Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte?"

Transkript

1 Den store Acceleration kan det fortsætte?

2 De 3 kriser Det nationale billede Vi mister biodiversitet The Global Ecosystem is effected irreversible En oversigt over den menneskeskabte miljøbelastning som kan tippe det globale økosystem og nuværende status Katherine Richardson et al Nature Miljøfremmede stoffer optræder alle steder Kun få steder i vores natur er der en god økologisk tilstand Belastningen med N og P forhindre opnåelse af en god økologisk tilstand Regnskyl medføre store belastninger af naturen Pesticider og Nitrat er på vej i grundvandet Vi overforbruger drikkevandet idele af landet

3 Klimaforandringerne er igang De 3 kriser Det økologiske fodaftryk er 1,8 gange større end den globale kapacitet In DK er forbruget 14 % større end EU gennemsnittet CO2 belastningen i DK er 3-4 større end det globale gennemsnit per indbygger og i top 5 i verden Vi løber tør for Ressourcer!!

4 Løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver!! GRØN OMSTILLING Verden står overfor to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og klima/miljøkrisen. Derfor står bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer meget højt på regeringens dagsorden. Danmark har chancen for udvikle sig til et grønt demonstrationsland for nye teknologier og nye metoder. På den måde vil vi skabe grundlaget for at bevare og udvikle nye produktions og videns arbejdspladser i den private sektor Regerings grundlaget 2011

5 Bæredygtighed en god forretning En ny analyse gennemført blandt 50 danske fødevarevirksomheder viser, at 94 procent af virksomhederne ser hensynet til den miljømæssige bæredygtighed som en væsentlig løftestang for at kunne skabe øget vækst og konkurrenceevne Fødevareministeriet 2012 CHINA TO INVEST 2 TRILLION YUAN IN LOW-CARBON ECONOMY China will invest 2 trillion yuan (about $313 billion) to promote a green, lowcarbon economy in the next five years Planet Ark 26 Sep 11 Udskiftes alle PC skærme i det offentlige til fladskærme vil 18 % af EU`s Kyoto forpligtigelser (reduktion) være imødekommet. DG Environment 2009

6 Grøn vækst i hovedstaden Københavns Kommune indtager dermed ikke alene rollen som myndighed og som stor kunde for mange virksomheder, men også som drivkraft i arbejdet med at skabe Grøn Vækst i hovedstaden. - Hvis vi skal nå vores mål, kræver det et stort ejerskab og nye samarbejdsformer mellem organisationer, erhvervsliv, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Derfor inviterer vi nu til dialog meget tidligt i processen og jeg er glad for, at så mange travle mennesker ønsker at bidrage, siger overborgmester Frank Jensen. Klimasekretariatet Klimasekretariatet i Aarhus Kommune er ansvarlig for den tværgående projektledelse i klimaarbejdet. Klimasekretariatet har endvidere ansvar for klimapartnerskaberne, Klimaplanen og fremdriften i de fem strategiske hovedspor. Grøn erhvervsvækst er et privatoffentligt samarbejde mellem Odense, Middelfart og Kolding kommuner og en række private firmaer og organisationer.

7 Center for Grøn Omstilling Skal en grøn omstilling være mulig skal den omfatte en grøn omstilling af industrien en grøn by- og boligudvikling en grøn forbrugsadfærd en grøn mobilitet da disse områder er hinandens forudsætning. Det anbefales, at Center for Grøn Omstilling har særlig fokus på Grøn erhvervsudvikling via partnerskaber, Bæredygtig by og boligudvikling, Grøn adfærd.

8 Center for Grøn Omstilling Grøn erhvervsudvikling via partnerskaber Nuværende opgaver NBE som projekt Grøn Butik Nye tiltag 2013 og 2014 NBE udvides allerede fra 2013 til også at omfatte projekter målrettet ressourceeffektivitet og industriel symbiose finansieret eksternt Grøn Butik udvides til ca. 200 butikker frem mod Netværk for Bæredygtig Husdyrproduktion igangsættes i 2013 med særlig fokus på f.eks. økologi og biomasse leverandør

9 Udvikling af koncept for klimarisikovurdering. LAR katalog til Bygherre. Nye tiltag fra 2013 Implementering af klimastrategi vedr. biogas. Analyse af Åbning af Østerå som klimatilpasnings tiltag. At fremme sundt, ressource- og energieffektivt byggeri, i tæt samarbejde med byggeriets parter, med særlig fokus inden for vækstaksen som del af bæredygtighedsvurderingen i kommune- og lokalplanarbejdet. Center for Grøn Omstilling Bæredygtig by og boligudvikling Nuværende opgaver Bæredygtighedsredegørelser i alle lokalplaner. Klimatilpasning i Hals/Hou. Udvikling af koncept for klimarisikovurdering. LAR katalog til Bygherre. Nye tiltag fra 2013 Implementering af klimastrategi vedr. biogas. Analyse af Åbning af Østerå som klimatilpasnings tiltag. At fremme sundt, ressource- og energieffektivt byggeri, i tæt samarbejde med byggeriets parter, med særlig fokus inden for vækstaksen (DEN GRØNNE VÆKSTAKSE)

10 Center for Grøn Omstilling Grøn adfærd Nuværende opgaver Grønne indkøb Aalborg Commitments sekretariat. Ecologica samarbejdsprojekt med AAU, at forøge økologiforbruget i kommunen stigende til 60 % i 2020 at indgå aftaler med landbrug om at omlægge til økologi Nye tiltag fra 2013 At øge informationsindsatsen over for borgere og besøgende via Grøn Butik Grøn uge Bæredygtighedsfestival (i første omgang i efteråret 2013) Når TMU har vedtaget de endelige opgaver i Centeret, søges Centeret profileret aktivt via medier og byrum frem mod sommerferien.

11 Bæredygtig Erhvervsudvikling og grøn vækst Bæredygtighedsstrategien Erhvervsstrategien

12 Bæredygtig Erhvervsudvikling og grøn vækst Strategisk Fokus at styrke bæredygtighedskompetencerne.. i de eksisterende lokale skole- og uddannelsesplaner. [54] at medvirke til etablering af Netværk for bæredygtig produktog virksomheds-udvikling med privat / offentlig bestyrelse. [55] at etablere en Grøn Jobbank med ledige,.. som erhvervslivet kan rekruttere fra evt. som en deleordning. [57] at samarbejde med den finansielle sektor.. understøtte flere lokale pilotprojekter inden for bæredygtighed. [59] at præmiere bæredygtighedsinitiativer fx årets grønne virksomhed og grøn butik

13 Hovedkonceptet for en bæredygtig udvikling 1 i 1 2 i 1 3 i 1 Social politik Miljø politik Økono misk politik Vi får flere gevinster ud af vores investering

14 Bæredygtighedsstrategien De 4 hovedprincipper for de udpegede indsatser. 3 i 1 Partnerskaber Bæredygtigheds kompetencer Branding

15 Lovoverholdelse Økoeffektivitet Markedsorientering Værdier at være lovlydig Reduktion af omkostninger og miljøbelast. Miljø del af forretningsstrategi Mål få overskridelser Omkostningsreduktion Miljø konkurrencefordel Forandringsmønster som vi plejer Løbende små ændringer Gerne store ændringer Organisatorisk fokus Myndighedskontrollen Miljø del af daglig drift Markedsføring og topledelsen Miljørelationer Opleves som konflikt med forretningen Kompromis med forretningen En del af forretningen Forhold til myndighed Minimal kontakt Engageret kontakt Læring og innovationspartner Vores rolle som Miljømyndighed politi tilsyn dialog om Miljøstyring dialog om Grønne produkter

16 Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst Fokus for bæredygtighed Fokus i NBE Reduceret Miljøbelastningen Bæredygtigt Ressourceforbrug Reduceret Klimabelastning og tilpasning Stop i tab af biodiversitet Grøn produktion drift optimering og effektivisering Grønne produkter og miljøkommunikation Grønne løsninger der kan bistå til en grøn omstilling af samfundet

17 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NBE Det skal være attraktivt at være grøn!! EU s strategisk plan 2020 EU skal være verdens mest ressourceeffektive, bæredygtige og socialansvarlige økonomi. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling understøtter denne udvikling AAU, Erhvervsafdelingen og Miljøforvaltningen tilbyder kommunes virksomheder. Bistand til bæredygtig Innovation Bistand til at finde offentlige støttemidler Mulighed for at deltage i virksomhedsnetværk mhp erfa.udveksling og virksomheds virksomhedssamarbejder Gratis bistand fra jobtræningspersoner, studerende, professorer og sagsbehandler til arbejdet Virksomhederne forpligtiger sig til : Samarbejde om en forretningsplan for Bæredygtighed at gennemføre konkrete bæredygtige innovations projekter

18 Indhold i NBE Politisk styregruppe Erhvervsrådet Virksomheder, Byrådet Universitetet Energiselskaber Partnerskabs projekter som implementerer bæredygtige aktiviteter i virksomhederne Bæredygtig produktion Faglig styregruppe -Teknisk bistand / udvikling Bæredygtigheds spotting Som del af miljø tilsynet Support enheden 1) Erhvervskontoret 2) Miljø 3) Universitet (prof + stud) 4) Energykonsulenter Jobtræning Netværksvirksomhederne er kunder Bæredygtige produkter og grøn kommunikation Grønne produkter som fremmer grøn omstilling

19 Netværkets produkter Partnerskabs projekter som implementerer bæredygtige aktiviteter i virksomhederne The Support unit 1) Erhvervskontoret 2) Miljø (incl affald) 3) Universitet (prof + stud) 4) Energykonsulenter 5)Jobtræning Forretningsplan for bæredygtig udvikling Seminarer om værktøjer -Substitution af kemikalier -Industriel symbiosis -Miljøkommunikation -Carbon footprint beregninger Personale ressourcer -Studerende -Grøn jobtræning -Miljøsagsbehandlere -Proffesorer

20 Hvad sker der helt konkret i NBE?

21 Hvad sker der helt konkret i NBE? Fokus i Screeningen Produktion Produkt Exsisterende Miljøudfordringer Fremtidige udfordringer lovkrav Polititiske mål lovkrav på vej lovkrav Miljø profil Politiske mål Lovkrav på vej Forventede økonomiske gevinster ved besparelser eller øget markedsandel Identifikation af de produktionsprocesser som har størst potentiale i forhold til besparelser Hvilke initiativer kan forbedre miljøprofilen? Forretningsplan Hvordan kan BAT og miljøstyring styrke bæredygtighedsmålene Hvilken miljøprofil skal produktet have

22 Hvad har vi fået ud af det? Produktorienteret miljøstyring Miljøkommunikation Carbon Footprint på udvalgte produkter Eco-Design (produktudvikling med fokus på forøget miljøprofil) Grønne indkøb baseret på og i samspil med de offentlige indkøb Reduktion i Energi og vand forbrug kortlægning og handlinger. Kemikaliestyring Indkøb og substitution Affaldsstyring og reduktion Hjælp til at indfører konkrete Clean tech tiltag Industriel symbiosis

23 Forretningsplan for Bæredygtig udvikling Indhold : En beskrivelse af produktet og de væsentligste produktions metoder En beskrivelse af de væsentligste bæredygtighedsudfordringer for produkt og produktionen. Resultatet af bæredygtighedsscreeningen Mål for virksomhedens bæredygtighedsarbejde de næste 2 år med fokus på produktet og udvikling af forretningen. Projekt oversigt En redegørelse til offentligheden med mål og indsatser

24 Business plan for Sustainable development Processtøtte til de første virksomheder I et samarbejde mellem AAU, Konsulenter og NBE sagsbehandlerne Læring i små grupper af ens virksomheder om forretningsplaner dialog på den enkelte virksomhed om indhold i Forretningsplanen konkret samarbejde om udarbejdelse af 1. forretningsplan Store virksomheder, hvordan indarbejdes aftalerne i NBE i den eksisterende forretningsplan Øvrige virksomheder, udarbejdelse af forretningsplanens afsnit omkring bæredygtighed Afklaring af sammenhæng og gevinster mellem forretningsplanens handlingsplan og godkendelser, tilsyn herunder den nye risikovurdering, tilsynsplan og BTR-er

25 Aalborg kommune Projektkoordinator Deltager i virksomhedens projektgruppe Deltager i alle faser af samarbejdet og fastholder alle parter daglig sparingspartner og innovator skal optræde som innovator for virksomheden understøtte i ansøgning af eksterne midler Understøtte med jobtræningspersoner Virksomheden Skal etablerer en projektgruppe forpligtige sig til at opstille mål og gennemfører konkrete tiltag Udarbejde en forretningsplan indenfor de 2 første år Allokerer ressourcer til samarbejdet Aalborg Universitet Deltage i alle screeninger og projektformuleringer Deltage i alle innovationsprojekter på virksomhederne Studerende gennemfører deres projekter på virksomhederne

26 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NBE Industriel symbiosis Nye projekter i NBE!! Implementering af Regeringens støtte initiativ vedr. fremme af industriel symbiosis Konkrete industriel symbiosis projekter i Aalborg og Hjørring incl ansøgninger til staten Info om industriel symbiosis i hele regionen Matchmaking mellem virksomheder mhp afklaring af mulighederne for industriel symbiosis i hele regionen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling EU projekt omkring ECO design i byggeindustrien Identifikation af 30 mulige Eco design projekter på virksomhederne Gennemførsel af 3 projekter

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Klimastrategi 2009 Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Borgmesterens forord 2 Det forekommer indlysende, hvorfor vi skal have en klimastrategi. Klimaforandringer er ikke længere noget videnskabsfolk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling Grønne puljer og aftaler grøn omstilling som bl.a. kan udnyttes af kommuner, foreninger, fagforbund, virksomheder og borgere (finanslov 2013 mm) Denne gennemgang af aftaler, som Enhedslisten i 2013 har

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere