ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE"

Transkript

1 ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSSKOLENS GRUNDUDDANNELSE 2014/2015

2 2

3 sfortegnelse Generel orientering om HG 2 Side 4 Dansk niveau D (½ år) Side 6 Dansk niveau C (½ år) Side 7 Engelsk niveau D (½ år) Side 8 Engelsk niveau C (½ år) Side 9 Engelsk niveau B (1 år) Side 10 Erhvervsøkonomi niveau D (½ år) Side 11 Erhvervsøkonomi niveau C (½ år) Side 12 Virksomhedsøkonomi B (1år) Tysk niveau E (1 år) Side 13 Side 14 Tysk niveau D (1 år) Side 15 Tysk niveau C (1 år) Side 16 Psykologi niveau E (½ år) Side 17 Psykologi niveau C (½ år) Side 18 Oplevelsesøkonomi (½ år) Side 19 Privatøkonomi (½ år) Side 20 Dekoration (1 år) Side 21 Butiksindretning (1 år) Side 23 International Handel (½ år) Side 25 Idræt niveau F (½ år) Side 26 Design (½ år) Side 27 Samarbejdslære (½ år) Side 28 Branchekendskab (½ år) Side 29 3

4 HG2 Det ugentlige lektionstal vil være ca. 23. Grundfag på HG2: IT niveau C Salg og Service niveau C Samfundsfag niveau D Projekt HG2 afsluttes med et grundforløbsprojekt. Valgfag (herunder tysk) Se side 5 til side 28 Valgfag: Du skal vælge det, der svarer til 3 helårs valgfag (et fag i hvert bånd). Eksempel 1: Tysk E 1 år Engelsk D ½ år (efter niveau E) EØ D ½ år (efter niveau E) Branchekendskab Privatøkonomi ½ år ½ år Eksempel 2: Tysk D 1 år (efter niveau E) Dansk C ½ år (efter niveau D) Engelsk C ½ år (efter niveau D) Butiksindretning 1 år Via valgfagene er der mulighed for at tone uddannelsen mod henholdsvis detail, handel og kontor. Er du i tvivl om dine valg, er du velkommen til at henvende dig til din uddannelses- og erhvervsvejleder. 4

5 Ved valg af uddannelsesretning er der nogle krav, der skal opfyldes inden, du kan få en praktikplads. Dansk EØ Engelsk 2. fremmedsprog IT Sas Samf. Kontor m/specialer C E/C 3 E/D/C 1/2 E/D 1/2 C D D Detail m/specialer D D D D C D Handel m/specialer D D E E C C D Eventkoordinator C D C E C C D 1 For alle specialer: Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal mindst være bestået på niveau D 2 Rejseliv, spedition og shipping: Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau C 3 Revision og økonomi: Erhvervsøkonomi skal være på niveau C Med rødt markerede = skal bestås med karakteren 02 Med blåt markerede = du skal opnå et gennemsnit på 02 Du skal vælge det, der svarer til 3 helårs valgfag. Tysk kan vælges på niveau E, D eller C alt efter dine forudsætninger. Dansk C kan kun vælges af elever, der har haft dansk D. Engelsk C kan kun vælges af elever, der har haft niveau D. Engelsk B kan kun vælges af elever, der har haft niveau C. Erhvervsøkonomi C kan kun vælges af elever, der har haft niveau D. Virksomhedsøkonomi B kan kun vælges af elerver, der har haft EØ D. Butiksindretning kan kun vælges af elever, der har haft dekoration. Psykologi C kan kun vælges af elever, der har haft psykologi E. 5

6 Dansk niveau D (½ år) Hvorfor vælge dansk niveau D? Du skal vælge dansk niveau D, hvis du har brug for et højere niveau. På niveau D vil du komme til at arbejde videre med de kompetencer, du har opnået på niveau E på HG1. : Det betyder, at du videreudvikler dine kompetencer inden for det skrevne og talte sprog i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge videreudvikler dine læsekompetencer, så du er i stand til at læse og forstå tekster af større sværhedsgrad arbejder videre med analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper anvender IT til relevant kommunikation og informationssøgning kommer til at arbejde med tekster fra erhvervslivet, massekommunikation og litteratur. Også visuel kommunikation indgår i tekstarbejdet kommer til at arbejde med sprogets rolle og betydning samler dit skriftlige arbejde i en port folio får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge dansk niveau D? Alle der har haft dansk niveau E på HG1. Du kommer til en caseeksamen, hvis faget udtrækkes. I mindst én af caseopgaverne vil du blive bedt om at fremvise/diskutere dine portfolioopgaver. 6

7 Dansk niveau C (½ år) Hvorfor vælge dansk niveau C? Du skal vælge dansk niveau C, hvis du kan lide dansk, har brug for et højere niveau, eller hvis du bare har lyst til at holde dit dansk ved lige. På niveau C vil du komme til at arbejde videre med de kompetencer, du har opnået på niveau D. Til forskel fra niveau D vil det bl.a. betyde, at du i tekstarbejdet viser din evne til refleksion, dvs. dine selvstændige tanker i forbindelse med indholdsmæssige og sproglige iagttagelser kan foretage en systematisk analyse kan give en begrundet vurdering kan perspektivere teksterne i en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden relevant sammenhæng kommer til at arbejde med udvalgte tekster inden for mediekultur som fx dokumentarfilm og reality. Arbejdet med port folio fortsætter på niveau C. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge dansk niveau C? Alle der har haft dansk niveau D. Hvis faget udtrækkes, kommer du til en afsluttende caseeksamen. I mindst én af caseopgaverne vil du blive bedt om at fremvise/diskutere dine portfolioopgaver. 7

8 Engelsk niveau D (½ år) Hvorfor skal du vælge engelsk niveau D? Du skal vælge engelsk niveau D, hvis du kan lide engelsk, har brug for et højere niveau, eller hvis du bare har lyst til at holde dit engelsk ved lige. : læse artikler, noveller og evt. uddrag af romaner; emnerne kan være handel eller forretningslivet i engelsktalende lande, eller de kan handle om en aktuel begivenhed (præsidentvalget f.eks.) se dokumentarudsendelser og film lære om samfundsforhold og kultur i engelsktalende lande arbejde med grammatik arbejde med et individuelt emne og aflevere opgave om det. Vi arbejder tit med temaer det kan være; hooliganisme, mode, skønhedsidealer, rejsebeskrivelser, kundeservice, virksomhedsportrætter osv. Du vil ikke blive undervist i alle temaer det er kun eksempler på, hvad nogle lærere vælger som temaer i deres undervisning. Der vil være noget hjemmearbejde, og der skal afleveres skriftlige opgaver. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge engelsk niveau D? Alle der har haft engelsk niveau E. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 8

9 Engelsk niveau C (½ år) Hvorfor skal du vælge engelsk niveau C? Du skal vælge engelsk niveau C, hvis du kan lide engelsk, har brug for et højere niveau, eller hvis du bare har lyst til at holde dit engelsk ved lige. : læse artikler, noveller og evt. uddrag af romaner; emnerne kan være handel eller forretningslivet i engelsktalende lande, eller de kan handle om en aktuel begivenhed (præsidentvalget f.eks.) se dokumentarudsendelser og film lære om samfundsforhold og kultur i engelsktalende lande arbejde med grammatik arbejde med et individuelt emne og aflevere opgave om det. Vi arbejder tit med temaer det kan være; hooliganisme, mode, skønhedsidealer, rejsebeskrivelser, kundeservice, virksomhedsportrætter osv. Du vil ikke blive undervist i alle temaer det er kun eksempler på, hvad nogle lærere vælger som temaer i deres undervisning. Der vil være noget hjemmearbejde, og der skal afleveres skriftlige opgaver. På niveau C er der større krav til sproglig og grammatisk korrekthed. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge engelsk niveau C? Alle der har gode kompetencer fra engelsk og har haft engelsk niveau D kan vælge engelsk niveau C. Du skal være opmærksom på, at niveau C kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 9

10 Engelsk niveau B (1 år) Hvorfor skal du vælge engelsk niveau B? Har du haft engelsk på C-niveau, har du muligheden for at udbygge det på niveau B. Undervisningen foregår på engelsk og du skal kunne formulere dig mundtligt og skriftligt. Du får virkelig muligheden for at komme i dybden med sproget, og vi skal læse spændende og vedkommende tekster, primært om forhold i USA. Du skal vælge engelsk B, hvis du har lyst til at vide endnu mere om amerikanske forhold, og ikke mindst aktivt har lyst til at bruge det engelske sprog. vi skal læse tekster om erhvervsforhold, politiske forhold, kulturelle forhold og forhold der vedrører ungdomskulturen der lægges vægt på opnåelse af kulturforståelse, primært af amerikanske forhold vi arbejder med emnekredse, f.eks. amerikansk samfund og historie, litteraturforløb, The American Dream, udvalgte virksomheder osv. der skal løbende afleveres skriftlige eksamensopgaver vi skal læse uddrag af en amerikansk roman, som løbende diskuteres og analyseres i klassen du skal regne med en del hjemmearbejde både med afleveringsopgaver samt forberedelse til timerne du skal arbejde med synopsis skrivning som forberedelse til eksamen. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge engelsk niveau B? Elever, der har haft engelsk C på HG 1og er gode til engelsk, både mundtligt og skriftligt. Du skal være opmærksom på, at niveau B kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. omfatter en mundtlig og en skriftlig prøve. Den skriftlige prøve varer 5 timer. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i din synopsis skrevet om et emne efter eget valg, og du skal prøves i præsentation, samtale, tekstforståelse og perspektivering. Eksaminationstiden er 30 minutter. 10

11 Erhvervsøkonomi niveau D (½ år) Hvorfor vælge erhvervsøkonomi niveau D? Du skal vælge erhvervsøkonomi niveau D, hvis du har brug for faget for at få den praktikplads, du ønsker (se oversigten først i dette hæfte). Faget bygger videre på det, du har lært på niveau E. I faget lærer du blandt andet: opstilling af likviditetsbudget hvordan man beregner en vares pris ud fra indkøbspris og hjemtagelsesomkostninger hvordan man beregner afskrivning på anlægsaktiver hvordan man opstiller og kommenterer et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed hvordan man opstiller og kommenterer et årsregnskab for et aktieselskab eller anpartsselskab hvordan man bruger økonomistyringssystemet Axapta hvordan man beregner og analyserer virksomhedens miljøbelastning hvordan man bruger Excel til opstilling og beregning af erhvervsøkonomiopgaver. Du skal være indstillet på, at der vil være en del opgaver. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge erhvervsøkonomi niveau D? Alle der har haft erhvervsøkonomi niveau E. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 11

12 Erhvervsøkonomi niveau C (½ år) Hvorfor vælge erhvervsøkonomi niveau C? Du skal vælge erhvervsøkonomi niveau C, hvis du har brug for faget for at få den praktikplads, du ønsker (se oversigten først i dette hæfte) eller du bare har lyst til at lære mere om faget. I faget lærer du blandt andet: bogføring i en produktionsvirksomhed årsafslutning og årsregnskab for en produktionsvirksomhed om faste og variable omkostninger hvordan man beregner og bogfører en medarbejders løn at vurdere virksomhedens indtjeningsevne prisfastsættelse af en vare mere avanceret brug af økonomistyringssystemet Axapta beregninger og analyser på regnskab og personale ved brug af indekstal og nøgletal hvordan man bruger Excel til opstilling og beregning af erhvervsøkonomiopgaver. Du skal være indstillet på, at der vil være en del opgaver. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge erhvervsøkonomi niveau C? Alle der har gode kompetencer i erhvervsøkonomi og har haft erhvervsøkonomi niveau D kan vælge erhvervsøkonomi niveau C. Du skal være opmærksom på, at niveau C kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 12

13 Virksomhedsøkonomi niveau B (1 år) Hvorfor vælge virksomhedsøkonomi niveau B? Du skal vælge virksomhedsøkonomi niveau B, hvis du har brug for faget for at få den praktikplads, du ønsker (se oversigten først i dette hæfte) eller du bare har lyst til at lære mere om faget. Vær opmærksom på, at B-niveau også senere hen kan bruges ved efteruddannelse; Kortere Videregående Uddannelse. I faget lærer du blandt andet i ganske vilkårlig rækkefølge: Bogføring og årsafslutning/årsregnskab i en produktionsvirksomhed (og i et selskab) Om faste og variable omkostninger dvs omkostningsstrukturer at vurdere og analyserer en virksomhedens indtjeningsevne, kapitaltilpasning og kapitalanvendelse, herunder indexberegninger på personaleeffektivitet mm. At prisfastsætte en vare og bestemme afsætningsalternativer mere avanceret brug af økonomistyringssystemet Axapta, samt Excel at vurdere en virksomheds strategiske planlægning at vurdere og planlægge en virksomheds logistiksystemer og dermed indkøbsstyringen og lagerstyringen. Du skal være indstillet på, at der vil være en del afleveringsopgaver og i perioder en del læsestof. Faget vil endvidere være planlagt med 4 ugentlige lektioner evt. flere ved behov. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge virksomhedsøkonomi niveau B? Alle der har gode kompetencer i erhvervsøkonomi og har haft erhvervsøkonomi niveau D kan vælge virksomhedsøkonomi niveau B. Du skal være opmærksom på, at niveau B kræver en ganske betydelig arbejdsindsats. består en skriftlig prøve og ved udtræk en mundtlig eksamen. 13

14 Tysk niveau E, D og C Tysk fælles for alle niveauer Du lærer om kulturforskelle imellem Danmark og Tyskland Du lærer om tyske samfundsforhold Du læser tekster, der handler om virksomheder Du lærer forretningssprog, for eksempel lærer du at betjene kunder på tysk Du arbejder både med mundtligt og skriftligt tysk, men hovedvægten er på det mundtlige Du vil sandsynligvis arbejde med nogle tyske film samt arbejde med tysk musik. Du arbejder med individuelt emne sidst på skoleåret, og emneopgaven indgår i din eksamen. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. Tysk niveau E (1 år) Hvorfor vælge Tysk niveau E? Du skal vælge tysk niveau E, hvis du kan lide tysk, har brug for et højere niveau eller hvis du bare har lyst til at holde dit tysk ved lige. Undervisningen er baseret på korte tekster, der oftest er gloseret Teksterne bliver nøje gennemgået af din lærer Grammatikøvelserne er enkle og overskuelige Hjemmearbejde er begrænset Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge tysk niveau E? Tysk niveau E er for dig, der kommer til Handelsskolen med 9. kl. tyskkundskaber eller har haft tysk niveau F eller Brush Up tysk på HG1. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 14

15 Tysk niveau D (1 år) Hvorfor vælge Tysk niveau D? Du skal vælge tysk niveau D, hvis du kan lide tysk, har brug for et højere niveau eller hvis du bare har lyst til at holde dit tysk ved lige. Undervisningen er baseret på længere tekster, hvor du også selv skal slå gloser op i ordbogen. Du læser skønlitteratur noveller eller små romaner. Du skal også kunne læse enkle artikler fra for eksempel tyske aviser. Du skal kunne arbejde mere selvstændigt, uden en lærers hjælp. Grammatikøvelserne er både basale og enkle, men der arbejdes også med sværere grammatikemner og længere oversættelser. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge tysk niveau D? D-niveau er for dig, der har gennemført E-niveau på HG1 og som ønsker et højere niveau. D-niveau er også for dig, der har gennemført 10. klasses tyskundervisning, inden du blev optaget på Handelsskolen. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 15

16 Tysk niveau C (1 år) Hvorfor vælge Tysk niveau C? Du skal vælge tysk niveau C, hvis du kan lide tysk eller hvis du bare har lyst til at holde dit tysk ved lige. Undervisningen er baseret på længere tekster, som du i høj grad selv kan klare. Du læser skønlitteratur noveller eller små romaner. Du skal også kunne læse almindelige artikler fra for eksempel tyske aviser og fagblade. Du skal kunne arbejde selvstændigt, uden en lærers hjælp. Du skal kunne den basale grammatik, så derfor skal du kunne arbejde med sværere grammatikemner og længere oversættelser. Du afkræves en større grad af sproglig og grammatisk korrekthed. Du skal kunne analysere og kommentere de tekster, du læser. Du skal tage stilling til teksterne. Du skal kunne tale og skrive tysk i et rimeligt flydende sprog. Du får en afsluttende standpunktskarakter, der viser i hvor høj grad, du har opnået fagets mål. Hvem kan vælge tysk niveau C? C-niveau er for dig, der har gennemført E-niveau på HG1 og som ønsker større udfordringer. Og selvfølgelig også for dig, der har 10. klasses tyskkundskaber med gode karakterer og som har brug for større udfordringer end D-niveau. Hvis faget udtrækkes til eksamen, består eksamen af en caseeksamen. 16

17 Psykologi niveau E (½ år) Hvorfor vælge psykologi niveau E? Psykologi er et spændende fag, hvor du lærer en masse om forskellige psykologiske emner - bl.a. om det enkelte menneskes personlighed og udvikling, hvordan vi opfører os i grupper, hvordan vi kommunikerer, og hvordan vi fungerer på arbejdsmarkedet. Vi arbejder altså med emner, der er relevante for dig selv, din uddannelse og dit senere arbejde. I undervisningen arbejder vi både med teori og praksis. Det betyder, at du ofte læser lidt teori derhjemme; på klassen snakker vi om teorien og forsøger at anvende den i forhold til nogle konkrete eksempler i form af film, små historier (cases), øvelser og lignende. Vi arbejder med følgende hovedemner i faget: Udviklingspsykologi grundlæggende teorier om menneskets udvikling gennem livet, der giver os en forståelse for, hvad der påvirker os og hvordan. Socialpsykologi teorier om hvordan vi fungerer og opfører os i grupper, og hvordan vi kommunikerer med hinanden i forskellige sammenhænge. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge psykologi E? Alle der er interesserede i faget. Det kræver ingen særlige forudsætninger. Evaluering Faget afsluttes ikke med en eksamen, og du kan forvente forskellige tests som en del af faget. 17

18 Psykologi niveau C (½ år) Hvorfor vælge psykologi C? Hvis du har haft psykologi på E niveau og synes, det har været spændende, har du nu mulighed for at få en større psykologisk viden ved at vælge faget på C niveau. I faget analyserer og diskuterer vi forskellige psykologiske emner, der har relevans for din hverdag og din arbejdssituation. Til formålet inddrager vi cases, film, tests og øvelser. Følgende teorier blive brugt i faget: Socialpsykologi - herunder den betydning familie, venner, kollegaer og samfundet generelt har for menneskets udvikling og identitetsdannelse Udviklingspsykologi - herunder den betydning som arv og miljø har for menneskets psykiske udvikling gennem hele livet Personlighedspsykologi - herunder den betydning som tænkning, læring og intelligens har for menneskets personlighedsdannelse og den måde vi håndterer stress på. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge psykologi C? Du kan vælge psykologi C, hvis du har haft faget på HG1 eller niveau E. Faget kan udtrækkes til eksamen. Til eksamen fremlægger eleven en case som analyseres og diskuteres. Desuden afprøves elevens generelle viden om psykologiske spørgsmål. 18

19 Oplevelsesøkonomi (½ år) Hvorfor vælge oplevelsesøkonomi? Hvis du godt kunne tænke dig at lære noget om, hvordan man udvikler og skaber omsætning på baggrund af oplevelser, kan du vælge faget oplevelsesøkonomi. I dette valgfag lærer du at analysere, udvikle, planlægge og afvikle oplevelsesorienterede aktiviteter. Det kan bl.a. være sports- og musikevents. Vi vil arbejde med at udvikle din kreativitet og din evne til at kommunikere dit budskab ud til målgruppen. Du skal lære at anvende din viden om forbrugs- og købsadfærd i praksis, blive bedre til at lede og planlægge et større projekt samt styre projektets økonomi. Der omsættes for og tjenes rigtig mange penge på at sælge oplevelser i Danmark. Det kan være salg af direkte oplevelser som f.eks. rockkoncerter, teaterforestillinger eller udstillinger på et museum. Indirekte sælges der også oplevelser f.eks. ved frisøren eller i en legetøjsbutik. Oplevelsesøkonomiens grundprincip er, at kunderne kan forvente en speciel oplevelse, når de foretager en eller anden form for køb eller handling. Undervisningen er bygget op om casearbejde, hvor vi tager på ture i nærområdet og besøger virksomheder, der arbejder med oplevelser. Vi afslutter faget med, at alle udarbejder deres egen oplevelse i en skriftlig opgave. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge oplevelsesøkonomi? Der er ingen forudsætninger for at kunne vælge oplevelsesøkonomi som valgfag andet end interesse for markedsføring og salg. Faget kan udtrækkes til eksamen. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. 19

20 Privatøkonomi (½ år) Hvorfor vælge privatøkonomi? I dette fag får du mulighed for at kunne løse en række problemstillinger, som er aktuelle for dig lige nu eller som du i løbet af nogle år vil stå overfor. Undervisningen vil handle om de privatøkonomiske forhold, der hører ungdommen til. Du får kendskab til: Ind- og udlånsformer bankernes produkter Rentebegrebet - herunder den effektive rente ved kreditkøb - ÅOP Budgetter de forventede indbetalinger og udbetalinger, udarbejdelse af budgetter Skat de generelle skattemæssige begreber og opgørelser samt enkle skattemæssige udregninger Obligationer og Aktier de vigtigste begreber om investering og finansiering Flytte hjemmefra boligstøtte, Folkeregistret, forsikringer mv. Der afgives standpunktskarakter i faget Hvem kan vælge privatøkonomi? Der er ingen forudsætninger for at kunne vælge privatøkonomi som valgfag andet end interesse for at arbejde med tal og din egen økonomi. Faget kan udtrækkes til eksamen. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i et projekt. 20

21 Dekoration (1 år) Hvorfor vælge dekoration? I forløbet får du mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med varepræsentation. Du får kendskab til, hvordan du kan skabe et spændende butiksmiljø. Få større forståelse for farver, form og visuelle effekter som anvendes for at forøge interessen og dermed salget. : At give dig kendskab til fagets betydning for salg og måden som man ønsker kunderne skal opfatte butikken på. Forståelse for de enkelte elementer som indgår i dekorationsfaget. At du får kendskab til opbygning af en varepræsentation fra egen ide til færdigt produkt. At du opnår kendskab til og viden om blandt andet: opstillingsteorier, vareeksponeringer, farvesystemer, visuelle effekter og skilte. Tegneprogram: Du får kendskab til grafiske tegneprogrammer, f.eks. CorelDraw, hvor du skal udarbejde en: butiksgrundplan, annoncer og vareeksponeringer. Tegning: Du arbejder med skitser/tegning af forskellige vareopstillinger og varepræsentationer i butikken og i butiksvinduet. Farvelære: Du får kendskab til farveteori, NCS farvesystemets opbygning (farvecirklen og farvetrekanten) samt brug af farvesammensætninger med udgangspunkt i oktanter og kvadranter, som kan anvendes i butiksmiljøer. Modelfremstilling: Du arbejder praktisk med opbygning af modeller i målestoksforhold 1:10. Herunder arbejder du med simpel konstruktion, håndværksmæssigt og får værktøjskendskab. Hvem kan vælge dekoration? Alle som kunne tænke sig at arbejde kreativt. Der er ingen begrænsninger, alle kan deltage uanset baggrund og alle undervises på samme niveau. Karakter: Karakteren tager udgangspunkt i både det teoretiske, praktiske, kreative og håndværksmæssige. 21

22 Faget kan udtrækkes til eksamen. Du skal til eksamen kunne fremvise teoretisk og praktisk forståelse for de færdigheder som du har opnået og fået kendskab til. sprojektet er gruppearbejde (max. 3 pers.). I projektet skal der indgå: modelarbejde, farvelære, logotegning, tegninger udført i f.eks. CorelDraw samt en kreativ mappe. Prøvetid: 20 min. pr. elev. 22

23 Butiksindretning (1 år) Hvorfor vælge butiksindretning? I forløbet får du mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med butiksindretningen og butiksfacaden. Du får kendskab til, hvordan du kan skabe et spændende butiksmiljø. Få større forståelse for butikslokalet, dets anvendelse og betydning med henblik på mersalg. Ved hjælp af indretningen, dekorationen, varepræsentationen, vareplaceringer og materialevalg kan der skabes god atmosfære, som forøger omsætningen. : Visuel identitet Eksponeringsformer Kundestrøm og gangbaner NCS-farvesystemet Konceptudvikling Idégenerering og skitsering Tegning i Corel Draw Display og varepræsentation Modelfremstilling Reklamematerialer Tegneprogram: Du skal kunne bruge det grafiske tegneprogram CorelDraw, hvor du bl.a. skal udarbejde: butiksgrundplan, facadeforslag, vinduesudstilling og vareeksponeringsformer. Desuden skal du arbejder med og kunne forklare begreberne kundestrøm, A-, B- og C-pladser X-, y- og Z-varer, belysningsformer og visuelt salg. Herunder Point of Sales og fokale punkter. Modelfremstilling: Du skal fremvise skitser/tegning af forskellige vareopstillinger og varepræsentationer samt grundplanstegning af butikken. Du arbejder praktisk med opbygning af modeller i forskellige målestoksforhold. Du skal kunne bruge din tværfaglige viden i løsningen af de praktiske og relevante opgaver. Dertil får du kendskab til virksomheders brug af koncepter som eksempelvis logo, dresscode, inventar og materialevalg. 23

24 Hvem kan vælge Butiksindretning? Alle som har gennemført undervisning i faget dekoration. Faget henvender sig til alle som kunne tænke sig at arbejde praktisk og kreativt. Alle undervises på samme niveau. Karakter: Karakteren tager udgangspunkt i både det teoretiske, praktiske, kreative og håndværksmæssige. Faget kan udtrækkes til eksamen. Du skal til eksamen kunne fremvise teoretisk og praktisk forståelse for etablering af en butik. sprojektet er gruppearbejde (max. 3 pers.). I projektet skal der indgå: modelarbejde, grundplanstegning med angivelse af materialebeskrivelser, farvebeskrivelser, logotegning, tegninger udført i målestoksforhold som grundplanstegning, tegninger lavet grafisk i f.eks CorelDraw samt markedsføringsmateriale som f.eks. folder, annoncer og emballage. Prøvetid: 30 min. pr. elev. 24

25 International Handel (½ år) Hvorfor vælge international handel? På HG2 skal du vælge International Handel, hvis du kunne tænke dig at arbejde i en virksomhed, som beskæftiger sig med transport, logistik og eksport, eller hvis du blot synes, det er spændende at lære om danske eksportvirksomheder og det internationale marked. International Handel tager udgangspunkt i dansk erhvervsliv. Hvilke typer af virksomheder er de største i Danmark, og hvad kendetegner disse? Hvad er vi gode til i Danmark sammenlignet med udlandet, og hvilke muligheder giver det for danske virksomheder i udlandet? Hvem er Danmarks største samhandelspartnere i dag, og hvem bliver det i fremtiden? Hvad betyder det for danske virksomheder, at lande som Kina og Indien udvikler sig så hurtigt, som de gør? Hvilke overvejelser skal danske virksomheder gøre sig i forbindelse med eksport? Hvem kan vælge international handel? For at vælge International Handel stilles der ikke krav om, at du har haft bestemte fag på bestemte niveauer. Dog er det en fordel, hvis du har stor forståelse i Samfundsfag og Salg og Service. En del af faget handler om samfundsforhold i andre lande og deres betydning for virksomheder, der påbegynder eksport, og hvordan virksomheder undersøger nye markeder samt markedsfører sig i udlandet. Faget afsluttes med en opgave, som handler om en dansk virksomhed, der påbegynder eksport til et nyt marked. Der afgives standpunktskarakter. Hvis faget udtrækkes til eksamen, tages der udgangspunkt i opgaven. 25

26 Idræt niveau F (½ år) Hvorfor vælge idræt? Du skal vælge Idræt niveau F, hvis du ønsker fysisk udfoldelse. Der kan både være tale om sportsgrene, du kender i forvejen fx svømning, fodbold og styrketræning, men også alternative sportsgrene som roning, klatring og boksning. Du har altså mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene og samtidig komme i bedre fysisk form. Desuden vil der være lidt teori om bl.a. muskler, kost og motion. Du kan med andre ord lære noget om, hvordan du kan motionere og leve sundt. Du kommer til at: deltage i forskellige former for fysiske aktiviteter arbejde med at styrke din fysiske form arbejde målrettet med at forebygge skader ved arbejde eller træning handle bevidst i forhold til fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed handle bevidst i forhold til fremme af personlig sundhed anvende grundlæggende principper for træning. Hvem kan vælge Idræt niv. F? Forudsætningen for at kunne få valgfaget Idræt F er, at du er indstillet på at deltage i alle aktiviteter, herunder fysisk udfoldelse. Evaluering Du skal løbende udarbejde dokumentation for de gennemførte aktiviteter, personlig udvikling og målsætning. Der afgives en afsluttende bedømmelse i form af bestået/ikke bestået. 26

27 Design (½ år) Hvorfor vælge Design? Valgfaget introducerer til kreative arbejdsområder med relation til design, stil, form og farver. Du får styrket din viden om designfunktioner og designprocesser. Desuden får du udviklet dine evner til at gennemføre et kreativt forløb med alle fagets aspekter fra ide til færdigt produkt. : design set i historisk perspektiv farve & psykologi: Hvad er farver? Hvordan påvirker de os? Hvordan bruges de? tegning bruges ofte i udvikling af designprodukter. Vi arbejder med forskellige former for tegning, herunder: grundformstegninger, perspektivtegning og skitsetegning grafisk design: vi arbejder med forskellige designprocesser, herunder opbygning af annoncer, reklamer og plakater. Hvordan bruges de forskellige designelementer i plakatens opbygning? Her indgår brugen af: farver, teksttyper og grafiske illustrationer arkitektonisk design: Vi arbejder med modeller i arkitektonisk design, som f.eks. bygninger. Her tages der udgangspunkt i designprocessen: ideformulering analyse af produktet - stillingtagen og gennemførelse af produkt. Til belysning af fagets områder indgår også følgende emner: miljøforhold og genbrug stil og mode livsform og livsstil. Der er løbende evaluering af alle opgaver og produkter. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge design? Faget henvender sig til alle som kunne tænke sig at arbejde praktisk og kreativt. Alle undervises på samme niveau. Faget kan udtrækkes til eksamen. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i dine egne produkter/skitser, modeller og andet skriftligt materiale. 27

28 Samarbejdslære (½ år) Hvorfor skal du vælge samarbejdslære? Du skal vælge samarbejdslære, hvis du vil forstå dig selv bedre lære at sætte mål, og nå dem forstå andre bedre opnå viden om og forståelse for roller i samarbejdet få mere ud af samarbejdet med andre blive bedre til at kommunikere med andre forstå og bidrage til løsning af konflikter opnå viden om samarbejdet på arbejdspladsen opnå viden om arbejdsrelaterede sygdomme I samarbejdslære arbejder vi bl.a. med personlighedstyper, lederstile, intelligens og læringsstile. Derudover kommer vi ind på rollerne i samarbejdet, og hvad der skal til, for at samarbejdet kan fungere. Kommunikation og konfliktløsning er også vigtige områder i faget. Endvidere arbejder vi med, hvordan man kan opstille mål og nå dem, arbejdsrelaterede sygdomme o.l. Der afgives standpunktskarakter i faget. Hvem kan vælge samarbejdslære? Alle kan i princippet vælge samarbejdslære, for der er ingen krav om bestemte forudsætninger. Det eneste, der kræves, er lysten til at lære noget og til at arbejde med fagområderne. /evaluering Faget afsluttes med en større opgave, hvor du skal arbejde med emner fra faget. Opgaven skal afleveres, for at du kan indstilles til eksamen. tager udgangspunkt i din opgave, men kan brede sig til andre emner under eksaminationen. 28

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk

VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk INDHOLD Grafisk værksted... 3 Idræt... 5 Privatøkonomi... 6 Psykologi... 7 Young Enterprise... 9 Film og tv-serier engelsk... 10 Erhvervsjura... 11 VALGFAG 2014 - HG GRAFISK

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

VALGFAG 2014 - HG (I) eucnord.dk

VALGFAG 2014 - HG (I) eucnord.dk VALGFAG 2014 - HG (I) eucnord.dk INDHOLD Regler for valg af valgfag... 3 Dekoration... 4 Almen viden... 5 Basisregning... 6 Film og tv-serier... 7 VALGFAG 2014 - HG REGLER FOR VALG AF VALGFAG På HG bliver

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Studieplan Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Dato: 02-04-2012 Studieplanhh1211-F12-2.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C/B...

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Tilhører HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og Handel. Med en EUX Business

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på model/øvelseshoved. En valgt model beskrives og præsenteres

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, B Stence Svoldgaard Jensen Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder.

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder. HG-VALGFAGSMODELLEN Butikslinjen Valgfag: Dekoration og design Grundforløbspakker Butikslinjen med erhvervspraktik Valgfag: Kreativ/salg Business Valgfag: Delvis valgfri HG-voksen Valgfag: Valgfri HG-almen

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere