omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder"

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager med Skab vækst i virksomheden, trin for trin!

2 4 trin til at skabe OMSÆTNINGSVÆKST Trin 1: Udvikle fleksible forretningsprocesser med indbygget hastighed og agilitet for at skabe et bedre udgangspunkt for at udnytte markedsmulighederne Trin 2: Udvikle beslutningskapacitet i realtid for at opnå en mere reaktionsdygtig leverancekæde Trin 3: Skabe forbedringer i processen til introduktion af nye produkter, som den primære motor bag Trin 4: Skabe en kundedrevet organisation, der kan levere nye service- og løsningsmodeller, der øger Efterspørgslen har aldrig været så vanskelig at beregne som lige nu, og usikkerheden i markedet har påvirket hele udbud- og efterspørgselsmekanismen. Diskrete produktionsvirksomheder skal indrette sig efter længere leveringstider fra leverandørerne, lavere bufferlagre, komprimerede introduktionsforløb for nye produkter og andre faktorer. For at klare sig godt i det moderne, hastigt omskiftelige marked og skabe en stabil vækst i omsætningen er det vigtigt for de diskrete produktionsvirksomheder at investere i det rigtige AGILE VIRKSOMHEDER Vi introducerer RapidValue forretningsprocesmodellering - en løsning, der er fuldt integreret med den førende ERP-løsning, Microsoft Dynamics AX. miks af leadership, forretningsproces og teknologisk kapacitet. Denne guide til diskret produktion er udarbejdet, som et både hurtigt og effektivt referenceværktøj til ledelsen, der giver en viden om, hvordan man kan kickstarte i fire enkle trin, der er lette at implementere. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus teknologi og servicetilbud kan understøtte processen. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod øget omsætningsvækst, og vi ser frem til eventuelt at bidrage, som en betroet ressource og partner. Løsningen opfylder op til 80 % af produktionsvirksomhedernes forretningskrav i standardløsningen. Columbus Manufacturing har undersøgt bedste praksis inden for fremstillingsprocesser og indbygget dem i Microsoft Dynamics AX, så virksomhederne kan udnytte løsningen fuldt ud og sikre en hurtigere tilbagebetaling af investeringen. Hvordan kan RapidValue bidrage til at øge indtægtsstigningen? Hurtig udrulning af en komplet AX2012-løsning (programmer, processer, procedurer, parametre) Markant hurtigere og billigere udrulning i flere forretningsenheder Fleksibel tilpasning af forretningsmodel til lokale forhold Mindre træk på ledelse og nøgleaktører under implementering Uddannelse med fokus på indlæring af grundlæggende principper for at drive virksomheden fra dag ét Mulighed for at udvikle og implementere nye forretningsmodeller hurtigt RapidValue muliggør hurtigere og billigere udrulning af AX2012, og I får fleksible værktøjer til opbygning og implementering af nye forretningsmodeller Læs mere om RapidValue på

3 1: Produktionen hos Kamstrup, Produktionsmiljøet hos Thorlabs, Inc., Indbyg fart og agilitet i fleksible foretningsprocesser for bedre at skabe et godt udgangspunkt for at udnytte markedsmuligheder Mange diskrete produktionsvirksomheder er i dag bundet af ufleksible og forældede forretningsprocesser og støttesystemer. For at gribe og udnytte markedsmulighederne i de moderne foranderlige markeder er det afgørende for diskrete produktionsvirksomheder at reagere hurtigt og understøtte forandringsprocesserne med fleksible og tilpasningsvenlige systemer. Et nyt produkt, et nyt geografisk marked, et nyt partnerskab eller et nyt kundeservicetilbud udgør alle muligheder, hvor de diskrete produktionsvirksomheder kan øge omsætningen, men alle mulighederne kræver underliggende støttesystemer for at kunne udnyttes. Hos de førende diskrete produktionsvirksomheder er den type støttesystemer ofte en del af det overordnede ERPsystem og sikrer automatisering af forretningsprocesserne, der muliggør både standardisering og fleksibilitet. Gennem automatisering muliggøres modellering, visualisering og test af forretningsprocesserne, før de rulles ud. Den metode giver de diskrete produktionsvirksomheder mulighed for at standardisere men også tilpasse processerne hurtigt, når nye bedste praksis-procedurer viser sig. Dermed kan de diskrete produktionsvirksomheder hurtigt indbygge regeloverholdelse i forretningsprocesserne og sikre, at beslutningstagerne har den rigtige information til rette tid. Det er afgørende for at skabe gode resultater og må ikke springes over, når virksomheden skal gennemføre procesændringer. For hurtigt at indføre metoder til effektiv forbedring af forretningsprocesser tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Modellerer og visualiserer forretningsprocesser ved hjælp af automatiserede værktøjer Standardiserer forretningsprocesser på tværs af arbejdssteder og afdelinger Indbygger nye bedste praksis-regler i forretningsprocesserne, når de opstår Workflow og alarmer I Dynamics AX kan den enkelte bruger definere regler for, hvilke alarmer der skal opsættes, når givne betingelser eller hændelser indtræffer. For eksempel vil salgschefen gerne vide, når en pris ændres, lagerchefen ønsker en påmindelse tre dage før større leverancer, og indkøberen vil gerne have en meddelelse, hvis en leveringsdato overskrides. Alarmer eller påmindelser kan opsættes, så brugeren automatisk modtager en , når situationen indtræffer. Som næste skridt omfatter Dynamics AX en indbygget workflowmotor, der gør det muligt at kortlægge forretningsprocesser og opsætte handlinger tilknyttet til dem, ved at man tildeler opgaver og godkendelseshandlinger til de relevante brugere i virksomheden. Det enkelte workflow defineres med et træk og slip-værktøj til udarbejdelse af flowdiagrammer, og der opsættes regler for, hvem opgaven skal tildeles, tidsfrister, eskaleringsprocedurer og automatiske handlinger. Når workflowprocesserne implementeres, sender de automatisk opgaver til brugerne, så forretningsprocesserne effektiviseres, og brugerne får en detaljeret indsigt i forretningsprocedurernes afvikling. > > Hvor lang tid tager det hos jer at udrulle nye best practice-procedurer i hele organisationen? Rapporter og analyser De fleste ledere vil være enige i, at værdien af business intelligence ikke kan undervurderes. Men værktøjerne til behandling af business intelligence har traditionelt været komplicerede at udrulle og krævet et dybtgående kendskab til strukturen i de underliggende data og dermed også ofte dyr konsulentbistand. Initialomkostningerne for værktøjerne har været høje. Derudover er det sædvanligvis også nødvendigt at gennemføre undervisning af slutbrugerne, før de kan bruge værktøjerne. Og slutresultatet? Business intelligence-værktøjer tilbydes til en håndfuld brugere i virksomheden og dækker et lille udsnit af virksomhedens oplysninger, normalt kun salgsanalyse. Microsoft har en anderledes tilgang til Business Intelligence. I Dynamics AX får alle brugere (under hensyntagen til sikkerhedsbegrænsninger) adgang til en fuld suite af prædefinerede målepunkter og indikatorer, der dækker bredt på tværs af systemet. Brugerne kan oprette sikre rapporter med træk og slip-udarbejdelse og få vist key performance indicators (KPI'er) direkte som management dashboard-visning (kaldet Role Centres). De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 25 % større sandsynlighed for at kunne indbygge workflow og alarmer i standardiserede forretningsprocesser end virksomheder, der ikke er så langt i processen. 4 5

4 2: Toilet fremstillet hos Pressalit, Printløsninger fra Mueller Martini, Gadelamper produceret af Urbis, Producér beslutningskapacitet i realtid for at opnå en mere reaktionsdygtig leverancekæde Med fastlagte rammer for at definere, standardisere og forbedre de eksisterende forretningsprocesser skal de diskrete produktionsvirksomheder dernæst finde frem Beslutningstagning i realtid starter med dataindsamling og datamodeller. De førende diskrete produktionsvirksomheder har en etableret og standardiseret datamodel til automatisk Synlighed i leverancekæden Hvis en virksomhed fremstiller et komplekst produkt med mange niveauer i materialelisten, er det ikke overraskende, at det somme tider kan være svært at spore, præcis hvad der sker, og hvor der forekommer forsinkelser. Særligt med den øgede kompleksitet, der omfatter underleverancer og leverandørstyret lager, måske hvor nogle processer følger Kanban principper. Torsten Lytken Infrastructure Systems Director Thorlabs, Inc. vækst gennem ERP-implementering I vores branche kommer omsætningsvækst til, hvordan de kan begynde at træffe bedre beslutninger. For at træffe bedre beslutninger er det vigtigt at give den rette beslutningstager den rigtige information, på det rigtige tidspunkt. For at kunne nå dette mål skal de diskrete produktionsvirksomheder kunne spore og reagere på uoverensstemmelser i realtid, når de optræder. Det er indsamling af produktion-, leverancekæde-, udvikling- og kundedata med mere. Data indlæses i det overordnede ERP-system for at sikre, at data holdes opdateret, og efterfølgende kan indgå i virksomhedens dashboards med Business Intelligence-systemer, som er integreret med ERP. Den anden faktor ved beslutningstagning i realtid Dynamics AX omfatter funktioner, der kan give fuld gennemsigtighed med hensyn til, om komponenter og delkomponenter er tilgængelige, leveringstider og ressourcekrav. Alle oplysningerne tilbydes også i form af et Gantt-kort med tidslinje, så brugeren opnår en lang bedre synlighed end tidligere. Kapacitetskrav er indarbejdet i tidslinjen, så i tilfælde, hvor de begrænser leveringsfristerne, kan de også ses. fra ny teknologi og innovation. Det kan ske via overtagelser men også via en unik udvikling- og produktinnovationsplatform, der understøtter crowd sourcing og vidensopsamling i vores egen organisation og fra andre interessenter i forsyningskæden. I vores tilfælde er begge alt for ofte tilfældet, at diskrete produktionsvirksomheder er de målemetoder, der anvendes. Det er vigtigt at forstå strategier afhængige af en stærk og centraliseret baserer sig på bagudskuende rapporter, hvor der er anvendt virksomhedens resultater set i bakspejlet, men også hvad der ERP-implementering. forældede data og uaktuelle indikatorer. kan drive forbedringer i den fremtidige omsætningsvækst. Gode indikatorer for omsætningsvækst kan være leverancekædemål såsom On Time og Complete Shipments eller produktionsmål såsom Overall Equipment Effectiveness. Ur fremstillet af Georg Jensen, For hurtigt at forbedre beslutningstagningen i realtid tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer indsamling af data fra hele organisationen Anvender en standardiseret datamodel til dataopsamling Fokuserer på at måle og rapportere ud fra centrale indikatorer > > Hvor lang tid tager det for jer at registrere og reagere på et brud i leverancekæden? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 50 % større sandsynlighed for at kunne måle produktionens præstationsniveau i realtid end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. 6 7

5 Styringsenhed produceret af Sevcon, 3: Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Pumper fremstillet af MetPro, Skab forbedringer i processen til introduktion af nye produkter som den primære motor bag En af de diskrete produktionsvirksomheders vigtigste strategier til at øge omsætningen er at introducere nye og innovative produkter på markedet. Desværre sætter det både udvikling, produktion og forsyningskæde under voldsomt pres, når man ønsker en hurtig markedsintroduktion af nye produkter. Hvis de rigtige samarbejdsværktøjer og -processer ikke er implementeret til at understøtte grupperne, er det vanskeligt at opnå en høj operationel effektivitet. Et nyt produkt indebærer ændringer i produktionsprocesser, råvarespecifikationer, kvalitetsinspektioner og andre processer. Hvis grupperne i værdikæden ikke kan gennemføre ændringsprocesserne i samme takt, fordi der benyttes traditionelle værktøjer, som eller egenprogrammerede databaser, vil resultatet uundgåeligt være mange bekostelige fejl. For at opnå et bedre samarbejde mellem grupperne og strømline markedsmodningen af nye produkter skaber de diskrete produktionsvirksomheder først og fremmest sammenhæng mellem PLM- eller CAD/CAM-løsninger og ERP. På den måde sikrer man, at alle grupper arbejder ud fra den samme udgave af sandheden, og at det er let at udveksle data mellem grupperne undervejs i processen. Med et effektivt samarbejde mellem udvikling, produktion og leverancekæde ved markedsintroduktion af nye produkter får de diskrete produktionsvirksomheder et godt udgangspunkt for at udnytte nye markedsmuligheder og skabe vækst i omsætningen. For hurtigt at effektivisere produktintroduktioner tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer ændringsprocesserne i udviklingen Integrerer PLM- og ERP-systemerne for at sikre én version af sandheden i produktdata Skaber et lukket feedbackkredsløb mellem produktion og udvikling PLM-/CAD-integration Den tid, der medgår til at gennemføre en produktionsændring i virksomheden, forsinker markedslanceringen over for kunderne og medfører øgede omkostninger. Ved at integrere forretningssystemet med applikationer til PLM og produktdatastyring kan virksomheden strømline ændringsprocesserne og dermed reducere omkostningerne og sikre en hurtigere og bedre styret respons på efterspørgslen. Integration af forretningssystemet med CAD-systemerne muliggør styklister i flere niveauer, der kan importeres direkte i virksomhedssystemet, så man dermed reducerer omkostningerne og gør planlægningsværktøjerne umiddelbart tilgængelige. Med Connectivity Studio kan virksomhederne definere og vedligeholde interface eller forbindelser mellem Microsoft Dynamics AX og andre interne eller eksterne systemer, hvilket giver mindre proprietær udvikling, højere genanvendelsesgrader, lavere omkostninger og færre fejl. > > Hvor længe tager det i jeres organisation at implementere et nyt design i produktionen? Længere end I ønsker? > > Hvor meget er jeres virksomhed i stand til at øge markedsandelen gennem nye produktintroduktioner? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder overholder målsætningerne ved introduktion af nye produkter næsten dobbelt så ofte som virksomheder, der ikke er så langt i processen (94 % mod 49 % af gangene). Citat: en kunde hos Columbus KUNDEFOKUS SOM DRIVKRAFT BAG VÆKST Vi ønsker at skabe vækst gennem et øget kundefokus. Det indebærer en differentiering af vores produkter, og at vi skal styrke vores evne til hurtigt at levere produkter med en høj konfigurations- og udviklingsandel til vores kunder. Varmekanaler produceret af Exheat, 8 9

6 4: Væskehåndteringssystemer produceret af Aliaxis, Baneanlæg produceret hos Progress Rail, Møbler produceret af Orangebox, Skab øget omsætningsvækst med en kundedrevet organisation, der kan levere nye service- og løsningsmodeller I de første tre trin har vi haft fokus på at skabe omsætningsvækst ved at styrke økonomi, forsyningskæde, Samkobling af produkter og ekstra serviceydelser med levering, som komplette løsninger er en af de vigtigste Evne til at levere som forventet I kundeservice kan en vigtig faktor være at afstemme forventningerne med kunden, navnlig vedrørende leveringsdatoer. Under behandling af salgsordren kan brugeren hurtigt fastslå, om det er muligt at opfylde kundens krav inden for de tidsfrister, de forlanger. Hvis der er mangel på kapacitet eller materialer, bliver det angivet straks, og endnu mere vigtigt sammen med den dato, hvor ordren kan leveres. Rakesh Kumar, Manufacturing Product Director, Microsoft FORSTÅ KUNDENS BEHOV Det drejer sig om at forstå kundens behov agile forretningsprocesser og udvikling. I mange diskrete produktionsvirksomheder er det sidste og vigtigste trin for at skabe omsætningsvækst at gennemføre forandringer over mod en mere kundedrevet organisation. I dag er kunderne mere krævende end nogensinde før, og det stiller virksomhederne over for både udfordringer og muligheder. Hvis de diskrete produktionsvirksomheder ikke kan løfte udfordringen, vil de opleve, at kunderne kræver mere gennemsigtighed, mere samarbejde, hurtigere leveringstider og højere kvalitet i produkterne, uden at virksomheden kan leve op til kravene. De diskrete produktionsvirksomheder, som evner at løfte udfordringen, vil være i stand til at vinde en større andel af nøglekundernes forretning og blive deres betroede partnere. De vil også få mulighed for at udvikle nye produkter til kunderne ud over de traditionelle produkter, for eksempel nye serviceprodukter. tendenser for at skabe omsætningsvækst i de diskrete produktionsindustrier. Strategien kan imidlertid kun lykkes i de diskrete produktionsvirksomheder, der allerede har opnået en vis modenhed i den interne drift, og som har gennemført de første tre trin med succes, som beskrevet her i guiden. For hurtigt at komme i gang med at skabe en kundedrevet organisation tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Integrerer data, så de dækker både kundeservice og resten af virksomheden Finder nye muligheder og forretningsmodeller, der kan koble serviceydelser eller løsninger sammen med de traditionelle produkter Hvis brugeren har brug for nærmere detaljer, giver systemet fuld gennemsigtighed med hensyn til, om komponenter og delkomponenter er tilgængelige, leveringstider og ressourcekrav. Alle oplysninger tilbydes også i form af et Gantt-kort med tidslinje, så brugeren opnår en lang bedre gennemsigtighed end tidligere. Service Management I nogle virksomheder kan muligheden for at yde eftersalgsservice repræsentere en lige så stor indtjening som det oprindelige produktsalg. Dynamics AX omfatter et service management-modul, der giver mulighed for at styre servicekontrakter med hensyn til omfang, SLA'er, fakturering og kontraktfornyelse. En kontrakt kan omfatte planlagte eller forebyggende vedligeholdelsesopgaver ud over reparationsarbejde. Værktøjerne understøtter planlægning af teknikertid, styring af reservedele og lager, registrering af omkostninger, diagnosticering og fejlanalyse osv. Omkostninger styres og registreres i forhold til budget, og indbyggede måleredskaber sikrer viden om problemtyper, årsag og løsning, opfyldelse af service level og målopfyldelsesgrad. og være i stand til at opfylde dem bedre end konkurrenterne. > > Betragter I jeres serviceprodukter, som omkostninger eller indtjeningsmuligheder? > > Har jeres virksomhed været i stand til at skabe vækst i omsætningen ved at fokusere på at levere komplette løsninger til kunderne i stedet for enkeltstående produkter? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 50 % større sandsynlighed for at have transparens i realtid mellem produktion og kundeordrer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen

7 Læs også vores andre guider Guide 1: Forbedring af driftseffektivitet Guide 3: "Forbedring af samarbejdet i leverancekæden" Guide 4: Forbedring af kvalitetskontrol og overholdelse af branchenormer" Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80 % af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. To-Increase, der er global ISV og en division af Columbus, har udviklet softwareløsninger af høj kvalitet til produktionsvirksomheder siden Divisionen tilbyder i dag en omfattende portefølje af tilpassede moduler og branchespecifikke løsninger, der nedbringer implementeringstid og -omkostninger og samtidig forbedrer virksomhedsdriften. Kunder over hele verden benytter den brede portefølje af softwaremoduler med det mål at forbedre virksomhedens resultater og dermed aktionærværdien. Den fulde Columbus løsning omfatter procesmodellering af bedste praksis-standard med RapidValue, den førende ERP-løsning med Microsoft Dynamics AX, specialudviklede produktionsmoduler fra vores softwaredivision To-Increase og den afprøvede implementeringsmetode SureStep+. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af effektivitet og resultatskabelse i produktion- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsningssæt med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase Business Process Modeling RapidValue COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Læs mere på Adresse: Icon Business Centre, Lake View Drive Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DT United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Internet:

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav MANUFACTURING KNOWHOW Guide 4 Forbedret kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Læs mere

samarbejde i leverancekæden

samarbejde i leverancekæden MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD

Læs mere

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre.

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre. MANUFACTURING KNOW HOW Fire trin til at anvende it til at forbedre Driftseffektivitet Præcise Forecast og budgetter Øget gennemsigtighed i leverancekæden Lageroptimering med LEAN Højere effektivitet i

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed REAL WORLD Del 3 Case 13-15 STYRING AF KUNDEKRAV Indfri kundernes forventninger Håndtering af klager og relaterede omkostninger Serviceprodukter som ny forretningsmulighed Styring af garantisager STYRING

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

i forretningsprocesser og resultat

i forretningsprocesser og resultat FOOD KNOW HOW En guide til valg af ERP Bedre transparens i forretningsprocesser og resultat 3 METODER TIL FORBEDRINGER i jeres virksomhed 18 KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv Best in class Eksperternes

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer EG www.eg.dk Hvor trykker skoen egentlig? Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens sammensætning er stigende fra

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

INVITATION. Spar tid og bliv mere effektiv med en mobil løsning - kom til seminar og hør om de forretningsmæssige fordele

INVITATION. Spar tid og bliv mere effektiv med en mobil løsning - kom til seminar og hør om de forretningsmæssige fordele INVITATION Spar tid og bliv mere effektiv med en mobil løsning - kom til seminar og hør om de forretningsmæssige fordele Mobile løsninger kan forandre virksomhedens måde at arbejde på Nu kan du tage de

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kvalitetsseminar At sætte en standard, der skaber værdi Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Udfordringer Store krav til kontrol og styring Sværere at skabe overblik over sager og medarbejdere

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Med fokus på jeres virksomhed HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere