Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion"

Transkript

1 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion af koncerndirektør Jens Bach Mortensen, Vest-Wood A/S og partner Jørgen Nørmølle, 4IMPROVE Resume Vækstmål I denne artikel illustreres betydningen af at have en stærk forankret forretningsmodel som fælles referenceramme og dermed omdrejningspunkt for at træffe konsistente valg. Der diskuteres, hvorledes Vest-Wood gennem konceptuel afklaring og kommunikation har skabt en klar og forståelig beskrivelse af ambitionerne for virksomhedens struktur og fortsatte udvikling og dermed fælles basis for implementering af den besluttede strategi. Vi vil være nr. 1 i Europa ; det er den erklærede målsætning for den Løgstør-baserede dørkoncern, Vest-Wood A/S, der med sine medarbejdere og en omsætning på 3,5 mia.dkk er Skandinaviens førende dørproducent af indvendige og udvendige døre i træ. Trods kraftige vækstrater med mere end en fordobling af såvel omsætning som medarbejderantal over de seneste tre regnskabsår er det lykkedes at holde overskudsgraden på 10-12%. Konceptuel kommunikation En vigtig hjørnepille for fortsat kontrolleret vækst er en sammenhængende, procesorienteret forretningsmodel. Vest- Wood-modellen udtrykker de idealprincipper, som koncernen skal struktureres op i forhold til. Modellen understøttes af en ledelsesstruktur, hvor tiltag effektivt kan iværksættes, gennemføres og følges op bredt i organisationen. Der er lagt stor vægt på at kommunikere forretningsmodellen, så medarbejderne forstår forsyningskæden og de struk- 1/Marts 2005 Logistikledelse 1

2 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for turelle elementers indbyrdes relationer. I en 20-siders folder er forretningsmodellen beskrevet på et let forståeligt sprog og understøttet af grafiske illustrationer. Efter oversættelse til seks forskellige sprog er folderen præsenteret for og udleveret til samtlige medarbejdere i koncernen. Figur 1. Vest-Wood s forretningsmodel er beskrevet i en 20 siders folder, som er trykt på 6 sprog og udleveret til samtlige medarbejdere. Fælles reference Fælles indsats I forretningsmodellen har koncernen skabt en stærk fælles referenceramme for hele forsyningskæden fra leverandør til slutkunde som trods store geografiske afstande, forskellige markedspositioner landene indbyrdes imellem, forskellige produktvarianter etc. giver plads til medarbejdernes lokale engagement og initiativ i de decentrale enheder. Forretningsmodellen skaber en række fællestræk, som giver mening i at iværksætte nye fælles tiltag i koncernen. Baseret på forretningsmodellen kan der effektivt gennemføres fælles programmer på koncernplan. Som kaskader med høj grad af lokal involvering breder tiltagene sig ud i alle koncernens hjørner og giver således i løbet af kort tid en stor samlet effekt. Forretningsmodellen er dermed et meget væsentligt element i effektiv forandringsledelse. 1. Indledning Forretningsmodel Selv i en vel indarbejdet koncernledelse er der stor værdi i at præcisere de fundamentale koncepter og begreber, der anvendes i virksomheden, til at understøtte og fokusere den formulerede strategi. Sammenhængen mellem de primære 2 Logistikledelse 1/Marts 2005

3 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for processer, informationer og organisationsenheder beskrives samlet i virksomhedens forretningsmodel. Strategisk forandringsproces Et tydeligt formuleret fælles og sammenhængende verdensbillede i form af en defineret forretningsmodel er en værdifuld støtte i såvel de overordnede og komplekse beslutningsprocesser under implementering af den overordnede strategi som i de daglige lokale initiativer og justeringer. Også i forbindelse med virksomhedsopkøb kan forberedelserne til integration af forretningsenheder hjælpes på vej ved at diskutere en tilkommende enheds struktur og plads i koncernen i forhold til forretningsmodellen. Forretningsmodellens rolle Forretningsmodellen skaber en fælles referenceramme og et overblik. Forretningsmodellen sætter fokus på de processer og ydelser, som forretningen er baseret på. Forretningsmodellen giver mulighed for på konceptuelt niveau at fastlægge den fremtidige struktur og funktion. Forretningsmodellen er det styrende bindeled mellem strategi og virkelighed og skal selvfølgelig revideres, hvis strategien ændres. Forretningsmodellen skal dermed understøtte den udvikling og forandringsproces, som Vest-Woods besluttede strategi definerer på bl.a. følgende områder: Fra: Nordisk nr. 1 Bred betjening af kunderne pr. geografisk marked Lokale virksomheder med egne styrker og svagheder Kompetence på lokale enheder og områder Produktorienteret, hvor kunden kan købe det, som vi kan producere Til: Europæisk nr. 1 Fokusering på markedernes og kundernes reelle behov En stor international organisation med lokalt fokus Kompetence både centralt og lokalt vi deles om viden Markedsorienteret, hvor vi opfylder kundens reelle behov med vore produkter og ydelser Dokumentation af forretningsmodel Behovet for at dokumentere forretningsmodellen blev erkendt kort tid efter det hidtidige klimaks i Vest-Woods væksthistorie, nemlig efter overtagelsen af den mest betydende konkurrent på det tyske marked. Med ét slag var virksomhedens størrelse øget med næsten 50%, og de 1100 nye kollegaer skulle indsluses i organisationen samtidigt 1/Marts 2005 Logistikledelse 3

4 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for med at det nye fodfæste på det største eksportmarked, Tyskland hurtigst muligt skulle udnyttes. For at skabe større klarhed over og bredere forståelse af sammenhængen i koncernens strukturelementer og udviklingsplaner skulle forretningsmodellen dokumenteres. Overordnet koordinering kræver integreret it Som led i at bringe fusionen på plads var Axapta blevet valgt som koncernens fælles it-platform til afløsning af en stor mængde lokale systemer, idet stort set hvert salgs- og produktionsenhed hidtil havde haft sit eget enkeltstående it-system. En effektiv overordnet koordinering af aktiviteterne fordrer en effektiv informationsbehandling. Også dette aspekt var med til at skabe erkendelsen af behovet for en dokumenteret forretningsmodel. Forretningsmodellen skulle være udgangspunkt for at formulere funktionelle itkrav. Vest-Woods forretningsmodel skulle altså overordnet set lægges til grund for den fortsatte organisatoriske og forretningsmæssige udvikling, konkret sikre realisering af synergier fra virksomhedsopkøb og fusioner, og teknisk eksempelvis sikre at kravene til den nye it-platform blev stillet i fremtidens og ikke i fortidens lys. Hurtigtarbejdende gruppe En hurtigt arbejdende gruppe blev nedsat bestående af syv ledelsesrepræsentanter fra de respektive funktioner i koncernen (koncerndirektør med ansvar for forretningsudvikling, markedschef, forretningsudviklingschef, SCM-manager, koncern it-chef og to it/erp-konsulenter) samt to eksterne konsulenter. Den relative overvægt fra it/erp-siden var en følge af, at erkendelsesprocessen var så tæt forbundet med forberedelserne til underskrift af it-kontrakten. Den reelle målgruppe for arbejdet med forretningsmodellen var i realiteten langt bredere. 2. Introduktion til Vest-Wood Door business is core business Vest-Wood har gennem sin historik dokumenteret evnen til at indsluse såvel produktions- som salgsenheder, idet hver enhed har fået tildelt sin egen præcise rolle at spille i koncernen. Mange virksomheder er tilkøbt i firmaets unge historie, og aktiviteter uden for core business er systematisk skilt fra igen. Frem til børsintroduktionen i 1993 var koncernen familiejet og -drevet. 4 Logistikledelse 1/Marts 2005

5 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 25 års vækst og opkøb 1981 Løgstør Møbel Design Aps stiftes (fyrretræsprodukter) 1984 Begynder at producere fyldingsdøre Vest-Wood A/S stiftes 1990 Stratego A/S overtages (opbevaringsmøbler i fyrretræ) 1991 V.P. Wood Production A/S overtages. Produktion af limtræsplader 1991 Vest-Wood etableres som holdingselskab Vest-Wood A/S børsnoteres 1995 Kilsgaard Døre overtages (indvendige fyldingsdøre og karme) Svedplan-Gruppen AB overtages, incl. Savværk i Estland. Omfatter produktion af saml-selv plademøbler 1998 Dørdivisionen i Wirebo Oy overtages (indvendige fyldingsdøre og karme) 1998 Hammerum Døren A/S og Jutlandia Døre A/S overtages (glatte indvendige døre i træ) 1998 Indskyder møbelaktiviteter i Licentia Group A/S (produktion af fyrretræsmøbler) 2000 Swedoor Holding AB overtages koncernens største konkurrent på det nordiske marked (fyldingsdøre, glatte inderdøre samt yderdøre) 2000 møbelaktiviteter sælges og Vest-Wood bliver en ren dørproducent Aksel Michelsens Eftf. A/S overtages (engrossalg på det tyske marked) 2002 Vest-Wood afnoteres fra Københavns Fondsbørs og overtages af en gruppe af finansielle investorer 2002 Pfleiderer AG s døraktiviteter med 1100 medarbejdere overtages. Pfleiderer er Tysklands største dørproducent. Produktionen foregår på tre moderne fabrikker i Tyskland og Ungarn 2005 Dana s døraktiviteter med 500 medarbejdere overtages. Dana er Østrigs største og førende dørproducent med speciale i projekt-produktion og blandt de teknologisk førende i verden Produktions-struktur For at få det optimale udbytte af den voksende produktionskapacitet med ind til videre 14 produktionsenheder satses i høj grad på de stordriftsfordele, der er at hente ved volumenproduktion på produkt-specialiserede fabrikker. Døre på specialmål eller i specielle materialer fremstilles der i mod på fabrikker indrettet til fleksibel kundespecifik produktion med kort leveringstid. 1/Marts 2005 Logistikledelse 5

6 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Vækststrategi rettet mod Europa I foråret 2002 blev formuleret en ambitiøs vækststrategi, som ud over organisk vækst ville indebære adskillige opkøb af virksomheder i dørbranchen. Vest-Wood blev afnoteret fra fondsbørsen, og med et par ventureselskaber i ryggen, skulle der sættes yderligere turbo på væksten. Vest-Wood er i dag førende i Skandinavien. Vækstambitionerne er således primært rettet imod det øvrige Europa, og vækststrategien indeholder ambitioner om såvel organisk som akkvisitiv vækst. Salgskanaler Efter en grundig markedsanalyse på alle markeder i efteråret 2002 blev afsætning og distribution målrettet efter tre væsentligste afsætningskanaler: Do it yourself : Byggemarkeder og andre detailled, der typisk kun forhandler en begrænset række standardvarer rettet mod private forbrugere (ex. Silvan, Bauhaus, Centerbyg, Jem & Fix, Bilka) Merchant : Forhandlere/Tømmerhandler, der med højt serviceniveau betjener såvel private som erhvervskunder (ex. Superbyg, Brdr. Bendtsen, Kibæk Trælast) Construction : Projektmarkedet/Byggefirmaer samt producenter af præfabrikerede huse og vægelementer. Har oftest specielle krav pr. projekt og der leveres direkte til byggepladsen (ex. NCC, Skanska, Danhaus, Eurodan) Salgskoncepter Salgsindsatsen er følgelig rettet ind og optimeret iht. kanalerne, hvilket bl.a. giver mulighed for at de enkelte medarbejdere i salgsorganisationen bedre kan udnytte deres respektive evner og forfølge deres respektive mål. Der er stor forskel på at indgå i uddybende teknisk rådgivning i tilknytning til projektsalg og til at udføre generel markedsføring og support til byggemarkeder, ex. ved opstilling af udstillingsdøre. 3. Udvikling af Vest-Woods forretningsmodel Formål Metode Idéen bag udviklingsforløbet var ikke at udvikle en ny forretningsstrategi, men at udvikle en forståelig og kommunikerbar beskrivelse af den eksisterende forretningsmodel for at udbrede en fælles opfattelse heraf. I form af en tretrins raket blev først de personlige visioner og opfattelser blandt arbejdsgruppens deltagere fremlagt til 6 Logistikledelse 1/Marts 2005

7 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for indbyrdes diskussion. Så skulle en fælles forståelse etableres baseret på et sammenskrevet oplæg. Og endeligt skulle beskrivelsen af forretningsmodellen færdiggøres i sprogbrug og termer, som var let tilgængelig og let forståelig for alle koncernens medarbejdere. Allerede under de individuelle præsentationer af visioner blev der afdækket en række forskelle i opfattelsen af, hver der gemte sig bag de begreber og delkoncepter, som blev fremlagt af deltagerne. Eksempelvis var der ikke en fælles opfattelse af, hvorvidt der var forskel på leveringstid og produktionstid. Og som én sagde, så var der en behagelig stor frihedsgrad i at koncepterne netop ikke var frosset fast og dokumenterede for så kunne de altid bøjes, så de passede til situationen. Figur 2. Folderen med beskrivelsen af Vest-Woods forretningsmodel blev udviklet over tre workshops med mellemliggende afklarings- og skrivearbejde. Seminar 1. VISION OG FORSTÅELSE 2. FÆLLES FORSTÅELSE 3. FÆRDIGGØRELSE INPUT Visioner for koncepter til fremlæggelse *) Evt. skriftligt matr. vedr. hovedtemaer Folder revision 1 Indhold Dybde Bredde Sammenskrivning Folder revision 2 format / layout med videre INDHOLD 1. Workshop pr. hovedtema: præsentation af vision diskussion illustration / opsamling 2. Forventninger til folder målgruppe omfang Gennemgang af oplæg Workshops for at gå et spadestik dybere (hvad er /kan blive konsekvenserne vil vi tage dem?) Gennemgang af oplæg Afstemning af indhold Justeringer Korrektion Endelig godkendelse RESULTAT- KRAV 1. Klar til skrivning af folder revision 1 2. fælles billede af VWmodellen 3. væsentlige konsekvenser vurderet 4. Folder klar, småjusteringer og efterfølgende tryk Tegning af forretningsmodellen Konsulenterne oversatte efterfølgende disse indlæg til en forenklet men sammenhængende illustration af forretningsmodellen med henblik på, at den skulle være let forståelig. Det var allerede på den første workshop besluttet, at beskrivelsen af koncernens principielle virke skulle være så let tilgængelig, at den kunne forklares til Marie ved den enkelte maskine i produktionen. 1/Marts 2005 Logistikledelse 7

8 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Detailafklaringer Enighed i koncernledergruppen Informationsfolder I løbet af kun tre uger nåede arbejdsgruppen frem til en afstemt og gennemarbejdet beskrivelse af forretningsmodellen (se næste side), hvor der samtidigt var detailafklaret og præciseret en lang række forretningsmæssige, ansvarsmæssige og begrebsmæssige forhold. Processen forløb meget målrettet og effektiv, idet der fra start var defineret, at resultatet skulle ligge klart til tryk inden der var gået en måned. Inden frigivelse af forretningsmodellen til tryk, præsenterede projektgruppen arbejdet for den samlede koncernledelse. Her affødte de informationsmættede illustrationer uddybende diskussioner omkring mål og midler i koncernen. Resultatet var en konkretiseret og konfirmeret virksomhedsstrategi, som havde en forståelse og opbakning hos hver enkelt i ledergruppen, der lå langt ud over, hvad der tidligere havde været set. Man havde nu en kommunikerbar forretningsmodel, hvor der var klippefast forankring i koncernledergruppen, og dette er et særdeles stærkt udgangspunkt for at kommunikere og implementere en strategi. Resultatet blev en 20-siders folder med illustrationer og forklaringer af forretningsmodellen og dens bestanddele. Uagtet at koncernsproget er engelsk, er folderen oversat og udgivet på seks sprog (dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk og estisk), så den kan læses af alle medarbejdere uanset sproglige kompetencer. Den lokale ledelse har efterfølgende informeret sine medarbejdere og folderen er uddelt til alle. 4. Vest-Woods forretningsmodel Procesorientering Kernen i beskrivelsen af forretningsmodellen er en procesorienteret beskrivelse af sammenhængen mellem koncernens respektive funktioner, incl. leverandører, distributionskanaler og slutkunder. Modellen er vist i nedenstående figur. Varernes fysiske flow illustreres af pilene, og det ses f.eks. at standardproduktionen fungerer som underleverandør til specialproduktionen, og at terminalerne forsyner distributionscentrene med standard-færdigvarer, hvorfra de kan indgå i projektleverancer. 8 Logistikledelse 1/Marts 2005

9 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 3. West-Woods forretningsmodel er procesorienteret. Ud over at præcisere de enkelte elementers drifts- og udviklingsopgaver, definerer folderen en række centrale forhold omkring produkter og prissætning, målstyring ud fra profitcentertanken, overordnet styring af produktionskapaciteten, med flere. Endelig indrammes i folderen en række væsentlige aktiviteter, som hver enhed fremadrettet skal arbejde på, for at understøtte implementeringen af strategien. Ex. reduktion af leveringstid, etablering af kapacitetsmæssigt overlap enhederne imellem, forøgelse af medarbejdernes fleksibilitet etc. De væsentligste områder fra folderen præsenteres i det følgende. 5. Produktstrategi Produktstrategi og branding Vest-Wood tilbyder et stort, men dog afgrænset sortiment. Koncernen råder over en række brands, som er stærkt indarbejdede i de respektive markeder. På det danske marked kendes f.eks. SWEDOOR-JUTLANDIA og SWEDOOR- KILSGAARD. Som følge af akkvisitionerne er opstået en række produktmæssige overdækninger og sågar indbyrdes konkurrence enkelte brands imellem. Nogle brands er blevet udbudt konkurrerende via flere afsætningskanaler til forskellig pris. 1/Marts 2005 Logistikledelse 9

10 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 4. Vest-Wood s produktprogram er velafgrænset og fokuseret, idet der afstås fra såvel de helt håndværksmæssige high-end produkter som fra de allerbilligste lavkvalitets døre. Desuden er der med respekt for den beherskede produktionsteknologi afgrænset fra visse dørtyper. Behovet for en større målrettethed i forhold til de respektive kanaler har resulteret i, at hver kanal i fremtiden eksklusivt formidler salg af udvalgte brands. Den produktmæssige differentiering mellem de respektive brands vil ligeledes blive øget. Enkelte brands er under en planmæssig udfasning for at fokusere styrken i markedet. Produkterne er inddelt i fem varetyper for sikring af ensartet og effektiv håndtering og korrekt pris. Figur 5. Vest-Woods produkter blev inddelt i fem typer med stigende individualitet og faldende standardisering. 10 Logistikledelse 1/Marts 2005

11 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 6. Salgspriser Også ved fastlæggelsen af salgspriser er der tilstræbt forenkling og gennemskuelighed. Alle costpriser baseres på valide, løbende efterkalkulationssystemer, som har til hensigt at henføre alle omkostninger til de konkrete produkter og serviceydelser. Denne prissætning ønskes også videreført i prissætning på markederne, men her er det naturligvis også nødvendigt at forholde sig til de aktuelle markedspriser. For i højere grad at kunne bruge prisen som en reel konkurrenceparameter er det endvidere hensigten i fremtiden at kunne understøtte kunderne med egentlige kalkulationsværktøjer, således kunderne er i stand til i at have det prismæssige aspekt med ved rådgivning af kunderne. Figur 6. De forskellige produkttyper og afsætningskanaler har forskellig værdikæder og dermed forskellige cost-strukturer. Cost-strukturen for de forskellige produkttyper er væsentligt forskelligt sammensat, og langt hen ad vejen defineret af typens værdikæde. Standardvarerne produceres i store serier, transporteres så vidt muligt som full load og sælges med mindst mulige administrativt tidsforbrug. Specialvarerne kræver en stor rådgivnings- og kalkulationsindsasts, produktionen er direkte til kundeordre, og transporten er direkte til den konkrete byggeplads. Hvor det er muligt, dækkes projektleverancer med standardprodukter fra lager. 7. Profit-centre Under den enkle forretningsmodel gemmer sig et mere kompliceret fysisk setup, hvor de ind til videre 13 europæiske fabrikker leverer halvfabrikata til hinanden indbyrdes og færdige varer til de lokale terminaler på kryds og tværs. 1/Marts 2005 Logistikledelse 11

12 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Varer solgt på ét marked er fremstillet på mange specialiserede fabrikker i forskellige lande indenfor koncernen. Det konstante fokus på at vedligeholde og udvikle kosteffektiviteten i alle led sikres bla. gennem økonomisk målstyring baseret på en grundlæggende intern afregning. Hovedprincippet er, at ud fra brutto-salgsprisen overfor slut-kunden tildeles hvert led en fast procentdel af salgsprisen. Ud af funktionens indtægt (salgsafregningspris x styk) skal funktionens omkostninger afholdes. Hver funktion har således til opgave at sikre et positivt resultat. Princippet er illustreret i nedenstående figur. Figur 7. Fastlagte procentsatser af produkternes salgspris udgør indtægtssiden i profitcenter-tankegangen. Her ud fra skal funktionernes omkostninger afholdes og nulresultatbudgettet skal overholdes. Ud over at metoden er vækstorienteret, har den bl.a. den fordel, at den vedvarende placerer ansvaret for driftsmæssige tilpasninger på funktionernes respektive ledelser. 8. Samhandelsaftaler Kædens led Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Ud fra denne filosofi er der givet stor opmærksomhed til grænsefladen mellem de enkelte led i kæden både i forhold til eksterne partnere (kunder og leverandører) men også mellem de enkelte funktioner og profitcentre internt i koncernen: Mellem Kunde og Salg Mellem Salg og Terminal Mellem Terminal og Produktion Mellem Produktionsenheder, som er interne underleverandører 12 Logistikledelse 1/Marts 2005

13 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Mellem produktionsenheder og eksterne leverandører (kontrakter indgås på koncernens vegne af centralt indkøb, mens disponering foretages lokalt) Samhandelsaftale Der træffes helt klare gensidige aftaler for, hvilke forventninger man kan stille til hinanden, For hvert internt kunde-leverandør-forhold indgås en skriftlig kontrakt med fastholdelse af alle relevante forhold, en såkaldt samhandelsaftale. Heri er for hvert enkelt produkt /ydelse (eller gruppe af produkter) aftalt kvalitetskrav, reaktionstider, bestillingsmængder, priser etc. Samhandelsaftalens indhold afspejles direkte i de KPI er, der efterfølgende måles på konkret. De gensidige forventninger upstream udgør således samtidig de respektive enheders forudsætninger for at give sit bidrag til effektiv forsyning af markedet. Strukturen i samhandelsaftalerne er under revidering, således at kundernes krav skal kunne følges upstream i værdikæden. I den nye overskuelige struktur fremstår herefter klart, hvilke krav, som er tilført internt i organisationen og hvilke er de fundamentale eksterne markedskrav. 9. Ordreforløb Som eksempel på et fundamentalt forhold, hvor fokus på kundens oplevelse er blevet styrket gennem arbejdet med forretningsmodellen, kan nævnes lead time. Historisk set har der været meget fokus på den interne del af leveringstiden benævnt T-tid. T-tiden udtrykker tiden fra at produktionsgrundlaget er endeligt frosset og til at varerne skal stå klar til afsendelse på rampen i terminalen. Dette er altså en parameter, hvor dagsordenen har været sat internt af salget i forhold til produktionen (for at sikre kosteffektiviteten) og hvor kundens oplevelse måske har haft mindre fokus, idet den administrative sagsbehandlingstid og transporttiden ikke har været indeholdt. 1/Marts 2005 Logistikledelse 13

14 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 8. Vest-Wood har tidligere styret meget på varernes rene interne produktionstid (Ttid), men har nu også stærkt fokus på leveringstiden, som den opfattes af kunden. T-tiden er fortsat et vigtigt element i samhandelsaftalen mellem terminal og produktion, men lige så vigtigt er det at se den samlede leveringstid med kundens øjne. Fokus på dette forhold afslørede en række potentielle forbedringer. 10. Overordnet koordinering Den overordnede koordinering af slagets gang i koncernen foretages på månedlige koordineringsmøder. Møderne, som har deltagelse af de lokale funktionsansvarlige, central SCM-ledelse samt repræsentanter fra koncernledelsen, har tre primære fokusområder: Master planning Product management Project management Det er i dette regi at fremtidens produktions- og lagerniveauer fastlægges pr. varekategori pr produktionsenhed alt sammen baseret på salgsfunktionernes aktuelle vurdering af forretningsmulighederne pr. marked. Det er efterfølgende produktionsenhedernes ansvar at tilpasse kapacitet og lagre iht. de besluttede niveauer samt sikre leveringsevne og kosteffektivitet. Det kan her kort nævnes, at den øgede fokusering på markedsinformationens værdi har resulteret i en betydeligt mere effektiv forecastproces. Informationsbehandlingstiden fra markedsvurdering til besluttet produktionsniveau er reduceret til tre dage hvor den tidligere typisk var på tre 14 Logistikledelse 1/Marts 2005

15 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for uger. Desuden er forecastkvaliteten øget til normalt at lægge på 95-98%. 11. Forandringsledelse årligt international lederkonference Forretningsmodel og forandringsledelse Ledersamling Temaer I forhold til den fortsatte udvikling af koncernen er forretningsmodellen et centralt bindeled mellem den formulerede strategi og besluttede indsatsområder på koncernplan. Forretningsmodellen kan hjælpe til med at sikre konsistens, afgrænsning og i det hele taget at skabe et fælles træk på hamlen. Men uanset hvor god beskrivelsen af forretningsmodellen er, kan man ikke regne med at den skaber de fornødne forandringer i sig selv. Forandringer skal drives ledelsesmæssigt. I Vest-Wood koordineres de overordnede tiltag bl.a. via de årlige ledersamlinger. Der har været en logisk og naturlig rækkefølge i temaerne programsat på de seneste års ledersamlinger, hvor Top-45-ledergruppen sætter hinanden stævne for at afstikke og fastholde kursen for fremtiden. Hvert år følges op på de igangværende programmer, og samtidigt er nye overordnede temaer blevet introduceret: 2002: strategi 2003: forretningsmodel 2004: master planning 2005: product management Resultatsikring Ikke alle virksomheder gør lige meget ud af at følge iværksatte tiltag til dørs, så de potentielle resultater realiseres og gevinsterne høstes. Men hos Vest-Wood vendes på de følgende års ledersamlinger tilbage til et iværksat tema for at sikre at alle faser gennemløbes fra initiering over konceptualisering og implementering til realisering af resultater. Desuden er naturligvis fulgt op løbende på rette niveau i ledelseshierarkiet. Dette kan måske virke banalt og selvfølgeligt for en resultatkrævende ledelse, men i alt for mange organisationer ser man desværre ikke denne konsekvens og systematik. Temaer iværksat de foregående år følges op med resultatrapportering overfor Top-45-gruppen fra de respektive ansvarlige. Succeser fremlægges til inspiration for den samlede ledergruppe. 1/Marts 2005 Logistikledelse 15

16 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Årets nye tema søsættes til implementering med grundig forklaring og sikring af forankring hos ledelsesgruppen. Typisk vil et mindre forum i forvejen have udarbejdet koncepter og modeller samt de indledende planer for det pågældende udviklingsområde. Der lægges dog stor vægt på, at de respektive ansvarlige får tid og lejlighed til at arbejde sig ind i problematikken, for herved at kunne forpligte sig helhjertet til resultatskabelsen i eget regi bl.a. ved selv at være med til at aftale målsætning. Nye fokusområder belyses og konceptualiseres på workshops i løbet af ledelseskonferencen, som forarbejde til senere implementering. Og endeligt kan initiering af kommende temaer belyses, ex. ved indspark fra eksterne foredragsholdere. Figur 9. Overordnede tiltag i Vest-Wood-koncernen iværksættes og følges op på årlige lederkonferencer. Ledelsesansvar Når et tiltag således er grundigt søsat, er det op til de respektive ansvarlige at skabe resultaterne. Opfølgningen undervejs foregår typisk på de lokale bestyrelsesmøder understøttet af det centralt drevne KPI-system og så med en afrundende rapportering på det følgende års ledelsessamling. Medarbejderinvolvering Ét er imidlertid igangsætning af og etablering af ledelsesmæssig commitment til nye tiltag. En anden udfordring ligger i at få alle involverede medarbejdere til at tage det ønskede ansvar for reelt at gennemføre forandringerne i praksis. Og det kan man ikke umiddelbart forvente, at med- 16 Logistikledelse 1/Marts 2005

17 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for arbejderne selv finder ud af eller at de sågar har den nødvendige kompetence. Her er kommunikationen af forretningsmodellen til samtlige medarbejdere et vigtigt bidrag, men det kan ikke stå alene. Kaskademodel Fælles proces Lokal tilpasning Involveringen af medarbejderne ned igennem organisationen foretages suggesivt niveau for niveau kaldet kaskademodellen. At tage ejerskab for forandringer bredt i organisationen kræver, at man for hvert trin har den fornødne tid til at arbejde sig ind i problemstillingen. Der skal en organisatorisk læringsproces samt en personlig involvering til for at skabe det drive, der er nødvendigt for reelt at ændre på forholdene. Den effektive implementering af forandringer etableres gennem en fælles proces mellem ledere og medarbejdere, hvor mål og midler i fællesskab masseres frem til en stabil forankring. Der kan være behov for kompetenceudvikling, tilførsel af ressourcer eller løsning af konflikter, før de målsatte resultater kan leveres. Her har ledelsen en vigtig opgave at løse i forbindelse med gennemførelsen af de besluttede forandringer. Uden forankring er der risiko for at elastik-effekten stille og roligt trækker organisationen tilbage til sit oprindelige udgangspunkt. Endelig skal internationale virksomheder respektere lokale forskelle og kulturer. Graden af information, medarbejderinvolvering og sågar ambitionsniveau skal besluttes individuelt for den respektive enhed. 12. Basis for videre koncernmæssige tiltag ex. Masterplanning Den indførte forretningsmodel danner som fælles og sammenhængende reference i alle koncernens enheder et stærkt udgangspunkt for effektiv gennemførelse af de videre udviklingstiltag i koncernen. I forlængelse af implementeringen af forretningsmodellen, er de næste tværorganisatoriske projekter søsat og nu under implementering. Den gyldne måltrekant Under det overordnede tema Masterplanning skal forsyningskæderne samtidigt forbedre performance på tre primære væsentlige områder, den gyldne måltrekant : Kosteffektivitet Leveringspræcision 1/Marts 2005 Logistikledelse 17

18 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Kapitalbinding i lagre Gennem kompetenceudvikling i organisationen, bedre styringsredskaber og ledelsesfokus på de pågældende KPI er skal de potentialer realiseres, som de lokale ledelser har forpligtet sig til i løbet af processen. Lagerreduktion: 120 mio.dkk Koncernen har gennem alle årene fokuseret meget på kosteffektivitet og leveringspræcision, så de mest iøjnefaldende resultater nås på den tredje parameter i den gyldne måltrekant. De lokale ledelser har påtaget sig ansvaret og lagt konkrete handlingsplaner for at lagrene reduceres med over 40 % i løbet af Set isoleret for den enkelte enhed i koncernen når de frigjorte beløb måske ikke astronomiske størrelser. Men på koncernplan summer kapitalfrigørelsen fra lagrene op i 120 mio.dkk, og så er beløbet pludseligt interessant i forhold til de fremadrettede investeringer i den videre vækst. Nye opkøb er konstant på koncernledelsens tegnebræt. Artiklen har haft til formål at give læseren inspiration og stof til eftertanke vedrørende forretningsudvikling. Under alle omstændigheder kan vi varmt anbefale anvendelse af konceptuel kommunikation i forbindelse med gennemførelse af forandringer. Interesserede er velkomne til at rekvirere et eksemplar af folderen Vest-Wood s Forretningsmodel Vi vil være nr. 1 i Europa ved henvendelse på: 13. Om forfatterne Jens Bach Mortensen er diplomingeniør, og har mere end 20 års erfaring fra træindustrien. Han varetager i dag funktionen som COO (Central Operating Officer) i Vest-Wood med ansvaret for 14 fabrikker og for nærværende 7 terminaler i ind- og udland (i daglig tale forsyningsmaskinen). Jens Bach Mortensen indgår endvidere i direktionen i Vest-Wood. Jørgen Nørmølle, konsulent og partner i 4IMPROVE, er civilingeniør i Virksomhedssystemer, HD i Informatik og Økonomistyring samt HD i Afsætning. Han arbejder med forandringsledelse og udvikling af danske produktionsvirksomheder og organisationer. Jørgen Nørmølle har været konsulent på Vest-Wood s forandringsprojekter bla. vedrørende Forretningsmodel og Masterplanning. Jørgen Nørmølle har 18 Logistikledelse 1/Marts 2005

19 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for ni års erfaring som drifts-, produktions- og logistikchef indenfor metal- og plast-industrien samt flere års international konsulenterfaring. 1/Marts 2005 Logistikledelse 19

20 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 20 Logistikledelse 1/Marts 2005

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Medlemstilbud vedrørende det tyske marked

Medlemstilbud vedrørende det tyske marked Medlemstilbud vedrørende det tyske marked Tyskland er et af de vigtigste nærmarkeder for Danmark. For en lang række brancher byder det tyske marked på store muligheder men også faldgruber. Hos NORDKRON

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Velkommen til Indkøb & Udbud

Velkommen til Indkøb & Udbud Velkommen til Indkøb & Udbud Indkøbscenteret i Aarhus Kommune Med fokus på: Contract Management Den politiske dagsorden 1 Bidrag til kommunens 2 Bidrag til den samlede omdømme økonomi Udbytte for borgerne

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

NOTAT. Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud

NOTAT. Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud NOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for at tiltrække 800 nye familier til kommunen. Her spiller dagtilbud

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Fra beslutning til pris Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Min præsentation Baggrunden for udvikling af årsrapporten Ambitioner for årsrapporteringen

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere