NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen. KRISTIANIA. I KommissiON HOS H. ASCHEHOUG & CO rij Pris: Kr

2 Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de ia _Norvége, deuxième série) A. No. 1. Skolestatistik 1879, (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) 2. Fattigstatistik 1878 & 1879, (Statistique de l'assistance A. B. publique, 3 volumes.) 1. Kriminalstatistiske Tabeller 1879, 1888S1. (Statistique de la justice criminelle, 3 volumes.) (Tableaux des successions et faillites, 2 volumes.) 3. b). Rigets Strafarbeidsanstalter 1879, 1880 (lete Halvaar) & 1880 '81, , (Rapports sur les établissements pénitentiaires, 4 volumes.) C. 1. a) Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar (Études démographiques sur les résultats du recensement général du 31 décembre 1875, 1 volume.) C. 1. b) Folkeinængdens Bevægelse (I. Tabeller for hvert af Aarene If b. Sammendrag af Tabellerne for Aarene ), 1881, (2.11ouvement de la population, 8 volumes.) C. 2. Femaarsberetninger om Amternes Økonomiske Tilstand for (Rapports quinquennaux sur l'état économique des préfectures, 2 volumes.) C. 3 a. Norges Handel , 1882, (Tableaux du comnierce, 4 volumes.) C. 3b. Norges Skibsfart 1879, , 1882, (Tableaux de la navigation, 5 volumes.) C. 4. Sundhedstilstanden ' og Medicinalforholdene 1878, 1879, (Rapports sur l'état sanitaire et médical, 4 volumes.) C. 5b. Sindssygeasylernes Virksomhed , 1882, (Statistique des asiles d'aliénés, 4 volumes.) C. 7. Norges almindelige Brandforsikrings Indretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie, 1 volume.) C. 8. De offentlige Jernbaner (Beretning om de norske Jernbaners Drift) , , 1881/82, 1882/83, (Rapports annuels sur l'exploitation des chemins de fer norvégiens, 5 volumes.) 9. Norges Fiskerier 1879, , 1882, (Grandes pêches C. maritimes, 5 volumes) Le volume pour 1881 contient un résumé en anglais pour les années 1866 h Norges kommunale Finantser 1878, 1879, (Finances des comc. munes, 3 volantes.) C. 12. Norges Bergværksdrift , (Tableaux de l'exploitation des mines et usines, 2 volumes.) C. 13. Norges Fabrikanlapg den iste November (Renseignements statistiques sur les établissentents industriels, 1 volume) 16. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret , 1882, (Rapports consulaires, 4 volumes) 2. Norges Sparebanker , 1879, & 1882, (Statistique des caisses d'épargne, 5 volumes.) 1. Rekruteringsstatistik for den norske Armee (Statistique du recrutement, 2 volumes.) 1. Den norske Statstelegraf , 1882, (Statistique des télégraphes de l' État, 4 volumes.) F. 2. Norges Postvæsen , 1882, (Statistique postale, 4 volumes.) B. B. 2. Skiftevæsenet 1878 C. D. E. F. A Fortsættelse : se Omslagets 3die Side.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie REekke No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR AA_RET (Statistique postale pour l'année 1885.) Udgivne at Departementet for det Indre. Poststyreisen. KRISTIAN IA. KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

5 Til de i hosstaaende Tabeller indeholdte statistiske Opgaver vedrørende det norske Postvwsen i 1885 knyttes følgende Bemærkninger og statistiske Oplysninger Postvæsenets Indtægter i 1885 var Kr ,89, hvoraf ved Salg af Frimærker, Brevkort in. v. Kr ,44, ved Porto, Franko in. v. Kr ,50, som Godtgjørelse af Udlandet Kr ,50 og diverse Indttegter Kr ,45. Udgifterne beløb sig til Kr ,30, hvoraf til Lønninger, Gebyrer m. v. Kr ,19, Befordringsudgifter m. v. Kr ,32, Erstatning for bortkomne Breve Kr ,40, Godtgjørelse til Udlandet for Transit Kr, ,49, Diverse Kr ,90. Det samlede Tusinder af afsen d te Breve udgjorde Til Ind procentvis til Ud procentvis landet. Stigning. landet, Stigning. i ,3 2087, ,6 6,7 2240,1 7, ,7 11,, 2398,0 7, ,1 2167,, 3,1 i ,6 6,O ,6 let af fra Udlandet a nk omne Breve udgjorde:. pro centvis Stigning , s11,6 i 1883, 2781,3 1,9 i ,2 2,7 i , 10,1 Postraternes Længde udgjorde i Km., hvoraf 1569 Kin, Jer ibane, 9916 Km. Landevei og Kin. Vandvei. Det befarede Kilometer var i samme Aar , hvoraf med Jernbane , Landskyds , gaaende Post og tilvands

6 Det samlede Postanstalter (faste og ambulerende) var ved Udgangen af og let af de udhængte Postkasser 638. Postfunktionærernes var paa samme Tid 1608, hvoraf 40 ansatte i Poststyrelsen. Af ubesørgede og uindloste Breve indkom der i 1885 til Styrelsen bestemte til Indlandet og bestemte til Udlandet. Af disse expederedes henholdsvis 5955 og 6735, medens 7563 og 7515 tilintetgjordes.

7 Indhold. Side L Almindelig Statistik over Postforsendelsen Hl In dl an det 2 til Udlandet 8 fra Udlandet 14 TV. a. Postanvisninger. b. Postoplirmvninger. 20 V. Brevforsendelsen distriktsvis. 22 VI. De enkelte Postanstalters afsendte Brevmængde 29 VII. De enkelte Byers afsendte Brevmængde. 46 VIII. Opgave over Udvexlingen af Postanvisninger ete med de forskjellige fremmede Lande " 48 Table d es matarcs. P ag. Ï. Statistique générale des envois intérieurs. internationaux (Expédition), 8 (Réception).. 14 IV. a. Mandats de poste. b. Lettres et autres envois contre remboursements..... V. Lettres dans les différentes divisions administratives. 22 Lettres expédiées des différents bureaux de poste 29 VII. Lettres expédiées des différentes villes T'UT Pense?' gnon rat sur l' échange de mandats de poste de entre la Norviwe Cl les di fferents pays étrangers. A nm. Decimaltallene lietpgner Tusinder. (Les nombres décimaux signifient des milliers). Ex. 1 =1800,

8 Post. Postanstalter (bureaux de poste) almindelige (ordinaires). ufrankerede (non aifranchies). (nom (nombre) bre) portofrie (franches de port). (nombre). 3 Kilogram. 4. I. Almindelig Statistik over Postforsendelsen Breve (lettres) med an given Værdi (avec déclaration de valeur). almindelige (ordinaires). Vegt Værdi (poids) (valeur). (nombre). Kroner portofrie (franches de port). (nombre). 7. Værdi (valeur). Kroner. 8. Vegt (poids) frankerede (affranchies). Kilogram. 9. Brevkort (cartescorrespondance) (nombre). 10. (nombre) 11. Aalesund :98 8 Alten.j,0 4ì,1 ArendalJ 127,4 4 2,5 Bergen ,, hvoraf Byposten J [ , 3 Bodo. ) 137,, 29i97, Brevig.J 23,3 2i 6,5 Christiania. I 2783,0 hvoraf Byposten 710, ,5 Christianssand1 138, 6 hvoraf Byposten 1, Christianssund 1 I Drammen. j 195, , 0 Drobak.. 27,, Egersund. 1 22, Farsund 1 22, 5 1 1,, Flekkefjord 1 22, 3 1 0,7 Fredrikshald i 51, ,8 Fredriksstad ,, hvoraf Byposten ,, Fredriksvarn. 13, ,1 1, ;3 1 )2 0,0 0,1 0,1 32, 7 3,3 17, 7 1, 13 0;1 1,7 1,5 1;4 1 :6 2 )5 0,4 0,3 0, ,4 1,5 0 0, 1 0,9 5,1 8 2, 1 1, ,3 28, , 5 6,6 1,7 0, 5 164, , 0 8, , 9 1.3, ,8 5,1 0, 4 2, 3 12, 9 1, 7 7, 9 0, ,4 7,4 10,3 1,1 0,7 1, 019, 0 0, 5 2, 430, , ,5 15, 9 3, 0 9,0 29,5 75,2 3, 0 109,, 11,, 0, 2 6,3 1,7 0,9 0,1 0,1,2 1,2 0,5 8,7 9,2 6,7 1 5,5 25, , 4 0, 4 4, 1 9,4 2,3 11, 6 0, 7 1,3 912, 7 918, 8 158, 0 42, ,, 32, , , , 278, 0 218, ,, 10917, , , 0 471, ,, 2155, 9 202, 1 855, 3 754, 3 114, 8 516, , , 5 52, 8 172,1 1, 4115, ,5 45,8 6, 5 0 1, 4235,, 2, ,, 14, 41743, 2 1, 7248,, 1 51,7 0 32,3 3)5 31,, 19080,, , 5 2!o 789,7 2,s 87,7 1, 5290, 7 1,, 86,9 1, 9423, 5 4, 2406, 1 0, 534,4 23,4 1,1 289 )1 0,1 2,6 0, 411 0,1 1, 4157,, 0,5 11,0 2, 51796, 8 0, 21,7 0, 4104, 1 0,11 2, 9 0, , 2 36, 2 0, 8 0, 2 21, 5 0 5, 3 1, ,6 228,1 72., 0, 4 63, 0 0, , 5 0,, 4, ,, 22, 0 17, 0 2,4 1, 1 1, 8 7, 2 1,1 13, 8 0, ,7 0,3 3,2 0, 8 0, 7 0,1 0,1...

9 til Indian det (Statistique générale des envois intérieurs) Abonnerede Aviser og Tidsskrifter. (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). c.) rzj g `.. s1, *,` Andre Try k sa er af genhver Art (autres inzpriniés de Pakker (pa CI) ce, =3 toute,,,f s ' pets) (ordi D_ cd =. z rt,, nature) naires). cu a.) ic5 g Sam tli ge Exemplarer af de forslijellige Numere (numéros)., 2! r't V 3 zi:.).,f tt 1 4:t) Et).? 19.,o, z aiz ti, >,..,,z N Rekommanderede Forsendelser (envois recommandés). ad m in_ delige 3 rust, 11(4195. portofrie (franches de port). 'c c, co..,..,. E at' 0 Z), '1.1 o,,,,.d cl.) ;.. a) 9=1,,,, L. cd3.,",f2ti `4 u. _tt ti, rt a) C,%.).,,, 7:),... rzi g E,cf, 7,31,! Pakker ( lis) _. Co med angiven Vaardi (avec déclaration de valeur). Værdi (valeur). co c.) 0 tt cc q,, An Vegt i'tz tal (poids) (nom (nom (nom (nom (nom (nom Kilo (nom (nom (nombre). bre). (nombre). bre). bre). bre), bre). gram. bre) bre). bre). Kroner. _ N Samlet Breve (nombre de lettres) , 5 83, 76 0,i 2,3 0,6 4,3 0, 2 0,8 0,1 0,1 0,3..., 0,1 0,01 0,5 0,03 1,1 1 51,s 11, 2 0, 5,7 llo 31, , , 9 170, 7 21, 5 13, 0 0, 2 3,5 0, 5 79,9 8,,......_ 7 31, 8 149, ,3 1,3 0,1 0,7 0, ,, 94,, 7, 5 0, ,0 2,6 0,3 14,1 0,1 1,3 0, ,o 1 1,5 4,0 0, 5 0,7 _ 0, , 3 3, , ,r 383, 2 18, 9 34, 4 4,, ,, 5,8 0, I 8, 2 1, , 5 156,2 23, 4 0,3 4., 0."4 _._ 5 42, 8 2,2 483, , , 2 0,6 0, 2 1 0,1 0,Gt 0,1 35, 9 244,4 3, s,9 3,4 0,3 I 0,9 1,2,01 5,9 i 0, 0,3 0,1 I 0,1 0,1..i. 4 34, 8 5,8 0, 0, 2, 0, ;4 1,4 0,1 2,0 0,3 0,3 0,031 0, ,2 0,5 0,1 2 3, ,8 0, 2 0,5 1 III 1 8, , 8 O, j 0,7 0, 2 0,1 0,1J9 2 14, 5 16, 2, 0,9 0, i 0,1....,., 8,6 997o 2, 7 2,8 0, 2 0,3 0, 0, 9 0,1 '7,1 15,9 13, i 0, ,03 0, 9 1,1 0,1.. L., 6,, O., 0,, 0, 0,1 0,1 11,6 109, 2 94, 5 11, 5 6,6 170, 8 3,6 841, ,4 183,8 125,5 32,6 9,6 3356, 2 787, ,5 186, 8 1, 9 70,7 145,3 56,6 256, 2 235,2 37, 9 33, 5 35,4 2, , 7 86, 1 23,o 163, 0 8, 9 6,8 19"

10 Post. 15. I. Almindelig Statistik over Postforsendelsen almindelige (ordinaires). Brevkort (cartescorrespondance) portofrie Postanstalter ufran (franches de franke Ikerede port). (bureaux deposte) rede (non (affran a ran Vegt chies). chies). (poids) (nombre) 1. (nombre). 2. Breve (lettres) med angiven Værdi (avec déclaration de valeur). almindelige portofrie (ordinaires). (franches de port). Værdi (valeur). Værdi (valeur) (nom Kilo (nom i(nombre). gram. bre). Kroner. ' bre). Kroner ,_ 7..,, 8. Vegt (poids) Kilo (nomgram. bre). (nombre) li Gjovig., 1 35, 7 1 1,1 Grimstad ,7 1 1,6 Hamar.. 79,2 Hammerfest j 24, 9 19 ) 38, 1 Haugesund. 47,6 Holmestrand J 35,1 1 i 0,4 florten.j 53)2 3 t 9,9.Hønefos. 36,6 Kongsberg.J 32,4 11 I 13,1 Kongsvinger j 26, ,, Kragerø. i 5168: 4 1 8,2 Langesund Laurvig. j 100, , 7 Levanger. 22)2 Lillehammer.. 37,, Lillesand. j 21, ,8 _Mandal 31,2 Molde j 35,0 24 i 39,4 Moss.J 55,2 9 I 37,0 Namsos J 31, , 3 Porsgrund. 1_ 44, 0 hvoraf Byposten 2,8 6 12,1 0, 6 0,, 0,1 0, 9 0,3 0,, 0, 5, 1, 5 i 0, 9 0, 2 0, 8 0,3 0, 4 0,, 0, 5 1,2 0, 5 0, 8 0, 8 4, 5 0,7 0,1 5,9 2, ,1 6,6 5,1 4,4 5,9 2,4 5,5 3, ,4 16, 1 1, 0 6 )1 11,, 1, 8 5,8 13,2 5,0 6 ;7 6,0 7 )3 25, 9 1, 9 0,3, 0, 5 o,, 0,1 0, 2 0,, 0,6 0,, 0, 6 o,, 1,7 5,s 5,7 0, 8 5,5 5 )7 2, 7 3, 9 6,1 9,2 2,1 2,0 13, 8 2,8 0, 73,0 1,24, 0 0, 24, 0 0,4 5,4 1,, 4, 3 6,, 0,47, 4 0, 22, 9 0, 44,, 1, ,, 6, 9 0,, 707, 7, , 9 39, 8 936,, 345, , 7 736,4 5,6 865,1 52, 8 882,, 726,2 220, 4 521, , 7 303, 9 213,, 1931, 4 214, 4 403, 3 677, 7 480, , 0 758, 5i 569, 7 247: 2H 637,,, 2522,, 635,, 42, 6 1,2 1,9 1,3 7,6 0,1 168,1 296, 3 0,1 0,5 0,1, 0, 9 15, 9 1,0 6,2 1031, 4 " ,, 710 0,3 5,1 0, 5 82, 7 0,5 6,3 1, 0 39, 9 0,7 0, 7 1, 1 230,6 1,6 0, 5 55, 7 4,5 0, 2,7 0, 6 1, 0 1,2 1,3 0, 6 1, 2 1, 4 0, 4 0,, 1,, 0, 4 1,4 2,2 o,, 0, 9 1 )2 2,8 1,5 329, 9 463,2 204, 4 167,1 13, 8 360,, 214, 7 197,1 1,2 3,9 529, 5 14, 8 475, 3 489, , 0 319,, 23,, 4b6, 9 402, 5 308, 3 615,, 43, 7 0, 4 4,6 0, ,7 0,z , 1 o / , ,1 4, 6 1, 4 0,, , , 9 8, , 7 0, 28, ,7 ri 0,, 0,, 0,1

11 til in (Statistique générale des envois intérieurs). Poet. 1 Ii3S5. Abonnerede Aviser og. Tidsskrifter Andre Z3 Rekommanderede ommaner Pakker i= 0 (journaux et autrespublications périodiques ser Tryksager 4.4!...c 12 :4' Forsendelser as.... (colis) og s (envols recommandés) 0, = co L" & v ies par abonnements). af enhver 2? ez.,.. u).. co med angiven Art,,7, o ;" co "::, s.., = rzt,4.) Værdi ci.) id portofrie, 5?),,?,c avec déclaration g Samtlige (autres imprimes de?., ô 'e'lg.e co ct) r9,_ L.. r *9 'CS.. = I l'3:, de valeur).,t*) alm inai T.',_ (franches de E :Zi Pakker Exemplarer at de.:,) c. I... feit cl) port). rd P4 ''t1 (paquets). forskjel toute '2" ''',,' Cn 13 PS,.., CD CV,,,,, C,D (ordtnaires)....,,..,,, s..., rt.1 nature) g', 0.a, Værdi ci lige Cd tt (valeur). Nurnere >,... cc (poids.\ (numéros) P'4 Vegt (nom (nom (nom (nom (nom (nom Kilo (vom, (nom (nombre) bre). (nombre). bye). bre). bre). bre). gram. bre). bre). bre). Kroner.._ CL)..,:, t o.r.., 0,i, 0, 5 "... 8,3 10,5 2,J.1 1,9, 0,01 / o 01 '''''. 0,1.... ''''... 58, 5 306,3 2, 0, 2,9 0, ,6, 5, ,5 0,6 0,1 0,6 0,1 4,4 0,7 0,1 0,4 c 0,04 1,6 7,9 15,1 2, 0 1,7 0,, 0,03 390, 0 4, 1 4,1 0, 7 0,9 0,5..._ 86, 8 923, 2,8 0,6 0,1 0 )1 0,5 _, 0,1 2, 4 15,1 0,8 0,9 0,3 0,5 _ 6,6 15 )9 ',5 0)1 0,4 0,1 0,3 _. 0,2 _, 2 6,5 51,1 2,... 1,0 0,1 0,11 1,3... 0,2 10,01 0,5 3 32,8 60, 7 2, 3,2 0,6 0,1 11 IS..._ 0,5 0,1 0, ,1 3 16, 9 50,3 5,5 5 2, 0,4 0, ,1 2 7,7 45,8 0, 5 0 0,5 0,1 0,2 5 8,0 47,6 1, 0 0,1 0, ,6 0,01 1,3 1 1,6 4 )9 0,7 1,0 0,1 2 7,0 51 )0 4,0 1,2 0,01 1,3 3 4,1 21,9 1, ,1 0,1 0, ,6 24,3 1,1 0 )4 2,4 0,9 0,1 0,1 0!2 0,1 _ 5 28,, 99, ,8 0,03 2,3 12 8, , ), 4,5 0,3,5 0,1 11.,6 4 r, '',o 23 3,3 1,1 0,9 0,03 1,0 0, ,.. 0,5 Samlet Breve (nombre de lettres) , , ,4 37, 9 50, 0 63, 3 49, 3 0, 6 78, 8 18, 0 54,1 48, 9 19, 5 41, 9 67, 5 81,4 12, 6 22, 1 149, 3 17, 5 36,2 62,2 30, 5 2,8 47, 0 58, 1 55, 1 81, 6 52,6 47, 9 396, 8 61, 1 3,4 14,2

12 Post. II $04. Postanstalter (bureaux deposte) almindelige (ordinaires) ufrankerede (non affranchies). Ant al (nom. (nombre) bre). 1. portofrie (franches de port). (n ombre). 3. Vegt (poids frankerede (affranchies). Kilogram. 4. I. Almindelig Statistik (Her Postforsendelsen Breve (lettres) almindelige (ordinaires). (nombre). 5 med angiven Værdi (avec déclaration de valeur). Værdi (valeur). Kroner. 6. pirt.ofrie (franches de port). (nom bre). 7. Værdi Vegt (valeur). poids, Kilo Kroner. gram Brevkort (cartes correspondance) 0 C1) 0.) (nom Antftl bre). ;nombre) ,, Risør. 30, ,7 5,5 0, , 9 2, 3 203, 30, 5 Poraas 12,3 1, o 4,8 736, Sandefjord 39, 7 0, 6 3,8 7,7 70, , ,2 0,1 Sarpsborg. 32, ,, 511, 00,8 768, ,1 o 4 71, 4 18,, ,, 3,7 Skien.. hvoraf Byposten 35 Stavanger. 45 Stenkiær Svelvig. Svolvær. 41 Throndhjent 86 1,2 0, 4 1, 0 0,4 0, 2 o 3 0 o o 0,, 1, 27, 1 0, 156,i 9S2, 2 73, 20, 9 11, 7 15, 1 3, 8 1,, 134, 5 0,3 2,7 260, 6 0,8 43, , 5 5,0 29,2 2,2 22, , 0 6, 8 38, 4 1,3 39, ,, 1 Tromso 68, , 1 1,2 6,, 2639, 5 2,5 2615, 182, 5 2,1 16, 2 27, 9 54,2 3,8 3 5,, Tvedestrand 5 Tønsberg. 9 Vadsø. 10 Vardo.. Postexpeditioner paa Jernbaner do. paa Dampskibe... Tilsammen 66, 5 97,4 4, 2 78, ), , 6 430, 9 348,, 255, 8 41, 8 14, 9 78, ,6 9,7 58, 3 27, 8 856,, 233, 109S5,6 2,3 2 3,8 2,0 2, 7 0 0,1 2,5 5,0 5,8 0, 6 0, 2 1,, 0, 4 0, 5 2 0,1 1 4, 5 4, 3 2,6 2, , 8 0, 7 27,0 2, 1 10, 9 4, 2 3,3 2,2 4, 6 4, 2 0, 4, 2129, 54, , 7 3,4 1200, 7 3,, 599,6 1, 8 512, 90, 8 286, 70, , 3 361, 2 615, 00, , 6, E3 359, 7 0,2 42, 9 1,1 96,6 4, 1 5,4 43, 3 1, 7 105, 3 117, 5 477, 1 230, c 374, 5 174, 8 123, 8 2, 6 27,6 351, ,, 1564, 0 582, 206, 3 66,6 9,5 92, 7 30,1 264,, 107, ,0 1020,, , 6 951, , 8 201, ,, 1 0 2, 8 0, 6 1, 5 6,8 o, 1 3,2 4,5 0,1 10,5 6, 9 12,3 0 4, 4 1,8 0, 9 0, 7 o 3,6 0, 4 22,5 12, 9 2 3,9 3,7 3,7 0,, 9,8 3 21,6 889, 8 0, 2 0, 2 0, 2 0,9 o.,

13 7 Post. 11 0:45. til In (1 landet. (Statistique générale des envois intérieurs). Abonnerede Aviser og Tidsskrifte ; journaux et autres r Andre c,, publications périodiques ser Tryk y %) *' c, Rekommanderede 'i Pakker 2..),.' sager...r. Forendl Forsendelser cd ',i ad t9. (colis) envols recomman E v) t."; %)., vies par abonnements). af enhver lui E dés). o 713 Zt." med angiven ft ct 4) Værdi Ft cp Art ca cm portofrie s cif. ( (t1,),e,.4, avec déclaration Samlet g Samtli ge (autres,_ 4 a i m in _ (franches de,,.`2, if *2 de valeur). (g '::", Pakker Exemplarer af de mes de 0 impri,,è de i ie port). rt3' _ (papets) forskjel toute i,la e s 0 2 i(orlinaires). 0. Q.) cio 4D.,,,F 0 re,,, 2 Breve co,,, z.,.c.e L. 4 Ft = lige nature) 4D''''' ti ':.t ti a.)..0,s 7... c, (nombre, Værd i de lettres). (valeur). Numere >,. St An (numéros) ;;1) Vegt r. tal Anta] (poids) (nom (nom (nom (nom (nom (nom Kilo (nom (nom (nombre). bre) (nombre). bre). bre). bre). bre). gram. bye). bye). bre). Kroner ,6, 1 1,6 0,1 7 44,4 0,3 0,01 0,8 16,1 1,5 2, 0,, ) 0,03 0 )9 19,6... 0,9 6,4 12,5 1,2 1,8 0,1 0,1 61,4 _... 2,3 1,4 5,4 0,4 0,9 0,3 47,5 0,4 0,5 0,1 0,1 0,01 0,5 88,1 14, 2 83,6 6,0, 4 9 0,7 1,2 0,1 8,4 147,9 0, 0..._ 0,1 1,8 0,3 0,5 13,5 130, , , 4 23, 2 0, 6 5, 5 0, 1,6 19,9 229,2 0, 7,2 0. 0,, 0,9 0, ,0 2 7,2 28,8 0,4 0,4 0,4 48,a... 1 ; 5 0,4 0,1 21,3 0, 6 0,4 0,1 0, , l, 0,4 0,1 4,9 0,1 0,, 1 1,3 7 )7 509,C 12 _ 114, 1 449, 8 37, , 8 0, 7 6,3 0, 7 141,9 443,F 1 1,9 7, 1 2, 5 0,1 2,6 0,5 0,6 1 4,2 365,f 3 11, 7 71,6 5,4 0,1 2,6 0,4 2,2 I 104,2 99,c 1 0,4 0,4 0,5 2,8 0,7 0, ,t 1 1,2 3,3 0, 7 1,7 00 0,9 57,... 0,9 19,z 4 17, 3 76, 10, 4 Oi 3,5 0,2 0,3 0,041 4,9 109,,., 0, 2 I 40,! 0, 9 4, _ 0,7 0,4 0,03 0,5 25, 0,1 0,1 3,4 16, 2,3 7,, 0, 2 0,7 oe 0,4 0,o1 0,4 67,, _._. 0,7 0,03 1,0 33,,, 7,7 3,0 1067,, _. 7,7 0,9 2,1 0,2 0,1 0,01 3,3 273, ,g 17308,A 835, 51, 1S6. 20,, *, ,R 1467,, 14382,

14 Post IL Almindelig Statistik over Postforsendelsen til Man det. Brevkort Breve Abonnerede Aviser (lettres) (cartescorre og Tidsskrifter spondance). (journaux et autres med angiven Værdi (avec déclaration publicationspériodi almindelige (ordinaires). de valeur). IQ tz ufran portokerede frie ct g Postanstalter frankerede (non. (fran Værdi c Pakker P z cf) (burcaux devoste) (alfranchies). chies). port). affranhches de (valeur). (paquets). C.) CL) 0.) (nombre), 1. (nornbre). 2. (nombre) 3. ct5 ques servies par a) abonnements). 4 t' ("In Antat (nombre). Kroner bie). (nombre) (nombre) Samtlige Expl. af de forskj. Nnmere (numéros) (nombre). 9. Aalesund Alten. _Arendal Bergen, Bod() Brevig. 1 11, 1 3, s 0, 6 62, 7 1,q 216, 3' 1, 9 41,, `) (3,9 2,5 8,9 0,1 2,2 544, 5 14, 2 88,310, 5 49,, 0, 7 14, 2,2 0,G 4,9 1,1 0 9! 2( 4,!) ' 1,3 5,9 8,7 12, 5 0, 2 o 5,3 Farsund. 1 /3 6,, 0, 2 0,1 1,, Flekkefjord ,2 0, 7 1, , 3 Fredrikshald. 8, ( 0, 4 1 o 21, 0 42, 7 1,5 170, 61, 2.Fredriksstad. 1, 8 0 0, 4 9, Fredriksværn 3,2 o 2, 5 0, Gjovig. 21, 80,3 7,o G rinistad 1, 1 0 3, 8 Hamar. 7,9 0,2 0,3 83, 6 o o 1,2 I , 8 2, 1 1,5 Christiania 3 /5 66, 7 303, 72.1 Christianssand 1 0!, <16,, 0 0, 4 Christianssund 0 0, 4 1,2 243,, 2,' Drammen. 0, 5 13, 4 0;6 D r obak. 0, 2 1,, 0 4,, Egersund. 0, 6 0, 6 0,, 16, 1 7, o 112,, 1, 4 165, 6 17, 8 8,, 2 0,8 9, 60, ,;84, (

15 (Statistique générale des envois internationaux [Expédition]. Post. 15. Rekom. R ecepisser for Pakker Andre Tryksager af ver og a, derede, Varepre Forret 1 m an _ (colis) nings rekom med angiveri Monstre P PI Forsencloserede For a». (ave Vaerdi c déclara man de enhver it r it ( échantil rer (autres ions de (Pa (envois sendelser 1:, 1. ni o r. lion de valeur). ip mrimé marchandises). 1,p,aieras.. recom (dema n '(.Tde toutes " I mandés). de recep ples). des d'avis, res). nature) "9`im Værdi (valeur) tion). (nombre)bre). (nombre). bre). bre). Kroner. (nom (non'. (nom (nombre) (nombre) _ Samlet Breve (nombre delettres). 12,,', 5 ' IS.. 4,6 0,8 10,,0, O,I fr3,2,1 0,ni 0)2 67 1,8 66,,,,,, 10. 0, , , 49 (,(; 0, 5 0,1 6,7 0, , 9,7 0,1 0,01 0, /I, 2,:) ,, O 4, 4 0, ,, , 0 ) ,, 0, 0i Ols 104,4 r, 0, 2,1 0 56,, 0,1 15,, G. 2,.,,,, 0,1 0, 01 0,3 23. /5 6,0 3Oj 3,7 0 0,o, 97,r 46, 0, 4 0,4 0,0; 0)3 26, , ,l 0,1 9,0 0,2 0,1 12,, 1,6 16 i 713 0/1 10,1 /2 0,1 29,0 /2 917 S I 9..._ 0, ,9 0,3 3, ,1 3,3 0,1 2, 1 0,4 22,s i 52 2., 0,A...,1 8,, Postanstalter (bureaux deposte) Aaksund. Alten. Arendal. Bergen. Bodo, Brevig. Christiania. Christianssand. Christianssund. Drammen. Drøbak. Egersund. Farsund. Flekkefjord. Fredrikshald. Fredriksstad, Fredriksværn. Giovig. Grimstad. Hamar. 2

16 Post. 1$ II. Almindelig Statistik over Postforsendelsen tii Udiande t. Postanstalter (bureaux de poste) Hammerfest Haltgesiind Holmestrand. Borten. Hønefos Kongsberg Kongsvinger. Kragero. Langesund, Laurvig. Levanger. Lillehammer Lillesand Mandal Molde. Moss Namsos Porsgrund. Risør Roraas Sandefjord Sarpsborg. Breve (lettres) med angiven Værdi almindelige (ordinaires). (avec déclaration de valeur). ufran per o franke kerede frie rede (non (franværdi (affran affran ches de (valeur), chies). chies). port). Brevkort (cartescorrespondance) ("tom (nom (nom (nombre). bre). bre). (nombre). Kroner. bre). (nombre) = : 2 )7 0, 4 13, i 7,4 0, 2 10, 4 1,7 1, 9 4, 2 2,4 3, ,4 1. ' , 4 2,6 10,, 16, 4 5 )2,4 4,2 2, ,, 12,; 5,0 2, 3 0, 4 19, 0 0, 5 0, 2 0, 2 1, 9 0, 2 o,, o,, 0, 5 o,, 0,1; o 0,6 0, 4 o 0 0, o o 0, 2 0, 5 0 0, 4 o 0, 4 0, 4 o o 1, 2 0 o 0 o 0, 8 0, ,4 o O,, 0, 4 1 3,0 1,1 15, 9 18, 2,0 13, 5, , , 3 26, 3 4,, 17 4,2 2 )7 10, 2 24, , 8 3,5 127, 6 9,6 2, 1 12 )(, ,, 12, , 8 16, 9 b t '117 a) C 0 :+s) 0,, 0,1 0. 0,4 0, 5 0, 2 o 0,3 o 0, 3 o 0, 2 0,5 o,, 0, 7 0, I 0, 1 o,, Abonnerede Aviser og Tidsskrifter ( journaux et autres publications périodi. ques servieç par abonnements). 1 Samtlige Pakker Expl. af (paquets). de forsij. Nuwre (numéros% (nombre). (nombre). 8. 9

17 11 Post (Statistique générale des envois internationaux [Expédition]). Re Andre Varepre Forretsagekommande Tryk ningsver af og M papi rede enhver (échantil rer Forsendelser Art (paions de (autres piers (envois imprimés marchan dises). d'affai recom de toute res). man dés). nature). (nom (nom (nombre`. (no»zbre). bre) bre) (nombre). 14. Recepis ser for I rekom mande rede Forsendelser (demondes d'avis de réception). almin delige (simples) Pakker (colis) med angiven Værdi (avec déclaration de valeur). Værdi (valeur). Samlet Breve (nombre de lettres). (nom (nornbre). bre). Kroner I 18. Postanstalter (bureaux deposte) O 5 2 )0 0, 2 0, 4 0,, )5 0, 8 0, 2 0, 2 0,3 0,1 0, 01 0,01 3 )2 0, 6 14, 5 liauges tout. 8,0 Holmestrand ,8 Horten. 5,01 KR: n gelsbbise.ṛg. )7 4, 7 6,9 ) Kongsvinger. 24 1,6 1 Kragerø. 4, 3 Langesund. 29,4 Laurvig. )7 3,71 Levanger. 5, 6 Lillehammer. 11, 3 j Lillesand. 1 )1 0, 4 )5 19 0, 0,1 0,4 0,1 0,1 11 0, 8 11, 1,4 0,1 0, ,1 1,8 f Porsgrund.,L113::} 0,6 0,3 0,01 0,1 0,1 0, ,7 0,01 5,2 17,2 Mandal. 6, 3 5 j Molde. 14, 4 4,8 Moss. 2 )6 I Namsos. 5,3 f Risør. 2 8 I 0,4 Røraas. 2 0,9 j Sandefjord. 6,7 k 8 f Sarpsborg. )9

18 Post II, Almindelig Statistik over Postforsendelsen til Udlan de t. Breve Brevkort. Abonnerede Aviser (lettres), (cartes corre og Tidsskrifter 5 (;).vi. n sio to i t d Ant ancel almindelige med angivcw Værdi.. ei 0 it rn a u x et autres, publications,,1? périodiėt (numéros). (ordinaires). (avec déclaration de valeur).,,,,,,. ",:ji :,.7> ques servies par o4 _ t so '. t. abonnements). ufran portofranke kerede frie Postanstalter.8,., ct (bureaux deposte) c, Samtlige redo (non (fran Værdi 74,t o (L..,, Pakkeri Expl. af (affran affran cites de (valeur). 7t..?.., r.,t,t, (paquets). de forskj. chies). chies). port). 0,.., Numere A.ntal (nom (nom I (nombre). bre). bre). (nombre). Kroner bre). (nombre) (nombre). (nombre) _ 7. S. 9. Skieu. Stavanger. Stenk *is Svelvig Svolmr Throndhj em Tromso Tvedestrand Tønsberg Vadsø. Vardø. Postexpeditioner paa Jernbaner 156,4 do. paa Dampskibe... Tilsammen 2070, 9 1,1, 8 8,81, , 3 26, 61,, 2 1s ,9' 5, ,1 6,5 4,5 12,3 12, 0 34, 20,7 16, , 6 3 )4 0 )3 0, , 1 2 ;6 0,4 68, ' , , 6 0, 8 1., 1'2, 1 1, 5 12, 1131',4 18, 4 10, 7 1, 3 3š 8, 0, 8 (1 1,',,0 : 0, 7 5, , 4 126, dvexlingskontorer 1701, 465, , 3

19 (Statistique générale des envois internationaux [Expédition]. 13 Post Andre Tryksager af enhver Art (autres imp rimés de toute nature). Vareprover og Menstre (échantilions de marchandises) Re Forret1 kom" nings man papi rer (papiers d'affaires). Recepisser for rekommanderede Forsendelser (demondes d'avis de réception). Antol "nom (nom (nombre). (nombre). bre). bre). (nombre) I 14. Pakker (collis) med angiven Vterdi ak (avec déclaration de valeur). delige (simples). Værdi (valeur). Samlet Breve (nombre de lettres) (nom (no))ibre). bre). Kroner I o 0,5 6 )7 0, ,5 12 0, 4 379,, 13,1 7, 7I 11,, 36,9 7,5 4 :9.1 3,1 12,, 37,, 17, 7 3,0 0, 6 3,s 178, ,, Postanstalter (bureaux depsote) Skien. Stavanger. Stelikker, Svelviy. Svolv(er. IlrondNent. Tromso. Tvedestrand. derede Forsendelser envois recoin mandés). 0, 7 17, 7 0, , 411,2 87, 76,7 ) 8' , : 0,01 0,, 28, 1 0 3, 1 0,01 6,7 0, 9 o 6,2 0, 7 )7 0, 8 ) ,3 0, 5 0, 6 1,, 0,5 O» 0, O, ' Tønsberg Vadsø. Vardo. Postexpeditioner paa Jernbaner do. paa Dampskibe. Tilsammen. 341, 310,8 6, 790,, (.; 1, 11816'1,, 2018, Udvexlingskontorer.

20 Post HI. Almindelig Statistik over Postforsendelsen fra Udi and et. Breve Brevkort (lettres) (cartes cones pondance) med angiven Værdi (ordinaires). (avec déclaration de valeur). portoches de Postanstalter frie,c7t:t (bureaux de poste) (fran Værdi (valeur). fraiike rede (a ffranchies). nembre). 1. utran k ere de (non affranchies). (nombre). 2. port). (nom bre). (nombre). Kroner. Abonnerede Aviser og Tidsskrifter (journaux et autres publications periodiclues ser vies par abonnements). Pakker (paquets) Samtlige Expl. af' de forskj. NUmere (n um éros). Anta (now 'bre). (nombre) (nombre). (nombre) Auks and Allen. A rendal c rye. 130(10. Brevig. Chr ist iani a eh r stian.s.sand Gitristianssund Drammen. Drøbak.. Egersund. 1) 72 () 73 0, , o 11, , 7 126,, S3, 8 25, 8,8 68,7 31,3 6,6 1,0 0,5 0, 1,0, , 0,3 1,4 0, 7 0, 1 0, 2 0, 2 o 0,4 1, 9 3,7 o o,, o o o 0 12, 81, 0 31, 0 13,, 228, 9 11, 5 41, , 5 837,,, 173, 7 41,, 27 35,1 25, 9 3 2,2,1 3, 5 19, 1 0, , 7 61, 9 2,4 :5.9 0,4 2, 1 0, 0, Farsund. lekke fjord Fredrikshald. Fredr iksstad. Fredriksvarn Gi vig.. Grimstad. Hamar.. 11,9 48, , 8 4, 1 3, 9 0, 2 27, ,4 0,9 0, 2 1,3 0,2 1,2 0,1 0,6 0, 4 o 0, 5 0 7, o. 10, 0 154,, 16,, 72, 4 0, 7 13,4 38, 9 12,, 0,1 3,7 0,3 2,G ,1 11, 0, 1

21 (Statistique générale des envois internationaux [Réception]). 15 Post. 110_4043. I Varepro ver og Monstre (échantilions de niarchan dises). Andre Tryksager af enhver Art (autres imprimes de toute nature). (nombre) 10. (nombre 11. R a Forret kom" il i ngs _ man papirer (papiers d'affaires). derede Forsendelser (envois recom mandés). Ant il (nom (nombre). bre) Recepisser for rekommander ede Forse ndelser (demondes d'avis de réception). (nombre 14. al min (lelige (simples). (nombre). 15. Pakker (colis) rne(l angiven Vterdi (avec déclaralion de valeur). Værdi (valeur). ISamlet Breve (nombre dc lettres),nombre). Kroner Postanstalter (bureaux de poste) 10, 8 0, 8 42, , 9 14, 5 2, 3 0, 4 7,s 0,4 242,1 23, t 59, 6 23, 7 2,2 32, 5 5,8 2,5 8,s 4, ,5 24, 2 1, 5 21, 7 2,3 2,2 2,9 1,2 9 4, 2 o 8,4 0, 8 0, 5 3 7, ( 3, 4 2, ,2 0,1 2,3 0,5 0, ,2 0,2 2,o 0 1 ; (3 0,4 I I 0,, 0, 3 0, 2 0, , 8 0, 03 0, o1 1 0, 04 0,0 1 0,04 0, 1,C) 3 1, , 5 1,_ 6, 0,4 20, 2 184, , 2 lf ilalesund 5,2 0,, 87, 9 4 Arendat 253, 6 59,, Bergen Bode. 2,2 12:5 2 Brevig. s 833, Christiania. 2 25, 9 ( Christianssund,31y Drammen. Drobalc. 76, 8 32, 9 7,8 11, 0 12,8 5,5 12, 7 0, 4 56, 8 8,8 71, 7 4, I 1 3, Christianssand Egersund Farsund. Flekkefjord. Fredrikshald. Fredriksstad. Fredriksverrn GiOvi g, Grimstad. Hamar.

22 Post !IL Almindelig Statistik over Postforsendelsen fra Udiande t. a lmi ndelilye (ordinaires). Postanstalter (Intreanx (1epoqe) fi anker de ((iffranchies). (nombre) Breve (lettres).. med angiven Værdi (avec declaration de valeur). ufran limit() kerede frie (an (fran Værd i a ffran ches de (valeur chies). port) i\ntal (vom (nom Ant al bre). bre). (nombre) Kroner d 4. 5i.,L, Brevkort (cartes correspondance) c Q t:z rrj :45 1nta )10 Ani bic'. (nombre G. 7 Abonnerede Aviser og Tidsskrifter (journaux et autres publicationspériodiques servies par abonnements). Samtlige Pakker Expl. af paquets). de forsf:j. Numere (numéros). A ntal Antai ( nombre). (nombre). S. Hammerfest. Haugesim. Holmes/rand , 1 9;1 0,1 Borten, Hon (foc 3. Ch i0,, Kongsberg. 0 5,11 Köng8Vinger 31, 0 O ei _Kragero. Lqngesq(nd Lrotn:ig Levanger. Lillchammer Lillesand Mandal Risør Roraas Sandefjord Sarpsborg. `1S , 00,3 2 s 21.40,4 5, 50, 5, 8 23,o Hogs 5, ,, Nam sos 1.4, 80.4 Porsgrcfnd 22,e 1, 8 7, , 90, ,o 0, , 3 0 0, 0, 0,1 0,1 il, 5, 0, 10,9 99 _i 0 5 0, q 1.). G5, 0 (),1 0,1 09 Go 1 ;) , 7 63, 1 0, 7 o 1,2 0,4 0,1

23 (Statistique générale des envois internationaux [Réception]. Post. 1/015. Andre Tryk Varepre Forretsager af ver og enhver Menstre Art (échantilions de (autres imprimés marchandises). de toute nature). (nombre) 10. Recepisser for re kommanderede Forsendelser (demandes d'avis de réception). Rekom manderede Para Forsen. rer delser (pa (envois piers recomd'affai manres). dés). Ant al (nom (nom (nombre). bre). bre) (nonibre). 14 aldelige (sunpies). (nombre). Pakker (colis) med angiven Værdi (avec déclaralion de valeur). (nombre). 16. Værdi (valeur). Kroner. 17. Samlet Breve (nombre de lettres). 18. Postanstalter (bureaux de poste) 4,4 17 G,,, 0, , 0,4 Hammerfest Haugesund. 9 :6 Holmestrand. 1,, 4,5 0, 5 0, 7 23,, 3,6 23, 1 0, , 9 0,1 11, 9 4,, G , 7 2, 4 0 0,1 0, ,2 0, 4 o ) 1,4 0,1 0,5 0, 2 0,5 0,1 0,9 0 0, , 2 0,3 0,1 0,1 0,1 0, 11 O 0 65, 9 13,9 1 Horten. 4,3 Hønefos. 6,6 Kongsberg. 7'2 Kongsvinger r Kragero. : 0 t 6, 3 Langesund.,4,, ' 2 Laurvig. ') 18 4, 5 Levanger. 10,, Lillehammer. 9 Lillesand Mandal. 6,61 ' Molde. ' , 6 Moss. Namsos. Porsgrund. 197 ' 1 k( Bison, 4 '(145 ROraaS. 8,4 1,4 30 /3 0 Sandefjord. 5,1 0, 8,3 0,3 11 ' o 12,9 Sarpsborg. 3

24 Post. 113S5. 18 III. Almindelig Statistik over Postforsendelsen fr a UtlI an ti e t. Breve 1 Brevkort Abonnerede Aviser (lettres). c.cartes corre og Tidsskrifter. spondance (journaux et autres n med angiven Værdi lmindelige qa publications périodi. (ordinaires). (avec déclaration p..,:, ques servies par de valeur). 7,; 2.')..., 4,5 abonnements). ufran portofranke i e Postanstalter rcs tt Samtlige,,71 7. o,,, ca,,,, (bureaux poste) Værdi r,,... Expl. af rede (non (fran r.t ',2 rip.& Pakker (affran a ffran ches de (valeur).,. ti, rri... de forskj. (paquets). chies). chies). port). cu, Num ere (num éros) r '4'&221. (nom (nom (nom (nombre). bre). bre). (nombre). Kroner. bre). (nombre) (nombre) (nombre) Skien. Stavanger. Stenkjær. Svelvig.. Svolvær. Thronclitiem Tromso. Tvedestran d Tønsberg Vadsø. Vardo. Tilsammen 22, 7 11,, 93,, 45,, 3, , 7 4 /4 110, 0 47, 2 9,1 3,6 16, 7 1 9,4 33 )2 4 /7 0, 6 2,7 0,, ,, 0,, 1, ,4 0, 2 0, 9 0, 4 0, 2 5 S, ,3 0,, 0,, 0. 1 () ) ,1 1,2 Udvexlingskontorer ,4 2 c, 1 0, 7

25 19 Post.!SOM. (Statistique générale des envois internationaux [Réception]). Re Andre 1 Tryksager af Vareprever Forret kommandnings og Monstre papi rer Forsen rede enhver (échantilions de (pa Art delser (autre9 (envois imprimés marchandises)piers recom de toute d'affaires)mandés). nature). Ant al (nom (nomnombre).bre). (nombre. bre) Recepis (nombre). 14. ser for re ommanderede Forsendelser (demandes d'avis de réception). almindelige (simples). (nombre). 15. Pakker (colis) med angiven Værdi (avec déclaration de valeur). (nombre). 16 Værdi (valeur). Samlet Breve (nombre de lettres). Kroner Postanstalter (bureaux deposte) 1 2, 5 1 /8 50, 0 4, 5 1, ,s 1, 5 46, 4 13, 0 9, 4 0, 7 14, 1 25,4 o, 0,,,2 0, 1107, 0, 5, /0 0,, ,81 0, , 3 3 0, , 8 oj 7 3 0, '76 1 0,3 0,, '/5 1, 1 o., w 103, 4 0, 4 0,, ,01 0,01 0,3, 01. 0, , 6 113, 92, 5 0, 9 0, , 8071, 7 26, 8 12, 7 106, 1 47, 8 4, 0 0, 8 4,4 131, , 0 3, 8 18, 2 19, 7 55 /0 34, , Skien. Stavanger. Stenkjær. Svelvig. Svolvær. I Throndhiem. Tromso. Tvedestrand. Tønsberg. Vadsø. Vardø Tilsammen. Udvexlingskon 2680,7 torer.

26 Post. 1** ly a. Postanvisninger (Mandats de poste). Indenrigske (Service intérieur) Udenrizske (Service international) Postanstalter (bureaux de poste (nornbre). indbetalte (expédiés). Belob (montant). 2. (nombre). 3. udbetalte (payes). Be!ob (montant). 4. (nornbre). 5. indbetalte (expédies). Beløb (montant). 6. Anta! (nornbre). 7. udbetalte (payés). Beløb (montant.) 8. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. 105 Aalesund Alten Arendal Berg en _Bodø Brevi y G Chr istiait ia Cltristians,svnd Chr istianssund D ra»mten Drobak Egersund Farsund Flekkefjord , Fretlrilcshald ) Fred'. iksstad 149 3`; , lyre(ír iksvcer ovig ,2 749 r i 1) i.5tad Hamar :3330 Rant merfes t Ilaugetswnd Holmestrand , _Horten Høne fos Kongsberg Kongsvinger Kragerø Langeswid Laur ig IA vang er Lillehammer ".) Lillesand Mandal Molde Moss Namsos Porsg rund

27 21 Post IV b. Postopknevninger (Lettres et autres envois e mere rembourse)flent). Indenrigske (Service intérieur) Udenrigske (Service international) udbetalte indbetalte indbetalte '(payés). encaissés). (encaissés). (nombre). Beløb Belot) (nontbre). (montant). (nombre). 13,,31.01) (nom Belob (montant). (mon!ant). bre). (montant) udbetalte (payés). Postanstalter (bureaux de poste) Kroner ? Kroner ' Kroner ;i r Kroner Aalesund. Alten. Arendal. Bergen. Bodo Brevig Christiania. Chr istianssand. Chr istians.9 told. Drammen. D robak. liigersun Farsund. Flekkefjord. Fredrikshald. redr iks stad. Fredriksvcern. Gjø vig. Grimstad. hamar. Hammer test. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefos. Kongsberg Kongsvinger. Kragerø. Langesund. Laurvig Levanger. Lillehammer. Lillesand. Mandal. Molde. Moss. Namsos. Porsgrund.

28 Post. 114$ Iv a. Postanvisninger (Mandats de Poste). Indenrigske (Service intérieur) Udenrigske (Service international) Postanstalter (bureaux de poste). Risør. Børaas.. Sa ndetiord Sarpsborg Skien Stavanger Stenkjær. Svelvig. Svolvær.. Throndhjent Tromso.. Tvedestrand Tønsberg. Vadsø.. Vardo.. (nombre). indbetalte (expédiés). udbetalte indbetalte (payés). (expédiés). udbetalte (payés). _ Anta,1 Beløb Beløb BeløbBOO) (nom (nom (nom. montant). (montant). (montant). (montant). bre). bre). bre) Kroner. Kroner. Kroner. Kroner ,

29 Post. 10_00. iv b. Postopkrævninger (Lettres et autres envois contre remboursement). Indenrigske (Service intérieur) Udenrigske (Service international) indbetalte (encaissés). udbetalte (payée). indbetalte (encaissés). Ant al Belob Beløb Belo') (now (monta nt) (nom (nom (nombre). bre). (montant). bre). (montant). bre). udbetalte (payés). Belot) (montant). 8. Postanstalter (bureaux de poste). Kroner. Kroner. Kroner. 71 b Kroner. Risør. 135 Røraas. 9 Sandefjord. Sarpsborg. 92 Skien. 28 Stavanger. Stenkjær. Svelvig. Svolvær. 562 Throndhjem. 16 Tromso. Tvedestrand. Tønsberg. Vadsø. Vardø.

30 Post V. Brevforsendelsen ditriktsvii (Lettres dans les différentes divisions administratives). Afsendte (envoyées). lijohstaader, Fogderier, Alt ter (Souspréfeetures de villes, somspréfectures rurales, préfectltres). fil Ind til Udlandet landet V,r, Nitre l'étranrieur). ger). Tils am men (total). A nkomne fra Udlandet (reçues l'étranger). Tilsammen (total). T IL I + TITilI + TI 4 III 56, Fredr ikshald.. 11 Fredriksstad..O 86 1(13,, 29,0 47, 5 115,, 210,, 8171,8 71, 7282,3 Sarpsborg 47, 5 6, 7 54, 9 11, (55,2 26, _Moss R1, 8 96,2 122,9 ide og Marker 32,1 12, () , r Rakkestad.. o,o 87, 5 95,, Moss og. Tu_ne 56, 1 64, 10,, 74.6 Smaalenene ,, 122, 671.,, 197 S69,... 1 probak Aker og Fol li. N. Romerike. O. Romerike ,(,) 123, 0 85, 7 150,, 6,5 21, ,6 Akershus 39S, t 45, Christiania 3356,, 6S6, ( ,, S33,, 4s76,, Hamar Kongsvinger.. Hedemarken. Vinger og Odalen Solør.. S. Osterdalen. N. Østerdalen 114,,, 41, 65, 8 66, 0 134, 9 87,, 8, 122,. z16, (; 138, 6, , 8 72,, 6 /7 141;), 4, 4 91,, 10,4 133, 53,, 13., 152,, 7,4 79.; 8,, 80,8 9, 4151,, 5,, 97,, Hedemarken 639, 2 47,, 686,, 62,0748,7 Lillehammer Glovig..... N. Gudbrandsdalen S. Ondbrandsdnlen Thoten. Hadeland og Land. Valders. 62,2 51, 6 51, 0 51,, 51, 5 Christians 2S , 2 67, 8 52, 6 59;2 82, , 1 1 AMISIIIMNAVENIMM. 10, 77,, 9 G9,0 10, 469, 8. 68,4 9,, 91 68, 8 60,, 501,9

31 .25 Post. 114,45. v. Brevforsendelsen distriktsvis (Lettres dans les différentes divisions administratives). lijobstceder, Fouderier, Amter ' ' (Souspréfectures de villes, souspréfectures rurales, préfectures). ;,.., 2 t E r.z,) 'E o z.. 4 '4 g,,,, 1 4)1,1,5 ;..., ci), t';..) w '''. A '4,,, :,,,.,,, it,,'t.' 1,t ''' til Indlande n det, (a 1 inte, rieur). I AfseDdte (envoyées) til Ud, landet a l etranger). _ II Tfi men (total). I I II. Ankomne fra Udlandet (reçues (revues de l' étrang er). III. Tilsammen (total). I + II 1 III Hønefos ,, 3,o 57,i 4, Drammen ,2 46,0 302, 2 76,8 379,1 Kongsberg ,9 5,o 53,9 6,6 60,5 Hallingdal , 5 2,9 36,4 3,9 40,3 Ringerige ,8 4,4 49,2 r,,0 54,2 Buskerud ,, 18,1 151,, 23, 174,5 Numedal og Sandsvmr /o 26,1 3,8 29,9 Buskerud , 6 82, 4 675, 9 123,9 799,9 flolmestvd , 8, ) 57,2 9,6 66,9..., ,, 37, 146, 9 55,o 201,8 Sandefjord 20, ,4 1 81, 30,3 111,8 Laurvig..... i 1 149, 3 29,4 178, 7 42,6 221,3 Jarlsberg , 2 39, 9 233,, 61,6 294,7 Laurvig..... G 10 35,6 6,9 42,5 8/4 50,8 Jarsberg og Laurvig , 7 142, 1 739, 8 207,4 947,2 Skien , 17,7 165, ,4 Porsgrund ,1 76,3 25, 6 101,9 Brevig ,, 9,7 42, 3 12,5 54,8 Kragerø ,4 24,, 105, ,8 Bamble ,4 10,1 66,6 12,8 79,4 N. Thelemarken ,4 3,6 56,, 4,7 60,6 O. Thelemarken ,9 7,7 88,6 8,3 96,9 _. Bratsberg ii2, 8 87, 600,7 125,8 726,5 Risør ,4 13,8 58,2 19,i 77,3 Arendal ,8 69,7 240, 5 87,9 328,4 grimstad ,3 22,8 83,1 30,4 113,5 Nedences , 4 46,0 180, 4 67,8 248,2 Sætersdalen ,, 1,0 12,, 1,5 13,5 Nedenms I ,,, 153,, 574,, 206,, 780, 9 4

32 Post " 26 Kjobstæder, Fogderier, Amter (Souspréfectures de villes, souspréfectures rurales, préfectures). til Indlandet l'intérieur). Afsendte (envoyées) til Udlandet (a 1' tntérieur). Tilsammen (total). II I Ank omtip fra Udlandet Tilsammen (revues de (total). l' étranger). III I I III I1 Christianssand ,8 56,9 2 43,, 9 337,, Flekkefjord ,1 7, 3 39,3 12,7. 52, Mandal ,9 23,3 103, 934,7 138 Lister ,5 22, 7 87,2 30,4 "7,6 Lister og Mandal I , 2 110,, 473,, 171, 3645, Stavanger , 2 76, ,, Haugesund ,3 14, 5 77, s21,4 99,2 hederen og Dalerne ,4 17, 111, 024,3 135,3 Ryfylke , 5 19, ,6 134,, Stavanger , 3125, 595,I , Sondhordland ,2 9, 9 114,, 133,9 97, Hardanger og Voss ,7 10,, 711;0 108,7 75 Nordhordland ,, 5,G,6 9,1 84,7 104 S. Bergenhus ,o , 4327, , 8247, , 7 23,I 147,914,3 Sogn , 1 Sønd og Nordfjord 170;58,9 179, 5 13, ,, 190,2 N. Bergenhus I38I23,3341,I 24,I 366,2 1 Aalesund 1 109, 212,8 122, 17,2 139,3 Molde ,1 6, 64, 6, 71,, Christianssund , 323,5 168,, 38,1 206,, Søndmøre ,, 4, 99,1 5,2 104,3 Romsdal ,1 5,1 6 6,3 66,5 Nordmøre ,3 6,, 61,, 9,3 70,5 Romsdal I , 6 58,3 575, 3 82,6 658,4

33 27 V. Brevforsendeisen distriktsvis (Lettres dans les différentes divisions administratives). Post lijobstteder, Fogderier, Amter (Souspréfectures de villes, solts_2»éfectures rurales, préfectures). = ;,, `') r., E E1,,,, o''n "4;'.`,) 7.t,, ' i..,; tt 4J `4),..:_ r &g...'!,), V.:,.,) ' c?.,,...,2! `',.., 4,:rtt c' = c,,..4, til Indlandet,.,., (a ḷ interteur). Afsendte (envoyées) I. _=til Udlandet,., (a l etranger). II. Tilsammen (total). I 1. If Ankomne fra Udlandet ( I. evues de l'étranger). III. Tilsammen (total). + II + III Throndbjem.... i 1 443,8 85,3 529, 1131, 7 660,8 FOSe , 1 4,4 113, 55,5 /5 119,0 Orkedal ,6 6,1 44,8 7,7 /7 52,5 Guldal, ,5 9,8 102,3 11/3 113,6 Strinclen og Selbo ,7 4, ,9 34, 9 S. Throndhjem , 816, 7164,, 980, 8 Levanger ,2 3,7 30,8 4,5 44,3 Stor og Værdal, ,6 11,9 73,5 16,5 00,0 Inderoen , 0 6,4 106, 38,6 115,0 Namdal , 9 7,1 161, 07,9 168,9 N. Throndhjem 31 5? 351, 6 29, 0 380, 737, 5 418,2 Bodo , 9 6,7 190, 56,6 197,1 S. Helgeland ,9 8,3 201, 17,4 208,5 N. lielgeland , 8 4,, 113, 44,, 117,4 Salten , 5 2,6 128, 12/2 130,3 Lofoten ogvesteraalen , 7 7,,, 553, 85/2 559,o Nordland , 8 29, , ,4 Tromso.... Senjen og Tromso , 5 7,5 4,4 107,1 224,9 10,0 3,4 1173, 2281, Tromso ,9 332, 013,4 345,, Hammerfest... i 1 37,9 3)2 41,1 4,0 45,1 Vardo , , ,7 Vadsø ,1 3,9 29,0 2,9 31,8 Alten ,, 1,2 31 0,8 31,0 Hammerfest _ ,2 0,7 53, 0 i 0/5 53,5

34 Poet ' v. Brevforsendelsen distriktsvis (Lettres dans les différentes divisions administratives). Kjobstteder, Fogderier, Amter (S ouspréfectur es de villes, souspréfectures rurales, préfectures). _ Afsendte (envoyées) til Indlandet intérieur). til Udlandet (et l' étrang er). Tilsammen (total). Ankomne fra Udlandet (revues de l'étranger). Tilsammen (total). J. IL I IT.JIlT.I+ TI 0, Tanen ,7 0,3 41,0 Vardo ,2 11,4, 11,6 Varanger 3 5,0 0,3 0,4 5,7 13Finmarken , ,, ,4 178, Postexp. paa Jernbaner 1067, 6, 41246, 1246,0 do. paadampskibe 273, , 7322,4 322, , Tilsammen , , , 5

35 0., 29 Post VI. De enkelte Postanstalters afsendte Brevinren.de (Lettres expédwes des diffrents bureaux de poste).,elium 000,,AM ' Postanstalter, Fogderier og Amter (Bureaux de poste, souspréfeetures rurales, préfectures). Herreder (Communes rurales).,a v, aswg Breve (nombre de lettres) Postanstaltor, Fogderier op; Amter 2 (Bureaux de poste, I souspréfectur es rurales, préfectures). N Herreder (Communes rurales). Breve (nombre de lettres) ij Fredrikshald. Fredriksstad Sarpsborg Moss.,J 5 () Dining. Rygge,J 2 1 0, Vaaler.....1Vaaler J 54,, 61 Svendal *). J 96,2 92,4 Haabol... Haabol Tomter.. J 10, 2 2, 9 1, 1 2,4 7,0 7,3 3, ,9 Kornso... JJd.. Præstebakke... iste a en Gravningssumlet**) Hvaløerne Hvaloerne Skjeberg...1" Skjeberg 'Berg... JiBerg.. Sponviken**) ; Aremark.lAremark Odemark. Ørj e *). Ide og Markers Fgd nomskougen Rodenæs.. Rakkestad. Gautestad*). Herland.. Lekum*). Eidsberg*) Mysen*). Slaw').. Trygstad. Askim Spydeberg Skibtvedt Onso... Sannesund **) Greaker Raade. Laurkullen**) Rygge... J Rakkestad J. I. Eidsberg...ITrygstad J Askim. Spydeberg.,Skibtvedt Rakkestad Fgd.. j Oils().. Tune.... Raade.. Rygge. 2, , 0 4, ,6 0, 9 3,3 1,5 3,3 44,, , 9 5, 8 2,4 1, 8 6, , , 8 14, 4 10, 4 3,7 87, 5 1 o 4 1:;,2 7,7 1,7 7,8 8,4 0,7 4, 7 8,1 2,1,3 3,3 1, ,6 0, 9 4, 0 12,1 1,9 1,7 1 7,8 11,9 3,1 8,0 13,4 8,1 3, 0 72, 2 )7 2 )7 De med * 4) betegnede Postanstalter have ikke med *) betegnede ikke i hele Fema,aret, I 's Drøbak Smaalenenes Amt 671, 9 633, 5 Soon.. Soner**). fiolen. Hvidsten Vestby Kraakstad J Ski. J Aas.. J Baalerud. Oppegaard Næsodden Lian.. J Bækkelaget Grorud J Bryn. J Bygdo J Lysaker Høvig.. J Sandvigen Hvalstad. Asker. J He t 0edal*).. J liakedal. Nitedal. Strommen været Moss og Tune Fgd. 64, 3 50, 0.. Vestby... Kraakstad. Aas.. Nwsodden.. Aker. 7,7 1,3 5,8 1,4 5,3 5,1 9,5 22, 3 1,1 2,4 1, ; ,s 13, , ,7 24,6 0, , , 4 9,5 6, 5 13,, 5,8 9, Aker og Folio, 144,, 131, ,5 JNitedal.. 0, 9 1 1, 0 1,5I 2 J Skedsmo. 13, i Virksomhed hele Aaret 1885, de

36 Post II. De enkelte Postanstalters afsendte Brevmmngde. (Lettres expédiés des différents bureaux de poste). Postanstalter, Fogderier og Amter, (BureautX de poste, soutspré lectures rurales, préfectures). Herreder (Communes rurales). Breve (nombre de lettres) ri " A Posfanstalter, Fogderier og Amter (Bureaux de poste, souspréfectures rurales, préfectures. lierre der (Communes rurales). Brev e (nombre de lettres) c';'1) E p, Lillestrommen Skedsmo. Frorner. Nei it!gel'. Fetsund Blak jer ITrskong i. J ;Skedsmo. J.. J`Sonun., 1'et. Urskoug. Holand.. Nedre Romeriges Fgd. 2 6,1 1 5,3 9 Roland, øvre 1,6 1,6 Sitskogen 1,7 5, 6 Holand 5,3 4, Hemnves. 34, 8 4 Enebak.. Enebak.,0 376 Enebak, ytre.. 1, 1 1 0, 5 laga. A arn as Nyes.. Steterstoen Fenstad. Ullensaker Trøgstad. Holter **) Nannestad Dal Bø tin **) Eidsvold Minne. Ulvin. Hurdal Feiring.. Ullensaker J. Nannestad. Eidsvold J Hurdal.. I 1eiriiig. ovre Romeriges Fgd. 0, 8 15,, 6, S , 6 93, 8 87, 0 1,1 15, ,1 21,9 5, 5 21, 5 7, 5 4, ,1 1,1 3,9 20, , 8 6,2 5,4 6, ,1 Akershus Amt 443, Hantar. Kongsvinger Brottrun. AasmItrken Ringsaker. Ring).. Brumundalen Heggenhougen Næs. Hjellum Ilseng. is a n (Il Aadalsbrug*) Løiten. Romedal o ttes tad Stange Tang en Espen. Hedemarkens Fgd. Odalen, nordre Garvig**) Østvand**) Skarnæs. J Opstad**). Slaastad **). Ringsaker nes 3 Vang. J.. Loiten J.... Romed al Stange Sander. Aabogen Eidskog. Magnor.. J. Vestmarken''). Østmarken... Vinger Odalen. S. Odalen. Eidskog.. Vinger og Odalens Fgd. [122,6 138,, J 46, 6 47,2 3,1 1, 9 14, 3 11, , ,5 4,0 8,2 19, 9 6 2, 1 138,, 11,, 0, 2 19, 7 0,, ,3 7,9 8,7 2,1 72,, 3,3 1,, 15,, ,2 10,8 7,8 7,6 8, 0 7,0 15, , 3 8, 4 2,o 124, 11, 1 1,1 0,9 20, 0 0, 6 0, 5 11, '3 6,6 1,, 1, Christiania J 4042,83560o Brandvold. Grue. Grue Finskov Brandvold. Grue , 3, ,0

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891.

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891. NORGES OFFICIELLE STATIST1K. Tredie Række No. 160. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année ) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. - 19-153 se lomslaget

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'alienes.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere