nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen I dette nummer Nyt fra DOF... 4 Ny studentermedhjælper... 5 Visionsmøde i DOF... 6 Koncertpuljen - et forsøg, der virkede... 8 Foredragsforslag: The Beatles... 9 IT-nyt: Tid til opdatering IT-nyt: DOF Data aps på banen - DOFO samarbejde med NETOP ophørt IT-nyt: Udviklingen af DOFO - et tilbageblik Kompetenceprofilen Livslang e-læring? På tide at planlægge generalforsamlingen Annonce: Skoleleder søges til BOF i Århus Studietur aflyst Kursuskatalog på trapperne Julekonkurrencens resultat Navne og adresser i DOF Tryk: Lars Eriksen Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: 17. januar 2009 Dead-line for DOF NYT februar 2009: Tirsdag 3. februar 2009 Forside Roden er der endnu og nogle af grene fra det oprindelige træ er der også, men de er delt op og lagt sammen på en ny måde, så træet har fået en ny profil. Nogle af grenstykkerne er kraftige, men der er også enkelte helt spinkle kviste med til at danne denne smukke skultpur, der stod på plænen uden for mødelokalet, mens DOFs visionsmøde med landsstyrelse, regionskredsmedlemmer og personale blev afviklet på Hotel Storebælt i Nyborg. Symbolikken er til at få øje på. Se flere billeder fra Visionsmødet side 6. Foto: Robin Kristiansen Snart tid til indberetning for 2008 I løbet af januar udsendes som sædvanligt indberetningsskemaer til alle skoler med henblik på aktiviteten i 2008, herunder statistik over deltagere og faggrupper. Der vil være mulighed for elektronisk indberetning via DOFs hjemmeside. Sidste frist for indberetning bliver 31. marts DOF NYT - Januar 2009

3 Kommentar Tid til visioner IT-situationen en gang til Man sang engang: Det gamle træ, oh lad det stå. Det må I ikke vælte Og selv om DOFO ikke var et gammelt træ, var det alligevel lidt underligt, da det viste sig, at DOF og Netop ikke kunne blive enige om at fortsætte det tætte samarbejde om det fælles administrationssystem. Heldigvis foregik forhandlingerne hele tiden med tankerne fast forankret i det forhold, at de to organisationer fremover vil få mange andre berøringsflader, hvor det er nødvendigt at trække i samme retning. DOF har efterfølgende oprettet et selskab, DOF Data, hvorfra administrationsprogrammet eller dele deraf kan sælges til interesserede eksterne kunder. Vi ved, at en del kommuner allerede har givet udtryk for, at de ser vores administrationssystem, eventuelt i kombination med vores lønprogram, som en spændende mulighed. Den mulighed skal selskabet nu forfølge, og kommer der gang i den butik, vil det kunne give helt nye perspektiver for Dansk Oplysnings Forbund både på IT-området, men også når man tænker på den usikkerhed, som snakken om f.eks. Dansk Spil og dermed den fremtidige økonomiske indsprøjtning til de folkeoplysende Landsorganisationer af Tips- og Lotto-midler, kan dette måske være den første ventil til at kunne gøre sig mere uafhængig af de offentlige tilskud. Selskabet er stiftet med vores mangeårige programmør og systemudvikler Christian Tilsted som partner, og det er en konstruktion, som begge parter er rigtig glade for. Visioner og ny direktør De to ting er bestemt ikke modsætninger, men vel nærmest to alen ud af den samme spændende vej ind i fremtiden. På tærsklen til et meget snart forestående visionsmøde i Dansk Oplysnings Forbund 17. januar, skal jeg nok vare mig for at sige, hvad der skal ske i DOF i 2009, men der er ingen tvivl om, at visionsmødet vil kaste mange idéer på bordet, og forhåbentlig vil det kunne lykkes at gøre mange af dem til virkelighed hen over de næste par år. Kultur og musik gjorde vi til et satningsområde for et par år siden, og det er interessant og tankevækkende at se, at det faktisk først mod slutningen af 2008, at satsningen begynder at give sig udslag i både flere medlemsskoler og mere bevågenhed i nabolaget af vores arbejde. Også her i starten af 2009 strømmer det ind med nye medlemmer på især musikområdet; - nu kan vi så vente og håbe på, at der også kommer et gennembrud på kulturfronten. Havde vi ikke haft is i maven, kunne vi let have slagtet dette nye område, inden det overhovedet havde sparket i maven første gang. Heldigvis eller lykkeligvis for nu har vi fået endnu et stærkt kort på hånden, når vi opsøger græsrødder og ikke-organiserede skoler rundt omkring i landet; - (Fortsættes på side 5) DOF NYT - Januar

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Vejle Design- og Kunstskole Marianne M. Schneider Karlshøj Kolding Tlf.: MUA - Musikaftenskolen Ingeborg Callesen Postboks København V Tlf.: Ændringer Samsø Aftenskole Ny leder: Mette Hyllested Smedestræde Samsø Tlf.: GOK Varde Ny leder: Poul Henning Bertelsen Sønderalle Varde Tlf DOF Gørlev Aftenskoleforening Ny leder: Aase Steinmetz Svallerup Strandvej Kalundborg Tlf Musisk Aftenskole Silkeborg Nye numre: Tlf.: Mob Gotvedforeningen har skiftet adresse til: Trekronergade Valby Udmeldelser Godthåb Aftenskole er nedlagt pr. 1/12-08 og dermed udmeldt af DOF DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund Rudersdal er ophørt ved årsskiftet Patchworkgruppen Aros er ophørt ved årsskiftet Kalenderen Kursus: Lov og ledelse Fredag 20. feb. til søndag 22. feb. samt fredag 13. marts. til søndag 15. marts 2009 Hurtig tilmelding tilrådes. Tirsdag 24. februar Medlemsmøde i Region Sjælland Landsstyrelsesmøde Lørdag 28. februar 2009 Torsdag 16. april Regionsårsmøde i DOF Regionskreds Syd Torsdag 16. april Regionsårsmøde i DOF Regionskreds Sjælland DOFs kursusbrochure udsendes med forsinkelse i januar. Derfor er det en god ide at holde skarpt øje med kursusdeadlines. Bemærk, at dagsordener og mødereferater fra DOFs udvalg og regionskredse kan downloades fra DOFs hjemmeside under "Extranet" - "Møder og referater". 4 DOF NYT - Januar 2009

5 Kommentar - fortsat Tid til visioner (Fortsat fra side 3) eller når vi bliver opsøgt eller forespurgt fra nye skoler, der et eller andet sted har hørt et eller andet om dem der DOF. Samtidig sidder vi også og skal ansætte en ny direktør i Dansk Oplysnings Forbund. 60 ansøgere lå der i bunken, da ansøgningsfristen udløb, så man kan jo ikke sige, at der ikke var nok at vælge imellem. Heldigvis er der mange gode og velkvalificerede folk imellem, så for ansættelsesudvalget er det nu bare at vælge den rette person. Ikke nødvendigvis én, der er bedre end konsulenterne på de felter, hvor de regerer, for sådan en person findes ikke. Men en person, som med sin karrieremæssige baggrund kan gå ind og give sparring og inspiration til både medlemsskolerne og til de ansatte, og som med sin personlighed kan være samlende indad til i organisationen, og som samtidig udad til er i stand til at indgå i de netværk, der kan styrke og befæste Dansk Oplysnings Forbunds position i folkeoplysningen i Danmark. Det er store krav at stille, men sådan er det, hvis man vil være en af spydspidserne i Dansk Oplysnings Forbund. Ny Folkeoplysningslov. Endnu engang rumsteres der med en ny Folkeoplysningslov. Præcis hvad det er, politikerne denne gang vil ændre, er faktisk ikke helt klart, men flere ting peger i retning af, at man gerne vil kunne styre dele af tilskuddet til folkeoplysningen, således at de indsatsområder, som landspolitikerne og som kommunerne bliver enige om, får tildelt deres egen pulje, som altså kunne være øremærket til f.eks. integration, folkesundhed, klima, eller. Vi håber naturligvis, at folkeoplysningen bliver godt repræsenteret i det udvalg, som ministeren er i gang med at nedsætte; - og med folkeoplysningen tænkes der her på dem, der i dagligdagen skal styre og agere efter den nye lov, for vi ved jo godt, at det er svært at flytte med ret mange ting, når først lovforslaget er skrevet, og selv om vi nok skal være klar til hurtig udrykning, når der bliver mulighed for at afgive høringssvar. Om folkeoplysningen kunne man vel også med god grund synge: Det gamle træ, oh lad det stå. Det må I ikke fælde. Frisk mod derude hvor græsset gror og træerne vokser. Pøj!! Pøj!! med 2009 til alle DOF'ere - - Rigtig Godt Nytår! Ingolf Christensen Landsformand Ny studentermedhjælper i DOF Maria Lundsfryd er i december tiltrådt som ny studentermedhjælper på deltid i DOFs sekretariat i Løngangstræde. Maria er jurastuderende på Københavns Universitet og bor sammen med sin kæreste på Nørrebro i København. I DOF vil hun blandt andet blive beskæftiget med kursusadministration, telefonpasning, kopiering og forsendelse mv. Maria har nemt ved engelsk, dels fordi hendes mor stammer fra England, og dels fordi hun har boet et år i England. Og så har hun nemt ved dans. Hun har danset "altid" og er skrup skrap til både standard, llatin, jazzballet, hip-hop og jitterbug. DOF NYT - Januar

6 Nyt fra DOF Visionsmøde i DOF 17. januar Tekst og foto: Robin Kristiansen Som et led i den proces DOF gennemgår hen i mod udarbejdelse af en strategi for fremtiden, afholdtes der visionsmøde på Hotel Storebælt lørdag 17. januar. Landsstyrelsen og inviterede regionskredsmedlemmer samt DOFs personale var samlet for at arbejde videre med processen efter at regionskredsene sidst på året havde haft lejlighed til at drøfte DOFs struktur og organisation. Visionsmødet indledtes med et oplæg ved sekretariatsleder Henrik Christensen, Dansk Folkeoplysnings Samråd under overskriften "Hvor blæser de nye vinde i folkeoplysningen hen?" Herefter redegjorde Finn Nevel for resultatet af regionsmøderne om DOFs struktur og organisation, hvorefter deltagerne opdeltes i grupper, der hver behandlede et spørgsmål om visioner for fremtiden. Grupperne aflagde en kort rapport om deres resultater, som efterfølgende vil blive sammenskrevet for at danne udgangspunkt for en visionsdiskussion på det kommende landsstyrelsesmøde 28. februar Sekretariatsleder Henrik Christensen, DFS, var optimistisk med hensyn til den politiske velvilje, der bliver folkeoplysningen til del i øjeblikket. Finn Nevel lyttede opmærksomt, da grupperne gav en tilbagemelding om deres konklusioner, men det bliver også ham, der skal stå for at samle resultaterne. 6 DOF NYT - Januar 2009

7 Nyt fra DOF Gruppearbejde på visionsseminaret. Der var bl.a. lagt op til drøftelse om, hvordan skolerne skulle forholde sig i fremtiden, hvis der kun fandtes indtægtsdækket virksomhed, hvis det kommunale tilskud kun kunne bruges til særlige temaer, hvis al kommunikation kun skulle ske via IT eller hvis skolerne skulle forbedre deres image. Der var mange, der havde noget på hjerte såvel i plenum som i grupperne. Herunder er det formand Ingolf Christensen, Kim Pedersen fra DOF Aalborg Oplysnings Forbund og Torben Hagen fra DOF Vestegnens Oplysnings Forbund. DOF NYT - Januar

8 Musik og kultur i DOF Koncertpuljen et forsøg, der virkede Sangens år blev en succes med et hav af arrangementer landet over. Også i DOF var der interesse for sagen, og ikke mindst da der kunne søges tilskud til solister og hjælp til markedsføring gennem DOF, der dermed også blev markedsført. Af musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand Initiativet Sangens År 2008 er rundet af, og der har været klapsalver og positive ord med hele vejen rundt. Masser af mennesker har sunget mere, mange har sunget for første gang (eller så godt som) - og endnu flere er stødt på navnet Sangens År og er måske kommet til at tænke på, hvad sang betyder for dem. DOF var med i repræsentantskabet for initiativet, og dermed var folkeoplysningen repræsenteret i den meget omtalte, landsdækkende begivenhed, og desuden bragte repræsentantskabet nye kontakter med sig til gavn for det fremtidige arbejde for musikken i DOFs medlemsskoler. Koncertpuljen DOF tog også selv initiativ til forskellige begivenheder inspireret af Sangens År 2008, og som et af disse initiativer besluttede DOFs landsstyrelse at afsætte kr. til en koncertpulje, der skulle yde støtte til koncerter arrangeret af DOFs medlemsskoler. Puljen blev meget fint modtaget, og den var ved årets slutning fordelt på 9 skoler, der således fik støtte til at honorere en sangsolist, der medvirkede til at gøre koncerten lidt anderledes og derigennem skabte opmærksomhed for et nyt publikum. Tilbagemeldingerne fra de afholdte koncerter viser med al ønskelig tydelighed, at hensigterne med puljen holdt stik, med mange også nye tilhørere til koncerterne, fællessang med publikum, solistoptræden kort sagt: Gode koncerter og positive tilkendegivelser fra publikum. Markedsføring Muligheden for at arrangere en lidt mere eksklusiv type koncerter betød også noget for markedsføringen af skolerne, da solisterne gav anledning til lidt bedre pressedækning og foromtale og der er tilmed kommet nogle nye medlemsskoler til DOF på baggrund af de forskellige tiltag på musikområdet, herunder altså også Koncertpuljen. Men ikke kun skolerne nød godt af markedsføringen. Det lå i ordningen, at plakater og programbrochurer, som DOF kunne hjælpe med, klart tilkendegav at skolen/ koret var tilknyttet DOF. Fremtiden Nu skriver vi så 2009 og Koncertpuljen er brugt op, men der er allerede flere, der har henvendt sig og spurgt, om det er muligt at søge om støtte til koncerter igen i år. Der er også indløbet puljeansøgninger, der ikke kunne opfyldes under Koncertpuljen, idet der blev søgt om støtte til andre typer solister end sangsolister. Indtil videre har disse henvendelser fået afslag, idet det endnu ikke er afgjort, om det i løbet af 2009 bliver muligt at etablere en koncertstøtteordning, men så snart forårets budgetforhandlinger er på plads, informeres om dette her i bladet og på DOFs hjemmeside Indtil da: Syng, syng mere, syng højere og nyd det! Skibbykoret under Skibby Aftenskole var nogle af dem, der havde glæde af at kunne honorere solister og få trykt plakat med støtte fra DOFs koncertpulje. 8 DOF NYT - Januar 2009

9 Musik og kultur i DOF Forslag til foredrag: Beatles! Per Wium, tidligere chef i Danmarks Radios musikafdeling går tæt på gruppen The Beatles og deres musik i sine foredrag om verdens kendeste popgruppe. Beatles' sangskat er blevet klassikere og nydes nu af 3. generation. I årene nærmest eksploderede gruppen af kreativitet. Makkerparret Lennon/McCartney udfordrede sig selv og hinanden og bragte musikken i mange forskellige retninger. De brugte klassiske instrumenter i flere af deres numre og pladestudiet blev en stor kreativ legeplads. Hør om hemmeligheden bag Beatles' unikke sangskrivning og om en musikalsk udvikling, der var drevet af mod og nysgerrighed. Der er masser af gode musikeksempler undervejs, ligesom der bliver lejlighed til at bladre sig igennem en solid bunke magasiner fra de kultagtige 60'ere. Per Wium, tidl. chef i Danmarks Radios musikafdeling. I dag arbejder han som kommunikationskonsulent og sidder desuden i fakultetet for Dansk Oplevelsesøkonomi. Per har specialiseret sig i The Beatles og beskæftiget sig med gruppen igennem 40 år; han har lavet adskillige radioudsendelser om gruppen, han holder foredrag både i Danmark og i udlandet, og han arbejder pt. på en bog om Beatles musikalske udvikling. Læs mere om Per Wium på Kontakt: Flere oplysninger og booking: Mail til eller ring til Per på tlf Musikaftenskolen i København - MUA bliver medlem af DOF Musikaftenskolen - også kaldet MUA - er nu kommet med i DOF. MUA forestår arbejdet med omkring 20 meget dygtige kor i København, og tillige symfoniorkestret Euphrosyne. Hertil kommer blandt andet et antal solosanghold. Vi byder velkommen og glæder os til samarbejdet. DOF Gospel United på vej ind i DOF DOF Gospel United er navnet på den aftenskole i Slagelse, der er startet pr. 1. januar Koret har sunget siden 1998 i under en aftenskole, men har n u besluttet at stå på egne ben som sin egen aftenskole, og de sidste formaliteter er ved at være overstået, så skolen kan være medlem af DOF. Koret går ud og optræder en hel del, så hvis nogle skoler står og mangler et kor til et arrangement, så er det bare at gå ind på korets hjemmeside og finde kontaktoplysningerne. Rapport fra musikalsk lederseminar Per Wium Tilbyder foredrag om The Beatles Rapport fra DOFs lederseminaret for musikområdet ligger nu tilgængelig på hjemmesiden, DOF NYT - Januar

10 IT-nyt Tid til opdatering Det er fornuftigt at følge med IT-udviklingen. Man behøver ikke at være pioner, men hvis man ikke skal få alt for mange problemer, er det nødvendigt at opdatere sine programmer en gang i mellem. Herunder giver IT-konsulent i DOF, Dejan Fontana gode råd herom. Af Dejan Fontana Fra den bruger alle i DOFs administration Microsoft Office 2007 system. Det betyder en generel opdatering af de eksisterende 2003 programmer (Word, Excel, PowerPoint osv.) til de nye 2007 versioner. Rent praktisk betyder det, at dokumenter, der udveksles internt i administrationen er i det nye Office 2007 format. I forhold til dokument- og informationsudveksling med vores skoler, landstyrelse, udvalg mm. benytter vi dog stadigvæk den gamle 2003 format, men vi opfordrer vores medlemmer til at opgradere deres systemer i løbet af Hvad er nyt i Office 2007? Det nye Office 2007 system byder generelt på en ny og forbedret brugergrænseflade på skærmen med en overskuelig opdeling i faner, grupper og gallerier, som bl.a. muliggør hurtigere og nemmere adgang til programmernes funktioner. En af de største nyheder er det nye filformat. For at gøre det lettere at genkende de nye Office filer har Microsoft valgt at tilføje et x i slutningen af filtypenavnet. De nye filtypenavne hedder derfor.docx (for Word dokument),.xlsx (for Excel regnerak),.pptx (for PowerPoint præsentation) osv. Man kan dog stadigvæk gemme i de gamle formater (doc, xsl, ppt), som efterfølgende kan åbnes med de gamle Office programmer. Den nye X-format har sin basis i XML teknologien og er i bund og grund sammensat af flere komprimerede filer. Rent praktisk betyder det, at de nye 2007 filer størrelsesmæssigt fylder betydelig mindre noget der både sparer harddiskplads og effektiviserer afsendelse af mails med vedhæftede filer. Af andre nyheder kan det bl.a. nævnes: Masser af online skabeloner: Nu har man fra alle Office programmer en direkte adgang til Microsofts online skabeloner til alle mulige formål. Forhåndsvisning: Hvis man fx markerer et ord og ønsker at skifte typografi, så er det nok med at føre musen over den ønskede typografi i menuen. Derefter kan man se typografien i aktion før man vælger. Det sparer både tid og museklik. Miniværktøjslinjen: Hvis man markerer et ord eller sætning så dukker en miniværktøjslinje op med de mest brugte funktioner (skift farve, skrifttype, størrelse osv.). Den er gennemsigtig og forstyrrer ikke det daglige arbejde. Ændringskontrol: I Office 2007 har man mulighed for at dele dokumenter med andre bidragydere. Sådan ser den nye Word 2007 ud. Der er alle de gamle funktioner, som man kender, men også en række nye. Det sværeste i starten er at vænne sig til er, at funktionerne ligger andre steder end man er vant til. 10 DOF NYT - Januar 2009

11 IT-nyt Alle ændringer bliver registreret og man kan nemt se, hvem der har ændret/tilføjet hvad. Når dokumentet er færdig kan man vælge at acceptere alle ændringer og afslutte dokumentet. Efterfølgende gemmes dokument som skrivebeskyttet. Sammenligning af dokumenter: Hvis man er flere om et dokument og ikke vælger at bruge ændringskontrol har man i Office 2007 mulighed for at sammenligne to dokumenter. Gem som PDF: Ved at hente en gratis tilføjelse fra Microsoft kan man nemt og hurtigt gemme dokumenter som PDF filer. Automatiske kolonneoverskrifter i Excel: Tabeloverskrifter bliver automatisk kolonneoverskrifter i en Excel regneark, og på den måde mister man ikke overblik når man scroller ned ved større datamængde. Betinget formatering: ved at bruge betinget formatering kan man vise indholdet af en tabel ved at bruge en farveskala som cellernes baggrundsfarve. På den måde kan man nemt spore tendenser og udviklingen. Grafikken: Overalt i Office 2007 er der sket markante forbedringer i formaterings og visningsfunktioner. Især når vi taler om tabeller og diagrammer, har man i dag adgang til en større mængde indbyggede designs. Og meget, meget mere Indkøb DOF har en aftale med Microsoft som betyder, at vore skoler kan købe Office pakken eller de enkelte programmer til en konkurrencedygtig pris. For flere informationer kontakt venligst Lars Eriksen på tlf eller via mail: Links Office online: Gem som PDF tilføjelse (Man kan også indtaste Office 2007 gem som pdf i Google og udføre søgning): details.aspx?displaylang=da&familyid=4d e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041 Pivot: I Excel er det blevet langt nemmere og mere overskueligt at bygge Pivot tabeller og diagrammer. Skærmtips og autoudførelse: Især i Excel er der kommet flere nyttige og sigende skærmtips og autoudførelse, der gør det daglige arbejde en del nemmere og formindsker risiko for fejlindtastninger. Spar miljøet for CO2 Der bruges enorme mængder energi, når verdens store servere skal behandle alle vores internetbevægelser. Helt konkret bruges der mere energi ved at formidle hvide hjemmesider frem for sorte, så du kan reducere din del af udledningen, hvis du skifter den hvide google-søgeside ude med Googles sorte variant, når du skal søge på Internettet adressen er DOF NYT - Januar

12 IT-nyt DOF Data aps er på banen DOFO samarbejdet med NETOP er ophørt Med udgangen af 2008 sluttede DOFO-samarbejdet mellem NETOP og Dansk Oplysnings Forbund. En æra er hermed slut; et samarbejde der startede i 2002, og som har givet de to landsorganisationer et godt værktøj til medlemsskolernes administration. DOF har i den forbindelse stiftet et selskab, DOF Data aps. Men hvilken betydning får ophøret af samarbejdet, og hvad betyder oprettelsen af det nye selskab for DOF og medlemsskolerne? Hvad betyder det eksempelvis for supporten af DOF s medlemsskoler? Samarbejdet med NETOP ophører Interessen for DOFO har bredt sig til andre organisationer og kommuner. I 2006 købte Dansk Røde Kors systemet, flere kommuner har vist interesse, og senest har LOF købt systemet til sine medlemsskoler. Grundlaget for et mere omfattende salg var og er til stede, og med et større antal brugere vil der blive flere til at bidrage økonomisk til udviklingen, således at den fortsatte udvikling af programmet optimeres og sikres. IT-konsulent i DOF, Ole Steen Mortensen Det er mere end ti år siden Ole Steen tiltrådte som IT-konsulent i DOF. Dengang var computerne mindst ti gange langsommere end nu og Internettet var der ikke mange skoleledere i DOF, der havde hørt noget om, endsige forestillet sig som en administrativ mulighed. Samarbejdet med NETOP har fungeret uden større problemer igennem de forgangne år. Imidlertid har oprettelsen af et fælles salgsog udviklingsselskab været en meget vanskelig opgave. Trods mange forsøg måtte de to landsorganisationer sidst i 2008 se i øjnene, at det ikke kunne lade sig gøre at danne det fælles selskab. Hver landsorganisation har nu kildekode og kan udvikle og sælge efter ønske. De eksisterende kunder er fordelt, og kunderne er orienterede 12 DOF NYT - Januar 2009

13 IT-nyt og har accepteret ændringen. Dansk Røde Kors fortsætter således under DOF Data aps. Hermed stopper det formelle samarbejde om udviklingen også. De to landsorganisationer skilles dog i enighed og uden sure miner, og hensigten er at fortsætte samarbejdet med fælles kurser og udvikling, hvor det kan lade sig gøre. Også udviklingen af fortsætter i fællesskab med NETOP og LOF. DOF Data aps Med ophør af det formelle samarbejde har DOF stiftet et anpartsselskab, der skal stå for salg og udvikling af det, der tidligere hed DOFO. Selskabet er stiftet med C- Tilsted ved Christian Tilsted, der har været udvikler af DOFO i de seneste år som anpartshaver. Hermed har DOF rent teknisk sikret sig det bedst mulige grundlag for både indsigt og kontinuitet i udviklingen. Og DOF Data aps står også med et produktsortiment, der giver et godt grundlag for salg og fortsat udvikling. Navnet DOFO ejes nu af NETOP, og hos DOF erstattes det af følgende som dog stadig er arbejdsbetegnelser: DOF-Pro DOF-Web DOF-Løn DOF-Fitness DOF-Lokale UnderviserNet DOF-Betaling Der forestår naturligvis en del arbejde med ændring, udvikling, tilpasning m.m. af ovenstående produkter. Arbejdet er allerede påbegyndt i det omfang, det har været nødvendigt. I begyndelsen af februar mødes bestyrelsen for DOF Data aps for at fastlægge visioner, strategi og budget for det fremtidige arbejde. Dansk Oplysnings Forbund og DOF Data aps Dannelse af DOF-Data aps får ikke nogen direkte indflydelse på ITudviklingen i DOF men intentionen er, at selskabet indirekte kommer til at spille en rolle. Teknologiudvalget fortsætter sit arbejde som hidtil. Eksempelvis fortsætter arbejdet med strategier for udvikling af IT, der blev sat i gang i Det er DOF, der fremsætter ønsker og krav, hvor selskabet kan løse de tekniske opgaver og fungere som sparringspartner. Selskabet skal skabe et bedre økonomisk grundlag for udviklingsopgaverne og sikre de optimale og teknologisk set bedste løsninger. Og selskabet kan med udvikling af nye produkter medvirke til løsning af nogle af de udfordringer, som medlemsskoler og sekretariat står over for i de kommende år. Samspillet mellem DOF, DOF-Data aps og eksterne kunder giver nogle synergieffekter, der kommer alle og ikke mindst medlemsskolerne - til gode. Blandt de opgaver i DOF, der ligger på tegnebordet, og som forventeligt skal løses i 2009 kan nævnes: Nyt design til DOF s hjemmeside Opsplitning af DOF-Pro databaser og arkivering af ældre data Udvikling af en lærerdatabase Oprydning og nyt look i DOF- Pro Forbedring af forbundsfunktionalitet, der bl.a. skal gøre indberetninger lettere. Teknologiudvalget holder sit første møde i 2009 den 17. februar. Support af DOFs medlemsskoler I forbindelse med selskabsdannelsen har der i DOF været flere forespørgsler om medlemsskolernes stilling supportmæssigt. Her ligger det helt fast, at den telefoniske support af DOF s medlemsskoler på IT-området ikke ændres med selskabsdannelsen. Supporten er adskilt, således at DOF har sine egne supportere. Det er imidlertid intentionen, at den elektroniske support i form af nyhedsbreve, hjælpefunktioner, supportsites m.m. bliver bedre i takt med, at aktiviteterne i selskabet kommer i gang. Det hænger sammen med, at denne form for support har høj prioritet i selskabet. Se også følgende side, hvor Ole Steen tager et tilbageblik over udviklingen med DOFO. DOF NYT - Januar

14 IT-nyt Udviklingen af DOFO - et tilbageblik Af Ole Steen Mortensen Den aktuelle situation omkring DOFO vidner om, at det er et produkt med et betydeligt potentiale. Men optakt og udvikling har ikke været uproblematisk. Mange vil kunne huske, at det blev besluttet, at det gamle DOS-baserede administrationssystem EP-2000 skulle afløses af EP-Win. DOF var involveret i udviklingen, og vi var langt henne, da en anden landsorganisation overtog udviklingen. Konsekvensen for DOF var, at vi reelt stod på bar bund, og vi skulle i gang med at finde eller udvikle et nyt system. Internettet var på det tidspunkt for alvor ved at få fodfæste, så en løsning, der omfattede en central server, anvendelse af Internettet og klienter hos brugerne, var modellen. Og vi var meget langt henne med et løsningsforslag byggende på Axapta, da vi måtte erkende, det blev for dyrt. Undertegnede erindrer stadig daværende direktør Ole Vig Jensen, der dagen efter ringede og forsøgte at trøste! Men der var ingen vej uden om - det var forfra igen. Det blev naturligvis imødekommet, men rent faktisk har ingen skoler overhovedet benyttet sig af den mulighed. Der er flere forklaringer på dette, men forholdet mellem pris og hastighed på bredbåndsforbindelser har absolut begunstiget anvendelsen af den centrale løsning. DOFO er et system i udvikling byggende på ny teknologi. Børnesygdomme har vi været igennem, og såvel projektledere, supportere og udviklere har lagt øre til lidelserne og har arbejdet med at hjælpe skolerne så smertefrit gennem processen som muligt. Det gør vi stadigvæk, for DOFO er stadig i rivende udvikling, og det kan ikke undgås, at der opstår fejl, eller at der er forhold, som ingen har været opmærksom på. Der er blevet længere og længere imellem, at vi må stå model til de helt store frustrationer, og sådan skulle det også gerne blive fremover. Set i bakspejlet, så bragte de problematiske år, DOF ind på en kurs, der har vist sig at være både teknologisk og økonomisk fornuftig. Ganske vist har det været en stor opgave for DOF, men alternativerne havde været enten meget dyrere eller meget dårligere eller begge dele! Mere eller mindre tilfældigt kom DOF og det daværende FO til at tale om de fælles behov for et administrativt system, og en kontakt til firmaet ditmer I/S viste sig at være meget interessant. Ditmer mente, at de kunne levere et system, der byggede på den ønskede model men til helt andre priser og med en helt anden teknologi. Det nye såkaldte.net fra Microsoft var platformen, og udviklingen gik endelig i gang. Det blev til nogle år, der ikke blev kedelige! Fra starten rystede andre i branchen på hovedet over vores valg af.net, og nogle fra den daværende landsstyrelse kan måske huske landsstyrelses-møder, med højrøstede diskussioner om det nye program. Billeder af et system, hvor alle havde adgang til alles data, tonede sig frem for skoleledere, og selv om det ingenlunde skulle være eller blev således, så affødte det et krav om, at systemet skulle kunne fungere som et stand alone system - som EP I år 2000, hvor dette billede stammer fra, var det stadig EP-2000, som skolelederne skulle på kursus i. Her er det i DOFs lokaler i Kongensgade i Odense, der på grund af et dårligt indeklima ikke var ubetinget velegnede til formålet. 14 DOF NYT - Januar 2009

15 Løst og fast Kompetenceprofilen Giv kursisterne i din aftenskole mulighed for at opdage - og formulere - deres fulde udbytte af et kursus Af Pernille Marstrand Ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, kan du nu give kursisterne i din aftenskole mulighed for at lave sig en såkaldt kompetenceafklaring. Spørgeskemaet bærer navnet Kompetenceprofilen og er et gør-det-selv-redskab, som kursisten selv kan udfylde i løbet af ca. 20 minutter. Overblik og synliggørelse Ifølge loven skal alle voksenuddannelserne nu kunne tilbyde alle, der ønsker det, en afklaring og vurdering af deres forskellige kompetencer. I forlængelse heraf er det oplagt, at aftenskolerne bidrager til, at den enkelte kursist får overblik over alt hvad vedkommende får med sig fra sit aftenskolekursus. Udover at kursisten får gavn af denne afklaring, er det også med til at styrke skolens profil, at aftenskolen på denne måde medvirker til at synliggøre aftenskolens fulde værdi for både det enkelte menneske og for samfundet. Realkompetence alt det, du kan Aftenskolen er som bekendt et sted, hvor en lang række evner udvikles og styrkes, og dette gælder ikke blot en konkret faglig viden, men også sociale og læringsmæssige evner. Tilsammen benævnes alt dette som de reelle kompetencer eller realkompetencer. Begrebet realkompe-tence rummer med andre ord alt det, man kan, uanset hvor og hvordan man har lært det. Noget af det har man måske papir på fra tidligere uddannelsesforløb, andet er noget, man bare kan, men dette noget tæller i høj grad med i det samlede billede af, hvem man er, og hvad man kan. Politisk anerkendelse Dette er der sådan set ikke noget nyt i. Det nye er, at både politikere og erhvervsliv nu også anerkender, at deltagelse i aftenskolens undervisning udvikler deltageren på alle disse punkter, ligesom det er vigtige oplysninger, som vedkommende fx kan bruge, når han eller hun søger arbejde eller videre i det formelle uddannelsessystem. Men først og fremmest er selve processen i at erkende og sætte ord på sine forskellige kompetencer med til at tydeliggøre for deltageren selv, hvad han eller hun har fået ud af et kursusforløb i aftenskolen. En sådan afklaring er naturligvis helt frivillig og kommer kun i stand, hvis deltageren selv ønsker det. Afklaring - ikke vurdering Det skal understreges, at det dokument, der kommer ud af at udfylde spørgeskemaet og dermed få beskrevet sin kompetenceprofil netop er en beskrivelse, en personlig afklaring, og ikke en vurdering af deltageren. Vurderingen af deltagerens kompetencer skal foregå der, hvor vedkommende ønsker at bruge dem hos en potentiel arbejdsgiver, på en uddannelsesinstitution eller tilsvarende, men ens personlige kompetenceprofil kan indgå i den plukkasse, man tager af, når man sammensætter et målrettet CV til en potentiel arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution. Kursusbevis til alle, der fuldfører Der er også mulighed for at skolelederen (evt. læreren) opretter og udskriver skolens egne kursusbeviser med skolens logo og skolelederens underskrift. Modsat kompetenceprofilen forholder dette dokument sig udelukkende til de kolde facts, (kursets niveau, indhold, slutmål og varighed, lærerens og kursistens navne og dato). Set i lyset af, at stadig flere forventes at blive interesserede i at samle dokumentation for deres realkompetencer, kan det anbefales, at skolen uddeler et sådant bevis til alle de deltagere, der fuldfører en vis procentdel (fx 80 %) af undervisningen. Kontakt DOF Er du interesseret i at kunne tilbyde disse muligheder i din skole, så kontakt konsulent Pernille Marstrand. Kompetenceprofilen og kursusbeviset er udviklet af oplysningsforbundene LOF og Netop med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd med netop aftenskolens deltagere som målgruppe. Læs mere om realkompetence på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside: DOF NYT - Januar

16 Debat Livslang e-læring? Af Robin Kristiansen Fleksible tilrettelæggelsesformer - hvordan går det med dem? Undervisningsminister Bertel Haarder ved det ikke, og tilsyneladende er der med få undtagelser rungende tavshed på området! Og med god grund. Det er en vanskelig tilrettelæggelsesform, fordi den inden den blev sluppet løs var blevet så stram, at den ikke kunne praktiseres, som den var tænkt. Der tales i vejledningsmateriale om forskellige modeller, der kan anvendes. Studiecirkler, den varme stol eller spørg eksperten og andre fantasifulde ideer. Problemet er blot, at disse ting i de fleste tilfælde sagtens kunne etableres under de almindelige kendte tilrettelæggelsesformer. Man har frihed til at eksperimentere, siges der, selv fra højeste sted. Problemet er, at travle skoleledere med beskedne ansættelsesforhold vægrer sig mod at bruge en masse tid på eksperimenter, der er funderet på et så løst grundlag, men det vil en evaluering også nok vise, hvis en sådan kan fremtrylles. Det allermest konkrete og nyskabende, da lovændringen om fleksible tilrettelæggelsesformer kom frem, var, at den tillod E-læring/IT-baseret fjernundervisning i et vist omfang. Her var der helt klart en ny tilrettelæggelsesform, som aftenskolerne tidligere uden held havde foreslået. E-læring er nok ikke taget i anvendelse ret mange steder, for det kræver udvikling af metoder, undervisningsmaterialer, og læreruddannelse, og det koster. Det kan mange andre undervisningssektorer tale med om. Men det lader til at undervisningsministeren har tillid til aftenskolernes evne til at løfte store opgaver for det danske samfund, og at han også er sikker på, at IT-baseret fjernundervisning er rigtig vigtigt. Det er søde ord i aftenskolefolkets øren, men der er ikke tid til at sidde og nyde de kønne ord. Nu er vejen banet for at komme i gang med udvikling af e- læring i folkeoplysningen. En dejlig konkret, men stor og omkostningstung opgave, hvilket kan forstås af enhver. Derfor bør DOF arbejde for, at der i en ændret lovgivning bliver sat tilstrækkelige midler af til storstilede forsøg og udviklingsarbejder om e-læring i aftenskolerne. Et indsatsområde, der bør prioriteres kraftigt, når DOFs landsstyrelse fastsætter sine visioner på det kommende landsstyrelsesmøde i februar "...Så er der endelig dette nye element: nye tilrettelæggelsesformer, som et udvalg under ledelse af Else Theill Sørensen beskrev for et par år siden. Nu har det kørt en tid. Hvordan er det gået? Skal vi gå videre ad den vej? I den forbindelse vil jeg godt nævne itudviklingen som noget, der også bør indtænkes. For det kan jo være, at dele af folkeoplysningsaktiviteterne i lighed med voksenundervisningen i øvrigt kommer til at foregå elektronisk i fremtiden, og det kan man da roligt kalde en ny tilrettelæggelsesform. I det hele taget er der grund til, at vi minder hinanden om, at det ikke er nok med livslang læring - vi skal også have livslang e- læring. Og her kunne man jo tænke sig, at folkeoplysningen igen ville gå foran, som det er sket så mange gange tidligere..." Hvad mener du? Bertel Haarder under Folketingets forhandlinger om beslutningsforslag om fremme af folkeoplysningens vilkår, december Send gerne indlæg til DOF NYT på mail 16 DOF NYT - Januar 2009

17 Løst og fast På tide at planlægge generalforsamlingen I langt de fleste foreninger ligger generalforsamlingen i en af årets første måneder. Så er regnskabet færdigt til godkendelse og der er overblik over sæsonen, der gik. Generalforsamlingen er årets vigtigste møde, og det skal planlægges med omhu. Tidsfrist Sørg for at overholde tidsfrist for indvarsling. Det står angivet i vedtægterne. Husk derfor også dato på indkaldelsen, og vær sikker på, at den er nået frem til modtagerne til tiden. Vedtægtsændringer Når vedtægterne er kommet op af skuffen, er det en ide at checke at de er Up-to-date, for ellers skal ændring af vedtægterne planlægges i god tid i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Det nytter altså ikke først at komme i tanke om vedtægtsændringer på generalforsamlingen. Er der tvivl om vedtægterne, så ret henvendelse til Robin Kristiansen i DOF. Gratis små håndbøger DOF har mulighed for at forære nogle små håndbøger til skoler, der synes det kunne være rart at orientere sig lidt i foreningsjuraen. Ingen af bøgerne er lavet specielt til aftenskoler, men der er alligevel mange generelle forhold, der også er gældende i aftenskoleforeninger. Bøgerne kan rekvireres ved henvendelse til DOFs sekretariat. Form Sørg for at indvarslingen har den korrekte form. Det fremgår af vedtægterne, om indkaldelse skal ske ved brev til medlemmerne, ved opslag, ved annoncering eller lignende. Hvis den korrekte form ikke er anvendt, kan generalforsamlingen erkendes for ugyldig. Det samme gælder, hvis tidsfristen for indvarsling ikke er overholdt. Medlemmer Det er medlemmernes generalforsamling. Sørg for at have check på, hvem der har gyldigt medlemskab. Det anbefales at have en medlemsliste med til generalforsamlingen. Deltagere fra skolens kurser og ansatte som fx lærere har principielt ikke noget at gøre på generalforsamlingen medmindre de er medlemmer. Hvis der er planer om nye ansigter i bestyrelsen, så husk, at der i mange vedtægter stilles krav om medlemskab i en vis periode inden generalforsamlingen, hvis man skal have møde- og stemmeret og være valgbar. Gratis medlemseksemplar Praktisk planlægning Sørg for at alt det praktiske er på plads. Det gælder lokale, tavle, stemmesedler, forplejning osv., Mødeplanlægning Bestyrelsen skal sørge for at have et godt forslag til dirigentposten, og forslag til besættelse af eventuelt ledige poster til bestyrelsen. Dirigentemnet skal have mulighed for på forhånd at sætte sig ind i vedtægter, hvem der er på valg, og om der er særlige ting i forbindelse med mødet i øvrigt. Gratis medlemseksemplar Konstituering Mange vedtægter sætter en tidsfrist for afholdelse af konstituerende møde - ofte to uger efter generalforsamlingen. Sørg for, at bestyrelsen allerede lige efter generalforsamlingen enten foretager konstitution eller aftaler et konstituerende møde. rk Spørgsmål om foreningsforhold kan rettes til konsulent Robin Kristiansen. DOF NYT - Januar

18 Løst og fast Skoleleder søges til BOF Blindes Oplysningsforbund i Århus (BOF) søger skoleleder, som kan tiltræde 1. april 2009 eller snarest derefter. BOF driver en skole, som primært dækker Århus kommune, men også i nogen grad Silkeborg, Odder og Skanderborg kommune. Skolens formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning iht. Folkeoplysningsloven. Undervisningen er særligt tilrettelagt for blinde og svagsynede. Endvidere gennemfører BOF kompenserende specialundervisning i henhold til indgåede overenskomster med kommuner indenfor BOF s geografiske interesse område. Skolelederen er samtidig daglig leder af Dansk Blindesamfund Østjyllands aktivitetshus i Sønder Allé 10, hvor foreningen bl.a. driver et lokalcenterlignende tilbud for ældre blinde og svagsynede. Studietur til Bilbao aflyst I sidste nummer af DOF nyt omtaltes studieturen til Bilbao, som der var planer om. Imidlertid er turen nu aflyst. Efterhånden som de sidste udgifter kunne indgå i beregningerne, ville det blive for dyrt for deltagerne, mente DOFs kursusudvalg, som derfor aflyste turen på sit møde 7. januar Vi søger derfor en samarbejds- og udviklingsorienteret leder som: Har kendskab til Folkeoplysningsloven og lov om kompenserende specialundervisning for voksne. Har erfaring med ledelse af pædagogisk og administrativt personale. Er udadvendt, er god til at samarbejde, har empati og kan have mange bolde i luften på en gang. Har kendskab til Microsofts standardprogrammer. Har flair for administration, herunder planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, som du selv har stor indflydelse på og er med til at udvikle. Stillingen er en deltidsstilling (ca. 20 timer ugentlig), som aflønnes efter gældende regler på området. Stillingen kan suppleres med undervisning. Ansøgningsfrist: 1. marts Skriv din ansøgning i en word-fil og send den pr. mail til formanden for BOF s bestyrelse Erik L. Brandt Skriv skoleleder i emnefeltet. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Skoleleder Inge Gibskov Tlf.nr.: Kursuskatalog på trapperne DOFs tilbud om medarbejderkurser er på vej ud til skolerne her sidst i januar. Der vil denne gang blive udsendt to brochurer - én der omhandler lærerkurser, og én om kurser for ledere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Brochurerne kommer senere ud end planlagt, så det er vigtigt at holde øje med kursusdeadlines, der måske ligger hurtigere en man er vant til. Kursustilbuddet vil naturligvis også kunne ses på DOFs hjemmeside, hvor tilmelding også kan finde sted. Det vil derfor være en oplagt ide at oplyse skolens lærere om denne mulighed fx i et lærerbrev eller en lærervejledning. 18 DOF NYT - Januar 2009

19 Løst og fast Gerda Madsen vandt DOF NYTs julekonkurrence Få DOF NYT tilsendt DOF NYT udsendes til skoleledere og bestyrelsesformænd automatisk. Herudover har en lang række bestyrelser ønsket at få bladet sendt til alle medlemmer af bestyrelsen, og det er en mulighed, der er åben for alle. Send blot en mail til Lars Eriksen på DOFs sekretariat og bed om at hele bestyrelsen får bladet tilsendt. Så sørger han for det fremover. Mange andre modtager DOF NYT, og flere abonnenter er naturligvis velkomne. Som nævnt er abonnementet gratis. Gerda Madsen, Jyllinge, blev den heldige vinder af DOF NYTs julekonkurrence. Løsningen på konkurrencen var: Postnummer Det er just præcis DOFs sekretariats nye postnummer på adressen i Løngangstræde 25 i København. Gerda Madsen er tidligere leder af APA der efter kommunalreformen har ændret navn til APA Egedal og APA Roskilde. Selv om Gerda har trukket sig tilbage fra skolelederposten er hun ikke kørt træt. Tvært imod. Hun passer stadig sin undervisning med 14 timer om ugen og har nu mere tid til at dyrke sine interesser, herunder klaverspil, som hun modtager undervisning i en gang om ugen, og så er der også lige tid til at følge med i DOF NYT. Gerda vandt lodtrækningen i konkurrence med en lang række DOF NYT læsere, der indsendte den rigtige løsning - for manges vedkommende ledsaget af de rareste og lunende julehilsener, som der hermed siges tak for. Løst og fast DOF NYTs læsere er velkomne til at indsende bidrag til Løst & fast. Det kan være kommentarer til tidligere indlæg eller artikler, oplysning om mærkedage, nye ansigter i DOF, små aftenskolehistorier fra det virkelige liv, køb og salg, efterlysning af materialer, lærere eller gode ideer. Send en mail eller ring til Robin Kristiansen. DOF NYT - Januar

20 Dejan Fontana Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Finn Nevel Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Jytte Andersen Konsulent Tlf Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Knud Knudsen Konsulent - deltid Tlf.: Jens Kromanns Vej 9, Fax: Fredericia Træffes onsdag eller efter aftale Lars Eriksen Tlf.: Fuldmægtig Fax: Løngangstræde 25, København K. Maria Lundsfryd Tlf.: Studentermedhjælp Fax: Løngangstræde 25, København K Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Tlf.: Løngangstræde 25, 4.. Fax: København K Ole Steen Mortensen Konsulent Tlf.: Krabbesholm Alle 5 Fax: Viby J Per Søgaard Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Konstitueret direktør Administrationschef Hanne Bruus Andersen Løngangstræde 25, København K. Tlf Adresse DOF Løngangstræde 25, København K. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Hjemmeside Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DOFO supporttelefon Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Robin Kristiansen Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Thit Aaris-Høeg Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Ny viden Nye muligheder

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Projektrapport Udarbejdet af Marlene Berth Nielsen, NETOP og Lene Buerup Andersen, LOF

Projektrapport Udarbejdet af Marlene Berth Nielsen, NETOP og Lene Buerup Andersen, LOF Kvalificering af beskrivelsen af faglige kompetencer i aftenskolen elektronisk kursusbevis Projektrapport Udarbejdet af Marlene Berth Nielsen, NETOP og Lene Buerup Andersen, LOF 1. Indledning Denne rapport

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora Foras opbygning Foras brand lokalt Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora I vedtægter I kataloger osv. På hjemmesiden Fællesskab

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS Morgenmøde Den 13. maj Få det optimale ud af din webshop NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din webshop.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 12. nov. kl. 10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles velkomst, sang osv. 10.15 12.00 Fælles oplæg & gruppesessions 12.00

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven.

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven. Udbyder VUC Nordjylland På sporet 8 9000 Aalborg vuc@vucnordjylland.dk Tilbudsgiver Navn: LOF Himmerland LOF Vesthimmerland, LOF Rebild og LOF Mariagerfjord er 3 selvstændige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013.

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. nyhedsbrev Nr. 11 29. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. SIGNAL Medarbejdernyt Nyt medlem i LMU Ny telefonliste

Læs mere