dækker alle brancher og virksomheder. Det centrale for kommunens borgere er, at de er i job og for kommunen, at borgerne tjener penge og betaler skat. Jobs forudsætter fortsat erhvervsudvikling, så der hele tiden skabes nye arbejdspladser og virksomheder i takt med, at markedet og erhvervsudviklingen ændrer sig. Erhvervspolitikken er byrådets dagsorden for, hvilken retning og kurs kommunen skal sætte for at der bliver skabt vækst og resultater. Visionen for Odsherred Kommune Politik med fagpolitisk ambition, politiske målsætninger, og succeskriterier, 4 årig Strategiske indsatser og handlinger, 2 årig Effekt- og resultataftale, 1 årig Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i den politisk vedtagne vision for Odsherred Kommune. Som uddybning og konkretisering af den mere langsigtede Erhvervspolitik er der udarbejdet en plan for erhvervsstrategisk indsatser- og handleplan for de områder, der er omfattet af politikken. Indsatsog handleplanen omsættes årligt til en effekt- og resultataftale, som er grundlaget for at indgå i et samarbejde med aktører som foreninger, nabokommuner eller private rådgivere. Der er således tale om tre dokumenter (jf. ovenstående figur) : (1) En politik for fire år (2) En indsats og handleplan for to år og et operationelt styringsdokument i form af (3) En 1 årig effekt- og resultataftale. Hermed er der tilvejebragt et grundlag for at følge udviklingen og om nødvendigt justere kursen. Erhvervspolitikken skal ses som en udmøntning af Odsherred Kommunes vision, de forskellige nationale vækst- og udviklingsstrategier, den regionale vækst- og udviklingsstrategi for og den fokuserede vækstdagsorden i form af Greater Copenhagen, som skal markedsføre hele Sjælland og Skåne. 4

5 BYRÅDETS VISION Virkelyst, fællesskab, natur 5

6 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 Byrådets vision er det overordnede pejlemærke frem mod For at bidrage til realiseringen af visionen er der udarbejdet en ambition på erhvervsområdet, som skal realiseres frem mod Den erhvervspolitiske ambition er, at Odsherred i 2018 er et: autentisk og attraktivt bo- og oplevelsessted kompetent og fleksibelt produktionsmiljø Ambitionen er realiseret når: Odsherred Kommune er et attraktivt sted at bo, besøge, arbejde og drive virksomhed. Aktørerne i Odsherred tager afsæt i de ressourcer og styrker som findes i området. Alle arbejder for at skabe rammer for virkelyst og fællesskab i den natur og kultur, som findes i Odsherred. Virksomhederne i Odsherred er bæredygtige såvel økonomisk, socialt som miljømæssigt. Alle aktører tænker jordens ressourcer ind og sparer på dem. Ambitionen realiseres ved at holde fokus på følgende effekter: Forbedret konkurrenceevne Virksomhederne i Odsherred Kommune skal være konkurrencedygtige. Det gælder på en lang række områder f.eks. bæredygtighed, ressourceeffektivitet, automatisering og udvikling af nye produkter, nye services, unik kvalitet, eksport og høj produktivitet. Det skal være attraktivt at bo og bosætte sig i Odsherred, blandt andet fordi der er gode jobs, som giver mulighed for en god karriere. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft er en vigtig parameter i forhold til virksomhedernes konkurrenceevne. Det skal være attraktivt at besøge Odsherred, fordi virksomhederne, som erhverver sig ved oplevelser og turisme, leverer en høj servicekvalitet, er autentiske og professionelle. Ligeledes sikrer kommunen, at de basale goder (infrastruktur, besøgsmål, strande mm.) lever op til borgere og besøgendes forventninger. Besøgende i Odsherred oplever, at pris og kvalitet er i balance. Sammenhængen mellem pris og kvalitet er en konkurrenceparameter for bosætning og turisme. Styrket beskæftigelse Iværksætteri skaber arbejdspladser. Derfor skal iværksætterkulturen være stærk. Det er unikt i Odsherred, at mange små virksomheder samarbejder på tværs og skaber omsætning hos hinanden det skaber omsætning og beskæftigelse. Socialøkonomiske virksomheder skaber varige arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft Udgangspunktet er, at kvalificeret arbejdskraft er en driver for vækst - mangel på kvalificeret arbejdskraft er barriere for vækst. Arbejdskraften i virksomhederne skal til enhver tid være kompetent, og uddannelsesniveauet skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Uddannelse tilfører viden, der kan føre til nye produkter, forretningsmodeller, alliancearbejde og branding. Kvalificeret arbejdskraft tiltrækker virksomheder, fordi adgang til kvalificeret arbejdskraft er en central parameter for virksomhederne. 6

7 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER De tre overordnede politiske målsætninger er: 1. Forbedret konkurrenceevne 2. Styrket beskæftigelse 3. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft Målsætningerne er kvantitative og vil blive brugt til løbende evaluering i de fire år politikken gælder. De tre politiske målsætninger er konkretiseret med en række succeskriterier. Målsætninger og succeskriterier Region Sjælland Konkurrenceevne 1.1 Eksportandel af omsætningen for virksomheder med hovedsæde i kommunen (2010) 1.2 Andel af virksomheder med hovedsæde i kommunen som eksporterer (2012) 1.3 Eksportandel af omsætningen for virksomheder med arbejdpladser i Odsherred Kommune (2012) 10,0 % 11,0 % 6,0 % 7,0 % 28,0 % 30,0 % 1.4 Erhvervsindkomst (2012) Region Sjælland Odsherred Kommune (7 % under regionsgennemsnit) 3 % under regionsgennemsnit Parallel vækstrate 1.5 Virksomhedsoverskud (enkeltmandsvirksomheder ) Region Sjælland Odsherred (11,5 % under regionsgennemsnit) 5 % under regionsgennemsnit 1.6 Digital infrastruktur Alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s upload (2020) Alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s upload (2020) 1.7 Turistovernatninger (kommercielle) Ressourceeffektivisering + CO 2 Omlægning til vedvarende energi i af kommunens ca bygninger med oliefyr. 20 % af kommunens energi er baseret på lokal biomasse Over 20 % reduktion i CO 2 -udledning 7

8 Målsætninger og succeskriterier Region Sjælland Styrket beskæftigelse i Odsherred Kommune 2.1 Beskæftigede i Odsherred Kommune (+4 %) 2.2 Arbejdspladser i Odsherred Kommune (+ 500 / + 4,3 %) + 14,0 % 2.3 Erhvervsfrekvens 70,5 % 75,0 % 79,0 % 2.4 Beskæftigelsesfrekvens 66,3 % 70,2 % (svarer til 2009) 37,0 % 2.5 Andel af 18-årige på kontanthjælp 21,0 % 15,0 % 2.6 Personer på offentlig forsørgelse personer 3. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft 3.1 Selvstændige 10,2 % 11,0 % 3.2 Lønmodtagere på højeste niveau 14,2 % 18,0 % 20,0 % 3.3 Lønmodtagere på mellemniveau 7,9 % 11,0 % 3.4 Lønmodtagere på grundniveau 39,3 % 37,0 % 37,0 % 3.5 Unge som gennemfører en ungdomsuddannelse + 15,0 % + 15,0 % 3.6 Unge som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse + 25,0 % + 25,0 % Målingen sker løbende via statistiske oplysninger fra Danmarks Statistik og Væksthus Sjælland. Administrationen afrapporterer mindst 1 gang årligt status overfor Økonomiudvalget i Odsherred Kommune. FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING Odsherred Kommune har særlige stedbundne kvaliteter, som skal bringes i spil, og bruges som platform for erhvervsudviklingen i de kommende år. Odsherred Kommune er begunstiget med en unik natur, som er attraktiv både som bosted og som oplevelsessted. Odsherred Kommune fokuserer i erhvervspolitikken i særlig grad potentialerne på følgende områder: Oplevelser, turisme og detailhandel Bygge- og anlæg Produktions- og industri Fødevareproduktion og gastronomi Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed 8

9 Oplevelser, turisme og detailhandel Mange virksomheder i Odsherred lever af at skabe oplevelse for borgere, fritidsborgere og turister. Opgaven med at skabe oplevelser støttes i stort omfang af frivillige kræfter. Landskabet og kysten/strandene udgør unikke styrkepositioner for Odsherred. Når landskabet og kysten kombineres med aktive oplevelser indenfor kunst/kultur, fødevarer, kulturhistorie, natur m.m., opstår et erhvervspotentiale. Vig festival, Odsherreds Kunstdage, Ovnhusmarked, Fødevaremarked, Geoparkfestival og Makrelfestival er gode eksempler på dette. Hvis flere oplevelser knyttes sammen, får gæsterne nye og anderledes oplevelser, som huskes. Fritidsborgerne skaber et særligt grundlag for turismen i Odsherred. Med sine fritidshuse er Odsherred Danmarks største fritidshuskommune. Husene danner rammen om husejernes fritidsliv. Fritidsborgere er tilbagevendende borgere i Odsherred. Det betyder, at fødevarebutikker, udvalgsbutikker m.m. har et omfang som er meget større end, hvad Odsherred Kommunes faste borgere forbruger. Et attraktivt fristed med muligheder for oplevelser er en vigtig forudsætning for, at få fritidsborgerne til at bruge mere tid i deres fritids-/sommerhus. For at skabe et attraktivt sted med oplevelser skal oplevelseskvaliteten være høj. Det betyder, at der er behov for, at oplevelser er nemt tilgængelige, sikre, lever op til forventningerne og, at oplevelserne er mulige at kombinere, for både dem der bor i Odsherred, og dem der er på besøg. Odsherreds natur, kultur og geologi er, takket været et målrettet samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og personer, flyttet fra primært at være synlig i Sjællands sammenhæng til nu at være en del af et internationalt samarbejde i kraft af Geopark Odsherred. Denne nye platform skal målrettet anvendes til produktudvikling og markedsføring her er det ikke nok at tænke lokalt. Bygge- og anlæg fritidshuse, helårshuse samt store offentlige bygge- og anlægsopgaver i Region Sjælland (Femern, sygehus i Slagelse og Køge) er gode arbejdsmuligheder for bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred Kommune. Mange boliger i Odsherred har et potentiale i forhold til energiforbedring og omlægning til vedvarende energikilder. Bygge- og anlægvirksomhederne har en vigtig rolle i forbindelse med energiomlægninger både i fritidshuse, private helårsboliger og i virksomhederne. Inden for få år tegner der sig en generationsskifteudfordring i bygge- og anlægsvirksomhederne. Ud over generationsskifteudfordringen forventes der udfordringer i forhold til fastholdelse af arbejdskraften i forbindelse med de store anlægsbyggerier i Region Sjælland. Virksomhederne har derfor en vigtig rolle i forbindelse med uddannelse af den kommende arbejdskraft fx ved at ansætte lærlinge. Produktion og industri Odsherred har en stærk tradition for industri. Virksomhederne spiller en central rolle for den samlede beskæftigelse. Næsten hver femte med et job i den private sektor har et job i industrien. Flere af industrivirksomhederne har hovedsæde udenfor kommunen, idet flere virksomheder har valgt at placere et produktionssite i Odsherred. Det betyder, at beskæftigelsesudviklingen er afhængig af beslutninger, der tages udenfor Odsherred Kommune. Mange af industrivirksomhederne sælger til udlandet, og de er gode til det. Fødevarebranchen og turismebranchen sælger også til udlandet, så Odsherred bidrager positivt til handelsbalancen. På et givet år eksporterer op til 130 virksomheder i Odsherred til udlandet. Medregner man de store 9

10 industrivirksomheder, med hovedsæde uden for kommunen, er eksporten fra Odsherred over regionsgennemsnittet. De store virksomheder har kompetencer, erfaringer og gode ressourcer. Derfor ønsker kommunen, at store virksomheder og kommunen knyttes tættere sammen. Sigtet er at skabe gode rammevilkår, motivere de store virksomheder til at bidrage til løsning af beskæftigelsesudfordringer, benytte relevante og konkurrencedygtige lokale underleverandører samt synliggøre de store virksomheder for at tiltrække nye borgere og virksomheder. De mellemstore virksomheder skal støttes i forhold til mulighederne for vækst og udvikling. Kommunen har udlagt store og attraktive erhvervsarealer, som er særlig interessante efter åbningen af rute 21. De skal bringes i spil. Fødevarer og gastronomi Odsherred har mange små og få store fødevareproducenter. En del producerer på kontrakt eller har faste aftaler om afsætning. Det betyder ofte, at de ikke leverer til det lokale marked. Mange producenter er presset på økonomien, fordi de opnår lave priser for deres varer. Flere af de store dagligvarebutikker sælger kun i begrænset omfang fødevarer, der er produceret lokalt. Det giver både udfordringer og muligheder. Flere virksomheder arbejder sammen om forædling af fødevarer for at give borgere og besøgende gode smagsoplevelser. Dette fører til ture i naturen, hvor naturens produkter er i centrum, unik gastronomi og mange specialprodukter. Der er basis for at arbejde med forbedring af konkurrencedygtigheden hos fødevareproducenter via kvalitet og forarbejdning (mejeri, mølleri mv.) samt forædling af nye varer. Det kan eksempelvis ske ved udbygning af samarbejde på tværs af fødevareværdikæden. Odsherred er omgivet af kyster på tre sider. Det giver et godt grundlag for at bruge havet erhvervsmæssigt. Det traditionelle fiskeri har haft en stor tilbagegang i de senere år, til trods for, at frisk fisk er meget efterspurgt af både borgere og besøgende. Mulige løsninger på denne udfordring skal ses sammen med udviklingen af kommunens tre havne. Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed Odsherred Kommune er præget af åbent land og landsbybebyggelse uden fjernvarme, hvor den primære opvarmningsform er oliefyr. Ud over, at Regeringen har valgt, at oliefyr skal erstattes af vedvarende energikilder, har en udskiftning flere lokale fordele. Udskiftning af opvarmningsform er med til at skabe lokale arbejdspladser indenfor byggesektoren og fremtidssikre boliger på landet, der på denne måde bliver mere attraktive for købere. Odsherred Kommune har i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland fået kortlagt de lokale biomasseressourcer som halm, træ og gylle mm. Kortlægningen skal være med til at sikre, at der anvendes lokale ressourcer til opvarmning, både i de eksisterende naturgasbaserede fjernvarmeanlæg og i de nye anlæg, der arbejdes med at realisere i Odsherred. Et fremtidssikret fjernvarmesystem er med til at gøre kommunens virksomheder mere konkurrencedygtige vilkår i form af lave varmepriser og mulighed for en grøn profil. Hermed bliver Odsherred mere attraktiv for virksomheder, der overvejer at flytte til kommunen. Anvendelse af lokal biomasse er med til at skabe og fastholde lokale arbejdspladser, og i forhold til anvendelse af olie som opvarmning bevares pengene i kommunen i stedet for at blive sendt ud af kommunen i form af afgifter. 10

11 For at anvende de lokale biomasseressourcer på den mest optimale måde, arbejder forskellige aktører i Odsherred på at anvende de mest værdifulde dele af biomassen til højværdiproduktion først og herefter anvende resten til opvarmning. Dette område er forholdsvist nyt og kan være med til at skabe en helt ny form for økonomi i Odsherred, med heraf afledte arbejdspladser, hvis det realiseres. Som en videreførelse af denne tankegang skal kommunens virksomheder støttes i genanvendelse af restprodukter i en symbiosetankegang, samt i en gennemgang af muligheder for at nedsætte deres energiforbrug. ORGANISERING Økonomiudvalget i Odsherred Kommune har det overordnede og politiske ansvar for kommunens erhvervsfremmeindsats. Økonomiudvalget har nedsat et Advisory Board, som holder møder 4 gange årligt. Forud for møderne i Advisory Board holdes koordineringsmøde mellem borgmester, kommunaldirektør, direktør for vækstsporet, direktør for Erhvervsrådet, direktør for Visit Odsherred og centerchef for Plan, Byg og Erhverv. 11

12 PLAN, BYG OG ERHVERV ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: Februar 2015 Layout: Kommunikation og Projekter

Økonomiudvalget ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016

Økonomiudvalget ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016 Økonomiudvalget ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016 Foto: Claus Starup 2 ERHVERVSSTRATEGISKE INDSATSER OG HANDLEPLAN FOR 2015-2016 Forord Erhvervspolitikken 2015-18 og Erhvervsstrategiske

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017)

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Januar 2015 Aftalens parter Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby Tlf.nr. (+45) 59 66 66 66

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere