Erhvervsudviklingspolitik- og strategi Kommuneqarfik Sermersooq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudviklingspolitik- og strategi 2009-2013. Kommuneqarfik Sermersooq"

Transkript

1 Erhvervsudviklingspolitik- og strategi Kommuneqarfik Sermersooq 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Vision Mission Politikkerne 5 - Politik 1: Skabe optimale betingelser for vækst 5 - Politik 2: Udbygge og organisere samarbejder 6 - Politik 3: Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre 6 - Politik 4: Opbygge internationalt rettede forretningsområder 6 - Politik 5: Stabil og kompetent arbejdskraft 6 - Politik 6: Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet Strategierne Iværksætter- og vækststrategi Turismestrategi Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarsstrategi Bo-stedsstrategi Hovedstadsstrategi Samarbejde og kommunikationsstrategi Handleplaner 11 Bilag 12 2

3 1.0 Indledning Erhvervsudvikling som fundament for samfundsudviklingen er ét af de tre hovedindsatsområder for Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Som led heri søsætter vi en plan for erhvervsudvikling i denne første fase af Kommuneqarfik Sermersooqs eksistens. En udvikling som i sit perspektiv bidrager aktivt til øget selvstændighed og selvforsørgelse. De nedenfor nævnte politikker er udtryk for den styrke, der opnås, når politikker etableres i krydsfeltet mellem nøglepersoner fra erhvervslivet og dets organisationer, de politiske partiers samspil og forvaltningens kompetencer. Erhvervslivet har gennem workshops, interviews og kontrolsamtaler været involveret i forarbejdet til politikkerne. I fællesskab er der bl.a. foretaget en situationsbeskrivelse, en såkaldt SWOT. Her har man oplistet kommunens svagheder, styrker, muligheder og trusler. Kommunen ønsker at videreføre denne konstruktive dialog med erhvervslivet med henblik på at etablere en dynamisk erhvervsudvikling på et fælles grundlag. Formen for samarbejdet skal udvikles og præciseres. Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervsudviklingspolitik- og strategi tager udgangspunkt i at udvikle kommunens erhvervskompetencer, samtidig med at potentielle udviklingsmuligheder fremmes. Set i lyset af kommunens udfordrende geografiske sammensætning og kommunens interne mangfoldighed, er der udviklet seks politikker og seks strategier. For Grønland som helhed synes fiskeri- og fangst områderne strukturelt set at være i nedgang med hensyn til beskæftigelse, indkomst og eksport. Dette modificeres bl.a. af, at der i den østgrønlandske del af vores kommune er visse muligheder for fremme af fiskerierhvervet. Vækst inden for øvrige erhverv er afgørende. Især råstofområdet har et stort potentiale. Tidsmæssigt ligger realisering heraf i flere tempi. De store økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækstmuligheder inden for råstofsektoren formodes at ligge en del år ude i fremtiden. Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor også bidrage aktivt til at udvikle en flerstrenget erhvervsstruktur, herunder erhvervsområder hvor små og mellemstore virksomheder kan etablere sig og vokse. 3

4 Disse politikker og strategier omsættes til konkrete initiativer og handlinger, der er beskrevet i et særskilt dokument. Som grundlag for de konkrete handlinger udarbejdes en status før handlingen iværksættes. Så ved man, hvor man står og kan måle, om handlingsplanen har den ønskede effekt. Kommuneqarfik Sermersooqs vision er at være det globalt anerkendte, arktiske kraftcenter inden for bæredygtig erhvervsudvikling. Det vil vi arbejde for i et konstruktivt samspil med kommunens virksomheder og borgere til glæde og inspiration for alle parter. God fornøjelse! Asii Chemnitz Narup Esmar Bergstrøm Borgmester Formand for Erhvervsudviklingsudvalget 4

5 2.0 Vision Kommuneqarfik Sermersooq vil være anerkendt som et globalt arktisk kraftcenter inden for bæredygtig erhvervsudvikling. Kommunen vil være den foretrukne indgangsvinkel til Grønland for alt erhvervsliv Services og produktion inden for mineralsektoren drift, forædling, supply vil udgøre en væsentlig del af kommunens erhvervsliv Som kraftcenter inden for forskning, uddannelse og kunst vil vi kunne måle os med de bedste inden for udvalgte felter Aktiviteter af høj kvalitet inden for oplevelser, kultur, events, konferencer, madlavning, jagt og sport vil være et kendetegn for Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq vil inspirere og motivere erhvervslivet til at udvikle bæredygtig produktion med hensyn til miljøbevidsthed, reduktion af CO2 udslip og virksomhedernes sociale ansvar. 3.0 Mission Kommuneqarfik Sermersooq skaber rum for udvikling, fornyelse og bæredygtig vækst inden for erhvervslivet. Det tiltrækker iværksættere, virksomheder, borgere og investeringer til Kommuneqarfik Sermersooq. 4.0 Politikkerne Erhvervsudvikling er et prioriteret fokusområde for Kommuneqarfik Sermersooq. Udvikling af erhverv er en forudsætning for, at Grønland bliver mere selvforsynende. Strukturelt er fisker og fangerområdet i nedgang. Det sætter en nyudvikling af fisker og fangererhvervet på dagsordenen, samtidig med at der skabes vilkår for vækst og udvikling inden for øvrige erhvervsområder. Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervsudviklingsarbejde bygges op af seks politikker, der alle fokuserer på at skabe udvikling, fornyelse og vækst inden for erhverv. De seks politikker er: 1. Skabe optimale betingelser for vækst 2. Udbygge og organisere samarbejder 3. Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre 4. Opbygge internationalt rettede forretningsområder 5. Stabil og kompetent arbejdskraft 6. Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet 5

6 4.1 Skabe optimale betingelser for vækst Kommuneqarfik Sermersooq vil skabe rammer, der sikrer øgede og kontinuerte udviklingsmuligheder i erhvervslivet. Disse tiltag er services for: De eksisterende virksomheder Tilflyttende virksomheder Iværksættere 4.2 Udbygge og organisere samarbejder Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte eksisterende samarbejder og medvirke aktivt til at skabe nye fokuserede eller bredere samarbejder. Kommunen arbejder for at strukturere og eventuelt formalisere samarbejder og interessefællesskaber af forretningsmæssig karakter. Disse tiltag skal medvirke til, at der opnås styrke, bredde, størrelse og synergi blandt virksomhederne. 4.3 Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte og udbygge udvalgte eksisterende kraftcentre 1. Dette vil ske i tæt samarbejde med virksomheder og institutioner. Det omfatter for eksempel: Aktiv påvirkning og samarbejde inden for uddannelse Aktiv påvirkning og samarbejde inden for udbygning af faciliteter for jagt og turisme, IT- og grafisk college, kollegier og andre naturressourcer Etablere bedre vilkår for kunstnere, kulturarbejdere og designere Aktiv påvirkning og samarbejde inden for råstof og minedrift. 4.4 Opbygge internationalt rettede forretningsområder Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte erhvervslivets ekspansion på det internationale marked. Kommunen vil investere i internationalt orienterede rammer og services. Såvel udbygning som mulige investeringer skal ske på bæredygtige vilkår - både økonomisk og miljømæssigt. Der fokuseres på forretningsområder og viden inden for Service and supply Klima og miljø Råstoffer og minedrift I sammenhæng med disse tiltag kommer portene til kommunen - infrastrukturen i fokus. I særdeleshed havnefaciliteterne i Nuuk, hvor der udarbejdes en særskilt delstrategi, når de overordnede beslutninger er gennemført. Desuden skal mulighederne for forbedrede anflyvningsmuligheder for Tasiilaq og Ittoqqortoormiit undersøges. 1 Her definerer vi et kraftcenter som kompetencer inden for en branche, en sektor, et forretningsområde eller et geografisk område, der tilsammen udgør et styrkeområde. 6

7 4.5 Stabil og kompetent arbejdskraft En stabil og kompetent arbejdskraft er en forudsætning for at opnå erhvervsudvikling blandt nye og eksisterende virksomheder. Udvikling af dette område skal ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsområdet og de grundlæggende uddannelser. Erhvervslivet påpeger, at kommunen kan gå i front med særlig fokus på udvikling af ledelse og ledere. God, inspirerende og anerkendende ledelse bidrager til vækst og udvikling, mens dårlig og utilstrækkelig ledelse er en af de primære årsager til ustabilitet. Et samarbejde med erhvervslivet om få, robuste og meritgivende efteruddannelsesmoduler og sikring af arbejdskraftens grundkompetence, er klart formulerede ønsker fra erhvervslivet. 4.6 Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet Samtaler med personer i erhvervslivet og de afholdte fælles workshops pegede på et ønske om, at samarbejdet med erhvervslivet fokuseres på en ny måde, herunder en ny måde at udføre kommunens rolle på. Dette søges efterkommet. Kommunen agter at udvikle dels et kontinuerligt, langsigtet samarbejde og dels mere ad hoc prægede samarbejder omkring udvalgte emner. 7

8 5.0 Strategierne For at underbygge ovennævnte politikker fokuseres på flg. strategier: - Iværksætter- og vækststrategi - Turismestrategi - Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarsstrategi - Bo-stedsstrategi - Hovedstadsstrategi - Samarbejds- og kommunikationsstrategi De enkelte strategier specificeres i handleplaner og projekter, der fremgår af særskilt mere dynamisk og arbejdsorienteret dokument. 5.1 Iværksætter- og vækststrategi Iværksættere og virksomheder er de, som i fremtiden skal løfte kommunens selvforsørgelse. Derfor er det et must, at iværksættere og virksomheder får den bedst tilgængelige rådgivning samt optimale rammer at agere under. Indsatsområder for iværksætter- og vækststrategi: Iværksætteri Opbygge erhvervsudviklingsafdelingen til at varetage og koordinere iværksætterrådgivning. Skabe gode rammer for iværksættere. Vækst Animere eksisterende virksomheder til bæredygtig vækst ved rådgivning, inspiration og kompetenceudvikling Innovationscenter Etablere et innovationscenter, som udover rådgivning og erhvervsudvikling huser større og mindre virksomheder, heriblandt udenlandske selskaber Udvikle låneordninger for iværksættere uden for Nuuk KS vil arbejde for at udvikle låneordninger, der kan virke som særlig katalysator for udvikling af mindre virksomheder i kommunen uden for Nuuk Nye erhverv KS vil arbejde aktivt for udvikling af en flerstrenget erhvervsstruktur KS vil bistå med særlige indsatser for at udvikle nye erhvervsinitiativer i områder, hvor beskæftigelsen inden for fiskeriområdet reduceres KS vil bidrage til at informere om de muligheder for small scale virksomhed, som den nye råstoflov giver og for supply services i tilknytning til den fortsatte udvikling af området. 5.2 Turismestrategi Turismen i Kommuneqarfik Sermersooq er én af de mest alsidige i Grønland. Vi har lige fra adventure-, hundeslæde-, naturpark- og havfiskeriturisme i Østgrønland til trofæjagt i Ivittuut og Paamiut 8

9 samt konferencegæster, familieturister, kulturelle turister og backpackere i Nuuk. Derudover er der krydstogtsturister i hele kommunen. Indsatsområder for turismestrategi: Koordination Klarlægge og koordinere aktiviteter inden for turistinformation, kompetenceudvikling, markedsføring og rådgivning inden for turismesektoren Organisering Kortlægge fordele og ulemper ved strukturen i dag udarbejde forslag til fremtidig organisering Oplevelsesøkonomi Screene oplevelsesøkonomien i kommunen og inspirere iværksættere og virksomheder om oplevelsesøkonomi. Infrastruktur Bidrage til at udvikle en sammenhængende trafikstruktur og etablere anlæg af betydning for erhvervet. Det skal ske i samarbejde med Naalakkersuisut og andre forvaltninger Produktudvikling Produktudvikling inden for turistsegmenter. 5.3 Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarsstrategi Bæredygtig erhvervsudvikling og affaldshåndtering vil være et stærkt brand på det internationale marked og samtidig tiltrække flere turister til Grønland. Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor inspirere virksomheder til bæredygtig produktion. Indsatsområder for bæredygtig erhvervsudvikling Miljøvenlig produktion Kommuneqarfik Sermersooq vil med bistand fra ekstern ekspertise udvikle bæredygtighedskoncepter, der inspirerer virksomheder til produktion, der belaster miljøet mindst muligt. De tre R er Re-use, Re-cycle, Re-duce bliver vigtige elementer Reducere CO2 udslip Iværksætte initiativer, der animerer virksomheder til at reducere CO2 udslip Virksomhedernes sociale ansvar KS vil i dialog med virksomheder udvikle et koncept, der inspirerer virksomheder til at udvikle den sociale kompetence. 5.4 Bo-stedsstrategi Kommuneqarfik Sermersooq er geografisk en af verdens største kommuner og Grønlands folkerigeste kommune. Den geografiske dækning af Øst- og Vestgrønland hen over indlandsisen giver særlige udfordringer for infrastrukturen og erhvervssamarbejdet, mens den kulturelle og naturressourcemæssige mangfoldighed giver særlige muligheder. 9

10 De enkelte bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq er kendetegnet ved rigdomme inden for mineraler, fauna og kultur. Kommuneqarfik Sermersooq vil med bæredygtighed som gennemgående tema fremme aktiv selvforsørgelse i de enkelte bosteder i samarbejde med lokalbefolkningen. Kommuneqarfik Sermersooq vil bidrage til at skabe rammer for udvikling og forventer, at lokalbefolkningen i de enkelte bosteder selv aktivt tager ansvar for at udvikle og drive erhvervsudviklingen fremad. Inden for de overordnede politikområder udvikles initiativer, der i særlig grad matcher vilkårene i de enkelte bosteder. Især iværksætter- og turismestrategierne rummer gode muligheder for de mindre og decentrale bosteder i kommunen. Indsatsområder for bostedsstrategi: Basere på lokale ressourcer De konkrete initiativer baseres på inspiration og videndeling med borgerne, og at borgene lokalt tager ansvar i tiltagene Styrke eksisterende virksomheder Rådgive, inspirere og kompetenceudvikle eksisterende virksomheder. 5.5 Hovedstadsstrategi Grønlands hovedstad Nuuk spiller en afgørende rolle for hele Grønlands økonomi og er et kraftcenter inden for administration, uddannelse, klima, erhverv, kultur, arbejdsmarked og IT. Indsatsområder for hovedstadsstrategi: Nuuk som administrativt hovedstad for Grønland Kommuneqarfik Sermersooq vil gennem samarbejde med Naalakkersuisut arbejde for en dynamisk eksportorienteret erhvervsudvikling i kommunen Kompetenceudvikling KS vil initiere strukturering af meritgivende modulopbyggede uddannelser inden for anlægs- og servicesektoren og bedre samarbejde mellem de forskellige uddannelsestiltag i KS Kulturbyen Nuuk Det skal være attraktivt at arbejde med kunst og kultur i Kommuneqarfik Sermersooq Nuuk porten til Grønland Effektive forbindelser for mennesker og gods er afgørende for en dynamisk erhvervssektor og international ekspansion. KS vil arbejde for at forbedre havnefaciliteter og lufttransporten gerne ved at støtte etablering af partnerskaber 5.6 Samarbejde og kommunikationsstrategi Den nye profil på erhvervsudviklingsarbejdet i Kommuneqarfik Sermersooq skal udvikles i tæt samspil med det private erhvervsliv og øvrige aktører inden for området, især Naalakkersuisut og centrale internationale aktører. 10

11 Som led heri vil vi udvikle og målrette vores dialog, information og kommunikation. Erhvervsråd KS vil etablere et forum for samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, hvor fremtidige tiltag kan drøftes, og hvor vidensdeling og samarbejde mellem virksomheder kan styrkes med henblik på ekspansion på såvel det nationale som det internationale marked. Grønlandsk kultur som eksportbrand KS vil udvikle møder mellem kulturarbejdere og mere traditionelle erhverv med henblik på aktivt at fremme, at den grønlandske kultur udvikles til et vigtigt brand for varer til eksport på de internationale markeder. Også den særlige østgrønlandske kultur bringes i spil. Erhvervsvenlig kommune Opbygge one-door og fast-track princippet for erhvervslivet til den kommunale forvaltning angående erhverv, rådgivning, arealer, erhvervsregister og oplysning om muligheder i kommunen inden for kultur, fritid m.v. 2 Erhvervsportal Kommunens erhvervsportal udvikles med informationer om erhverv i kommunen, den enkeltes muligheder som iværksætter, tilflyttende virksomheders vilkår etc. Portalen skal være opdateret med de aktuelle erhvervsudviklingsindsatser Dialog og samarbejde Gennem dialog, netværksarbejde, mentorordninger med borgere, iværksættere, virksomheder og mulige tilflyttende virksomheder udvikles et miljø, der animerer til bæredygtig vækst og udvikling med vægt på synlige resultater. 6 Handleplaner Politikerne og strategierne konkretiseres i handleplaner og projekter, der beskrives i særskilt dokument. Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at opbygge erhvervsudviklingsafdelingen, således at planerne implementeres. Vi vil løbende gøre status, justere og videreudvikle planerne og de konkrete indsatser. 2 Erhvervsservice varetages af flere forvaltninger i kommunen, især erhvervsudviklingsafdelingen og forvaltningen for miljø og anlæg. Imellem disse enheder udvikles et nært samarbejde. 11

12 Bilag 1: SWOT- analyse Gennemført under forarbejdet til de foreslåede politikker og indsatser. Styrker Økonomi Hovedstad - og hovedstadskommune Tilflytning Forvaltningscentrum. Hovedkontorer. Uddannelsesby(er) Flere naturlige kraftcentre Center for forsvaret Ry for ekstremevents og ekstremjagt (Tasiilaq) Svagheder Arbejdsmarked (især) tilpasset offentlig ansættelse Uddannelsesniveau varierer i kommunen Manglende kompetence: Råmateriale fra skolerne Manglende erhvervspolitik og rådgivning Manglende koordinering (sammenhænge) Usynlig overfor og om erhvervslivet Få produktionsvirksomheder For få og forkerte boliger Muligheder Pleje de virksomheder der er i kommunen Bedre betingelser for virksomheder kan etableres Tilflytning Flere kraftcentre kan etableres Flere virksomheder flerstrenget virksomhedsliv Samarbejde kan etableres på flere måder Tilpasning af erhverv (lokalt) Konkurrence (globalt) på lokale betingelser Trusler Spinkelt erhvervsliv udenfor Nuuk Konkurrence nationalt og globalt Ustyret/uhæmmet tilflytning Infrastruktur utilstrækkelig (flaskehals ø+v) Finansieringsmuligheder begrænsede Manglende stabil arbejdskraft Manglende fokus på ledelse Turismeerhvervet fragmenteret og selvtilstrækkelig Ubalance i uddannelsesgrad mellem mænd og kvinder 12

13 Bilag 2: Tværfagligt samarbejde. 13

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

NUUK CITY DEVELOPMENT MADS QVIST FREDERIKSEN SEKRETARIATSCHEF, ARCTIC CLUSTER OF RAW

NUUK CITY DEVELOPMENT MADS QVIST FREDERIKSEN SEKRETARIATSCHEF, ARCTIC CLUSTER OF RAW NUUK CITY DEVELOPMENT MADS QVIST FREDERIKSEN SEKRETARIATSCHEF, ARCTIC CLUSTER OF RAW MATERIALS @ARCM_DK VELKOMST V. MADS QVIIST FREDERIKSEN, SEKRETARIATSCHEF, ARCTIC CLUSTER OF RAW MATERIALS @ARCM_DK VELKOMST

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015

Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015 Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015 Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Pressemøde, den 16. september 2015 2 Disposition Baggrund for Landsplanredegørelse 2015 Organisering

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Alle høringssvar. Erhvervs- og turismepolitik. Høringssvar Erhvervs- og turismepolitik. af Rebild Erhvervsudviklingsråd ,

Alle høringssvar. Erhvervs- og turismepolitik. Høringssvar Erhvervs- og turismepolitik. af Rebild Erhvervsudviklingsråd , Høringssvar Alle høringssvar 1 af Rebild Erhvervsudviklingsråd, 03.05.12 14:42 Rebild Kommune er kendetegnet ved at have en erhvervsvenlig tilgang, og vi mener det må være erhvervspolitikkens mål at forstærke

Læs mere

Rammeaftale og handlingsplaner

Rammeaftale og handlingsplaner Nuuk, 12. august 2015 Rammeaftale og handlingsplaner I tillæg til hovedaftalen om venskabsbysamarbejde indgås 6 rammeaftaler. Rammeaftalerne danner rammen for det projektorienterede samarbejde mellem Kommuneqarfik

Læs mere

Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Pressemøde den 30. maj 2016 Oversigt Hvorfor HVP?: Vision sammenhæng handlekraft HVP

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere