ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE"

Transkript

1 ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSSKOLENS GRUNDUDDANNELSE 2014/2015

2 2

3 sfortegnelse Generel orientering om HG 2 Side 4 Dansk niveau D (½ år) Side 6 Dansk niveau C (½ år) Side 7 Engelsk niveau D (½ år) Side 8 Engelsk niveau C (½ år) Side 9 Engelsk niveau B (1 år) Side 10 Erhvervsøkonomi niveau D (½ år) Side 11 Erhvervsøkonomi niveau C (½ år) Side 12 Virksomhedsøkonomi B (1år) Tysk niveau E (1 år) Side 13 Side 14 Tysk niveau D (1 år) Side 15 Tysk niveau C (1 år) Side 16 Psykologi niveau E (½ år) Side 17 Psykologi niveau C (½ år) Side 18 Oplevelsesøkonomi (½ år) Side 19 Privatøkonomi (½ år) Side 20 Dekoration (1 år) Side 21 Butiksindretning (1 år) Side 23 International Handel (½ år) Side 25 Idræt niveau F (½ år) Side 26 Design (½ år) Side 27 Samarbejdslære (½ år) Side 28 Branchekendskab (½ år) Side 29 3

4 HG2 Det ugentlige lektionstal vil være ca. 23. Grundfag på HG2: IT niveau C Salg og Service niveau C Samfundsfag niveau D Projekt HG2 afsluttes med et grundforløbsprojekt. Valgfag (herunder tysk) Se side 5 til side 28 Valgfag: Du skal vælge det, der svarer til 3 helårs valgfag (et fag i hvert bånd). Eksempel 1: Tysk E 1 år Engelsk D ½ år (efter niveau E) EØ D ½ år (efter niveau E) Branchekendskab Privatøkonomi ½ år ½ år Eksempel 2: Tysk D 1 år (efter niveau E) Dansk C ½ år (efter niveau D) Engelsk C ½ år (efter niveau D) Butiksindretning 1 år Via valgfagene er der mulighed for at tone uddannelsen mod henholdsvis detail, handel og kontor. Er du i tvivl om dine valg, er du velkommen til at henvende dig til din uddannelses- og erhvervsvejleder. 4

5 Ved valg af uddannelsesretning er der nogle krav, der skal opfyldes inden, du kan få en praktikplads. Dansk EØ Engelsk 2. fremmedsprog IT Sas Samf. Kontor m/specialer C E/C 3 E/D/C 1/2 E/D 1/2 C D D Detail m/specialer D D D D C D Handel m/specialer D D E E C C D Eventkoordinator C D C E C C D 1 For alle specialer: Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal mindst være bestået på niveau D 2 Rejseliv, spedition og shipping: Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau C 3 Revision og økonomi: Erhvervsøkonomi skal være på niveau C Med rødt markerede = skal bestås med karakteren 02 Med blåt markerede = du skal opnå et gennemsnit på 02 Du skal vælge det, der svarer til 3 helårs valgfag. Tysk kan vælges på niveau E, D eller C alt efter dine forudsætninger. Dansk C kan kun vælges af elever, der har haft dansk D. Engelsk C kan kun vælges af elever, der har haft niveau D. Engelsk B kan kun vælges af elever, der har haft niveau C. Erhvervsøkonomi C kan kun vælges af elever, der har haft niveau D. Virksomhedsøkonomi B kan kun vælges af elerver, der har haft EØ D. Butiksindretning kan kun vælges af elever, der har haft dekoration. Psykologi C kan kun vælges af elever, der har haft psykologi E. 5

6 Dansk niveau D (½ år) Hvorfor vælge dansk niveau D? Du skal vælge dansk niveau D, hvis du har brug for et højere niveau. På niveau D vil du komme til at arbejde videre med de kompetencer, du har opnået på niveau E på HG1. : Det betyder, at du videreudvikler dine kompetencer inden for det skrevne og talte sprog i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge videreudvikler dine læsekompetencer, så du er i stand til at læse og forstå tekster af større sværhedsgrad arbejder videre med analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper anvender IT til relevant kommunikation og informationssøgning kommer til at arbejde med tekster fra erhvervslivet, massekommunikation og litteratur. Også visuel kommunikation indgår i tekstarbejdet kommer til at arbejde med sprogets rolle og betydning samler dit skriftlige arbejde i en port folio får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge dansk niveau D? Alle der har haft dansk niveau E på HG1. Du kommer til en caseeksamen, hvis faget udtrækkes. I mindst én af caseopgaverne vil du blive bedt om at fremvise/diskutere dine portfolioopgaver. 6

7 Dansk niveau C (½ år) Hvorfor vælge dansk niveau C? Du skal vælge dansk niveau C, hvis du kan lide dansk, har brug for et højere niveau, eller hvis du bare har lyst til at holde dit dansk ved lige. På niveau C vil du komme til at arbejde videre med de kompetencer, du har opnået på niveau D. Til forskel fra niveau D vil det bl.a. betyde, at du i tekstarbejdet viser din evne til refleksion, dvs. dine selvstændige tanker i forbindelse med indholdsmæssige og sproglige iagttagelser kan foretage en systematisk analyse kan give en begrundet vurdering kan perspektivere teksterne i en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden relevant sammenhæng kommer til at arbejde med udvalgte tekster inden for mediekultur som fx dokumentarfilm og reality. Arbejdet med port folio fortsætter på niveau C. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge dansk niveau C? Alle der har haft dansk niveau D. Hvis faget udtrækkes, kommer du til en afsluttende caseeksamen. I mindst én af caseopgaverne vil du blive bedt om at fremvise/diskutere dine portfolioopgaver. 7

8 Engelsk niveau D (½ år) Hvorfor skal du vælge engelsk niveau D? Du skal vælge engelsk niveau D, hvis du kan lide engelsk, har brug for et højere niveau, eller hvis du bare har lyst til at holde dit engelsk ved lige. : læse artikler, noveller og evt. uddrag af romaner; emnerne kan være handel eller forretningslivet i engelsktalende lande, eller de kan handle om en aktuel begivenhed (præsidentvalget f.eks.) se dokumentarudsendelser og film lære om samfundsforhold og kultur i engelsktalende lande arbejde med grammatik arbejde med et individuelt emne og aflevere opgave om det. Vi arbejder tit med temaer det kan være; hooliganisme, mode, skønhedsidealer, rejsebeskrivelser, kundeservice, virksomhedsportrætter osv. Du vil ikke blive undervist i alle temaer det er kun eksempler på, hvad nogle lærere vælger som temaer i deres undervisning. Der vil være noget hjemmearbejde, og der skal afleveres skriftlige opgaver. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge engelsk niveau D? Alle der har haft engelsk niveau E. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 8

9 Engelsk niveau C (½ år) Hvorfor skal du vælge engelsk niveau C? Du skal vælge engelsk niveau C, hvis du kan lide engelsk, har brug for et højere niveau, eller hvis du bare har lyst til at holde dit engelsk ved lige. : læse artikler, noveller og evt. uddrag af romaner; emnerne kan være handel eller forretningslivet i engelsktalende lande, eller de kan handle om en aktuel begivenhed (præsidentvalget f.eks.) se dokumentarudsendelser og film lære om samfundsforhold og kultur i engelsktalende lande arbejde med grammatik arbejde med et individuelt emne og aflevere opgave om det. Vi arbejder tit med temaer det kan være; hooliganisme, mode, skønhedsidealer, rejsebeskrivelser, kundeservice, virksomhedsportrætter osv. Du vil ikke blive undervist i alle temaer det er kun eksempler på, hvad nogle lærere vælger som temaer i deres undervisning. Der vil være noget hjemmearbejde, og der skal afleveres skriftlige opgaver. På niveau C er der større krav til sproglig og grammatisk korrekthed. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge engelsk niveau C? Alle der har gode kompetencer fra engelsk og har haft engelsk niveau D kan vælge engelsk niveau C. Du skal være opmærksom på, at niveau C kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 9

10 Engelsk niveau B (1 år) Hvorfor skal du vælge engelsk niveau B? Har du haft engelsk på C-niveau, har du muligheden for at udbygge det på niveau B. Undervisningen foregår på engelsk og du skal kunne formulere dig mundtligt og skriftligt. Du får virkelig muligheden for at komme i dybden med sproget, og vi skal læse spændende og vedkommende tekster, primært om forhold i USA. Du skal vælge engelsk B, hvis du har lyst til at vide endnu mere om amerikanske forhold, og ikke mindst aktivt har lyst til at bruge det engelske sprog. vi skal læse tekster om erhvervsforhold, politiske forhold, kulturelle forhold og forhold der vedrører ungdomskulturen der lægges vægt på opnåelse af kulturforståelse, primært af amerikanske forhold vi arbejder med emnekredse, f.eks. amerikansk samfund og historie, litteraturforløb, The American Dream, udvalgte virksomheder osv. der skal løbende afleveres skriftlige eksamensopgaver vi skal læse uddrag af en amerikansk roman, som løbende diskuteres og analyseres i klassen du skal regne med en del hjemmearbejde både med afleveringsopgaver samt forberedelse til timerne du skal arbejde med synopsis skrivning som forberedelse til eksamen. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge engelsk niveau B? Elever, der har haft engelsk C på HG 1og er gode til engelsk, både mundtligt og skriftligt. Du skal være opmærksom på, at niveau B kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. omfatter en mundtlig og en skriftlig prøve. Den skriftlige prøve varer 5 timer. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i din synopsis skrevet om et emne efter eget valg, og du skal prøves i præsentation, samtale, tekstforståelse og perspektivering. Eksaminationstiden er 30 minutter. 10

11 Erhvervsøkonomi niveau D (½ år) Hvorfor vælge erhvervsøkonomi niveau D? Du skal vælge erhvervsøkonomi niveau D, hvis du har brug for faget for at få den praktikplads, du ønsker (se oversigten først i dette hæfte). Faget bygger videre på det, du har lært på niveau E. I faget lærer du blandt andet: opstilling af likviditetsbudget hvordan man beregner en vares pris ud fra indkøbspris og hjemtagelsesomkostninger hvordan man beregner afskrivning på anlægsaktiver hvordan man opstiller og kommenterer et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed hvordan man opstiller og kommenterer et årsregnskab for et aktieselskab eller anpartsselskab hvordan man bruger økonomistyringssystemet Axapta hvordan man beregner og analyserer virksomhedens miljøbelastning hvordan man bruger Excel til opstilling og beregning af erhvervsøkonomiopgaver. Du skal være indstillet på, at der vil være en del opgaver. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge erhvervsøkonomi niveau D? Alle der har haft erhvervsøkonomi niveau E. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 11

12 Erhvervsøkonomi niveau C (½ år) Hvorfor vælge erhvervsøkonomi niveau C? Du skal vælge erhvervsøkonomi niveau C, hvis du har brug for faget for at få den praktikplads, du ønsker (se oversigten først i dette hæfte) eller du bare har lyst til at lære mere om faget. I faget lærer du blandt andet: bogføring i en produktionsvirksomhed årsafslutning og årsregnskab for en produktionsvirksomhed om faste og variable omkostninger hvordan man beregner og bogfører en medarbejders løn at vurdere virksomhedens indtjeningsevne prisfastsættelse af en vare mere avanceret brug af økonomistyringssystemet Axapta beregninger og analyser på regnskab og personale ved brug af indekstal og nøgletal hvordan man bruger Excel til opstilling og beregning af erhvervsøkonomiopgaver. Du skal være indstillet på, at der vil være en del opgaver. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge erhvervsøkonomi niveau C? Alle der har gode kompetencer i erhvervsøkonomi og har haft erhvervsøkonomi niveau D kan vælge erhvervsøkonomi niveau C. Du skal være opmærksom på, at niveau C kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 12

13 Virksomhedsøkonomi niveau B (1 år) Hvorfor vælge virksomhedsøkonomi niveau B? Du skal vælge virksomhedsøkonomi niveau B, hvis du har brug for faget for at få den praktikplads, du ønsker (se oversigten først i dette hæfte) eller du bare har lyst til at lære mere om faget. Vær opmærksom på, at B-niveau også senere hen kan bruges ved efteruddannelse; Kortere Videregående Uddannelse. I faget lærer du blandt andet i ganske vilkårlig rækkefølge: Bogføring og årsafslutning/årsregnskab i en produktionsvirksomhed (og i et selskab) Om faste og variable omkostninger dvs omkostningsstrukturer at vurdere og analyserer en virksomhedens indtjeningsevne, kapitaltilpasning og kapitalanvendelse, herunder indexberegninger på personaleeffektivitet mm. At prisfastsætte en vare og bestemme afsætningsalternativer mere avanceret brug af økonomistyringssystemet Axapta, samt Excel at vurdere en virksomheds strategiske planlægning at vurdere og planlægge en virksomheds logistiksystemer og dermed indkøbsstyringen og lagerstyringen. Du skal være indstillet på, at der vil være en del afleveringsopgaver og i perioder en del læsestof. Faget vil endvidere være planlagt med 4 ugentlige lektioner evt. flere ved behov. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge virksomhedsøkonomi niveau B? Alle der har gode kompetencer i erhvervsøkonomi og har haft erhvervsøkonomi niveau D kan vælge virksomhedsøkonomi niveau B. Du skal være opmærksom på, at niveau B kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. består en skriftlig prøve og ved udtræk en mundtlig eksamen. 13

14 Tysk niveau E, D og C Tysk fælles for alle niveauer Du lærer om kulturforskelle imellem Danmark og Tyskland Du lærer om tyske samfundsforhold Du læser tekster, der handler om virksomheder Du lærer forretningssprog, for eksempel lærer du at betjene kunder på tysk Du arbejder både med mundtligt og skriftligt tysk, men hovedvægten er på det mundtlige Du vil sandsynligvis arbejde med nogle tyske film samt arbejde med tysk musik. Du arbejder med individuelt emne sidst på skoleåret, og emneopgaven indgår i din eksamen. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. Tysk niveau E (1 år) Hvorfor vælge Tysk niveau E? Du skal vælge tysk niveau E, hvis du kan lide tysk, har brug for et højere niveau eller hvis du bare har lyst til at holde dit tysk ved lige. Undervisningen er baseret på korte tekster, der oftest er gloseret Teksterne bliver nøje gennemgået af din lærer Grammatikøvelserne er enkle og overskuelige Hjemmearbejde er begrænset Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge tysk niveau E? Tysk niveau E er for dig, der kommer til Handelsskolen med 9. kl. tyskkundskaber eller har haft tysk niveau F eller Brush Up tysk på HG1. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 14

15 Tysk niveau D (1 år) Hvorfor vælge Tysk niveau D? Du skal vælge tysk niveau D, hvis du kan lide tysk, har brug for et højere niveau eller hvis du bare har lyst til at holde dit tysk ved lige. Undervisningen er baseret på længere tekster, hvor du også selv skal slå gloser op i ordbogen. Du læser skønlitteratur noveller eller små romaner. Du skal også kunne læse enkle artikler fra for eksempel tyske aviser. Du skal kunne arbejde mere selvstændigt, uden en lærers hjælp. Grammatikøvelserne er både basale og enkle, men der arbejdes også med sværere grammatikemner og længere oversættelser. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge tysk niveau D? D-niveau er for dig, der har gennemført E-niveau på HG1 og som ønsker et højere niveau. D-niveau er også for dig, der har gennemført 10. klasses tyskundervisning, inden du blev optaget på Handelsskolen. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 15

16 Tysk niveau C (1 år) Hvorfor vælge Tysk niveau C? Du skal vælge tysk niveau C, hvis du kan lide tysk eller hvis du bare har lyst til at holde dit tysk ved lige. Undervisningen er baseret på længere tekster, som du i høj grad selv kan klare. Du læser skønlitteratur noveller eller små romaner. Du skal også kunne læse almindelige artikler fra for eksempel tyske aviser og fagblade. Du skal kunne arbejde selvstændigt, uden en lærers hjælp. Du skal kunne den basale grammatik, så derfor skal du kunne arbejde med sværere grammatikemner og længere oversættelser. Du afkræves en større grad af sproglig og grammatisk korrekthed. Du skal kunne analysere og kommentere de tekster, du læser. Du skal tage stilling til teksterne. Du skal kunne tale og skrive tysk i et rimeligt flydende sprog. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge tysk niveau C? C-niveau er for dig, der har gennemført E-niveau på HG1 og som ønsker større udfordringer. Og selvfølgelig også for dig, der har 10. klasses tyskkundskaber med gode karakterer og som har brug for større udfordringer end D-niveau. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 16

17 Psykologi niveau E (½ år) Hvorfor vælge psykologi niveau E? Psykologi er et spændende fag, hvor du lærer en masse om forskellige psykologiske emner - bl.a. om det enkelte menneskes personlighed og udvikling, hvordan vi opfører os i grupper, hvordan vi kommunikerer, og hvordan vi fungerer på arbejdsmarkedet. Vi arbejder altså med emner, der er relevante for dig selv, din uddannelse og dit senere arbejde. I undervisningen arbejder vi både med teori og praksis. Det betyder, at du ofte læser lidt teori derhjemme; på klassen snakker vi om teorien og forsøger at anvende den i forhold til nogle konkrete eksempler i form af film, små historier (cases), øvelser og lignende. Vi arbejder med følgende hovedemner i faget: Udviklingspsykologi grundlæggende teorier om menneskets udvikling gennem livet, der giver os en forståelse for, hvad der påvirker os og hvordan. Socialpsykologi teorier om hvordan vi fungerer og opfører os i grupper, og hvordan vi kommunikerer med hinanden i forskellige sammenhænge. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge psykologi E? Alle der er interesserede i faget. Det kræver ingen særlige forudsætninger. Evaluering Faget afsluttes ikke med en eksamen, og du kan forvente forskellige tests som en del af faget. 17

18 Psykologi niveau C (½ år) Hvorfor vælge psykologi C? Hvis du har haft psykologi på E niveau og synes, det har været spændende, har du nu mulighed for at få en større psykologisk viden ved at vælge faget på C niveau. I faget analyserer og diskuterer vi forskellige psykologiske emner, der har relevans for din hverdag og din arbejdssituation. Til formålet inddrager vi cases, film, tests og øvelser. Følgende teorier blive brugt i faget: Socialpsykologi - herunder den betydning familie, venner, kollegaer og samfundet generelt har for menneskets udvikling og identitetsdannelse Udviklingspsykologi - herunder den betydning som arv og miljø har for menneskets psykiske udvikling gennem hele livet Personlighedspsykologi - herunder den betydning som tænkning, læring og intelligens har for menneskets personlighedsdannelse og den måde vi håndterer stress på. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge psykologi C? Du kan vælge psykologi C, hvis du har haft faget på HG1 eller niveau E. Faget kan udtrækkes til eksamen. Til eksamen fremlægger eleven en case som analyseres og diskuteres. Desuden afprøves elevens generelle viden om psykologiske spørgsmål. 18

19 Oplevelsesøkonomi (½ år) Hvorfor vælge oplevelsesøkonomi? Hvis du godt kunne tænke dig at lære noget om, hvordan man udvikler og skaber omsætning på baggrund af oplevelser, kan du vælge faget oplevelsesøkonomi. I dette valgfag lærer du at analysere, udvikle, planlægge og afvikle oplevelsesorienterede aktiviteter. Det kan bl.a. være sports- og musikevents. Vi vil arbejde med at udvikle din kreativitet og din evne til at kommunikere dit budskab ud til målgruppen. Du skal lære at anvende din viden om forbrugs- og købsadfærd i praksis, blive bedre til at lede og planlægge et større projekt samt styre projektets økonomi. Der omsættes for og tjenes rigtig mange penge på at sælge oplevelser i Danmark. Det kan være salg af direkte oplevelser som f.eks. rockkoncerter, teaterforestillinger eller udstillinger på et museum. Indirekte sælges der også oplevelser f.eks. ved frisøren eller i en legetøjsbutik. Oplevelsesøkonomiens grundprincip er, at kunderne kan forvente en speciel oplevelse, når de foretager en eller anden form for køb eller handling. Undervisningen er bygget op om casearbejde, hvor vi tager på ture i nærområdet og besøger virksomheder, der arbejder med oplevelser. Vi afslutter faget med, at alle udarbejder deres egen oplevelse i en skriftlig opgave. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge oplevelsesøkonomi? Der er ingen forudsætninger for at kunne vælge oplevelsesøkonomi som valgfag andet end interesse for markedsføring og salg. Faget kan udtrækkes til eksamen. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. 19

20 Privatøkonomi (½ år) Hvorfor vælge privatøkonomi? I dette fag får du mulighed for at kunne løse en række problemstillinger, som er aktuelle for dig lige nu eller som du i løbet af nogle år vil stå overfor. Undervisningen vil handle om de privatøkonomiske forhold, der hører ungdommen til. Du får kendskab til: Ind- og udlånsformer bankernes produkter Rentebegrebet - herunder den effektive rente ved kreditkøb - ÅOP Budgetter de forventede indbetalinger og udbetalinger, udarbejdelse af budgetter Skat de generelle skattemæssige begreber og opgørelser samt enkle skattemæssige udregninger Obligationer og Aktier de vigtigste begreber om investering og finansiering Flytte hjemmefra boligstøtte, Folkeregistret, forsikringer mv. Der afgives standpunktskarakter i faget Hvem kan vælge privatøkonomi? Der er ingen forudsætninger for at kunne vælge privatøkonomi som valgfag andet end interesse for at arbejde med tal og din egen økonomi. Faget kan udtrækkes til eksamen. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i et projekt. 20

21 Dekoration (1 år) Hvorfor vælge dekoration? I forløbet får du mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med varepræsentation. Du får kendskab til, hvordan du kan skabe et spændende butiksmiljø. Få større forståelse for farver, form og visuelle effekter som anvendes for at forøge interessen og dermed salget. : At give dig kendskab til fagets betydning for salg og måden som man ønsker kunderne skal opfatte butikken på. Forståelse for de enkelte elementer som indgår i dekorationsfaget. At du får kendskab til opbygning af en varepræsentation fra egen ide til færdigt produkt. At du opnår kendskab til og viden om blandt andet: opstillingsteorier, vareeksponeringer, farvesystemer, visuelle effekter og skilte. Tegneprogram: Du får kendskab til grafiske tegneprogrammer, f.eks. CorelDraw, hvor du skal udarbejde en: butiksgrundplan, annoncer og vareeksponeringer. Tegning: Du arbejder med skitser/tegning af forskellige vareopstillinger og varepræsentationer i butikken og i butiksvinduet. Farvelære: Du får kendskab til farveteori, NCS farvesystemets opbygning (farvecirklen og farvetrekanten) samt brug af farvesammensætninger med udgangspunkt i oktanter og kvadranter, som kan anvendes i butiksmiljøer. Modelfremstilling: Du arbejder praktisk med opbygning af modeller i målestoksforhold 1:10. Herunder arbejder du med simpel konstruktion, håndværksmæssigt og får værktøjskendskab. Hvem kan vælge dekoration? Alle som kunne tænke sig at arbejde kreativt. Der er ingen begrænsninger, alle kan deltage uanset baggrund og alle undervises på samme niveau. Karakter: Karakteren tager udgangspunkt i både det teoretiske, praktiske, kreative og håndværksmæssige. 21

22 Faget kan udtrækkes til eksamen. Du skal til eksamen kunne fremvise teoretisk og praktisk forståelse for de færdigheder som du har opnået og fået kendskab til. sprojektet er gruppearbejde (max. 3 pers.). I projektet skal der indgå: modelarbejde, farvelære, logotegning, tegninger udført i f.eks. CorelDraw samt en kreativ mappe. Prøvetid: 20 min. pr. elev. 22

23 Butiksindretning (1 år) Hvorfor vælge butiksindretning? I forløbet får du mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med butiksindretningen og butiksfacaden. Du får kendskab til, hvordan du kan skabe et spændende butiksmiljø. Få større forståelse for butikslokalet, dets anvendelse og betydning med henblik på mersalg. Ved hjælp af indretningen, dekorationen, varepræsentationen, vareplaceringer og materialevalg kan der skabes god atmosfære, som forøger omsætningen. : Visuel identitet Eksponeringsformer Kundestrøm og gangbaner NCS-farvesystemet Konceptudvikling Idégenerering og skitsering Tegning i Corel Draw Display og varepræsentation Modelfremstilling Reklamematerialer Tegneprogram: Du skal kunne bruge det grafiske tegneprogram CorelDraw, hvor du bl.a. skal udarbejde: butiksgrundplan, facadeforslag, vinduesudstilling og vareeksponeringsformer. Desuden skal du arbejder med og kunne forklare begreberne kundestrøm, A-, B- og C-pladser X-, y- og Z-varer, belysningsformer og visuelt salg. Herunder Point of Sales og fokale punkter. Modelfremstilling: Du skal fremvise skitser/tegning af forskellige vareopstillinger og varepræsentationer samt grundplanstegning af butikken. Du arbejder praktisk med opbygning af modeller i forskellige målestoksforhold. Du skal kunne bruge din tværfaglige viden i løsningen af de praktiske og relevante opgaver. Dertil får du kendskab til virksomheders brug af koncepter som eksempelvis logo, dresscode, inventar og materialevalg. 23

24 Hvem kan vælge Butiksindretning? Alle som har gennemført undervisning i faget dekoration. Faget henvender sig til alle som kunne tænke sig at arbejde praktisk og kreativt. Alle undervises på samme niveau. Karakter: Karakteren tager udgangspunkt i både det teoretiske, praktiske, kreative og håndværksmæssige. Faget kan udtrækkes til eksamen. Du skal til eksamen kunne fremvise teoretisk og praktisk forståelse for etablering af en butik. sprojektet er gruppearbejde (max. 3 pers.). I projektet skal der indgå: modelarbejde, grundplanstegning med angivelse af materialebeskrivelser, farvebeskrivelser, logotegning, tegninger udført i målestoksforhold som grundplanstegning, tegninger lavet grafisk i f.eks CorelDraw samt markedsføringsmateriale som f.eks. folder, annoncer og emballage. Prøvetid: 30 min. pr. elev. 24

25 International Handel (½ år) Hvorfor vælge international handel? På HG2 skal du vælge International Handel, hvis du kunne tænke dig at arbejde i en virksomhed, som beskæftiger sig med transport, logistik og eksport, eller hvis du blot synes, det er spændende at lære om danske eksportvirksomheder og det internationale marked. International Handel tager udgangspunkt i dansk erhvervsliv. Hvilke typer af virksomheder er de største i Danmark, og hvad kendetegner disse? Hvad er vi gode til i Danmark sammenlignet med udlandet, og hvilke muligheder giver det for danske virksomheder i udlandet? Hvem er Danmarks største samhandelspartnere i dag, og hvem bliver det i fremtiden? Hvad betyder det for danske virksomheder, at lande som Kina og Indien udvikler sig så hurtigt, som de gør? Hvilke overvejelser skal danske virksomheder gøre sig i forbindelse med eksport? Hvem kan vælge international handel? For at vælge International Handel stilles der ikke krav om, at du har haft bestemte fag på bestemte niveauer. Dog er det en fordel, hvis du har stor forståelse i Samfundsfag og Salg og Service. En del af faget handler om samfundsforhold i andre lande og deres betydning for virksomheder, der påbegynder eksport, og hvordan virksomheder undersøger nye markeder samt markedsfører sig i udlandet. Faget afsluttes med en opgave, som handler om en dansk virksomhed, der påbegynder eksport til et nyt marked. Der afgives standpunktskarakter. Hvis faget udtrækkes til eksamen, tages der udgangspunkt i opgaven. 25

26 Idræt niveau F (½ år) Hvorfor vælge idræt? Du skal vælge Idræt niveau F, hvis du ønsker fysisk udfoldelse. Der kan både være tale om sportsgrene, du kender i forvejen fx svømning, fodbold og styrketræning, men også alternative sportsgrene som roning, klatring og boksning. Du har altså mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene og samtidig komme i bedre fysisk form. Desuden vil der være lidt teori om bl.a. muskler, kost og motion. Du kan med andre ord lære noget om, hvordan du kan motionere og leve sundt. Du kommer til at: deltage i forskellige former for fysiske aktiviteter arbejde med at styrke din fysiske form arbejde målrettet med at forebygge skader ved arbejde eller træning handle bevidst i forhold til fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed handle bevidst i forhold til fremme af personlig sundhed anvende grundlæggende principper for træning. Hvem kan vælge Idræt niv. F? Forudsætningen for at kunne få valgfaget Idræt F er, at du er indstillet på at deltage i alle aktiviteter, herunder fysisk udfoldelse. Evaluering Du skal løbende udarbejde dokumentation for de gennemførte aktiviteter, personlig udvikling og målsætning. Der afgives en afsluttende bedømmelse i form af bestået/ikke bestået. 26

27 Design (½ år) Hvorfor vælge Design? Valgfaget introducerer til kreative arbejdsområder med relation til design, stil, form og farver. Du får styrket din viden om designfunktioner og designprocesser. Desuden får du udviklet dine evner til at gennemføre et kreativt forløb med alle fagets aspekter fra ide til færdigt produkt. : design set i historisk perspektiv farve & psykologi: Hvad er farver? Hvordan påvirker de os? Hvordan bruges de? tegning bruges ofte i udvikling af designprodukter. Vi arbejder med forskellige former for tegning, herunder: grundformstegninger, perspektivtegning og skitsetegning grafisk design: vi arbejder med forskellige designprocesser, herunder opbygning af annoncer, reklamer og plakater. Hvordan bruges de forskellige designelementer i plakatens opbygning? Her indgår brugen af: farver, teksttyper og grafiske illustrationer arkitektonisk design: Vi arbejder med modeller i arkitektonisk design, som f.eks. bygninger. Her tages der udgangspunkt i designprocessen: ideformulering analyse af produktet - stillingtagen og gennemførelse af produkt. Til belysning af fagets områder indgår også følgende emner: miljøforhold og genbrug stil og mode livsform og livsstil. Der er løbende evaluering af alle opgaver og produkter. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge design? Faget henvender sig til alle som kunne tænke sig at arbejde praktisk og kreativt. Alle undervises på samme niveau. Faget kan udtrækkes til eksamen. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i dine egne produkter/skitser, modeller og andet skriftligt materiale. 27

28 Samarbejdslære (½ år) Hvorfor skal du vælge samarbejdslære? Du skal vælge samarbejdslære, hvis du vil forstå dig selv bedre lære at sætte mål, og nå dem forstå andre bedre opnå viden om og forståelse for roller i samarbejdet få mere ud af samarbejdet med andre blive bedre til at kommunikere med andre forstå og bidrage til løsning af konflikter opnå viden om samarbejdet på arbejdspladsen opnå viden om arbejdsrelaterede sygdomme I samarbejdslære arbejder vi bl.a. med personlighedstyper, lederstile, intelligens og læringsstile. Derudover kommer vi ind på rollerne i samarbejdet, og hvad der skal til, for at samarbejdet kan fungere. Kommunikation og konfliktløsning er også vigtige områder i faget. Endvidere arbejder vi med, hvordan man kan opstille mål og nå dem, arbejdsrelaterede sygdomme o.l. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge samarbejdslære? Alle kan i princippet vælge samarbejdslære, for der er ingen krav om bestemte forudsætninger. Det eneste, der kræves, er lysten til at lære noget og til at arbejde med fagområderne. /evaluering Faget afsluttes med en større opgave, hvor du skal arbejde med emner fra faget. Opgaven skal afleveres, for at du kan indstilles til eksamen. tager udgangspunkt i din opgave, men kan brede sig til andre emner under eksaminationen. 28

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen.

Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen. Godt købmandskab Formål: I projekt 2 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner inden for den branche, der interesserer

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk

VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk INDHOLD Grafisk værksted... 3 Idræt... 5 Privatøkonomi... 6 Psykologi... 7 Young Enterprise... 9 Film og tv-serier engelsk... 10 Erhvervsjura... 11 VALGFAG 2014 - HG GRAFISK

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere