Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk"

Transkript

1 Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr

2 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget og var primært tænkt som en offentliggørelse af, hvem der var valgt ind i menighedsrådene. 4 år senere - i forbindelse med valget i lanceredes en ny udgave, som med hensyn til sit indhold stort set svarer til det indhold, som i dag bliver automatisk vedligeholdt af stifterne og via Kirkenettets Informationssystem. Siden da er sogn.dk blevet udvidet med ganske mange muligheder for, at sognene kan supplere de faktuelle oplysninger om navne og adresser samt oplysninger om det enkelte sogns beliggenhed i provsti og stift m.fl. med oplysninger, som i stadig højere grad kan tilpasses af sognet selv. I løbet af de allerseneste år er sogn.dk blevet udvidet med funktioner, som understøtter offentliggørelse og distribution af en Kirkekalender, hvor sognene har muligheden for at annoncere gudstjenester, koncerter og møder m.fl. Med de aftaler om offentliggørelse af oplysningerne på Kirku og Kultunaut, som nu er indgået, er brugen af sogn.dk og Kirkekalenderen nærmest eksploderet - mere end 80 % af sognene bruger Kirkekalenderen og med den er der desuden en stigende brug af de andre muligheder, som sogn.dk også tilbyder. Nyt administrationsmodul Dette designoplæg beskriver et nyt administrationsmodul. Administrationsmodulet er maskinrummet i sogn.dk det er her sognene kan redigere deres oplysninger og lægge nye begivenheder ind i Kirkalenderen. Samtidig med at der udvikles et nyt administrationsmodul, sker der et redesign af forsiderne" - det sted, hvor borgere og medlemmer af folkekirken kan se de oplysninger, der findes i sogn.dk. Den stigende brug af smartphones og tablets har desuden ført til, at en meget stor del af sogn.dk sammen med Kirkekalenderen er lagt ud i apps til iphone, Android og Windows8. Endelig skal det nævnes, at sogn.dk i løbet af efteråret vil få et meget tættere samspil med folkekirken.dk, stifternes og provstiernes hjemmesider, ligesom og det er meget vigtigt det bliver nemmere at genbruge oplysninger fra sogn. dk på sognets hjemmeside. Alt dette sker i et samspil, hvor der udvikles et nyt administrationsmodul, sker et redsign og en integration til folkekirken.dk men hvor der herudover også sker en videreudvikling af et teknisk system, som samler oplysninger fra mange forskellige systemer i det, vi i det daglige benævner KirkeDb ("kirkedatabasen") stedet, hvor alle oplysninger, som SKAL kunne distribueres til så mange andre parter, som det overhovedet er muligt, er samlet.

3 Hvad synes du må vi høre din mening? Derfor er det vores håb, at I, der har en interesse i at bruge sogn.dk, vil læse designoplægget og MEGET GERNE kommentere det i form af yderligere ønsker eller, hvad I måtte have lyst til at bidrage med. Send jeres spørgsmål og kommentarer til projektmedarbejder Camilla Krause Reintoft på senest onsdag den 25. juni Kontaktperson: Jacob Rosenkrans Bøgh, Udviklingschef Figur 1 Der er lang vej fra KirkeDb til brugeren pa internettet

4 Indholdsfortegnelse 1 Udviklingsplan for det nye modul Tidsplan Definitioner Datagrundlag Design Brugerstyring Adgang og login 8 2 Funktioner og nye muligheder for sogne Sammenhæng mellem sogn.dk/admin og sogn.dk Ændringer til menuen FORSIDE KIRKEKALENDER Kategorier i kirkekalenderen Oprettelse af begivenhed i kalenderen Samarbejde mellem sogne Kirketælling MENIGHEDSRÅDET ANDRE PUNKTER FAKTA OM SOGNET KIRKEGÅRDEN PRÆST/KIRKEKONTOR MYNDIGHEDSADRESSER REGNSKAB INDSTILLINGER Eksterne systemers levering af data til sogn.dk Udtræk af informationer til egen hjemmeside Fremtidige funktioner på sogn.dk Varmestyring Inventarlister 22 3 Andre menigheder og institutioner Andre menigheder DSUK (Danske Sømands- og Udenlandskirker) Valgmenigheder Døvemenigheder 23

5 3.2 Provstier Provstier og stifter 23 4 Implementering Hjælpefunktioner Ændringer på sogn.dk Testfase 24

6 1 Udviklingsplan for det nye modul Dette indledende afsnit omfatter en tidsplan for de aktiviteter, der er beskrevet i indledningen. Men herudover også nogle mere generelle forhold, som er gældende for hele udviklingsarbejdet. Dertil i afsnittet definition en ordliste. 1.1 Tidsplan Marts Maj 2013 Systematisk gennemgang af 12 mdr.s brugerhenvendelser til webmaster.sogn.dk, interviews og udarbejdelse af designoplægget. 30. maj 2013 Offentliggørelse af Oplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og sogn.dk administrationsmodul. Maj 2013 Etablering af ny hardwareplatform og driftssystem til sogn.dk. 25. juni 2013 Frist for indsendelse af kommentarer til oplægget om sogn.dk 2.0 administrationsmodulet og/- eller nye ønsker til systemet. Juli-August August-September August-September-Oktober Oktober På baggrund af indkomne kommentarer og ønsker fastlægges endelige indhold af det nye administrationsmodul ligesom brugergrænsefladen bliver endelig udformet og forelagt/prøvet af en fokusgruppe. Fastlæggelse af et nyt sogn.dk design herunder præsentation af nye muligheder som også bliver udgivet i app'en Kirkekalenderen Udvikling. Test, fejlrettelse og test. November Idriftsættelse af version 2.0 *) *) Såfremt der indkommer mange ønsker. kan version 2.0 releases i 2 etaper eller evt. udskydes til januar Definitioner Begreber og udtryk, som benyttes gennem hele oplægget. Det, som alle brugere kan se: Sogn.dk Sogn.dk/<sognenavn> Den side, der kommer frem, når du skriver sogn.dk i din browser. Sognets side på sogn.dk, f.eks. Det, som kun kan ses af brugere med en tilknytning til sognene m.fl.: Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

7 Administrationsmodulet / Sogn.dk/admin DAP Andre udtryk: Begivenhed Bruger Folkekirkens visuelle design Kirkekalenderen KIS Redaktør Den side, du kommer ind på ved at logge ind enten via sogn.dk/admin eller via linket på Den Digitale Arbejdsplads. Den Digitale ArbejdsPlads. Udtrykket anvendes som en fællesbetegnelse for gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer som koncerter, foredrag og møder m. fl., der lægges ind i Kirkekalenderen. Anvendes hovedsagligt som betegnelse for den borger (eller medlem af folkekirken), der anvender sogn.dk. Det logo og den designmanuel, som 2012 blev udviklet til folkekirken af Jacob Jensen Design. Den del af sogn.dk, som rummer oplysninger om gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer. Kirkenettets InformationsSystem rummer oplysninger om den folkekirkelige struktur (sogne, pastorater, provstier og stifter) foruden oplysninger om ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Anvendes om den bruger (med tilknytning til sognet), som forestår vedligeholdelsen af sognets eget indhold herunder kirkekalenderen. 1.3 Datagrundlag Da siderne sogn.dk og især administrationsmodulet skal fungere som hjælperedskaber for sognets medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige, har det været særligt vigtigt at involvere brugerne. Vi har desuden selv ageret testbrugere på siderne i en rum tid, men der vil altid være noget, vi overser, og vanskeligheden ligger i de mange forskellige scenarier, som systemet skal kunne håndtere i den virkelige verden. Derfor har vi haft foretaget telefoninterviews. I disse interviews fik forskellige brugere mulighed for frit at fortælle om deres brug af systemet og deres behov i forhold til systemet. Vi har især haft fokus på, hvordan systemet kan lette brugernes hverdag, og af disse interviews fik vi en god fornemmelse for, hvad der ønskes af det nye system. Samtidig tog vi fat på alle de henvendelser, der er kommet ind over de sidste år til webmaster.sogn.dk og til Brugerservice i øvrigt. Disse giver et billede af, hvilke funktioner brugerne har haft problemer med, ligesom de giver et indtryk af, hvilke funktioner man har savnet. Derfor udgør disse mails et solidt grundlag for nødvendige ændringer og ønsker til et nyt administrationsmodul. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

8 Funktionerne til understøttelse af kirketælling har der kun været få henvendelser om, sandsynligvis fordi funktionen ikke har været i brug ret længe. Derfor lavede vi en række interviews med nogle af dem, der har taget det i brug, samt med flere af de medarbejdere, som i stifterne koordinerer opgørelsen af, hvor mange deltagere, der er til de enkelte begivenheder. Til slut har vi brugt vores sunde fornuft som it-medarbejdere, der kender til moderne itsystemer, og beskuet systemet fra en professionel synsvinkel i forhold til, hvad det skal kunne rumme og håndtere. Det vigtigste er, at systemet bliver et hjælperedskab for brugerne, og at det er nemt for alle at anvende. 1.4 Design Det nye sogn.dk og administrationsmodul (sogn.dk/admin) vil få et udseende og opbygning (design) med udgangspunkt i folkekirkens nye designmanual 1. Det forventes, at samme design og opbygning vil blive brugt på provsti.dk, blot med en anden grundfarve. Dette sikrer en fælles identitet og genkendelighed både på tværs af disse sider og over til andre folkekirkelige hjemmesider. Desuden er det planen, at der gennemgående skal bruges flere ikoner for at illustrere funktioner og lette den intuitive brug. Her vil vi ligeledes tage udgangspunkt i de elementer, der er kommet med det visuelle design, som Jacob Jensen Design har udviklet til folkekirken. 1.5 Brugerstyring Brugerstyringen regulerer, hvem der har adgang til at redigere den del af indholdet på sogn.dk, som sognet (menighedsrådet) - via administrationsmodulet selv kan redigere. Brugerstyringen placeres på DAP under fanen MENIGHEDSRÅD/Brugeradministration, som er synlig for formanden samt for dem, som formanden har bemyndiget til at administrere brugerrettigheder til de it-systemer på Kirkenettet, som sognet/menighedsrådet anvender. Det betyder, at det fremtidigt er menighedsrådet, som selv styrer al brugeradgang. 1.6 Adgang og login Adgangen til Administrationsmodulet vil også fremover være ét klik væk fra DAP uden indtastning af kodeord. For dem, som er knyttet til flere sogne, vil de respektive sogne kunne vælges fra en liste på DAP, ligesom man inde på administrationsmodulet kan bevæge sig rundt mellem de sogne, man har adgang til For de brugere, som ikke har adgang til Kirkenettet/DAP, har det været svært at finde loginsiden til sogn.dk/admin (administrationsmodulet). I den nye version skal man kunne tilgå loginsiden direkte fra forsiden af sogn.dk. 1 Folkekirkens visuelle design: Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

9 2 Funktioner og nye muligheder for sogne I de følgende afsnit beskrives de sider og funktioner, som allerede eksisterer, foruden dem som er planlagt udviklet i det nye administrationsmodul. Det nuværende sogn.dk er struktureret med en række menupunkter, hvor nogle er faste, medens andre først viser sig, såfremt menighedsrådet/sognet via administrationsmodulet tilføjer eget indhold. Faste menupunkter eksempelvis <MENIGHEDSRÅDET> er dem, som rummer det indhold, som automatisk bliver vedligeholdt af stiftet eller via KIS. En del af (eller alt) indholdet i de faste menupunkter kan ikke ændres eller kan kun ændres ved henvendelse til stiftet. Valgfri menupunkter eksempelvis <GUDSTJENESTER> er dem, som viser sig i menuen, når menighedsrådet/sognet vælger at tage funktionen i brug via administrationsmodulet. I gennemgangen af de enkelte funktioner er det oplyst, om menuen er fast eller valgfri, ligesom der er en faktaboks, der viser de oplysninger, som automatisk bliver vedligeholdt af stiftet og/- eller via KIS. 2.1 Sammenhæng mellem sogn.dk/admin og sogn.dk Som et led i projektet med at udvikle et nyt administrationsmodul arbejdes der ligeledes med at udvikle et nyt udseende af sogn.dk (den del, som brugerne - borgere og medlemmer) ser. Visningen (udseendet) på administrationsmodulet skal svare til den, som bliver set på sogn.dk. Det skal være nemt for redaktøren at se, hvilket indhold der kan redigeres, og hvor indholdet bliver vist på sogn.dk/sognenavn, når man arbejder i administrationsmodulet. Med farver og ikoner skal det tydeligt markeres, hvor der kan ændres i indholdet, og hvor man ikke kan. Nedenstående eksempel kunne være en måde at løse problemstillingen på: Her er de steder, der kan redigeres, markeret tydeligt med en blyant samt en farve. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

10 Figur 1: Ændringer til sogn.dk/sognenavn gennem administrationsmodulet Dette billede viser menupunktet Sognets forside fra administrationsmodulet. I menupunktet gengives strukturen fra sogn.dk/sognenavn, og de rubrikker, der kan ændres er markeret. Figur 2: Sogn.dk/sognenavn forside Dette billede viser de rubrikker pa sogn.dk/sognenavn, som kan ændres fra administrationsmodulet. Skærmbilledet er dog taget fra nuværende sogn.dk/sognenavn og er derfor misvisende i forhold til indhold. 2.2 Ændringer til menuen Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

11 Menupunkter i administrationsmodulet skal matche menupunkterne på sogn.dk, så der er sammenhæng i strukturen mellem disse. Der vil være menupunkter i administrationsmodulet, som ikke vil findes på sogn.dk/sognenavn. Disse menupunkter grupperes, så de bliver nemmere at overskue. Der behøver desuden ikke være et helt menupunkt til teksten Sognet har egen hjemmeside:.. Dette kan skrives på forsiden af administrationsmodulet eller under indstillinger, f.eks. sammen med de generelle kontaktinformationer på sognet. Alle indstillinger samles under et menupunkt, der f.eks. hedder <INDSTILLINGER>. De steder, hvor det kan være relevant, vil indstillingerne også kunne tilgås fra andre dele af systemet. Navne og rækkefølge på menupunkter ændres til en mere intuitiv rækkefølge. 2.3 FORSIDE Som nævnt vil sogn.dk få et nyt udseende med udgangspunkt i folkekirkens visuelle design. Som en del af den proces vil der ske en omorganisering af forsiden Kontaktoplysninger på sognet skal op under kirker i højre kolonne, og på kontaktoplysningernes nuværende plads skal der være et felt, som kirken selv kan redigere. Kirkens adresse skal så gentages i bunden af siden, hvor man normalt vil forvente, man kan finde den. Kontaktoplysningerne kan redigeres af sognet. Hvis dette ikke gøres, sætter systemet automatisk kirkens adresse ind som i dag. Visning af gudstjenester og arrangementer på sogn.dk/sogneside skal opbygges således, at yderligere information rulles ud, når der klikkes på begivenheden, så listen ikke bliver så lang og uoverskuelig. FORSIDE er obligatorisk og indeholder bl.a. det officielle sognenavn, kirken (-erne) samt alle menupunkterne. Vedligeholdes via KIS 2.4 KIRKEKALENDER Menupunktet er i dag opdelt i menuerne <GUDSTJENESTER> og <MØDER/ARRANGEMENTER>. Kirkekalenderen er omfattet af det cirkulære, som pålægger Folkekirkens It at levere oplysninger til eksterne medier (Kirku, Kultunaut, lands- og lokalaviser m.m.). Kirkekalenderen indgår desuden i den del af Administrationsmodulet, som kan understøtte en opgørelse af antal deltagere i begivenheder (gudstjenester, kirkelige handlinger samt møder og arrangementer). Det skal i den forbindelse nævnes, at kirkelige handlinger (eks. vielse eller begravelse), som kan indgå i kirkekalenderen, ikke vises på sogn.dk Kalenderen er et af de store omdrejningspunkter på sogn.dk og også den mest komplekse funktion. GUDSTJENESTER og MØDER/ARRANGEMENTER er valgfri og vises kun på de sogne som indlægger begivenheder. Vedligeholdes af redaktøren Afsnittene herunder beskriver de funktioner, som er fremkommet via det indledende arbejde. Det omfatter mulighed for indtastning i flere sognes kalendere på en gang, kopiering af begivenheder og en mere fleksibel tællefunktion, som også vil omfatte nye funktioner. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

12 Figur 3: Oprettelse af begivenhed I Kirkekalenderen vil der være følgende muligheder: - Mulighed for at angive begivenheder, der løber over flere dage. - Adgang til at se andre sognes kalendere, så det bliver nemmere at planlægge og undgå, at lægge en stor begivenhed oven i en konkurrerende begivenhed fra nabosognet. - Mulighed for at abonnere på sognets kalender, enten med eller uden visning af kirkelige begivenheder. På denne måde kan medarbejdere abonnere på sognets kalender i Outlook eller på deres smartphone eller tablet. - Betegnelserne for søndagens navn skal stemme overens med betegnelserne i Præsteforeningens kalender. - Fremover vises alle begivenhederne i administrationsmodulet i én fælles kalender dvs. ikke som i dag, hvor de vises i hver sin kalender. Det vil så tydeligt være markeret med forskellige ikoner, hvilken type begivenhed der er tale om Kategorier i kirkekalenderen Kategorier benyttes udover i kalenderen også til kirketælling. Nogle stifter har bestemt kategorierne for deres sogne, og dette vil ikke kunne fraviges for sognene i disse stifter. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

13 I de stifter, hvor man ikke har foruddefineret kategorierne, vil det blive muligt for sognene selv at oprette kategorier. Disse kategorier vil referere til en overordnet kategoriliste, som ikke kan ændres. Kategorierne - og herunder de 2 niveauer - vil blive fastlagt i et samarbejde mellem biskoppernes repræsentanter i den arbejdsgruppe, som har givet inspiration til funktionerne i kirketælling, og Landsforeningen af Menighedsråd og vil blive sendt i høring hos andre relevante fagpersoner. Dette skal sikre, at de endelige kategorier både er anvendelige i forhold til deres hovedformål at præsentere begivenhederne på en brugervenlig måde for offentligheden men desuden sådan, at dataene fra deltagerstatistikken kan indgå i mere tilbundsgående undersøgelser af aktiviteterne i folkekirken. Figur 4: Oprettelse af ny kategori Dette billede viser en allerede oprettet kategoriliste med de mest brugte kategorier i sognet og en mulighed for at oprette en ny kategori. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

14 Figur 5: Oprettelse af ny kategori 2 Dette billede viser oprettelsen af en ny kategori. Her skal der vælges imellem to overordnede kategorier, som ikke vises for selve brugeren, men som eksisterer for at holde styr pa data. Disse kategorier er ma lgruppe og tema Oprettelse af begivenhed i kalenderen I forhold til afholdelse af en begivenhed giver adresseindtastning en del problemer. De adresser, der bliver indtastet, skal være valide, da nogle af de medier, som bruger vores kalenderdata, eksempelvis Kirku.dk, kræver en valideret fysisk adresse. Udfordringen ligger i, at begivenhederne nogle gange bliver afholdt andre steder end på de officielle adresser, som kirkerne ligger på, og som vi kender i forvejen. Adresseindtastning skal derfor fremover valideres mod Bygnings- og Boligregistret (BBR), som er det landsdækkende register med data om samtlige bygninger og boliger. Brugeren skal så starte med at indsnævre adressen ved at taste postnummer. Herefter kan tastes vejnavn og husnummer. Hvis f.eks. vejnavnet er registreret, dukker det op som et forslag, som kan vælges, og herefter kan man så vælge mellem de valide numre på vejen. Hvis adressen ikke er registreret, kan sognet selv oprette denne, men det giver den risiko, at begivenheden ikke kommer korrekt med over på f.eks. Kirku.dk og de aviser, der henter kalenderdata herfra. Implementeringen af adressekontrol er ikke endeligt fastlagt herunder det hensyn, der skal tages til, at BBR s matrikeladresser ikke altid er brugbare i forbindelse med de gængse kort (eks. GoogleMAPS), som kan give en kørevejledning. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

15 Figur 6: Adresseindtastning Dette billede viser en adresseindtastning pa en begivenhed. Her findes en adressebog, men der er ogsa mulighed for at oprette en ny adresse. Der skal kunne tilknyttes mere information omkring en begivenhed: Eksempelvis skal man kunne vedhæfte en dagsorden samt have muligheden for at indsætte et billede. Sognet skal kunne kopiere samme begivenhed ud på flere datoer. Dette kan gøres via en knap, der hedder Kopier begivenhed hvorefter der vælges datoer. De kopierede begivenheder er skjulte, så de ikke ryger til ekstern visning med det samme. I kalendervisningen vil det være tydeligt markeret, at de er skjulte. Begivenhederne kan så åbnes og redigeres og synliggøres. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

16 Figur 7: Kopiering af begivenheder Dette billede viser kopiering af begivenheder til flere datoer. Her findes en knap med Kopier begivenhed, og sa er der mulighed for at vælge flere datoer. Der vil blive mulighed for at oprette Ingen gudstjeneste og Aflyst gudstjeneste samt en mulighed for at notere en begrundelse. Kalenderens månedsoversigt skal se ud på samme måde som nu, så man kun kan se de to første arrangementer eller gudstjenester for hver dag. Hvis der er flere begivenheder samme dag, er rubrikken markeret med fx +2. På denne måde overser man ikke nogen begivenhed. Når man kører musen hen over dagen, foldes den ud, så man kan se alle begivenheder. Der vil fremover kun være en fælles visning af gudstjenester og arrangementer i administrationsmodulet. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

17 Figur 8: Visning af flere begivenheder Dette billede viser en markering af flere begivenheder pa samme dato. Hvis der er flere begivenheder end der kan vises i datofeltet, markeres de resterende med +antal. Fører man musen hen over datofeltet, vises alle begivenheder i forstørret felt Samarbejde mellem sogne Et af de helt grundlæggende ønsker til en ny version er, at den kan understøtte de mange samarbejder, der sker på tværs mellem sogne, provstier mv. I en ny version skal det være muligt at dele et arrangement mellem flere sognes kalendere, så begivenheder, som arrangeres på tværs af sogne, pastorater og provstier kun skal tastes én gang ét sted. En anden udfordring er f.eks., når en døvemenighed gerne vil have sine begivenheder i det sogns kalender, hvor det låner et lokale. I det tilfælde er der i dag et meget stort koordineringsarbejde mellem døvemenigheden og sognet for at få det i sognets kalender. Derfor lægges der op til, at der implementeres to nye funktioner: 1. Muligheden for at whiteliste et andet sogn, provsti eller andre enheder, så de får lov til at lægge begivenheder i sognets kalender uden at skulle bede om lov hver gang. 2. Muligheden for at skubbe en begivenhed til et andet sogn, der så godkender, at denne begivenhed også må vises i dets kalender. Det kunne f.eks. ske via en , eller ved en notifikation på hjemmesiden. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

18 Derudover skal denne service give mulighed for, at sogne, der leverer data ind til sogn.dk via eksterne kalendersystemer, også kan få vist disse delte begivenheder i deres eget kalendersystem Kirketælling De nuværende tællefunktioner skal gøres mere fleksible i forhold til sognenes behov, men også i forhold til de roller og opgaver, som kan ligge i provstier og stifter. Visningen på kirketællingssiden der kun er synlig i administrationsmodulet - skal give et enkelt og tydeligt billede af, hvad der er registreret, og hvad der ikke er. Det skal være muligt at oprette begivenheder, der kun skal benyttes til tælling, og derfor ikke nødvendigvis vises i kalenderen. Det kunne f.eks. være, hvis man i sin tælling af aktiviteter i kirken gerne vil have konfirmandundervisning med, men jo ikke ønsker det vist i sin kalender på f.eks. Kirku eller sogn.dk. Desuden ønskes der adgang til kirketælling for eksterne leverandører af tal fx kapeller, der har optalt begravelser. Det er et ekstraarbejde, at disse skal sende tallene til en person i sognet, der så skal taste dem ind. Der er generel tilfredshed med sms-tællefunktionen. En forbedring ville dog være muligheden for at oprette flere mobilnumre med tilhørende navne. Desuden ønskes det på længere sigt at supplere sms-funktionen med en app eller mobilhjemmeside. Dette vil gøre det muligt at indberette deltagere på en smartphone eller en tablet. Figur 9: Kirketælling Dette billede viser kirketællingsdelen, hvor der er mulighed for at vælge mellem sogne, samt tilføje tællinger, der ikke vises i kalenderen. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

19 Andre kommentarer til tællingsdelen: - Den overordnede tællingsdel skal styres af kalenderdelen på den måde, at begivenheder trækkes over i kirketællingen på samme måde som nu. - De begivenheder, der er hentet fra kalenderen, skal udfyldes, og hvis de ikke er blevet det, bliver de stående i oversigten. De kan selvfølgelig aflyses, hvis begivenheden ikke er blevet til noget, og der kan vælges Ingen tælling på denne begivenhed. Ideen er, at man hele tiden bliver mindet om de begivenheder, man ikke har indberettet. Har man lavet en fejl og vil rette i en tidligere måned, skal man i bunden af siden klikke ret i tidligere måneder. - Stifterne skal have adgang til at rette/tilføje i de kirketællingstal, som sognene i stiftet har indberettet. - Siden skal være udskriftsvenlig, og der skal forefindes en printknap, så der kan printes direkte, således at listen kan benyttes som en kladde, der kan skrives på og derefter indtastes. - Excelarket skal genereres, så data præsenteres i en form, som er overskuelig og med vigtige nøgletal fremhævet. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

20 Figur 10: Udtræk af statistik Dette billede viser et udtræk af statistik fra kirketælling fra administrationsmodulet. Her er det muligt at trække statistikken ud i excelark. 2.5 MENIGHEDSRÅDET Der har været en række ønsker til bedre at kunne ændre på visningerne på de sider, hvor der bliver oplistet kontaktoplysninger. Det er disse ønsker, som imødekommes med det nye administrationsmodul. - Præster, som er medlem af menighedsrådet, bliver fremtidigt vist under menighedsrådet - Det bliver muligt selv at fastlægge den rækkefølge, som medlemmerne af menighedsrådet vises i MENIGHEDSRÅDET er obligatorisk og indeholder oplysninger om hvem der sidder i menighedsrådet Vedligeholdes via stifterne og KIS på baggrund af oplysninger fra menighedsrådet - Det bliver muligt at fravælge dele af CPR-adresseringsnavnet, som er det, der vises på sogn.dk. Det betyder at eksempelvis mellemnavne, som de pågældende ikke anvender, kan undertrykkes i visningen. Derimod vil der ikke kunne tilføjes nye navne til visningen. - Der vil kunne lægges billeder ind af menighedsrådsmedlemmer, ligesom man i dag kan af præster. - Ikkemedlemmer (eksempelvis en bogholder) vil kunne skjules fra visningen af menighedsrådet. 2.6 ANDRE PUNKTER Med det nye administrationsmodul bliver der mulighed for, at sognet selv kan definere nogle menupunkter til indhold, som de selv redigerer Herunder bliver det desuden muligt at tilføje billeder og beskrivelser af kirken og/- eller af inventar, som tillige vil kunne blive vist på den app en, som også henter sine oplysninger fra den database, der ligger bag sogn.dk. ANDRE PUNKTER er valgfri at anvende og redigeres af menighedsrådet 2.7 FAKTA OM SOGNET På sogn.dk er der en side, der hedder Fakta om sognet. Denne side vil også være der fremover med de samme informationer, som der er på siden i dag. Det vil derudover være muligt at tilføje en tekst i den højre kolonne, hvis man FAKTA OM SOGNET er obligatorisk og indeholder oplysninger fra Danmarks Statistik og vedligeholdes via KIS Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

21 har yderligere informationer. 2.8 KIRKEGÅRDEN Anvendes til indlæggelse af kirkegårdsvedtægter og takster og vil fremtidigt blive obligatorisk. Visningen vil blive baseret på oplysninger fra GIAS (systemet til administration af gravstedsaftaler). 2.9 PRÆST/KIRKEKONTOR Der har som nævnt ovenfor under menighedsrådet været en række ønsker til bedre at kunne ændre på visningerne på de sider, hvor der bliver oplistet kontaktoplysninger. Det er disse ønsker, som imødekommes med det nye administrationsmodul. - Det bliver muligt at ændre i den rækkefølge, som præster og kirkefunktionærer vises i. Dog således af kbf-præsten altid vises øverst, efterfulgt af øvrige præster, som redaktøren selv kan ændre rækkefølgen af, og dernæst kirfunktionærer, som redaktøren selv skal oprette og vedligeholde. - På linje med kbf-præsten vil der kunne vises oplysninger om kirkekontoret. - Det bliver muligt at fravælge dele af CPR-adresseringsnavnet, som er det der vises på sogn.dk. Det betyder at eksempelvis mellemnavne, som de pågældende ikke anvender, kan undertrykkes i visningen. Derimod vil der ikke kunne føjes nye navne til visningen. - Præsters træffetid og -sted vil kunne angives. PRÆST/KIRKEKONTOR er obligatorisk og indeholder oplysninger om hvem der sidder i menighedsrådet Vedligeholdes via stifterne og KIS. - Adresseoplysninger for præster, som ikke har eller er fritaget fra boligpligt, vil som udgangspunkt blive vist med vedkommendes privatadresse, der dog kan ændres til en anden adresse eksempelvis til kirkekontorets adresse MYNDIGHEDSADRESSER Dette menupunkt vil også fremover være på sogn.dk/sognenavn. Menupunktet er vigtigt, fordi det er her, vi som offentlig myndighed viser vores kontaktoplysninger. MYNDIGHEDSADRESSER er obligatorisk og indeholder oplysninger fra KIS. Fremover vil det være muligt at vælge, om man udover kbfpræst (begravelsesmyndighed)ønsker at vise kontaktinformationer for kirkekontoret, som redaktøren selv skal vedligeholde REGNSKAB Beslutningen om at offentliggøre menighedsrådenes regnskaber - fra og med regnskabet for 2012 på sogn.dk betyder, at der fra december 2013, når regnskaberne skal offentliggøres, vil være en regnskabsmenu på sogn.dk. REGNSKAB vil blive obligatorisk og vil indeholde oplysninger fra dataarkivet Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk

VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk 1. Login a. Login gennem den Digitale ArbejdsPlads (DAP) - (tidl. It-skrivebordet) b. Login med sognekode og brugerkode 2. Indtastning af gudstjenester/handlinger samt

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

KaBoo administratormanual

KaBoo administratormanual KaBoo administratormanual Version 1.0 - Udgivet 27/7 2010 KaBoo Administratormanual Når du skal administrere KaBoo Denne manual beskriver de funktioner du har behov for, når du skal administrere KaBoo.

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere