ISOWARE 5.0 produktintroduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOWARE 5.0 produktintroduktion"

Transkript

1 Indhold Indledning... 2 Introduktion til processer... 3 Hvad er en proces?... 3 Swimlane... 4 Projektoversigt... 6 Turtle... 6 Tekstdokument... 7 Uploadet fil... 8 Eksternt link... 8 Livscyklus for en proces... 8 Links imellem processer... 9 Proceslister og søgninger Prædefinerede søgninger i proceslisten Brugerdefinerede søgninger i proceslisten Visning af procesdetaljer i proceslisten (Læsefane) Introduktion til rapporter Opsamling og behandling af data Rapportlister og søgninger Prædefinerede søgninger i rapportlisten Brugerdefinerede søgninger i rapportlisten Visning af rapportdetaljer i rapportlisten (Læsefane) Statistik og grafer Udnyttelse af eksisterende data Introduktion til projekter Fra proces til projekt Projektlister og søgninger Prædefinerede søgninger i projektlisten Fremdrift Teknik... 22

2 Indledning ISOWARE er et ledelsessystem, som anvendes til opbygge, vise og styre organisationens processer. ISOWARE understøtter bla. Excellence Modellen, BPM, TQM og ISO organisationens procesmodel. Business Proces Management procesorienteret ledelse har dramatisk effekt på en virksomheds forretning og effektivitet. Det giver organisationen evnen til at effektivisere driften og derigennem spare tid, spare penge og levere reel (LEAN) effekt. I mange år er der investeret i teknologi. Mange virksomheder oplever dog at teknologien ikke kan stå alene. Uden effektivisering af processerne omkring teknologi anvendelsen, nås ikke de optimale resultater. Opfyldelse af kundekrav. Forbedret kunde service. Produkt til marked processen. Reducering af produktions og håndteringsomkostninger. Alle elementer der kræver en effektiv procesplanlægning. Procesorienteret ledelse med ISOWARE indeholder en software del, der gør proceslægning og visning enkel og intuitiv. Det giver en bred dækning af organisationens processer med en enkel tilgang, der gør udviklingen af processerne enkel og håndterbar. En organisations processer er altid under udvikling og forbedring. En organisations processer hænger sammen og er afhængige af hinanden. Et proces flow må inddrage forskellige organisationer eller forskellige dele af en organisation. Processer virker i samspil med systemer og personer. Personerne kan være ansatte, partnere, kunder, leverandører og andre. Uafhængige undersøgelser (Indercai Mondiale) har undersøgt effekten af procesorienteret ledelse af virksomheden og har fundet følgende tilbagemeldinger fra de undersøgte virksomheder: 100% oplever forbedret produktivitet 95% oplever forbedret kundeservice 82% oplever reducerede produktions omkostninger 82% oplever hurtigere gennemløbshastighed. ISOWARE er udviklet med henblik på at give virksomheden organisationen fordelen ved procesorienteret ledelse. Proceslægning er grafisk baseret og giver en intuitiv forståelse af processernes sammenhæng og funktion. For medarbejderne betyder det at man kan finde hvad man søger, i den korrekte version, straks og med få klik med musen. ISOWARE anvender Scalable Vector Graphics (SVG), til visning af grafik. Det indebærer at visningen er tydelig og skarp uanset skærmstørrelse, og indebærer samtidig at den grafik, der skal vises via inter eller intranet, optager meget begrænset plads. Trafikken belastes langt mindre end ved visning af grafik via billedfiler.

3 Introduktion til processer Hvad er en proces? En Proces er en række af begivenheder, der fører fra et Input til et Output: Input kan f.eks. være kundeønsker, styklister eller produkter, som skal viderebehandles. Processen definerer de trin der skal gennemgås for at behandle det givne Input på den korrekte måde. F.eks. er en kerneproces i en virksomhed en proces der starter ved kundeønsker og slutter ved kundetilfredshed. Det vil sige den række af aktiviteter der fører til at virksomheden kan fakturere kunden for en ydelse eller et produkt. Output kan f.eks. være et dokument, en vare eller en faktura. Under udførelsen af en Proces kan der opstå en Afvigelse. Det kan f.eks. være, at der konstateres en fejl på et produkt. Denne afvigelse fører til en Rapportering af fejlen. Rapporteringen behandles og vi får et nyt output: Forslag til Forbedring af processen, så fejlen ikke opstår igen. ISOWARE har et avanceret rapporteringsmodul, som understøtter alle former for rapportering. ISOWARE har forskellige procestyper og disse beskrives nærmere i næste afsnit. De forskellige procestyper Procesoversigt Procesoversigten er tænkt som systemets forside og viser f.eks. kerneprocesser som en kraftig pil fra venstre mod højre. Nedenunder vises støtteprocesser og oven for ledelsesprocesser eller ledelsesopgaver. En kerneproces kan opdeles allerede på forsiden i delelementer - f.eks. salg, produktion og levering svarende til 3 elementer i opfyldelsen af kundens ønsker. I Procesoversigten kan der fra hvert enkelt element linkes til en anden proces, som viser et mere detaljeret billede af det pågældende trin. Procesoversigten er udviklet med udgangspunkt i ISO organisationens (http://www.iso.org) ISO9001:2000 procesdiagram:

4 ISO organisationens procesdiagram ISOWARE procesoversigten ser således ud: Eksempel på en procesoversigt Swimlane Swimlanes er en særlig form for flow charts, som også bærer betegnelsen Cross Functional Flowchart. Flowet - eller processen er som regel altid oppe fra og ned og uden brug af tilbageløb - at vælge baglæns - dvs. opad. Processen følges nedad trin for trin - aktivitet for aktivitet. I toppen af hver kolonne er angivet hvem aktøren i denne kolonne er. Tilsammen udgør aktørerne deltagerne i processen. Man angiver typisk aktører som funktioner og ikke som personer. En aktør kan deltage i en proces enten som ansvarlig for aktivitetens udførelse, som deltagende eller som den aktør der skal informeres. Der er to typer Swimlanes i systemet: Standard Swimlane

5 Her er der mulighed for at skrive en kort tekst i den figur der angiver aktør deltagelsen i den enkelte aktivitet. Denne type af swimlanes anvendes især til overordnede processer (Hvad gør vi!), hvor der fra aktørdeltagelsen kan linkes til næste niveau af beskrivelsen - f.eks. en Standard Swimlane. Der kan også linkes fra tekstbeskrivelsen i højre kolonne. Eksempel på Standard Swimlane Avanceret Swimlane Der kan vælges flere forskellige figurer i swimlanen - Proces, Data, Information, Dokument, Reference, Ja/Nej m.v. Det er frit hvilke figurer der skal stå på hver linje. Når man har indsat sine figurer skal man selv indsætte pile mellem figurerne.

6 Eksempel på Avanceret Swimlane Projektoversigt Denne type procesbeskrivelse er i formen Project Layout. Den består af opgave beskrivelser og mellemliggende gates. Hver beskrivelse kan blive fulgt med forklarende tekst og der kan skabes links i både beskrivelsen og i teksten. Tekstfeltet kan indeholde flere links. Turtle Eksempel på Projektoversigt Denne type procesvisning er mindre flow chart og mere en samlet oversigt over hvad der indgår i en proces. Input og output. Hvem kan agere, hvad gør man, hvordan gør man og hvilke målinger hører til processen. Et effektivt billede og effektivt overblik over en proces.

7 Tekstdokument Et Dokument er en ren tekstbeskrivelse af den proces, vejledning eller instruks som ønskes vist. Der er mulighed for at indlægge links i teksten til f.eks. andre procesbeskrivelser. Tekst kan også kopieres ind fra andre tekstdokumenter. Teksteditoren er en HTML editor og har begrænsede editeringsmuligheder. Se teksteditorens menu for vejledning og hjælp. Eksempel på Tekstdokument under oprettelse

8 Uploadet fil Der kan uploades filer, f.eks. billeder, Word dokumenter og PDF dokumenter til systemet. Filerne bliver gemt i databasen og indgår som en proces i versionsstyringen. Man kan anvende et eksisterende dokument eller danne et nyt dokument, som gemmes på harddisken. Når dokumentet har den form man ønsker kan dokumentet eller filen uploades til systemet. Eksempel på Uploadet fil Eksternt link Et eksternt link anvendes til at linke til eksterne ressourcer, som f.eks. en webadresse eller en fil på et netværksdrev. Eksterne links kan også anvendes til at linke til interne ISOWARE ressourcer. F.eks. er det muligt at oprette et eksternt link i en proces, som leder til oprettelsen af en bestemt rapport. Hvis en sti til et dokument eller en webadresse ændres skal linket alene vedligeholdes et sted og via proceslisten har man altid overblik over hvilke links man har aktivt i systemet. Livscyklus for en proces Eksempel på et Eksternt link under oprettelse En proces kan optræde i systemet i fire stadier, som håndteres af den indbyggede versionsstyring: Godkendelse afvist Proces indsættes påny Udkast Afventer godkendelse Godkendt Udgået

9 Når en ny proces oprettes starter den altid med at have status Udkast og dens version sættes til 1. I denne fase kan processen redigeres frit af brugere, som har de nødvendige rettigheder. Efter endt redigering sendes udkastet til godkendelse hos en eller flere personer. Processen skifter nu status til Afventer godkendelse. I denne fase kan processen ikke redigeres. Hvis en af godkenderne afviser at godkende processen, skifter processen status tilbage til Udkast. Når alle godkendere har godkendt processen, skifter den status til Godkendt. Det er nu ikke længere muligt at redigere i processen. Processen kan nu skifte status til Udgået på to måder. Der oprettes en ny version af processen og den nye version godkendes. Processen, som skifter status til udgået i dette scenarie kan aldrig vende tilbage til godkendt status. En procesadministrator skifter processens status til Udgået. I dette scenarie er det muligt for en procesadministrator at skifte processens status tilbage til godkendt. Ved normalt brug vises altid den godkendte version. Hvis man ønsker se en komplet versionsoversigt findes denne i proceslisten ved at klikke på + tegnet udfor den aktuelle proces. Dette er dog kun muligt, hvis man har tilladelse dertil. Et nyt udkast til en proces kan altid oprettes på baggrund af en godkendt proces. Det nye udkast tildeles næste nummer i versionsrækken. Der anvendes versionsstyring på alle procestyper. Links imellem processer Der kan oprettes links mellem processer, som tillader, at brugeren kan gå fra en proces til en anden med et enkelt klik. Proces 1 Link Link Proces 2 Proces 3 Link Link Link Proces 4 Proces 5 For at sikre imod døde links kan der kun linkes fra en aktivitet til en proces der foreligger i en godkendt version. Dette kan dog ændres ved at tillade links til processer med status Udkast.

10 Proceslister og søgninger Proceslisten er en oversigt over alle de processer, som en bruger har ret til at se. Der vises processer fra den eller de organisationer, hvor brugeren har rollen Proceslæser. Proceslisten kan således fremsøge processer på tværs af organisationer. Proceslisten anvender søgninger til at finde de processer, som skal vises i listen. Der er dels et sæt prædefinerede søgninger og derudover kan brugeren oprette egne søgninger. Søgninger kan findes i træet i venstre kolonne og aktiveres ved at klikke på dem. Der er endvidere mulighed for fritekstsøgning i den aktuelt viste liste. Hvis læsefanen er aktiveret, kan procesdetaljer ses i højre side af skærmen. Prædefinerede søgninger i proceslisten Proceslisten indeholder et sæt prædefinerede søgninger, som kan ses i træet til venstre:

11 I nedenstående tabel er der en beskrivelse af disse søgninger. Søgning Beskrivelse Alle Favoritter Godkendt af mig Afventer min godkendelse Oprettet af mig Ejes af mig Eksterne links Fremsøger alle processer, som brugeren har ret til at se. Dette er standardsøgningen i proceslisten Fremsøger processer, som du har valgt som favoritprocesser Fremsøger processer, som du har godkendt Fremsøger processer, som afventer din godkendelse Fremsøger processer, som du har oprettet Fremsøger processer, hvor du er procesejer Fremsøger processer af typen Ekstern link

12 Procesoversigter Projektoversigter Swimlanes Tekstdokumenter Turtles Uploadede filer Afventer godkendelse Godkendt Udgået Udkast Globale søgninger Mine søgninger Fremsøger processer af typen Procesoversigt Fremsøger processer af typen Projektoversigt Fremsøger processer af typen Projektoversigt Fremsøger processer af typen Projektoversigt Fremsøger processer af typen Turtle Fremsøger processer af typen Uploadet fil Fremsøger processer, som afventer godkendelse af en eller flere personer, dvs, som har status Afventer godkendelse Fremsøger processer, som har status Godkendt Fremsøger processer, som har status Udgået Fremsøger processer, som har status Udkast Indeholder processøgninger, som kan ses af alle Indeholder processøgninger, som kun du kan se Brugerdefinerede søgninger i proceslisten Enhver bruger, med rettighed til at tilgå procesmodulet, kan oprette et ubegrænset antal søgninger. Brugeren kan vælge, om en søgning skal være tilgængelig for alle brugere i organisationen eller kun for brugeren selv. Søgningerne kan etableres med et vilkårligt antal søgekriterier. Søgningerne kan oprettes som globale søgninger, eller, som personlige søgninger (Mine søgninger). Globale søgninger er tilgængelige for alle brugere med brugerrollen Proceslæser, i den organisation, hvor søgningen oprettes. Mine søgninger er personlige og er udelukkende tilgængelige for den bruger, der har oprettet dem. Søgningerne findes og aktiveres ved at klikke på folderne i menuen til venstre: Man kan desuden indsnævre søgninger yderligere, ved at indtaste søgeord i søgefeltet øverst i listen.

13 Visning af procesdetaljer i proceslisten (Læsefane) Ved at klikke på Vis/Skjul læsefane i brugermenuen, kan man aktivere/de aktivere læsefanen i højre side af skærmen. Når læsefanen er aktiveret kan man se processerne, samtidig med at man har fuld adgang til oversigten. Når læsefanen ikke er aktiveret, er der plads til at vise flere kolonner i listen. Læsefanen er aktiveret som standard. Introduktion til rapporter Opsamling og behandling af data ISOWARE opsamler vigtige virksomhedsdata om f.eks. afvigelser via det fuldt konfigurerbare rapportmodul. Der kan oprettes et ubegrænset antal rapportformularer, som kan anvendes til opsamling af stort set al slags data. Rapportdata kan sorteres og analyseres i ISOWARE og kan desuden eksporteres til videre behandling. Det sikres hermed, at virksomhedsledelsen har oplysningerne til at træffe de rigtige beslutninger. Rapportformularer I ISOWARE kan du lave rapportformularer, som indeholder præcis de felter, som du ønsker. Formularerne kan opbygges nemt og hurtigt uden kendskab til programmering, alt er grafisk baseret. Herunder ses et eksempel på en udfyldt rapport:

14 Rapportmodulet gør medarbejdere i stand til at oprette rapporter angående for eksempel afvigelser, hændelser, forbedringsideer eller maskinvedligehold. ISOWARE rapporter kræver et minimum af information. Som standard skal en rapportopretter angive information for følgende felter: Rapportskabelon (Rapporttype) Overskrift Ansvarlig Felterne Overskrift og Ansvarlig kan dog deaktiveres i rapportskabelonen, hvis disse ikke ønskes. Alt øvrig information afhænger helt af hvilken skabelon der er valgt. Eksempel på felter, som kan være relevante: Problem beskrivelse Årsag Forbedring Løsning Imødegåelse Tidsramme for afklaring Rapportfelter kan være: Tekstfelter, hvor der er fri indtastning af tekst. Talfelter, hvor der kun kan indtastes tal Datofelter, hvor der kun kan indtastes en dato Valgfelter, hvor der skal vælges mellem mulighederne, i form af Drop Down felter, Radio button felter, eller lister. Billedfelter, hvor der kan uploades billeder til rapporten

15 Brugerfelter, hvor der kan vælges blandt en liste af brugere Formelfelter, som foretager beregninger baseret på indholdet af andre felter i rapporten Diagramfelter, som kan lave grafiske repræsentationer af rapportens data Rapportlistefelter, som kan anvendes til at knytte underrapporter til en rapport Desuden tillader modulet oprettelse af noter til en rapport, upload af filer til en specifik rapport, samt lukning og gen-åbning af rapporter. Rapportlister og søgninger Rapportlisten er en oversigt over alle de rapporter, som en bruger har ret til at se. Der vises rapporter fra den eller de organisationer, hvor brugeren har rollen Rapportlæser. Rapportlisten kan således fremsøge rapporter på tværs af organisationer. Rapportlisten anvender søgninger til at finde de rapporter, som skal vises i listen. Der er dels et sæt prædefinerede søgninger og derudover kan brugeren oprette egne søgninger. Søgninger kan findes i træet i venstre kolonne og aktiveres ved at klikke på dem. Der er endvidere mulighed for fritekstsøgning i den aktuelt viste liste. Hvis læsefanen er aktiveret, kan rapportdetaljer ses i højre side af skærmen. Prædefinerede søgninger i rapportlisten I rapportmodulet findes der fire lister, som altid er tilgængelige, i menuen til venstre. Lister Alle rapporter Forklaring Indeholder samtlige rapporter, som brugeren har ret til at se

16 Åbne rapporter Lukkede rapporter Mine rapporter Indeholder alle åbne rapporter, som brugeren har ret til at se Indeholder alle lukkede rapporter, som brugeren har ret til at se Indeholder alle de rapporter, som brugeren har oprettet eller er ansvarlig for Oversigterne åbnes ved at klikke på dem i menuen til venstre. Når en liste er åbnet kan den sorteres ved at klikke på kolonneoverskrifterne i listen. Rapporter åbnes ved at klikke på den ønskede rapport i listen. Brugerdefinerede søgninger i rapportlisten Enhver bruger, med rettighed til at tilgå rapportmodulet, kan oprette et ubegrænset antal søgninger. Brugeren kan vælge, om en søgning skal være tilgængelig for alle brugere i organisationen eller kun for brugeren selv. Søgningerne kan etableres med et vilkårligt antal søgekriterier. Man kan f.eks. oprette en søgning, som finder åbne rapporter, som man er ansvarlig for og som er oprettet inden for et bestemt datointerval. Søgningerne kan oprettes som globale søgninger, eller, som personlige søgninger (Mine søgninger). Globale søgninger er tilgængelige for alle brugere med brugerrollen Rapportlæser, i den organisation, hvor søgningen oprettes. Mine søgninger er personlige og er udelukkende tilgængelige for den bruger, der har oprettet dem. Søgningerne findes og aktiveres ved at klikke på folderne i menuen til venstre: Man kan desuden indsnævre søgninger yderligere, ved at indtaste søgeord i søgefeltet øverst i listen. Visning af rapportdetaljer i rapportlisten (Læsefane) Ved at klikke på Vis/Skjul læsefane i brugermenuen, kan man aktivere/de aktivere læsefanen i højre side af skærmen. Når læsefanen er aktiveret kan man læse rapporter, samtidig med at man har fuld adgang til listen. Når læsefanen ikke er aktiveret, er der plads til at vise flere kolonner i listen. Læsefanen er aktiveret som standard.

17 Statistik og grafer En rapportliste kan danne grundlag for udformningen af grafer vha. den indbyggede grafgenerator Herunder ses et eksempel på et lagkagediagram, som er skabt på baggrund af en rapportliste: Herunder ses et Pareto diagram, som er skabt med de samme data, som lagkagediagrammet ovenover.

18 Alle rapportlister kan desuden eksporteres til regneark for videre behandling. Udnyttelse af eksisterende data Med rapportmodulet kan du anvende informationer fra virksomhedens egne databaser, som f.eks. Navision, Axapta, SAP eller lignende. Dermed kan du kombinere virksomhedens eksisterende data med ISOWARE databasen for f.eks. afvigelser og hændelser. Introduktion til projekter ISOWARE indeholder et projektmodul, som er meget enkelt at anvende. Der kan oprettes projekter, som baseres på en proces, projekter baseret på egne indtastninger, eller en kombination af begge. Følgende procestyper kan anvendes som skabeloner til at oprette et projekt: Standard Swimlane og Projektoversigt. Fra proces til projekt Projektets aktiviteter "tegnes" i en proces og danner grundlaget for de projekter, der skal beskrives. Dette gør projektoprettelsen meget enkelt at bruge og administrere.

19 Der tages udgangspunkt i en procesbeskrivelse: Processens aktører mappes til projektdeltagere og hver enkelt aktivitet i processen er nu en opgave i projektet.

20 Processkabelonen sikrer, at alt kommer med. Når de enkelte opgaver tilrettelægges udvikles automatisk et Ganttkort med oversigt over projektets opgaver, deres relation og udvikling. Ud for hver opgave vises en grøn, gul eller rød markering der angiver om opgaven, og dermed projektet, er "on time".

21 Projektlister og søgninger Projektlisten er en oversigt over alle de projekter, som en bruger har ret til at se. Der vises projekter fra den eller de organisationer, hvor brugeren har rollen Projektlæser. Projektlisten kan således fremsøge projekter på tværs af organisationer.

22 Prædefinerede søgninger i projektlisten I Projektlisten findes der et sæt prædefinerede søgninger til at fremsøge de projekter, som skal vises i listen. Søgningerne kan findes i menuen i venstre kolonne og aktiveres ved at klikke på dem. Man kan desuden indsnævre søgninger yderligere, ved at indtaste søgeord i søgefeltet øverst i listen. Liste Alle Ikke påbegyndt Igang Afventer Afsluttet Mine opgaver Forklaring Viser en liste med alle projekter, som du har ret til at se Viser en liste med de projekter, som har status Ikke påbegyndt Viser en liste med de projekter, som har status Igang Viser en liste med de projekter, som har status Afventer Viser en liste med de projekter, som har status Afsluttet Viser en samlet liste over alle projektopgaver, som du er ansvarlig for Klik på et af projekterne i listen for at se en detaljevisning af projektet. Fremdrift Hvis et projekts fremdrift ikke ser ud til at følge planen, vil det blive markeret med et af flg. symboler: En eller flere opgaver har en overskredet deres slutdato. En eller flere opgaver har en Udførsels %, som er lav i forhold til den resterende tid på opgaven. Fremdrift er OK Teknik ISOWARE er en webbaseret applikation med underliggende SQL database. Med backup af databasen har man sikret alle data. ISOWARE kan placeres på kundens server eller i et hosted miljø.

ISOWARE release note

ISOWARE release note ISOWARE 6.3.3 release note Indhold Vigtig information... 3 Forbedringer og nye features... 3 Processer... 3 Visning af links i tekstdokumenter i linkoversigten... 3 PDCA skabelon til tekstdokumenter...

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Q-Variant i kasseterminalen

Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant findes her i en mere enkel udgave, der benyttes i kasseterminalen og i restaurantdelen for hurtigt at kunne finde frem til varer, der ikke har stregkode. Klik på i

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS HR DIALOGMODUL

KOM GODT I GANG MED EPOS HR DIALOGMODUL KOM GODT I GANG MED EPOS HR DIALOGMODUL BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 3.14 JUNI 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Manualens opbygning... 2 2 Administration "Skabelon og felter"

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner)

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner) Indhold 1 Generelt om SVS Handleplaner i InfoNet...4 1.1 Forudsætninger...4 1.2 Tilgang til handleplaner...4 1.3 Find handleplaner sorter...6 1.4 Find handleplaner filtrer...6 1.5 Find handleplaner søg...7

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

CIA-A moduler. Alarm Status CIA-A HOME WEB TEXT LOGIN PASSWORD TO DO (O2Y.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU TESKSTER FARVER PREDEF. VALG D&V (DSI.

CIA-A moduler. Alarm Status CIA-A HOME WEB TEXT LOGIN PASSWORD TO DO (O2Y.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU TESKSTER FARVER PREDEF. VALG D&V (DSI. Alarm Status WEB TEXT CIA-A HOME LOGIN PASSWORD RAPPORT MTBF MTBO LOG STATISTIK TO DO (O2Y.EXE) CNS Dokumentstyring.xls DOC PDF XLS SYSTEMER EKRN systemer.xls XLS eller D&V (DSI.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

6. Klik på når du er færdig med at tilføje kreditorer til din foretrukne liste.

6. Klik på når du er færdig med at tilføje kreditorer til din foretrukne liste. Oprettelse af rekvisitioner/faktura-godkendelse Rekvisitioner Begynd med at oprette foretrukne kreditorer 1. Kreditor-Kreditor-Foretrukne. 2. Klik på for at oprette ny. 3. Angiv søgekriterier for den ønskede

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1 ON!Track Web Brugermanual Web Manual Version 1.1 Indhold Kom godt i gang... 3 Hvad er ON!Track?... 3 Hvordan ser den overordnede ON!Track-proces ud?... 3 Hvordan tilføjes, redigeres og slettes en lokation?...

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere