DD110 - Detaljeret projektplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DD110 - Detaljeret projektplan"

Transkript

1 <Kundenavn> Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender:

2 Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger <Fjernet> Endelig Initiel version <Fjernet> Godkendt <Fjernet> Godkendt VFs opgaver estimeret Projektorganisering opdateret Ændringer fra styregruppemøde tilføjet <Fjernet> Godkendt Titel tilføjet D0110 Distributionsliste Navn Organisation Bemærkninger Christian Kunden Projektejer (Financial manager) Bent Kunden Projektleder (IT manager) Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION Formål Omfang 3 2 PROJEKTOVERBLIK Projektformål og omfang Afgrænsninger Slutprodukter 4 3 PROJEKTORGANISATION Struktur Roller og ansvar Ledelsesprocesser 7 4 PROJEKTPLAN Projektovervågning og kontrol 9 5 METODER OG VÆRKTØJER 10 6 KVALITETSPLAN 10 Udskrevet: :47:00 Side 2 af 11

3 1 Introduktion Projektplanen beskriver nødvendige aktiviteter, processer, strukturer og værktøjer, som anvendes i forbindelse med projektet budgetlægning og opfølgning for I/S Kunden. 1.1 Formål Formålet med dokumentet er at dokumentere projektplanen, så alle deltagere er enige om, hvorledes projektet bør forløbe. 1.2 Omfang Projektplanen dækker alene M1 fase 1 af projektet. Skabelonen og flere af processerne, strukturerne og værktøjerne vil dog kunne genbruges til fase 2. Da fase 2 endnu ikke er designet, er det ikke muligt at lægge en detaljeret plan for projektet, hvorfor denne ikke er inkluderet i projektplanen. Udskrevet: :47:00 Side 3 af 11

4 2 Projektoverblik 2.1 Projektformål og omfang Formålet med fase 1 af projektet er at etablere den tekniske platform, samt modellere budgetlægningsprocessen i PerformancePoint Server, således at Kunden efter fase 1 kan lægge budgettet for 2008 incl. periodisering, forventningsjustering og afvigelsesrapportering. Fase 1a går i produktion den Der er et lille overlap mellem fase 1a og 1b, som skyldes, at Kunden tester fase 1a mens Netcompany fortsætter udvikling af fase 1b. Fase 1b går i produktion 23.2 således at løsningen er klar til at der kan foretages den første forventningsjustering samt afvigelsesrapportering Release 1A af fase 1 Release 1B af fase 1 Fase Afgrænsninger De følgende afsnit omhandler ikke Fase Slutprodukter Nedenstående tabel lister de slutprodukter, som produceres i løbet af projektets fase 1. Et slutprodukt svarer til en leverance, som kan bestå i kode, integration eller dokumentation. Slutprodukt Beskrivelse D Konfigurationsstyringsplan Beskriver hvorledes versionsstyring af de forskellige komponenter som udarbejdes i projektet håndteres. DD100 - Arbejdspakker Arbejdspakker for udarbejdelse af slutprodukterne til fase 1. Udskrevet: :47:00 Side 4 af 11

5 Slutprodukt Beskrivelse Detaljering af dette dokument med arbejdspakker. DD120 Fysisk datamodel Modellering af budgetmodellen i PerformancePoint Server DD130 Klassedesign Detaljeret design for løsningen DD140 - Udviklingsinfrastruktur Udviklingsmiljø incl. sourcekontrol B0100 Applikation Løsningen i PerformancePoint B Testplan Indeholder plan for hvem, hvordan, hvad og hvor længe hvad angår test af løsningens funktionalitet. D Ændringshåndtering Beskriver hvorledes ændringer håndteres i projektet. Det være sig ændringer til kode eller dokumenter. Ændringshåndtering dækker både fase 1 og 2. B0140 Testcases Beskrivelse af de testtrin der skal gennemløbes for at sikre at løsningens funktionalitet fungerer som ønsket B Test-infrastruktur Testmiljøet hvor slutbrugerne kan afteste løsningen. T0110 Produktionssætningsplan Plan for hvem der gør hvad hvornår i forbindelse med selve produktionssætningen af løsningen T0120 Produktionsinfrastruktur Produktionsmiljøet hvor løsningen skal køre T0150 Brugervejledning T Overtagelsesprøve - evalueringsrapport Brugervejledning til slutbrugerne, som beskriver hvorledes løsningen anvendes Dokument, som viser, hvorledes testen af løsningen er forløbet. O Installationsvejledning Installationsvejledning til PerformancePoint Server. O Driftsvejledning Driftsvejledning til PerformancePoint Server samt SQL server. O Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning til fremtidige udviklere, som beskriver hvorledes en ændring implementeres, bygges og deployes til de forskellige miljøer. O Teknisk infrastruktur - beskrivelse Opdatering af D0120 med de aktuelle oplysninger ved projektets afslutning. 3 Projektorganisation Projektet bemandes fra Netcompanys side med 2 konsulenter og 1 deltids manager. Udskrevet: :47:00 Side 5 af 11

6 3.1 Struktur Projektet er organiseret med et Netcompany Team og et Kunden Team, der udgør det daglige udførende team, som udarbejder og tester de planlagte slutprodukter Netcompany projektleder er overordnet ansvarlig for levering af aftalt kvalitet til aftalt tidsplan og pris. Projektledelsen afklarer i fællesskab løbende udeståender, som forhindrer fremdrift. Styregruppen sikrer, at Kunden s ledelse løbende bliver orienteret om projektets fremdrift og om nødvendigt træffer principielle beslutninger om projektets omfang og indhold. Projektejer Christian Styregruppe Christian Per Lars / Morten Bent Leni Projektledelse Bent Leni Stefan Jacob B. Netcompany Team Casper - PPS Mikkel - integration Vestforbrænding arbejdsgruppe Bent - projektleder Lars - Controller Morten - Controller Helle - Regnskab Steen IT Per Axapta integration Stefan og Jacob B. kan styregruppen samt Kundens arbejdsgruppe trække ind ad hoc til rådgivende opgaver. 3.2 Roller og ansvar Kunden har ansvar for følgende: Løbende projektkoordinering og afklaring af spørgsmål Teste løsningen (Lars og Morten) Udskrevet: :47:00 Side 6 af 11

7 Udarbejde testcases (max 5 arbejdsdage - Lars og Morten ) Uddanne drift/support folk (Steen ) Udarbejde brugervejledning (max 5 arbejdsdage - Lars og Morten ) Installere og indkøbe standard software til test og produktionsmiljø (Steen ) Deltage i overtagelsesprøve (Bent ) Godkende slutprodukter (Bent ) Etablere test- og produktionsinfrastruktur (Steen ) Drifte løsningen (Steen ) Netcompany har ansvar for følgende: Projektledelse og overordnet leveranceansvar herunder daglig fremdrift Dokumentere design og konfiguration af løsningen Planlægge og forberede samt gennemføre installation og konfiguration af udviklingsinfrastruktur Programmere/konfigurere løsningen Udvikle integrations til Axapta Udarbejde driftsprocedurer Gennemføre teknisk test Overlevere til Kunden 3.3 Ledelsesprocesser Der afholdes statusmøder hver 2. uge. Umiddelbart før statusmødet udarbejder og fremsender Netcompanys projektleder statusrapport. Statusrapport indeholder følgende agenda: 1. Status på plan og aktiviteter 2. Udeståender 3. Ændringsønsker 4. Status på slutprodukter 5. Identificerede risici 6. Organisatoriske ændringer 7. Næste statusmøde Styregruppemøder afholdes ved faseskift eller efter behov. Kunden er ansvarlig for indkaldelse til styregruppemøder. Udskrevet: :47:00 Side 7 af 11

8 4 Projektplan Gantt diagram for projektet ses herunder: Planen viser kun hovedfaserne i projektet. For detalje henvises til det detaljerede Gantt-skema i MS Project, hvor præcis schedulering og bemanding af opgaver fremgår. Nedenfor forklares samtlige aktiviteter, som indgår i projektplanen for fase 1. Aktivitet Forklaring Detaljeret design Designe klasser samt fysisk datamodel som skal implementere i PerformancePoint Server Fase 1a Dataintegration til Axapta Aktiviteten går ud på at udvikle integrationen til Axapta, som skal hente kontoplan samt aktuelle posteringer til PerformancePoint databasen fra Axapta. Integrationen er beskrevet i D0180 Integrationsdesign. PPS modellering - datamodellering Aktiviteten indebærer at konfigurere og modellere datamodellen for Kundens budgetproces i PerformancePoint Server. Udvikling af forms Periodisering PPS modellering Sikkerhed og proces Udvikling af forms Periodisering Netcompany test af Fase 1a Udvikling af frontenden til indrapportering af budgetrammen herunder fordeling af faste omkostninger. Opsætning af sikkerhed og procesflow i PerformancePoint server. Udvikling af frontenden til pediodiseringen Netcompany foretager intern test af løsningen inden Udskrevet: :47:00 Side 8 af 11

9 Aktivitet Forklaring den frigives til Kunden til brugertest Kunden test af Fase 1a Forbered produktion Produktion Fase 1a: Periodisering Kunden foretager brugertest af fase 1a ved at gennemløbe de testcases, de har udarbejdet til funktionaliteten i fase 1a. Netcompany forbereder produktionssætning af løsningen ved at klargøre miljøer, driftsvejledninger etc. Fase 1a er klar til produktion. Dvs. på dette tidspunkt kan Kunden påbegynde udarbejdelse af budgettet i PerformancePoint. Fase 1b PPS modellering Udvikling af forms: Afvigelsesrapportering Udvikling af forms: Forventningsjustering Resterende funktionalitet modelleres i PerformancePoint server. Det drejer sig hovedsageligt om flowet til afvigelsesrapportering samt forventningsjustering. Frontenden til afvigelsesrapportering udvikles Frontenden til forventningsjustering udvikles Netcompany test af Fase 1b Kunden test af Fase 1b Produktion Fase 1b Netcompany foretager intern test af løsningen inden den frigives til Kunden til brugertest Kunden foretager brugertest af fase 1b ved at gennemløbe de testcases, de har udarbejdet til funktionaliteten i fase 1b. Netcompany orienterer Kunden hurtigst muligt, hvis det viser sig muligt at påbegynde test af fase 1b 1 uge tidligere. Fase 1b er klar til produktion. Dvs. på dette tidspunkt kan Kunden foretage forventningsjustering og afvigelsesrapportering. 4.1 Projektovervågning og kontrol Fremdrift styres via Microsoft Project Gantt diagrammet og opfølgning på arbejdspakker i projekt toolkittet. Udskrevet: :47:00 Side 9 af 11

10 5 Metoder og værktøjer Metoden der anvendes i projektet er Netcompany Methodology, som er en klassisk vandfaldsmodel. Før der gås fra en fase til den næste, skal slutprodukter fra den foregående fase godkendes. Ændringer herefter håndteres med den beskrevne ændringshåndteringsproces. Til understøttelse af projektledelse anvendes Netcompanys projekttoolkit. Toolkittet understøtter følgende: Samarbejde omkring dokumenter Opbevaring af alle slutprodukter og godkendelse af disse Kontaktinformation Udeståender (issues) så disse ikke ligger rundt omkring i personlige indbakker Statusrapporter og godkendelse af disse Mødereferater Arbejdspakker, ændringsønsker m.m. https://project.netcompany.com/123/default.aspx 6 Kvalitetsplan Slutprodukternes kvalitet sikres ved at alle slutprodukter gennemgår et internt review i Netcompany, før de frigives til godkendelse hos Kunden. Det interne review dækker sikring imod: o o o o logiske fejl (design, konfiguration etc, som ikke er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende i forhold til gængse dw standarder) semantiske fejl (misforståelser i forhold til det vi har aftalt) syntaktiske fejl (stavefejl, opstilling, formatering etc) metodiske fejl (projekter anvender ikke den foreskrevne metode) Nedenstående tabel lister samtlige slutprodukter med angivelse af hvem der er ansvarlig for at slutproduktet udarbejdes, reviewes samt godkendes. Visse slutprodukter er til internt brug for udviklerne og sendes derfor ikke til godkendelse hos Kunden. Slutprodukt Ansvarlig Reviewer Godkender D Konfigurationsstyringsplan Casper Leni Steen DD100 - Arbejdspakker Casper Leni Leni Leni Casper Christian Udskrevet: :47:00 Side 10 af 11

11 Slutprodukt Ansvarlig Reviewer Godkender DD120 Fysisk datamodel Casper Jesper Leni DD130 Klassedesign Casper Jesper Leni DD140 - Udviklingsinfrastruktur Mikke Casper Steen B0100 Applikation Casper Leni Bent B Testplan Leni Casper Bent D Ændringshåndtering Casper Leni Bent B0140 Testcases Lars Morten Morten Lars Bent B Test-infrastruktur Steen Casper Steen T0110 Produktionssætningsplan Casper Leni Christian T0120 Produktionsinfrastruktur Steen Casper Steen T0150 Brugervejledning Lars Morten Morten Lars Bent T Overtagelsesprøve - evalueringsrapport Mikke Leni Christian O Installationsvejledning Casper Leni Steen O Driftsvejledning Casper Leni Steen O Vedligeholdelsesvejledning Casper Leni Steen O Teknisk infrastruktur - beskrivelse Casper Leni Steen Når et slutprodukt er frigivet af Netcompany til Kunden til godkendelse, godkender Kunden slutproduktet, eller kommer med ændringsønsker til slutproduktet via toolkittet. Når slutproduktet er godkendt af Kunden, håndteres fremtidige ændringer til slutproduktet via den i D0190 beskrevne ændringshåndteringsproces. Designet udarbejdet af Netcompany i samarbejde med Kunden udgør kravspecifikation til løsningen, og ændringer vurderes i forhold til designet. Udskrevet: :47:00 Side 11 af 11

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect

WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect WS 0 Kick-off 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere