Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion"

Transkript

1 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion af koncerndirektør Jens Bach Mortensen, Vest-Wood A/S og partner Jørgen Nørmølle, 4IMPROVE Resume Vækstmål I denne artikel illustreres betydningen af at have en stærk forankret forretningsmodel som fælles referenceramme og dermed omdrejningspunkt for at træffe konsistente valg. Der diskuteres, hvorledes Vest-Wood gennem konceptuel afklaring og kommunikation har skabt en klar og forståelig beskrivelse af ambitionerne for virksomhedens struktur og fortsatte udvikling og dermed fælles basis for implementering af den besluttede strategi. Vi vil være nr. 1 i Europa ; det er den erklærede målsætning for den Løgstør-baserede dørkoncern, Vest-Wood A/S, der med sine medarbejdere og en omsætning på 3,5 mia.dkk er Skandinaviens førende dørproducent af indvendige og udvendige døre i træ. Trods kraftige vækstrater med mere end en fordobling af såvel omsætning som medarbejderantal over de seneste tre regnskabsår er det lykkedes at holde overskudsgraden på 10-12%. Konceptuel kommunikation En vigtig hjørnepille for fortsat kontrolleret vækst er en sammenhængende, procesorienteret forretningsmodel. Vest- Wood-modellen udtrykker de idealprincipper, som koncernen skal struktureres op i forhold til. Modellen understøttes af en ledelsesstruktur, hvor tiltag effektivt kan iværksættes, gennemføres og følges op bredt i organisationen. Der er lagt stor vægt på at kommunikere forretningsmodellen, så medarbejderne forstår forsyningskæden og de struk- 1/Marts 2005 Logistikledelse 1

2 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for turelle elementers indbyrdes relationer. I en 20-siders folder er forretningsmodellen beskrevet på et let forståeligt sprog og understøttet af grafiske illustrationer. Efter oversættelse til seks forskellige sprog er folderen præsenteret for og udleveret til samtlige medarbejdere i koncernen. Figur 1. Vest-Wood s forretningsmodel er beskrevet i en 20 siders folder, som er trykt på 6 sprog og udleveret til samtlige medarbejdere. Fælles reference Fælles indsats I forretningsmodellen har koncernen skabt en stærk fælles referenceramme for hele forsyningskæden fra leverandør til slutkunde som trods store geografiske afstande, forskellige markedspositioner landene indbyrdes imellem, forskellige produktvarianter etc. giver plads til medarbejdernes lokale engagement og initiativ i de decentrale enheder. Forretningsmodellen skaber en række fællestræk, som giver mening i at iværksætte nye fælles tiltag i koncernen. Baseret på forretningsmodellen kan der effektivt gennemføres fælles programmer på koncernplan. Som kaskader med høj grad af lokal involvering breder tiltagene sig ud i alle koncernens hjørner og giver således i løbet af kort tid en stor samlet effekt. Forretningsmodellen er dermed et meget væsentligt element i effektiv forandringsledelse. 1. Indledning Forretningsmodel Selv i en vel indarbejdet koncernledelse er der stor værdi i at præcisere de fundamentale koncepter og begreber, der anvendes i virksomheden, til at understøtte og fokusere den formulerede strategi. Sammenhængen mellem de primære 2 Logistikledelse 1/Marts 2005

3 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for processer, informationer og organisationsenheder beskrives samlet i virksomhedens forretningsmodel. Strategisk forandringsproces Et tydeligt formuleret fælles og sammenhængende verdensbillede i form af en defineret forretningsmodel er en værdifuld støtte i såvel de overordnede og komplekse beslutningsprocesser under implementering af den overordnede strategi som i de daglige lokale initiativer og justeringer. Også i forbindelse med virksomhedsopkøb kan forberedelserne til integration af forretningsenheder hjælpes på vej ved at diskutere en tilkommende enheds struktur og plads i koncernen i forhold til forretningsmodellen. Forretningsmodellens rolle Forretningsmodellen skaber en fælles referenceramme og et overblik. Forretningsmodellen sætter fokus på de processer og ydelser, som forretningen er baseret på. Forretningsmodellen giver mulighed for på konceptuelt niveau at fastlægge den fremtidige struktur og funktion. Forretningsmodellen er det styrende bindeled mellem strategi og virkelighed og skal selvfølgelig revideres, hvis strategien ændres. Forretningsmodellen skal dermed understøtte den udvikling og forandringsproces, som Vest-Woods besluttede strategi definerer på bl.a. følgende områder: Fra: Nordisk nr. 1 Bred betjening af kunderne pr. geografisk marked Lokale virksomheder med egne styrker og svagheder Kompetence på lokale enheder og områder Produktorienteret, hvor kunden kan købe det, som vi kan producere Til: Europæisk nr. 1 Fokusering på markedernes og kundernes reelle behov En stor international organisation med lokalt fokus Kompetence både centralt og lokalt vi deles om viden Markedsorienteret, hvor vi opfylder kundens reelle behov med vore produkter og ydelser Dokumentation af forretningsmodel Behovet for at dokumentere forretningsmodellen blev erkendt kort tid efter det hidtidige klimaks i Vest-Woods væksthistorie, nemlig efter overtagelsen af den mest betydende konkurrent på det tyske marked. Med ét slag var virksomhedens størrelse øget med næsten 50%, og de 1100 nye kollegaer skulle indsluses i organisationen samtidigt 1/Marts 2005 Logistikledelse 3

4 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for med at det nye fodfæste på det største eksportmarked, Tyskland hurtigst muligt skulle udnyttes. For at skabe større klarhed over og bredere forståelse af sammenhængen i koncernens strukturelementer og udviklingsplaner skulle forretningsmodellen dokumenteres. Overordnet koordinering kræver integreret it Som led i at bringe fusionen på plads var Axapta blevet valgt som koncernens fælles it-platform til afløsning af en stor mængde lokale systemer, idet stort set hvert salgs- og produktionsenhed hidtil havde haft sit eget enkeltstående it-system. En effektiv overordnet koordinering af aktiviteterne fordrer en effektiv informationsbehandling. Også dette aspekt var med til at skabe erkendelsen af behovet for en dokumenteret forretningsmodel. Forretningsmodellen skulle være udgangspunkt for at formulere funktionelle itkrav. Vest-Woods forretningsmodel skulle altså overordnet set lægges til grund for den fortsatte organisatoriske og forretningsmæssige udvikling, konkret sikre realisering af synergier fra virksomhedsopkøb og fusioner, og teknisk eksempelvis sikre at kravene til den nye it-platform blev stillet i fremtidens og ikke i fortidens lys. Hurtigtarbejdende gruppe En hurtigt arbejdende gruppe blev nedsat bestående af syv ledelsesrepræsentanter fra de respektive funktioner i koncernen (koncerndirektør med ansvar for forretningsudvikling, markedschef, forretningsudviklingschef, SCM-manager, koncern it-chef og to it/erp-konsulenter) samt to eksterne konsulenter. Den relative overvægt fra it/erp-siden var en følge af, at erkendelsesprocessen var så tæt forbundet med forberedelserne til underskrift af it-kontrakten. Den reelle målgruppe for arbejdet med forretningsmodellen var i realiteten langt bredere. 2. Introduktion til Vest-Wood Door business is core business Vest-Wood har gennem sin historik dokumenteret evnen til at indsluse såvel produktions- som salgsenheder, idet hver enhed har fået tildelt sin egen præcise rolle at spille i koncernen. Mange virksomheder er tilkøbt i firmaets unge historie, og aktiviteter uden for core business er systematisk skilt fra igen. Frem til børsintroduktionen i 1993 var koncernen familiejet og -drevet. 4 Logistikledelse 1/Marts 2005

5 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 25 års vækst og opkøb 1981 Løgstør Møbel Design Aps stiftes (fyrretræsprodukter) 1984 Begynder at producere fyldingsdøre Vest-Wood A/S stiftes 1990 Stratego A/S overtages (opbevaringsmøbler i fyrretræ) 1991 V.P. Wood Production A/S overtages. Produktion af limtræsplader 1991 Vest-Wood etableres som holdingselskab Vest-Wood A/S børsnoteres 1995 Kilsgaard Døre overtages (indvendige fyldingsdøre og karme) Svedplan-Gruppen AB overtages, incl. Savværk i Estland. Omfatter produktion af saml-selv plademøbler 1998 Dørdivisionen i Wirebo Oy overtages (indvendige fyldingsdøre og karme) 1998 Hammerum Døren A/S og Jutlandia Døre A/S overtages (glatte indvendige døre i træ) 1998 Indskyder møbelaktiviteter i Licentia Group A/S (produktion af fyrretræsmøbler) 2000 Swedoor Holding AB overtages koncernens største konkurrent på det nordiske marked (fyldingsdøre, glatte inderdøre samt yderdøre) 2000 møbelaktiviteter sælges og Vest-Wood bliver en ren dørproducent Aksel Michelsens Eftf. A/S overtages (engrossalg på det tyske marked) 2002 Vest-Wood afnoteres fra Københavns Fondsbørs og overtages af en gruppe af finansielle investorer 2002 Pfleiderer AG s døraktiviteter med 1100 medarbejdere overtages. Pfleiderer er Tysklands største dørproducent. Produktionen foregår på tre moderne fabrikker i Tyskland og Ungarn 2005 Dana s døraktiviteter med 500 medarbejdere overtages. Dana er Østrigs største og førende dørproducent med speciale i projekt-produktion og blandt de teknologisk førende i verden Produktions-struktur For at få det optimale udbytte af den voksende produktionskapacitet med ind til videre 14 produktionsenheder satses i høj grad på de stordriftsfordele, der er at hente ved volumenproduktion på produkt-specialiserede fabrikker. Døre på specialmål eller i specielle materialer fremstilles der i mod på fabrikker indrettet til fleksibel kundespecifik produktion med kort leveringstid. 1/Marts 2005 Logistikledelse 5

6 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Vækststrategi rettet mod Europa I foråret 2002 blev formuleret en ambitiøs vækststrategi, som ud over organisk vækst ville indebære adskillige opkøb af virksomheder i dørbranchen. Vest-Wood blev afnoteret fra fondsbørsen, og med et par ventureselskaber i ryggen, skulle der sættes yderligere turbo på væksten. Vest-Wood er i dag førende i Skandinavien. Vækstambitionerne er således primært rettet imod det øvrige Europa, og vækststrategien indeholder ambitioner om såvel organisk som akkvisitiv vækst. Salgskanaler Efter en grundig markedsanalyse på alle markeder i efteråret 2002 blev afsætning og distribution målrettet efter tre væsentligste afsætningskanaler: Do it yourself : Byggemarkeder og andre detailled, der typisk kun forhandler en begrænset række standardvarer rettet mod private forbrugere (ex. Silvan, Bauhaus, Centerbyg, Jem & Fix, Bilka) Merchant : Forhandlere/Tømmerhandler, der med højt serviceniveau betjener såvel private som erhvervskunder (ex. Superbyg, Brdr. Bendtsen, Kibæk Trælast) Construction : Projektmarkedet/Byggefirmaer samt producenter af præfabrikerede huse og vægelementer. Har oftest specielle krav pr. projekt og der leveres direkte til byggepladsen (ex. NCC, Skanska, Danhaus, Eurodan) Salgskoncepter Salgsindsatsen er følgelig rettet ind og optimeret iht. kanalerne, hvilket bl.a. giver mulighed for at de enkelte medarbejdere i salgsorganisationen bedre kan udnytte deres respektive evner og forfølge deres respektive mål. Der er stor forskel på at indgå i uddybende teknisk rådgivning i tilknytning til projektsalg og til at udføre generel markedsføring og support til byggemarkeder, ex. ved opstilling af udstillingsdøre. 3. Udvikling af Vest-Woods forretningsmodel Formål Metode Idéen bag udviklingsforløbet var ikke at udvikle en ny forretningsstrategi, men at udvikle en forståelig og kommunikerbar beskrivelse af den eksisterende forretningsmodel for at udbrede en fælles opfattelse heraf. I form af en tretrins raket blev først de personlige visioner og opfattelser blandt arbejdsgruppens deltagere fremlagt til 6 Logistikledelse 1/Marts 2005

7 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for indbyrdes diskussion. Så skulle en fælles forståelse etableres baseret på et sammenskrevet oplæg. Og endeligt skulle beskrivelsen af forretningsmodellen færdiggøres i sprogbrug og termer, som var let tilgængelig og let forståelig for alle koncernens medarbejdere. Allerede under de individuelle præsentationer af visioner blev der afdækket en række forskelle i opfattelsen af, hver der gemte sig bag de begreber og delkoncepter, som blev fremlagt af deltagerne. Eksempelvis var der ikke en fælles opfattelse af, hvorvidt der var forskel på leveringstid og produktionstid. Og som én sagde, så var der en behagelig stor frihedsgrad i at koncepterne netop ikke var frosset fast og dokumenterede for så kunne de altid bøjes, så de passede til situationen. Figur 2. Folderen med beskrivelsen af Vest-Woods forretningsmodel blev udviklet over tre workshops med mellemliggende afklarings- og skrivearbejde. Seminar 1. VISION OG FORSTÅELSE 2. FÆLLES FORSTÅELSE 3. FÆRDIGGØRELSE INPUT Visioner for koncepter til fremlæggelse *) Evt. skriftligt matr. vedr. hovedtemaer Folder revision 1 Indhold Dybde Bredde Sammenskrivning Folder revision 2 format / layout med videre INDHOLD 1. Workshop pr. hovedtema: præsentation af vision diskussion illustration / opsamling 2. Forventninger til folder målgruppe omfang Gennemgang af oplæg Workshops for at gå et spadestik dybere (hvad er /kan blive konsekvenserne vil vi tage dem?) Gennemgang af oplæg Afstemning af indhold Justeringer Korrektion Endelig godkendelse RESULTAT- KRAV 1. Klar til skrivning af folder revision 1 2. fælles billede af VWmodellen 3. væsentlige konsekvenser vurderet 4. Folder klar, småjusteringer og efterfølgende tryk Tegning af forretningsmodellen Konsulenterne oversatte efterfølgende disse indlæg til en forenklet men sammenhængende illustration af forretningsmodellen med henblik på, at den skulle være let forståelig. Det var allerede på den første workshop besluttet, at beskrivelsen af koncernens principielle virke skulle være så let tilgængelig, at den kunne forklares til Marie ved den enkelte maskine i produktionen. 1/Marts 2005 Logistikledelse 7

8 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Detailafklaringer Enighed i koncernledergruppen Informationsfolder I løbet af kun tre uger nåede arbejdsgruppen frem til en afstemt og gennemarbejdet beskrivelse af forretningsmodellen (se næste side), hvor der samtidigt var detailafklaret og præciseret en lang række forretningsmæssige, ansvarsmæssige og begrebsmæssige forhold. Processen forløb meget målrettet og effektiv, idet der fra start var defineret, at resultatet skulle ligge klart til tryk inden der var gået en måned. Inden frigivelse af forretningsmodellen til tryk, præsenterede projektgruppen arbejdet for den samlede koncernledelse. Her affødte de informationsmættede illustrationer uddybende diskussioner omkring mål og midler i koncernen. Resultatet var en konkretiseret og konfirmeret virksomhedsstrategi, som havde en forståelse og opbakning hos hver enkelt i ledergruppen, der lå langt ud over, hvad der tidligere havde været set. Man havde nu en kommunikerbar forretningsmodel, hvor der var klippefast forankring i koncernledergruppen, og dette er et særdeles stærkt udgangspunkt for at kommunikere og implementere en strategi. Resultatet blev en 20-siders folder med illustrationer og forklaringer af forretningsmodellen og dens bestanddele. Uagtet at koncernsproget er engelsk, er folderen oversat og udgivet på seks sprog (dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk og estisk), så den kan læses af alle medarbejdere uanset sproglige kompetencer. Den lokale ledelse har efterfølgende informeret sine medarbejdere og folderen er uddelt til alle. 4. Vest-Woods forretningsmodel Procesorientering Kernen i beskrivelsen af forretningsmodellen er en procesorienteret beskrivelse af sammenhængen mellem koncernens respektive funktioner, incl. leverandører, distributionskanaler og slutkunder. Modellen er vist i nedenstående figur. Varernes fysiske flow illustreres af pilene, og det ses f.eks. at standardproduktionen fungerer som underleverandør til specialproduktionen, og at terminalerne forsyner distributionscentrene med standard-færdigvarer, hvorfra de kan indgå i projektleverancer. 8 Logistikledelse 1/Marts 2005

9 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 3. West-Woods forretningsmodel er procesorienteret. Ud over at præcisere de enkelte elementers drifts- og udviklingsopgaver, definerer folderen en række centrale forhold omkring produkter og prissætning, målstyring ud fra profitcentertanken, overordnet styring af produktionskapaciteten, med flere. Endelig indrammes i folderen en række væsentlige aktiviteter, som hver enhed fremadrettet skal arbejde på, for at understøtte implementeringen af strategien. Ex. reduktion af leveringstid, etablering af kapacitetsmæssigt overlap enhederne imellem, forøgelse af medarbejdernes fleksibilitet etc. De væsentligste områder fra folderen præsenteres i det følgende. 5. Produktstrategi Produktstrategi og branding Vest-Wood tilbyder et stort, men dog afgrænset sortiment. Koncernen råder over en række brands, som er stærkt indarbejdede i de respektive markeder. På det danske marked kendes f.eks. SWEDOOR-JUTLANDIA og SWEDOOR- KILSGAARD. Som følge af akkvisitionerne er opstået en række produktmæssige overdækninger og sågar indbyrdes konkurrence enkelte brands imellem. Nogle brands er blevet udbudt konkurrerende via flere afsætningskanaler til forskellig pris. 1/Marts 2005 Logistikledelse 9

10 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 4. Vest-Wood s produktprogram er velafgrænset og fokuseret, idet der afstås fra såvel de helt håndværksmæssige high-end produkter som fra de allerbilligste lavkvalitets døre. Desuden er der med respekt for den beherskede produktionsteknologi afgrænset fra visse dørtyper. Behovet for en større målrettethed i forhold til de respektive kanaler har resulteret i, at hver kanal i fremtiden eksklusivt formidler salg af udvalgte brands. Den produktmæssige differentiering mellem de respektive brands vil ligeledes blive øget. Enkelte brands er under en planmæssig udfasning for at fokusere styrken i markedet. Produkterne er inddelt i fem varetyper for sikring af ensartet og effektiv håndtering og korrekt pris. Figur 5. Vest-Woods produkter blev inddelt i fem typer med stigende individualitet og faldende standardisering. 10 Logistikledelse 1/Marts 2005

11 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 6. Salgspriser Også ved fastlæggelsen af salgspriser er der tilstræbt forenkling og gennemskuelighed. Alle costpriser baseres på valide, løbende efterkalkulationssystemer, som har til hensigt at henføre alle omkostninger til de konkrete produkter og serviceydelser. Denne prissætning ønskes også videreført i prissætning på markederne, men her er det naturligvis også nødvendigt at forholde sig til de aktuelle markedspriser. For i højere grad at kunne bruge prisen som en reel konkurrenceparameter er det endvidere hensigten i fremtiden at kunne understøtte kunderne med egentlige kalkulationsværktøjer, således kunderne er i stand til i at have det prismæssige aspekt med ved rådgivning af kunderne. Figur 6. De forskellige produkttyper og afsætningskanaler har forskellig værdikæder og dermed forskellige cost-strukturer. Cost-strukturen for de forskellige produkttyper er væsentligt forskelligt sammensat, og langt hen ad vejen defineret af typens værdikæde. Standardvarerne produceres i store serier, transporteres så vidt muligt som full load og sælges med mindst mulige administrativt tidsforbrug. Specialvarerne kræver en stor rådgivnings- og kalkulationsindsasts, produktionen er direkte til kundeordre, og transporten er direkte til den konkrete byggeplads. Hvor det er muligt, dækkes projektleverancer med standardprodukter fra lager. 7. Profit-centre Under den enkle forretningsmodel gemmer sig et mere kompliceret fysisk setup, hvor de ind til videre 13 europæiske fabrikker leverer halvfabrikata til hinanden indbyrdes og færdige varer til de lokale terminaler på kryds og tværs. 1/Marts 2005 Logistikledelse 11

12 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Varer solgt på ét marked er fremstillet på mange specialiserede fabrikker i forskellige lande indenfor koncernen. Det konstante fokus på at vedligeholde og udvikle kosteffektiviteten i alle led sikres bla. gennem økonomisk målstyring baseret på en grundlæggende intern afregning. Hovedprincippet er, at ud fra brutto-salgsprisen overfor slut-kunden tildeles hvert led en fast procentdel af salgsprisen. Ud af funktionens indtægt (salgsafregningspris x styk) skal funktionens omkostninger afholdes. Hver funktion har således til opgave at sikre et positivt resultat. Princippet er illustreret i nedenstående figur. Figur 7. Fastlagte procentsatser af produkternes salgspris udgør indtægtssiden i profitcenter-tankegangen. Her ud fra skal funktionernes omkostninger afholdes og nulresultatbudgettet skal overholdes. Ud over at metoden er vækstorienteret, har den bl.a. den fordel, at den vedvarende placerer ansvaret for driftsmæssige tilpasninger på funktionernes respektive ledelser. 8. Samhandelsaftaler Kædens led Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Ud fra denne filosofi er der givet stor opmærksomhed til grænsefladen mellem de enkelte led i kæden både i forhold til eksterne partnere (kunder og leverandører) men også mellem de enkelte funktioner og profitcentre internt i koncernen: Mellem Kunde og Salg Mellem Salg og Terminal Mellem Terminal og Produktion Mellem Produktionsenheder, som er interne underleverandører 12 Logistikledelse 1/Marts 2005

13 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Mellem produktionsenheder og eksterne leverandører (kontrakter indgås på koncernens vegne af centralt indkøb, mens disponering foretages lokalt) Samhandelsaftale Der træffes helt klare gensidige aftaler for, hvilke forventninger man kan stille til hinanden, For hvert internt kunde-leverandør-forhold indgås en skriftlig kontrakt med fastholdelse af alle relevante forhold, en såkaldt samhandelsaftale. Heri er for hvert enkelt produkt /ydelse (eller gruppe af produkter) aftalt kvalitetskrav, reaktionstider, bestillingsmængder, priser etc. Samhandelsaftalens indhold afspejles direkte i de KPI er, der efterfølgende måles på konkret. De gensidige forventninger upstream udgør således samtidig de respektive enheders forudsætninger for at give sit bidrag til effektiv forsyning af markedet. Strukturen i samhandelsaftalerne er under revidering, således at kundernes krav skal kunne følges upstream i værdikæden. I den nye overskuelige struktur fremstår herefter klart, hvilke krav, som er tilført internt i organisationen og hvilke er de fundamentale eksterne markedskrav. 9. Ordreforløb Som eksempel på et fundamentalt forhold, hvor fokus på kundens oplevelse er blevet styrket gennem arbejdet med forretningsmodellen, kan nævnes lead time. Historisk set har der været meget fokus på den interne del af leveringstiden benævnt T-tid. T-tiden udtrykker tiden fra at produktionsgrundlaget er endeligt frosset og til at varerne skal stå klar til afsendelse på rampen i terminalen. Dette er altså en parameter, hvor dagsordenen har været sat internt af salget i forhold til produktionen (for at sikre kosteffektiviteten) og hvor kundens oplevelse måske har haft mindre fokus, idet den administrative sagsbehandlingstid og transporttiden ikke har været indeholdt. 1/Marts 2005 Logistikledelse 13

14 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 8. Vest-Wood har tidligere styret meget på varernes rene interne produktionstid (Ttid), men har nu også stærkt fokus på leveringstiden, som den opfattes af kunden. T-tiden er fortsat et vigtigt element i samhandelsaftalen mellem terminal og produktion, men lige så vigtigt er det at se den samlede leveringstid med kundens øjne. Fokus på dette forhold afslørede en række potentielle forbedringer. 10. Overordnet koordinering Den overordnede koordinering af slagets gang i koncernen foretages på månedlige koordineringsmøder. Møderne, som har deltagelse af de lokale funktionsansvarlige, central SCM-ledelse samt repræsentanter fra koncernledelsen, har tre primære fokusområder: Master planning Product management Project management Det er i dette regi at fremtidens produktions- og lagerniveauer fastlægges pr. varekategori pr produktionsenhed alt sammen baseret på salgsfunktionernes aktuelle vurdering af forretningsmulighederne pr. marked. Det er efterfølgende produktionsenhedernes ansvar at tilpasse kapacitet og lagre iht. de besluttede niveauer samt sikre leveringsevne og kosteffektivitet. Det kan her kort nævnes, at den øgede fokusering på markedsinformationens værdi har resulteret i en betydeligt mere effektiv forecastproces. Informationsbehandlingstiden fra markedsvurdering til besluttet produktionsniveau er reduceret til tre dage hvor den tidligere typisk var på tre 14 Logistikledelse 1/Marts 2005

15 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for uger. Desuden er forecastkvaliteten øget til normalt at lægge på 95-98%. 11. Forandringsledelse årligt international lederkonference Forretningsmodel og forandringsledelse Ledersamling Temaer I forhold til den fortsatte udvikling af koncernen er forretningsmodellen et centralt bindeled mellem den formulerede strategi og besluttede indsatsområder på koncernplan. Forretningsmodellen kan hjælpe til med at sikre konsistens, afgrænsning og i det hele taget at skabe et fælles træk på hamlen. Men uanset hvor god beskrivelsen af forretningsmodellen er, kan man ikke regne med at den skaber de fornødne forandringer i sig selv. Forandringer skal drives ledelsesmæssigt. I Vest-Wood koordineres de overordnede tiltag bl.a. via de årlige ledersamlinger. Der har været en logisk og naturlig rækkefølge i temaerne programsat på de seneste års ledersamlinger, hvor Top-45-ledergruppen sætter hinanden stævne for at afstikke og fastholde kursen for fremtiden. Hvert år følges op på de igangværende programmer, og samtidigt er nye overordnede temaer blevet introduceret: 2002: strategi 2003: forretningsmodel 2004: master planning 2005: product management Resultatsikring Ikke alle virksomheder gør lige meget ud af at følge iværksatte tiltag til dørs, så de potentielle resultater realiseres og gevinsterne høstes. Men hos Vest-Wood vendes på de følgende års ledersamlinger tilbage til et iværksat tema for at sikre at alle faser gennemløbes fra initiering over konceptualisering og implementering til realisering af resultater. Desuden er naturligvis fulgt op løbende på rette niveau i ledelseshierarkiet. Dette kan måske virke banalt og selvfølgeligt for en resultatkrævende ledelse, men i alt for mange organisationer ser man desværre ikke denne konsekvens og systematik. Temaer iværksat de foregående år følges op med resultatrapportering overfor Top-45-gruppen fra de respektive ansvarlige. Succeser fremlægges til inspiration for den samlede ledergruppe. 1/Marts 2005 Logistikledelse 15

16 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Årets nye tema søsættes til implementering med grundig forklaring og sikring af forankring hos ledelsesgruppen. Typisk vil et mindre forum i forvejen have udarbejdet koncepter og modeller samt de indledende planer for det pågældende udviklingsområde. Der lægges dog stor vægt på, at de respektive ansvarlige får tid og lejlighed til at arbejde sig ind i problematikken, for herved at kunne forpligte sig helhjertet til resultatskabelsen i eget regi bl.a. ved selv at være med til at aftale målsætning. Nye fokusområder belyses og konceptualiseres på workshops i løbet af ledelseskonferencen, som forarbejde til senere implementering. Og endeligt kan initiering af kommende temaer belyses, ex. ved indspark fra eksterne foredragsholdere. Figur 9. Overordnede tiltag i Vest-Wood-koncernen iværksættes og følges op på årlige lederkonferencer. Ledelsesansvar Når et tiltag således er grundigt søsat, er det op til de respektive ansvarlige at skabe resultaterne. Opfølgningen undervejs foregår typisk på de lokale bestyrelsesmøder understøttet af det centralt drevne KPI-system og så med en afrundende rapportering på det følgende års ledelsessamling. Medarbejderinvolvering Ét er imidlertid igangsætning af og etablering af ledelsesmæssig commitment til nye tiltag. En anden udfordring ligger i at få alle involverede medarbejdere til at tage det ønskede ansvar for reelt at gennemføre forandringerne i praksis. Og det kan man ikke umiddelbart forvente, at med- 16 Logistikledelse 1/Marts 2005

17 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for arbejderne selv finder ud af eller at de sågar har den nødvendige kompetence. Her er kommunikationen af forretningsmodellen til samtlige medarbejdere et vigtigt bidrag, men det kan ikke stå alene. Kaskademodel Fælles proces Lokal tilpasning Involveringen af medarbejderne ned igennem organisationen foretages suggesivt niveau for niveau kaldet kaskademodellen. At tage ejerskab for forandringer bredt i organisationen kræver, at man for hvert trin har den fornødne tid til at arbejde sig ind i problemstillingen. Der skal en organisatorisk læringsproces samt en personlig involvering til for at skabe det drive, der er nødvendigt for reelt at ændre på forholdene. Den effektive implementering af forandringer etableres gennem en fælles proces mellem ledere og medarbejdere, hvor mål og midler i fællesskab masseres frem til en stabil forankring. Der kan være behov for kompetenceudvikling, tilførsel af ressourcer eller løsning af konflikter, før de målsatte resultater kan leveres. Her har ledelsen en vigtig opgave at løse i forbindelse med gennemførelsen af de besluttede forandringer. Uden forankring er der risiko for at elastik-effekten stille og roligt trækker organisationen tilbage til sit oprindelige udgangspunkt. Endelig skal internationale virksomheder respektere lokale forskelle og kulturer. Graden af information, medarbejderinvolvering og sågar ambitionsniveau skal besluttes individuelt for den respektive enhed. 12. Basis for videre koncernmæssige tiltag ex. Masterplanning Den indførte forretningsmodel danner som fælles og sammenhængende reference i alle koncernens enheder et stærkt udgangspunkt for effektiv gennemførelse af de videre udviklingstiltag i koncernen. I forlængelse af implementeringen af forretningsmodellen, er de næste tværorganisatoriske projekter søsat og nu under implementering. Den gyldne måltrekant Under det overordnede tema Masterplanning skal forsyningskæderne samtidigt forbedre performance på tre primære væsentlige områder, den gyldne måltrekant : Kosteffektivitet Leveringspræcision 1/Marts 2005 Logistikledelse 17

18 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Kapitalbinding i lagre Gennem kompetenceudvikling i organisationen, bedre styringsredskaber og ledelsesfokus på de pågældende KPI er skal de potentialer realiseres, som de lokale ledelser har forpligtet sig til i løbet af processen. Lagerreduktion: 120 mio.dkk Koncernen har gennem alle årene fokuseret meget på kosteffektivitet og leveringspræcision, så de mest iøjnefaldende resultater nås på den tredje parameter i den gyldne måltrekant. De lokale ledelser har påtaget sig ansvaret og lagt konkrete handlingsplaner for at lagrene reduceres med over 40 % i løbet af Set isoleret for den enkelte enhed i koncernen når de frigjorte beløb måske ikke astronomiske størrelser. Men på koncernplan summer kapitalfrigørelsen fra lagrene op i 120 mio.dkk, og så er beløbet pludseligt interessant i forhold til de fremadrettede investeringer i den videre vækst. Nye opkøb er konstant på koncernledelsens tegnebræt. Artiklen har haft til formål at give læseren inspiration og stof til eftertanke vedrørende forretningsudvikling. Under alle omstændigheder kan vi varmt anbefale anvendelse af konceptuel kommunikation i forbindelse med gennemførelse af forandringer. Interesserede er velkomne til at rekvirere et eksemplar af folderen Vest-Wood s Forretningsmodel Vi vil være nr. 1 i Europa ved henvendelse på: 13. Om forfatterne Jens Bach Mortensen er diplomingeniør, og har mere end 20 års erfaring fra træindustrien. Han varetager i dag funktionen som COO (Central Operating Officer) i Vest-Wood med ansvaret for 14 fabrikker og for nærværende 7 terminaler i ind- og udland (i daglig tale forsyningsmaskinen). Jens Bach Mortensen indgår endvidere i direktionen i Vest-Wood. Jørgen Nørmølle, konsulent og partner i 4IMPROVE, er civilingeniør i Virksomhedssystemer, HD i Informatik og Økonomistyring samt HD i Afsætning. Han arbejder med forandringsledelse og udvikling af danske produktionsvirksomheder og organisationer. Jørgen Nørmølle har været konsulent på Vest-Wood s forandringsprojekter bla. vedrørende Forretningsmodel og Masterplanning. Jørgen Nørmølle har 18 Logistikledelse 1/Marts 2005

19 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for ni års erfaring som drifts-, produktions- og logistikchef indenfor metal- og plast-industrien samt flere års international konsulenterfaring. 1/Marts 2005 Logistikledelse 19

20 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 20 Logistikledelse 1/Marts 2005

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere