11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten"

Transkript

1 11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten - Kandidatlisten Klik på projektets navn og følgende vindue åbner sig: WorkflowSteps Alle kandidater - viser alle kandidater i projektet, hvor de andre WorkflowSteps (se nedenfor) alene viser de kandidater, som befinder sig på det pågældende WorkflowStep. Klik på Alle kandidater, hvis du ønsker at se alle kandidater på projektet uafhængig af aktuel WorkflowStep-placering Løsningen indeholder seks standard WorkflowSteps: Ansøgningsmodtagelse Screening Personlighedstest Interview Referencekontrol Ansættelse Det er muligt at se kandidaterne i hver af de seks WorkflowSteps ved at klikke på WorflowStep-navnet øverst på siden Antal kandidater Viser antallet af kandidater i hver af de seks WorkflowSteps Opret ny kandidat Ved klik på Opret ny kandidat åbner følgende vindue sig:

2 Det er nu muligt manuelt at oprette en kandidat til et projekt Kandidatoplysninger -adresse (kandidatens -adresse indtastes her Bemærk, at det er muligt at oprette en kandidat uden -adresse. Såfremt dette gøres, bør kandidaten tildeles et ikon, f.eks. telefonikonet, således at man husker, at der ikke kan sendes e- mails til kandidaten Fornavn (kandidatens fornavn indtastes her) Efternavn (kandidatens efternavn indtastes her) Opret kandidat Klik på Opret kandidat og følgende vindue åbner sig: Det er nu muligt at indtaste de oplysninger, som svarer til Ansøgningsskemaet for det pågældende projekt. Når de ønskede oplysninger er indtastet, klikkes på Gem ændringer- knappen, og oplysningerne er nu gemt på kandidaten. Upload af dokumenter og filer foretager via fanebladet CV/andre bilag Hvis kandidaten allerede findes i løsningen, fremkommer følgende tekst: Hvis den fundne kandidat ønskes oprettet på projektet, klikkes der på Brug den fundne kandidat Kandidatens oplysninger overføres herefter til projektet Hvis den fundne kandidat ikke ønskes oprettet på projektet, klikkes der på Opret kandidat Fremgangsmåde vil herefter være som beskrevet ovenfor Opbygning og sorteringkandidatlisten viser 30 kandidater pr. side. Ved klik på tandhjulet til højre over kandidatlisten, er det muligt at få

3 visning af flere kandidater pr. side Afkrydsningsboks Ved markering via flueben kan kandidaten(erne) udvælges og herefter kan følgende muligheder anvendes: Toolbox, -ska beloner, SMS- skabeloner (ej standardfunktionalitet), Ændre status på valgte kandidater og Ændre rangering på valgte kan didater Kandidat-ID Kandidaten tildeles automatisk et ID-nummer, første gang kandidaten registrerer sig i HR Manager Talent Recruiter Ikonoversigt Her vises de ikoner, som er tildelt kandidaten. Ikoner tildeles dels automatisk, dels manuelt: Automatiske ikoner CV Kandidaten har vedhæftet et CV til sin ansøgning. Ved klik på ikonet åbner kandidatens CV sig i et nyt vindue Hus Kandidaten er en intern kandidat To grønne pile Kandidaten har tidligere søgt en anden stilling eller lagt sig i emnebanken. Ved placeringen af musen henover ikonet vises listen over alle de stillinger, som kandidaten tidligere har søgt Notat Ved placering af musen henover ikonet vises seneste notat på kandidaten Ur Ved placering af musen henover ikonet vises dato og tidspunkt for den fremtidige afsendelse af en -skabelon Kalender Ved placering af musen henover ikonet vises informationerne om det interview, som kandidaten er inviteret til Mannuelle ikoner HR Manager Talent Recruiter leveres med 35 ikoner, som efterfølgende kan kopieres, omdøbes og/eller slettes fra løsningen Egenoprettede ikoner Egne ikoner, med egendefineret betydning, som er oprettet under Administration, Ikoner og Rangeringer Eget ikon Ved placering af musen henover ikonet vises eventuel manuel tilføjet kommentar Efternavn Kandidatens efternavn Fornavn Kandidatens fornavn Alder Kandidatens alder Uddannelsesniveau Kandidatens uddannelsesniveau Titel på uddannelse Kandidatens uddannelsestitel Totalt antal års arbejdserfaring Kandidatens arbejdserfaring Registreringsdato

4 Registreringsdatoen for kandidatens ansøgning Screeningsscore (%) %-vis screeningsscore for kandidaten Interview Antallet af interview Referencekontrol Antallet af referencekontroller Status Kandidatens status Rangering Kandidatens rangering Bemærk, at visningen af ovennævnte felter ( Efternavn til og med Rangering) gælder for standardopsætningen af løsningen. Det er muligt at opsætte visningen af felter individuelt for hver afdeling, underafdeling etc. - kontakt din konsulent, såfremt du ønsker at ændre på opsætningen. Ud over ovennævnte felter kan følgende felter vises: Titel Andet efternavn Adresse Adresse2 Postnr. By Land Nationalitet Køn Fødselsdato Brugernavn ( -adresse) Privattelefon Mobiltelefon Arbejdstelefon Person-ID (CPR-nr.) Intern ansøger Antal års uddannelse ud over folkeskolen Nuværende stilling Nuværende arbejdsgiver Ansøgningssprog Dato for oprettelse i systemet Dato for ændring af ansøgningen Dato for kandidatens seneste log ind i systemet Valg: Vælg side Markerer alle kandidater på siden med et flueben i afkrydsningsboksen Fravælg side Fjerner fluebenet fra alle kandidater på siden Vælg alle Markerer alle kandidater på projektet med et flueben i afkrydsningsboksen Fravælg alle Fjerner fluebenet fra alle kandidater på projektet Klik her for at eksportere kandidatlisten til XML Klik her for at eksportere kandidatlisten til PDF Klik her for at eksportere kandidatlisten til MS Excel Sortér kandidatlisten Ved klik på Sortér kandidatlisten åbnes sorterings- og søgemulighederne som angivet under punktet Kandidatdatabase Toolbox Antallet af menupunkter i Toolbox'en afhænger af brugerens brugerrolle. Det er derfor ikke sikkert, at du har alle de menupunkter, som gennemgås nedenfor Send direkte Ved klik på Send direkte åbner følgende vindue sig:

5 Det er nu muligt at sende en direkte (ikke- -skabelon) til kandidaten Afsenderadresse -adressen på den bruger, som er logget ind i HR Manager Talent Recruiter Modtageradresse - ved flere separeres disse med et komma Den valgte kandidats -adresse er automatisk placeret i dette felt Personlig adressebog Det er muligt at vælge -adresser fra Personlig adressebog. Disse -adresser kan oprettes ved klik på Opret person i adressebogen: Opret person i din adressebog Fornavn Efternavn Opret person Cc: Carbon Copy-modtagere Bcc: Blind Carbon Copy-modtagere Emne Teksten for emnet for en. Denne tekst vises i modtagerens emnefelt Tekst Teksten for en Bilag Her kan du vedhæfte et eller flere bilag. For at vælge bilag klikker du på "Gennemse ". Når du har valgt filen, klikker du på "Tilføj bilag" for at gemme bilaget. Dette gentages for samtlige de filer, du ønsker at vedhæfte. Når du er færdig, klikker du på Se nd Send Klik Send og en afsendes Send direkte SMS (ikke standardfunktionalitet) Ved klik på Send direkte SMS åbner følgende vindue sig:

6 Det er nu muligt at sende en direkte (ikke SMS-skabelon) SMS til kandidaten Modtagers mobilnummer Modtagers mobilnummer vises her. Det er muligt at indtaste flere mobilnumre, disse skal dog separeres ved hjælp af et komma SMS-besked Tekstindholdet for SMS'en Antal karakterer Antal karakterer for SMS'en Antal SMS'er Antal SMS'er med baggrund i antallet af karakterer i SMS'en. Dette gør det muligt at sikre sig, at SMS'ens længde ikke overstiger antallet af karakterer for én SMS-besked Send SMS Ved klik på Send SMS afsendes SMS'en til den/de valgte modtagere Udskriv (via PDF-fil) Ved klik på Udskriv (via PDF-fil) åbner følgende vindue sig: Markér via flueben til venstre for teksten de oplysninger, som ønskes udskrevet Persondata Alle oplysninger på kandidatens Persondatabillede Ansøgningstekst Kandidatens ansøgningstekst til ansøgningen Screeningsresultater Kandidatens screeningssvar Interviewnotater De på kandidaten tilføjede interviewnotater eller indholdet af det udfyldte interviewskema Referencenotater De på kandidaten tilføjede referencenotater eller indholdet af det udfyldte referenceskema Kommunikation De s og SMS'er, som er sendt til kandidaten Kalenderaftaler De kalenderaftaler, som kandidaten har været inviteret til Bilag De bilag som kandidaten har uploadet i forbindelse med ansøgningen til stillingen Generér PDF-fil Ved klik på Generér PDF-fil dannes en PDF-fil indeholdende de udvalgte oplysninger. Bemærk, at PDF-filen dannes som et baggrundsjob og sendes til dig via din -adresse

7 med PDF-fil Når PDF-filen er genereret, modtager du en med et link (URL) til PDF-filen Link (URL) til PDF-filen Klik på linket (URL'en) i en og følgende browser-vindue åbner sig Åbn PDF-filen Klik på Åbn for at åbne DPF-filen på skærmen

8 Gem PDF-filen Klik på Gem for at gemme PDF-filen på et valgfrit drev Annuller PDF-filen Klik på Annuller og dialogvinduet lukkes på skærmen

9 Eksport (PDF/XML/MS Excel/eksternt) Ved klik på PDF/XML/MS Excel/eksternt åbner undermenu sig: Ved klik på PDF kan kandidatlisten eksporteres til en PDF-fil. Såfremt ingen kandidater er valgt, eksporteres hele listen til PDF. Såfremt én eller flere kandidater vælges, vil det kun være denne eller disse, som eksporteres til PDF Ved klik på XML kan kandidatlisten eksporteres til en XML-fil. Såfremt ingen kandidater er valgt, eksporteres hele listen til XML. Såfremt én eller flere kandidater vælges, vil det kun være denne eller disse, som eksporteres til XML Ved klik på MS Excel kan kandidatlisten eksporteres til en MS Excel-fil. Såfremt ingen kandidater er valgt, eksporteres hele listen til MS Excel. Såfremt én eller flere kandidater vælges, vil det kun være denne eller disse, som eksporteres til MS Excel Ved klik på External (ikke standardfunktionalitet) kan data om kandidaten overføres til fx et HR-system eller et lønsystem via en XML-fil. Denne funktionalitet kræver specialopsætning. Kontakt din konsulent for yderligere information om denne funktionalitet Kopiér/ flyt kandidater Ved klik på Kopiér/flyt kandidater åbner følgende vindue sig:

10 Følgende kandidat(er) er valgt Viser den/de valgte kandidat(er) Projekt Vælg det projekt, som kandidaten(erne) skal kopieres/flyttes til. Ved klik på organisationsplanen kan der bladres i de enkelte afdelinger og underafdelinger og dermed kan det ønskede projekt findes og vælges Overførelsesmuligheder Medtag ansøgningstekst Ved markering medtages kandidatens ansøgningstekst Medtag ikoner Ved markering medtages de ikoner, som kandidaten er markeret med Medtag kandidatstatus Ved markering medtages den kandidatstatus, som kandidaten er markeret med Medtag notater Ved markering medtages de notater, som er skrevet på kandidaten Overførelsesmetode Kopiér Bemærk, at oplysningerne om kandidaten(erne) bibeholdes på det oprindelige projekt Kandidater, som kopieres fra ét projekt til et andet, vil blive markeret med status "Overført fra kandidatdatabase". Af kandidatens kommunikationslog vil det fremgå, hvilket projekt kandidaten blev kopieret fra, f.eks. "Kopieret fra projekt: "Projektnavn, projekt-id" Flyt Bemærk, at oplysningerne om kandidaten(erne)fjernes helt fra det oprindelige projekt. Kandidater, som flyttes fra ét projekt til et andet, vil blive markeret med status "Overført fra kandidatdatabase". Af kandidatens kommunikationslog vil det fremgå, hvilket projekt kandidaten blev flyttet fra, f.eks. "Flyttet fra projekt: "Proje ktnavn, projekt-id" Fortsæt >> Ved klik på Fortsæt vil Kandidatlisten for det valgte projekt åbne sig:

11 kandidatinformation Ved klik på kandidatinformation åbner følgende vindue sig: Markér via flueben til venstre for teksten de oplysninger, som ønskes udvalgt Persondata Alle oplysninger på kandidatens Persondatabillede Ansøgningstekst Kandidatens ansøgningstekst til ansøgningen Screeningsresultater Kandidatens screeningssvar Interviewnotater De på kandidaten tilføjede interviewnotater eller indholdet af det udfyldte interviewskema Referencenotater De på kandidaten tilføjede referencenotater eller indholdet af det udfyldte referenceskema Kommunikation De s og SMS'er, som er sendt til kandidaten Kalenderaftaler De kalenderaftaler, som kandidaten har været inviteret til CV Det CV, som kandidaten har vedhæftet ansøgningen Andre bilag Det øvrige bilag, som kandidaten har vedhæftet ansøgningen Klik på Udfyld og følgende vindue åbner sig:

12 De udvalgte dokumenter/filer (CV og Andre bilag) er automatisk vedhæftet en For en forklaring af funktionaliteten i dette vindue, se venligst oven for under punktet Send Slet kandidater Ved klik på Slet kandidater åbner følgende vindue sig: Følgende kandidat(er) er valgt Navnet på den/de valgte kandidat(er) Valgmuligheder Slet kandidaten(erne) fra projektet "navn på projekt" Ved klik på OK slettes kandidaten(erne) fra det pågældende projekt Slet kandidaten(erne) fra systemet Ved klik på OK slettes kandidaten(erne) permanent fra HR ManagerTalent Recruiter* Generér dokumenter (ikke standardfunktionalitet) Ved klik på Generér dokumenter åbner følgende vindue sig: Gør det muligt at udskrive breve og/eller ansættelseskontrakter til kandidaten.

13 Opret en kalenderaftale Ved klik på Opret en kalenderaftale åbner følgende vindue sig:obs: Vælg ikke denne funktionalitet, såfremt du ønsker at invitere en kandidat til et interview (en samtale) - dette gøres via anvendelsen af de tre -skabeloner Invitation til interview 1 (via kalenderen), Invitation til interview 2 (via kalenderen) og Invitation til interview 3 (via kalenderen) Aftale Emne Emnet for aftalen Starttidspunkt Dato for starttidspunkt kan vælges via klik på kalenderen til højre for feltet. Klokkeslæt kan vælges via klik på uret til højre for kalenderen Sluttidspunkt Dato for sluttidspunkt kan vælges via klik på kalenderen til højre for feltet. Klokkeslæt kan vælges via klik på uret til højre for kalenderen Sted Lokation (sted) for aftalen Beskrivelse Kort beskrivelse af aftalen Interne kommentarer Egne, interne kommentarer for aftalen Kommentar Teksten for kommentaren Gem kommentar Klik på Gem kommentar for at gemme kommentaren Dato for kommentar Dato og klokkeslæt for indtastning af kommentaren Slet Ved klik på Slet slettes kommentaren Vælg projekt Projekt Navnet på det valgte projekt Vælg Klik på Vælg og følgende vindue åbner sig:

14 Det er nu muligt at bladre gennem Organisationsplanen og vælge det ønskede projekt Fortryd Ved klik på Fortryd slettes projektnavnet fra feltet Vælg deltagere Klik på Tilføj interne/eksterne deltagere og følgende vindue åbner sig: Det er nu muligt at bladre gennem listen over oprettede brugere og via flueben til venstre for brugernes navn vælge den eller de ønskede deltagere Klik på Tilføj kandidater og følgende vindue åbner sig:

15 Det er nu muligt at bladre gennem listen over kandidater til det valgte projekt og via flueben til venstre for kandidatens brugernavn vælge den eller de ønskede kandidater Deltager Navnet på den/de valgte deltager(e) Type Type af deltagere Intern bruger Ekstern bruger Kandidat Status Invitation ej afsendt Invitationen er endnu ikke afsendt til deltageren Invitation afsendt Invitationen er afsendt til deltageren Accepteret Invitationen er accepteret af deltageren Afslået Invitationen er afslået af deltageren Send -invitation Markér via flueben den eller de deltager(e), som der ønskes sendt en -invitation til og klik herefter på Send -invitation Det er muligt at ændre -skabelonen, før denne afsendes til modtagerne Drop invitationer Ved klik på Drop invitationer afsendes invitationen ikke Send invitationer Ved klik på Send invitationer afsendes -skabelonen til den/de valgte deltager(e) Send SMS-invitation Markér via flueben den eller de deltager(e), som der ønskes sendt en SMS-invitation til og klik herefter på Send SMS-invitation

16 Det er muligt at ændre SMS-skabelonen, før denne afsendes til modtagerne Drop invitationer Ved klik på Drop invitationer afsendes invitationen ikke Send invitationer Ved klik på Send invitationer afsendes SMS-skabelonen til den/de valgte deltager(e) Slet deltagere fra listen Markér via flueben den eller de deltager(e), som ønskes fjernet fra listen over valgte deltager og klik herefter på Slet deltagere fr a listen Vælg SMS-påmindelse (ej standardfunktionalitet) Det er muligt automatisk at udsende en SMS-påmindelse til de valgte deltagere i kalenderaftalen. Væg i dropdown- listen, hvor lang tid før kalenderaftalen SMS'en skal udsendes Yderligere valg Send -invitation Ved markering sendes en til hver valgt deltager. Se også under Status ovenfor Vælg type af offentliggørelse Bestemmer hvorledes modtagerens kalender skal behandle aftalen: Privat Projekt Offentlig Eksportér kalenderaftalen Eksportér kalenderaftalen til eget kalendersystem Ved klik på kalenderikonet til højre, kan aftalen eksporteres til alle kalendersystemer, som understøtter ical-standarden, f.eks. MS Outlook og Lotus Notes. Udseendet af det vindue, som åbner sig, vil afhænge af, hvilket kalendersystem, du anvender. Det samme gør sig gældende, hvad angår den funktionalitet, som vil være til rådighed Gem Ved klik på Gem gemmes aftalen i kalenderen Mail-skabeloner Send til valgte kandidater. Klik på Send til venstre for den -skabelon, som du ønsker at sende til kandidaten(erne) og følgende vindue åbner sig: Emne Ved klik på Redigér kan teksten i emnefeltet redigeres -indhold Ved klik på Redigér kan indholdet af en redigeres Fastsæt for senere afsendelse Ved klik på Fastsæt for senere afsendelse vises et kalenderikon og et urikon Dato Klik på kalenderikonet og vælg den dato, e- mail-skabelonen ønskes afsendt på

17 Tidspunkt Klik på urikonet og vælg det tidspunkt, e- mail-skabelonen ønskes afsendt på Fastsæt tidspunkt Klik på Fastsæt Tidspunkt og - skabelonen blive afsendt på den valgte dato og det valgte klokkeslæt. Den/de valgte kandidat(er) vil blive markeret med et urikon på Kandidatlisten Annullér Ved klik på Annullér afsendes -skabelonen ikke til kandidaten og Kandidatlisten åbner sig igen Send Ved klik på Send afsendes -skabelonen. Hvis der er valg Fastsæt for senere afsendelse, vil -skabelonen blive afsendt på den valgte dato og det valgte klokkeslæt SMS-skabeloner (ikke standardfunktionalitet) Send SMS til valgte kandidater Klik på Send til venstre for den SMS-skabelon, som du ønsker at sende til kandidaten(erne) og følgende vindue åbner sig: SMS-indhold Ved klik på Redigér kan indholdet af SMS'en redigeres Fastsæt for senere afsendelse Ved klik på Fastsæt for senere afsendelse vises et kalenderikon og et urikon Dato Klik på kalenderikonet og vælg den dato, SMS-skabelonen ønskes afsendt på Tidspunkt Klik på urikonet og vælg det tidspunkt, SMS-skabelonen ønskes afsendt på Fastsæt tidspunkt Klik på Fastsæt Tidspunkt og SMS- skabelonen blive afsendt på den valgte dato og det valgte klokkeslæt. Den/de valgte kandidat(er) vil blive markeret med et urikon på Kandidatlisten Annullér Ved klik på Annullér afsendes SMS-skabelonen ikke til kandidaten og Kandidatlisten åbner sig igen Send Ved klik på Send afsendes SMS-skabelonen. Hvis der er valg Fastsæt for senere afsendelse, vil SMS-skabelonen blive afsendt på den valgte dato og det valgte klokkeslæt Ændre status på valgte kandidater Vælg den ønskede status i dropdown-listen til højre for feltet og klik herefter på OK Den/de valgte kandidat(er) har nu fået tildelt den valgte status Ændre rangering på valgte kandidater Vælg den ønskede rangering i dropdown-listen til højre for feltet og klik herefter på OK Den/de valgte kandidat(er) har nu fået tildelt den valgte rangering

16.7 Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner

16.7 Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner 16.7 Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner - Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner Følgende e-mail-skabeloner er systemskabeloner og må derfor ikke slettes! Indholdet

Læs mere

10.16 Menuen Administration - Kommunikation

10.16 Menuen Administration - Kommunikation 10.16 Menuen Administration - Kommunikation - Kommunikation Klik på Kommunikation og følgende side åbner sig: Oversigtsbillede Afdeling Her vises, hvilken afdeling i Vælg projekt Organisationsplanen, som

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Emini PeopleTrust. Kandidatweb

Emini PeopleTrust. Kandidatweb Emini PeopleTrust Kandidatweb Indholdsfortegnelse 1. Kandidatweb... 3 1.1. Kalender... 4 1.2. Mine opgaver... 6 1.3. Åbne opgaver... 7 1.4. Timesedler... 8 1.5. Lønsedler... 9 1.6. Breve/mail... 10 1.7.

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager.

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager. TALENT SOLUTIONS Talent Recruiter +45 72 44 06 44 www.hr-manager.dk info@hr-manager.dk Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer HR Manager Talent Solutions Nørregade 26, 2. sal 1165 København K

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

BRUGERMANUAL TIL N-PDF

BRUGERMANUAL TIL N-PDF BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2016-01-13 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK Vejledersamtaler mellem hovedvejleder og yngre læge ved brug af RMUK Evalueringssamtaler mellem vejleder og Yngre læge ved brug af RMUK Hospitalsenheden Vest Staben - HR Bemærkninger: Systemet er udarbejdet

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Bruger Manual. Version: 3.03. Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001

Bruger Manual. Version: 3.03. Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001 Bruger Manual Version: 3.03 Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001 Mail: info@add-on.com Internet: www.add-on.com Ingen dele af denne publikation

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Ret mine data... 3 3.2 Tilbudsgivere... 4

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [User] i denne SMS database. Åbn database 3 Oversigten: Mine SMS 4 Opret SMS 5 Oversigten:

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK Vejledersamtaler mellem hovedvejleder og yngre læge ved brug af RMUK Evalueringssamtaler mellem vejleder og Yngre læge ved brug af RMUK Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig videreuddannelse Bemærkninger:

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Brugermanual DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Side 2 Indholdsfortegnelse Introduktion og adgang side 4 Ret kluboplysninger Redigering af klubdata side 6 Redigering af formandsoplysninger side 7

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugermanual til rekrutteringssystemet Emply

Brugermanual til rekrutteringssystemet Emply Brugermanual til rekrutteringssystemet Emply INDHOLDSFORTEGNELSE OPRETTELSE AF BRUGERTYPER... 3 LOG PÅ EMPLY... 4 GLEMT ADGANGSKODE... 4 STILLINGSOVERSIGT... 5 OPRET STILLING... 6 DELTAGERE (OPRET ANSÆTTELSESUDVALG)...

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere