PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning"

Transkript

1 De PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse CASIOs UDDANNELSESFORUM R

2 Bemærk! De visninger, der anvendes i brugsvejledningen, er kun vejledende. Den tekst og de værdier, der vises på skærmen, kan være forskellige fra de eksempler, der anvendes i denne brugsvejledning.

3 Introduktion Du kan bruge FA-124 til at udvikle programmer, der bruger de samme kommandoer, som dem der er tilgængelige i en fx-9860g Series-lommeregner. Du kan gemme programmerne på computeren og bruge funktionerne til datakommunikation i FA-124 til at overføre dem til din fx-9860g Serieslommeregner, når du har brug for dem. Når du har oprettet forbindelse til computeren via USB-kablet, der leveres sammen med din fx-9860g Series-lommeregner, kan du bruge de brugervenlige Microsoft Explorer-lignende handlinger til overførsel af data (programmer og variable data) mellem lommeregneren og computeren. Du kan overføre data ved at sætte din fx-9860g Series-lommeregner i standby til kommunikation og derefter udføre alle handlinger på den tilsluttede computer. FA-124 giver dig følgende muligheder: Overførsel af data mellem din fx-9860g Series-lommeregner og din computer Lagring af data i din fx-9860g Series-lommeregner Dataoverførsel mellem computeren og en CASIO ALGEBRA FX-lommeregner eller en fx-7400/cfx-9850 Series grafisk videnskabelig lommeregner De-1

4 Konventioner i brugsvejledningen Termerne FA-124 og dette program, der bruges i denne brugsvejledning, henviser til programmet FA-124. Termen lommeregner, der bruges i denne brugsvejledning, henviser til din egen CASIO grafiske videnskabelige lommeregner. I denne brugsvejledning kan du kun læse om de procedurer, der er påkrævede til brugen af programmet FA-124. Det forudsættes, at du allerede kender følgende computerhandlinger. Brug af rullemenuer, klikke, dobbeltklikke og trække med musen Tekstindtastning vha. tastaturet Brug af ikoner og vinduer Du kan få yderligere oplysninger om disse handlinger i den dokumentation, der følger med computeren. De ting, der vises på computerskærmen, kan være anderledes, hvis du bruger et andet operativsystem. I denne brugsvejledning angives menuhandlinger med bindestreg mellem kommandoerne, hvor menuhierarkiet går fra venstre mod højre. Eksempel: Hvis du vælger kommandoen Open i menuen File, beskrives det som følger: Vælg [File] - [Open]. Menu Handlinger i denne brugsvejledning, der ikke kan identificeres som en computer- eller lommeregnerhandling, skal behandles som en computerhandling. Det fremgår tydeligt, hvis en handling skal udføres på lommeregneren. De-2

5 CASIO grafiske videnskabelige modeller Dette program er udviklet til brug sammen med følgende CASIO grafiske videnskabelige modeller. fx-9860g Series fx-9860g SD fx-9860g fx-9860g Slim ALGEBRA FX Series ALGEBRA FX 2.0 ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 FX 1.0 PLUS CFX-9850 Series CFX-9850G CFX-9950G fx-9750g CFX-9970G CFX-9850G PLUS CFX-9850Ga PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9950GB PLUS CFX-9850GC PLUS fx-7400 Series fx-7450g fx-7400g PLUS Derudover kan følgende CASIO grafiske videnskabelige modeller udveksle data med ovenstående modeller. fx-7700gb CFX-9800G fx-8700gb fx-7700ge fx-7700gh fx-9700ge fx-9700gh * Alle de operationer af fx-9860g Series-lommeregneren, som vises i denne brugsvejledning, udføres med fx-9860g SD/fx-9860G. Vigtigt! Sørg for at installere FA-124, før du tilslutter fx-9860g Series-lommeregner til computeren. Hvis du tilslutter lommeregneren, før du installerer FA-124, kan du risikere, at programmet ikke fungerer korrekt. Bemærk! Brug kun det USB-kabel, der følger med fx-9860g Series-lommeregner, hver gang du tilslutter fx-9860g Series-lommeregner til en computer for at udveksle data mellem dem. Dataudveksling med FA-124 er ikke muligt, hvis du bruger et almindeligt serielt kabel. De-3

6 Systemkrav Operativsystemer: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista * Anvendelse på en computer, som kører Windows XP Professional x64 Edition understøttes ikke. * For Windows Vista understøttes anvendelsen kun for 32-bit-versionen. 64-bit-versionen understøttes ikke. Computer: Computer med et af Windows operativsystemerne forinstalleret (undtagen computere med et opgraderet operativsystem og selvbyggede computere). Kontotype: Installation på Windows 2000, Windows XP og Windows Vista kræver administratorprivilegier. CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller højere anbefales Diskplads: 50 MB til installation og afinstallation Hukommelse: RAM til at understøtte versionen af den anvendte Windows. Indeholder ikke hukommelse, som kræves til operativsystem. Øvrigt: USB-port til direkte tilslutning. Tilslut ikke via en USB-hub. Video-adapter og skærm skal understøtte en opløsning på XGA ( ) eller højere, 16-bit eller højere systemfarve. Internet Explorer (Internet Stifinder) 6.0 eller nyere. Cd-rom-drev. Adobe Reader 6.0 eller nyere. Bemærk! Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Intel og Pentium er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Firma- og produktnavne omtalt i vejledningen er varemærker tilhørende deres respektive ejere. De-4

7 Indhold 1. Installation af programmet... De-6 Installation... De-6 Afinstallation... De Tilslutning af lommeregneren til computeren... De fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel... De-15 Knapper og ikoner på værktøjslinjen... De-16 Menukommandoer og -ikoner... De-18 Overførsel af filer fra fx-9860g SD/fx-9860G til en pc... De-21 Udførelse af en handling på fx-9860g SD/fx-9860G... De-21 Brug af FA De-22 Batchoverførsel af filer... De-31 Tilføjelse af et flash-billede eller et hukommelsesbillede... De-32 Eksport af flash-billeder og hukommelsesbilleder... De-34 Import af et flash-billede eller et hukommelsesbillede... De-35 Import af en fil... De Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series... De-37 Filkonfiguration... De-37 Filoverførsel... De-38 Overførsel af sikkerhedskopidata... De Dataredigering... De-42 Oprettelse af en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX, CFX-9850 og fx-7400 Series)... De-42 Oprettelse af et nyt element (program)... De-42 Visning, redigering og udskrivning af elementer... De-43 Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer... De Datakonvertering... De Skærmhentning... De-50 Hentning af et skærmbillede til computeren... De-50 Visning og udskrivning af et hentet skærmbillede... De Programredigeringsværktøj... De-53 Start af programredigeringsværktøjet... De-53 Lagring af programmer... De Dataoverførsel med en lommeregner af en ældre model... De Installation af et tilføjelsesprogram... De Optimering af lagerhukommelsen eller flash-billedet... De-58 De-5

8 1. Installation af programmet Installation Brug procedurerne i dette afsnit til installation af FA-124. Det anbefales, at du lukker alle Windows-programmer, før du kører guiden Install. k Sådan installeres FA Åbn mappen [FA-124]. 2. Dobbeltklik på CASIO FA-124 eller CASIO FA-124.exe. En menu til valg af sprog vises nu. Det alternativ, der vælges her, specificerer sproget for den skærmtekst, som vises under installationen. Skærmtekstsproget for selve FA-124 programmet er engelsk, uanset hvad der vælges her. Den indstilling, der vælges her, vil bestemme sprogversionen for installationen af FA-124 brugsvejledningen. De-6

9 1. Installation af programmet 3. Vælg et sprog og klik derefter på knappen [OK]. 4. Klik på knappen [Next]. Slutbruger-licensaftalen (EULA) vises nu. Hvis English (engelsk), French (fransk) eller German (tysk) vælges i trin 3 herover, vil licensaftalen (EULA) blive vist på det valgte sprog. Valg af et andet sprog vil vise licensaftalen (EULA) på engelsk. De-7

10 1. Installation af programmet 5. Læs licensaftalen (EULA) grundigt. 6. Hvis du accepterer, at du er bundet af vilkårene og betingelserne i licensaftalen (EULA), skal du vælge I accept the terms... og derefter klikke på [Next]. Hvis du ikke accepterer, skal du vælge I do not accept the terms... og derefter klikke på [Cancel] for at afslutte installationen. De-8

11 1. Installation af programmet 7. Udfør et af de to følgende trin for at specificere installationsdrevet og mappen. For at anvende standardindstillingerne Klik ganske enkelt på knappen [Next]. For at specificere en anden mappe Klik på knappen [Change ]. Vælg den ønskede mappe, og klik derefter på [Next]. 8. Klik på knappen [Install] for at begynde installationen. De-9

12 1. Installation af programmet Hvis din computer kører Windows Vista a. Den herunder viste dialogboks kommer frem, når installationen begynder. Klik på Allow. b. Den herunder viste dialogboks vil komme frem, hvis USB-driveren ikke er installeret på din computer. Klik på knappen [Install]. De-10

13 1. Installation af programmet 9. Når der er kommet en meddelelse frem, som fortæller dig, at installationen er fuldført, skal du klikke på knappen [Finish]. Dette finaliserer installationen af softwaren på din computer. Vigtigt! Hvis den herover viste meddelelse kommer frem under installationen, skal du starte din computer igen. Installationen vil begynde igen, når din computer en startet igen. Afinstallation Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis du får brug for at afinstallere FA-124 fra computeren. k Sådan afinstallerer du programmet 1. Åbn Windows Kontrolpanel. 2. Klik på [Tilføj/fjern programmer]. 3. Vælg CASIO FA-124 på den liste over programmer, der vises i den åbne dialogboks. 4. Klik på knappen [Tilføj/fjern] for at starte en guide til programvedligeholdelse. 5. Klik på knappen [Ja]. Herefter afsluttes proceduren til afinstallation af programmet. De-11

14 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren k Sådan tilsluttes fx-9860g SD/fx-9860G til en computer Vigtigt! Sørg for at installere FA-124, før du tilslutter fx-9860g SD/fx-9860G til computeren. Hvis du tilslutter lommeregneren, før du installerer FA-124, kan du risikere, at programmet ikke fungerer korrekt. 1. Brug det USB-kabel, der følger med fx-9860g SD/fx-9860G, til at oprette forbindelse til computeren. 2. Tilslut USB-kablet til fx-9860g SD/fx-9860G. Herefter tænder fx-9860g SD/fx-9860G automatisk, og den går i standby til datakommunikation. Hvis fx-9860g SD/fx-9860G ikke går i standby til datakommunikation på dette tidspunkt, skal du følge fremgangsmåden under Sådan konfigureres fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation på side De-21. Vigtigt at vide for brugere af Windows XP Se side De-13, når du har udført de to ovenstående trin. De-12

15 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren u Brugere af Windows XP Udfør, når FA-124 er installeret, de følgende trin for at installere USB-driveren på din computer. 1. Hvis du tilslutter fx-9860g SD/fx-9860G til en computer, der kører Windows XP, vises skærmbilledet nedenfor på computeren. Vælg No, not this time (Nej, ikke denne gang). (Kun Windows XP SP2) 2. Vælg Install the software automatically (Recommended) (Installere softwaren automatisk (anbefales)), og klik derefter på [Next] (Næste). De-13

16 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren 3. Selvom der vises en meddelelse om, at programmet ikke har bestået testen til kontrol af kompatibilitet med Windows XP, betyder det ikke noget. Du skal blot klikke på [Continue Anyway] (Fortsæt alligevel) og fortsætte med installationen. 4. Klik på [Finish] (Udfør). k Sådan tilsluttes en lommeregner i ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series til computeren Bemærk! Sørg for at anvende det SB-88-kabel, der følger med FA-123 USB, til at slutte en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-lommeregnet til en computer. Du må ikke anvende det kable, der følger med FA Brug dataoverførselskablet (SB-88) til at tilslutte lommeregneren til én af computerens serielle porte (COM1 til COM9). 2. Tilslut dataoverførselskablet til lommeregneren. De-14

17 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 1. Dobbeltklik på FA-124 på computerens skrivebord. Herefter starter FA Vælg [Tool] - [Model Type] - [fx-9860]. fx-9860g SD/fx-9860G identificeres som den grafiske videnskabelige lommeregner, der er tilsluttet. 3. Vælg [Link] - [Communications]. Nu vises dialogboksen til valg af port. 4. Vælg USB, og klik derefter på [OK]. Dette angiver, at lommeregneren er tilsluttet computerens USB-port. 5. Udfør de ønskede dataudvekslings- og datahåndteringsopgaver i FA-124. De-15

18 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Knapper og ikoner på værktøjslinjen I det følgende beskrives knapper og ikoner på værktøjslinjen i FA-124. opretter en forbindelse mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA-124. afbryder forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA-124. kopierer de(n) valgte mappe(r) eller fil(er). indsætter de(n) valgte mappe(r) eller fil(er). sletter de(n) valgte billede(r), mappe(r) eller fil(er). opretter en ny mappe. viser de variable, der er gemt i hukommelsen. viser de mapper og filer, der aktuelt er gemt i lagerhukommelsen. overfører alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til det billede, der er angivet i computervinduet. overfører alle filer i det flash-billede eller det hukommelsesbillede, der er valgt i computervinduet, til fx-9860g SD/fx-9860G. henter skærmbilledet på fx-9860g SD/fx-9860G. De-16

19 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel ikon for mapper og filer i flash-billedet. ikon for datagrupper og filer i hukommelsesbilledet. ikon for en mappe. ikon for filer eller variable. datagruppeikon. De-17

20 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Menukommandoer og -ikoner I det følgende beskrives de genvejsmenuer, der vises, når du højreklikker med musen. k Højreklik på [Brugernavn] (fx-9860) Collapse/Expand skjuler/udvider datagrupper. Copy kopierer de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). Paste indsætter de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). k Højreklik på (fx-9860) Collapse/Expand skjuler/udvider datagrupper. Copy kopierer de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). Paste indsætter de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). De-18

21 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på (computer) Export to fx-9860 File eksporterer filerne i den markerede mappe til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Copy kopierer den aktuelt markerede mappe. Paste indsætter den kopierede fil. Delete sletter den aktuelt markerede mappe. k Højreklik på (fx-9860) Copy kopierer den aktuelt markerede fil. Paste indsætter den kopierede fil. De-19

22 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på (computer) Export to fx-9860 File eksporterer den markerede fil til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Copy kopierer den aktuelt markerede fil. Delete sletter den aktuelt markerede fil. Paste indsætter den kopierede fil. k Højreklik på computer Expand/Collapse skjuler/udvider det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Add New Image tilføjer et nyt billede. Insert Existing Image indsætter et eksisterende billede. De-20

23 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på eller Expand/Collapse udvider/skjuler mappehierarkiet. Export to fx-9860 File eksporterer det markerede billede til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Remove Image fjerner det aktuelt markerede billede. Optimization optimerer lagerhukommelsen eller flash-billedet. Create New Folder opretter en ny mappe. (Kun lagerhukommelsen). Copy kopierer det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Paste indsætter en tidligere kopieret datagruppe. Delete sletter det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Overførsel af filer fra fx-9860g SD/fx-9860G til en pc Du skal først konfigurere fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation og derefter udføre overførselshandlingen på computeren vha. FA-124. Udførelse af en handling på fx-9860g SD/fx-9860G Brug følgende procedure til at sætte fx-9860g SD/fx-9860G i standby til datakommunikation. k Sådan konfigureres fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation 1. Åbn tilstanden LINK fra hovedmenuen. 2. Angiv USB som kabeltypen. 4(CABL)1(USB) 3. Aktiver Wakeup. 5(WAKE)1(ON) 4. Luk for lommeregneren. 5. Tilslut USB-kablet. De-21

24 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Brug af FA-124 Følgende procedure forklarer, hvordan du udfører forskellige dataoverførselshandlinger og andre handlinger vha. FA-124. k Sådan oprettes en forbindelse mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA Når du har konfigureret fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation (page De-12), skal du starte FA-124. Herefter vises fx-9860-vinduet til venstre og computervinduet til højre. 2. Klik på knappen (Connect) på værktøjslinjen i fx (pc) Nu ser skærmbilledet på fx-9860g SD/fx-9860G ud som vist nedenfor. De-22

25 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Når forbindelsen er blevet oprettet, vises datagrupper og data i fx-9860-vinduet, mens flashbilleder og hukommelsesbilleder vises i computervinduet. Klik på på værktøjslinjen i computervinduet for at få vist data i hovedhukommelsen eller på for at få vist data i lagerhukommelsen. Hvis du dobbeltklikker på en datagruppe i fx-9860-vinduet, vises de data, der er i datagruppen. Hvis du dobbeltklikker på et flash-billede eller et hukommelsesbillede i computervinduet, vises datagruppen for billedet. Hvis du dobbeltklikker på en datagruppe, vises de filer, der er i datagruppen. De-23

26 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel I det følgende får du oplysninger om de forskellige dataoverførselshandlinger, du kan udføre, når du har oprettet forbindelse. k Sådan overføres en datagruppe fra fx-9860g SD/fx-9860G til en computer 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Marker den datagruppe, du vil overføre, i fx-9860-vinduet. Hvis du vil markere flere datagrupper ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver datagruppe. De-24

27 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Brug musen til at trække den markerede datagruppe til computervinduets hukommelsesbillede for at overføre gruppen. 4. Hvis du vil overføre andre datagrupper, skal du gentage trin 2 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan overføres data fra fx-9860g SD/fx-9860G til en computer 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Dobbeltklik på datagruppen i fx-9860-vinduet for at udvide gruppen. 3. Marker de data, du vil overføre. Hvis du vil markere flere datagrupper ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver datagruppe. De-25

28 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 4. Brug musen til at trække de markerede data til computervinduets hukommelsesbillede for at overføre dataene. Herefter oprettes den datagruppe, der er tilknyttet dataene, i hukommelsesbilledet, og dataene gemmes i datagruppen. 5. Hvis du vil overføre flere data, skal du gentage trin 2 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan overføres en fil fra en computer til fx-9860g SD/fx-9860G 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Dobbeltklik på hukommelsesbilledet i computervinduet for at udvide billedet. 3. Dobbeltklik på datagruppen for at udvide den. De-26

29 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 4. Marker den fil, du vil overføre. Hvis du vil markere flere filer ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver fil. 5. Brug musen til at trække den markerede fil til ikonet for fx-9860-vinduet for at overføre filen. Du kan også overføre en enkelt datagruppe ved at trække den til fx-9860-vinduet. De-27

30 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 6. Hvis du vil overføre andre filer, skal du gentage trin 3 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan oprettes en ny mappe 1. Klik på knappen på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet (kun lagerhukommelsen) eller computervinduet. 2. Klik på knappen (New Folder). 3. Skriv det navn, du vil tildele til den nye mappe (FOLDER i dette eksempel), i den dialogboks, der vises, og klik derefter på [OK]. De-28

31 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Sådan slettes et flash- eller hukommelsesbillede, en mappe eller en fil 1. Vælg det flash-billede, hukommelsesbillede, den mappe eller fil, du vil slette, i computervinduet. 2. Klik på knappen (Delete) på værktøjslinjen i computervinduet. 3. Klik på [OK] for at slette eller [Cancel] for at annullere i den bekræftelsesdialogboks, der vises. De-29

32 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Sådan afbrydes forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA Når dataoverførslen er fuldført, skal du klikke på (Disconnect) på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet. Skærmbilledet på computeren ser sådan ud. De-30

33 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Batchoverførsel af filer Du kan bruge funktionen til sikkerhedskopiering af data til overførsel af alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til en computer til sikkerhedskopieringsformål. Du kan derefter overføre dataene til fx-9860g SD/fx-9860G igen, når du har brug for dem. k fx-9860g SD/fx-9860G Computer 1. Tilslut fx-9860g SD/fx-9860G-enheden til computeren. 2. Klik på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-vinduet. 3. Klik på ikonet Transfer destination image i computervinduet. 4. Klik på knappen på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet for at sikkerhedskopiere alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til det angivne billede. k Computer fx-9860g SD/fx-9860G 1. Tilslut fx-9860g SD/fx-9860G-enheden til computeren. 2. Klik på billedikonet for de data, du vil overføre, i computervinduet. 3. Klik på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-vinduet. 4. Klik på knappen på værktøjslinjen i computervinduet for at overføre alle filer i det angivne billede til fx-9860g SD/fx-9860G. De-31

34 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Tilføjelse af et flash-billede eller et hukommelsesbillede Brug fremgangsmåden nedenfor, når du vil tilføje et flash-billede eller et hukommelsesbillede til computervinduet. Nedenfor kan du se, hvordan du tilføjer et flash-billede. Proceduren til tilføjelse af et hukommelsesbillede er stort set den samme. 1. Klik på knappen på værktøjslinjen i computervinduet. 2. Højreklik på [Computer], og vælg derefter [Add New Image] i den genvejsmenu, der vises. De-32

35 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Skriv det navn, du vil tildele til billedet, og klik derefter på [OK]. De-33

36 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Eksport af flash-billeder og hukommelsesbilleder Et flash-billede eller et hukommelsesbillede kan gemmes i en fil (fx-9860-datafil) og derefter lagres på computerens harddisk. 1. Klik på det billede, du vil eksportere, i computervinduet. 2. Højreklik med musen. 3. Vælg [Export to fx-9860 File] i den genvejsmenu, der vises. Flash-hukommelse: Dialogboksen, der ses nedenfor, vises. Vælg destinationsmappen til lagring, og klik derefter på [OK]. Filen gemmes med samme navn som flash-billedet. Hukommelsesbillede: Dialogboksen, der ses nedenfor, vises. Skriv filnavnet, og klik derefter på [Save]. De-34

37 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Import af et flash-billede eller et hukommelsesbillede Brug FA-124 til at importere de flash- eller hukommelsesbilleder, der er gemt i en fil på computerens harddisk. 1. Højreklik med musen. 2. Vælg [Insert Existing Image] i den genvejsmenu, der vises. 3. Marker det billede, du vil importere, i den dialogboks med filer, der vises, og klik derefter på [Open]. Herefter importeres billedet til computervinduet, hvorefter billedet vises. De-35

38 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Import af en fil Brug denne fremgangsmåde til import af en fil fra computerens harddisk. Import af en fil tilføjer filens data til flash-billedet eller hukommelsesbilledet. 1. Marker destinationsflash-billedet eller hukommelsesbilledet i computervinduet. 2. Højreklik med musen. 3. Vælg [Import fx-9860 File] i den genvejsmenu, der vises. 4. Marker den fil, du vil importere, i dialogboksen med filer, og klik derefter på [Open]. Herefter tilføjes de importerede fildata til flash-billedet eller hukommelsesbilledet. De-36

39 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series Filkonfiguration FA-124-filer kaldes katalogfiler og kan være én af følgende tre typer. Katalogfiler Tekstfiler Sikkerhedskopifil Billedfiler utekstfiler Denne type fil består af to dele: en gruppe og de mange elementer, der er gemt i gruppen. Med undtagelse af grafiske data kan alle elementer vises på en computerskærm, og programmerne kan redigeres på computeren. Gruppe Program Matrix Liste Listefil Y=Data Graph Memory V-Window Mem Billede DynaMem Ligning Programnavn MatA-MatZ List1-List20 File1-File6 Graffunktion Rekursionsfunktion V-Window Højre V-Window Graffaktor Tabelområde Rekursionsområde G-Mem1 - G-Mem20 V-Win1 V-Win6 Pict1-Pict20 Simul Equation Poly Equation Alfahukommelse (A Z,r, ) F-Mem n f1 - f20 CAS (A Z,r, ) Aritmetik ANS Gentagelse af indtastning Gentagelse af output Ligning ALGEBRA FX Element Skærm Redigering Series (A) CFX-9850/fx-7400 Series (B) (1-6) (1-6) (1-6) (1-6) Data fra en CASIO grafisk videnskabelig lommeregner af en ældre model konverteres til et dataformat, der passer til CFX-9850/fx-7400 Series. CSVkonvertering (A)-(B)- konvertering usikkerhedskopifil Denne fil indeholder de data, der genereres, når du sikkerhedskopierer alle dataene i lommeregnerens hukommelse. ugrafikfiler Denne type fil indeholder de data, der genereres, når du bruger skærmhentningsfunktionen til oprettelse af et bitmønster af skærmbilledet og gemmer bitmønsteret i computeren. Grafiske data gemmes som en bmp-fil. De-37

40 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series Bemærk! Grafiske filer, der er gemt i det ovennævnte filformat, kan ikke åbnes i FA-124. Filoverførsel Denne fremgangsmåde kan bruges til at overføre lommeregnerdata til computeren samt overføre programmer og data fra computeren til lommeregneren. Bemærk! Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du betjener lommeregneren under filoverførsler, i afsnittet Datakommunikation i brugsvejledningen til lommeregneren. k Overførselstyper Der er to måder at overføre elementer på. Overførsel af et enkelt dataelement. De overførte dataelementer kan åbnes og redigeres enkeltvist i katalogvinduet, og programmer kan redigeres på computeren. Overførsel af alle data til sikkerhedskopiering af indholdet i computerhukommelsen. Det sikkerhedskopierede dataindhold kan ikke blive vist eller redigeres på computeren. k Før overførsel af data usådan tilsluttes lommeregneren til computeren 1. Brug dataoverførselskablet (SB-88) til at tilslutte lommeregneren til én af computerens serielle porte (COM1 til COM9). 2. Tilslut dataoverførselskablet til lommeregneren. usådan angives type for den tilsluttede lommeregner 1. Vælg [Model Type] i menuen Tool i FA-124. Herefter vises en undermenu med navne på grafiske videnskabelige lommeregnere. 2. Vælg navnet på den lommeregner, du tilsluttede til computeren. Bemærk! Når du starter FA-124, vises vinduet for den aktuelt valgte grafiske videnskabelige lommeregner. usådan skifter du kommunikationsport 1. Vælg [Communications] i menuen Link i FA-124. Herefter vises dialogboksen til valg af port. 2. Vælg den port, hvortil lommeregneren er tilsluttet (COM1 til COM9). 3. Klik på [OK]. De-38

41 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series k Overførsel af filer fra lommeregneren til computeren 1. Vælg [Link] - [Receive] på computerskærmbilledet. 2. Vælg de ønskede lommeregnerdata, og send dem derefter. Eksempel: Brug følgende fremgangsmåde til at sende data fra ALGEBRA FX. Vælg [Transmit] i tilstanden LINK. Vælg [Select], og marker derefter det dataelement, du vil sende. Vælg [Tran] og derefter [YES]. Dataoverførslen går i gang, og status for overførslen vises i dialogboksen på computerskærmbilledet. Eksempel Bemærk! Meddelelsen Transmit ERROR vises, hvis computeren ikke er konfigureret til at modtage data. 3. Når dataoverførslen er fuldført, vises et nyt katalogvindue på skærmen. Eksempel De-39

42 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series 4. Gem dataene som en fil. Vælg [File] - [Save]. Angiv et filnavn, og klik på [OK] for at gemme den som en katalogfil. Bemærk! Hvis du vælger [File] - [Save], vises en dialogboks, du kan bruge til angivelse af filnavn, drev og mappe. Du kan også bruge dialogboksen Save type til angivelse af filformatet. Sørg for at kontrollere følgende elementer, hvis dataoverførslen ikke udføres korrekt. Kontroller, om kablet sidder korrekt. Kontroller, om porten blev valgt korrekt vha. [Link] - [Communications]. Sørg for, at den korrekte [Tool] - [Model Type] er valgt. k Overførsel af filer fra computeren til lommeregneren 1. Vælg [File] - [Open], og åbn den katalogfil, du vil bruge til overførslen. Bemærk! Hvis du vælger [File] - [Open], vises en dialogboks. Denne dialogboks kan bruges til angivelse af filnavn, drev og mappe. 2. Klik på en gruppe og et element for at markere den eller det til overførsel. Hvis du vil markere hele indholdet i katalogfilen, skal du vælge [Edit] - [Select All]. Hvis du vil markere alle elementerne i en gruppe, skal du dobbeltklikke på gruppen. Hvis du vil markere flere grupper og elementer ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker. Hold tasten [Shift] nede, mens du klikker på grupper eller elementer for at markere dem. 3. Konfigurer lommeregneren til modtagelse af data. Eksempel: Brug følgende procedure til modtagelse af data med ALGEBRA FX. Vælg [Receive] i tilstanden LINK. De-40

43 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series 4. Vælg [Link] - [Transmit]. Sørg for, at begge enheder er konfigureret korrekt til dataoverførsel, og klik derefter på [OK]. Dataoverførslen går i gang, og status for overførslen vises i dialogboksen på computerskærmbilledet. 5. Hvis en fil, der modtages, har samme navn som en fil i lommeregnerens hukommelse, vises en dialogboks, hvori du bliver spurgt, om du vil overskrive den eksisterende fil. Vælg [Yes] eller [No] i dialogboksen. Bemærk Meddelelsen Transmit ERROR vises, hvis computeren ikke er konfigureret til at modtage data. 6. Når dataoverførslen er fuldført, lukkes dialogboksen. Bemærk! Sørg for at kontrollere følgende elementer, hvis dataoverførslen ikke udføres korrekt. Kontroller, om kablet sidder korrekt. Kontroller, om porten blev valgt korrekt vha. [Link] - [Communications]. Sørg for, at den korrekte [Tool] - [Model Type] er valgt. Overførsel af sikkerhedskopidata k Sådan sikkerhedskopieres data i lommeregneren 1. Vælg [Link] - [Receive] på computerskærmbilledet. 2. Vælg [Backup] i lommeregnerens tilstand LINK. Eksempel: Brug følgende fremgangsmåde til sikkerhedskopiering af data fra ALGEBRA FX. Vælg [Transmit] i tilstanden LINK. Vælg [Backup] og derefter [Yes]. 3. Fortsæt med trin 3 under Overførsel af filer fra lommeregneren til computeren. k Sådan overføres sikkerhedskopidata til lommeregneren 1. Vælg [File] - [Open], og vælg derefter sikkerhedskopidatafilen. 2. Fortsæt med trin 3 under Overførsel af filer fra computeren til lommeregneren. Bemærk! Når du overfører sikkerhedskopidata, vises der ikke en bekræftende meddelelse, hvori du bliver spurgt, om du vil overskrive tidligere sikkerhedskopierede data med de nye data, hvis du vælger et filnavn, der allerede er tildelt sikkerhedskopidata i hukommelsen. De-41

44 5. Dataredigering Oprettelse af en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX, CFX-9850 og fx-7400 Series) 1. Vælg [File] - [New] - [Model Type], og vælg derefter [Model Type] på den afsendende enhed. 2. Indtast data for at oprette et nyt program, eller kopier (eller flyt) data fra et andet katalogvindue. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du opretter et program under Oprettelse af et nyt element (program). Du kan få yderligere oplysninger om kopiering eller flytning af data under Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer. 3. Vælg [File] - [Save As] for at gemme dataene. Eksempel Oprettelse af et nyt element (program) Bemærk! Et program er den eneste elementtype, der kan oprettes fra bunden. 1. Vælg [New] i menuen Item. fx-9860g SD/fx-9860G: Marker flash-hukommelsesbilledet i computervinduet, og vælg derefter [Item] - [New]. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: Åbn katalogfilen, og vælg derefter [Item] - [New]. Skriv elementnavnet (programnavn) i den dialogboks, der vises på skærmen. Følgende tegn kan bruges i et filnavn: A til Z, r, θ, mellemrum, [, ], {, },,, ~, 0 til 9,., +,,, Ovenstående handling opretter en programgruppe og opretter elementet i programgruppen (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). Bemærk! Hvis en programgruppe allerede eksisterer, oprettes elementet i den eksisterende programgruppe (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). De-42

45 5. Dataredigering 2. Dobbeltklik på elementet for at starte programredigeringsværktøjet. 3. Indtast indholdet i programmet. Se 8. Programredigeringsværktøj for at få yderligere oplysninger om indtastning af programindhold. 4. Vælg [File] - [Close] for at afslutte programredigeringsværktøjet. 5. Vælg [File] - [Save] for at gemme katalogfilen. Bemærk! Programadgangskoder ignoreres i dette program. Hvis et adgangskodebeskyttet program overføres fra lommeregneren til computeren, ignoreres adgangskoden. Du kan ikke redigere et program af typen BASE. Visning, redigering og udskrivning af elementer k Sådan får du vist et element, og sådan redigerer du elementet 1. Marker et element, og vælg [Item] - [Open] for at få vist indholdet i elementet. Du kan, ud over at bruge [Item] - [Open], også dobbeltklikke på et element for at få vist dets indhold. Hvis elementet er et program, kan du bruge programredigeringsværktøjet til redigering af indholdet. Bemærk! Du kan ikke få vist indholdet for elementerne G-Mem, Picture eller Dyna-Mem. Du kan kun redigere programmer af typen RUN. Du kan ikke redigere et program af typen BASE. Programadgangskoder ignoreres i dette program. k Udskrivning 1. Få vist et element, og vælg [File] - [Print]. 2. Angiv printer, udskriftsindstillinger, antal kopier og forstørrelsesfaktorer, og start derefter udskrivningen. Du kan bruge funktionen til visning af udskrift for at få vist et billede af udskriften på skærmen. Bemærk! Du kan udskrive ca. 70 tegn på et A4-ark med en skriftstørrelse på 10. Hvis du vil udskrive flere data, skal du reducere udskriftens størrelse. De-43

46 5. Dataredigering Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer k Sådan slettes en gruppe og et element Marker den gruppe og det element, der skal slettes, og vælg derefter [Edit] - [Delete], eller tryk på tasten [Delete]. k Sådan kopieres en gruppe og et element til en anden katalogfil 1. Marker den gruppe og det element, der skal kopieres, og vælg derefter [Edit] - [Copy]. 2. Åbn destinationskatalogfilen, og vælg derefter [Edit] - [Paste]. Bemærk! Du kan også trække gruppen og elementet til destinationsvinduet. Kopiering af data mellem to katalogfiler med forskellige formater kan være årsag til, at data går tabt. De formater, der er tilgængelige, afhænger af modellen af den grafiske videnskabelige lommeregner. k Sådan flyttes en gruppe og et element til en anden katalogfil 1. Marker den gruppe og det element, der skal kopieres, og vælg derefter [Edit] - [Cut]. 2. Åbn destinationskatalogfilen, og vælg derefter [Edit] - [Paste]. Bemærk! Du kan også trække gruppen og elementet til destinationsvinduet, mens du holder tasten [Ctrl] nede. De-44

47 6. Datakonvertering På fx-9860g SD/fx-9860G kan du konvertere mellem liste-, fil-, matrix- samt regnearksdata og data i csv-format. På en ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series-lommeregner kan du konvertere mellem liste-, fil- samt matrixdata og data i csv-format. Du kan også konvertere data mellem fx-9860-formatet og formatet i en ældre model (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). k Sådan konverteres lommeregnerdata til csv-format 1. Vælg de data, du vil konvertere. 2. Vælg [CSV] i menuen File. Vælg [Save as CSV] i den undermenu, der vises. fx-9860g SD/fx-9860G: Vælg den fil, du vil konvertere, i computervinduet (liste, fil, matrix eller regneark). ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: Vælg de data, du vil konvertere, fra liste-, fil eller matrixformatdataene i katalogfilen. 3. Vælg destinationsmappen i den dialogboks, der vises. 4. Klik på [OK] for at konvertere dataene. Data, der indeholder komplekse tal, kan ikke konverteres. De-45

48 6. Datakonvertering k Sådan konverteres csv-data til lommeregnerdata 1. Vælg [File] - [CSV-Load from CSV]. 2. Vælg de csv-data, du vil konvertere. 3. Vælg den type lommeregnerdata, du vil konvertere til. Når du konverterer til fx-9860g SD/fx-9860G-regnearksdata, skal du indtaste op til otte tegn for filnavnet. 4. Klik på [OK] for at starte datakonversionen. 5. En af følgende handlinger sker, når konversionen er fuldført. fx-9860g SD/fx-9860G: De konverterede data oprettes. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: En ny katalogfil oprettes. Konversionen udføres ikke, hvis den valgte fil i csv-format ikke er kompatibel med dataformatet i den grafiske videnskabelige lommeregner. De-46

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere