Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning"

Transkript

1 Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015

2 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper er omfattet af indberetningen?... 3 Hvilke klassetyper er omfattet af indberetningen?... 3 Hvilke klassetrin er omfattet af indberetningen?... 3 Hvilket skoleår skal der indberettes oplysninger for?... 3 Hvornår er der svarfrist for indberetningen?... 3 NYT: Hvordan foregår indberetningen?... 3 Kan kommunen få en kopi af egne skolers indberetning?... 4 INDHOLDSMÆSSIGT:... 4 Hvordan defineres undervisningskompetence (tidligere linjefagsuddannelse )?... 4 Hvordan defineres tilsvarende kompetencer?... 5 NYT: Hvor mange kompetencer kan en underviser have?... 5 NYT: Hvordan indberettes kompetencer i de nye fag Håndværk og design og Madkundskab?... 5 Hvilket personale skal der indberettes oplysninger om?... 6 Hvordan indberettes undervisere på barsel/orlov/længerevarende sygdom og længerevarende vikarer?... 6 Hvordan indberettes tolærerordninger?... 6 Hvordan indberettes holddelt undervisning?... 6 Hvordan indberettes undervisningskompetence i dansk som andetsprog?... 6 Hvordan indberettes undervisningskompetence i specialundervisning?... 7 KONTAKTOPLYSNINGER:... 7

3 Side 3 af 7 GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER: Baggrund for undersøgelsen Af regeringens folkeskolereform fremgår det, at regeringen bl.a. har en målsætning om, at alle lærere i folkeskolen i 2020 skal have undervisningskompetencer i form af linjefag eller kompetencer svarende hertil i de fag, de underviser i. For at følge op på denne målsætning gennemfører Styrelsen for It og Læring årligt en kortlægning af kompetencedækningen i folkeskolen. Den første indberetning af kompetencedækningen fandt sted i foråret Resultaterne fra sidste års indberetning i 2014 kan ses her: Hvilke skoletyper er omfattet af indberetningen? Kun folkeskoler er omfattet. Specialskoler og øvrige skoleformer er ikke omfattet. Hvilke klassetyper er omfattet af indberetningen? Oplysningerne skal indberettes for alle klassetyper, dvs. både skolens normalklasser, specialklasser og klasser for ældre tosprogede elever. Hvilke klassetrin er omfattet af indberetningen? Alle skolens klassetrin er omfattet ( klasse). Hvilket skoleår skal der indberettes oplysninger for? Der skal indberettes oplysninger for skoleåret 2014/2015. Hvornår er der svarfrist for indberetningen? Skolerne bedes indberette oplysningerne senest fredag den 27. februar NYT: Hvordan foregår indberetningen? Skoler, der benytter enten Tabulex Trio eller KMD Puls, skal overføre data direkte fra Trio eller Puls til STIL. På indberetningens hjemmeside https://statistik.unic.dk/linjefag kan I finde vejledninger fra IST Tabulex og KMD samt en praktisk vejledning fra STIL til denne type indberetning. Skoler, der ikke anvender Tabulex Trio eller KMD Puls, skal indtaste oplysningerne i den nyudviklede indtastningsgrænseflade. Indtastningsgrænsefladen findes på indberetningens hjemmeside https://statistik.uni-c.dk/linjefag og åbner i uge 9, hvor der vil blive lagt en indtastningsvejledning fra STIL.

4 Side 4 af 7 Kan kommunen få en kopi af egne skolers indberetning? De indberettede data har et format, så det ikke giver mening at se de rå indberettede data. De indberettede data skal først sammenstilles, før man kan få et overblik over det indberettede materiale. Når Styrelsen for It og Læring er færdig med at sammenstille og analysere data, udarbejder Styrelsen for It og Læring summerede oversigter til hver kommune over kommunens skoler på samme måde som tidligere år. De summerede oversigter sendes ud til kommunerne via i løbet af foråret INDHOLDSMÆSSIGT: Hvordan defineres undervisningskompetence (tidligere linjefagsuddannelse )? At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. Bemærk at en underviser samlet set max. kan have kompetencer (undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer) i seks fag. Se afsnittet NYT: Hvor mange kompetencer kan en underviser have? på næste side. Tæller det med som undervisningskompetence, hvis en underviser har taget et ekstra linjefag på et senere tidspunkt end under sin oprindelige uddannelse? Ja, hvis der er tale om et linjefag, tæller det med, uanset hvornår underviseren har taget linjefaget. Hvordan skal det registreres, hvis en underviser har linjefag i dansk eller matematik for klassetrin, men underviser i faget for klassetrin? Hvis en underviser har et aldersspecialiseret linjefag men underviser på andre klassetrin, skal det stadig registreres som undervisningskompetence i dette fag, da der i indberetningen ikke kan tages højde for en eventuel aldersspecialisering af linjefaget. NYT: Hvordan skal det registreres, hvis en underviser har grundfag i dansk, matematik og kristendom mhp. undervisning i klasse (læreruddannelsen fra )? Et grundfag giver i sig selv ikke kompetence svarende til undervisningskompetence. Et grundfag skal suppleres med en efteruddannelse, videreuddannelse eller et længerevarende kursusforløb, før det modsvarer kompetence svarende til undervisningskompetence. Se næste afsnit om Hvordan defineres tilsvarende kompetencer?.

5 Side 5 af 7 Hvordan defineres tilsvarende kompetencer? At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. Bemærk dog at en underviser samlet set max. kan have kompetencer (undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer) i seks fag. Skal der et bestemt antal timers efteruddannelse, kurser osv. til for, at det kan registreres som tilsvarende kompetencer? Det er skolelederen, der må foretage et skøn. Det primære er ikke, hvor mange timer uddannelsen har varet, men hvilke kompetencer underviseren har opnået. NYT: Hvor mange kompetencer kan en underviser have? En lærer kan maksimalt have seks kompetencer (undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer). Baggrunden for denne grænse er, at en lærer normalt har undervisningskompetence i to-fire fag fra læreruddannelsen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at grundfag fra læreruddannelsen ikke i sig selv giver undervisningskompetence i et fag. Der er ved indberetningen indført en valideringsregel, der betyder, at lærere med mere end seks kompetencer ikke indgår i opgørelsen af kompetencedækningen på skolen eller i kommunen. Lærerne, samt de fag og klasser de underviser, udelades helt af opgørelserne. Det skal bemærkes, at hvis en lærer står registreret med at have undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i både tysk tilbudsfag (130) og tysk valgfag (134), tæller dette kun som én kompetence. Tilsvarende med fransk tilbudsfag (140) og fransk valgfag (144) henholdsvis kristendomskundskab (170) og kristendomskundskab/religion (171). NYT: Hvordan indberettes kompetencer i de nye fag Håndværk og design og Madkundskab? Både de gamle fag håndarbejde, sløjd og hjemkundskab samt de nye fag håndværk og design samt madkundskab kan indberettes. Hvis en lærer fx har kompetencer i det gamle fag sløjd, men underviser i det nye fag håndværk og design, indberettes kompetencerne på den gamle fagkode, mens undervisningen indberettes på den nye fagkode. Ved opgørelse af kompetencedækningsgrad tæller både kompetencer i de nye og gamle fag med som relevante kompetencer.

6 Side 6 af 7 Hvis en lærer har kompetencer i både det gamle fag sløjd og det nye fag håndværk og design indberettes begge disse kompetencer. I forhold til valideringsreglen om max seks kompetencer tæller dette kun som én kompetence. Hvilket personale skal der indberettes oplysninger om? Der skal indberettes oplysninger for alt personale, der indgår i undervisningen i skoleåret 2014/15. Det vil sige lærere, pædagoger, børnehaveklasseledere, undervisningsassistenter, ledere med undervisning og andre med undervisningsopgaver. Ansatte, som fx alene varetager ledelsesmæssige eller administrative opgaver eller er på orlov hele skoleåret, skal ikke medtages. Hvordan indberettes undervisere på barsel/orlov/længerevarende sygdom og længerevarende vikarer? Alt personale, der har undervisningstimer i skoleåret 2014/15 skal indberettes, uanset om de har undervist hele skoleåret eller kun i dele af skoleåret. Personale, der slet ikke har undervisning i skoleåret, skal ikke indberettes. Hvordan indberettes tolærerordninger? Alt personale, der har undervisningstimer i skoleåret 2014/15, skal indberettes, uanset om det er som en del af tolærerordninger. Som udgangspunkt håndteres dette automatisk i de administrative systemer, men skoler der indtaster manuelt skal være opmærksomme på dette. Hvordan indberettes holddelt undervisning? Alle klassers fag skal indberettes. Hvis der er holddeling på tværs af årgange (fx valgfag), skal holdet indberettes for hver årgang. Hvis der er holddeling inden for samme årgang (fx idræt), skal der indberettes for hvert hold på årgangen. Som udgangspunkt håndteres dette automatisk i de administrative systemer, men skoler der indtaster manuelt skal være opmærksomme på dette. Hvordan indberettes undervisningskompetence i dansk som andetsprog? Dansk som andetsprog skal ikke indberettes som en særskilt undervisningskompetence.

7 Side 7 af 7 Hvordan indberettes undervisningskompetence i specialundervisning? Specialundervisning skal ikke indberettes som en særskilt undervisningskompetence. KONTAKTOPLYSNINGER: Har I spørgsmål, som denne vejledning ikke giver svar på, kan I kontakte eller supporttelefonen (mandag til fredag kl ).

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere