årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs"

Transkript

1 årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

2 virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje Mission, vision og værdier Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: Fax: CVR no.: Grundlagt: 1. April 1997 Registreret adresse: Albertslund Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz Christian Herskind Florian Reinaud Helle Størum Christian Thorkildsen Direktion David H. Solomon Mats Blom John Hyttel Christian Grøndahl Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø Zealand Pharma Hvad er diabetes? En velbalanceret udviklingsportefølje inden for stofskiftesygdomme Zealand Pharmas program inden for stofskiftesygdomme Behandling af diabetes og fedme Zealand Pharmas program inden for mave-tarmsygdomme Behandling af kemoterapi-induceret diarré og inflammatorisk tarmsygdom Zealand Pharmas program inden for hjerte-karsygdomme Behandling af atrieflimmer og akut nyreskade Nøgletal Regnskab for perioden 14 Corporate Governance 16 Aktionærforhold 17 Zealand Pharmas regnskabsprocedure Intern kontrol og risikostyring 18 Direktion og bestyrelse 20 Finanspolitik 21 Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors påtegning 23 Resultatopgørelse 24 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 44 Selskabsrelaterede meddelelser i 2010

3 Til vores aktionærer Kære aktionærer: 2010 var et vigtigt vendepunkt for Zealand Pharma, hvor selskabet opnåede en række væsentlige milepæle, og det glæder os at kunne bekræfte, at de positive takter er videreført i En af de vigtigste begivenheder sidste år var selskabets børsintroduktion. Til trods for den træge globale økonomiske genopretning og udfordrende finansielle markeder lykkedes det at rejse DKK 373 mio. og blive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen Stock Exchange under handelssymbolet ZEAL. Den ændrede status fra at være et privatejet til et børsnoteret selskab er et stort skridt i Zealand Pharmas fortsatte udvikling, og vi vil gerne byde velkommen til vores mange nye aktionærer og takke alle aktionærerne for deres værdifulde opbakning. Som børsnoteret selskab har vi nu kompetencerne og fleksibiliteten til på optimal vis at forfølge nye og værdifulde muligheder og udvikle selskabet til et lønsomt og anerkendt bioteknologisk selskab med lægemidler på markedet og en stadigt voksende portefølje. Herigennem vil vi etablere en lønsom og værdifuld virksomhed for vores aktionærer og andre vigtige interessenter. Hos Zealand Pharma er vi fuldt ud fokuseret på at nå vores vigtigste mål at føre nye og livsforandrende behandlinger på markedet til gavn for patienter og plejepersonale og derved sikre, at vores aktionærer opnår et attraktivt afkast på deres investering. Det er vores klare overbevisning, at Zealand Pharma har en unik og værdifuld position med henblik på at nå disse mål, og vi vil arbejde ud fra mulighederne for en attraktiv omsætning på kort sigt fra den forventede lancering i starten af 2013 af lixisenatide, som er vores første lægemiddel på det store og voksende marked for diabetesbehandling. Lixisenatide, en lovende GLP-1 agonist til dosering én gang dagligt, er i fase III udvikling som en ny behandling af patienter med type 2 diabetes i henhold til en licensaftale med sanofi-aventis, som er en af de vigtigste aktører på det globale diabetesmarked og selskabet bag Lantus, der er det bedst sælgende insulinanalogprodukt i verden. I 2010 offentliggjorde vi positive resultater fra to af de i alt ti GetGoal-studier med lixisenatide i et omfattende klinisk fase III diabetesprogram. Alle effektmål blev opfyldt i de to studier, og lixisenatide var veltolereret og viste en rigtig god sikkerhedsprofil. I februar 2011 offentliggjorde vi sammen med sanofiaventis endvidere gode resultater fra et tredje klinisk fase III studie med lixisenatide, i direkte sammenligning med exenatid (markedsføres som Byetta ), hvorved vi opnåde yderligere effekt- og sikkerhedsdata for vores lægemiddel som et vigtigt nyt behandlingsvalg til diabetespatienter. I 2010 modtog vi i alt USD 15 mio. i milepælsomsætning fra sanofi-aventis, da det lykkedes os at føre lixisenatide frem mod myndighedsgodkendelse. Resultaterne fra de resterende syv GetGoal-studier forventes offentliggjort i løbet af de kommende 6-9 måneder, og sanofi-aventis planlægger at ansøge om godkendelse for lixisenatide i Europa og Japan i 4. kvartal I begyndelsen af 2010 foretog vi en vigtig ændring i vores globale licensaftale med sanofi-aventis, som gjorde det muligt at udvikle og kommercialisere lixisenatide også i kombination med Lantus. Sanofiaventis forventes at påbegynde kliniske fase III studier med kombinationen af lixisenatide og Lantus inden for de næste 6-12 måneder. Globalt vokser markedet for diabetesbehandling rigtig stærkt, og sammen med sanofi-aventis vurderer vi, at lixisenatide som en ny mono-terapi og i en kombination med Lantus vil udgøre to vigtige nye behandlingsmuligheder for patienter med type 2 diabetes og plejepersonalet. En anden yderst vigtig milepæl i 2010 var tilføjelsen af ZP2929, et andengenerations GLP-1 peptidlægemiddel, til vores pipeline af lægemidler til behandling af diabetes og stofskiftesygdomme. ZP2929 er en dobbeltvirkende agonist rettet mod såvel GLP-1 som glukagon-receptorerne, og de første resultater tyder på, at denne lægemiddelkandidat kan give optimeret blodsukkerkontrol samt et væsentligt og varigt vægttab. Dette lovende lægemiddelstof repræsenterer den næste generation af GLP-1 til behandling af type 2 diabetes og med et potentiale til også at behandle fedme. Vi planlægger at igangsætte et fase I studie med ZP2929 i 2. halvår Ud over de fremskridt, som vi har opnået på vores primære specialområde diabetes og stofskiftesygdomme, videreudviklede vi i 2010 også en vigtig lægemiddelkandidat inden for mave-tarmsygdomme. ZP1848, en GLP-2 agonist til dosering én gang dagligt til behandling af inflammatorisk tarmsygdom, herunder Crohns sygdom og colitis ulcerosa, blev ført igennem fase Ib studierne og er nu under forberedelse til fase II. Et andet peptidlægemiddel opdaget af Zealand Pharma, ZP1846, er en GLP-2 agonist, som vi sammen med vores partner Helsinn Healthcare undersøger til behandling af patienter med kolorektal kræft for at forebygge eller reducere kemoterapi-induceret diarré. Helsinn har en stærk kommerciel position på markedet for lægemidler, der understøtter kræftbehandling, og selskabet udvikler aktivt vores lægemiddelkandidat. Sidste år opnåede vi tillige lovende fremskridt med en række af vores prækliniske projekter, og vi forventer at kunne føre nye peptider i klinisk udvikling i Zealand Pharma har en stærk og voksende portefølje af lægemiddelkandidater, værdifulde og understøttende partnerskaber og en konkurrencedygtig forskningsplatform, men ikke desto mindre er vores største aktiver vores medarbejdere og selskabskultur. I 2010 styrkede vi vores ledelsesgruppe, og vi er overbeviste om, at selskabet nu besidder den optimale videnskabelige, driftsmæssige og finansielle erfaring og kompetencer, der skal til for at bane vej for succes og yderligere værdiskabelse. Sammen med en dedikeret og kompetent gruppe forskere og lægemiddel- og forretningsudviklere vil vi og resten af ledelsesgruppen fortsat arbejde på at opdage og udvikle innovative og vigtige nye lægemidler, som kan skabe værdi for patienterne og plejepersonale, samt til vores aktionærer i årene fremover. Hos Zealand Pharma værdsætter vi vores aktionærer, og det er yderst vigtigt for os og resten af ledelsesgruppen at sikre en åben og troværdig dialog med investorer og andre eksterne interessenter. Vi kigger nu fremad på vores vej mod omsætning og stigende forretningsværdi fra fremtidige lancerede lægemidler og nye lægemiddelkandidater. David Horn Solomon Administrerende direktør Daniël Jan Ellens Bestyrelsesformand 2 3

4 Kort om Zealand Pharma Zealand Pharma er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, som forsker i og udvikler nye peptidbaserede lægemidler, med udsigt til snarlig omsætning. Vores aktiviteter er rettet mod sygdomme, hvor vi vurderer, at de eksisterende behandlinger ikke i tilstrækkelig grad dækker patienternes behandlingsbehov, og hvor der er et stort markedspotentiale for bedre behandlinger gennem brugen af peptidbaserede lægemidler. Vi fokuserer på tre terapeutiske områder: Stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Siden december 1998 har vores forskere opbygget en stærk og voksende pipeline af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater, hvoraf mange i dag er i klinisk udvikling. Zealand Pharma og vores partnere har i dag to lægemiddelkandidater i klinisk fase III udvikling og fire lægemiddelkandidater i klinisk fase I og fase II udvikling. Zealand Pharma har desuden en lægemiddelkandidat i præklinisk udvikling, som er blevet godkendt til at blive ført i klinisk udvikling. Som led i vores drift har vi indgået partnerskaber om klinisk udvikling med førende medicinalselskaber: sanofi-aventis, Wyeth (i dag et datterselskab af Pfizer) og Helsinn Healthcare. Zealand Pharmas aktier blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen den 23. november Mission og vision Produktportefølje 2010 Zealand Pharma fokuserer på at skabe maksimal værdi for aktionærerne ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at imødekomme patienternes udækkede behandlingsbehov. Indikation Forskning Præklinisk Fase I Fase II Fase III Type 2 diabetes Lixisenatide Type 2 diabetes Lixisenatide + Lantus 1) Diabetes og fedme ZP2929 Kemoterapi-induceret diarré ZP1846 At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet. At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores patenterede teknologier. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At bevare passende markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores standarder, vores værdier og et givtigt arbejdsmiljø. Inflammatorisk tarmsygdom ZP1848 Atrieflimmer Danegaptide Akut nyreskade ZP1480 Værdier Stofskiftesygdomme Mave-tarmsygdomme Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand Pharma-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter, for at opfylde selskabets mission og vision. Hjerte-karsygdomme Innovation Vi skaber innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tanke-gang og resultater af høj kvalitet. Fleksibilitet Vi er handlekraftige, tager medansvar og er omstillingsparate. 1) Første resultater fra et klinisk fase III studie med lixisenatide og Lantus i fri kombination offentliggjort. Fase III med brug af endelig injektionspen forventes påbegyndt inden for 6-12 måneder. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi kommunikerer åbent, ærligt og respektfuldt med hinanden. Samspil Vi arbejder med et fælles mål og skaber arbejdsglæde gennem samarbejde. 4 5

5 Zealand HVAD ER DIABETES? Zealand Pharma er en biofarmaceutisk virksomhed, som forsker i og udvikler nye peptidbaserede lægemidler og med en forventet omsætning på kort sigt. Vores ekspertise i forskning, optimering og udvikling af peptider har ført til en stærk og voksende pipeline af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater med gunstige terapeutiske egenskaber. Definition Diabetes er en gruppe stofskiftesygdomme, som påvirker den måde, hvorpå kroppen kan omdanne nedbrudt mad til energi. Når maden nedbrydes i tarmsystemet, er glukose en af de vigtigste komponenter, der produceres. Glukose er en form for sukker, der ved tilstedeværelsen af insulin optages af cellerne og anvendes som energi. Hos diabetikere er kroppens evne til at producere og/eller anvende insulin svækket, hvilket fører til forhøjede blodsukker. Med tiden fører forhøjet glukose i blodet til forskellige livstruende komplikationer som f.eks. hjertesygdom, slagtilfælde, nyresvigt og blindhed. En global sundhedspandemi Ifølge IDF s Diabetes Atlas anslås det, at 285 millioner mennesker verden over lever med diabetes, og dette antal forventes at stige til 438 millioner i Diabetes er en af de førende årsager til blindhed, nyresvigt, amputation af underekstremiteter, hjerte-karsygdomme og dødsfald. Nuværende behandlingsformer Type 2 diabetes behandles indledningsvist med kostændringer og motion for at få kontrollere blodsukkerniveauet. Hvis disse ændringer ikke er tilstrækkelige, vil man typisk anvende almindeligt tilgængelige orale antidiabetika som f.eks. metformin eller sulfonylurin-lægemidler. Hvis blodsukkeret ikke længere kan kontrolleres tilstrækkeligt med disse orale behandlinger, skal patienten påbegynde behandling med insulin. De fleste farmaceutiske behandlingsformer har en tendens til at forårsage vægtøgning og øger risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukker), som kan være fatalt, hvis det ikke behandles rigtigt og hurtigt. Inden for de sidste fem år har en ny klasse diabeteslægemidler benævnt GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) vundet indpas blandt patienter og læger, da GLP-1 har visse fordele i forhold til de eksisterende behandlinger. GLP-1 er et hormon, som frigives naturligt fra cellerne i tarmen efter fødeindtag, hvilket får bugspytkirtlen til at udskille insulin hvis blodsukkeret er højt. Med andre ord udløser GLP-1 kun frigivelsen af insulin, når der er forhøjet blodsukker, og efterligner kroppens egen proces med udskillelse af insulin, hvorved man væsentligt nedbringer risikoen for hypoglykæmi. Endvidere synes GLP-1 analoger at have positive virkninger på tarmsystemet, idet mæthedsfornemmelsen efter et måltid øges, hvilket fører til bedre regulering af kropsvægten. Der er også bevis for, at GLP-1 hjælper til at bevare funktionen af betaceller i bugspytkirtlen, som fremstiller insulin, og derved muligvis kan bremse udviklingen af type 2 diabetes. Hvad er et peptid? Peptider er molekyler med kæder af op til 50 aminosyrer. En kæde på mere end 50 aminosyrer betragtes som et protein. Lige som proteiner er peptider en af de grundlæggende biologiske byggesten, som forekommer naturligt i alle livsformer. I menneskets krop udfører peptider en lang række vigtige funktioner, herunder hormonregulering og forsvar mod infektion. Peptider som lægemidler Terapeutiske peptider er blevet en vigtig lægemiddelklasse, og der findes i dag over 50 peptidbaserede lægemidler på markedet med en global årlig omsætning, som samlet overstiger USD 11 mia., hvoraf nogle har en global årlig omsætning på over USD 1 mia. Zealand Pharmas væsentlige kompetencer Zealand Pharma har opnået gode resultater med forskning i og optimering og udvikling af peptidbaserede lægemidler med en stærk portefølje af patentbeskyttede peptidbaserede lægemiddelkandidater. Siden selskabet blev stiftet, har vi enten på egen hånd eller med samarbejdspartnere indsendt ni IND-ansøgninger eller tilsvarende europæiske ansøgninger, i gennemsnit én hver 18. måned. Vi er takket være vores videnskabelige medarbejdere, teknologier og faciliteter i stand til at identificere og udvikle lovende nye peptidbaserede lægemiddelkandidater samt opretholde høj produktivitet og effektivitet, når lægemiddelkandidaterne føres ind i klinisk udvikling. Ekspertise inden for væsentlige terapeutiske områder, hvor peptidbaserede lægemidler har terapeutiske fordele Zealand Pharmas erfarne videnskabsfolk kombinerer avancerede peptiddesignteknikker med den nyeste viden om lægemiddeltargets inden for diabetes, mavetarmsygdomme og hjerte-karsygdomme for derved at kunne identificere lægemiddelkandidater med stor værdi. Dette gøres inden for områder, hvor peptidbaserede lægemidler har fordele i forhold til traditionelle small-molecule drugs, med hensyn til selektivitet, sikkerhed og styrke. Evne til at indgå partnerskabs- og licensaftaler Vi vurderer, at vores innovation inden for peptidudvikling yderligere er valideret af vores nuværende vigtigste partnerskabs-/ licensaftaler med sanofi-aventis og Helsinn Healthcare. Der findes primært to former for diabetes: type 1 og type 2. Nuværende og fremtidige behandlingsparadigmer Sygdommens sværhedsgrad Kostændringer og motion første Orale antidiabetika GLP-1 Type 1 diabetes Kroppen har mistet evnen til at producere insulin og er derfor afhængig af indsprøjtninger af insulin eller modificerede former for insulin, som kaldes insulin-analoger. GLP-1 anden Dobbeltvirkende GLP-1/Glukagon tredje GLP-1 + Insulin fjerde Insulin Type 2 diabetes En kronisk sygdom, som begynder, når kroppen ikke kan producere tilstrækkelige mængder insulin eller mister evnen til at reagere på insulin. Type 2 diabetes rammer anslået 90-95% af de, der lider af diabetes. Zealand Pharmas lægemiddeludvikling og forskningsarbejde omfatter de nuværende første, anden og tredje linjer af behandlingstendenser inden for diabetes. Zealand Pharmas arbejde vil påvirke patienterne langt ind i fremtiden. Zealand s fokus Tid fra diagnose 6 7

6 En velbalanceret udviklingsportefølje inden for stofskiftesygdomme Zealand Pharmas program inden for stofskiftesygdomme Behandling af diabetes og fedme Forskning Præklinisk Sen klinisk afprøvning GLP-1 hybrider Rettet mod reversering af betacelletab og sygdomsmodulering Fase I forventes i 2012 ZP2929 GLP-1-Glucagon GLP-1 behandlingseffekt samt bedre og varig vægteffekt Fase I i 2011 Lixisenatide Effektiv GLP-1 til dosering én gang dagligt Lixisenatide + Lantus kombination Forbedret glykæmisk kontrol og potentiale for vægttab. Registreringsansøgning for lixisenatide 2. halvår 2011 Europa/Japan, 2. halvår 2012 USA Lixisenatide Lixisenatide er en injicérbar GLP-1 receptoragonist til dosering én gang dagligt til behandling af type 2 diabetes. Lægemiddelstoffet er udviklet med henblik på at give patienter med type 2 diabetes forbedret blodsukkerkontrol ved at forbedre kroppens evne til at reagere på glukoseudsving i blodet gennem frigivelse af insulin. Zealand Pharma har udlicenseret udviklingen og de kommercielle rettigheder til lixisenatide til sanofi-aventis, som indledte kliniske studier med stoffet både som en éngang-dagligt enkeltstofbehandling ( monoterapi ) og i kombination med deres egen langtidsvirkende insulinanalog Lantus, som er markedets i øjeblikket førende langtidsvirkende insulinanalog. Klinisk udviklingsstatus Effekten og sikkerheden af lixisenatide med dosering én gang dagligt evalueres i det kliniske fase III GetGoal-program. De kliniske GetGoal-programmer blev påbegyndt i maj 2008, og der er til dato rekrutteret over patienter på verdensplan. Rekrutteringen til GetGoal fase III programmet, hvor man evaluerer effekten og sikkerheden af lixisenatide hos voksne patienter med type 2 diabetes mellitus behandlet med forskellige orale antidiabetika eller insulin, blev afsluttet ved udgangen af På baggrund af de positive resultater af de undersøgelser, der er foretaget til dato, herunder det første fase III studie, GETGOAL MONO, og senere GETGOAL-X, vurderer vi, at lixisenatide vil have en konkurrencedygtig profil som en GLP- 1-receptoragonist til administration én gang dagligt målt på effekt, sikkerhed, vægttab og patientvenlighed. Kombinationsbehandling med Lixisenatide og Lantus Kombinationen af lixisenatide og sanofi-aventis produkt Lantus har potentialet til at kunne give patienter med type 2 diabetes et bedre behandlingsalternativ end insulinbehandling alene. Insulin-behandling er utroligt effektiv men har dog visse ulemper, særligt vægtøgning og risiko for hypoglykæmi. Kombinationen af insulin i form af Lantus og lixisenatide, et GLP-1, forventes således at supplere virkningerne af insulin med de observerede virkninger af GLP-1 i form af bedre glykæmisk kontrol, vægtkontrol og en reduceret risiko for hypoglykæmi, hvorved man bremser sygdomsudviklingen. Klinisk udviklingsstatus Der er i 2010 afsluttet et klinisk fase I studie med kombinationsbehandlingen lixisenatide +Lantus ved brug af separate og samtidige injektioner af de to produkter, og en fase III udviklingsplan er ved at blive færdiggjort for kombinationsproduktet. I september 2010 offentliggjorde sanofi-aventis resultaterne fra et af de kliniske fase III GETGOAL-studier, hvor lixisenatide blev administreret som supplement til basal insulinstoffer, herunder Lantus. Resultaterne viste, at fase III kombinationsstudiet opfyldte det primære effektmål, tilføjelsen af lixisenatide til injektion én gang dagligt til basal insulin reducerede HbA1cniveauerne med 0,88 procentpoint i forhold til placebo (p<0,0001), og studiet rejste ingen sikkerhedsbekymringer. Fedmes rolle i diabetes Zealand Pharma er ved at opbygge et stofskifteprogram, hvor man ikke blot behandler diabetes isoleret set men også relaterede sygdomme som f.eks. fedme, som er en af de vigtigste faktorer, der er involveret i udviklingen og styringen af type 2 diabetes. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er ca. 90% af alle type 2 diabetikere enten overvægtige eller klinisk fede, og der er således et væsentligt behov for lægemidler, som kan afhjælpe dette. Undersøgelser har vist, at en vægtforøgelse på 1 kg øger risikoen for hjertekarsygdomme med 3,1% og risikoen for diabetes med 4,5-9%, og fedme er årsag til ca. 60% af den stigende forekomst af diabetes. Omvendt reducerer tab af kropsvægt i væsentlig grad diabetesrelaterede komplikationer og dødelighed og fører samtidig til en forbedring af andre sundhedsparametre som f.eks. blodtryk og kolesteroltal. Zealand Pharma udvikler således en tredje behandling af type 2 diabetes med ZP2929, en GLP-1 glukagon dobbeltvirkende receptoragonist, som har vist varigt og klinisk relevante vægttab og signifikant glykæmisk kontrol i prækliniske diabetesmodeller. zp2929 ZP2929 er et dobbeltvirkende agonist peptid, som påvirker såvel GLP-1 som glukagonreceptorer. Lægemiddelstoffet anses som værende en del af en anden generation af GLP-1 receptoragonist-lægemidler til behandling af type 2 diabetes med en yderligere aktivitet på glucagonreceptorer, som sammenkobler glykæmisk kontrol fra GLP-1 med klinisk signifikant vægttab (tab af kropsvægt på +10% eller derover). Som med lixisenatide udvikles ZP2929 til subkutant administration én gang dagligt. Ud over lægemidlets terapeutiske potentiale for patienter med type 2 diabetes, og fedme kan ZP2929 have bredere anvendelses-muligheder for patienter med prædiabetes og fedme. Klinisk udviklingsstatus Den prækliniske udvikling af ZP2929 blev påbegyndt i Til dato er virkningen af ZP2929 blevet sammenlignet i dyremodeller med såvel placebo som en kommercielt tilgængelig GLP-1-receptoragonist. ZP2929 har vist sig at føre til glykæmisk kontrol (HbA1c) svarende til et markedsført GLP-1 middel og med langt bedre vægtkontrol og en gunstig effekt på blodlipider. Som led i det prækliniske program med ZP2929 har Zealand Pharma for nylig påbegyndt toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiforsøg for at understøtte de kliniske fase I studier, som i øjeblikket planlægges påbegyndt i 2. halvår Forskning Ud over disse tre lovende kliniske aktiver udvikler Zealand Pharma også aktivt en række innovative dobbeltvirkende peptidagonister, som yderligere adresserer det store udækkede behandlingsbehov inden for diabetes og fedme og forbedrer livskvaliteten for patienter, da de er rettet mod sygdomsudviklingen og komplikationer. Vores samarbejdspartner sanofi-aventis Zealand Pharma udlicenserede i 2003 den kliniske udvikling og de globale markedsføringsrettigheder for lixisenatide til sanofiaventis. Med sanofi-aventis, som er verdens fjerde største farmaceutiske virksomhed målt på globalt salg, har vi fundet en verdensklasse partner, som vi har den største tiltro til vil kunne føre til en lancering af vores førende lægemiddel lixisenatide til behandling af diabetikere verden over. Potentialet for lixisenatide til at blive anvendt ikke blot som monoterapi men også i kombination med verdens markedsførende langtidsvirkende insulinanalog Lantus repræsenterer en kæmpe mulighed for Zealand Pharma. I januar 2011 indgik Zealand Pharma og sanofi-aventis yderligere et nyt forskningssamarbejde om et endnu ikke oplyst tidligt diabetes-target. 8 9

7 Zealand Pharma s program inden for MAVE-TARMSYGDOMME Behandling af kemoterapi-induceret diarré og inflammatorisk tarmsygdom Zealand Pharmas program inden for hjerte-karsygdomme Behandling af atrieflimmer og akut nyreskade ZP1846 Danegaptide ZP1846 er en Glucagon-Like-Peptide-2 (GLP-2) receptoragonist, som udvikles til behandling af kemoterapi-induceret diarré (CID). GLP-2 er et naturligt forekommende hormon, der primært produceres af tyndtarmen, og som er kendt for sin rolle i slimhinde- og tarmvækst samt i tarmdannelsen. Zealand Pharma har udlicenseret de globale udviklings- og kommercialiseringsrettigheder til ZP1846 til Helsinn Healthcare i Lugano, Schweiz. Kemoterapi-induceret diarré CID er en almindelig og potentielt livstruende komplikation forbundet med kemoterapi. Kemoterapi har til formål at angribe og beskadige hurtigt voksende tumorceller, men uheldigvis beskadiger ZP1848 ZP1848 er også en modificeret GLP-2 receptoragonist til anvendelse én gang dagligt. Lægemiddelstoffet udvikles til behandling af inflammatorisk tarmsygdom da de regenerative egenskaber ved GLP-2 har potentialet til at lindre inflammation associeret med inflammatorisk tarmsygdom, reparere tarmvæggen og forbedre tarmens funktion. Inflammatorisk tarmsygdom Crohns sygdom og colitis ulcerosa Inflammatorisk tarmsygdom er en fælles betegnelse for sygdomme, som fører til kronisk inflammation i mave-tarmkanalen, primært colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Colitis ulcerosa er en inflammatorisk sygdom, hvor tyktarmens indre overflade eller slimhinde bliver rød og svulmer op og udvikler åbne og smertefulde sår. Sygdommen er oftest værst i den nederste del af tyktarmen og forårsager hyppig diarré. Crohns sygdom er også en inflammatorisk sygdom, men adskiller sig fra colitis ulcerosa ved, at den kan påvirke alle dele af fordøjelseskanalen. Crohns sygdom forårsager desuden inflammation, som ofte går langt dybere ind i tarmvæggens underliggende lag. De mest almindelige symptomer ved Crohns sygdom er mavesmerter, de også ofte hurtigt voksende celler i tyndtarmens slimhinde. Som følge af disse skader er der op til 80% af de patienter, som får kemoterapi, der oplever bivirkninger i mave-tarmregionen. CID kan føre til alvorlig dehydrering, underernæring og andre komplikationer, hvilket kan gøre det nødvendigt at nedsætte kemoterapidosis, udskyde eller helt afbryde patientens behandling, hvilket fører til sub-optimal behandling af kræftsygdommen. De nuværende behandlinger er ikke kun rettet mod CID og giver kun midlertidig symptomlindring i stedet for at rette sig mod den bagvedliggende årsag, altså de beskadigede celler i tyndtarmens slimhinde. Disse behandlinger omfatter opioider, kramper, træthed og diarré, og komplikationerne omfatter udslæt, leddegigt og inflammation i øjnene. Sygdommen kan blusse op med få måneder eller års mellemrum, og tarmfunktionen vil med tiden gradvist forringes i en sådan grad, at det vil være nødvendigt med et kirurgisk indgreb. Der findes i øjeblikket frem kategorier af lægemidler til behandling af inflammatorisk tarmsygdom: antiinflammatoriske lægemidler (f.eks. 5-aminosalicylsyrer); antibiotika (f.eks. ampicillin, sulphonamid); kortikosteroider (f.eks. prednisolon og budesonid); traditionelle immunomodulatorer (f.eks. azathioprin og mercaptopurin); og biologiske immunomodulatorer (f.eks. TNF-α blokerende lægemidler). Målet med behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom er at opnå remission (dvs. fravær af symptomer) samt at opretholde denne remission. For at opnå dette mål skal behandlingen adressere den igangværende inflammation og den underliggende årsag til inflammationen ved at fremme regenerering af tarmvæggen. Selvom kortikosteroider og biologiske immunomodulatorer er effektive med hensyn til at undertrykke akut inflammation, er de ikke effektive til at fremme som kan være effektive til behandling af milde former for diarré, men deres virkning ved moderat til svær CID er begrænset. Klinisk udviklingsstatus Efter vellykkede resultater i prækliniske studier i dyremodeller gennemførte Zealand Pharma et klinisk fase Ia studie med ZP1846 i USA i Studiet omfattede 36 raske frivillige, og konklusionen var, at ZP1846 er sikkert og veltolereret. Zealand Pharma udlicenserede ZP1846 til Helsinn Healthcare i november 2008, og Helsinn gennemfører i øjeblikket et fase Ib studie på fem centre i Europa med patienter, der lider af kolorektal kræft. regenereringen af celler. Som følge af de alvorlige bivirkninger ved antiinflammatoriske og immunosuppressive lægemidler er patienterne desuden ofte nødt til at afbryde behandlingen. Klinisk udviklingsstatus Efter positive resultater fra prækliniske studier med gnavermodeller afsluttede Zealand Pharma i 2010 kliniske fase Ia og Ib studier. Det kliniske fase Ia studie blev gennemført med 60 raske frivillige, og konklusionen var, at ZP1848 er sikkert og veltolereret. Det kliniske fase Ib studie blev gennemført med 10 patienter med Crohns sygdom i remission og viste de ønskede virkninger af forbedret vækst i tarmvæggen samt et øget absorptionsareal og forbedret tarmfunktion. Zealand Pharma forbereder i øjeblikket et fase IIa studie med forventet start i 1. halvår Danegaptide er en oralt tilgængelig, firstin-class gap junction-modifier til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af normal sinus/hjerterytme hos patienter med akut og kronisk AF. Danegaptide vil potentielt udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med AF med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal sinus/hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet. Atrieflimmer AF er den mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse. De uregelmæssige hjerteslag, som er karakteristiske for AF, skyldes ukontrolleret elektrisk stimulation af hjertemusklen, som til dels skyldes defekter i specialiserede porer i hjertemusklens celler, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. AF kan få alvorlige konsekvenser som f.eks. hjertesvigt, slagtilfælde og død. De lægemidler, der i dag anvendes til behandling af AF, har begrænset effekt og er forbundet med alvorlige bivirkninger. Der findes to behandlingsklasser: Lægemidler til behandling af hjertefrekvens og hjerterytmekontrol, som begge har minimal effekt på AF, men som ikke nedsætter risikoen for slagtilfælde efter et alvorligt AF-tilfælde. Endvidere har hjerterytmekontrolmidler en række bivirkninger på andre organer, og menes nogle gang selv at udløse AF. Forekomsten af AF i USA og Europa baseret på populationsstudier er mellem 0,65% og 0,95%. Forekomsten af AF forventes imidlertid at stige 2 til 2,5 gange frem til 2050 som følge af længere forventet levetid og det stigende antal ældre. Klinisk udviklingsstatus Zealand Pharma er ved at få tilbageført danegaptide fra sin tidligere samarbejdspartner Wyeth, som i dag er et datterselskab af Pfizer. Efter Wyeth blev opkøbt af Pfizer i 2009 afbrød Wyeth udviklingen af danegaptide, da Pfizer tidligere havde offentliggjort, at selskabet bragte al forskning inden for hjerte-karsygdomme til ophør. Udviklingsprogrammet for danegaptide, som Wyeth foretog, bestod af en intravenøs formulering til akut brug og en oral formulering til kronisk behandling. Wyeth afsluttede i 2009 to parallelle kliniske fase I studier med den intravenøse formulering af danegaptide. De kliniske studier inkluderede administration af en oral formulering af danegaptide. De kliniske fase I studier omfattede 153 raske frivillige, og konklusionen var, at danegaptide er sikkert og veltolereret. Når tilbageførslen af danegaptide til Zealand Pharma er afsluttet, vil vi sammen med en ny stor medicinalpartner forberede et fase IIa proof-of-principle studie i Vi har også til hensigt at gå videre med et klinisk fase I studie med den orale formulering af danegaptide. ZP1480 ZP1480 er et peptidbaseret lægemiddel, der udvikles til hospitalsbaseret intravenøs behandling af akut nyreskade efter hjertekirurgi. Akut nyreskade Akut nyreskade er et pludseligt tab af nyrefunktion og kan medføre nyresvigt eller dødsfald. Akut nyreskade skyldes eller optræder ofte efter omfattende hjertekirurgi, hvoraf de mest almindelige er by-pass operation i hjertet og udskiftning af hjerteklapperne. Der findes i øjeblikket ingen lægemidler, der specifikt er godkendt til behandling eller forebyggelse af akut nyreskade forbundet med hjertekirurgi, og Zealand Pharma er heller ikke bekendt med noget produkt, som er under udvikling til behandling af akut nyreskade efter hjertekirurgi, som er nået længere end til kliniske fase II studier. Forekomsten af akut nyreskade er begrænset, men sygdommen udgør et væsentligt udækket behandlingsbehov. Undersøgelser af hospitalsindlæggelser i USA har vist en stigning i forekomsten af akut nyreskade over de seneste 10 år, og dette hænger højst sandsynligt sammen med den aldrende befolkning samt en stigende andel, der får foretaget by-pass operation i hjertet og hjerteklapoperationer. Klinisk udviklingsstatus Zealand Pharma har et samarbejde med Action Pharma i Danmark omkring udviklingen af ZP1480. Senest blev der i midten af 2010 afsluttet et kliniske fase IIa studie med i alt 42 patienter. Hovedresultaterne viser, at ZP1480 er sikkert og veltolereret, og der var positive virkninger med hensyn til forebyggelse af nyreskade hos patienter, der får foretaget hjertekirurgi

8 nøgletal Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2010 (revideret) 1000 DKK IFRS IFRS IFRS Dansk Dansk Gaap Gaap Resultatopgørelse Omsætning Forskning- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Børsnoteringsomkostninger Finansielle poster (netto) Ordinært resultat (efter skat) Resultat pr. aktie aktuelt og udvandet (DKK) -5,92-4,45-2,12-3,21-7,46 Konsolideret Balance (31. december) Likvide beholdninger Værdipapirer n/a n/a n/a n/a Anlægsinvesteringer Aktiver Aktiekapital ( 000 aktier) Egenkapital Egenkapital/Aktiver andel 0,90 0,84 0,93 0,92 0,90 Andet Markedspris (årets udgang) n/a n/a n/a n/a Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater (årets udgang) Resultatopgørelse Nettoresultat for 2010 var et underskud på DKK 104,6 mio. sammenlignet med et underskud på DKK 76,4 mio. i Udviklingen i nettoresultat skyldes primært højere omsætning fra milepælsbetalinger i 2010 end i 2009, kombineret med højere udviklings- og administrationsomkostninger, der kan henføres til øgede personaleomkostninger. Omsætning Zealand Pharmas omsætning udgjorde DKK 87,4 mio. i 2010 i forhold til DKK 25,3 mio. i 2009, svarende til en stigning på DKK 62,0 mio. Fremgangen kan henføres til højere milepælsbetalinger fra samarbejdspartnere i 2010, primært fra to milepælsbetalinger vedrørende lixisenatide, som selskabet modtog fra sanofi-aventis. I 2009 blev der modtaget milepælsbetalinger fra Helsinn Healthcare SA som følge af udstedelsen af et amerikansk patent for ZP1846 og fra Wyeth (nu Pfizer) i forbindelse med udstedelsen af den endelige rapport of det kliniske fase I studie med danegaptide. Forsknings- og udviklingsomkostninger Zealand Pharmas forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 151,3 mio. i 2010 i forhold til DKK 93,1 mio. i 2009, svarende til en stigning på DKK 58,2 mio. Stigningen kan henføres til højere personaleomkostninger med DKK 52,9 mio., royaltyudgifter på DKK 11,1 mio. og et fald på DKK 5,8 mio. i andre forsknings- og udviklingsomkostninger, primært som følge af lavere kliniske omkostninger. Administrationsomkostninger Zealand Pharmas administrationsomkostninger udgjorde DKK 39,7 mio. i 2010 i forhold til DKK 16,7 mio. i 2009, svarende til en stigning på DKK 23,0 mio. Stigningen kan primært henføres til højere personaleomkostninger med DKK 18,6 mio. Andre administrationsomkostninger blev forøget med DKK 4,4 mio. primært som følge af stigende licensaktiviteter. Omkostninger forbundet med børsintroduktionen De samlede omkostninger forbundet med selskabets børsintroduktion på NASDAQ OMX Copenhagen den 23. november 2010 udgjorde DKK 52,6 mio. Af dette beløb er DKK 5,8 mio. omkostningsført i resultatopgørelsen, mens de resterende DKK 46,8 mio. er modregnet i provenuet fra børsnoteringen. Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger, som indgår i forsknings- og udviklingsomkostninger samt administrationsomkostninger, udgjorde DKK 121,6 mio. i 2010, mod DKK 49,3 mio. i Stigningen skyldtes primært omkostninger i forbindelse med incitamentsprogrammer; udbudsbonus og warrantprogrammer udgjorde DKK 45,1 mio. og kontantbonusprogrammer udgjorde DKK 19,4 mio. Personaleomkostningerne steg med yderligere DKK 7,8 mio. som følge af en stigning i antal medarbejdere, herunder udvidelsen af ledelsesgruppen. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde DKK 0,8 mio. i 2010 mod DKK 4,0 mio. i Da ZP1846 er nået længere i den kliniske udvikling, blev beløbet betalt for forskningsarbejde foretaget af Zealand Pharma på vegne af Helsinn Healthcare reduceret med DKK 3,2 mio. I 2010 indledte Zealand Pharma to projekter finansieret af Eurostar, hvor refusionen udgjorde DKK 0,5 mio. Resultat af primær drift Driftsunderskuddet blev DKK 108,7 mio. sammenlignet med et driftsunderskud på DKK 80,6 mio. i Selskabets større driftsunderskud skyldtes ovennævnte faktorer. Finansielle indtægter De finansielle indtægter var relativt stabile og udgjorde DKK 4,1 mio. i 2010 og DKK 4,3 mio. i Finansielle indtægter består af renteindtægter og valutakursgevinster. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger udgjorde DKK 0,1 mio. i 2010 og DKK 0,1 mio. i Finansielle omkostninger består af bankgebyrer og valutakurstab. Resultat før skat Zealand Pharmas resultat før skat blev et underskud på DKK 104,6 mio. i 2010 sammenlignet med et underskud på DKK 76,4 mio. i Skat af årets resultat Udskudte skatteaktiver på DKK 168,0 mio. er ikke indregnet i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan anvendes. Som følge heraf er der ikke indregnet skat af ordinært resultat hverken i 2010 eller Årets resultat Årets resultat udgjorde et underskud på DKK 104,6 mio. i 2010 og DKK 76,4 mio. i 2009, hvilket primært kan tilskrives ovennævnte faktorer for de enkelte år. Resultatdisponering Der er ikke udloddet udbytte, og årets underskud på 104,6 mio. kr. for koncernen er overført til næste år. Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt udstyr udgjorde DKK 4,2 mio. i 2010 sammenlignet med DKK 3,6 mio. i 2009 Pengestrømme Pr. 31. december 2010 udgjorde Zealand Pharmas likvide midler DKK 383,3 mio. mod DKK 144,6 mio. pr. 31. december Stigningen kunne henføres til driftsomkostninger (ekskl. incitamentsprogrammer uden likviditetseffekt på DKK 49,4 mio.) på DKK 147,4 mio., som delvist blev opvejet af milepælsbetalinger på DKK 87,4 mio., investeringer på DKK 4,2 mio., øvrige reguleringer på DKK 3,9 mio. og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter på DKK 299,0 mio. i forbindelse med børsintroduktionen samt investeringer i værdipapirer. Forventninger til 2011 Zealand Pharma forventer driftsomkostninger i 2011 på cirka DKK 170 mio. Størstedelen af Zealand Pharmas omsætning hidrører aktivitetsbestemte milepælsbetalinger fra selskabets partnere. Da tidspunktet for sådanne betalinger i væsentligt omfang er uden for Zealand Pharmas kontrol, offentliggør selskabet ikke forventninger til fremtidig omsætning

9 Begivenheder efter balancedagen Den 2. februar 2011 offentliggjorde sanofiaventis positive data fra GetGoal-X fase III studiet med lixisenatide, som er indlicenseret fra Zealand Pharma, hvor stoffet opfyldte det primære non-inferioritets effektmål med reduceret HbA1c i forhold til baseline sammenlignet med exenatide til dosering to gange dagligt. De første resultater viste endvidere, at væsentligt færre patienter med Corporate Governance Bestyrelsens arbejdspraksis Bestyrelsen mødes mindst seks gange om året og i øvrigt, når formanden finder det påkrævet. I 2010 er der afholdt syv fysiske møder, hvoraf alle bestyrelsesmedlemmer deltog i seks møder, mens et af medlemmerne var fraværende til et enkelt møde. Endvidere afholdt bestyrelsen tre møder som telefonkonferencer, hvoraf to møder type 2 diabetes i behandling med lixisenatide til dosering én gang dagligt oplevede hypoglykæmi sammenlignet med patienter i behandling med exenatide. I gruppen med patienter i behandling med lixisenatide oplevede tre gange færre personer symptomer associeret med hypoglykæmi end i gruppen af patienter i behandling med exenatide (2,5% mod 7,9%, p<0,05). Der blev observeret seks gange færre tilfælde havde deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmerne, mens to medlemmer havde frafald til et enkelt møde. Formanden repræsenterer bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger desuden en næstformand, og det er næstformandens ansvar at varetage formandens opgaver i dennes fravær og at fungere som effektiv sparringspartner for formanden. Bestyrelsen udfører sit hverv i henhold til forretningsordenen. Forretningsordenen fastlægger blandt andet, at bestyrelsen skal fastsætte Zealand Pharmas strategi, politik og aktiviteter for at opfylde sit formål i henhold til vedtægterne. Den fastlægger endvidere bestyrelsens ansvar, f.eks. at bestyrelsen skal sikre, at Zealand Pharmas bogføring, regnskaber, formueforvaltning, IT-systemer, budgettering og interne kontrol er ordentligt organiseret. Forretningsordenen indeholder desuden retningslinjer for ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen, direktionen, revisionsudvalget og vederlagsudvalget. af hypoglykæmi hos patienter i behandling med lixisenatide end ved behandling med exenatide (8 tilfælde mod 48 tilfælde). De øvrige effektmål var i store træk i overensstemmelse med observationer fra behandling med andre GLP-1 agonister. GetGoal-X er det tredje fase III studie i GetGoal-programmet, hvorfra det er rapporteret, at de primære effektmål er opfyldt. Hvert medlem af bestyrelsen, bortset fra medarbejderrepræsentanter, vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Medarbejderrepræsentanter, der vælges af og blandt Selskabets medarbejdere, vælges for fire år ad gangen. Bestyrelsesudvalg Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af Christian Herskind (formand) og Daniël Jan Ellens. Revisionsudvalget har ansvaret for at gennemgå Zealand Pharmas regnskabsaflæggelses- og kontrolprocedurer, at koordinere arbejdet med eksterne revisorer og gennemgå korrespondance med eksterne revisorer samt løbende at gennemgå og overvåge Selskabets regnskabsaflæggelse. Revisionsudvalget afholdt tre møder i 2010, hvorfra der er taget referat. Vederlagsudvalg Bestyrelsen har nedsat et vederlagsudvalg bestående af Florian Nicolas Christian Reinaud (formand), Daniël Jan Ellens og James Peter Arthur Benson. Vederlagsudvalget skal gennemgå og godkende det vederlag, der tilbydes ledende medarbejdere, samt fremsætte forslag til passende bonus- og warrantordninger til vedtagelse i bestyrelsen. Vederlagsudvalget fungerer tillige som nomineringsudvalg. Vederlagsudvalget afholdt fem møder i 2010, hvorfra der er taget referat. Corporate governance Zealand Pharma gennemgår løbende regler, politikker og praksis med henblik på at sikre, at selskabet opfylder sine forpligtelser over for aktionærer, medarbejdere, tilsynsmyndigheder og andre interessenter, samtidig med at det arbejder for at maksimere den langsigtede værdiskabelse. NASDAQ OMX Copenhagen har indarbejdet Anbefalingerne, der er udarbejdet af den danske Komité for god Selskabsledelse, og selskabet agter at følge disse anbefalinger i alle væsentlige henseender, medmindre det er angivet i nedenstående politik. Anbefalingernes afsnit : Der vil ikke blive nedsat et nomineringsudvalg, da alle medlemmer af bestyrelsen i fællesskab vil varetage de opgaver, som nomineringsudvalget ifølge Anbefalingerne skulle påtage sig. Anbefalingernes afsnit 5.10: Vederlagsudvalgets opgaver vil ikke udelukkende være forberedende, idet beslutningskompetence for konkrete områder vil blive uddelegeret til vederlagsudvalget i tilfælde, hvor det anses for den mest effektive beslutningsproces, og vederlagsudvalget refererer til bestyrelsen i alle anliggender, der besluttes ved uddelegering til vederlagsudvalget. Anbefalingernes afsnit : Bestyrelsens vederlag inkluderer en aktiebaseret incitamentsordning med mulighed for udnyttelse senest tre år efter modtagelse, og direktionen modtager variabel aflønning uden loft (kontantbonusprogram, som er baseret på udviklingen i kursen på selskabets aktier). Disse undtagelser i bestyrelsens og direktionens aflønning anses for at være i overensstemmelse med praksis i branchen for innovative biofarmaceutiske selskaber. Anbefalingernes afsnit : Vederlagsudvalget anvender de samme eksterne rådgivere som direktionen. Det er bestyrelsens vurdering, at de eksterne rådgivere yder professional og objektiv rådgivning både i egenskab af rådgiver for direktionen og i egenskab af rådgiver for vederlagsudvalget. Desuden har bestyrelsen besluttet ikke at oprette en whistleblower-ordning på nuværende tidspunkt. Selskabets manglende efterlevelse af de anbefalinger, der er angivet ovenfor, skyldes bestyrelsens vurdering af selskabets behov, der er baseret på den nuværende situation og hvad der efter ledelsens opfattelse er gavnligt og sædvanligt for innovative biofarmaceutiske selskaber, og blandt andet i forhold til selskabets størrelse. Selskabets redegørelse for corporate governance, herunder selskabets forklaring på de områder, hvor anbefalingerne ikke følges, kan ses på hjemmesiden Bestyrelsens og direktionens aflønning Vederlagsudvalget bistår bestyrelsen i udarbejdelsen af forslag til aflønningspolitik for bestyrelsen og direktionen, som fastsætter retningslinjer for de forskellige løndele, herunder fast og variabelt vederlag såsom pensionsbidrag, goder, fastholdelsesbonus, fratrædelsesog incitamentsordninger samt bonus- og evalueringskriterier i relation hertil. Den foreslåede vederlagspolitik skal godkendes af aktionærerne på den ordinære generalforsamling. De gældende retningslinjer for incitamentsaflønning kan ses på selskabets hjemmeside Risikostyring og intern kontrol Bestyrelsen skal sikre, at selskabet har etableret forsvarlige systemer og politikker til intern kontrol og risikostyring. Bestyrelsen skal desuden årligt vurdere de overordnede risici og de specifikke risici, der er forbundet med selskabets aktiviteter og drift, og søge at sikre, at disse risici styres ansvarligt og effektivt. Revision Selskabets eksterne revisorer vælges af aktionærerne på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen. Før denne indstilling vurderer bestyrelsen i samråd med direktionen revisorernes uafhængighed og kompetencer og andre forhold i relation til revisorerne. Rammerne for revisorernes pligter, herunder deres aflønning, revision og andre ydelser, aftales mellem bestyrelsen og revisorerne efter anbefaling fra revisionsudvalget. Socialt ansvar Zealand Pharma har ingen specifik politik vedrørende socialt ansvar. I den daglige drift søger selskabet imidlertid at overholde høje standarder på områder som f.eks. miljø, arbejdsmiljø, leverandører mv. Miljø Zealand Pharma fokuserer på forskning og udvikling af biofarmaceutiske lægemidler og har således ingen produktionsfaciliteter, og således er selskabets forbrug af energi og andre naturlige ressourcer og udledning af stoffer til luft og vand begrænset. Selskabet overholder gældende lovkrav for så vidt angår håndtering af kemikalier og andre miljøfarlige stoffer. Arbejdsmiljø Zealand Pharma har til hensigt at være en attraktiv arbejdsgiver, som tilbyder en sikker arbejdsplads, hvor medarbejderne opnår arbejdsglæde. Med henblik på fortsat at opnå forbedringer er der oprettet to medarbejdervalgte udvalg: et samarbejdsudvalg og et arbejdsmiljøudvalg, som overvåger aspekter omkring sikkerhed og arbejdsmiljø og fremkommer med forbedringsforslag

10 Aktionærforhold Zealand Pharmas REGNSKABSPROCEDURE Intern kontrol og risikostyring Zealand Pharmas aktier er noteret på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S under fondskoden DK (ZEAL) og er en del af Mid Cap-segmentet. Aktiekursudvikling i 2010 Zealand Pharmas aktier blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen den 23. november 2010 til en kurs på DKK 86 pr. aktie. Den 30. december 2010 var slutkursen på Zealand Pharmas aktier DKK 70 pr. aktie, svarende til et fald på 19%. Dette skal sammenholdes med en mindre stigning i Københavns biotekindeks. Aktionærer, som ejer mere end 10% af den samlede aktiekapital: Sunstone BI Funds, Danmark LD Pension, Danmark CDC Innovation, Frankrig Sunstone Life Science Venture Funds, Danmark Aktionærer, som ejer mere end 5% af den samlede aktiekapital: IDinvest Partners, Frankrig A/S Dansk Erhvervsinvestering, Danmark Life Sciences Partners, Holland Aktiekursudvikling absolut og relativ December Januar Februar Marts I perioden fra 23. november til 30. december 2010 udgjorde omsætningen af Zealand Pharmas aktier i alt DKK 24,6 mio., svarende til en gennemsnitlig daglig omsætning på DKK 0,9 mio. Zealand Pharmas markedsværdi pr. 30. december 2010 var ca. DKK 1,6 mia. I de første 2½ måneder af 2011 har Zealand Pharmas aktiekurs været nogenlunde stabil med en lukkekurs på DKK 69 den 16. marts set i forhold til en nedgang på 24% for Københavns biotekindeks. Aktiekapital Pr. 30. december 2010 havde Zealand Pharmas aktiekapital en pålydende værdi Analytikerdækning: Firma Danske Bank T Jefferies SEB Enskilda Analytikere IR kontakt: Det er vigtigt for Zealand Pharma, at vi har en åben og dynamisk dialog med vores aktionærer. Tilmelding til modtagelse af direkte s: ir.zealandpharma.com Hanne Leth Hillman Vice President, Head of Investor Relations and Corporate Communications på DKK fordelt på stk. aktier à nom. DKK 1. Dette skal sammenholdes med henholdsvis DKK og stk. aktier ved udgangen af Stigningen skyldtes primært udstedelsen af stk. nye aktier i forbindelse med børsintroduktionen af Zealand Pharma. Endvidere blev aktiekapitalen forhøjet med aktier efter udnyttelse af warrants i december måned. Ejerstruktur Den 31. december 2010 havde Zealand Pharma i alt 589 navnenoterede aktionærer, der samlet ejede stk. aktier i Zealand Pharma, svarende til 95,5% af den samlede udestående aktiekapital. Martin Parkhøi, thomas Bowers, Peter Welford, Gustaf Vahlne, Henrik Simonsen, OMX Copenhagen Mid_PI OMX Copenhagen Biotech_PI Zealand Pharma (ZEAL) Omsætning ( 000 stk.) Direkte: Mobil: (I overensstemmelse med årsregnskabslovens 107b) Zealand Pharma er en biofarmaceutisk virksomhed, der er opbygget med forsknings- og udviklingsafdelinger, herunder Medicinsk Kemi, Farmakologi, Molekylær Farmakologi, Bioanalyse og Farmaceutisk Udvikling (CMC). Herudover består selskabets stabsfunktioner af følgende afdelinger: Regulatoriske Forhold, Projektstyring, Patent, Forretningsudvikling og Økonomiafdelingen. Zealand Pharma er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen med et helejet datterselskab, BetaCure. Beta Cure har ingen driftsaktiviteter. Zealand Pharma udfører alle sine forskningsaktiviteter i Danmark. De kliniske udviklingsaktiviteter udliciteres og kræver tæt overvågning fra de ansvarlige projektledere og Økonomiafdelingen. Risikostyringen koordineres af ledelsen og afdelingslederne. Den interne kontrol og risikostyring foretages for at måle de opnåede resultater og aflægge årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabslovens 107b. Formålet er at opdage og undgå udeladelser og fejl i årsrapporten. Partnerskaber Zealand Pharma deltager i en række partnerskaber. Selvom vi ikke er involveret i yderligere klinisk udvikling af samarbejdsprogrammerne, deltager vi i kvartalsmøder i det fælles styringsudvalg. IT Zealand Pharma anvender økonomistyringssystemet Axapta, sikret med generelle IT-kontroller og standardprocedurer for adgang, back-up og lagring. Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer Zealand Pharma har fastlagt ledelsesrapporterings- og interne kontrolsystemer, der gør det muligt at overvåge resultater, strategi, drift, forretningsmiljø, organisation, arbejdsgange, finansiering, risiko og intern kontrol. Vi vurderer, at rapporteringssystemerne og de interne kontrolsystemer gør det muligt for selskabet at overholde de oplysningsforpligtelser, der gælder for udstedere af aktier noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Selskabets ledelsesrapporterings- og interne kontrolsystemer omfatter følgende rapporter: En forretningsplan indeholdende strate-gisk planlægning og målsætninger for de kommende tre år Et årligt budget (ankerbudget) Kvartalsrapporter indeholdende opdateringer af årlige estimater Månedsrapporter Løbende ledelsesrapportering omfatter: Resultater og økonomisk stilling Sammenligning mellem budgetterede resultater og faktiske resultater Analyse af pengestrømme Projektstyring og omkostningsstyring, udpegelse af ansvarlige projektledere og løbende projektrapportering og -opfølgning Resuméer af primære performanceindikatorer for projektstyring Kontrol med indkøb og vedligeholdelse af aktiver Gennemgang af potentielle krav og retssager Gennemgang og vedligeholdelse af kontrakter og samarbejdsaftaler for at sikre, at alle forpligtelser samt alle de indtægter, som selskabet er berettiget til, er opført Gennemgang af valutarisici Vi opretholder desuden detaljerede kontroller til sikring af, at vores regnskabsmateriale er fuldstændigt og nøjagtigt. Vi mener, at ovennævnte omfattende og detaljerede kontroller sikrer effektive regnskabsaflæggelsesprocedurer. Risikovurdering Forud for hver kvartalsafslutning foretages der en risikovurdering af alle Zealand Pharmas forsknings- og udviklingsprojekter af ledelsen i samarbejde med Zealand Pharmas bestyrelse og revisionsudvalg, afdelingslederne og projektlederne. Hvert enkelt projekt beskrives, og fremskridtene måles ud fra milepæle. Der foretages en individuel risikoanalyse for hvert enkelt projekt samt en prioritering af projektporteføljen. Det primære regnskabsmæssige risikoelement er indregningen og periodisering af omsætningen tillige med en evaluering af hensættelser for hvert enkelt projekt som led i selskabets regnskabs- og likviditetsstyring. Den kvartalsmæssige risikovurdering er en del af kvartalsrapporteringen til Zealand Pharmas bestyrelse. Overvågning Zealand Pharmas ledelse analyserer i samarbejde med revisionsudvalget årsrapporten for at sikre, at rapporteringen overholder kravene i årsregnskabslovens 107b

11 Direktion David Horn Solomon Administrerende direktør Mats Blom Økonomidirektør Christian Grøndahl Forskningsdirektør John Hyttel Fagdirektør Dr. Solomon har omfattende erfaring i farmakologisk forskning og har været medlem af fakultetsrådet ved Columbia University s College of Physicians and Surgeons i New York, NY, lige som han har haft ledende stillinger i adskillige bioteknologiske, farmaceutiske og medicotekniske selskaber, heriblandt Remedy Pharmaceuticals og Critical Diagnostics, begge beliggende i New York. Fra var Dr. Solomon medicinsk direktør og partner i Carrot Capital Healthcare Ventures. Senest har Dr. Solomon været COO i Vital Sensors, Inc. Dr. Solomon er læge og PhD fra Cornell University Medical College og the Sloan- Kettering division of its Graduate School of Medical Sciences, i New York City. Dr. Solomon ejer warrants i Zealand Pharma. Mats Blom har en BA i Business Administration and Economics fra Universitetet i Lund og en MBA fra I.E.S.E University of Navarra, Barcelona. Han har flere års erfaring som managementkonsulent hos Gemini Consulting og Ernst & Youngs Transaction Services division. Mats Blom har været CFO hos Active Biotech og Anoto, som begge er børsnoteret på NASDAQ OMX i Stockholm. Før han kom til Zealand Pharma A/S, var Mats Blom CFO hos Swedish Orphan International, et europæisk orphan drug selskab. Mats Blom ejer aktier og warrants i Zealand Pharma. Dr. Grøndahl er cand.med.vet. og har en ph.d. samt en medicinsk doktorgrad fra Københavns Universitet samt en MBA fra IMD, University of Lausanne. Dr. Grøndahl har erfaring som dyrlæge både fra privat praksis og fra Københavns Universitet, LIFE. Christian Grøndahl har haft adskillige lederstillinger i sine 14 år hos Novo Nordisk A/S. Før han kom til Zealand Pharma A/S var Christian Grøndahl Corporate Vice President med ansvar for at opbygge en ny enhed inden for Corporate Development, og var således ansvarlig for de aktive eksterne innovationsalliancer med biotek- og medicinalselskaber samt universiteterne. Dr. Grøndahl ejer aktier og warrants i Zealand Pharma. John Hyttel er en af stifterne af Zealand Pharma A/S og har været hos selskabet siden starten i 1998, først som Vice President for Biology og senere som Head of Regulatory Affairs, Quality Assurance and Documentation. Han blev udnævnt til Senior Vice President for Operations den 1. marts John Hyttel er cand. scient. i biokemi og har en doktorgrad, begge fra Københavns Universitet. Han har over 40 års erfaring inden for forskning og udvikling. John Hyttel arbejdede hos H. Lundbeck A/S fra 1968 til 1998, hvoraf han de sidste 10 år var Director of Pharmacological Research og en del af ledelsesgruppen inden for forskning og udvikling. Dr. Hyttel ejer aktier og warrants i Zealand Pharma. Bestyrelse Daniël Jan Ellens PhD molekylærbiolog M.B.A. Alder: 62 Bestyrelsesformand Medlem siden 2005 Uafhængig Venture Partner: Life Sciences Partners President: Elkerim GmbH Bestyrelsesformand: Prosensa B.V. Hybrigenics SA Kreatech Holding B.V. Ejerforhold: warrants PETER BENSON MA økonomi Alder: 55 Næstformand Medlem siden 2007 Uafhængig Managing Partner: Sunstone Capital Bestyrelsesmedlem: Virogates A/S M2Medical Inc. Alsensa ApS Azanta A/S Imix Holding AB ALAIN MUNOZ MD kardiologi og anæstesi Alder: 62 Medlem siden 2005 (fratrådt 2006), genvalgt 2007 Ikke uafhængig Rådgiver: Kurma Biofund Bestyrelsesformand: Novagali Pharma SA Bestyrelsesmedlem: Vivalis SA Auris Medical AG Medesis SA CHRISTIAN HERSKIND Cand.jur. L.L.M International Business Transactions Age: 49 Medlem siden 2008 Ikke uafhængig Administrerende direktør: Refshaleoen Holding A/S Britannia Invest A/S Bestyrelsesformand: Sumisura A/S Herskind Venture Capital Aps Member of the Board: Mannaz A/S COOR Service Management A/S Real Estate K/S Kongevejen K/S SKAKO Industries A/S FLORIAN REINAUD MD Emergency Medicine and Internal Medicine Alder: 37 Medlem siden 2010 Ikke uafhængig Partner: CDC Innovation Bestyrelsesmedlem: FAB Pharma, SAS Praxim SA TxCell SA Kuros Biosurgery AG Xytis Inc. HELLE STØRUM Cand.merc. Alder: 43 Medarbejderrepæsentant, Zealand Pharma A/S Medlem siden 2008 Associated Director Business Development Ejerforhold: aktier warrants CHRISTIAN THORKILDSEN cand.pharm. Alder: 42 Medarbejderrepæsentant, Zealand Pharma A/S Medlem siden 2006 Project Director Ejerforhold: aktier warrants 18 Ejerforhold: aktier 19

12 Finanspolitik Ledelsespåtegning Formålet med Zealand Pharmas finanspolitik er at skabe et sæt overordnede retningslinjer for den finansielle risikostyring med henblik på at nedbringe selskabets følsomhed over for udsving i valutakurser, renter, kreditvurderinger og likviditet. Zealand Pharmas finanspolitik er tiltrådt af selskabets revisionsudvalg og endelig godkendt af Zealand Pharmas bestyrelse. Zealand Pharma er et biofarmaceutisk selskab med omsætning i form af upfront- og milepælsbetalinger modtaget som led i selskabets samarbejdsaktiviteter. Zealand Pharma modtager milepælsbetalinger fra vores nuværende partnere i USD og EUR. Idet Zealand Pharma primært har forsknings- og udviklingsomkostninger samt en betydelig kontantbeholdning, er selskabet eksponeret for en række finansielle risici, som blandt omfatter valutarisici, renterisici, kreditrisici og likviditetsrisici. Valutarisici Zealand Pharma spekulerer ikke i valutaeller omregningsrisici. De fleste af Zealand Pharmas finansielle transaktioner foretages i DKK, USD og EUR. Eftersom Zealand Pharma foretager toksikologistudier og kliniske undersøgelser i USA, vil selskabet imidlertid være udsat for valutakursudsving og risici forbundet med transaktioner i USD. Zealand Pharmas politik har hidtil været at styre transaktionsog omregningsrisici forbundet med USD passivt ved at placere indtægter modtaget i form af milepælsbe talinger i USD på en USD-konto til fremtidig betaling af Zealand Pharmas USD-denominerede omkostninger, dækkende for betalinger i de kommende måneder, hvorved der skabes balance mellem Zealand Pharmas aktiver og forpligtelser. Renterisici Det er Zealand Pharmas politik at undgå finansielle instrumenter, der udsætter selskabet for uønsket finansiel risiko. Zealand Pharma spekulerer ikke i de underliggende tendenser i økonomien. Det primære formål med selskabets investeringsprogram er: At opnå sikkerhed for og bevarelse af investerede midler. At skaffe likviditet til at dække selskabets likviditetsbehov. At opnå et markedsafkast svarende til det i investeringspolitikken fastsætte mål. Likviditetsstyring Formålet med Zealand Pharmas likviditetsstyring er at sikre, at selskabet til enhver tid har tilstrækkelige og fleksible finansielle midler til rådighed. Zealand Pharmas kortsigtede likviditetssituation afstemmes med selskabets kvartalsmæssige budgetændringer for at skabe balance mellem behovet for likviditet og optimere renteindtægter ved at matche selskabets frie kontantbeholdninger på aftaleindskud i pengeinstitutter og realkreditobligationer med dets forventede fremtidige likviditetsforbrug. Kapitalstruktur Det er Zealand Pharmas målsætning at have en tilstrækkelig kapitalstruktur i forhold til de underliggende driftsresultater og forsknings- og udviklingsprojekter, så selskabet til enhver tid har adgang til tilstrækkelig og nødvendig kapital til at understøtte driften og de langsigtede vækstmål. Bestyrelsen vurderer, at den nuværende kapital- og aktiestruktur er passende for aktionærerne og selskabet. Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Zealand Pharma A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og årsregnskabet et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Direktion David Horn Solomon Administrerende direktør Christian Grøndahl Forskningsdirektør Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i moderselskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og moderselskabets finansielle stilling samt den generelle stilling for de enheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som moderselskabet og koncernen står overfor, i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, 10. februar 2011 Mats Blom Økonomidirektør John Hyttel Fagdirektør Valutakursen mellem EUR/DKK er fra politisk hold fastsat inden for meget snævre grænser, og vi vurderer, at der ikke er nogen transaktionsrisiko eller valutarisiko forbundet med transaktioner i EUR. Som følge heraf har Zealand Pharma besluttet at investere sine frie kontantbeholdninger i bankindeståender og realkreditobligationer med en rating på AAA. Bestyrelse Zealand Pharmas milepælsbetalinger er aftalt i fremmed valuta USD og EUR. Da milepælsbetalinger er af spekulativ karakter, er betalingerne imidlertid normalt ikke indeholdt i den grundlæggende evaluering af valutarisici. Daniël Jan Ellens Formand Peter Benson Næstformand Alain Munoz Bestyrelsesmedlem Christian Thorkildsen Bestyrelsesmedlem (Medarbejdervalgt) Christian Herskind Bestyrelsesmedlem Helle Størum Bestyrelsesmedlem (Medarbejdervalgt) Florian Reinaud Bestyrelsesmedlem 20 21

13 Den uafhængige revisors påtegning Konsolideret Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2010 Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Zealand Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 10. februar 2011 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncern Koncern moderselskab Moderselskab DKK 000 DKK 000 Note DKK 000 DKK Omsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger administrationsomkostninger Børsnoteringsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i datterselskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af året resultat Årets resultat Resultat pr. aktie Aktuelt og udvandet Konsolideret Totalindkomstopgørelse Årets resultat anden totalindkomst Årets totalindkomst Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Per Jensen statsautoriseret revisor Ole Fabricius statsautoriseret revisor 22 23

14 Konsolideret Balance pr. 31. december Konsolideret Balance pr. 31. december Koncern Koncern moderselskab Moderselskab DKK 000 DKK 000 Note Aktiver DKK 000 DKK 000 Koncern Koncern moderselskab Moderselskab DKK 000 DKK 000 Note Passiver DKK 000 DKK Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Aktiver under udbygning Kapitalandele i datterselskaber Deposita andre investeringer Langfristede aktiver i alt andre kortfristede finansielle aktiver periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt aktiekapital overført resultat Egenkapital i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til datterselskaber anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser gældsforpligtelser i alt Passiver i alt aktiver i alt Anvendt regnskabspraksis 9 Egne aktier 10 Eventualaktiver 11 Eventualforpligtelser 12 Oplysning om beskæftigede og vederlag 13 Finansielle og operationelle risici 14 Nærtstående parter 17 Aktuelt og udvandet resultat pr. aktie 18 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 24 25

15 Konsolideret Egenkapitalopgørelse Konsolideret Pengestrømsopgørelse 1. januar december 2010 aktie Overført kapital resultat i alt DKK 000 DKK 000 DKK 000 Koncern Koncern moderselskab Moderselskab DKK 000 DKK 000 Note Pengestrømsopgørelse DKK 000 DKK 000 Egenkapital 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Totalindkomst for året Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse Børsnoteringsomkostninger Totalindkomst for året Equity as of December 31, Ændringer i aktiekapital DKK 000 Aktiekapital 1. januar Kapitalforhøjelse, 7. januar Kapitalforhøjelse, 17. februar Kapitalforhøjelse, 1. september Kapitalforhøjelse, 11. november Kapitalforhøjelse, 5. september Kapitalforhøjelse, 23 november Kapitalforhøjelse, 9 december, årets resultat Reguleringer Ændringer i driftskapitalen pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet ændringer i deposita Køb af materielle anlægsaktiver Køb af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Kapitalforhøjelse Børsnoteringsomkostninger Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændringer i likvider Likvider 1. januar Valutakursregulering Likvider 31. december Aktiekapital 31. december Aktiekapitalen bestod pr. 31. december, 2010 af ordinære aktier med en nominel værdi på DKK

16 noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Koncernregnskabet er det første regnskab udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. IFRS 1 førstegangsanvendelse af IFRS er anvendt ved overgangen. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Som følge af overgangen til IFRS er anvendt regnskabspraksis ændret. I overensstemmelse med IFRS 1 er åbningsbalancen pr. 1.januar 2009 og sammenligningstallene for 2009 udarbejdet ioverensstemmelse med IFRS der er obligatoriske pr. 1. januar Åbningsbalancen pr. 1. januar 2009 er udarbejdet, som om IFRS altid har været anvendt. Effekt af ændringer i regnskabspraksis Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS kan specificeres således: DKK Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse før ændringer Ændringer Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse efter ændringer (IFRS) Egenkapital før ændringer Ændringer totalindkomstopgørelse Ændringer egenkapitalposteringer (warrants compensation expenses) Egenkapital efter ændringer (IFRS) Overgangen medfører ikke ændringer i egenkapitalopgørelsen pr. 1. januar 2009 eller pengestrømsopgørelsen for 2010 og Ændringer i indregning og måling ved overgang til IFRS vedrører aktiebaserede vederlæggelsesordninger. I henhold til IFRS 2 skal virksomheder indregne aktiebaseret vederlæggelse i årsregnskabet, herunder transaktioner med medarbejdere eller øvrige parter, som skal afregnes kontant, i andre aktiver eller i virksomhedens egenkapitalinstrumenter. Zealand Pharma skal som følge heraf indregnet omkostninger relateret til aktiebaserede transaktioner i resultatopgørelsen. Endelig har overgangen påvirket præsentationen og omfanget af oplysninger i noterne. Nye internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag Zealand Pharma anvender alle nye som ændrende internationale egnskabsstandarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag IFRICs) godkendt af EU, som er obligatoriske for regnskabsperioder egyndende 1. januar The International Accounting Standard Board (IASB) har udstedt en række ændringer til regnskabsstandarderne samt nye fortolkningsbidrag (IFRICs), hvoraf nogle er godkendt af EU og gældende fra 31. december 2010 og er obligatorisk for koncernens regnskabsperiode der begynder på eller efter 1. januar 2011, mens andre endnu ikke er godkendt af EU. Selskabet vurderer at ingen af de nye standarder forventes at få væsentlig indvirkning på den fremtidige regnskabsaflæggelse. Implementeringen forventes dog at påvirke præsentationen herunder omfanget og oplysninger i noterne. Indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Zealand Pharma og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Zealand Pharma og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles ikke-finansielle aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles efter første indregning til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som det beløb instrumentet første gang blev målt til med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem det oprindelige beløb og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten for Zealand Pharma aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Zealand Pharma og koncernselskaber, hvis finans- og driftspolitik Zealand Pharma har beføjelser til at fastlægge, hvilket normalt er gældende for en ejerandel på mere end halvdelen af stemmerettighederne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden Zealand Pharma og dens dattervirksomhed i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er gældende for koncernen. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt fortjeneste og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke er et nedskrivningsbehov. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser pr. overtagelsesdagen. Omregning af fremmed valuta Årsrapporten aflægges i DKK 000. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, forpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller forpligtelsens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i den del af dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i anden totalindkomst. Når den sikrede transaktion realiseres, overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra anden total indkomst og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er funktionsopdelt. Omsætning Omsætning omfatter milepælsbetalinger og andre indtægter fra samarbejdsaftaler. Omsætning indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og disse økonomiske fordele kan måles pålideligt. Indtjeningen fra aftaler med flere elementer, hvor de enkelte elementer ikke kan adskilles, indregnes over aftaleperioden. Indregningen kræver endvidere, at alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejerskab af de varer eller serviceydelser, der er inkluderet i transaktionen, er overført til køber. Hvis ikke alle væsentlige risici og fordele er overført, indregnes omsætningen som periodeafgrænsningsposter, indtil alle elementer i transaktionen er gennemført. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale samt forretningsudviklingspersonale, kontorlokaler, operationelle leasingaftaler etc. Indirekte omkostninger (som f.eks. leasing) er indregnet under administrationsomkostninger på baggrund af antallet af ansatte involveret i administration og forretningsudvikling. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter inklusive tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger indeholder lønninger og gager, bidrag til pensionsordninger og andre udgifter, inklusive omkostninger til patentaktiviteter samt ned- og afskrivninger, afholdt i forbindelse med selskabets forsknings- og udviklingsprojekter. Aktivering forudsætter at udviklingen af teknologien eller produktet, efter koncernens opfattelse er tilendebragt, at alle nødvendige offentlige registrerings- og markedsføringsgodken

17 delser er modtaget, samt at omkostninger kan måles pålideligt. Derudover skal det fastslås at teknologien eller produktet kan markedsføres, og at den fremtidige indtjening fra produktet kan dække, ikke kun produktions-, salgs- og administrationsomkostninger, men også udviklingsomkostninger. Offentlige tilskud Offentlige tilskud indregnes, når endelig og bindende ret til tilskuddet er opnået. Offentlige tilskud indregnes under andre driftsindtægter, da tilskuddene anses for refusion af afholdte omkostninger. Tilskud til investeringer modregnes i anskaffelsespris. Eventuelle betingede tilbagebetalingsforpligtelser relateret til de modtagne tilskud oplyses i note til årsregnskabet som eventualforpligtelser. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af lån, herunder låneomkostninger. Skat af årets resultat Skat af årets resultat sammensætter sig af aktuel skat samt ændringer i den opgjorte udskudte skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del af skatten, som kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Moderselskabet og den danske dattervirksomhed er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder. Segmentoplysninger Hele virksomheden ledes af et ledelsesteam, som rapporterer til den administrerende direktør. Der er ikke identificeret separate forretningsområder eller separate forretningsenheder i forbindelse med produktkandidater eller geografiske markeder. Som følge heraf er der ikke foretaget segmentrapportering vedrørende forretningsområder eller geografiske områder. Balancen Licenser og rettigheder Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter, licenser og andre rettigheder, inklusive rettigheder erhvervet i forbindelse med overtagelse af dattervirksomheder, måles til kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger, og amortiseres lineært over den forventede økonomiske levetid. Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar og indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af skønnet scrapværdi ved udløb af forventet brugsperiode. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Indretning af lejede lokaler 5 år Produktionsanlæg og maskiner 5 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver gennemgås for værdiforringelser, når begivenheder eller ændrede forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi måske ikke er genindvindelig. Såfremt der forekommer en sådan indikation, foretages en nedskrivningstest. Der foretages nedskrivning med det beløb, hvormed den regnskabsmæssige værdi overstiger aktivets genindvindingsværdi, som er den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsværdien. For at vurdere værdiforringelsen grupperes aktiverne på den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under samme poster som de tilhørende afskrivninger. Finansielle aktiver Finansielle aktiver omfatter likvider og finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter, bortset fra sikringsinstrumenter, kan opdeles i følgende kategorier: lån og tilgodehavender, finansielle aktiver indregnet til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, finansielle aktiver der er disponible for salg og holde-til-udløb investeringer. Finansielle aktiver klassificeres under de forskellige kategorier af ledelsen i forbindelse med den første indregning, afhængig af formålet med den pågældende investering. Klassifikationen af finansielle aktiver revurderes ved hvert rapporteringstidspunkt hvor muligheden for valg af klassifikation eller regnskabsmæssig behandling er mulig. Alle finansielle aktiver indregnes på handelsdatoen. Alle finansielle aktiver der ikke er klassificeret som dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger. Lån og tilgodehavender er ikke-afledte finansielle instrumenter med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked. Lån og tilgodehavender måles efterfølgende til amortiseret kostpris ved brug af den effektive rentes metode, med fradrag for hensættelse til nedskrivning. Ændringer i værdien indregnes i resultatopgørelsen. Der indregnes en nedskrivning af et tilgodehavende, når der er modtaget dokumentation for at selskabet ikke vil være i stand til at inddrive alle udeståender i henhold til de oprindelige vilkår for tilgodehavendet. Nedskrivningen bestemmes som forskellen mellem aktivets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme. Leasingkontrakter Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. Egne aktier Købs- og salgspriser samt udbytte fra egne aktier indregnes direkte under overført resultat på egenkapitalen. Kapitalnedsættelse som følge af annullering af egne aktier reducerer aktiekapitalen med et beløb svarende til den nominelle værdi af aktierne. Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse af aktier i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner eller medarbejderaktier, indregnes direkte på egenkapitalen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For 2009 anvendes en skattesats på 25%. Gældsforpligtigelser Finansielle gældsforpligtigelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.i efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtigelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaserede vederlæggelsesprogrammer, som enten afregnes kontant eller i selskabets egenkapitalinstrumenter, er tilbudt til en række af selskabets medarbejdere og den daglige ledelse. Aktiebaserede vederlæggelsesprogrammer er tilbudt i 2005, 2007, 2009 og De medarbejderydelser, der leveres til gengæld for tildeling af optioner, måles til dagsværdi af optionen. Dagsværdien fastsættes på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelse som personaleomkostninger, der fordeles over optjeningsperioden. Modposteringen er direkte på egenkapitalen. I forbindelse med indregning skønnes over antallet af optioner, som medarbejderne forventes, at optjene ret til. Efterfølgende foretages justeringer for ændringer i det skønnede antal af optioner, som medarbejderne vil optjene ret til, så den samlede indregning baseres på det aktuelle antal optioner, som medarbejderne har optjent ret til. Dagsværdien af tildelte optioner beregnes ved anvendelse af Black and Scholes. Endvidere er der indgået et kontantbaseret program med l edelsen. Dagsværdien af den kontantbaserede ordning beregnes ved hver balancedag baseret på forventninger om fremtidig afvikling og betingelserne i tilknytning hertil. Yderligere information om vederlæggelsesprogrammerne fremgår af noterne til årsregnskabet. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ny egen

18 kapital og lånefinansiering samt afdrag på finansielle forpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og bankindeståender. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger samt eventualforpligtelser og -aktiver. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i årsregnskabet indregnede beløb. Sådanne vurderinger omfatter bl.a., fastlæggelse af indtægtskriterie i forbindelse med samarbejdsaftaler med selskabets kommercialiseringspartnere såvel som indregning af udviklingsomkostninger og måling af medarbejder incitamentsprogrammer. Zealand Pharma tager en række faktorer i betragtning ved fastsættelsen af et hensigtsmæssigt indtægtskriterie i forbindelse med samarbejdsaftaler med selskabets kommercialiseringspartnere, for eksempel i hvor høj grad kontraktens forskellige dele kan adskilles, deres værdi for Zealand Pharma, den enkelte dels indtjeningsproces samt omfanget af det yderligere arbejde, der kræves af Zealand Pharma i henhold til aftalen. I forbindelse med aftaler, hvor Zealand Pharma ikke er involveret i yderligere arbejde, som for eksempel aftalerne med sanofi-aventis, Wyeth og Helsinn Healthcare, indregner selskabet betalinger som indtægter, når de modtages. Zealand Pharma omkostningsfører forsknings- og udviklingsomkostninger i takt med, at de afholdes. Zealand Pharma har etableret aktiebaserede vederlæggelsesprogrammer, som skal afregnes enten kontant eller i selskabets egenkapitalinstrumenter. De medarbejderydelser, der leveres til gengæld for tildeling af optioner eller aktier, indregnes som en omkostning og fordeles over optjeningsperioden. Beløbet beregnes som dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter. Dagsværdien af ordninger afregnet i egenkapitalinstrumenter fastsættes på tildelingstidspunktet og justeres ikke efter-følgende. Ved fastsættelse af dagsværdien på tildelingspunktet anvendes en volatilitet, der er svarende til den gennemsnitlige volatilitet for sammenlignelige børsnoterede virksomheder for det seneste år. Dagsværdien af kontantbaserede ordninger beregnes ved hver balancedag baseret på forventninger om fremtidig afvikling og betingelserne i tilknytning hertil. Note 3 Andre driftsindtægter DKK 000 DKK 000 Forsknings tilskud 235 3,942 offentlige tilskud andre driftsindtægter i alt 777 3,971 I 2010 har Zealand udover offentligt tilskud modtaget forsknings tilskud fra Helsinn Healthcare SA. I 2009 har Zealand udover offentligt tilskud modtaget forsknings tilskud fra Helsinn Healthcare SA. Note 4 Finansielle indtægter Koncern Koncern moderselskab Moderselskab DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK rente indtægter Valutakursreguleringer Finansielle indtægter i alt Note 5 Finansielle omkostninger Koncern Koncern moderselskab Moderselskab DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK andre renteomkostninger Renteomkostninger fra datterselskaber Valutakursreguleringer Finansielle omkostninger i alt Note 2 Omsætning Omsætningen i 2010 vedrører to milepælsbetalinger fra sanofi-aventis, to milepælsbetalinger fra Helsinn Healthcare S.A. og en milepælsbetaling fra Serodus AS. omsætningen i 2009 vedrører to milepælsbetalinger fra Helsinn Healthcare S.A. og en milepælsbetaling fra Wyeth Pharmaceutical DKK 000 DKK 000 Eksport marked Hjemme marked 0 0 omsætning i alt Note 6 Skatteudgifter Koncern: Som følge af tidligere års skatteunderskud er der ingen aktuelle eller udskudte skatter i koncernen. En skattemæssig værdi på DKK 168 mio (2009: DKK 142 mio) vedrørende udskudte skattefradrag (skatteaktiver) er ikke indregnet i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt disse kan udnyttes. Moderselskab: Som følge af tidligere års skatteunderskud er der ingen aktuelle eller udskudte skatter i moderselskabet. En skattemæssig værdi på DKK 168 mio (2009: DKK 142 mio) vedrørende udskudte skattefradrag (skatteaktiver) er ikke indregnet i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt disse kan udnyttes. Koncern Koncern moderselskab Moderselskab DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK resultat før skat % 25% skatteprocent 25% 25% Forventede skatteudgifter regulering for ikke fradragsberettigede udgifter ændring i skatteaktiv (ikke indregnet) Skat årets resultat

19 Note 7 Materielle anlægsaktiver Note 8 Andre langfristede aktiver Produktions- Andre anlæg Indretning af Aktiver under anlæg og maskiner og driftsmateriel lejede lokaler udbygning DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 Kapitalandele i datter- Deposita selskaber DKK 000 DKK 000 Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december afskrivninger 1. januar årets afskrivninger årets afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december afskrivninger er i regnskabsåret omkostningsført som: Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december , afskrivninger 1. januar årets afskrivninger årets afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Kostpris 1. januar Tilgang 38 0 Afgang 0 0 Kostpris 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Kostpris 1. januar Tilgang Afgang 0 0 Kostpris 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Note 9 Egne aktier Ved udgangen af 2009 besidder selskabet stk. egne aktier (2008: ) svarende til 2,4% (2008: 3,1%) af aktiekapitalen pr. 31. december. Beholdningen af egne aktier er erhvervet for DKK 1,3 mio. Note 10 Eventualforpligtelser Koncernen har et ikke indregnet skatteaktiv på DKK 168 mio (Moder 159 mio) (2009:142 mio (Moder 133 mio)). Der henvises til note 6. Regnskabsmæssig værdi 31. december afskrivninger er i regnskabsåret omkostningsført som: Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Note 11 Eventualforpligtelser DKK 000 DKK 000 Leasingydelser på operationelt leasede aktiver: Indenfor 1 år til 5 år Mere end 5 år 22 0 I alt Huslejeforpligtelser Indenfor 1 år til 5 år 0 0 Mere end 5 år 0 0 I alt I totalindkomstopgørelsen er der omkostningsført DKK (2009: ) for 2010 vedrørende operationel leasing

20 Note 12 Oplysninger om beskæftigede og vederlag DKK 000 DKK 000 Det samlede beløb til personalelønninger m.v. fordeler sig således: Gager og lønninger pensionsbidrag andre omkostninger til social sikring I alt Omkostninger er omkostningsført således: Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Heraf udgør: Direktion Bestyrelse aktiebaseret vederlæggelse, Direktion aktiebaseret vederlæggelse, Bestyrelse i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Warrants Selskabet etablerede et incitamentsprogram i 2005, 2007, 2009 og The Employee incentive program Det primære incitamentsprogram blev etableret i 2005 for ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere. Det blev vedtaget i overensstemmelse med en principiel aftale fra finansieringsrunderne i Warrantprogrammet er udformet med henblik på at sikre ensartede interesser for ledende medarbejdere, øvrige medarbejdere og aktionærerne. Programmet omfatter ikke bestyrelsesmedlemmer. Alle udstedte warrants blev fuldt overdraget på udstedelsestidspunktet. Pr. 17. oktober 2005 blev der udstedt stk. warrants, der hver giver warrantejeren ret til at tegne én aktie til en kurs på DKK 26,90 eller EUR 3,60. Disse warrants er betinget af, at der offentliggøres resultater eller endeligt ophør af de nuværende eller forventede fase II afprøvninger for hver af ZP10, ZP120 og ZP123. Den 27. november 2007 meddelte selskabet til alle warrantindehavere, at betingelserne for udnyttelse var opfyldt. Disse warrants kan nu udnyttes tre år fra denne dato under hver udnyttelsesperiode. Udnyttelsesperioden løber, (i) såfremt selskabet er børsnoteret, (a) i en periode på 21 dage fra offentliggørelsen af selskabets kvartals- og halvårsrapport og (b) i en periode på 21 dage fra offentliggørelsen af selskabets årsregnskabsmeddelelse, og (ii), såfremt selskabet ikke er børsnoteret, i en periode på 21 dage fra vedtagelsen af selskabets årsregnskab på selskabets generalforsamling. Warrants, der ikke er udnyttet efter den treårige periode eller ti år efter udstedelsesdatoen, udløber automatisk. I 2010 er der udnyttet warrants, og 27. november 2010 udløb de resterende warrants. Programmet er nu lukket. The Employee incentive program På en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 15. juni 2007 i Zealand Pharma A/S blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion samt til selskabets nedarbejdere og konsulenter/rådgivere med ret til tegning af op til et samlet beløb på nominelt DKK C-aktier i selskabet uden fortegningsret for Selskabet aktionærer. Selskabets bestyrelse besluttede den 15. juni 2007 at udnytte sin bemyndigelse til at udstede warrants for et samlet beløb på DKK C-aktier til direktionen og alle medarbejdere. Hver warrant giver indehaveren af den pågældende warrant ret (men ikke pligt) til at tegne én C-aktie á nominelt DKK 1 mod betaling af et regningsbeløb på EUR 3,60 per aktie á nominelt DKK 1. Indehaveren har ret til at udnytte hver warrant inden for hver udnyttelsesperiode. Udnyttelsesperioden løber, (i) såfremt selskabet er børsnoteret, (a) i en periode på 21 dage fra offentliggørelsen af selskabets kvartals- og halvårsrapport og (b) i en periode på 21 dage fra offentliggørelsen af selskabets årsregnskabsmeddelelse, og (ii), såfremt selskabet ikke er børsnoteret, i en periode på 21 dage fra vedtagelsen af selskabets årsregnskab på selskabets generalforsamling. De til hver indehaver tildelte Warrants optjenes i følgende 2 ligelige portioner ½ af de tildelte warrants optjenes og kan tidligst udnyttes den 31. december ½ af de tildelte warrants optjenes og kan tidligst udnyttes den 31. december Selskabet har informeret alle warrantholdere om, at betingelserne for udnyttelse af begge portioner er blevet opfyldt. Yderligere besluttede selskabets bestyrelse den 15. juni 2007 at udnytte sin bemyndigelse til at udstede warrants for et samlet nominelt beløb på DKK C-aktier til direktionen og nøgle medarbejdere. Udnyttelse af enhver af de udstedte warrants er underlagt forekomsten af en Exit Event. Da ingen aftale(r) der regulerer en Exit Event var indgået eller underskrevet på eller forud for den 31. august 2008, bortfaldt enhver warrant automatisk og uden yderligere meddelelse, vederlag eller kompensation til indehaveren. I 2010 er der udnyttet warrants, og 31. december 2010 udløb warrants medarbejderincitamentsprogram Selskabets bestyrelse modtog den 24. juni 2009 bemyndigelse til at udstede warrants for et beløb på optil samlet nominelt DKK C-aktier i selskabet. Betingelserne fastsættes af bestyrelsen, dog altid således at udstedelsesprisen som minimum svarer til markedsprisen på tidspunktet for udstedelsen af warrants, medmindre de udstedes til selskabets medarbejdere eller bestyrelsen. På mødet besluttede bestyrelsen at udstede warrants for i alt nominelt DKK C-aktier. Den 28. april 2010 udstedte Selskabet yderligere warrants. Alle warrants blev udnyttet i forbindelse med børsnoteringen af Selskabet på NASDAQ OMX Copenhagen til en udnyttelsespris á EUR 3,60 pr. aktie kontantbonusprogrammet I 2009 fik Selskabets administrerende direktør, David H. Solomon, tildelt en kontantbonus, som er baseret på værdien af Selskabets aktier. Bonusbeløbet beregnes og udbetales pr. datoen for udløb af lock-up aftalerne (360 dage efter børsnoteringen) eller tidligere dato, som bestyrelsen måtte fastsætte som den dato, hvor den kontante bonus skal udbetales. Bonussen skal beregnes som værdien af aktier til den gennemsnitlige lukkekurs pr. aktie på NASDAQ OMX Copenhagen i de seneste 20 handelsdage forud for datoen, hvor bonussen beregnes og udbetales fratrukket EUR 3,60 pr. aktie. Den beregnede estimerede omkostning pr. 31. december 2010 udgør DKK 15.3 millioner, som er blevet udgiftsført i kontantbonusprogrammet Desuden er Selskabets administrerende direktør David Solomon, berettiget til en kontant bonus, som baseres på Selskabets markedsværdi. Den samlede eventuelle kontantbonus beregnes som følger: Hvis den samlede gennemsnitlige markedsværdi på pågældende tidspunkt udgør mere end EUR 330 mio og er lig med eller mindre end EUR 440 mio, vil bonussen svare til 0,5% af den del af markedsværdien, der overstiger EUR 330 mio. Hvis den samlede gennemsnitlige markedsværdi udgør mere end EUR 440 mio vil bonussen svare til EUR 550 tusind samt 1% af den del af markedsværdien, der overstiger EUR 440 mio. Den maksimale bonus der kan udbetales i hendhold til aftalen, udgør EUR 4.0 mio. Bonusbeløbet beregnes og udbetales tidligst (i) 31. august 2011; eller (ii) pr. datoen for udløb af lock-up aftalerne (360 dage efter børsnoteringen). Den beregnede estimerede omkostning pr. 31. december 2010 udgør DKK 0. Kontantbonusprogram for Selskabets bestyrelsesformand I 2010 fik Selskabets bestyrelsesformand, Daniel Jan Ellens, tildelt et kontantbonusprogram, som er baseret på udviklingen i Selskabets aktiekurs. Bonusbeløbet beregnes og udbetales pr. datoen for udløb af lock-up aftalerne (360 dage efter børsnoteringen), og bonusen beregnes som værdien af aktier til den gennemsnitlige lukkekurs pr. aktie på NASDAQ OMX Copenhagen i de seneste 20 handelsdage forud for datoen, hvor bonussen beregnes og udbetales fratrukket EUR 3,60 pr. aktie. Den beregnede estimerede omkostning pr. 31. december 2010 udgør DKK 4.1millioner, som er blevet udgiftsført i medarbejderincitamentsprogram Programmet blev etableret i 2010 for bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, medarbejdere og konsulenter i Zealand Pharma

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs ÅRSRAPPORT 2010 Turning Peptides into Drugs VIRKSOMHEDSINFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010 Selskabsmeddelelse Nr. 02/2011 10. februar 2011 Zealand Pharma realiserede i regnskabsåret 2010 en omsætning på DKK 87,4 mio. mod DKK 25,3 mio. i 2009 og et underskud før skat på DKK 104,6 mio. Omsætningen

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 08/2011 Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) -- I perioden er yderligere positive fase III resultater offentliggjort for lixisenatide til type 2

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen?

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Af Hanne Leth Hillman, direktør for IR og kommunikation Computershare, Kick-off af Generalforsamlingen 2016 17. november 2015 Zealand

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1

et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1 et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 86 til DKK 120 pr. Udbudt Aktie Dette prospekt ( Prospektet )

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere