VISION 2020 ESBJERG KOMMUNE VISION 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION 2020 ESBJERG KOMMUNE VISION 2020"

Transkript

1 VISION 2020 ESBJERG KOMMUNE VISION 2020

2 Esbjerg Kommunes 2020-vision INDHOLD BORGMESTERENS FORORD.... SIDE 3 ESBJERG: DANMARKS NYEVÆKSTCENTER BORGERE I SIDE 4 ENERGIMETROPOL OG VÆKSTCENTER.... SIDE 8 MEDBORGERSKAB OG LIVSKVALITET.... SIDE 10 STORBYKVALITETER OG LEVENDE LOKALSAMFUND.... SIDE 12 DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI. SIDE 14 UDDANNELSE OG ATTRAKTIVE JOBS... SIDE 16 ERHVERVSUDVIKLING.... SIDE 18 INTERNATIONALISERING.... SIDE 20 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED... SIDE 22 I.C. Møllerparken i Esbjerg 2 VISION 2020

3 Borgmesterens forord Esbjerg Kommune gør sig klar til fremtidens muligheder og udfordringer, og byrådet har derfor formuleret denne vision, der tegner det overordnede billede af den kommune, vi sammen med borgerne ønsker at skabe i de kommende år. Vores vision lyder: ESBJERG: DANMARKS NYE VÆKSTCENTER BORGERE I 2020 Vi skal med andre ord opnå en befolkningstilvækst på ca borgere om året frem mod Derfor skal vi fokusere på at få nye borgere og arbejdsplader hertil, men det er også en kerneprioritet at bevare og videreudvikle vores kommune til gavn for både kommende borgere og for alle os, der allerede er her. Et vækstcenter er en kombination af et erhvervsmæssigt og kulturelt centrum, hvor det er attraktivt at leve og arbejde. Esbjerg Kommune er Danmarks EnergiMetropol, og fungerer som et af landets vækstcentre. Erhvervsmæssigt relateres vores vækstcenter i høj grad til energi- og offshoreaktiviteter, men der skabes også vækst i de øvrige brancher. Esbjerg Kommune er unik, fordi man inden for en time kan nå storbyliv, landets bedste strande, en historisk by, Nationalpark Vadehavet og andre attraktive naturområder. Desuden tilbyder Esbjerg Kommune uddannelser på alle niveauer, kommunen har et højt serviceniveau, og alle har mulighed for medindflydelse. På mange måder lever Esbjerg Kommune allerede op til ambitionen om at være et erhvervsmæssigt og kulturelt vækstcenter, og det er derfor også en del af visionen, at vores status bliver kendt nationalt og internationalt. Johnny Søtrup Borgmester Vedtaget i Esbjerg Byråd i oktober 2014 ESBJERG KOMMUNE 3

4 Esbjerg: Danmarks nye vækstcenter borgere i 2020 Et vækstcenter for borgere og erhvervsliv I Danmarks EnergiMetropol skal karriere og familieliv gå hånd i hånd, og vi vil være et vækstcenter for både borgere og erhverv. Derfor har vi både en strategi for, hvordan vi når målet fra borgernes og fra erhvervslivet synsvinkel. Værdi i dagligdagen Som borger betyder det at leve i eller i nærheden af et vækstcenter, at man bor i et område, der er attraktivt på grund af uddannelses- og jobmuligheder, kultur og natur, fritidstilbud og byliv. Kort sagt handler det om at have det hele inden for rækkevidde. Den overordnede vision Vision 2020 og Vækststrategi 2020 har målsætningen om at være og anerkendes som vækstcenter til fælles. Esbjerg Kommunes Vision 2020 definerer den overordnede ramme med borgeren i centrum, og på erhvervsområdet præciserer Vækststrategi 2020 de erhvervsrelaterede indsatsområder, der gør os til et vækstcenter. På samme måde findes der for hvert af Vision 2020s otte indsatsområder underliggende strategier, politikker og konkrete handleplaner, der uddyber, hvad der skal gøres for at nå målet. Vi har brug for hinanden Vi skal sammen videreudvikle vores kommune, så den også i fremtiden er et attraktivt sted at leve og arbejde. Nøgleordet er fællesskab. Når kommune og borgere indgår i et partnerskab med fælles mål og fælles ansvar, kan vi fremtidssikre kommunen. I fællesskab udbygger vi vores rolle som vækstcenter og et kulturelt centrum, tiltrækker flere borgere og opnår optimale udfoldelsesmuligheder inden for kultur, uddannelse, sport, fritid og natur. Kitesurfer ved Esbjerg Havn 4 VISION 2020

5 ENERGIMETROPOL OG VÆKSTCENTER MEDBORGERSKAB OG LIVSKVALITET STORBYKVALITETER OG LEVENDE LOKALSAMFUND DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI UDDANNELSE OG ATTRAKTIVE JOBS ERHVERVSUDVIKLING INTERNATIONALISERING KLIMA OG BÆREDYGTIGHED ESBJERG KOMMUNE 5

6 Esbjerg: Danmarks nye vækstcenter borgere i 2020 I de kommende år sætter vi særlig fokus på disse strategiske indsatsområder: ENERGIMETROPOL OG VÆKSTCENTER - Status som EnergiMetropol indtænkes og udbygges Det forpligter at være EnergiMetropol, og vi lever op til ansvaret og gør det relevant for alle i kommunen. Energi skal for eksempel tænkes ind i byudvikling, folkelige events, uddannelse og klimahensyn. Vi er allerede et vækstcenter i praksis, og det skal mærkes og anerkendes nationalt og internationalt. STORBYKVALITETER OG LEVENDE LOKALSAMFUND - Vi har noget for enhver smag og tiltrækker nye borgere Vi øger bosætningen ved at videreudvikle kulturlivet, gøre vores unikke natur tilgængelig, fremtidssikre infrastrukturen og tilbyde attraktive boligmuligheder i byer af alle størrelser. Vi sikrer det gode hverdagsliv og skræddersyr vores tilbud efter moderne familiers behov. MEDBORGERSKAB OG LIVSKVALITET - Sammen skaber vi en nytænkende kommune, hvor alle involveres og tager ansvar I Esbjerg Kommune er der plads til alle og brug for alle. Som kommune skaber vi rammen om det gode liv med trygge læringsrettede tilbud i institutioner og skoler i et ansvarsfuldt samarbejde med borgerne. Sundhed gennem hele livet er en kerneprioritet. Alle bidrager efter evne til fællesskabet, og vi hjælper naturligvis dem, der ikke kan selv. Vi sikrer optimale vilkår for nærdemokrati, frivillighed og medinddragelse, der både giver kvalitet og livskvalitet. DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI - Vi fremtidssikrer vores velfærd Vi udnytter alle eksisterende teknologiske muligheder og bidrager til udviklingen af nye løsninger inden for sundhedsfremme og velfærdsteknologi. Vi ønsker at skabe et innovativt miljø, hvor dygtige iværksættere udvikler fremtidens løsninger. Det er desuden vores mål, at borgerne i Esbjerg Kommune bliver de bedste og mest trygge digitale brugere, og at alle tilbydes hurtigt fibernet. 6 VISION 2020

7 UDDANNELSE OG ATTRAKTIVE JOBS - Vi skaber rammerne for at højne uddannelsesniveauet og skabe jobs Vores helhedsorienterede tilgang sikrer gode rammer for læring hele livet igennem, og vi arbejder målrettet på at skabe smidige overgange fra dagtilbud til folkeskole og fra studieliv til arbejdsliv. Vi øger antallet af studerende på de videregående uddannelser ved at sikre optimale rammer, øget synlighed og fokus på de efterspurgte kompetencer. INTERNATIONALISERING - Vi sætter Esbjerg på verdenskortet og skaber et attraktivt internationalt miljø Hele kommunens tankegang har et internationalt fokus, og vores udsyn og globale samarbejde påvirker borgere i alle aldre. I et vækstcenter er internationalisering et must, så vi kommunikerer på engelsk, og i Esbjerg skaber vi et internationalt miljø, der gør hele kommunen endnu mere alsidig og attraktiv. ERHVERVSUDVIKLING - Vi udbygger samarbejdet med andre kommuner og internationale samarbejdspartnere for at skabe gode vækstvilkår Vi er primus motor i det konstruktive samarbejde med vores nabokommuner med fælles interesser inden for eksempelvis erhvervsservice, turisme, rekruttering, byplanlægning og infrastruktur. Desuden styrker vi vores internationale erhvervsfokus. KLIMA OG BÆREDYGTIGHED - Vi er en grøn kommune i ord og handling Som EnergiMetropol vil vi indrette samfund og produktion efter bæredygtige principper, og Esbjerg Kommune går foran med det gode eksempel i forhold til resten af Danmark. Vi forbereder os på realiteterne med klimaændringer, vi reducerer CO 2 - udledningen, vi anvender intelligent energistyring, og vi sikrer overgangen til grønne energiformer som vind- og solenergi. Hvert enkelt tema uddybes på de efterfølgende sider. ESBJERG KOMMUNE 7

8 ENERGIMETROPOL OG VÆKSTCENTER - STATUS SOM ENERGIMETROPOL INDTÆNKES OG UDBYGGES Det forpligter at være EnergiMetropol, og vi lever op til ansvaret og gør det relevant for alle. Energi skal for eksempel tænkes ind i byudvikling, folkelige events, uddannelse og klimahensyn. Vi er allerede et vækstcenter i praksis, og det skal mærkes og anerkendes nationalt og internationalt. Samtlige indsatsområder i Vision 2020 omfattes af den overordnede paraply EnergiMetropol. Vi tænker EnergiMetropol ind i en lang række projekter og interne processer, og gennem blandt andet anlægsprojekter bliver det gradvist mere synligt i bybilledet, at man befinder sig i en EnergiMetropol. Vi udbygger samarbejdet med ligesindede energibyer over hele verdenen, og vi skaber en niche for Esbjerg med konferencer og events, der fokuserer på energi i både erhvervsfaglige og kulturelle sammenhænge. Vi samarbejder tæt med Esbjerg Erhvervsudvikling, der brander området i erhvervssammenhænge. Kommunen markedsfører de værdier, der er væsentlige for borgere, der enten bor her eller har lyst til at flytte hertil. Vi arbejder målrettet med kommunebranding, der sikrer et positivt og retvisende image og udbreder budskabet om de mange muligheder for både karriere og familieliv. Vi er vært ved store events, og med invitationen Ta del i energien opfordres alle til at være med i Esbjerg Kommunes positive udvikling som EnergiMetropol og vækstcenter. Calgary St. John s Houston Halifax Villahermosa San Fernando Stavanger Aberdeen Esbjerg Atyrau Tomsk Daqing Karamay Dongying Rio de Janeiro Port Harcourt Malabo Luanda Dammam Doha Esbjerg og de øvrige medlemmer af World Energy Cities Partnership 8 Perth

9 MEDBORGERSKAB OG LIVSKVALITET - SAMMEN SKABER VI EN NYTÆNKENDE KOMMUNE, HVOR ALLE INVOLVERES OG TAGER ANSVAR Vadehavsfestival I Esbjerg Kommune er der plads til alle og brug for alle. Som kommune skaber vi rammen om det gode liv med trygge læringsrettede tilbud i institutioner og skoler i et ansvarsfuldt samarbejde med borgerne. Sundhed gennem hele livet er en kerneprioritet. Alle bidrager efter evne til fællesskabet, og vi hjælper naturligvis dem, der ikke kan selv. Vi sikrer optimale vilkår for nærdemokrati, frivillighed og medinddragelse, der både giver kvalitet og livskvalitet. Et af nøgleordene er medborgerskab, som vi definerer som medskabelse, medindflydelse og engagement i relevante fællesskaber. Det handler både om frivillighed og generel omsorg for hinanden. Vi skaber optimale forudsætninger for frivilligt socialt arbejde, der skaber livskvalitet for borgerne og er et værdifuldt supplement til de etablerede kommunale ydelser. På sundhedsområdet gør vi en aktiv indsats for at forebygge, minimere kendte risikofaktorer og bidrage til at opnå større viden gennem forskning. Alle borgere skal have de bedste muligheder for at pleje deres egen sundhed. Der opstår forskellige behov livet igennem, og vi skaber sammenhæng og smidige overgange mellem vores tilbud. Borgerne er medejere i kommunen, og vi giver mulighed for at udnytte medejerskabet til gavn for os alle. Store events kan eksempeltvis kun afvikles i samspil med engagerede borgere, hvor kommunen til gengæld kvitterer med gode rammer og anerkendelse. Heerups Have i Esbjerg ESBJERG KOMMUNE 9

10 STORBYKVALITETER OG LEVENDE LOKALSAMFUND - VI HAR NOGET FOR ENHVER SMAG OG TILTRÆKKER NYE BORGERE Vi øger bosætningen ved at videreudvikle kulturlivet, gøre vores unikke natur tilgængelig, fremtidssikre infrastrukturen og tilbyde attraktive boligmuligheder i byer af alle størrelser. Vi sikrer det gode hverdagsliv og skræddersyr vores tilbud efter moderne familiers behov. Vognsbølparken i Esbjerg Vi er unikke, fordi så mange rekreative muligheder kan nås inden for små afstande. Strand, havn, nationalpark, storby, gamle købstæder og shopping kan nås på en halv til en hel time, og disse kvaliteter skal synliggøres. Vi fokuserer på god infrastruktur og sammenhæng i den kollektive transport og sikrer tilgængelighed i hele kommunen. Med gode busforbindelser, sammenhængende stisystemer og nærbane, der kører hvert 20. minut gør vi det let, hurtigt og sikkert at tage cykel, bil, og offentlig transport. Desuden har vi fokus på udvikling af Esbjerg Lufthavn samt god adgang til Billund Lufthavn. Vi værdsætter kulturel mangfoldighed, og sikrer, at den øgede tilflytning bidrager til en alsidig befolkningssammensætning i hele kommunen. Vi har fokus på udvikling af lokalsamfundene, og en fremgang i indbyggertal vil fremme processen. Vi støtter kommunens rige foreningsliv, og styrker idrætten på amatør- og eliteniveau, så kultur- og naturoplevelser er tilgængelige for alle i både store byer og i små samfund. Esbjergs profil som en internationalt orienteret storby med en bred vifte af jobmuligheder forstærkes, og vi øger kendskabet til, at vi er en væsentlig uddannelsesby. Vi skaber storbykvaliteter i Esbjerg, hvilket giver afsmittende virkning på bosætningen i Ribe, Bramming og de mindre byer. Rundvisning i Ribe 10 VISION 2020

11 DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI - VI FREMTIDSSIKRER VORES VELFÆRD ipads i alle kommunens dagtilbud Vi udnytter alle eksisterende teknologiske muligheder og bidrager til udviklingen af nye løsninger inden for sundhedsfremme og velfærdsteknologi. Vi ønsker at skabe et innovativt miljø, hvor dygtige iværksættere udvikler fremtidens løsninger. Det er desuden vores mål, at borgerne i Esbjerg Kommune bliver de bedste og mest trygge digitale brugere, og at alle tilbydes hurtigt fibernet. På de kommunale områder investerer vi i den teknologi, der optimerer arbejdsgange og giver borgerne mulighed for at betjene sig selv. En effektiv digital administration gør det lettere at finde relevante informationer, videndele og samarbejde på tværs. Borgerne efterspørger højhastighedsinternet, og vi vil sikre, at alle har adgang til hurtigt fibernet, der bidrager til at sikre ligeværdighed mellem by og land. Vi vil løfte det digitale niveau i hele kommunen og udnytte fibernettet til at give borgerne den bedst mulige service. Vi tager altid afsæt i brugerens behov, når vi digitaliserer, og som kommune medvirker vi til at få digitalisering med i samfundsdebatten. Vi vil bevare positionen som en af de førende i forskning, udvikling og forsøg med anvendelse af velfærdsteknologi. Vi plejer og videreudvikler det gode samarbejde, hvor borgerne oplever fordele ved de nye løsninger og bidrager til videreudviklingen med deres tilbagemeldinger. Digital genoptræning ESBJERG KOMMUNE 11

12 UDDANNELSE OG ATTRAKTIVE JOBS - VI SKABER RAMMERNE FOR AT HØJNE UDDANNELSESNIVEAUET OG SKABE JOBS Vores helhedsorienterede tilgang sikrer gode rammer for læring hele livet igennem, og vi arbejder målrettet på at skabe smidige overgange fra dagtilbud til folkeskole og fra studieliv til arbejdsliv. Vi øger antallet af studerende på de videregående uddannelser ved at sikre optimale rammer, øget synlighed og fokus på de efterspurgte kompetencer. Borerig til renovering i Esbjerg Havn Vores uddannelsesprofil styrkes yderligere, og vi vil udbrede budskabet om, at Esbjerg er en væsentlig uddannelsesby, der tiltrækker både danske og internationale studerende. Vi vil sikre høj kvalitet i undervisning på alle niveauer. Som EnergiMetropol har vi særlig fokus på det naturfaglige felt, hvilket mærkes lige fra børnehave til universitetsniveau. Antallet af uddannede skal øges, og det er et særligt indsatsområde at undgå, at kommunens unge bliver langtidsledige. Desuden øger vi beskæftigelsen gennem omskoling og tilbud om efteruddannelse. Vi målretter udbuddet af uddannelsestilbud, så erhvervslivet kan få den efterspurgte arbejdskraft, og så vi kan sikre beskæftigelsen for nyuddannede. Sammen med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv ønsker vi at garantere studiejobs, der øger chancerne for ansættelse efterfølgende. Vi udbygger samarbejdet med især vores venskabsbyer Aberdeen og Stavanger, så vores studerende høster fordele af vores internationale fokus som EnergiMetropol. Syddansk Universitet Esbjerg 12 VISION 2020

13 ERHVERVSUDVIKLING - VI UDBYGGER SAMARBEJDET MED ANDRE KOMMUNER OG INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE FOR AT SKABE GODE VÆKSTVILKÅR Vi er primus motor i det konstruktive samarbejde med vores nabokommuner med fælles interesser inden for eksempelvis erhvervsservice, turisme, rekruttering, byplanlægning og infrastruktur. Desuden styrker vi vores internationale erhvervsfokus. Vores vækstcenter har et solidt afsæt i offshore og energi med en lang række supporterhverv, og vi vil tiltrække arbejdskraft og virksomheder fra hele verden ved for eksempel at udnytte vores medlemskab af World Energy Cities Partnership, der forener verdenseliten i energisektoren. Vi udbygger det tætte samspil mellem kommune og erhverv, og vi indgår løbende i dialog med de mange aktører for at holde os opdaterede om, hvad der efterspørges. Eksempelvis udbygges kommunens gode transportforbindelser under hensyn til erhvervslivets behov. Vores fokus på infrastruktur handler også om konstant at videreudvikle den digitale hovedvej, der udspringer her til glæde for private borgere og erhvervslivet. På turismeområdet udbygger vi samarbejdet uden tanke for lande- og kommunegrænser for at skabe spændende oplevelser for borgere og turister. Vi værner om vores unikke natur og historiske områder og sørger samtidig for, at de bliver markedsført og er tilgængelige for alle. Vores erhvervsliv rummer attraktionsværdi for turister, og vi sikrer et tæt samarbejde mellem kommune, havn, turistcentre og erhvervslivet om at udnytte disse muligheder. Esbjerg Havn ESBJERG KOMMUNE 13

14 INTERNATIONALISERING International dag 2014, Torvet i Esbjerg - VI SÆTTER ESBJERG PÅ VERDENSKORTET OG SKABER ET ATTRAKTIVT INTERNATIONALT MILJØ Hele kommunens tankegang har et internationalt fokus, og vores udsyn og globale samarbejde påvirker borgere i alle aldre. I et vækstcenter er internationalisering et must, så vi kommunikerer på engelsk, og i Esbjerg skaber vi et internationalt miljø, der gør hele kommunen endnu mere alsidig og attraktiv. Som kommune tager vi medansvar for at gøre det muligt for den enkelte at orientere sig internationalt. Vi indtænker det internationale aspekt allerede fra børnehavealderen og op gennem skolesystemet og videre ud i arbejdslivet. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at integrere sprog og kulturforståelse og skaber gode muligheder for udveksling af studerende. De internationale skoler og dagtilbud i området understøttes, og vi vurderer løbende, om udbuddet modsvarer behovet. Kommunen sikrer, at al relevant information også er tilgængeligt på engelsk. Internationale og danske borgere skal have de samme muligheder og præsenteres for alle kommunens tilbud. Dermed understøtter vi erhvervslivets rekruttering, da de kan ansætte de internationale medarbejdere, der kan sikre dem de nødvendige kompetencer. Digitale løsninger øger globaliseringen, og vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner på tværs af landegrænser for at give de studerende et stort udsyn til omverdenen. The Tall Ships Races VISION 2020

15 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Mountainbikebanen ved Gørding Skole - VI ER EN GRØN KOMMUNE I ORD OG HANDLING Som EnergiMetropol vil vi indrette samfund og produktion efter bæredygtige principper, og Esbjerg Kommune går foran med det gode eksempel i forhold til resten af Danmark. Vi forbereder os på realiteterne med klimaændringer, vi reducerer CO 2 -udledningen, vi anvender intelligent energistyring, og vi sikrer overgangen til grønne energiformer som vind- og solenergi. Vi vil anvende bæredygtige løsninger, tage energi- besparende initiativer, bevare naturen omkring os og forberede os på kommende klimaforandringer. Vi fokuserer på oplysning, videndeling, medinddragelse og medansvar. Derfor skaber vi forpligtende partnerskaber mellem kommune og virksomheder. På samme måde inddrager og involverer vi borgerne, når vi tilrettelægger konkrete energibesparende initiativer. Vi sikrer, at børn i en meget tidlig alder forholder sig til miljøet. I dagtilbud, skoler og i foreningslivet gøres der en særlig indsats for at børn og unge bliver informeret og involveret i miljømæssige aspekter. Måde syd for Esbjerg Esbjerg Kommune går foran med det gode eksempel som en grøn arbejdsplads, der også tager medansvar for, at alle borgere i kommunen kan være grønne forbrugere. Vi stiller vores viden om klima og bæredygtighed til rådighed, og ønsker at vores ekspertise efterspørges i både ind- og udland. ESBJERG KOMMUNE 15

16 Skilte i gågaden, Esbjerg Kommunikation 2014

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere