PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning"

Transkript

1 De PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse CASIOs UDDANNELSESFORUM R

2 Bemærk! De visninger, der anvendes i brugsvejledningen, er kun vejledende. Den tekst og de værdier, der vises på skærmen, kan være forskellige fra de eksempler, der anvendes i denne brugsvejledning.

3 Introduktion Du kan bruge FA-124 til at udvikle programmer, der bruger de samme kommandoer, som dem der er tilgængelige i en fx-9860g Series-lommeregner. Du kan gemme programmerne på computeren og bruge funktionerne til datakommunikation i FA-124 til at overføre dem til din fx-9860g Serieslommeregner, når du har brug for dem. Når du har oprettet forbindelse til computeren via USB-kablet, der leveres sammen med din fx-9860g Series-lommeregner, kan du bruge de brugervenlige Microsoft Explorer-lignende handlinger til overførsel af data (programmer og variable data) mellem lommeregneren og computeren. Du kan overføre data ved at sætte din fx-9860g Series-lommeregner i standby til kommunikation og derefter udføre alle handlinger på den tilsluttede computer. FA-124 giver dig følgende muligheder: Overførsel af data mellem din fx-9860g Series-lommeregner og din computer Lagring af data i din fx-9860g Series-lommeregner Dataoverførsel mellem computeren og en CASIO ALGEBRA FX-lommeregner eller en fx-7400/cfx-9850 Series grafisk videnskabelig lommeregner De-1

4 Konventioner i brugsvejledningen Termerne FA-124 og dette program, der bruges i denne brugsvejledning, henviser til programmet FA-124. Termen lommeregner, der bruges i denne brugsvejledning, henviser til din egen CASIO grafiske videnskabelige lommeregner. I denne brugsvejledning kan du kun læse om de procedurer, der er påkrævede til brugen af programmet FA-124. Det forudsættes, at du allerede kender følgende computerhandlinger. Brug af rullemenuer, klikke, dobbeltklikke og trække med musen Tekstindtastning vha. tastaturet Brug af ikoner og vinduer Du kan få yderligere oplysninger om disse handlinger i den dokumentation, der følger med computeren. De ting, der vises på computerskærmen, kan være anderledes, hvis du bruger et andet operativsystem. I denne brugsvejledning angives menuhandlinger med bindestreg mellem kommandoerne, hvor menuhierarkiet går fra venstre mod højre. Eksempel: Hvis du vælger kommandoen Open i menuen File, beskrives det som følger: Vælg [File] - [Open]. Menu Handlinger i denne brugsvejledning, der ikke kan identificeres som en computer- eller lommeregnerhandling, skal behandles som en computerhandling. Det fremgår tydeligt, hvis en handling skal udføres på lommeregneren. De-2

5 CASIO grafiske videnskabelige modeller Dette program er udviklet til brug sammen med følgende CASIO grafiske videnskabelige modeller. fx-9860g Series fx-9860g SD fx-9860g fx-9860g Slim ALGEBRA FX Series ALGEBRA FX 2.0 ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 FX 1.0 PLUS CFX-9850 Series CFX-9850G CFX-9950G fx-9750g CFX-9970G CFX-9850G PLUS CFX-9850Ga PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9950GB PLUS CFX-9850GC PLUS fx-7400 Series fx-7450g fx-7400g PLUS Derudover kan følgende CASIO grafiske videnskabelige modeller udveksle data med ovenstående modeller. fx-7700gb CFX-9800G fx-8700gb fx-7700ge fx-7700gh fx-9700ge fx-9700gh * Alle de operationer af fx-9860g Series-lommeregneren, som vises i denne brugsvejledning, udføres med fx-9860g SD/fx-9860G. Vigtigt! Sørg for at installere FA-124, før du tilslutter fx-9860g Series-lommeregner til computeren. Hvis du tilslutter lommeregneren, før du installerer FA-124, kan du risikere, at programmet ikke fungerer korrekt. Bemærk! Brug kun det USB-kabel, der følger med fx-9860g Series-lommeregner, hver gang du tilslutter fx-9860g Series-lommeregner til en computer for at udveksle data mellem dem. Dataudveksling med FA-124 er ikke muligt, hvis du bruger et almindeligt serielt kabel. De-3

6 Systemkrav Operativsystemer: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista * Anvendelse på en computer, som kører Windows XP Professional x64 Edition understøttes ikke. * For Windows Vista understøttes anvendelsen kun for 32-bit-versionen. 64-bit-versionen understøttes ikke. Computer: Computer med et af Windows operativsystemerne forinstalleret (undtagen computere med et opgraderet operativsystem og selvbyggede computere). Kontotype: Installation på Windows 2000, Windows XP og Windows Vista kræver administratorprivilegier. CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller højere anbefales Diskplads: 50 MB til installation og afinstallation Hukommelse: RAM til at understøtte versionen af den anvendte Windows. Indeholder ikke hukommelse, som kræves til operativsystem. Øvrigt: USB-port til direkte tilslutning. Tilslut ikke via en USB-hub. Video-adapter og skærm skal understøtte en opløsning på XGA ( ) eller højere, 16-bit eller højere systemfarve. Internet Explorer (Internet Stifinder) 6.0 eller nyere. Cd-rom-drev. Adobe Reader 6.0 eller nyere. Bemærk! Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Intel og Pentium er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Firma- og produktnavne omtalt i vejledningen er varemærker tilhørende deres respektive ejere. De-4

7 Indhold 1. Installation af programmet... De-6 Installation... De-6 Afinstallation... De Tilslutning af lommeregneren til computeren... De fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel... De-15 Knapper og ikoner på værktøjslinjen... De-16 Menukommandoer og -ikoner... De-18 Overførsel af filer fra fx-9860g SD/fx-9860G til en pc... De-21 Udførelse af en handling på fx-9860g SD/fx-9860G... De-21 Brug af FA De-22 Batchoverførsel af filer... De-31 Tilføjelse af et flash-billede eller et hukommelsesbillede... De-32 Eksport af flash-billeder og hukommelsesbilleder... De-34 Import af et flash-billede eller et hukommelsesbillede... De-35 Import af en fil... De Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series... De-37 Filkonfiguration... De-37 Filoverførsel... De-38 Overførsel af sikkerhedskopidata... De Dataredigering... De-42 Oprettelse af en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX, CFX-9850 og fx-7400 Series)... De-42 Oprettelse af et nyt element (program)... De-42 Visning, redigering og udskrivning af elementer... De-43 Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer... De Datakonvertering... De Skærmhentning... De-50 Hentning af et skærmbillede til computeren... De-50 Visning og udskrivning af et hentet skærmbillede... De Programredigeringsværktøj... De-53 Start af programredigeringsværktøjet... De-53 Lagring af programmer... De Dataoverførsel med en lommeregner af en ældre model... De Installation af et tilføjelsesprogram... De Optimering af lagerhukommelsen eller flash-billedet... De-58 De-5

8 1. Installation af programmet Installation Brug procedurerne i dette afsnit til installation af FA-124. Det anbefales, at du lukker alle Windows-programmer, før du kører guiden Install. k Sådan installeres FA Åbn mappen [FA-124]. 2. Dobbeltklik på CASIO FA-124 eller CASIO FA-124.exe. En menu til valg af sprog vises nu. Det alternativ, der vælges her, specificerer sproget for den skærmtekst, som vises under installationen. Skærmtekstsproget for selve FA-124 programmet er engelsk, uanset hvad der vælges her. Den indstilling, der vælges her, vil bestemme sprogversionen for installationen af FA-124 brugsvejledningen. De-6

9 1. Installation af programmet 3. Vælg et sprog og klik derefter på knappen [OK]. 4. Klik på knappen [Next]. Slutbruger-licensaftalen (EULA) vises nu. Hvis English (engelsk), French (fransk) eller German (tysk) vælges i trin 3 herover, vil licensaftalen (EULA) blive vist på det valgte sprog. Valg af et andet sprog vil vise licensaftalen (EULA) på engelsk. De-7

10 1. Installation af programmet 5. Læs licensaftalen (EULA) grundigt. 6. Hvis du accepterer, at du er bundet af vilkårene og betingelserne i licensaftalen (EULA), skal du vælge I accept the terms... og derefter klikke på [Next]. Hvis du ikke accepterer, skal du vælge I do not accept the terms... og derefter klikke på [Cancel] for at afslutte installationen. De-8

11 1. Installation af programmet 7. Udfør et af de to følgende trin for at specificere installationsdrevet og mappen. For at anvende standardindstillingerne Klik ganske enkelt på knappen [Next]. For at specificere en anden mappe Klik på knappen [Change ]. Vælg den ønskede mappe, og klik derefter på [Next]. 8. Klik på knappen [Install] for at begynde installationen. De-9

12 1. Installation af programmet Hvis din computer kører Windows Vista a. Den herunder viste dialogboks kommer frem, når installationen begynder. Klik på Allow. b. Den herunder viste dialogboks vil komme frem, hvis USB-driveren ikke er installeret på din computer. Klik på knappen [Install]. De-10

13 1. Installation af programmet 9. Når der er kommet en meddelelse frem, som fortæller dig, at installationen er fuldført, skal du klikke på knappen [Finish]. Dette finaliserer installationen af softwaren på din computer. Vigtigt! Hvis den herover viste meddelelse kommer frem under installationen, skal du starte din computer igen. Installationen vil begynde igen, når din computer en startet igen. Afinstallation Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis du får brug for at afinstallere FA-124 fra computeren. k Sådan afinstallerer du programmet 1. Åbn Windows Kontrolpanel. 2. Klik på [Tilføj/fjern programmer]. 3. Vælg CASIO FA-124 på den liste over programmer, der vises i den åbne dialogboks. 4. Klik på knappen [Tilføj/fjern] for at starte en guide til programvedligeholdelse. 5. Klik på knappen [Ja]. Herefter afsluttes proceduren til afinstallation af programmet. De-11

14 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren k Sådan tilsluttes fx-9860g SD/fx-9860G til en computer Vigtigt! Sørg for at installere FA-124, før du tilslutter fx-9860g SD/fx-9860G til computeren. Hvis du tilslutter lommeregneren, før du installerer FA-124, kan du risikere, at programmet ikke fungerer korrekt. 1. Brug det USB-kabel, der følger med fx-9860g SD/fx-9860G, til at oprette forbindelse til computeren. 2. Tilslut USB-kablet til fx-9860g SD/fx-9860G. Herefter tænder fx-9860g SD/fx-9860G automatisk, og den går i standby til datakommunikation. Hvis fx-9860g SD/fx-9860G ikke går i standby til datakommunikation på dette tidspunkt, skal du følge fremgangsmåden under Sådan konfigureres fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation på side De-21. Vigtigt at vide for brugere af Windows XP Se side De-13, når du har udført de to ovenstående trin. De-12

15 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren u Brugere af Windows XP Udfør, når FA-124 er installeret, de følgende trin for at installere USB-driveren på din computer. 1. Hvis du tilslutter fx-9860g SD/fx-9860G til en computer, der kører Windows XP, vises skærmbilledet nedenfor på computeren. Vælg No, not this time (Nej, ikke denne gang). (Kun Windows XP SP2) 2. Vælg Install the software automatically (Recommended) (Installere softwaren automatisk (anbefales)), og klik derefter på [Next] (Næste). De-13

16 2. Tilslutning af lommeregneren til computeren 3. Selvom der vises en meddelelse om, at programmet ikke har bestået testen til kontrol af kompatibilitet med Windows XP, betyder det ikke noget. Du skal blot klikke på [Continue Anyway] (Fortsæt alligevel) og fortsætte med installationen. 4. Klik på [Finish] (Udfør). k Sådan tilsluttes en lommeregner i ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series til computeren Bemærk! Sørg for at anvende det SB-88-kabel, der følger med FA-123 USB, til at slutte en ALGEBRA FX- eller fx-7400/cfx-9850-lommeregnet til en computer. Du må ikke anvende det kable, der følger med FA Brug dataoverførselskablet (SB-88) til at tilslutte lommeregneren til én af computerens serielle porte (COM1 til COM9). 2. Tilslut dataoverførselskablet til lommeregneren. De-14

17 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 1. Dobbeltklik på FA-124 på computerens skrivebord. Herefter starter FA Vælg [Tool] - [Model Type] - [fx-9860]. fx-9860g SD/fx-9860G identificeres som den grafiske videnskabelige lommeregner, der er tilsluttet. 3. Vælg [Link] - [Communications]. Nu vises dialogboksen til valg af port. 4. Vælg USB, og klik derefter på [OK]. Dette angiver, at lommeregneren er tilsluttet computerens USB-port. 5. Udfør de ønskede dataudvekslings- og datahåndteringsopgaver i FA-124. De-15

18 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Knapper og ikoner på værktøjslinjen I det følgende beskrives knapper og ikoner på værktøjslinjen i FA-124. opretter en forbindelse mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA-124. afbryder forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA-124. kopierer de(n) valgte mappe(r) eller fil(er). indsætter de(n) valgte mappe(r) eller fil(er). sletter de(n) valgte billede(r), mappe(r) eller fil(er). opretter en ny mappe. viser de variable, der er gemt i hukommelsen. viser de mapper og filer, der aktuelt er gemt i lagerhukommelsen. overfører alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til det billede, der er angivet i computervinduet. overfører alle filer i det flash-billede eller det hukommelsesbillede, der er valgt i computervinduet, til fx-9860g SD/fx-9860G. henter skærmbilledet på fx-9860g SD/fx-9860G. De-16

19 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel ikon for mapper og filer i flash-billedet. ikon for datagrupper og filer i hukommelsesbilledet. ikon for en mappe. ikon for filer eller variable. datagruppeikon. De-17

20 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Menukommandoer og -ikoner I det følgende beskrives de genvejsmenuer, der vises, når du højreklikker med musen. k Højreklik på [Brugernavn] (fx-9860) Collapse/Expand skjuler/udvider datagrupper. Copy kopierer de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). Paste indsætter de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). k Højreklik på (fx-9860) Collapse/Expand skjuler/udvider datagrupper. Copy kopierer de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). Paste indsætter de(n) valgte datagruppe(r), mappe(r) eller fil(er). De-18

21 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på (computer) Export to fx-9860 File eksporterer filerne i den markerede mappe til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Copy kopierer den aktuelt markerede mappe. Paste indsætter den kopierede fil. Delete sletter den aktuelt markerede mappe. k Højreklik på (fx-9860) Copy kopierer den aktuelt markerede fil. Paste indsætter den kopierede fil. De-19

22 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på (computer) Export to fx-9860 File eksporterer den markerede fil til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Copy kopierer den aktuelt markerede fil. Delete sletter den aktuelt markerede fil. Paste indsætter den kopierede fil. k Højreklik på computer Expand/Collapse skjuler/udvider det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Add New Image tilføjer et nyt billede. Insert Existing Image indsætter et eksisterende billede. De-20

23 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Højreklik på eller Expand/Collapse udvider/skjuler mappehierarkiet. Export to fx-9860 File eksporterer det markerede billede til en ekstern fil. Import fx-9860 File importerer en ekstern fil til et billede. Remove Image fjerner det aktuelt markerede billede. Optimization optimerer lagerhukommelsen eller flash-billedet. Create New Folder opretter en ny mappe. (Kun lagerhukommelsen). Copy kopierer det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Paste indsætter en tidligere kopieret datagruppe. Delete sletter det aktuelt markerede flash- eller hukommelsesbillede. Overførsel af filer fra fx-9860g SD/fx-9860G til en pc Du skal først konfigurere fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation og derefter udføre overførselshandlingen på computeren vha. FA-124. Udførelse af en handling på fx-9860g SD/fx-9860G Brug følgende procedure til at sætte fx-9860g SD/fx-9860G i standby til datakommunikation. k Sådan konfigureres fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation 1. Åbn tilstanden LINK fra hovedmenuen. 2. Angiv USB som kabeltypen. 4(CABL)1(USB) 3. Aktiver Wakeup. 5(WAKE)1(ON) 4. Luk for lommeregneren. 5. Tilslut USB-kablet. De-21

24 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Brug af FA-124 Følgende procedure forklarer, hvordan du udfører forskellige dataoverførselshandlinger og andre handlinger vha. FA-124. k Sådan oprettes en forbindelse mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA Når du har konfigureret fx-9860g SD/fx-9860G til datakommunikation (page De-12), skal du starte FA-124. Herefter vises fx-9860-vinduet til venstre og computervinduet til højre. 2. Klik på knappen (Connect) på værktøjslinjen i fx (pc) Nu ser skærmbilledet på fx-9860g SD/fx-9860G ud som vist nedenfor. De-22

25 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Når forbindelsen er blevet oprettet, vises datagrupper og data i fx-9860-vinduet, mens flashbilleder og hukommelsesbilleder vises i computervinduet. Klik på på værktøjslinjen i computervinduet for at få vist data i hovedhukommelsen eller på for at få vist data i lagerhukommelsen. Hvis du dobbeltklikker på en datagruppe i fx-9860-vinduet, vises de data, der er i datagruppen. Hvis du dobbeltklikker på et flash-billede eller et hukommelsesbillede i computervinduet, vises datagruppen for billedet. Hvis du dobbeltklikker på en datagruppe, vises de filer, der er i datagruppen. De-23

26 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel I det følgende får du oplysninger om de forskellige dataoverførselshandlinger, du kan udføre, når du har oprettet forbindelse. k Sådan overføres en datagruppe fra fx-9860g SD/fx-9860G til en computer 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Marker den datagruppe, du vil overføre, i fx-9860-vinduet. Hvis du vil markere flere datagrupper ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver datagruppe. De-24

27 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Brug musen til at trække den markerede datagruppe til computervinduets hukommelsesbillede for at overføre gruppen. 4. Hvis du vil overføre andre datagrupper, skal du gentage trin 2 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan overføres data fra fx-9860g SD/fx-9860G til en computer 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Dobbeltklik på datagruppen i fx-9860-vinduet for at udvide gruppen. 3. Marker de data, du vil overføre. Hvis du vil markere flere datagrupper ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver datagruppe. De-25

28 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 4. Brug musen til at trække de markerede data til computervinduets hukommelsesbillede for at overføre dataene. Herefter oprettes den datagruppe, der er tilknyttet dataene, i hukommelsesbilledet, og dataene gemmes i datagruppen. 5. Hvis du vil overføre flere data, skal du gentage trin 2 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan overføres en fil fra en computer til fx-9860g SD/fx-9860G 1. Start FA-124, og opret forbindelse til fx-9860g SD/fx-9860G. 2. Dobbeltklik på hukommelsesbilledet i computervinduet for at udvide billedet. 3. Dobbeltklik på datagruppen for at udvide den. De-26

29 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 4. Marker den fil, du vil overføre. Hvis du vil markere flere filer ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker på hver fil. 5. Brug musen til at trække den markerede fil til ikonet for fx-9860-vinduet for at overføre filen. Du kan også overføre en enkelt datagruppe ved at trække den til fx-9860-vinduet. De-27

30 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 6. Hvis du vil overføre andre filer, skal du gentage trin 3 og Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og computeren. k Sådan oprettes en ny mappe 1. Klik på knappen på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet (kun lagerhukommelsen) eller computervinduet. 2. Klik på knappen (New Folder). 3. Skriv det navn, du vil tildele til den nye mappe (FOLDER i dette eksempel), i den dialogboks, der vises, og klik derefter på [OK]. De-28

31 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Sådan slettes et flash- eller hukommelsesbillede, en mappe eller en fil 1. Vælg det flash-billede, hukommelsesbillede, den mappe eller fil, du vil slette, i computervinduet. 2. Klik på knappen (Delete) på værktøjslinjen i computervinduet. 3. Klik på [OK] for at slette eller [Cancel] for at annullere i den bekræftelsesdialogboks, der vises. De-29

32 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel k Sådan afbrydes forbindelsen mellem fx-9860g SD/fx-9860G og FA Når dataoverførslen er fuldført, skal du klikke på (Disconnect) på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet. Skærmbilledet på computeren ser sådan ud. De-30

33 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Batchoverførsel af filer Du kan bruge funktionen til sikkerhedskopiering af data til overførsel af alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til en computer til sikkerhedskopieringsformål. Du kan derefter overføre dataene til fx-9860g SD/fx-9860G igen, når du har brug for dem. k fx-9860g SD/fx-9860G Computer 1. Tilslut fx-9860g SD/fx-9860G-enheden til computeren. 2. Klik på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-vinduet. 3. Klik på ikonet Transfer destination image i computervinduet. 4. Klik på knappen på værktøjslinjen i fx-9860-vinduet for at sikkerhedskopiere alle fx-9860g SD/fx-9860G-data til det angivne billede. k Computer fx-9860g SD/fx-9860G 1. Tilslut fx-9860g SD/fx-9860G-enheden til computeren. 2. Klik på billedikonet for de data, du vil overføre, i computervinduet. 3. Klik på fx-9860 i fx-9860g SD/fx-9860G-vinduet. 4. Klik på knappen på værktøjslinjen i computervinduet for at overføre alle filer i det angivne billede til fx-9860g SD/fx-9860G. De-31

34 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Tilføjelse af et flash-billede eller et hukommelsesbillede Brug fremgangsmåden nedenfor, når du vil tilføje et flash-billede eller et hukommelsesbillede til computervinduet. Nedenfor kan du se, hvordan du tilføjer et flash-billede. Proceduren til tilføjelse af et hukommelsesbillede er stort set den samme. 1. Klik på knappen på værktøjslinjen i computervinduet. 2. Højreklik på [Computer], og vælg derefter [Add New Image] i den genvejsmenu, der vises. De-32

35 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel 3. Skriv det navn, du vil tildele til billedet, og klik derefter på [OK]. De-33

36 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Eksport af flash-billeder og hukommelsesbilleder Et flash-billede eller et hukommelsesbillede kan gemmes i en fil (fx-9860-datafil) og derefter lagres på computerens harddisk. 1. Klik på det billede, du vil eksportere, i computervinduet. 2. Højreklik med musen. 3. Vælg [Export to fx-9860 File] i den genvejsmenu, der vises. Flash-hukommelse: Dialogboksen, der ses nedenfor, vises. Vælg destinationsmappen til lagring, og klik derefter på [OK]. Filen gemmes med samme navn som flash-billedet. Hukommelsesbillede: Dialogboksen, der ses nedenfor, vises. Skriv filnavnet, og klik derefter på [Save]. De-34

37 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Import af et flash-billede eller et hukommelsesbillede Brug FA-124 til at importere de flash- eller hukommelsesbilleder, der er gemt i en fil på computerens harddisk. 1. Højreklik med musen. 2. Vælg [Insert Existing Image] i den genvejsmenu, der vises. 3. Marker det billede, du vil importere, i den dialogboks med filer, der vises, og klik derefter på [Open]. Herefter importeres billedet til computervinduet, hvorefter billedet vises. De-35

38 3. fx-9860g SD/fx-9860G computerdataoverførsel Import af en fil Brug denne fremgangsmåde til import af en fil fra computerens harddisk. Import af en fil tilføjer filens data til flash-billedet eller hukommelsesbilledet. 1. Marker destinationsflash-billedet eller hukommelsesbilledet i computervinduet. 2. Højreklik med musen. 3. Vælg [Import fx-9860 File] i den genvejsmenu, der vises. 4. Marker den fil, du vil importere, i dialogboksen med filer, og klik derefter på [Open]. Herefter tilføjes de importerede fildata til flash-billedet eller hukommelsesbilledet. De-36

39 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series Filkonfiguration FA-124-filer kaldes katalogfiler og kan være én af følgende tre typer. Katalogfiler Tekstfiler Sikkerhedskopifil Billedfiler utekstfiler Denne type fil består af to dele: en gruppe og de mange elementer, der er gemt i gruppen. Med undtagelse af grafiske data kan alle elementer vises på en computerskærm, og programmerne kan redigeres på computeren. Gruppe Program Matrix Liste Listefil Y=Data Graph Memory V-Window Mem Billede DynaMem Ligning Programnavn MatA-MatZ List1-List20 File1-File6 Graffunktion Rekursionsfunktion V-Window Højre V-Window Graffaktor Tabelområde Rekursionsområde G-Mem1 - G-Mem20 V-Win1 V-Win6 Pict1-Pict20 Simul Equation Poly Equation Alfahukommelse (A Z,r, ) F-Mem n f1 - f20 CAS (A Z,r, ) Aritmetik ANS Gentagelse af indtastning Gentagelse af output Ligning ALGEBRA FX Element Skærm Redigering Series (A) CFX-9850/fx-7400 Series (B) (1-6) (1-6) (1-6) (1-6) Data fra en CASIO grafisk videnskabelig lommeregner af en ældre model konverteres til et dataformat, der passer til CFX-9850/fx-7400 Series. CSVkonvertering (A)-(B)- konvertering usikkerhedskopifil Denne fil indeholder de data, der genereres, når du sikkerhedskopierer alle dataene i lommeregnerens hukommelse. ugrafikfiler Denne type fil indeholder de data, der genereres, når du bruger skærmhentningsfunktionen til oprettelse af et bitmønster af skærmbilledet og gemmer bitmønsteret i computeren. Grafiske data gemmes som en bmp-fil. De-37

40 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series Bemærk! Grafiske filer, der er gemt i det ovennævnte filformat, kan ikke åbnes i FA-124. Filoverførsel Denne fremgangsmåde kan bruges til at overføre lommeregnerdata til computeren samt overføre programmer og data fra computeren til lommeregneren. Bemærk! Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du betjener lommeregneren under filoverførsler, i afsnittet Datakommunikation i brugsvejledningen til lommeregneren. k Overførselstyper Der er to måder at overføre elementer på. Overførsel af et enkelt dataelement. De overførte dataelementer kan åbnes og redigeres enkeltvist i katalogvinduet, og programmer kan redigeres på computeren. Overførsel af alle data til sikkerhedskopiering af indholdet i computerhukommelsen. Det sikkerhedskopierede dataindhold kan ikke blive vist eller redigeres på computeren. k Før overførsel af data usådan tilsluttes lommeregneren til computeren 1. Brug dataoverførselskablet (SB-88) til at tilslutte lommeregneren til én af computerens serielle porte (COM1 til COM9). 2. Tilslut dataoverførselskablet til lommeregneren. usådan angives type for den tilsluttede lommeregner 1. Vælg [Model Type] i menuen Tool i FA-124. Herefter vises en undermenu med navne på grafiske videnskabelige lommeregnere. 2. Vælg navnet på den lommeregner, du tilsluttede til computeren. Bemærk! Når du starter FA-124, vises vinduet for den aktuelt valgte grafiske videnskabelige lommeregner. usådan skifter du kommunikationsport 1. Vælg [Communications] i menuen Link i FA-124. Herefter vises dialogboksen til valg af port. 2. Vælg den port, hvortil lommeregneren er tilsluttet (COM1 til COM9). 3. Klik på [OK]. De-38

41 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series k Overførsel af filer fra lommeregneren til computeren 1. Vælg [Link] - [Receive] på computerskærmbilledet. 2. Vælg de ønskede lommeregnerdata, og send dem derefter. Eksempel: Brug følgende fremgangsmåde til at sende data fra ALGEBRA FX. Vælg [Transmit] i tilstanden LINK. Vælg [Select], og marker derefter det dataelement, du vil sende. Vælg [Tran] og derefter [YES]. Dataoverførslen går i gang, og status for overførslen vises i dialogboksen på computerskærmbilledet. Eksempel Bemærk! Meddelelsen Transmit ERROR vises, hvis computeren ikke er konfigureret til at modtage data. 3. Når dataoverførslen er fuldført, vises et nyt katalogvindue på skærmen. Eksempel De-39

42 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series 4. Gem dataene som en fil. Vælg [File] - [Save]. Angiv et filnavn, og klik på [OK] for at gemme den som en katalogfil. Bemærk! Hvis du vælger [File] - [Save], vises en dialogboks, du kan bruge til angivelse af filnavn, drev og mappe. Du kan også bruge dialogboksen Save type til angivelse af filformatet. Sørg for at kontrollere følgende elementer, hvis dataoverførslen ikke udføres korrekt. Kontroller, om kablet sidder korrekt. Kontroller, om porten blev valgt korrekt vha. [Link] - [Communications]. Sørg for, at den korrekte [Tool] - [Model Type] er valgt. k Overførsel af filer fra computeren til lommeregneren 1. Vælg [File] - [Open], og åbn den katalogfil, du vil bruge til overførslen. Bemærk! Hvis du vælger [File] - [Open], vises en dialogboks. Denne dialogboks kan bruges til angivelse af filnavn, drev og mappe. 2. Klik på en gruppe og et element for at markere den eller det til overførsel. Hvis du vil markere hele indholdet i katalogfilen, skal du vælge [Edit] - [Select All]. Hvis du vil markere alle elementerne i en gruppe, skal du dobbeltklikke på gruppen. Hvis du vil markere flere grupper og elementer ad gangen, skal du holde tasten [Ctrl] på computerens tastatur nede, mens du klikker. Hold tasten [Shift] nede, mens du klikker på grupper eller elementer for at markere dem. 3. Konfigurer lommeregneren til modtagelse af data. Eksempel: Brug følgende procedure til modtagelse af data med ALGEBRA FX. Vælg [Receive] i tilstanden LINK. De-40

43 4. Dataoverførsel mellem en computer og ALGEBRA FX Series eller fx-7400/cfx-9850 Series 4. Vælg [Link] - [Transmit]. Sørg for, at begge enheder er konfigureret korrekt til dataoverførsel, og klik derefter på [OK]. Dataoverførslen går i gang, og status for overførslen vises i dialogboksen på computerskærmbilledet. 5. Hvis en fil, der modtages, har samme navn som en fil i lommeregnerens hukommelse, vises en dialogboks, hvori du bliver spurgt, om du vil overskrive den eksisterende fil. Vælg [Yes] eller [No] i dialogboksen. Bemærk Meddelelsen Transmit ERROR vises, hvis computeren ikke er konfigureret til at modtage data. 6. Når dataoverførslen er fuldført, lukkes dialogboksen. Bemærk! Sørg for at kontrollere følgende elementer, hvis dataoverførslen ikke udføres korrekt. Kontroller, om kablet sidder korrekt. Kontroller, om porten blev valgt korrekt vha. [Link] - [Communications]. Sørg for, at den korrekte [Tool] - [Model Type] er valgt. Overførsel af sikkerhedskopidata k Sådan sikkerhedskopieres data i lommeregneren 1. Vælg [Link] - [Receive] på computerskærmbilledet. 2. Vælg [Backup] i lommeregnerens tilstand LINK. Eksempel: Brug følgende fremgangsmåde til sikkerhedskopiering af data fra ALGEBRA FX. Vælg [Transmit] i tilstanden LINK. Vælg [Backup] og derefter [Yes]. 3. Fortsæt med trin 3 under Overførsel af filer fra lommeregneren til computeren. k Sådan overføres sikkerhedskopidata til lommeregneren 1. Vælg [File] - [Open], og vælg derefter sikkerhedskopidatafilen. 2. Fortsæt med trin 3 under Overførsel af filer fra computeren til lommeregneren. Bemærk! Når du overfører sikkerhedskopidata, vises der ikke en bekræftende meddelelse, hvori du bliver spurgt, om du vil overskrive tidligere sikkerhedskopierede data med de nye data, hvis du vælger et filnavn, der allerede er tildelt sikkerhedskopidata i hukommelsen. De-41

44 5. Dataredigering Oprettelse af en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX, CFX-9850 og fx-7400 Series) 1. Vælg [File] - [New] - [Model Type], og vælg derefter [Model Type] på den afsendende enhed. 2. Indtast data for at oprette et nyt program, eller kopier (eller flyt) data fra et andet katalogvindue. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du opretter et program under Oprettelse af et nyt element (program). Du kan få yderligere oplysninger om kopiering eller flytning af data under Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer. 3. Vælg [File] - [Save As] for at gemme dataene. Eksempel Oprettelse af et nyt element (program) Bemærk! Et program er den eneste elementtype, der kan oprettes fra bunden. 1. Vælg [New] i menuen Item. fx-9860g SD/fx-9860G: Marker flash-hukommelsesbilledet i computervinduet, og vælg derefter [Item] - [New]. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: Åbn katalogfilen, og vælg derefter [Item] - [New]. Skriv elementnavnet (programnavn) i den dialogboks, der vises på skærmen. Følgende tegn kan bruges i et filnavn: A til Z, r, θ, mellemrum, [, ], {, },,, ~, 0 til 9,., +,,, Ovenstående handling opretter en programgruppe og opretter elementet i programgruppen (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). Bemærk! Hvis en programgruppe allerede eksisterer, oprettes elementet i den eksisterende programgruppe (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). De-42

45 5. Dataredigering 2. Dobbeltklik på elementet for at starte programredigeringsværktøjet. 3. Indtast indholdet i programmet. Se 8. Programredigeringsværktøj for at få yderligere oplysninger om indtastning af programindhold. 4. Vælg [File] - [Close] for at afslutte programredigeringsværktøjet. 5. Vælg [File] - [Save] for at gemme katalogfilen. Bemærk! Programadgangskoder ignoreres i dette program. Hvis et adgangskodebeskyttet program overføres fra lommeregneren til computeren, ignoreres adgangskoden. Du kan ikke redigere et program af typen BASE. Visning, redigering og udskrivning af elementer k Sådan får du vist et element, og sådan redigerer du elementet 1. Marker et element, og vælg [Item] - [Open] for at få vist indholdet i elementet. Du kan, ud over at bruge [Item] - [Open], også dobbeltklikke på et element for at få vist dets indhold. Hvis elementet er et program, kan du bruge programredigeringsværktøjet til redigering af indholdet. Bemærk! Du kan ikke få vist indholdet for elementerne G-Mem, Picture eller Dyna-Mem. Du kan kun redigere programmer af typen RUN. Du kan ikke redigere et program af typen BASE. Programadgangskoder ignoreres i dette program. k Udskrivning 1. Få vist et element, og vælg [File] - [Print]. 2. Angiv printer, udskriftsindstillinger, antal kopier og forstørrelsesfaktorer, og start derefter udskrivningen. Du kan bruge funktionen til visning af udskrift for at få vist et billede af udskriften på skærmen. Bemærk! Du kan udskrive ca. 70 tegn på et A4-ark med en skriftstørrelse på 10. Hvis du vil udskrive flere data, skal du reducere udskriftens størrelse. De-43

46 5. Dataredigering Sletning, kopiering og flytning af grupper og elementer k Sådan slettes en gruppe og et element Marker den gruppe og det element, der skal slettes, og vælg derefter [Edit] - [Delete], eller tryk på tasten [Delete]. k Sådan kopieres en gruppe og et element til en anden katalogfil 1. Marker den gruppe og det element, der skal kopieres, og vælg derefter [Edit] - [Copy]. 2. Åbn destinationskatalogfilen, og vælg derefter [Edit] - [Paste]. Bemærk! Du kan også trække gruppen og elementet til destinationsvinduet. Kopiering af data mellem to katalogfiler med forskellige formater kan være årsag til, at data går tabt. De formater, der er tilgængelige, afhænger af modellen af den grafiske videnskabelige lommeregner. k Sådan flyttes en gruppe og et element til en anden katalogfil 1. Marker den gruppe og det element, der skal kopieres, og vælg derefter [Edit] - [Cut]. 2. Åbn destinationskatalogfilen, og vælg derefter [Edit] - [Paste]. Bemærk! Du kan også trække gruppen og elementet til destinationsvinduet, mens du holder tasten [Ctrl] nede. De-44

47 6. Datakonvertering På fx-9860g SD/fx-9860G kan du konvertere mellem liste-, fil-, matrix- samt regnearksdata og data i csv-format. På en ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series-lommeregner kan du konvertere mellem liste-, fil- samt matrixdata og data i csv-format. Du kan også konvertere data mellem fx-9860-formatet og formatet i en ældre model (ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series). k Sådan konverteres lommeregnerdata til csv-format 1. Vælg de data, du vil konvertere. 2. Vælg [CSV] i menuen File. Vælg [Save as CSV] i den undermenu, der vises. fx-9860g SD/fx-9860G: Vælg den fil, du vil konvertere, i computervinduet (liste, fil, matrix eller regneark). ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: Vælg de data, du vil konvertere, fra liste-, fil eller matrixformatdataene i katalogfilen. 3. Vælg destinationsmappen i den dialogboks, der vises. 4. Klik på [OK] for at konvertere dataene. Data, der indeholder komplekse tal, kan ikke konverteres. De-45

48 6. Datakonvertering k Sådan konverteres csv-data til lommeregnerdata 1. Vælg [File] - [CSV-Load from CSV]. 2. Vælg de csv-data, du vil konvertere. 3. Vælg den type lommeregnerdata, du vil konvertere til. Når du konverterer til fx-9860g SD/fx-9860G-regnearksdata, skal du indtaste op til otte tegn for filnavnet. 4. Klik på [OK] for at starte datakonversionen. 5. En af følgende handlinger sker, når konversionen er fuldført. fx-9860g SD/fx-9860G: De konverterede data oprettes. ALGEBRA FX, CFX-9850, fx-7400 Series: En ny katalogfil oprettes. Konversionen udføres ikke, hvis den valgte fil i csv-format ikke er kompatibel med dataformatet i den grafiske videnskabelige lommeregner. De-46

PROGRAM-LINK FA-124 Ver Brugervejledning

PROGRAM-LINK FA-124 Ver Brugervejledning De PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Der findes manualer på flere sprog på http://world.casio.com/manual/calc R510188-4 Bemærk! De

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Kom godt i gang med Connect-to-Class Software

Kom godt i gang med Connect-to-Class Software Kom godt i gang med Connect-to-Class Software Vigtige oplysninger Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP)

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse : Forudsætninger for installation...3 Download materiale fra internettet...4 Start

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING

SOFTWARE- BRUGSANVISNING SOFTWARE- BRUGSANVISNING RJ-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE DANSK BRUGSANVISNING E0W BRUGSANVISNING E0W For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere