Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion"

Transkript

1 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Vest-Wood s forretningsmodel er basis for fortsat europæisk ekspansion af koncerndirektør Jens Bach Mortensen, Vest-Wood A/S og partner Jørgen Nørmølle, 4IMPROVE Resume Vækstmål I denne artikel illustreres betydningen af at have en stærk forankret forretningsmodel som fælles referenceramme og dermed omdrejningspunkt for at træffe konsistente valg. Der diskuteres, hvorledes Vest-Wood gennem konceptuel afklaring og kommunikation har skabt en klar og forståelig beskrivelse af ambitionerne for virksomhedens struktur og fortsatte udvikling og dermed fælles basis for implementering af den besluttede strategi. Vi vil være nr. 1 i Europa ; det er den erklærede målsætning for den Løgstør-baserede dørkoncern, Vest-Wood A/S, der med sine medarbejdere og en omsætning på 3,5 mia.dkk er Skandinaviens førende dørproducent af indvendige og udvendige døre i træ. Trods kraftige vækstrater med mere end en fordobling af såvel omsætning som medarbejderantal over de seneste tre regnskabsår er det lykkedes at holde overskudsgraden på 10-12%. Konceptuel kommunikation En vigtig hjørnepille for fortsat kontrolleret vækst er en sammenhængende, procesorienteret forretningsmodel. Vest- Wood-modellen udtrykker de idealprincipper, som koncernen skal struktureres op i forhold til. Modellen understøttes af en ledelsesstruktur, hvor tiltag effektivt kan iværksættes, gennemføres og følges op bredt i organisationen. Der er lagt stor vægt på at kommunikere forretningsmodellen, så medarbejderne forstår forsyningskæden og de struk- 1/Marts 2005 Logistikledelse 1

2 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for turelle elementers indbyrdes relationer. I en 20-siders folder er forretningsmodellen beskrevet på et let forståeligt sprog og understøttet af grafiske illustrationer. Efter oversættelse til seks forskellige sprog er folderen præsenteret for og udleveret til samtlige medarbejdere i koncernen. Figur 1. Vest-Wood s forretningsmodel er beskrevet i en 20 siders folder, som er trykt på 6 sprog og udleveret til samtlige medarbejdere. Fælles reference Fælles indsats I forretningsmodellen har koncernen skabt en stærk fælles referenceramme for hele forsyningskæden fra leverandør til slutkunde som trods store geografiske afstande, forskellige markedspositioner landene indbyrdes imellem, forskellige produktvarianter etc. giver plads til medarbejdernes lokale engagement og initiativ i de decentrale enheder. Forretningsmodellen skaber en række fællestræk, som giver mening i at iværksætte nye fælles tiltag i koncernen. Baseret på forretningsmodellen kan der effektivt gennemføres fælles programmer på koncernplan. Som kaskader med høj grad af lokal involvering breder tiltagene sig ud i alle koncernens hjørner og giver således i løbet af kort tid en stor samlet effekt. Forretningsmodellen er dermed et meget væsentligt element i effektiv forandringsledelse. 1. Indledning Forretningsmodel Selv i en vel indarbejdet koncernledelse er der stor værdi i at præcisere de fundamentale koncepter og begreber, der anvendes i virksomheden, til at understøtte og fokusere den formulerede strategi. Sammenhængen mellem de primære 2 Logistikledelse 1/Marts 2005

3 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for processer, informationer og organisationsenheder beskrives samlet i virksomhedens forretningsmodel. Strategisk forandringsproces Et tydeligt formuleret fælles og sammenhængende verdensbillede i form af en defineret forretningsmodel er en værdifuld støtte i såvel de overordnede og komplekse beslutningsprocesser under implementering af den overordnede strategi som i de daglige lokale initiativer og justeringer. Også i forbindelse med virksomhedsopkøb kan forberedelserne til integration af forretningsenheder hjælpes på vej ved at diskutere en tilkommende enheds struktur og plads i koncernen i forhold til forretningsmodellen. Forretningsmodellens rolle Forretningsmodellen skaber en fælles referenceramme og et overblik. Forretningsmodellen sætter fokus på de processer og ydelser, som forretningen er baseret på. Forretningsmodellen giver mulighed for på konceptuelt niveau at fastlægge den fremtidige struktur og funktion. Forretningsmodellen er det styrende bindeled mellem strategi og virkelighed og skal selvfølgelig revideres, hvis strategien ændres. Forretningsmodellen skal dermed understøtte den udvikling og forandringsproces, som Vest-Woods besluttede strategi definerer på bl.a. følgende områder: Fra: Nordisk nr. 1 Bred betjening af kunderne pr. geografisk marked Lokale virksomheder med egne styrker og svagheder Kompetence på lokale enheder og områder Produktorienteret, hvor kunden kan købe det, som vi kan producere Til: Europæisk nr. 1 Fokusering på markedernes og kundernes reelle behov En stor international organisation med lokalt fokus Kompetence både centralt og lokalt vi deles om viden Markedsorienteret, hvor vi opfylder kundens reelle behov med vore produkter og ydelser Dokumentation af forretningsmodel Behovet for at dokumentere forretningsmodellen blev erkendt kort tid efter det hidtidige klimaks i Vest-Woods væksthistorie, nemlig efter overtagelsen af den mest betydende konkurrent på det tyske marked. Med ét slag var virksomhedens størrelse øget med næsten 50%, og de 1100 nye kollegaer skulle indsluses i organisationen samtidigt 1/Marts 2005 Logistikledelse 3

4 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for med at det nye fodfæste på det største eksportmarked, Tyskland hurtigst muligt skulle udnyttes. For at skabe større klarhed over og bredere forståelse af sammenhængen i koncernens strukturelementer og udviklingsplaner skulle forretningsmodellen dokumenteres. Overordnet koordinering kræver integreret it Som led i at bringe fusionen på plads var Axapta blevet valgt som koncernens fælles it-platform til afløsning af en stor mængde lokale systemer, idet stort set hvert salgs- og produktionsenhed hidtil havde haft sit eget enkeltstående it-system. En effektiv overordnet koordinering af aktiviteterne fordrer en effektiv informationsbehandling. Også dette aspekt var med til at skabe erkendelsen af behovet for en dokumenteret forretningsmodel. Forretningsmodellen skulle være udgangspunkt for at formulere funktionelle itkrav. Vest-Woods forretningsmodel skulle altså overordnet set lægges til grund for den fortsatte organisatoriske og forretningsmæssige udvikling, konkret sikre realisering af synergier fra virksomhedsopkøb og fusioner, og teknisk eksempelvis sikre at kravene til den nye it-platform blev stillet i fremtidens og ikke i fortidens lys. Hurtigtarbejdende gruppe En hurtigt arbejdende gruppe blev nedsat bestående af syv ledelsesrepræsentanter fra de respektive funktioner i koncernen (koncerndirektør med ansvar for forretningsudvikling, markedschef, forretningsudviklingschef, SCM-manager, koncern it-chef og to it/erp-konsulenter) samt to eksterne konsulenter. Den relative overvægt fra it/erp-siden var en følge af, at erkendelsesprocessen var så tæt forbundet med forberedelserne til underskrift af it-kontrakten. Den reelle målgruppe for arbejdet med forretningsmodellen var i realiteten langt bredere. 2. Introduktion til Vest-Wood Door business is core business Vest-Wood har gennem sin historik dokumenteret evnen til at indsluse såvel produktions- som salgsenheder, idet hver enhed har fået tildelt sin egen præcise rolle at spille i koncernen. Mange virksomheder er tilkøbt i firmaets unge historie, og aktiviteter uden for core business er systematisk skilt fra igen. Frem til børsintroduktionen i 1993 var koncernen familiejet og -drevet. 4 Logistikledelse 1/Marts 2005

5 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 25 års vækst og opkøb 1981 Løgstør Møbel Design Aps stiftes (fyrretræsprodukter) 1984 Begynder at producere fyldingsdøre Vest-Wood A/S stiftes 1990 Stratego A/S overtages (opbevaringsmøbler i fyrretræ) 1991 V.P. Wood Production A/S overtages. Produktion af limtræsplader 1991 Vest-Wood etableres som holdingselskab Vest-Wood A/S børsnoteres 1995 Kilsgaard Døre overtages (indvendige fyldingsdøre og karme) Svedplan-Gruppen AB overtages, incl. Savværk i Estland. Omfatter produktion af saml-selv plademøbler 1998 Dørdivisionen i Wirebo Oy overtages (indvendige fyldingsdøre og karme) 1998 Hammerum Døren A/S og Jutlandia Døre A/S overtages (glatte indvendige døre i træ) 1998 Indskyder møbelaktiviteter i Licentia Group A/S (produktion af fyrretræsmøbler) 2000 Swedoor Holding AB overtages koncernens største konkurrent på det nordiske marked (fyldingsdøre, glatte inderdøre samt yderdøre) 2000 møbelaktiviteter sælges og Vest-Wood bliver en ren dørproducent Aksel Michelsens Eftf. A/S overtages (engrossalg på det tyske marked) 2002 Vest-Wood afnoteres fra Københavns Fondsbørs og overtages af en gruppe af finansielle investorer 2002 Pfleiderer AG s døraktiviteter med 1100 medarbejdere overtages. Pfleiderer er Tysklands største dørproducent. Produktionen foregår på tre moderne fabrikker i Tyskland og Ungarn 2005 Dana s døraktiviteter med 500 medarbejdere overtages. Dana er Østrigs største og førende dørproducent med speciale i projekt-produktion og blandt de teknologisk førende i verden Produktions-struktur For at få det optimale udbytte af den voksende produktionskapacitet med ind til videre 14 produktionsenheder satses i høj grad på de stordriftsfordele, der er at hente ved volumenproduktion på produkt-specialiserede fabrikker. Døre på specialmål eller i specielle materialer fremstilles der i mod på fabrikker indrettet til fleksibel kundespecifik produktion med kort leveringstid. 1/Marts 2005 Logistikledelse 5

6 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Vækststrategi rettet mod Europa I foråret 2002 blev formuleret en ambitiøs vækststrategi, som ud over organisk vækst ville indebære adskillige opkøb af virksomheder i dørbranchen. Vest-Wood blev afnoteret fra fondsbørsen, og med et par ventureselskaber i ryggen, skulle der sættes yderligere turbo på væksten. Vest-Wood er i dag førende i Skandinavien. Vækstambitionerne er således primært rettet imod det øvrige Europa, og vækststrategien indeholder ambitioner om såvel organisk som akkvisitiv vækst. Salgskanaler Efter en grundig markedsanalyse på alle markeder i efteråret 2002 blev afsætning og distribution målrettet efter tre væsentligste afsætningskanaler: Do it yourself : Byggemarkeder og andre detailled, der typisk kun forhandler en begrænset række standardvarer rettet mod private forbrugere (ex. Silvan, Bauhaus, Centerbyg, Jem & Fix, Bilka) Merchant : Forhandlere/Tømmerhandler, der med højt serviceniveau betjener såvel private som erhvervskunder (ex. Superbyg, Brdr. Bendtsen, Kibæk Trælast) Construction : Projektmarkedet/Byggefirmaer samt producenter af præfabrikerede huse og vægelementer. Har oftest specielle krav pr. projekt og der leveres direkte til byggepladsen (ex. NCC, Skanska, Danhaus, Eurodan) Salgskoncepter Salgsindsatsen er følgelig rettet ind og optimeret iht. kanalerne, hvilket bl.a. giver mulighed for at de enkelte medarbejdere i salgsorganisationen bedre kan udnytte deres respektive evner og forfølge deres respektive mål. Der er stor forskel på at indgå i uddybende teknisk rådgivning i tilknytning til projektsalg og til at udføre generel markedsføring og support til byggemarkeder, ex. ved opstilling af udstillingsdøre. 3. Udvikling af Vest-Woods forretningsmodel Formål Metode Idéen bag udviklingsforløbet var ikke at udvikle en ny forretningsstrategi, men at udvikle en forståelig og kommunikerbar beskrivelse af den eksisterende forretningsmodel for at udbrede en fælles opfattelse heraf. I form af en tretrins raket blev først de personlige visioner og opfattelser blandt arbejdsgruppens deltagere fremlagt til 6 Logistikledelse 1/Marts 2005

7 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for indbyrdes diskussion. Så skulle en fælles forståelse etableres baseret på et sammenskrevet oplæg. Og endeligt skulle beskrivelsen af forretningsmodellen færdiggøres i sprogbrug og termer, som var let tilgængelig og let forståelig for alle koncernens medarbejdere. Allerede under de individuelle præsentationer af visioner blev der afdækket en række forskelle i opfattelsen af, hver der gemte sig bag de begreber og delkoncepter, som blev fremlagt af deltagerne. Eksempelvis var der ikke en fælles opfattelse af, hvorvidt der var forskel på leveringstid og produktionstid. Og som én sagde, så var der en behagelig stor frihedsgrad i at koncepterne netop ikke var frosset fast og dokumenterede for så kunne de altid bøjes, så de passede til situationen. Figur 2. Folderen med beskrivelsen af Vest-Woods forretningsmodel blev udviklet over tre workshops med mellemliggende afklarings- og skrivearbejde. Seminar 1. VISION OG FORSTÅELSE 2. FÆLLES FORSTÅELSE 3. FÆRDIGGØRELSE INPUT Visioner for koncepter til fremlæggelse *) Evt. skriftligt matr. vedr. hovedtemaer Folder revision 1 Indhold Dybde Bredde Sammenskrivning Folder revision 2 format / layout med videre INDHOLD 1. Workshop pr. hovedtema: præsentation af vision diskussion illustration / opsamling 2. Forventninger til folder målgruppe omfang Gennemgang af oplæg Workshops for at gå et spadestik dybere (hvad er /kan blive konsekvenserne vil vi tage dem?) Gennemgang af oplæg Afstemning af indhold Justeringer Korrektion Endelig godkendelse RESULTAT- KRAV 1. Klar til skrivning af folder revision 1 2. fælles billede af VWmodellen 3. væsentlige konsekvenser vurderet 4. Folder klar, småjusteringer og efterfølgende tryk Tegning af forretningsmodellen Konsulenterne oversatte efterfølgende disse indlæg til en forenklet men sammenhængende illustration af forretningsmodellen med henblik på, at den skulle være let forståelig. Det var allerede på den første workshop besluttet, at beskrivelsen af koncernens principielle virke skulle være så let tilgængelig, at den kunne forklares til Marie ved den enkelte maskine i produktionen. 1/Marts 2005 Logistikledelse 7

8 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Detailafklaringer Enighed i koncernledergruppen Informationsfolder I løbet af kun tre uger nåede arbejdsgruppen frem til en afstemt og gennemarbejdet beskrivelse af forretningsmodellen (se næste side), hvor der samtidigt var detailafklaret og præciseret en lang række forretningsmæssige, ansvarsmæssige og begrebsmæssige forhold. Processen forløb meget målrettet og effektiv, idet der fra start var defineret, at resultatet skulle ligge klart til tryk inden der var gået en måned. Inden frigivelse af forretningsmodellen til tryk, præsenterede projektgruppen arbejdet for den samlede koncernledelse. Her affødte de informationsmættede illustrationer uddybende diskussioner omkring mål og midler i koncernen. Resultatet var en konkretiseret og konfirmeret virksomhedsstrategi, som havde en forståelse og opbakning hos hver enkelt i ledergruppen, der lå langt ud over, hvad der tidligere havde været set. Man havde nu en kommunikerbar forretningsmodel, hvor der var klippefast forankring i koncernledergruppen, og dette er et særdeles stærkt udgangspunkt for at kommunikere og implementere en strategi. Resultatet blev en 20-siders folder med illustrationer og forklaringer af forretningsmodellen og dens bestanddele. Uagtet at koncernsproget er engelsk, er folderen oversat og udgivet på seks sprog (dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk og estisk), så den kan læses af alle medarbejdere uanset sproglige kompetencer. Den lokale ledelse har efterfølgende informeret sine medarbejdere og folderen er uddelt til alle. 4. Vest-Woods forretningsmodel Procesorientering Kernen i beskrivelsen af forretningsmodellen er en procesorienteret beskrivelse af sammenhængen mellem koncernens respektive funktioner, incl. leverandører, distributionskanaler og slutkunder. Modellen er vist i nedenstående figur. Varernes fysiske flow illustreres af pilene, og det ses f.eks. at standardproduktionen fungerer som underleverandør til specialproduktionen, og at terminalerne forsyner distributionscentrene med standard-færdigvarer, hvorfra de kan indgå i projektleverancer. 8 Logistikledelse 1/Marts 2005

9 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 3. West-Woods forretningsmodel er procesorienteret. Ud over at præcisere de enkelte elementers drifts- og udviklingsopgaver, definerer folderen en række centrale forhold omkring produkter og prissætning, målstyring ud fra profitcentertanken, overordnet styring af produktionskapaciteten, med flere. Endelig indrammes i folderen en række væsentlige aktiviteter, som hver enhed fremadrettet skal arbejde på, for at understøtte implementeringen af strategien. Ex. reduktion af leveringstid, etablering af kapacitetsmæssigt overlap enhederne imellem, forøgelse af medarbejdernes fleksibilitet etc. De væsentligste områder fra folderen præsenteres i det følgende. 5. Produktstrategi Produktstrategi og branding Vest-Wood tilbyder et stort, men dog afgrænset sortiment. Koncernen råder over en række brands, som er stærkt indarbejdede i de respektive markeder. På det danske marked kendes f.eks. SWEDOOR-JUTLANDIA og SWEDOOR- KILSGAARD. Som følge af akkvisitionerne er opstået en række produktmæssige overdækninger og sågar indbyrdes konkurrence enkelte brands imellem. Nogle brands er blevet udbudt konkurrerende via flere afsætningskanaler til forskellig pris. 1/Marts 2005 Logistikledelse 9

10 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 4. Vest-Wood s produktprogram er velafgrænset og fokuseret, idet der afstås fra såvel de helt håndværksmæssige high-end produkter som fra de allerbilligste lavkvalitets døre. Desuden er der med respekt for den beherskede produktionsteknologi afgrænset fra visse dørtyper. Behovet for en større målrettethed i forhold til de respektive kanaler har resulteret i, at hver kanal i fremtiden eksklusivt formidler salg af udvalgte brands. Den produktmæssige differentiering mellem de respektive brands vil ligeledes blive øget. Enkelte brands er under en planmæssig udfasning for at fokusere styrken i markedet. Produkterne er inddelt i fem varetyper for sikring af ensartet og effektiv håndtering og korrekt pris. Figur 5. Vest-Woods produkter blev inddelt i fem typer med stigende individualitet og faldende standardisering. 10 Logistikledelse 1/Marts 2005

11 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for 6. Salgspriser Også ved fastlæggelsen af salgspriser er der tilstræbt forenkling og gennemskuelighed. Alle costpriser baseres på valide, løbende efterkalkulationssystemer, som har til hensigt at henføre alle omkostninger til de konkrete produkter og serviceydelser. Denne prissætning ønskes også videreført i prissætning på markederne, men her er det naturligvis også nødvendigt at forholde sig til de aktuelle markedspriser. For i højere grad at kunne bruge prisen som en reel konkurrenceparameter er det endvidere hensigten i fremtiden at kunne understøtte kunderne med egentlige kalkulationsværktøjer, således kunderne er i stand til i at have det prismæssige aspekt med ved rådgivning af kunderne. Figur 6. De forskellige produkttyper og afsætningskanaler har forskellig værdikæder og dermed forskellige cost-strukturer. Cost-strukturen for de forskellige produkttyper er væsentligt forskelligt sammensat, og langt hen ad vejen defineret af typens værdikæde. Standardvarerne produceres i store serier, transporteres så vidt muligt som full load og sælges med mindst mulige administrativt tidsforbrug. Specialvarerne kræver en stor rådgivnings- og kalkulationsindsasts, produktionen er direkte til kundeordre, og transporten er direkte til den konkrete byggeplads. Hvor det er muligt, dækkes projektleverancer med standardprodukter fra lager. 7. Profit-centre Under den enkle forretningsmodel gemmer sig et mere kompliceret fysisk setup, hvor de ind til videre 13 europæiske fabrikker leverer halvfabrikata til hinanden indbyrdes og færdige varer til de lokale terminaler på kryds og tværs. 1/Marts 2005 Logistikledelse 11

12 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Varer solgt på ét marked er fremstillet på mange specialiserede fabrikker i forskellige lande indenfor koncernen. Det konstante fokus på at vedligeholde og udvikle kosteffektiviteten i alle led sikres bla. gennem økonomisk målstyring baseret på en grundlæggende intern afregning. Hovedprincippet er, at ud fra brutto-salgsprisen overfor slut-kunden tildeles hvert led en fast procentdel af salgsprisen. Ud af funktionens indtægt (salgsafregningspris x styk) skal funktionens omkostninger afholdes. Hver funktion har således til opgave at sikre et positivt resultat. Princippet er illustreret i nedenstående figur. Figur 7. Fastlagte procentsatser af produkternes salgspris udgør indtægtssiden i profitcenter-tankegangen. Her ud fra skal funktionernes omkostninger afholdes og nulresultatbudgettet skal overholdes. Ud over at metoden er vækstorienteret, har den bl.a. den fordel, at den vedvarende placerer ansvaret for driftsmæssige tilpasninger på funktionernes respektive ledelser. 8. Samhandelsaftaler Kædens led Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Ud fra denne filosofi er der givet stor opmærksomhed til grænsefladen mellem de enkelte led i kæden både i forhold til eksterne partnere (kunder og leverandører) men også mellem de enkelte funktioner og profitcentre internt i koncernen: Mellem Kunde og Salg Mellem Salg og Terminal Mellem Terminal og Produktion Mellem Produktionsenheder, som er interne underleverandører 12 Logistikledelse 1/Marts 2005

13 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Mellem produktionsenheder og eksterne leverandører (kontrakter indgås på koncernens vegne af centralt indkøb, mens disponering foretages lokalt) Samhandelsaftale Der træffes helt klare gensidige aftaler for, hvilke forventninger man kan stille til hinanden, For hvert internt kunde-leverandør-forhold indgås en skriftlig kontrakt med fastholdelse af alle relevante forhold, en såkaldt samhandelsaftale. Heri er for hvert enkelt produkt /ydelse (eller gruppe af produkter) aftalt kvalitetskrav, reaktionstider, bestillingsmængder, priser etc. Samhandelsaftalens indhold afspejles direkte i de KPI er, der efterfølgende måles på konkret. De gensidige forventninger upstream udgør således samtidig de respektive enheders forudsætninger for at give sit bidrag til effektiv forsyning af markedet. Strukturen i samhandelsaftalerne er under revidering, således at kundernes krav skal kunne følges upstream i værdikæden. I den nye overskuelige struktur fremstår herefter klart, hvilke krav, som er tilført internt i organisationen og hvilke er de fundamentale eksterne markedskrav. 9. Ordreforløb Som eksempel på et fundamentalt forhold, hvor fokus på kundens oplevelse er blevet styrket gennem arbejdet med forretningsmodellen, kan nævnes lead time. Historisk set har der været meget fokus på den interne del af leveringstiden benævnt T-tid. T-tiden udtrykker tiden fra at produktionsgrundlaget er endeligt frosset og til at varerne skal stå klar til afsendelse på rampen i terminalen. Dette er altså en parameter, hvor dagsordenen har været sat internt af salget i forhold til produktionen (for at sikre kosteffektiviteten) og hvor kundens oplevelse måske har haft mindre fokus, idet den administrative sagsbehandlingstid og transporttiden ikke har været indeholdt. 1/Marts 2005 Logistikledelse 13

14 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Figur 8. Vest-Wood har tidligere styret meget på varernes rene interne produktionstid (Ttid), men har nu også stærkt fokus på leveringstiden, som den opfattes af kunden. T-tiden er fortsat et vigtigt element i samhandelsaftalen mellem terminal og produktion, men lige så vigtigt er det at se den samlede leveringstid med kundens øjne. Fokus på dette forhold afslørede en række potentielle forbedringer. 10. Overordnet koordinering Den overordnede koordinering af slagets gang i koncernen foretages på månedlige koordineringsmøder. Møderne, som har deltagelse af de lokale funktionsansvarlige, central SCM-ledelse samt repræsentanter fra koncernledelsen, har tre primære fokusområder: Master planning Product management Project management Det er i dette regi at fremtidens produktions- og lagerniveauer fastlægges pr. varekategori pr produktionsenhed alt sammen baseret på salgsfunktionernes aktuelle vurdering af forretningsmulighederne pr. marked. Det er efterfølgende produktionsenhedernes ansvar at tilpasse kapacitet og lagre iht. de besluttede niveauer samt sikre leveringsevne og kosteffektivitet. Det kan her kort nævnes, at den øgede fokusering på markedsinformationens værdi har resulteret i en betydeligt mere effektiv forecastproces. Informationsbehandlingstiden fra markedsvurdering til besluttet produktionsniveau er reduceret til tre dage hvor den tidligere typisk var på tre 14 Logistikledelse 1/Marts 2005

15 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for uger. Desuden er forecastkvaliteten øget til normalt at lægge på 95-98%. 11. Forandringsledelse årligt international lederkonference Forretningsmodel og forandringsledelse Ledersamling Temaer I forhold til den fortsatte udvikling af koncernen er forretningsmodellen et centralt bindeled mellem den formulerede strategi og besluttede indsatsområder på koncernplan. Forretningsmodellen kan hjælpe til med at sikre konsistens, afgrænsning og i det hele taget at skabe et fælles træk på hamlen. Men uanset hvor god beskrivelsen af forretningsmodellen er, kan man ikke regne med at den skaber de fornødne forandringer i sig selv. Forandringer skal drives ledelsesmæssigt. I Vest-Wood koordineres de overordnede tiltag bl.a. via de årlige ledersamlinger. Der har været en logisk og naturlig rækkefølge i temaerne programsat på de seneste års ledersamlinger, hvor Top-45-ledergruppen sætter hinanden stævne for at afstikke og fastholde kursen for fremtiden. Hvert år følges op på de igangværende programmer, og samtidigt er nye overordnede temaer blevet introduceret: 2002: strategi 2003: forretningsmodel 2004: master planning 2005: product management Resultatsikring Ikke alle virksomheder gør lige meget ud af at følge iværksatte tiltag til dørs, så de potentielle resultater realiseres og gevinsterne høstes. Men hos Vest-Wood vendes på de følgende års ledersamlinger tilbage til et iværksat tema for at sikre at alle faser gennemløbes fra initiering over konceptualisering og implementering til realisering af resultater. Desuden er naturligvis fulgt op løbende på rette niveau i ledelseshierarkiet. Dette kan måske virke banalt og selvfølgeligt for en resultatkrævende ledelse, men i alt for mange organisationer ser man desværre ikke denne konsekvens og systematik. Temaer iværksat de foregående år følges op med resultatrapportering overfor Top-45-gruppen fra de respektive ansvarlige. Succeser fremlægges til inspiration for den samlede ledergruppe. 1/Marts 2005 Logistikledelse 15

16 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for Årets nye tema søsættes til implementering med grundig forklaring og sikring af forankring hos ledelsesgruppen. Typisk vil et mindre forum i forvejen have udarbejdet koncepter og modeller samt de indledende planer for det pågældende udviklingsområde. Der lægges dog stor vægt på, at de respektive ansvarlige får tid og lejlighed til at arbejde sig ind i problematikken, for herved at kunne forpligte sig helhjertet til resultatskabelsen i eget regi bl.a. ved selv at være med til at aftale målsætning. Nye fokusområder belyses og konceptualiseres på workshops i løbet af ledelseskonferencen, som forarbejde til senere implementering. Og endeligt kan initiering af kommende temaer belyses, ex. ved indspark fra eksterne foredragsholdere. Figur 9. Overordnede tiltag i Vest-Wood-koncernen iværksættes og følges op på årlige lederkonferencer. Ledelsesansvar Når et tiltag således er grundigt søsat, er det op til de respektive ansvarlige at skabe resultaterne. Opfølgningen undervejs foregår typisk på de lokale bestyrelsesmøder understøttet af det centralt drevne KPI-system og så med en afrundende rapportering på det følgende års ledelsessamling. Medarbejderinvolvering Ét er imidlertid igangsætning af og etablering af ledelsesmæssig commitment til nye tiltag. En anden udfordring ligger i at få alle involverede medarbejdere til at tage det ønskede ansvar for reelt at gennemføre forandringerne i praksis. Og det kan man ikke umiddelbart forvente, at med- 16 Logistikledelse 1/Marts 2005

17 Vest-Wood s forretningsmodel er basis for arbejderne selv finder ud af eller at de sågar har den nødvendige kompetence. Her er kommunikationen af forretningsmodellen til samtlige medarbejdere et vigtigt bidrag, men det kan ikke stå alene. Kaskademodel Fælles proces Lokal tilpasning Involveringen af medarbejderne ned igennem organisationen foretages suggesivt niveau for niveau kaldet kaskademodellen. At tage ejerskab for forandringer bredt i organisationen kræver, at man for hvert trin har den fornødne tid til at arbejde sig ind i problemstillingen. Der skal en organisatorisk læringsproces samt en personlig involvering til for at skabe det drive, der er nødvendigt for reelt at ændre på forholdene. Den effektive implementering af forandringer etableres gennem en fælles proces mellem ledere og medarbejdere, hvor mål og midler i fællesskab masseres frem til en stabil forankring. Der kan være behov for kompetenceudvikling, tilførsel af ressourcer eller løsning af konflikter, før de målsatte resultater kan leveres. Her har ledelsen en vigtig opgave at løse i forbindelse med gennemførelsen af de besluttede forandringer. Uden forankring er der risiko for at elastik-effekten stille og roligt trækker organisationen tilbage til sit oprindelige udgangspunkt. Endelig skal internationale virksomheder respektere lokale forskelle og kulturer. Graden af information, medarbejderinvolvering og sågar ambitionsniveau skal besluttes individuelt for den respektive enhed. 12. Basis for videre koncernmæssige tiltag ex. Masterplanning Den indførte forretningsmodel danner som fælles og sammenhængende reference i alle koncernens enheder et stærkt udgangspunkt for effektiv gennemførelse af de videre udviklingstiltag i koncernen. I forlængelse af implementeringen af forretningsmodellen, er de næste tværorganisatoriske projekter søsat og nu under implementering. Den gyldne måltrekant Under det overordnede tema Masterplanning skal forsyningskæderne samtidigt forbedre performance på tre primære væsentlige områder, den gyldne måltrekant : Kosteffektivitet Leveringspræcision 1/Marts 2005 Logistikledelse 17

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Artikel trykt i Supply Chain Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere