Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk"

Transkript

1 Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr

2 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget og var primært tænkt som en offentliggørelse af, hvem der var valgt ind i menighedsrådene. 4 år senere - i forbindelse med valget i lanceredes en ny udgave, som med hensyn til sit indhold stort set svarer til det indhold, som i dag bliver automatisk vedligeholdt af stifterne og via Kirkenettets Informationssystem. Siden da er sogn.dk blevet udvidet med ganske mange muligheder for, at sognene kan supplere de faktuelle oplysninger om navne og adresser samt oplysninger om det enkelte sogns beliggenhed i provsti og stift m.fl. med oplysninger, som i stadig højere grad kan tilpasses af sognet selv. I løbet af de allerseneste år er sogn.dk blevet udvidet med funktioner, som understøtter offentliggørelse og distribution af en Kirkekalender, hvor sognene har muligheden for at annoncere gudstjenester, koncerter og møder m.fl. Med de aftaler om offentliggørelse af oplysningerne på Kirku og Kultunaut, som nu er indgået, er brugen af sogn.dk og Kirkekalenderen nærmest eksploderet - mere end 80 % af sognene bruger Kirkekalenderen og med den er der desuden en stigende brug af de andre muligheder, som sogn.dk også tilbyder. Nyt administrationsmodul Dette designoplæg beskriver et nyt administrationsmodul. Administrationsmodulet er maskinrummet i sogn.dk det er her sognene kan redigere deres oplysninger og lægge nye begivenheder ind i Kirkalenderen. Samtidig med at der udvikles et nyt administrationsmodul, sker der et redesign af forsiderne" - det sted, hvor borgere og medlemmer af folkekirken kan se de oplysninger, der findes i sogn.dk. Den stigende brug af smartphones og tablets har desuden ført til, at en meget stor del af sogn.dk sammen med Kirkekalenderen er lagt ud i apps til iphone, Android og Windows8. Endelig skal det nævnes, at sogn.dk i løbet af efteråret vil få et meget tættere samspil med folkekirken.dk, stifternes og provstiernes hjemmesider, ligesom og det er meget vigtigt det bliver nemmere at genbruge oplysninger fra sogn. dk på sognets hjemmeside. Alt dette sker i et samspil, hvor der udvikles et nyt administrationsmodul, sker et redsign og en integration til folkekirken.dk men hvor der herudover også sker en videreudvikling af et teknisk system, som samler oplysninger fra mange forskellige systemer i det, vi i det daglige benævner KirkeDb ("kirkedatabasen") stedet, hvor alle oplysninger, som SKAL kunne distribueres til så mange andre parter, som det overhovedet er muligt, er samlet.

3 Hvad synes du må vi høre din mening? Derfor er det vores håb, at I, der har en interesse i at bruge sogn.dk, vil læse designoplægget og MEGET GERNE kommentere det i form af yderligere ønsker eller, hvad I måtte have lyst til at bidrage med. Send jeres spørgsmål og kommentarer til projektmedarbejder Camilla Krause Reintoft på senest onsdag den 25. juni Kontaktperson: Jacob Rosenkrans Bøgh, Udviklingschef Figur 1 Der er lang vej fra KirkeDb til brugeren pa internettet

4 Indholdsfortegnelse 1 Udviklingsplan for det nye modul Tidsplan Definitioner Datagrundlag Design Brugerstyring Adgang og login 8 2 Funktioner og nye muligheder for sogne Sammenhæng mellem sogn.dk/admin og sogn.dk Ændringer til menuen FORSIDE KIRKEKALENDER Kategorier i kirkekalenderen Oprettelse af begivenhed i kalenderen Samarbejde mellem sogne Kirketælling MENIGHEDSRÅDET ANDRE PUNKTER FAKTA OM SOGNET KIRKEGÅRDEN PRÆST/KIRKEKONTOR MYNDIGHEDSADRESSER REGNSKAB INDSTILLINGER Eksterne systemers levering af data til sogn.dk Udtræk af informationer til egen hjemmeside Fremtidige funktioner på sogn.dk Varmestyring Inventarlister 22 3 Andre menigheder og institutioner Andre menigheder DSUK (Danske Sømands- og Udenlandskirker) Valgmenigheder Døvemenigheder 23

5 3.2 Provstier Provstier og stifter 23 4 Implementering Hjælpefunktioner Ændringer på sogn.dk Testfase 24

6 1 Udviklingsplan for det nye modul Dette indledende afsnit omfatter en tidsplan for de aktiviteter, der er beskrevet i indledningen. Men herudover også nogle mere generelle forhold, som er gældende for hele udviklingsarbejdet. Dertil i afsnittet definition en ordliste. 1.1 Tidsplan Marts Maj 2013 Systematisk gennemgang af 12 mdr.s brugerhenvendelser til webmaster.sogn.dk, interviews og udarbejdelse af designoplægget. 30. maj 2013 Offentliggørelse af Oplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og sogn.dk administrationsmodul. Maj 2013 Etablering af ny hardwareplatform og driftssystem til sogn.dk. 25. juni 2013 Frist for indsendelse af kommentarer til oplægget om sogn.dk 2.0 administrationsmodulet og/- eller nye ønsker til systemet. Juli-August August-September August-September-Oktober Oktober På baggrund af indkomne kommentarer og ønsker fastlægges endelige indhold af det nye administrationsmodul ligesom brugergrænsefladen bliver endelig udformet og forelagt/prøvet af en fokusgruppe. Fastlæggelse af et nyt sogn.dk design herunder præsentation af nye muligheder som også bliver udgivet i app'en Kirkekalenderen Udvikling. Test, fejlrettelse og test. November Idriftsættelse af version 2.0 *) *) Såfremt der indkommer mange ønsker. kan version 2.0 releases i 2 etaper eller evt. udskydes til januar Definitioner Begreber og udtryk, som benyttes gennem hele oplægget. Det, som alle brugere kan se: Sogn.dk Sogn.dk/<sognenavn> Den side, der kommer frem, når du skriver sogn.dk i din browser. Sognets side på sogn.dk, f.eks. Det, som kun kan ses af brugere med en tilknytning til sognene m.fl.: Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

7 Administrationsmodulet / Sogn.dk/admin DAP Andre udtryk: Begivenhed Bruger Folkekirkens visuelle design Kirkekalenderen KIS Redaktør Den side, du kommer ind på ved at logge ind enten via sogn.dk/admin eller via linket på Den Digitale Arbejdsplads. Den Digitale ArbejdsPlads. Udtrykket anvendes som en fællesbetegnelse for gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer som koncerter, foredrag og møder m. fl., der lægges ind i Kirkekalenderen. Anvendes hovedsagligt som betegnelse for den borger (eller medlem af folkekirken), der anvender sogn.dk. Det logo og den designmanuel, som 2012 blev udviklet til folkekirken af Jacob Jensen Design. Den del af sogn.dk, som rummer oplysninger om gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer. Kirkenettets InformationsSystem rummer oplysninger om den folkekirkelige struktur (sogne, pastorater, provstier og stifter) foruden oplysninger om ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Anvendes om den bruger (med tilknytning til sognet), som forestår vedligeholdelsen af sognets eget indhold herunder kirkekalenderen. 1.3 Datagrundlag Da siderne sogn.dk og især administrationsmodulet skal fungere som hjælperedskaber for sognets medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige, har det været særligt vigtigt at involvere brugerne. Vi har desuden selv ageret testbrugere på siderne i en rum tid, men der vil altid være noget, vi overser, og vanskeligheden ligger i de mange forskellige scenarier, som systemet skal kunne håndtere i den virkelige verden. Derfor har vi haft foretaget telefoninterviews. I disse interviews fik forskellige brugere mulighed for frit at fortælle om deres brug af systemet og deres behov i forhold til systemet. Vi har især haft fokus på, hvordan systemet kan lette brugernes hverdag, og af disse interviews fik vi en god fornemmelse for, hvad der ønskes af det nye system. Samtidig tog vi fat på alle de henvendelser, der er kommet ind over de sidste år til webmaster.sogn.dk og til Brugerservice i øvrigt. Disse giver et billede af, hvilke funktioner brugerne har haft problemer med, ligesom de giver et indtryk af, hvilke funktioner man har savnet. Derfor udgør disse mails et solidt grundlag for nødvendige ændringer og ønsker til et nyt administrationsmodul. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

8 Funktionerne til understøttelse af kirketælling har der kun været få henvendelser om, sandsynligvis fordi funktionen ikke har været i brug ret længe. Derfor lavede vi en række interviews med nogle af dem, der har taget det i brug, samt med flere af de medarbejdere, som i stifterne koordinerer opgørelsen af, hvor mange deltagere, der er til de enkelte begivenheder. Til slut har vi brugt vores sunde fornuft som it-medarbejdere, der kender til moderne itsystemer, og beskuet systemet fra en professionel synsvinkel i forhold til, hvad det skal kunne rumme og håndtere. Det vigtigste er, at systemet bliver et hjælperedskab for brugerne, og at det er nemt for alle at anvende. 1.4 Design Det nye sogn.dk og administrationsmodul (sogn.dk/admin) vil få et udseende og opbygning (design) med udgangspunkt i folkekirkens nye designmanual 1. Det forventes, at samme design og opbygning vil blive brugt på provsti.dk, blot med en anden grundfarve. Dette sikrer en fælles identitet og genkendelighed både på tværs af disse sider og over til andre folkekirkelige hjemmesider. Desuden er det planen, at der gennemgående skal bruges flere ikoner for at illustrere funktioner og lette den intuitive brug. Her vil vi ligeledes tage udgangspunkt i de elementer, der er kommet med det visuelle design, som Jacob Jensen Design har udviklet til folkekirken. 1.5 Brugerstyring Brugerstyringen regulerer, hvem der har adgang til at redigere den del af indholdet på sogn.dk, som sognet (menighedsrådet) - via administrationsmodulet selv kan redigere. Brugerstyringen placeres på DAP under fanen MENIGHEDSRÅD/Brugeradministration, som er synlig for formanden samt for dem, som formanden har bemyndiget til at administrere brugerrettigheder til de it-systemer på Kirkenettet, som sognet/menighedsrådet anvender. Det betyder, at det fremtidigt er menighedsrådet, som selv styrer al brugeradgang. 1.6 Adgang og login Adgangen til Administrationsmodulet vil også fremover være ét klik væk fra DAP uden indtastning af kodeord. For dem, som er knyttet til flere sogne, vil de respektive sogne kunne vælges fra en liste på DAP, ligesom man inde på administrationsmodulet kan bevæge sig rundt mellem de sogne, man har adgang til For de brugere, som ikke har adgang til Kirkenettet/DAP, har det været svært at finde loginsiden til sogn.dk/admin (administrationsmodulet). I den nye version skal man kunne tilgå loginsiden direkte fra forsiden af sogn.dk. 1 Folkekirkens visuelle design: Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

9 2 Funktioner og nye muligheder for sogne I de følgende afsnit beskrives de sider og funktioner, som allerede eksisterer, foruden dem som er planlagt udviklet i det nye administrationsmodul. Det nuværende sogn.dk er struktureret med en række menupunkter, hvor nogle er faste, medens andre først viser sig, såfremt menighedsrådet/sognet via administrationsmodulet tilføjer eget indhold. Faste menupunkter eksempelvis <MENIGHEDSRÅDET> er dem, som rummer det indhold, som automatisk bliver vedligeholdt af stiftet eller via KIS. En del af (eller alt) indholdet i de faste menupunkter kan ikke ændres eller kan kun ændres ved henvendelse til stiftet. Valgfri menupunkter eksempelvis <GUDSTJENESTER> er dem, som viser sig i menuen, når menighedsrådet/sognet vælger at tage funktionen i brug via administrationsmodulet. I gennemgangen af de enkelte funktioner er det oplyst, om menuen er fast eller valgfri, ligesom der er en faktaboks, der viser de oplysninger, som automatisk bliver vedligeholdt af stiftet og/- eller via KIS. 2.1 Sammenhæng mellem sogn.dk/admin og sogn.dk Som et led i projektet med at udvikle et nyt administrationsmodul arbejdes der ligeledes med at udvikle et nyt udseende af sogn.dk (den del, som brugerne - borgere og medlemmer) ser. Visningen (udseendet) på administrationsmodulet skal svare til den, som bliver set på sogn.dk. Det skal være nemt for redaktøren at se, hvilket indhold der kan redigeres, og hvor indholdet bliver vist på sogn.dk/sognenavn, når man arbejder i administrationsmodulet. Med farver og ikoner skal det tydeligt markeres, hvor der kan ændres i indholdet, og hvor man ikke kan. Nedenstående eksempel kunne være en måde at løse problemstillingen på: Her er de steder, der kan redigeres, markeret tydeligt med en blyant samt en farve. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

10 Figur 1: Ændringer til sogn.dk/sognenavn gennem administrationsmodulet Dette billede viser menupunktet Sognets forside fra administrationsmodulet. I menupunktet gengives strukturen fra sogn.dk/sognenavn, og de rubrikker, der kan ændres er markeret. Figur 2: Sogn.dk/sognenavn forside Dette billede viser de rubrikker pa sogn.dk/sognenavn, som kan ændres fra administrationsmodulet. Skærmbilledet er dog taget fra nuværende sogn.dk/sognenavn og er derfor misvisende i forhold til indhold. 2.2 Ændringer til menuen Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

11 Menupunkter i administrationsmodulet skal matche menupunkterne på sogn.dk, så der er sammenhæng i strukturen mellem disse. Der vil være menupunkter i administrationsmodulet, som ikke vil findes på sogn.dk/sognenavn. Disse menupunkter grupperes, så de bliver nemmere at overskue. Der behøver desuden ikke være et helt menupunkt til teksten Sognet har egen hjemmeside:.. Dette kan skrives på forsiden af administrationsmodulet eller under indstillinger, f.eks. sammen med de generelle kontaktinformationer på sognet. Alle indstillinger samles under et menupunkt, der f.eks. hedder <INDSTILLINGER>. De steder, hvor det kan være relevant, vil indstillingerne også kunne tilgås fra andre dele af systemet. Navne og rækkefølge på menupunkter ændres til en mere intuitiv rækkefølge. 2.3 FORSIDE Som nævnt vil sogn.dk få et nyt udseende med udgangspunkt i folkekirkens visuelle design. Som en del af den proces vil der ske en omorganisering af forsiden Kontaktoplysninger på sognet skal op under kirker i højre kolonne, og på kontaktoplysningernes nuværende plads skal der være et felt, som kirken selv kan redigere. Kirkens adresse skal så gentages i bunden af siden, hvor man normalt vil forvente, man kan finde den. Kontaktoplysningerne kan redigeres af sognet. Hvis dette ikke gøres, sætter systemet automatisk kirkens adresse ind som i dag. Visning af gudstjenester og arrangementer på sogn.dk/sogneside skal opbygges således, at yderligere information rulles ud, når der klikkes på begivenheden, så listen ikke bliver så lang og uoverskuelig. FORSIDE er obligatorisk og indeholder bl.a. det officielle sognenavn, kirken (-erne) samt alle menupunkterne. Vedligeholdes via KIS 2.4 KIRKEKALENDER Menupunktet er i dag opdelt i menuerne <GUDSTJENESTER> og <MØDER/ARRANGEMENTER>. Kirkekalenderen er omfattet af det cirkulære, som pålægger Folkekirkens It at levere oplysninger til eksterne medier (Kirku, Kultunaut, lands- og lokalaviser m.m.). Kirkekalenderen indgår desuden i den del af Administrationsmodulet, som kan understøtte en opgørelse af antal deltagere i begivenheder (gudstjenester, kirkelige handlinger samt møder og arrangementer). Det skal i den forbindelse nævnes, at kirkelige handlinger (eks. vielse eller begravelse), som kan indgå i kirkekalenderen, ikke vises på sogn.dk Kalenderen er et af de store omdrejningspunkter på sogn.dk og også den mest komplekse funktion. GUDSTJENESTER og MØDER/ARRANGEMENTER er valgfri og vises kun på de sogne som indlægger begivenheder. Vedligeholdes af redaktøren Afsnittene herunder beskriver de funktioner, som er fremkommet via det indledende arbejde. Det omfatter mulighed for indtastning i flere sognes kalendere på en gang, kopiering af begivenheder og en mere fleksibel tællefunktion, som også vil omfatte nye funktioner. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

12 Figur 3: Oprettelse af begivenhed I Kirkekalenderen vil der være følgende muligheder: - Mulighed for at angive begivenheder, der løber over flere dage. - Adgang til at se andre sognes kalendere, så det bliver nemmere at planlægge og undgå, at lægge en stor begivenhed oven i en konkurrerende begivenhed fra nabosognet. - Mulighed for at abonnere på sognets kalender, enten med eller uden visning af kirkelige begivenheder. På denne måde kan medarbejdere abonnere på sognets kalender i Outlook eller på deres smartphone eller tablet. - Betegnelserne for søndagens navn skal stemme overens med betegnelserne i Præsteforeningens kalender. - Fremover vises alle begivenhederne i administrationsmodulet i én fælles kalender dvs. ikke som i dag, hvor de vises i hver sin kalender. Det vil så tydeligt være markeret med forskellige ikoner, hvilken type begivenhed der er tale om Kategorier i kirkekalenderen Kategorier benyttes udover i kalenderen også til kirketælling. Nogle stifter har bestemt kategorierne for deres sogne, og dette vil ikke kunne fraviges for sognene i disse stifter. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

13 I de stifter, hvor man ikke har foruddefineret kategorierne, vil det blive muligt for sognene selv at oprette kategorier. Disse kategorier vil referere til en overordnet kategoriliste, som ikke kan ændres. Kategorierne - og herunder de 2 niveauer - vil blive fastlagt i et samarbejde mellem biskoppernes repræsentanter i den arbejdsgruppe, som har givet inspiration til funktionerne i kirketælling, og Landsforeningen af Menighedsråd og vil blive sendt i høring hos andre relevante fagpersoner. Dette skal sikre, at de endelige kategorier både er anvendelige i forhold til deres hovedformål at præsentere begivenhederne på en brugervenlig måde for offentligheden men desuden sådan, at dataene fra deltagerstatistikken kan indgå i mere tilbundsgående undersøgelser af aktiviteterne i folkekirken. Figur 4: Oprettelse af ny kategori Dette billede viser en allerede oprettet kategoriliste med de mest brugte kategorier i sognet og en mulighed for at oprette en ny kategori. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

14 Figur 5: Oprettelse af ny kategori 2 Dette billede viser oprettelsen af en ny kategori. Her skal der vælges imellem to overordnede kategorier, som ikke vises for selve brugeren, men som eksisterer for at holde styr pa data. Disse kategorier er ma lgruppe og tema Oprettelse af begivenhed i kalenderen I forhold til afholdelse af en begivenhed giver adresseindtastning en del problemer. De adresser, der bliver indtastet, skal være valide, da nogle af de medier, som bruger vores kalenderdata, eksempelvis Kirku.dk, kræver en valideret fysisk adresse. Udfordringen ligger i, at begivenhederne nogle gange bliver afholdt andre steder end på de officielle adresser, som kirkerne ligger på, og som vi kender i forvejen. Adresseindtastning skal derfor fremover valideres mod Bygnings- og Boligregistret (BBR), som er det landsdækkende register med data om samtlige bygninger og boliger. Brugeren skal så starte med at indsnævre adressen ved at taste postnummer. Herefter kan tastes vejnavn og husnummer. Hvis f.eks. vejnavnet er registreret, dukker det op som et forslag, som kan vælges, og herefter kan man så vælge mellem de valide numre på vejen. Hvis adressen ikke er registreret, kan sognet selv oprette denne, men det giver den risiko, at begivenheden ikke kommer korrekt med over på f.eks. Kirku.dk og de aviser, der henter kalenderdata herfra. Implementeringen af adressekontrol er ikke endeligt fastlagt herunder det hensyn, der skal tages til, at BBR s matrikeladresser ikke altid er brugbare i forbindelse med de gængse kort (eks. GoogleMAPS), som kan give en kørevejledning. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

15 Figur 6: Adresseindtastning Dette billede viser en adresseindtastning pa en begivenhed. Her findes en adressebog, men der er ogsa mulighed for at oprette en ny adresse. Der skal kunne tilknyttes mere information omkring en begivenhed: Eksempelvis skal man kunne vedhæfte en dagsorden samt have muligheden for at indsætte et billede. Sognet skal kunne kopiere samme begivenhed ud på flere datoer. Dette kan gøres via en knap, der hedder Kopier begivenhed hvorefter der vælges datoer. De kopierede begivenheder er skjulte, så de ikke ryger til ekstern visning med det samme. I kalendervisningen vil det være tydeligt markeret, at de er skjulte. Begivenhederne kan så åbnes og redigeres og synliggøres. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

16 Figur 7: Kopiering af begivenheder Dette billede viser kopiering af begivenheder til flere datoer. Her findes en knap med Kopier begivenhed, og sa er der mulighed for at vælge flere datoer. Der vil blive mulighed for at oprette Ingen gudstjeneste og Aflyst gudstjeneste samt en mulighed for at notere en begrundelse. Kalenderens månedsoversigt skal se ud på samme måde som nu, så man kun kan se de to første arrangementer eller gudstjenester for hver dag. Hvis der er flere begivenheder samme dag, er rubrikken markeret med fx +2. På denne måde overser man ikke nogen begivenhed. Når man kører musen hen over dagen, foldes den ud, så man kan se alle begivenheder. Der vil fremover kun være en fælles visning af gudstjenester og arrangementer i administrationsmodulet. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

17 Figur 8: Visning af flere begivenheder Dette billede viser en markering af flere begivenheder pa samme dato. Hvis der er flere begivenheder end der kan vises i datofeltet, markeres de resterende med +antal. Fører man musen hen over datofeltet, vises alle begivenheder i forstørret felt Samarbejde mellem sogne Et af de helt grundlæggende ønsker til en ny version er, at den kan understøtte de mange samarbejder, der sker på tværs mellem sogne, provstier mv. I en ny version skal det være muligt at dele et arrangement mellem flere sognes kalendere, så begivenheder, som arrangeres på tværs af sogne, pastorater og provstier kun skal tastes én gang ét sted. En anden udfordring er f.eks., når en døvemenighed gerne vil have sine begivenheder i det sogns kalender, hvor det låner et lokale. I det tilfælde er der i dag et meget stort koordineringsarbejde mellem døvemenigheden og sognet for at få det i sognets kalender. Derfor lægges der op til, at der implementeres to nye funktioner: 1. Muligheden for at whiteliste et andet sogn, provsti eller andre enheder, så de får lov til at lægge begivenheder i sognets kalender uden at skulle bede om lov hver gang. 2. Muligheden for at skubbe en begivenhed til et andet sogn, der så godkender, at denne begivenhed også må vises i dets kalender. Det kunne f.eks. ske via en , eller ved en notifikation på hjemmesiden. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

18 Derudover skal denne service give mulighed for, at sogne, der leverer data ind til sogn.dk via eksterne kalendersystemer, også kan få vist disse delte begivenheder i deres eget kalendersystem Kirketælling De nuværende tællefunktioner skal gøres mere fleksible i forhold til sognenes behov, men også i forhold til de roller og opgaver, som kan ligge i provstier og stifter. Visningen på kirketællingssiden der kun er synlig i administrationsmodulet - skal give et enkelt og tydeligt billede af, hvad der er registreret, og hvad der ikke er. Det skal være muligt at oprette begivenheder, der kun skal benyttes til tælling, og derfor ikke nødvendigvis vises i kalenderen. Det kunne f.eks. være, hvis man i sin tælling af aktiviteter i kirken gerne vil have konfirmandundervisning med, men jo ikke ønsker det vist i sin kalender på f.eks. Kirku eller sogn.dk. Desuden ønskes der adgang til kirketælling for eksterne leverandører af tal fx kapeller, der har optalt begravelser. Det er et ekstraarbejde, at disse skal sende tallene til en person i sognet, der så skal taste dem ind. Der er generel tilfredshed med sms-tællefunktionen. En forbedring ville dog være muligheden for at oprette flere mobilnumre med tilhørende navne. Desuden ønskes det på længere sigt at supplere sms-funktionen med en app eller mobilhjemmeside. Dette vil gøre det muligt at indberette deltagere på en smartphone eller en tablet. Figur 9: Kirketælling Dette billede viser kirketællingsdelen, hvor der er mulighed for at vælge mellem sogne, samt tilføje tællinger, der ikke vises i kalenderen. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

19 Andre kommentarer til tællingsdelen: - Den overordnede tællingsdel skal styres af kalenderdelen på den måde, at begivenheder trækkes over i kirketællingen på samme måde som nu. - De begivenheder, der er hentet fra kalenderen, skal udfyldes, og hvis de ikke er blevet det, bliver de stående i oversigten. De kan selvfølgelig aflyses, hvis begivenheden ikke er blevet til noget, og der kan vælges Ingen tælling på denne begivenhed. Ideen er, at man hele tiden bliver mindet om de begivenheder, man ikke har indberettet. Har man lavet en fejl og vil rette i en tidligere måned, skal man i bunden af siden klikke ret i tidligere måneder. - Stifterne skal have adgang til at rette/tilføje i de kirketællingstal, som sognene i stiftet har indberettet. - Siden skal være udskriftsvenlig, og der skal forefindes en printknap, så der kan printes direkte, således at listen kan benyttes som en kladde, der kan skrives på og derefter indtastes. - Excelarket skal genereres, så data præsenteres i en form, som er overskuelig og med vigtige nøgletal fremhævet. Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

20 Figur 10: Udtræk af statistik Dette billede viser et udtræk af statistik fra kirketælling fra administrationsmodulet. Her er det muligt at trække statistikken ud i excelark. 2.5 MENIGHEDSRÅDET Der har været en række ønsker til bedre at kunne ændre på visningerne på de sider, hvor der bliver oplistet kontaktoplysninger. Det er disse ønsker, som imødekommes med det nye administrationsmodul. - Præster, som er medlem af menighedsrådet, bliver fremtidigt vist under menighedsrådet - Det bliver muligt selv at fastlægge den rækkefølge, som medlemmerne af menighedsrådet vises i MENIGHEDSRÅDET er obligatorisk og indeholder oplysninger om hvem der sidder i menighedsrådet Vedligeholdes via stifterne og KIS på baggrund af oplysninger fra menighedsrådet - Det bliver muligt at fravælge dele af CPR-adresseringsnavnet, som er det, der vises på sogn.dk. Det betyder at eksempelvis mellemnavne, som de pågældende ikke anvender, kan undertrykkes i visningen. Derimod vil der ikke kunne tilføjes nye navne til visningen. - Der vil kunne lægges billeder ind af menighedsrådsmedlemmer, ligesom man i dag kan af præster. - Ikkemedlemmer (eksempelvis en bogholder) vil kunne skjules fra visningen af menighedsrådet. 2.6 ANDRE PUNKTER Med det nye administrationsmodul bliver der mulighed for, at sognet selv kan definere nogle menupunkter til indhold, som de selv redigerer Herunder bliver det desuden muligt at tilføje billeder og beskrivelser af kirken og/- eller af inventar, som tillige vil kunne blive vist på den app en, som også henter sine oplysninger fra den database, der ligger bag sogn.dk. ANDRE PUNKTER er valgfri at anvende og redigeres af menighedsrådet 2.7 FAKTA OM SOGNET På sogn.dk er der en side, der hedder Fakta om sognet. Denne side vil også være der fremover med de samme informationer, som der er på siden i dag. Det vil derudover være muligt at tilføje en tekst i den højre kolonne, hvis man FAKTA OM SOGNET er obligatorisk og indeholder oplysninger fra Danmarks Statistik og vedligeholdes via KIS Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

21 har yderligere informationer. 2.8 KIRKEGÅRDEN Anvendes til indlæggelse af kirkegårdsvedtægter og takster og vil fremtidigt blive obligatorisk. Visningen vil blive baseret på oplysninger fra GIAS (systemet til administration af gravstedsaftaler). 2.9 PRÆST/KIRKEKONTOR Der har som nævnt ovenfor under menighedsrådet været en række ønsker til bedre at kunne ændre på visningerne på de sider, hvor der bliver oplistet kontaktoplysninger. Det er disse ønsker, som imødekommes med det nye administrationsmodul. - Det bliver muligt at ændre i den rækkefølge, som præster og kirkefunktionærer vises i. Dog således af kbf-præsten altid vises øverst, efterfulgt af øvrige præster, som redaktøren selv kan ændre rækkefølgen af, og dernæst kirfunktionærer, som redaktøren selv skal oprette og vedligeholde. - På linje med kbf-præsten vil der kunne vises oplysninger om kirkekontoret. - Det bliver muligt at fravælge dele af CPR-adresseringsnavnet, som er det der vises på sogn.dk. Det betyder at eksempelvis mellemnavne, som de pågældende ikke anvender, kan undertrykkes i visningen. Derimod vil der ikke kunne føjes nye navne til visningen. - Præsters træffetid og -sted vil kunne angives. PRÆST/KIRKEKONTOR er obligatorisk og indeholder oplysninger om hvem der sidder i menighedsrådet Vedligeholdes via stifterne og KIS. - Adresseoplysninger for præster, som ikke har eller er fritaget fra boligpligt, vil som udgangspunkt blive vist med vedkommendes privatadresse, der dog kan ændres til en anden adresse eksempelvis til kirkekontorets adresse MYNDIGHEDSADRESSER Dette menupunkt vil også fremover være på sogn.dk/sognenavn. Menupunktet er vigtigt, fordi det er her, vi som offentlig myndighed viser vores kontaktoplysninger. MYNDIGHEDSADRESSER er obligatorisk og indeholder oplysninger fra KIS. Fremover vil det være muligt at vælge, om man udover kbfpræst (begravelsesmyndighed)ønsker at vise kontaktinformationer for kirkekontoret, som redaktøren selv skal vedligeholde REGNSKAB Beslutningen om at offentliggøre menighedsrådenes regnskaber - fra og med regnskabet for 2012 på sogn.dk betyder, at der fra december 2013, når regnskaberne skal offentliggøres, vil være en regnskabsmenu på sogn.dk. REGNSKAB vil blive obligatorisk og vil indeholde oplysninger fra dataarkivet Oplæg om et nyt administrationsmodul, Dnr

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT Kirketælling vejledning Indberet antal deltagere Dokument nr * Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sådan logger du ind på administrationssystemet sogn.dk/admin... 2 1.1 Medlemmer af menighedsråd og præster

Læs mere

VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk

VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk 1. Login a. Login gennem den Digitale ArbejdsPlads (DAP) - (tidl. It-skrivebordet) b. Login med sognekode og brugerkode 2. Indtastning af gudstjenester/handlinger samt

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Kalenderen 2012. Opdateringen introducerer følgende nye funktioner / muligheder:

Kalenderen 2012. Opdateringen introducerer følgende nye funktioner / muligheder: Kalenderen 2012 Følgende dokument vil kort fortælle om de nye funktioner / muligheder, som bliver introduceret i den kommende opdatering til kalenderen. Opdateringen har været længe undervejs, men det

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

QUICK-GUIDE Så dån opretter du begivenheder i kålenderen

QUICK-GUIDE Så dån opretter du begivenheder i kålenderen QUICK-GUIDE Så dån opretter du begivenheder i kålenderen Opret en begivenhed i kalenderen Tilgå menupunktet Sider på sogn.dk. Vælg Kalender. 1 1. Klik på den dato du ønsker at oprette begivenheden for.

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

KbhMedarbejder app KbhMedarbejder appen virker både til iphone, ipads og til Android enheder.

KbhMedarbejder app KbhMedarbejder appen virker både til iphone, ipads og til Android enheder. KbhMedarbejder - app og web KbhMedarbejder appen er opdateret og kan bruges både på iphones, ipad og Android telefoner og tablets. Webudgaven er også opdateret. Appen og browserudgavens opbygning og indhold

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Vejledning til at anvende Udbud.dk mobil app en Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK APP EN... 4 2.1 FORSIDE OG

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brug af Danmarks Biavlerforenings kalendersystem på En mulighed for din lokalforening

Brug af Danmarks Biavlerforenings kalendersystem på  En mulighed for din lokalforening Brug af Danmarks Biavlerforenings kalendersystem på www.biavl.dk En mulighed for din lokalforening Danmarks Biavlerforening har et kalendersystem, hvor alle lokalforeningers arrangementer sættes ind. Jeg

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Personlige indstillinger. Rev.: /JET. Side 1

Personlige indstillinger. Rev.: /JET. Side 1 Personlige indstillinger Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen generelt...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Indholdsfortegnelse 1. Kom godt i gang med STARK Tøjwebshop.... 2 1.1. Hvor og hvornår kan du tilgå STARK Tøjwebshoppen?... 2 2. Køb på STARK Tøjwebshop....

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 24. august 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 3. november 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere