omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder"

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager med Skab vækst i virksomheden, trin for trin!

2 4 trin til at skabe OMSÆTNINGSVÆKST Trin 1: Udvikle fleksible forretningsprocesser med indbygget hastighed og agilitet for at skabe et bedre udgangspunkt for at udnytte markedsmulighederne Trin 2: Udvikle beslutningskapacitet i realtid for at opnå en mere reaktionsdygtig leverancekæde Trin 3: Skabe forbedringer i processen til introduktion af nye produkter, som den primære motor bag Trin 4: Skabe en kundedrevet organisation, der kan levere nye service- og løsningsmodeller, der øger Efterspørgslen har aldrig været så vanskelig at beregne som lige nu, og usikkerheden i markedet har påvirket hele udbud- og efterspørgselsmekanismen. Diskrete produktionsvirksomheder skal indrette sig efter længere leveringstider fra leverandørerne, lavere bufferlagre, komprimerede introduktionsforløb for nye produkter og andre faktorer. For at klare sig godt i det moderne, hastigt omskiftelige marked og skabe en stabil vækst i omsætningen er det vigtigt for de diskrete produktionsvirksomheder at investere i det rigtige AGILE VIRKSOMHEDER Vi introducerer RapidValue forretningsprocesmodellering - en løsning, der er fuldt integreret med den førende ERP-løsning, Microsoft Dynamics AX. miks af leadership, forretningsproces og teknologisk kapacitet. Denne guide til diskret produktion er udarbejdet, som et både hurtigt og effektivt referenceværktøj til ledelsen, der giver en viden om, hvordan man kan kickstarte i fire enkle trin, der er lette at implementere. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus teknologi og servicetilbud kan understøtte processen. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod øget omsætningsvækst, og vi ser frem til eventuelt at bidrage, som en betroet ressource og partner. Løsningen opfylder op til 80 % af produktionsvirksomhedernes forretningskrav i standardløsningen. Columbus Manufacturing har undersøgt bedste praksis inden for fremstillingsprocesser og indbygget dem i Microsoft Dynamics AX, så virksomhederne kan udnytte løsningen fuldt ud og sikre en hurtigere tilbagebetaling af investeringen. Hvordan kan RapidValue bidrage til at øge indtægtsstigningen? Hurtig udrulning af en komplet AX2012-løsning (programmer, processer, procedurer, parametre) Markant hurtigere og billigere udrulning i flere forretningsenheder Fleksibel tilpasning af forretningsmodel til lokale forhold Mindre træk på ledelse og nøgleaktører under implementering Uddannelse med fokus på indlæring af grundlæggende principper for at drive virksomheden fra dag ét Mulighed for at udvikle og implementere nye forretningsmodeller hurtigt RapidValue muliggør hurtigere og billigere udrulning af AX2012, og I får fleksible værktøjer til opbygning og implementering af nye forretningsmodeller Læs mere om RapidValue på

3 1: Produktionen hos Kamstrup, Produktionsmiljøet hos Thorlabs, Inc., Indbyg fart og agilitet i fleksible foretningsprocesser for bedre at skabe et godt udgangspunkt for at udnytte markedsmuligheder Mange diskrete produktionsvirksomheder er i dag bundet af ufleksible og forældede forretningsprocesser og støttesystemer. For at gribe og udnytte markedsmulighederne i de moderne foranderlige markeder er det afgørende for diskrete produktionsvirksomheder at reagere hurtigt og understøtte forandringsprocesserne med fleksible og tilpasningsvenlige systemer. Et nyt produkt, et nyt geografisk marked, et nyt partnerskab eller et nyt kundeservicetilbud udgør alle muligheder, hvor de diskrete produktionsvirksomheder kan øge omsætningen, men alle mulighederne kræver underliggende støttesystemer for at kunne udnyttes. Hos de førende diskrete produktionsvirksomheder er den type støttesystemer ofte en del af det overordnede ERPsystem og sikrer automatisering af forretningsprocesserne, der muliggør både standardisering og fleksibilitet. Gennem automatisering muliggøres modellering, visualisering og test af forretningsprocesserne, før de rulles ud. Den metode giver de diskrete produktionsvirksomheder mulighed for at standardisere men også tilpasse processerne hurtigt, når nye bedste praksis-procedurer viser sig. Dermed kan de diskrete produktionsvirksomheder hurtigt indbygge regeloverholdelse i forretningsprocesserne og sikre, at beslutningstagerne har den rigtige information til rette tid. Det er afgørende for at skabe gode resultater og må ikke springes over, når virksomheden skal gennemføre procesændringer. For hurtigt at indføre metoder til effektiv forbedring af forretningsprocesser tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Modellerer og visualiserer forretningsprocesser ved hjælp af automatiserede værktøjer Standardiserer forretningsprocesser på tværs af arbejdssteder og afdelinger Indbygger nye bedste praksis-regler i forretningsprocesserne, når de opstår Workflow og alarmer I Dynamics AX kan den enkelte bruger definere regler for, hvilke alarmer der skal opsættes, når givne betingelser eller hændelser indtræffer. For eksempel vil salgschefen gerne vide, når en pris ændres, lagerchefen ønsker en påmindelse tre dage før større leverancer, og indkøberen vil gerne have en meddelelse, hvis en leveringsdato overskrides. Alarmer eller påmindelser kan opsættes, så brugeren automatisk modtager en , når situationen indtræffer. Som næste skridt omfatter Dynamics AX en indbygget workflowmotor, der gør det muligt at kortlægge forretningsprocesser og opsætte handlinger tilknyttet til dem, ved at man tildeler opgaver og godkendelseshandlinger til de relevante brugere i virksomheden. Det enkelte workflow defineres med et træk og slip-værktøj til udarbejdelse af flowdiagrammer, og der opsættes regler for, hvem opgaven skal tildeles, tidsfrister, eskaleringsprocedurer og automatiske handlinger. Når workflowprocesserne implementeres, sender de automatisk opgaver til brugerne, så forretningsprocesserne effektiviseres, og brugerne får en detaljeret indsigt i forretningsprocedurernes afvikling. > > Hvor lang tid tager det hos jer at udrulle nye best practice-procedurer i hele organisationen? Rapporter og analyser De fleste ledere vil være enige i, at værdien af business intelligence ikke kan undervurderes. Men værktøjerne til behandling af business intelligence har traditionelt været komplicerede at udrulle og krævet et dybtgående kendskab til strukturen i de underliggende data og dermed også ofte dyr konsulentbistand. Initialomkostningerne for værktøjerne har været høje. Derudover er det sædvanligvis også nødvendigt at gennemføre undervisning af slutbrugerne, før de kan bruge værktøjerne. Og slutresultatet? Business intelligence-værktøjer tilbydes til en håndfuld brugere i virksomheden og dækker et lille udsnit af virksomhedens oplysninger, normalt kun salgsanalyse. Microsoft har en anderledes tilgang til Business Intelligence. I Dynamics AX får alle brugere (under hensyntagen til sikkerhedsbegrænsninger) adgang til en fuld suite af prædefinerede målepunkter og indikatorer, der dækker bredt på tværs af systemet. Brugerne kan oprette sikre rapporter med træk og slip-udarbejdelse og få vist key performance indicators (KPI'er) direkte som management dashboard-visning (kaldet Role Centres). De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 25 % større sandsynlighed for at kunne indbygge workflow og alarmer i standardiserede forretningsprocesser end virksomheder, der ikke er så langt i processen. 4 5

4 2: Toilet fremstillet hos Pressalit, Printløsninger fra Mueller Martini, Gadelamper produceret af Urbis, Producér beslutningskapacitet i realtid for at opnå en mere reaktionsdygtig leverancekæde Med fastlagte rammer for at definere, standardisere og forbedre de eksisterende forretningsprocesser skal de diskrete produktionsvirksomheder dernæst finde frem Beslutningstagning i realtid starter med dataindsamling og datamodeller. De førende diskrete produktionsvirksomheder har en etableret og standardiseret datamodel til automatisk Synlighed i leverancekæden Hvis en virksomhed fremstiller et komplekst produkt med mange niveauer i materialelisten, er det ikke overraskende, at det somme tider kan være svært at spore, præcis hvad der sker, og hvor der forekommer forsinkelser. Særligt med den øgede kompleksitet, der omfatter underleverancer og leverandørstyret lager, måske hvor nogle processer følger Kanban principper. Torsten Lytken Infrastructure Systems Director Thorlabs, Inc. vækst gennem ERP-implementering I vores branche kommer omsætningsvækst til, hvordan de kan begynde at træffe bedre beslutninger. For at træffe bedre beslutninger er det vigtigt at give den rette beslutningstager den rigtige information, på det rigtige tidspunkt. For at kunne nå dette mål skal de diskrete produktionsvirksomheder kunne spore og reagere på uoverensstemmelser i realtid, når de optræder. Det er indsamling af produktion-, leverancekæde-, udvikling- og kundedata med mere. Data indlæses i det overordnede ERP-system for at sikre, at data holdes opdateret, og efterfølgende kan indgå i virksomhedens dashboards med Business Intelligence-systemer, som er integreret med ERP. Den anden faktor ved beslutningstagning i realtid Dynamics AX omfatter funktioner, der kan give fuld gennemsigtighed med hensyn til, om komponenter og delkomponenter er tilgængelige, leveringstider og ressourcekrav. Alle oplysningerne tilbydes også i form af et Gantt-kort med tidslinje, så brugeren opnår en lang bedre synlighed end tidligere. Kapacitetskrav er indarbejdet i tidslinjen, så i tilfælde, hvor de begrænser leveringsfristerne, kan de også ses. fra ny teknologi og innovation. Det kan ske via overtagelser men også via en unik udvikling- og produktinnovationsplatform, der understøtter crowd sourcing og vidensopsamling i vores egen organisation og fra andre interessenter i forsyningskæden. I vores tilfælde er begge alt for ofte tilfældet, at diskrete produktionsvirksomheder er de målemetoder, der anvendes. Det er vigtigt at forstå strategier afhængige af en stærk og centraliseret baserer sig på bagudskuende rapporter, hvor der er anvendt virksomhedens resultater set i bakspejlet, men også hvad der ERP-implementering. forældede data og uaktuelle indikatorer. kan drive forbedringer i den fremtidige omsætningsvækst. Gode indikatorer for omsætningsvækst kan være leverancekædemål såsom On Time og Complete Shipments eller produktionsmål såsom Overall Equipment Effectiveness. Ur fremstillet af Georg Jensen, For hurtigt at forbedre beslutningstagningen i realtid tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer indsamling af data fra hele organisationen Anvender en standardiseret datamodel til dataopsamling Fokuserer på at måle og rapportere ud fra centrale indikatorer > > Hvor lang tid tager det for jer at registrere og reagere på et brud i leverancekæden? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 50 % større sandsynlighed for at kunne måle produktionens præstationsniveau i realtid end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. 6 7

5 Styringsenhed produceret af Sevcon, 3: Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Pumper fremstillet af MetPro, Skab forbedringer i processen til introduktion af nye produkter som den primære motor bag En af de diskrete produktionsvirksomheders vigtigste strategier til at øge omsætningen er at introducere nye og innovative produkter på markedet. Desværre sætter det både udvikling, produktion og forsyningskæde under voldsomt pres, når man ønsker en hurtig markedsintroduktion af nye produkter. Hvis de rigtige samarbejdsværktøjer og -processer ikke er implementeret til at understøtte grupperne, er det vanskeligt at opnå en høj operationel effektivitet. Et nyt produkt indebærer ændringer i produktionsprocesser, råvarespecifikationer, kvalitetsinspektioner og andre processer. Hvis grupperne i værdikæden ikke kan gennemføre ændringsprocesserne i samme takt, fordi der benyttes traditionelle værktøjer, som eller egenprogrammerede databaser, vil resultatet uundgåeligt være mange bekostelige fejl. For at opnå et bedre samarbejde mellem grupperne og strømline markedsmodningen af nye produkter skaber de diskrete produktionsvirksomheder først og fremmest sammenhæng mellem PLM- eller CAD/CAM-løsninger og ERP. På den måde sikrer man, at alle grupper arbejder ud fra den samme udgave af sandheden, og at det er let at udveksle data mellem grupperne undervejs i processen. Med et effektivt samarbejde mellem udvikling, produktion og leverancekæde ved markedsintroduktion af nye produkter får de diskrete produktionsvirksomheder et godt udgangspunkt for at udnytte nye markedsmuligheder og skabe vækst i omsætningen. For hurtigt at effektivisere produktintroduktioner tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer ændringsprocesserne i udviklingen Integrerer PLM- og ERP-systemerne for at sikre én version af sandheden i produktdata Skaber et lukket feedbackkredsløb mellem produktion og udvikling PLM-/CAD-integration Den tid, der medgår til at gennemføre en produktionsændring i virksomheden, forsinker markedslanceringen over for kunderne og medfører øgede omkostninger. Ved at integrere forretningssystemet med applikationer til PLM og produktdatastyring kan virksomheden strømline ændringsprocesserne og dermed reducere omkostningerne og sikre en hurtigere og bedre styret respons på efterspørgslen. Integration af forretningssystemet med CAD-systemerne muliggør styklister i flere niveauer, der kan importeres direkte i virksomhedssystemet, så man dermed reducerer omkostningerne og gør planlægningsværktøjerne umiddelbart tilgængelige. Med Connectivity Studio kan virksomhederne definere og vedligeholde interface eller forbindelser mellem Microsoft Dynamics AX og andre interne eller eksterne systemer, hvilket giver mindre proprietær udvikling, højere genanvendelsesgrader, lavere omkostninger og færre fejl. > > Hvor længe tager det i jeres organisation at implementere et nyt design i produktionen? Længere end I ønsker? > > Hvor meget er jeres virksomhed i stand til at øge markedsandelen gennem nye produktintroduktioner? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder overholder målsætningerne ved introduktion af nye produkter næsten dobbelt så ofte som virksomheder, der ikke er så langt i processen (94 % mod 49 % af gangene). Citat: en kunde hos Columbus KUNDEFOKUS SOM DRIVKRAFT BAG VÆKST Vi ønsker at skabe vækst gennem et øget kundefokus. Det indebærer en differentiering af vores produkter, og at vi skal styrke vores evne til hurtigt at levere produkter med en høj konfigurations- og udviklingsandel til vores kunder. Varmekanaler produceret af Exheat, 8 9

6 4: Væskehåndteringssystemer produceret af Aliaxis, Baneanlæg produceret hos Progress Rail, Møbler produceret af Orangebox, Skab øget omsætningsvækst med en kundedrevet organisation, der kan levere nye service- og løsningsmodeller I de første tre trin har vi haft fokus på at skabe omsætningsvækst ved at styrke økonomi, forsyningskæde, Samkobling af produkter og ekstra serviceydelser med levering, som komplette løsninger er en af de vigtigste Evne til at levere som forventet I kundeservice kan en vigtig faktor være at afstemme forventningerne med kunden, navnlig vedrørende leveringsdatoer. Under behandling af salgsordren kan brugeren hurtigt fastslå, om det er muligt at opfylde kundens krav inden for de tidsfrister, de forlanger. Hvis der er mangel på kapacitet eller materialer, bliver det angivet straks, og endnu mere vigtigt sammen med den dato, hvor ordren kan leveres. Rakesh Kumar, Manufacturing Product Director, Microsoft FORSTÅ KUNDENS BEHOV Det drejer sig om at forstå kundens behov agile forretningsprocesser og udvikling. I mange diskrete produktionsvirksomheder er det sidste og vigtigste trin for at skabe omsætningsvækst at gennemføre forandringer over mod en mere kundedrevet organisation. I dag er kunderne mere krævende end nogensinde før, og det stiller virksomhederne over for både udfordringer og muligheder. Hvis de diskrete produktionsvirksomheder ikke kan løfte udfordringen, vil de opleve, at kunderne kræver mere gennemsigtighed, mere samarbejde, hurtigere leveringstider og højere kvalitet i produkterne, uden at virksomheden kan leve op til kravene. De diskrete produktionsvirksomheder, som evner at løfte udfordringen, vil være i stand til at vinde en større andel af nøglekundernes forretning og blive deres betroede partnere. De vil også få mulighed for at udvikle nye produkter til kunderne ud over de traditionelle produkter, for eksempel nye serviceprodukter. tendenser for at skabe omsætningsvækst i de diskrete produktionsindustrier. Strategien kan imidlertid kun lykkes i de diskrete produktionsvirksomheder, der allerede har opnået en vis modenhed i den interne drift, og som har gennemført de første tre trin med succes, som beskrevet her i guiden. For hurtigt at komme i gang med at skabe en kundedrevet organisation tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Integrerer data, så de dækker både kundeservice og resten af virksomheden Finder nye muligheder og forretningsmodeller, der kan koble serviceydelser eller løsninger sammen med de traditionelle produkter Hvis brugeren har brug for nærmere detaljer, giver systemet fuld gennemsigtighed med hensyn til, om komponenter og delkomponenter er tilgængelige, leveringstider og ressourcekrav. Alle oplysninger tilbydes også i form af et Gantt-kort med tidslinje, så brugeren opnår en lang bedre gennemsigtighed end tidligere. Service Management I nogle virksomheder kan muligheden for at yde eftersalgsservice repræsentere en lige så stor indtjening som det oprindelige produktsalg. Dynamics AX omfatter et service management-modul, der giver mulighed for at styre servicekontrakter med hensyn til omfang, SLA'er, fakturering og kontraktfornyelse. En kontrakt kan omfatte planlagte eller forebyggende vedligeholdelsesopgaver ud over reparationsarbejde. Værktøjerne understøtter planlægning af teknikertid, styring af reservedele og lager, registrering af omkostninger, diagnosticering og fejlanalyse osv. Omkostninger styres og registreres i forhold til budget, og indbyggede måleredskaber sikrer viden om problemtyper, årsag og løsning, opfyldelse af service level og målopfyldelsesgrad. og være i stand til at opfylde dem bedre end konkurrenterne. > > Betragter I jeres serviceprodukter, som omkostninger eller indtjeningsmuligheder? > > Har jeres virksomhed været i stand til at skabe vækst i omsætningen ved at fokusere på at levere komplette løsninger til kunderne i stedet for enkeltstående produkter? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 50 % større sandsynlighed for at have transparens i realtid mellem produktion og kundeordrer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen

7 Læs også vores andre guider Guide 1: Forbedring af driftseffektivitet Guide 3: "Forbedring af samarbejdet i leverancekæden" Guide 4: Forbedring af kvalitetskontrol og overholdelse af branchenormer" Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80 % af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. To-Increase, der er global ISV og en division af Columbus, har udviklet softwareløsninger af høj kvalitet til produktionsvirksomheder siden Divisionen tilbyder i dag en omfattende portefølje af tilpassede moduler og branchespecifikke løsninger, der nedbringer implementeringstid og -omkostninger og samtidig forbedrer virksomhedsdriften. Kunder over hele verden benytter den brede portefølje af softwaremoduler med det mål at forbedre virksomhedens resultater og dermed aktionærværdien. Den fulde Columbus løsning omfatter procesmodellering af bedste praksis-standard med RapidValue, den førende ERP-løsning med Microsoft Dynamics AX, specialudviklede produktionsmoduler fra vores softwaredivision To-Increase og den afprøvede implementeringsmetode SureStep+. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af effektivitet og resultatskabelse i produktion- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsningssæt med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase Business Process Modeling RapidValue COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Læs mere på Adresse: Icon Business Centre, Lake View Drive Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DT United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Internet:

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor adfærdsbaseret omkostningsstyring sikrer optimal indsigt i, hvad og hvem der skaber værdi i din virksomhed Philip Reschke, Business

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Christian Braad Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Maj 2012 Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Indhold

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere