nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen I dette nummer Nyt fra DOF... 4 Ny studentermedhjælper... 5 Visionsmøde i DOF... 6 Koncertpuljen - et forsøg, der virkede... 8 Foredragsforslag: The Beatles... 9 IT-nyt: Tid til opdatering IT-nyt: DOF Data aps på banen - DOFO samarbejde med NETOP ophørt IT-nyt: Udviklingen af DOFO - et tilbageblik Kompetenceprofilen Livslang e-læring? På tide at planlægge generalforsamlingen Annonce: Skoleleder søges til BOF i Århus Studietur aflyst Kursuskatalog på trapperne Julekonkurrencens resultat Navne og adresser i DOF Tryk: Lars Eriksen Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: 17. januar 2009 Dead-line for DOF NYT februar 2009: Tirsdag 3. februar 2009 Forside Roden er der endnu og nogle af grene fra det oprindelige træ er der også, men de er delt op og lagt sammen på en ny måde, så træet har fået en ny profil. Nogle af grenstykkerne er kraftige, men der er også enkelte helt spinkle kviste med til at danne denne smukke skultpur, der stod på plænen uden for mødelokalet, mens DOFs visionsmøde med landsstyrelse, regionskredsmedlemmer og personale blev afviklet på Hotel Storebælt i Nyborg. Symbolikken er til at få øje på. Se flere billeder fra Visionsmødet side 6. Foto: Robin Kristiansen Snart tid til indberetning for 2008 I løbet af januar udsendes som sædvanligt indberetningsskemaer til alle skoler med henblik på aktiviteten i 2008, herunder statistik over deltagere og faggrupper. Der vil være mulighed for elektronisk indberetning via DOFs hjemmeside. Sidste frist for indberetning bliver 31. marts DOF NYT - Januar 2009

3 Kommentar Tid til visioner IT-situationen en gang til Man sang engang: Det gamle træ, oh lad det stå. Det må I ikke vælte Og selv om DOFO ikke var et gammelt træ, var det alligevel lidt underligt, da det viste sig, at DOF og Netop ikke kunne blive enige om at fortsætte det tætte samarbejde om det fælles administrationssystem. Heldigvis foregik forhandlingerne hele tiden med tankerne fast forankret i det forhold, at de to organisationer fremover vil få mange andre berøringsflader, hvor det er nødvendigt at trække i samme retning. DOF har efterfølgende oprettet et selskab, DOF Data, hvorfra administrationsprogrammet eller dele deraf kan sælges til interesserede eksterne kunder. Vi ved, at en del kommuner allerede har givet udtryk for, at de ser vores administrationssystem, eventuelt i kombination med vores lønprogram, som en spændende mulighed. Den mulighed skal selskabet nu forfølge, og kommer der gang i den butik, vil det kunne give helt nye perspektiver for Dansk Oplysnings Forbund både på IT-området, men også når man tænker på den usikkerhed, som snakken om f.eks. Dansk Spil og dermed den fremtidige økonomiske indsprøjtning til de folkeoplysende Landsorganisationer af Tips- og Lotto-midler, kan dette måske være den første ventil til at kunne gøre sig mere uafhængig af de offentlige tilskud. Selskabet er stiftet med vores mangeårige programmør og systemudvikler Christian Tilsted som partner, og det er en konstruktion, som begge parter er rigtig glade for. Visioner og ny direktør De to ting er bestemt ikke modsætninger, men vel nærmest to alen ud af den samme spændende vej ind i fremtiden. På tærsklen til et meget snart forestående visionsmøde i Dansk Oplysnings Forbund 17. januar, skal jeg nok vare mig for at sige, hvad der skal ske i DOF i 2009, men der er ingen tvivl om, at visionsmødet vil kaste mange idéer på bordet, og forhåbentlig vil det kunne lykkes at gøre mange af dem til virkelighed hen over de næste par år. Kultur og musik gjorde vi til et satningsområde for et par år siden, og det er interessant og tankevækkende at se, at det faktisk først mod slutningen af 2008, at satsningen begynder at give sig udslag i både flere medlemsskoler og mere bevågenhed i nabolaget af vores arbejde. Også her i starten af 2009 strømmer det ind med nye medlemmer på især musikområdet; - nu kan vi så vente og håbe på, at der også kommer et gennembrud på kulturfronten. Havde vi ikke haft is i maven, kunne vi let have slagtet dette nye område, inden det overhovedet havde sparket i maven første gang. Heldigvis eller lykkeligvis for nu har vi fået endnu et stærkt kort på hånden, når vi opsøger græsrødder og ikke-organiserede skoler rundt omkring i landet; - (Fortsættes på side 5) DOF NYT - Januar

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Vejle Design- og Kunstskole Marianne M. Schneider Karlshøj Kolding Tlf.: MUA - Musikaftenskolen Ingeborg Callesen Postboks København V Tlf.: Ændringer Samsø Aftenskole Ny leder: Mette Hyllested Smedestræde Samsø Tlf.: GOK Varde Ny leder: Poul Henning Bertelsen Sønderalle Varde Tlf DOF Gørlev Aftenskoleforening Ny leder: Aase Steinmetz Svallerup Strandvej Kalundborg Tlf Musisk Aftenskole Silkeborg Nye numre: Tlf.: Mob Gotvedforeningen har skiftet adresse til: Trekronergade Valby Udmeldelser Godthåb Aftenskole er nedlagt pr. 1/12-08 og dermed udmeldt af DOF DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund Rudersdal er ophørt ved årsskiftet Patchworkgruppen Aros er ophørt ved årsskiftet Kalenderen Kursus: Lov og ledelse Fredag 20. feb. til søndag 22. feb. samt fredag 13. marts. til søndag 15. marts 2009 Hurtig tilmelding tilrådes. Tirsdag 24. februar Medlemsmøde i Region Sjælland Landsstyrelsesmøde Lørdag 28. februar 2009 Torsdag 16. april Regionsårsmøde i DOF Regionskreds Syd Torsdag 16. april Regionsårsmøde i DOF Regionskreds Sjælland DOFs kursusbrochure udsendes med forsinkelse i januar. Derfor er det en god ide at holde skarpt øje med kursusdeadlines. Bemærk, at dagsordener og mødereferater fra DOFs udvalg og regionskredse kan downloades fra DOFs hjemmeside under "Extranet" - "Møder og referater". 4 DOF NYT - Januar 2009

5 Kommentar - fortsat Tid til visioner (Fortsat fra side 3) eller når vi bliver opsøgt eller forespurgt fra nye skoler, der et eller andet sted har hørt et eller andet om dem der DOF. Samtidig sidder vi også og skal ansætte en ny direktør i Dansk Oplysnings Forbund. 60 ansøgere lå der i bunken, da ansøgningsfristen udløb, så man kan jo ikke sige, at der ikke var nok at vælge imellem. Heldigvis er der mange gode og velkvalificerede folk imellem, så for ansættelsesudvalget er det nu bare at vælge den rette person. Ikke nødvendigvis én, der er bedre end konsulenterne på de felter, hvor de regerer, for sådan en person findes ikke. Men en person, som med sin karrieremæssige baggrund kan gå ind og give sparring og inspiration til både medlemsskolerne og til de ansatte, og som med sin personlighed kan være samlende indad til i organisationen, og som samtidig udad til er i stand til at indgå i de netværk, der kan styrke og befæste Dansk Oplysnings Forbunds position i folkeoplysningen i Danmark. Det er store krav at stille, men sådan er det, hvis man vil være en af spydspidserne i Dansk Oplysnings Forbund. Ny Folkeoplysningslov. Endnu engang rumsteres der med en ny Folkeoplysningslov. Præcis hvad det er, politikerne denne gang vil ændre, er faktisk ikke helt klart, men flere ting peger i retning af, at man gerne vil kunne styre dele af tilskuddet til folkeoplysningen, således at de indsatsområder, som landspolitikerne og som kommunerne bliver enige om, får tildelt deres egen pulje, som altså kunne være øremærket til f.eks. integration, folkesundhed, klima, eller. Vi håber naturligvis, at folkeoplysningen bliver godt repræsenteret i det udvalg, som ministeren er i gang med at nedsætte; - og med folkeoplysningen tænkes der her på dem, der i dagligdagen skal styre og agere efter den nye lov, for vi ved jo godt, at det er svært at flytte med ret mange ting, når først lovforslaget er skrevet, og selv om vi nok skal være klar til hurtig udrykning, når der bliver mulighed for at afgive høringssvar. Om folkeoplysningen kunne man vel også med god grund synge: Det gamle træ, oh lad det stå. Det må I ikke fælde. Frisk mod derude hvor græsset gror og træerne vokser. Pøj!! Pøj!! med 2009 til alle DOF'ere - - Rigtig Godt Nytår! Ingolf Christensen Landsformand Ny studentermedhjælper i DOF Maria Lundsfryd er i december tiltrådt som ny studentermedhjælper på deltid i DOFs sekretariat i Løngangstræde. Maria er jurastuderende på Københavns Universitet og bor sammen med sin kæreste på Nørrebro i København. I DOF vil hun blandt andet blive beskæftiget med kursusadministration, telefonpasning, kopiering og forsendelse mv. Maria har nemt ved engelsk, dels fordi hendes mor stammer fra England, og dels fordi hun har boet et år i England. Og så har hun nemt ved dans. Hun har danset "altid" og er skrup skrap til både standard, llatin, jazzballet, hip-hop og jitterbug. DOF NYT - Januar

6 Nyt fra DOF Visionsmøde i DOF 17. januar Tekst og foto: Robin Kristiansen Som et led i den proces DOF gennemgår hen i mod udarbejdelse af en strategi for fremtiden, afholdtes der visionsmøde på Hotel Storebælt lørdag 17. januar. Landsstyrelsen og inviterede regionskredsmedlemmer samt DOFs personale var samlet for at arbejde videre med processen efter at regionskredsene sidst på året havde haft lejlighed til at drøfte DOFs struktur og organisation. Visionsmødet indledtes med et oplæg ved sekretariatsleder Henrik Christensen, Dansk Folkeoplysnings Samråd under overskriften "Hvor blæser de nye vinde i folkeoplysningen hen?" Herefter redegjorde Finn Nevel for resultatet af regionsmøderne om DOFs struktur og organisation, hvorefter deltagerne opdeltes i grupper, der hver behandlede et spørgsmål om visioner for fremtiden. Grupperne aflagde en kort rapport om deres resultater, som efterfølgende vil blive sammenskrevet for at danne udgangspunkt for en visionsdiskussion på det kommende landsstyrelsesmøde 28. februar Sekretariatsleder Henrik Christensen, DFS, var optimistisk med hensyn til den politiske velvilje, der bliver folkeoplysningen til del i øjeblikket. Finn Nevel lyttede opmærksomt, da grupperne gav en tilbagemelding om deres konklusioner, men det bliver også ham, der skal stå for at samle resultaterne. 6 DOF NYT - Januar 2009

7 Nyt fra DOF Gruppearbejde på visionsseminaret. Der var bl.a. lagt op til drøftelse om, hvordan skolerne skulle forholde sig i fremtiden, hvis der kun fandtes indtægtsdækket virksomhed, hvis det kommunale tilskud kun kunne bruges til særlige temaer, hvis al kommunikation kun skulle ske via IT eller hvis skolerne skulle forbedre deres image. Der var mange, der havde noget på hjerte såvel i plenum som i grupperne. Herunder er det formand Ingolf Christensen, Kim Pedersen fra DOF Aalborg Oplysnings Forbund og Torben Hagen fra DOF Vestegnens Oplysnings Forbund. DOF NYT - Januar

8 Musik og kultur i DOF Koncertpuljen et forsøg, der virkede Sangens år blev en succes med et hav af arrangementer landet over. Også i DOF var der interesse for sagen, og ikke mindst da der kunne søges tilskud til solister og hjælp til markedsføring gennem DOF, der dermed også blev markedsført. Af musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand Initiativet Sangens År 2008 er rundet af, og der har været klapsalver og positive ord med hele vejen rundt. Masser af mennesker har sunget mere, mange har sunget for første gang (eller så godt som) - og endnu flere er stødt på navnet Sangens År og er måske kommet til at tænke på, hvad sang betyder for dem. DOF var med i repræsentantskabet for initiativet, og dermed var folkeoplysningen repræsenteret i den meget omtalte, landsdækkende begivenhed, og desuden bragte repræsentantskabet nye kontakter med sig til gavn for det fremtidige arbejde for musikken i DOFs medlemsskoler. Koncertpuljen DOF tog også selv initiativ til forskellige begivenheder inspireret af Sangens År 2008, og som et af disse initiativer besluttede DOFs landsstyrelse at afsætte kr. til en koncertpulje, der skulle yde støtte til koncerter arrangeret af DOFs medlemsskoler. Puljen blev meget fint modtaget, og den var ved årets slutning fordelt på 9 skoler, der således fik støtte til at honorere en sangsolist, der medvirkede til at gøre koncerten lidt anderledes og derigennem skabte opmærksomhed for et nyt publikum. Tilbagemeldingerne fra de afholdte koncerter viser med al ønskelig tydelighed, at hensigterne med puljen holdt stik, med mange også nye tilhørere til koncerterne, fællessang med publikum, solistoptræden kort sagt: Gode koncerter og positive tilkendegivelser fra publikum. Markedsføring Muligheden for at arrangere en lidt mere eksklusiv type koncerter betød også noget for markedsføringen af skolerne, da solisterne gav anledning til lidt bedre pressedækning og foromtale og der er tilmed kommet nogle nye medlemsskoler til DOF på baggrund af de forskellige tiltag på musikområdet, herunder altså også Koncertpuljen. Men ikke kun skolerne nød godt af markedsføringen. Det lå i ordningen, at plakater og programbrochurer, som DOF kunne hjælpe med, klart tilkendegav at skolen/ koret var tilknyttet DOF. Fremtiden Nu skriver vi så 2009 og Koncertpuljen er brugt op, men der er allerede flere, der har henvendt sig og spurgt, om det er muligt at søge om støtte til koncerter igen i år. Der er også indløbet puljeansøgninger, der ikke kunne opfyldes under Koncertpuljen, idet der blev søgt om støtte til andre typer solister end sangsolister. Indtil videre har disse henvendelser fået afslag, idet det endnu ikke er afgjort, om det i løbet af 2009 bliver muligt at etablere en koncertstøtteordning, men så snart forårets budgetforhandlinger er på plads, informeres om dette her i bladet og på DOFs hjemmeside Indtil da: Syng, syng mere, syng højere og nyd det! Skibbykoret under Skibby Aftenskole var nogle af dem, der havde glæde af at kunne honorere solister og få trykt plakat med støtte fra DOFs koncertpulje. 8 DOF NYT - Januar 2009

9 Musik og kultur i DOF Forslag til foredrag: Beatles! Per Wium, tidligere chef i Danmarks Radios musikafdeling går tæt på gruppen The Beatles og deres musik i sine foredrag om verdens kendeste popgruppe. Beatles' sangskat er blevet klassikere og nydes nu af 3. generation. I årene nærmest eksploderede gruppen af kreativitet. Makkerparret Lennon/McCartney udfordrede sig selv og hinanden og bragte musikken i mange forskellige retninger. De brugte klassiske instrumenter i flere af deres numre og pladestudiet blev en stor kreativ legeplads. Hør om hemmeligheden bag Beatles' unikke sangskrivning og om en musikalsk udvikling, der var drevet af mod og nysgerrighed. Der er masser af gode musikeksempler undervejs, ligesom der bliver lejlighed til at bladre sig igennem en solid bunke magasiner fra de kultagtige 60'ere. Per Wium, tidl. chef i Danmarks Radios musikafdeling. I dag arbejder han som kommunikationskonsulent og sidder desuden i fakultetet for Dansk Oplevelsesøkonomi. Per har specialiseret sig i The Beatles og beskæftiget sig med gruppen igennem 40 år; han har lavet adskillige radioudsendelser om gruppen, han holder foredrag både i Danmark og i udlandet, og han arbejder pt. på en bog om Beatles musikalske udvikling. Læs mere om Per Wium på Kontakt: Flere oplysninger og booking: Mail til eller ring til Per på tlf Musikaftenskolen i København - MUA bliver medlem af DOF Musikaftenskolen - også kaldet MUA - er nu kommet med i DOF. MUA forestår arbejdet med omkring 20 meget dygtige kor i København, og tillige symfoniorkestret Euphrosyne. Hertil kommer blandt andet et antal solosanghold. Vi byder velkommen og glæder os til samarbejdet. DOF Gospel United på vej ind i DOF DOF Gospel United er navnet på den aftenskole i Slagelse, der er startet pr. 1. januar Koret har sunget siden 1998 i under en aftenskole, men har n u besluttet at stå på egne ben som sin egen aftenskole, og de sidste formaliteter er ved at være overstået, så skolen kan være medlem af DOF. Koret går ud og optræder en hel del, så hvis nogle skoler står og mangler et kor til et arrangement, så er det bare at gå ind på korets hjemmeside og finde kontaktoplysningerne. Rapport fra musikalsk lederseminar Per Wium Tilbyder foredrag om The Beatles Rapport fra DOFs lederseminaret for musikområdet ligger nu tilgængelig på hjemmesiden, DOF NYT - Januar

10 IT-nyt Tid til opdatering Det er fornuftigt at følge med IT-udviklingen. Man behøver ikke at være pioner, men hvis man ikke skal få alt for mange problemer, er det nødvendigt at opdatere sine programmer en gang i mellem. Herunder giver IT-konsulent i DOF, Dejan Fontana gode råd herom. Af Dejan Fontana Fra den bruger alle i DOFs administration Microsoft Office 2007 system. Det betyder en generel opdatering af de eksisterende 2003 programmer (Word, Excel, PowerPoint osv.) til de nye 2007 versioner. Rent praktisk betyder det, at dokumenter, der udveksles internt i administrationen er i det nye Office 2007 format. I forhold til dokument- og informationsudveksling med vores skoler, landstyrelse, udvalg mm. benytter vi dog stadigvæk den gamle 2003 format, men vi opfordrer vores medlemmer til at opgradere deres systemer i løbet af Hvad er nyt i Office 2007? Det nye Office 2007 system byder generelt på en ny og forbedret brugergrænseflade på skærmen med en overskuelig opdeling i faner, grupper og gallerier, som bl.a. muliggør hurtigere og nemmere adgang til programmernes funktioner. En af de største nyheder er det nye filformat. For at gøre det lettere at genkende de nye Office filer har Microsoft valgt at tilføje et x i slutningen af filtypenavnet. De nye filtypenavne hedder derfor.docx (for Word dokument),.xlsx (for Excel regnerak),.pptx (for PowerPoint præsentation) osv. Man kan dog stadigvæk gemme i de gamle formater (doc, xsl, ppt), som efterfølgende kan åbnes med de gamle Office programmer. Den nye X-format har sin basis i XML teknologien og er i bund og grund sammensat af flere komprimerede filer. Rent praktisk betyder det, at de nye 2007 filer størrelsesmæssigt fylder betydelig mindre noget der både sparer harddiskplads og effektiviserer afsendelse af mails med vedhæftede filer. Af andre nyheder kan det bl.a. nævnes: Masser af online skabeloner: Nu har man fra alle Office programmer en direkte adgang til Microsofts online skabeloner til alle mulige formål. Forhåndsvisning: Hvis man fx markerer et ord og ønsker at skifte typografi, så er det nok med at føre musen over den ønskede typografi i menuen. Derefter kan man se typografien i aktion før man vælger. Det sparer både tid og museklik. Miniværktøjslinjen: Hvis man markerer et ord eller sætning så dukker en miniværktøjslinje op med de mest brugte funktioner (skift farve, skrifttype, størrelse osv.). Den er gennemsigtig og forstyrrer ikke det daglige arbejde. Ændringskontrol: I Office 2007 har man mulighed for at dele dokumenter med andre bidragydere. Sådan ser den nye Word 2007 ud. Der er alle de gamle funktioner, som man kender, men også en række nye. Det sværeste i starten er at vænne sig til er, at funktionerne ligger andre steder end man er vant til. 10 DOF NYT - Januar 2009

11 IT-nyt Alle ændringer bliver registreret og man kan nemt se, hvem der har ændret/tilføjet hvad. Når dokumentet er færdig kan man vælge at acceptere alle ændringer og afslutte dokumentet. Efterfølgende gemmes dokument som skrivebeskyttet. Sammenligning af dokumenter: Hvis man er flere om et dokument og ikke vælger at bruge ændringskontrol har man i Office 2007 mulighed for at sammenligne to dokumenter. Gem som PDF: Ved at hente en gratis tilføjelse fra Microsoft kan man nemt og hurtigt gemme dokumenter som PDF filer. Automatiske kolonneoverskrifter i Excel: Tabeloverskrifter bliver automatisk kolonneoverskrifter i en Excel regneark, og på den måde mister man ikke overblik når man scroller ned ved større datamængde. Betinget formatering: ved at bruge betinget formatering kan man vise indholdet af en tabel ved at bruge en farveskala som cellernes baggrundsfarve. På den måde kan man nemt spore tendenser og udviklingen. Grafikken: Overalt i Office 2007 er der sket markante forbedringer i formaterings og visningsfunktioner. Især når vi taler om tabeller og diagrammer, har man i dag adgang til en større mængde indbyggede designs. Og meget, meget mere Indkøb DOF har en aftale med Microsoft som betyder, at vore skoler kan købe Office pakken eller de enkelte programmer til en konkurrencedygtig pris. For flere informationer kontakt venligst Lars Eriksen på tlf eller via mail: Links Office online: Gem som PDF tilføjelse (Man kan også indtaste Office 2007 gem som pdf i Google og udføre søgning): details.aspx?displaylang=da&familyid=4d e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041 Pivot: I Excel er det blevet langt nemmere og mere overskueligt at bygge Pivot tabeller og diagrammer. Skærmtips og autoudførelse: Især i Excel er der kommet flere nyttige og sigende skærmtips og autoudførelse, der gør det daglige arbejde en del nemmere og formindsker risiko for fejlindtastninger. Spar miljøet for CO2 Der bruges enorme mængder energi, når verdens store servere skal behandle alle vores internetbevægelser. Helt konkret bruges der mere energi ved at formidle hvide hjemmesider frem for sorte, så du kan reducere din del af udledningen, hvis du skifter den hvide google-søgeside ude med Googles sorte variant, når du skal søge på Internettet adressen er DOF NYT - Januar

12 IT-nyt DOF Data aps er på banen DOFO samarbejdet med NETOP er ophørt Med udgangen af 2008 sluttede DOFO-samarbejdet mellem NETOP og Dansk Oplysnings Forbund. En æra er hermed slut; et samarbejde der startede i 2002, og som har givet de to landsorganisationer et godt værktøj til medlemsskolernes administration. DOF har i den forbindelse stiftet et selskab, DOF Data aps. Men hvilken betydning får ophøret af samarbejdet, og hvad betyder oprettelsen af det nye selskab for DOF og medlemsskolerne? Hvad betyder det eksempelvis for supporten af DOF s medlemsskoler? Samarbejdet med NETOP ophører Interessen for DOFO har bredt sig til andre organisationer og kommuner. I 2006 købte Dansk Røde Kors systemet, flere kommuner har vist interesse, og senest har LOF købt systemet til sine medlemsskoler. Grundlaget for et mere omfattende salg var og er til stede, og med et større antal brugere vil der blive flere til at bidrage økonomisk til udviklingen, således at den fortsatte udvikling af programmet optimeres og sikres. IT-konsulent i DOF, Ole Steen Mortensen Det er mere end ti år siden Ole Steen tiltrådte som IT-konsulent i DOF. Dengang var computerne mindst ti gange langsommere end nu og Internettet var der ikke mange skoleledere i DOF, der havde hørt noget om, endsige forestillet sig som en administrativ mulighed. Samarbejdet med NETOP har fungeret uden større problemer igennem de forgangne år. Imidlertid har oprettelsen af et fælles salgsog udviklingsselskab været en meget vanskelig opgave. Trods mange forsøg måtte de to landsorganisationer sidst i 2008 se i øjnene, at det ikke kunne lade sig gøre at danne det fælles selskab. Hver landsorganisation har nu kildekode og kan udvikle og sælge efter ønske. De eksisterende kunder er fordelt, og kunderne er orienterede 12 DOF NYT - Januar 2009

13 IT-nyt og har accepteret ændringen. Dansk Røde Kors fortsætter således under DOF Data aps. Hermed stopper det formelle samarbejde om udviklingen også. De to landsorganisationer skilles dog i enighed og uden sure miner, og hensigten er at fortsætte samarbejdet med fælles kurser og udvikling, hvor det kan lade sig gøre. Også udviklingen af fortsætter i fællesskab med NETOP og LOF. DOF Data aps Med ophør af det formelle samarbejde har DOF stiftet et anpartsselskab, der skal stå for salg og udvikling af det, der tidligere hed DOFO. Selskabet er stiftet med C- Tilsted ved Christian Tilsted, der har været udvikler af DOFO i de seneste år som anpartshaver. Hermed har DOF rent teknisk sikret sig det bedst mulige grundlag for både indsigt og kontinuitet i udviklingen. Og DOF Data aps står også med et produktsortiment, der giver et godt grundlag for salg og fortsat udvikling. Navnet DOFO ejes nu af NETOP, og hos DOF erstattes det af følgende som dog stadig er arbejdsbetegnelser: DOF-Pro DOF-Web DOF-Løn DOF-Fitness DOF-Lokale UnderviserNet DOF-Betaling Der forestår naturligvis en del arbejde med ændring, udvikling, tilpasning m.m. af ovenstående produkter. Arbejdet er allerede påbegyndt i det omfang, det har været nødvendigt. I begyndelsen af februar mødes bestyrelsen for DOF Data aps for at fastlægge visioner, strategi og budget for det fremtidige arbejde. Dansk Oplysnings Forbund og DOF Data aps Dannelse af DOF-Data aps får ikke nogen direkte indflydelse på ITudviklingen i DOF men intentionen er, at selskabet indirekte kommer til at spille en rolle. Teknologiudvalget fortsætter sit arbejde som hidtil. Eksempelvis fortsætter arbejdet med strategier for udvikling af IT, der blev sat i gang i Det er DOF, der fremsætter ønsker og krav, hvor selskabet kan løse de tekniske opgaver og fungere som sparringspartner. Selskabet skal skabe et bedre økonomisk grundlag for udviklingsopgaverne og sikre de optimale og teknologisk set bedste løsninger. Og selskabet kan med udvikling af nye produkter medvirke til løsning af nogle af de udfordringer, som medlemsskoler og sekretariat står over for i de kommende år. Samspillet mellem DOF, DOF-Data aps og eksterne kunder giver nogle synergieffekter, der kommer alle og ikke mindst medlemsskolerne - til gode. Blandt de opgaver i DOF, der ligger på tegnebordet, og som forventeligt skal løses i 2009 kan nævnes: Nyt design til DOF s hjemmeside Opsplitning af DOF-Pro databaser og arkivering af ældre data Udvikling af en lærerdatabase Oprydning og nyt look i DOF- Pro Forbedring af forbundsfunktionalitet, der bl.a. skal gøre indberetninger lettere. Teknologiudvalget holder sit første møde i 2009 den 17. februar. Support af DOFs medlemsskoler I forbindelse med selskabsdannelsen har der i DOF været flere forespørgsler om medlemsskolernes stilling supportmæssigt. Her ligger det helt fast, at den telefoniske support af DOF s medlemsskoler på IT-området ikke ændres med selskabsdannelsen. Supporten er adskilt, således at DOF har sine egne supportere. Det er imidlertid intentionen, at den elektroniske support i form af nyhedsbreve, hjælpefunktioner, supportsites m.m. bliver bedre i takt med, at aktiviteterne i selskabet kommer i gang. Det hænger sammen med, at denne form for support har høj prioritet i selskabet. Se også følgende side, hvor Ole Steen tager et tilbageblik over udviklingen med DOFO. DOF NYT - Januar

14 IT-nyt Udviklingen af DOFO - et tilbageblik Af Ole Steen Mortensen Den aktuelle situation omkring DOFO vidner om, at det er et produkt med et betydeligt potentiale. Men optakt og udvikling har ikke været uproblematisk. Mange vil kunne huske, at det blev besluttet, at det gamle DOS-baserede administrationssystem EP-2000 skulle afløses af EP-Win. DOF var involveret i udviklingen, og vi var langt henne, da en anden landsorganisation overtog udviklingen. Konsekvensen for DOF var, at vi reelt stod på bar bund, og vi skulle i gang med at finde eller udvikle et nyt system. Internettet var på det tidspunkt for alvor ved at få fodfæste, så en løsning, der omfattede en central server, anvendelse af Internettet og klienter hos brugerne, var modellen. Og vi var meget langt henne med et løsningsforslag byggende på Axapta, da vi måtte erkende, det blev for dyrt. Undertegnede erindrer stadig daværende direktør Ole Vig Jensen, der dagen efter ringede og forsøgte at trøste! Men der var ingen vej uden om - det var forfra igen. Det blev naturligvis imødekommet, men rent faktisk har ingen skoler overhovedet benyttet sig af den mulighed. Der er flere forklaringer på dette, men forholdet mellem pris og hastighed på bredbåndsforbindelser har absolut begunstiget anvendelsen af den centrale løsning. DOFO er et system i udvikling byggende på ny teknologi. Børnesygdomme har vi været igennem, og såvel projektledere, supportere og udviklere har lagt øre til lidelserne og har arbejdet med at hjælpe skolerne så smertefrit gennem processen som muligt. Det gør vi stadigvæk, for DOFO er stadig i rivende udvikling, og det kan ikke undgås, at der opstår fejl, eller at der er forhold, som ingen har været opmærksom på. Der er blevet længere og længere imellem, at vi må stå model til de helt store frustrationer, og sådan skulle det også gerne blive fremover. Set i bakspejlet, så bragte de problematiske år, DOF ind på en kurs, der har vist sig at være både teknologisk og økonomisk fornuftig. Ganske vist har det været en stor opgave for DOF, men alternativerne havde været enten meget dyrere eller meget dårligere eller begge dele! Mere eller mindre tilfældigt kom DOF og det daværende FO til at tale om de fælles behov for et administrativt system, og en kontakt til firmaet ditmer I/S viste sig at være meget interessant. Ditmer mente, at de kunne levere et system, der byggede på den ønskede model men til helt andre priser og med en helt anden teknologi. Det nye såkaldte.net fra Microsoft var platformen, og udviklingen gik endelig i gang. Det blev til nogle år, der ikke blev kedelige! Fra starten rystede andre i branchen på hovedet over vores valg af.net, og nogle fra den daværende landsstyrelse kan måske huske landsstyrelses-møder, med højrøstede diskussioner om det nye program. Billeder af et system, hvor alle havde adgang til alles data, tonede sig frem for skoleledere, og selv om det ingenlunde skulle være eller blev således, så affødte det et krav om, at systemet skulle kunne fungere som et stand alone system - som EP I år 2000, hvor dette billede stammer fra, var det stadig EP-2000, som skolelederne skulle på kursus i. Her er det i DOFs lokaler i Kongensgade i Odense, der på grund af et dårligt indeklima ikke var ubetinget velegnede til formålet. 14 DOF NYT - Januar 2009

15 Løst og fast Kompetenceprofilen Giv kursisterne i din aftenskole mulighed for at opdage - og formulere - deres fulde udbytte af et kursus Af Pernille Marstrand Ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, kan du nu give kursisterne i din aftenskole mulighed for at lave sig en såkaldt kompetenceafklaring. Spørgeskemaet bærer navnet Kompetenceprofilen og er et gør-det-selv-redskab, som kursisten selv kan udfylde i løbet af ca. 20 minutter. Overblik og synliggørelse Ifølge loven skal alle voksenuddannelserne nu kunne tilbyde alle, der ønsker det, en afklaring og vurdering af deres forskellige kompetencer. I forlængelse heraf er det oplagt, at aftenskolerne bidrager til, at den enkelte kursist får overblik over alt hvad vedkommende får med sig fra sit aftenskolekursus. Udover at kursisten får gavn af denne afklaring, er det også med til at styrke skolens profil, at aftenskolen på denne måde medvirker til at synliggøre aftenskolens fulde værdi for både det enkelte menneske og for samfundet. Realkompetence alt det, du kan Aftenskolen er som bekendt et sted, hvor en lang række evner udvikles og styrkes, og dette gælder ikke blot en konkret faglig viden, men også sociale og læringsmæssige evner. Tilsammen benævnes alt dette som de reelle kompetencer eller realkompetencer. Begrebet realkompe-tence rummer med andre ord alt det, man kan, uanset hvor og hvordan man har lært det. Noget af det har man måske papir på fra tidligere uddannelsesforløb, andet er noget, man bare kan, men dette noget tæller i høj grad med i det samlede billede af, hvem man er, og hvad man kan. Politisk anerkendelse Dette er der sådan set ikke noget nyt i. Det nye er, at både politikere og erhvervsliv nu også anerkender, at deltagelse i aftenskolens undervisning udvikler deltageren på alle disse punkter, ligesom det er vigtige oplysninger, som vedkommende fx kan bruge, når han eller hun søger arbejde eller videre i det formelle uddannelsessystem. Men først og fremmest er selve processen i at erkende og sætte ord på sine forskellige kompetencer med til at tydeliggøre for deltageren selv, hvad han eller hun har fået ud af et kursusforløb i aftenskolen. En sådan afklaring er naturligvis helt frivillig og kommer kun i stand, hvis deltageren selv ønsker det. Afklaring - ikke vurdering Det skal understreges, at det dokument, der kommer ud af at udfylde spørgeskemaet og dermed få beskrevet sin kompetenceprofil netop er en beskrivelse, en personlig afklaring, og ikke en vurdering af deltageren. Vurderingen af deltagerens kompetencer skal foregå der, hvor vedkommende ønsker at bruge dem hos en potentiel arbejdsgiver, på en uddannelsesinstitution eller tilsvarende, men ens personlige kompetenceprofil kan indgå i den plukkasse, man tager af, når man sammensætter et målrettet CV til en potentiel arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution. Kursusbevis til alle, der fuldfører Der er også mulighed for at skolelederen (evt. læreren) opretter og udskriver skolens egne kursusbeviser med skolens logo og skolelederens underskrift. Modsat kompetenceprofilen forholder dette dokument sig udelukkende til de kolde facts, (kursets niveau, indhold, slutmål og varighed, lærerens og kursistens navne og dato). Set i lyset af, at stadig flere forventes at blive interesserede i at samle dokumentation for deres realkompetencer, kan det anbefales, at skolen uddeler et sådant bevis til alle de deltagere, der fuldfører en vis procentdel (fx 80 %) af undervisningen. Kontakt DOF Er du interesseret i at kunne tilbyde disse muligheder i din skole, så kontakt konsulent Pernille Marstrand. Kompetenceprofilen og kursusbeviset er udviklet af oplysningsforbundene LOF og Netop med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd med netop aftenskolens deltagere som målgruppe. Læs mere om realkompetence på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside: DOF NYT - Januar

16 Debat Livslang e-læring? Af Robin Kristiansen Fleksible tilrettelæggelsesformer - hvordan går det med dem? Undervisningsminister Bertel Haarder ved det ikke, og tilsyneladende er der med få undtagelser rungende tavshed på området! Og med god grund. Det er en vanskelig tilrettelæggelsesform, fordi den inden den blev sluppet løs var blevet så stram, at den ikke kunne praktiseres, som den var tænkt. Der tales i vejledningsmateriale om forskellige modeller, der kan anvendes. Studiecirkler, den varme stol eller spørg eksperten og andre fantasifulde ideer. Problemet er blot, at disse ting i de fleste tilfælde sagtens kunne etableres under de almindelige kendte tilrettelæggelsesformer. Man har frihed til at eksperimentere, siges der, selv fra højeste sted. Problemet er, at travle skoleledere med beskedne ansættelsesforhold vægrer sig mod at bruge en masse tid på eksperimenter, der er funderet på et så løst grundlag, men det vil en evaluering også nok vise, hvis en sådan kan fremtrylles. Det allermest konkrete og nyskabende, da lovændringen om fleksible tilrettelæggelsesformer kom frem, var, at den tillod E-læring/IT-baseret fjernundervisning i et vist omfang. Her var der helt klart en ny tilrettelæggelsesform, som aftenskolerne tidligere uden held havde foreslået. E-læring er nok ikke taget i anvendelse ret mange steder, for det kræver udvikling af metoder, undervisningsmaterialer, og læreruddannelse, og det koster. Det kan mange andre undervisningssektorer tale med om. Men det lader til at undervisningsministeren har tillid til aftenskolernes evne til at løfte store opgaver for det danske samfund, og at han også er sikker på, at IT-baseret fjernundervisning er rigtig vigtigt. Det er søde ord i aftenskolefolkets øren, men der er ikke tid til at sidde og nyde de kønne ord. Nu er vejen banet for at komme i gang med udvikling af e- læring i folkeoplysningen. En dejlig konkret, men stor og omkostningstung opgave, hvilket kan forstås af enhver. Derfor bør DOF arbejde for, at der i en ændret lovgivning bliver sat tilstrækkelige midler af til storstilede forsøg og udviklingsarbejder om e-læring i aftenskolerne. Et indsatsområde, der bør prioriteres kraftigt, når DOFs landsstyrelse fastsætter sine visioner på det kommende landsstyrelsesmøde i februar "...Så er der endelig dette nye element: nye tilrettelæggelsesformer, som et udvalg under ledelse af Else Theill Sørensen beskrev for et par år siden. Nu har det kørt en tid. Hvordan er det gået? Skal vi gå videre ad den vej? I den forbindelse vil jeg godt nævne itudviklingen som noget, der også bør indtænkes. For det kan jo være, at dele af folkeoplysningsaktiviteterne i lighed med voksenundervisningen i øvrigt kommer til at foregå elektronisk i fremtiden, og det kan man da roligt kalde en ny tilrettelæggelsesform. I det hele taget er der grund til, at vi minder hinanden om, at det ikke er nok med livslang læring - vi skal også have livslang e- læring. Og her kunne man jo tænke sig, at folkeoplysningen igen ville gå foran, som det er sket så mange gange tidligere..." Hvad mener du? Bertel Haarder under Folketingets forhandlinger om beslutningsforslag om fremme af folkeoplysningens vilkår, december Send gerne indlæg til DOF NYT på mail 16 DOF NYT - Januar 2009

17 Løst og fast På tide at planlægge generalforsamlingen I langt de fleste foreninger ligger generalforsamlingen i en af årets første måneder. Så er regnskabet færdigt til godkendelse og der er overblik over sæsonen, der gik. Generalforsamlingen er årets vigtigste møde, og det skal planlægges med omhu. Tidsfrist Sørg for at overholde tidsfrist for indvarsling. Det står angivet i vedtægterne. Husk derfor også dato på indkaldelsen, og vær sikker på, at den er nået frem til modtagerne til tiden. Vedtægtsændringer Når vedtægterne er kommet op af skuffen, er det en ide at checke at de er Up-to-date, for ellers skal ændring af vedtægterne planlægges i god tid i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Det nytter altså ikke først at komme i tanke om vedtægtsændringer på generalforsamlingen. Er der tvivl om vedtægterne, så ret henvendelse til Robin Kristiansen i DOF. Gratis små håndbøger DOF har mulighed for at forære nogle små håndbøger til skoler, der synes det kunne være rart at orientere sig lidt i foreningsjuraen. Ingen af bøgerne er lavet specielt til aftenskoler, men der er alligevel mange generelle forhold, der også er gældende i aftenskoleforeninger. Bøgerne kan rekvireres ved henvendelse til DOFs sekretariat. Form Sørg for at indvarslingen har den korrekte form. Det fremgår af vedtægterne, om indkaldelse skal ske ved brev til medlemmerne, ved opslag, ved annoncering eller lignende. Hvis den korrekte form ikke er anvendt, kan generalforsamlingen erkendes for ugyldig. Det samme gælder, hvis tidsfristen for indvarsling ikke er overholdt. Medlemmer Det er medlemmernes generalforsamling. Sørg for at have check på, hvem der har gyldigt medlemskab. Det anbefales at have en medlemsliste med til generalforsamlingen. Deltagere fra skolens kurser og ansatte som fx lærere har principielt ikke noget at gøre på generalforsamlingen medmindre de er medlemmer. Hvis der er planer om nye ansigter i bestyrelsen, så husk, at der i mange vedtægter stilles krav om medlemskab i en vis periode inden generalforsamlingen, hvis man skal have møde- og stemmeret og være valgbar. Gratis medlemseksemplar Praktisk planlægning Sørg for at alt det praktiske er på plads. Det gælder lokale, tavle, stemmesedler, forplejning osv., Mødeplanlægning Bestyrelsen skal sørge for at have et godt forslag til dirigentposten, og forslag til besættelse af eventuelt ledige poster til bestyrelsen. Dirigentemnet skal have mulighed for på forhånd at sætte sig ind i vedtægter, hvem der er på valg, og om der er særlige ting i forbindelse med mødet i øvrigt. Gratis medlemseksemplar Konstituering Mange vedtægter sætter en tidsfrist for afholdelse af konstituerende møde - ofte to uger efter generalforsamlingen. Sørg for, at bestyrelsen allerede lige efter generalforsamlingen enten foretager konstitution eller aftaler et konstituerende møde. rk Spørgsmål om foreningsforhold kan rettes til konsulent Robin Kristiansen. DOF NYT - Januar

18 Løst og fast Skoleleder søges til BOF Blindes Oplysningsforbund i Århus (BOF) søger skoleleder, som kan tiltræde 1. april 2009 eller snarest derefter. BOF driver en skole, som primært dækker Århus kommune, men også i nogen grad Silkeborg, Odder og Skanderborg kommune. Skolens formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning iht. Folkeoplysningsloven. Undervisningen er særligt tilrettelagt for blinde og svagsynede. Endvidere gennemfører BOF kompenserende specialundervisning i henhold til indgåede overenskomster med kommuner indenfor BOF s geografiske interesse område. Skolelederen er samtidig daglig leder af Dansk Blindesamfund Østjyllands aktivitetshus i Sønder Allé 10, hvor foreningen bl.a. driver et lokalcenterlignende tilbud for ældre blinde og svagsynede. Studietur til Bilbao aflyst I sidste nummer af DOF nyt omtaltes studieturen til Bilbao, som der var planer om. Imidlertid er turen nu aflyst. Efterhånden som de sidste udgifter kunne indgå i beregningerne, ville det blive for dyrt for deltagerne, mente DOFs kursusudvalg, som derfor aflyste turen på sit møde 7. januar Vi søger derfor en samarbejds- og udviklingsorienteret leder som: Har kendskab til Folkeoplysningsloven og lov om kompenserende specialundervisning for voksne. Har erfaring med ledelse af pædagogisk og administrativt personale. Er udadvendt, er god til at samarbejde, har empati og kan have mange bolde i luften på en gang. Har kendskab til Microsofts standardprogrammer. Har flair for administration, herunder planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, som du selv har stor indflydelse på og er med til at udvikle. Stillingen er en deltidsstilling (ca. 20 timer ugentlig), som aflønnes efter gældende regler på området. Stillingen kan suppleres med undervisning. Ansøgningsfrist: 1. marts Skriv din ansøgning i en word-fil og send den pr. mail til formanden for BOF s bestyrelse Erik L. Brandt Skriv skoleleder i emnefeltet. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Skoleleder Inge Gibskov Tlf.nr.: Kursuskatalog på trapperne DOFs tilbud om medarbejderkurser er på vej ud til skolerne her sidst i januar. Der vil denne gang blive udsendt to brochurer - én der omhandler lærerkurser, og én om kurser for ledere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Brochurerne kommer senere ud end planlagt, så det er vigtigt at holde øje med kursusdeadlines, der måske ligger hurtigere en man er vant til. Kursustilbuddet vil naturligvis også kunne ses på DOFs hjemmeside, hvor tilmelding også kan finde sted. Det vil derfor være en oplagt ide at oplyse skolens lærere om denne mulighed fx i et lærerbrev eller en lærervejledning. 18 DOF NYT - Januar 2009

19 Løst og fast Gerda Madsen vandt DOF NYTs julekonkurrence Få DOF NYT tilsendt DOF NYT udsendes til skoleledere og bestyrelsesformænd automatisk. Herudover har en lang række bestyrelser ønsket at få bladet sendt til alle medlemmer af bestyrelsen, og det er en mulighed, der er åben for alle. Send blot en mail til Lars Eriksen på DOFs sekretariat og bed om at hele bestyrelsen får bladet tilsendt. Så sørger han for det fremover. Mange andre modtager DOF NYT, og flere abonnenter er naturligvis velkomne. Som nævnt er abonnementet gratis. Gerda Madsen, Jyllinge, blev den heldige vinder af DOF NYTs julekonkurrence. Løsningen på konkurrencen var: Postnummer Det er just præcis DOFs sekretariats nye postnummer på adressen i Løngangstræde 25 i København. Gerda Madsen er tidligere leder af APA der efter kommunalreformen har ændret navn til APA Egedal og APA Roskilde. Selv om Gerda har trukket sig tilbage fra skolelederposten er hun ikke kørt træt. Tvært imod. Hun passer stadig sin undervisning med 14 timer om ugen og har nu mere tid til at dyrke sine interesser, herunder klaverspil, som hun modtager undervisning i en gang om ugen, og så er der også lige tid til at følge med i DOF NYT. Gerda vandt lodtrækningen i konkurrence med en lang række DOF NYT læsere, der indsendte den rigtige løsning - for manges vedkommende ledsaget af de rareste og lunende julehilsener, som der hermed siges tak for. Løst og fast DOF NYTs læsere er velkomne til at indsende bidrag til Løst & fast. Det kan være kommentarer til tidligere indlæg eller artikler, oplysning om mærkedage, nye ansigter i DOF, små aftenskolehistorier fra det virkelige liv, køb og salg, efterlysning af materialer, lærere eller gode ideer. Send en mail eller ring til Robin Kristiansen. DOF NYT - Januar

20 Dejan Fontana Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Finn Nevel Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Jytte Andersen Konsulent Tlf Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Knud Knudsen Konsulent - deltid Tlf.: Jens Kromanns Vej 9, Fax: Fredericia Træffes onsdag eller efter aftale Lars Eriksen Tlf.: Fuldmægtig Fax: Løngangstræde 25, København K. Maria Lundsfryd Tlf.: Studentermedhjælp Fax: Løngangstræde 25, København K Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Tlf.: Løngangstræde 25, 4.. Fax: København K Ole Steen Mortensen Konsulent Tlf.: Krabbesholm Alle 5 Fax: Viby J Per Søgaard Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Konstitueret direktør Administrationschef Hanne Bruus Andersen Løngangstræde 25, København K. Tlf Adresse DOF Løngangstræde 25, København K. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Hjemmeside Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DOFO supporttelefon Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Robin Kristiansen Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Thit Aaris-Høeg Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Ny viden Nye muligheder

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere