Opsætning og anvendelse af New MRP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning og anvendelse af New MRP"

Transkript

1 af New MRP Dokumentet beskriver hvordan New MRP modulet installeres, initieres og anvendes. Dato 2/

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Implementeringsstrategi... 4 Initiering og opstart af New MRP... 5 Aktivering af firmaer... 6 Opsætning af overflytnings tid i mellem firmaer... 7 Opsætning af parametre... 8 Opsætning af integration... 8 Opsætning af låseniveau Runtime afvikling af behovsberegning Avanceret parameteropsætning Opsætning af nummerserie Aktivering af behovsplaner Udvidet opsætning af behovsplaner Fanen Setup Avanceret opsætning Opsætning af familie planlægning Fanen Action message Fanen Last update Forespørgsler og funktioner til aktivering af planer Opsætning af sourcing Sourcing grupper Sourcing varer Kopier behov Perioder Familiegrupper Definering af familiegrupper Opsætning af sikkerhed og adgangsbegrænsning Start af baggrundsbehovsberegningsmotor Opstartsbemærkninger og databasestatistik Overvågning af online behovsberegning Genopdatering af behovsberegning New MRP i forhold til standard behovsberegningen / 45

3 Sammenligning af performance Statiske og dynamiske behovsplaner Autorisering og behandling af forslag Forslagsview Forslagskærmbillede Autorisations log / 45

4 Indledning Dokumentet beskriver,hvordan New MRP modulet opsættes og anvendes efter installation. For beskrivelse af den tekniske installation henvises til installationsdokumentet. Beskrivelsen gælder og er gyldig for alle versioner af Dynamics Ax med mindre andet specifikt er angivet. Implementeringsstrategi Modulet giver mulighed for forskellige implementeringsmetoder. Helt afhængig af den konkrete situation skal der som det første fastlægges en implementeringsstrategi. For en kørende installation, altså en installation, der allerede benytter standard behovsberegningen i et flere eller flere selskaber, vil det normalt være hensigtsmæssigt, at anvende en duplo strategi altså en strategi, hvor både standard behovsberegningen og New MRP behovsberegningen i en periode anvendes samtidig. New MRP kan til en start indkøres, trimmes og opsættes for blot et selskab selvom installationen indeholder mange selskaber. Endvidere er det muligt at opsætte, at det fx kun er enkelte udvalgte brugere, der skal have adgang til behovsregningen, forslagene og nettobehovet dannet af New MRP. Brugernes dagligdag bliver dermed ikke umiddelbart påvirket af, at New MRP er blevet installeret. New MRP modulet er designet, som et 100% add-on modul, der ligger på siden af den eksisterende installation. Dermed kan New MRP ibrugtagningen kontrolleres og styres individuelt og tilpasses den konkrete virksomhed New MRP indeholder en række udvidede opsætningsmuligheder i forhold til standard behovsberegningen. En duplo strategi giver mulighed for, at superbrugeren kan lege med opsætningen og afprøve forskellige opsætninger i en prøveperiode samtidig med, at der hele tiden kan foretages sammenligninger til resultatet beregnet af standard behovsberegningen. Når første selskab er kørt ind af superbrugeren, kan opsætningen ændres, så New MRP bliver synligt for alle brugere i selskabet, men stadigvæk sådan, at den eksisterende standard behovsberegning fortsat benyttes som Master for dannelse af nye indkøb og produktioner. Man kan sige, at New MRP afvikles Slient i baggrunden samtidigt med, at brugerne har mulighed for at kigge på resultatet fra New MRP og dermed blive fortrolige med New MRP behovsberegningen. Når alle brugerne efter en periode er blevet trygge ved New MRP, kan opsætningen ændres, så New MRP i stedet for bliver Master behovsberegning, samtidig med at standard behovsberegningen skiftes til blot at blive afviklet Slient i baggrunden. Så længe enten standard behovsberegningen og New MRP behovsberegningen afvikles Slient i baggrunden er det muligt løbende at skifte behovsberegning. Det betyder, at man stepvist kan tage New MRP modulet i brug selskab for selskab. Alt i alt giver New MRP følgelig mulighed for en sikker implementeringsstrategi. Der er ikke tale om et big bang i alle selskaber og lande på en gang. Man kan stille og roligt tage modulet i brug et selskab ad gangen. 4 / 45

5 Initiering og opstart af New MRP De modtagne licensinformationer skal indtastes som det første, efter at modulet er installeret. Via New MRP menu en vælges Setup/License og i det fremkomne skærmbillede trykkes på knappen Activate license. De tilsendte licensoplysninger skal indtastes præcist. Der er vigtigt, at First company er blevet oplyst korrekt ved bestilling af New MRP. First company er det første og primære selskab, som New MRP skal anvendes til. Licensen dannes til det selskab, og det er derfor vigtigt, at korrekt Company Account ID er oplyst allerede på bestillingstidspunktet. 5 / 45

6 Efter endt pinkode indtastning trykkes på OK, og der vendes tilbage til licensskærmbilledet, som nu indeholder aktuelle licensoplysninger. Den viste licens giver mulighed for aktivering af New MRP til anvendelse i op til 5 firmaer. Ved køb af New MRP modtages først en licens med udløbsdato. Når fakturaen er betalt modtages en endelig licens uden udløbsdato. Der er mulighed for at licensen efterfølgende kan udvides til flere firmaer. I så fald modtages nye pinkoder, som blot skal indtaste via knappen Add license. Aktivering af firmaer Når licensen er installeret skal New MRP modulet aktiveres til anvendelse i relevante firmaer. En Dynamics Ax installation kan indeholde mange firmaer, men det er blot de firmaer, der populært sagt indeholder ordrer, produktioner, flytteordrer og indkøb, som behovsregnes, der skal aktiveres til New MRP. At et selskab aktiveres til New MRP betyder ikke, at New MRP behovsberegningen dermed automatisk er taget i anvendelse. En aktivering gør det blot muligt at benytte New MRP behovsberegningen i firmaet. Aktiveringen udføres via New MRP menuen Setup/Activation/Master scheduling companies. I det fremkomne skærmbillede vælges relevante firmaer via fanen Select companies. 6 / 45

7 Det første firma, der aktiveres skal være i overensstemmelse med licensoplysningerne. Der kan maksimalt adderes det antal firmaer licensen tillader. Et firma kan godt deaktiveres efterfølgende. Opsætning af overflytnings tid i mellem firmaer Via knappen Transfer time kan der opsættes tider for intern flytning af varer i mellem firmaer. Der fremkommer et skærmbillede med følgende indhold: 7 / 45

8 Der er mulighed for angivelse af to kalendere. Idet tabellen, der indeholder overflytningstider, er en global tabel, skal man sikre, at angivne kalendre eksisterer og vedligeholdes i alle relevante firmaer. Det er mulig angive: From company: Her angives firma varer flyttes fra. To company: Her angives firma varer flyttes til. Lead time: Her angives overflytningstiden i dage. Working days: Her angives det om overflytningstiden er angivet i kalenderdage eller arbejdsdage. Lead time calender: Her kan der angives en specifik kalender, der skal benyttes ved planlægning af den angivne Lead time. Angives der ingen kalender benyttes kalenderen, der kan findes via varens disponeringsgruppe eller lagersted. Ship calender: Her kan der angives en specifik forsendelseskalender. Efter Lead time er blevet planlagt søges der bagud i denne kalender med henblik på at bestemme en mulig forsendelsesdato fra firmaet. Er der ingen kalender angivet benyttes kalenderen, der kan findes via varens disponeringsgruppe eller lagersted. Overflytningstiden benyttes til bestemmelse af behovsdatoen på intercompany behovet i det firma, der skal opfylde behovet. Seneste bestillingsdato i det firma behovet opstod i, beregnes som hvis der var tale om et almindeligt indkøbsforslag. Opsætning af parametre Parameterskærmbilledet indeholder principielt samme parametre som i standard bortset fra en ny fane, kaldet New MRP. Opsætning af integration For hvert aktiveret firma skal der opsættes en integrationsmetode. Integrationsmetoden styrer og kontrollerer om, det er resultatet fra standard behovsberegningen eller resultatet fra New MRP behovsberegningen, der fremkommer fx når nettobehovsskærmbilledet vises. Opsætningen udføres via New MRP menu en Setup/Master planning parameters tab siden New MRP. 8 / 45

9 I boksen Integration skal integrationsniveauet angives. Parameteret kan løbende ændres. Så længe parameteret står til Standard Ax påvirker New MRP modulet ikke den eksisterende installation. Først når integrationsparameteret sættes til New MRP, kan standard behovsberegningen ikke mere benyttes i det aktuelle firma. Vælges Standard Ax kan New MRP ikke benyttes i det aktuelle firma. Vælges Standard Ax + Slient New MRP vises og anvendes resultatet fra standard behovsberegningen, men New MRP opdateres løbende bag om ryggen på brugerne og resultatet fra New MRP kan tilgås fra New MRP menuen. I en opstartsfase i en kørende installation kan denne opsætning typisk med fordel vælges. Vælges Standard Ax + New MRP : User dialog selection er det op til brugeren løbende at vælge om resultatet fra standard behovsberegningen eller fra New MRP skal vises og anvendes. Opsætningen kan med fordel benyttes i en kørende installation, når brugerne helt generelt skal skifte fra at benytte standard behovsberegningen. Hvis ikke brugeren bliver præsenteret for en dialog boks fx i forbindelse med den automatiske salgsordre CTP beregning (Ax 2012), bestemmer default integrationsvalget om det er standard eller New MRP, der benyttes i beregningen. Default integrationsvalget sættes i Advanced gruppen til enten Standard eller New MRP. Vælges Slient Standard Ax + New MRP vises og anvendes resultatet fra New MRP behovsberegningen, men standard behovsberegningen opdateres stadigvæk bag om ryggen på brugerne og resultatet kan tilgås fra Varedisponeringsmenuen. Efter opstarts- og prøvefasen i en kørende installation kan denne opsætning med fordel vælges, idet den giver mulighed for umiddelbart at gå tilbage til at benytte standard, hvis et uforudset problem skulle opstå. Vælges New MRP standses den løbende opdatering af standard behovsberegningen og resultatet fra New MRP benyttes og vises altid. Opsætningen kan med fordel vælges efter et stykke tid, idet opdateringen af et log spor dermed kan undgås. Til Integrationsboksen er der en knap, der kan benyttes til at overstyre default integrationsvalget for udvalgte brugere. Trykkes på knappen Personalization fremkommer dette skærmbillede, 9 / 45

10 hvor integrationsvalget for enkelte brugere kan sættes anderledes i forhold til den generelle integrationsopsætning. Opsætningen kan med fordel anvendes i en opstartsfase hvorved en eller flere superbrugere opsættes til løbende at blive præsenteret for dialog boksen: Mens alle andre brugere følger opsætningen angivet i selve parameterskærmbilledet. Opsætning af låseniveau Låseniveauet Master scheduling concurrency sættes normalt til Item number. Det betyder, at der opsættes en databasetransaktion for hver vare, der behandles. Sættes låseniveauet til Transaction opsættes en databasetransaktion for hver behovspost, der behandles. Transaction låseniveauet kræver flere ressourcer af SQL serveren, idet databasetransaktioner hele tiden skal committes. Den optimale opsætning kan være Balanced, som opsætter et vist antal transaktioner per vare, men som udgangspunkt vil Item number være fuldt ud tilstrækkeligt. Ved nedbrydning af ordrer opsætter standard behovsberegningen en stor database transaktion, der gælder for hele beregningen. Alt afhængig af de konkrete data kan det medføre, at mange varer bliver låst, og der er risiko for at SQL serveren eskalerer låse til sider og hele tabeller. Dermed kan man opleve at ordremodtagere i ét firma låser for ordremodtagere i et andet firma. 10 / 45

11 For en tilsvarende nedbrydning ved hjælp af New MRP, vil opsætning af låseniveau til Item number resultere i mange små transaktioner, der typisk løser alle låseproblemer i forbindelse med direkte nedbrydning og behovsberegning af ordrer i Dynamics Ax. Runtime afvikling af behovsberegning New MRP behovsberegner online alle varer, hvor behovsbilledet ændrer sig. Det håndteres af batchafvikleren, men da batch processen kan være et antal minutter forsinket, kan batch afviklingen ikke benyttes til ad hoc beregninger og forespørgsler. Når nedbrydningsskærmbilledet i New MRP kaldes, afvikles behovsberegningen derfor direkte for den aktuelle vare. Medfører behovsberegningen, at der oprettes behov på afledte varer, kan disse også blive behandlet direkte og øjeblikkeligt. Via parameterskærmbilledet kan der opsættes parametre for om afledte varebehov skal behovsberegnes direkte. Afhængig af konkrete styklister og ruter samt de aktuelle nettobehovsprofiler, kan en nedbrydning resultere i, at mange varer på mange afledte niveauer skal behandles. I gruppering Runtime maximum kan der opsættes nogle grænser for hvor meget, der skal beregnes ad hoc på lavere vareniveauer inden beregningen overtages af baggrundsprocessen. Idet New MRP behovsberegningen altid kun regner på det, der har ændret sig siden sidste opdatering, er det ikke sikkert, at der overhovedet er behov for opsætning af en nedre grænse. Det må komme an på en prøve i praksis, og parametrene skal derfor blot beholde standardværdien til en start. Hvis parameteret Maximum number of runtime calculated levels er sat til 1, er det kun den aktuelle vare der behovsberegnes automatisk, når nettobehovsprofilen eller nedbrydningsskærmbilledet kaldes. I feltet Maximum number of runtime calculated items kan der angives en øvre grænse for hvor mange varenumre, der må beregnes automatisk og direkte i forlængelse af hinanden. I feltet Maximum run execution time kan der angivesden maksimale tid, som den automatiske og direkte beregning af afledte varer må tage. Overskrides tiden standses den direkte behovsberegning og kontrollen vender tilbage til brugeren. De varenumre, der eventuelt ikke nåede at blive behovsberegnet direkte, vil blive håndteret og behandlet af baggrundsprocessen. Hvis den direkte behovsberegning af afledte varenumre af den ene eller anden årsag standses, kan man i feltet Activate infolog message aktivere, at der gives besked til brugeren via info loggen. 11 / 45

12 Avanceret parameteropsætning I grupperingen Advanced og i feltet Default integration selection kan det opsættes, om New MRP eller Standard funktionalitet skal foreslås i integrationsdialogen, som default. Opsætning anvendes tillige automatisk til at vælge funktionalitet, når integrationsdialogen ikke vises og præsenteres for brugeren. Parameteret Sum Up derived demands bestemmer om udfoldede fantomvarebehov skal sammenlægges før oprettelse af forslag. Hvis de samme råvarer indgår mange gange i et styklistehierarki kan behovene slås sammen til ét. Dermed reduceres antallet af behovsposter, der skal behandles med bedre performance til følge. En råvare, der indgår i flere fantomstyklistegrene, forbruges typisk ved forskellige operationsnumre. Der er derfor mulighed for, at bestemme mere detaljeret, hvorvidt det er relevant at bibeholde operationsnummeret i feltet Assign BOM line oper.no.. Når operationsnummeret bibeholdes falder chancen for at poster kan slås sammen. Der er følgende muligheder: If route exists : Kun hvis der er defineret en produktionsrute til den aktuelle fantomvare bliver operationsnummeret tildelt. Never : Uanset øvrigt opsætning, så bliver der ikke tildelt et operationsnummer til det afledte varebehov. Dermed kan alle varebehov for den samme vare summeres og slås sammen. Always : Med denne opsætning bliver der altid tildelt et operationsnummer til de udfoldede varebehov. Hvis fantomvarerne er knyttet til forskellige operationer vil der ofte ikke kunne udføres efterfølgende summering, fordi varerne dermed forbruges ved forskellige operationsnumre. I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at behovsdatoen på afledte fantomvarebehov bestemmes ud fra fantomvarens leveringstid angivet i varekartoteket med mindre det udfoldede varebehov er knyttet til en planlagt operation. I visse situationer med mange fantomvarer kan man derfor blive tvunget til at opsætte Always for at få dateringen af de afledte behov til at blive korrekt. I New MRP er der væsentlig forskel på, hvordan bevægelser bindes sammen via udligning ved anvendelse af disponeringsreglen Period i forhold til disponeringsreglen Requirement. 12 / 45

13 Varer der disponeres efter Period disponeres i spande i henhold til lagerets akkumulerede antal. Det kan derfor være tilgange, der stammer fra tidligere perioder, der udlignes og anvendes til bestemte afgange i andre perioder. I praksis kan man derfor ikke altid umiddelbart se, hvad det er for en tilgang, der specifikt skal opfylde en bestemt afgang. Med et flueben i parameteret Period coverage as requirement coverage bindes alle tilgange sammen detaljeret og svarende til, at alle varebehov blev disponeret efter disponeringsreglen Requirement. Man skal dog være opmærksom på, at den bedste performance i New MRP opnås ved benyttelse af Period disponering bestemt af den akkumulerede beholdning beregnet i spande uden specifik udligning altså ved undladelse af flueben i det aktuelle parameter. New MRP opererer med en intern global nummerserie for intercompany forslag og formatet for intercompany forslagsnumre skal angives i feltet Intercompany Planned order number format. Opsætning af nummerserie New MRP benytter views til visning af aktioner, terminer og forslag. Der skal derfor opsættes en nummerserie for referencen som vist i skærmbilledet herunder: Aktivering af behovsplaner For hvert firma skal relevante behovsplaner aktiveres til New MRP modulet før de kan behandles af den nye behovsberegning. Aktiveringen udføres via New MRP menu en Setup/Activation/Master scheduling plans. I det fremkomne skærmbillede vælges relevante behovsplaner via fanen Select plans, som vist i skærmbilledet herunder 13 / 45

14 Det er kun aktiverede planer, som New MRP modulet kan behandle. Alle parametre, defineret i standard for planer, anvendes populært sagt på samme måde i New MRP behovsberegningen der er dog få forskelle fx: New MRP finplanlægger ikke direkte ruter og kapacitet. Ruter og kapacitet grovplanlægges fint indtil forslag autoriseres. Begrænsningen er indført, da det ikke giver mening at udføre finplanlægning seks måneder ude i fremtiden. New MRP anvender kun et planniveau. Prognoser og budgetter skal ikke først nedbydes via en hovedplan, men kan anvendes direkte i behovsplanen. Der er derfor ingen grund til at aktivere eventuelle hovedplaner til New MRP, såfremt disse udelukkede anvendes til at overføre forecastet til behovsberegningen (Standard Ax 2012 opførsel). Behovsplaner kan løbende vælges og fravælges. Mange virksomheder har ubenyttede gamle behovsplaner liggende. Disse planer skal ikke aktiveres og vælges. For at komme hurtigt i gang med New MRP skal planer blot aktiveres og standardopsætning bibeholdes. Udvidet opsætning af behovsplaner New MRP giver mulighed for en udvidet opsætning af behovsberegningen. Fanen Setup samt Action messages indeholder forskellige muligheder. De forskellige opsætningsmuligheder gennemgås detaljeret i det følgende, men som udgangspunkt kan standardopsætningen benyttes uden ændringer til at komme godt i gang med New MRP. Fanen Setup Fanen Setup indeholder en række avancerede opsætningsmuligheder. Øverst på fanen vises en grid med opsætningsparametre, der gælder for behovstyperne Requirment, Forecast samt Safety stock. 14 / 45

15 For hver behovstype er det muligt, at angive: Mathematical planned orders: Her kan det bestemmes om forslag skal beregnes matematisk, dvs. uden korrektion til multipla og mindste antal. Parameteret kan typisk anvendes til at beregne det præcise råvarebehov ud fra en salgsprognose, idet det afledte prognosebehov dermed ikke bliver forurenet og forhøjet ned gennem styklisteniveauerne. Afhængig af hvordan forslag efterfølgende behandles og autoriseres, kan parameteret tillige eventuelt markeres for Safety stock. Dermed beregnes behovet for forslag til opfyldelse af sikkerhedslageret eksakt på tværs af alle styklisteniveauer, men man skal modsat være opmærksom på, at forslag til opfyldelse af sikkerhedslageret dermed skal autoriseres sammen med et andet forslag, der er blevet korrigeret til mindste antal og multipla. Auto-firm planned orders: Her kan det for hver behovstype bestemmes om forslag skal auto-autoriseres. Parameteret kan fx anvendes til kun at auto-autorisere forslag til opfyldelse af konkrete ordrer, mens forslag til opfyldelse af sikkerhedslagre og prognoser fortsat opfyldes manuelt. Futures message: Her kan det for hver behovstype specificeres om behov skal terminssættes. Forslag til opfyldelse af sikkerhedslageret og/eller forslag til opfyldelse af prognoser kan eventuelt udelades fra terminssætningen, idet disse forslag ikke opfylder konkrete ordrer. Action message: Her kan det for hver behovstype angives om behov skal aktionsættes. Forslag til opfyldelse af sikkerhedslageret og/eller forslag til opfyldelse af prognoser kan typisk udelades fra aktionsætningen, idet disse forslag ikke opfylder konkrete ordrer. I standardopsætningen til New MRP aktionsættes sikkerhedslagerforslag ikke. Sikkerhedslagerforslag er blot ønsker til opbygning af sikkerhedslagre, og det giver derfor god mening, at undlade aktionssætning af disse. Fulfill safety stock: Via dette parameter er det muligt at opsætte om behovstypen Safety stock i princippet skal anvendes. New MRP giver mulighed for at nedbryde og beregne forslag afhængig af, om det er konkrete ordrer, prognoser eller sikkerhedslagre, der skal opfyldes på øverste niveau. Sættes der fx et flueben i Fulfill safety stock ud for behovstypen Requirement, så vil New MRP behovsberegningen opfylde sikkerhedslageret samtidigt med almindelige ordrebehov. Dermed dannes der ikke selvstændige forslag til opfyldelse af sikkerhedslageret, idet der allerede tages hensyn til eventuelle sikkerhedslagre ved dannelsen af forslag til opfyldelse af ordrebehov. På tilsvarende vis kan der sættes et flueben i Fulfill safety stock ud for behovstypen Forecast. Dermed vil New MRP behovsberegningen opfylde sikkerhedslageret sammen med prognosebehov. 15 / 45

16 Fulfill forecast: Via dette parameter er det muligt at opsætte om behovstypen Forecast i princippet skal anvendes. New MRP giver mulighed for at nedbryde og beregne forslag afhængig af, om det er konkrete ordrer, prognoser eller sikkerhedslagre, der skal opfyldes på øverste niveau. Sættes der et flueben i Fulfill forecast ud for behovstypen Requirement, så vil New MRP behovsberegningen opfylde prognosen sammen med almindelige ordrebehov. Dermed dannes der ikke selvstændige forslag til opfyldelse af prognosen. Ønskes alle behov nedbrudt og beregnet som en samlet behovstype sættes der flueben i parametrene Fulfill forecast og Fulfill safety stock, som vist herunder: Zero negative days: Via dette parameter kan negativ dage skal sættes til nul for den aktuelle type uanset opsætning på varen. Parameteret kan fx anvendes, så der kun ventes på varer ved opfyldelse af konkrete ordrer, mens sikkerhedslageret fx opfyldes på behovsdatoen, selvom nye varer tilgår lageret på en senere dato. Max negative days: Via dette parameter kan opsættes et uendeligt antal negativ dage for den aktuelle type uanset opsætning på varen. Parameteret kan fx anvendes, så der altid ventes på varer ved opfyldelse af konkrete ordrer. Max positive days: Via dette parameter kan opsættes et uendeligt antal positiv dage for den aktuelle type uanset opsætning på varen. Parameteret kan fx anvendes, så frie tidligere varetilgange altid anvendes. Avanceret opsætning I felt grupperingen Advanced kan der opsættes yderligere parametre. Disse beskrives i det følgende. Regeneration interval: Den online opdaterede behovsberegning sikrer, at nye ordrer og produktioner løbende bliver behovsberegnet. Hvis den grundlæggende opsætning ændres på en plan eller hvis en vare fx skifter disponeringsgruppe, er det nødvendigt at genopbygge nettobehovsprofilen. 16 / 45

17 Det kan foregå på to måder. Enten afvikles behovsberegningen direkte for de berørte varer eller alternativt håndteres det automatisk af baggrundsprocessen. Parameteret Regeneration interval bestemmer det antal dage, der maksimalt må gå før en vare skal genopbygges. Som standard benyttes 7 dage. Dvs. hvis ikke den aktuelle vare, som opsætningen ændres for, behovsberegnes direkte, kan der gå op til 7 dage før ændringen er fuldstændig implementeret. Clean up start time: Baggrundsprocessen udfører løbende oprydningen i gamle versioner og data. Tidspunktet for start af denne opgave kan bestemmes i feltet Clean up start time. Der kan med fordel vælges et tidspunkt med lav aktivitet på systemet. Reschedule margin: Ved genplanlægning af forslag kan en bagatel grænse opsættes. Som standard er to dage valgt. Parameteret anvendes til at afgøre om et produktionsforslag fx skal flyttes, hvis behovet er blevet flyttet altså hvis behovsdatoen på afgangen er blevet skubbet eller flyttet til en senere dato. Kun hvis afgangen i dage ligger senere end opsatte bagatel grænse, omplanlægges produktionsforslaget. Opsætningen kan anvendes til at begrænse antallet af genplanlægninger. Reschedule periods: Med et flueben i dette parameter aktiveres genplanlægning inden for perioder. Opsætningen har kun relevans for varer, der disponeres efter disponeringsreglen Period. Hvis der opereres i længere perioder fx måneder, vil det typisk give god mening at udføre genplanlægning inden for de enkelte perioder. Auto-firming interval: Auto-autorisationsprocessen afvikles som en selvstændig proces i intervaller på to timer, som standard opsætning i New MRP via behovsberegningsmotoren. Den automatiske autorisation via baggrundsmotoren kan deaktiveres ved angivelse af værdien nul. I stedet for kan auto-autorisations funktionen kaldes individuelt via batch afvikleren på udvalgte tidspunkter via funktionen Auto-autorisation. Se også beskrivelsen under Functions/Auto-firming. Calculate period actions: For varer, der disponeres efter Period eller Min/Max beregnes forslag summeret for perioden. Forslagets tilgangsdato sættes typisk til den første dato i perioden også selvom det konkrete varebehov først kommer et par dage senere. Mere herom i beskrivelsen af parameteret Fist issue as planned order date. Ønskes aktioner beregnet, hvor hver eneste dato uanset den anvendte periode længde ved beregning af forslag, skal der sættes et check mark i parameteret. Dermed udregnes også aktionen inden for de enkelte perioder. Include IC demands: Det kan angives om intercomany behov skal medtages i behovsberegningen. (Findes som standard opsætning i Ax 2012) Online Master scheduling: New MRP supporterer flere dynamiske planer. Alle planer med flueben i Online Master scheduling bliver løbende behovsberegnet. Det blot opsætning af en eller flere baggrundsmotorer. 17 / 45

18 Engine delay: Det er muligt at opsætte en forsinkelse før nye behov tidligst bliver behovsberegnet af baggrundsmotoren. Dermed kan nye ordrer nedbrydes og simuleres direkte fra en klient uden, at vi skal vente på at baggrundsmotoren behovsberegner alle vareniveauer. Fulfill minimum as fast as possible: Med dette parameter er det muligt - uanset vareopsætningen - at operere med dags dato som dato for opfyldelse af sikkerhedslageret. Dermed fås forslag til opfyldelse af sikkerhedslageret med det samme, også selvom det måske ikke kan lade sig gøre at opfylde sikkerhedslageret, men brugeren bliver dermed hurtigere gjort opmærksom på, at der mangler et sikkerhedslager. Calculate with empty periods: New MRP disponerer varer i perioder. Negativ dage konverteres til et antal perioder og parameteret bestemmer om alle eller kun perioder med bevægelser skal indgå i beregningen af, om der skal ventes på varetilgang frem for at bestille nyt. Parameteret har kun betydning på varer med relativt få bevægelser. First issue as planned order date: Ved periodedisponering i uger sættes tilgangsdatoen for nye forslag normalt til den første dag i perioden. Hvis parameteret First issue as planned order date aktiveres, sættes tilgangsdatoen i stedet for lig med den første afgangsdato i perioden. Coverage sorting rule: Dette parameter bestemmer ved disponering af varer efter disponeringskoden Requirement om den først eller senest mulige tilgang skal anvendes til opfyldelse af afgange. Hvis der fx er to aktuelle indkøb på en vare, kan man via parameteret bestemme om det skal være indkøb eller indkøb , der skal udlignes imod salgsordreafgangen SO , som vist i skærmbilledet herunder. Vælges udfaldet Last possible receipt vælges indkøb Vælges udfaldet First possible receipt vælges indkøb For behovsplaner, der skal benyttes til ATP/CTP beregning i forbindelse med ordremodtagelse, vælges typisk Last possible receipt idet lagerbeholdningen dermed kan friholdes til andre ordrer. For behovsplaner, der skal benyttes til indkøbsdisponering baseret på prognoser, vælges typisk First possible receipt, idet allerede oprettede indkøb dermed forbruges først sorteret efter en almindelig FIFO. Allow scheduling before today s date: Aktiveres dette parameter er det muligt at planlægge forslag med tilgang før dags dato. Som standard vil produktionsplanlægningen ikke tillade tilgang før dags dato og indkøbsforslag kan tidligst have tilgang dags dato. Denne overordnede regel annulleres ved aktivering af parameteret. 18 / 45

19 Opsætning af familie planlægning New MRP kan reducere prognoser på et aggregeret niveau. Funktionaliteten aktiveres individuelt i skærmbilledet til aktivering af behovsplaner via tab siden Setup og felt grupperingen Family forecast reduction. Activate family reduction: Aktivering af familieplanlægning og reduktion af prognoser på aggregeret gruppeniveau. Family reduction key: Reduceringen af prognoser udføres i perioder bestemt af den angivne reduktionsnøgle. Den via disponeringsgruppen vareopsatte reduktionsnøgle spiller ingen rolle for reduktionen af prognoser efter familiegrupper. Prognoser og ordrer summeres og sammenstilles i de perioder som reduktionsnøglen definerer. Bemærk der skal angives reduktionsnøgle med en fixed start dato fx med perioder i måneder. Item reduction percent: En vare kan fint indgå i flere familiegrupper. Der bliver dermed beregnet flere forskellige reduktionsprocenter for varen. Via parameteret kan det bestemmes om det er: Min : Den mindste reduktionsprocent, der skal anvendes. Average : Et gennemsnit af alle reduktionsprocenter, der skal anvendes. Max : Den største reduktionsprocent, der skal anvendes. Disable online Master scheduling: Online og løbende Master scheduling kan annulleres for varer, der indgår i familiegrupper. Reduktionsprocenter beregnes kun en gang i døgnet, nemlig når dags dato skifter. Den beregnede reduktionsprocent anvendes derefter det næste døgn til at reducere prognosen med. Modtages der i mellemtiden en relativ stor ordre på en vare, der indgår i familiegruppen, så skal man være opmærksom på, at prognose reduktionen først tager hensyn til denne i forbindelse med den næste natlige genopdatering af reduktionsprocenter. Hvis ordren behovsberegnes online vil man i et tidsrum have et forhøjet behov for afledte varer med mindre online behovsberegning annulleres for varer, der indgår i familiegrupper via parameteret Disable online Master scheduling. 19 / 45

20 For at undgå forhøjet afledt behov, kan man alternativt annullere online behovsberegning generelt eller benytte statiske forslagsview, altså forslagsview, der ikke genopdateres i løbet af dagen. Dermed får det ingen betydning at nye ordrer behovsberegnes online. Always use expected order date: Ved aktivering af familieplanlægningen reduceres prognoser med aktuelle ordrer på et aggregeret niveau. Hvis en ordre modtages til levering i september, så vil ordren indgå i beregningen af reduktionsprocenten for familiegruppen for september måned, men hvis ordren af den ene eller anden årsag ikke bliver leveret i september, så bestemmer parameteret Always use expected order date om ordren skal reducere prognosen for den næste måned eller ej. Aktiveres parameteret benyttes den oprindeligt ønskede leveringsdato i forhold til prognosereduktionen uanset den reelle leveringsdato. Hvis parameteret modsat ikke aktiveres, skubbes ikke-leverede ordrer automatisk til næste reduktionsperiode og den faktiske leveringsdato bestemmer reduktionsperioden uanset den oprindeligt ønskede leveringsdato. Fanen Action message Via fanen Action message kan tilladte aktioner opsætte individuelt for en bestemt reference. Følgende matrix fremkommer: Opsætningen skal ses i sammen med aktionsopsætningen på disponeringsgruppen. Hvis increase aktioner skal være tilladt for indkøb, så skal Increase generelt være aktiveret på disponeringsgruppen samtidig med at increase skal være aktiveret for Purchase order i aktionssætningsmatrixen. Fanen Last update Den sidste fane i skærmbilledet til aktivering af behovsplaner viser datoer og tidspunkter for sidste opdatering af specifikke handlinger. 20 / 45

21 Fx viser skærmbilledet, at aktionsviewet for planen sidst er blevet opdateret den 16/ klokken 10:45. Forespørgsler og funktioner til aktivering af planer Der er en række forespørgsler og funktioner, der kan udføres i relation til en aktiveret behovsplan. Mulighederne gennemgås i det følgende. Execution/Engine log : Der fremkommer et skærmbillede, der viser historiske data fra afviklingen af behovsberegningen for den aktuelle behovsplan. Hver gang behovsberegningen afvikles, registreres startog sluttidspunkt, hvor mange varer, der blev behandlet samt afviklingstiden. Herudover kan man se om afviklingen resulterede i fejl samt hvor mange varer, der fejlede. Via funktionen Infolog kan infologgen fra afviklingen ses. Execution/Item statisics : Der fremkommer et skærmbillede, der viser historiske data pr. varenummer fra afviklingen af behovsberegningen for den aktuelle behovsplan. Når en vare behovsberegnes registreres og opdateres afviklingstiden samt antal gange varen er blevet behovsregnet. Afviklingstider akkumuleres siden sidste regenerering forfra samt for sidste opdatering. Skærmbilledet kan anvendes til at identificere varer, der måske skal disponeres med en anden opsætning pga. uforholdsmæssig lang afviklingstid. For varer med mange bevægelser, vil disponering efter Period give en bedre performance. Aktionssætning og terminssætning kan også være meget ressourcekrævende. Via skærmbilledet kan der nemt fremstilles en oversigt, der viser de tungeste varer rent afviklingsmæssigt. Det er endvidere muligt at identificere varer, der på den ene eller anden måde indgår i en uendelig ring fx ved opfyldelse via intercompany ordrer. Hvis feltet Number of runs for en vare er uforholdsmæssigt højt i forhold til andre varer, så kan det være en indikation på en ring. At en vare bliver behovsberegnet mange gange kan også blot skyldes, at varen indgår i rigtigt mange produkter samtidigt med at behovsberegningsmotoren afvikles ofte fx hvert minut. Inquiries/BOM/route : Der fremkommer et skærmbillede, der viser udfoldede styklister og ruter som behovsberegningen anvender ved nedbrydning og planlægning af produktionsforslag. 21 / 45

22 Der oprettes en komplet nedbrydning for hvert eneste antal, der dannes et produktionsforslag på. Hvis ikke der er defineret gyldighedsperioder på hverken styklisteversioner og/eller styklistelinjer, genbruges nedbrydning for alle forslag, der er på samme produktionsantal. Hvis et produkt indeholder mange fantomvarer, kan der opnås en væsentlig performanceforbedring ved nedbrydning og planlægning af produktionsforslag, hvis forslagene er på samme produktionsantal. Tidsforbrug og råvareforbrug beregnes og vises i skærmbilledet for det aktuelle produktionsantal. Visningen og beregningen kan dermed også anvendes til andre formål fx til - over alle vareniveauer - at vise hvad et produkt egentligt består af. Inquiries/Historical count : Der fremkommer et skærmbillede, der viser en historisk tælling af antallet af behandlede ordrer, produktioner, indkøb osv. Tælling udføres automatisk én gang om dagen. Tællingen og dataene kan sorteres/filtreres og anvendes til specificering af hvordan antallet af ordrer fx udvikler sig over en periode. Inquiries/Family item forecast : Der fremkommer et skærmbillede, der viser aktuelle familiegruppe beregninger pr. varenummer, som knytter sig til den aktuelle plan. Via skærmbilledet kan en specifik vare vises på tværs af alle familiegrupper som varen indgår i. For varen kan beregnet forecast antal samt aktuelt ordreantal ses for hver defineret reduktionsperiode. Functions/Clean up plan : Via denne funktion kan der udføres individuel oprydning og sletning af gamle versioner for enkelte varer eller for alle varer. Funktionen afvikles automatisk én gang om dagen af behovsberegningsmotoren på det specificerede oprydningstidspunkt. I den typiske installation skal funktionen derfor ikke afvikles manuelt. Oprydning håndteres automatisk og løbende af baggrundsmotoren. Men hvis ikke der er opsat en behovsberegningsmotor, der afvikles i batch med gentagelse fx hvert minut, vil den førstkommende behovsberegning automatisk starte med at udføre oprydning før den egentlige behovsberegning. Når der ikke opsættes en beregningsmotor med løbende afvikling, kan man i stedet for med fordel sætte den aktuelle oprydningskørsel i batch på selvvalgte tidspunkter. Dermed kan det undgås, at behovsberegningen skal starte med at udføre oprydning. 22 / 45

23 Functions/Auto-firming : Funktionen afvikles automatisk af behovsberegningsmotoren hver anden time i standard opsætningen. Frekvensen for den automatiske afvikling via baggrundsmotoren opsættes på den aktiverede plan. Vælges nul som Auto-firming interval standses den automatiske afvikling via baggrundsmotoren. Via funktionen Auto-firming kan der manuelt opsættes individuelle afviklingstidspunkter for den automatiske autorisation. Det kan fx udnyttes til automatisk autorisering af nye flytteforslag på gunstige tidspunkter i forhold lagerets kapacitet. I den fremkomne dialog kan det endvidere specificeres hvilke varegrupper, lagersteder etc, der skal autoautoriseres. 23 / 45

24 Den automatiske autorisation via baggrundsmotoren afvikler funktionen uden afgrænsninger. Hvis autorisationen af enkelte forslag fejler, kan disse forslag ses i et automatisk oprettet forslagsview indtil næste auto-autorisering udføres. Functions/Update BOM levels : En gang i døgnet afvikler baggrundsmotoren en kørsel, der opdaterer aktuelle styklisteniveauer for de behandlede varer. Dermed forbedres performance idet afviklingen dermed kan udføres i en mere optimal rækkefølge. Via menupunktet kan funktionen, der opdaterer vareniveauer, afvikles manuelt. Der fremkommer denne dialog: Varetabellen indeholder også et vareniveaufelt. Med et flueben i Reset BOM levels kan alle vareniveauer nulstilles i varekartoteket og med et flueben i Update item table kan vareniveau feltet blive opdateret i henhold til det niveau som varen befandt sig på ved sidste behovsberegning. Functions/Autocreate sourcing : Denne funktion opretter automatisk en sourcing regel for alle varer, der intercompany indkøbes. Funktionen afvikles løbende og automatisk af behovsberegningen i takt med at intercompany indkøbsforslag oprettes. Hvis der skal anvendes og opsættes specifikke sourcing regler, kan det give mening at afvikle funktionen på forkant. 24 / 45

25 Det kan også være nødvendigt at afvikle funktionen, hvis vareopsætningen ændres. Functions/Family group calculation : Denne funktion afvikles automatisk én gang i døgnet af baggrundsmotoren og anvendes i forbindelse med familieplanlægning til reduktion af prognoser. Funktionen gennemløber alle familiegrupper, summerer aktuelle prognoser og aktuelle ordrer og beregner reduktionsprocenter til brug for prognosereduceringen på det overordnede niveau. Hvis funktionen afvikles manuelt i løbet af dagen, medtages senest modtagne ordrer i beregningen af reduktionsprocenter. Disse nye reduktionsprocenter kan øjeblikkeligt indvirke på behovsberegningen af aktuelle varer, hvis behovsberegningen afvikles manuelt i forlængelse af familiegruppe opdateringen. Opsætning af sourcing New MRP implementerer og supporterer udvidede sourcing regler. Det er således muligt at bestemme via opsætning, hvilket firma et givet behov skal opfyldes fra. 25 / 45

26 Sourcingen arbejder sammen med den løbende behovsberegning, og det er muligt direkte i forbindelse med ordremodtagelse, at sende behov videre til relevante firmaer. Dermed kan der beregnes mulige leveringsdatoer selvom en vare eksempelvis først skal produceres i et andet selskab. Sourcing grupper Sourcing grupper anvendes til at binde behovsplaner i forskellige firmaer sammen. Når der dannes afledte intercompany behov fra et firma, skal det være opsat, hvilken behovsplan det afledte intercompany behov skal oprettes i. Sammenbindingen af behovsplaner udføres ved at tilknytte en behovsplan i hvert firma til en gruppe. Dermed ved New MRP behovsberegningen, at behovsplan 20 i firma CEU arbejder sammen med behovsplan 20 i firmaet CEE, som vist i skærmbilledet herunder. Sourcing varer New MRP supportere mulighed for anvendelse af sourcing regler opsat per varenummer. Bemærk, at der for versioner før Ax 2012 skal være et flue ben i feltet Include IC demands i skærmbilledet til aktivering af behovsplaner. I Ax 2012 skal der være et flueben i feltet Include downstream planned intercompany demand på behovsplanen. I skærmbilledet herunder kan intercompany varer aktiveres til sourcing, og der kan angives individuelle sourcing regler. 26 / 45

27 I kolonnen til venstre vises alle varer. Ved tryk på knappen Add item aktiveres den valgte vare til sourcing, og varen indsættes i kolonnen til højre. Nederst i den højre kolonne angives relevant sourcing regel for den aktiverede vare. Der er følgende mulige sourcing regler: Physical in stock : Hvis varen er fysisk på lager i det angivne firma vælges sourcing linjens tilknyttede leverandør. Available in period : Hvis varen er til rådighed i den periode som behovet udpeger i det angivne firma, altså hvis varen fx er bestilt, så vælges den tilhørende leverandør. None : Hvis denne regel er valgt overføres intercompany behovet altid til det angivne firma uanset om varen er til rådighed eller ej. Via knapperne Up og Down kan reglerne prioriteres. Reglen i den første linje afprøves og undersøges først. Kan denne ikke opfyldes fortsættes til reglen på den næste linje. Via knappen Add configuation kan bestemte configurationer af varen oprettes og aktiveres til intercompany sourcing. Via knappen Add all kan alle varer, der er opsat med en intercompany leverandør, automatisk blive aktiveret til intercompany sourcing. Aktiveres ingen varer manuelt til intercompany sourcingen vil anvendte varer automatisk blive tilføjet i forbindelse med behovsberegningen. 27 / 45

28 Kopier behov New MRP giver mulighed for at flytte behov fra en vare og til en anden. Dermed kan flere varer disponeres samlet som om der var tale om samme varenummer. Funktionaliteten kan fx anvendes i forbindelse med, at varer udgår og bliver erstattet af nye modeller, så et eventuelt restlager af den gamle model stadig medtages i behovsberegningen, og dermed reducerer behovet for den nye vare. Det er alle behovsposter, der udpeges via From dimensionerne, der kopieres til To dimensionerne. Det er følgeligt muligt at flytte poster inden for samme varenummer fx fra et imellem to lagersteder. De nettobehovsposter, der bliver kopieret til en anden vare/dimension, forbliver i nettobehovet, men der udføres ikke disponering, og der dannes ikke forslag til From dimensionen. Via feltet Quantity factor er der mulighed for at ændre behovsantallet i forbindelse med at behovene kopieres. Hvis fra varen fx er lagerført i kasser med 50 stk, mens til varen er i stk, så skal man angive en faktor på 50 i feltet. Dermed vil beholdning på 1 kasse blive til 50 stk på til varen. Perioder New MRP disponerer varer i faste perioder, når disponeringskoden er Period eller Min/Max. Perioderne kan defineres helt valgfrit via skærmbilledet vist herunder. 28 / 45

29 Perioder oprettes automatisk i henhold til opsatte periodelængde i forbindelse med aktivering af firmaer. I forbindelse med behovsberegning udvides perioderne automatisk. Det er derfor ikke nødvendigt at definere perioder manuelt på forkant. Ønskes individuelle perioder oprettet og vedligeholdt automatisk, skal der angives en Auto-periods kode samt en Number of periods længde. Herefter håndterer behovsregningen dannelse af perioder såfremt disse ikke er oprettet manuelt via fanen Periods. Negativ dage omformes i New MRP til perioder, når disponeringskoden er Period eller Min/Max. Hvis der fx er opsat 10 negativ dage for en vare, der disponeres i uger, så omformer New MRP automatisk de 10 dage til 2 negative perioder. Som alternativ til denne automatiske konvertering fra negativ dage til perioder, er det muligt med et flueben i Activate negative periods individuelt at bestemme, hvor mange negative perioder, der skal opereres med på en given vare. Hvis ikke der specifikt angives en periodenøgle, der gælder for en konkret vare, så finder behovsberegningen den relevante periodenøgle via feltet Coverage period, idet der søges efter en nøgle, der præcist har den opsatte periodelængde. Er der ingen periodelængde angivet på varen altså ved en NUL angivelse anvendes periodenøglen, der hedder DEFAULT. 29 / 45

30 Familiegrupper New MRP supporterer prognosenedskrivning med aktuelle ordrer på orderordnede familieniveau. Featuren kan benyttes til at reducere lagerbindingen uden, at det går ud over servicegraden. Det handler om at undgå overbestilling/overproduktion på grund af uforudsete ændringer i aftræksmønsteret. Problemstillingen kan bedst beskrives via et simpelt eksempel. En produceret vare findes i to varianter, fx en rød (5F-RED) og en blå (5F-BLUE). Begge færdigvarer forbruger en fælles råvarekomponent, nemlig (5COM) samt en variant specifik vare kaldet (5RAW-RED) eller (5RAW-BLUE). I et tænkt eksempel forventer salgsafdelingen at det primært er den røde variant, der sælges, men uheldigvis viser det sig, at den blå variant er meget mere populær end den røde. Prognosen, det aktuelle salg, den reducerede prognose samt det afledte behov ser herefter ud på følgende vis: Når behovsberegningen afvikles bliver resultatet, at behovet for afledte varer beregnes ud fra et totalt behov på 180 stk. hvilket er væsentligt mere end den oprindelige prognose forudsagde. Hvis vi forudsætter, at prognosen på salget af 5F varer overordnet set er i orden i forhold til det samlede salg, så vil behovsberegningen overbestille den fælles komponent 5COM. 30 / 45

31 Familieplanlægningen i New MRP handler netop om at samle produkter i grupper, der benytter samme indgående råvarer. Disse benyttes så til at reducere prognosen på et aggregeret niveau. Dermed fanges den viste problemstilling og behovsberegningen vil ikke foreslå overbestilling med unødvendig forøgelse af lagerbindingen. Definering af familiegrupper Via skærmbilledet Family groups kan der defineres familie grupper. En familiegruppe kan består af individuelle varer og/eller af varefordelingsnøgler. Familiegruppen specificeres via knappen Composed of. 31 / 45

32 Hvis prognosen fastsættes og fordeles ved hjælp af varefordelingsnøgler, vil det være naturligt at operere med nedskrivning af prognosen på samme måde. Der kan defineres mange familiegrupper og den samme vare kan godt indgå i flere familiegrupper. New MRP indeholder værktøj, der kan anvendes til at analysere familiegrupperne. Om en familiegruppe er hensigtsmæssig afhænger af mange forhold. Antallet af unikke indgående komponenter er et væsentligt element i denne analyse. Via knappen Family group sum kan man se den sidste prognose reduktionsberegning ses. Via knappen Family item forecast kan beregningsgrundlaget ses. 32 / 45

33 Reductionsprocenten beregnes automatisk en gang dagligt via baggrund motoren, men kan også manuelt beregnes og opdateres via funktionen Family group calculation. Via knappen Family group analyze kan der udføres en analyse, der hvor mange færdigvarer en indgående komponent anvendes i over alle vareniveauer. I det simple eksempel indgår varen 5COM i to færdigvarer, mens råvarerne 5RAW-BLUE og 5RAW-RED kun indgår i en færdigvare. Des flere unikke komponenter, der er i en familiegruppe, des højere er risikoen for materialebrist. Det handler derfor om at finde en balance i familiegruppen. Reduceringen af prognoser i familier aktiveres på behovsplanen. Herefter håndterer den løbende behovsberegning automatisk reduktionen på familieniveauer. Når dags dato skrifter, beregner New MRP en periode reduktionsprocent baseret på det aktuelle salg i forhold til prognosen. Den beregnede reduktionsprocent anvendes herefter til at nedskrive de prognoselinjer, der tilhører samme periode. Opsætning af sikkerhed og adgangsbegrænsning Som udgangspunkt arver New MRP sikkerhedsopsætningen fra standard varedisponeringen, men hvis sikkerheden er opsat på de enkelte menu items, så skal sikkerhed opsættes på ny for alle New MRP menu items. På tilsvarende vis kan det være nødvendigt at genopsættes sikkerheden på tabel niveau. Start af baggrundsbehovsberegningsmotor Som sidste punkt i opsætningsprocessen skal baggrundsbehovsberegningen startes. Via New MRP menu en vælges menupunktet Master scheduling engine. 33 / 45

34 I den fremkomne dialog vælges relevante firma- og behovsplaner, som motoren skal behandle. Der kan opsættes mange motorer som beskrevet under Online behovsberegning. Motorkørslen sættes til batchafvikling fx med en gentagelse hvert minut. Herefter går motoren straks i gang med at behovsberegne alle varer i baggrunden og brugerne skal ikke mere bekymre sig om, hvorvidt behovsberegningen er afviklet eller ej. Baggrundsbehovsberegningen sikrer automatisk at nye behov bliver behovsberegnet så hurtigt som muligt. Opstartsbemærkninger og databasestatistik New MRP modulet indeholder nye tabeller som SQL databasen ikke kender datafordelingen for. Der kan derfor i opstartsfasen være behov for supplerende opdatering af databasestatistikken. Behovet for individuel opdatering af databasestatistik er selvfølgelig meget afhængig af den konkrete installation. New MRP modulet giver løbende databasen indeks hints, men da indeks hints typisk er opsat til ikke at blive anvendt, er det helt afgørende for performance, at statistikken bliver opdateret efter den første komplette behovsberegning er blevet afviklet. 34 / 45

35 Hvis der i forbindelse med den første behovsberegning opleves dårlig performance er problemet sandsynligvis, at database ikke er kørt varm endnu med korrekt statistik information. Statistikken for kritiske nye tabeller kan opdateres som vist i skærmbilledet herover. Alternativt afvikles det medfølgende job i Ax som vist herunder. Metoden NmrpTrans:updateSQLStat (NmrpTrans) afvikler sql kommandoen update statistics dbo.nmrptrans with fullscan Overvågning af online behovsberegning Behovsberegningen afvikles løbende og online i New MRP modulet. Aktuel status kan ses og følges i skærmbilledet New MRP/Inquiries/Engine activity. 35 / 45

36 Fanen Execution viser hvilke varer, der aktuelt beregnes. Knappen Engine log viser afviklingsdetaljer for den aktuelle behovsplan, mens knappen Item statistics giver information om konkrete afviklingstider for behovsberegning af specifikke varer. Ved tryk på Start eller Stop startes automatisk genlæsning af viste data i skærmbilledet. Genopdatering af behovsberegning Det er nødvendigt at afvikle en genopdatering af behovsberegning, hvis grundlæggende parametre for den online opdaterede behovsplan ændres. Her tænkes fx på disponeringskoder, horisonter eller minimumslagre. New MRP motoren genopdaterer automatisk behovsprofilen komplet for alle varer én gang om ugen. Ønskes parameterændringer aktiveret ned det samme skal behovsberegningen blot afvikles komplet ved kald af menu funktionen New MRP/Periodic/ Master scheduling. Den relevante behovsplan vælges og relevante varer kan eventuelt udvælges. Alle eller valgte varer markeres herefter som Dirty. Dermed udvælges de automatisk til behandling forfra af baggrundsbehovsberegningen. New MRP i forhold til standard behovsberegningen New MRP modulet anvender i princippet samme parametre og opsætning som standard behovsberegningen. Hvis integrationsmetoden sættes til User dialog selection er det nemt at sammenligne resultatet beregnet af New MRP i forhold til resultatet beregnet af standard behovsberegningen. 36 / 45

37 Selvom det er samme input, så kommer New MRP og standard behovsberegningen ikke nødvendigvis frem til samme forslag. Der er flere forhold, der typisk resulterer i forskelle: - New MRP anvender faste perioder ved disponering efter Periode og Min/maks, hvor standard behovsberegningen anvender en form for dynamiske perioder. I virkeligheden anvender standard behovsberegningen disponeringsperioden Behov for alle disponeringsregler. Det giver nogle forskelle, men også bedre forslag ved anvendelse af New MRP. - Positiv- og negativ dage anvendes i princippet kun i New MRP, hvis disponeringsmetoden er Behov. Via den nye periodetabel, der findes under New MRP/Setup/Coverage/Periods, kan der i stedet for negativ dage opsættes et antal perioder, hvor der accepteres underdækning af behov. - Sikkerhedslager- og prognosebehov behandles i separate behovsberegningsløb med selvstændige dannelser af forslag. Det giver flere forslag i New MRP, som skal sammenlægges før det giver mening at sammenligne resultatet med standard behovsberegningen. - Fantombehov udfoldes og sammenlægges direkte i New MRP behovsberegningen. - Købsbudgetter håndteres anderledes ved behovsberegning i New MRP i forhold til standard behovsberegningen. Både købs- og salgsbudgetter oprettes i nettobehovsprofilen som forventede fremtidige afgange. Standard behovsberegningen indsætter købsbudgetter som tilgange, mens New MRP opretter forslag til dækning af købsbudgettet. I praksis bliver resultatet det samme dog ikke hvis der på samme vare opereres med både købs- og salgsbudgetter. - New MRP indsætter og nedskriver alle salgsbudgetbehov, hvor slutdatoen for budgetlinjen stadigvæk er senere end dags dato. I standard behovsberegningen medtages salgsbudgettet ikke, hvis startdatoen overskrider dags dato. - Det er muligt i standard Dynamics Ax at opsætte, at reservation til en ordrelinje skal udføres automatisk via Explosion. Denne feature supporteres ikke direkte i New MRP. Ønskes reservationer i lageret udført som varen er disponeret, gøres dette i stedet for via nedbrydningsskærmbilledet og opdateringsfunktionen. Sammenligning af performance Performance forbedringen i New MRP kommer i forbindelse med den løbende online behovsberegning. New MRP er designet til at genbruge nettobehovsprofilen, når varer behovsberegnes. Det betyder, at den løbende behovsberegning slipper for at slette og genoprette alle varebevægelser i profilen, og det er kun perioder og bevægelser, der er ændret i forhold til sidste behovsberegning, der behandles. Herigennem kommer der warp speed i New MRP behovsberegningen i forhold til standard behovsberegningen. 37 / 45

38 Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at New MRP afvikler med væsentlig bedre performance end standard Ax, hvis tunge varer, dvs. varer med mange åbne bevægelser disponeres i perioder ved anvendelse af disponeringsreglen Period i stedet for Requirement. Statiske og dynamiske behovsplaner New MRP håndterer konceptet omkring statiske og dynamiske behovsplan på en ny måde. Anvendes en 2- plansstrategi opdaterer standard behovsberegningen først den statistiske plan, som derefter kopieres til den dynamiske plan. I New MRP er det omvendt. Den dynamiske plan er hele tiden komplet opdateret og behovsberegnet. Ønskes en statistisk plan opdateret skal den dynamiske plan blot kopieres til den statiske plan ved hjælp af den almindelige kopieringsfunktion, som tager et snapshot og kopierer det til den ønskede statiske plan. Generelt er 2-plankonceptet lidt unødvendigt ved anvendelse af New MRP. I stedet for at have to mere eller mindre ens behovsplaner opdateret, så kan indkøbere og produktionsplanlæggere i stedet for opnå samme statiske funktion ved blot at tage et snapshot af aktuelle forslag i den dynamiske plan. Et forslagssnapshot er statisk og ændres ikke selvom, der løbende oprettes nye ordrer. Autorisering og behandling af forslag. Behandling og autorisering af forslag foregår i princippet på samme måde som i standard Ax. Der er dog nogle væsentlige forskelle som beskrives i det følgende. Forslagsview New MRP benytter foruddefinerede filtre, der er navngivet efter eget valg ved behandling af forslag. Der er to forslagsskærmbilleder, nemlig Planned orders samt Planned order views. Vælges Planned orders fremkommer der et simpelt skærmbillede, der kan anvendes til ad hoc behandling af enkelte forslag. Vælges alternativt Planned order views fremkommer der et værktøj, der er specialdesignet til indkøberen og produktionsplanlæggeren. Forslagsbehandlingen udføres via forslagsview. Et forslagsview indeholder et snapshot af aktuelle forslag fra en plan. De udvalgte og oprettede forslag forbliver derefter urørt i forslagsviewet uanset om behovssituationen og forslagene i nettobehovet efterfølgende ændrer sig. 38 / 45

39 Et forslagsview er med andre ord et statisk øjebliksbillede af den aktuelle behovssituation. Brugeren vælger selv hvor længe dette statiske billede er relevant. Arbejdsprocessen for de enkelte indkøbere og produktionsplanlæggere kan dermed håndteres stille og roligt uden risiko for at billedet ændrer sig mens forslagslisten gennemgås. Der kan oprettes mange view og den endelige strategi kan være afhængig af flere forhold. Som udgangspunkt skal man oprette mindst et view til hver eneste forslagsbehandler. Den enkelte forslagsbehandler behandler ofte flere grupper af varer. Det giver derfor god mening af oprette et view for hver gruppe af varer. Via tab siden Setup kan der opsættes parametre for, hvordan forslag skal behandles ved autorisering. I feltet Update marking vælges om autoriserede forslag skal afmærkes helt analogt til standard opsætningen. I feltet Summarize rule opsættes hvordan forslag skal sammenlægges i forbindelse med udvælgelse. New MRP giver mulighed for oprettelse af forslag fordelt på, om forslaget skal opfylde et konkret ordrebehov, en prognose eller et sikkerhedslager. Når forslag er fordelt på aktuelle behovstyper, dannes typisk flere forslag til den samme periode og/eller dato. Via opsætningen i Summarize rule kan valgte forslag sammenlægges før autorisering, så der ikke oprettes tre indkøbslinjer på samme vare, blot fordi forslagene oprindeligt er dannet til opfyldelse af forskellige behov. Der er følgende valg muligheder: 39 / 45

40 Standard : Vælges denne opsætning sammenlægges forslag med behovstypen Requirement og Forecast hvis de tilhører samme periode, mens forslag med behovstypen Safety stock sammenlægges med allerede udvalgte forslag uanset perioden. Same period date : Vælges denne opsætning sammenlægges alle forslag, hvis de tilhører samme periode uanset behovstypen. Same requirement date : Vælges denne opsætning sammenlægges forslag, hvis de har samme behovsdato. Felterne Finite capacity, Finite material samt Finite property anvendes ved produktionsplanlægning i forbindelse med autorisering af produktionsordreforslag. På tab siden Filter kan der opsættes simple afgrænsninger, som vist herunder: Der er mulighed for opsætning af løbende horisonter i grupperingen Selectino criterion running days. Dermed kan viewet fx opsættes til automatisk at vise det, der skal autoriseres den næste måned. Endvidere er det muligt at afgrænse, så der fx kun vises flytteforslag, der kommer af konkrete ordrebehov i grupperingerne Selection criterion type samt Selection crtierion demand type. På tab siden Grouping kan der opsættes logik som sammenlægning på samme indkøbsordre eller flytteordre. 40 / 45

41 Mulighederne i grupperingerne Firm purchase og Firm transfer er de samme som i standard Ax, men det er med New MRP muligt at variere disse på de enkelte forslagsview. I gruppering Continuous vises et simpelt tal, som New MRP benytter til at styre hvilke forslag, der skal autoriseres til samme indkøbsordre og flytteordre. Det er muligt, at ændre tallet manuelt når som helst. I forbindelse med at forslag udvælges til autorisering bestemmes Grouping counter tallet på basis af den generelle Grouping opsætning. Hvis flere forslag til den samme leverandør vælges samtidigt med at der er flueben i Group by vendor, får alle valgte forslag samme grupperingsnummer. Når de udvalgte forslag autoriseres, placeres alle indkøb med samme grupperingsnummer på samme indkøb. I forbindelse med og før autoriseringen har brugeren mulighed for at ændre i grupperingsnummeret på det valgte forslag. Dermed kommer opsætningen i Grouping til at fungere som en slags default, der løbende kan ændres af brugeren og dermed give mulighed for individuelt bestemmelse af, om forslag skal autoriseres til samme indkøb eller ej. Forslagskærmbillede Ved tryk på knappen Planned orders fremkommer et skærmbillede, der viser forslag, som opfylder filterafgrænsningen på viewet. Viewet fungerer som et snapshot af den øjeblikkelige ordresituation. Hvis der er gået mere end en time siden snapshottet eller forslagsviewet sidst blev opdateret, fremkommer følgende dialog: 41 / 45

42 Hvis der svares Yes genopdateres viewet, dvs. der tages et frisk billedet af den aktuelle ordresituation. Hvis der modsat svares No eller Cancel beholdes forslagsviewet urørt og med præcist de forslag, der var aktuelle da forslagsviewet blev dannet oprindeligt. Dermed er det muligt for indkøberen og produktionsplanlæggeren at have en statisk og stabil liste med forslag, selvom behovsberegningen løbende danner nye forslag i løbet af dagen. Indkøber og planlægger kan selv vælge, hvornår der skal tages aktion på nye forslag. Ønskes viewet genopdateret med aktuelle forslag, trykkes på knappen Refresh view. Forslagsbilledet indeholder i den øverste blok samme informationer som standard Ax forslagsbilledet: Den nederste blok viser valgte forslag. Det er muligt at redigere i de udvalgte forslag i den nederste blok. Antal kan ændres, og der kan slettes og oprettes yderligere forslag til autorisering. Dvs. til forskel fra standard Ax skal ændringer ikke udføres på selve forslaget, men derimod i den nederste blok, der indeholder antallet, leveringsdatoen samt lagerdimensionerne, der skal oprettes produktioner, indkøb og flytteordrer for. For udvalgte Bulk og Pack forslag på formelvarer (Ax 2012R2) er der endvidere nederst mulighed for at se, om der er udvalgt og oprettet nok pakkeforslag rent antalsmæssig. Når relevante forslag er udvalgt og tilpasset, trykkes på knappen Firm for oprettelse af almindelige produktioner, indkøb og flytteordrer, mens der ved tryk Firm and Consolidate oprettes konsoliderede batch ordrer. 42 / 45

43 Hvis autoriseringen fejler for et eller flere forslag forbliver de valgte forslag i udvælgelsen, og det er muligt at rette den aktuelle fejl og derefter autorisere forslagene igen. Til den nederste blok er der en forespørgsel,som hedder Material shortage, der viser den aktuelle råvarebeholdning for alle komponenter, der skal anvendes i valgte produktionsforslag. Dvs. skærmbilledet viser - på tværs af alle vareniveauer uanset om styklisterne er oprettet som fantomlinjer eller ej - en komplet nedbrydning til råvareniveauet i eksakte forbrugsantal. Som en yderligere detalje er det muligt at forspørge på flere produktionsforslag på samme tid. Alle udvalgte produktionsforslag, der har samme grupperingsnummer nedbrydes og vises samlet i det fremkomne skærmbillede. Dermed kan det nemt afgøres om stumperne er i huset eller ej før autorisering af forslagene. På tab siden General i felt grupperingen Planned production orders er det muligt, at angive ønsket produktionsstatus efter autorisering af et produktionsforslag. 43 / 45

44 Det er fx muligt at vælge Created. Dermed kan eventuelle rutefejl rettes før forkalkulering og produktionsplanlægning. I den nederste blok viser fanen Periods, hvordan lageret udvikler sig i perioder. Den blå markering følger det aktuelt viste forslag i den øverste blok. Det er dermed muligt i forbindelse med at forslagene gennemgås, at få et hurtigt billedet af forslagets relevans og vigtighed. Med Backward og Forward kan der rulles i perioder. Trykkes på knappen Period Date, vises perioder og spande i henhold til, hvordan der er regnet på varen. Hvis en vare disponeres i perioder af uger vil visningen ved tryk på Period date automatisk blive i uger. Dataene der vises, er grupperet i henhold til periode datoen på de enkelte behovsposter. Periodedatoen er den første dato i den enkelte periode. For forslag kan periodedatoen godt afvige væsentligt fra behovsdatoen, nemlig i de tilfælde, hvor terminssætningen har opdateret terminsdatoen som ny behovsdato. I det tilfælde skifter forslag ikke periode. Dvs. ved valg af visning efter Period date vises udelukkende, hvordan der er regnet på varen, og ikke hvor behovene ligger efter terminssætning. Ved tryk på knappen Requirement date vises nettobehovsprofilen modsat i spande og perioder i henhold til behovsdatoen. Det er muligt i feltet Period key manuelt at bestemme periodelængden. Ved tryk på knapperne All periods samt Used period kan der skiftes til visning af alle perioder eller kun perioder med bevægelser i. I den øverste blok i forslagsskærmbilledet er det muligt se forslagene grupperet og summeret per varenummer. 44 / 45

45 Markeres en linje, vælges alle forslag, der er summeret og grupperet i linjen. Den aktuelle lagerbeholdning vises til højre. Ved tryk på knappen Refresh on-hand bliver beholdningsinformationerne opdateret frisk fra lagerbeholdningen. Idet der er tale om database felter, er det muligt hurtigt at dannes et billede, der viser kritiske varer, fx dem med negativt Total available antal eller negativt Physical inventory antal. Fanen Statistics viser forslagene i viewet grupperet og summeret i henhold til opsætningen i felt grupperingen Show. Autorisations log Når forslag autoriseres, opdateres autorisations loggen med informationer, så det er muligt efterfølgende at finde autoriserede indkøb, flytteordrer og produktioner. Autorisationsloggen slettes automatisk efter en uge. 45 / 45

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre,

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Du finder webshoppen ved at gå ind på www.arvidnilsson.com og vælge dit lokale sprog. I topmenuens højre side finder du knappen WEBSHOP, som du klikker på -

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Subscription

Vejledning til Autodesk Account - Subscription Vejledning til Autodesk Account - Subscription Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre, tildeling

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Dato: 18. februar 2016 Tidsbestilling, receptfornyelse og E-konsultation via hjemmesiden. Hjemmesiden består af to dele, dels layoutet og informationer, og dels en

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Systemkrav... 3 1.2 Kritik modtages gerne... 3 1.3 Yderligere

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere