VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje."

Transkript

1 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig, og den skal ske i tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører, mener formand for Højteknologifonden og direktør for Danfoss Jørgen Mads Clausen. Brugbar teknologi Der skal tages udgangspunkt i danskernes hverdag F OTO: MARTIN DAM KRISTENSEN/SCANPIX Fremtidens pleje Supersygehuse kan blive udstillingsvinduer for ny teknologi METTE ROSE SKAKSEN Branchedirektør i DI Service DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

2 2 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET UDFORDRINGER Regeringen har sat turbo på udviklingen af velfærdsteknologi. Med etableringen af ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) er der afsat 3 mia. kr. til velfærdsteknologi overalt i den offentlige sektor. Vi skal fremtidssikre kerneydelserne ABT-fonden gør det muligt for det offentlige og virksomhederne at afprøve nye gode idéer til gavn for både borgere, medarbejdere, de offentlige kasser og virksomhederne. Ny teknologi kan betyde, at den enkelte borger bliver mere selvhjulpen og får styrket sin selvbestemmelsesret - det giver mere livskvalitet. For medarbejderen i plejesektoren kan nye teknologi styrke og forbedre arbejdsmiljøet med fx færre tunge løft. Og den nye teknologi kan også frigøre tid til den nære og personlige kontakt, der jo aldrig kan erstattes af teknologi. Kommunekassen får også gavn af den nye teknologi for eksempel ved at teknologien får frigjort ressourcer, som gør det muligt fortsat at kunne levere service af høj kvalitet. Og derudover er der virksomhederne, som høster værdifulde erfaringer med selve brugen af velfærdsteknologi. Det er med til at sikre udvikling af nye produkter ligesom det styrker og udvikler forretningsgrundlaget i Danmark, men også i resten af verden. Hermed skaber vi i fællesskab grundlaget for, at danske virksomheder får en førerposition på markedet for sund vækst. Vi skal fremtidssikre kerneydelserne. Vi vil gerne fortsat kunne levere service af en høj kvalitet til borgerne. Men både Danmark og resten af den vestlige verden kommer til at mangle arbejdskraft de kommende år. Hvor der i dag for hver ældre er 4 personer i arbejdsstyrken, vil der om 30 år kun være 2. Vi skal tage teknologien til os og tage de innovative briller på, når vi ser på opgaveløsningen i den offentlige sektor. Kun dermed sikrer vi kernevelfærden i fremtiden. Som socialminister repræsenterer jeg et af de helt store serviceområder. Alene på ældre- og handicapområderne bruger kommunerne over 60 mia. kr. årligt, og på disse to områder er der over medarbejdere. Og heldigvis er vi godt i gang med teknologien. Et eksempel på de gode erfaringer vi allerede har gjort os, er et ABT-projekt, som Servicestyrelsen har gennemført i samarbejde med en række kommuner. Et projekt som viser, at der er store fordele ved at anvende personløftere og bade/toiletstole, når ældre, der ikke selv kan bevæge sig, skal op, i bad eller på toilettet. Faktisk viser det sig, at man kan frigøre ressourcer, der svarer til 859 fuldtidsstillinger. Det innovative i projektet er et stærkt fokus på at tænke allerede eksisterende teknologier sammen og undervise medarbejderne i at anvende teknologien alene. Trods der Benedikte Kiær Socialminister. Vi skal tage teknologien til os og tage de innovative briller på, når vi ser på opgaveløsningen i den offentlige sektor. er færre medarbejdere, der foretager løft af en enkelt borger, så får borgeren stadig den samme hjælp. Og samtidig oplever medarbejderne en forbedring i arbejdsmiljøet, da de ikke længere skal udøve de hårde fysiske opgaver. Andre eksempler er spiserobotter til handicappede, smartphones til børn med ADHD, touch-skærme i ældreplejen, støvsugerrobotter og vasketoiletter. Det er initiativer som disse, vi skal have mange flere af. Og gerne flere, der går på tværs af sektorerne, f.eks. mellem det sociale område og sundhedsområdet Vi er klar Danmark er førende inden for velfærdsteknologi. Og den udvikling skal fortsætte. Den offentlige sektor efterspørger innovative løsninger og nye måder at bruge teknologien på. Og borgere og brugere tager hurtigt teknologien til sig og efterspørger flere løsninger. Det er et rigtigt godt udgangspunkt. For dermed kan borgere og det offentlige fungere som en katalysator for udviklingen og anvendelsen af velfærdsteknologi i samarbejde med de gode og dygtige danske velfærdsteknologiske virksomheder. Det skaber viden og vækst til gavn for alle i det danske samfund. Vi er klar på det sociale område. VI ANBEFALER SIDE 6 Susie A. Ruff Centerleder, Center for Sundhedsinnovation. Der bliver udviklet så meget ny teknologi, men det er meget vigtigt, at man tager hensyn til det reelle behov. Ideerne skal forbedre livskvaliteten og give tilfredshed for de, der bruger teknologien. Vi skaber succes for vores læsere! VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. UDGAVE, JUNI 2011 Direktør: Jakob Roos Redaktionschef: Anja Christensen Projektleder: Brian Knakkegaard Tlf.: Forretningsudvikler: Max Fjellström Layout & repro: Lii Treimann Tekster: Benedikte Kiær, Jens Kisker og Katrine Barslev Distribueret med: Børsen Mediaplanet kontaktinformation: Telefon: Web: Mediaplanet arbejder for at skabe nye kunder til vores annoncører ved at tilbyde vores læsere et redaktionelt indhold af høj kvalitet, der motiverer dem til at handle.

3 Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. Velfærdsdanmark står foran store økonomiske udfordringer. Der er derfor brug for en kvalificeret debat om, hvordan vi sikrer fremtidens velfærd. Og så er der brug for handling. Hos KMD udvikler vi velfærdsteknologi og digitale genveje til bedre udnyttelse af vores fælles ressourcer. Vi tager afsæt i den indsigt og erfaring, vi har opbygget gennem fire årtier i rollen som Velfærdsdanmarks driftsrum. Særligt har vi valgt at sætte fokus på de store velfærdsområder, for eksempel folkeskolen og ældreplejen, da de udgør 80-85% af de samlede offentlige udgifter. Vi har blandt andet igangsat pilotprojektet Online Omsorg sammen med en række foregangskommuner på langt sigt forventer vi, at 10% af alle hjemmebesøg kan erstattes med digital kontakt via en trykfølsom skærm. Det vil årligt frigive ressourcer, der svarer til ca. 1 milliard kroner. Læs om KMD s arbejde med digitale genveje og velfærdsteknologi på

4 4 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET NYHEDER FREMTIDENS MULIGHEDER LIGGER I TEKNOLOGI 1TIP TÆNK I NY TEKNOLOGI Spørgsmål: Hvordan kan vi fastholde det samme høje niveau i velfærdssamfundet? Svar: Samfundet kan kun overleve i samme form, hvis der satses mere på velfærdsteknologi. Arbejdspladser bliver flyttet til udlandet, gamle danske virksomheder nedlægges, og høje lønninger presser Danmark. Velfærdssamfundet er en tung udgiftspost, men en af dansk erhvervslivs kæmper, Jørgen Mads Clausen, er positiv over for fremtiden. Som formand for Højteknologifonden og direktør for Danfoss mener han, at Danmark kan profilere sig på velfærdsteknologi. Danmark har en klar fordel En af fordelene er, at Danmark gennem mange år har registreret persondata og empiri fra tidligere undersøgelser i datasystemer, som nutidens forskere kan bygge videre på. Der har Danmark en fordel frem for lande som USA og Kina, som ikke har de samme udbyggede registre. Fordelene skal udnyttes nu, mener Jørgen Mads Clausen, for ellers formår Danmark ikke at følge med globaliseringen. Vi vil alle gerne have et velfungerende velfærdssamfund, men det forudsætter, at vi har en blomstrende industri, der skaber baggrunden for velstanden. Vores produkter skal have større vidensindhold, og derfor har vi brug for personer, som har lyst, viden og kreativitet til at udvikle ny teknologi. Vi kan jo ikke leve uden højteknologi, vores samfund er baseret på, at vi hele tiden optimerer, siger han. Samarbejde mellem private og offentlige aktører Nytænkning er nødvendig, og Jørgen Mads Clausen ser gerne, at den nytænkning sker i et tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører. Derfor investerer Højteknologifonden hvert år 600 millioner kroner i ny højteknologisk udvikling. Pengene bliver givet til projekter, hvor virksomheder og universiteter arbejder sammen om at udvikle og forfine teknologi, så det kan bidrage til velfærdssamfundet. Indtil videre har fonden i sin femårige levetid støttet mere end 100 ideer. Projekterne stikker i alle retninger, men fonden vil især gerne støtte ideer, som kan bruges i en velfærdssammenhæng. Desværre får fonden få af den slags forslag, og Jørgen Mads Clausen efterlyser mere fokus på for eksempel udvikling af teknologi til sygehuse og ældrepleje. Vi mangler plejepersonale, og alle ideer, der kan lette trykket på bemandingen, er meget velkomne og nødvendige nu og i fremtiden. Stor tilfredshed Når Højteknologifonden evaluerer de støttede projekter, oplever de, at både virksomheder og universiteter er meget tilfredse med samarbejdet. Mange fortsætter med at arbejde sammen ud over de to år, som fonden giver midler til. Jørgen Mads Clausen mener, at der skal større fokus på de mange fordele ved det offentlige og private samspil. Virksomheder kan få adgang til universiteternes kompetencer og viden, og universiteter kan lære af virksomhedernes fokus på bundlinjen. Der findes få danske firmaer, som satser på velfærdsteknologi, så der er gode muligheder for succes. KATRINE BARSLEV Omsorgstelefonen Omsorgsopkald Psykiske lidelser Hjemmeplejen Pa entkufferten KOL Hjertesvigt Diabetes Genoptræning Tjek SKI for nye priser Odense Ballerup:

5 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET 5 JØRGE GEN MADS CLA LAUSE N: -Vores prod rodukt ukter ska lh have st ørre vid ensind nd hol d, og derfo for har vi brug for perso son er, somh ar lyst, viden og kreat ativi tet ti l a t udvi dvikle ny teknologi. Vi ik kan jo ikk el eve ud en højteknologiogi gi, vore s s amfund er baseret på, at vi hele tiden optime rer. FOTO: MARTIN DAM KRI STENSEN SE /SCANPIX Privat firma og sygehus bag udviklingen af intelligente senge På Sygehus Sønderjylland, Sønderborg står man lige over for at skulle afprøve nye senge, som man selv er kommet med gode ideer til. INTELLIGENTE SENGE Alarmsignal hvis sengen er våd eller ved behov for væsketilførsel til patienten. Det kan blive fremtiden på landets sygehuse, men foreløbig er det en realitet for et mindre antal senge på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Her har en gruppe sygeplejersker været med til at udtænke ideer til, hvad fremtidens seng bør kunne for at give patienterne bedre behandling, større tryghed og spare personalet noget tid. I en fremtid med krav om et øget serviceniveau og færre hænder til at levere det, bliver det nødvendigt. Det begyndte egentligt for flere år siden, hvor et lokalt firma, der laver udstyr til senge, spurgte os, hvad en seng skal kunne. Vi var en gruppe sygeplejersker, der var med til at kaste en masse vilde ideer på bordet. Siden da har firmaet arbejdet stille og roligt på det, og nu står vi over for at skulle prøve de nye senge, der har en række af de funktioner, der bliver nødvendige i forsøget på at løse fremtidens udfordringer, fortæller Tove Filtenborg Afdelingssygeplejerske på Kardiologisk Afdeling og akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Tove Filtenborg, afdelingssygeplejerske på Kardiologisk Afdeling og akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Undgår rød hud Mange af funktionerne drejer sig også om sikkerhed for både patienter og personale. Det gælder eksempelvis lys under sengen, der gør, at både patienter og sygeplejersker kan orientere sig på stuen om natten uden at skulle tænde alt lyset. En del af løsningerne relaterer sig til de mange tjek af patienterne, der skal foretages hele døgnet, som personalet både skal huske og bruger meget tid på, forklarer Tove Filtenborg: Nogen patienter skal have tjekket deres urin hver time og eventuelt have tilført væske. Her kan et alarmsignal til sygeplejerskerne, når det er nødvendigt at regulere væsken, spare de mange tilsyn, ligesom et signal ved en våd seng kan betyde, at patienten hurtigt bliver skiftet og dermed undgår at få rød hud. Vejning direkte i sengen er også en stor fordel for svage patienter. Flere ideer på vej Plejepersonalet har, ifølge Tove Filtenborg, flere ideer til, hvad sengene skal kunne i fremtiden, og på sigt er det for eksempel også tanken, at informationer fra den superintelligente seng skal overføres direkte til de elektroniske patientjournaler, hvilket vil spare meget tid og minimere risikoen for fejl. JENS KISKER Brugerdreven innovation kan bruges Teknik for teknikkens skyld er langt fra altid den lige vej til brugeren og dermed kommerciel succes. Kombinerer man derimod teknologisk udvikling med at se på brugerens behov, er man tættere på at ramme markedet, fortæller Thomas Alslev Christensen, kontorchef i Forsknings- og Innovationsstyrelsen: Det er også en mulighed for at spare ressourcer i udviklingen af nye produkter, når man ser på, om den nye teknologi opfylder det behov, der er blandt brugerne. Brugerdreven innovation er et tværfagligt felt, som inddrager kompetencer og metoder fra flere faggrupper - for eksempel psykologer, designere og ingeniører. Det er virksomheder i dag, ifølge Thomas Alslev Christensen, også meget opmærksomme på i deres innovationsproces: Virksomhederne må åbne deres innovationsproces over for omverdenen og inddrage eksterne partnere, herunder brugere, for at tilpasse deres teknologi. Dermed kommer den også til gavn, som den rent faktisk er tænkt. Ny teknologi kan medføre store spring fremad, hvilket mobiltelefoner er godt eksempel på. Fra at være mest til telefoni og senere sms, er det i dag grundlaget for blandt andet forbedring af hospitalsbehandling i form af mange telemedicin-løsninger. JENS KISKER

6 6 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET NYHEDER 2TIP BRUGBAR BAR TEKNOLOGI Susan Dalum Projektleder Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi, OPI Lab. REGIONALT SAMARBEJDE Hele Danmark sammen om ny teknologi Tag udgangspunkt i danskernes hverdag Spørgsmål: Hvordan udvikler vi den bedst mulige og mest brugbare velfærdsteknologi? Svar: Ved at tage hensyn til, hvad brugerne på sygehuse, plejehjem og institutioner har brug for, sikrer vi, at teknologien bliver brugt i praksis. NYE LØSNINGER Ædrebølgen har skabt en dobbelt demografisk udfordring, for samtidig med at der bliver flere ældre borgere, synker tilgangen til arbejdskraft. Dette har ført til, at der kommer større fokus på brugbar velfærdsteknologi. I fremtiden skal et reduceret personale tilbyde den samme ydelse, og ved hjælp af den rette teknologi kan borgeren selv udføre en række ting. Hjælp med teknologi Specielt for ældre kan teknologiske hjælpemidler gøre en stor forskel og hjælpe borgeren til at blive længere i sit eget hjem. Tryghedsalarmer kan sende alarm til et vagtcenter, hvis der opstår et akut problem, robotter til støvsugning, strygning og gulvvask kan lette borgernes hverdag og spare tid for personalet, og medicinpåmindere hjælper ældre borgere med at huske den livsvigtige medicin, uden at der behøver at være plejepersonale til stede. Mange teknologiske løsninger kan samtidig overføres eller direkte tilpasses borgerne med handikap. Der udvikles bl.a. specielle systemer til kørestoltsbrugere, spiserobotter, Susie A. Ruff Leder på Center for Sundhedsinnovation. smartphone tiltag til folk med AD- HD og tv-løsninger i hjemmet, som forbindes direkte med specialplejeren. Fælles for alle de teknologiske landvindinger er, at det løser et akut problem med personalemangel og giver brugerne større selvstændighed og et bedre liv. TIPS Start simpelt Se på, hvordan andre kommuner, virksomheder og institutioner har indført teknologi, og lån af deres successer. Det tager lang tid at nå målet, så start gerne med simple ting som f.eks robotstøvsugere eller mekaniske sæler. Lav derefter en langsigtet strategi over, hvordan målet nås, så der kommer sammenhæng i ideerne. Inddrag medarbejderne Vær opmærksom på, at strukturelle forandringer tager tid, og sørg for at informere om tiltagene i god Kjeld Lisby Leder på Ideklinikken. Nyt design og optimering Center for Sundhedsinnovation er et af de steder i Danmark, hvor velfærdsteknologi er en vigtig del af arbejdet. Fremtidens sygehuse, plejehjem og institutioner skal designes og optimeres, så de skaber de bedst mulige rammer for brugere og personale. Centerleder Susie A. Ruff fremhæver, at udgangspunktet skal komme fra de mennesker, der skal bruge teknologien og ideerne skal udvikles i tæt dialog med borgere, ansatte og pårørende. Der bliver udviklet så meget ny teknologi, men det er meget vigtigt, at man tager hensyn til de reelle behov. Ideerne skal forbedre livskvaliteten og give tilfredshed for de, der bruger teknologien, siger hun. tid. Det kræver fokus og vilje fra ledelsens side, og sørg for at inddrage mellemledere ved at uddelegere ansvar. Tænk kreativt Alle kommuner får flere ældre borgere og færre omsorgsmedarbejdere, så nye og anderledes løsninger er alfa og omega. Det handler om, hvordan vi betjener borgerne bedst muligt, og omsorg er ikke nødvendigvis at gøre alt for borgeren. Det kan også være, at borgeren selv får evnen til at gøre noget ved hjælp af ny teknologi. NYE LØSNINGER KRÆVES Alle kommuner vil mangle hænder på pleje- og omsorgsområdet i fremtiden. Ny teknologi skal afhjælpe og gøre ældre og handicappede mere selvhjulpne. PÅ BILLEDET SES EN SPISEROBOT FOTO: FOTO: ARD JONGSMA/STILL WORDS Det er samme princip, som Ideklinikken i Aalborg arbejder ud fra. Centret er tilknyttet Aalborg sygehus og er blandt andet kendt for at have udviklet en transportabel hjerte-lungemaskine, som kan bruges til genoplivning uden for sygehuset. For tiden arbejder de med at udvikle brugen af telemedicin, som betyder, at for eksempel sukkersyges insulinbehov kan måles via en computer, og hvis der er udsving eller for lavt niveau, kan sygehuset sende en sms eller ringe til den sukkersyge og guide personen til selvmedicinering. Det betyder, at læger ikke behøver bruge tid på at undersøge folk fysisk, og det sparer kostbar tid. De har også fokus på gangproblemer hos ældre, og spillekonsollen Wii bliver brugt til at genoptræne svage led og knogler og forhåbentligt forebygge fremtidige skader. Leder på Ideklinikken, Kjeld Lisby, mener, at ved at se kreativt og nytænkende på udfordringer, kan man finde nye løsninger. Når vi er i gang med et projekt, sammensætter vi et team af sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter og jurister, og det er en stor fordel med så mange forskellige kompetencer. De har viden om, hvad der skal til for at lave de bedste løsninger, som gør en forskel i brugernes hverdag. Det er altid vores udgangspunkt og mål at gøre livet lettere for de personer, der i sidste ende skal bruge den nye teknologi, siger han. KATRINE BARSLEV Samtlige regioner samarbejder om at udvikle konkret velfærdsteknologi, der skal forbedre den offentlige service. Projektet bliver styrket af, at private partnere indgår, siger projektlederen. Offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi er et dynamisk felt, hvor der sker stor udvikling. Danmarks fem regioner er gået sammen om at udnytte de mange nye tiltag inden for velfærdsteknologi bedst muligt. Et nyt tværregionalt center for videndeling så den 1. januar i år dagens lys, og ideen med centret er, at videndeling og samarbejde mellem landsdelene skal udbygges. Projektet inkluderer udover de fem regioner også adskillige kommuner og offentlige instanser og en række private virksomheder. Fordelene ved det brede samarbejde er ifølge projektleder Susan Dalum fra Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi, OPI Lab, at resultaterne kan komme bredt ud. Det er helt unikt, at vi har etableret et samarbejde, som løber på tværs af regioner og virksomheder, og vi får en enestående mulighed for at sprede og samle viden, siger hun. Løsninger til hele Danmark Susan Dalum peger på, at der er mange kommuner og regioner, som har fundet holdbare løsninger på nogle velfærdsudfordringer, og det er tanken, at samarbejdet i OPI Lab skal få egnsløsningerne ud til hele landet, så alle kan bruge dem. Helt konkret arbejder OPI Lab med fem forskellige projekter. Alle er tværgående og inddrager flere samarbejdspartnere fra både privat og offentligt regi. Eksempelvis arbejdes der på at udvikle et botilbud til svært hjerneskadede borgere i Frederikshavn kommune. Det er vigtigt at inkorporere den bedst mulige teknologi, og det gøres via et tæt samarbejde med private udbydere. Tidligere er de private virksomheder blevet koblet på sådanne projekter, efter at det offentlige har specificeret, hvordan byggeriet skal foregå, men her udnytter vi de ressourcer og den viden, de private virksomheder har, siger Susan Dalum. KATRINE BARSLEV

7 HEALTH GAMES er spil til sundhedssektoren. HEALTH GAMES er forretningsudvikling med bund i klinisk evidens. HEALTH GAMES er et laboratorium for spiludvikling. HEALTH GAMES er et internationalt samarbejde mellem 2 store sygehuse, 2 videninstitutioner og 30 it- og spilvirksomheder. HEALTH GAMES er en stående invitation til 3 seminarer i efteråret 2011 og 3 masterclasses i foråret Handikappede - herunder borgere med psykiatriske lidelser og ADHD - har stor glæde af CareTV. (Foto: Horsens Kommune/Per Algreen) Nye veje til velfærd Horsens kommune er i front, hvad angår teknologiske hjælpemidler til handikappede borgere - det gælder blandt andet psykisk udviklingshæmmede, sindslidende og borgere med ADHD. For eksempel: CareTV sikrer handikappede direkte kommunikation i eget hjem med specialvejledere i Horsens Kommune Udvikling af teknologiske løsninger på de konkrete ud fordringer psykisk udviklingshæmmede oplever i dagligdagen. Det sker i samarbejde med VIA University En smartphone-løsning til unge med sindslidelser og ADHD. Løsningen skal hjælpe de unge med at strukturere og styre deres aftaler i hverdagen. Dette er blot nogle af de mange teknologiske initiativer, som Horsens Kommune arbejder på.

8 8 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET INSPIRATION Spørgsmål: Hvordan får danske virksomheder gavn af de store investeringer i de nye supersygehuse? Svar: Ved at tænke nye løsninger ind fra start og indgå offentlige-private samarbejder kan branchen udvikle nye løsninger. Supersygehuse kan blive udstillingsvinduer for ny velfærdsteknologi INNOVATION Danmark står over for investeringer på et tocifret milliardbeløb i de nye supersygehuse rundt om i landet, og det giver en unik mulighed for at udnytte nye velfærdsteknologiske løsninger i et hidtil uset omfang. Det kan komme både patienterne, samfundet og firmaerne til gavn. Det gælder dog om at tænke de nye teknologier ind allerede i planlægningen, understreger Mette Rose Skaksen, branchedirektør og ansvarlig for sundhedspolitik hos DI: De her projekter er ikke helt startet op endnu. Det er afgørende, at mulighederne for brug af nye velfærdsteknologiske løsninger tænkes ind allerede i planlægningsfasen, så man ikke får bygget hospitaler, der allerede om få år vil være forældede. Vi er naturligvis glade for, at man fra politisk side udtrykker ønske om at prioritere velfærdsteknologi. Tænk teknologi ind tidligt En af grundene til at tænke teknologien ind tidligt er, ifølge Mette Rose Skaksen, at hele indretningen af de fremtidige hospitaler afhænger af de valg, man gør sig på det teknologiske område. Det gælder for eksempel på telemedicinområdet, der betyder, at der ikke vil blive behov for ligeså mange sengepladser, men det stiller til gengæld krav til indretningen af eksempelvis overvågningscentraler på hospitalerne, hvilket kræver tilpasning af byggeriet. Det kan også dreje sig om materialevalget, hvor det er vigtigt, at stuerne er nemme at rengøre og bruge også i forhold til nye teknologiske løsninger på det område. Hospitalerne skal stå i årtier, og det er vigtig, at man tænker over indretningen, så man udnytter automatiseringsmuligheder bedst muligt inden for serviceområder, så der kan frigøres ressourcer til mere patientnære områder, siger Mette Rose Skaksen. Demonstrationsprojekter Virksomhederne får en oplagt mulighed for at byde ind med deres eksisterende løsninger eller deltage i udvikling af nye løsninger. Det er vigtigt for virksomhederne, både på hjemmemarkedet og for eksportmulighederne, forklarer Mette Rose Skaksen: Det er en mulighed for at vise teknologien frem, hvilket er meget vigtigt på Hvordan skal din nye arbejdsplads indrettes? Effektive arbejdsgange Fejlsikker Simpel Medarbejder inddragelse PROFIL Support ved optimering og nybygning - ny teknologi Beslutnings-, produktionsog brugerfokus Mette Rose Skaksen Alder: 36 år Arbejde: Branchedirektør i DI Service og ansvarlig for sundhedspolitik samt offentlig-privat samarbejde i DI. Uddannelse: Cand.oecon og ph.d. i nationaløkonomi. Tidligere økonom i DI. eksportmarkederne. Her er det en fordel at have et hjemmemarked, hvor man kan fremvise, at løsninger også fungerer godt i brug. Supersygehusene kan blive en slags demonstrationsprojekter for mange firmaer. Mette Rose Skaksen tilføjer, at løsningerne naturligvis først og fremmest skal være til fordel for patienterne, men at når man nu bruger så mange milliarder, er det oplagt ligeledes at indtænke mulighederne ind for øget eksport og arbejdspladser hos de danske virksomheder, som producerer velfærdsteknologiske løsninger. Behov for samarbejde På trods af de mange milliarder og sundhedssektorens oplagte behov for nye velfærdsteknologiske løsninger, så er der ikke altid en snorlige vej til samarbejde eller salg for virksomhederne. Der er, ifølge Mette Rose Skaksen, flere barrierer, der kan besværliggøre vejen: Vi hører, at en af barriererne for det her er at få de rigtige mennesker sat sammen. Det kan være svært at finde de rigtige udviklingsfolk i det offentlige og sætte dem sammen med virksomhederne. Der skal bruges mange veldokumenterede løsninger, men der skal også sættes i gang, for den nye teknologi giver helt nye behandlingsmuligheder. Der er mange ideer, der skal afprøves. Langsigtet planlægning I branchen er der mange virksomheder, der har store forventninger til mulighederne i de kommende projekter, men Mette Rose Skaksen er også spændt på, hvor meget nytænkning der bliver plads til. Ofte betyder de nye teknologiske løsninger, at de umiddelbare investeringer er lidt større, men opvejes af lavere driftsomkostninger. Derfor vil vi også gerne have at vide, hvad der reelt skal ske. Hvordan kommer de her projekter til at se ud, og hvad er ambitionerne, spørger Mette Rose Skaksen og tilføjer, at selvom vi er dygtige til velfærdsteknologi i Danmark, så er der andre steder, hvor udviklingen også er i fuld gang og længere fremme end i Danmark. IMAGINE JENS KISKER anm achine.dk

9 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET 9 Gang i udviklingen af velfærdsteknologi i udlandet Det danske marked for velfærdsteknologi er ikke så stort, men måske kunne vi hente inspiration fra udlandet, når det gælder udviklingen af nye løsninger. METTE ROSE SKAKSEN: - Danmark står over for investeringer på et tocifret milliardbeløb i de nye supersygehuse rundt om i landet, og det giver en unik mulighed for at udnytte nye velfærdsteknologiske løsninger i et hidtil uset omfang. FOTO:PRESSEFOTO De teknologiske muligheder findes, men udfordringen ligger i at få det offentlige og private til at samarbejde om at udvikle løsninger, der er tilpasset brugernes behov, mener Jørgen Rosted, tidligere udviklingschef hos FO- RA (Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse): Markedet er ikke stort, så hvis virksomhederne skal investere i udviklingen, kræver det politisk vilje til at skabe rammer for udviklingen. I dag er initiativet overladt til kommunerne, som er for små, så de må gå sammen om projekterne og være parate til at bruge de nye løsninger. En af forudsætningerne for det er desuden, at medarbejderne er involveret i dialogen med virksomheden om udviklingen, ellers kommer det ikke til at virke. Jørgen Rosted har netop været i England og se på udviklingen. Her har man længe været i gang med at eksperimentere med nye metoder, blandt andet på hospitalsområdet. I England har man også problemet med, at mange patienter får infektioner under indlæggelsen. Der bliver jo gjort rent, men problemet har været, at man ikke har kunnet gøre rent. Gennem et samarbejde med rengøringspersonalet har man udviklet nyt inventar, der kan gøres ordentligt rent, fortæller Jørgen Rosted. JENS KISKER Hvorfor skal det være besværligt at være handicappet? Hos A/S Aabentoft, ser vi ikke begrænsninger, men muligheder. Hverdagens problematiske kampe, som eksempelvis regulering af lys, åbning af vinduer og døre, er nu KUN et tryk væk! Hvorfor se på andre have det sjovt i PlayStationens verden, når du kan være racerbil i din egen firehjulet? Hvorfor skal computere være et forbudt land, når du kan styre musen, fra din kørestol? A/S Aabentoft, vi gør en forskel... Tlf

10 10 DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIP TALE- TEKNOLOGI Lars Nøhr Områdechef, Fremtidens plejehjem. Teknologi er en vigtig del af fremtidens plejehjem I fremtiden vil et plejehjem i langt højere grad give mulighed for at fortsætte sin livsførelse. Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Spørgsmål: Hvilken effekt har indførelsen af taleteknologi haft i ældreplejen i Esbjerg? Svar: Mange ansatte har fået større selvtillid, og det bliver nemmere at tiltrække nye medarbejdere i fremtiden. NY TEKNOLOGI TALETEKNOLOGI ØGER SELVTILLID Øget selvtillid og mere ligeværdighed mellem de ansatte. Det er sjældent de gevinster, der nævnes først i forbindelse med nye velfærdsteknologiske løsninger. Det er dog en del af resultatet af forsøget med og implementeringen af taleteknologi til brug ved dokumentation i en del af ældreplejen i Esbjerg. FOTO: PRESSEFOTO Øget selvtillid og mere ligeværdighed mellem de ansatte. Det er sjældent de gevinster, der nævnes først i forbindelse med nye velfærdsteknologiske løsninger. Det er dog en del af resultatet af forsøget med og implementeringen af taleteknologi til brug ved dokumentation i en del af ældreplejen i Esbjerg. Ved hjælp af et par høretelefoner og en computer, der kan genkende den enkelte medarbejders stemme, tales al dokumentation ind via systemet. Dermed er det ikke længere et problem, at nogle ansatte ikke er så gode til at skrive og læse, fortæller teamleder i ældreplejen i Esbjerg, Carina Pedersen: Før skulle de tage fat i en kollega og få dem til at skrive dokumentationen ind, hvilket tog tid fra den anden medarbejder og medførte et uligeværdigt forhold mellem medarbejderne. I dag er der sket et løft blandt medarbejderne, der har fået mere selvtillid, når de nu selv kan sørge for dokumentationen. Desuden kan anvendelsen af talegenkendelse fremadrettet have betydning for rekruttering af medarbejdere, der ikke har søgt uddannelse inden for dette fag på grund af læse- og skrivevanskeligheder, fordi dokumentationen er en meget stor del af hverdagen. Blandt andet folk med anden etnisk baggrund. Implementeringen er afgørende Projektet med taleteknologi er et eksempel på et projekt, der har givet en TIPS Skab gode rammer Få afsat tid i hverdagen til at medarbejderne kan få lært den nye teknologi og nye rutiner at kende. Det er vigtigt, at ledelsen er synlig og bakker op om implementeringen af ny teknologi på arbejdspladsen. Uden gode rammer i implementeringsfasen er der større risiko for, at ny velfærdsteknologi ikke bliver brugt som tiltænkt, og personalet vender tilbage til velkendte rutiner. Brug gode eksempler På de fleste arbejdspladser er der ildsjæle, der kan gå forrest og vise, hvordan de nye velfærdsteknologiske løsninger virker, og hvor 20 % er teknologi og 80 % er implementering. Desuden er det vigtigt, at rammerne er til stede, således at der skabes tid til at sætte sig ind i det nye system i en travl hverdag. Charlotte Færch Lotz Projektleder på Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut. nemt det er. Det gælder om at få fat i dem først, så de kan inspirere andre til at bruge den nye velfærdsteknologi på arbejdspladsen. Gør det til et fælles projekt Mange nye velfærdsteknologiske løsninger har en lang implementeringsfase, hvor systemerne eller teknologien skal tilpasses, og det kan kræve tålmodighed af medarbejderne. Ved at gøre det til et fælles projekt og skabe kampånd blandt alle medarbejdere, er der større chance for at komme igennem de problemer, der måtte opstå undervejs. klar gevinst og bliver brugt i hverdagen. Det er nemlig ikke givet. Mange nye teknologiske løsninger bliver ofte ikke brugt, selvom de er forsøgt implementeret i virksomheden, fortæller Charlotte Færch Lotz, projektleder ved Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut: 20 procent er teknologi, og 80 procent er implementering. Teknologien kan være nok så god, men for eksempel skal medarbejderne i det her tilfælde kunne bruge en computer på minimumsniveau, ligesom de også skal have lyst til det nogen kan være bekymret for det nye. Desuden er det vigtigt, at rammerne er til stede, således at der skabes tid til at sætte sig ind i det nye system i en travl hverdag. Det kræver, at ledelsen bakker op og er synlige i processen. Ledelsesopbakning En stor del af implementeringen af et nyt system som taleteknologien i ældreplejen i Esbjerg handler om at ændre vaner og rutiner, og det er i sig selv en udfordring, siger Charlotte Færch Lotz og peger på, at der som regel er nogle ildsjæle på en arbejdsplads, der kan gå forrest. I ældreplejen i Esbjerg genkender Carina Pedersen flere af de nævnte udfordringer: Det er vigtigt med opbakning fra ledelsen og god planlægning, når man rulle sådan et system ud til omkring 60 medarbejdere. Men nu når det fungerer, er det godt for både den enkelte og for hele arbejdsmiljøet. Nu venter vi bare på den fulde gevinst, når systemet også bliver mobilt, og medarbejderne kan afslutte dokumentationen ude hos borgerne via deres håndholdte computere (PDA). JENS KISKER Golfture, senior-zumba, strikkeklubber og udflugter vil være en del af hverdagen, og husene er inddelt i separate enheder, hvor hver beboer har sin egen lejlighed, men også med fællesarealer, som tilbyder forskellige aktiviteter. Den slags plejehjem er ikke en løs idé langt ude i fremtiden, for i Aalborg kommune er de i gang med at bygge et stort, moderne plejehjem med udsigt over Nørresundby fjord. Plejehjemmet skal stå klar i foråret 2013, og det er en spændende opgave, men der er også meget at tage hensyn til, siger områdechef Lars Nøhr. Der skal være plads til og respekt for, at folk er forskellige. Nogle vil helst være i fred, mens andre har lyst til en masse aktiviteter. Den generation, som er på vej til at blive ældre, har nogle andre ønsker til et plejehjem, og vi henter i større grad inspiration fra hotelverdenen, siger han. Det svære ligger i de demografiske udfordringer, Danmark står med. Vi har i fremtiden færre hænder til at tage sig af de ældre i takt med, at ældrebefolkningen stiger. For at løse problemet, har Lars Nøhr og hans kolleger taget velfærdsteknologien til hjælp og inkorporeret det som en naturlig del af byggeriet af fremtidens plejehjem. De er i gang med at udvikle sensorer til gulvet, så personalet kan se, hvis en beboer er faldet. Der er fokus på systemer, som kan trække gardiner fra, støvsuge og åbne døre, og gruppen bruger især tid på at se på badeværelsesindretning, hvor svingbare håndvaske, selvrensende toiletter og vaskerobotter kan hjælpe til en mere selvhjulpen hverdag. Det er hele målet med fremtidens plejehjem. Vi tror på, at det giver større livskvalitet, hvis man kan fortsætte sit liv så lang tid som muligt. Det giver uafhængighed, at man selv kan trykke på en knap og få gardinerne trukket fra, og det giver stolthed over, at man stadig kan klare sig selv. Og personalet vil jo stadig være der, de skal bare i stedet bruge tiden på at tale med beboerne, mens teknologien ordner det praktiske, siger Lars Nøhr. KATRINE BARSLEV

11 Et sammenhængende sundhedsog velfærdsvæsen gennem IKT Længere tid i eget hjem, kortere indlæggelsestid og bedre livskvalitet er blandt de mange mål, som sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger skal indfri. Og der bliver udviklet mange gode løsninger baseret på lokalt initiativ. Men løsningerne hænger som regel ikke sammen. Caretech Innovation arbejder derfor med at skabe bedre teknologisk og organisatorisk infrastruktur samtidig med, at vi fjerner barrierer for virksomheder, der udvikler nye løsninger. Vi skaber innovation gennem offentligt/privat samarbejde mellem erhverv, forskning og brugere. Og resultaterne viser, at tværfaglige partnerskaber kan nedbryde nutidens teknologiske og organisatoriske barrierer, så fremtidige sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger spiller sammen på tværs af organisationer og sektorer. Ønsker du at bidrage til, at Danmark får et borgernært, allestedsnærværende sundheds- og velfærdsvæsen? Og har du ideer til, hvordan vi i fremtiden indfrier borgernes forventninger om effektive ydelser af høj kvalitet, der leveres, når og hvor borgeren ønsker det? Så kontakt direktør Morten Kyng eller besøg Caretech Innovation arbejder med erhvervsudvikling og forskning inden for sundheds-it og bidrager ad den vej til sundhedsinnovation og vækst i Danmark. Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og Sundhed og er forankret i Alexandra Instituttet. Caretech er finansieret af Region Midtjylland og EU VI ER SPECIALISTER I FORSKNINGSBASERET INNOVATION Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der gennem forskningsbaseret it-innovation aktiverer udviklingspotentialet hos vores kunder og partnere. Vi tilføjer værdi i form af den nyeste forskning og teknologi til nye innovative it-baserede produkter, processer og services. Vi har stor erfaring med at gennemføre forsknings- og innovationsprojekter i et samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, forskningsinstitutioner og slutbrugere. Og vi ser en stor værdi i dette samarbejde. Et af vore fokusområder er udvikling af allestedsnærværende sundhedsydelser (pervasive healthcare) baseret på it. Arbejdet startede som et samarbejde med Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, men omfatter i dag en lang række danske universiteter. Vi arbejder aktivt med at udvikle velfærdsteknologier, der styrker egenomsorg og forebyggelse samt optimerer kontakten mellem patient, pårørende og sundhedspersonale. Brugerdreven innovation og antropologiske metoder står centralt i vores tilgang for at sikre, at de teknologier, vi udvikler, er skræddersyet til brugernes behov. Vores tekniske kompetencer dækker hele pervasive computing-spektret fra interaktionsdesign og visualisering til it-sikkerhed, software systemer og positioneringsteknologi. Brug os som rådgiver, udviklingsorganisation, strategisk partner eller leverandør af viden og løsninger. Vi er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (gts-net.dk) og har derfor en forpligtelse til at udføre anvendelsesorienteret forskning med henblik på at opbygge ny viden og teknologi, der kan formidles til dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. Læs mere om os på og kontakt gerne direktør Ole Lehrmann Madsen for drøftelse af samarbejdsmuligheder

12 centrum for ligger midt i

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre?

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? 28. nov. 2013. Oplæg Carenet ved Chris Nørregaard, udviklingskonsulent Konteksten og Giraffen Med udgangspunkt

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud

Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud Praktikernetværk - AAU 30.01.2012 Ved: Jakob Mulbjerg Gravers Forsøg i 2012 Pilot-projekt i Ældreområde Sydvest Medio April udvælgelse af 20 plejehjem og 13 botilbud

Læs mere

Pervasive Healthcare

Pervasive Healthcare Pervasive Healthcare Hvordan indtænkes informations- og kommunikationsteknologi i fremtidens sundhedsydelser og sygehusbyggeri? om mursten, milliarder og mennesker! Jeppe Spure Nielsen, projektkoordinator

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Workshop, DKDK Nyborg Strand, 10. september 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet NOTAT Dato: 260516 Sagsnr: 14/46536 Initialer: MPJ Titel Slutrapport vedr. Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet Fra: Til: Socialstyrelsen Styregruppen for Strategi

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen HJÆLPETEKNOLOGIER Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen Udbud / efterspørgsel efter arbejdskraft personaleplanlægning i Århus Kommune set fra

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Enhver klage fra en borger

Enhver klage fra en borger Actionkonference i århus FOA-formand til debatmøde på Lokalcenter Tranbjerg Ældresagens natteravne i Århus Enhver klage fra en borger er en gave Forebyggende hjemmebesøg fra de nye sundhedsklinikker Århus

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d.

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. UCN Program 1. Præsentation af: Projektet Lab. X 2. Living

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere