videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:"

Transkript

1 Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice" Felter med en * skal udfyldes. Indledning I forbindelse med strategien for det indre marked er der fremlagt flere foranstaltninger til videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: 1. et initiativ om indførelse af et tjenesteydelsespas for centrale økonomiske sektorer 2. en foranstaltning til fjernelse af reguleringsmæssige hindringer for central forretningsservice og centrale tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed 3. en foranstaltning vedrørende forsikringskrav for udbydere af forretningsservice og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed. Sektoren for forretningsservice omfatter erhvervsmæssig virksomhed, informationsvirksomhed og støttevirksomhed som f.eks. regnskabstjenesteydelser, arkitekttjenesteydelser og ingeniørtjenesteydelser. Med hensyn til tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed fokuseres der i denne høring på entreprenører (både hoved- og underentreprenører) samt bygherrer, som i sidste ende sælger bygge- og anlægsproduktet, men hyrer entreprenører til at udføre det faktiske arbejde. Servicedirektivet fra 2006 dækker en bred vifte af sektorer som f.eks. engros- og detailhandel, turisme, forretningsservice og bygge- og anlægsvirksomhed. Det omfatter ikke sektorer som f.eks. finansielle tjenesteydelser, netværksindustri og sundhedsydelser. Da det dækker en så bred vifte, har servicedirektivet med sikkerhed ført til en modernisering af økonomien i en række sektorer.[1] Servicedirektivet forpligtede medlemsstaterne til at fjerne en række krav i deres lovgivning, som 1

2 Servicedirektivet forpligtede medlemsstaterne til at fjerne en række krav i deres lovgivning, som vedrørte udførelse af tjenesteydelser på deres område. Servicedirektivet forpligtede også medlemsstaterne til at sikre, at udførelsen af tjenesteydelser på deres område kun var omfattet af visse krav såsom retlig form og besiddelse af kapitalandele, i det omfang disse krav var begrundet i et tvingende alment hensyn og proportionelt afpasset. Der blev i servicedirektivet, i overensstemmelse med TEUF, fastlagt en anden ordning for tjenesteydere, der er etableret i andre medlemsstater, og som udelukkende udfører tjenesteydelser på tværs af grænserne. Da disse tjenesteydere allerede er omfattet af lovgivningen i deres hjemland, forpligtede servicedirektivet medlemsstaterne til at sikre, at grænseoverskridende tjenesteydere, der ønsker at udføre tjenesteydelser på deres område, kun var underlagt krav, der er begrundet i beskyttelsen af den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed og beskyttelsen af miljøet, i det omfang disse krav var proportionelle. Trods arbejdet med gennemførelsen af servicedirektivet opretholder medlemsstaterne en række krav, som stadigvæk skaber hindringer for udførelsen af tjenesteydelser i andre medlemsstater. Som følge heraf har virkningen været begrænset for forretningsservice og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed. Kommissionen gennemførte i 2015 en dybdegående undersøgelse af de resterende hindringer i centrale sektorer for forretningsservice og i bygge- og anlægssektoren.[2] Tjenesteydere i disse sektorer støder stadig på reguleringsmæssige hindringer som f.eks. retlig form eller krav vedrørende besiddelse af kapitalandele eller problemer med at opfylde forsikringskrav, når de udfører tjenesteydelser i andre medlemsstater. Som følge heraf har flere former for forretningsservice samt bygge- og anlægssektoren en lav grad af integration på EU's indre marked. Formålet med denne høring er at indhente synspunkter om behovet for foranstaltninger til at fjerne disse hindringer samt forskellige politikmuligheder, som der kan arbejdes videre med, og deres potentielle indvirkning. Denne høring undersøger sagen set fra tjenesteydernes og brugernes synsvinkel og omhandler ikke arbejdstagerspørgsmål og udstationering af arbejdstagere. Resultaterne af denne offentlige høring berører ikke eventuelle foranstaltninger, som Kommissionen måtte ønske at træffe i fremtiden. I overensstemmelse med principperne om bedre regulering vil resultaterne af den offentlige høring blive offentliggjort sammen med besvarelserne, hvis respondenterne har sagt ja til, at deres bidrag må offentliggøres. Offentligheden gøres også opmærksom på parallelle høringer for så vidt angår bygge- og anlægssektoren [ 5] og kommende høringer om regulerede erhverv. Spørgeskemaet er inddelt i forskellige dele, der er uafhængige af hinanden. Respondenterne kan på baggrund af deres interesser og erfaringer vælge at besvare en, flere eller samtlige dele af spørgeskemaet. Del B.1 og B.9, er af almen interesse, del B.2 samt B.4-B.6 må formodes at være af interesse for udbydere af forretningsservice og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed og 2

3 udbydere af forretningsservice og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed og del B.3 og B.5 for modtagere af tjenesteydelser i disse sektorer. Del B.7 er relevant for forsikringsgivere i forbindelse med tjenesteydelser. Del B.8 er relevant for de nationale myndigheder på området for tjenesteydelser. Klik direkte på den eller de dele, der har din interesse: Del B.1: Spørgsmål vedrørende tjenesteydelsessektorerne generelt (bortset fra forretningsservice og bygge- og anlægsvirksomhed) [spørgsmål 10-15] Del B.2: Spørgsmål vedrørende forretningsservice fra tjenesteydernes synsvinkel [spørgsmål 16-46] Del B.3: Spørgsmål vedrørende forretningsservice fra kundernes synsvinkel [spørgsmål 47-52] Del B.4: Spørgsmål vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed fra tjenesteydernes synsvinkel [spørgsmål 53-77] Del B.5: Spørgsmål vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed fra kundernes synsvinkel [spørgsmål 78-82] Del B.6: Spørgsmål vedrørende forsikring fra tjenesteydernes synsvinkel [spørgsmål 83-96] Del B.7: Spørgsmål vedrørende forsikring fra forsikringsgivernes synsvinkel [spørgsmål ] Del B.8: Spørgsmål til de nationale myndigheder [spørgsmål ] Del B.9: Generelle spørgsmål vedrørende foranstaltningernes anvendelsesområde [spørgsmål ] ---- [1] Læs mere om servicedirektivet og dets gennemførelse på: /services/services-directive/index_en.htm [2] Forretningsservice, se: s/en/renditions/native Tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed, se: 3

4 A - Oplysninger om respondenten * * * * 1. Hvem er du? Servicevirksomhed Bruger af tjenesteydelser Forbrugerorganisation Offentlig myndighed Erhvervsorganisation (herunder sammenslutninger, handelskamre osv.) Fagforening Forskningsinstitution/tænketank Institutioner som f.eks. nationale og regionale parlamenter Borger Hvilken type virksomhed? Stor virksomhed (over 250 ansatte) Lille eller mellemstor virksomhed (op til 250 ansatte) Mikrovirksomhed (mindre end 10 ansatte) Selvstændig erhvervsdrivende bruger af hvilken type tjenesteydelser? Bruger af forretningsservice Bruger af tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed Bruger af forretningsservice og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed * * 2. Angiv din erhvervssektor: Forretningsservice Bygge- og anlægsbranchen Turisme Underholdning Engros- og detailhandel Fast ejendom Personlige tjenesteydelser Forsikring Andre sektorer ikke omfattet af servicedirektivet? hvilken type forretningsservice? Arkitekttjenester 4

5 Arkitekttjenester Regnskabstjenester Ingeniørtjenesteydelser * * * 3. Angiv din bopæl eller forretningssted (hovedsæde i tilfælde af multinationale selskaber): Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Μalta Nederlandene Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Det Forenede Kongerige EØS-land Land uden for EØS 5

6 Land uden for EØS * Angiv hvilket: * Angiv hvilket: * * 4. Angiv, om du har et forretningssted i andre medlemsstater end den, hvor dit hovedkvarter er beliggende: Ja Nej Angiv hvor: Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Μalta Nederlandene Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Det Forenede Kongerige 6

7 5. Angiv dine kontaktoplysninger (din organisations navn og/eller dit navn samt adresse og adresse) Bemærk, at anonyme besvarelser ikke offentliggøres, og at de heller ikke tages i betragtning. * * 6. Er du indforstået med at blive kontaktet af Europa-Kommissionen med henblik på eventuelle opfølgende spørgsmål på grundlag af dine svar? Ja Nej 7. Angiv din organisations registreringsnummer i åbenhedsregistret Tjek her: Bemærk: Hvis din organisation/institution svarer uden at være registreret, vil Kommissionen betragte bidraget som kommende fra en privatperson og offentliggøre det som sådan. Hvis svaret er "nej" eller "ikke relevant", angives dette også nedenfor. * 8. Modtagne besvarelser, herunder dit navn, kan blive offentliggjort på Kommissionens websted. Angiv dit ønske med hensyn til offentliggørelsen af din besvarelse: Bemærk, at uanset den valgte løsning, kan din besvarelse gøres til genstand for en anmodning om aktindsigt i henhold til forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. I så fald vil anmodningen blive vurderet på grundlag af de betingelser, der er fastsat i forordningen, og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler * Min besvarelse må offentliggøres under det anførte navn. Jeg erklærer, at intet deri er underlagt ophavsretlige begrænsninger, som forhindrer offentliggørelsen Min besvarelse må offentliggøres, men kun anonymt. Jeg erklærer, at intet deri er underlagt ophavsretlige begrænsninger, som forhindrer offentliggørelsen Min besvarelse må ikke offentliggøres 9. Hvilke dele af denne høring ønsker du at svare på? (Du kan vælge flere svar) Spørgsmål vedrørende tjenesteydelsessektorerne generelt (bortset fra forretningsservice og bygge- og anlægsvirksomhed) [6 spørgsmål i alt] Spørgsmål vedrørende forretningsservice fra tjenesteydernes synsvinkel [31 spørgsmål i alt] Spørgsmål vedrørende forretningsservice fra kundernes synsvinkel [6 spørgsmål i alt] Spørgsmål vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed fra tjenesteydernes synsvinkel [25 spørgsmål i alt] Spørgsmål vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed fra kundernes synsvinkel [5 spørgsmål i alt] Spørgsmål vedrørende forsikring fra tjenesteydernes synsvinkel [14 spørgsmål i alt] Spørgsmål vedrørende forsikring fra forsikringsgiverens synsvinkel [4 spørgsmål i alt] Spørgsmål til de nationale myndigheder [7 spørgsmål i alt] Generelle spørgsmål vedrørende foranstaltningernes anvendelsesområde [4 spørgsmål i alt] 7

8 B.1 - Spørgsmål vedrørende tjenesteydelsessektorerne generelt (bortset fra forretningsservice og bygge- og anlægsvirksomhed) 10. Udøver du virksomhed i en anden medlemsstat/andre medlemsstater end dit hjemland? Ja, jeg udfører tjenesteydelser på tværs af grænserne uden at have fast forretningssted i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, jeg udfører tjenesteydelser via en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat/andre medlemsstater (f.eks. en filial, et agentur eller et datterselskab) Nej, jeg udfører kun tjenesteydelser i mit hjemland 11. Ønsker du at udbyde tjenesteydelser i en anden medlemsstat/andre medlemsstater end dit hjemland? Hvilken måde vil være din foretrukne? (Flere svarmuligheder) Nej, jeg ønsker ikke at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, men uden at etablere en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, ved at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater via en filial (en formelt registreret tilstedeværelse) Ja, ved at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater via et datterselskab (en særskilt juridisk enhed, der er oprettet med henblik herpå) Ja, ved på andre måder at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater Angiv hvilke: 8

9 12. Hvad er de største udfordringer/problemer for tjenesteydere, der udbyder deres tjenesteydelser i andre medlemsstater? Der sættes kryds i det relevante felt. Der kan kun sættes ét kryds i hver svarkategori. Slet ikke vigtigt Ikke ret vigtigt Temmelig vigtigt Meget vigtigt Ingen holdning Administrative spørgsmål (procedurers varighed, lav digitaliseringsgrad osv.) Reguleringsmæssige spørgsmål (tilladelser, registreringer, forsikring, arbejdsret, skat osv.) Hindringer for markedsdrevne nationale standarder for tjenesteydelser, overensstemmelsesvurderingsordninger Kulturelle særpræg (sproglige problemer, kultur, manglende tillid osv.) Utilstrækkelig viden om målmarkedet Ikke tilstrækkelige ressourcer til at ekspandere i andre medlemsstater (personale, kapital osv.) Andre risici (handelstvister, inddrivelse af betaling osv.) 9

10 Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse udfordringer har påvirket din virksomheds handel: højst 1000 tegn 13. Hvilke af følgende administrative hindringer er vigtige for tjenesteydere, der ønsker at udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater? skala: fra 1 = "ikke byrdefuld" til 5 = "mest byrdefuld" Ved ikke Problemer med at få adgang til de nødvendige oplysninger om de regler og procedurer, der finder anvendelse i en anden medlemsstat Langsommelige og komplicerede procedurer indført af de nationale myndigheder i andre medlemsstater for udførelse af tjenesteydelser i de pågældende medlemsstater Manglende muligheder for elektronisk afvikling af de procedurer, som myndigheder i andre medlemsstater har indført for udførelse af tjenesteydelser i de pågældende medlemsstater Nødvendigt med individuel kontakt med flere myndigheder i værtslandet for at udføre tjenesteydelser i værtslandet Manglende tillid hos værtslandets myndigheder over for myndigheder og/eller tjenesteydere fra andre medlemsstater Nødvendigt at fremlægge bekræftede eller attesterede dokumenter udstedt i hjemlandet for at afvikle procedurer om udførelse af tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat Nødvendigt at fremlægge bekræftede eller attesterede dokumenter udstedt i værtslandet for at afvikle procedurer om udførelse af tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat Krav om oversættelse af dokumenter (sæt kryds i 1 og angiv nærmere nedenfor) 10

11 Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse administrative hindringer har påvirket din virksomheds handel: højst 1000 tegn 14. For så vidt angår navnlig administrative hindringer, hvad bør målsætningerne med de foranstaltninger, der eventuelt skal træffes, være? (flere svarmuligheder) Gøre de procedurer, som myndighederne har indført for udførelse af tjenesteydelser i andre medlemsstater, kortere og mindre komplicerede Tilbyde muligheder for elektronisk afvikling af de procedurer, som myndighederne har indført for udførelse af tjenesteydelser i andre medlemsstater Opnå mere støtte fra myndighederne i andre medlemsstater til afvikling af procedurer for udførelse af tjenesteydelser på deres område Hjemlandene bør oprette et centralt kontaktorgan for virksomheder for at hjælpe dem med at udvikle deres forretning i udlandet Hjemlandene bør oprette et centralt koordineringsorgan rettet mod andre medlemsstater for at hjælpe virksomheder med at udvikle deres forretning i udlandet Se nærmere på kravene om oversættelse af dokumenter Se nærmere på kravene om oversættelse af dokumenter og om, at en sådan oversættelse skal bekræftes i henhold til værtslandets regler Der er ikke behov for foranstaltninger Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse administrative hindringer har påvirket din virksomheds handel: højst 1000 tegn 15. Hvilken virkning vil mindskelse af de administrative hindringer have? skala: fra 1 = "ingen virkning" to 5 = "væsentlig virkning" Ved ikke Det vil mindske omkostningerne for 11

12 Det vil mindske omkostningerne for tjenesteydere, der udfører tjenesteydelser i andre medlemsstater Flere tjenesteydere vil udbyde deres tjenesteydelser i andre medlemsstater Det vil give kunderne flere valgmuligheder Det vil øge produktiviteten og konkurrenceevnen i EU's sektor for forretningsservice Det vil øge omkostningerne for tjenesteydere Det vil øge omkostningerne for de offentlige administrationer Der vil ikke være mange ændringer i praksis Hvis du har yderligere kommentarer, angives de her: Hvis du har generelle kommentarer til denne del, angives de her: højst 1000 tegn B.2 - Spørgsmål vedrørende forretningsservice fra tjenesteydernes synsvinkel I - Det indre marked for forretningsservice nuværende situation 16. Udøver du virksomhed i en anden medlemsstat/andre medlemsstater end dit hjemland? Ja, jeg udfører tjenesteydelser på tværs af grænserne uden at have fast forretningssted i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, jeg udfører tjenesteydelser via en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat/andre medlemsstater (f.eks. en filial, et agentur eller et datterselskab) Nej, jeg udfører kun tjenesteydelser i mit hjemland 17. Ønsker du at udbyde tjenesteydelser i en anden medlemsstat/andre medlemsstater end dit hjemland? Hvilken måde vil være din foretrukne? (Flere svarmuligheder) Nej, jeg ønsker ikke at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, men uden at etablere en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat/andre 12

13 Ja, men uden at etablere en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, ved at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater via en filial (en formelt registreret tilstedeværelse) Ja, ved at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater via et datterselskab (en særskilt juridisk enhed, der er oprettet med henblik herpå) Ja, ved på andre måder at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater 13

14 18. Hvad er de største udfordringer/problemer for tjenesteydere, der udbyder deres tjenesteydelser i andre medlemsstater? Der sættes kryds i det relevante felt. Der kan kun sættes ét kryds i hver svarkategori. Slet ikke vigtigt Ikke ret vigtigt Temmelig vigtigt Meget vigtigt Ingen holdning Administrative spørgsmål (procedurers varighed, lav digitaliseringsgrad osv.) Reguleringsmæssige spørgsmål (tilladelser, registreringer, forsikring, arbejdsret, skat osv.) Hindringer for markedsdrevne nationale standarder for tjenesteydelser, overensstemmelsesvurderingsordninger Kulturelle særpræg (sproglige problemer, kultur, manglende tillid osv.) Utilstrækkelig viden om målmarkedet Ikke tilstrækkelige ressourcer til at ekspandere i andre medlemsstater (personale, kapital osv.) Andre risici (handelstvister, inddrivelse af betaling osv.) 14

15 Administrative hindringer: 19. Hvilke af følgende administrative hindringer er vigtige for tjenesteydere, der ønsker at udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater? skala: fra 1 = "ikke byrdefuld" til 5 = "mest byrdefuld" Ved ikke Problemer med at få adgang til de nødvendige oplysninger om de regler og procedurer, der finder anvendelse i en anden medlemsstat Langsommelige og komplicerede procedurer indført af de nationale myndigheder i andre medlemsstater for udførelse af tjenesteydelser i de pågældende medlemsstater Manglende muligheder for elektronisk afvikling af de procedurer, som myndigheder i andre medlemsstater har indført for udførelse af tjenesteydelser i de pågældende medlemsstater Nødvendigt med individuel kontakt med flere myndigheder i værtslandet for at udføre tjenesteydelser i værtslandet Manglende tillid hos værtslandets myndigheder over for myndigheder og/eller tjenesteydere fra andre medlemsstater Nødvendigt at fremlægge bekræftede eller attesterede dokumenter udstedt i hjemlandet for at afvikle procedurer om udførelse af tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat Nødvendigt at fremlægge bekræftede eller attesterede dokumenter udstedt i værtslandet for at afvikle procedurer om udførelse af tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat Krav om oversættelse af dokumenter (sæt kryds i 1 og angiv nærmere nedenfor) 15

16 Reguleringsmæssige hindringer: I denne del anmodes der om holdninger til reguleringsmæssige hindringer (dvs. regler om markedsadgang indført af medlemsstater) i følgende sektorer for forretningsservice: regnskabstjenester i almindelighed samt arkitekttjenester og ingeniørtjenester. Anden forretningsservice (f.eks. juridiske tjenesteydelser) er ikke omfattet. Nationale bestemmelser foreskriver ofte, at tjenesteydere skal opfylde særlige betingelser med hensyn til retlig form (som f.eks. partnerskaber eller anpartsselskaber). Derfor er det ikke alle virksomhedstyper oprettet i en anden medlemsstat, der kan få adgang til markedet. 20. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes give yderligere oplysninger om denne betydning: 21. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at oprette en filial eller et agentur i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes redegøre yderligere for denne betydning: 22. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn 16

17 23. Er du nogensinde blevet nægtet at oprette en bestemt form eller type af lokal infrastruktur, der var nødvendig for at du kunne udføre grænseoverskridende tjenesteydelser på en anden medlemsstats område som f.eks. en praksis eller et kontor? Ja Nej Nationale bestemmelser foreskriver ofte, at en vis andel af aktierne (hovedsagelig dem med stemmerettigheder) skal besiddes af kvalificerede fagfolk. 24. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for denne betydning: 25. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at oprette en filial eller et agentur i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for denne betydning: 26. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej 17

18 Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn Nationale bestemmelser foreskriver ofte, at visse lederstillinger kun må besættes af kvalificerede fagfolk. 27. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for denne betydning: 28. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at oprette en filial eller et agentur i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for denne betydning: 29. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. 18

19 og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn Regler i nogle medlemsstater forbyder udøvelse af visse former for erhvervsmæssig virksomhed samtidigt. 30. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for denne betydning: 31. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at oprette en filial eller et agentur i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for denne betydning: 32. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn 19

20 33. Gør alle eller visse af følgende krav, der gælder i din egen medlemsstat, også din adgang til markedet i dit hjemland vanskeligere: krav vedrørende retlig form og/eller besiddelse af kapitalandele og/eller ledelse og/eller restriktioner med hensyn til udøvelse af virksomhed på flere områder? Ja Nej Beskriv, hvorfor: højst 1000 tegn Beskriv, hvorfor ikke: højst 1000 tegn Hindringer på grund af nationale standarder: Myndigheder kan kræve overholdelse af en national standard for tjenesteydelser eller en national overensstemmelsesvurderingsordning. Der kan derfor være stillet krav om, at tjenesteydere, der er etableret i andre medlemsstater, skal have et nationalt certifikat baseret på en national certificeringsordning for at udøve deres virksomhed i et værtsland. 34. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn Markedet kan kræve standardisering og certificering, hvilket betyder, at virksomheder kan finde det vanskeligt at komme ind på dette marked. 35. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej 20

21 Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn II Behov for handling og mulige politikmål 36. Bør der træffes foranstaltninger på EU-plan for at mindske de administrative byrder for tjenesteydere, der ønsker at udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater? Ja, der er behov for lovgivningsmæssige tiltag på EU-plan for at mindske de administrative byrder for virksomheder Nej, de eksisterende rammer og redskaber (f.eks. kvikskranker) er tilstrækkelige 37. Bør der træffes foranstaltninger på EU-plan for at gøre de lovgivningsmæssige rammer lettere for tjenesteydere, der ønsker at udvide deres virksomhed til andre medlemsstater? Ja, der er behov for lovgivningsmæssige foranstaltninger på EU-plan for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for virksomheder Nej, der er ikke behov for yderligere foranstaltninger III - Politikvalg og konsekvenser Administrative hindringer: 38. For så vidt angår navnlig administrative hindringer, hvad bør målsætningerne med de foranstaltninger, der eventuelt skal træffes, være? (flere svarmuligheder) Forbedre adgangen til oplysninger om de regler og procedurer, der finder anvendelse i andre medlemsstater Gøre de procedurer, som myndighederne har indført for udførelse af tjenesteydelser i andre medlemsstater, kortere og mindre komplicerede Tilbyde muligheder for elektronisk afvikling af de procedurer, som myndighederne har indført for udførelse af tjenesteydelser i andre medlemsstater Undgå, at tjenesteydere skal indsende de samme dokumenter flere gange Styrke tilliden mellem hjemlandets og værtslandets myndigheder i forbindelse med oplysninger om grænseoverskridende tjenesteydere Sikre et tættere samarbejde mellem hjemlandets og værtslandets myndigheder i forbindelse med ansøgninger/anmeldelser fra tjenesteydere om at udøve virksomhed på tværs af grænserne Tillade accept af dokumenter, der er udstedt i hjemlandet, med henblik på afvikling af procedurer for etablering eller udførelse af tjenesteydelser på andre medlemsstaters områder Opnå mere støtte fra myndighederne i andre medlemsstater til afvikling af procedurer for udførelse af tjenesteydelser på deres område Se nærmere på kravene om oversættelse af dokumenter Se nærmere på kravene om oversættelse af dokumenter og om, at en sådan oversættelse skal 21

22 Se nærmere på kravene om oversættelse af dokumenter og om, at en sådan oversættelse skal bekræftes i henhold til værtslandets regler Der er ikke behov for foranstaltninger Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for, hvilke krav der bør undersøges nærmere Reguleringsmæssige hindringer: I denne del anmodes der om holdninger til reguleringsmæssige hindringer i følgende sektorer inden for forretningsservice: regnskabstjenester, arkitekttjenester og ingeniørtjenester. Anden forretningsservice (f.eks. juridiske tjenesteydelser) er ikke omfattet. 39. Hvilket af følgende krav bør undersøges nærmere for at sikre, at tjenesteydere støder på færre hindringer? (flere svarmuligheder) Nationale bestemmelser, der foreskriver, at tjenesteydere skal opfylde særlige betingelser med hensyn til retlig form Krav om, at en vis andel af aktierne skal besiddes af kvalificerede fagfolk. Krav om, at en vis andel af stemmerettighederne skal besiddes af kvalificerede fagfolk. Krav om, at lederstillinger skal besættes af kvalificerede fagfolk Begrænsninger i virksomheders udøvelse af flere former for erhvervsmæssig virksomhed samtidigt Ingen Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for, hvilke krav der bør undersøges nærmere 22

23 40. Hvilke af følgende foranstaltninger bør træffes for at sikre, at tjenesteydere, der ønsker at ekspandere i andre medlemsstater, støder på færre hindringer? (flere svarmuligheder) En tjenesteyders selskabsform i henhold til etableringsmedlemsstatens love bør accepteres af den medlemsstat, hvor det sekundære forretningssted er, og som kræver en bestemt retlig form for udførelse af en bestemt tjenesteydelse Det bør ikke være nødvendigt at ændre en aktionærstruktur for at kunne udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater Det bør ikke være nødvendigt at ændre en stemmerettighedsstruktur for at kunne udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater Det bør ikke være nødvendigt at ændre en ledelsesstruktur for at kunne udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater Forretningsmodeller for tjenesteydere, der udbyder tjenesteydelser på flere områder, bør anerkendes af andre medlemsstater 41. I tilfælde af et sekundært forretningssted (filialer og agenturer) bør medlemsstaterne så have mulighed for at indføre sikkerhedsforanstaltninger over for udefra kommende tjenesteydere, hvis dette kan begrundes ud fra politiske målsætninger som f.eks. beskyttelse af modtagerne af tjenesteydelser? Ja, medlemsstaterne bør have mulighed for at kræve, at en lokal ansvarlig person, der er kvalificeret i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning, fører tilsyn med udførelsen af tjenesteydelser Ja, medlemsstaterne bør have mulighed for kræve, at ejendomsretten forbeholdes virksomheder, der ejes eller ledes af fagfolk. Ja, medlemsstaterne bør have mulighed for at pålægge virksomheder, der også er etableret i andre medlemsstater, interne compliancepolitikker med henblik på at afbøde interessekonflikter og give dem mulighed for at udbyde tjenesteydelser på flere områder Ingen 42. Er der behov for at mindske den reguleringsmæssige byrde, der er forbundet med regler om retlig form, besiddelse af kapitalandele, lederstillinger og restriktioner for udøvelse af virksomhed på flere områder, også for indenlandske tjenesteydere? (flere svarmuligheder) Ja, fordi det vil gøre det lettere for alle at bevæge sig på det indre marked Ja, fordi det vil gøre livet lettere for mindre virksomheder inden for denne sektor Ja, men det bør ikke ske ved hjælp af indgreb fra EU's side 23

24 Ja, men det bør ikke ske ved hjælp af indgreb fra EU's side Nej, der er ikke behov for foranstaltninger for at ændre/forenkle reglerne for indenlandske tjenesteydere 43. Hvilke(n) af følgende foranstaltninger bør træffes for at sikre, at tjenesteydere (inden- og udenlandske) støder på færre hindringer? (flere svarmuligheder) EU-lovgivningen bør bestemme, at retlige former i én medlemsstat skal anerkendes af alle de øvrige medlemsstater EU-lovgivningen bør ophæve kravene vedrørende besiddelse af kapitalandele, fordi de blokerer for investeringer EU-lovgivningen bør fastsætte krav vedrørende ledelse og samtidig fjerne kravene vedrørende besiddelse af kapitalandele og stemmerettigheder EU-lovgivningen bør fastsætte en minimumstærskel for stemmerettigheder, der må være i hænderne på fagfolk eller andre erhvervsvirksomheder EU-lovgivningen bør fastlægge interne complianceprocedurer, som virksomheder skal følge, samtidig med at visse begrænsninger vedrørende samtidig udøvelse af flere former for erhvervsmæssig virksomhed ophæves Der er ikke behov for foranstaltninger Forventede virkninger: 44. Hvilken virkning vil mindskelse af de administrative hindringer have - f.eks. gøre procedurerne for markedsadgang kortere og mindre komplicerede og sikre et bedre samarbejde mellem hjem- og værtsland? skala: fra 1 = "ingen virkning" to 5 = "væsentlig virkning" Ved ikke Det vil mindske omkostningerne for tjenesteydere, der udfører tjenesteydelser i andre medlemsstater Flere tjenesteydere vil udbyde deres tjenesteydelser i andre medlemsstater Det vil give kunderne flere valgmuligheder Det vil øge produktiviteten og 24

25 Det vil øge produktiviteten og konkurrenceevnen i EU's sektor for forretningsservice Det vil øge omkostningerne for tjenesteydere Det vil øge omkostningerne for de offentlige administrationer Der vil ikke være mange ændringer i praksis Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for, hvilke krav der bør undersøges nærmere 45. Hvilken virkning vil det have for tjenesteydere fra andre medlemsstater, at det bliver lettere at overholde reguleringsmæssige krav (vedrørende retlige former, besiddelse af kapitalandele, stemmeret, ledelse og udøvelse af flere former for virksomhed samtidigt)? skala: fra 1 = "ingen virkning" to 5 = "væsentlig virkning" Ved ikke Det vil mindske omkostningerne for tjenesteydere, der udfører tjenesteydelser i andre medlemsstater Flere tjenesteydere vil udbyde deres tjenesteydelser i andre medlemsstater Det vil føre til lavere priser for kunderne Det vil give kunderne flere valgmuligheder Det vil øge produktiviteten og konkurrenceevnen Det vil øge omkostningerne for tjenesteydere Det vil øge omkostningerne for de offentlige administrationer Det kan skabe ulige konkurrencevilkår på de pågældende markeder mellem tjenesteydere fra andre medlemsstater og nationale tjenesteydere Der vil ikke være mange ændringer i praksis Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for, hvilke krav der bør undersøges 25

26 Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for, hvilke krav der bør undersøges nærmere 46. Hvilken virkning vil det have for alle aktører på markedet, at det bliver lettere at overholde reguleringsmæssige krav (vedrørende retlige former, besiddelse af kapitalandele, stemmeret, ledelse og udøvelse af flere former for virksomhed samtidigt)? skala: fra 1 = "ingen virkning" to 5 = "væsentlig virkning" Ved ikke Det vil mindske omkostningerne for tjenesteydere, der udfører tjenesteydelser i andre medlemsstater Det vil mindske omkostningerne for tjenesteydere, der udfører tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat Flere tjenesteydere vil udbyde deres tjenesteydelser i andre medlemsstater Flere tjenesteydere vil gå ind på markedet i deres egen medlemsstat Det vil føre til lavere priser for kunderne Det vil give kunderne flere valgmuligheder Det vil øge produktiviteten og konkurrenceevnen Det vil øge omkostningerne for tjenesteydere Det vil øge omkostningerne for de offentlige administrationer Der vil ikke være mange ændringer i praksis Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre yderligere for, hvilke krav der bør undersøges nærmere Hvis du har generelle kommentarer til denne del, angives de her: 26

27 højst 1000 tegn B.3 - Spørgsmål vedrørende forretningsservice fra kundernes synsvinkel 47. Hvilke former for forretningsservice bruger du? (flere svarmuligheder) Arkitekttjenester Regnskabstjenester Ingeniørtjenesteydelser 48. Hvor ofte har du købt forretningsservice hos tjenesteydere, der kommer fra andre medlemsstater uden lokal tilstedeværelse i din medlemsstat i de sidste tre år? Ofte (mere end fem gange) Kun få gange (mindre end fem gange) Aldrig 49. Hvor ofte har du købt forretningsservice hos tjenesteydere, der kommer fra andre medlemsstater med lokal tilstedeværelse i din medlemsstat i de sidste tre år? Ofte (mere end fem gange) Kun få gange (mindre end fem gange) Aldrig 50. Hvilke forhold er vigtige for dig, når du skal vælge udbyder af forretningsservice? (flere svarmuligheder) Hurtig udførelse Tjenesteyderens ekspertviden Pris Præference for indenlandske tjenesteydere Præference for tjenesteydere, der har en lokal tilstedeværelse på markedet Præference for tjenesteydere, der har en faglig titel (f.eks. "arkitekt", "ingeniører" eller "revisor") Garantier for sikkerhed i forbindelse med disse tjenesteydelser 27

28 51. Synes du, at der er et tilstrækkeligt antal forskellige tjenesteydere at vælge imellem? Ja, antallet af aktører på markedet er tilstrækkeligt, og jeg har flere alternativer at vælge imellem Ja, men det ville være godt med et større udvalg af tjenesteydere Nej, der er et vist udvalg, men ikke det er ikke stort nok Nej, der er kun et begrænset udvalg af forskellige tjenesteydere at vælge imellem 52. Hvor tilfreds er du generelt med kvaliteten af og prisen på den forretningsservice, som du har adgang til? Meget tilfreds Tilfreds Ikke særlig tilfreds Slet ikke tilfreds Beskriv, hvorfor (valgfrit): Hvis du har generelle kommentarer til denne del, angives de her: højst 1000 tegn B.4 - Spørgsmål vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed fra tjenesteydernes synsvinkel I - Det indre marked for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed nuværende situation 53. Udøver du virksomhed i en anden medlemsstat/andre medlemsstater end dit hjemland? Ja, jeg udfører tjenesteydelser på tværs af grænserne uden at have fast forretningssted i en 28

29 Ja, jeg udfører tjenesteydelser på tværs af grænserne uden at have fast forretningssted i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, jeg udfører tjenesteydelser via en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat/andre medlemsstater (f.eks. en filial, et agentur eller et datterselskab) Nej, jeg udfører kun tjenesteydelser i mit hjemland 54. Ønsker du at udbyde tjenesteydelser i en anden medlemsstat/andre medlemsstater end dit hjemland? Hvilken måde vil være din foretrukne? (Flere svarmuligheder) Nej, jeg ønsker ikke at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, men uden at etablere en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat/andre medlemsstater Ja, ved at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater via en filial (en formelt registreret tilstedeværelse) Ja, ved at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater via et datterselskab (en særskilt juridisk enhed, der er oprettet med henblik herpå) Ja, ved på andre måder at etablere en permanent tilstedeværelse i andre medlemsstater 29

30 55. Hvad er de største udfordringer/problemer for udbydere af tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed, der udfører deres tjenesteydelser i andre medlemsstater? Der sættes kryds i det relevante felt. Der kan kun sættes ét kryds i hver svarkategori. Slet ikke vigtigt Ikke ret vigtigt Temmelig vigtigt Meget vigtigt Ingen holdning Administrative spørgsmål (procedurers varighed, lav digitaliseringsgrad osv.) Reguleringsmæssige spørgsmål (tilladelser, registreringer, forsikring, arbejdsret, skat osv.) Hindringer for markedsdrevne nationale standarder for tjenesteydelser, overensstemmelsesvurderingsordninger Kulturelle særpræg (sproglige problemer, kultur, manglende tillid osv.) Utilstrækkelig viden om målmarkedet Ikke tilstrækkelige ressourcer til at ekspandere i andre medlemsstater (personale, kapital osv.) Andre risici (handelstvister, inddrivelse af betaling osv.) 30

31 Administrative hindringer: 56. Hvilke af følgende administrative hindringer er vigtige for tjenesteydere, der ønsker at udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater? skala: fra 1 = "ikke byrdefuld" til 5 = "mest byrdefuld" Ved ikke Problemer med at få adgang til de nødvendige oplysninger om de regler og procedurer, der finder anvendelse i en anden medlemsstat Langsommelige og komplicerede procedurer indført af de nationale myndigheder i andre medlemsstater for udførelse af tjenesteydelser i de pågældende medlemsstater Manglende muligheder for elektronisk afvikling af de procedurer, som myndigheder i andre medlemsstater har indført for udførelse af tjenesteydelser i de pågældende medlemsstater Nødvendigt med individuel kontakt med flere myndigheder i værtslandet for at udføre tjenesteydelser i værtslandet Manglende tillid hos værtslandets myndigheder over for myndigheder og/eller tjenesteydere fra andre medlemsstater Nødvendigt at fremlægge bekræftede eller attesterede dokumenter udstedt i hjemlandet for at afvikle procedurer om udførelse af tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat Nødvendigt at fremlægge bekræftede eller attesterede dokumenter udstedt i værtslandet for at afvikle procedurer om udførelse af tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat Krav om oversættelse af dokumenter (sæt kryds i 1 og angiv nærmere nedenfor) 31

32 Reguleringsmæssige hindringer: I denne del anmodes der om holdninger til de reguleringsmæssige hindringer, som entreprenører (både hoved- og underentreprenører) samt bygherrer, som i sidste ende sælger bygge- og anlægsproduktet, men hyrer entreprenører til at udføre det faktiske arbejde, støder på. Håndværksfagene er ikke omfattet. Medlemsstaternes regler kræver, at udbydere af tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed skal have en vis teknisk/faglig kapacitet til rådighed (erfaringsgrad, ansætte et vist antal (ofte kvalificerede) medarbejdere eller have et vist udstyr). 57. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse udfordringer har påvirket din virksomheds handel: 58. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at oprette en filial eller et agentur i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse udfordringer har påvirket din virksomheds handel: 59. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. 32

33 højst 1000 tegn I medlemsstaterne stilles der gennem obligatoriske certificeringsprocedurer krav til, hvordan en virksomhed skal være opbygget (f.eks. med hensyn til kvalitetsstyringssystemer). 60. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse udfordringer har påvirket din virksomheds handel: 61. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at oprette en filial eller et agentur i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse udfordringer har påvirket din virksomheds handel: 62. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn 33

34 I nogle medlemsstater stilles der specifikke organisatoriske krav (beskyttende og forebyggende foranstaltninger) om, at udbydere af tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed skal overholde en række sundheds- og sikkerhedsstandarder. Disse krav vedrører ikke de sundhedsog sikkerhedsstandarder, som et selskab skal overholde på en byggeplads, men snarere hvordan en byggevirksomhed skal være struktureret for at sikre overholdelsen af disse regler. Dette kan medføre, at en virksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat, bliver nødt til at ansætte en lokal udbyder af sundheds- og sikkerhedstjenesteydelser, selv om de måske allerede har et velfungerende beskyttelses- og forebyggelsessystem i etableringsmedlemsstaten. 63. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse udfordringer har påvirket din virksomheds handel: 64. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at oprette en filial eller et agentur i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Du bedes på baggrund af dine erfaringer redegøre nærmere for, hvordan disse udfordringer har påvirket din virksomheds handel: 65. Har disse bestemmelser ud fra dine erfaringer sinket eller forhindret en eventuel udvidelse af din virksomhed til markedet i en anden medlemsstat? Ja Nej Beskriv situationen, f.eks.: i hvilket land, hvordan håndterede du situationen, hvor lang tid tog det dig, og hvor meget kostede det. 34

35 og hvor meget kostede det. højst 1000 tegn Hindringer på grund af nationale standarder: Myndigheder kan kræve overholdelse af en national standard for tjenesteydelser eller en national overensstemmelsesvurderingsordning. Der kan derfor være stillet krav om, at virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, skal have et nationalt certifikat baseret på en national certificeringsordning for at udøve deres virksomhed i et værtsland. 66. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Hvis du har yderligere kommentarer, angives de her: Markedet kan kræve standardisering og certificering, hvilket betyder, at virksomheder kan finde det vanskeligt at komme ind på dette marked. 67. Synes du, at dette gør det vanskeligt for tjenesteydere at udføre grænseoverskridende tjenesteydelser i en medlemsstat, som pålægger sådanne krav? Ja, det har stor betydning Ja, det har nogen betydning Ikke ret stor betydning Slet ingen betydning Hvis du har yderligere kommentarer, angives de her: II Behov for handling og mulige politikmål 68. Bør der træffes foranstaltninger på EU-plan for at mindske de administrative byrder for tjenesteydere, der ønsker at udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater? 35

36 tjenesteydere, der ønsker at udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater? Ja, der er behov for lovgivningsmæssige tiltag på EU-plan for at mindske de administrative byrder for virksomheder Nej, de eksisterende rammer og redskaber (f.eks. kvikskranker) er tilstrækkelige 69. Bør der træffes foranstaltninger på EU-plan for at gøre de lovgivningsmæssige rammer lettere for tjenesteydere, der ønsker at udvide deres virksomhed til andre medlemsstater? Ja, der er behov for lovgivningsmæssige foranstaltninger på EU-plan for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for virksomheder Nej, der er ikke behov for yderligere foranstaltninger III Politikvalg og konsekvenser Administrative hindringer: 70. For så vidt angår navnlig administrative hindringer, hvad bør målsætningerne med de foranstaltninger, der eventuelt skal træffes, være? (flere svarmuligheder) Forbedre adgangen til oplysninger om de regler og procedurer, der finder anvendelse i andre medlemsstater Gøre de procedurer, som myndighederne har indført for udførelse af tjenesteydelser i andre medlemsstater, kortere og mindre komplicerede Tilbyde muligheder for elektronisk afvikling af de procedurer, som myndighederne har indført for udførelse af tjenesteydelser i andre medlemsstater Undgå, at tjenesteydere skal indsende de samme dokumenter flere gange Styrke tilliden mellem hjemlandets og værtslandets myndigheder i forbindelse med oplysninger om grænseoverskridende tjenesteydere Sikre et tættere samarbejde mellem hjemlandets og værtslandets myndigheder i forbindelse med ansøgninger/anmeldelser fra tjenesteydere om at udøve virksomhed på tværs af grænserne Tillade accept af dokumenter, der er udstedt i hjemlandet, med henblik på afvikling af procedurer for etablering eller udførelse af tjenesteydelser på andre medlemsstaters områder Opnå mere støtte fra myndighederne i andre medlemsstater til afvikling af procedurer for udførelse af tjenesteydelser på deres område Se nærmere på kravene om oversættelse af dokumenter Se nærmere på kravene om oversættelse af dokumenter og om, at en sådan oversættelse skal bekræftes i henhold til værtslandets regler Der er ikke behov for foranstaltninger 36

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål MEMO/11/680 Bruxelles, den 11. oktober 2011 En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål Hvad drejer den fælles europæiske købelov sig om? Forbrugerne og virksomhederne - især

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv.

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. 1 Chr.borg Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. Nej, ikke os. Pæne, nærmest anonyme mennesker. Men vi har flag fra mange lande:

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 13. april 2011 Et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2009 KOM(2009) 408 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2010 KOM(2009)708 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET on anvendelsen

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Europaudvalget (Omtryk Præcisering i tekst) EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget (Omtryk Præcisering i tekst) EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2015-16 (Omtryk - 28-01-2016 - Præcisering i tekst) EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere