Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014"

Transkript

1 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de andres forslag, men hvis du ikke logger ind, er det en god idé at begynde alle kommentarer med dit navn, så vi ikke får x antal anonyme kommentarer på forslagene Du kan løbende følge med i de forslag, der lægges op. Fremover sender vi hver fredag denne oversigt over indkomne forslag, så du ikke behøver at gå alle mapperne igennem for at finde nyhederne. Nr. Forslagstitel Beskrivelse Område Formål 1 Big Data Big Data, predictive analytics, data science. At få værdi ud af datamængderne er meget oppe i tiden. Andre kommuner har fået stor værdi ud af at investere i løsninger, der kan håndtere disse store mængder data. Eksempelvis i Holbæk kommune, hvor man kan anvende data til at finde frem til de løsninger der virker og ikke virker inden for jobindsatsen (Link) Mariagerfjord kommune har brugt en Big Data løsning til at realisere 14 mio. kr. i 2013 gennem eks. ubetalte regninger, dobbeltbetalte services m.m. De forventer at kunne realiser 100 mio. kr. inden for de næste fire år (Link til P4 udsendelse) I Storbritannien alene har den britiske tænketank Policy Exchange i forlængelse heraf fastslået, at brug af big data kan spare den offentlige sektor for mellem 16 og 33 milliarder pund om året. Det svarer til pund pr. indbygger. (Kilde: Link til Mandag Morgen) 2 eller flere formål 2 Netværksanalyse Odense Kommune har anvendt netværksanalyse som et værktøj til at kortlægge og forbedre 2 eller flere formål

2 samarbejdet mellem de kommunale afdelinger. Eksempelvis mellem stabsforvaltningen og de decentrale enheder. Dette har givet dem konkret indsigt i forhold til hvordan kommunens organisation og særligt de tværgående samarbejder virker. Dette giver mulighed for at få afdelingerne til at arbejde bedre sammen samt at udnytte de ansattes kompetencer bedre. 3 Nyt rådhus administration liggende på mange forskellige lokationer er ikke effektiv. Eksempelvis virker forskellige lokationer som en barriere for samarbejde. Ligeledes giver det øgede udgifter i form af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt kørselsgodtgørelse til medarbejder, når de skal køre mellem lokationer. Flere kommuner har analyseret dette og er i gang med at bygge nye rådhuse. Hvis det gennemføres med lokale håndværkere kan dette også give en positiv beskæftigelsesmæssig effekt. 4 Ny skole i Vojens Byg en ny skole i Vojens ved Vojens hallerne og saml alle universerne på en matrikel. 5 Ophør af tilskud til Harmonien Der ligger pt. en aftale imellem Haderslev Kommune og Ejendomsselskabet Harmonien Aps, hvor Haderslev Kommune årlig betaler selskabet ca. 5 mio for leje af personale og fysiske rammer ved kulturelle arrangementer. Denne aftale løber indtil Her er ideen, at man ikke forlænger aftalen efter 2019, men derimod bruger Haderslev Idrætscentrets faciliteter i fremtiden. Haderslev Idrætscenter er pt. ved at udbygge centret med nye lokaler, som kunne anvendes til både større og mindre arrangementer. 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål

3 6 Sourcing og benchmark afdelingen Denne afdeling skal være direkte ansvarlig for, at Haderslev Kommune får den bedst mulige pris på de "varer" man indkøber udefra fra eksterne leverandører. Afdelingen skal mappe/ indsamle informationer såsom "leasingaftaler" på printere, papir, rengøringsmidler osv., som kommunen tilkøber året rundt. Ydermere skal denne afdeling være et såkaldt "sourcing comitee", som ved henvendelser fra skoler mm. kan henvise til leverandører, som kommunen har en aftale/ samarbejde med. 7 Folkeskolen kontra Friskoler En gennemsnitlig folkeskoleelev koster ca. Kr ,- om året. Hertil kommer forældrebetaling for SFO, ca. Kr ,- om måneden for heldagsmodul. En friskoleelev koster ca. 70 % af en folkeskoleelev i tilskud = ca. Kr ,- Hertil kommer forældrebetaling af skolepenge + heldags SFO = ca ,- Kr. /md. CEPOS (og andre) har lavet en analyse der konkluderer at de frie skoler er bedre til at levere kvalitet i undervisningen og være omkostningseffektive. 8 Færre skoler - En udefrakommende skal lave en analyse langsigtet planlægning. Hvor mange skoler har vi behov for om 10 år? - Fagligt bedre + bedre lokaler - Gælder også daginstitutionsområdet 9 Inddragelse af borgersporet Borgersporets medlemmer ønsker fortsat at bidrage med gode ideer og forslag til Haderslev Kommune. Borgersporet vil således gerne bidrage 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål

4 i den videre proces omkring frembringelse af besparelsesforslag til byrådet. Borgersporet vil ligeledes gerne bidrage til andre opgaver og problemstillinger, hvor der kan gøres brug af kreativiteten og iderigdommen i borgersporet. 10 IT organisation I de fleste større virksomheder har man organiseret sig med alle IT-ressourcer under en afdeling, som er ledet af en IT-chef (CIO). Hvad er årsagen til, at man ikke har valgt dette i Haderslev Kommune, særligt når man ønsker øget digitalisering? Ligeledes kan det undre, at IT i dag er lagt sammen med borgerservice, da dette udefra virker som to markant forskellige områder. 11 Ledige lokaler i kommunen. - Bedre udnyttelse af de kommunale lokaler - Bruge hvad man har - Registrer de ledige lokaler 12 Overgange også for ældre. - Hvordan fra sygehus genoptræning plejehjemmet. - Kommunale penge på offentlige sygehuse - Bedre faglighed hos ældre 13 Udlejning af bådepladser To foreninger Haderslev Sejl-Club og Haderslev Sejl Forening presses væk fra bådepladser og fælles administration af samme på nordhavnen i Haderslev. Der bruges kommunale lønkroner på en administration af kommunale bådepladser, hvor de frivillige i forvejen arbejder ulønnet med de samme opgaver til fælles bedste. 14 Jobcentret Sagsbehandlerne bør være forberedte og have gennemlæst sagsakterne inden møde med Dækker 2 eller flere Analyse Analyse Analyse

5 borgerne. Husk at tale med borgerne ikke tale til borgerne. 15 Uddannelsesplaner General udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesplaner i forhold til barsel, sociale eller tekniske færdigheder. Skrive så borgerne forstår korrespondancen. Sikre sig arbejdsglæde (teamspirit). 16 Seniorjob i folkeskoler Der er mange opgaver i folkeskolerne, der kunne løses af erfarne voksne også selv om de ikke er undervisere. Men i selve undervisningen vil nogle af dem også kunne gøre gavn, hvis de ellers har pædagogisk tæft. Det er fx sket på Sct. Severin Skole i skoleåret , hvor seniorjobbere har været ekstra arbejdskraft i timerne. 17 Pædagoger i undervisningen i folkeskoler Pædagoger har helt klart kompetencer til at støtte de børn, der har vanskeligheder, og hvis de ydermere er en ekstra person i klasselokalet, vil inklusionen blive bedre for børnene. Også dem, der ikke behøver ag blive inkluderet. 18 Styre kommunen efter visioner og arbejde på at nå dem Man kunne starte med at lave en vision for kommunen om at være til for borgere og virksomheder og dernæst lave handlingsplaner der rent faktisk fører det ud i livet. 19 Brug de menneskelige ressourcer Frigør ressourcer ved at aktivere de passivt forsørgede. Brug motivation og anderkendelse frem for kontrol og umyndiggørelse. Alle kan noget og de fleste vil gerne hvis de for lov. 20 Attraktiv uddannelses by Involvere de studerende i at arrangere musik + teater + idræt evt. selv spille. 21 Plan over industriområder - Æstetiske krav til industriområder - Visuelt udtryk - Træer og grønne områder formål Andre formål

6 22 LED pærer Ved introduktionsmødet lagde jeg mærke til, at der i loftet i byrådssalen var ca. 120 pærer. Godt nok er der tale om sparepærer, men der vil være en besparelse i at skifte til LED eller anden driftsoptimal lyskilde. Dette forslag gælder naturligvis ikke kun for byrådssalen. Der kunne også skiftes til LED pærer i gadebelysningen, ligesom det er set i Randers kommune. 23 Fra to til et økonomisystem I Haderslev Kommune har man to økonomi/erpsystemer. Den centrale administration samt de fleste af de decentrale enheder anvender Fujitsu s Prisme baseret på Axapta. I Teknik og Miljø anvender man dog en løsning baseret på Dynamics NAV. Dette er ikke effektivt, da det betyder ekstra licensomkostninger til det ekstra system. Ligeledes stiller det krav om, at der opretholdes kompetencer i organisationen til at kunne supportere begge systemer. 24 Gadebelysning Udskiftning af elpærer i gadebelysning med energipærer, eller anvend censorer som alternativ. Sluk hver anden lampe i beboelseskvarterer mellem De grønne områder overdrages til grundejerforeningerne Vedligeholdelsen overgår til foreningerne. Kommunen tilretter lokalplanerne og opretter grundejerforeninger der hvor der ikke er nogle f.eks. i Fuglesøkvarteret i Vojens. 26 Skraldespande frem til gadekant Alle grundejere kører selv deres spande frem til gadekant før tømning. 27 Inspiratorium Formålet med et Inspiratorium er at skabe aktivt medborgerskab og give borgere i kommunen mulighed for samvær, aktiviteter og udfoldelse, baseret på det borgerne selv bringer

7 ind i huset, på tværs af alder, køn, etnicitet, interesse mv. Altså social inklusion. Et borger nært tilbud, et hus for ALLE. Det er samværet, oplevelsen eller en kreativ aktivitet der danner rammen for fælleskabet f.eks. være madlavning, tegning, maling, cykelreparation, kortspil eller dans. Eller låne et lokale til møde med studiegruppen. Et hus der bryder med stigmatisering. Kun de fysiske rammer er forudbestemt og ideen er at bruge en af de mange private eller kommunale store bygninger der alligevel står tomme. Det er således ikke forudbestemt hvad der skal være i inspiratoriet, men er bestemt af det borgerne bringer ind og lader sig inspirere af indbyrdes og lokalerne bruges som de er. I Roskilde er et lignende initiativ kaldet Insp!, skabt i den gamle slagteriskole og har en forrygende succes. Kommunen, erhvervslivet og byens foreninger bruger også stedet. Her laver unge studerende fællesspisninger, en gruppe kvinder laver mad til folkekøkkenet om torsdagen, hvor der er fællesspisning for alle interesserede. Den pensionerede bager kommer og bager brød hver tirsdag og et tegnehold er etableret på baggrund af en gruppe unge der tilfældigt fik skabt interesse om deres aktivitet. Og erhvervslivet og byens foreninger bruger også stedet. Der er i den grad skabt social inklusion. 28 Børnetandpleje Der er dårligt fremmøde til aftalte tider i børnetandplejen. Dette sker ofte uden, at der meldes afbud forud for den aftalte tid. Det Kommunal

8 resulterer i, at personalet står uden patient og dermed reelt spildt tid. Dette kunne forbedres på to måder: 1) der kunne anvendes den samme hjælp, som ved frisør, voksentandlæge, læge osv. med at sende en sms om at huske tiden. 2) Der kunne anvendes bøde/gebyr ved uanmeldt fravær til en tid. Dette er blevet anvendt på sygehusene eksempelvis i Region Midtjylland. 29 Kommunale biler og cykler Det opleves som om, der er mange kommunale biler på vejen. Det kunne med fordel undersøges, om der er en besparelse ved at have færre biler og så udbetale kørselsgodtgørelse for brug af privat bil i stedet. Dette ville give en besparelse på de faste udgifter til at have bilerne stående. Alternativt kunne det overvejes at indkøbe firmacykler i stedet for et par af bilerne, særligt til de kortere ture, som ikke kræver at have større bagage med. Dette har man gjort hos LEGO gruppen, hvor man har indkøbt cykler med tilhørende cykelhjelme, som kan tages, hvis man har behov for transport fra én matrikel til en anden i Billund. 30 Socialrådgiverskift Fastsættelse af klare retningslinjer/politik for hvornår socialrådgiverskift må finde sted. F.eks. kun når en socialrådgiver forlader sin stilling. Eller hvis der ligger en faglig begrundelse for et rådgiverskift. Det koster arbejdstid for socialrådgivere at skulle skifte sags-denstamme og det kan have store personlige/følelsesmæssige omkostninger for borgerne at skulle skifte socialrådgiver.

9 Omstruktureringer og ændringer i kommunal organisering er efterhånden et vilkår i de fleste kommuner, som har konsekvenser for både borgere og ansatte i kommunerne. Kommunale omstruktureringer betyder ofte at borgere der modtager kommunal bistand udsættes for talrige socialrådgiver skift. F.eks. fortæller et forældrepar med et handicappet barn, at de har været tilknyttet 15 forskellige socialrådgivere gennem barnets liv. Der er udførlige krav til at socialrådgivere undersøger, beskriver og følger op på foranstaltninger. Der ligger således et stort og tidskrævende arbejde forude, hver gang en socialrådgivere skal sætte sig ind i en opgave og opnå kendskab til en borger/barn/families situation. Borgere/barn/familier er ofte i sårbare situationer og skal fortælle deres historie på ny, hver gang de møder en ny socialrådgiver og det tager tid at få opbygget kendskab og tillid i samarbejdet. Det kan betyde at iværksættelse af foranstaltninger trækker ud eller at det ikke er den mest hensigtsmæssige foranstaltning der iværksættes på grund af utilstrækkeligt kendskab til borgeren/barnet/familien. 31 Reduktion af antallet af politikere i byrådet Styrelseslovens 5 siger, at antallet af byrådsmedlemmer skal være ulige og mellem 19 og 31. Haderslev Kommune har 31. En besparelse kunne opnås ved at reducere dette antal. Flere kommuner har allerede gjort dette. Eks. Kolding Kommune har valgt at reducerer i antallet af politiske udvalg, antal af udvalgsmedlemmer smat honoreringer af disse. 32 Bedre tilsyn med veje og arealer En overdreven stor sneplov kan pløje en cykelsti op i løbet af en vinter uden synlige konsekvenser

10 for entreprenøren. Et skilt kan rasle fra hinanden eller være påkørt i årevis. Slaghuller kan ligge i lang tid. En vognmand med byggematerialer til en parcelhus kan ødelægge rabat og cykelsti og køre derfra uden konsekvenser. Alle disse hændelser passeres flere gange ugentligt af kommunale medarbejdere. Specielt medarbejdere i Teknik & Miljø som f.eks. førere af græsslåmaskiner bør uddannes til at observere og rapportere disse. 33 Faglighed i familieplejen Udnyttelse af den store faglighed der ligger på familieplejeområdet. Mange plejefamilier vil kunne varetage flere opgaver end kommunen umiddelbart forestiller sig. Større opmærksomhed på muligheder vil kunne sikre økonomisk fordelelighed for kommunen set ift. bl.a. institutionsanbringelser. 34 Fælles IT-funktion for skolerne Der findes eksempler på lokale optimeringer af ITprogrammer og udstyr på de enkelte skoler. Der skal skabes fælles retningslinjer for indkøb og drift af IT-udstyr og software. Det bør være muligt for en lærer at tage sin PC/Mac under armen og køre til den næste skole (i kommunen) for der hurtigt at kunne påbegynde arbejdet. Idéen er opstået ud fra en fortælling jeg har overhørt vedr. Lagoniskolen. 35 Fælles system til tidsbestilling i kommunen Et andet forslag beskriver automatisering af tidsbestilling til tandklinik herunder smsfunktion. Det samme gælder for tandregulering og måske også andre afdelinger. Det ville være ønskeligt, at man selv via internet kan booke sin

11 tid. Og gerne med sms-påmindelse. Kommunikation i stil med biblioteket. 36 Hjælpemidler til handicappede Hjælpemidler til handicappede, for både voksne og børn, samlet i et fælles depot evt. i samarbejde med andre kommuner. Vil sikre optimale muligheder for det rigtige hjælpemiddel, samt være særdeles attraktivt ift. Økonomien (ikke altid nødvendigt at købe nyt). 37 Kommunal forbedringsfunktion oprettes Enhver har ret til at være stolt af sit arbejde. Med dette udgangspunkt forestiller jeg mig at de kommunalt ansatte rummer mindst gode idéer til forbedringer. Tanken er videre at hvis man aflevere en god idé, og ser den blive brugt, så kommer der hurtigt en mere og omvendt. Der skal etableres en organisation, der har til opgave at håndtere den gammelkendte forslagskasse. En person er nok til en start, men det skal være en stabsfunktion til den øverste ledelse. 38 Kommunikations- og automatiseringspatruljer Oprette patruljer til vurdering af kommunikation, arbejdsgange og automatiseringsmuligheder. Især bør hjemmesider og borgerinformation kontinuerligt overvåges, vurderes og forbedres i takt med at nye teknologier og muligheder opstår. Patruljerne kan oprettes internt af folk med flair og forstand, eller der kan etableres en funktion. 39 Tværorganisatoriske Audits Det er ikke usædvanligt at høre kommunalt ansatte brokke sig over andre afdelinger. Det er gode idéer i dårlig indpakning. Ved at lade ansatte auditere procedurer og arbejdsgange i andre

12 afdelinger kan der overføres gode idéer og der kan etableres interne netværk. 40 Bydelspedel Det er mit indtryk, at der kan opnås en besparelse på vedligeholdelsesområdet, men en bydelspedel/team, der kunne holde øje med et område ved at færdes i området dagligt. På en eller anden komme i øjenhøjde med problemerne. Mindre hærværk kunne hurtigt udbedres og dermed forhindre at andre efterfølgende forværrer hærværket. Små opgaver kunne løses. Større opgave kunne rapporteres. Kan kombineres med nyttejobs. 41 Byggesagsbehandling Byggesagsbehandlingen forenkles ved: 1. Enkle sager som parcelhuse og tilbygninger bearbejdes som hovedregel så der kan sendes svar dagens efter modtagelsen. Sagen behandles kun af en enkelt medarbejder, der evt. får resultatet kontrolleret af en kollega. Forudsætningen er at der ikke er mere end en halv dags arbejde i sådan en sag. 2. Større sager. Her kontrolleres omgående at alle bilag er til stede, når ansøgningen modtages. Skal der søges oplysninger m.m. fra andre myndigheder søges disse senest dagen efter modtagelsen. Når svarene er samlet behandles sagen af så få medarbejdere som muligt idet dette automatisk hæver effektiviteten. Det er en gammel sandhed, at der er et spild på 30% når man overlader en opgave til en anden.

13 Det vil være godt at indføre en sådan ordning i tider med få sager og ud over den økonomiske gevinst vil den give glæde hos aktører i byggebranchen m.m. Begynder der at opstå flaskehalse er det vigtigt, at der en plan for, hvor der skaffes resurser fra til at fastholde beslutningen, men der er sikkert rutineopgaver der kan bruges som elastik. 42 Kommunens ledelsesmæssig organisation Indret kommunens overordnede ledelse så antallet af udvalg svarer til antallet af direktioner i kommunen. Eksempel. Økonomiudvalget formand = borgmesteren. Direktør = kommunaldirektøren osv. Hvis det ikke kan gøres nu så kan man sigte efter det. 43 Reduktion af mødeaktivitet. Alle mødeaktiviteter skal halveres. 44 Renholdelse og julebelysning Forslaget går ud på at opkræve husejerne i bymidten betaling for renholdelse af deres del af gaden samt julebelysning. Beløbet opkræves sammen med grundskylden. Det sker i Aabenraa efter en nøjere udregnet nøgle, hvor prisen pr facademeter er forskellig, alt efter hvor nær centrum de ligger (jeg har opdelingen fra Aabenraa). Bymidten er altså delt ind i zoner. Husejerne vil selvfølgelig kunne lægge noget over på lejerne, men de vil også spare penge til vicevært osv.

14 Butiksejerne vil så spare indbetaling til julebelysning. Her betales efter antal ansatte. 45 More Mojn Huset Et slags Multihus (navnet i overskriften stammer fra en proces om værtsskab som vi arbejder med i byen p.t.). Konkret tænker jeg på de tomme VUC lokaler i Nørregade (den gamle Brincken Bygning). Skal være et sted hvor folk mødes byens borgere og turister. Følgende kunne indtænkes i bygningen (bruttoliste): Turistkontor Haderslev Erhvervsråd Foreninger (sportsfor., kulturelle for., ældresagen osv.) Kommunens oplysninger til borgerne. Byggerier, kloakeringsplaner, borgerinddragelse m.v.(udstillinger) Kunstudstillinger og foredrag Permanet udstilling om Haderslev historie Frivillighedsformidling Oplysningsstand om hvad der til enhver tid sker i Haderslev I turistsæsonen et afsnit med Smag på Haderslev. Udstilling med specielle Sønderjyske kulinariske smagsprøver Kunsthåndværkere (arbejdende værksteder) Café.og kun fantasien sætter grænser. Kort sagt stedet hvor folk mødes. En Kommunal

15 46 Ressourcer flyttes fra administration til kontakt med borgere Mange kommunale medarbejdere beklager sig over, at arbejdstiden i for høj grad anvendes på unødige registreringer. Særligt på det sociale område, hvor for lidt tid bruges på borgerne og for meget tid bruges på overflødig administration, hvilket vel sker for at værne sig mod kritik. Anvend i stedet tiden bedre ved at vise medarbejderne tillid så de kan bruge kræfterne hvor de primært er tænkt: hos borgerne. 47 Omstruktureringer er løbet løbsk Vel skal arbejdsrutiner ikke blive træge og fastlåste men for tiden er kommunale arbejdspladser endt i den modsatte grøft med konstante omstillinger, ændrede strukturer og et utal af forskellige ledere. Det koster en masse penge både i forhold til effektivitet og til konstante nye samarbejdsrutiner. Med fordel kan der sættes en bremse på denne omstrukturerings-mani, som er løbet løbsk. 48 Afskedigelse af ledere I Haderslev kommune har man flere gange valgt at afskedige ledere med rigtig store fratrædelsesgodtgørelser til følge. Hvad går galt? Er man ikke grundig nok i ansættelsesprocedurerne? Eller er man ikke god nok til at give lederne tryghed og relevante og veldefinerede opgaver? I hvert fald er det et tåbeligt sted at bruge skatteborgernes penge. 49 Dansk arbejdskraft Fra det virkelige liv: Haderslev kommune udliciterer opgaver eks. rengøring. ISS vinder opgaven. En del af de ansatte hos ISS der udfører opgaven er udlændinge.

16 Haderslev kommune sender renoverings- og ombygningsopgaver i udbud. Det danske firma der får opgaven anvender udenlandske underentreprenører, eks. polakker. Samtidig er der masser af danskere uden arbejde. 50 Uddelegere byggesagsbehandling Når nu reglerne er rimeligt klare, så kunne det være erhvervsklynger/erhvervsråd/store byggefirmaer, der selv står for at godkende deres byggesager. Så kan kommunen have tilsyns, som de har i så mange andre tilfælde. 51 Færre byrådsmedlemmer Nedbringe antallet af medlemmer af byrådet, men så til gengæld give mere tid til de resterende. 52 Større kommune Nedlæg Haderslev som selvstændig kommune - sammenlægning med Aabenraa, Tønder og Esbjerg. Eller endnu bedre, læg alle kommuner i region syd sammen. I takt med at al kommunikation mellem kommuner og borgere bliver digitaliseret er behovet for fysisk nærhed til de kommunale medarbejdere mindre. 53 Generel effektivisering Arbejd med de store poster i budgettet. Der er altid noget at hente. Min erfaring med det offentlige er, at der bliver spildt uhyre ressourcer takket være inkompetence, mangel på planlægning og generel modvilje i mod at tage ansvar. 54 Bedre udnyttelse af kommunens skolebygninger Der findes en del skolebygninger som har en kapacitet til at rumme yderligere elever end der nu går på skolen. Da der ikke er politisk ønske om flere skolereduceringer, må det være muligt at udnytte

17 den ekstra kapacitet på skolerne til at huse andre kommunale kontorer/opgaver. Dette bør gøre andre bygninger kan tømmes og sælges. Dette vil give en forhåbentlig indtjening på salget, men også en løbende reducering i vedligeholdelsesomkostninger. 55 Effektivisere møder - Struktur på møder - Tidspunkt sat på - Forskellige former for punkter orientering, diskussion, beslutning. - Møder på halv tid - Hvem skal mødes? - Tid på punkterne - Tekst ved hvert punkt - Stående møder - Gående møder 56 Færre antal personer ved ansættelsessamtaler. Hvor mange er nødvendigt? - Leder - TR - Evt. HR - Faglig repræsentant 57 Bedre udnyttelse projektmidler Haderslev Kommune er dygtige til at søge og opnå projektmidler på flere områder, som f.eks. sundhed og integration. Midlerne bliver dog altid brugt til flere ansatte i den kommunale administration. Disse ansættelser i den kommunale sektor er tidsbegrænset til den periode, som projektmidlerne rækker til og dermed en begrænset effekt. 58 Stop for flere sundhedscentre I Vojens etableres et sundhedscenter i det gamle rådhus.

18 De eksisterende kommunale arbejdsplader flyttes til Haderslev. Det havde været bedre at beholde nogle kommunale arbejdspladser i Vojens til gavn for byens handlende etc. I stedet bygges det gamle rådhus i Vojens om til et sundhedscenter. Flere læger i Vojens har selv bygget nye lægepraksis og vil ikke flytte i sundhedscentret. Fysioterapi / genoptræning osv. findes også i det lokale fitnesscenter som heller ikke flytter i sundhedscentret. Så man har et sundhedscenter som man har svært ved at få fyldt op. Altså mere center end sundhed. Derfor skal sundhedscentret nu indeholde biblioteket for at få huset fyldt lidt op. Hvem ønsker biblioteket flyttet, det fungerer fint hvor det ligger nu. 59 Styring af dagplejen. Klippekort eller lign. til bedre styring af dagpleje. For mange forældre bestiller plads i dagpleje/børnehave, men bruger det ikke. Medfører ar der er for mange pædagoger på arbejde. 60 Større uddelegering af beslutningskompetence F.eks. Hjemmepleje afgør selv hvad der er nødvendigt sammen med borger. Institutioner handler selv inden for budget alene budgetkontrol på total forbrug 61 Sundhed ud på alle områder - Nedlæg sundhedsudvalget en besparelse, En kommunal

19 - De sundhedsansatte skal ud i de enkelte administrative enheder og have blik på sundhed ved alle ændringer 62 Øge den tidligere indsats - Visionen kunne være forebyggelse - Åben rådgivning skal være synlig på hjemmesiden (se eksempelvis vejle kommune) - Fokus på overgange 63 BIO-dieselanlæg Ideen går ud på at indsamle "affaldsfedt" fra husstande i Haderslev Kommune. Dette fedt skal anvendes til at producere Bio-diesel, således denne kan anvendes som "drivstof" til Kommunens køretøjer/ maskiner mv. Lignende pilotprojekt er igang i Viborg Kommune i samarbejde med DAKA. 64 Haderslev Kommune Appen Der findes i dag en app, hvor borgerne i kommunen kan melde f.eks. skader på kørebaner, belysning mv. Dog, kunne det være en ide at udvide denne med emner som skadedyrsbekæmpelse eller andre informative emner. Eksempelvis skulle man kunne finde selvsamme informationer/ telefonnumre, som man ellers kun kan se på kommunens egen hjemmeside. Dog kunne selvsamme app ligeledes sende "push-meddelelser" til borgerne om nye tiltag, "driftsforstyrrelser", snerydning mm. 65 Haderslevs app. Udbygge Haderslevs app med 3 nye felter - Anden mulighed - Kommentarer - Kontaktoplysning 66 Nyt liv i gamle sportshaller Mange sportshaller i kommunen er bygget tilbage i ca.1970erne. Investering/vækst Investering/vækst Investering/vækst Investeringer/ vækst

20 Idrætslivet har ændret sig meget siden. Hallerne er stadig de samme. Nye spændende aktiviteter i gamle 20 x 40 haller kan være svært. Hallerne skal være lokale fritids og kulturcentre og skal kunne rumme masser af idræt, fritidssted for de unge, aktiviteter for de ældre etc. Eks. i Stepping har man fået ombygget hallen så den passer til nutidens krav. Forsamlingshus, mødelokaler, hal der kan opdeles i to med en foldevæg (rigtig smart), motionscenter etc. Hele byens mødested og samlingspunkt. 67 Øget serviceniveau i byens butikker Det er kendetegnende for flere og flere butikker (i hele landet) at der bliver mindre og mindre service eller bare imødekommenhed over for kunder. Det mærker turister med det samme og betyder at de ikke føler sig velkomne. Det er i kommunens interesse at fremstå indbydende og med kvalitet i alle relationer, så det kunne være oplagt at kommunen kan facilitere at der bliver uddannelse i servicebevidsthed. 68 Børnekultur i Syd Vi har Kultur i Syd, men hvorfor ikke også Børnekultur i Syd? Masser af børneforældre søger kulturelle oplevelser sammen med deres børn, så det vil give god mening at satse på dette. Mange tager gladeligt til DRs Sommersummarum Cirkusforestilling i Århus eller København hvert år eller de tager til andre børnecirkusforestillinger for slet ikke at tale om koncerter med musiknavne, børnene er vilde med, i LegoLand og andre steder. Erhverv, turisme, handle o.l. Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

21 Teatret Møllen gør en stor indsats for børneteater, men det bliver for småt og skal tænkes i større rammer og suppleres med meget mere musik. 69 Vær fremsynet Begynd at tænke på hvad Haderslev skal leve af i fremtiden i stedet for altid at ævle om kasernen. Det slag er tabt og ellers tabes det ved næste forsvarsforlig. 70 Mere attraktiv midtby i Haderslev Haderslev kommune skal til at tage sig sammen. Gør noget for detail, gør noget så det bliver mere attraktivt at handle i Haderslev, opfyld nogle at de mange ideer som ligger på tegnebrættet ved kommunen. Se på Gravene og Nørregade sådan kommer byen til at se ud om 5 år, hvis der ikke bliver gjort noget. Kommunen skal både have store ambitioner som KAN opnås, men de skal også have de små ambitioner som får dagligdagen til at køre. Ingen butikker ingen kunder og ingen Haderslev! Få nu gjort noget ved de elektronisk p-tavler så man ved om der en p-pladser, det er en forslag der kom på banen for 4 år siden og først nu kigger man på det GØR NOGET!!! Overdæk gågaden og jo det kan lade sig gøre der ligger tegninger på det... Gør noget ved Gravene: lav et kæmpe glashus, hvor der er torv eller koncert, cafeer osv. Haderslev Kommune er typisk et eksempel på at vi kun gør det vi plejer. Ellers laver man noget som er blevet gjort før. Der er sku ingen, der er blevet rige af at lave en kopi... Erhverv, turisme, handle o.l. Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

22 71 Sats mere på ungdommen, herunder uddannelser. Hvor er alle de unge mennesker fra UCSYD og VUC? Hvad bliver der gjort for dem? Tage dem med på råd, hvis man har en formodning om at nogle af dem skal blive i Haderslev SÅ GØR NOGET!!! Vil de unge/store børn være her, vil deres mødre og fædre også. Det giver en øget befolkningstilvækst med deraf følgende skatteindtægter. Det er muligt, at folk så kører til trekantområdet for at arbejde, men so be it. Vi kan godt leve med at være en (rig) forstad til Kolding m.v. Og måske nogle af de unge får lyst til at blive i byen og skabe arbejdspladser, så vi af den vej får en forøgelse af arbejdspladserne, samt en opblomstring af detailhandelen. Skate City og siloen med klatrevæg er noget nyt og anderledes, og noget som appellerer til en attraktiv befolkningsgruppe, og noget som Haderslev allerede er blevet berømt for (meget mere end et dyrt royalt besøg), så mere af den slags også. 72 Indbydende og attraktiv kommune Meget mere af det skæve, det sjove, det overraskende og det som folk vil flytte sig for at opleve. Ikke flere genbrugsbutikker, pizzeriaer og frisører. 73 Udnyt beliggenheden Haderslevs beliggenhed er god for pendlere, når vi nu kun har et begrænset erhvervsliv i byen - så sats på familier der kan bo billigere i Haderslev end i Kolding, Trekantsområdet, Sønderborg og Esbjerg for den skyld, men som tjener fornuftigt udenbys og tager skattekronerne med til Haderslev. Så nytter det bare ikke noget at Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

Gode ideer. Haderslev Kommune Effektiviseringsprojekt spor 4, borgerinddragelse 6.2.14/HCV. Overskrift: Big Data

Gode ideer. Haderslev Kommune Effektiviseringsprojekt spor 4, borgerinddragelse 6.2.14/HCV. Overskrift: Big Data Big Data Big Data, predictive analytics, data science. At få værdi ud af datamængderne er meget oppe i tiden. Andre kommuner har fået stor værdi ud af at investere i løsninger, der kan håndtere disse store

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen Randers Kommune Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen 2014-2017 Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Ydelserne fra Hjælpemiddelhuset udføres indenfor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere