Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol."

Transkript

1 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

2 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven og gerne vil se de links, der henvises til mange steder, kan du også finde folderen som pdf-fil på phmetropol.dk og på IntraPol. IntraPol er den fælles kommunikationsplatform for alle studerende og ansatte. Søg på ordet studiefolder i IntraPols søgefunktion. Folderen er opdateret januar 2015 Eventuelle kommentarer/forslag er velkomne til

3 Indhold 3 Studerende i Institut for Sygepleje i Metropol 4 Indflydelse og ansvar 4 Hvor meget tid skal du bruge på studiet? 4 Klasser 5 Undervisning 5 Prøver 5 Undervisningsformer og læring 6 IntraPol 6 Evaluering i uddannelsen 6 Portfolio 6 Studiets opbygning 7 Særligt om den kliniske undervisning 8 Modulbeskrivelse og andet materiale til undervisning 8 Modulkoordinatorer 8 Underviserne på Sygeplejerskeuddannelsen 9 I den teoretiske uddannelse 9 I den kliniske uddannelse 9 Du kan forvente af underviserne 9 Faglige og sociale tilbud 10 Toning, valgfag og tværprofessionel undervisning 10 Studieforløb i udlandet 10 Studiecafé 11 Metropolguider 12 Studievejledningen 12 Bibliotek 13 Faglige og sociale aktiviteter gode råd fra andre studerende 14

4 Studerende i Institut for Sygepleje i Metropol 4 Denne folder giver et overblik over din uddannelse til professionsbachelor i sygepleje og kan give svar på spørgsmål om f.eks. eksamener, indhold i modulerne, klinik (praktik) og sociale aktiviteter. Du kan få langt mere information om din uddannelse på IntraPol, der er Metropols kommunikationsplatform for studerende og ansatte. Vælg Information og Vejledning Min uddannelse Sygeplejerske og du vil få adgang til en masse oplysninger om uddannelsen. På sygeplejerskeuddannelsen bliver du en del af et fagligt og socialt miljø sammen med andre sygeplejestuderende og med studerende fra andre professionsbacheloruddannelser samt undervisere og forskere i Institut for Sygepleje. Uddannelsen tilbyder dig faglige og personlige udfordringer, som kan understøtte dig i at udvikle din professionelle identitet som sygeplejerske på et højt fagligt niveau. Indflydelse og ansvar Engagement, læring og trivsel hænger sammen. Du har selv et stort ansvar for at få det bedste ud af din uddannelse. At være studerende på en videregående uddannelse giver dig indflydelse og muligheder for at være med til at præge din uddannelse, og med et fagligt og socialt engagement får du langt mere udbytte af studiet og dit studieliv. Du skal trives i dit studieliv. Hvis du ikke trives eller får problemer og oplevelser, som kan forhindre dig i at studere, er det vigtigt, at du kontakter dine undervisere eller henvender dig til Studievejledningen, så du kan få støtte og hjælp. Hvor meget tid skal du bruge på studiet? En studieuge udgør samlet set 1,5 ECTS = European Credit Transfer System og du skal regne med en arbejdsuge på cirka 40 timer om ugen. Hele sygeplejerskeuddannelsen er på 210 ECTS-point. Se fordelingen af ECTS på modulerne under Min Uddannelse på IntraPol. Det er varierende gennem uddannelsen, hvor mange timers undervisning og vejledning med undervisere, der er. Ud over din deltagelse i undervisning og studieaktiviteter, skal din studieuge bruges til forberedelse af undervisning, opgaveskrivning og bearbejdning efter undervisningen m.m. Det kan foregå både individuelt og i læse- eller studiegrupper. Du skal regne med en arbejdsuge på cirka 40 timer.

5 5 I de kliniske undervisningsperioder (praktik) foregår de 30 timer af den 40 timers studieuge som klinisk undervisning med obligatorisk tilstedeværelse. Resten af tiden bruges til forberedelse til eller bearbejdning af den kliniske undervisning samt forberedelse til prøver. Klasser På første studieår vil du være fast tilknyttet den samme klasse. Fra andet studieår vil du opleve at få andre og skiftende tilhørsforhold, bl.a. afhængigt af dine ønsker og valg. Der er mulighed for, at du kan ønske at følges med blandt andet studiegrupper eller læsemakkere, hvis jeres ønsker og valg er de samme. Undervisning Underviserne forventer og planlægger undervisningen ud fra, at du har forberedt dig til undervisningen. Du bidrager med dit engagement, dine erfaringer og refleksioner. Undervisningens faglige niveau og kvalitet afhænger af et gensidigt samspil mellem undervisere og studerede. Underviserne forventer, at du arbejder selvstændigt eller sammen med dine medstuderende mellem undervisningsgangene. Prøver Hvert modul afsluttes med en prøve. Der anvendes forskellige prøveformer gennem uddannelsen, og i de fleste moduler indgår der en planlagt og/eller fastlagt studieaktivitet i undervisningen. Det er en forudsætning, at du gennemfører modulets studieaktiviteter for at kunne gå til modulets prøve.

6 Undervisningsformer og læring 6 I studiet vil du møde forskellige undervisningsformer, f.eks. klasse- og klyngeundervisning, forelæsninger, gruppearbejde og øvelser i simulationslaboratorie (SIMLab) Det giver dig mulighed for at udvikle din måde at lære på og for at deltage i undervisningen på forskellige måder. På IntraPol kan du læse mere om, hvordan de forskellige studieaktiviteter er fordelt i løbet af uddannelsen. Størstedelen af undervisningen er baseret på dialog og interaktion mellem dig, dine medstuderende og din underviser og kræver i høj grad, at du selv deltager aktivt. IntraPol IntraPol er den fælles kommunikationsplatform for alle studerende og ansatte, og det bruges til kommunikation mellem dig, skolen og klinikstederne. Her ligger alt relevant materiale, og her modtager du mails fra os. Der er introduktion til IntraPol for alle studerende i starten af modul 1. Du kan finde vejledninger til IntraPol under Information og vejledning Hjælp til (i venstre spalte). På IntraPol kan du finde relevant materiale, information, links og studieredskaber, der kan være med til at guide dig i dit studieliv. Evaluering i uddannelsen I uddannelsen arbejdes der løbende med at udvikle og sikre en god kvalitet af undervisningen og måden, den tilrettelægges på. Derfor gennemføres der evalueringer af både den teoretiske og den kliniske undervisning. Når du deltager aktivt i evalueringerne, tager du et medansvar for din uddannelse og er med til at præge udviklingen af uddannelsen. Portfolio Det forventes, at du anvender Portfolio som dit personlige studieredskab gennem uddannelsen, både i den teoretiske og i den kliniske undervisning. Portfolio er et personligt studieredskab, hvor du arbejder aktivt med refleksion, evaluering og dokumentation af studieaktiviteter, dine læringsindsatser og dine oplevelser m.m. Du kan orientere dig om Portfolio på kurh.dk (Klinisk undervisning i Region Hovedstaden) og IntraPol.

7 Studiets opbygning 7 Studiet består af 14 moduler der forløber over 7 semestre, svarende til 3½ år. De fleste moduler varer 10 uger og afsluttes med en prøve. Nogle moduler består kun af teoretisk undervisning, nogle moduler kun af klinisk undervisning (praktik). Desuden er der nogle moduler, der består af en kombination. Skemalagt undervisning i den teoretiske del af uddannelsen foregår fra mandag til fredag i tidsrummet mellem kl og Efter hvert modul er der en studieforberedende uge uden skemalagt undervisning. Den bruges bl.a. til forberedelse af næste modul og til syge- og omprøver. Der er modulstart i uge 6, 17, 35 (36 for modul 01) og uge 46. Nedenfor ses en oversigt over uddannelsens opbygning i overskrifter. De blå felter angiver de overvejende teoretiske moduler og de røde de overvejende kliniske moduler. Semester Semester 1. år Modul 1: Sygepleje - fag og profession Modul 2: Sygepleje, sundhed og sygdom Modul 3: Somatisk sygdom og lidelse OBS Halvdelen af klasserne har dog modul 4 før modul 3 Modul 4: Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed 2. år Modul 5: Tværprofessionel virksomhed Modul 7: Interaktion og relationer Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem OBS Halvdelen af årgangens studerende har dog modul 8 før modul 6 Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 3. år Modul 9: Sygepleje, etik og videns baseret virksomhed Modul 10: Akut og kritisk syge patienter/borgere Modul 11: Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Modul 12: Sygepleje selvstændig professionsudøvelse 4. år Modul 13: Valgfag Modul 14: Sygeplejeprofession kundskaber og metoder. Bachelorprojekt Kliniske eller overvejende kliniske moduler: Teoretiske eller overvejende teoretiske moduler:

8 Særligt om den kliniske undervisning Undervisningen foregår i den praktiske hverdag på kliniske uddannelsessteder i kommuner, i psykiatrien og på hospitalsafdelinger i hele hovedstadsregionen. 8 Den kliniske undervisning foregår som regel i tidsrummet mellem kl og Du vil få mulighed for at deltage i aften-, natte- og weekendvagter i samarbejde med din vejleder, hvor det er studiemæssigt relevant. Der er krav om 80 % fremmøde i den kliniske undervisning. Du kan finde meget mere information om klinisk undervisning på Region Hovedstadens hjemmeside kurh.dk Modulbeskrivelse og andet materiale til undervisning Til hvert modul er der en modulbeskrivelse. Her kan du bl.a. læse om, hvad du skal lære på modulet, obligatoriske studieaktiviteter, anbefalet litteratur og modulets afsluttende prøve. Du kan finde modulbeskrivelse, skema og læseplan på IntraPol. Modulbeskrivelsen er tilgængelig fire uger før modulets start. Du kommer til at bruge skannet materiale i undervisningen (artikler, dele af bøger m.m.) og for at få adgang til det, skal du betale en CopyDan-afgift ved studiestart. Prisen er kr., som dækker hele din studietid (kan evt. betales i tre rater på 500 kr.) Læs om CopyDan på IntraPol. Modulkoordinatorer Til hvert modul er knyttet en underviser, der er modulkoordinator. Modulkoordinatoren kan kontaktes, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på IntraPol. Kontaktoplysninger finder du på IntraPol under modulet og under Min uddannelse.

9 9 Underviserne på sygeplejerskeuddannelsen I den teoretiske uddannelse har alle underviserne en akademisk uddannelse, og de fleste har desuden en baggrund som sygeplejerske med erfaring fra praksis. Nogle undervisere er forskere, og andre tager del i udviklingsprojekter i samarbejde med klinisk praksis. Underviserne er tilknyttet faglige områder af uddannelsen, og når du starter på et nyt modul, møder du som regel nye undervisere. På metropol.dk kan ses en oversigt over alle ansatte på uddannelsen ved at vælge Find medarbejder. I den kliniske uddannelse er du tilknyttet forskellige kliniske undervisningssteder i løbet af uddannelsen, f.eks. et hospital eller hjemmeplejen i en kommune. På det kliniske undervisningssted er det videreuddannede sygeplejersker, kaldet kliniske vejledere, der har særligt ansvar for dit uddannelsesforløb. Der er også tilknyttet en underviser fra skolen til det kliniske undervisningssted. Underviseren fra skolen bidrager til at skabe sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning, og underviseren deltager i forskellige aktiviteter og i din interne prøve. Din underviser kan også inddrages, hvis du får problemer på klinikstedet, og underviseren skal altid inddrages i mere alvorlige problemer. Læs mere om klinisk undervisning på Region Hovedstadens hjemmeside kurh.dk Du kan forvente af underviserne at de tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i modulets læringsudbytte, og tager afsæt i væsentlig og ny viden af betydning for professionen. Underviserne har ansvar for at igangsætte bedst mulige betingelser for læring og udvikling og for at involvere dig og dine medstuderende. Dine undervisere vil være opmærksomme på, om du er til stede i undervisningen. Du kan derfor blive kontaktet af din underviser, hvis du har meget fravær.

10 Faglige og sociale tilbud 10 Professionshøjskolen Metropol har mange faglige og sociale tilbud til sygeplejestuderende. Her præsenteres nogle af dem: Toning, valgfag og tværprofessionel undervisning i Metropol Efter første studieår er der på nogle moduler mulighed for at vælge undervisningsforløb med et særlig fagligt fokus (toning). Disse muligheder er skiftende og vil blive annonceret på det relevante tidspunkt i studiet. Toninger i Sygeplejerskeuddannelsen Metropol betyder, at undervisningen på et teorimodul har et særligt fagligt fokus, der har aktualitet og relevans for sygeplejeprofessionen. Der er ikke tale om en specialisering eller ændrede mål og krav for eksamener og gennemførelse. Toning er en mulighed på udvalgte moduler. Der arbejdes løbende med at udvikle flere og nye toningstilbud og dermed flere muligheder for, at du kan præge din uddannelse gennem flere aktive valg. På det tværprofessionelle modul 5 får du mulighed for at vælge særlige temaer og arbejde sammen med studerende fra en lang række af Metropols andre professionsbacheloruddannelser som f.eks. fysioterapeut-, jordemoder- og socialrådgiveruddannelsen. I modul 13 skal du vælge et valgfag; det kan f.eks. være Rehabilitering i psykiatrien, Seksualitet og sexologi eller Velfærdsteknologi. Studieforløb i udlandet Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet f.eks. i Europa, Australien, Afrika, USA eller Asien samt at være mentor for udvekslingsstuderende fra andre lande. Du kan finde mere information på: IntraPol i gruppen Udveksling ISY. phmetropol.dk under Udlandsophold I Studiecaféen, hvor der ofte er en studentervejleder fra Internationalt kontor

11 11 Studiecafé Studiecaféen er en aktiv del af uddannelsens studiemiljø med en lang række tilbud og muligheder for alle studerende på tværs af moduler. I studiecaféen er der altid mulighed for at få studiehjælp fra undervisere eller praktisk vejledning fra andre stude- rende (metropolguider), der er ansat til at hjælpe dig. Du kan også diskutere faglige emner og problemstillinger med undervisere og medstuderende og søge nye udfordringer i dit studie. Studiecaféen byder desuden på forskellige aktiviteter som f.eks. træning af praktiske færdigheder i SIMLab (simulationstræning), faglige arrangementer, it-support, hjælp til litteratursøgning, ekstra undervisningstilbud eller dissektion af dyreorganer. Nogle aktiviteter kræver tilmelding på forhånd. Du kan orientere dig i Studiecaféens tilbud på IntraPol i gruppen Studiecafé og på de elektroniske infoboards på skolen. I gruppen ISY Åbent SIMLab kan du bl.a. se kommende aktiviteter, hvordan du kan forberede dig til de forskellige temaer i SIMLab og prøve e-læringsprogrammer. Det er også her du kan se hospitalernes procedurevejledninger. Åbent SIMLab foregår udvalgte tirsdage og onsdage kl i lokale B024. Studiecaféen har åbent hver onsdag fra kl til kl og udvalgte tirsdage samme tidspunkt. Du finder caféen i lokale B016 i stueetagen i B-bygningen.

12 Metropolguider Metropolguiderne er studerende, der er ansat til at hjælpe andre studerende med praktiske spørgsmål. Hjælpen kan bl.a. dreje sig om: It (IntraPol, netværk, hvordan printer jeg fra min egen computer) Bibliotek og informationssøgning Studielivets mange muligheder i Metropol (faglige og sociale) 12 Metropolguiderne holder til i samme lokale som Studiecaféen; lokale B016 i stueetagen i B-bygningen. Deres base er ved det røde bord. Du kan træffe metropolguiderne mandag - torsdag kl Guiderne har en gruppe på IntraPol, der hedder MetropolGuide T86. Studievejledningen tilbyder samtaler med en studievejleder om din uddannelse, f.eks. ændring af dit studieforløb, særlige udfordringer i teori eller klinik, trivsel, studietvivl eller handicaptillæg (SPS). Der udbydes løbende fælles kurser om gruppeprocesser, læringsstil og eksamenstræning. Studievejledningen kan kontaktes på telefon og mail og har åbne tider, hvor man kan møde op eller aftale en tid for personlig samtale med en studievejleder. Studentervejlederne (ansatte medstuderende), som har stort kendskab til at være studerende, træffes også i studievejledningen om onsdagen og i Studiecaféen. Du finder Studievejledningen på Tagensvej 86, A-bygningen i stuen. Du kan læse mere om studievejledningen på IntraPol.

13 Bibliotek Du kan bruge fagbiblioteket PHBibliotek, som er Metropol og UCC Nordsjællands fælles bibliotek. Biblioteket tilbyder også kurser i at søge litteratur og information. I forbindelse med skriftlige opgaver desuden kurser om opgaveskrivning og akademisk skrivning. Du finder biblioteket i Sigurdsgade 26, 1. sal. Faglige og sociale aktiviteter Der er mange muligheder for at være aktiv i forskellige former for studenterarbejde, hvor du både kan arbejde fagligt og møde studerende på tværs af årgangene. Studierådet Sygeplejestuderendes Råd (SSR) Uddannelsesudvalget Festudvalget FUSK Rus-gruppen Skolekoret Nursing Udvalget til fredagsbaren Café Coma Kort efter studiestart vil udvalgene invitere til Udvalgsaften, hvor mulighederne præsenteres. Du kan finde mere om udvalg og råd på IntraPol under Min uddannelse. I uddannelsen er der med mellemrum forskellige arrangementer og foredrag, som du kan deltage i. F.eks. afholder alumnenetværket Sygeplejersker fra Metropol (gruppe for sygeplejersker uddannet på Metropol) to arrangementer om året, hvor du kan møde spændende oplægsholdere, sygeplejersker og andre studerende fra forskellige årgange. Når du er nået til modul 13 og 14 på uddannelsen, er du velkommen til at melde dig ind i netværkets gruppe på facebook. 13

14 14 10 gode råd fra andre studerende 1. Fra elev til studerende Du kan i starten af studiet opleve det som en stor omvæltning at omstille dig fra din ungdomsuddannelse til et studium, hvor der forventes større selvstændighed og ansvar. Mød op til undervisningen, også selvom der ikke er mødepligt, og hold fast i den nysgerrighed, der fik dig til at vælge sygeplejestudiet. Det er meget mere spændende og sjovt at studere, hvis du er velforberedt og kan deltage aktivt i undervisningen. 2. Fagligt netværk Gå sammen med en gruppe af medstuderende f.eks. fra din klynge eller fra klassen (studiegruppe) for at tale fag, diskutere problemstillinger også om det at være studerende og dele faglige oplevelser med. Så træner du også din faglige formidling. 3. Engagement i faglige og sociale aktiviteter Tag del i de mange muligheder, der er i studiet, for at lære både din egen klasse og andre studerende at kende. Det giver dig større tilknytning til studiet og dine medstuderende, og du er med til at sætte dit præg på uddannelsens studiemiljø. 4. Motivation og interesse for professionen Følg med i aviser og andre medier. Der er meget stof, der er relevant for de problemstillinger, du arbejder med i studiet.

15 5. Bliv god til at planlægge dit studium Sæt dig ind i modulbeskrivelser og læseplaner hurtigt for at få et overblik over modulet. Sørg for at have alle bøger og anden litteratur til modulet inden modulstart. Brug skemaet som hjælp til at strukturere din tid, så der både bliver plads til at studere, arbejde og holde fri Find gode arbejds- og studiemetoder Find en arbejdsplads på skolen, på biblioteket eller derhjemme, så du kan skabe ro omkring din læsning. Sæt tid af til at læse, skrive og efterbearbejde hver dag. Arbejd med dine studiemetoder, så du bruger din læse- og arbejdstid effektivt. På den måde kan du spare tid. 7. Computer og printer Sørg for at have en velfungerende computer og printer. 8. Bliv god til at arbejde med mundtlig og skriftlig formidling Jo mere du skriver og taler (med andre f.eks. i studiegrupper) om dit fag og fagets tekster, jo bedre fornemmelse får du af undervisningens centrale pointer og emners indbyrdes sammenhæng. 9. Bliv god til at finde steder, hvor du kan søge hjælp og support F.eks. hos underviserne, i studiecaféen, studievejledningen og IntraPol, så små ting ikke bliver til store problemer. 10. Overblikket skal nok komme Du vil opleve studiet som et puslespil; særligt i starten kan det være svært at få overblik, og det er nemt at føle sig frustreret. Men du kan være sikker på, at uddannelsen er tilrettelagt, så der er en sammenhæng i det hele.

16 16 Læs blandt andet om: Hvordan det er at være studerende på sygeplejerskeuddannelsen Hvordan studiet er bygget op Hvilken baggrund dine undervisere har De mange faglige og sociale tilbud i Metropol 10 gode råd fra andre studerende Metropol Har ca studerende og 1000 medarbejdere Institut for Sygepleje Har ca sygeplejestuderende og ca. 110 undervisere Januar 2015

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

TIL DIG I KLINIKKEN SOM HAR MED SYGEPLEJE- STUDERENDE AT GØRE

TIL DIG I KLINIKKEN SOM HAR MED SYGEPLEJE- STUDERENDE AT GØRE TIL DIG I KLINIKKEN SOM HAR MED SYGEPLEJE- STUDERENDE AT GØRE 1 TANKEN BAG PJECEN Tanken bag denne pjece er at ruste og inspirere dig som sygeplejerske til at få det optimale ud af at have med studerende

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Hedebo Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Tlf.: 98823166 Fax: 98824055 E-mail: hedebo@99454545.dk Klinisk underviser: Anna Grandjean Gleerup E-mail til klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Aflevering af opgave/ skriftligt tillæg. Uge 3 Tirsdag den 19.01.16, senest kl. 9.00

Aflevering af opgave/ skriftligt tillæg. Uge 3 Tirsdag den 19.01.16, senest kl. 9.00 1. semester Prøve Udlevering af case/ Modul 1 H15S Intern prøve modul 1: Fag og profession Torsdag den 05.11.15 Biokemi, biofysik, anatomi & fysiologi, 8 Onsdag den 25.11.15, Sygeplejefaget kl. 10.30-11.30

Læs mere

Informationsvidenskab

Informationsvidenskab Informationsvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INFORMATIONSVIDENSKAB INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ INFORMATIONSVIDENSKAB!

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indhold Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014

Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 Januar 2015 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?...

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?... INDHOLD Brug bogen godt forord til 2. udgave... 5 DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15 Studiestart... 17 Det er fedt at studere!... 17 Fra gymnasiet til videregående uddannelser profession studerende...

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus STORE FORVENTNINGER Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 Indhold Velkommen... 3 Vores værdier... 4 Din studiestart... 5 At studere hos os... 6 Støtte til dig under

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af undervisning

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af undervisning Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af undervisning Gældende for perioden 2014-01.02.2015 VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold 1. Undervisningsevaluering af klinisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus.

Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus. Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus. Formålet med studieaktivitetsmodellen er en forventningsafstemning med de. Modellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Handlingsplan for studerendes Tilfredshedsundersøgelse, 2009-2010 Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA UC

Handlingsplan for studerendes Tilfredshedsundersøgelse, 2009-2010 Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA UC Organisering af uddannelsen 12. Uddannelsen er velstruktureret 14. Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende At ny studieordning indfases i denne periode At modul

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere