omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder"

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager med Skab vækst i virksomheden, trin for trin!

2 4 trin til at skabe OMSÆTNINGSVÆKST Trin 1: Udvikle fleksible forretningsprocesser med indbygget hastighed og agilitet for at skabe et bedre udgangspunkt for at udnytte markedsmulighederne Trin 2: Udvikle beslutningskapacitet i realtid for at opnå en mere reaktionsdygtig leverancekæde Trin 3: Skabe forbedringer i processen til introduktion af nye produkter, som den primære motor bag Trin 4: Skabe en kundedrevet organisation, der kan levere nye service- og løsningsmodeller, der øger Efterspørgslen har aldrig været så vanskelig at beregne som lige nu, og usikkerheden i markedet har påvirket hele udbud- og efterspørgselsmekanismen. Diskrete produktionsvirksomheder skal indrette sig efter længere leveringstider fra leverandørerne, lavere bufferlagre, komprimerede introduktionsforløb for nye produkter og andre faktorer. For at klare sig godt i det moderne, hastigt omskiftelige marked og skabe en stabil vækst i omsætningen er det vigtigt for de diskrete produktionsvirksomheder at investere i det rigtige AGILE VIRKSOMHEDER Vi introducerer RapidValue forretningsprocesmodellering - en løsning, der er fuldt integreret med den førende ERP-løsning, Microsoft Dynamics AX. miks af leadership, forretningsproces og teknologisk kapacitet. Denne guide til diskret produktion er udarbejdet, som et både hurtigt og effektivt referenceværktøj til ledelsen, der giver en viden om, hvordan man kan kickstarte i fire enkle trin, der er lette at implementere. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus teknologi og servicetilbud kan understøtte processen. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod øget omsætningsvækst, og vi ser frem til eventuelt at bidrage, som en betroet ressource og partner. Løsningen opfylder op til 80 % af produktionsvirksomhedernes forretningskrav i standardløsningen. Columbus Manufacturing har undersøgt bedste praksis inden for fremstillingsprocesser og indbygget dem i Microsoft Dynamics AX, så virksomhederne kan udnytte løsningen fuldt ud og sikre en hurtigere tilbagebetaling af investeringen. Hvordan kan RapidValue bidrage til at øge indtægtsstigningen? Hurtig udrulning af en komplet AX2012-løsning (programmer, processer, procedurer, parametre) Markant hurtigere og billigere udrulning i flere forretningsenheder Fleksibel tilpasning af forretningsmodel til lokale forhold Mindre træk på ledelse og nøgleaktører under implementering Uddannelse med fokus på indlæring af grundlæggende principper for at drive virksomheden fra dag ét Mulighed for at udvikle og implementere nye forretningsmodeller hurtigt RapidValue muliggør hurtigere og billigere udrulning af AX2012, og I får fleksible værktøjer til opbygning og implementering af nye forretningsmodeller Læs mere om RapidValue på

3 1: Produktionen hos Kamstrup, Produktionsmiljøet hos Thorlabs, Inc., Indbyg fart og agilitet i fleksible foretningsprocesser for bedre at skabe et godt udgangspunkt for at udnytte markedsmuligheder Mange diskrete produktionsvirksomheder er i dag bundet af ufleksible og forældede forretningsprocesser og støttesystemer. For at gribe og udnytte markedsmulighederne i de moderne foranderlige markeder er det afgørende for diskrete produktionsvirksomheder at reagere hurtigt og understøtte forandringsprocesserne med fleksible og tilpasningsvenlige systemer. Et nyt produkt, et nyt geografisk marked, et nyt partnerskab eller et nyt kundeservicetilbud udgør alle muligheder, hvor de diskrete produktionsvirksomheder kan øge omsætningen, men alle mulighederne kræver underliggende støttesystemer for at kunne udnyttes. Hos de førende diskrete produktionsvirksomheder er den type støttesystemer ofte en del af det overordnede ERPsystem og sikrer automatisering af forretningsprocesserne, der muliggør både standardisering og fleksibilitet. Gennem automatisering muliggøres modellering, visualisering og test af forretningsprocesserne, før de rulles ud. Den metode giver de diskrete produktionsvirksomheder mulighed for at standardisere men også tilpasse processerne hurtigt, når nye bedste praksis-procedurer viser sig. Dermed kan de diskrete produktionsvirksomheder hurtigt indbygge regeloverholdelse i forretningsprocesserne og sikre, at beslutningstagerne har den rigtige information til rette tid. Det er afgørende for at skabe gode resultater og må ikke springes over, når virksomheden skal gennemføre procesændringer. For hurtigt at indføre metoder til effektiv forbedring af forretningsprocesser tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Modellerer og visualiserer forretningsprocesser ved hjælp af automatiserede værktøjer Standardiserer forretningsprocesser på tværs af arbejdssteder og afdelinger Indbygger nye bedste praksis-regler i forretningsprocesserne, når de opstår Workflow og alarmer I Dynamics AX kan den enkelte bruger definere regler for, hvilke alarmer der skal opsættes, når givne betingelser eller hændelser indtræffer. For eksempel vil salgschefen gerne vide, når en pris ændres, lagerchefen ønsker en påmindelse tre dage før større leverancer, og indkøberen vil gerne have en meddelelse, hvis en leveringsdato overskrides. Alarmer eller påmindelser kan opsættes, så brugeren automatisk modtager en , når situationen indtræffer. Som næste skridt omfatter Dynamics AX en indbygget workflowmotor, der gør det muligt at kortlægge forretningsprocesser og opsætte handlinger tilknyttet til dem, ved at man tildeler opgaver og godkendelseshandlinger til de relevante brugere i virksomheden. Det enkelte workflow defineres med et træk og slip-værktøj til udarbejdelse af flowdiagrammer, og der opsættes regler for, hvem opgaven skal tildeles, tidsfrister, eskaleringsprocedurer og automatiske handlinger. Når workflowprocesserne implementeres, sender de automatisk opgaver til brugerne, så forretningsprocesserne effektiviseres, og brugerne får en detaljeret indsigt i forretningsprocedurernes afvikling. > > Hvor lang tid tager det hos jer at udrulle nye best practice-procedurer i hele organisationen? Rapporter og analyser De fleste ledere vil være enige i, at værdien af business intelligence ikke kan undervurderes. Men værktøjerne til behandling af business intelligence har traditionelt været komplicerede at udrulle og krævet et dybtgående kendskab til strukturen i de underliggende data og dermed også ofte dyr konsulentbistand. Initialomkostningerne for værktøjerne har været høje. Derudover er det sædvanligvis også nødvendigt at gennemføre undervisning af slutbrugerne, før de kan bruge værktøjerne. Og slutresultatet? Business intelligence-værktøjer tilbydes til en håndfuld brugere i virksomheden og dækker et lille udsnit af virksomhedens oplysninger, normalt kun salgsanalyse. Microsoft har en anderledes tilgang til Business Intelligence. I Dynamics AX får alle brugere (under hensyntagen til sikkerhedsbegrænsninger) adgang til en fuld suite af prædefinerede målepunkter og indikatorer, der dækker bredt på tværs af systemet. Brugerne kan oprette sikre rapporter med træk og slip-udarbejdelse og få vist key performance indicators (KPI'er) direkte som management dashboard-visning (kaldet Role Centres). De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 25 % større sandsynlighed for at kunne indbygge workflow og alarmer i standardiserede forretningsprocesser end virksomheder, der ikke er så langt i processen. 4 5

4 2: Toilet fremstillet hos Pressalit, Printløsninger fra Mueller Martini, Gadelamper produceret af Urbis, Producér beslutningskapacitet i realtid for at opnå en mere reaktionsdygtig leverancekæde Med fastlagte rammer for at definere, standardisere og forbedre de eksisterende forretningsprocesser skal de diskrete produktionsvirksomheder dernæst finde frem Beslutningstagning i realtid starter med dataindsamling og datamodeller. De førende diskrete produktionsvirksomheder har en etableret og standardiseret datamodel til automatisk Synlighed i leverancekæden Hvis en virksomhed fremstiller et komplekst produkt med mange niveauer i materialelisten, er det ikke overraskende, at det somme tider kan være svært at spore, præcis hvad der sker, og hvor der forekommer forsinkelser. Særligt med den øgede kompleksitet, der omfatter underleverancer og leverandørstyret lager, måske hvor nogle processer følger Kanban principper. Torsten Lytken Infrastructure Systems Director Thorlabs, Inc. vækst gennem ERP-implementering I vores branche kommer omsætningsvækst til, hvordan de kan begynde at træffe bedre beslutninger. For at træffe bedre beslutninger er det vigtigt at give den rette beslutningstager den rigtige information, på det rigtige tidspunkt. For at kunne nå dette mål skal de diskrete produktionsvirksomheder kunne spore og reagere på uoverensstemmelser i realtid, når de optræder. Det er indsamling af produktion-, leverancekæde-, udvikling- og kundedata med mere. Data indlæses i det overordnede ERP-system for at sikre, at data holdes opdateret, og efterfølgende kan indgå i virksomhedens dashboards med Business Intelligence-systemer, som er integreret med ERP. Den anden faktor ved beslutningstagning i realtid Dynamics AX omfatter funktioner, der kan give fuld gennemsigtighed med hensyn til, om komponenter og delkomponenter er tilgængelige, leveringstider og ressourcekrav. Alle oplysningerne tilbydes også i form af et Gantt-kort med tidslinje, så brugeren opnår en lang bedre synlighed end tidligere. Kapacitetskrav er indarbejdet i tidslinjen, så i tilfælde, hvor de begrænser leveringsfristerne, kan de også ses. fra ny teknologi og innovation. Det kan ske via overtagelser men også via en unik udvikling- og produktinnovationsplatform, der understøtter crowd sourcing og vidensopsamling i vores egen organisation og fra andre interessenter i forsyningskæden. I vores tilfælde er begge alt for ofte tilfældet, at diskrete produktionsvirksomheder er de målemetoder, der anvendes. Det er vigtigt at forstå strategier afhængige af en stærk og centraliseret baserer sig på bagudskuende rapporter, hvor der er anvendt virksomhedens resultater set i bakspejlet, men også hvad der ERP-implementering. forældede data og uaktuelle indikatorer. kan drive forbedringer i den fremtidige omsætningsvækst. Gode indikatorer for omsætningsvækst kan være leverancekædemål såsom On Time og Complete Shipments eller produktionsmål såsom Overall Equipment Effectiveness. Ur fremstillet af Georg Jensen, For hurtigt at forbedre beslutningstagningen i realtid tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer indsamling af data fra hele organisationen Anvender en standardiseret datamodel til dataopsamling Fokuserer på at måle og rapportere ud fra centrale indikatorer > > Hvor lang tid tager det for jer at registrere og reagere på et brud i leverancekæden? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 50 % større sandsynlighed for at kunne måle produktionens præstationsniveau i realtid end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. 6 7

5 Styringsenhed produceret af Sevcon, 3: Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Pumper fremstillet af MetPro, Skab forbedringer i processen til introduktion af nye produkter som den primære motor bag En af de diskrete produktionsvirksomheders vigtigste strategier til at øge omsætningen er at introducere nye og innovative produkter på markedet. Desværre sætter det både udvikling, produktion og forsyningskæde under voldsomt pres, når man ønsker en hurtig markedsintroduktion af nye produkter. Hvis de rigtige samarbejdsværktøjer og -processer ikke er implementeret til at understøtte grupperne, er det vanskeligt at opnå en høj operationel effektivitet. Et nyt produkt indebærer ændringer i produktionsprocesser, råvarespecifikationer, kvalitetsinspektioner og andre processer. Hvis grupperne i værdikæden ikke kan gennemføre ændringsprocesserne i samme takt, fordi der benyttes traditionelle værktøjer, som eller egenprogrammerede databaser, vil resultatet uundgåeligt være mange bekostelige fejl. For at opnå et bedre samarbejde mellem grupperne og strømline markedsmodningen af nye produkter skaber de diskrete produktionsvirksomheder først og fremmest sammenhæng mellem PLM- eller CAD/CAM-løsninger og ERP. På den måde sikrer man, at alle grupper arbejder ud fra den samme udgave af sandheden, og at det er let at udveksle data mellem grupperne undervejs i processen. Med et effektivt samarbejde mellem udvikling, produktion og leverancekæde ved markedsintroduktion af nye produkter får de diskrete produktionsvirksomheder et godt udgangspunkt for at udnytte nye markedsmuligheder og skabe vækst i omsætningen. For hurtigt at effektivisere produktintroduktioner tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer ændringsprocesserne i udviklingen Integrerer PLM- og ERP-systemerne for at sikre én version af sandheden i produktdata Skaber et lukket feedbackkredsløb mellem produktion og udvikling PLM-/CAD-integration Den tid, der medgår til at gennemføre en produktionsændring i virksomheden, forsinker markedslanceringen over for kunderne og medfører øgede omkostninger. Ved at integrere forretningssystemet med applikationer til PLM og produktdatastyring kan virksomheden strømline ændringsprocesserne og dermed reducere omkostningerne og sikre en hurtigere og bedre styret respons på efterspørgslen. Integration af forretningssystemet med CAD-systemerne muliggør styklister i flere niveauer, der kan importeres direkte i virksomhedssystemet, så man dermed reducerer omkostningerne og gør planlægningsværktøjerne umiddelbart tilgængelige. Med Connectivity Studio kan virksomhederne definere og vedligeholde interface eller forbindelser mellem Microsoft Dynamics AX og andre interne eller eksterne systemer, hvilket giver mindre proprietær udvikling, højere genanvendelsesgrader, lavere omkostninger og færre fejl. > > Hvor længe tager det i jeres organisation at implementere et nyt design i produktionen? Længere end I ønsker? > > Hvor meget er jeres virksomhed i stand til at øge markedsandelen gennem nye produktintroduktioner? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder overholder målsætningerne ved introduktion af nye produkter næsten dobbelt så ofte som virksomheder, der ikke er så langt i processen (94 % mod 49 % af gangene). Citat: en kunde hos Columbus KUNDEFOKUS SOM DRIVKRAFT BAG VÆKST Vi ønsker at skabe vækst gennem et øget kundefokus. Det indebærer en differentiering af vores produkter, og at vi skal styrke vores evne til hurtigt at levere produkter med en høj konfigurations- og udviklingsandel til vores kunder. Varmekanaler produceret af Exheat, 8 9

6 4: Væskehåndteringssystemer produceret af Aliaxis, Baneanlæg produceret hos Progress Rail, Møbler produceret af Orangebox, Skab øget omsætningsvækst med en kundedrevet organisation, der kan levere nye service- og løsningsmodeller I de første tre trin har vi haft fokus på at skabe omsætningsvækst ved at styrke økonomi, forsyningskæde, Samkobling af produkter og ekstra serviceydelser med levering, som komplette løsninger er en af de vigtigste Evne til at levere som forventet I kundeservice kan en vigtig faktor være at afstemme forventningerne med kunden, navnlig vedrørende leveringsdatoer. Under behandling af salgsordren kan brugeren hurtigt fastslå, om det er muligt at opfylde kundens krav inden for de tidsfrister, de forlanger. Hvis der er mangel på kapacitet eller materialer, bliver det angivet straks, og endnu mere vigtigt sammen med den dato, hvor ordren kan leveres. Rakesh Kumar, Manufacturing Product Director, Microsoft FORSTÅ KUNDENS BEHOV Det drejer sig om at forstå kundens behov agile forretningsprocesser og udvikling. I mange diskrete produktionsvirksomheder er det sidste og vigtigste trin for at skabe omsætningsvækst at gennemføre forandringer over mod en mere kundedrevet organisation. I dag er kunderne mere krævende end nogensinde før, og det stiller virksomhederne over for både udfordringer og muligheder. Hvis de diskrete produktionsvirksomheder ikke kan løfte udfordringen, vil de opleve, at kunderne kræver mere gennemsigtighed, mere samarbejde, hurtigere leveringstider og højere kvalitet i produkterne, uden at virksomheden kan leve op til kravene. De diskrete produktionsvirksomheder, som evner at løfte udfordringen, vil være i stand til at vinde en større andel af nøglekundernes forretning og blive deres betroede partnere. De vil også få mulighed for at udvikle nye produkter til kunderne ud over de traditionelle produkter, for eksempel nye serviceprodukter. tendenser for at skabe omsætningsvækst i de diskrete produktionsindustrier. Strategien kan imidlertid kun lykkes i de diskrete produktionsvirksomheder, der allerede har opnået en vis modenhed i den interne drift, og som har gennemført de første tre trin med succes, som beskrevet her i guiden. For hurtigt at komme i gang med at skabe en kundedrevet organisation tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Integrerer data, så de dækker både kundeservice og resten af virksomheden Finder nye muligheder og forretningsmodeller, der kan koble serviceydelser eller løsninger sammen med de traditionelle produkter Hvis brugeren har brug for nærmere detaljer, giver systemet fuld gennemsigtighed med hensyn til, om komponenter og delkomponenter er tilgængelige, leveringstider og ressourcekrav. Alle oplysninger tilbydes også i form af et Gantt-kort med tidslinje, så brugeren opnår en lang bedre gennemsigtighed end tidligere. Service Management I nogle virksomheder kan muligheden for at yde eftersalgsservice repræsentere en lige så stor indtjening som det oprindelige produktsalg. Dynamics AX omfatter et service management-modul, der giver mulighed for at styre servicekontrakter med hensyn til omfang, SLA'er, fakturering og kontraktfornyelse. En kontrakt kan omfatte planlagte eller forebyggende vedligeholdelsesopgaver ud over reparationsarbejde. Værktøjerne understøtter planlægning af teknikertid, styring af reservedele og lager, registrering af omkostninger, diagnosticering og fejlanalyse osv. Omkostninger styres og registreres i forhold til budget, og indbyggede måleredskaber sikrer viden om problemtyper, årsag og løsning, opfyldelse af service level og målopfyldelsesgrad. og være i stand til at opfylde dem bedre end konkurrenterne. > > Betragter I jeres serviceprodukter, som omkostninger eller indtjeningsmuligheder? > > Har jeres virksomhed været i stand til at skabe vækst i omsætningen ved at fokusere på at levere komplette løsninger til kunderne i stedet for enkeltstående produkter? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 50 % større sandsynlighed for at have transparens i realtid mellem produktion og kundeordrer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen

7 Læs også vores andre guider Guide 1: Forbedring af driftseffektivitet Guide 3: "Forbedring af samarbejdet i leverancekæden" Guide 4: Forbedring af kvalitetskontrol og overholdelse af branchenormer" Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80 % af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. To-Increase, der er global ISV og en division af Columbus, har udviklet softwareløsninger af høj kvalitet til produktionsvirksomheder siden Divisionen tilbyder i dag en omfattende portefølje af tilpassede moduler og branchespecifikke løsninger, der nedbringer implementeringstid og -omkostninger og samtidig forbedrer virksomhedsdriften. Kunder over hele verden benytter den brede portefølje af softwaremoduler med det mål at forbedre virksomhedens resultater og dermed aktionærværdien. Den fulde Columbus løsning omfatter procesmodellering af bedste praksis-standard med RapidValue, den førende ERP-løsning med Microsoft Dynamics AX, specialudviklede produktionsmoduler fra vores softwaredivision To-Increase og den afprøvede implementeringsmetode SureStep+. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af effektivitet og resultatskabelse i produktion- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsningssæt med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase Business Process Modeling RapidValue COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Læs mere på Adresse: Icon Business Centre, Lake View Drive Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DT United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Internet:

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav MANUFACTURING KNOWHOW Guide 4 Forbedret kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Læs mere

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre.

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre. MANUFACTURING KNOW HOW Fire trin til at anvende it til at forbedre Driftseffektivitet Præcise Forecast og budgetter Øget gennemsigtighed i leverancekæden Lageroptimering med LEAN Højere effektivitet i

Læs mere

samarbejde i leverancekæden

samarbejde i leverancekæden MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed REAL WORLD Del 3 Case 13-15 STYRING AF KUNDEKRAV Indfri kundernes forventninger Håndtering af klager og relaterede omkostninger Serviceprodukter som ny forretningsmulighed Styring af garantisager STYRING

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM INDLÆG 03 DYNAMICS CRM Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM Christian Cletus 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX

Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX INDLÆG 13 DYNAMICS AX Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX Jan Irring Larsen 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Jan Irring Larsen Uddannelse Rolle Certificeringer Civilingeniør

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Kundernes syn på bilen forandrer sig

Kundernes syn på bilen forandrer sig Fast Track-løsning Thomas Møller Sørensen Kundernes syn på bilen forandrer sig 2 De nye spillere i branchen Over 1,700 Start-Ups Are Disrupting The Automotive Industry 3 Den traditionelle værdikæde Fra

Læs mere

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV.

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. ItemPlanning ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. Hvornår kan I levere og hvor mange? Fuldt overblik med simulation, forecasting og præcise beregninger til virksomhedens salgs-

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt MES (Manufacturing Execution System) til planlægning og styring af produktionsordrer, som papirløst understøtter fordelingen af arbejdet på

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden?

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Søren Merit 10. september 2009 De sorte skyer er ikke drevet væk Kunderne sparer Det er sværere end nogensinde at konkurrere

Læs mere

Numeric Data Platform

Numeric Data Platform Numeric Data Platform Fleksibel indsamling og deling af data Centrale og decentrale BI-løsninger Business Intelligence løsninger kan typisk opdeles i dels centraliserede data warehouse systemer med tilhørende

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

LØS DE ORGANISATORISKE UDFORDRINGER VED OVERSÆTTELSE. Introduktion til ondemand af Lionbridge

LØS DE ORGANISATORISKE UDFORDRINGER VED OVERSÆTTELSE. Introduktion til ondemand af Lionbridge LØS DE ORGANISATORISKE UDFORDRINGER VED OVERSÆTTELSE Introduktion til ondemand af Lionbridge Alle virksomheder kæmper med oversættelse Det er ikke kun din organisation. De fleste virksomheder kæmper med

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Klargjort af IBM Microsoft Solution Practice Canada

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Klargjort af IBM Microsoft Solution Practice Canada IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM Klargjort af IBM Microsoft Solution Practice Canada Introduktion Løsningen Ressourcekrævende brancher som f.eks. dagligvarer og professionelle tjenester

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics

Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics Transformér automatiske virksomhedsprocesser og medarbejdernes produktivitet med Microsoft Dynamics og Microsoft Cloud TJENESTER DRIFT REGNSKAB SALG Hold

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA ITEMPLANNING IVD Interaktiv Varedisponering IVD til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt system til vare- eller stykliste varedisponering og simulering i handels- og produktionsvirksomheden De

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere