TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK"

Transkript

1 TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER Faktuelle oplysninger Beskrivelse af foreningen Retligt grundlag Medlemmer Ledelse Administrationsvirksomheden Økonomiske forhold Organisering af domæneadministrationen Priser for registrering Kontaktpersoner Tegningsberettigede personer KRAV TIL TILBUDSGIVERS EGNETHED Økonomiske ressourcer Driftserfaring Bred repræsentation EVALUERINGSKRITERIER Indflydelse samt kvalitet og gennemsigtighed i beslutningsprocessen Ledelsesstruktur Ledelsesorganernes medlemmer Beslutningsprocedurer for det styrende organ Kontakt til offentligheden Den interne beslutningsproces Offentliggørelse af beslutninger Udkast til tilladelsesvilkår Håndtering og tildeling af frigivne domænenavne Generelle bemærkninger Slettede eller inddragne domænenavne Domænenavne, der opstår som følge af ændrede regler om tegn Principper for udvidelser af navnerummet Information om udvidelsen Tildeling og registrering af nye.dk-domænenavne ved udvidelse af tegnsættet... 29

3 Ændrede regler for brug af andenordens-domænenavne registreret under.dk Udkast til tilladelsesvilkår Beslutningsproces om produkter Beslutningsgrundlaget for nye produkter Angivelse af forventede nye produkter, tjenester og standarder Udkast til tilladelsesvilkår Produktionsmål Generelle betragtninger Specifikke mål Evaluering Udkast til tilladelsesvilkår Gennemsigtighed i virke Almindelige principper for gennemsigtighed Fremadrettede planer Udkast til tilladelsesvilkår Fremme af det danske internetsamfund Den hidtidige praksis Udbudskravene Kerneområde for aktiviteter IPv Open certificering (OpenID) Identitetssikring via DNS DNSSEC Anden standardisering med relation til DNS Udkast til tilladelsesvilkår Sikker og stabil drift Erfaring med drift Tilrettelæggelse af drift Overgang af domæneadministration Ordliste... 59

4 4 Bilagsoversigt Bilag a Bilag b Bilag a Bilag a Bilag b Bilag c Bilag d Vedtægter af 5. april 2006 for Dansk Internet Forum Notat om DIFO s vedtægters opfyldelse af udbudsmaterialets krav Forretningsorden af 28. maj 2002 for DIFO s bestyrelse Udskrift af 5. februar 2008 fra IANA s database om Root-Zone Whois Information vedrørende domænenavnet.dk Vedtægter af 27. november 2003 for DK Hostmaster A/S Driftsoverenskomst af 25. september 2006 mellem DIFO og DK Hostmaster A/S Forretningsorden af 28. maj 2002 for DK Hostmaster A/S bestyrelse Bilag a DIFO s årsrapport for 2006 Bilag b DIFO s årsrapport for 2007 Bilag c DK Hostmaster A/S årsrapport for 2006 Bilag d DK Hostmaster A/S årsrapport for 2007 Bilag a Oversigt over årsgebyr og omkostningerne pr..dk-domænenavn i perioden Bilag b Sammenligning af årsgebyrer for registrering af domænenavne Bilag 2.4.a Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2008 i DIFO Bilag 3.1.a Erklæring af 26. marts 2008 fra Grant Thornton Bilag 3.1.b Bankgaranti af 25. marts 2008 fra Nordea Bank Danmark A/S Bilag 3.1.c Tro og love erklæring om gæld til det offentlige Bilag 3.2.a Opgørelse af DK Hostmasters navneserveres tilgængelighed Bilag 3.3.a Erklæring vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler Bilag 3.3.b Støtteerklæring af 17. marts 2008 fra Dansk Industri (DI) Bilag 3.3.c Støtteerklæring af 20. februar 2008 fra Forbrugerrådet Bilag 3.3.d Støtteerklæring af 3. marts 2008 fra Dansk IT Bilag 3.3.e Støtteerklæring af 13. marts 2008 fra IT-Branchen Bilag 3.3.f Støtteerklæring af 5. marts 2008 fra HORESTA Bilag 3.3.g Støtteerklæring af 25. februar 2008 fra Dansk Erhverv Bilag 3.3.h Støtteerklæring af 31. marts 2008 fra Finansrådet Bilag 3.3.i Støtteerklæring af 31. marts 2008 fra Advokatsamfundet Bilag 4.a DIFO s opfyldelse af udbudsbetingelsernes minimumskrav Bilag a DK Hostmaster A/S gældende forretningsbetingelser Bilag a Svartid ved telefoniske henvendelser til DK Hostmaster A/S i 2006 og 2007 Bilag a Opgørelse over cctld administratorers bidrag til ICANN i 2006 Bilag b DK Hostmaster A/S præsentationspjece til nye registranter Bilag c DK Hostmaster A/S pjece Goddag og velkommen til DK Hostmaster, 2007 Bilag a Erklæring fra FORTconsult

5 5 1. RESUMÉ Foreningen Dansk Internet Forum, DIFO, afgiver hermed tilbud på den fremtidige administrationen af internetdomænet.dk. DIFO har på kvalificeret måde varetaget administrationen af.dk siden Foreningen er godt rustet til at fortsætte denne administration i fremtiden. DIFO finder, at følgende fire centrale forhold taler for, at foreningen bør tildeles den fremtidige administration af.dk: 1. Organiseringen af DIFO sikrer varetagelse af det danske internetsamfunds interesser DIFO er en forening etableret i 1999 til varetagelse af hostmaster-funktionen for så vidt angår.dk. Via det 100 % ejede selskab DK Hostmaster A/S har DIFO i ni år udøvet administrationen af.dk. DIFO har bred forankring i det danske internetsamfund. Organisationer af betydning for det danske internetsamfund er og kan blive medlemmer af DIFO. Ingen enkelt organisation, virksomhed eller person kontrollerer foreningen. Medlemmerne af DIFO har fuld kontrol over foreningens aktiviteter, herunder administrationen af.dk. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne. Bestyrelsen udpeger den daglige ledelse. Organiseringen af DIFO sikrer, at foreningen alene handler til varetagelse af interesser af relevans for det danske internetsamfund. Den selvregulering af administrationen, som DIFO står i spidsen for, har i 9 år bevist sin værdi. Også i fremtiden vil DIFO kunne sikre en god og afbalanceret administration af det danske navnerum under.dk. 2. DIFO s administration baserer sig på ønsker fra det danske internetsamfund DIFO har siden etableringen i 1999 sikret, at administrationen af.dk bygger på ønsker fra det danske internetsamfund. Ved afholdelse af offentlige høringer og anden kommunikation med omverdenen har foreningen opnået viden om behov og ønsker hos virksomheder og borgere, der anvender internettet og har interesse i udviklingen af nettet. På grundlag af denne viden har DIFO deltaget i udviklingen af administrationen, bl.a. ved etablering af Klagenævnet for Domænenavne, indførelse af en effektiv håndtering af typosquatting og åbningen af det danske navnerum for de særlige danske tegn.

6 6 DIFO har været og vil fortsat være opmærksom på balancen mellem på den ene side at sikre fortsat udvikling af navnerummet under.dk og på den anden side at søge at undgå at pålægge brugere af en central infrastruktur som internettet bindinger eller begrænsninger. 3. DIFO har opbygget en solid driftserfaring Siden 1999 har DIFO været ansvarlig for administrationen af.dk. Antallet af registrerede domæner er vokset fra ca til ca Administrationen foregår på en smidig og driftssikker måde. DIFO har via DK Hostmaster etableret procedurer og systemer, der sikrer en fejlfri administration. Navnedatabasen har i DIFO s tid som administrator på intet tidspunkt været utilgængelig for brugerne. Oppetiden har med andre ord været 100 %. Den tekniske platform er til stadighed blevet udviklet, så brugernes behov løbende er blevet opfyldt. DK Hostmaster har evnet at opbygge og fastholde en kreds af kompetente og engagerede medarbejdere. Medarbejderne spiller en central rolle i administrationen af.dk. Som følge af DIFO s administration er der opbygget en stor tillid til administrationen af danske domænenavne. Dette er til gavn både for de personer, virksomheder og institutioner, der vælger et.dk domænenavn som grundlag for deres tilstedeværelse på internettet, og for den almene brugers tillid til domænenavnenes validitet. Ved tildeling af den fremtidige administration til DIFO sikres det, at der også i fremtiden drages nytte af de opbyggede erfaringer, og at den hidtidige robuste administration videreføres. 4. DIFO s administration holder omkostningerne nede I de 9 år, hvor DIFO har varetaget administrationen af.dk, er omkostningerne for brugerne faldet markant. Trods samfundets almindelige prisudvikling er det årlige registreringsgebyr sat ned med betydelige beløb. Da DIFO i 1999 overtog ansvaret for.dk kostede det og havde det gennem en årrække kostet 150 kr. at registrere et.dk-domænenavn, hvoraf 110 kr. udgjorde registreringsafgift og 40 kr. årsafgift. Dette beløb er senere gennem en række satsændringer nedsat, således at der i dag kun betales en årsafgift på 36 kr. og ingen særskilt registreringsafgift. De nævnte beløb er eksklusive moms.

7 7 DIFO drives uden økonomisk overskud for øje og sigter ikke mod at opbygge en stor kapital. Foreningen er ikke forbundet med andre virksomheder eller institutioner, der kan have en økonomisk interesse i administrationen af.dk. DIFO har bevist, at foreningen er i stand til at varetage hensynet til brugerne optimalt. Tildeles DIFO den fremtidige administration, vil foreningen fortsat arbejde for at drive administrationen på en så effektiv måde som muligt, så priserne holdes på et rimeligt niveau.

8 8 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER 2.1 Faktuelle oplysninger Foreningens navn: Hjemsted: Adresse: Dansk Internet Forum (DIFO) Københavns Kommune Kalvebod Brygge 43, 4. sal 1560 København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: Beskrivelse af foreningen Retligt grundlag Tilbudsgiver er foreningen Dansk Internet Forum (DIFO). Foreningen blev stiftet den 19. juni En beskrivelse af baggrunden for etableringen af DIFO kan findes i afsnit 2.3 i betænkning 1450/2004 om administration af domænenavne i Danmark, navnlig s. 33 ff. DIFO s gældende vedtægter er vedtaget den 5. april 2006, jf. bilag a. Som bilag b vedlægges et notat, hvor de gældende vedtægter sammenholdes med udbudsmaterialets krav til vedtægterne, jf. om disse krav udbudsmaterialets bilag I. DIFO er efter 2 i vedtægterne en ideel forening, som har til formål at: - varetage DK hostmaster-funktionen - fastlægge de overordnede retningslinjer for hostmaster-funktionen i Danmark - overvåge administrationen af og føre tilsyn med DK hostmaster-funktionen - fastlægge retningslinjerne for tildeling af brugsrettigheder til domænenavne under top level domænet dk - fastlægge regler for god forretningsskik ved salg og udbud af internetadgang samt ydelser i relation til hostmaster-funktionen.

9 9 Det fremgår af vedtægternes 2, at foreningens formål ikke omfatter økonomiske interesser for medlemmerne. Efter vedtægternes 2 kan DIFO: - etablere eller være deltager i et paritetisk Klagenævn for Internet i Danmark - iværksætte høringer eller oplysningskampagner inden for formålsområdet - etablere internationale kontakter eller på anden måde deltage i internationale aktiviteter inden for formålsområdet. DIFO er ikke en del af den offentlige forvaltning og er ikke særligt tilknyttet det offentlige. Denne uafhængighed af politiske og administrative strukturer anses af DIFO for en fordel. Uafhængigheden medfører bl.a., at foreningen med høj fleksibilitet og stor effektivitet kan handle alene med henblik på at varetage det danske internetsamfunds interesser Medlemmer DIFO har bred forankring i det danske internetsamfund. Ved afgivelsen af dette tilbud har foreningen følgende medlemmer: - Advokatsamfundet - Dansk IT - Danske Regioner - Dansk Erhverv (tidligere DH&S og HTSI) - Dansk Industri - ITEK - Finansrådet - Forbrugerrådet - Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH) - Horesta - IT-Branchen. Flere af medlemmerne har ved DIFO s afgivelse af dette tilbud afgivet erklæringer til støtte for DIFO s fortsatte administration af internetdomænet.dk, jf. afsnit 3.3. De resterende medlemmer har endnu ikke besvaret en henvendelse fra DIFO herom.

10 Ledelse DIFO ledes af en bestyrelse på indtil ni medlemmer. Bestyrelsen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. På generalforsamlingen den 30. april 2007 blev bestyrelsen sammensat således: - professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen - cand.jur. Agnete Sigurd - advokat Janne Glæsel - IT-direktør Per Palmkvist Knudsen - direktør Peter Bredgaard - advokat Martin von Haller Grønbæk - direktør Niels Zibrandtsen - direktør Allan Christiansen - direktør Anders Christian Andersen Direktør Anders Christian Andersen udtrådte i efteråret 2007 af bestyrelsen, der således for tiden alene har otte medlemmer. Bestyrelsen har fastsat en forretningsorden for sit virke. Den gældende forretningsorden af 28. maj 2002 vedlægges som bilag a. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, jf. forretningsordenens 2, stk. 1. Som formand er valgt professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet. Direktør Allan Christiansen, Telmore A/S, er valgt som næstformand. Den daglige ledelse af DIFO varetages af foreningens forretningsfører. Siden 1. januar 2003 har Per Kølle været forretningsfører Administrationsvirksomheden DIFO har siden 1999 varetaget ansvaret for registrering af domænenavne under top level domænet.dk. DIFO s ansvar for.dk-domænet fremgår af IANA s database om Root-Zone Whois Information, jf. udskriften vedlagt som bilag a. Administrationen varetages i praksis af DK Hostmaster A/S, som er 100 % ejet af DIFO. Som bilag b vedlægges DK Hostmasters gældende vedtægter af 27. november 2003.

11 11 Mellem DIFO og DK Hostmaster er indgået en driftsoverenskomst om administrationen. Den gældende driftsoverenskomst er indgået den 25. september 2006, jf. bilag c. DK Hostmaster beskæftiger 23 personer. Pr. 31. januar 2008 varetog selskabet administrationen af ca domænenavne under internetdomænet.dk. DK Hostmaster ledes af en bestyrelse med 5-9 medlemmer. Bestyrelsen har gennem hele DI- FO s levetid haft samme sammensætning som bestyrelsen for DIFO. Dette bestyrelsessammenfald har det gjort det muligt at gennemføre en effektiv teknisk og operationel implementering af de beslutninger, der træffes i DIFO. For bestyrelsen i DK Hostmaster er fastsat en forretningsorden. Den gældende forretningsorden af 28. maj 2002 vedlægges som bilag d. Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen er formand for DK Hostmasters bestyrelse. Direktør Allan Christiansen er næstformand for bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af adm. direktør Per Kølle Økonomiske forhold DIFO og DK Hostmaster drives efter sunde økonomiske principper. DIFO s årsrapport for 2006 vedlægges som bilag a. Den årsrapport for 2007, som bestyrelsen har godkendt til fremlæggelse på DIFO s generalforsamling den 28. april 2008, vedlægges som bilag b. DK Hostmasters årsrapport for 2006 vedlægges som bilag c. Den årsrapport for 2007, som bestyrelsen for DK Hostmaster har godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen den 28. april 2008, vedlægges som bilag d. DIFO havde i 2006 indtægter på 3,9 mio. kr. i form af licensafgifter fra DK Hostmaster. Årets resultat efter skat var 1,7 mio. kr. Pr. 31. december 2006 havde DIFO samlede aktiver for 6,4 mio. kr. og en egenkapital på 6,1 mio. kr. Det bemærkes, at aktiebeholdningen i DK Hostmaster i DIFO s regnskab er optaget til anskaffelsessummen på kr. DK Hostmaster opnåede i 2006 en nettoomsætning på 33,2 mio. kr. Resultatet efter skat 3,2 mio. kr. Selskabet havde pr. 31. december 2006 aktiver for 43,4 mio. kr. og en egenkapital på 21,7 mio. kr.

12 Organisering af domæneadministrationen Administration af et internetdomæne kan overordnet ske efter sole registry-modellen eller efter shared registry-modellen. Efter sole registry-modellen etableres der aftaleforhold direkte mellem registranten (indehaveren af det enkelte domænenavn) og administratoren. Ved shared registry-modellen indgår registranten aftale med en registrator (f.eks. en internetudbyder), som har en aftale med administratoren. Efter denne model er der således ikke et direkte aftaleforhold mellem registrant og administrator. Efter ønske fra medlemskredsen i DIFO og i forståelse med ressortministeriet er DIFO s administration sket på grundlag af sole registry-modellen. Sole registry-modellen har været i brug i Danmark siden 1999 og kan derfor forekomme indlysende for en dansk iagttager. Udover af DIFO benyttes modellen imidlertid kun af de cctld er, som er offentlige institutioner (f.eks..fi) og restriktive gtld er (f.eks..aero og.museum). I global sammenhæng er shared registry-modellen den mest udbredte. Denne model benyttes bl.a. af Verisign Inc. (f.eks..com og.org), EUrid (.eu) og DEnic (.de). I en udbudsforretning som denne kan der indkomme konkurrerende bud, der på kvalificeret grundlag tilbyder en teknisk håndtering af det danske navnerum baseret på en shared registrymodel. Efter DIFO s opfattelse vil der være væsentlige fordele forbundet med at fastholde en sole registry-model som grundlag for administrationen af det danske navnerum. De væsentligste fordele ved sole registry-modellen er efter DIFO s opfattelse følgende: - Modellen gør det muligt at gennemføre en effektiv, ensartet og direkte styring over for den enkelte registrant. Administratoren har kendskab til identiteten af den enkelte registrant og kan rette henvendelse til registranten eller skride ind over for denne, hvis f.eks. registranten undlader at betale afgift for et domænenavn eller bryder aftalevilkårene. Under shared registry-modellen er aftaleforholdet vedrørende registrering og fornyelse af et domænenavn m.v. udelukkende en sag mellem registrator og registrant. Administrator vil derfor ikke nødvendigvis kende identiteten på den enkelte registrant. Hvis registrator f.eks. forsømmer at betale afgift for et domænenavn til administratoren, kan registranten risikere, at retten til navnet mistes. - Efter sole registry-modellen har administrator det fulde ansvar for de data, der ligger i navnedatabasen. En høj datakvalitet kan sikres ved at sammenholde de registrerede data med offentlige registre. Det forhold, at administratoren skal udsende fakturaer til registranterne, fører også til en høj datakvalitet. Som følge af den høje datakvalitet kan myndigheder og andre fastlægge hvem, der står bag et domænenavn. Med denne høje

13 13 datakvalitet er det også lettere at kontrollere, om reglerne i persondataloven overholdes. I modsætning hertil står, at administrator under en shared registry-model ikke kan sikre og ikke har anledning til at søge at sikre samme høje datakvalitet. - Sole registry-modellen indebærer, at der gælder samme vilkår for alle, der har registreret et.dk-domæne. Under shared registry-modellen kan der gælde forskellige vilkår for registranterne. - Endelig er sole registry-modellen udtryk for et one stop shop -princip, der modvirker, at den enkelte registrant bliver kastebold mellem forskellige parter. Opstår der under en shared registry-model problemer i forbindelse med et domænenavn, kan registranten ikke vide, om disse problemer skyldes forhold hos administrator eller registrator. I en sole registry-model vil hele dataansvaret påhvile administrator. Af disse grunde finder DIFO, at sole registry-modellen indebærer de største fordele for brugerne og for det danske internetsamfund, den mest effektive ressourceudnyttelse og dermed de laveste priser på domænenavne. Shared registry-modellens udbredelse kan skyldes, at den er enkel at håndtere for administrator, da al vedligeholdelse af og ansvar for det enkelte domænenavns registrantdata m.v. er administratoren uvedkommende. Fakturering er endvidere mindre ressourcekrævende for administratoren, idet kun registratorerne ikke alle registranterne skal faktureres. De administrative omkostninger for administrator kan derfor være væsentligt lavere i shared registrymodellen. Disse fordele gør sig dog alene gældende for administrator, der kan sende opgaven med fakturering m.v. videre til sine underleverandører (registratorer). Set fra brugerens synsvinkel er fordelene ikke tilstede, eftersom brugeren vil opleve den enkelte registrator som ansvarlig for disse opgaver og som en leverandør, der tager sig betalt for disse ydelser. Den sole registry-løsning, der siden 1999 har været gældende i Danmark, er enestående, fordi den udbydes af en privat forening, der opererer på et mandat fra det danske internetsamfund. Som følge af forskellene mellem de to modeller er det vanskeligt at foretage en retvisende benchmarking af DIFO s sole registry-løsning over for løsninger baseret på shared registry. Med sole registry-modellen er det gjort muligt at gennemføre en central selvregulering af domænesystemet. Ved at sikre, at det retlige grundlag for brugen af et domænenavn alene er et mellemværende mellem registranten og administrator, opnås det, at retsgrundlaget for domænerne altid er kendte og ensartede. Herigennem har det også været muligt at opretholde et gennemsigtigt marked for domænenavne, hvor de internetudbydere, der leverer tjenester på

14 14 grundlag af domænenavne til deres slutbrugere, må konkurrere på prisen og vilkårene for og kvaliteten af disse yderligere tjenester. Skulle det komme på tale at indføre en shared registry-løsning for det danske navnerum med eller uden DIFO som administrator bør der tages højde for, hvilke betydelige transaktionsomkostninger, en sådan overgang ville indebære. Samtlige kunder i DIFO s datterselskab, DK Hostmaster, ville være nødt til at skifte til en eller flere internet-udbydere, der herefter måtte overtage opgaven med at opkræve afgifter og i øvrigt administrere hvert enkelt af de domænenavne. Omkostningerne ved at gennemføre en sådan administrativ omlægning vil være betydelige. Omlægningen må formodes at være forbundet med en ikke uvæsentlig risiko for, at der opstår fejl, f.eks. i form af utilsigtede redelegeringer, suspensioner m.v. En særlig problemstilling vil opstå vedrørende betalingshåndteringen af de offentlige betalere, der efter visse indkøringsvanskeligheder nu indgår i velfungerende elektroniske betalingsløsninger efter de særlige regler herom Priser for registrering DIFO søger at holde omkostningerne ved domæneadministrationen og registreringsgebyrerne så lave som muligt. Udviklingen i størrelsen af årsgebyret (ekskl. moms) i forhold til omkostningerne pr. domænenavn for perioden fremgår af bilag a. Gebyret for registrering af et.dk-domænenavn er væsentligt lavere end afgiften for registrering i andre lande, hvor registrering kan ske direkte hos administrator. En sammenligning (i euro) fremgår af bilag b, side 3. Det bemærkes, at DIFO til forskel fra de andre administratorer, som tillader direkte registrering, afholder udgifter til driften af et klagenævn (Klagenævnet for Domænenavne). I regnskabsåret 2007 beløb denne udgift sig til 1,8 mio. kr. svarende til EUR 0,30 pr. registreret domænenavn. For at foretage en sammenligning med gebyret i de lande, der anvender shared registrysystemet, er det nødvendigt at foretage en regulering af det danske gebyr, jf. nærmere bilag b, side 1. Som nævnt ovenfor skal registranten under shared registry-systemet betale gebyrer til både registratoren og administratoren. Afgiften for registrering af et.dkdomænenavn skal korrigeres for udgifter til Klagenævnet for Domænenavne og de yderligere omkostninger til administration, som er foranlediget af den direkte fakturering over for den enkelte registrant. I bilag b, side 2, vises sammenligningen af priserne i euro i et shared registry-scenario. I diagrammet er foretaget den ovennævnte justering af gebyret for registrering under.dkdomænet. Af oversigten fremgår, at de danske priser ligger meget lavt. Kun Spanien og Hol-

15 15 land har ifølge oversigten lavere priser. For Spaniens vedkommende gælder det forhold, at domæneadministrationen er en del af statsapparatet og modtager subsidier i et ukendt omfang. I Holland har administrator stort set ingen administrationsomkostninger, idet alle opgaver er lagt ud til de enkelte registranter. Hvis dette var administrators opgave, ville det fordyre prisen pr. domænenavn. Den tyske administrator har ikke ønsket at oplyse omkostningerne. Til bilag b, side 2, bemærkes generelt, at nogle administratorer (herunder EUrid) opkræver gebyrer for ændringer af data m.v. Dette kan forhøje det reelle, gennemsnitlige gebyr væsentligt. Under.dk-domænet sker der årligt ændringer for omkring 20 % af domænenavnene. Der opkræves ikke af DIFO gebyr for sådanne ændringer. Bilag b er baseret på de senest tilgængelige oplysninger fra de omfattede administratorer. 2.3 Kontaktpersoner Henvendelser vedrørende DIFO s tilbud kan rettes til: DIFO s formand: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Frederiksborggade 26, 4. th København K Hjemmetelefon: Arbejdstelefon: Mobiltelefon: Telefax: DIFO s advokat: Advokat Erik Kjær-Hansen Jonas Bruun Bredgade København K Telefon: Telefax: Kontaktpersonerne kan videreformidle spørgsmål om tekniske forhold til DIFO s daglige ledelse.

16 Tegningsberettigede personer Efter 9 i DIFO s vedtægter tegnes foreningen af formanden eller af næstformanden i forening enten med et yderligere bestyrelsesmedlem eller med forretningsføreren. DIFO s formand er professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen. Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2008, hvor professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen senest blev valgt som formand vedlægges som bilag 2.4.a. København, den 31. marts 2008 Mads Bryde Andersen Professor, dr.jur. Formand for DIFO

17 17 3. KRAV TIL TILBUDSGIVERS EGNETHED 3.1 Økonomiske ressourcer DIFO råder sammen med administratorselskabet DK Hostmaster over mere end DKK 15 millioner. Beløbet står til rådighed for varetagelse af administratoropgaven, herunder betaling af omkostninger i forbindelse med udbudsprocessen. Som bilag 3.1.a vedlægges erklæring af 26. marts 2008 fra DIFO s revisor, statsautoriseret revisor Henrik Aslund Pedersen, Grant Thornton. Ifølge erklæringen havde DIFO og DK Hostmaster pr. 31. december 2007 over DKK 15 millioner i likviditet. Administrationen af.dk vil som hidtil i praksis blive varetaget af DK Hostmaster, der er 100 % ejet af DIFO og har samme bestyrelse som foreningen. Som bilag 3.1.b vedlægges bankgaranti af 25. marts 2008 fra Nordea Bank Danmark A/S. Banken indestår ifølge garantien for, at administrator ved afgivelsen af dette bud og på udpegningstidspunktet vil have adgang til at disponere over mindst DKK 15 millioner. Som bilag 3.1.c vedlægges tro og love erklæring om gæld til det offentlige. 3.2 Driftserfaring DIFO har omfattende driftserfaring. Via datterselskabet DK Hostmaster har DIFO administreret internetdomænet.dk siden den 1. juli Administrationen omfattede ultimo januar 2008 ca domænenavne. Administrationen er baseret på flere uafhængige servere med navnedatabaser. Opstår der problemer vedrørende en server, dirigeres forespørgsler automatisk til en anden server således, at adgangen til navnedatabasen ikke påvirkes. Siden DIFO den 1. juli 1999 overtog ansvaret for administrationen af internetdomænet.dk, har der til enhver tid været adgang til navnedatabasen. Tilgængeligheden har således været 100 %. DK Hostmaster har etableret et system til overvågning af navnedatabasens tilgængelighed, jf. nærmere bilag 3.2.a. Af bilaget fremgår, at tilgængeligheden i en valgt måleperiode fra 1. marts til 14. marts 2008 var 100 %.

18 Bred repræsentation DIFO har bred opbakning fra det danske internetsamfund. En nærmere omtale af DIFO s brede forankring findes i afsnit 4.1. DIFO har ikke indgået konkurrencebegrænsende aftaler med støtteorganisationer. Som bilag 3.3.a vedlægges erklæring herom. Som dokumentation for den brede støtte til DIFO vedlægges følgende støtteerklæringer: - Dansk Industri (DI) (bilag 3.3.b) - Forbrugerrådet (bilag 3.3.c) - Dansk IT (bilag 3.3.d) - IT-Branchen (bilag 3.3.e) - HORESTA (bilag 3.3.f) - Dansk Erhverv (bilag 3.3.g) - Finansrådet (bilag 3.3.h) - Advokatsamfundet (bilag 3.3.i) Støtteerklæringerne hidrører både fra organisationer, der repræsenterer private brugere, professionelle brugere og internetbranchen.

19 19 4. EVALUERINGSKRITERIER I det følgende beskrives DIFO s tilbud på opfyldelse af de forhold, der omfattes af udbudsmaterialets syv evalueringskriterier. Udbudsmaterialet fastsætter tillige 21 minimumskrav, jf. udbudsmaterialets afsnit 4.2. Minimumskravene skal ikke dokumenteres opfyldt ved afgivelsen af tilbud. DIFO har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at redegøre for, hvordan foreningen vil opfylde eller i en del tilfælde allerede har opfyldt de 21 minimumskrav, jf. bilag 4.a. 4.1 Indflydelse samt kvalitet og gennemsigtighed i beslutningsprocessen Ledelsesstruktur DIFO s ledelsesstruktur omfatter tre organer: - Generalforsamlingen, hvor medlemmerne udøver deres indflydelse, herunder ved udpegning af bestyrelsen. - Bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse af foreningen og herunder udpeger en forretningsfører. - Forretningsføreren, som varetager den daglige ledelse af foreningen. a. Generalforsamlingen DIFO s medlemmer omfatter et bredt udvalg af danske interesseorganisationer, der ifølge deres vedtægtsgrundlag har interesse for det danske internetsamfund. Ifølge vedtægternes 3 er det en betingelse for at blive medlem af DIFO, at medlemsorganisationen er en kontingentbaseret forening, brancheorganisation eller anden institution, som repræsenterer en væsentlig andel af leverandører, professionelle eller private brugere, og som har interesse i aktivt at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Spørgsmål om, hvorvidt en organisation kan optages som medlem, afgøres i tvivlstilfælde af de eksisterende medlemmer på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 3. Der har på de hidtidige generalforsamlinger været anledning til at fastlægge to principper for optagelse af medlemmer:

20 20 For det første har DIFO s generalforsamlinger fulgt det princip, at en datterorganisation, der er medlem af en moderorganisation, som bedriver politik inden for organisationens emneområde, ikke kan være medlem af DIFO, hvis moderorganisationen også er det. DIFO har herved søgt at sikre sig mod, at en organisation søger at øge sin indflydelse i DIFO via medlemskab for flere organisatoriske enheder. For det andet er der på DIFO s generalforsamling truffet beslutning om, at en organisation, der advokerer for anvendelse af en særlig type software, ikke kan optages som medlem. Baggrunden herfor var, at interesse for benyttelse af en type software (i den konkrete sag open source-software) ikke kan antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne. Generalforsamlingen har som udgangspunkt kompetence til at træffe afgørelse om ethvert forhold vedrørende DIFO, jf. vedtægternes 5. Foreningens medlemmer har således den fulde kontrol over foreningens virke. På DIFO s generalforsamling fremlægges både regnskab m.v. for foreningen og for datterselskabet DK Hostmaster. Dermed får DIFO s medlemmer på generalforsamlingen mulighed for også at forholde sig til den udgiftspolitik og de generelle driftsmæssige spørgsmål, der har relation til DK Hostmaster. Der er tradition for, at det årlige generalforsamlingsmøde danner ramme om strategiske drøftelser. Bl.a. har man hvert år drøftet virksomhedens udgifts- og formuepolitik. Beslutningerne om løbende at nedbringe årsafgiften for.dk-domænerne er truffet efter et ønske fra medlemskredsen om ikke at opbygge en større formue i DK Hostmaster. Ligeledes har man ofte drøftet spørgsmålet, om DIFO burde involvere sig i bredere IT-politiske opgaver. At DIFO indtil nu har været tilbageholdende med at involvere sig i sådanne spørgsmål, kan således føres tilbage til behandling på en generalforsamling i DIFO. DIFO s bestyrelse udpeges af medlemmerne på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 5. b. Bestyrelsen DIFO s bestyrelse omfatter en bred kreds af repræsentanter fra det danske internetsamfund. Bestyrelsen har kompetence til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende foreningen, dog ikke de forhold, der er i vedtægterne særligt er henlagt til generalforsamlingen.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet.dk 1. Indledning Med den nye domænelov er der

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Notat Høringsnotat vedrørende s udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Indledning I henhold til domænelovens 4, stk. 1, har ministeren for videnskab, teknologi og

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 05 1. juli 2010 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

Bekendtgørelse om internetdomænet dk

Bekendtgørelse om internetdomænet dk BEK nr 1129 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-10197 Senere ændringer

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1.

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1. Sikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster Gruppe Sikkerhedspolitik Godkendt af Jakob Bring Truelsen Godkendt 05.07.2016 Ansvarlig Erwin Lansing Version / ID 11.1.0 / 00002

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 05 af 30. november 2001 med ikrafttrædelse 1. januar 2002 1. Generelle bestemmelser 1.1

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget.

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 66 Bilag 1 Offentligt 12. november 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om internetdomæner (Domæneloven) 1. Indledning Formålet med lovforslaget er

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forslag. Lov om internetdomæner

Forslag. Lov om internetdomæner 2013/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin. Fremsat den 13. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe.

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe. SelskabsAdvokaterne ApS Christian X s Alle 168, 1. sal DK- 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 33 10 51 J.nr. 1703 TW/VB V E D T Æ G T E R for AvfFonden 1 NAVN 1.1 Fondens navn er AvfFonden. 1.2 AvfFonden er en erhvervsdrivende

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Paragraf Ændring Nye vedtægter: 1 Anden linje: København erstattes med Gentofte. Selskabets navn er Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society). Dets hjemsted er Gentofte Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere