UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 H ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat Ole Østergaard) afsagt sålydende D O M: Indledning og påstande Sagen vedrører spørgsmålet, om Neoprocess A/S (Neoprocess) ansættelse af IT-konsulenterne Niels Kodal og Kenneth Minck er en overtrædelse af et ansættelsesforbud aftalt mellem Neoprocess og WM-data Danmark A/S (WM-data), og om en eventuel overtrædelse af forbuddet skal udløse betaling af konventionalbod. WM-data har nedlagt påstand om, at Neoprocess betaler kr. med tillæg af rente i henhold til renteloven fra 24. juli 2005, subsidiært med tillæg af procesrente fra den 16. august 2005.

2 - 2 - Neoprocess har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder WM-data er en svenskejet, børsnoteret virksomhed med ca. 750 medarbejdere i Danmark. Virksomheden indgår i WM-koncernen, der tillige er repræsenteret i Sverige, Norge og Finland. Virksomheden beskæftiger sig med levering af ITkonsulentydelser, herunder softwareudvikling og tilpasning blandt andet inden for Microsoft Business Solutions økonomiprogram Axapta. Neoprocess er en dansk IT-konsulentvirksomhed, der leverer konsulentydelser inden for blandt andet Axapta. Virksomheden er beliggende i Odense og har 21 ansatte. Den 13. oktober 2004 indgik WM-data og Neoprocess en konsulentrammeaftale, som dækkede konsulentydelser leveret af WM-data til Neoprocess. Standard konsulentvilkårene til aftalen indeholdt en konkurrenceklausul, hvoraf blandt andet fremgår: Konkurrenceklausul Kunden [Neoprocess] forpligter sig til, ikke uden WM-datas samtykke, aktivt at ansætte eller på anden måde tilknytte WM-datas konsulenter. Nærværende bestemmelse gælder indtil 12 måneder efter en DelAftales ophør. I tilfælde af overtrædelse af nærværende bestemmelse, betaler Kunden WM-data en konventionalbod på kr ,- per gang. Sådan konventionalbod forfalder til umiddelbar betaling. Samme dag blev der indgået en delaftale om et konkret samarbejde mellem parterne om levering af IT-konsulentydelser vedrørende Microsoft-programmet Axapta til kunden Carefarm A/S i Odense. Af delaftalens punkt 3 fremgår blandt andet: 3. Eventuel beskrivelse af rammerne for leverancen Projektet omfatter leverance af Axapta projekt til Carefarm A/S, Odense. WM-data er underleverandør til Neoprocess A/S på dette projekt, som henholdsvis leverandør af konsulenter til udvalgte områder, samt hele udviklingsopgaven for så vidt disse foregår i Axapta.

3 - 3 - Fra WM-data varetages håndteringen af denne opgave af Mikkel Schausen som salgsansvarlig og Kim J. Nielsen som teamleder. Følgende konsulenter er tilknyttet projektet: Karsten Boelsmark Jensen Kim Nielsen Bo Jørgensen Følgende udviklere er tilknyttet projektet: Udpeges senere... Konkurrenceklausul: WM-data og Neoprocess forpligter sig til ikke at ansætte hinandens medarbejdere uden modpartens accept, i hele aftalens løbetid og herefter ikke indtil 12 måneder efter aftalens ophør. Den 3. maj 2005 blev der indgået en ny delaftale indeholdende mindre ændringer blandt andet vedrørende timeafregning og kørsel. Desuden blev det i aftalens punkt 3 tilføjet, at Kaspar Hasson var udpeget som udvikler. Der blev ikke foretaget ændringer vedrørende konkurrenceklausulen. Parterne er enige om, at hverken Niels Kodal eller Kenneth Minck arbejdede på Carefarm-projektet. I januar 2005 søgte Neoprocess gennem et rekrutteringsbureau nye medarbejdere. Lars Bøgebjerg, en medarbejder hos WM-data, reflekterede på annoncen. Da Neoprocess blev opmærksom på Lars Bøgebjergs ansættelsesforhold, kontaktede administrerende direktør i Neoprocess, Søren Skovbølling, salgschef Mikkel Schausen hos WM-data, for at få virksomhedens accept af, at man trods det aftalte ansættelsesforbud, kunne ansætte den pågældende. Mikkel Schausen henviste Søren Skovbølling til divisionsdirektør Anker Pallesen, der i en af 28. januar 2005 meddelte sit samtykke under nærmere angivne betingelser. Den 8. juni 2005 købte WM-data med virkning fra den 10. juni 2005 Axaptadivisionen i IT-virksomheden Munk IT A/S (Munk IT). Munk IT var beliggende i Odense. Af overdragelsesaftalen fremgår blandt andet, at aktiviteten omfatter 24 medarbejdere, hvis navne fremgår af et bilag til aftalen. Niels Kodal og Kenneth

4 - 4 - Minck var anført på dette bilag. Af aftalens pkt. 9 fremgår, at de i bilaget nævnte medarbejdere overtages af WM-data pr. overtagelsesdagen Den 9. juni 2005 blev der afholdt informationsmøde i Odense, hvor medarbejderne hos Munk IT blev orienteret om overdragelsen og dennes betydning for deres ansættelsesforhold. Det blev herunder oplyst, at medarbejderne i fremtiden skulle arbejde i Kolding. I et brev af 9. juni 2005 rettede Kenneth Minck henvendelse til Søren Skovbølling. Af brevet fremgår blandt andet : Ansøgning om ansættelse hos Neoprocess Hej Søren. I fortsættelse af vores tidligere samtaler omkring ansættelse hos Neoprocess vil jeg gerne henvise til det mundtlige tilbud I gav mig tilbage i april 2005 og som du bekræftede telefonisk i slutningen af maj. Som du sikkert er bekendt med, så har Munk IT solgt sin Axapta-division til WM Data. Det betyder for det første, at jeg fremover ville skulle arbejde i Kolding og for det andet vil jeg hellere arbejde i en mindre organisation, hvor jeg kan være med til at påvirke og udvikle virksomheden. Derfor vil jeg gerne ansøge om en stilling som Axapta-konsulent/-arkitekt hos Neoprocess.. Jeg har brug for en hurtig afklaring, da jeg skal melde tilbage til WM Data og Munk IT inden månedens udgang. Jeg har allerede aftalt møde med WM Data for at høre hvad de kan tilbyde og vil i den forbindelse gerne mødes med dig for at have det komplette overblik før jeg beslutter mig endegyldigt Den 10. juni afholdt administrationschef hos WM-data Ole Ulsøe et møde i Kolding med medarbejderne fra Munk IT. I brev af 12. juni 2005 skrev Niels Kodal følgende til Heine Krog Iversen, der var den anden direktør i og medejer af Neoprocess: Job hos NeoProcess Hej Heine. Da vi sidste gang afholdt pokeraften sagde du, at I stadig ville have brug for flere udvikler-ressourcer i den næste periode. Kan jeg komme i betragtning til et disse jobs?

5 - 5 - Vi har lige fået at vide i torsdags, at vi fra på onsdag i næste uge skal til at arbejde hos WM Data i Kolding. Munk IT har solgt hele vores division til WM og vi kommer til at høre til Kolding. Det har jeg ikke lyst til, så jeg vil meget gerne ansøge om en stilling som udvikler hos NeoProcess. Jeg vil meget gerne komme til en personlig samtale indenfor de nærmeste dage, da jeg har brug for at vide, hvor jeg står, da jeg gerne vil kunne meddele WM om jeg er med eller ej. Hvis vi kan blive enige om en aftale vil jeg meget gerne med på jeres stjernehold. I brev af 23. juni 2005 opsagde Niels Kodal sin stilling overfor WM-data. I enslydende breve modtaget hos WM-data den 24. juni 2005 og hos Munk IT den 27. juni 2005 opsagde Kenneth Minck sin stilling. Det er ikke oplyst, hvornår Niels Kodal og Kenneth Minck indgik endelig aftale med Neoprocess, men der er enighed om, at det skete efter den 12. juni 2005 og inden den 17. juni Forklaringer Anker Pallesen har forklaret, at han har været ansat i WM-data i 13 år, de seneste år som divisionsdirektør. Konsulentrammeaftalen er en standardaftale, der har været i brug de sidste 5 år. I hans division er der 300 samarbejdspartnere, som har skrevet under på en standardkontrakt indeholdende et ansættelsesforbud, som gælder samtlige medarbejdere i WM-data. Konventionalboden er ligeledes sædvanlig. Grunden til, at man har sådanne aftaler, er, at man ønsker at forhindre, at WM-datas samarbejdspartnere prikker deres medarbejdere. WM-data er en vidensvirksomhed, som kun er noget værd i kraft af sine medarbejdere. Udgifterne til rekruttering af en ny IT-konsulent udgør ca kr. Hertil kommer, at en nyansat sjældent har den fornødne viden, navnlig om kunderne, og derfor skal oplæres. I den første tid kan der derfor ikke kræves fuld betaling for konsulentens arbejde hos kunden. Den 8. juni 2005 købte WM-data Axapta-divisionen hos Munk IT. Han var med til at forhandle overdragelsesaftalen, og under forhandlingerne blev både Niels Kodal og Kenneth Minck nævnt, da de var nogle af de dygtigste og mest attraktive medarbejdere hos Munk IT. Samme dag havde han et møde med nogle Munk-

6 - 6 - medarbejdere, herunder Kenneth Minck, som skulle være ambassadører for WM-data i forbindelse med overtagelsen af Munk IT. Kenneth Minck gav da udtryk for, at han ville med. Den 9. juni 2005 blev der afholdt orienteringsmøde for medarbejderne, hvor de fik at vide, at hvis de ikke ønskede at komme med WM-data til Kolding, var det i orden. Der var ikke tale om, at man ville tvinge dem. Han ringede samme aften til Søren Skovbølling og fortalte om overtagelsen af Munk IT. Stemningen var god under samtalen. Han har samarbejdet med Søren Skovbølling længe. Søren Skovbølling sagde, at WM-data havde gjort en dårlig handel, og at Munk IT s kunder og medarbejdere ville forsvinde. Han gav ikke under samtalen overfor Søren Skovbølling udtryk for, at det ville være i orden, hvis Neoprocess ansatte medarbejdere omfattet af overdragelsen. Han kan have sagt, at det var indkalkuleret i prisen, at nogle medarbejdere ville forsvinde. Han kan ikke huske, at Søren Skovbølling skulle have sagt, at medarbejdere fra Munk IT var på vej over til Neoprocess. Den 10. juni blev der holdt et møde i Kolding med medarbejderne. De medarbejdere, der ikke ville med over, ville få deres sædvanlige opsigelse. I januar 2005 havde man accepteret, at Neoprocess ansatte Lars Bøgebjerg, der da var ansat hos WM-data. Søren Skovbølling var bekendt med, at accepten ikke var udtryk for en generel tilladelse til, at Neoprocess kunne ansætte WM-datamedarbejdere. På baggrund af forløbet i januar var Søren Skovbølling endvidere bekendt med, at henvendelse skulle ske til ham i lignende situationer. Søren Skovbølling har forklaret, at han stiftede Neoprocess sammen med Heine Krog Iversen i august Han ejer nu 100 % af aktierne, men Heine Krog Iversen var medejer i juni sidste år. Der har været kraftig vækst i virksomheden, og de har rekrutteret medarbejdere igennem hele perioden. I maj 2005 indgik de en ny delaftale vedrørende Carefarm-projektet. Baggrunden for den nye aftale var, at de medarbejdere, WM-data stillede til rådighed for projektet, ikke havde de fornødne kompetencer. Ansættelsesforbuddet i delaftalen er WM-datas standard. Inden indgåelse af aftalen sikrede de sig dog, at den også varetog Neoprocess interesser. Han mener, at ordlyden af den anden delaftale er den samme som af den første. Delaftalen vedrører efter hans opfattelse alene Carefarm-projektet.

7 - 7 - I januar 2005 søgte Neoprocess nye medarbejdere gennem et rekrutteringsfirma. De fik i den anledning en henvendelse fra Lars Bøgebjerg. I forbindelse med forhandlingen om ansættelsen med Anker Pallesen var det vigtigt for ham at understrege, at han ikke havde handlet aktivt i forhold til Lars Bøgebjerg, da man ikke rekrutterer hinandens medarbejdere på et projekt. Han ville sikre sig, at de kunne fortsætte det gode samarbejde med WM-data. Han undersøgte ikke i den forbindelse samarbejdsaftalen og tænkte ikke på ansættelsesforbuddet. Det var vigtigt for Anker Pallesen, at det ikke var en medarbejder fra Carefarmprojektet, som blev ansat af Neoprocess. Det er rigtigt, at Anker Pallesen fortalte ham om købet af Munk IT. Han mener, at han i den forbindelse fortalte Anker Pallesen, at der var medarbejdere og kunder på vej fra Munk IT til Neoprocess. Det er rigtigt, at han sagde, at købet vil smuldre, fordi kunder og medarbejdere allerede var på vej væk. Anker Pallesen svarede hertil, at det var inkluderet i prisen, og at han håbede, at Søren Skovbølling ville opføre sig pænt. I august 2004 var han i dialog med Kenneth Minck, hvor han tilbød ham ansættelse som konsulent hos Neoprocess. Kenneth Minck afslog, da han mente, at Neoproces var for lille en virksomhed. Kenneth Minck blev herefter ansat hos Munk IT. I april 2005 gav de på ny Kenneth Minck et mundtligt ansættelsestilbud. Kenneth Minck ringede til ham den 9. juni 2005 om aftenen, lige efter at han havde talt med Anker Pallesen, og ønskede tilbuddet om ansættelse bekræftet. De holdt på Kenneth Mincks foranledning møde samme aften. Kenneth Minck fortalte, at WM-data havde oplyst, at han havde frist til den 1. juli til at meddele, om han ville arbejde for WM-data. I så fald skulle der udarbejdes en ny ansættelseskontrakt. WM-data havde videre oplyst, at han kunne betragte sig som opsagt, hvis han ikke skrev under på en ny kontrakt inden 1. juli. De indgik ikke om aftenen aftale om ansættelse, men først den 17. juni. Han ved, at Kenneth Minck skulle til møde hos WM-data inden den 17. juni. Ole Ulsøe har forklaret, at han er administrationschef i WM-data. Personaleadministration hører under hans arbejdsområde. De ca. 800 ansatte i WM-data har alle en standardansættelseskontrakt, dog er der for enkelte foretaget mindre justeringer. Han har været med i ca. 10 virksomhedsoverdragelser. Den dag, WM-data købte Munk IT, blev der afholdt et informationsmøde. Han deltog på mødet og informerede blandt andet medarbejderne om standardansættelsesaftalerne i WM-data. Han oplyste endvidere, at der ville blive afholdt

8 - 8 - opfølgningsmøder for medarbejderne. På det efterfølgende opfølgningsmøde blev den enkelte medarbejders vilkår drøftet med en leder. Overtagelsen af Munk IT var speciel, fordi medarbejdernes arbejdssted blev ændret fra Odense til Kolding. De ville ikke tvinge nogen til at flytte med, og han gjorde derfor meget ud af at tydeliggøre for medarbejderne, at de, der ikke ønskede at tage til Kolding, kunne betragte sig som opsagt. Det blev gjort klart for medarbejderne, at de var ansat hos WM-data og ikke hos Munk IT. Kim Nielsen har forklaret, at han i 3 år har været team-chef i WM-data. Han har ansvaret for personale, ansættelser, løn og planlægning. Han var Niels Kodals chef. Han havde møde med Niels Kodal den 10. og 13. juni. På mødet den 13. juni drøftede de Niels Kodals kompetencer, opgaver, efteruddannelse, løn og praktiske forhold. Niels Kodal skulle blandt andet have kompensation for den øgede transporttid, som flytningen til Kolding ville medføre. Niels Kodal sagde ikke noget om, at han ikke ville fortsætte hos WM-data. De blev enige om de fremtidige ansættelsesvilkår. Der blev sendt en ny ansættelseskontrakt samme dag eller dagen efter. Niels Kodal ringede den 15. juni 2005 om morgenen, hvor han havde første arbejdsdag i Kolding. Han opsagde sin stilling, da han havde sagt ja til et job hos Neoprocess og ikke ønskede den daglige kørsel til Kolding. Han var overrasket over, at opsigelsen kom så hurtigt, men han var klar over, at alle medarbejderne hos Munk IT var utilfredse med den forøgede transporttid. Han ringede herefter til Heine Krog Iversen, fordi han ønskede, at Niels Kodal skulle starte så hurtigt som muligt hos Neoprocess, så WM-data ikke skulle bruge ressourcer på at integrere ham i virksomheden. Det var en kort samtale med Heine Krog Iversen, hvor de ikke drøftede ansættelsesforbuddet, som han var bekendt med. Han følte ikke, at han kunne forhindre, at Niels Kodal forlod WMdata. Han ved ikke, om han havde fuldmagt til at acceptere en overtrædelse af ansættelsesforbuddet. På mødet med Niels Kodal den 13. juni oplyste han ikke, overfor hvem Niels Kodal i givet fald skulle sige op. Mikkel Schausen har forklaret, at han er salgschef hos WM-data. Det er ham, der har udfærdiget og underskrevet aftalerne udarbejdet i forbindelse Carefarmprojektet. Neoprocess var løbende på jagt efter nye medarbejdere, og man hæftede derfor delaftalen på den oprindelige samarbejdsaftale for at beskytte WMdatas medarbejdere. De var enige om indsættelsen af ansættelsesforbuddet, hvis formulering blev drøftet med Søren Skovbølling og Heine Krog Iversen. Delaftalen var en præcisering af konsulentrammeaftalen. Den oprindelige aftale blev indgået den 13. oktober 2004, mens en ny delaftale blev indgået den 3. maj 2005, da behovet for konsulenter havde ændret sig. Med formuleringen hinandens medarbejdere i delaftalen, menes der alle medarbejdere, og ikke kun de,

9 - 9 - der arbejdede på det pågældende projekt. Delaftalen er en del af konsulentrammeaftalen, og retsvirkningen af overtrædelse af ansættelsesforbuddet fremgår derfor af konsulentrammeaftalen. I januar 2005 ringede Søren Skovbølling til ham og fortalte, at de via et rekrutteringsbureau var blevet sat i forbindelse med en ansøger fra WM-data, Lars Bøgebjerg. Den pågældende arbejdede ikke på Carefarm-projektet. Da han ikke havde personaleansvar, henviste han Søren Skovbølling til Anker Pallesen. Han gav i den forbindelse udtryk for, at han ikke kunne tage stilling til en sådan henvendelse. Heine Krog Iversen har forklaret, at han var medejer af Neoprocess i sommeren Han hørte om WM-datas overtagelse af Munk IT fra Søren Skovbølling, der havde oplysningerne fra Anker Pallesen. Han blev orienteret samme dag, som overdragelsen fandt sted, eller den næste. Han havde igennem lang tid haft kontakt til Niels Kodal, som han har arbejdet sammen med hos Munk IT. De mødtes blandt andet til pokeraftener. Da Niels Kodal er dygtig, havde han mange gange forsøgt at overtale ham til at lade sig ansætte hos Neoprocess. Niels Kodal ringede til ham kort tid efter, at han var blevet orienteret om salget af Munk IT, og sagde, at der efter salget var sket væsentlige ændringer i hans ansættelse. Han spurgte, om der var mulighed for, at han kunne begynde hos Neoprocess. De afholdt efterfølgende et møde, hvor de hurtigt blev enige om, at Niels Kodal skulle begynde hos dem den 1. august De underskrev en ansættelseskontrakt den samme uge, og det kan godt passe, at de blev enige den 13. juni. Han blev efterfølgende ringet op af Kim Nielsen, som han kendte i forvejen. Kim Nielsen sagde, at Neoprocess havde trukket det længste strå, og ville herefter høre, om de kunne tage Niels Kodal lidt før. De enedes om, at Niels Kodal skulle begynde den 1. juli Han regnede med, at Kim Nielsen, der var blevet præsenteret som chef for Kolding afdelingen, kunne ansætte og afskedige folk. De drøftede ikke samarbejdsaftalen. Niels Kodal fortalte ham, at de fået at vide, at hvis de ikke ønskede at flytte med til Kolding, var de at betragte som opsagt. Han mente derfor ikke, at der kunne opstå nogen konflikt med WM-data.

10 De har ikke haft indflydelse på formuleringen af samarbejdsaftalen, da det var en standardaftale. Der blev efterfølgende lavet en præcisering af aftalen, hvor det hold, der arbejdede på Carefarm-projektet, blev låst fast, så man ikke rekrutterede hinandens medarbejdere. Det var endvidere et mål, at aftalen skulle gøres mere gensidig. Niels Kodal har forklaret, at han arbejder som seniorudvikler hos Neoprocess. Han arbejder hovedsageligt med Axapta-opgaver. Han har arbejdet hos Munk IT, siden han var i praktik der i Han havde kontakt med og kendte flere ansatte hos Neoprocess. Neoproces ville gerne ansætte ham, men han følte, at han havde en forpligtelse over for Munk IT til at blive. Han deltog i informationsmødet den 9. juni 2005 og fik der at vide, at hans arbejdsplads i fremtiden ville ligge i Kolding. Den 10. juni deltog han i et møde i Kolding, hvor de fik oplyst, at hvis medarbejderne ikke inden den 1. juli 2005 havde tilkendegivet, at de ville med til Kolding, så kunne de betragte sig som opsagt. Hans første tanke den 9. juni var, at han nu ville arbejde for Neoprocess. I løbet af weekenden skrev han en ansøgning, og om mandagen ringede han til Heine Krog Iversen. Heine Krog Iversen var interesseret, og de aftalte at mødes om mandagen eller tirsdagen. Dagen efter dette møde opsagde han mundtligt sin stilling over for Kim Nielsen. Samme dag, som han mødtes med Heine Krog Iversen, havde han også et møde med Kim Nielsen, hvor de afstemte forventningerne til en ansættelse hos WMdata, men de aftalte ikke noget, og han fik ikke noget udkast til ansættelseskontrakt. Han sagde til Kim Nielsen, at han overvejede at skifte til Neoprocess. Kim Nielsen blev skuffet over opsigelsen, og de enedes om, at han skulle skifte så hurtigt som muligt til Neoprocess. Han skiftede den 1. juli og skulle forinden afslutte sine opgaver. Han afsluttede opgaverne i Kolding eller ude hos kunderne. Han var forvirret over handlingsforløbet, hvor ingen vidste, om han var opsagt. Han sendte derfor enslydende opsigelser til Munk IT og WM-data. Han overvejede ikke at meddele WM-data, at han betragtede sig som opsagt.

11 Der er ikke mange attraktive jobmuligheder for ham i Odense, da der udover Neoprocess kun er to små IT-huse. Han ville dog også kunne få job hos en kunde. Kenneth Minck har forklaret, at han er produktchef hos Neoprocess. I 2004 blev han ansat hos Munk IT, hvor han arbejdede med Axapta-opgaver. Han har kendt Søren Skovbølling og Heine Krog Iversen siden I maj 2005 talte han med Søren Skovbølling om ansættelse hos Neoprocess. På daværende tidspunkt ville han gerne blive hos Munk IT, men han afviste ikke et senere skifte. Han hørte om overdragelsen af Munk IT den 7. eller 8. juni, idet han deltog i et møde med bl.a. Anker Pallesen, Kim Nielsen og Helge Munk. Tanken var, at han skulle være frontløber for at motivere medarbejderne til ansættelse hos VMdata. Han skulle også udpege 2-3 ansatte, som ikke skulle med over. Den 9. juni var han med til mødet i Odense, hvor salget blev offentliggjort, og den 10. juni deltog han i endnu et møde i Kolding. På dette møde fik de oplyst, at de kunne betragte sig som opsagt, hvis ikke de ville med til Kolding. Den 9. juni kontaktede han Søren Skovbølling. På dette tidspunkt vidste han endnu ikke, hvad WM-data kunne tilbyde, og han sagde derfor til Søren Skovbølling, at han også gerne ville tale med WM-data. De aftalte et møde i den følgende uge, måske den 16. juni. Han deltog inden den 16. juni i et opfølgningsmøde med Kim Wolters fra WM-data, som han meddelte, at han også forhandlede med andre. Han blev ikke tilbudt nogen kompensation for rejsetid, og han fik ikke nogen ny ansættelseskontrakt. Herefter holdt han møde med Søren Skovbølling, og de blev enige om en ansættelsesaftale. Han ved ikke, om han har sagt til Søren Skovbølling, at han var opsagt. Han betragtede sig som værende i opsagt stilling. Umiddelbart efter samtalen ringede han til Helge Munk og herefter til Kim Wolters. Der var ingen, der fortalte ham, hvor han skulle sige op. Han opsagde ansættelsen mundtligt den 16. eller 17. juni over for Kim Wolters og Helge Munk. Han skrev to opsigelser, da han var i tvivl om, hvor han var ansat, og da Kim Wolters ikke havde kunnet fortælle ham, hvem der kunne modtage en opsigelse. Anker Pallesen ringede derefter til ham, og han var til et møde med Anker Pallesen, hvor han blev spurgt om, hvorfor han ikke ville med over i VM-data. Han svarede, at det handlede om afstand og manglende mulighed for kompetenceudvikling. Han blev tilbudt et pænt beløb, hvis han ville blive i VM-data, men han ville ikke føle sig købt. Han vurderede desuden Neoprocess som en mere attraktiv arbejdsplads. Anker Pallesen sagde, at han ville gøre alt for at få ham tilbage.

12 Efter opsigelsen overvejede han, om han skulle arbejde for Munk og nægte at tage til Kolding. Efter råd fra sin organisation valgte han af loyalitetsgrunde at gøre arbejdet færdigt og arbejde i Kolding. Han arbejdede i VM-data regi indtil sommerferien. Der er ikke andre IT-virksomheder i Odense, hvor han ville kunne arbejde. end Neoprocess. Han ville dog kunne få job hos en kunde. Parternes argumenter WM-data har gjort gældende, at konsulentrammeaftalen indeholder et forbud mod, at Neoprocess uden WM-datas samtykke aktivt kunne ansætte eller på anden måde tilknytte WM-datas konsulenter. Dette forbud blev yderligere skærpet ved indgåelsen af delaftalerne af 14. oktober 2004 og 3. maj Ansættelsesforbuddet må, når man sammenholder konsulentrammeaftalen med delaftalerne, fortolkes som gældende alle medarbejdere i de to virksomheder. Aftalerne indeholder således en skærpet loyalitetspligt i kontraktforholdet. Det må afvises, at bestemmelsen om konventionalbod ikke finder anvendelse ved overtrædelse af delaftalens konkurrenceklausul. Det ville være ulogisk, hvis en overtrædelse ikke skulle være sanktioneret. Mikkel Schausen og Heine Iversebn har endvidere forklaret, at delaftalen alene var en præcisering af rammeaftalen. Bestemmelsen om konventionalbod finder derfor anvendelse på alle overtrædelser. Forbuddet i konsulentrammeaftalens bestemmelse gælder ikke kun rekruttering eller headhunting. Neoprocess var ikke bundet af de ansættelsestilbud, de tidligere havde givet Niels Kodal og Kenneth Minck. Det tilbud, som henholdsvis Søren Skovbølling og Heine Krog Iversen gav de to medarbejdere på møderne, var derfor udtryk for en aktiv handling omfattet af forbuddet i konsulentaftalen. De afgivne tilbud havde klar betydning for, at Niels Kodal og Kenneth Minck opsagde deres stilling hos sagsøger. Selvom det var vigtigt for dem at undgå den forøgede transporttid, ville de med stor sandsynlighed have fortsat deres ansættelse hos WM-data, hvis de ikke havde fået tilbudet fra Neoprocess. Søren Skovbølling og Heine Iversen var endvidere bekendt med VM-datas køb af Munk-IT, samt at Niels Kodal og Kenneth Minck ikke havde besluttet sig med hensyn til fortsat ansættelse hos VM-data. Virksomhedsoverdragelsesaftalen omfattede Niels Kodal og Kenneth Minck, hvilket understøttes af forklaringerne fra Ole Ulsøe og Anker Pallesen. Det må afvi-

13 ses, at det var nødvendigt, at medarbejderne i Munk IT positivt skulle give tilsagn om, at de ønskede ansættelse hos WM-data. Udarbejdelsen af nye ansættelseskontrakter var alene udtryk for et ønske om at ensarte de ansattes kontrakter. Niels Kodals og Kenneth Mincks handlinger, blandt andet deres deltagelse i individuelle personalemøder og udførelse af arbejde i Kolding for WM-data, underbygger endvidere antagelsen om, at de var ansat hos WM-data. Medarbejderne skulle give meddelelse til WM-data, såfremt de ikke ønskede at flytte til Kolding, for at de kunne betragte sig som opsagt. Da Neoprocess ansatte Niels Kodal og Kenneth Minck, havde de to medarbejdere imidlertid ikke meddelt, at de ikke ville acceptere flytningen til Kolding, men var tværtimod indgået i drøftelser med WM-data om nye vilkår på individuelle møder. Ingen af dem sad derfor i opsagt stilling, da Neoprocess ansatte dem. Selv hvis det lægges til grund, at Niels Kodal og Kenneth Minck sad i opsagt stilling, da de blev ansat hos Neoprocess, er ansættelsesforbuddet alligevel overtrådt. Efter formålet med bestemmelsen er der ikke grundlag for at fortolke denne indskrænkende til kun at omfatte medarbejdere, der sad i uopsagt stilling. WM-data har endvidere ikke samtykket i ansættelserne. Efter de afgivne forklaringer er det ikke godtgjort, at Kim Nielsen gav afkald på at håndhæve ansættelsesforbuddet i telefonsamtalen med Heine Krog Iversen. Kim Nielsen tog alene stilling til de ansættelsesretlige forhold og havde ikke fuldmagt til at meddele et sådant afkald, hvilket Neoprocess var bekendt med på baggrund af hændelsesforløbet i januar 2005 omkring ansættelsen af Lars Bøgebjerg. Hvis der ikke skal betales konventionalbod, så skal der betales erstatning. Tabet er svært at gøre op. Neoprocess har imidlertid ved sin underskrift på rammeaftalen tiltrådt, at kr. er en rimelig erstatning. Det bestrides, at aftalelovens 36 finder anvendelse, navnlig under henvisning til at der er tale om erfarne forretningsdrivende, og til at ansættelsesforbud med tilhørende konventionalbod er sædvanligt inden for branchen. Til støtte for rentepåstanden gøres det gældende, at boden forfalder til umiddelbar betaling, og at der er givet rentepåkrav, jf. rentelovens 3, stk. 2. Neoprocess har gjort gældende, at delaftalen kun vedrører Carefarm-projektet, og det dermed kun er medarbejdere, der var beskæftiget på dette projekt, der

14 er omfattet af delaftalens ansættelsesforbud. Det er ubestridt, at hverken Niels Kodal eller Kenneth Minck arbejdede på Carefarm-projektet, og forholdet skal derfor afgøres efter rammeaftalens bestemmelser. En overtrædelse af delaftalens ansættelsesforbud vil i øvrigt ikke kunne begrunde et krav om betaling af konventionalbod, da delaftalen ikke selv indeholder bestemmelse om, at overtrædelse udløser en sådan bod, og da delaftalen ikke indeholder en henvisning til rammeaftalens bestemmelse om konventionalbod. Da det som anført er rammeaftalens bestemmelser, der regulerer forholdet, er det kun aktiv rekruttering, der indebærer en overtrædelse af forbuddet. Det er ikke godtgjort, at Neoprocess har handlet aktivt. Tværtimod må det efter forklaringerne og på baggrund af Niels Kodals og Kenneth Mincks skriftlige ansøgninger lægges til grund, at det var Niels Kodal og Kenneth Minck, der efter salget af Munk IT kontaktede Neoprocess. Det gøres videre gældende, at Niels Kodal og Kenneth Minck ikke var ansatte i WM-data og derfor af den grund heller ikke omfattet af konsulentrammeaftalen og delaftalerne. Virksomhedsoverdragelsesloven regulerer ikke det foreliggende problem, da formålet med loven alene er at regulere lønmodtagernes retsstilling. Anvendelsesområdet for virksomhedsoverdragelsesloven skal ikke udstrækkes til at forhindre medarbejdere i at tage ansættelse hos konkurrerende virksomheder. WM-datas påståede ret kan derfor ikke udledes af virksomhedsoverdragelsesloven. Niels Kodal og Kenneth Minck skulle positivt tilkendegive, at de var ansat hos WM-data for at blive omfattet af ansættelsesforbuddet. En sådan positiv tilkendegivelse foreligger ikke. Hvis det alligevel antages, at Niels Kodal og Kenneth Minck var ansat i WM-data som følge af virksomhedsoverdragelsen, må det lægges til grund, at de sad i opsagt stilling. På mødet den 10. juni fik de oplyst, at de ikke var forpligtet til at tåle, at deres arbejdssted blev ændret til Kolding, og at de derfor, med mindre de inden 1. juli 2005 accepterede ansættelse i VM-data, kunne betragte sig som opsagt. Niels Kodal og Kenneth Minck accepterede ikke, og de sad derfor den 10. juni i opsagt stilling. Da de ikke selv havde givet anledning til opsigelsen, følger det af princippet i aftalelovens 38, at ansættelsesforbuddet er uvirksomt. Det må endvidere antages, at WM-data har accepteret ansættelsen af Niels Kodal. Kim Nielsen var bekendt med parternes samarbejdsaftale, og ifølge Heine Krog Iversens forklaring sagde Kim Nielsen, at Neoprocess havde trukket det længste strå, hvilket må forstås som en accept af ansættelsen. Det er ikke godt-

15 gjort, at Kim Nielsen ikke havde den fornødne fuldmagt til at meddele samtykke, tværtimod var han teamchef og havde været med til at udarbejde samarbejdsaftalen. WM-data har ikke dokumenteret at have lidt noget tab ved ansættelsen, hvorfor en eventuel erstatning ville skulle sættes til 0 kr. Hvis alternativet hertil er betaling af en konventionalbod på kr. pr. overtrædelse, vil det medføre et urimeligt resultat, såfremt der gives WM-data medhold i påstanden. Aftalelovens 36 finder anvendelse i erhvervsforhold. En konventionalbod af den påståede størrelse er urimelig, navnlig set i lyset af, at de pågældende medarbejdere ikke arbejdede på det projekt, der var anledningen til, at man indgik delaftalen, at Neoprocess ikke havde foretaget sig noget aktivt for at ansætte de to, og at det for Neoprocess fremstod som tvivlsomt, om de var ansat hos WM-data. Rettens begrundelse og resultat Konkurrenceklausulen i konsulentrammeaftalen fastslår, at Kunden forpligter sig til ikke uden WM-datas samtykke, aktivt at ansætte eller på anden måde tilknytte WM-datas konsulenter. Af delaftalerne fremgår det af punkt 3 under overskriften eventuel beskrivelse af rammerne for leverancerne blandt andet at, Projektet omfatter leverance af Axapta projekt til Carefarm A/S, Odense Følgende konsulenter er tilknyttet projektet: Karsten Boelsmark Jensen, Kim Nielsen, Bo Jørgensen Delaftalerne vedrører efter deres ordlyd specifikt Carefarm-projektet og nævner med navn de medarbejdere hos WM-data, der var tilknyttet projektet. Læst i sammenhæng med konsulentrammeaftalen må det have formodningen imod sig, at man med delaftalerne har tilsigtet at udvide rammeaftalens forbud mod ansættelse af WM-datas konsulenter til at gælde samtlige medarbejdere i de to virksomheder, herunder 800 WM-medarbejdere, uanset deres arbejdsområde. Mikkel Schausens forklaring om, at ansættelsesforbuddet i delaftalerne skulle omfatte alle medarbejdere, er ikke tilstrækkelig til at afkræfte denne formodning. Retten er derfor enig med Neoprocess i, at delaftalernes ansættelsesforbud kun omfatter de medarbejdere, der arbejdede på Carefarm-projektet. Niels Kodal og Kenneth Minck arbejdede ikke på Carefarm-projektet. Om ansættelsen af dem kan udløse betaling af konventionalbod, skal derfor afgøres efter

16 konsulentrammeaftalens konkurrenceklausul. Rammeaftalens ansættelsesforbud er derfor kun overtrådt, hvis Neoprocess aktivt har ansat Niels Kodal og Kenneth Minck. 2 dommere - Claus Jepsen og Claus Thorsgaard Larsen: Den omstændighed, at Neoprocess efter at være blevet bekendt med WM-datas overtagelse af medarbejderne hos Munk IT, indgik i forhandlinger med to medarbejdere herfra og fremsatte tilbud om ansættelse, udgør en aktiv ansættelse, også selvom forhandlingerne fandt sted på baggrund af en henvendelse fra medarbejderne. De pågældende medarbejdere var som følge af aftalen om virksomhedsoverdragelse ansat hos WM-data fra den 10. juni 2005, og det var ikke nødvendigt for at etablere et ansættelsesforhold, at medarbejderne positivt gav tilsagn om, at de ville arbejde for WM-data. Neoprocess var endvidere bekendt med, at de to medarbejdede samtidig forhandlede ansættelsesvilkår med VMdata og først kunne anse sig for opsagte, når de gav meddelelse om, at de ikke ønskede ansættelse hos VM-data. Neoprocess har således aktivt ansat Niels Kodal og Kenneth Minck. Under henvisning til behovet for en effektiv beskyttelse mod rekruttering af virksomhedens medarbejdere er der ikke er grundlag for en indskrænkende fortolkning af rammeaftalens ansættelsesforbud. Dette omfatter derfor også medarbejdere, der sad i opsagt stilling. Neoprocess var derfor afskåret fra at indgå ansættelsesaftale med Niels Kodal og Kenneth Minck til efter en opsigelsesperiodes udløb. Det kan ikke anses for godtgjort, at Kim Nielsen på WM-datas vegne har accepteret ansættelsen af Niels Kodal og dermed frafaldet at håndhæve ansættelsesforbudet. Neoprocess har derfor overtrådt ansættelsesforbudet ved ansættelsen af begge medarbejdere og skal betale konventionalbod. Under henvisning til at den aftalte konventionalbod er usædvanlig høj for branchen, findes den imidlertid at burde nedsættes til kr. pr. overtrædelse i medfør af aftalelovens 36. Disse dommere stemmer derfor for at pålægge Neoprocess at betale kr. med tillæg af renter fra den 24. juli 2005 En dommer - Mette Christensen: Neoprocess havde gennem en lang periode forud for VM-datas overtagelse af IT- Munk tilbudt Niels Kodal og Kenneth Minck ansættelse. Efter salget af Munk IT

17 må det efter forklaringerne, der understøttes af de skriftlige ansøgninger, lægges til grund, at initiativet til de forhandlinger, der førte til ansættelsen af både Niels Kodal og Kenneth Minck, udgik fra de pågældende medarbejdere og ikke fra Neoprocess. Neoprocess var bekendt med salget af Munck IT, men også at medarbejderne kunne betragte sig som opsagt, såfremt de ikke ønskede ansættelse hos VM-data. Overdragelsen af Munk IT indebar også en væsentlig ændring af arbejdsstedet, hvilket Niels Kodal og Kenneth Minck ikke var pligtig at tåle, hvorfor de var berettiget til at hæve ansættelsesforholdet umiddelbart i forbindelse med overdragelsen. Det var da også tilkendegivet dem, at de kunne betragte sig som opsagte, hvis de ikke ønskede at flytte til Kolding. Det forhold, at begge medarbejdere af loyalitetsgrunde valgte at færdiggøre deres arbejde, findes ikke at kunne tillægges betydning. Under disse omstændigheder, hvor WM-data er årsag til, at ansættelsesforholdet kan bringes til ophør, findes Niles Kodal og Kenneth Mink, findes disse medarbejdere ikke at være omfattet af konkurrenceklausulen, ligesom Neoprocess ikke findes aktivt at have ansat dem, hvorfor sagsøgte frifindes. Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Sagsomkostningerne kr. er fastsat under hensyntagen til dommens resultat. Thi kendes for ret Neoprocess A/S skal inden 14 dage til WM-data Danmark A/S betale kr. med tillæg af rente fra den 24. juli 2005 samt kr. i sagsomkostninger og kr. til dækning af retsafgift. Mette Christensen Claus Jepsen Claus Thorsgaard Larsen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 Sag 243/2009 (2. afdeling) Energinet.dk (advokat Christian Kjær Clasen) mod Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A (advokat Finn Lænkholm) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere