årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs"

Transkript

1 årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

2 virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje Mission, vision og værdier Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: Fax: CVR no.: Grundlagt: 1. April 1997 Registreret adresse: Albertslund Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz Christian Herskind Florian Reinaud Helle Størum Christian Thorkildsen Direktion David H. Solomon Mats Blom John Hyttel Christian Grøndahl Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø Zealand Pharma Hvad er diabetes? En velbalanceret udviklingsportefølje inden for stofskiftesygdomme Zealand Pharmas program inden for stofskiftesygdomme Behandling af diabetes og fedme Zealand Pharmas program inden for mave-tarmsygdomme Behandling af kemoterapi-induceret diarré og inflammatorisk tarmsygdom Zealand Pharmas program inden for hjerte-karsygdomme Behandling af atrieflimmer og akut nyreskade Nøgletal Regnskab for perioden 14 Corporate Governance 16 Aktionærforhold 17 Zealand Pharmas regnskabsprocedure Intern kontrol og risikostyring 18 Direktion og bestyrelse 20 Finanspolitik 21 Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors påtegning 23 Resultatopgørelse 24 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 44 Selskabsrelaterede meddelelser i 2010

3 Til vores aktionærer Kære aktionærer: 2010 var et vigtigt vendepunkt for Zealand Pharma, hvor selskabet opnåede en række væsentlige milepæle, og det glæder os at kunne bekræfte, at de positive takter er videreført i En af de vigtigste begivenheder sidste år var selskabets børsintroduktion. Til trods for den træge globale økonomiske genopretning og udfordrende finansielle markeder lykkedes det at rejse DKK 373 mio. og blive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen Stock Exchange under handelssymbolet ZEAL. Den ændrede status fra at være et privatejet til et børsnoteret selskab er et stort skridt i Zealand Pharmas fortsatte udvikling, og vi vil gerne byde velkommen til vores mange nye aktionærer og takke alle aktionærerne for deres værdifulde opbakning. Som børsnoteret selskab har vi nu kompetencerne og fleksibiliteten til på optimal vis at forfølge nye og værdifulde muligheder og udvikle selskabet til et lønsomt og anerkendt bioteknologisk selskab med lægemidler på markedet og en stadigt voksende portefølje. Herigennem vil vi etablere en lønsom og værdifuld virksomhed for vores aktionærer og andre vigtige interessenter. Hos Zealand Pharma er vi fuldt ud fokuseret på at nå vores vigtigste mål at føre nye og livsforandrende behandlinger på markedet til gavn for patienter og plejepersonale og derved sikre, at vores aktionærer opnår et attraktivt afkast på deres investering. Det er vores klare overbevisning, at Zealand Pharma har en unik og værdifuld position med henblik på at nå disse mål, og vi vil arbejde ud fra mulighederne for en attraktiv omsætning på kort sigt fra den forventede lancering i starten af 2013 af lixisenatide, som er vores første lægemiddel på det store og voksende marked for diabetesbehandling. Lixisenatide, en lovende GLP-1 agonist til dosering én gang dagligt, er i fase III udvikling som en ny behandling af patienter med type 2 diabetes i henhold til en licensaftale med sanofi-aventis, som er en af de vigtigste aktører på det globale diabetesmarked og selskabet bag Lantus, der er det bedst sælgende insulinanalogprodukt i verden. I 2010 offentliggjorde vi positive resultater fra to af de i alt ti GetGoal-studier med lixisenatide i et omfattende klinisk fase III diabetesprogram. Alle effektmål blev opfyldt i de to studier, og lixisenatide var veltolereret og viste en rigtig god sikkerhedsprofil. I februar 2011 offentliggjorde vi sammen med sanofiaventis endvidere gode resultater fra et tredje klinisk fase III studie med lixisenatide, i direkte sammenligning med exenatid (markedsføres som Byetta ), hvorved vi opnåde yderligere effekt- og sikkerhedsdata for vores lægemiddel som et vigtigt nyt behandlingsvalg til diabetespatienter. I 2010 modtog vi i alt USD 15 mio. i milepælsomsætning fra sanofi-aventis, da det lykkedes os at føre lixisenatide frem mod myndighedsgodkendelse. Resultaterne fra de resterende syv GetGoal-studier forventes offentliggjort i løbet af de kommende 6-9 måneder, og sanofi-aventis planlægger at ansøge om godkendelse for lixisenatide i Europa og Japan i 4. kvartal I begyndelsen af 2010 foretog vi en vigtig ændring i vores globale licensaftale med sanofi-aventis, som gjorde det muligt at udvikle og kommercialisere lixisenatide også i kombination med Lantus. Sanofiaventis forventes at påbegynde kliniske fase III studier med kombinationen af lixisenatide og Lantus inden for de næste 6-12 måneder. Globalt vokser markedet for diabetesbehandling rigtig stærkt, og sammen med sanofi-aventis vurderer vi, at lixisenatide som en ny mono-terapi og i en kombination med Lantus vil udgøre to vigtige nye behandlingsmuligheder for patienter med type 2 diabetes og plejepersonalet. En anden yderst vigtig milepæl i 2010 var tilføjelsen af ZP2929, et andengenerations GLP-1 peptidlægemiddel, til vores pipeline af lægemidler til behandling af diabetes og stofskiftesygdomme. ZP2929 er en dobbeltvirkende agonist rettet mod såvel GLP-1 som glukagon-receptorerne, og de første resultater tyder på, at denne lægemiddelkandidat kan give optimeret blodsukkerkontrol samt et væsentligt og varigt vægttab. Dette lovende lægemiddelstof repræsenterer den næste generation af GLP-1 til behandling af type 2 diabetes og med et potentiale til også at behandle fedme. Vi planlægger at igangsætte et fase I studie med ZP2929 i 2. halvår Ud over de fremskridt, som vi har opnået på vores primære specialområde diabetes og stofskiftesygdomme, videreudviklede vi i 2010 også en vigtig lægemiddelkandidat inden for mave-tarmsygdomme. ZP1848, en GLP-2 agonist til dosering én gang dagligt til behandling af inflammatorisk tarmsygdom, herunder Crohns sygdom og colitis ulcerosa, blev ført igennem fase Ib studierne og er nu under forberedelse til fase II. Et andet peptidlægemiddel opdaget af Zealand Pharma, ZP1846, er en GLP-2 agonist, som vi sammen med vores partner Helsinn Healthcare undersøger til behandling af patienter med kolorektal kræft for at forebygge eller reducere kemoterapi-induceret diarré. Helsinn har en stærk kommerciel position på markedet for lægemidler, der understøtter kræftbehandling, og selskabet udvikler aktivt vores lægemiddelkandidat. Sidste år opnåede vi tillige lovende fremskridt med en række af vores prækliniske projekter, og vi forventer at kunne føre nye peptider i klinisk udvikling i Zealand Pharma har en stærk og voksende portefølje af lægemiddelkandidater, værdifulde og understøttende partnerskaber og en konkurrencedygtig forskningsplatform, men ikke desto mindre er vores største aktiver vores medarbejdere og selskabskultur. I 2010 styrkede vi vores ledelsesgruppe, og vi er overbeviste om, at selskabet nu besidder den optimale videnskabelige, driftsmæssige og finansielle erfaring og kompetencer, der skal til for at bane vej for succes og yderligere værdiskabelse. Sammen med en dedikeret og kompetent gruppe forskere og lægemiddel- og forretningsudviklere vil vi og resten af ledelsesgruppen fortsat arbejde på at opdage og udvikle innovative og vigtige nye lægemidler, som kan skabe værdi for patienterne og plejepersonale, samt til vores aktionærer i årene fremover. Hos Zealand Pharma værdsætter vi vores aktionærer, og det er yderst vigtigt for os og resten af ledelsesgruppen at sikre en åben og troværdig dialog med investorer og andre eksterne interessenter. Vi kigger nu fremad på vores vej mod omsætning og stigende forretningsværdi fra fremtidige lancerede lægemidler og nye lægemiddelkandidater. David Horn Solomon Administrerende direktør Daniël Jan Ellens Bestyrelsesformand 2 3

4 Kort om Zealand Pharma Zealand Pharma er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, som forsker i og udvikler nye peptidbaserede lægemidler, med udsigt til snarlig omsætning. Vores aktiviteter er rettet mod sygdomme, hvor vi vurderer, at de eksisterende behandlinger ikke i tilstrækkelig grad dækker patienternes behandlingsbehov, og hvor der er et stort markedspotentiale for bedre behandlinger gennem brugen af peptidbaserede lægemidler. Vi fokuserer på tre terapeutiske områder: Stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Siden december 1998 har vores forskere opbygget en stærk og voksende pipeline af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater, hvoraf mange i dag er i klinisk udvikling. Zealand Pharma og vores partnere har i dag to lægemiddelkandidater i klinisk fase III udvikling og fire lægemiddelkandidater i klinisk fase I og fase II udvikling. Zealand Pharma har desuden en lægemiddelkandidat i præklinisk udvikling, som er blevet godkendt til at blive ført i klinisk udvikling. Som led i vores drift har vi indgået partnerskaber om klinisk udvikling med førende medicinalselskaber: sanofi-aventis, Wyeth (i dag et datterselskab af Pfizer) og Helsinn Healthcare. Zealand Pharmas aktier blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen den 23. november Mission og vision Produktportefølje 2010 Zealand Pharma fokuserer på at skabe maksimal værdi for aktionærerne ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at imødekomme patienternes udækkede behandlingsbehov. Indikation Forskning Præklinisk Fase I Fase II Fase III Type 2 diabetes Lixisenatide Type 2 diabetes Lixisenatide + Lantus 1) Diabetes og fedme ZP2929 Kemoterapi-induceret diarré ZP1846 At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet. At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores patenterede teknologier. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At bevare passende markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores standarder, vores værdier og et givtigt arbejdsmiljø. Inflammatorisk tarmsygdom ZP1848 Atrieflimmer Danegaptide Akut nyreskade ZP1480 Værdier Stofskiftesygdomme Mave-tarmsygdomme Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand Pharma-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter, for at opfylde selskabets mission og vision. Hjerte-karsygdomme Innovation Vi skaber innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tanke-gang og resultater af høj kvalitet. Fleksibilitet Vi er handlekraftige, tager medansvar og er omstillingsparate. 1) Første resultater fra et klinisk fase III studie med lixisenatide og Lantus i fri kombination offentliggjort. Fase III med brug af endelig injektionspen forventes påbegyndt inden for 6-12 måneder. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi kommunikerer åbent, ærligt og respektfuldt med hinanden. Samspil Vi arbejder med et fælles mål og skaber arbejdsglæde gennem samarbejde. 4 5

5 Zealand HVAD ER DIABETES? Zealand Pharma er en biofarmaceutisk virksomhed, som forsker i og udvikler nye peptidbaserede lægemidler og med en forventet omsætning på kort sigt. Vores ekspertise i forskning, optimering og udvikling af peptider har ført til en stærk og voksende pipeline af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater med gunstige terapeutiske egenskaber. Definition Diabetes er en gruppe stofskiftesygdomme, som påvirker den måde, hvorpå kroppen kan omdanne nedbrudt mad til energi. Når maden nedbrydes i tarmsystemet, er glukose en af de vigtigste komponenter, der produceres. Glukose er en form for sukker, der ved tilstedeværelsen af insulin optages af cellerne og anvendes som energi. Hos diabetikere er kroppens evne til at producere og/eller anvende insulin svækket, hvilket fører til forhøjede blodsukker. Med tiden fører forhøjet glukose i blodet til forskellige livstruende komplikationer som f.eks. hjertesygdom, slagtilfælde, nyresvigt og blindhed. En global sundhedspandemi Ifølge IDF s Diabetes Atlas anslås det, at 285 millioner mennesker verden over lever med diabetes, og dette antal forventes at stige til 438 millioner i Diabetes er en af de førende årsager til blindhed, nyresvigt, amputation af underekstremiteter, hjerte-karsygdomme og dødsfald. Nuværende behandlingsformer Type 2 diabetes behandles indledningsvist med kostændringer og motion for at få kontrollere blodsukkerniveauet. Hvis disse ændringer ikke er tilstrækkelige, vil man typisk anvende almindeligt tilgængelige orale antidiabetika som f.eks. metformin eller sulfonylurin-lægemidler. Hvis blodsukkeret ikke længere kan kontrolleres tilstrækkeligt med disse orale behandlinger, skal patienten påbegynde behandling med insulin. De fleste farmaceutiske behandlingsformer har en tendens til at forårsage vægtøgning og øger risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukker), som kan være fatalt, hvis det ikke behandles rigtigt og hurtigt. Inden for de sidste fem år har en ny klasse diabeteslægemidler benævnt GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) vundet indpas blandt patienter og læger, da GLP-1 har visse fordele i forhold til de eksisterende behandlinger. GLP-1 er et hormon, som frigives naturligt fra cellerne i tarmen efter fødeindtag, hvilket får bugspytkirtlen til at udskille insulin hvis blodsukkeret er højt. Med andre ord udløser GLP-1 kun frigivelsen af insulin, når der er forhøjet blodsukker, og efterligner kroppens egen proces med udskillelse af insulin, hvorved man væsentligt nedbringer risikoen for hypoglykæmi. Endvidere synes GLP-1 analoger at have positive virkninger på tarmsystemet, idet mæthedsfornemmelsen efter et måltid øges, hvilket fører til bedre regulering af kropsvægten. Der er også bevis for, at GLP-1 hjælper til at bevare funktionen af betaceller i bugspytkirtlen, som fremstiller insulin, og derved muligvis kan bremse udviklingen af type 2 diabetes. Hvad er et peptid? Peptider er molekyler med kæder af op til 50 aminosyrer. En kæde på mere end 50 aminosyrer betragtes som et protein. Lige som proteiner er peptider en af de grundlæggende biologiske byggesten, som forekommer naturligt i alle livsformer. I menneskets krop udfører peptider en lang række vigtige funktioner, herunder hormonregulering og forsvar mod infektion. Peptider som lægemidler Terapeutiske peptider er blevet en vigtig lægemiddelklasse, og der findes i dag over 50 peptidbaserede lægemidler på markedet med en global årlig omsætning, som samlet overstiger USD 11 mia., hvoraf nogle har en global årlig omsætning på over USD 1 mia. Zealand Pharmas væsentlige kompetencer Zealand Pharma har opnået gode resultater med forskning i og optimering og udvikling af peptidbaserede lægemidler med en stærk portefølje af patentbeskyttede peptidbaserede lægemiddelkandidater. Siden selskabet blev stiftet, har vi enten på egen hånd eller med samarbejdspartnere indsendt ni IND-ansøgninger eller tilsvarende europæiske ansøgninger, i gennemsnit én hver 18. måned. Vi er takket være vores videnskabelige medarbejdere, teknologier og faciliteter i stand til at identificere og udvikle lovende nye peptidbaserede lægemiddelkandidater samt opretholde høj produktivitet og effektivitet, når lægemiddelkandidaterne føres ind i klinisk udvikling. Ekspertise inden for væsentlige terapeutiske områder, hvor peptidbaserede lægemidler har terapeutiske fordele Zealand Pharmas erfarne videnskabsfolk kombinerer avancerede peptiddesignteknikker med den nyeste viden om lægemiddeltargets inden for diabetes, mavetarmsygdomme og hjerte-karsygdomme for derved at kunne identificere lægemiddelkandidater med stor værdi. Dette gøres inden for områder, hvor peptidbaserede lægemidler har fordele i forhold til traditionelle small-molecule drugs, med hensyn til selektivitet, sikkerhed og styrke. Evne til at indgå partnerskabs- og licensaftaler Vi vurderer, at vores innovation inden for peptidudvikling yderligere er valideret af vores nuværende vigtigste partnerskabs-/ licensaftaler med sanofi-aventis og Helsinn Healthcare. Der findes primært to former for diabetes: type 1 og type 2. Nuværende og fremtidige behandlingsparadigmer Sygdommens sværhedsgrad Kostændringer og motion første Orale antidiabetika GLP-1 Type 1 diabetes Kroppen har mistet evnen til at producere insulin og er derfor afhængig af indsprøjtninger af insulin eller modificerede former for insulin, som kaldes insulin-analoger. GLP-1 anden Dobbeltvirkende GLP-1/Glukagon tredje GLP-1 + Insulin fjerde Insulin Type 2 diabetes En kronisk sygdom, som begynder, når kroppen ikke kan producere tilstrækkelige mængder insulin eller mister evnen til at reagere på insulin. Type 2 diabetes rammer anslået 90-95% af de, der lider af diabetes. Zealand Pharmas lægemiddeludvikling og forskningsarbejde omfatter de nuværende første, anden og tredje linjer af behandlingstendenser inden for diabetes. Zealand Pharmas arbejde vil påvirke patienterne langt ind i fremtiden. Zealand s fokus Tid fra diagnose 6 7

6 En velbalanceret udviklingsportefølje inden for stofskiftesygdomme Zealand Pharmas program inden for stofskiftesygdomme Behandling af diabetes og fedme Forskning Præklinisk Sen klinisk afprøvning GLP-1 hybrider Rettet mod reversering af betacelletab og sygdomsmodulering Fase I forventes i 2012 ZP2929 GLP-1-Glucagon GLP-1 behandlingseffekt samt bedre og varig vægteffekt Fase I i 2011 Lixisenatide Effektiv GLP-1 til dosering én gang dagligt Lixisenatide + Lantus kombination Forbedret glykæmisk kontrol og potentiale for vægttab. Registreringsansøgning for lixisenatide 2. halvår 2011 Europa/Japan, 2. halvår 2012 USA Lixisenatide Lixisenatide er en injicérbar GLP-1 receptoragonist til dosering én gang dagligt til behandling af type 2 diabetes. Lægemiddelstoffet er udviklet med henblik på at give patienter med type 2 diabetes forbedret blodsukkerkontrol ved at forbedre kroppens evne til at reagere på glukoseudsving i blodet gennem frigivelse af insulin. Zealand Pharma har udlicenseret udviklingen og de kommercielle rettigheder til lixisenatide til sanofi-aventis, som indledte kliniske studier med stoffet både som en éngang-dagligt enkeltstofbehandling ( monoterapi ) og i kombination med deres egen langtidsvirkende insulinanalog Lantus, som er markedets i øjeblikket førende langtidsvirkende insulinanalog. Klinisk udviklingsstatus Effekten og sikkerheden af lixisenatide med dosering én gang dagligt evalueres i det kliniske fase III GetGoal-program. De kliniske GetGoal-programmer blev påbegyndt i maj 2008, og der er til dato rekrutteret over patienter på verdensplan. Rekrutteringen til GetGoal fase III programmet, hvor man evaluerer effekten og sikkerheden af lixisenatide hos voksne patienter med type 2 diabetes mellitus behandlet med forskellige orale antidiabetika eller insulin, blev afsluttet ved udgangen af På baggrund af de positive resultater af de undersøgelser, der er foretaget til dato, herunder det første fase III studie, GETGOAL MONO, og senere GETGOAL-X, vurderer vi, at lixisenatide vil have en konkurrencedygtig profil som en GLP- 1-receptoragonist til administration én gang dagligt målt på effekt, sikkerhed, vægttab og patientvenlighed. Kombinationsbehandling med Lixisenatide og Lantus Kombinationen af lixisenatide og sanofi-aventis produkt Lantus har potentialet til at kunne give patienter med type 2 diabetes et bedre behandlingsalternativ end insulinbehandling alene. Insulin-behandling er utroligt effektiv men har dog visse ulemper, særligt vægtøgning og risiko for hypoglykæmi. Kombinationen af insulin i form af Lantus og lixisenatide, et GLP-1, forventes således at supplere virkningerne af insulin med de observerede virkninger af GLP-1 i form af bedre glykæmisk kontrol, vægtkontrol og en reduceret risiko for hypoglykæmi, hvorved man bremser sygdomsudviklingen. Klinisk udviklingsstatus Der er i 2010 afsluttet et klinisk fase I studie med kombinationsbehandlingen lixisenatide +Lantus ved brug af separate og samtidige injektioner af de to produkter, og en fase III udviklingsplan er ved at blive færdiggjort for kombinationsproduktet. I september 2010 offentliggjorde sanofi-aventis resultaterne fra et af de kliniske fase III GETGOAL-studier, hvor lixisenatide blev administreret som supplement til basal insulinstoffer, herunder Lantus. Resultaterne viste, at fase III kombinationsstudiet opfyldte det primære effektmål, tilføjelsen af lixisenatide til injektion én gang dagligt til basal insulin reducerede HbA1cniveauerne med 0,88 procentpoint i forhold til placebo (p<0,0001), og studiet rejste ingen sikkerhedsbekymringer. Fedmes rolle i diabetes Zealand Pharma er ved at opbygge et stofskifteprogram, hvor man ikke blot behandler diabetes isoleret set men også relaterede sygdomme som f.eks. fedme, som er en af de vigtigste faktorer, der er involveret i udviklingen og styringen af type 2 diabetes. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er ca. 90% af alle type 2 diabetikere enten overvægtige eller klinisk fede, og der er således et væsentligt behov for lægemidler, som kan afhjælpe dette. Undersøgelser har vist, at en vægtforøgelse på 1 kg øger risikoen for hjertekarsygdomme med 3,1% og risikoen for diabetes med 4,5-9%, og fedme er årsag til ca. 60% af den stigende forekomst af diabetes. Omvendt reducerer tab af kropsvægt i væsentlig grad diabetesrelaterede komplikationer og dødelighed og fører samtidig til en forbedring af andre sundhedsparametre som f.eks. blodtryk og kolesteroltal. Zealand Pharma udvikler således en tredje behandling af type 2 diabetes med ZP2929, en GLP-1 glukagon dobbeltvirkende receptoragonist, som har vist varigt og klinisk relevante vægttab og signifikant glykæmisk kontrol i prækliniske diabetesmodeller. zp2929 ZP2929 er et dobbeltvirkende agonist peptid, som påvirker såvel GLP-1 som glukagonreceptorer. Lægemiddelstoffet anses som værende en del af en anden generation af GLP-1 receptoragonist-lægemidler til behandling af type 2 diabetes med en yderligere aktivitet på glucagonreceptorer, som sammenkobler glykæmisk kontrol fra GLP-1 med klinisk signifikant vægttab (tab af kropsvægt på +10% eller derover). Som med lixisenatide udvikles ZP2929 til subkutant administration én gang dagligt. Ud over lægemidlets terapeutiske potentiale for patienter med type 2 diabetes, og fedme kan ZP2929 have bredere anvendelses-muligheder for patienter med prædiabetes og fedme. Klinisk udviklingsstatus Den prækliniske udvikling af ZP2929 blev påbegyndt i Til dato er virkningen af ZP2929 blevet sammenlignet i dyremodeller med såvel placebo som en kommercielt tilgængelig GLP-1-receptoragonist. ZP2929 har vist sig at føre til glykæmisk kontrol (HbA1c) svarende til et markedsført GLP-1 middel og med langt bedre vægtkontrol og en gunstig effekt på blodlipider. Som led i det prækliniske program med ZP2929 har Zealand Pharma for nylig påbegyndt toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiforsøg for at understøtte de kliniske fase I studier, som i øjeblikket planlægges påbegyndt i 2. halvår Forskning Ud over disse tre lovende kliniske aktiver udvikler Zealand Pharma også aktivt en række innovative dobbeltvirkende peptidagonister, som yderligere adresserer det store udækkede behandlingsbehov inden for diabetes og fedme og forbedrer livskvaliteten for patienter, da de er rettet mod sygdomsudviklingen og komplikationer. Vores samarbejdspartner sanofi-aventis Zealand Pharma udlicenserede i 2003 den kliniske udvikling og de globale markedsføringsrettigheder for lixisenatide til sanofiaventis. Med sanofi-aventis, som er verdens fjerde største farmaceutiske virksomhed målt på globalt salg, har vi fundet en verdensklasse partner, som vi har den største tiltro til vil kunne føre til en lancering af vores førende lægemiddel lixisenatide til behandling af diabetikere verden over. Potentialet for lixisenatide til at blive anvendt ikke blot som monoterapi men også i kombination med verdens markedsførende langtidsvirkende insulinanalog Lantus repræsenterer en kæmpe mulighed for Zealand Pharma. I januar 2011 indgik Zealand Pharma og sanofi-aventis yderligere et nyt forskningssamarbejde om et endnu ikke oplyst tidligt diabetes-target. 8 9

7 Zealand Pharma s program inden for MAVE-TARMSYGDOMME Behandling af kemoterapi-induceret diarré og inflammatorisk tarmsygdom Zealand Pharmas program inden for hjerte-karsygdomme Behandling af atrieflimmer og akut nyreskade ZP1846 Danegaptide ZP1846 er en Glucagon-Like-Peptide-2 (GLP-2) receptoragonist, som udvikles til behandling af kemoterapi-induceret diarré (CID). GLP-2 er et naturligt forekommende hormon, der primært produceres af tyndtarmen, og som er kendt for sin rolle i slimhinde- og tarmvækst samt i tarmdannelsen. Zealand Pharma har udlicenseret de globale udviklings- og kommercialiseringsrettigheder til ZP1846 til Helsinn Healthcare i Lugano, Schweiz. Kemoterapi-induceret diarré CID er en almindelig og potentielt livstruende komplikation forbundet med kemoterapi. Kemoterapi har til formål at angribe og beskadige hurtigt voksende tumorceller, men uheldigvis beskadiger ZP1848 ZP1848 er også en modificeret GLP-2 receptoragonist til anvendelse én gang dagligt. Lægemiddelstoffet udvikles til behandling af inflammatorisk tarmsygdom da de regenerative egenskaber ved GLP-2 har potentialet til at lindre inflammation associeret med inflammatorisk tarmsygdom, reparere tarmvæggen og forbedre tarmens funktion. Inflammatorisk tarmsygdom Crohns sygdom og colitis ulcerosa Inflammatorisk tarmsygdom er en fælles betegnelse for sygdomme, som fører til kronisk inflammation i mave-tarmkanalen, primært colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Colitis ulcerosa er en inflammatorisk sygdom, hvor tyktarmens indre overflade eller slimhinde bliver rød og svulmer op og udvikler åbne og smertefulde sår. Sygdommen er oftest værst i den nederste del af tyktarmen og forårsager hyppig diarré. Crohns sygdom er også en inflammatorisk sygdom, men adskiller sig fra colitis ulcerosa ved, at den kan påvirke alle dele af fordøjelseskanalen. Crohns sygdom forårsager desuden inflammation, som ofte går langt dybere ind i tarmvæggens underliggende lag. De mest almindelige symptomer ved Crohns sygdom er mavesmerter, de også ofte hurtigt voksende celler i tyndtarmens slimhinde. Som følge af disse skader er der op til 80% af de patienter, som får kemoterapi, der oplever bivirkninger i mave-tarmregionen. CID kan føre til alvorlig dehydrering, underernæring og andre komplikationer, hvilket kan gøre det nødvendigt at nedsætte kemoterapidosis, udskyde eller helt afbryde patientens behandling, hvilket fører til sub-optimal behandling af kræftsygdommen. De nuværende behandlinger er ikke kun rettet mod CID og giver kun midlertidig symptomlindring i stedet for at rette sig mod den bagvedliggende årsag, altså de beskadigede celler i tyndtarmens slimhinde. Disse behandlinger omfatter opioider, kramper, træthed og diarré, og komplikationerne omfatter udslæt, leddegigt og inflammation i øjnene. Sygdommen kan blusse op med få måneder eller års mellemrum, og tarmfunktionen vil med tiden gradvist forringes i en sådan grad, at det vil være nødvendigt med et kirurgisk indgreb. Der findes i øjeblikket frem kategorier af lægemidler til behandling af inflammatorisk tarmsygdom: antiinflammatoriske lægemidler (f.eks. 5-aminosalicylsyrer); antibiotika (f.eks. ampicillin, sulphonamid); kortikosteroider (f.eks. prednisolon og budesonid); traditionelle immunomodulatorer (f.eks. azathioprin og mercaptopurin); og biologiske immunomodulatorer (f.eks. TNF-α blokerende lægemidler). Målet med behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom er at opnå remission (dvs. fravær af symptomer) samt at opretholde denne remission. For at opnå dette mål skal behandlingen adressere den igangværende inflammation og den underliggende årsag til inflammationen ved at fremme regenerering af tarmvæggen. Selvom kortikosteroider og biologiske immunomodulatorer er effektive med hensyn til at undertrykke akut inflammation, er de ikke effektive til at fremme som kan være effektive til behandling af milde former for diarré, men deres virkning ved moderat til svær CID er begrænset. Klinisk udviklingsstatus Efter vellykkede resultater i prækliniske studier i dyremodeller gennemførte Zealand Pharma et klinisk fase Ia studie med ZP1846 i USA i Studiet omfattede 36 raske frivillige, og konklusionen var, at ZP1846 er sikkert og veltolereret. Zealand Pharma udlicenserede ZP1846 til Helsinn Healthcare i november 2008, og Helsinn gennemfører i øjeblikket et fase Ib studie på fem centre i Europa med patienter, der lider af kolorektal kræft. regenereringen af celler. Som følge af de alvorlige bivirkninger ved antiinflammatoriske og immunosuppressive lægemidler er patienterne desuden ofte nødt til at afbryde behandlingen. Klinisk udviklingsstatus Efter positive resultater fra prækliniske studier med gnavermodeller afsluttede Zealand Pharma i 2010 kliniske fase Ia og Ib studier. Det kliniske fase Ia studie blev gennemført med 60 raske frivillige, og konklusionen var, at ZP1848 er sikkert og veltolereret. Det kliniske fase Ib studie blev gennemført med 10 patienter med Crohns sygdom i remission og viste de ønskede virkninger af forbedret vækst i tarmvæggen samt et øget absorptionsareal og forbedret tarmfunktion. Zealand Pharma forbereder i øjeblikket et fase IIa studie med forventet start i 1. halvår Danegaptide er en oralt tilgængelig, firstin-class gap junction-modifier til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af normal sinus/hjerterytme hos patienter med akut og kronisk AF. Danegaptide vil potentielt udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med AF med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal sinus/hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet. Atrieflimmer AF er den mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse. De uregelmæssige hjerteslag, som er karakteristiske for AF, skyldes ukontrolleret elektrisk stimulation af hjertemusklen, som til dels skyldes defekter i specialiserede porer i hjertemusklens celler, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. AF kan få alvorlige konsekvenser som f.eks. hjertesvigt, slagtilfælde og død. De lægemidler, der i dag anvendes til behandling af AF, har begrænset effekt og er forbundet med alvorlige bivirkninger. Der findes to behandlingsklasser: Lægemidler til behandling af hjertefrekvens og hjerterytmekontrol, som begge har minimal effekt på AF, men som ikke nedsætter risikoen for slagtilfælde efter et alvorligt AF-tilfælde. Endvidere har hjerterytmekontrolmidler en række bivirkninger på andre organer, og menes nogle gang selv at udløse AF. Forekomsten af AF i USA og Europa baseret på populationsstudier er mellem 0,65% og 0,95%. Forekomsten af AF forventes imidlertid at stige 2 til 2,5 gange frem til 2050 som følge af længere forventet levetid og det stigende antal ældre. Klinisk udviklingsstatus Zealand Pharma er ved at få tilbageført danegaptide fra sin tidligere samarbejdspartner Wyeth, som i dag er et datterselskab af Pfizer. Efter Wyeth blev opkøbt af Pfizer i 2009 afbrød Wyeth udviklingen af danegaptide, da Pfizer tidligere havde offentliggjort, at selskabet bragte al forskning inden for hjerte-karsygdomme til ophør. Udviklingsprogrammet for danegaptide, som Wyeth foretog, bestod af en intravenøs formulering til akut brug og en oral formulering til kronisk behandling. Wyeth afsluttede i 2009 to parallelle kliniske fase I studier med den intravenøse formulering af danegaptide. De kliniske studier inkluderede administration af en oral formulering af danegaptide. De kliniske fase I studier omfattede 153 raske frivillige, og konklusionen var, at danegaptide er sikkert og veltolereret. Når tilbageførslen af danegaptide til Zealand Pharma er afsluttet, vil vi sammen med en ny stor medicinalpartner forberede et fase IIa proof-of-principle studie i Vi har også til hensigt at gå videre med et klinisk fase I studie med den orale formulering af danegaptide. ZP1480 ZP1480 er et peptidbaseret lægemiddel, der udvikles til hospitalsbaseret intravenøs behandling af akut nyreskade efter hjertekirurgi. Akut nyreskade Akut nyreskade er et pludseligt tab af nyrefunktion og kan medføre nyresvigt eller dødsfald. Akut nyreskade skyldes eller optræder ofte efter omfattende hjertekirurgi, hvoraf de mest almindelige er by-pass operation i hjertet og udskiftning af hjerteklapperne. Der findes i øjeblikket ingen lægemidler, der specifikt er godkendt til behandling eller forebyggelse af akut nyreskade forbundet med hjertekirurgi, og Zealand Pharma er heller ikke bekendt med noget produkt, som er under udvikling til behandling af akut nyreskade efter hjertekirurgi, som er nået længere end til kliniske fase II studier. Forekomsten af akut nyreskade er begrænset, men sygdommen udgør et væsentligt udækket behandlingsbehov. Undersøgelser af hospitalsindlæggelser i USA har vist en stigning i forekomsten af akut nyreskade over de seneste 10 år, og dette hænger højst sandsynligt sammen med den aldrende befolkning samt en stigende andel, der får foretaget by-pass operation i hjertet og hjerteklapoperationer. Klinisk udviklingsstatus Zealand Pharma har et samarbejde med Action Pharma i Danmark omkring udviklingen af ZP1480. Senest blev der i midten af 2010 afsluttet et kliniske fase IIa studie med i alt 42 patienter. Hovedresultaterne viser, at ZP1480 er sikkert og veltolereret, og der var positive virkninger med hensyn til forebyggelse af nyreskade hos patienter, der får foretaget hjertekirurgi

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 Matas A/S Årsrapport 2013/14 (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 5 års hoved- og nøgletal DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere