PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning"

Transkript

1 De PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse CASIOs UDDANNELSESFORUM R

2 Bemærk! De visninger, der anvendes i brugsvejledningen, er kun vejledende. Den tekst og de værdier, der vises på skærmen, kan være forskellige fra de eksempler, der anvendes i denne brugsvejledning.

3 Introduktion Du kan bruge FA-124 til at udvikle programmer, der bruger de samme kommandoer, som dem der er tilgængelige i en fx-9860g Series-lommeregner. Du kan gemme programmerne på computeren og bruge funktionerne til datakommunikation i FA-124 til at overføre dem til din fx-9860g Serieslommeregner, når du har brug for dem. Når du har oprettet forbindelse til computeren via USB-kablet, der leveres sammen med din fx-9860g Series-lommeregner, kan du bruge de brugervenlige Microsoft Explorer-lignende handlinger til overførsel af data (programmer og variable data) mellem lommeregneren og computeren. Du kan overføre data ved at sætte din fx-9860g Series-lommeregner i standby til kommunikation og derefter udføre alle handlinger på den tilsluttede computer. FA-124 giver dig følgende muligheder: Overførsel af data mellem din fx-9860g Series-lommeregner og din computer Lagring af data i din fx-9860g Series-lommeregner Dataoverførsel mellem computeren og en CASIO ALGEBRA FX-lommeregner eller en fx-7400/cfx-9850 Series grafisk videnskabelig lommeregner De-1

4 Konventioner i brugsvejledningen Termerne FA-124 og dette program, der bruges i denne brugsvejledning, henviser til programmet FA-124. Termen lommeregner, der bruges i denne brugsvejledning, henviser til din egen CASIO grafiske videnskabelige lommeregner. I denne brugsvejledning kan du kun læse om de procedurer, der er påkrævede til brugen af programmet FA-124. Det forudsættes, at du allerede kender følgende computerhandlinger. Brug af rullemenuer, klikke, dobbeltklikke og trække med musen Tekstindtastning vha. tastaturet Brug af ikoner og vinduer Du kan få yderligere oplysninger om disse handlinger i den dokumentation, der følger med computeren. De ting, der vises på computerskærmen, kan være anderledes, hvis du bruger et andet operativsystem. I denne brugsvejledning angives menuhandlinger med bindestreg mellem kommandoerne, hvor menuhierarkiet går fra venstre mod højre. Eksempel: Hvis du vælger kommandoen Open i menuen File, beskrives det som følger: Vælg [File] - [Open]. Menu Handlinger i denne brugsvejledning, der ikke kan identificeres som en computer- eller lommeregnerhandling, skal behandles som en computerhandling. Det fremgår tydeligt, hvis en handling skal udføres på lommeregneren. De-2

5 CASIO grafiske videnskabelige modeller Dette program er udviklet til brug sammen med følgende CASIO grafiske videnskabelige modeller. fx-9860g Series fx-9860g SD fx-9860g fx-9860g Slim ALGEBRA FX Series ALGEBRA FX 2.0 ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 FX 1.0 PLUS CFX-9850 Series CFX-9850G CFX-9950G fx-9750g CFX-9970G CFX-9850G PLUS CFX-9850Ga PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9950GB PLUS CFX-9850GC PLUS fx-7400 Series fx-7450g fx-7400g PLUS Derudover kan følgende CASIO grafiske videnskabelige modeller udveksle data med ovenstående modeller. fx-7700gb CFX-9800G fx-8700gb fx-7700ge fx-7700gh fx-9700ge fx-9700gh * Alle de operationer af fx-9860g Series-lommeregneren, som vises i denne brugsvejledning, udføres med fx-9860g SD/fx-9860G. Vigtigt! Sørg for at installere FA-124, før du tilslutter fx-9860g Series-lommeregner til computeren. Hvis du tilslutter lommeregneren, før du installerer FA-124, kan du risikere, at programmet ikke fungerer korrekt. Bemærk! Brug kun det USB-kabel, der følger med fx-9860g Series-lommeregner, hver gang du tilslutter fx-9860g Series-lommeregner til en computer for at udveksle data mellem dem. Dataudveksling med FA-124 er ikke muligt, hvis du bruger et almindeligt serielt kabel. De-3

6 Systemkrav Operativsystemer: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista * Anvendelse på en computer, som kører Windows XP Professional x64 Edition understøttes ikke. * For Windows Vista understøttes anvendelsen kun for 32-bit-versionen. 64-bit-versionen understøttes ikke. Computer: Computer med et af Windows operativsystemerne forinstalleret (undtagen computere med et opgraderet operativsystem og selvbyggede computere). Kontotype: Installation på Windows 2000, Windows XP og Windows Vista kræver administratorprivilegier. CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller højere anbefales Diskplads: 50 MB til installation og afinstallation Hukommelse: RAM til at understøtte versionen af den anvendte Windows. Indeholder ikke hukommelse, som kræves til operativsystem. Øvrigt: USB-port til direkte tilslutning. Tilslut ikke via en USB-hub. Video-adapter og skærm skal understøtte en opløsning på XGA ( ) eller højere, 16-bit eller højere systemfarve. Internet Explorer (Internet Stifinder) 6.0 eller nyere. Cd-rom-drev. Adobe Reader 6.0 eller nyere. Bemærk! Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Intel og Pentium er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Firma- og produktnavne omtalt i vejledningen er varemærker tilhørende deres respektive ejere. De-4

7 Indhold 1. Installation af programmet... De-6 Installation... De-6 Afinstallation... De Tilslutning af lommeregneren til computeren... De fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel... De-15 Knapper og ikoner på værktøjslinjen... De-16 Menukommandoer og -ikoner... De-18 Overførsel af filer fra fx-9860g SD/fx-9860G til en pc... De-21 Udførelse af en handling på fx-9860g SD/fx-9860G... De-21 Brug af FA De-22 Batchoverførsel af filer... De-31 Tilføjelse af et flash-billede eller et hukommelsesbillede... De-32 Eksport af flash-billeder og hukommelsesbilleder... De-34 Import af et flash-billede eller et hukommelsesbillede... De-35 Import af en fil... De Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series... De-37 Filkonfiguration... De-37 Filoverførsel... De-38 Overførsel af sikkerhedskopidata... De Dataredigering... De-42 Oprettelse af en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX, CFX-9850 og fx-7400 Series)... De-42 Oprettelse af et nyt element (program)... De-42 Visning, redigering og udskrivning af elementer... De-43 Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer... De Datakonvertering... De Skærmhentning... De-50 Hentning af et skærmbillede til computeren... De-50 Visning og udskrivning af et hentet skærmbillede... De Programredigeringsværktøj... De-53 Start af programredigeringsværktøjet... De-53 Lagring af programmer... De Dataoverførsel med en lommeregner af en ældre model... De Installation af et tilføjelsesprogram... De Optimering af lagerhukommelsen eller flash-billedet... De-58 De-5

8 1. Installation af programmet Installation Brug procedurerne i dette afsnit til installation af FA-124. Det anbefales, at du lukker alle Windows-programmer, før du kører guiden Install. k Sådan installeres FA Åbn mappen [FA-124]. 2. Dobbeltklik på CASIO FA-124 eller CASIO FA-124.exe. En menu til valg af sprog vises nu. Det alternativ, der vælges her, specificerer sproget for den skærmtekst, som vises under installationen. Skærmtekstsproget for selve FA-124 programmet er engelsk, uanset hvad der vælges her. Den indstilling, der vælges her, vil bestemme sprogversionen for installationen af FA-124 brugsvejledningen. De-6

9 1. Installation af programmet 3. Vælg et sprog og klik derefter på knappen [OK]. 4. Klik på knappen [Next]. Slutbruger-licensaftalen (EULA) vises nu. Hvis English (engelsk), French (fransk) eller German (tysk) vælges i trin 3 herover, vil licensaftalen (EULA) blive vist på det valgte sprog. Valg af et andet sprog vil vise licensaftalen (EULA) på engelsk. De-7

10 1. Installation af programmet 5. Læs licensaftalen (EULA) grundigt. 6. Hvis du accepterer, at du er bundet af vilkårene og betingelserne i licensaftalen (EULA), skal du vælge I accept the terms... og derefter klikke på [Next]. Hvis du ikke accepterer, skal du vælge I do not accept the terms... og derefter klikke på [Cancel] for at afslutte installationen. De-8

11 1. Installation af programmet 7. Udfør et af de to følgende trin for at specificere installationsdrevet og mappen. For at anvende standardindstillingerne Klik ganske enkelt på knappen [Next]. For at specificere en anden mappe Klik på knappen [Change ]. Vælg den ønskede mappe, og klik derefter på [Next]. 8. Klik på knappen [Install] for at begynde installationen. De-9

12 1. Installation af programmet Hvis din computer kører Windows Vista a. Den herunder viste dialogboks kommer frem, når installationen begynder. Klik på Allow. b. Den herunder viste dialogboks vil komme frem, hvis USB-driveren ikke er installeret på din computer. Klik på knappen [Install]. De-10

13 1. Installation af programmet 9. Når der er kommet en meddelelse frem, som fortæller dig, at installationen er fuldført, skal du klikke på knappen [Finish]. Dette finaliserer installationen af softwaren på din computer. Vigtigt! Hvis den herover viste meddelelse kommer frem under installationen, skal du starte din computer igen. Installationen vil begynde igen, når din computer en startet igen. Afinstallation Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis du får brug for at afinstallere FA-124 fra computeren. k Sådan afinstallerer du programmet 1. Åbn Windows Kontrolpanel. 2. Klik på [Tilføj/fjern programmer]. 3. Vælg CASIO FA-124 på den liste over programmer, der vises i den åbne dialogboks. 4. Klik på knappen [Tilføj/fjern] for at starte en guide til programvedligeholdelse. 5. Klik på knappen [Ja]. Herefter afsluttes proceduren til afinstallation af programmet. De-11

14 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren k Sådan tilsluttes fx-9860g SD/fx-9860G til en computer Vigtigt! Sørg for at installere FA-124, før du tilslutter fx-9860g SD/fx-9860G til computeren. Hvis du tilslutter lommeregneren, før du installerer FA-124, kan du risikere, at programmet ikke fungerer korrekt. 1. Brug det USB-kabel, der følger med fx-9860g SD/fx-9860G, til at oprette forbindelse til computeren. 2. Tilslut USB-kablet til fx-9860g SD/fx-9860G. Herefter tænder fx-9860g SD/fx-9860G automatisk, og den går i standby til datakommunikation. Hvis fx-9860g SD/fx-9860G ikke går i standby til datakommunikation på dette tidspunkt, skal du følge fremgangsmåden under Sådan konfigureres fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation på side De-21. Vigtigt at vide for brugere af Windows XP Se side De-13, når du har udført de to ovenstående trin. De-12

15 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren u Brugere af Windows XP Udfør, når FA-124 er installeret, de følgende trin for at installere USB-driveren på din computer. 1. Hvis du tilslutter fx-9860g SD/fx-9860G til en computer, der kører Windows XP, vises skærmbilledet nedenfor på computeren. Vælg No, not this time (Nej, ikke denne gang). (Kun Windows XP SP2) 2. Vælg Install the software automatically (Recommended) (Installere softwaren automatisk (anbefales)), og klik derefter på [Next] (Næste). De-13

16 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren 3. Selvom der vises en meddelelse om, at programmet ikke har bestået testen til kontrol af kompatibilitet med Windows XP, betyder det ikke noget. Du skal blot klikke på [Continue Anyway] (Fortsæt alligevel) og fortsætte med installationen. 4. Klik på [Finish] (Udfør). k Sådan tilsluttes en lommeregner i ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series til computeren Bemærk! Sørg for at anvende det SB-88-kabel, der følger med FA-123 USB, til at slutte en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-lommeregnet til en computer. Du må ikke anvende det kable, der følger med FA Brug dataoverførselskablet (SB-88) til at tilslutte lommeregneren til én af computerens serielle porte (COM1 til COM9). 2. Tilslut dataoverførselskablet til lommeregneren. De-14

17 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 1. Dobbeltklik på FA-124 på computerens skrivebord. Herefter starter FA Vælg [Tool] - [Model Type] - [fx-9860]. fx-9860g SD/fx-9860G identificeres som den grafiske videnskabelige lommeregner, der er tilsluttet. 3. Vælg [Link] - [Communications]. Nu vises dialogboksen til valg af port. 4. Vælg USB, og klik derefter på [OK]. Dette angiver, at lommeregneren er tilsluttet computerens USB-port. 5. Udfør de ønskede dataudvekslings- og datahåndteringsopgaver i FA-124. De-15

18 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Knapper og ikoner på værktøjslinjen I det følgende beskrives knapper og ikoner på værktøjslinjen i FA-124. opretter en forbindelse mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA-124. afbryder forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA-124. kopierer de(n) valgte mappe(r) eller fil(er). indsætter de(n) valgte mappe(r) eller fil(er). sletter de(n) valgte billede(r), mappe(r) eller fil(er). opretter en ny mappe. viser de variable, der er gemt i hukommelsen. viser de mapper og filer, der aktuelt er gemt i lagerhukommelsen. overfører alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til det billede, der er angivet i computervinduet. overfører alle filer i det flash-billede eller det hukommelsesbillede, der er valgt i computervinduet, til fx-9860g SD/fx-9860G. henter skærmbilledet på fx-9860g SD/fx-9860G. De-16

19 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel ikon for mapper og filer i flash-billedet. ikon for datagrupper og filer i hukommelsesbilledet. ikon for en mappe. ikon for filer eller variable. datagruppeikon. De-17

20 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Menukommandoer og -ikoner I det følgende beskrives de genvejsmenuer, der vises, når du højreklikker med musen. k Højreklik på [Brugernavn] (fx-9860) Collapse/Expand skjuler/udvider datagrupper. Copy kopierer de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). Paste indsætter de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). k Højreklik på (fx-9860) Collapse/Expand skjuler/udvider datagrupper. Copy kopierer de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). Paste indsætter de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). De-18

21 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på (computer) Export to fx-9860 File eksporterer filerne i den markerede mappe til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Copy kopierer den aktuelt markerede mappe. Paste indsætter den kopierede fil. Delete sletter den aktuelt markerede mappe. k Højreklik på (fx-9860) Copy kopierer den aktuelt markerede fil. Paste indsætter den kopierede fil. De-19

22 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på (computer) Export to fx-9860 File eksporterer den markerede fil til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Copy kopierer den aktuelt markerede fil. Delete sletter den aktuelt markerede fil. Paste indsætter den kopierede fil. k Højreklik på computer Expand/Collapse skjuler/udvider det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Add New Image tilføjer et nyt billede. Insert Existing Image indsætter et eksisterende billede. De-20

23 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på eller Expand/Collapse udvider/skjuler mappehierarkiet. Export to fx-9860 File eksporterer det markerede billede til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Remove Image fjerner det aktuelt markerede billede. Optimization optimerer lagerhukommelsen eller flash-billedet. Create New Folder opretter en ny mappe. (Kun lagerhukommelsen). Copy kopierer det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Paste indsætter en tidligere kopieret datagruppe. Delete sletter det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Overførsel af filer fra fx-9860g SD/fx-9860G til en pc Du skal først konfigurere fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation og derefter udføre overførselshandlingen på computeren vha. FA-124. Udførelse af en handling på fx-9860g SD/fx-9860G Brug følgende procedure til at sætte fx-9860g SD/fx-9860G i standby til datakommunikation. k Sådan konfigureres fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation 1. Åbn tilstanden LINK fra hovedmenuen. 2. Angiv USB som kabeltypen. 4(CABL)1(USB) 3. Aktiver Wakeup. 5(WAKE)1(ON) 4. Luk for lommeregneren. 5. Tilslut USB-kablet. De-21

24 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Brug af FA-124 Følgende procedure forklarer, hvordan du udfører forskellige dataoverførselshandlinger og andre handlinger vha. FA-124. k Sådan oprettes en forbindelse mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA Når du har konfigureret fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation (page De-12), skal du starte FA-124. Herefter vises fx-9860-vinduet til venstre og computervinduet til højre. 2. Klik på knappen (Connect) på værktøjslinjen i fx (pc) Nu ser skærmbilledet på fx-9860g SD/fx-9860G ud som vist nedenfor. De-22

25 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Når forbindelsen er blevet oprettet, vises datagrupper og data i fx-9860-vinduet, mens flashbilleder og hukommelsesbilleder vises i computervinduet. Klik på på værktøjslinjen i computervinduet for at få vist data i hovedhukommelsen eller på for at få vist data i lagerhukommelsen. Hvis du dobbeltklikker på en datagruppe i fx-9860-vinduet, vises de data, der er i datagruppen. Hvis du dobbeltklikker på et flash-billede eller et hukommelsesbillede i computervinduet, vises datagruppen for billedet. Hvis du dobbeltklikker på en datagruppe, vises de filer, der er i datagruppen. De-23

26 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel I det følgende får du oplysninger om de forskellige dataoverførselshandlinger, du kan udføre, når du har oprettet forbindelse. k Sådan overføres en datagruppe fra fx-9860g SD/fx-9860G til en computer 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Marker den datagruppe, du vil overføre, i fx-9860-vinduet. Hvis du vil markere flere datagrupper ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver datagruppe. De-24

27 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Brug musen til at trække den markerede datagruppe til computervinduets hukommelsesbillede for at overføre gruppen. 4. Hvis du vil overføre andre datagrupper, skal du gentage trin 2 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan overføres data fra fx-9860g SD/fx-9860G til en computer 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Dobbeltklik på datagruppen i fx-9860-vinduet for at udvide gruppen. 3. Marker de data, du vil overføre. Hvis du vil markere flere datagrupper ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver datagruppe. De-25

28 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 4. Brug musen til at trække de markerede data til computervinduets hukommelsesbillede for at overføre dataene. Herefter oprettes den datagruppe, der er tilknyttet dataene, i hukommelsesbilledet, og dataene gemmes i datagruppen. 5. Hvis du vil overføre flere data, skal du gentage trin 2 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan overføres en fil fra en computer til fx-9860g SD/fx-9860G 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Dobbeltklik på hukommelsesbilledet i computervinduet for at udvide billedet. 3. Dobbeltklik på datagruppen for at udvide den. De-26

29 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 4. Marker den fil, du vil overføre. Hvis du vil markere flere filer ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver fil. 5. Brug musen til at trække den markerede fil til ikonet for fx-9860-vinduet for at overføre filen. Du kan også overføre en enkelt datagruppe ved at trække den til fx-9860-vinduet. De-27

30 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 6. Hvis du vil overføre andre filer, skal du gentage trin 3 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan oprettes en ny mappe 1. Klik på knappen på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet (kun lagerhukommelsen) eller computervinduet. 2. Klik på knappen (New Folder). 3. Skriv det navn, du vil tildele til den nye mappe (FOLDER i dette eksempel), i den dialogboks, der vises, og klik derefter på [OK]. De-28

31 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Sådan slettes et flash- eller hukommelsesbillede, en mappe eller en fil 1. Vælg det flash-billede, hukommelsesbillede, den mappe eller fil, du vil slette, i computervinduet. 2. Klik på knappen (Delete) på værktøjslinjen i computervinduet. 3. Klik på [OK] for at slette eller [Cancel] for at annullere i den bekræftelsesdialogboks, der vises. De-29

32 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Sådan afbrydes forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA Når dataoverførslen er fuldført, skal du klikke på (Disconnect) på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet. Skærmbilledet på computeren ser sådan ud. De-30

33 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Batchoverførsel af filer Du kan bruge funktionen til sikkerhedskopiering af data til overførsel af alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til en computer til sikkerhedskopieringsformål. Du kan derefter overføre dataene til fx-9860g SD/fx-9860G igen, når du har brug for dem. k fx-9860g SD/fx-9860G Computer 1. Tilslut fx-9860g SD/fx-9860G-enheden til computeren. 2. Klik på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-vinduet. 3. Klik på ikonet Transfer destination image i computervinduet. 4. Klik på knappen på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet for at sikkerhedskopiere alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til det angivne billede. k Computer fx-9860g SD/fx-9860G 1. Tilslut fx-9860g SD/fx-9860G-enheden til computeren. 2. Klik på billedikonet for de data, du vil overføre, i computervinduet. 3. Klik på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-vinduet. 4. Klik på knappen på værktøjslinjen i computervinduet for at overføre alle filer i det angivne billede til fx-9860g SD/fx-9860G. De-31

34 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Tilføjelse af et flash-billede eller et hukommelsesbillede Brug fremgangsmåden nedenfor, når du vil tilføje et flash-billede eller et hukommelsesbillede til computervinduet. Nedenfor kan du se, hvordan du tilføjer et flash-billede. Proceduren til tilføjelse af et hukommelsesbillede er stort set den samme. 1. Klik på knappen på værktøjslinjen i computervinduet. 2. Højreklik på [Computer], og vælg derefter [Add New Image] i den genvejsmenu, der vises. De-32

35 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Skriv det navn, du vil tildele til billedet, og klik derefter på [OK]. De-33

36 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Eksport af flash-billeder og hukommelsesbilleder Et flash-billede eller et hukommelsesbillede kan gemmes i en fil (fx-9860-datafil) og derefter lagres på computerens harddisk. 1. Klik på det billede, du vil eksportere, i computervinduet. 2. Højreklik med musen. 3. Vælg [Export to fx-9860 File] i den genvejsmenu, der vises. Flash-hukommelse: Dialogboksen, der ses nedenfor, vises. Vælg destinationsmappen til lagring, og klik derefter på [OK]. Filen gemmes med samme navn som flash-billedet. Hukommelsesbillede: Dialogboksen, der ses nedenfor, vises. Skriv filnavnet, og klik derefter på [Save]. De-34

37 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Import af et flash-billede eller et hukommelsesbillede Brug FA-124 til at importere de flash- eller hukommelsesbilleder, der er gemt i en fil på computerens harddisk. 1. Højreklik med musen. 2. Vælg [Insert Existing Image] i den genvejsmenu, der vises. 3. Marker det billede, du vil importere, i den dialogboks med filer, der vises, og klik derefter på [Open]. Herefter importeres billedet til computervinduet, hvorefter billedet vises. De-35

38 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Import af en fil Brug denne fremgangsmåde til import af en fil fra computerens harddisk. Import af en fil tilføjer filens data til flash-billedet eller hukommelsesbilledet. 1. Marker destinationsflash-billedet eller hukommelsesbilledet i computervinduet. 2. Højreklik med musen. 3. Vælg [Import fx-9860 File] i den genvejsmenu, der vises. 4. Marker den fil, du vil importere, i dialogboksen med filer, og klik derefter på [Open]. Herefter tilføjes de importerede fildata til flash-billedet eller hukommelsesbilledet. De-36

39 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series Filkonfiguration FA-124-filer kaldes katalogfiler og kan være én af følgende tre typer. Katalogfiler Tekstfiler Sikkerhedskopifil Billedfiler utekstfiler Denne type fil består af to dele: en gruppe og de mange elementer, der er gemt i gruppen. Med undtagelse af grafiske data kan alle elementer vises på en computerskærm, og programmerne kan redigeres på computeren. Gruppe Program Matrix Liste Listefil Y=Data Graph Memory V-Window Mem Billede DynaMem Ligning Programnavn MatA-MatZ List1-List20 File1-File6 Graffunktion Rekursionsfunktion V-Window Højre V-Window Graffaktor Tabelområde Rekursionsområde G-Mem1 - G-Mem20 V-Win1 V-Win6 Pict1-Pict20 Simul Equation Poly Equation Alfahukommelse (A Z,r, ) F-Mem n f1 - f20 CAS (A Z,r, ) Aritmetik ANS Gentagelse af indtastning Gentagelse af output Ligning ALGEBRA FX Element Skærm Redigering Series (A) CFX-9850/fx-7400 Series (B) (1-6) (1-6) (1-6) (1-6) Data fra en CASIO grafisk videnskabelig lommeregner af en ældre model konverteres til et dataformat, der passer til CFX-9850/fx-7400 Series. CSVkonvertering (A)-(B)- konvertering usikkerhedskopifil Denne fil indeholder de data, der genereres, når du sikkerhedskopierer alle dataene i lommeregnerens hukommelse. ugrafikfiler Denne type fil indeholder de data, der genereres, når du bruger skærmhentningsfunktionen til oprettelse af et bitmønster af skærmbilledet og gemmer bitmønsteret i computeren. Grafiske data gemmes som en bmp-fil. De-37

40 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series Bemærk! Grafiske filer, der er gemt i det ovennævnte filformat, kan ikke åbnes i FA-124. Filoverførsel Denne fremgangsmåde kan bruges til at overføre lommeregnerdata til computeren samt overføre programmer og data fra computeren til lommeregneren. Bemærk! Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du betjener lommeregneren under filoverførsler, i afsnittet Datakommunikation i brugsvejledningen til lommeregneren. k Overførselstyper Der er to måder at overføre elementer på. Overførsel af et enkelt dataelement. De overførte dataelementer kan åbnes og redigeres enkeltvist i katalogvinduet, og programmer kan redigeres på computeren. Overførsel af alle data til sikkerhedskopiering af indholdet i computerhukommelsen. Det sikkerhedskopierede dataindhold kan ikke blive vist eller redigeres på computeren. k Før overførsel af data usådan tilsluttes lommeregneren til computeren 1. Brug dataoverførselskablet (SB-88) til at tilslutte lommeregneren til én af computerens serielle porte (COM1 til COM9). 2. Tilslut dataoverførselskablet til lommeregneren. usådan angives type for den tilsluttede lommeregner 1. Vælg [Model Type] i menuen Tool i FA-124. Herefter vises en undermenu med navne på grafiske videnskabelige lommeregnere. 2. Vælg navnet på den lommeregner, du tilsluttede til computeren. Bemærk! Når du starter FA-124, vises vinduet for den aktuelt valgte grafiske videnskabelige lommeregner. usådan skifter du kommunikationsport 1. Vælg [Communications] i menuen Link i FA-124. Herefter vises dialogboksen til valg af port. 2. Vælg den port, hvortil lommeregneren er tilsluttet (COM1 til COM9). 3. Klik på [OK]. De-38

41 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series k Overførsel af filer fra lommeregneren til computeren 1. Vælg [Link] - [Receive] på computerskærmbilledet. 2. Vælg de ønskede lommeregnerdata, og send dem derefter. Eksempel: Brug følgende fremgangsmåde til at sende data fra ALGEBRA FX. Vælg [Transmit] i tilstanden LINK. Vælg [Select], og marker derefter det dataelement, du vil sende. Vælg [Tran] og derefter [YES]. Dataoverførslen går i gang, og status for overførslen vises i dialogboksen på computerskærmbilledet. Eksempel Bemærk! Meddelelsen Transmit ERROR vises, hvis computeren ikke er konfigureret til at modtage data. 3. Når dataoverførslen er fuldført, vises et nyt katalogvindue på skærmen. Eksempel De-39

42 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series 4. Gem dataene som en fil. Vælg [File] - [Save]. Angiv et filnavn, og klik på [OK] for at gemme den som en katalogfil. Bemærk! Hvis du vælger [File] - [Save], vises en dialogboks, du kan bruge til angivelse af filnavn, drev og mappe. Du kan også bruge dialogboksen Save type til angivelse af filformatet. Sørg for at kontrollere følgende elementer, hvis dataoverførslen ikke udføres korrekt. Kontroller, om kablet sidder korrekt. Kontroller, om porten blev valgt korrekt vha. [Link] - [Communications]. Sørg for, at den korrekte [Tool] - [Model Type] er valgt. k Overførsel af filer fra computeren til lommeregneren 1. Vælg [File] - [Open], og åbn den katalogfil, du vil bruge til overførslen. Bemærk! Hvis du vælger [File] - [Open], vises en dialogboks. Denne dialogboks kan bruges til angivelse af filnavn, drev og mappe. 2. Klik på en gruppe og et element for at markere den eller det til overførsel. Hvis du vil markere hele indholdet i katalogfilen, skal du vælge [Edit] - [Select All]. Hvis du vil markere alle elementerne i en gruppe, skal du dobbeltklikke på gruppen. Hvis du vil markere flere grupper og elementer ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker. Hold tasten [Shift] nede, mens du klikker på grupper eller elementer for at markere dem. 3. Konfigurer lommeregneren til modtagelse af data. Eksempel: Brug følgende procedure til modtagelse af data med ALGEBRA FX. Vælg [Receive] i tilstanden LINK. De-40

43 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series 4. Vælg [Link] - [Transmit]. Sørg for, at begge enheder er konfigureret korrekt til dataoverførsel, og klik derefter på [OK]. Dataoverførslen går i gang, og status for overførslen vises i dialogboksen på computerskærmbilledet. 5. Hvis en fil, der modtages, har samme navn som en fil i lommeregnerens hukommelse, vises en dialogboks, hvori du bliver spurgt, om du vil overskrive den eksisterende fil. Vælg [Yes] eller [No] i dialogboksen. Bemærk Meddelelsen Transmit ERROR vises, hvis computeren ikke er konfigureret til at modtage data. 6. Når dataoverførslen er fuldført, lukkes dialogboksen. Bemærk! Sørg for at kontrollere følgende elementer, hvis dataoverførslen ikke udføres korrekt. Kontroller, om kablet sidder korrekt. Kontroller, om porten blev valgt korrekt vha. [Link] - [Communications]. Sørg for, at den korrekte [Tool] - [Model Type] er valgt. Overførsel af sikkerhedskopidata k Sådan sikkerhedskopieres data i lommeregneren 1. Vælg [Link] - [Receive] på computerskærmbilledet. 2. Vælg [Backup] i lommeregnerens tilstand LINK. Eksempel: Brug følgende fremgangsmåde til sikkerhedskopiering af data fra ALGEBRA FX. Vælg [Transmit] i tilstanden LINK. Vælg [Backup] og derefter [Yes]. 3. Fortsæt med trin 3 under Overførsel af filer fra lommeregneren til computeren. k Sådan overføres sikkerhedskopidata til lommeregneren 1. Vælg [File] - [Open], og vælg derefter sikkerhedskopidatafilen. 2. Fortsæt med trin 3 under Overførsel af filer fra computeren til lommeregneren. Bemærk! Når du overfører sikkerhedskopidata, vises der ikke en bekræftende meddelelse, hvori du bliver spurgt, om du vil overskrive tidligere sikkerhedskopierede data med de nye data, hvis du vælger et filnavn, der allerede er tildelt sikkerhedskopidata i hukommelsen. De-41

44 5. Dataredigering Oprettelse af en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX, CFX-9850 og fx-7400 Series) 1. Vælg [File] - [New] - [Model Type], og vælg derefter [Model Type] på den afsendende enhed. 2. Indtast data for at oprette et nyt program, eller kopier (eller flyt) data fra et andet katalogvindue. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du opretter et program under Oprettelse af et nyt element (program). Du kan få yderligere oplysninger om kopiering eller flytning af data under Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer. 3. Vælg [File] - [Save As] for at gemme dataene. Eksempel Oprettelse af et nyt element (program) Bemærk! Et program er den eneste elementtype, der kan oprettes fra bunden. 1. Vælg [New] i menuen Item. fx-9860g SD/fx-9860G: Marker flash-hukommelsesbilledet i computervinduet, og vælg derefter [Item] - [New]. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: Åbn katalogfilen, og vælg derefter [Item] - [New]. Skriv elementnavnet (programnavn) i den dialogboks, der vises på skærmen. Følgende tegn kan bruges i et filnavn: A til Z, r, θ, mellemrum, [, ], {, },,, ~, 0 til 9,., +,,, Ovenstående handling opretter en programgruppe og opretter elementet i programgruppen (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). Bemærk! Hvis en programgruppe allerede eksisterer, oprettes elementet i den eksisterende programgruppe (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). De-42

45 5. Dataredigering 2. Dobbeltklik på elementet for at starte programredigeringsværktøjet. 3. Indtast indholdet i programmet. Se 8. Programredigeringsværktøj for at få yderligere oplysninger om indtastning af programindhold. 4. Vælg [File] - [Close] for at afslutte programredigeringsværktøjet. 5. Vælg [File] - [Save] for at gemme katalogfilen. Bemærk! Programadgangskoder ignoreres i dette program. Hvis et adgangskodebeskyttet program overføres fra lommeregneren til computeren, ignoreres adgangskoden. Du kan ikke redigere et program af typen BASE. Visning, redigering og udskrivning af elementer k Sådan får du vist et element, og sådan redigerer du elementet 1. Marker et element, og vælg [Item] - [Open] for at få vist indholdet i elementet. Du kan, ud over at bruge [Item] - [Open], også dobbeltklikke på et element for at få vist dets indhold. Hvis elementet er et program, kan du bruge programredigeringsværktøjet til redigering af indholdet. Bemærk! Du kan ikke få vist indholdet for elementerne G-Mem, Picture eller Dyna-Mem. Du kan kun redigere programmer af typen RUN. Du kan ikke redigere et program af typen BASE. Programadgangskoder ignoreres i dette program. k Udskrivning 1. Få vist et element, og vælg [File] - [Print]. 2. Angiv printer, udskriftsindstillinger, antal kopier og forstørrelsesfaktorer, og start derefter udskrivningen. Du kan bruge funktionen til visning af udskrift for at få vist et billede af udskriften på skærmen. Bemærk! Du kan udskrive ca. 70 tegn på et A4-ark med en skriftstørrelse på 10. Hvis du vil udskrive flere data, skal du reducere udskriftens størrelse. De-43

46 5. Dataredigering Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer k Sådan slettes en gruppe og et element Marker den gruppe og det element, der skal slettes, og vælg derefter [Edit] - [Delete], eller tryk på tasten [Delete]. k Sådan kopieres en gruppe og et element til en anden katalogfil 1. Marker den gruppe og det element, der skal kopieres, og vælg derefter [Edit] - [Copy]. 2. Åbn destinationskatalogfilen, og vælg derefter [Edit] - [Paste]. Bemærk! Du kan også trække gruppen og elementet til destinationsvinduet. Kopiering af data mellem to katalogfiler med forskellige formater kan være årsag til, at data går tabt. De formater, der er tilgængelige, afhænger af modellen af den grafiske videnskabelige lommeregner. k Sådan flyttes en gruppe og et element til en anden katalogfil 1. Marker den gruppe og det element, der skal kopieres, og vælg derefter [Edit] - [Cut]. 2. Åbn destinationskatalogfilen, og vælg derefter [Edit] - [Paste]. Bemærk! Du kan også trække gruppen og elementet til destinationsvinduet, mens du holder tasten [Ctrl] nede. De-44

47 6. Datakonvertering På fx-9860g SD/fx-9860G kan du konvertere mellem liste-, fil-, matrix- samt regnearksdata og data i csv-format. På en ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series-lommeregner kan du konvertere mellem liste-, fil- samt matrixdata og data i csv-format. Du kan også konvertere data mellem fx-9860-formatet og formatet i en ældre model (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). k Sådan konverteres lommeregnerdata til csv-format 1. Vælg de data, du vil konvertere. 2. Vælg [CSV] i menuen File. Vælg [Save as CSV] i den undermenu, der vises. fx-9860g SD/fx-9860G: Vælg den fil, du vil konvertere, i computervinduet (liste, fil, matrix eller regneark). ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: Vælg de data, du vil konvertere, fra liste-, fil eller matrixformatdataene i katalogfilen. 3. Vælg destinationsmappen i den dialogboks, der vises. 4. Klik på [OK] for at konvertere dataene. Data, der indeholder komplekse tal, kan ikke konverteres. De-45

48 6. Datakonvertering k Sådan konverteres csv-data til lommeregnerdata 1. Vælg [File] - [CSV-Load from CSV]. 2. Vælg de csv-data, du vil konvertere. 3. Vælg den type lommeregnerdata, du vil konvertere til. Når du konverterer til fx-9860g SD/fx-9860G-regnearksdata, skal du indtaste op til otte tegn for filnavnet. 4. Klik på [OK] for at starte datakonversionen. 5. En af følgende handlinger sker, når konversionen er fuldført. fx-9860g SD/fx-9860G: De konverterede data oprettes. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: En ny katalogfil oprettes. Konversionen udføres ikke, hvis den valgte fil i csv-format ikke er kompatibel med dataformatet i den grafiske videnskabelige lommeregner. De-46

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller, som du kan bruge sammen med PC Suite...2 1.3 Kom i gang...2 1.4 Nødvendige

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Brugerhåndbog Mamut Online Backup

Brugerhåndbog Mamut Online Backup Brugerhåndbog Mamut Online Backup Indhold 1. OM TJENESTEN 3 2. SYSTEMKRAV 3 3. INSTALLATION 4 4. AT BENYTTE MAMUT ONLINE BACKUP 7 4.1 HOVEDVINDUET 7 4.2 BACKUP AF DATA 8 4.3 INDSTILLINGER 9 5. GENOPRETTE

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk

PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk PC SOFTWARE M0090DA rev. 4 MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 INSTALLATION 3 2.1 HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER. 3 2.2 SOFTWARE INSTALLATION 6 3 ÅBNING

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere