Ansøgning om støtte til Danish Design and Architecture Filmfestival

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til Danish Design and Architecture Filmfestival"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Tirsdag, d. 15. oktober 2013 Ansøgning om støtte til Danish Design and Architecture Filmfestival Vi ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om kroner i støtte til i 2014 at afholde Danish Design- and Architecture Filmfestival (DDAF) som et nyt publikumsrettet initiativ i København. Vores ønske er at integrere byens kulturinstitutioner, uddannelsessteder og brancheorganisationer i ny tværgående festival, der skal både formidle og inspirere det kreative vækstlag, der findes i feltet mellem film, design og arkitektur. Festivalen, der afholdes for første gang over fire dage i februar 2014 vil gennem filmvisninger og tilknyttede debatter formidle og diskutere kvalitative værdier ved arkitektur og design i byens offentlige rum og for den enkelte borgers hverdagsliv. Dette vil ske i et samarbejde med Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Louisiana, Grand Teatret, Cinemateket, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitet og Politiken (mediesponsor). Vi har pt. fondsansøgninger ude flere steder til at festivalens afholdelse, heriblandt Region Hovedstadens Kulturpulje. I sidste uge fik vi et grundlæggende økonomisk bidrag fra Realdania til at udvikle og afvikle festivalen over en treårige periode. På denne baggrund håber vi, at Kultur- og Fritidsudvalget / Københavns Kommune vil finde det interessant at give et økonomisk bidrag til DDAFs første afholdelse i Det vil bidrage til både at styrke festivalens formidling af design- og arkitekturkvaliteter overfor lokale borgere samt nationalt og internationalt at vise København som en progressiv kulturby og mødested for folk, fag og kreative brancher mellem film, arkitektur og design. Vi beder i den forbindelse om fremtræde for udvalget d. 31 oktober med henblik på ultrakort at præsentere projektet og svare på eventuelle spørgsmål. Vi har vedlagt en projektbeskrivelse og et uddybet budget. Med venlig hilsen Josephine Michau Direktør, Peter Rasmussen Programchef, Mads Farsø Programtilrettelægger, Bilag 1: Præsentation af festival; Bilag 2: Budget

2 DANISH DESIGN AND ARCHITECTURE FILM FESTIVAL Formålet med DDAF er i film og tilknyttede debatter at tilbyde en alternativ, dybere og mere kompleks formidling af design og arkitekturs betydning for det bebyggede miljø i København, og at stimulere til nye møder mellem film, arkitektur og design og dets betydning for et bredere dansk publikum. Design, arkitektur og film Film har som struktur mange fællestræk med design og arkitektur: Den er rumlig og kompleks, den opererer i stemning, sekvenser og beskæringer, blikket og en fremadskriden gennem rum. Den associationsverden, som film trækker på er tæt på arkitekturens: Den er visuel, den måles mod 'det almindelige', den fysisk beboede verden er filmens præmis, og der opereres ofte med en etablering af 'sted' i film: En tids-rumlig dybde, som udvikles fremadskridende gennem filmens forløb. Disse egenskaber gør filmen egnet til at tage egentlig arkitektoniske standpunkter, at formidle arkitekturen på en måde, som er analog med arkitekturen selv frem for at forklare eller udlægge den. Filmen er i sig selv opfyldt af egenskaben at 'være i verden', de arkitektoniske udsigelser gennem film er herved særlige eller priviligerede: De handler i følelse, association, rum, lys, stof. Herved tegner film arkitektur på en måde, som ingen andre formidlinger af arkitektur formår. Værdien af design og arkitektur i hverdagen Festivalen har som mål i film at formidle de oplevede kunstneriske, sanselige, menneskelige og samfundsmæssige kvaliteter knyttet til design og arkitektur set som del af en hverdagskultur. Festivalen vil dog have et mindre fokus på film, som analyserer og udlægger arkitektur og design. Til gengæld vil programmet blive sammensat målrettet mod at etablere forståelse gennem samvisning af film (fx en portrætfilm + film som i sig selv etablerer et arkitektonisk eller designmæssigt motiv) samt ved ledsagende oplæg af arkitektur-, design og filmteoretikere eller andre interessante aktører indenfor feltet. Sidst og ikke mindst har festivalen gennem programmets sammensætning til hensigt at vise København som en progressiv kulturby og mødested for folk, fag og kreative brancher mellem film, arkitektur og design. Derfor har festivalens arrangører som ambition at sammensætte et program, som på en gang er populært og specialiseret. Hver film vil have en umiddelbar tilgængelighed, være smuk og interessant i sig selv for et bredere publikum. Og for fagpublikummet vil kuratering og ledsagende oplæg og diskussioner etablere dybere tråde ind i arkitektur-, design- og filmfagene. Sidst og ikke mindst vil festivalen også søge at indgå som en konkret og performativ del i København, idet det påtænkes at festivalen kan aktivere rum og bygninger med film, og derved få italesat, diskuteret eller perspektiveret arkitektoniske og designmæssige kvaliteter i de konkrete omgivelserne for en større offentlighed, lokalt såvel som internationalt. Baggrund Der har i de seneste år været en stigende offentlig interesse for (dansk) arkitektur og designs kunstneriske og æstetiske potentiale, både i Danmark og udenlands.

3 Opmærksomheden kredser om arkitekturen og design som identitetsskabende og værdiopbyggende mekanisme. Således har kvalitet, personlig positionering og samfundsmæssig stillingtagen som faktor i byggeriet og designprodukter vundet en plads i den fælles bevidsthed. Tv-serien Arkitektens Hjem er en af mange eksponenter for denne stigende bevidsthed, og i indledningssekvensen formulerer Kunstakademiets Arkitektskoles professor Carsten Thau følgende grundlæggende parole: "Arkitektur skal prøve at sætte en vis kvalitet i omgivelserne. Hvis det er sådan noget junk man er omgivet af, så falder også den kropslige, fysiske glæde over at være i verden". Det samme kunne være blevet sagt for design. Thau peger på en væsentlig egenskab ved arkitekturen, nemlig dens formåen til at stille mennesket i en universel forbindelse, altså at være i verden på en kvalificeret måde. Den arkitektur- og designformidling, som følger denne stigende interesse, er bredspektret: tvprogrammer, bøger, anmeldelser og artikler i aviser og dagblade, adskillige nye bolig- og interiørmagasiner etc. Film som formidlings-, debats- og branchemødeplatform Ligeledes er der og bliver der produceret mange film om emnerne. Men film kan noget mere end de nævnte medier: Den kan håndtere en stor kompleksitet og samtidig give en stor emotionel oplevelse, og den kan opleves i fællesskab og derved bruges som udgangspunkt for videre diskussioner. Det blev bekræfter af projektansøger Josephine Michaus arbejder med at distribuere instruktør Max Kestners Drømme i København fra Filmen blev mødt med stor interesse og blev brugt i både lokalpolitisk, arkitektfaglig, sociologisk og filmfaglig sammenhæng. Endvidere blev den brugt i sociale og kulturelle sammenhænge, som når et firma inviterede sine ansatte ind for at se og diskutere filmen. Drømme i København blev et stort hit og solgte knap 5000 billetter bare i Grand Teatret i København - et uventet stort tal for sådan en film. I vinteren 2012/2013 distribuerede og markedsførte Josephine "The Human Scale" af Andreas M. Dalsgaard om Jan Gehl og Gehl Architects, der ligeledes vakte stor publikumsinteresse. I sit arbejde som co-direktør og grundlægger af biografklubben DOXBIO præsenteres Josephine hvert år for et stort antal interessante arkitektur- og designfilm på internationale festivaler, der kan danne grundlag for en ny form for integration af Københavns kulturinstitutioner, uddannelsessteder og brancheorganisationer i en tværgående filmfestival, der både formidler og inspirerer det kreative vækstlag, der findes i feltet mellem film, design og arkitektur. Målgruppe DDAF rammer det brede af det smalle: ingen promovering af branchens produkter, ingen tam forbrugeroplysning eller akademisk overintellektualisering, men et program, der kan levere både til fageksperten, til den studerende under uddannelse såvel som den almene borger i hovedstaden. Det er altså en publikumsfestival, der samtidigt også er lagt an på at være interessant for design-, arkitektur- og filmbranchen. Der vil være en primærmålgruppe af årige i hovedstadsregionen, der er kulturelt nysgerrige, storforbrugere af kultur og i færd med en højere uddannelse eller allerede højt uddannede. De rejser, også for kulturelle begivenheder og skal findes blandt både danskere og udlændinge, primært fra nabolandende og Storbrittanien. Ligeledes satser vi på et primært publikum indenfor branchen hos de professionelle

4 indenfor design-, film- og arkitekturbranchen. Samarbejdspartnere og fortsat programudvikling DDAF har indgået aftaler med Dansk Arkitektur Center (DAC), Louisiana, Dansk Design Center (DDC), Cinemateket, Grand Teatret og Politiken om et kuratorisk, formidlingsmæssigt og afviklingsteknisk samarbejde i forhold til udvikling og afvikling festivalprogram. Ligeledes har DDAF gennem dets programgruppe et tæt samarbejde med Det kongelige Danske Kunstakadems Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og Københavns Universitet (KU). Som mediesamarbejdspartner har vi Dagbladet Politiken. Wonderful Copenhagen har tilkendegivet interesse for at hjælpe med det internationale pressearbejde såvel som muligheden for at indgå i en national markedsføringspakke. DDAF er ligeledes i kontakt med Lunds Arkitekturfilmfestival, Rotterdam Internationale Arkitekturfilmfestival og Architecture & Design Film Festival i New York for udveksling af erfaringer og program. Hertil kommer et voksende antal sponsorer, der søges samarbejder med samt en fremtidig udvidelse af festivalen til resten af landet på længere sigt. Til den konkrete udvikling af festival og program sidder programchef, arkitekt og underviser Peter Møller Rasmussen og programtilrettelægger og Ph.d. i film og landskabsarkitektur Mads Farsø. Endvidere har Akademiraadet (ved arkitekt Anders Abraham) udtrykt ønske om at bidrage til udvælgelsen af film til festivalprogram og det anerkendte designkollektiv Åbäke fra London har indvilliget i at kuratere festivalens designprogram det første år. Festivalprogrammets koncept, form og indhold forventes udviklet, udgivet og formidlet i samarbejde med Politiken. Organisering DDAF er et nyt initiativ, der pt. hører under Anpartsselskabet MICHAU+. Initiativet vil blive etableres som en non-profit selvejende institution i løbet af efterår/vinter Da DDAF skal etableres som en selvejende institution, vil der også blive nedsat en bestyrelse. DDAF vil som selvejende institution være momsregistreret ligesom nuværende struktur under MICHAU+ ApS også er det. Publikums- og branchebegivenhed i København DDAFs mål er at blive en tilbagevendende årlig begivenhed i København, der præsenterer det mest interessante indenfor design- og arkitekturverden. Festivalen skal over de næste 5 år vokse i kendskab, international værdi indenfor sin genre, geografisk, programmæssigt og publikumsmæssigt, så den inden 2019 er en af verdens 5 vigtigste festivaler indenfor design- og arkitektur med et publikumstal på DDAF skal ligeledes udvikle sig til at være en vigtig branchebegivenhed for både indog udland, der fungerer som centralt mødested og udstillingsvindue for film indenfor design og arkitektur. Målet er indenfor en 5-års periode at være 100% finansieret af sponsorer, kulturpolitiske tilskud af national, regional og lokal art samt billetindtægter. Indtil da er fondsmidler en vigtig del af finansieringen. Formidling Formidlingen af festivalen er ekstrem vigtig, da dens levebrød på længere sigt er et stærkt brand. Den vil bestå af forskellige elementer: En let genkendelig visuel identitet, som skal gå igen i alt materiale fra DDAF. En særligt DDAF-produceret filmteaser, der vises inden hver film.

5 Åbningsevent: Vi går efter et stort hovednavn til at åbne festivalen, der kan tiltrække både den nationale og internationale presse. Kurator: Vi vil hvert år invitere mindst en gæstekurator til at kuratere et specifikt program, som er en stjerne indenfor en specifik gruppe, og dermed kan skabe hype der. Prominente navne indenfor de to verdener (film og arkitektur/design) på panelerne. Events hver dag, der er presse- og publikumsvenlige. Festivalen allierer sig med samtlige interessegrupper, der er indenfor hhv. design- og arkitektverdenen, mhp. at sprede budskabet (direkte markedsføring). Festivalen trykker et katalog med program, der distribueres vidt og bredt i de byer, festivalen foregår. Politiken tilbyder en ekstra mulighed for distribution via deres dagblad, som en del af en mediesamarbejdsaftale. Plakater trykkes og distribueres til samarbejdspartnere, interesseorganisationer, og sættes op i byrummet. Bannere og standere sættes op hos samarbejdspartnere, interesseorganisationer og i byrummet. Sponsorater på flybilletter, hotelophold, transport, drikkevarer, mad, annoncering, præmier, etc. forsøges etableret med potentielle sponsorer Tidsplan 2013: - Etablering af organisationen, både juridisk og strukturelt. - Festivalprogram for 2014 kurateres. - Både kortsigtede og langsigtede samarbejdspartnere etableres, i første omgang mhp. afviklingen af festivalen i Festivalens visuelle og auditive identitet etableres. - Hjemmeside udvikles. - Artwork for 2014-afviklingen kommer på plads: festivaltrailer, program, flyers, bannere + evt. - Markedsføringsstrategi for 2014-afviklingen skal på plads. 2014: - Festivalen afvikles for første gang d. 27. februar 2. marts. - Program for 2015 kurateres. - Nye og flere samarbejder etableres mhp. geografisk spredning af festivalen og forbedring af festivalen til at ramme bredere og dybere næste gang. - Hjemmeside opdateres. - Artwork for 2015-afviklingen er på plads: festivaltrailer, program, flyers, bannere + evt. - Markedsføringsstrategi for 2015-afviklingen er på plads. 2015: - Festivalen afvikles for anden gang d. 26. februar 1. marts. - Program for 2016 kurateres. - Nye og flere samarbejder etableres mhp. geografisk spredning af festivalen og forbedring af festivalen til at ramme bredere og dybere næste gang. - Hjemmeside opdateres. - Artwork for 2016-afviklingen er på plads: festivaltrailer, program, flyers, bannere + evt. - Markedsføringsstrategi for 2016-afviklingen er på plads. 2016: - Festivalen afvikles for tredje gang d februar. - Program for 2017 kurateres.

6 - Nye og flere samarbejder etableres mhp. geografisk spredning af festivalen og forbedring af festivalen til at ramme bredere og dybere næste gang. - Hjemmeside opdateres. - Artwork for 2017-afviklingen er på plads: festivaltrailer, program, flyers, bannere + evt. - Markedsføringsstrategi for 2017-afviklingen er på plads. - Større ekstern evaluering af DDAF foretages. 2017: - Finansieringsstrukturen for festivalen er nu hovedsageligt sponsorfinansieret hjulpet godt på vej af lokale og regionale kulturmidler. Andre støttegivere Pt. er bekræftet kroner fra Nationalbankens Jubilæumsfond - samt 1 million kroner for Realdania til afholdelse af festivalen over en treårig periode. Se vedhæftede finansieringsplan for en detaljeret gennemgang af forventede finansieringskilder Flere ansøgninger ligger i behandling lige nu.

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 Oresund Event Center FORANALYSE Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 6 Indledning s. 3 Aktøranalyse s. 25 Summary & Anbefalinger s. 6 Borgeranalyse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE EVALUERINGSRAPPORT MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE Indhold Indledning... 2 Metode... 4 Arbejdspladsbibliotekerne... 5 Kort beskrivelse... 5 Målgrupper...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere