TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK"

Transkript

1 TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER Faktuelle oplysninger Beskrivelse af foreningen Retligt grundlag Medlemmer Ledelse Administrationsvirksomheden Økonomiske forhold Organisering af domæneadministrationen Priser for registrering Kontaktpersoner Tegningsberettigede personer KRAV TIL TILBUDSGIVERS EGNETHED Økonomiske ressourcer Driftserfaring Bred repræsentation EVALUERINGSKRITERIER Indflydelse samt kvalitet og gennemsigtighed i beslutningsprocessen Ledelsesstruktur Ledelsesorganernes medlemmer Beslutningsprocedurer for det styrende organ Kontakt til offentligheden Den interne beslutningsproces Offentliggørelse af beslutninger Udkast til tilladelsesvilkår Håndtering og tildeling af frigivne domænenavne Generelle bemærkninger Slettede eller inddragne domænenavne Domænenavne, der opstår som følge af ændrede regler om tegn Principper for udvidelser af navnerummet Information om udvidelsen Tildeling og registrering af nye.dk-domænenavne ved udvidelse af tegnsættet... 29

3 Ændrede regler for brug af andenordens-domænenavne registreret under.dk Udkast til tilladelsesvilkår Beslutningsproces om produkter Beslutningsgrundlaget for nye produkter Angivelse af forventede nye produkter, tjenester og standarder Udkast til tilladelsesvilkår Produktionsmål Generelle betragtninger Specifikke mål Evaluering Udkast til tilladelsesvilkår Gennemsigtighed i virke Almindelige principper for gennemsigtighed Fremadrettede planer Udkast til tilladelsesvilkår Fremme af det danske internetsamfund Den hidtidige praksis Udbudskravene Kerneområde for aktiviteter IPv Open certificering (OpenID) Identitetssikring via DNS DNSSEC Anden standardisering med relation til DNS Udkast til tilladelsesvilkår Sikker og stabil drift Erfaring med drift Tilrettelæggelse af drift Overgang af domæneadministration Ordliste... 59

4 4 Bilagsoversigt Bilag a Bilag b Bilag a Bilag a Bilag b Bilag c Bilag d Vedtægter af 5. april 2006 for Dansk Internet Forum Notat om DIFO s vedtægters opfyldelse af udbudsmaterialets krav Forretningsorden af 28. maj 2002 for DIFO s bestyrelse Udskrift af 5. februar 2008 fra IANA s database om Root-Zone Whois Information vedrørende domænenavnet.dk Vedtægter af 27. november 2003 for DK Hostmaster A/S Driftsoverenskomst af 25. september 2006 mellem DIFO og DK Hostmaster A/S Forretningsorden af 28. maj 2002 for DK Hostmaster A/S bestyrelse Bilag a DIFO s årsrapport for 2006 Bilag b DIFO s årsrapport for 2007 Bilag c DK Hostmaster A/S årsrapport for 2006 Bilag d DK Hostmaster A/S årsrapport for 2007 Bilag a Oversigt over årsgebyr og omkostningerne pr..dk-domænenavn i perioden Bilag b Sammenligning af årsgebyrer for registrering af domænenavne Bilag 2.4.a Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2008 i DIFO Bilag 3.1.a Erklæring af 26. marts 2008 fra Grant Thornton Bilag 3.1.b Bankgaranti af 25. marts 2008 fra Nordea Bank Danmark A/S Bilag 3.1.c Tro og love erklæring om gæld til det offentlige Bilag 3.2.a Opgørelse af DK Hostmasters navneserveres tilgængelighed Bilag 3.3.a Erklæring vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler Bilag 3.3.b Støtteerklæring af 17. marts 2008 fra Dansk Industri (DI) Bilag 3.3.c Støtteerklæring af 20. februar 2008 fra Forbrugerrådet Bilag 3.3.d Støtteerklæring af 3. marts 2008 fra Dansk IT Bilag 3.3.e Støtteerklæring af 13. marts 2008 fra IT-Branchen Bilag 3.3.f Støtteerklæring af 5. marts 2008 fra HORESTA Bilag 3.3.g Støtteerklæring af 25. februar 2008 fra Dansk Erhverv Bilag 3.3.h Støtteerklæring af 31. marts 2008 fra Finansrådet Bilag 3.3.i Støtteerklæring af 31. marts 2008 fra Advokatsamfundet Bilag 4.a DIFO s opfyldelse af udbudsbetingelsernes minimumskrav Bilag a DK Hostmaster A/S gældende forretningsbetingelser Bilag a Svartid ved telefoniske henvendelser til DK Hostmaster A/S i 2006 og 2007 Bilag a Opgørelse over cctld administratorers bidrag til ICANN i 2006 Bilag b DK Hostmaster A/S præsentationspjece til nye registranter Bilag c DK Hostmaster A/S pjece Goddag og velkommen til DK Hostmaster, 2007 Bilag a Erklæring fra FORTconsult

5 5 1. RESUMÉ Foreningen Dansk Internet Forum, DIFO, afgiver hermed tilbud på den fremtidige administrationen af internetdomænet.dk. DIFO har på kvalificeret måde varetaget administrationen af.dk siden Foreningen er godt rustet til at fortsætte denne administration i fremtiden. DIFO finder, at følgende fire centrale forhold taler for, at foreningen bør tildeles den fremtidige administration af.dk: 1. Organiseringen af DIFO sikrer varetagelse af det danske internetsamfunds interesser DIFO er en forening etableret i 1999 til varetagelse af hostmaster-funktionen for så vidt angår.dk. Via det 100 % ejede selskab DK Hostmaster A/S har DIFO i ni år udøvet administrationen af.dk. DIFO har bred forankring i det danske internetsamfund. Organisationer af betydning for det danske internetsamfund er og kan blive medlemmer af DIFO. Ingen enkelt organisation, virksomhed eller person kontrollerer foreningen. Medlemmerne af DIFO har fuld kontrol over foreningens aktiviteter, herunder administrationen af.dk. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne. Bestyrelsen udpeger den daglige ledelse. Organiseringen af DIFO sikrer, at foreningen alene handler til varetagelse af interesser af relevans for det danske internetsamfund. Den selvregulering af administrationen, som DIFO står i spidsen for, har i 9 år bevist sin værdi. Også i fremtiden vil DIFO kunne sikre en god og afbalanceret administration af det danske navnerum under.dk. 2. DIFO s administration baserer sig på ønsker fra det danske internetsamfund DIFO har siden etableringen i 1999 sikret, at administrationen af.dk bygger på ønsker fra det danske internetsamfund. Ved afholdelse af offentlige høringer og anden kommunikation med omverdenen har foreningen opnået viden om behov og ønsker hos virksomheder og borgere, der anvender internettet og har interesse i udviklingen af nettet. På grundlag af denne viden har DIFO deltaget i udviklingen af administrationen, bl.a. ved etablering af Klagenævnet for Domænenavne, indførelse af en effektiv håndtering af typosquatting og åbningen af det danske navnerum for de særlige danske tegn.

6 6 DIFO har været og vil fortsat være opmærksom på balancen mellem på den ene side at sikre fortsat udvikling af navnerummet under.dk og på den anden side at søge at undgå at pålægge brugere af en central infrastruktur som internettet bindinger eller begrænsninger. 3. DIFO har opbygget en solid driftserfaring Siden 1999 har DIFO været ansvarlig for administrationen af.dk. Antallet af registrerede domæner er vokset fra ca til ca Administrationen foregår på en smidig og driftssikker måde. DIFO har via DK Hostmaster etableret procedurer og systemer, der sikrer en fejlfri administration. Navnedatabasen har i DIFO s tid som administrator på intet tidspunkt været utilgængelig for brugerne. Oppetiden har med andre ord været 100 %. Den tekniske platform er til stadighed blevet udviklet, så brugernes behov løbende er blevet opfyldt. DK Hostmaster har evnet at opbygge og fastholde en kreds af kompetente og engagerede medarbejdere. Medarbejderne spiller en central rolle i administrationen af.dk. Som følge af DIFO s administration er der opbygget en stor tillid til administrationen af danske domænenavne. Dette er til gavn både for de personer, virksomheder og institutioner, der vælger et.dk domænenavn som grundlag for deres tilstedeværelse på internettet, og for den almene brugers tillid til domænenavnenes validitet. Ved tildeling af den fremtidige administration til DIFO sikres det, at der også i fremtiden drages nytte af de opbyggede erfaringer, og at den hidtidige robuste administration videreføres. 4. DIFO s administration holder omkostningerne nede I de 9 år, hvor DIFO har varetaget administrationen af.dk, er omkostningerne for brugerne faldet markant. Trods samfundets almindelige prisudvikling er det årlige registreringsgebyr sat ned med betydelige beløb. Da DIFO i 1999 overtog ansvaret for.dk kostede det og havde det gennem en årrække kostet 150 kr. at registrere et.dk-domænenavn, hvoraf 110 kr. udgjorde registreringsafgift og 40 kr. årsafgift. Dette beløb er senere gennem en række satsændringer nedsat, således at der i dag kun betales en årsafgift på 36 kr. og ingen særskilt registreringsafgift. De nævnte beløb er eksklusive moms.

7 7 DIFO drives uden økonomisk overskud for øje og sigter ikke mod at opbygge en stor kapital. Foreningen er ikke forbundet med andre virksomheder eller institutioner, der kan have en økonomisk interesse i administrationen af.dk. DIFO har bevist, at foreningen er i stand til at varetage hensynet til brugerne optimalt. Tildeles DIFO den fremtidige administration, vil foreningen fortsat arbejde for at drive administrationen på en så effektiv måde som muligt, så priserne holdes på et rimeligt niveau.

8 8 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER 2.1 Faktuelle oplysninger Foreningens navn: Hjemsted: Adresse: Dansk Internet Forum (DIFO) Københavns Kommune Kalvebod Brygge 43, 4. sal 1560 København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: Beskrivelse af foreningen Retligt grundlag Tilbudsgiver er foreningen Dansk Internet Forum (DIFO). Foreningen blev stiftet den 19. juni En beskrivelse af baggrunden for etableringen af DIFO kan findes i afsnit 2.3 i betænkning 1450/2004 om administration af domænenavne i Danmark, navnlig s. 33 ff. DIFO s gældende vedtægter er vedtaget den 5. april 2006, jf. bilag a. Som bilag b vedlægges et notat, hvor de gældende vedtægter sammenholdes med udbudsmaterialets krav til vedtægterne, jf. om disse krav udbudsmaterialets bilag I. DIFO er efter 2 i vedtægterne en ideel forening, som har til formål at: - varetage DK hostmaster-funktionen - fastlægge de overordnede retningslinjer for hostmaster-funktionen i Danmark - overvåge administrationen af og føre tilsyn med DK hostmaster-funktionen - fastlægge retningslinjerne for tildeling af brugsrettigheder til domænenavne under top level domænet dk - fastlægge regler for god forretningsskik ved salg og udbud af internetadgang samt ydelser i relation til hostmaster-funktionen.

9 9 Det fremgår af vedtægternes 2, at foreningens formål ikke omfatter økonomiske interesser for medlemmerne. Efter vedtægternes 2 kan DIFO: - etablere eller være deltager i et paritetisk Klagenævn for Internet i Danmark - iværksætte høringer eller oplysningskampagner inden for formålsområdet - etablere internationale kontakter eller på anden måde deltage i internationale aktiviteter inden for formålsområdet. DIFO er ikke en del af den offentlige forvaltning og er ikke særligt tilknyttet det offentlige. Denne uafhængighed af politiske og administrative strukturer anses af DIFO for en fordel. Uafhængigheden medfører bl.a., at foreningen med høj fleksibilitet og stor effektivitet kan handle alene med henblik på at varetage det danske internetsamfunds interesser Medlemmer DIFO har bred forankring i det danske internetsamfund. Ved afgivelsen af dette tilbud har foreningen følgende medlemmer: - Advokatsamfundet - Dansk IT - Danske Regioner - Dansk Erhverv (tidligere DH&S og HTSI) - Dansk Industri - ITEK - Finansrådet - Forbrugerrådet - Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH) - Horesta - IT-Branchen. Flere af medlemmerne har ved DIFO s afgivelse af dette tilbud afgivet erklæringer til støtte for DIFO s fortsatte administration af internetdomænet.dk, jf. afsnit 3.3. De resterende medlemmer har endnu ikke besvaret en henvendelse fra DIFO herom.

10 Ledelse DIFO ledes af en bestyrelse på indtil ni medlemmer. Bestyrelsen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. På generalforsamlingen den 30. april 2007 blev bestyrelsen sammensat således: - professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen - cand.jur. Agnete Sigurd - advokat Janne Glæsel - IT-direktør Per Palmkvist Knudsen - direktør Peter Bredgaard - advokat Martin von Haller Grønbæk - direktør Niels Zibrandtsen - direktør Allan Christiansen - direktør Anders Christian Andersen Direktør Anders Christian Andersen udtrådte i efteråret 2007 af bestyrelsen, der således for tiden alene har otte medlemmer. Bestyrelsen har fastsat en forretningsorden for sit virke. Den gældende forretningsorden af 28. maj 2002 vedlægges som bilag a. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, jf. forretningsordenens 2, stk. 1. Som formand er valgt professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet. Direktør Allan Christiansen, Telmore A/S, er valgt som næstformand. Den daglige ledelse af DIFO varetages af foreningens forretningsfører. Siden 1. januar 2003 har Per Kølle været forretningsfører Administrationsvirksomheden DIFO har siden 1999 varetaget ansvaret for registrering af domænenavne under top level domænet.dk. DIFO s ansvar for.dk-domænet fremgår af IANA s database om Root-Zone Whois Information, jf. udskriften vedlagt som bilag a. Administrationen varetages i praksis af DK Hostmaster A/S, som er 100 % ejet af DIFO. Som bilag b vedlægges DK Hostmasters gældende vedtægter af 27. november 2003.

11 11 Mellem DIFO og DK Hostmaster er indgået en driftsoverenskomst om administrationen. Den gældende driftsoverenskomst er indgået den 25. september 2006, jf. bilag c. DK Hostmaster beskæftiger 23 personer. Pr. 31. januar 2008 varetog selskabet administrationen af ca domænenavne under internetdomænet.dk. DK Hostmaster ledes af en bestyrelse med 5-9 medlemmer. Bestyrelsen har gennem hele DI- FO s levetid haft samme sammensætning som bestyrelsen for DIFO. Dette bestyrelsessammenfald har det gjort det muligt at gennemføre en effektiv teknisk og operationel implementering af de beslutninger, der træffes i DIFO. For bestyrelsen i DK Hostmaster er fastsat en forretningsorden. Den gældende forretningsorden af 28. maj 2002 vedlægges som bilag d. Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen er formand for DK Hostmasters bestyrelse. Direktør Allan Christiansen er næstformand for bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af adm. direktør Per Kølle Økonomiske forhold DIFO og DK Hostmaster drives efter sunde økonomiske principper. DIFO s årsrapport for 2006 vedlægges som bilag a. Den årsrapport for 2007, som bestyrelsen har godkendt til fremlæggelse på DIFO s generalforsamling den 28. april 2008, vedlægges som bilag b. DK Hostmasters årsrapport for 2006 vedlægges som bilag c. Den årsrapport for 2007, som bestyrelsen for DK Hostmaster har godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen den 28. april 2008, vedlægges som bilag d. DIFO havde i 2006 indtægter på 3,9 mio. kr. i form af licensafgifter fra DK Hostmaster. Årets resultat efter skat var 1,7 mio. kr. Pr. 31. december 2006 havde DIFO samlede aktiver for 6,4 mio. kr. og en egenkapital på 6,1 mio. kr. Det bemærkes, at aktiebeholdningen i DK Hostmaster i DIFO s regnskab er optaget til anskaffelsessummen på kr. DK Hostmaster opnåede i 2006 en nettoomsætning på 33,2 mio. kr. Resultatet efter skat 3,2 mio. kr. Selskabet havde pr. 31. december 2006 aktiver for 43,4 mio. kr. og en egenkapital på 21,7 mio. kr.

12 Organisering af domæneadministrationen Administration af et internetdomæne kan overordnet ske efter sole registry-modellen eller efter shared registry-modellen. Efter sole registry-modellen etableres der aftaleforhold direkte mellem registranten (indehaveren af det enkelte domænenavn) og administratoren. Ved shared registry-modellen indgår registranten aftale med en registrator (f.eks. en internetudbyder), som har en aftale med administratoren. Efter denne model er der således ikke et direkte aftaleforhold mellem registrant og administrator. Efter ønske fra medlemskredsen i DIFO og i forståelse med ressortministeriet er DIFO s administration sket på grundlag af sole registry-modellen. Sole registry-modellen har været i brug i Danmark siden 1999 og kan derfor forekomme indlysende for en dansk iagttager. Udover af DIFO benyttes modellen imidlertid kun af de cctld er, som er offentlige institutioner (f.eks..fi) og restriktive gtld er (f.eks..aero og.museum). I global sammenhæng er shared registry-modellen den mest udbredte. Denne model benyttes bl.a. af Verisign Inc. (f.eks..com og.org), EUrid (.eu) og DEnic (.de). I en udbudsforretning som denne kan der indkomme konkurrerende bud, der på kvalificeret grundlag tilbyder en teknisk håndtering af det danske navnerum baseret på en shared registrymodel. Efter DIFO s opfattelse vil der være væsentlige fordele forbundet med at fastholde en sole registry-model som grundlag for administrationen af det danske navnerum. De væsentligste fordele ved sole registry-modellen er efter DIFO s opfattelse følgende: - Modellen gør det muligt at gennemføre en effektiv, ensartet og direkte styring over for den enkelte registrant. Administratoren har kendskab til identiteten af den enkelte registrant og kan rette henvendelse til registranten eller skride ind over for denne, hvis f.eks. registranten undlader at betale afgift for et domænenavn eller bryder aftalevilkårene. Under shared registry-modellen er aftaleforholdet vedrørende registrering og fornyelse af et domænenavn m.v. udelukkende en sag mellem registrator og registrant. Administrator vil derfor ikke nødvendigvis kende identiteten på den enkelte registrant. Hvis registrator f.eks. forsømmer at betale afgift for et domænenavn til administratoren, kan registranten risikere, at retten til navnet mistes. - Efter sole registry-modellen har administrator det fulde ansvar for de data, der ligger i navnedatabasen. En høj datakvalitet kan sikres ved at sammenholde de registrerede data med offentlige registre. Det forhold, at administratoren skal udsende fakturaer til registranterne, fører også til en høj datakvalitet. Som følge af den høje datakvalitet kan myndigheder og andre fastlægge hvem, der står bag et domænenavn. Med denne høje

13 13 datakvalitet er det også lettere at kontrollere, om reglerne i persondataloven overholdes. I modsætning hertil står, at administrator under en shared registry-model ikke kan sikre og ikke har anledning til at søge at sikre samme høje datakvalitet. - Sole registry-modellen indebærer, at der gælder samme vilkår for alle, der har registreret et.dk-domæne. Under shared registry-modellen kan der gælde forskellige vilkår for registranterne. - Endelig er sole registry-modellen udtryk for et one stop shop -princip, der modvirker, at den enkelte registrant bliver kastebold mellem forskellige parter. Opstår der under en shared registry-model problemer i forbindelse med et domænenavn, kan registranten ikke vide, om disse problemer skyldes forhold hos administrator eller registrator. I en sole registry-model vil hele dataansvaret påhvile administrator. Af disse grunde finder DIFO, at sole registry-modellen indebærer de største fordele for brugerne og for det danske internetsamfund, den mest effektive ressourceudnyttelse og dermed de laveste priser på domænenavne. Shared registry-modellens udbredelse kan skyldes, at den er enkel at håndtere for administrator, da al vedligeholdelse af og ansvar for det enkelte domænenavns registrantdata m.v. er administratoren uvedkommende. Fakturering er endvidere mindre ressourcekrævende for administratoren, idet kun registratorerne ikke alle registranterne skal faktureres. De administrative omkostninger for administrator kan derfor være væsentligt lavere i shared registrymodellen. Disse fordele gør sig dog alene gældende for administrator, der kan sende opgaven med fakturering m.v. videre til sine underleverandører (registratorer). Set fra brugerens synsvinkel er fordelene ikke tilstede, eftersom brugeren vil opleve den enkelte registrator som ansvarlig for disse opgaver og som en leverandør, der tager sig betalt for disse ydelser. Den sole registry-løsning, der siden 1999 har været gældende i Danmark, er enestående, fordi den udbydes af en privat forening, der opererer på et mandat fra det danske internetsamfund. Som følge af forskellene mellem de to modeller er det vanskeligt at foretage en retvisende benchmarking af DIFO s sole registry-løsning over for løsninger baseret på shared registry. Med sole registry-modellen er det gjort muligt at gennemføre en central selvregulering af domænesystemet. Ved at sikre, at det retlige grundlag for brugen af et domænenavn alene er et mellemværende mellem registranten og administrator, opnås det, at retsgrundlaget for domænerne altid er kendte og ensartede. Herigennem har det også været muligt at opretholde et gennemsigtigt marked for domænenavne, hvor de internetudbydere, der leverer tjenester på

14 14 grundlag af domænenavne til deres slutbrugere, må konkurrere på prisen og vilkårene for og kvaliteten af disse yderligere tjenester. Skulle det komme på tale at indføre en shared registry-løsning for det danske navnerum med eller uden DIFO som administrator bør der tages højde for, hvilke betydelige transaktionsomkostninger, en sådan overgang ville indebære. Samtlige kunder i DIFO s datterselskab, DK Hostmaster, ville være nødt til at skifte til en eller flere internet-udbydere, der herefter måtte overtage opgaven med at opkræve afgifter og i øvrigt administrere hvert enkelt af de domænenavne. Omkostningerne ved at gennemføre en sådan administrativ omlægning vil være betydelige. Omlægningen må formodes at være forbundet med en ikke uvæsentlig risiko for, at der opstår fejl, f.eks. i form af utilsigtede redelegeringer, suspensioner m.v. En særlig problemstilling vil opstå vedrørende betalingshåndteringen af de offentlige betalere, der efter visse indkøringsvanskeligheder nu indgår i velfungerende elektroniske betalingsløsninger efter de særlige regler herom Priser for registrering DIFO søger at holde omkostningerne ved domæneadministrationen og registreringsgebyrerne så lave som muligt. Udviklingen i størrelsen af årsgebyret (ekskl. moms) i forhold til omkostningerne pr. domænenavn for perioden fremgår af bilag a. Gebyret for registrering af et.dk-domænenavn er væsentligt lavere end afgiften for registrering i andre lande, hvor registrering kan ske direkte hos administrator. En sammenligning (i euro) fremgår af bilag b, side 3. Det bemærkes, at DIFO til forskel fra de andre administratorer, som tillader direkte registrering, afholder udgifter til driften af et klagenævn (Klagenævnet for Domænenavne). I regnskabsåret 2007 beløb denne udgift sig til 1,8 mio. kr. svarende til EUR 0,30 pr. registreret domænenavn. For at foretage en sammenligning med gebyret i de lande, der anvender shared registrysystemet, er det nødvendigt at foretage en regulering af det danske gebyr, jf. nærmere bilag b, side 1. Som nævnt ovenfor skal registranten under shared registry-systemet betale gebyrer til både registratoren og administratoren. Afgiften for registrering af et.dkdomænenavn skal korrigeres for udgifter til Klagenævnet for Domænenavne og de yderligere omkostninger til administration, som er foranlediget af den direkte fakturering over for den enkelte registrant. I bilag b, side 2, vises sammenligningen af priserne i euro i et shared registry-scenario. I diagrammet er foretaget den ovennævnte justering af gebyret for registrering under.dkdomænet. Af oversigten fremgår, at de danske priser ligger meget lavt. Kun Spanien og Hol-

15 15 land har ifølge oversigten lavere priser. For Spaniens vedkommende gælder det forhold, at domæneadministrationen er en del af statsapparatet og modtager subsidier i et ukendt omfang. I Holland har administrator stort set ingen administrationsomkostninger, idet alle opgaver er lagt ud til de enkelte registranter. Hvis dette var administrators opgave, ville det fordyre prisen pr. domænenavn. Den tyske administrator har ikke ønsket at oplyse omkostningerne. Til bilag b, side 2, bemærkes generelt, at nogle administratorer (herunder EUrid) opkræver gebyrer for ændringer af data m.v. Dette kan forhøje det reelle, gennemsnitlige gebyr væsentligt. Under.dk-domænet sker der årligt ændringer for omkring 20 % af domænenavnene. Der opkræves ikke af DIFO gebyr for sådanne ændringer. Bilag b er baseret på de senest tilgængelige oplysninger fra de omfattede administratorer. 2.3 Kontaktpersoner Henvendelser vedrørende DIFO s tilbud kan rettes til: DIFO s formand: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Frederiksborggade 26, 4. th København K Hjemmetelefon: Arbejdstelefon: Mobiltelefon: Telefax: DIFO s advokat: Advokat Erik Kjær-Hansen Jonas Bruun Bredgade København K Telefon: Telefax: Kontaktpersonerne kan videreformidle spørgsmål om tekniske forhold til DIFO s daglige ledelse.

16 Tegningsberettigede personer Efter 9 i DIFO s vedtægter tegnes foreningen af formanden eller af næstformanden i forening enten med et yderligere bestyrelsesmedlem eller med forretningsføreren. DIFO s formand er professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen. Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2008, hvor professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen senest blev valgt som formand vedlægges som bilag 2.4.a. København, den 31. marts 2008 Mads Bryde Andersen Professor, dr.jur. Formand for DIFO

17 17 3. KRAV TIL TILBUDSGIVERS EGNETHED 3.1 Økonomiske ressourcer DIFO råder sammen med administratorselskabet DK Hostmaster over mere end DKK 15 millioner. Beløbet står til rådighed for varetagelse af administratoropgaven, herunder betaling af omkostninger i forbindelse med udbudsprocessen. Som bilag 3.1.a vedlægges erklæring af 26. marts 2008 fra DIFO s revisor, statsautoriseret revisor Henrik Aslund Pedersen, Grant Thornton. Ifølge erklæringen havde DIFO og DK Hostmaster pr. 31. december 2007 over DKK 15 millioner i likviditet. Administrationen af.dk vil som hidtil i praksis blive varetaget af DK Hostmaster, der er 100 % ejet af DIFO og har samme bestyrelse som foreningen. Som bilag 3.1.b vedlægges bankgaranti af 25. marts 2008 fra Nordea Bank Danmark A/S. Banken indestår ifølge garantien for, at administrator ved afgivelsen af dette bud og på udpegningstidspunktet vil have adgang til at disponere over mindst DKK 15 millioner. Som bilag 3.1.c vedlægges tro og love erklæring om gæld til det offentlige. 3.2 Driftserfaring DIFO har omfattende driftserfaring. Via datterselskabet DK Hostmaster har DIFO administreret internetdomænet.dk siden den 1. juli Administrationen omfattede ultimo januar 2008 ca domænenavne. Administrationen er baseret på flere uafhængige servere med navnedatabaser. Opstår der problemer vedrørende en server, dirigeres forespørgsler automatisk til en anden server således, at adgangen til navnedatabasen ikke påvirkes. Siden DIFO den 1. juli 1999 overtog ansvaret for administrationen af internetdomænet.dk, har der til enhver tid været adgang til navnedatabasen. Tilgængeligheden har således været 100 %. DK Hostmaster har etableret et system til overvågning af navnedatabasens tilgængelighed, jf. nærmere bilag 3.2.a. Af bilaget fremgår, at tilgængeligheden i en valgt måleperiode fra 1. marts til 14. marts 2008 var 100 %.

18 Bred repræsentation DIFO har bred opbakning fra det danske internetsamfund. En nærmere omtale af DIFO s brede forankring findes i afsnit 4.1. DIFO har ikke indgået konkurrencebegrænsende aftaler med støtteorganisationer. Som bilag 3.3.a vedlægges erklæring herom. Som dokumentation for den brede støtte til DIFO vedlægges følgende støtteerklæringer: - Dansk Industri (DI) (bilag 3.3.b) - Forbrugerrådet (bilag 3.3.c) - Dansk IT (bilag 3.3.d) - IT-Branchen (bilag 3.3.e) - HORESTA (bilag 3.3.f) - Dansk Erhverv (bilag 3.3.g) - Finansrådet (bilag 3.3.h) - Advokatsamfundet (bilag 3.3.i) Støtteerklæringerne hidrører både fra organisationer, der repræsenterer private brugere, professionelle brugere og internetbranchen.

19 19 4. EVALUERINGSKRITERIER I det følgende beskrives DIFO s tilbud på opfyldelse af de forhold, der omfattes af udbudsmaterialets syv evalueringskriterier. Udbudsmaterialet fastsætter tillige 21 minimumskrav, jf. udbudsmaterialets afsnit 4.2. Minimumskravene skal ikke dokumenteres opfyldt ved afgivelsen af tilbud. DIFO har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at redegøre for, hvordan foreningen vil opfylde eller i en del tilfælde allerede har opfyldt de 21 minimumskrav, jf. bilag 4.a. 4.1 Indflydelse samt kvalitet og gennemsigtighed i beslutningsprocessen Ledelsesstruktur DIFO s ledelsesstruktur omfatter tre organer: - Generalforsamlingen, hvor medlemmerne udøver deres indflydelse, herunder ved udpegning af bestyrelsen. - Bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse af foreningen og herunder udpeger en forretningsfører. - Forretningsføreren, som varetager den daglige ledelse af foreningen. a. Generalforsamlingen DIFO s medlemmer omfatter et bredt udvalg af danske interesseorganisationer, der ifølge deres vedtægtsgrundlag har interesse for det danske internetsamfund. Ifølge vedtægternes 3 er det en betingelse for at blive medlem af DIFO, at medlemsorganisationen er en kontingentbaseret forening, brancheorganisation eller anden institution, som repræsenterer en væsentlig andel af leverandører, professionelle eller private brugere, og som har interesse i aktivt at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Spørgsmål om, hvorvidt en organisation kan optages som medlem, afgøres i tvivlstilfælde af de eksisterende medlemmer på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 3. Der har på de hidtidige generalforsamlinger været anledning til at fastlægge to principper for optagelse af medlemmer:

20 20 For det første har DIFO s generalforsamlinger fulgt det princip, at en datterorganisation, der er medlem af en moderorganisation, som bedriver politik inden for organisationens emneområde, ikke kan være medlem af DIFO, hvis moderorganisationen også er det. DIFO har herved søgt at sikre sig mod, at en organisation søger at øge sin indflydelse i DIFO via medlemskab for flere organisatoriske enheder. For det andet er der på DIFO s generalforsamling truffet beslutning om, at en organisation, der advokerer for anvendelse af en særlig type software, ikke kan optages som medlem. Baggrunden herfor var, at interesse for benyttelse af en type software (i den konkrete sag open source-software) ikke kan antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne. Generalforsamlingen har som udgangspunkt kompetence til at træffe afgørelse om ethvert forhold vedrørende DIFO, jf. vedtægternes 5. Foreningens medlemmer har således den fulde kontrol over foreningens virke. På DIFO s generalforsamling fremlægges både regnskab m.v. for foreningen og for datterselskabet DK Hostmaster. Dermed får DIFO s medlemmer på generalforsamlingen mulighed for også at forholde sig til den udgiftspolitik og de generelle driftsmæssige spørgsmål, der har relation til DK Hostmaster. Der er tradition for, at det årlige generalforsamlingsmøde danner ramme om strategiske drøftelser. Bl.a. har man hvert år drøftet virksomhedens udgifts- og formuepolitik. Beslutningerne om løbende at nedbringe årsafgiften for.dk-domænerne er truffet efter et ønske fra medlemskredsen om ikke at opbygge en større formue i DK Hostmaster. Ligeledes har man ofte drøftet spørgsmålet, om DIFO burde involvere sig i bredere IT-politiske opgaver. At DIFO indtil nu har været tilbageholdende med at involvere sig i sådanne spørgsmål, kan således føres tilbage til behandling på en generalforsamling i DIFO. DIFO s bestyrelse udpeges af medlemmerne på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 5. b. Bestyrelsen DIFO s bestyrelse omfatter en bred kreds af repræsentanter fra det danske internetsamfund. Bestyrelsen har kompetence til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende foreningen, dog ikke de forhold, der er i vedtægterne særligt er henlagt til generalforsamlingen.

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Indholdsfortegnelse Indledning...3 DIFOs organisatoriske struktur...3 1.2 b) Omdømme hos interessenter...5 1.3 c) Sikkerhed...5 1.6 f) Antal.dk domænenavne...6

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere