Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub."

Transkript

1 Velkommen til

2 Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub. Hvad er Ry Roklub? Ry Roklub blev stiftet i 1948 og havde de første år til huse i et gammelt fiskerskur ved Ry Møllesø (den nuværende spejderhytte). I 1963 flyttede man til Skimminghøj, hvor det nye klubhus blev opført ved frivillig arbejdskraft. Klubhuset blev i 1973 udvidet og moderniseret. For at skaffe penge til klubhus og nye både, lavede man forskellige arrangementer, bl.a. byfester. I vinteren 1996/1997 udvidede vi roklubben igen med den nye store bådhal til outriggere og kajakker. Ry Roklub har i de seneste år haft omkring 275 medlemmer. Siden 1991 har vi haft kajakker i bådparken. I begyndelsen var det nærmest ment som et tilbud til frigivne inrigger-roere om at prøve roning i en anden bådtype. Der viste sig hurtigt en stigende interesse for kajakroning, og klubben købte flere kajakker. Nye roere kan nu begynde med kajakroning uden først at skulle gennemføre instruktion i en anden bådtype. Hvad tilbyder Ry Roklub? Ry Roklub har mange traditioner og aktiviteter også udenfor den daglige roning. F.eks. fælles roture i det daglige rofarvand, kanindåb, klubaftener, deltagelse i langture i såvel Danmark som udlandet. Derudover tilbyder vi kondiløb om vinteren, svømmehalsture, selvstændig træning i klubbens motionsrum eller deltagelse i fælles motionsaktiviteter i samarbejde med andre foreninger i Ry. Igennem en årrække var klubben vært ved det årlige motionsstævne i Sydjysk Kreds med ca. 500 deltagere. Arrangementet bliver nu lavet af andre klubber i kredsen, men vi deltager stadig i dette samt mange andre arrangementer i andre roklubber. I forbindelse med roklubbens jubilæum i 1998 afholdt vi motionsstævne. Juni 2006 er roklubben atter vært ved et stort landsmotionsstævne. 2

3 Frem til 2004 har Ry Roklub gennem 41 år forestået Ry Byfest. Ledelsen Ry Roklub ledes af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig normalt med en næstformand, sekretær, og en række andre særlige funktioner afhængig af klubbens aktivitetsområder. Hvert bestyrelsesmedlem er kontaktperson til klubbens forskellige udvalg. Klubben som en organisation Ry Roklub er opbygget som en lille organisation, der med bestyrelsen som den overordnede ledelse er opdelt i en række udvalg. Til hvert af bådudvalgene er der knyttet en materialeforvalter, ligesom nogle medlemmer har påtaget sig at være hus- og haveforvalter. Ry Roklub hører til Sydjysk Kreds, én af de 6 kredse under Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Idrætsforbund (DIF). DFfR består udover selve forretningsudvalget af et ungdomsudvalg (LUU), motions- og turudvalg (MTU) og uddannelsesudvalg (LUDU). På årsbasis arrangeres mange kurser, ungdomslandslejre for de yngste uroere samt lands-langture i både ud- og indland. Med aktiviteterne på kajakområdet fulgte også klubbens tilslutning til Dansk Kano og Kajakforbund. Information Informationen i klubben er struktureret omkring en hjemmeside der løbende ajourføres med bl.a. aktivitetskalender. Hjemmesiden rummer også referater fra møder, artikler og turbeskrivelser, klubreglement og meget mere. Hastende information eller på- 3

4 mindelser udsendes via en mailliste, som medlemmerne kan tilmelde sig. Klubbladet Makrellen udkommer 2 gange om året. Desuden informeres der via opslagstavler og på de månedlige medlemsmøder. Medlemsmøder Den første tirsdag i hver måned afholdes medlemsmøder. I rosæsonen umiddelbart efter roturen og om vinteren kl I vinterhalvåret er der desuden fællesspisning forud for medlemsmødet. En tradition vi startede i vinteren , og som der er stor tilslutning til. Medlemsmøderne bruges til seneste nyt fra bestyrelsen og ikke mindst til gensidig information medlemmerne og bestyrelsen /udvalgene imellem. Her opfordres medlemmerne også til at deltage og fremsige ønsker. Kommer ønskerne ikke op til overfladen, kan bestyrelsen ikke arbejde videre med dem. Lidt om det at være roer Som nyt roer (kanin) skal du først gennemgå et rokursus, hvor klubbens instruktører vil lære dig roteknikken, sikkerhedsregler og fortælle dig, hvordan klubben fungerer. Instruktionsturene vil være forholdsvis korte, men der vil også blive budt på en lidt længere tur. Når kurset er gennemført, og du har bestået såvel svømmeprøver og andre øvelser, vil du blive frigivet til roning i den valgte bådtype. Derefter må du tage på ture med klubbens styrmænd, som har ansvaret for såvel båd som besætning. Som roer har du muligheden for at få nogle oplevelser, som kun er de færreste forundt. Men du skal også være opmærksom på, at vi befinder os på vandet, at vejr og vind hurtigt kan ændre sig, og at der derfor også følger visse forpligtelser med de oplevelser, som du nu er godt på vej imod. Forpligtelserne afviger ikke meget fra det mange vil kalde sund fornuft plus selvfølgelig den visdom og de sikkerhedsregler, du tilegner dig ved at læse dette lille hæfte og ved at modtage klubbens instruktion. Kanindåben er en traditionsbunden ceremoni, hvor Kong Neptun med sit følge optager kaninerne i de ægte roeres rækker under en festlig vandgang. Som bevis på denne status, udstedes en særpræget og farvestrålende dåbsattest. Ceremonien omkring kanindåben har i de seneste år undergået en forandring, så kaninerne ikke ydmyges i samme grad som Tidligere. Med nye tider følger måske også 4

5 tidligere. Med nye tider følger måske også nye måder at gennemføre kanindåben i Ry Roklub. Når du har fået nogen rutine, kan du selv blive styrmand. I Ry Roklub skelnes mellem A- og B-styrmænd. Som A-styrmand opnår du ret til at tage ud med et helt hold roere med det fulde ansvar. B- styrmandsretten giver dig ret til selv at tage ud i en singlesculler eller kajak, efter at have gennemgået hhv. sculler- og/eller kajakinstruktion. Senere kan du blive langtursstyrmand og/eller instruktør. Mulighederne er mange. Er det farligt at ro? Kun en tåbe frygter ikke havet (Søen) siger Søsportens Sikkerhedsråd. Derfor er det vigtigt, at alle lærer sikkerhedsreglerne i roningen, og at alle overholder disse regler. For at blive roer kræves det, at man kan svømme 300 m. (fri svømning) samt tage redningsvest på i vandet. Alle ture ledes af en ansvarlig styrmand, hvis ordrer skal følges. Kajakroere skal bl.a. gennemføre svømmeprøve over 600m i det daglige rofarvand og være i stand til at svømme med en forlist kajak samt entre en kajak, hvor du ikke kan bunde. Alle roere skal prøve at tage redningsvest på i vandet og vende en kæntret båd, komme op i den, tømme den og ro videre. I Ry Roklub er det sidste ikke noget, vi decideret har praktiseret i forbindelse med instruktionen. I 1999 har vi dog lavet kæntringsøvelse. Ry Roklub anser det for god skik, at roning ikke kombineres med indtagelse af øl/spiritus og lignende. Roning er IKKE en farlig sport, når blot man følger reglerne og bruger almindelig sund fornuft. Materiellet Ry Roklub råder over et forholdsvist nyt og godt bådmateriel. Vi vil her fortælle lidt om de forskellige bådtyper. Kanoer Selv om klubben ikke råder over kanoer, er det alligevel relevant at nævne denne bådtype, når du nu snart sidder ved roret i en inrigger eller ror af sted i en kajak. 5

6 Som roere i Ry skal vi nemlig hele sommerhalvåret være specielt opmærksomme på kanoer, som vi vil komme til at møde masser af gange på søsystemet. Forskellen på kano-padlere og os er nemlig, at vi har lært at ro, kan styre bådene og følger søvejsreglerne under roningen. De fleste kano-padlere er selvlærte i betjening af kanoen, og de fleste kender ikke meget til søvejsreglerne. Disse faktorer betyder, at kanoer ofte pludseligt kommer ud af kurs og i det hele taget jævnligt fremstår som om, kanoen er ude af kontrol. Derfor kan der pludseligt opstå en situation, hvor vi er på kollisionskurs, og/eller hvor vi bliver nødt til at handle. Vi skal derfor være særligt opmærksomme på kanoer, der befinder sig tæt på eller foran os. Fra roturens begyndelse til afslutning Inden vi tager af sted, skal en række fundamentale ting være på plads. Vind og vejr Vejret har stor indflydelse på, hvordan en rotur vil forløbe. Det er derfor utrolig vigtigt, at man gør sig klart, hvordan vejret er og forventes at blive, inden man tager af sted. Styrmanden på inriggeren og den enkelte kajakroer har naturligvis det formelle ansvar, men enhver roer har en forpligtelse til at bruge sin erfaring, fornuft og sunde dømmekraft i sin vurdering af forsvarligheden i at tage på vandet. I vort daglige rofarvand giver naturens luner sjældent problemer. For selv om vandet nogle steder har skumtoppe på bølgerne, findes der som regel i andre retninger et mere roligt farvand. Klargøring af båden Klargøring af båden er et af de emner, du vil komme igennem flere gange under instruktionen. Det er nødvendigt for at sikre sig, at vi har det udstyr med, som vi kan få brug for under turen. Det er også 6

7 nødvendigt for at sikre sig, at båden kan forventes at være funktionsdygtig på hele turen. Det er selvfølgelighed, at bundpropperne skal være skruet i, men de gør det ikke af sig selv. Tidligere oplevelser viser, at denne selvfølgelighed ikke er nogen selvfølge! Indskrivning Styrmanden eller kajakroeren skal sikre sig, at båd/mandskab er skrevet ud i kilometerpc en. Det er ikke alene et spørgsmål om at tælle roede kilometer, men også en vigtig oplysning om, hvem der er af sted i hvilken båd, og hvornår båden tog af sted. I alvorlige tilfælde kan dette være en yderst vigtig lille detalje. Afgang Det er styrmandens ansvar og pligt at roerne kommer forsvarligt ombord, og når omstændighederne tillader det, også får den fornødne tid til at få sig sat korrekt, få justeret spændholdt m.v. Det er samtidig besætningens pligt, at de ubetinget og straks efterkommer styrmandens anvisninger. Styreteknik Korrekt og optimal styring af en robåd kræver erfaring fra styrmandens side, og man er ofte i en situation, hvor der er flere muligheder for manøvrering. Det er vigtigt, at styrmanden bevarer overblikket over bådens bevægelser og retninger, både når han/hun sidder på styrmandssædet og ved åren. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i de forskellige kommandoer og bliver i stand til at efterkomme dem korrekt og uden forsinkelse. I kajakken må roeren også konstant være opmærksom på vind, bølger og strømretninger, så roeren undgår ubehagelige overraskelser, som f.eks. måske pludseligt at skulle ro i en retning, hvor bølgerne kommer på tværs, og hvor roeren måske vil have endnu vanskeligere ved at 7

8 vende. Lignende vanskeligheder kan pludseligt opstå ved mødet med hækbølger fra andre både. Søsikkerhed Det er ikke til at komme udenom, at der ind imellem sker uheld og ulykker i forbindelse med søsport og roning. Men ved at holde hovedet koldt i vanskelige manøvrerings- eller vejrsituationer og lade være med at være dumdristig, kan vi være med til at forebygge uheld eller risiko for farlige situationer. Som den sidste sikkerhedsfaktor er den enkeltes svømmefærdigheder og træning i at iføre sig redningsvest under vanskelige forhold samt ikke mindst overskuddet og viljen til at hjælpe sine rokammerater. Søvejsregler Som roer i robåd og kajak er man underlagt de almindelige søvejsregler, som der kan læses mere om i det udleverede instruktionsmateriale. Hjemkomst Når turen slutter, er det styrmandens pligt at sikre sig, at båden gøres ren og tørres, at bådens udstyr og redningsveste anbringes på rette plads. Båden anbringes på sin faste plads, korrekt placeret på bådvogn, ophæng eller andet. Hvis der under turen er sket skade på materiellet, skal skaderne udbedres eller noteres i ankeprotokollen, så materielforvalteren bliver bekendt med skaden. Såfremt båden ikke længere er fuldt funktionsdygtig, skal den forsynes med skiltet Roforbud, så andre ikke tager af sted i en båd med mangler. Turen er først formelt afsluttet, når båden skrives hjem i kilometer-pc en. Særligt om inriggerroning På en inrigger sidder riggen (åregangen) direkte på rælingen, og roerne sidder forskudt bag hinanden. Inriggere er som regel klinkbyggede, dvs. at bordene (den udvendige beklædning) er lagt uden på hinanden. I dag findes inriggere hovedsageligt kun med bevægelige åregange, hvorimod der i "gamle" dage også fandtes faste åregange, men de er så godt som uddøde. 8

9 Inriggeren er en speciel dansk bådtype som er overordentlig sødygtig og stærkt konstrueret. Ry Roklub har for tiden 11 inriggere, fordelt med fire 4-åres og syv toåres både. En af bådene er bygget i kunststof, de øvrige både er klinkbyggede træbåde. Bevægelsesapparatet (motor 1, 2 og 3) Roning består af en række forskellige faser, som kan beskrives hver for sig. Vi plejer også at sige, at roere primært benytter sig af tre forskellige muskelgrupper - eller motorer - når de ror. De tre motorer er: 1. Benets muskler (bevægelser i fod- og knæled) primært lårmuskulaturen, som er aktive ca. 80 % af tiden under indsats og træk. Disse muskler yder langt størstedelen af ro-kraften. 2. Hoftens og ryggens muskler (bevægelser i hofteleddet), som er aktive ca. 70% af tiden under trækket, og 3. Armenes muskler (bevægelser i albue- og skulderled), som kun er aktive i ca. 45 % af tiden under slutningen af trækket og i afviklingen. Instruktionen skulle gerne sætte dig i stand til at kombinere rotagets 9

10 forskellige faser med de rigtige motorer, således at vi opnår den sammenkædede, ensartede og rytmiske række af bevægelser, der hedder RONING. Rotaget den fase, der giver båden fart. Rotagets faser kan beskrives således: Indsatsen som er det hurtige løft, der bringer årebladet ned i vandet, så der så tidligt som muligt opstår modstand på bladet. Målet er, at indsatsen bliver så kort og præcist som muligt, så vi kan komme i gang med trækket, der er Trække er en flad bevægelse, hvor man forsøger at øge hastigheden gennem hele vandarbejdet og holde årebladet lige akkurat dækket af vand, så længe der trækkes i åren (årens naturlige leje). Under trækket passerer åren 90 graders vinklen i forhold til båden. I denne position har roerens trækkraft den største effekt på fremdriften! Netop derfor skal roeren indsætte sin fulde trækkraft i trækkets begyndelse. At bruge mange kræfter lige før rotagets afslutning er spild af energi, giver unødig uro i båden og øger risikoen for fejlbetjening af åren under afviklingen. Når det ikke er muligt at trække længere kommer Afviklingen som udføres hurtigt ved, at hænderne trykkes ned og armene strækkes, samtidig med, at åren skives med den indvendige hånd. Så snart armene er strakt, vippes kroppen fremefter i hofteleddet, så hænderne passerer knæene. I det øjeblik den stilling er nået, slapper man legemligt helt af og gør sig i tankerne klar til næste tag. Nu kommer nemlig hvileperioden. 10

11 Fremstrækket Som på grund af sin benævnelse ofte misforstås. For godt nok strækker man sig frem for at få et tag af rimelig længde, men man trækker sig faktisk ikke frem på rullesædet. Efter lidt øvelse er det faktisk tilstrækkeligt at bøje benene og trække fødderne let til sig. Derved sejler båden nærmest ind under rullesædet. Mens det sker, slapper man fortsat af i musklerne, men koncentrerer sig, så man kan tage det næste tag i lige netop det øjeblik, hvor man er helt fremme. Samtidig undgås, at båden sætter sig og mister fart i overgangen mellem fremstræk og indsats. Kommandoer - hvad, hvordan og hvornår Balance Bruges af styrmanden, når han skal finde den placering, der giver båden den bedste balance. Udføres ved at roeren sidder med strakte ben og trykker årehåndtaget ned mod rælingen, mens åren er skivet og står i en vinkel på 90 grader i forhold til båden. Vel roet - det er vel Bruges når styrmanden eller en roer af den ene eller anden grund ønsker roningen/rotaget stoppet. Udføres ved straks at afbryde rotaget og sidde med strakte ben og arme med årebladet skivet fri af vandet. Til roning klar Gives som besked til roeren om at køre helt frem på rullesædet og placere åren, så den er lodret over vandet. Ro væk Gives som besked til roerne til at indlede trækket i 1. rotag samtidigt. Åren på vandet Gives som besked til roeren om at sætte årebladet skivet vandret på vandet. Sæt i Kommandoen bruges til at bremse bådens fremdrift. Hvis der er god 11

12 tid kommanderes der først klar til at sætte i. Hvis det er muligt, bør kommandoen i øvrigt først komme som en opfølgende kommando på vel roet, fordi der ved udførelse af manøvren vil opstå et stort pres på roeren. Kommandoen udføres ved at roeren i en stilling med strakte arme og strakte ben straks sænker det skivede åreblad ned umiddelbart under vandoverfladen. (Årebladets kant drejes lidt for at fange vandet - ca. 45 grader). Sæt hårdt i Kommandoen bruges, når der øjeblikkeligt skal standses og/eller straks bakkes f.eks. ved optræk til en akut farlig situation. Der gives normalt intet varsel til denne kommando, men den kan komme som en opfølgende kommando til sæt i. Kommandoen udføres ved at roeren straks lægger sin vægt fremefter, strækker ben og arme og sætter åren lodret i vandet med den hule side fremefter. Hvis åren allerede er i vandet drejes den, så den hule vender fremad. Er denne kommando ikke tilstrækkelig til at afværge faren, kan den hurtigt opfølges af kommandoen skod, skod igennem eller skod fra stillingen, hvilket betyder, at der straks skal skoddes. Til skodning klar Gives som et varsel om, at styrmanden vil have båden til at bakke. Roeren anbringer sig i en stilling med næsten strakte ben og bøjede arme, mens åren holdes i en stilling med den hule side mod stævnen (fri af vandet). Skod - skod væk Gives som kommando, til at roerne samtidigt skal indlede skodning (bakning). Kommandoen udføres ved at roeren sænker åre bladet ned i vandet, strækker armene og derefter bøjer benene. Manøvren gentages og med skivede åre mellem tagene. Under bakning kan roret ikke bruges til at styre båden! Småt roning Gives som besked til roeren om at båden skal fremføres med mindre kraft - lavere hastighed. Kommandoen udføres ved, at roeren bevarer den samme kadance i roningen, men trækker svagere. Fuldt træk Gives som besked til roerne om igen at ro med normal kraft. 12

13 Lige træk Gives som besked til roeren i den side (styrbord eller bagbord), der forinden har roet under kommandoen Småt roning - styrbord/ bagbord. Se til åren Gives som besked til hver enkelt roer, om at holde øje med sit åreblad. Kommandoen bruges under roning på smalle steder eller på steder, hvor der kan være forhindringer for åren. Kommandoen kan også anvendes under roning tæt ved kysten, hvor der er badende tæt på båden. Den enkelte roer skal herefter betjene åren, så den ikke støder på forhindringen. Han/hun kan således kvarte åre, tage åren tværs eller åren langs for at undgå faren eller beskadigelse af åren. Kvart åre Bruges på steder, hvor det er så smalt, at der ikke er plads til roning med årerne i den normale position. Hvis muligt varsles først klar til at kvarte årer. Kommandoen gives under trækket og udføres ved at roeren under fremstrækket slipper åren med den inderste hånd, krydser armen over den yderste arm og griber om åren tæt ude ved årelæderet og derefter, stadig under fremstrækket trækker åren så langt ind, at han/hun derefter kan flytte den yderste hånd så langt ud på åren, at den herefter roes med en hånd på hver side af årelæderet. Åren forbliver i åregangen/svirvlen under hele forløbet. Roningen fortsætter herefter i en lidt langsommere rytme. Åren tværs Bruges når båden over en meget kort strækning skal passere en smal passage, f.eks. under en bro, og båden har så godt fart, at den kan styres igennem ved roret. Kommandoen udføres på samme måde som kvart åre, idet åren dog trækkes så langt ind på tværs af båden, at omtrent lige store dele af åren 13

14 rager ud på begge sider af båden (klemringen ved rælingen). hen over hovedet. Åren langs Bruges som ved Åren tværs under passage af et smalt sted. Kommandoen kan også lige som kommando til roerne i den ene side, lige før anløb til en bådebro samt i tilfælde, hvor roeren fanger en ugle og er ved at blive væltet bagover. I Ry Roklub bruges kommandoen også i forbindelse med skift af pladser i båden. Kommandoen udføres ved at åren slippes med den udvendige hånd og overkroppen lænes kraftigt tilbage, medens årehåndtaget med den indvendige hånd føres Åren ind Bruges sjældent, men kan anvendes kort før anløb til en bådebro, hvor åren tænkes anbragt i båden eller på bådebroen. Kommandoen udføres som ved Åren tværs, idet roeren evt. kan anbringe åren på langs midt i båden eller holde den i hånden, indtil han/hun får nærmere besked. Åren ud Bruges som kommando til igen at føre åren ud i normalt leje. F.eks. efter kvart åre og åren tværs. Kommandoen gives under trækket og udføres under fremstrækket, idet roeren samtidig krydser armene modsat og skubber åren ud indtil klemringen hviler mod svirvlen. Roningen fortsætter i samme kadence, som før åren blev trukket ind. Rejs åre Bruges som en maritim hilsen svarende til at skibes kippen med flaget. Vil også blive brugt hver gang vi møder Kongeskibet. Kommandoen kan også bruges ved anløb til et højt bolværk. Brug af kommandoen skal være velovervejet, idet båden samtidig bliver mere ustabil. Kommandoen udføres efter kommandoen klar til at rejse årer og vil først blive udført efter vel roet. Roeren trækker åren ind og holder den lodret med årehåndtaget hvilende på et bundbrædt tæt ved midterlangremmen og med årebladets hule side mod agter. Lad falde Bruges til at afslutte rejs årer. Åren svinges forsigtigt ned og anbringes igen i åregangen (svirvlen) i stillingen vel roet. Vending på stedet Bruges som udtrykt, når båden ønskes vendt eller drejet, uden at den 14

15 er i fart. Kommandoen gives mens båden ligger stille. Der indledes altid med skodning, for at båden ikke skal få fremdrift. Vending med uret : Styrmanden giver kommandoen styrbord til skodning klar - bagbord til roning klar. Roerne i styrbord side anbringer sig herefter i stilling klar til skodning, medens roerne i bagbord side anbringer sig i vel - roet - stilling. Derved undgås at roerne støder sammen. Styrmanden giver herefter kommandoen skod el. skod væk. Når styrbordsroerne under manøvren passerer Vel roet stillingen, falder bagbordsroerne ind i rytmen og fuldfører fremstrækket. Styrmanden kan evt. følge op med kommandoen ro - eller ro væk, hvorefter bagbordsroerne udfører rotaget. Rutinerede roere vil automatisk finde ind i rytmen. Rotaget udføres ikke med fuld kraft. Både for at undgå skævvridning af båden og for at undgå for stor fremdrift på båden. Bevægelserne gentages i rolig rytme indtil kommandoen vel roet eller kommandoen styrbord - fald ind, hvorefter styrbordsroeren falder ind i rytmen for bagbordsroerne og tager rotag i stedet for at skodde. Vending mod uret I modsat rækkefølge og side. 15

16 Materialelære Den principielle opbygning af en inrigger fremgår af nedenstående figurer. Der kan forekomme forskellige variationer imellem de enkelte bådtyper, f.eks. træ- og plastbåde, men de grundlæggende båddele er beskrevet i dette hæfte. 16

17 17

18 Særligt om kajakker Ry Roklub har mere end 20 kajakker af forskellige fabrikater og typer. Udvalget af både omfatter således enerkajakker, der er meget stabile og egnede til instruktion, turkajakker og hurtige kajaktyper for de mere øvede. Nogle af kajakkerne er beregnet til børn. Endvidere har Ry Roklub nu 4 toerkajakker, så klubben også har mulighed for at stille op i ture og konkurrencer i denne kajakdisciplin. Kajakken er et spændende fartøj, der er meget anvendeligt, når man først er blevet vant til at omgås den. Mange kender jo nok mest kajakken som grønlændernes fangst- og jagtfartøj. De kajakker, der benyttes i Ry roklub, ligner dem ikke så meget. De er stort set alle bygget i glasfiber, om end der stadig bliver bygget trækajakker. Kajakken er blevet meget populær på grund af dens hurtighed og gode manøvredygtighed. Den er et eminent fartøj, når du vil opleve naturen langs vore kyster og søer og åer. Og dens størrelse gør den let at transportere på taget af en bil eller på en bådtrailer. Ry Roklub råder over kajakker i flere sværhedsgrader. Der er begynderkajakken eller turkajakken, som bliver brugt til en tur op ad åen eller langs kysten, og kapkajakken, som mest bliver brugt til konkurrence. Kajaksporten kan nemlig dyrkes i det tempo man selv syntes - som ren motion eller som konkurrencesport. I Ry Roklub råder vi over turkajakker og kapkajakker i ener såvel som toer-kajakker, derudover børne- og polokajakker. Normalt er en enerkajak 5.2 meter lang og 51 cm bred, og den vejer typisk kg, dog er breddemålet fjernet fra kapkajakken, det betyder at kapkajakkerne kan være meget smalle. Den store forskel på tur- / kapkajakken er formen på bunden. Kapkajakken er meget rund i 18

19 bunden, hvilket også gør den meget ustabil i forhold til turkajakken, der har en mere flad bund som giver større stabilitet. Der findes to typer pagajer, den gammeldags træpagaj og den mere moderne wingpagaj. I klubben findes begge typer, dog er det i dag wingpagajen, der anvendes. En wingpagaj er lavet af kulfiber, hvilket gør den meget let i forhold til træpagajen. Dens udformning gør, at den selv styrer gennem vandet, og herved sikrer en meget bedre kraftoverførsel i rotaget. Særligt om outriggere På en outrigger er svirvlen/åregangen placeret på et stativ uden for selve båden. Bådenes skrog er lange, strømlinede og opbygget over tynde skeletter eller i helstøbte materialer. Det er derfor lette og meget hurtige både. Roerne sidder lige bag hinanden. Outriggere opdeles i forskellige bådtyper. Nogle er beregnet til styrmand, andre styres ved kommandoer fra roeren, der sidder nærmest stævnen, idet han har det bedste udsyn fremefter. På nogle outriggere har roeren to årer, på andre kun en åre. Ry Roklub har for tiden 2 såkaldte gig-både, der i opbygning ligner en outrigger og med 2 årer til hver roer. Roerne sidder ligesom i en inrigger nede/inden i båden. Begge både er opbygget af kunststoffer med glatte sider. Den ene gigbåd kan roes af 2 eller 3 roere og har ikke styrmandssæde. Den anden har 4 rosæder og et styrmandssæde. Bådene har en længde på henholdsvis ca. 9 m og 11 m og kan roes uden styrmand. Mange bruger disse bådtyper til at indøve samtidig brug af to årer som en optakt til et egentlig kursus i scullerroning. Derudover har klubben en del scullere, både single- og dobbeltsculler i forskellige vægtklasser og til såvel "almindelig" roning som til kaproning. Bådene er ekstremt slanke og rullesædet er anbragt ovenpå skroget, hvilket giver et meget højt tyngdepunkt. Disse både er balancemæssigt meget følsomme og vil hurtigt kæntre, hvis roeren slipper årerne. Ry Roklub har endvidere 3 outriggere, kaldet dobbelt-fire. Det er kaproningsbåde til fire roere og med en længde på ca. 13 m. De er 19

20 alle opbygget af tyndt fineret træ og med glat skrog. Er der interesse for kaproning er det jo også outriggere der bruges. Outriggerbåde er kendetegnet ved, at åregangen er anbragt på et ophæng (riggen) uden for bådens skrog. Det er en lang og smal bådtype, hvori der kan roes hurtigt. De fleste outriggerne er opbygget, så hver roer har 2 årer. Der findes dog også outriggede både, hvor hver roer kun har en åre. Roerne sidder på række i båden - ikke forskudt som i en inrigger. Outriggede både kan yderligere opdeles i 2 forskellige bådtyper. Gig- og scullerbåde. Nogle outriggere er indrettet med styrmandssæde, andre kan roes med eller uden styrmand. Er der ikke styrmandssæde, sidder styrmanden på det forreste rosæde, idet han derfra kan orientere sig fremefter ved med jævne mellemrum at dreje hovedet. Gigbådene er turbåde, hvor man ror med 2 årer. I denne bådtype går det lidt stærkere end i en inrigger, og man får lidt fornemmelsen af kaproning. I Ry Roklub findes scullerbåde i 3 typer, single, dobbelt og 4'er. I disse både kan man virkeligt få fornemmelsen af fart og tempo, ligesom det kan lade sig gøre at få pulsen meget højt op. Singlesculleren har tillige den fordel, at man altid kan komme ud at ro, uden at skulle aftale det med en anden, selvfølgelig under hensyn til vejr- og vindforholdene. Styring af outriggere I outriggere med egentlig styrmand foretages styringen af båden både gennem de samme kommandoer som for inriggerne og tillige ved at trække kraftigere i styrbords eller bagbords åre. Særligt for scullere Her anvendes langt de fleste af nævnte måder at håndtere åren på, dog uden kommandoer. Instruktion i outriggere Instruktionen planlægges, så der i begyndelsen vil være intensiv træning af teknik, først i gigbåd, derefter i sculler. Desuden skal der aflægges svømmeprøve og entringsøvelser. Siden skal man under ledsagelse af en instruktør opnå at ro et vist antal km i 20

21 outriggere, inden man frigives til selvstændig roning. I denne periode er det vigtigt, at man som ny roer også bliver så godt integreret i klubben som muligt, også socialt. For at ro alene i en outrigger, skal man have opnået en særlig styrmandsret. Vedligeholdelse af bådene Medlemmerne vedligeholder og klargør selv bådene til den nye sæson, under materialeforvalterens vejledning. Vinteren igennem er der slibeaftner, hvor både og årer rengøres, slibes og lakeres. Slibeaftnerne sluttes med hygge og gratis kaffe/te og brød. Ved større reparationer foretages disse dog hos en bådebygger. En båd koster mange penge, så det betaler sig at passe godt på bådene. Men det lærer du alt sammen mere om på rokurset. Hvad kan roklubben byde på? Roning er mange ting - der er god motion, dejlige naturoplevelser, godt kammeratskab og konkurrencer hvis du har lyst. Vi vil her kort fortælle dig om de muligheder rosporten rummer: Motionsroning opholdsstuen. Seniorroere har fast rotid på tirsdage og torsdage. I perioden til kl. 18:30. Fra standerhejsning til samt fra til standerstrygning kl. 18:00. Ungdomsroere har fast rotid på mandage og onsdage kl. 18:30. C-holdet har fast rotid tirsdage kl. 09:30. På disse aftner tager vi ud - stille og roligt - på en lang eller kort tur. Holdene er ikke faste, så du kan komme ud at ro med mange forskellige over en sæson. Efter turen er der socialt samvær og kaffe/kage i Motionsroning er også ture udenfor de faste roaftener. Er man flere der har lyst til at tage ud at ro, kan man blot få fat i en styrmand (der SKAL være en styrmand ombord), tage ned i klubben med madpakke og kaffe og så ellers nyde de skønne naturområder, vi er så heldige at have. 21

22 Har man lyst til en lidt længere tur (Slåensø, Silkeborg etc.) er man velkommen til at finde en styrmand og evt. hænge et opslag op i roklubben for at finde de øvrige roere. Dette gælder dog kun for seniorerne. Seniorernes daglige rofarvand går fra Skanderborg (32 km, hvis du bærer over og ror den vej) og til Randers (96 km.). Ungdomsroere må kun ro til Tuborg Havn - de må IKKE bære over. Langture En langtur er en tur, hvor en eller flere både med medlemmer i alle aldre (og ofte fra forskellige klubber) tager ud for at nyde naturen, fællesskabet og lejrlivet. Der bliver arrangeret flere langture både på klub-, kreds og landsplan. Kig efter opslag i din roklub, eller forhør dig hos din tur-rochef. Ture kan starte fra vor egen klub, eller vi kan låne både i andre klubber, og starte derfra. DFfR har udstationerede både, som kan lejes billigt med alt udstyr til en ferielangtur. En langtur kan strække sig over én weekend, eller være en ferie på en eller flere uger. Roklubben arrangerer flere langture om året, og medlemmerne kan også selv arrangere ture. Langture er KLART anbefalelsesværdige eksempelvis havde Ry Roklub en klublangtur i 1999 til Mosel i Tyskland. 18 roere, hvoraf 3 børn, havde en fantastisk tur med flot vejr. Ry Roklub har ofte gæsteroere fra andre klubber til at overnatte i vores roklub, og vi er altid velkomne til at overnatte i andre roklubber. På langture overnatter vi også i telt, laver mad over gas, og synger fædrelandets vemodige sange ved lejrbålet, mens der laves snobrød. Kaproning Kaproning er for alle aldersgrupper fra u-roere til old-boys m/k. Ønsker du at dyrke kaproning, må du være indstillet på en meget stor træningsindsats. Kravet til en kaproer er selvdisciplin, udholdenhed og præcision. Resultaterne bygger i høj grad på bådholdets evne til at samarbejde. Interessen for kaproning har været svingende og har i de seneste år omfattet ungdomsroere. Nogle af roerne har opnået meget flotte resultater, og der var på et tidspunkt ansat en fast træner. Aktiviteter på kaproningsområdet er meget afhængigt af den enkelte roers egen 22

23 indsats og engagement, forældrenes aktive medvirken samt at klubbens øvrige medlemmer og ledelse yder sin opbakning. Endvidere har sponsorater fra firmaet Pressalit været med til at understøtte disse aktiviteter. U-roning Ungdomsroning er roning for drenge og piger i alderen år. Ungdomsroerne arrangerer selv ture, kun for u-roerne. Disse ture, samt alle arrangementer laves af Ungdomsudvalget. Naturligvis bliver der også lavet arrangementer sammen med seniorroerne, samt ungdoms- og seniorroere fra andre klubber. Ungdomsroerne mødes mandag og onsdag til alle former for samvær. De laver lagkagestafetter, forældreaftner, videoaftener etc. Ungdomsroningen foregår under ansvar og ledelse af ungdomsudvalget. Faste arrangementer i Ry Roklub: Februar - generalforsamling Marts - standerhejsning Marts-april - instruktion (både u-roere og seniorer) Maj - kanintur til Slåensø - kajakinstruktion Juni - kanindåb - scullerinstruktion Juli - Salten Langsø tur - ungdomslangtur - ungdomslandslejr August - motionsstævne - lagkagetur September - Salten Langsø tur - Tour de Gudenå Oktober - standerstrygning Om vinteren er der fællesspisning ifm. Medlemsmøderne, hyggeaftner samt motion i træningslokalet. Nyttige links (Ry kommune) (Århus Amt fredn.) 23

24 På gensyn i Ry Roklub! Vi håber, at du må få rigtig mange gode timer på vandet!! Instruktionshæftet er redigeret af Susanne Dixen pba. Lene Christensens materiale Tekstforfattere: Poul Lervad (inrigger) Bent Feld (outriggere) Kirsten Trads (kajakker) Ry Roklub

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Strandparksvej 42 2900 Hellerup www.hdr.dk Opdateret december 2013 Kære kanin, Hjertelig velkommen til Hellerup Dameroklub. For at hjælpe dig godt i

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2 Opdateret 9. april 2013 Kære Kanin Velkommen til Hellerup Roklub. Vores eget billede i Hellerup Roklub er, at vi står for god romotion på vandet, kombineret med naturoplevelser og rart socialt samvær.

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide Danske Studenters Roklub, april 2005 1 Formål. Denne vejledning for roere og styrmænd i DSR er udarbejdet med det formål at præcisere forhold af sikkerhedsmæssig karakter i relation

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Manual til instruktion af begyndere i Aarhus Havkajakklub

Manual til instruktion af begyndere i Aarhus Havkajakklub Manual til instruktion af begyndere i Aarhus Havkajakklub Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen. Kravene, der senere skal aflægges prøve i, bygger på EPP 2, men

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Rotaget teori, praksis og fejlretning ELEVHÆFTE for udskolingen

Rotaget teori, praksis og fejlretning ELEVHÆFTE for udskolingen Rotaget teori, praksis og fejlretning ELEVHÆFTE for udskolingen Undervisningsmaterialet er udgivet af Dansk Forening for Rosport i 2014 Forfattere: Karen Bardram Kehr, Nicki Almquist og Oliver Blach Tekstredaktion:

Læs mere

Ry Roklub: Klubreglement 2016

Ry Roklub: Klubreglement 2016 Indhold 1 Roklubbens medlemmer... 4 1.1 U-roere... 4 1.1.1 "Yngste roere"... 4 1.1.2 Juniorer... 4 1.2 Seniorer... 4 1.3 C-holdet... 4 1.4 Passive medlemmer... 4 1.5 Egne børn... 4 1.6 Nye medlemmer...

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

EPP 2 Havkajak Havkajak Introduktion (DKFs anbefalede frigivelsesniveau)

EPP 2 Havkajak Havkajak Introduktion (DKFs anbefalede frigivelsesniveau) Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 2 Havkajak Havkajak Introduktion (DKFs anbefalede frigivelsesniveau) Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold:

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold: Outriggerret Forudsætninger: Aflagt 300 meter svømmeprøve indenfor de sidste 2 år Kan ro 2000 meter i ergometer på 10 minutter for herre og 11 minutter for damer. Omfang: Ved træning 1-2 gange/uge må det

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Maj 2010 Nr. 4 Standerhejsning 27. marts 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Inrigger Revideret april 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BÅDTYPER... 4 2.1 INRIGGER... 4 2.2 GIG...

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Oktober 2010 Nr. 9. Styrmandskursus august 2010. Standerstrygning lørdag den 30. oktober kl.

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Oktober 2010 Nr. 9. Styrmandskursus august 2010. Standerstrygning lørdag den 30. oktober kl. TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Oktober 2010 Nr. 9 Styrmandskursus august 2010 Standerstrygning lørdag den 30. oktober kl. 14 www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983

Læs mere

Velkommen til cykling 2016

Velkommen til cykling 2016 Cykling 2016 Velkommen til cykling 2016 Sæsonstart den 27. marts kl. 9.00 Med denne folder vil vi gerne byde velkommen til en ny cykelsæson. Vildbjerg Motion er en motionsklub, der lægger vægt på bredden

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det!

STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det! STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det! DANMARKS STAVGANGSSKOLE Udgiver Redaktion Forfattere Foto Layout Tryk Distribution Danmarks Idræts-Forbund Jan Milandt Sanne Honoré, DGF Bente Nørgaard, DAI Sportsfoto/Jan

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Forord I dette hæfte finder du forskellige forslag til

Læs mere

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Generalforsamling 12. april 2015 1 Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Bestyrelsen har holdt 9 møder i perioden. Referater fra bestyrelsens møder er tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK HUSKE-SEDDEL FOR KANINER På de følgende sider kan du læse lidt om roning - og roklubben. Du kan opfriske kommandoerne, læse lidt om materiellet (hvad er det

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL KANIN MANUAL Denne manual indeholder lidt om de forskellige ting, man skal vide som roer. Du kan læse om roklubben, bådene, ro kommandoer, sikkerhed, dagligt ro-farvand og hvad der ellers er godt at vide.

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Velkommen til en ny sæson Sæsonen 2014-2015 Vi starter mandag den 1. september 2014 Kig ind på klubbens hjemmeside www.lsi-swim.dk 1 Velkommen til LSI-Svømmeklubben

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Referat af strategimøde i Aarhus Roklub, lørdag den 30. januar 2016, Aarhus Rostadion.

Referat af strategimøde i Aarhus Roklub, lørdag den 30. januar 2016, Aarhus Rostadion. Referat af strategimøde i Aarhus Roklub, lørdag den 30. januar 2016, Aarhus Rostadion. Deltagere: Jørgen Aaes Torben Sollyst Mikkelsen Sven Vedel Anders Thor Peter Greve Anette Fredy Niels Iversen Poul

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.0 ROTEORI ANALYSER 2

Indholdsfortegnelse 1.0 ROTEORI ANALYSER 2 Indholdsfortegnelse Side 1.0 ROTEORI ANALYSER 2 1.1 Koordinations analyse 7 1.2 Bevægelses analyse 14 1.3 Åreførings analyse 20 1.4 Analyse af roerens arbejdsstillinger 25 1.5 Kropsbygningens indflydelse

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

Det anbefales at møde op i god tid først og sidst på sæsonen da det tidligt bliver mørkt. Medlemsblad for Tange Roklub Nr.

Det anbefales at møde op i god tid først og sidst på sæsonen da det tidligt bliver mørkt. Medlemsblad for Tange Roklub Nr. Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Maj 2009 AKTIVITETSKALENDER 09 17. maj kl. 14 Svømmeprøve 17. maj kl. 10 Kronjyllands Kajak Rally Hobro 30. maj kl. 9 Frigivelses tur 30. maj kl. 18 Fællesspisning 2.juni

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Velkommen til Vandreforeningen Natur og Fjeld

Velkommen til Vandreforeningen Natur og Fjeld Velkommen til Vandreforeningen Natur og Fjeld Natur og Fjeld er en landsdækkende natur- og fjeldvandrerforening, hvor hovedaktiviteterne er weekend- og ferieture, som medlemmerne arrangerer for og med

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg).

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg). Havkajakinstruktør Arbejdspapir og uddybning til vejledende retningslinier Revideret 18 maj 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Kendt farvand: Sommerhalvåret: Aspiranten skal være bekendt med områdets specielle

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere