Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014"

Transkript

1 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de andres forslag, men hvis du ikke logger ind, er det en god idé at begynde alle kommentarer med dit navn, så vi ikke får x antal anonyme kommentarer på forslagene Du kan løbende følge med i de forslag, der lægges op. Fremover sender vi hver fredag denne oversigt over indkomne forslag, så du ikke behøver at gå alle mapperne igennem for at finde nyhederne. Nr. Forslagstitel Beskrivelse Område Formål 1 Big Data Big Data, predictive analytics, data science. At få værdi ud af datamængderne er meget oppe i tiden. Andre kommuner har fået stor værdi ud af at investere i løsninger, der kan håndtere disse store mængder data. Eksempelvis i Holbæk kommune, hvor man kan anvende data til at finde frem til de løsninger der virker og ikke virker inden for jobindsatsen (Link) Mariagerfjord kommune har brugt en Big Data løsning til at realisere 14 mio. kr. i 2013 gennem eks. ubetalte regninger, dobbeltbetalte services m.m. De forventer at kunne realiser 100 mio. kr. inden for de næste fire år (Link til P4 udsendelse) I Storbritannien alene har den britiske tænketank Policy Exchange i forlængelse heraf fastslået, at brug af big data kan spare den offentlige sektor for mellem 16 og 33 milliarder pund om året. Det svarer til pund pr. indbygger. (Kilde: Link til Mandag Morgen) 2 eller flere formål 2 Netværksanalyse Odense Kommune har anvendt netværksanalyse som et værktøj til at kortlægge og forbedre 2 eller flere formål

2 samarbejdet mellem de kommunale afdelinger. Eksempelvis mellem stabsforvaltningen og de decentrale enheder. Dette har givet dem konkret indsigt i forhold til hvordan kommunens organisation og særligt de tværgående samarbejder virker. Dette giver mulighed for at få afdelingerne til at arbejde bedre sammen samt at udnytte de ansattes kompetencer bedre. 3 Nyt rådhus administration liggende på mange forskellige lokationer er ikke effektiv. Eksempelvis virker forskellige lokationer som en barriere for samarbejde. Ligeledes giver det øgede udgifter i form af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt kørselsgodtgørelse til medarbejder, når de skal køre mellem lokationer. Flere kommuner har analyseret dette og er i gang med at bygge nye rådhuse. Hvis det gennemføres med lokale håndværkere kan dette også give en positiv beskæftigelsesmæssig effekt. 4 Ny skole i Vojens Byg en ny skole i Vojens ved Vojens hallerne og saml alle universerne på en matrikel. 5 Ophør af tilskud til Harmonien Der ligger pt. en aftale imellem Haderslev Kommune og Ejendomsselskabet Harmonien Aps, hvor Haderslev Kommune årlig betaler selskabet ca. 5 mio for leje af personale og fysiske rammer ved kulturelle arrangementer. Denne aftale løber indtil Her er ideen, at man ikke forlænger aftalen efter 2019, men derimod bruger Haderslev Idrætscentrets faciliteter i fremtiden. Haderslev Idrætscenter er pt. ved at udbygge centret med nye lokaler, som kunne anvendes til både større og mindre arrangementer. 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål

3 6 Sourcing og benchmark afdelingen Denne afdeling skal være direkte ansvarlig for, at Haderslev Kommune får den bedst mulige pris på de "varer" man indkøber udefra fra eksterne leverandører. Afdelingen skal mappe/ indsamle informationer såsom "leasingaftaler" på printere, papir, rengøringsmidler osv., som kommunen tilkøber året rundt. Ydermere skal denne afdeling være et såkaldt "sourcing comitee", som ved henvendelser fra skoler mm. kan henvise til leverandører, som kommunen har en aftale/ samarbejde med. 7 Folkeskolen kontra Friskoler En gennemsnitlig folkeskoleelev koster ca. Kr ,- om året. Hertil kommer forældrebetaling for SFO, ca. Kr ,- om måneden for heldagsmodul. En friskoleelev koster ca. 70 % af en folkeskoleelev i tilskud = ca. Kr ,- Hertil kommer forældrebetaling af skolepenge + heldags SFO = ca ,- Kr. /md. CEPOS (og andre) har lavet en analyse der konkluderer at de frie skoler er bedre til at levere kvalitet i undervisningen og være omkostningseffektive. 8 Færre skoler - En udefrakommende skal lave en analyse langsigtet planlægning. Hvor mange skoler har vi behov for om 10 år? - Fagligt bedre + bedre lokaler - Gælder også daginstitutionsområdet 9 Inddragelse af borgersporet Borgersporets medlemmer ønsker fortsat at bidrage med gode ideer og forslag til Haderslev Kommune. Borgersporet vil således gerne bidrage 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål

4 i den videre proces omkring frembringelse af besparelsesforslag til byrådet. Borgersporet vil ligeledes gerne bidrage til andre opgaver og problemstillinger, hvor der kan gøres brug af kreativiteten og iderigdommen i borgersporet. 10 IT organisation I de fleste større virksomheder har man organiseret sig med alle IT-ressourcer under en afdeling, som er ledet af en IT-chef (CIO). Hvad er årsagen til, at man ikke har valgt dette i Haderslev Kommune, særligt når man ønsker øget digitalisering? Ligeledes kan det undre, at IT i dag er lagt sammen med borgerservice, da dette udefra virker som to markant forskellige områder. 11 Ledige lokaler i kommunen. - Bedre udnyttelse af de kommunale lokaler - Bruge hvad man har - Registrer de ledige lokaler 12 Overgange også for ældre. - Hvordan fra sygehus genoptræning plejehjemmet. - Kommunale penge på offentlige sygehuse - Bedre faglighed hos ældre 13 Udlejning af bådepladser To foreninger Haderslev Sejl-Club og Haderslev Sejl Forening presses væk fra bådepladser og fælles administration af samme på nordhavnen i Haderslev. Der bruges kommunale lønkroner på en administration af kommunale bådepladser, hvor de frivillige i forvejen arbejder ulønnet med de samme opgaver til fælles bedste. 14 Jobcentret Sagsbehandlerne bør være forberedte og have gennemlæst sagsakterne inden møde med Dækker 2 eller flere Analyse Analyse Analyse

5 borgerne. Husk at tale med borgerne ikke tale til borgerne. 15 Uddannelsesplaner General udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesplaner i forhold til barsel, sociale eller tekniske færdigheder. Skrive så borgerne forstår korrespondancen. Sikre sig arbejdsglæde (teamspirit). 16 Seniorjob i folkeskoler Der er mange opgaver i folkeskolerne, der kunne løses af erfarne voksne også selv om de ikke er undervisere. Men i selve undervisningen vil nogle af dem også kunne gøre gavn, hvis de ellers har pædagogisk tæft. Det er fx sket på Sct. Severin Skole i skoleåret , hvor seniorjobbere har været ekstra arbejdskraft i timerne. 17 Pædagoger i undervisningen i folkeskoler Pædagoger har helt klart kompetencer til at støtte de børn, der har vanskeligheder, og hvis de ydermere er en ekstra person i klasselokalet, vil inklusionen blive bedre for børnene. Også dem, der ikke behøver ag blive inkluderet. 18 Styre kommunen efter visioner og arbejde på at nå dem Man kunne starte med at lave en vision for kommunen om at være til for borgere og virksomheder og dernæst lave handlingsplaner der rent faktisk fører det ud i livet. 19 Brug de menneskelige ressourcer Frigør ressourcer ved at aktivere de passivt forsørgede. Brug motivation og anderkendelse frem for kontrol og umyndiggørelse. Alle kan noget og de fleste vil gerne hvis de for lov. 20 Attraktiv uddannelses by Involvere de studerende i at arrangere musik + teater + idræt evt. selv spille. 21 Plan over industriområder - Æstetiske krav til industriområder - Visuelt udtryk - Træer og grønne områder formål Andre formål

6 22 LED pærer Ved introduktionsmødet lagde jeg mærke til, at der i loftet i byrådssalen var ca. 120 pærer. Godt nok er der tale om sparepærer, men der vil være en besparelse i at skifte til LED eller anden driftsoptimal lyskilde. Dette forslag gælder naturligvis ikke kun for byrådssalen. Der kunne også skiftes til LED pærer i gadebelysningen, ligesom det er set i Randers kommune. 23 Fra to til et økonomisystem I Haderslev Kommune har man to økonomi/erpsystemer. Den centrale administration samt de fleste af de decentrale enheder anvender Fujitsu s Prisme baseret på Axapta. I Teknik og Miljø anvender man dog en løsning baseret på Dynamics NAV. Dette er ikke effektivt, da det betyder ekstra licensomkostninger til det ekstra system. Ligeledes stiller det krav om, at der opretholdes kompetencer i organisationen til at kunne supportere begge systemer. 24 Gadebelysning Udskiftning af elpærer i gadebelysning med energipærer, eller anvend censorer som alternativ. Sluk hver anden lampe i beboelseskvarterer mellem De grønne områder overdrages til grundejerforeningerne Vedligeholdelsen overgår til foreningerne. Kommunen tilretter lokalplanerne og opretter grundejerforeninger der hvor der ikke er nogle f.eks. i Fuglesøkvarteret i Vojens. 26 Skraldespande frem til gadekant Alle grundejere kører selv deres spande frem til gadekant før tømning. 27 Inspiratorium Formålet med et Inspiratorium er at skabe aktivt medborgerskab og give borgere i kommunen mulighed for samvær, aktiviteter og udfoldelse, baseret på det borgerne selv bringer

7 ind i huset, på tværs af alder, køn, etnicitet, interesse mv. Altså social inklusion. Et borger nært tilbud, et hus for ALLE. Det er samværet, oplevelsen eller en kreativ aktivitet der danner rammen for fælleskabet f.eks. være madlavning, tegning, maling, cykelreparation, kortspil eller dans. Eller låne et lokale til møde med studiegruppen. Et hus der bryder med stigmatisering. Kun de fysiske rammer er forudbestemt og ideen er at bruge en af de mange private eller kommunale store bygninger der alligevel står tomme. Det er således ikke forudbestemt hvad der skal være i inspiratoriet, men er bestemt af det borgerne bringer ind og lader sig inspirere af indbyrdes og lokalerne bruges som de er. I Roskilde er et lignende initiativ kaldet Insp!, skabt i den gamle slagteriskole og har en forrygende succes. Kommunen, erhvervslivet og byens foreninger bruger også stedet. Her laver unge studerende fællesspisninger, en gruppe kvinder laver mad til folkekøkkenet om torsdagen, hvor der er fællesspisning for alle interesserede. Den pensionerede bager kommer og bager brød hver tirsdag og et tegnehold er etableret på baggrund af en gruppe unge der tilfældigt fik skabt interesse om deres aktivitet. Og erhvervslivet og byens foreninger bruger også stedet. Der er i den grad skabt social inklusion. 28 Børnetandpleje Der er dårligt fremmøde til aftalte tider i børnetandplejen. Dette sker ofte uden, at der meldes afbud forud for den aftalte tid. Det Kommunal

8 resulterer i, at personalet står uden patient og dermed reelt spildt tid. Dette kunne forbedres på to måder: 1) der kunne anvendes den samme hjælp, som ved frisør, voksentandlæge, læge osv. med at sende en sms om at huske tiden. 2) Der kunne anvendes bøde/gebyr ved uanmeldt fravær til en tid. Dette er blevet anvendt på sygehusene eksempelvis i Region Midtjylland. 29 Kommunale biler og cykler Det opleves som om, der er mange kommunale biler på vejen. Det kunne med fordel undersøges, om der er en besparelse ved at have færre biler og så udbetale kørselsgodtgørelse for brug af privat bil i stedet. Dette ville give en besparelse på de faste udgifter til at have bilerne stående. Alternativt kunne det overvejes at indkøbe firmacykler i stedet for et par af bilerne, særligt til de kortere ture, som ikke kræver at have større bagage med. Dette har man gjort hos LEGO gruppen, hvor man har indkøbt cykler med tilhørende cykelhjelme, som kan tages, hvis man har behov for transport fra én matrikel til en anden i Billund. 30 Socialrådgiverskift Fastsættelse af klare retningslinjer/politik for hvornår socialrådgiverskift må finde sted. F.eks. kun når en socialrådgiver forlader sin stilling. Eller hvis der ligger en faglig begrundelse for et rådgiverskift. Det koster arbejdstid for socialrådgivere at skulle skifte sags-denstamme og det kan have store personlige/følelsesmæssige omkostninger for borgerne at skulle skifte socialrådgiver.

9 Omstruktureringer og ændringer i kommunal organisering er efterhånden et vilkår i de fleste kommuner, som har konsekvenser for både borgere og ansatte i kommunerne. Kommunale omstruktureringer betyder ofte at borgere der modtager kommunal bistand udsættes for talrige socialrådgiver skift. F.eks. fortæller et forældrepar med et handicappet barn, at de har været tilknyttet 15 forskellige socialrådgivere gennem barnets liv. Der er udførlige krav til at socialrådgivere undersøger, beskriver og følger op på foranstaltninger. Der ligger således et stort og tidskrævende arbejde forude, hver gang en socialrådgivere skal sætte sig ind i en opgave og opnå kendskab til en borger/barn/families situation. Borgere/barn/familier er ofte i sårbare situationer og skal fortælle deres historie på ny, hver gang de møder en ny socialrådgiver og det tager tid at få opbygget kendskab og tillid i samarbejdet. Det kan betyde at iværksættelse af foranstaltninger trækker ud eller at det ikke er den mest hensigtsmæssige foranstaltning der iværksættes på grund af utilstrækkeligt kendskab til borgeren/barnet/familien. 31 Reduktion af antallet af politikere i byrådet Styrelseslovens 5 siger, at antallet af byrådsmedlemmer skal være ulige og mellem 19 og 31. Haderslev Kommune har 31. En besparelse kunne opnås ved at reducere dette antal. Flere kommuner har allerede gjort dette. Eks. Kolding Kommune har valgt at reducerer i antallet af politiske udvalg, antal af udvalgsmedlemmer smat honoreringer af disse. 32 Bedre tilsyn med veje og arealer En overdreven stor sneplov kan pløje en cykelsti op i løbet af en vinter uden synlige konsekvenser

10 for entreprenøren. Et skilt kan rasle fra hinanden eller være påkørt i årevis. Slaghuller kan ligge i lang tid. En vognmand med byggematerialer til en parcelhus kan ødelægge rabat og cykelsti og køre derfra uden konsekvenser. Alle disse hændelser passeres flere gange ugentligt af kommunale medarbejdere. Specielt medarbejdere i Teknik & Miljø som f.eks. førere af græsslåmaskiner bør uddannes til at observere og rapportere disse. 33 Faglighed i familieplejen Udnyttelse af den store faglighed der ligger på familieplejeområdet. Mange plejefamilier vil kunne varetage flere opgaver end kommunen umiddelbart forestiller sig. Større opmærksomhed på muligheder vil kunne sikre økonomisk fordelelighed for kommunen set ift. bl.a. institutionsanbringelser. 34 Fælles IT-funktion for skolerne Der findes eksempler på lokale optimeringer af ITprogrammer og udstyr på de enkelte skoler. Der skal skabes fælles retningslinjer for indkøb og drift af IT-udstyr og software. Det bør være muligt for en lærer at tage sin PC/Mac under armen og køre til den næste skole (i kommunen) for der hurtigt at kunne påbegynde arbejdet. Idéen er opstået ud fra en fortælling jeg har overhørt vedr. Lagoniskolen. 35 Fælles system til tidsbestilling i kommunen Et andet forslag beskriver automatisering af tidsbestilling til tandklinik herunder smsfunktion. Det samme gælder for tandregulering og måske også andre afdelinger. Det ville være ønskeligt, at man selv via internet kan booke sin

11 tid. Og gerne med sms-påmindelse. Kommunikation i stil med biblioteket. 36 Hjælpemidler til handicappede Hjælpemidler til handicappede, for både voksne og børn, samlet i et fælles depot evt. i samarbejde med andre kommuner. Vil sikre optimale muligheder for det rigtige hjælpemiddel, samt være særdeles attraktivt ift. Økonomien (ikke altid nødvendigt at købe nyt). 37 Kommunal forbedringsfunktion oprettes Enhver har ret til at være stolt af sit arbejde. Med dette udgangspunkt forestiller jeg mig at de kommunalt ansatte rummer mindst gode idéer til forbedringer. Tanken er videre at hvis man aflevere en god idé, og ser den blive brugt, så kommer der hurtigt en mere og omvendt. Der skal etableres en organisation, der har til opgave at håndtere den gammelkendte forslagskasse. En person er nok til en start, men det skal være en stabsfunktion til den øverste ledelse. 38 Kommunikations- og automatiseringspatruljer Oprette patruljer til vurdering af kommunikation, arbejdsgange og automatiseringsmuligheder. Især bør hjemmesider og borgerinformation kontinuerligt overvåges, vurderes og forbedres i takt med at nye teknologier og muligheder opstår. Patruljerne kan oprettes internt af folk med flair og forstand, eller der kan etableres en funktion. 39 Tværorganisatoriske Audits Det er ikke usædvanligt at høre kommunalt ansatte brokke sig over andre afdelinger. Det er gode idéer i dårlig indpakning. Ved at lade ansatte auditere procedurer og arbejdsgange i andre

12 afdelinger kan der overføres gode idéer og der kan etableres interne netværk. 40 Bydelspedel Det er mit indtryk, at der kan opnås en besparelse på vedligeholdelsesområdet, men en bydelspedel/team, der kunne holde øje med et område ved at færdes i området dagligt. På en eller anden komme i øjenhøjde med problemerne. Mindre hærværk kunne hurtigt udbedres og dermed forhindre at andre efterfølgende forværrer hærværket. Små opgaver kunne løses. Større opgave kunne rapporteres. Kan kombineres med nyttejobs. 41 Byggesagsbehandling Byggesagsbehandlingen forenkles ved: 1. Enkle sager som parcelhuse og tilbygninger bearbejdes som hovedregel så der kan sendes svar dagens efter modtagelsen. Sagen behandles kun af en enkelt medarbejder, der evt. får resultatet kontrolleret af en kollega. Forudsætningen er at der ikke er mere end en halv dags arbejde i sådan en sag. 2. Større sager. Her kontrolleres omgående at alle bilag er til stede, når ansøgningen modtages. Skal der søges oplysninger m.m. fra andre myndigheder søges disse senest dagen efter modtagelsen. Når svarene er samlet behandles sagen af så få medarbejdere som muligt idet dette automatisk hæver effektiviteten. Det er en gammel sandhed, at der er et spild på 30% når man overlader en opgave til en anden.

13 Det vil være godt at indføre en sådan ordning i tider med få sager og ud over den økonomiske gevinst vil den give glæde hos aktører i byggebranchen m.m. Begynder der at opstå flaskehalse er det vigtigt, at der en plan for, hvor der skaffes resurser fra til at fastholde beslutningen, men der er sikkert rutineopgaver der kan bruges som elastik. 42 Kommunens ledelsesmæssig organisation Indret kommunens overordnede ledelse så antallet af udvalg svarer til antallet af direktioner i kommunen. Eksempel. Økonomiudvalget formand = borgmesteren. Direktør = kommunaldirektøren osv. Hvis det ikke kan gøres nu så kan man sigte efter det. 43 Reduktion af mødeaktivitet. Alle mødeaktiviteter skal halveres. 44 Renholdelse og julebelysning Forslaget går ud på at opkræve husejerne i bymidten betaling for renholdelse af deres del af gaden samt julebelysning. Beløbet opkræves sammen med grundskylden. Det sker i Aabenraa efter en nøjere udregnet nøgle, hvor prisen pr facademeter er forskellig, alt efter hvor nær centrum de ligger (jeg har opdelingen fra Aabenraa). Bymidten er altså delt ind i zoner. Husejerne vil selvfølgelig kunne lægge noget over på lejerne, men de vil også spare penge til vicevært osv.

14 Butiksejerne vil så spare indbetaling til julebelysning. Her betales efter antal ansatte. 45 More Mojn Huset Et slags Multihus (navnet i overskriften stammer fra en proces om værtsskab som vi arbejder med i byen p.t.). Konkret tænker jeg på de tomme VUC lokaler i Nørregade (den gamle Brincken Bygning). Skal være et sted hvor folk mødes byens borgere og turister. Følgende kunne indtænkes i bygningen (bruttoliste): Turistkontor Haderslev Erhvervsråd Foreninger (sportsfor., kulturelle for., ældresagen osv.) Kommunens oplysninger til borgerne. Byggerier, kloakeringsplaner, borgerinddragelse m.v.(udstillinger) Kunstudstillinger og foredrag Permanet udstilling om Haderslev historie Frivillighedsformidling Oplysningsstand om hvad der til enhver tid sker i Haderslev I turistsæsonen et afsnit med Smag på Haderslev. Udstilling med specielle Sønderjyske kulinariske smagsprøver Kunsthåndværkere (arbejdende værksteder) Café.og kun fantasien sætter grænser. Kort sagt stedet hvor folk mødes. En Kommunal

15 46 Ressourcer flyttes fra administration til kontakt med borgere Mange kommunale medarbejdere beklager sig over, at arbejdstiden i for høj grad anvendes på unødige registreringer. Særligt på det sociale område, hvor for lidt tid bruges på borgerne og for meget tid bruges på overflødig administration, hvilket vel sker for at værne sig mod kritik. Anvend i stedet tiden bedre ved at vise medarbejderne tillid så de kan bruge kræfterne hvor de primært er tænkt: hos borgerne. 47 Omstruktureringer er løbet løbsk Vel skal arbejdsrutiner ikke blive træge og fastlåste men for tiden er kommunale arbejdspladser endt i den modsatte grøft med konstante omstillinger, ændrede strukturer og et utal af forskellige ledere. Det koster en masse penge både i forhold til effektivitet og til konstante nye samarbejdsrutiner. Med fordel kan der sættes en bremse på denne omstrukturerings-mani, som er løbet løbsk. 48 Afskedigelse af ledere I Haderslev kommune har man flere gange valgt at afskedige ledere med rigtig store fratrædelsesgodtgørelser til følge. Hvad går galt? Er man ikke grundig nok i ansættelsesprocedurerne? Eller er man ikke god nok til at give lederne tryghed og relevante og veldefinerede opgaver? I hvert fald er det et tåbeligt sted at bruge skatteborgernes penge. 49 Dansk arbejdskraft Fra det virkelige liv: Haderslev kommune udliciterer opgaver eks. rengøring. ISS vinder opgaven. En del af de ansatte hos ISS der udfører opgaven er udlændinge.

16 Haderslev kommune sender renoverings- og ombygningsopgaver i udbud. Det danske firma der får opgaven anvender udenlandske underentreprenører, eks. polakker. Samtidig er der masser af danskere uden arbejde. 50 Uddelegere byggesagsbehandling Når nu reglerne er rimeligt klare, så kunne det være erhvervsklynger/erhvervsråd/store byggefirmaer, der selv står for at godkende deres byggesager. Så kan kommunen have tilsyns, som de har i så mange andre tilfælde. 51 Færre byrådsmedlemmer Nedbringe antallet af medlemmer af byrådet, men så til gengæld give mere tid til de resterende. 52 Større kommune Nedlæg Haderslev som selvstændig kommune - sammenlægning med Aabenraa, Tønder og Esbjerg. Eller endnu bedre, læg alle kommuner i region syd sammen. I takt med at al kommunikation mellem kommuner og borgere bliver digitaliseret er behovet for fysisk nærhed til de kommunale medarbejdere mindre. 53 Generel effektivisering Arbejd med de store poster i budgettet. Der er altid noget at hente. Min erfaring med det offentlige er, at der bliver spildt uhyre ressourcer takket være inkompetence, mangel på planlægning og generel modvilje i mod at tage ansvar. 54 Bedre udnyttelse af kommunens skolebygninger Der findes en del skolebygninger som har en kapacitet til at rumme yderligere elever end der nu går på skolen. Da der ikke er politisk ønske om flere skolereduceringer, må det være muligt at udnytte

17 den ekstra kapacitet på skolerne til at huse andre kommunale kontorer/opgaver. Dette bør gøre andre bygninger kan tømmes og sælges. Dette vil give en forhåbentlig indtjening på salget, men også en løbende reducering i vedligeholdelsesomkostninger. 55 Effektivisere møder - Struktur på møder - Tidspunkt sat på - Forskellige former for punkter orientering, diskussion, beslutning. - Møder på halv tid - Hvem skal mødes? - Tid på punkterne - Tekst ved hvert punkt - Stående møder - Gående møder 56 Færre antal personer ved ansættelsessamtaler. Hvor mange er nødvendigt? - Leder - TR - Evt. HR - Faglig repræsentant 57 Bedre udnyttelse projektmidler Haderslev Kommune er dygtige til at søge og opnå projektmidler på flere områder, som f.eks. sundhed og integration. Midlerne bliver dog altid brugt til flere ansatte i den kommunale administration. Disse ansættelser i den kommunale sektor er tidsbegrænset til den periode, som projektmidlerne rækker til og dermed en begrænset effekt. 58 Stop for flere sundhedscentre I Vojens etableres et sundhedscenter i det gamle rådhus.

18 De eksisterende kommunale arbejdsplader flyttes til Haderslev. Det havde været bedre at beholde nogle kommunale arbejdspladser i Vojens til gavn for byens handlende etc. I stedet bygges det gamle rådhus i Vojens om til et sundhedscenter. Flere læger i Vojens har selv bygget nye lægepraksis og vil ikke flytte i sundhedscentret. Fysioterapi / genoptræning osv. findes også i det lokale fitnesscenter som heller ikke flytter i sundhedscentret. Så man har et sundhedscenter som man har svært ved at få fyldt op. Altså mere center end sundhed. Derfor skal sundhedscentret nu indeholde biblioteket for at få huset fyldt lidt op. Hvem ønsker biblioteket flyttet, det fungerer fint hvor det ligger nu. 59 Styring af dagplejen. Klippekort eller lign. til bedre styring af dagpleje. For mange forældre bestiller plads i dagpleje/børnehave, men bruger det ikke. Medfører ar der er for mange pædagoger på arbejde. 60 Større uddelegering af beslutningskompetence F.eks. Hjemmepleje afgør selv hvad der er nødvendigt sammen med borger. Institutioner handler selv inden for budget alene budgetkontrol på total forbrug 61 Sundhed ud på alle områder - Nedlæg sundhedsudvalget en besparelse, En kommunal

19 - De sundhedsansatte skal ud i de enkelte administrative enheder og have blik på sundhed ved alle ændringer 62 Øge den tidligere indsats - Visionen kunne være forebyggelse - Åben rådgivning skal være synlig på hjemmesiden (se eksempelvis vejle kommune) - Fokus på overgange 63 BIO-dieselanlæg Ideen går ud på at indsamle "affaldsfedt" fra husstande i Haderslev Kommune. Dette fedt skal anvendes til at producere Bio-diesel, således denne kan anvendes som "drivstof" til Kommunens køretøjer/ maskiner mv. Lignende pilotprojekt er igang i Viborg Kommune i samarbejde med DAKA. 64 Haderslev Kommune Appen Der findes i dag en app, hvor borgerne i kommunen kan melde f.eks. skader på kørebaner, belysning mv. Dog, kunne det være en ide at udvide denne med emner som skadedyrsbekæmpelse eller andre informative emner. Eksempelvis skulle man kunne finde selvsamme informationer/ telefonnumre, som man ellers kun kan se på kommunens egen hjemmeside. Dog kunne selvsamme app ligeledes sende "push-meddelelser" til borgerne om nye tiltag, "driftsforstyrrelser", snerydning mm. 65 Haderslevs app. Udbygge Haderslevs app med 3 nye felter - Anden mulighed - Kommentarer - Kontaktoplysning 66 Nyt liv i gamle sportshaller Mange sportshaller i kommunen er bygget tilbage i ca.1970erne. Investering/vækst Investering/vækst Investering/vækst Investeringer/ vækst

20 Idrætslivet har ændret sig meget siden. Hallerne er stadig de samme. Nye spændende aktiviteter i gamle 20 x 40 haller kan være svært. Hallerne skal være lokale fritids og kulturcentre og skal kunne rumme masser af idræt, fritidssted for de unge, aktiviteter for de ældre etc. Eks. i Stepping har man fået ombygget hallen så den passer til nutidens krav. Forsamlingshus, mødelokaler, hal der kan opdeles i to med en foldevæg (rigtig smart), motionscenter etc. Hele byens mødested og samlingspunkt. 67 Øget serviceniveau i byens butikker Det er kendetegnende for flere og flere butikker (i hele landet) at der bliver mindre og mindre service eller bare imødekommenhed over for kunder. Det mærker turister med det samme og betyder at de ikke føler sig velkomne. Det er i kommunens interesse at fremstå indbydende og med kvalitet i alle relationer, så det kunne være oplagt at kommunen kan facilitere at der bliver uddannelse i servicebevidsthed. 68 Børnekultur i Syd Vi har Kultur i Syd, men hvorfor ikke også Børnekultur i Syd? Masser af børneforældre søger kulturelle oplevelser sammen med deres børn, så det vil give god mening at satse på dette. Mange tager gladeligt til DRs Sommersummarum Cirkusforestilling i Århus eller København hvert år eller de tager til andre børnecirkusforestillinger for slet ikke at tale om koncerter med musiknavne, børnene er vilde med, i LegoLand og andre steder. Erhverv, turisme, handle o.l. Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

21 Teatret Møllen gør en stor indsats for børneteater, men det bliver for småt og skal tænkes i større rammer og suppleres med meget mere musik. 69 Vær fremsynet Begynd at tænke på hvad Haderslev skal leve af i fremtiden i stedet for altid at ævle om kasernen. Det slag er tabt og ellers tabes det ved næste forsvarsforlig. 70 Mere attraktiv midtby i Haderslev Haderslev kommune skal til at tage sig sammen. Gør noget for detail, gør noget så det bliver mere attraktivt at handle i Haderslev, opfyld nogle at de mange ideer som ligger på tegnebrættet ved kommunen. Se på Gravene og Nørregade sådan kommer byen til at se ud om 5 år, hvis der ikke bliver gjort noget. Kommunen skal både have store ambitioner som KAN opnås, men de skal også have de små ambitioner som får dagligdagen til at køre. Ingen butikker ingen kunder og ingen Haderslev! Få nu gjort noget ved de elektronisk p-tavler så man ved om der en p-pladser, det er en forslag der kom på banen for 4 år siden og først nu kigger man på det GØR NOGET!!! Overdæk gågaden og jo det kan lade sig gøre der ligger tegninger på det... Gør noget ved Gravene: lav et kæmpe glashus, hvor der er torv eller koncert, cafeer osv. Haderslev Kommune er typisk et eksempel på at vi kun gør det vi plejer. Ellers laver man noget som er blevet gjort før. Der er sku ingen, der er blevet rige af at lave en kopi... Erhverv, turisme, handle o.l. Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

22 71 Sats mere på ungdommen, herunder uddannelser. Hvor er alle de unge mennesker fra UCSYD og VUC? Hvad bliver der gjort for dem? Tage dem med på råd, hvis man har en formodning om at nogle af dem skal blive i Haderslev SÅ GØR NOGET!!! Vil de unge/store børn være her, vil deres mødre og fædre også. Det giver en øget befolkningstilvækst med deraf følgende skatteindtægter. Det er muligt, at folk så kører til trekantområdet for at arbejde, men so be it. Vi kan godt leve med at være en (rig) forstad til Kolding m.v. Og måske nogle af de unge får lyst til at blive i byen og skabe arbejdspladser, så vi af den vej får en forøgelse af arbejdspladserne, samt en opblomstring af detailhandelen. Skate City og siloen med klatrevæg er noget nyt og anderledes, og noget som appellerer til en attraktiv befolkningsgruppe, og noget som Haderslev allerede er blevet berømt for (meget mere end et dyrt royalt besøg), så mere af den slags også. 72 Indbydende og attraktiv kommune Meget mere af det skæve, det sjove, det overraskende og det som folk vil flytte sig for at opleve. Ikke flere genbrugsbutikker, pizzeriaer og frisører. 73 Udnyt beliggenheden Haderslevs beliggenhed er god for pendlere, når vi nu kun har et begrænset erhvervsliv i byen - så sats på familier der kan bo billigere i Haderslev end i Kolding, Trekantsområdet, Sønderborg og Esbjerg for den skyld, men som tjener fornuftigt udenbys og tager skattekronerne med til Haderslev. Så nytter det bare ikke noget at Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

&BORGERSERVICE BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN!

&BORGERSERVICE BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! BIBLIOTEK &BORGERSERVICE DU ER ALTID VELKOMMEN! Udarbejdet af Hanne Marie Knudsen, konsulentfirmaet Knudsen Syd, for Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen Bibliotek og Borgerservice du

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere