Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland"

Transkript

1 Notat Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget i den samfundsøkonomiske analyse, som Banedanmark har gennemført for en eventuel ny station på Lolland. Metoden og baggrunden for anvendelsen af denne beskrives i det følgende. Telefon Telefax Journalnr. Direkte Notat Side 1(7)

2 Specifikt stiller Bjarne Jensen blandt andet spørgsmål til det nuværende pendlingsmønster i området, samt til hvor mange parkeringspladser der planlægges etableret ved stationen, og om der er taget højde for erhvervsudviklingen i lokalområdet. Disse spørgsmål adresseres nedenfor. Henvendelsen omfatter ligeledes betragtninger i forhold til rejsetid. Besvarelsen omfatter derfor også et afsnit med en uddybende beskrivelse af begrebet rejsetid og et tilhørende eksempel. Besvarelsen indledes med en kort beskrivelse af det samfundsøkonomiske resultat for analysen. Som det fremgår nedenfor, er det set ud fra en samfundsøkonomisk vinkel umiddelbart en god idé at etablere en ny station på Lolland. Det er dog i sidste ende en politisk beslutning, om der skal etableres en station eller ej. Resultat af samfundsøkonomisk analyse Med de anvendte beregningsforudsætninger viser den samfundsøkonomiske analyse for en eventuel ny station på Lolland, at det er en god idé at etablere stationen. Beregningsforudsætningerne, og dermed resultatet, er dog behæftet med en vis usikkerhed. Der er blandt andet usikkerhed om passagergrundlaget, som er af stor betydning for resultatet. Set i lyset af, hvor mange der i dag benytter den eksisterende station i Rødbyhavn, vurderes det beregnede passagergrundlag for den nye station at være optimistisk. Det er derfor væsentligt for rentabiliteten af stationen, at der arbejdes for en byudvikling, der kan være med til at sikre en høj benyttelse af stationen. Da andelen af rejser foretaget med tog er væsentligt højere for personer, der Side 2(7)

3 bor eller arbejder tæt på en station, bør der derfor etableres flest mulige arbejdspladser og boliger tæt på den eventuelle nye station på Lolland. Passagergrundlag Antallet af passagerer, der forventes at benytte stationen, er beregnet med udgangspunkt i den nuværende befolknings størrelse og fordeling på Lolland samt data fra DTU Transports årlige Transportvaneundersøgelse (TU), jf. fagnotatet Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland, der kan findes på Banedanmarks hjemmeside. I forbindelse med planlægningen af nye stationer eller nedlæggelse af eksisterende stationer er der praksis for at vurdere passagergrundlaget på baggrund af dagens stationsopland. Der medtages derfor ikke eventuelle effekter af planer om kommende byudvikling. Stationsoplandet omfatter i princippet hele Lolland. Afstanden mellem bolig og station er dog afgørende for stationsbenyttelsen. Jo kortere afstand mellem bolig og station, desto flere togrejser antages indbyggerne at foretage. Dette afspejles i de såkaldte stationsbenyttelsesandele, der er hentet fra Transportvaneundersøgelsen. I analysen indarbejdes dette ved at inddele oplandet i en række afstandsbånd udgående fra den nye station. Jo flere personer, der bor tæt på stationen, desto større bliver passagergrundlaget dermed. På denne måde vil det samlede antal rejser med kollektiv transport til og fra Lolland blive højere, hvis der etableres en ny station. Side 3(7)

4 Passagerantallet er på den baggrund beregnet til 800 passagerer (af- og påstigere) pr. dag. Til sammenligning benyttes den eksisterende station i Rødbyhavn af omkring 300 passagerer pr. dag. Den væsentlige stigning i antallet af passagerer fra dagens 300 til 800 pr. dag skyldes primært, at stationen bliver mere attraktiv at benytte, da betjeningen udvides og rejsetiden til og fra København, og ikke mindst mod Tyskland, reduceres. Som påpeget i fagnotatet, der dokumenterer analysen, vil antagelsen om 800 passagerer på en ny station dog formodentlig være for optimistisk, med mindre der sker en mærkbar bolig- og erhvervsudvikling i nærområdet til stationen. Den anvendte metode til beregning af passagergrundlaget svarer til den, der er brugt i Stationsstrukturen i Danmark, Trafikstyrelsens screening fra 2008 af konsekvenserne forbundet med at nedlægge mindre benyttede stationer hhv. åbne nye stationer. Det er vurderet rimeligt i analysen af en ny station på Lolland at anvende den samme metode som i Trafikstyrelsens analyse, da de begge omfatter en samfundsøkonomisk vurdering af potentialet for stationer. Rejsetider Tidsbesparelsen for en kollektiv rejse beregnes som forskellen i den generaliserede rejsetid med og uden en station. Den generaliserede rejsetid er en sammenvægtning af forskellige typer af transporttid, hhv. transporten til og fra stationen, selve rejsetiden samt evt. skiftetid og ventetid til næste afgang. Side 4(7)

5 Tidsbesparelsen for passagererne varierer afhængig af placering af bolig i forhold til station. Eksempelvis vil en rejsende fra Nakskov til København kunne køre i bil til den nye station på omkring 31 minutter og derefter videre med tog til København i 1 time og 11 minutter, hvilket giver en samlet rejsetid på 1 time og 42 minutter. I situationen uden en station vil den rejsende enten kunne tage lokalbanen eller bil til Nykøbing F, hvilket i begge tilfælde tager omkring 46 minutter. Herfra er rejsetiden med tog 59 minutter, hvilke giver en samlet rejsetid mellem Nakskov og København på 1 time og 45 minutter. I begge situationer vil der dog også skulle lægges tid ind til et skift, men da denne vurderes at være ens, er tiden ikke medtaget i eksemplet. Tidsbesparelsen fra Nakskov til København vil dermed kun være på omkring 3 minutter, hvis der etableres en ny station på Lolland. Kollektivt rejsende, der bor tættere på en ny station, vil dog opleve en større rejsetidsbesparelse. Den gennemsnitlige tidsbesparelse ved etablering af en ny station på Lolland er vurderet til 15 minutter. Det er dog vigtigt at huske på, at en ny station er til gene for de passagerer, der ikke er af- eller påstigere på denne. De vil få forlænget deres rejsetid som følge af det ekstra stop. Den samfundsøkonomiske analyse omfatter både tidsbesparelsen for de passagerer, der rejser til og fra Lolland, samt rejsetidstabet for de passagerer, som ikke har ærinde på stationen, men sidder i tog, som standser der. Side 5(7)

6 Pendling Den metode, Banedanmark har anvendt til at lave den samfundsøkonomiske beregning, er, som beskrevet tidligere, baseret på den nuværende befolknings størrelse og fordeling på Lolland, samt forudsætninger om, hvor stor en andel af befolkningen i forskellige afstande fra stationen, der vil benytte denne. Denne metode kræver ikke input i form af pendlingsdata. De 800 passagerer pr. dag, som benyttes i analysen, kan dog sættes i perspektiv på basis af tal fra statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor der findes geografisk opdelte pendlingsdata. Heraf fremgår blandt andet, at omkring personer i 2012 pendlede mellem Lolland kommune og Region Hovedstaden; langt hovedparten af disse med bopæl på Lolland og arbejdssted i hovedstadsområdet. I Danmarks Statistiks database findes der ingen opgørelser af fordelingen på transportmiddel. Parkeringspladser Der planlægges etableret omkring 150 parkeringspladser ved den eventuelt nye station, jf. fagnotatet Anlægsbeskrivelse, der kan findes på Banedanmarks hjemmeside. Erhvervsudvikling I forbindelse med planlægningen af den nye station er passagergrundlaget vurderet på baggrund af dagens opland. Der medtages derfor ikke eventuelle effekter af ønsker til Side 6(7)

7 eller planer om en kommende erhvervsudvikling. En mulig udvidelse af lufthavnen i Holeby er dermed ikke inkluderet i analysen, ligesom det heller ikke undersøges, i hvilket omfang stationen kan være med til at fremme erhvervsudviklingen i området. Som tidligere påpeget vurderes det dog væsentligt, at der arbejdes for en sådan udvikling, der kan være med til at sikre, at en eventuel ny station kan blive en succes. Side 7(7)

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere