Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina"

Transkript

1 Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina 4/2009

2 Leder Annus Horribilis for den globale cementindustri Mario Ciliberto Formand 2009 blev Annus Horribilis-året for den globale cementindustri. Det var et år, hvor finanskrisen overgik til en verdensomspændende recession, der påvirkede ikke mindst byggesektoren. Byggeaktiviteten i USA og Europa er faldet drastisk, og de skandinaviske markeder er ikke en undtagelse. I Aalborg Portland oplever vi en stærkt faldende nedgang i salget af cement, som vi aldrig tidligere har set. Eksporten er hårdt ramt, men også på hjemmemarkedet er det alvorligt. Salget af fabriksbeton i alle tre skandinaviske lande er meget lavere end i de glade dage i 2006 og Med disse udfordringer har vi været tvunget til at skære hurtigt og dybt i virksomhedens omkostninger. Allerede i 2008 var vi godt på vej, men det var nødvendigt at fortsætte indsatsen i løbet af hele I den forbindelse har vi måttet sige farvel til mange dygtige og loyale medarbejdere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle kolleger - dem, der måtte forlade os, såvel som dem, der må arbejde under nye og til tider ubehagelige betingelser - for jeres forståelse og samarbejde i dette meget vanskelige år. Heldigvis har vi nogle positive kommentarer. For det første at den økonomiske situation i Norge, hvor vi er store inden for fabriksbeton, synes at forbedre sig hurtigere end i de fleste lande i Europa. Dernæst er især salget af sten og grus fra Sydsten i Sverige relativt stabilt og har bidraget godt til dette selskabs resultat i For det tredje at vores virksomheder i Egypten, Malaysia og Kina går rimeligt godt, tiderne taget i betragtning. En fjerde bemærkning er, at med de investeringer, vi har foretaget i at øge kapaciteten i de hvide cementfabrikker i Egypten og Kina, har vi øget vores eksponering til nye markeder. Disse lande hører til de områder i verden, hvor der forventes den største vækst i de kommende år, og dette er et vigtigt skridt for den langsigtede udvikling af Cementir Koncernen. I 2010 vil vi ikke se en større makroøkonomisk forbedring, der kan påvirke vores vigtigste markeder og forretninger. Vi vil stadig være nødt til at fokusere på de individuelle og konkrete gode historier (og ja! Der er nogle få), mens vi hele tiden forbedrer vores generelle konkurrenceevne og effektivitet. Jeg beklager, at jeg ikke kan love jer en meget bedre verden i 2010, men jeg kan love, at ledelsen er opmærksom på den indsats, der gøres overalt i organisationen. Vi værdsætter det store arbejde og de opnåede resultater. Lad mig ønske alle kolleger og deres familier et godt og lykkebringende TCDRI Vice President Xu Pei Tao, Claus Bech og Ho Gib Ren gør klar til at tænde den nye ovn i Anqing, Kina.

3 Beton bygger bro mellem uddannelser Center for Betonuddannelse har i oktober afholdt sin årlige betonworkshop for studerende. Et eksemplarisk samarbejde mellem tre forskellige studieretninger i Aalborg: Studerende fra Aalborg Universitet (arkitektur og design), fra UCN (Bygningskonstruktøruddannelsen) og fra AMU Nordjylland (struktørog betonmageruddannelsen) om design og produktion af et "oplevelseselement" til "Kulturbro Aalborg". Tommy Bæk Hansen Senior Project Manager Den 20. til 23. oktober afholdt Center for Betonuddannelse sin årlige workshop. Og netop dette år var workshoppen noget særligt: Dels havde workshoppen 5 års fødselsdag hvilket - undskyld udtrykket cementerer workshoppens succes. Dels var de studerende udvalgt til at skabe oplevelseselementer i hvid beton til Kulturbro-Aalborg Et særligt samarbejde Workshoppen er et unikt samarbejde mellem tre studier, hvor studerende fra Aalborg Universitet (arkitektur og design), UCN (Bygningskonstruktøruddannelsen) og AMU (struktør- og betonmageruddannelsen) gennemgår en fælles proces. Under workshoppen fordeles de studerende i hold på tværs af uddannelserne og skal på 4 dage designe og fremstille betonemner, der forholder sig til årets tema. På den måde får de studerende kendskab til - og respekt for - hinandens fagligheder og betons muligheder. Unicon Danmark og Aalborg Portland har alle 5 år støttet dette unikke uddannelsessamarbejde og bidrog også til dette års workshop med undervisning, praktisk assistance til formbygning og støbning, samt hvid beton til oplevelseselementerne. En særlig anledning Elementerne fra workshop 2009 indgår i Kulturbro- Aalborg, et privat initiativ med det formål at binde Himmerland og Vendsyssel bedre sammen, midt i storbyen Aalborg, tværs over Limfjorden - At bygge bro mellem kulturerne - til gavn for såvel by som den nordjyske region, som det står på foreningens hjemmeside, Konkret tilføjes en gangbro til den eksisterende jernbanebro mellem Aalborg og Nørresundby fra 1928 med kulturelle markeringer ved broen, herunder oplevelseselementerne i hvid beton og to belyste springvand i fjorden. Aalborg kommune betaler selve gangbroen, mens foreningen selv skaffer de kulturelle elementer. Flot resultat Igen i år var de studerende særdeles kreative mht. både design og formbygning, og frembragte en række spændende emner, som nu venter på at bliver opstillet ved broens ender i Aalborg og Nørresundby. Så igen i år har beton ufyldt sin rolle som brobygger! Du kan finde yderligere information på: De studerende fik meget ud af sammen at arbejde med den hvide beton. Der var meget kreativt design og formbygning i betragtning af, at de studerende kun havde 4 dage til opgaven, her en lille båd med fortøjningspæl

4 Nyt fra COO Her i 2009 har vi gennemført en kraftig forøgelse af kapaciteten på vores hvide cementfabrikker i Egypten og Kina. Teknikerne har udført et flot job, nu forestår driftsopgaverne og de kommercielle opgaver. På trods af, at vi er på to af verdens s vækstmarkeder, står vi over for store kommercielle udfordringer. Der er masser af forhindringer, som vi skal overvinde - det vil vi gøre! Agnete Raaschou- Nielsen, COO Vores investeringer i forøget kapacitet på cementfabrikkerne i Egypten og Kina i 2009 har været en meget stor opgave for de tekniske organisationer i Sinai og Anqing og hos alle støtte- og ekspertfunktioner, herunder ikke mindst Technical Centre i Aalborg. Det er helt naturligt her ved årets slutning at lykønske alle involverede med de to projekter. Nu står der to store hvid cementfabrikker klar i to af verdens vækstmarkeder, og når projekt-teknikerne flyver hjem, så er der en driftsopgave, men så sandelig også en kommerciel opgave at løse. I Egypten er opgaven at fastholde den stærke markedsposition på hjemmemarkedet i konkurrence med en ny udbyder. På eksportmarkederne skal vi nu vise, hvad vi dur til: Vi har en rigtig god viden om de hidtidige eksportmarkeder, bygget op gennem de senere år. Nu skal vi ud på nye markeder i regionen og det i en situation hvor der er opbygget forøget kapacitet i flere lande, både i Middelhavsområdet og omkring den arabiske halvø. Produktudbud, forpakning, distribution og salg bliver vigtige indsatsområder. I Kina er udfordringen at distribuere og sælge hvid cement i et langt større geografisk område end vi hidtil har dækket fra fabrikken i Anqing. Vores ledelse er gået systematisk frem og har udarbejdet en ambitiøs markedsplan baseret på omfattende planlægning af salgsaktiviteterne. Planerne er ikke urealistiske: Vi er den eneste internationale cementproducent, der kan levere hvid cement af en god og stabil kvalitet i Kina, og tilmed produceret på en fabrik med lave energiomkostninger og et effektivt og moderne set-up. Derfra og til at få de kinesiske kunder til at foretrække vores cement er der imidlertid et stykke vej, men salgsstyrken går veluddannet og med entusiasme til opgaven. Cementindustrien overalt i verden er under forandring. I de kommende år vil der være betydelig overkapacitet i mange egne af verden, og kommercielle færdigheder, professionelt salg og målrettet markedsføring vil blive vigtige parametre, hvis man vil være en af vinderne. Det vil vi og det bliver vi! På gensyn i 2010 til spændende og udfordrende opgaver. Den første flamme på den nye ovn i Anqing, Kina

5 Nordjysk Klimatopmøde på Aalborg Portland Nordjysk Klimatopmøde - en lokal udgave af COP15, United Nations Climate Change Conference Copenhagen blev afholdt i oktober på Aalborg Portlands fabrik i Aalborg. Hovedindtrykket er, at de nordjyske erhvervsvirksomheder står klar med nye energitekniske løsninger, der kan være med til at løse alvorlige klimaog miljøproblemer - men politikerne tøver med en klar energipolitik. Preben Andreasen, Miljø- og energichef, Nordisk Cement Mandag den 26. oktober var Nordisk Cement i Aalborg vært for et såkaldt "Nordjysk Klimatopmøde", arrangeret af "Rådet for Agroindustri" for nordjyske energivirksomheder, kommuner og folketingspolitikere. beslutsomme politikere og positive og hurtigtarbejdende myndigheder og myndighedsbehandling. Aalborg Portlands interesse i "Klimatopmødet" og i at deltage i arbejdet i Rådets Inspirationsforum er at være med til at sikre cementfabrikken adgang til alternative CO 2-neutrale brændsler til erstatning for kul og petcoke. Rådet for Agroindustri, som arrangerede det Nordjyske Klimatopmøde. Flere end 50 erhvervsfolk og politikere var samlet for at drøfte, hvordan teknologier, som kan være med til at løse alvorlige klima- og energiproblemer, kan implementeres her og nu. En væsentlig udfordring er dog, at skønt teknologierne findes, så mangler de politiske beslutninger, der skal sikre, at de kan sættes i værk. Udsigt over Rørdalfabrikkens kulplads - kul, der i stigende grad skal erstattes af alternative brændsler. Tanken er at afprøve, om der kan fremstilles alternativt brændsel af gylletørstof og spildevandsslam, som der er adgang til store mængder af overalt i Nordjylland. Det vil give et bæredygtigt brændsel, som ikke skal transporteres over store afstande og som vil være med til at strække klodens ressourcer af kul, petcoke og olie. Det er en forudsætning, at der kan udvikles et brændsel, som ikke giver drifts- eller kvalitetsmæssige problemer med produktionsudstyr eller den færdige cement. Faktaboks: Separationsanlæg fra Staring A/S, et af de anlæg, der blev omtalt på mødet. Virksomhederne har nemlig vanskeligt ved at få deres produkter afsat, fordi politikerne ikke har afklaret, hvilke energiområder de ønsker, der skal satses på. Det klare krav til de deltagende politikere og embedsmænd var, at de skal sikre lovgivning og offentlig initiativ, så de fremsynede "energivirksomheder" mødes af De deltagende virksomheder var: Aalborg Portland, Arcon, AgriNord, Energirådgiverne, Grøngas, Maritimt Vækstcenter, Ny Vrå Bioenergi, Staring Maskinfabrik, SCF Technologies, Fonden Energibyen Frederikshavn, VisionCom, Klimaløsninger Thy og Mors. Hertil kommer Brønderslev, Jammerbugt og Thisted Kommuner, Region Nordjylland samt MF'erne Birgitte Josefsen, Lene Hansen, Knud Kristensen og Orla Hav. Virksomhederne arbejder bl.a. med udvikle og implementere teknologier inden for bølgekraft, jordvarme, gylle og spildvarme som energi, geotermisk energi, vindkraft, solvarme og energipil

6 Beton i nye former Af Jørgen Jensen Passerede man tidligere på året hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge i København, har man måske undret sig over de betontårne, der har rejst sig på SEB Bank & Pensions byggegrund. Men der er god mening med tårnene, som gemmer på en historie om et omfattende byggeri skabt i insitu-beton fra Unicon. Byggeriet er til forskel fra meget andet dansk betonbyggeri ikke opført i elementer, men derimod ud fra den byggemetode, vi kender som in-situ, dvs. beton støbt på stedet. Og det er der en god grund til, ifølge produktchef Peter Glob Frandsen, der her giver en forklaring på de karakteristiske tårne. Udvendigt billede, hvor man tydeligt kan se de slanke bjælkefri etagedæk samt det udkragede svampedæk De stabiliserende siloer udført i glideforskalling. Siloerne eller trappetårnene er det stabilitetsgivende i byggeriet, og de er lavet med en teknik, der kaldes for glideforskalling. Helt konkret betyder det, at entreprenøren fylder en form med beton, der hærder lige så langsomt. Mens betonen hærder, hæver man hele tiden formen, og til sidst står man med en silo. - En bygning som SEB Bank er meget organisk formgivet med mange kurver og runde former, og det kan man ikke lave med elementer, der er afhængige af en konstruktion, hvor de bliver båret i hver ende. Desuden er mange arkitekter ikke begejstrede for fuger, og netop det slipper man for, når man bruger insitu-beton, fordi der ikke er nogen sammenføjninger, men en ren og glat flade. - Processen kan ikke sættes på pause, så vi støbte uafbrudt i 13 døgn, fortæller Peter Glob Frandsen. Umiddelbart lyder det måske som en besværlig proces, men det gav faktisk en væsentlig tidsbesparelse på det samlede projekt Bedre lysindfald Alle etagedæk på byggeriet er udført som in-situstøbte dæk; rent arkitektonisk betyder det bl.a., at lysindfaldet bliver væsentligt forbedret sammenlignet med traditionelle dækelementer. - Ved elementbyggeri ville der nemlig ligge en bjælke yderst i facaden og bære dækelementet, og den ville skygge for solen - men det slipper man for her og får altså en mere åben konstruktion, forklarer Peter Glob Frandsen. Unicons produktchef fremhæver i øvrigt de æstetiske kvaliteter ved at bygge med in-situ. SEB-domicilet skyder opad. Synlig beton Mange steder i byggeriet, både ind- og udvendigt, er der af æstetiske årsager ikke anvendt traditionel grå beton, men i stedet en lys beton baseret på hvid cement en løsning, Unicon kalder UNI-Light

7 Bjerglandskab Rundt om bygningerne bliver der lavet et bjerglandskab i beton, et landskab, der strækker sig fra gadeplan og til anden sals højde. I selve etagedækket er der udført en række cirkulære huller, hvor der vokser træer op gennem konstruktionen. Bjerglandskabet er lavet i lys beton ligesom etagedækkene. Flere steder fortsætter den samme betonflade fra indendørs til udendørs, hvilket skaber en interessant effekt i arkitekturen, fortæller Peter Glob Frandsen. Unicon har leveret omkring kubikmeter beton til projektet. Bjerglandskabet under konstruktion. Arkitektens model af det færdige byggeri: etagedæk med huller hvorigennem der vokser træer, samt bjerglandskab fra gadeplan til anden sals højde. Sammenlignet med traditionel grå beton, giver UNILight et mere lyst udseende med større lysrefleksion. Efterfølgende bliver hele betongulvet i foyeren poleret, så det fremstår med frilagte granitsten med et spændende farvespil i. Når man støber beton er det jo en sammenblanding af flydende cementpasta og en masse sten. På gulvene har vi efter hærdning af betonen slebet cementpastaen af, så vi er kommet ind til granitstenene, hvilket gør overfladen superflot og meget slidstærk, siger Peter Glob Frandsen. Det stiller store krav til udførelsen af betonen, men det giver samtidig et helt unikt gulv, tilføjer han. Arkitektens model. Projektfakta Adresse: Bernstorffsgade 44, København Areal: m² Bygherre: SEB Bank & Pension Bygherrerådgiver: EMCON A/S Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Hovedentreprenør Pihl & Søn Ingeniør: Rambøll A/S Landskabsarkitekt: SLA Det polerede betongulv, som det kommer til at se ud i foyér-området i hele domicil-byggeriet. -6-

8 Den nye hvide cementfabrik i Kina Manager Proces i Technical Centre Søren Konstmann Lausen, der er stærkt involveret i byggeriet af den nye cementfabrik i Anqing, fortæller i denne artikel om fabrikken, der kan producere ton hvid cement på årsbasis. Ovnen, der er konstrueret med den nyeste teknologi, er en såkaldt 5-trins forvarmer med kalcinator, der kan producere ton klinker pr. dag. "Anlægget er nu ved at være færdigbygget, vi forventer det i produktion med udgangen af 2009", fortæller Søren. Søren Konstmann Lausen Manager Proces Technical Centre Ny hvid cementfabrik i Anqing 11. april 2008 indgik Aalborg Portland en aftale med Tanjin Cement Design and Research Institute (TCDRI) om at opføre en ny moderne hvid cementfabrik tæt ved den eksisterende i Anqing. Anqing ligger ved Yangtze floden ca. 600 km vest for Shanghai. vil fabrikken producere ton hvide klinker og ca ton cement pr år. Hovedparten af cementen vil blive pakket i sække og i mange tilfælde blive udskibet via flodpramme fra den nærliggende havn. Ud over kalksten anvendes pyrophyllit, flusspat og feldspat, som leveres af eksterne leverandører via lastbil. Pyrophyllit formales separat i sandmøller, hvorefter alle råmaterialer tørres og formales i en vertikal råmølle til et pulver - kaldet råmel. Råmelet lagres i en råmelssilo med plads til ton. I ovnen opvarmes råmelet i en 5 trins forvarmer med kalcinator og brændes efterfølgende i en 60 m lang roterovn med en kapacitet på ton klinker pr. dag. Ovnen er designet for lavest muligt termisk energiforbrug, hvilket blandt andet betyder, at den har to klinker-kølere - en til køling med vand for at opnå den hvide farve - og en til efterfølgende køling og genanvendelse af varmen fra klinkerne. Derudover bruges varme fra køleren til tørring af kul i kulmøllen. Ovnen anvender petcoke som brændsel. Petcoke lagres i et stort kranlager og formales i en vertikal kulmølle. Fabrikken er placeret tæt på Yangtze-floden ved Anqing. 29. maj 2008 blev første spadestik taget, og siden har TCDRI og vore lokale projektmedarbejdere arbejdet hårdt på at få fabrikken bygget. Den 16. april i år blev en vigtig milepæl nået, da det nye ovnrør blev sat på plads. Efter ovnen transporteres de hvide cementklinker til en klinkersilo med plads til ton. Endeligt formales klinkerne sammen med gips og hvid kalksten til cement i en cementmølle og lagres i tre siloer. Cementmøllen er den største hvide mølle i koncernen. Efter siloerne pakkes cementen i sække via to automatiske pakkemaskiner. Brænderpladsen på den nye ovn under monteringen. Nyeste teknologi anvendt Udgangspunkt for design af fabrikken har været at muliggøre produktion af de cementer, som det kinesiske marked efterspørger, på den mest effektive måde. Erfaringer fra vore eksisterende anlæg i Aalborg, Malaysia og Egypten er blevet kombineret til et unikt anlæg. Anqing ligger i Anhui provinsen 600 km vest for Shanghai. Anlægget er nu ved at være færdigbygget, vi forventer det i produktion med udgangen af I fuld produktion Kinesiske cementer er kendetegnede ved at indeholde større mængder kalkstensfiller, end vi kender det i Europa. For at opnå højest muligt fillerindhold og samtidig have høje styrker har vi indrettet produktionen således, at cementklinkerne vil få højest mulig styrkepotentiale

9 Det opnår vi bl.a. ved at formale kalksten og pyrophyllit hver for sig. Derudover er klinkerne "mineraliserede", hvilket vil sige, at de er tilsat små mængder fluor og alkali, som, sammen med svovl fra petcoke, danner særligt reaktive klinker. Det er kendt teknologi, både fra produktion af grå cement i Aalborg og fra den hvide cement i Malaysia. For at opnå hvide cementklinker skal de køles med vand umiddelbart efter brændingen. Her går en del varme tabt til fordampning af vand. Derfor blev det besluttet at anvende en trinvis afkøling, hvor klinkerne først køles i en mindre mængde vand og derefter køles med luft. Herved kan en del af energien føres tilbage til ovnen til forbrænding af petcoke. Miljømæssigt overholder anlægget de strenge kinesiske emissionskrav og vil have en lav udledning af CO2 per ton cement. Opstart Vi er i fuld gang med at sætte anlægget i drift. Den. 3. november blev første kalksten knust og transporteret til fabrikken. Anqingfabrikkens cyklontårn. Vi har en komplet og kompetent besætning af medarbejdere fra den eksisterende fabrik, som er klar til at "køre" fabrikken. De vil under opstarten blive assisteret af et opstartsteam bestående af medarbejdere fra Aalborg Portland Technical Centre og fra andre af Aalborg Portland koncernens anlæg. Faktaboks Hvide cement klinker: Cementklinker som hovedsageligt består af mineraler indeholdende calcium, silicium og aluminium. Klinkerne er afkølede i vand for at opnå den hvide farve. Kalksten: Mineral der indeholder calcium. Der bruges ca. 1,2 ton kalksten pr. ton hvide klinker, hvoraf 45% forsvinder under brænding i form af CO2. Pyrophyllit: Mineral der indeholder silicium og aluminium. Flusspat: Mineral der indeholder Fluor. Fluor tilsættes i små mængder for at sænke den temperatur, der skal til for at klinkermineralerne dannes i cementovnen. Feldspat: Mineral der blandt andet indeholder alkali i form af kalium. Kalium reagerer med svovl i klinkerne. Reaktive klinker: Cementklinkers styrkepotentiale udtrykkes nogle gange som reaktvitet. Jo højere reaktivitet, jo mere styrke vil en beton have ved samme cementindhold. Mineraliserede klinker er kendetegnede ved høj reaktivitet. Perspektivbillede af den nye fabrik med kalkstensbruddet i baggrunden. -8-

10 Unicon ser frem til bliver atter et udfordrende år for Unicon DK - vi håber, at 2010 bliver året, hvor udviklingen vender i fabriksbetonbranchen. Vi arbejder proaktivt på at blive deltager i store offentlige byggeprojekter, bl.a. Cityringen i København, Sygehusbyggerier og Femernforbindelsen til Tyskland. Ole Nørklit Direktør, Unicon DK Vi nærmer os nu afslutningen på 2009 og kan se tilbage på et år, hvor den negative udvikling på markedet for fabriksbeton er fortsat til et niveau, som ingen af os havde forstillet os for blot få år siden. Finanskrisen slog for alvor igennem i byggebranchen, hvor igangværende byggerier blev stoppet, nye projekter blev udskudt, og hvor der endnu ikke er kommet tiltag fra det offentlige, som for alvor gavner beskæftigelsen i vores branche. For det første har vi et mål om at få salgsprisen hævet generelt i markedet. Der er geografiske forskelle, som gør, at dette mål vil være forskelligt rundt om i landet, men der skal ikke være tvivl om, at salgsprisen skal hæves, også selvom det betyder tab af konkrete ordrer. For det andet har vi et mål om at reducere materialeomkostningerne væsentligt. Dette betyder, at vi er klar til at skifte leverandør, hvis vores nuværende leverandører ikke vil reducere priserne til et tilfredsstillende niveau. For det tredje har vi et mål om yderligere at reducere vores omkostninger og forbedre vores effektivitet i Der er gjort et meget flot stykke arbejde i løbet af 2009, som vi skal fortsætte i Kun ved at være blandt de mest omkostningseffektive producenter af fabriksbeton sikrer vi Unicons konkurrenceevne fremover. Derudover har vi et meget stort projekt, som vi skal have gennemført i 2010, nemlig indførelse af et helt nyt IT-system. Dette vil bestå af et nyt grundsystem SAP (erstatning for Axapta), et nyt Fleetplannersystem til planlægning af vores distribution (erstatning for UDP) samt et nyt TMS-system, som installeres i både betonbiler og pumper (erstatning for ComLog). Det er planen at indføre disse IT-systemer gradvist. Først starter vi på en enkelt fabrik for derefter at udvide til hele regionen og derefter til divisionen. Når den første division er på plads, fortsætter vi i de 2 øvrige divisioner, én ad gangen. Det forventes, at indførelsen af de nye IT-system vil forløbe over et halvt år. Det er planen at starte implementeringen på fabrikken i Odense i januar Cityringens linieføring i København. Ringen er under planlægning og forventes igangsat i Igennem året er krisens omfang blevet forværret således, at vi ved udgangen af 2009 må se tilbage på en afsætning, som er faldet med omkring 40% på blot et år. Dette er det største fald branchen har oplevet i mange år. Afsætningen næste år forventer vi bliver på et endnu lavere niveau end i år. Der er desværre ingen indikationer fra vores kunder om, at krisen i byggebranchen er ovre. I forbindelse med budgettet for 2010 har vi valgt at fokusere på 3 områder for at få Unicon til igen at blive en rentabel forretning på dette lavere aktivitetsniveau. For den enkelte medarbejder vil det betyde, at visse arbejdsrutiner bliver ændret, og nye bliver indført. Der vil blive gennemført træning af den enkelte medarbejder i det nye system og de nye arbejdsrutiner, inden det bliver indført i det pågældende område. Jeg vil gerne opfordre til at alle ser dette projekt som en positiv udfordring. Det er vores håb, at vi alle vil opleve at markedet for fabriksbeton i 2010 når et vendepunkt, og at der i løbet af året vil være fornyet optimisme at spore blandt vores kunder. Allerede nu arbejder vi proaktivt med at sikre vores deltagelse i de kommende sygehusbyggerier og infrastrukturprojekter såsom Marselis tunnellen i Århus, Cityringen i København og Femernforbindelsen. Vi må så blot håbe, at offentlige initiativer som disse vil smitte positivt af på investeringslysten i resten af byggebranchen

11 Martin Bloch - ung chef på tung ledelsespost Den 1. oktober blev Martin Bloch udnævnt til divisionsdirektør med ansvaret for Unicons aktiviteter i Østdanmark. Dermed har han i en alder af blot 34 år sat sig på en tung ledelsespost. Men hvem er Martin Bloch, og hvordan er han nået hertil? UniPorten har mødt Martin en dag i december på Unicons betonfabrik i Avedøre ved København. Poul Dahl Manager Communication Udover mødet med UniPorten byder denne dag på samtaler med medarbejderne og besøg hos en af Unicons kunder på en byggeplads i København. Begge dele noget, som Martin Bloch prioriterer højt. - Jeg har lagt en plan for, hvordan jeg vil komme godt i gang i det nye job. Arbejdet med næste års budget har naturligvis fyldt en hel del i den første tid, men derudover har det været vigtigt for mig, at have samtaler med mine nærmeste medarbejdere, besøge divisionens fabrikker og møde et udsnit af vores kunder og leverandører. - Jeg tror, at denne form kendetegner min generelle tilgang til tingene. Jeg planlægger hvordan, jeg griber opgaven an, inden jeg går i gang. Får sat struktur på tingene. På byggepladsen "Under Elmene" i København drøftes opgavens udførelse med pumpefører Søren Nielsen og medarbejdere fra kunden E. Pihl & Søn. - Derudover har jeg jo et indgående kendskab til, hvordan vores kunder tænker, eftersom jeg selv har tilbragt 6 år ude på byggepladserne, inden jeg kom til Unicon. Blandemester Finn Hilmann og Martin Bloch i operatørrummet på fabrikken i Avedøre. Du er jo en ung chef, der har fået et stort ansvarsområde. Hvordan er du nået hertil, og hvilke tanker gør du dig om dit ansvar? - Det skræmmer mig ikke at få et stort ansvar, selvom det naturligvis forpligter. Uanset hvilken opgave jeg har haft i min hidtidige karriere, har jeg altid forsøgt at forvalte mit ansvar omhyggeligt, være passende ydmyg over for opgaven og ellers gøre mit bedste. Martin Bloch har en fortid i entreprenørbranchen og kender derfor en del til de krav og forventninger, som Unicon bliver mødt med af sine kunder. Det var også i årerne som entreprenør, at Martin for alvor fik smag for ledelse. - Når man sidder som projektleder på en byggeplads er det ligesom at drive sin egen virksomhed. Man bliver hurtigt vænnet til at træffe beslutninger og tage ansvar. Det er simpelthen en nødvendighed. Ellers går tingene i stå på grund af dig. - Jeg har nok altid søgt indflydelse på de ting, som interesserer mig. Og så har jeg været heldig at arbejde i nogle virksomheder, hvor det har været muligt at vokse med opgaven. Martin Bloch startede i Unicon i foråret 2008 som direktionsassistent for Ole Nørklit. Dette job har bragt ham helt tæt på beslutningsprocessen og givet ham en stor berøringsflade i virksomheden. - Når jeg ser i bakspejlet, kunne jeg nok ikke have fået en bedre forberedelse til det job, som jeg nu har indtaget. Jobbet som direktionsassistent har givet mig indsigt i virksomhedens maskinrum og samtidig givet mig mulighed for at lære om de tanker, som vores ejer og medarbejderne rundt omkring i landet gør sig. Samtale med chauffør Jan Malmstedt på fabrikken i Avedøre

12 Efter årene i entreprenørbranchen gik turen til en mellemstor iværksættervirksomhed inden for miljø- og energiområdet. Det blev til 3 år, hvor Martin var virksomhedens tekniske leder og også projektleder på byggeriet af et biogasanlæg i Norge. - At arbejde i en iværksættervirksomhed er en anderledes og lærerig oplevelse. Der er ingen tvivl om, at den pionerånd man er omgivet af i sådan en virksomhed, er enormt inspirerende. Man skal som iværksætter turde tro på sin idé og ikke lade sig begrænse af andres eller egne vaner og fordomme. Det tror jeg, at mange ledere og veletablerede virksomheder kan lære af. berøre alle i organisationen. Hvis man skal skifte IT systemer er der ingen tvivl om, at det bedste tidspunkt at gøre dette, er i en lavkonjunktur. Så kan man nå at være på plads og oppe i omdrejninger, inden travlheden igen melder sig. Men den allervigtigste opgave for Unicon og os i Division Øst til næste år bliver at tjene penge. Vi har i år oplevet, at virksomheden for første gang i mange år giver underskud. Dét er naturligvis en situation, som ingen af os er stolte af. Sammen med chauffør Jørgen Daa tilses betonens konsistens ved aflæsning på byggepladsen. - Jeg mener dog, at vi har gode muligheder for at få succes i årene fremover. Vi har et godt fundament i virksomheden at bygge på, og hvis vi ellers er konkurrencedygtige og fortsat formår at differentiere os fra konkurrenterne på vores produkter og ekspertise, vil vi også i fremtiden være den foretrukne leverandør af fabriksbeton, slutter Martin Bloch. Fakta om Unicon Division Øst (2009) Martin Bloch på fabrikken i Avedøre. Martin Bloch har indtaget sit nye job som divisionsdirektør på et tidspunkt, hvor bygge- og anlægssektoren er i krise, og hvor der bliver længere og længere mellem ordrerne. Men hvilke forventninger har han selv til fremtiden, og hvilke områder skal der efter hans mening fokuseres særligt på? - Jeg forudser, at 1. halvår i 2010 fortsat bliver vanskeligt for alle i bygge- og anlægssektoren. Vi vil opleve meget lav aktivitet og sandsynligvis også, at mindre kapitalstærke virksomheder vil bukke under. Til gengæld tror jeg også, at vi vil opleve en spirende optimisme, når vi kommer hen på den anden side af sommerferien. Men en reel fremgang ser vi nok først i Alligevel synes jeg, at 2010 tegner til at blive et spændende år. Vi er allerede i dialog med de entreprenører, som er prækvalificerede til den nye Metro Cityring i København. Arbejdet med at udtænke løsninger og tilbud til projektet, og efterfølgende forhåbentlig forhandle aftaler på plads, kommer til at strække sig over hele næste år. - Derudover står vi jo overfor en fornyelse af vores IT systemer, hvilket også er en meget vigtig opgave som vil - Omsætning ca. 300 mio. DKK - Ca. 160 medarbejdere - 13 betonfabrikker - 80 betonbiler - 14 betonpumper - 2 pumi er (kombineret pumpe og betonbil). Fakta om Martin Bloch - Født i Bosat på Islands Brygge i København sammen med Vibeke, der er bygningsingeniør - Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i HD i Organisation og Ledelse fra Copenhagen Business School i Projektleder i entreprenørvirksomheden Skanska Danmark Teknisk leder i miljø- og energivirksomheden Solum Gruppen Direktionsassistent i Unicon 2009 Divisionsdirektør i Unicon med ansvar for Østdanmark

13 Fra miljøkostnader til miljøinntekt Trond Bjørnstad fortæller her til UniPorten om en succeshistorie fra Unicon Norge, hvor virksomheden er begynt at produsere såkaldte miljøblokke på baggrund af restbetong - betong, som er blevet i overskud fra en levering af fabriksbetong til en kunde. Trond Bjørnstad HR Partner, Unicon Norge Betongbransjen i Norge har i alle år hatt restbetong som en særlig miljø og kostnadspost. Bransjen har ikke hatt nok fokus på denne utfordringen, og dermed tapt mye penger og griset til mang en plass gjennom tidene på dette. Unicon AS har nå tatt tak i dette ved å etablere produktet miljøblokken. Produktet er like genialt som inntektsbringene, og er et resultat av kloke hoder og samarbeid. Konseptet er følgende: Når en betongbil har vært hos en kunde og levert betong, hender det fra tid til annet at kunden har bestilt for mye betong, slik at bilen har en slump igjen i trommelen, eller at betong returneres av andre årsaker. Tidligere reiste da sjåføren til spesielt utvalgte steder enten hos en av Unicon AS fabrikker, eller eksterne fyllplasser hvis det ikke var mulig å blande inn betongen i ny produksjon. Unicon AS tapte da penger på betongen som ble kassert, og naturen fikk sine stygge plett av betong. Denne stygge pletten måtte også Unicon AS etter hvert betale dyrt for å få fjernet. Tiden som går fra en form er full til en ferdig blokk kan løftes ut er ca. 24 timer. Vi kan da få et kapasitetsproblem ved retur av mye restbetong på kort tid. Dette har regionene løst ved å inngå avtale med eksterne samarbeidspartnere til å motta restbetongen til en avtalt pris. Denne betongen blir så etter den har størknet, knust og brukt til fyllmasse. De gamle fyllplassene for restbetong som Unicon AS til nå har brukt, vil bli stengt. På den måten stoppes fremtidige utgifter til opprydding. Miljøblokkene er blitt en kjempesuksess, og det er et økende marked. Blokkene blir brukt til bygging av vegger til utelager, moringer til båtfortøyninger og flytebrygger, støtter til forskalinger på byggeplass osv. Unicon AS har allerede levert 400 blokker til Gardermoen Dragracing som sikringsblokker langs banen. Det nye nå er at når bilen har restbetong vil den betongen som ikke kan blandes inn i ny produksjon, bli sendt til levering i formene for støping av miljøblokker. Hvis det ikke er ledig kapasitet i formene leveres betongen til en samarbeidspartner for utherding og deretter knusing til fyllmasse. Regionene har kjøpt inn former med målene 1 x 0,75 x 2 meter, som ferdig støpt har en vekt på ca 3,6 tonn. Disse formene står på utvalgte fabrikker i regionene. Når så sjåføren har restbetong, kjører han til den fabrikk kundesenteret henviser til og leverer restbetongen i en av formene. Det er da plassert kamjern i formene som fungerer som armering og løftepunkt. Produksjonssje f Region Stor Oslo, Geir Onsøyen foran blokkrække på Gardermoen Dragracings kørebane. Det ligger inne en bestilling på 250 blokker til et steinbrudd beliggende ved Iddefjorden i Østfold. Selv vår største konkurrent Nor Betong, har kjøpt 25 blokker til bruk til tilslagsbinger. Det er bare fantasien som setter stopper for hva man kan bruke miljøblokkene til. Dette er i aller høyeste grad et vinn-vinn konsept. Tidligere miljøkostnader vendes til inntekter og Unicon får langt bedre grep på sine miljøutfordringer. Blokke på vei til kunde. Resultatet er da at vi har unngått å dumpe betongen på en lite miljøvennlig måte, samt at vi unngår en fremtidig kostnad med å rydde opp etter oss. I stedet får vi et produkt som hittil er solgt for ca. kr. 500,- pr. stk. Dragracer under klargjøring til at kjøre på Gardermoen Dragracing nær Oslo

14 Kan Aalborg Portland stå distancen? UniPorten har bedt Marketingchef i Nordisk Cement Karina Højgaard fortælle om en kundetilfredshedsanalyse, som Nordisk Cement gennemførte i august måned blandt sine danske kunder for at afdække kundernes tilfredshed, og for at følge op på en tilsvarende undersøgelse fra Karina Højgaard Marketingchef, Nordisk Cement Kunderne har målt og vejet Aalborg Portland, og vi får en positiv tilbagemelding, men der er også plads til forbedring. Aalborg Portland gennemførte en kundetilfredshedsanalyse i august måned på det danske marked for at afdække kundernes tilfredshed, og for at følge op på en undersøgelse, som vi gennemførte i Flot svarprocent Undersøgelsen blev gennemført som telefoninterview i samarbejde med Jysk Analyse. Vi opnåede en meget flot svarprocent, da Jysk Analyse kom i kontakt med 116 af de 135 udvalgte personer blandt vores industrielle kunder og forhandlere, - og heraf ønskede 102 at deltage i vores kundeundersøgelse, hvilket giver en besvarelsesprocent på hele 88%. Vi stillede kunderne 18 spørgsmål, - hvoraf de fleste var identiske med spørgsmål, vi stillede i kundetilfredshedsundersøgelsen i At anvende de samme spørgsmål har givet os muligheden for at sammenligne besvarelserne og danne os et indtryk af, i hvilket retning vi bevæger os. Plads til forbedringer Vi får en positiv tilbagemelding fra kunderne, som vi kan være stolte af. Vi er dog også opmærksomme på, at kundernes opfattelse af os har flyttet sig de sidste to år, og at deres score på visse områder er knap så høj som i Samtidig kan vi konstatere at det fokus, vi har haft på identificerede indsatsområder fra 2007, har gjort en forskel, for her får vi langt bedre tilbagemeldinger. Delkonklusioner Konkurrencesituation priser På dette punkt er der en ændring i forhold til besvarelserne i 2007, da andelen af kunder, der ikke er enige i, at vi tilbyder konkurrencedygtige priser, er vokset. Vi vidste godt, at kunderne ikke var helt tilfredse med vores prisniveau - primært på grund af den ændrede markedssituation, faldende byggeaktivitet og øgede konkurrence. Derfor valgte vi også at reducere cementprisen pr. 1. oktober, altså inden resultaterne af denne kundetilfredshedsundersøgelse forelå. Så nu kunne det være interessant at stille kunderne det samme spørgsmål, for vi er overbeviste om, at den gennemførte prisreduktion, vil have en positiv effekt på besvarelsen af spørgsmålet. Service og opfølgning Niveauet på den tekniske service vurderes flot. 97% er helt enige / næsten enige i, at det faglige niveau hos Aalborg Portland er højt. Et højt niveau på den tekniske service er et af vores vigtigste salgsargumenter, så derfor har vi meget fokus på den tekniske service. Det er bl.a. også derfor, at vi i september måned tilførte yderligere ressourcer til vores tekniske team. Effektiv reaktion på reklamationer bibeholdes på niveauet fra 2007, hvor 92% er helt enig / næsten enig i at Aalborg Portland reagerer effektivt på reklamationer. Vi tager reklamationer meget seriøst, da vi ved, at reklamationer kan koste dyrt både hos kunderne og os, så derfor er det vigtigt, at reklamationer bliver behandlet hurtigt og professionelt. Tilbagemeldingerne på, om vi følger op på indgåede aftaler, er positiv, da kunder, som er helt enige i udsagnet er steget fra 68% i 2007 til 78% i 2009, og ingen er helt uenige, - hvilket der var i Dette punkt blev identificeret som et af vores indsatsområder i 2007, hvor vi ikke var tilfredse med resultatet. Den efterfølgende indsats har vist en forskel. Vi indgår aftaler, og vi følger op på dem på en struktureret og effektiv måde. Samarbejde Indgang ved Zoo i København. Kundernes oplevelse af kontaktpersonernes involvering med dem har også forbedret sig væsentligt. 72% er helt enige i udsagnet om, at kontaktpersonen fra Aalborg Portland er meget involveret i samarbejdet med kunderne, hvor kun 50% var helt enige i Også dette punkt blev identificeret som et indsatsom

15 råde i 2007, og her må vi også konstatere, at vores indsats har haft en positiv effekt. Kundernes oplevelse af, om der er en ligeværdig dialog mellem kunden og Aalborg Portland er desværre ikke helt så positiv som tidligere. Vi mener, at det er vores synlige engagement i Dansk Beton og i produktgrupperne for betonelementer, letbetonelementer, fabriksbeton, afløbsprodukter blokke og belægningsprodukter, der giver et positivt udslag. Det er selvfølgelig en meget uheldig udvikling, da vi meget gerne vil matche vores kunder og føre en ligeværdig dialog med dem. Vi tager tilbagemeldingen meget seriøst og vil forsøge at afdække besvarelserne yderligere, dog har vi en formodning om, at besvarelsen hænger sammen med fastholdelsen af en stram prisstrategi i et nedadgående marked. Loyalitet "Word of mouth" vil kunderne anbefale Aalborg Portland? Et meget vigtigt spørgsmål. Selvom spørgsmålet var formuleret en smule anderledes i 2007, er loyaliteten hos kunderne er faldet en smule. En tendens vi skal have meget fokus på, for en loyal kunde, der gerne vil anbefale sin leverandør, er den ypperste blåstempling, man kan få som leverandør. Tilbygning til Ordrupgaard. Fysisk produkt og leverance Flot score på leveringsdelen - levering på rette tid og sted - og ingen ændring i forhold til undersøgelsen i 2007 Også en flot score på produktkvalitet, men det er værd at bemærke, at der er kunder, der ikke synes, at produktkvaliteten lever op til deres forventninger. Derfor skal vi have kigget på vores produktsortiment, og muligheden for at tilpasse vores produkter til de aktuelle ønsker og behov. Tilfredshed Aalborg Portland-medarbejdere fotograferet under cementovn. Branding Troværdighed, er en vigtig parameter i et samarbejde. Vurderingen af, om Aalborg Portland opleves som en troværdig samarbejdspartner, er meget identisk med besvarelserne i Helt enige / nærmest enig udgør 94% af besvarelserne. Den tilbagemelding er vi stolte af, for vi prøver til en hver tid at agere troværdigt, og det lægger kunderne heldigvis mærke til. Imagemæssigt holder vi også stadig et pænt niveau, hvor 95% er helt enig / nærmest enig i, at Aalborg Portland opleves som en virksomhed med et positivt og attraktivt omdømme i markedet. At Aalborg Portland er aktiv inden for branchen bekræfter vores kunder. 73% angiver, at de er helt enige i det udsagn. I 2007 var spørgsmålet formuleret en smule anderledes, men på det tidspunkt var kun 63% helt enige. Scoren på den samlede tilfredshed med Aalborg Portland viser, at 96% af vores kunder er meget tilfredse / tilfredse med Aalborg Portland, og det sætter vi meget stor pris på. Dog kan vi konstatere, at der er en procentdel, der er flyttet fra meget tilfreds til tilfreds i løbet af de sidste to år. Den udviklingstendens skal vi selvfølgelig have stoppet, da kundernes tilfredshed er afgørende for vores eksistens. Alt i alt giver resultaterne af analysen os et godt billede af områder, hvor vi gør det godt samtidig med, at den hjælper med at identificere indsatsområder, som vi skal arbejde målrettet på at forbedre. Vi vil bruge de næste måneder på at få snakket resultaterne igennem både internt og sammen med kunderne, så vi kan få flere ord på besvarelserne og opstille mulige forbedringstiltag. En kundetilfredshedsundersøgelse er et godt redskab til at indsamle informationer fra kunderne, men det er kun et øjebliksbillede. Markedet, kunderne og konkurrenterne ændrer sig hele tiden. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi har en tæt dialog med vores kunder, så vi løbende får opsamlet vigtige informationer, som kan danne grundlag for beslutninger, der skal sikre, at vi kan bevare vores konkurrenceevne og position på markedet

16 Historiske aftener på Aalborg Portland Personaleforeningen Portlænderen gennemfører flere arrangementer i løbet af året - det seneste var historiske aftener på Rørdalfabrikken. Bent Ole Borup og Jørn Jensen samt de øvrige medlemmer i Museumsgruppen fortalt og viste frem -hovedsigtet var at give et rids af historien om Aalborg Portland og Lokalsamfundet kombineret med besøg i Portland Museet i den Gamle Kraftcentral. Det blev to velbesøgte aftener, som Portlænderen var yderst tilfreds med. Aase Tarp Proceskoordinator Nordisk Cement Personaleforeningen Portlænderen har i samarbejde med Bent Ole Borup og Museumsgruppen indbudt ansatte med familie til historiske aftener på Aalborg Portland. Arrangementet forløb over 2 aftener og i alt 140 deltagere har været med. Igennem fortællinger, billeder, film og besøg på Museet fik vi et meget spændende og levende indblik i Aalborg Portlands historie gennem 120 år. Skaktovne og roterovne i stadig større formater har præget fabriksområdet gennem tiderne. Vi kan være stolte af, at det var her, den første roterovn i Europa blev bygget i 1899, på hele 1.5m i diameter! Den mest imponerende af dem alle var dog ovn 86: 210 m lang og knap 7 m i diameter. Denne imponerende ovn blev bygget i 1971 og var i drift i 17 år. Jørn Jensen fra Museumsforeningen fortalte levende om, hvordan det var at være barn og vokse op i en af fabrikkens medarbejderboliger. Der er årelang tradition for at slægt følger slægts gang på Aalborg Portland. I mange år har fabrikken og byen Rørdal været kernen i livet for hele familier. Man blev født her i en af fabrikkens boliger, man legede her, gik i skole, kom i arbejde på fabrikken, måske fik man en læreplads i administration eller på et af værkstederne og der var danseundervisning både for børn og voksne. "Dagsorden" for de historiske aftener. BOB indledte med at fortælle om, hvordan Aalborg Portland blev grundlagt, og hvilke overvejelser man havde gjort sig om fabrikkens placering. Der var planer om en uddybning af Limfjorden og udgravning af en kanal til Rødhus. Men det var mange omkostninger forbundet hermed, så valget faldt på området ved Herregården Rørdal der lå centralt ved Limfjorden. Danseskole i den daværende administrationsbygning under ledelse af fru direktør Sodemann. Direktøren og Frue sørgede for julehilsner og godteposer og til fastelavn var der lagt to-ører frem på direktørens skrivebord, når børnene kom og raslede. Jørn Jensen giver et rids af APs historie. Vi fik forevist den originale håndskrevne Forhandlingsprotokol fra den stiftende generalforsamling, der blev afholdt d. 16.oktober 1889 og vi kunne se heri hvem, der havde indskudt penge til at grundlægge Aalborg Portland Cementfabrik a/s. De berømte ferieboliger ved Koldkær, Ankershus og Olsbæk blev flittigt brugt hvert år. Det lå i kortene, at man selvfølgelig skulle arbejde her på Rørdal, når man blev voksen. Vi fik vist billeder af bedsteforældre og oldeforældre til nogle af vore kolleger, der er her endnu. Helt tilbage til 1892 er der registreringer på familier, der har været med fra starten.efter foredrag og film besøgte gæsterne Museet, hvor udstillingen kunne beses og medlemmer fra Museumsgruppen fortalte om de udstillede genstande Aftenen sluttede med kaffe og kage og hyggelig snak ved bordene. Kan du huske dengang? og hvornår var det lige at? lød det fra mange rundt om ved bordene. Portlænderen takker alle for den store interesse og tilmelding til dette arrangement

17 Pensionistfest 2009 Torsdag den 19. november deltog knap 200 gæster i den årligt tilbagevendende Pensionistfest - Årets fest var den 28. i rækken og 10. gang den blev holdt på Rørdal - de pensionerede medarbejderes gamle arbejdsplads. En stemningsfyldt dag, hvor gamle minder blev vækket til live i samvær med tidligere kollegaer. Steen Skrubbeltrang HR Services På trods af influenzaepidemi, regnvejr og trussel om vindstød af orkanstyrke mødte stort set alle tilmeldte til årets pensionistfest op med højt humør og opsatte på at få en god dag med gamle kolleger. Hovedretten var i år Kantinens dejlige Skipper Labskovs, der faldt i alles smag, og der faldt mange rosende ord til kantinepersonalet, der som altid vartede op med et smil på læben og en frisk bemærkning. Hovedparten af de knapt 200 deltagere kommer fra Aalborgområdet, men igen i år var der også deltagere fra Fyn, Sjælland og Bornholm. Der var altså også piger med!! Der er altid god stemning ved vore pensionistfester. På Museumsgruppens vegne orienterede Jørn Jensen om, hvad den havde arbejdet med siden sidste år. Jørn opfordrede interesserede til at komme og give en hånd med, så der kan komme endnu mere styr på det efterhånden flotte museum i Kraftcentralen. I løbet af ganske kort tid blev de gamle forbindelser genetableret, og mange sætninger blev indledt med Ka du huske dengang da?. De gamle gode historier og anekdoter blev støvet af, og en ting er helt sikker, de bliver ikke kedeligere som tiden går! Efter den traditionelle sildemad var det tid til årets APtaler. Koncernøkonomi- og Finansdirektør Henning Bæk fortalte bl.a. om de udfordringer, som Aalborg Portland i øjeblikket står over for med den igangværende verdensomspændende økonomiske afmatning. "Det er drøjt, men vi klarer det". Arne Riis, forhenværende vedligeholdschef og Evy Riisager, forhenværende HR-sekretær i topform. Efter middagen var der lejlighed til at støve lidt rundt på egen hånd eller tage med på en busrundtur på fabrikken under kyndig ledelse af Bent Ole Borup, hvad mange foretrak pga. det meget fugtige og blæsende vejr. Imens blev der dækket op til kaffe og ikke mindst kager i mange afskygninger. Kagerne blev fortæret med betydelig vellyst. Henning Bæk fortalte levende om udviklingen i Aalborg Portland. Som traditionen byder, sluttede vi af med Skuld gammel wenskaw inden det var tid at sige tak for i dag og ønske god tur hjem

18 Nano-klinker skal reducere CO 2 -udslip Forsøg med at producere nye Nano-klinker skal på kortere sigt kunne reducere Aalborg Portlands cementfabrik i Aalborg med ton CO 2 til atmosfæren. Forsøget er et delprojekt i projekt FUTURCEM - fremtidens cement baseret på nanoteknologi. Poul Dahl Communication Manager På Aalborg Portlands cementfabrik i Aalborg blev der i november gennemført et forsøg med at producere nye grå Nano-klinker, der i løbet af det næste års tid skal kunne reducere virksomhedens udslip af CO 2 til atmosfæren med ca ton om året. Det er på det korte sigt effekten af produktionsforsøget, der fremadrettet rummer lovende muligheder. De nye klinker er skræddersyet til brug sammen med nye, aktive materialer, hvor resultatet bliver lavere energiforbrug og reduceret udledning af CO 2 pr. ton cement. klinker efter de opstillede mål. Klinkerprojektet er et delprojekt i FUTURECEM: Fremtidens cement baseret på nanoteknologi. Det er et samarbejde mellem Aalborg Portland, inano ved Århus og Aalborg Universiteter og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Det samlede budget for samarbejdet er 20 mio. kr., hvoraf Højteknologifonden finansierer halvdelen. I Aalborg fremstiller vi cement ved at brænde råmaterialerne kridt, sand og flyveaske i vore cementovne ved grader Celsius. Herved fremkommer et mellemprodukt, som i cementbranchen kaldes klinker. Klinkerne formaler vi herefter sammen med andre materialer i en cementmølle, hvorved det endelige produkt cement fremkommer. FUTURECEM skal sikre en fremtidig produktionsform, hvor nye, aktive pulvermaterialer, fremstillet på basis af almindeligt forekommende råmaterialer i Danmark, erstatter en del af de energikrævende klinker. Samtidig udvikles særlige klinker, der er skræddersyet til brug sammen med de ny, aktive materialer. Målet med FUTURECEM er at udvikle cementtyper, der på lang sigt måske kan fremstilles med et lavere energiforbrug, 30 procent mindre CO 2-udledning, og som samtidig kan bevare eller endda forbedre styrke og holdbarhed. Tommy bbæk Hansen fortæller sammen med operatør Lars Boye Olsen om den driftsmæssige udvikling af forsøget til Carsten Gaarn-Larsen. Der er lavet forsøg med den ny klinkertype i laboratorierne hos Aalborg Portland og inano i Århus. Det er på baggrund af disse miniskala-forsøg, at det ny produktionsforsøg nu bliver afprøvet i fuld skala. Ved forsøget blev der fremstillet ton klinker. Gæsterne fra Højteknologifonden sammen med Tommy og Jesper foran Nano-klinkerne. Gæsterne i laboratoriet, hvor prøver bliver analyseret. Direktør Carsten Gaarn-Larsen fra Højteknologifonden besøgte Aalborg Portland for at følge forsøget. Det var en tilfreds Carsten Gaarn-Larsen, der sammen med udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft og senior projektleder Tommy Bæk Hansen kunne konstatere, at forsøget fulgte de lagte planer og producerede de nye "Set på baggrund af de klinker, som vi producerede, er vi optimistiske", siger Jesper Sand Damtoft, "vi har et rigtigt godt udgangspunkt for fremtidig succes med vore Nano-klinker." "Vi skal nu have Nano-klinkerne - NKL - grundigt afprøvet ved formalingsforsøg, hvor vi vil prøve klinkerne i fuld skala. Hvis alt går godt, håber vi, at de ny klinker kan afløse FKL og FKH. Men det kræver at egenskaberne af de cementer, som vi fremstiller med de ny klinker, er tilfredsstillende for vores kunder", slutter Jesper

19 Global krise på den anden side af jorden egentlig ikke UniPorten har bedt Managing Director Erik Petersen fortælle om udviklingen i Aalborg Portland Malaysia, hvor den internationale krise ikke har haft samme negative betydning som i USA og Europa. Der er i Sydøstasien fortsat tale om pæne vækstrater, som gavner virksomheden i Malaysia i dens indsats for at afsætte den hvide cement både på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne i regionen. Erik Petersen Managing Director Aalborg Portland Malaysia Der er nu gået et år, siden den globale finansielle krise begyndte, og hele verden dengang i 2008 syntes at krakke. I løbet af det ene år er det helt åbenlyst, at USA og Europa har været meget hårdt ramt af krisen, mens Sydøstasien ikke er blevet ramt nær så hårdt. Mange lande i Asien er stadig udviklingslande, og den effekt, som den globale krise har haft på disse lande, er, at vækstraten måske kun er reduceret fra 6-8% til nu 4-5%. og fortsat behov for udvikling i infrastruktur og ejendomsmarked. Virksomheder, der lever af eksport til USA og Europa er hårdest ramt af krisen, hvorimod virksomheder, der hovedsageligt servicerer forskellige asiatiske hjemmemarkeder egentlig ikke er påvirket. Tørmørtel med cement fra fabrikken i Ipoh. Produktionsdata tjekkes. Aalborg Portland Malaysia har kun i mindre omfang mærket krisen, idet vi har kunnet opretholde fuld kapacitetsudnyttelse gennem året. Kun i 1. kvartal var der en kort periode med meget store lagre, men intet har forårsaget uplanlagte ovnstop. Priserne har imidlertid været under pres på visse eksportmarkeder på grund af en mindre nedgang i byggeriet på nogle af vore eksportmarkeder. I Malaysia har regeringen hjulpet industrien med en økonomisk krisepakke. Aalborg Portland Malaysia har dog ikke nydt godt af denne hjælp, da den hovedsageligt er gået til andre produktionssektorer; noget er dog gået til den generelle infrastruktur. Derfor har vi haft en mindre nedgang på hjemmemarkedet for hvid cement, idet størsteparten af vores kunder inden for tørmørtel har mærket en nedgang i byggeindustrien. Især Kuala Lumpur oplever, at ejendomsmarkedet er gået i stå på grund af mange tomme lejemål. Eksportmarkederne har imidlertid kompenseret for et lavere salg til hjemmemarkedet, så salget i ton har været på niveau med tidligere år. Nogle af de normalt stærke eksportmarkeder har oplevet en nedgang, mens andre har oplevet en vækst som for eksempel Vietnam, hvor byggeriet efter en kort nedgang er begyndt at vise tegn på stærk vækst. Vietnam er et meget interessant land med høj vækst Australien har stort set været isoleret fra krisen på grund af den stærke eksport af jernmalm, kul, gas o. lign. Byggeriet har dog i visse områder mærket et let fald, men det forventes at stige igen i Vores salg har ikke været påvirket særligt på grund af muligheden for at forsyne kunder i Brisbane og Sidney med løs hvid cement. For øjeblikket er vi på udkig efter nye områder i Australien, hvor vi kan afsætte løs hvid cement. Fabrikken i Ipoh. Naturligvis har vi som resten af koncernen og som andre lokale virksomheder haft stor fokus på omkostningerne i løbet af året, da salgspriserne har været under pres. Det er lykkedes os at komme igennem året uden reduktion i ansatte, da vi har fastholdt et meget højt aktivitetsniveau. Det skyldes ikke mindst en ekstraordinært stor indsats fra alle ansatte i vores virksomhed

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern,

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern, 2/2006 Indhold Formanden har ordet 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Præsentation af bladets navn 5 Evaluering af brokollaps 6 Aalborg Portland White i Tyskland 11 Cementproduktion 12 Status

Læs mere

SAP - 9 måneder efter go-live

SAP - 9 måneder efter go-live 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14 SAP - 9 måneder efter

Læs mere

1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus.

1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus. 1/2011 Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus. Leder Det opnåede resultat i vores region for sidste år var, selv om vi ikke helt nåede det forventede budget, overbevisende

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere