Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014"

Transkript

1 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de andres forslag, men hvis du ikke logger ind, er det en god idé at begynde alle kommentarer med dit navn, så vi ikke får x antal anonyme kommentarer på forslagene Du kan løbende følge med i de forslag, der lægges op. Fremover sender vi hver fredag denne oversigt over indkomne forslag, så du ikke behøver at gå alle mapperne igennem for at finde nyhederne. Nr. Forslagstitel Beskrivelse Område Formål 1 Big Data Big Data, predictive analytics, data science. At få værdi ud af datamængderne er meget oppe i tiden. Andre kommuner har fået stor værdi ud af at investere i løsninger, der kan håndtere disse store mængder data. Eksempelvis i Holbæk kommune, hvor man kan anvende data til at finde frem til de løsninger der virker og ikke virker inden for jobindsatsen (Link) Mariagerfjord kommune har brugt en Big Data løsning til at realisere 14 mio. kr. i 2013 gennem eks. ubetalte regninger, dobbeltbetalte services m.m. De forventer at kunne realiser 100 mio. kr. inden for de næste fire år (Link til P4 udsendelse) I Storbritannien alene har den britiske tænketank Policy Exchange i forlængelse heraf fastslået, at brug af big data kan spare den offentlige sektor for mellem 16 og 33 milliarder pund om året. Det svarer til pund pr. indbygger. (Kilde: Link til Mandag Morgen) 2 eller flere formål 2 Netværksanalyse Odense Kommune har anvendt netværksanalyse som et værktøj til at kortlægge og forbedre 2 eller flere formål

2 samarbejdet mellem de kommunale afdelinger. Eksempelvis mellem stabsforvaltningen og de decentrale enheder. Dette har givet dem konkret indsigt i forhold til hvordan kommunens organisation og særligt de tværgående samarbejder virker. Dette giver mulighed for at få afdelingerne til at arbejde bedre sammen samt at udnytte de ansattes kompetencer bedre. 3 Nyt rådhus administration liggende på mange forskellige lokationer er ikke effektiv. Eksempelvis virker forskellige lokationer som en barriere for samarbejde. Ligeledes giver det øgede udgifter i form af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt kørselsgodtgørelse til medarbejder, når de skal køre mellem lokationer. Flere kommuner har analyseret dette og er i gang med at bygge nye rådhuse. Hvis det gennemføres med lokale håndværkere kan dette også give en positiv beskæftigelsesmæssig effekt. 4 Ny skole i Vojens Byg en ny skole i Vojens ved Vojens hallerne og saml alle universerne på en matrikel. 5 Ophør af tilskud til Harmonien Der ligger pt. en aftale imellem Haderslev Kommune og Ejendomsselskabet Harmonien Aps, hvor Haderslev Kommune årlig betaler selskabet ca. 5 mio for leje af personale og fysiske rammer ved kulturelle arrangementer. Denne aftale løber indtil Her er ideen, at man ikke forlænger aftalen efter 2019, men derimod bruger Haderslev Idrætscentrets faciliteter i fremtiden. Haderslev Idrætscenter er pt. ved at udbygge centret med nye lokaler, som kunne anvendes til både større og mindre arrangementer. 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål

3 6 Sourcing og benchmark afdelingen Denne afdeling skal være direkte ansvarlig for, at Haderslev Kommune får den bedst mulige pris på de "varer" man indkøber udefra fra eksterne leverandører. Afdelingen skal mappe/ indsamle informationer såsom "leasingaftaler" på printere, papir, rengøringsmidler osv., som kommunen tilkøber året rundt. Ydermere skal denne afdeling være et såkaldt "sourcing comitee", som ved henvendelser fra skoler mm. kan henvise til leverandører, som kommunen har en aftale/ samarbejde med. 7 Folkeskolen kontra Friskoler En gennemsnitlig folkeskoleelev koster ca. Kr ,- om året. Hertil kommer forældrebetaling for SFO, ca. Kr ,- om måneden for heldagsmodul. En friskoleelev koster ca. 70 % af en folkeskoleelev i tilskud = ca. Kr ,- Hertil kommer forældrebetaling af skolepenge + heldags SFO = ca ,- Kr. /md. CEPOS (og andre) har lavet en analyse der konkluderer at de frie skoler er bedre til at levere kvalitet i undervisningen og være omkostningseffektive. 8 Færre skoler - En udefrakommende skal lave en analyse langsigtet planlægning. Hvor mange skoler har vi behov for om 10 år? - Fagligt bedre + bedre lokaler - Gælder også daginstitutionsområdet 9 Inddragelse af borgersporet Borgersporets medlemmer ønsker fortsat at bidrage med gode ideer og forslag til Haderslev Kommune. Borgersporet vil således gerne bidrage 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål 2 eller flere formål

4 i den videre proces omkring frembringelse af besparelsesforslag til byrådet. Borgersporet vil ligeledes gerne bidrage til andre opgaver og problemstillinger, hvor der kan gøres brug af kreativiteten og iderigdommen i borgersporet. 10 IT organisation I de fleste større virksomheder har man organiseret sig med alle IT-ressourcer under en afdeling, som er ledet af en IT-chef (CIO). Hvad er årsagen til, at man ikke har valgt dette i Haderslev Kommune, særligt når man ønsker øget digitalisering? Ligeledes kan det undre, at IT i dag er lagt sammen med borgerservice, da dette udefra virker som to markant forskellige områder. 11 Ledige lokaler i kommunen. - Bedre udnyttelse af de kommunale lokaler - Bruge hvad man har - Registrer de ledige lokaler 12 Overgange også for ældre. - Hvordan fra sygehus genoptræning plejehjemmet. - Kommunale penge på offentlige sygehuse - Bedre faglighed hos ældre 13 Udlejning af bådepladser To foreninger Haderslev Sejl-Club og Haderslev Sejl Forening presses væk fra bådepladser og fælles administration af samme på nordhavnen i Haderslev. Der bruges kommunale lønkroner på en administration af kommunale bådepladser, hvor de frivillige i forvejen arbejder ulønnet med de samme opgaver til fælles bedste. 14 Jobcentret Sagsbehandlerne bør være forberedte og have gennemlæst sagsakterne inden møde med Dækker 2 eller flere Analyse Analyse Analyse

5 borgerne. Husk at tale med borgerne ikke tale til borgerne. 15 Uddannelsesplaner General udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesplaner i forhold til barsel, sociale eller tekniske færdigheder. Skrive så borgerne forstår korrespondancen. Sikre sig arbejdsglæde (teamspirit). 16 Seniorjob i folkeskoler Der er mange opgaver i folkeskolerne, der kunne løses af erfarne voksne også selv om de ikke er undervisere. Men i selve undervisningen vil nogle af dem også kunne gøre gavn, hvis de ellers har pædagogisk tæft. Det er fx sket på Sct. Severin Skole i skoleåret , hvor seniorjobbere har været ekstra arbejdskraft i timerne. 17 Pædagoger i undervisningen i folkeskoler Pædagoger har helt klart kompetencer til at støtte de børn, der har vanskeligheder, og hvis de ydermere er en ekstra person i klasselokalet, vil inklusionen blive bedre for børnene. Også dem, der ikke behøver ag blive inkluderet. 18 Styre kommunen efter visioner og arbejde på at nå dem Man kunne starte med at lave en vision for kommunen om at være til for borgere og virksomheder og dernæst lave handlingsplaner der rent faktisk fører det ud i livet. 19 Brug de menneskelige ressourcer Frigør ressourcer ved at aktivere de passivt forsørgede. Brug motivation og anderkendelse frem for kontrol og umyndiggørelse. Alle kan noget og de fleste vil gerne hvis de for lov. 20 Attraktiv uddannelses by Involvere de studerende i at arrangere musik + teater + idræt evt. selv spille. 21 Plan over industriområder - Æstetiske krav til industriområder - Visuelt udtryk - Træer og grønne områder formål Andre formål

6 22 LED pærer Ved introduktionsmødet lagde jeg mærke til, at der i loftet i byrådssalen var ca. 120 pærer. Godt nok er der tale om sparepærer, men der vil være en besparelse i at skifte til LED eller anden driftsoptimal lyskilde. Dette forslag gælder naturligvis ikke kun for byrådssalen. Der kunne også skiftes til LED pærer i gadebelysningen, ligesom det er set i Randers kommune. 23 Fra to til et økonomisystem I Haderslev Kommune har man to økonomi/erpsystemer. Den centrale administration samt de fleste af de decentrale enheder anvender Fujitsu s Prisme baseret på Axapta. I Teknik og Miljø anvender man dog en løsning baseret på Dynamics NAV. Dette er ikke effektivt, da det betyder ekstra licensomkostninger til det ekstra system. Ligeledes stiller det krav om, at der opretholdes kompetencer i organisationen til at kunne supportere begge systemer. 24 Gadebelysning Udskiftning af elpærer i gadebelysning med energipærer, eller anvend censorer som alternativ. Sluk hver anden lampe i beboelseskvarterer mellem De grønne områder overdrages til grundejerforeningerne Vedligeholdelsen overgår til foreningerne. Kommunen tilretter lokalplanerne og opretter grundejerforeninger der hvor der ikke er nogle f.eks. i Fuglesøkvarteret i Vojens. 26 Skraldespande frem til gadekant Alle grundejere kører selv deres spande frem til gadekant før tømning. 27 Inspiratorium Formålet med et Inspiratorium er at skabe aktivt medborgerskab og give borgere i kommunen mulighed for samvær, aktiviteter og udfoldelse, baseret på det borgerne selv bringer

7 ind i huset, på tværs af alder, køn, etnicitet, interesse mv. Altså social inklusion. Et borger nært tilbud, et hus for ALLE. Det er samværet, oplevelsen eller en kreativ aktivitet der danner rammen for fælleskabet f.eks. være madlavning, tegning, maling, cykelreparation, kortspil eller dans. Eller låne et lokale til møde med studiegruppen. Et hus der bryder med stigmatisering. Kun de fysiske rammer er forudbestemt og ideen er at bruge en af de mange private eller kommunale store bygninger der alligevel står tomme. Det er således ikke forudbestemt hvad der skal være i inspiratoriet, men er bestemt af det borgerne bringer ind og lader sig inspirere af indbyrdes og lokalerne bruges som de er. I Roskilde er et lignende initiativ kaldet Insp!, skabt i den gamle slagteriskole og har en forrygende succes. Kommunen, erhvervslivet og byens foreninger bruger også stedet. Her laver unge studerende fællesspisninger, en gruppe kvinder laver mad til folkekøkkenet om torsdagen, hvor der er fællesspisning for alle interesserede. Den pensionerede bager kommer og bager brød hver tirsdag og et tegnehold er etableret på baggrund af en gruppe unge der tilfældigt fik skabt interesse om deres aktivitet. Og erhvervslivet og byens foreninger bruger også stedet. Der er i den grad skabt social inklusion. 28 Børnetandpleje Der er dårligt fremmøde til aftalte tider i børnetandplejen. Dette sker ofte uden, at der meldes afbud forud for den aftalte tid. Det Kommunal

8 resulterer i, at personalet står uden patient og dermed reelt spildt tid. Dette kunne forbedres på to måder: 1) der kunne anvendes den samme hjælp, som ved frisør, voksentandlæge, læge osv. med at sende en sms om at huske tiden. 2) Der kunne anvendes bøde/gebyr ved uanmeldt fravær til en tid. Dette er blevet anvendt på sygehusene eksempelvis i Region Midtjylland. 29 Kommunale biler og cykler Det opleves som om, der er mange kommunale biler på vejen. Det kunne med fordel undersøges, om der er en besparelse ved at have færre biler og så udbetale kørselsgodtgørelse for brug af privat bil i stedet. Dette ville give en besparelse på de faste udgifter til at have bilerne stående. Alternativt kunne det overvejes at indkøbe firmacykler i stedet for et par af bilerne, særligt til de kortere ture, som ikke kræver at have større bagage med. Dette har man gjort hos LEGO gruppen, hvor man har indkøbt cykler med tilhørende cykelhjelme, som kan tages, hvis man har behov for transport fra én matrikel til en anden i Billund. 30 Socialrådgiverskift Fastsættelse af klare retningslinjer/politik for hvornår socialrådgiverskift må finde sted. F.eks. kun når en socialrådgiver forlader sin stilling. Eller hvis der ligger en faglig begrundelse for et rådgiverskift. Det koster arbejdstid for socialrådgivere at skulle skifte sags-denstamme og det kan have store personlige/følelsesmæssige omkostninger for borgerne at skulle skifte socialrådgiver.

9 Omstruktureringer og ændringer i kommunal organisering er efterhånden et vilkår i de fleste kommuner, som har konsekvenser for både borgere og ansatte i kommunerne. Kommunale omstruktureringer betyder ofte at borgere der modtager kommunal bistand udsættes for talrige socialrådgiver skift. F.eks. fortæller et forældrepar med et handicappet barn, at de har været tilknyttet 15 forskellige socialrådgivere gennem barnets liv. Der er udførlige krav til at socialrådgivere undersøger, beskriver og følger op på foranstaltninger. Der ligger således et stort og tidskrævende arbejde forude, hver gang en socialrådgivere skal sætte sig ind i en opgave og opnå kendskab til en borger/barn/families situation. Borgere/barn/familier er ofte i sårbare situationer og skal fortælle deres historie på ny, hver gang de møder en ny socialrådgiver og det tager tid at få opbygget kendskab og tillid i samarbejdet. Det kan betyde at iværksættelse af foranstaltninger trækker ud eller at det ikke er den mest hensigtsmæssige foranstaltning der iværksættes på grund af utilstrækkeligt kendskab til borgeren/barnet/familien. 31 Reduktion af antallet af politikere i byrådet Styrelseslovens 5 siger, at antallet af byrådsmedlemmer skal være ulige og mellem 19 og 31. Haderslev Kommune har 31. En besparelse kunne opnås ved at reducere dette antal. Flere kommuner har allerede gjort dette. Eks. Kolding Kommune har valgt at reducerer i antallet af politiske udvalg, antal af udvalgsmedlemmer smat honoreringer af disse. 32 Bedre tilsyn med veje og arealer En overdreven stor sneplov kan pløje en cykelsti op i løbet af en vinter uden synlige konsekvenser

10 for entreprenøren. Et skilt kan rasle fra hinanden eller være påkørt i årevis. Slaghuller kan ligge i lang tid. En vognmand med byggematerialer til en parcelhus kan ødelægge rabat og cykelsti og køre derfra uden konsekvenser. Alle disse hændelser passeres flere gange ugentligt af kommunale medarbejdere. Specielt medarbejdere i Teknik & Miljø som f.eks. førere af græsslåmaskiner bør uddannes til at observere og rapportere disse. 33 Faglighed i familieplejen Udnyttelse af den store faglighed der ligger på familieplejeområdet. Mange plejefamilier vil kunne varetage flere opgaver end kommunen umiddelbart forestiller sig. Større opmærksomhed på muligheder vil kunne sikre økonomisk fordelelighed for kommunen set ift. bl.a. institutionsanbringelser. 34 Fælles IT-funktion for skolerne Der findes eksempler på lokale optimeringer af ITprogrammer og udstyr på de enkelte skoler. Der skal skabes fælles retningslinjer for indkøb og drift af IT-udstyr og software. Det bør være muligt for en lærer at tage sin PC/Mac under armen og køre til den næste skole (i kommunen) for der hurtigt at kunne påbegynde arbejdet. Idéen er opstået ud fra en fortælling jeg har overhørt vedr. Lagoniskolen. 35 Fælles system til tidsbestilling i kommunen Et andet forslag beskriver automatisering af tidsbestilling til tandklinik herunder smsfunktion. Det samme gælder for tandregulering og måske også andre afdelinger. Det ville være ønskeligt, at man selv via internet kan booke sin

11 tid. Og gerne med sms-påmindelse. Kommunikation i stil med biblioteket. 36 Hjælpemidler til handicappede Hjælpemidler til handicappede, for både voksne og børn, samlet i et fælles depot evt. i samarbejde med andre kommuner. Vil sikre optimale muligheder for det rigtige hjælpemiddel, samt være særdeles attraktivt ift. Økonomien (ikke altid nødvendigt at købe nyt). 37 Kommunal forbedringsfunktion oprettes Enhver har ret til at være stolt af sit arbejde. Med dette udgangspunkt forestiller jeg mig at de kommunalt ansatte rummer mindst gode idéer til forbedringer. Tanken er videre at hvis man aflevere en god idé, og ser den blive brugt, så kommer der hurtigt en mere og omvendt. Der skal etableres en organisation, der har til opgave at håndtere den gammelkendte forslagskasse. En person er nok til en start, men det skal være en stabsfunktion til den øverste ledelse. 38 Kommunikations- og automatiseringspatruljer Oprette patruljer til vurdering af kommunikation, arbejdsgange og automatiseringsmuligheder. Især bør hjemmesider og borgerinformation kontinuerligt overvåges, vurderes og forbedres i takt med at nye teknologier og muligheder opstår. Patruljerne kan oprettes internt af folk med flair og forstand, eller der kan etableres en funktion. 39 Tværorganisatoriske Audits Det er ikke usædvanligt at høre kommunalt ansatte brokke sig over andre afdelinger. Det er gode idéer i dårlig indpakning. Ved at lade ansatte auditere procedurer og arbejdsgange i andre

12 afdelinger kan der overføres gode idéer og der kan etableres interne netværk. 40 Bydelspedel Det er mit indtryk, at der kan opnås en besparelse på vedligeholdelsesområdet, men en bydelspedel/team, der kunne holde øje med et område ved at færdes i området dagligt. På en eller anden komme i øjenhøjde med problemerne. Mindre hærværk kunne hurtigt udbedres og dermed forhindre at andre efterfølgende forværrer hærværket. Små opgaver kunne løses. Større opgave kunne rapporteres. Kan kombineres med nyttejobs. 41 Byggesagsbehandling Byggesagsbehandlingen forenkles ved: 1. Enkle sager som parcelhuse og tilbygninger bearbejdes som hovedregel så der kan sendes svar dagens efter modtagelsen. Sagen behandles kun af en enkelt medarbejder, der evt. får resultatet kontrolleret af en kollega. Forudsætningen er at der ikke er mere end en halv dags arbejde i sådan en sag. 2. Større sager. Her kontrolleres omgående at alle bilag er til stede, når ansøgningen modtages. Skal der søges oplysninger m.m. fra andre myndigheder søges disse senest dagen efter modtagelsen. Når svarene er samlet behandles sagen af så få medarbejdere som muligt idet dette automatisk hæver effektiviteten. Det er en gammel sandhed, at der er et spild på 30% når man overlader en opgave til en anden.

13 Det vil være godt at indføre en sådan ordning i tider med få sager og ud over den økonomiske gevinst vil den give glæde hos aktører i byggebranchen m.m. Begynder der at opstå flaskehalse er det vigtigt, at der en plan for, hvor der skaffes resurser fra til at fastholde beslutningen, men der er sikkert rutineopgaver der kan bruges som elastik. 42 Kommunens ledelsesmæssig organisation Indret kommunens overordnede ledelse så antallet af udvalg svarer til antallet af direktioner i kommunen. Eksempel. Økonomiudvalget formand = borgmesteren. Direktør = kommunaldirektøren osv. Hvis det ikke kan gøres nu så kan man sigte efter det. 43 Reduktion af mødeaktivitet. Alle mødeaktiviteter skal halveres. 44 Renholdelse og julebelysning Forslaget går ud på at opkræve husejerne i bymidten betaling for renholdelse af deres del af gaden samt julebelysning. Beløbet opkræves sammen med grundskylden. Det sker i Aabenraa efter en nøjere udregnet nøgle, hvor prisen pr facademeter er forskellig, alt efter hvor nær centrum de ligger (jeg har opdelingen fra Aabenraa). Bymidten er altså delt ind i zoner. Husejerne vil selvfølgelig kunne lægge noget over på lejerne, men de vil også spare penge til vicevært osv.

14 Butiksejerne vil så spare indbetaling til julebelysning. Her betales efter antal ansatte. 45 More Mojn Huset Et slags Multihus (navnet i overskriften stammer fra en proces om værtsskab som vi arbejder med i byen p.t.). Konkret tænker jeg på de tomme VUC lokaler i Nørregade (den gamle Brincken Bygning). Skal være et sted hvor folk mødes byens borgere og turister. Følgende kunne indtænkes i bygningen (bruttoliste): Turistkontor Haderslev Erhvervsråd Foreninger (sportsfor., kulturelle for., ældresagen osv.) Kommunens oplysninger til borgerne. Byggerier, kloakeringsplaner, borgerinddragelse m.v.(udstillinger) Kunstudstillinger og foredrag Permanet udstilling om Haderslev historie Frivillighedsformidling Oplysningsstand om hvad der til enhver tid sker i Haderslev I turistsæsonen et afsnit med Smag på Haderslev. Udstilling med specielle Sønderjyske kulinariske smagsprøver Kunsthåndværkere (arbejdende værksteder) Café.og kun fantasien sætter grænser. Kort sagt stedet hvor folk mødes. En Kommunal

15 46 Ressourcer flyttes fra administration til kontakt med borgere Mange kommunale medarbejdere beklager sig over, at arbejdstiden i for høj grad anvendes på unødige registreringer. Særligt på det sociale område, hvor for lidt tid bruges på borgerne og for meget tid bruges på overflødig administration, hvilket vel sker for at værne sig mod kritik. Anvend i stedet tiden bedre ved at vise medarbejderne tillid så de kan bruge kræfterne hvor de primært er tænkt: hos borgerne. 47 Omstruktureringer er løbet løbsk Vel skal arbejdsrutiner ikke blive træge og fastlåste men for tiden er kommunale arbejdspladser endt i den modsatte grøft med konstante omstillinger, ændrede strukturer og et utal af forskellige ledere. Det koster en masse penge både i forhold til effektivitet og til konstante nye samarbejdsrutiner. Med fordel kan der sættes en bremse på denne omstrukturerings-mani, som er løbet løbsk. 48 Afskedigelse af ledere I Haderslev kommune har man flere gange valgt at afskedige ledere med rigtig store fratrædelsesgodtgørelser til følge. Hvad går galt? Er man ikke grundig nok i ansættelsesprocedurerne? Eller er man ikke god nok til at give lederne tryghed og relevante og veldefinerede opgaver? I hvert fald er det et tåbeligt sted at bruge skatteborgernes penge. 49 Dansk arbejdskraft Fra det virkelige liv: Haderslev kommune udliciterer opgaver eks. rengøring. ISS vinder opgaven. En del af de ansatte hos ISS der udfører opgaven er udlændinge.

16 Haderslev kommune sender renoverings- og ombygningsopgaver i udbud. Det danske firma der får opgaven anvender udenlandske underentreprenører, eks. polakker. Samtidig er der masser af danskere uden arbejde. 50 Uddelegere byggesagsbehandling Når nu reglerne er rimeligt klare, så kunne det være erhvervsklynger/erhvervsråd/store byggefirmaer, der selv står for at godkende deres byggesager. Så kan kommunen have tilsyns, som de har i så mange andre tilfælde. 51 Færre byrådsmedlemmer Nedbringe antallet af medlemmer af byrådet, men så til gengæld give mere tid til de resterende. 52 Større kommune Nedlæg Haderslev som selvstændig kommune - sammenlægning med Aabenraa, Tønder og Esbjerg. Eller endnu bedre, læg alle kommuner i region syd sammen. I takt med at al kommunikation mellem kommuner og borgere bliver digitaliseret er behovet for fysisk nærhed til de kommunale medarbejdere mindre. 53 Generel effektivisering Arbejd med de store poster i budgettet. Der er altid noget at hente. Min erfaring med det offentlige er, at der bliver spildt uhyre ressourcer takket være inkompetence, mangel på planlægning og generel modvilje i mod at tage ansvar. 54 Bedre udnyttelse af kommunens skolebygninger Der findes en del skolebygninger som har en kapacitet til at rumme yderligere elever end der nu går på skolen. Da der ikke er politisk ønske om flere skolereduceringer, må det være muligt at udnytte

17 den ekstra kapacitet på skolerne til at huse andre kommunale kontorer/opgaver. Dette bør gøre andre bygninger kan tømmes og sælges. Dette vil give en forhåbentlig indtjening på salget, men også en løbende reducering i vedligeholdelsesomkostninger. 55 Effektivisere møder - Struktur på møder - Tidspunkt sat på - Forskellige former for punkter orientering, diskussion, beslutning. - Møder på halv tid - Hvem skal mødes? - Tid på punkterne - Tekst ved hvert punkt - Stående møder - Gående møder 56 Færre antal personer ved ansættelsessamtaler. Hvor mange er nødvendigt? - Leder - TR - Evt. HR - Faglig repræsentant 57 Bedre udnyttelse projektmidler Haderslev Kommune er dygtige til at søge og opnå projektmidler på flere områder, som f.eks. sundhed og integration. Midlerne bliver dog altid brugt til flere ansatte i den kommunale administration. Disse ansættelser i den kommunale sektor er tidsbegrænset til den periode, som projektmidlerne rækker til og dermed en begrænset effekt. 58 Stop for flere sundhedscentre I Vojens etableres et sundhedscenter i det gamle rådhus.

18 De eksisterende kommunale arbejdsplader flyttes til Haderslev. Det havde været bedre at beholde nogle kommunale arbejdspladser i Vojens til gavn for byens handlende etc. I stedet bygges det gamle rådhus i Vojens om til et sundhedscenter. Flere læger i Vojens har selv bygget nye lægepraksis og vil ikke flytte i sundhedscentret. Fysioterapi / genoptræning osv. findes også i det lokale fitnesscenter som heller ikke flytter i sundhedscentret. Så man har et sundhedscenter som man har svært ved at få fyldt op. Altså mere center end sundhed. Derfor skal sundhedscentret nu indeholde biblioteket for at få huset fyldt lidt op. Hvem ønsker biblioteket flyttet, det fungerer fint hvor det ligger nu. 59 Styring af dagplejen. Klippekort eller lign. til bedre styring af dagpleje. For mange forældre bestiller plads i dagpleje/børnehave, men bruger det ikke. Medfører ar der er for mange pædagoger på arbejde. 60 Større uddelegering af beslutningskompetence F.eks. Hjemmepleje afgør selv hvad der er nødvendigt sammen med borger. Institutioner handler selv inden for budget alene budgetkontrol på total forbrug 61 Sundhed ud på alle områder - Nedlæg sundhedsudvalget en besparelse, En kommunal

19 - De sundhedsansatte skal ud i de enkelte administrative enheder og have blik på sundhed ved alle ændringer 62 Øge den tidligere indsats - Visionen kunne være forebyggelse - Åben rådgivning skal være synlig på hjemmesiden (se eksempelvis vejle kommune) - Fokus på overgange 63 BIO-dieselanlæg Ideen går ud på at indsamle "affaldsfedt" fra husstande i Haderslev Kommune. Dette fedt skal anvendes til at producere Bio-diesel, således denne kan anvendes som "drivstof" til Kommunens køretøjer/ maskiner mv. Lignende pilotprojekt er igang i Viborg Kommune i samarbejde med DAKA. 64 Haderslev Kommune Appen Der findes i dag en app, hvor borgerne i kommunen kan melde f.eks. skader på kørebaner, belysning mv. Dog, kunne det være en ide at udvide denne med emner som skadedyrsbekæmpelse eller andre informative emner. Eksempelvis skulle man kunne finde selvsamme informationer/ telefonnumre, som man ellers kun kan se på kommunens egen hjemmeside. Dog kunne selvsamme app ligeledes sende "push-meddelelser" til borgerne om nye tiltag, "driftsforstyrrelser", snerydning mm. 65 Haderslevs app. Udbygge Haderslevs app med 3 nye felter - Anden mulighed - Kommentarer - Kontaktoplysning 66 Nyt liv i gamle sportshaller Mange sportshaller i kommunen er bygget tilbage i ca.1970erne. Investering/vækst Investering/vækst Investering/vækst Investeringer/ vækst

20 Idrætslivet har ændret sig meget siden. Hallerne er stadig de samme. Nye spændende aktiviteter i gamle 20 x 40 haller kan være svært. Hallerne skal være lokale fritids og kulturcentre og skal kunne rumme masser af idræt, fritidssted for de unge, aktiviteter for de ældre etc. Eks. i Stepping har man fået ombygget hallen så den passer til nutidens krav. Forsamlingshus, mødelokaler, hal der kan opdeles i to med en foldevæg (rigtig smart), motionscenter etc. Hele byens mødested og samlingspunkt. 67 Øget serviceniveau i byens butikker Det er kendetegnende for flere og flere butikker (i hele landet) at der bliver mindre og mindre service eller bare imødekommenhed over for kunder. Det mærker turister med det samme og betyder at de ikke føler sig velkomne. Det er i kommunens interesse at fremstå indbydende og med kvalitet i alle relationer, så det kunne være oplagt at kommunen kan facilitere at der bliver uddannelse i servicebevidsthed. 68 Børnekultur i Syd Vi har Kultur i Syd, men hvorfor ikke også Børnekultur i Syd? Masser af børneforældre søger kulturelle oplevelser sammen med deres børn, så det vil give god mening at satse på dette. Mange tager gladeligt til DRs Sommersummarum Cirkusforestilling i Århus eller København hvert år eller de tager til andre børnecirkusforestillinger for slet ikke at tale om koncerter med musiknavne, børnene er vilde med, i LegoLand og andre steder. Erhverv, turisme, handle o.l. Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

21 Teatret Møllen gør en stor indsats for børneteater, men det bliver for småt og skal tænkes i større rammer og suppleres med meget mere musik. 69 Vær fremsynet Begynd at tænke på hvad Haderslev skal leve af i fremtiden i stedet for altid at ævle om kasernen. Det slag er tabt og ellers tabes det ved næste forsvarsforlig. 70 Mere attraktiv midtby i Haderslev Haderslev kommune skal til at tage sig sammen. Gør noget for detail, gør noget så det bliver mere attraktivt at handle i Haderslev, opfyld nogle at de mange ideer som ligger på tegnebrættet ved kommunen. Se på Gravene og Nørregade sådan kommer byen til at se ud om 5 år, hvis der ikke bliver gjort noget. Kommunen skal både have store ambitioner som KAN opnås, men de skal også have de små ambitioner som får dagligdagen til at køre. Ingen butikker ingen kunder og ingen Haderslev! Få nu gjort noget ved de elektronisk p-tavler så man ved om der en p-pladser, det er en forslag der kom på banen for 4 år siden og først nu kigger man på det GØR NOGET!!! Overdæk gågaden og jo det kan lade sig gøre der ligger tegninger på det... Gør noget ved Gravene: lav et kæmpe glashus, hvor der er torv eller koncert, cafeer osv. Haderslev Kommune er typisk et eksempel på at vi kun gør det vi plejer. Ellers laver man noget som er blevet gjort før. Der er sku ingen, der er blevet rige af at lave en kopi... Erhverv, turisme, handle o.l. Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

22 71 Sats mere på ungdommen, herunder uddannelser. Hvor er alle de unge mennesker fra UCSYD og VUC? Hvad bliver der gjort for dem? Tage dem med på råd, hvis man har en formodning om at nogle af dem skal blive i Haderslev SÅ GØR NOGET!!! Vil de unge/store børn være her, vil deres mødre og fædre også. Det giver en øget befolkningstilvækst med deraf følgende skatteindtægter. Det er muligt, at folk så kører til trekantområdet for at arbejde, men so be it. Vi kan godt leve med at være en (rig) forstad til Kolding m.v. Og måske nogle af de unge får lyst til at blive i byen og skabe arbejdspladser, så vi af den vej får en forøgelse af arbejdspladserne, samt en opblomstring af detailhandelen. Skate City og siloen med klatrevæg er noget nyt og anderledes, og noget som appellerer til en attraktiv befolkningsgruppe, og noget som Haderslev allerede er blevet berømt for (meget mere end et dyrt royalt besøg), så mere af den slags også. 72 Indbydende og attraktiv kommune Meget mere af det skæve, det sjove, det overraskende og det som folk vil flytte sig for at opleve. Ikke flere genbrugsbutikker, pizzeriaer og frisører. 73 Udnyt beliggenheden Haderslevs beliggenhed er god for pendlere, når vi nu kun har et begrænset erhvervsliv i byen - så sats på familier der kan bo billigere i Haderslev end i Kolding, Trekantsområdet, Sønderborg og Esbjerg for den skyld, men som tjener fornuftigt udenbys og tager skattekronerne med til Haderslev. Så nytter det bare ikke noget at Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst Investeringer/ vækst

Gode ideer. Haderslev Kommune Effektiviseringsprojekt spor 4, borgerinddragelse 6.2.14/HCV. Overskrift: Big Data

Gode ideer. Haderslev Kommune Effektiviseringsprojekt spor 4, borgerinddragelse 6.2.14/HCV. Overskrift: Big Data Big Data Big Data, predictive analytics, data science. At få værdi ud af datamængderne er meget oppe i tiden. Andre kommuner har fået stor værdi ud af at investere i løsninger, der kan håndtere disse store

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Nedenstående beskriver specifikke oplysninger i forbindelse med overdragelsen af de bemandede legepladser. Notatet er inddelt

Læs mere