Flipped grammatik-forløb i Engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flipped grammatik-forløb i Engelsk"

Transkript

1 Flipped grammatik-forløb i Engelsk Forløbsbeskrivelse Forløbet er en optakt til Delprøve 1 i engelsk, som er en prøve i engelsk grammatik uden hjælpemidler. Eleverne skal kende den engelske grammatik i hovedtræk og kunne genkende og forklare de mest gængse fejltyper, som danskere laver på engelsk:, adjektiver/adverbier, ordstilling (ligefrem og placeringen af adverbialled), DO-omskrivning, genitiv og relative pronominer. Eleverne har løbende igennem to år fået grammatikken forklaret af mig, men i dette forløb er det eleverne, der skal formidle grammatikken til hinanden. De bliver inddelt i grupper, og hver gruppe får tildelt ét grammatisk emne, som de skal være eksperter i. Forløbet strækker sig over 5 moduler á 95 minutter og de skal lave følgende i de enkelte moduler (se opgavebeskrivelsen til eleverne på s. 2 i dokumentet): modul: Eleverne skal tilegne sig viden om deres grammatiske område fra to grammatikbøger og et online-program. Eleverne skal skrive et kapitel til en fælles grammatikbog på maks. to sider 3. modul: Eleverne skal lave en quiz ( som passer til den grammatik, de gennemgår i deres kapitel og indsætte linket nederst i deres kapitel. 4. modul: Eleverne skal forberede en præsentation af deres emne for de andre elever i klassen. 5. modul: Eleverne vælger sig ind på to workshops, som handler om grammatiske emner, de har svært ved. Der er otte workshops á 10 minutter. Hver elev skal o Undervise i deres grammatikemne i fire workshops o Selv modtage undervisning i fire workshops om grammatiske emner, som de selv vælger/har svært ved. Hvorfor flippe? Dette forløb er flippet på flere måder: 1. Det er ikke læreren, men eleverne der underviser hinanden. a. Når jeg gennemgår grammatik for eleverne oplever jeg ofte, at deres grammatikviden er passiv. Ved at eleverne selv skal undervise og lave onlineøvelser bliver deres grammatikviden om deres eget emne (forhåbentlig) mere aktiv. b. Når eleverne skal formidle grammatikken bliver det (forhåbentlig) på en måde og i et sprog, som de andre forstår bedre end når jeg/grammatikbøger gennemgår det. 2. Eleverne forbereder en grammatikbog samt øvelser, som de kan bruge derhjemme, når de læser til eksamen. a. I stedet for at de kun skal lære grammatik i skolen og er afhængige af min tilstedeværelse, udarbejder eleverne et materiale, som de nemt kan tilgå, forstå og lære af derhjemme i eksamensperioden.

2 Grammatikworkshop 2y Gruppe 1: (Base 7, 8, 10, 73C-E, 84-87, Fejlstøvsugeren s ) Gruppe 2: Adjektiver/adverbier (Base 19-25, og 28, Fejlstøvsugeren s ) Gruppe 3: Ordstilling (Base 88-89, Fejlstøvsugeren s ) Gruppe 4: DO-omskrivning (Base 41-42, Fejlstøvsugeren s ) Gruppe 5: Genitiv (Base 11-12, Fejlstøvsugeren s ) Gruppe 6: Relative pronominer (Base 70-71, Fejlstøvsugeren s ) Gruppe 7: Placering af adverbialled (Base 90, Fejlstøvsugeren 13-18) Modul: o I skal læse de paragraffer fra Base og de sider fra Fejlstøvsugeren, der er henvist til i parentes. Desuden skal I læse om jeres grammatiske emne på i. Hver gruppe skal med egne ord formulere reglerne for deres grammatiske emne. ii. Reglerne skal skrives ind i et word-dokument og der skal indgå eksempler på reglen anvendt i engelske sætninger Modul: o I skal lave en quiz på I quizzen skal indgå: 7 spørgsmål hvor eleverne ud af fire sætninger skal finde én grammatisk korrekt sætning, dvs. I skal lave tre fejlsætninger og en korrekt sætning til hvert spørgsmål. 1-3 definitioner, hvor eleverne skal vælge den rigtige definition på jeres grammatiske emne. Se min instruktion til på: Indsæt et link til jeres quiz i slutningen af jeres grammatik-kapitel o Jeres kapitel lægges på Lectio under 2y En Grammatik Grammatikworkshop - 4. Modul: o I skal forberede en præsentation af jeres grammatiske emne (10-12 minutter), og det er helt op til jer hvordan I vil formidle jeres grammatiske emner. Be creative! - 5. Modul: o Grammatik-workshop o I vælger jer ind på de workshops, som I har mest behov for at træne (kig gerne på mine kommentarer til sprog i jeres stile) o Inden præsentationerne går i gang skal hver elev printe og samle arkene i en grammatikmappe og medbringe dem til timen.

3 Grammatik Workshop 2y Hver elev skal undervise 4 workshops og deltage 4 workshops (a ca. 10 minutter) vælg de workshops, I har brug for. Fordel jer godt, så der er nogen i alle workshops på alle tidspunkter Runde 1 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter Runde 2 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter Runde 3 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter Runde 4 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter

4 Her skifter I! Runde 1 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter Runde 2 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter Runde 3 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter Runde 4 Adjektiver/ Adverbier Lok.: 42 Lok.: 43 Doomskrivning Lok.: 44 Genitiv: Lok.: 45 Ordstilling Lokale: 46 Adv. Placering Lokale: biog. Relative pronominer Studiecenter

5 Vestfyns Gymnasium 2y s Grammatikbog Skrevet af 2y (Redigeret af ME)

6 Indholdsfortegnelse Adjektiver/adverbier..s. 3 Do-omskrivning.s. 4 Genitiv..s. 6.s. 8 Ligefrem og omvendt ordstilling s. 9 Placering ad adverbialled..s. 10 Relative pronominer s. 12

7 Adjektiver/adverbier Adjektiver - Beskriver substantiver (bilen, katten, huset)og pronomener (dig, hun, han) The red car (attribut) The car is red (prædikat) - Når der er et subjektsprædikat, er det et adjektiv Everyone tells me that my name is silly, but where i am from, it is common. Adverbier (always, yesterday, now, just, often, soon, not) - Beskriver ALDRIG substantiver og pronomener - Beskriver verber, adjektiver, andre adverbier og hele sætninger - Fortæller noget om tid (always, never) Verber - synger smukt Adjektiver she was extremely beautiful Adverbier - She sang extremely beautifully Hele sætningen (først) Fortunatley, i knew about it Typer af adverbier: - Afledte adverbier er adjektiver, hvor der er sat ly på. Beautiful -> beautifully Adjektiv Adverbium - Fødte adverbier (always, yesterday, now, just, often, soon, not) Både adverbier og adjektiver (daily, early, late, fast) - The car is fast (adjektiv) - The car drives fast (adverbium) Fejlsætninger Er det et adjektiv eller et adverbium? 1. The beautiful little girl 2. He is better at football than i am 3. We are never going back there again 4. He entered the room, rushed some imaginary fluff off his shoulder and calmy sat down Quiz:

8 Do-omskrivning Hvordan gør man?: Når man skal lave en do-omskrivning, skal man huske, at det kun er hjælpeverbet do der skal bøjes i tid og person/tal, mens det følgende hovedverbum altid står i infinitiv (infinitiv = navnemåde, dvs. fx to run, to speak, to laugh osv.) Således vil der komme til at stå: En form af do + verbet i infinitiv (uden to ) Do-omskrivning anvendes desuden kun i nutid (præsens) og datid (præteritum). I ran I did run I run I do run To do i nutid Ental 1. Person I do Jeg gør 2. Person You do Du gør 3. Person He/She/It does Han/hun/den gør Flertal 1. Person We do Vi gør 2. Person You do I/De gør 3. Person They do De gør To do i datid Ental 1. Person I did Jeg gjorde 2. Person You did Du gjorde 3. Person He/She/It did Han/hun/den gjorde Flertal 1. Person We did Vi gjorde 2. Person You did I/De gjorde 3. Person They did De gjorde Hvornår skal der anvendes do-omskrivning o Ved nægtende sætninger: Der skal anvendes do-omskrivning i sætninger der benægtes med not, hvor der samtidig ikke er et andet hjælpeverbum. We like ice cream We do not like ice cream Hvis der er et andet hjælpeverbum (be/have/will/shall/can/may/must) skal der ikke laves en do-omskrivning. You have noticed my new necklace You have not noticed my new necklace Hvis der ikke bliver benægtet med not, skal der ikke anvendes do-omskrivning He runs with me He never runs with me o Ved spørgende sætninger:

9 Ved spørgende sætninger, hvor der kan svares ja/nej, skal der anvendes doomskrivning Sætninger der starter med et wh-ord, skal omskrives med do The man worked here Where did the man work? OBS! Er wh-ordet subjektet i sætningen, skal der ikke anvendes do-omskrivning He works here Who works here? Hvis der er et andet hjælpeverbum i den spørgende sætning, skal der ikke anvendes do-omskrivning The man has left Has the man left? Hvis den spørgende sætning er en ledsætning, skal der ikke anvendes doomskrivning I asked him where he lived o Ved Understrengende sætninger: Der anvendes do-omskrivning ved understregende/bekræftende sætninger I love you I do love you Do i understrengende sætninger kan på dansk betegnes med ord som; virkelig, faktisk og lign. Opgaver I hvilke af følgende sætninger kan man bruge do-omskrivning? (hvorfor?): 1) I like cake 2) Why couldn t he answer the question? 3) He does not play tennis Omskriv følgende sætninger ved hjælp af do-omskrivning: 1) I like tea (nægtende) 2) I really hate that man (understregende) 3) You have a dog(spørgende) Udfyld de tomme felter i skemaet: Hvilken type sætning er det? (nægtende/spørgende/ understregende) Hvad skal der stå før do-omskrivning? Efter do-omskrivning He does not speak English We do like ice cream Do I talk too much? Quiz:

10 Genitiv Genitiv bruges til at vise, at man har noget eller at man ejer noget. På engelsk er der tale om to slags genitiv. Der er s-genitiv og of-genitiv. S- genitiv bruges, når man omtaler personer, tidsangivelser, ofte ved lande, stedsbetegnende og højerestående dyr (husdyr). Of-genitiv bruges, når der er tale om ting eller laverestående dyr (f.eks. en snegl altså ikke husdyr) S-genitiv Vi bruger apostrof + s ( s) ved substantiver, der ikke ender på s. Eksempler: Min fars hus my father s house. Min mors taske my mother s bag. Hvis ordet ender på s, bruger man apostrof efter s (s ). BEMÆRK at placeringen af apostroffen er vigtig, da der tit er omtale af flertal ved s. Eksempler: Drengenes bold the boys ball. Hundenes kødben The dogs bone. Eksempler på brug af de forskellige omtaler, der omhandler s-genitiv 1) Personer Min mors nye hat My mother s new hat 2) Højerestående dyr/kæledyr Min hunds pote -> My dog s paws 3) Tidsangivelser 2 ugers ferie two weeks holiday 4) Ofte ved lande Danmarks piger er de flotteste Denmark s girls are the prettiest 5) Stedsbetegnede

11 Vil du gå ned til købmanden for mig? Will you go down to the grocer s for me? (der tænkes på beskæftigelsen og adressen og ikke manden personligt) OF-genitiv Når der er tale om ting, bruges of-genitiv Eksempler: Husets tag The roof of the house Livets mening The meaning of life Når der er tale om lavere stående dyr, bruges der of-genitiv (andre dyr end kæledyr og husdyr) Eksempler: Duens vinger The wings of the dove Fluens øjne The eyes of the fly Det KAN bruges ved substantiverede adjektiver, dog forekommer det ikke så ofte. Man kan på engelsk bruge the til at substantivere et adjektiv. De fattige piger var ofte tjenestefolk hos de rige Pure girls were often servants in the homes of the rich Her bruges the rich som det substantiverede adjektiv, fordi vi sætter the foran og bruger det som erstatning af et navneord. Ved årstal, måneder og datoer bruges of-genitiv altid. Eksempler: I foråret I 1968 In the spring of 1968 I måneden August In the month of August D. 4 Juni The 4rd of June Ved byer og lande, kan man bruge bade of-genitiv og s-genitiv. 1) Lande Amerikas nye præsident America s new president. Amerikas nye prædident The new president of America. 2) Byer New Yorks horisont New York s skyline New Yorks horisont The skyline of New York Ved talesprog er det ikke altid, at reglerne bliver overholdt. N gange bliver det udtalt på en grammatisk forkert måde, men en stadig sproglig forståelig måde det gør nogen mennesker også på dansk.

12 Quiz: er når der er overensstemmelse mellem subjekt og verballedstallet - altså mellem navneord og udsagnsord. Subjektet kan stå i henholdsvis 1., 2. og 3. person ental/flertal. Når subjektet er 3.person, ental, så skal der -s på verbets endelse i nutid. Hvis verbet ender på -o eller lydende s, ch, sh, x eller z, så tilføjes -es Eksempler på bøjning af verballedet i 3. person, ental: The girl loves her dog The man screams The boy wishes a football in birthday present The boxes are blue and yellow Følgende ord tager altid verbet i 3.pers ental. somebody someone something anybody anyone anything everybody everyone everything nobody no one nothing I sætninger, der begynder med THERE, retter verbets form sig efter det egentlige subjektet. Fx: There is someone (3.p.s.) in the car There is no one(3.p.s.) to help you Kollektiver er ord som fx team. Ordet team kan både opfattes som ental eller flertal, alt efter om man fokusere på holdet som en helhed, eller på de enkelte medlemmer i gruppen. His team are all great footballplayers - flertal His team plays in the best league - ental Korrekt brug af lots of og a lot of : Hvilket af udtrykkene man bruger afhænger af ental eller flertal, hvilket er styret af det ord som kommer efter of. lots of bruges i flertal og a lot of bruges i ental. Fx: Lots of cars were stolen

13 There was a lot of hair on the floor Quiz: Ligefrem og omvendt ordstilling Subjektet = x (person eller genstand ((Hvem gør et eller andet)) Verballed = o (kan sættes "jeg" eller "at" foran) Ligefrem ordstilling: Subjektet før verballedet Normale sætninger, der ikke er spørgende o Yesterday he (X) learned (O) to bik o I (X) am (O) pretty o Dansk -> engelsk Dansk Jeg håber, dette vil løse problemet Engelsk I hope this will solve the problem - NB efter et foranstillet led, som ikke er subjekt, har vi omvendt ordstilling på dansk, men IKKE på engelsk. o Dansk ->engelsk Dansk Engelsk I 1980 var vi på ferie In 1980 we were on vacation o Fejlsætning In 1999 bought we a car (dansk ordstilling!) In 1999 we bought a car (korrekt engelsk ordstilling) Spørgende sætninger hvor subjektet er et wh-ord o What (X) made (O) that sound? o Which table (X) is (O) yours? o Dansk -> engelsk Dansk Hvem gjorde det? Engelsk Who did that? o Fejlsætning Made who icecream? (fejlsætning) Who made icecream? (korrekt sætning) Omvendt ordstilling Verballed foran subjekt Spørgende sætninger, hvor subjektet ikke er et wh-ord? o Are (O) you (X) happy? o What do (O) you (X) mean? o Dansk -> engelsk Dansk Engelsk What have you learned today? Hvad har du lært i dag?

14 Hvordan går det? Hvad laver du? How is it going? What are you doing? Quiz: Placering af adverbialled Adverbielle led er ord (eller sætninger) der fortæller noget om tid, sted, måde, grad, årsag. Adverbielle led består oftest af adverbier eller præpositionsforbindelser, der fortæller noget om førnævnte forhold, som f.eks. Han rakte mig trøjen i går Han rakte mig trøjen over bordet Disse adverbialled kan enten være korte og (semantisk) lette eller lange og (semantisk) tunge. Semantisk betyder betydning, og de semantisk lette adverbier har ofte en mere flad betydning end de semantisk tunge adverbier. Når vi arbejder ved adverbialled er de karakteriseret forskelligt, og det er op til jer at finde ud af hvilken type I har at gøre med, da det har betydning for hvor i sætningen de skal placeres. De korte adverbialled De korte og lette adverbialled er karakteriseret ved at være bestående af et enkelt ord (i sjældne tilfælde to) Eksempler på korte adverbialled: Usually, seldom, rarely, hardly, never, almost De placeres ofte mellem subjekt og verballed, lige modsat som vi gør det på dansk: I always watch the news Jeg ser altid nyheder eller I often swim in the sea Jeg svømmer ofte i havet Vi skal dog være opmærksomme på, at am, is, are was og were f.eks. ikke må adskilles fra subjektet.

15 He was actually rich På dansk placerer vi vores adverbialled mellem verbalet og genstandsleddet De lange adverbialled Modsat de korte og lette, består lange og semantisk tunge adverbialled af flere ord, og de bærer som ofte en større mening end de lette. Lange adverbialled placeres som regel enten først eller sidst i en sætning, hvor det på dansk kan placeres midt i sætningen, men man ikke kan placere et længere adverbielt udtryk imellem subjekt og verballed på engelsk. They left the house late in the evening If you leave, I will not forgive you He went to Florida in 1999 From an early age he had a passion for cars He is popular because he is funny Sætningsadverbier: Sætningsadverbier er adverbier, som siger noget om hele sætninger. De anvendes for eksempel til at udtrykke sandsynlighed eller talerens holdning til sætningens indhold. Sætningsadverbier placeres to steder: 1) Først i sætningen, altså inden subjekt Luckily we weren't late for the party. 2) Inden sætningens hovedverbum, som er det mest normale They will probably show up. He probably arrived after us. Quiz:

16 Relative pronominer Kaldes også henførende stedord på dansk. De fører hen til et substantiv, der er nævnt tidligere i sætningen Who viser tilbage til et substantiv eller pronomen, der omhandler en person. Who har bøjningsformerne whose, der betyder 'hvis' og whom, der betyder 'til hvem'. Whose bruges som genitiv Fx - The man whose toothbrush was broken bought another one. Whom bruges ved direkte objekt og indirekte objekt Ex på direkte objekt - Elliot is a man whom I find annoying. Ex på indirekte objekt - The lady to whom he sang didn't listen. Who bruges engang i mellem i uformelle sammenhænge ligesom whom Fx - The man to who she proposed didn't answer. Som nævn bruges who, når der ledes tilbage til en person, der er nævnt tidligere. Det bruges som det danske 'som'. Fx - The lady who lived next door died yesterday. Which leder tilbage til laverestående dyr eller ting. Her anvendes whose også som genitiv. Ex - The bottle which fell to the floor broke. - The turtle whose name is Douglas went to the vet. Which kan også lede tilbage til en sætning Fx

17 - She said she was sorry, which was true. Quiz:

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver)... 2 Ejefald (genitiv)... 2 KENDEORD (artikler)... 3 UDSAGNSORD (verber)...

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Dim-akkorder og sange på swingrundgang.

Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Indledning om dim-akkorder....3 Vores tonerække kort fortalt...3 Dim-akkordens bestanddele...4 Hvorfor en dim-akkord kan gå for 4...5 Et par ekstra kommentarer...6

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater Navn: hold: Poul Erik Andersen (PEA) VUC FYN Odense, forår 2004 09-09-2009 indholdsfortegnelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Arctic Winter Games Nuuk 2016

Arctic Winter Games Nuuk 2016 Arctic Winter Games Nuuk 2016 1 Sports Vocabulary Brainstorming Til læreren: Niveau: Varighed: Fag: Mål for læring: Introduktion: Ældstetrinnet 4 lektioner 4 x 45 minutter Engelsk Ordforråd skal læres

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Årsplan 2015/2016 (2. klasse)

Årsplan 2015/2016 (2. klasse) 1.-4. klasse Årsplan 2015/2016 (2. klasse) Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Grammatik Blandet - Opsamling

Grammatik Blandet - Opsamling Grammatik Blandet - Opsamling FIO2000 Laila Kjærbæk Mandag den 15. juni 2009 Substantiver - øvelse Singularis Pluralis Indefinit Definit Indefinit Definit et akvarium akvariet akvarier akvarierne et billede

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Ordklasser og analyse

Ordklasser og analyse Navnene på ordklasserne herunder står på dansk og latin og med latinsk forkortelse. Der henvises til sider i denne grammatik: http://sproglinks.dk/filarkiv/grammatik-engelsk.pdf Navneord (substantiver,

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture

Nyhedsbrev. Streams of Culture S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev F E B R U A R 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Referat fra mødet i Adana Resultater og produkter Book of Friends I uge 2 deltog vi i det andet møde

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3 Facitliste - ENGELSK 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 3 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श श भक मन ए : श द Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. ह ल ह म ज नक स द ह ई ह, उन ह बध ई Congratulations and

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal.

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. KONGRUENS Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. ENTAL 1. person: I ich Jeg 2. person you du du 3. person he, she, it er,

Læs mere

Et filmmanuskript bliver 2l... Rune Albjerg: Udvikling af et filmmanuskript

Et filmmanuskript bliver 2l... Rune Albjerg: Udvikling af et filmmanuskript Et filmmanuskript bliver 2l... Rune Albjerg: Udvikling af et filmmanuskript 1 Om historiefortælling Men den, som vover at banke på digtningens port uden musernes vanvid i sit sind, er han end nok så meget

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer.

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Til læreren Fag: engelsk Niveau: 7.-10. Klasse Læringsmål: - Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Udtrykke sig skriftligt i et

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere