Afdelingsadministrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsadministrator"

Transkript

1 1 / 19 Klinisk Målesystem Afdelingsadministrator Vejledning i brugeradministration Oprette/slette brugere, ændre rettigheder m.v. Version 2.2 Enhed for Klinisk Kvalitet, Driftscenter for Kliniske Databaser (RH&HH) og Nationalt Kompetencecenter for Landsdækkende Kliniske Databaser (Region Øst) Forslag til forbedringer af tekst og indhold kan sendes til Kompetencecenter Øst kontaktlink på hjemmesiden Maj 2008

2 2 / 19 Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION 3 Hjælp 3 Information 3 Send en klage 3 Revision af indtastningsskema 3 Webadresser 3 ADGANG TIL KLINISK MÅLESYSTEM 4 AUTORISATION OG OPRETTELSE AF 5 S FUNKTION - OPGAVER 5 ADGANG TIL MODUL ADMINISTRATION 5 KMS Navigator 5 KMS Admin menu 5 BRUGERE OG ROLLER 7 Roller og rettigheder 7 ORGANISATIONSOPRETTELSE ANALYSEPORTAL 8 OPRETTELSE AF BRUGERE 9 Bruger- og adgangskode 9 Faneblad Brugere & Roller 9 Brugeroversigt og roller / rettigheder 10 Opret en ny bruger 10 TILDEL / FJERN ROLLER / RETTIGHEDER 13 Tildele roller 13 Fjerne roller 14 Ny / ændring af / glemt adgangskode eller rediger brugeroplysninger 15 Slet bruger 16 SPECIELT BRUGERADMINISTRATIONSPROGRAM 17 F5 - OPRETTELSE AF KODER 18 ADGANG GENNEM F5 18 Skift Password (adgangskode) i F5-boks 19

3 3 / 19 GENEREL INFORMATION Hjælp 1. Teknisk hjælp ved problemer med netværk og pc: Eget hospitals hjælpefunktion Hotline eller IT-afdeling. 2. Spørgsmål til det sundhedsfaglige indhold i skemaerne: Specialeansvarlig kontaktperson (specialeadministrator). Navn findes på faneblad Databaser under det relevante område. 3. Hotline for brugeradministration og dataindtastning Klinisk MåleSystem 1 (KMS) Birgitte Rühmann, tlf Spørgsmål til tekniske funktioner i KMS Günther Momsen, tlf , 5. Hotline Analyseportal (AP) Hotline tlf Hotline til F5 ServiceDesk tlf Information På login-siden noteres løbende ændringer, nedlukning af server m.m. Hvis hele systemet er nede kan der findes oplysninger på Send en klage Er der problemer med KMS:AP skal der skrives en elektronisk klage. Link til en klageskrivelse er på faneblad KMS:AP, figur 1. Figur 1 Revision af indtastningsskema En revision af skema vil blive foretaget omtrent en gang årligt efter indstilling fra databasens styregruppe. Forslag og kommentarer kan sendes til specialeadministrator. Webadresser Dansk Herniedatabase 1 Samlet kaldes systemet Klinisk MåleSystem (KMS) og Analyseportalen (AP) med forkortelsen KMS:AP

4 4 / 19 Dansk Kolorektal Database Karbase ADGANG TIL KLINISK MÅLESYSTEM Den letteste adgang til åbning af KMS:AP er gennem link på hjemmesiden figur 2. Figur 2 Adressen kan med fordel gemmes enten som genvej på computerens skrivebord, højreklik på åbningssiden og vælg Opret genvej, eller den kan tilføjes under Foretrukne.

5 5 / 19 AUTORISATION OG OPRETTELSE AF For at den enkelte afdeling/klinik 2 kan få adgang og fornødne rettigheder i KMS:AP skal en afdelingsadministrator oprettes. Oprettelsen skal autoriseres af afdelingens ledelse, hvilket sker ved at faxe et skema Autorisationsskema for Klinisk MåleSystem og Analyseportal til Enhed for Klinisk Kvalitet på fax nummer Skemaet findes på på faneblad KMS:AP i højre kolonne. Alternativt kontakt Enhed for Klinisk Kvalitet tlf eller Den person, der i en afdeling er lokalt ansvarlig for databasen oprettes altid som afdelingsadministrator. Det er udelukkende Speciale administrator og Enhed for Klinisk Kvalitet, der kan oprette en afdelingsadministrator. S FUNKTION - OPGAVER Afdelingsadministrator varetager følgende opgaver i KMS:AP: Administration: Opretter, tildeler og fjerner roller (brugerrettigheder). Vær opmærksom på, at brugere ved lov udelukkende må have adgang til eget steds data. Vejleder brugerne i udfyldelse af et skema. Indleverer skemaer og varetager opfølgning, hvor det er relevant. Se endvidere afsnit Roller og brugere side 7. ADGANG TIL MODUL ADMINISTRATION KMS Navigator Har du adgang til flere moduler (fx Dataindtastning, Administration mv.) vælges det ønskede modul Administration efter login i KMS:AP, figur 3. Figur 3, Vælg modul, marker herefter Administration, klik Gå til. KMS Admin menu Efter valg af Administration fremkommer nedenstående billede KMS Admin menu. 2 Afdeling og klinik benævnes fremover afdeling.

6 6 / 19 Herfra kan En oversigt over afdelingens oprettede brugere åbnes ved klik på databasens/afdelingens navn. Det er her arbejdet med brugeradministrationen udføres, figur 4. Figur 4 Returnere til KMS Navigator ved klik på KMS Navigator, figur 5 Figur 5 Skifte adgangskode ved klik på Skift adgangskode figur 6.Efter modtagelse af bruger- og adgangskoder oprettet af Enhed for Klinisk Kvalitet skal afdelingsadministrator ændre adgangskoden, så koden er ukendt for alle andre end afdelingsadministrator. Figur 6 Forlade KMS ved klik på Logout Hente brugervejledning ved klik på Brugervejledning

7 7 / 19 BRUGERE OG ROLLER Alle brugere i KMS:AP har en eller flere tildelte roller, for eksempel som dataindtaster, afdelingsportalsanalytiker eller andet. Med rollen følger en eller flere rettigheder der kan have et niveau, der igen kan være differentieret. Se nedenstående oversigt i afsnittet Roller og rettigheder. Roller og rettigheder KMS Rettighedskategori til brugere i afdeling/klinik Dataindtaster med angivelse af et niveau Testdataindtaster Afdelingsanalytiker Afdelingsadministrator Registreringer mv. i Klinisk MåleSystem (KMS) Brugeren kan læse, skrive, rette, indlevere og såfremt specialet har valgt det genåbne og slette skemaer. Brugeren kan afprøve oprettelsen af et testskema, der er identisk med det rigtige skema i separat testmiljø. Brugeren kan foretage udtræk fra KMS af afdelingens data fx til registersammenstilling 3. Brugeren kan oprette / slette brugere og ændre koder i kategori A, B og C samt ansøge om at oprette og slette brugeres adgang gennem sikkerhedsboksen F5 4. Eksempel på typisk bruger Kliniker, der registrerer data i KMS i forbindelse med behandling/pleje af en patient. Sekretær der indtaster data i KMS fra papirskemaer eller journaler. Indenfor områder med komplekse skemaer eller mange dataindtastere kan det være en fordel at dataindtasterne øver sig i indtastning. Få personer (klinikere) og afdelings/ klinikledelsen som foretager analyser og rapporter til intern audit. Analytikeren er den eneste der kan opdatere datasæt. Få personer (fx ledende sekretær eller superbrugere i andre IT-systemer) der varetager den tekniske oprettelse, ændring og sletning af brugere, og evt. står for teknisk oplæring af nye brugere i systemet. ANALYSEPORTAL Rettighedskategori til brugere i afdeling/klinik Afdelings portals analytiker - niveau 1 Afdelings portals analytiker - niveau 5 Afdelings portals administrator Analyseportal (KMS og AP) - Brugeren kan se faste rapporter såsom Klinisk Indikator Rapport og mangelrapport. Ud over ovenstående desuden analysere egne data, konstruere og gemme faste private rapporter. Kan gemme og publicere egne rapporter til alle i et speciale. Eksempel på typisk bruger Kliniker og sekretær, der arbejder med opfølgning på mangler. Kliniker og sekretær. - Ledende personale. 3 Sådanne udtræk foretages lettere ved brug af Analyseportalen. 4 Kun for afdelingsadministratorer på afdelinger/klinikker uden for Region Hovedstaden.

8 8 / 19 Andre rettighedskategorier Andre kategorier af brugere end ovennævnte kan etableres efter anmodning til Enhed for Klinisk Kvalitet, att.: ORGANISATIONSOPRETTELSE ANALYSEPORTAL Det er muligt at få tildelt rettigheder til alle data på et center, et hospital, en region m.v. Adgang på dette niveau oprettes udelukkende af Enhed for Klinisk Kvalitet. Oprettelsen sker på anmodning fra øverste ledelse på følgende måde: Per mail eller brev gives besked om navn og CPR på personer, der ønskes oprettet. Ved hospital og center oplyses relevante SKS-koder og ved region, hvilken region.

9 9 / 19 OPRETTELSE AF BRUGERE Bruger- og adgangskode Når en ny bruger oprettes skal vedkommende tildeles en brugerkode og adgangskode (password), som benyttes til login i KMS. Hvis en bruger allerede er oprettet i KMS:AP i forbindelse med fx tidligere eller anden ansættelse, bør denne brugerkode genanvendes. Både brugerkoden og adgangskode kan kan ændres i KMS. Brugerkoden er en kode, der til stadighed vil være kendt af blandt andre afdelingsadministrator, hvorimod adgangskoden udelukkende må være kendt af brugeren selv. Det vil sige, at når en ny bruger har fået tildelt koder, så skal selv brugeren ændre sin adgangskode, så den er ukendt for andre 5. Generelle regler og krav i forbindelse med brug af brugerkoder: Bruger-id er skal være personlige, og må ikke benyttes af andre end brugeren selv. Password (adgangskode) må ikke være kendt af andre end brugeren selv. Hvis et password bliver kendt af andre, skal det straks skiftes. Hvis en bruger holder op eller skifter job skal bruger kontoen inaktiveres omgående Et password, som er genereret automatisk af et system, skal så hurtigt som muligt ændres af brugeren selv. Passwords (adgangskoder) må ikke gemmes lokalt på browser klienten. Svar nej til det, hvis browseren spørger om det. Password må ikke indgå i en automatisk login-procedure, hvor det ikke skal genindtastes. En bruger må ikke i regionssammenhæng anvende samme passwords, som anvendes privat. Passwords i forbindelse med adgang til eksterne web-sites må ikke (gen)anvendes internt. Passwords skal være på mindst 8 karakterer. I KMS skal det indeholde mindst 2 cifre. Et password må ikke indeholde initialer eller bruger-id et selv. Et password må ikke indeholde eget navn (eller dele heraf) eller andre egennavne. I KMS må der ikke anvendes specialtegn i passwords. Gode leveregler i forbindelse med brug af adgangskoder: Første tegn i et password bør ikke være et stort bogstav. Sidste tegn i et password bør ikke være et ciffer. Et password bør ikke indeholde en logisk tastekombination (fx Qwertyu8). Lokalt bandlyste ord, ugedage, månedsnavne mv. og forkortelser af disse på flere sprog bør ikke indgå i passwords. Det bør tilstræbes at anvende lige mange bogstaver og cifre og specialtegn i et password. Passwords bør ikke vises eller sendes i klartekst. Faneblad Brugere & Roller Efter valg af "Afdelingsadministration" (figur 7) vises nedenstående billede. 5 Se Fælles retningslinier for opbygning, administration og anvendels af bruger-passwords i Region Hovedstaden.

10 10 / 19 Afdelingsadministrator kan ikke ændre afdelingsnavn, hospitals- og afdelingskode eller slette afdelingen. Det fremgår ved, at farven på knapperne og teksten i felterne er grå. Ønskes ændringer i disse sker ved henvendelse til specialeadministratoren eller Enhed for Klinisk Kvalitet. Klik på faneblad Brugere & Roller. Figur 7, Brugere & Roller. Brugeroversigt og roller / rettigheder Efter klik på faneblad Brugere & Roller vises en oversigt over brugere og deres roller / rettigheder til afdelingen, figur 8. Figur 8 Opret en ny bruger Følg vejledning figur 9-11: Figur 9

11 11 / 19 For at gøre oversigten over brugere og roller i denne afdling mere overskuelig, kan man indtaste brugerkoden, der skal oprettes, i feltet Brugersøgning, klik på Søg. Herved vises kun roller for brugerkoder, som indeholder bogstavsekvensen i feltet Brugersøgning. Figur 10 Hvis den ønskede brugerkode optræder i brugerlisten eller i dropdownlisten ud for Bruger, øverst til højre, så er brugerkoden oprettet og skal blot have tildelt en rolle, se figur Man bør tjekke, at brugerkoden faktisk tilhører den person, man ønsker at oprette koden for, ved at klikke på brugerkoden og tjekke navnet. Ellers skal brugerkoden oprettes ved at klikke på Opret ny bruger, se videre under Figur 11. Figur 11: Opret ny bruger Figur 12: Udfyld felterne Brugerkode, Adgangskode og Navn. Navn skal være fulde navn. Vær opmærksom på at det røde stjernemærke, *, indikerer at felterne er obligatoriske at udfylde. Brugerkoden skal indeholde mindst fire karakterer. Adgangskoden (password) skal indeholde mindst otte karakterer, hvoraf mindst to skal være cifre.

12 12 / 19 I koderne må ikke benyttes æ, ø, å, ö, ü eller specialtegn og der gøres forskel på store og små bogstaver. Benyt helst kun amerikanske bogstaver A-Z, a-z eller cifre 0-9. Figur 13: Klik på Gem og brugeroprettelsen er gemt og brugeren oprettet i KMS. Følgende billede kommer frem: Figur 14: Adgangskoden er fjernet, det viser at brugeren er oprettet. Klik på Luk.

13 13 / 19 TILDEL / FJERN ROLLER / RETTIGHEDER Tildele roller Brugeren er nu oprettet i KMS og skal for at kunne arbejde med KMS:AP have tildelt en rolle (rettighed) som for eksempel dataindtaster. Afdelingsadministratoren kan tildele følgende roller til den afdeling han/hun administrerer som vist i figur 15. Figur 15: Mulige roller som afdelingsadministratoren kan tildele en bruger. Til visse roller, såsom dataindtaster og afdelingsportalsanalytiker, er der tilknyttet 6 rettighedsniveauer (figur 15). Det rettighedsniveau man er oprettet til er afgørende for, hvor mange funktioner man tildeles i dataindtastning og / eller rapporter man kan se i AP. For mulige rettighedsniveauer indenfor speciale, se bagest. Figur 16: Rettighedsniveauer som kan tildeles en dataindtaster. For at tildele den ønskede rolle (se figur 14), vælg rollen og eventuelt niveau, klik på Tilføj rolle Figur 17 Skal en bruger tildeles flere roller, gentages processen med tildeling af rolle. For hver nyoprettet bruger og ændring af roller/rettigheder skal et Autorisationsskema til KMS og AP udfyldes og gemmes i egen afdeling. Dette er dog udelukkende gældende udenfor Region Hovedstaden.

14 14 / 19 Figur 18 Fjerne roller Når en bruger forlader en afdeling skal kun brugerens roller fjernes. En brugers roller kan fjernes på to måder: 1. Fjern rollen i bruger-rolle-listen for en afdeling. 2. Fjern rollen i rolle-listen for brugeren. 1. Fjern rollen i bruger-rolle-listen for en afdeling. Figur 19: Find brugeren i brugerlisten og klik på Fjern rolle. 2. Fjern rollen i rolle-listen for brugeren. Figur 20: Klik på brugerkoden.

15 15 / 19 Figur 21: Klik på faneblad Roller. Figur 22: Fjern roller ved klik på Fjern rolle. Ny / ændring af / glemt adgangskode eller rediger brugeroplysninger Ønsker brugeren at ændre sin brugerkode eller adgangskode eller har en bruger glemt sin adgangskode, kan koderne redigeres eller ændres samme sted, hvor man oprettede brugeren. Se vejledning i figurerne Øvrige oplysninger om brugerne kan også rettes her. Figur 23: Find brugeren under brugerkoden, klik på brugerkoden.

16 16 / 19 Figur 24: Udfyld med ny Adgangskode, eller anden ændring, klik på Gem og koden er gemt, når billedet er som ovenstående. Slet bruger En bruger skal slettes, når vedkommende forlader sundhedssektoren. Figur 25

17 17 / 19 SPECIELT BRUGERADMINISTRATIONSPROGRAM På adressen: Kan man oprette brugere med med oplysninger om de niveauer, som er mulige for et speciale. Figur 29: I det specielle brugeradministrationsprogram kan man få oplysninger om betydningen af de forskellige niveauer. I Figur 29 nederst vises en liste over de skemaer, som kan oprettes under det speciale, som brugeren skal oprettes under. I denne liste vises også hvad brugerniveauerne giver rettighed til. Brugerniveauernes betydning opsættes sammen med skemaet. Dvs., at et niveau, som f. eks. niveau 1 kan have forskellig betydning i forskellige specialer! Figur 30: Rettighedsniveauindstillinger for skemaet Sklerose 1: Start i specialet Sclerosebehandling

18 18 / 19 Betydningen af rettighederne: Læs: Har ret til at se data i skemaet. Skriv: Har ret til at skrive data i skemaet. Opret: Har ret til at oprette skemaet. Slet: Har ret til at slette skemaet. Indlever, Aflever: Har ret til at indlever skemaet. Genåben: Har ret til at genåbne et indleveret skemaet. Dvs. at f. eks. niveau 1 i ovennævnte eksempel har ret til at oprette skemaet, læse og skrive i skemaet og indlevere skemaet (lodret), eller niveauerne 1, 2, 3 og 6 har lov til at læse i skemaet (vandret). F5 - OPRETTELSE AF KODER Brugere udenfor offentlige hospitaler i Region Hovedstaden skal gennem sikkerhedsboksen (firewall) F5. Rekvirering af koder sker ved udfyldelse af rekvisition, der er på hjemmesiden faneblad KMS:AP, se nedenstående: Figur 26 Rekvisitionen udfyldes elektronisk, dateres, printes ud, stemples, underskrives og sendes til ServiceDesk per fax til faxnummer Når en bruger ophører med sin ansættelse skal koderne annuleres. Det gøres ved at faxe ovennævnte rekvisition ind med en markering af Slet adgang til F5 boks. ADGANG GENNEM F5 Adgang gennem F5 sker gennem link på se figur 27

19 19 / 19 Figur 27 Figur 28: Indtast Username og Password, klik på Logon. Skift Password (adgangskode) i F5-boks Figur 29: Klik på link KMS - Anæstesi eller KMS - Øvrige Specialer. Herefter åbnes Login-siden i KMS. Ydermere kan man skifte password.

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. NemLog-in og fuldmagtsaftale

Vejledning til Køreprøvebooking. NemLog-in og fuldmagtsaftale Vejledning til Køreprøvebooking NemLog-in og fuldmagtsaftale Indhold Find administrator i din virksomhed... 3 Anmod om adgang til Køreprøvebooking gennem mit virk... 4 Tildel rettigheder til enkelt bruger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 Adgang til LUDUS Web via UNI Login Opsætning i LUDUS og LUDUS Web Kørslen Indsend brugeroplysninger til UNI Login i LUDUS Web Hent UNI Login oplysninger

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Indhold 1. Sådan logger du på den pc du har fået udleveret... 1 2. Sådan logger du på det trådløse netværk... 1 3. Sådan logger du på Digital eksamen med WAYF...

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN... 2 2. VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING... 3 3. GENERELT OM NAVIGATION I KMS 1.3... 4 MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

TIPS & TRICKS I EPOS PORTAL

TIPS & TRICKS I EPOS PORTAL TIPS & TRICKS I EPOS PORTAL ERFAMØDE 9. APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemindstillinger... 3 3 Portal Services... 3 3.1 Mail service... 4 3.2 Mail service ej kørt... 4 3.3 Workflow

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK. Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator. Indholdsfortegnelse:

Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK. Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator. Indholdsfortegnelse: Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator Indholdsfortegnelse: Side 2: Alle medarbejdere skal have eget MIT DANSKE ARK Side 2: Se

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Apoweb... 4 Administrative bruger... 4 Login... 4 Se ansatte... 6 Bladre i ansatte listen... 6 Se ansattes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Brugsanvisninger for Visteon webportal

Brugsanvisninger for Visteon webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Log på Ændring af foreløbig adgangskode Brug af funktionen Reparationsanmodningsblanket til at udfylde og indsende en formular til

Læs mere

Dansk Petanque Forbund

Dansk Petanque Forbund Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Medlem af Danmarks Idræts- Forbund og Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal Dansk Petanque Forbund Brugervejledning til PetanquePortalen for

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Opret bruger. Generelt. Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger:

Opret bruger. Generelt. Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger: Generelt Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger: For at oprette en bruger skal du igennem op til syv trin. Du kan navigere valgfrit imellem de syv trin

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere