FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014."

Transkript

1 FrivilligCenter Greve Årsberetning Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre: Susan Saygili, Merete Müller, supl., Inge Lise Jensen, supl.. Midt fra venstre: Britta Jacobsen, fmd., Gitte Møller, Kurt Rasmussen. Øverst fra venstre: John Bern, næstfmd., Bente Sølvsten, kasserer, Jette Poulsen. 1

2 Nærværende beretning til Generalforsamlingen 2015, samt Greve Kommune og Socialministeriet, beskriver de væsentligste aktiviteter i frivilligcenterets etableringsfase, der oprindeligt var begyndt den 1. januar 2013, men som reelt først kom i gang med ansættelse af centerlederen den 1. okt FrivilligCenter Greve blev officielt åbnet den 1. november 2013 i pedelboligen til Greve Borgerhus og med mulighed for at bruge lokaler i Borgerhuset til møder, kurser og selvhjælpsaktiviteter. Derudover bruger vi opslagstavler og de elektroniske informationsskærme i Borgerhuset og Greve Idræts- og fritidscenter til, at annoncere vores tilbud og foreningsaktiviteter. Vi har en lejekontrakt der omfatter lokalerne i pedelboligen, lys, vand, varme, rengøring og kopimaskine samt brug af lokaler i Borgerhuset på almindelige vilkår. Frivilligcenteret er bemandet med en centerleder og en kontormedarbejder, begge fuldtidsansatte. Kontormedarbejderen var først ansat i et løntilskudsjob i 6 mdr. inden bestyrelsen den 1. maj 2014 fastansatte ham til It- og kommunikations opgaver. I 2014 supplerede vi gruppen af ansatte med en selvhjælpskoordinator i en 15 timers stilling til etablering, udvikling og støtte af Selvhjælp- og netværksaktiviteter. Funktionen finansieres normalt af statslige puljemidler, men af tidsmæssige årsager fik vi ikke søgt midler i 2013 og har derfor brugt egne midler i etableringsfasen. Denne funktion bliver jf. samarbejdsaftalen med kommunen suppleret med en person ansat i flexjob på særlige vilkår. Det er en opgave vi arbejder på at få løst i samarbejde med Jobcenteret. Samtidig med etablering af frivilligcenteret udarbejdede vi i samarbejde med Greve Kommune en samarbejdsaftale og en handlingsplan for , som også ligger i tråd med ministeriets krav til frivilligcenterets opgaver. De obligatoriske opgaver er: Synliggørelse af frivillighed, herunder oprette en foreningsoversigt, frivilligjobs - rekruttering og matchning, deltagelse med oplæg, nyhedsbrev. Netværk mellem foreninger, herunder kursusaktivitet, events og Frivillig Fredag. Foreningsservice, herunder lokaleudlån, kopiering, rådgivning, vejledning og projektstøtte. Samarbejde mellem foreninger, kommune og erhvervslivet. Selvhjælps- og netværksaktiviteter Generalforsamlingen 2014 bød på mad og foredrag. 2

3 Hvad har vi nået i 2014? Etablering af FrivilligCenter Greve FCG er etableret i Borgerhuset og har åbent mandag til fredag kl. 9 16, tirsdag Vi har en hjemmeside med foreningsoversigt, kalender, viden og vejledning m.m. og Facebook. Vi har fået godkendt samarbejdsaftale og handlingsplan Vi har en forretningsorden for bestyrelsen. Vi har gennemført strategiseminar med bestyrelse og ansatte. Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder med fokus på handlingsplan og opfølgning. Vi har holdt 10 tirsdagsarrangementer om frivillighed til inspiration for borgere og foreninger. Vi har gennemført kurser om fundraising, etik, design, hjemmeside, rekruttering, samskabelse m.m. Vi har rådgivet borgere og foreninger om regler, rekruttering, ansøgning om økonomisk støtte m.m. Vi har hjulpet 3 nye foreninger med at blive etableret. Vi har rekrutteret over 35 frivillige til foreninger og institutioner. Vi har deltaget i flere events i Greve Kommune mhp. synlighed og formidling. Vi har arrangeret Frivillig Fredag sammen med 40 foreninger og kommunen med markedsplads, dialog på tværs og underholdning samt frivilligpris. Frivilligcenteret arrangerede et kursus om selvledelse for de frivillige i træningssalene. Borgere der har været i et genoptræningsforløb kan fortsætte træning under kyndig støtte af frivillige instruktører i de 4 træningssale på plejecentrene. Vi har selv fået viden og inspiration Vi har deltager i flere konferencer og møder som har relevans for frivilligcenterets virke. Frivilligrådets årsmøde FriSe årsmøde og temadage Regionalt møde: Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige Center for frivilligt socialt arbejde, div. møder og konferencer samt kurser Deltager i ledernetværk for frivilligcentre Frivilligt Forum, FriSe m.fl. om samskabelse Deltaget som dommer i Team Up, Frivilligcenter Roskilde. 3

4 Samarbejde med Greve Kommune Meget tidligt i etableringsfasen var centerets formand og leder på besøg på rådhuset for at hilse på direktionen, som senere blev fulgt op med et borgmesterbesøg i centeret. Her blev samarbejdsaftale godkendt og underskrevet. Inden da var FCG centrum på Dialogmødet den 30. september 2013, hvor borgere kom med mange gode forslag til handlingsplanen. Mange af forslagene er indarbejdet i handlingsplanen. Greve Kommune oprettede et ekspertnetværk hvor centerlederen mødes med repræsentanter fra kommunens forskellige sektorer for, at drøfte, udvikle og implementere samarbejde med frivillige. Netværket har ikke haft den funktion som det var tænkt, men har trods alt givet frivilligcenteret et godt kontaktnetværk med kommunens ansatte i forskellige sektorer. Frivilligcenterets leder har deltaget i flere udviklingsorienterede møder med henblik på samskabelse. Der var rigtig mange gode forslag til hvordan Greve Midtby (stien) kunne blive sundere. Frivilligcenteret var med til at skabe gode rammer for udvikling af spændende idéer. Deltagere diskuterer forslag med projektleder. På nuværende tidspunkt har FCG (haft) et samarbejde med følgende: Byplan, om Sund Greve Midtby hvor borgerne og foreninger skal inviteres til at komme med idé. Bibliotek, om at udvikle samarbejde om it-frivillige og kulturelle aktiviteter og opgaver for borgere, herunder at etablere frivilligformidling på bibliotekerne. MIT ÆLDRE, om at hjælpe med at rekruttere frivillige it-hjælpere og kursus om etik i frivilligt arbejde. Sund og social, om at give råd og vejledning til foreninger der søger 18 og 79. Der har været holdt to skriveværksteder og efterfølgende individuel rådgivning. Club Havana, råd og vejledning samt rekruttere frivillige til projekt Gaver og Genbrug. Sund & Pleje: udarbejde en struktur for samt opfølgning på rekruttering, fastholdelse og udvikling af frivillige på ældreområdet. Sundhedsdage i Café Ask. Kulturdage på biblioteket. Træningsenheden. FCG er tovholder på de frivillige og udvikler en model for selvledelse. Samarbejde med Jobcentret om rekruttering og matchning af jobsøgende, herunder oplæg til unge i alderen på Videncenteret. Udviklingssamarbejde med PPR om implementering af frivillighed på dette område. Frivillig Fredag havde over 500 besøgende. Planlægning foregik i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhed & Pleje, Kultur og Fritid og FCG. FCG havde et samarbejde med over 40 foreninger, Produktionsskolen og mange andre. Derudover var der 7 politikere i praktik i foreninger. Informationsmøde for nye borgere i Greve Kommune om muligheder i foreningslivet og frivillighed. 4

5 Foreningsservice Foreningsservice er et tilbud til medlemsforeninger om at få råd og vejledning i alle spørgsmål relateret til foreningsarbejde. Det vil sige oprettelse af en forening med vedtægter, strategiseminar, kommunikation, rekruttering, fastholdelse og udvikling etc. Mange er kommet for at få sparring til en idé, en ansøgning, et opslag eller et spørgsmål. Nogle er kommet for at få kopieret og andre har fået hjælp til at reservere et lokale. Vi har i perioden haft kontakt til alle vores medlemsforeninger og endnu flere der er blevet medlem som tak for hjælpen. Eksempler på hvem vi har hjulpet: Silkroad, en arabisk kulturforening, med forbedring af vedtægter samt sparring og vejledning om støttemuligheder til forskellige arrangementer. Greve Pensionist Svømmere med en ansøgning til TrygFonden og gennemførelse af førstehjælpskursus for 20 deltagere. Hjernesagen med at oprette en lokalafdeling og rekruttere frivillige tovholdere til drift. Stress- og depressionsforeningen med at oprette sig som forening, lokaler og synlighed. Herunder samarbejde med Selvhjælp. Den lokale kunstnergruppe med at etablere sig som forening, pjecer m.v. Derudover har vi serviceret en lang række foreninger med ansøgninger til 18 og 79 og private fonde. Vi har på nogle få områder selv taget initiativ til at samarbejde med flere foreninger om et lokalt behov eller en idé. Det er handler om: Selvhjælpsaktiviteter blandt patientforeninger. Bisiddernetværk en koordinerende indsats for flere foreninger. Et frivilligkorps for alle idræts- og kulturforeninger. 10 gi r 100. Fejring af Grundlovens 100 års jubilæum. Selvhjælp- og netværksaktiviteter for mænd og fædre (i krise). Oprettelse af en lokalafdeling af Dansk Flygtningehjælp. En særlig forebyggende indsats med aktiviteter for mænd og fædre i et multikulturelt forum. Bestyrelsen og medarbejdere fra frivilligcenteret var selv på kursus om strategiske mål, ledestjerne, handlingsplan og værdier i arbejdet. Kursusaktiviteter Den 3. tirsdag i hver måned gennemfører vi et åbent hus arrangement med temaer der relaterer sig til frivillighed. Deltagerne kommer fra både sociale, kulturelle, idræts- og miljøforeninger og ofte har arrangementet præg at kursusvirksomhed, da deltagerne indgår i dialog på tværs og får konkret viden og redskaber med hjem. Der har været gennemsnitlig 15 deltagere til arrangementerne. 5

6 Kurserne har til formål at give interesserede viden og inspiration samt mulighed for, at mødes med repræsentanter fra andre foreninger. Her kan deltagerne give hinanden sparring og evt. igangsætte et samarbejde på tværs om et relevant emne eller en akut sag. Vi har haft følgende emner: Hvordan bliver jeg frivillig? Aktiv medborgerskab. Skriveværksted for 18 ansøgere. Etik i frivilligt arbejde. Fundraising. Sociale medier. Hvordan kommer jeg i medierne/lokalavis? Design din forening. Bisidder. Førstehjælp. Samskabelse deltagelse. Frivillighedens logik og politik. Hvad vil du være som pensionist. Frivilligcenteret forsøger også at deltage når lejligheden byder. Vi var med på fortet med telt, banner og cykelvogn. Vi oplever også, at borgere der har mødt os på disse events kommer på besøg i frivilligcenteret for at høre mere om os og deres egne muligheder for enten at blive medlem i en forening eller at blive frivillig. Formidling af frivillige Vi har indtil nu formidlet/rekrutteret borgere til frivilligjobs i både kommunalt og foreningsregi. Vi annoncerer i Sydkysten hver uge med opfordring til borgerne om at komme og få en snak med os, men kun få borgere benytter sig at dette tilbud. I 2014 har vi lagt 40 frivilligjobs på portalen og de har haft over besøg. Samlet har vi rekrutteret 35 frivillig. FCG hjælper modtagere med at formulere frivilligjobbet, så det står attraktivt og beskriver opgaven klart og tydeligt. Som eksempel har vi matchet følgende: Frivillige til Hjernesagen, hvoraf de to også hjælper til i frivilligcenteret. Frivillige til Møllehøj plejecenter som deltager i juleaften. Frivillige til Gaver og Genbrug i tilknytning til Klub Havana. Frivillige til underholdning og besøgsvenner på plejecentre. Frivillig ledsager til psykisk syg, til at gå i byen. Frivillige til Ha en god dag som webredaktør. Frivillige til Læs for mig bibliotek. Frivillige til Genbrugsbutikker Røde Kors og Danmission. Frivillig til MIT ÆLDRE, Olsbækken og Godset m.fl. 6

7 I samarbejde med Falck arrangerede frivilligcenteret førstehjælpskursus for pensionistsvømmerne. Kurset var finansieret af TrygFonden. Førstehjælpskurserne er tænkt som en tilbagevendende begivenhed under overskrifter; En forening bør have mindst to livreddere der kan give førstehjælp og betjene en hjertestarter! Selvhjælp- og netværksaktiviteter Selvhjælpsaktiviteterne er kommet godt i gang og samarbejder med flere foreninger om netværksaktiviteter for deres medlemmer og andre interesserede. Selvhjælp arbejde med temaer og holder jævnligt åbent hus arrangementer med inspiration til at komme i gang med emnegrupper. Der har været gennemført følgende: Temadage med særlige emner. Bl.a. Kunsten at rejse sig op Mindfullness. Tirsdagscafé åbent værested. Åben rådgivning og hjælp til dannelse af nye grupper. Etableret en stress og depressionsgruppe. Etableret en sorggruppe. Mentorordning for nye flygtninge er under opbygning. Med udgangen af 2014 er der 5 selvhjælpsgrupper som mødes for at drøfte selvvalgte emner. Fælles for dem alle handler møderne om deres livssituation, og om hvordan de kan hjælpe hinanden med aktuelle spørgsmål. Gruppernes igangsættere (uddannet tovholder) superviseret af selvhjælpskoordinatoren som også sørger for uddannelse af nye igangsættere, arrangerer foredrag og inspirationsworkshops m.m. Frivillig Fredag 2014 begyndte med underholdning for børnene. og voksne.. Medlemsforeninger 2014 Frivilligcenteret har modtaget kontingent fra 39 foreninger og dermed opfyldt kravet fra Socialministeriet om mindst 20 medlemsforeninger for at få økonomisk støtte. Medlemslisten findes på og er man interesseret i medlemskab skal man udfylde en medlemsblanket og indsætte kr. 100,- i Nordea Medlemskab følger kalenderåret. 7

8 Økonomi Frivilligcenteret modtog økonomisk støtte fra Staten på kr ,- og fra Greve Kommune på ,- samt kontingent indbetaling på kr ,- i alt ,- kroner. Hertil kommer et overskud fra 2013 på kr ,- Regnskab for 2014 sendes særskilt sammen med indkaldelsen. Budget for 2015 fremgår af handlingsplan Godkendt af bestyrelsen Fmd. Britta Jacobsen Frivillig Fredag foredrag, debat, fotokonkurrence, frivilligpris og masser af foreningsboder 8

9 Handlingsplan i 2015 I 2015 fortsætter vi med de obligatoriske opgaver, beskrevet i samarbejdsaftalen , som vi skal løse for at være med i Grundfinansieringen (statens tilskud). Opgaverne er som tidligere nævnt og beskrives mere detaljeret nedenfor under Opgaver og nye initiativer Udfordringer: Frivilligcenteret ønsker i den kommende handlingsplan at sætte fokus på kapacitetsudvikling i foreningslivet i et tværfagligt miljø, hvor borgere, foreninger, kommune og erhvervsliv mødes. Konkret handler det om, at oprette et foreningslaboratorium med workshops, oplæg i innovative processer med fokus på samskabelse, fællesskab (inklusion) og aktivt medborgerskab. Samtidigt ønsker vi at udvide/udvikle selvhjælpsaktiviteter som et permanent tilbud til borgere der søger sociale interessefællesskaber. Et sted hvor de kan mødes i et hyggeligt cafémiljø drevet af dem selv i form af en socialøkonomisk virksomhed. For at denne vision kan realiseres har vi bl.a. brug for mere permanente lokaler, vi kan disponere over, således vi ikke behøver at reservere lokaler i konkurrence med oplysningsforbund og andre foreninger i Greve. Vi ser selv et væsentligt potentiale i lokalerne i Greve Borgerhuset, fordi huset er centralt placeret og har rigtige gode faciliteter, hvor vi kan samle flere af disse aktiviteter og gøre Borgerhuset til borgernes hus et forum for interessefællesskaber. Opgaver og nye initiativer Netværk mellem foreninger i kommunen: I samarbejde med Kultur og Borgerservice, Sundhedsteamet og andre gennemfører vi mindst 10 kursusarrangementer om året. Kurserne tilrettelægges dels på baggrund af ønsker fra foreninger og dels som tilbud om ny viden og redskaber. Kurserne tilbydes alle foreninger på tværs. - At der hvert år holdes mindst 10 tirsdagsarrangementer for borgere og foreninger om frivillighed. - At der hvert år gennemføres mindst 5 kurser for foreningsmedlemmer med mindst 5 foreningers deltagelse på hvert kursus. - At der i forlængelse af disse arrangementer knyttes netværksrelationer mellem mindst 5 foreninger som gør noget sammen. 9

10 Synliggørelse af frivilligt arbejde, rekruttering og matchning mellem modtager og yder: I samarbejde med foreninger, kommune og erhvervsliv arbejder vi på at gøre frivillighed mere synlig for at opmuntre borgere til at engagere sig i foreningslivet og tage et socialt ansvar lokalt som aktive medborgere. Uden klart og tydeligt formuleret frivilligjob s kommer der ingen frivillige til foreninger og institutioner. Og uden de gode historier om glæden ved frivilligt engagement, kan vi ikke motivere borgere til at gøre en ekstra indsats. - At samarbejde med foreninger og institutioner om at bruge portalen formaliseres, for dels at samle og dels synliggøre frivilligjobs ét sted. - At samarbejdet mellem kommune og frivilligcenter har en permanent formel struktur. - At borgere, foreninger og institutioner kan få hjælp til at formulere jobopslag. - At der er mindst 20 frivilligjobs fra Greve på frivilligjob.dk p.a. som lykkes. - At frivilligcenteret deltager i alle relevante events i kommunen med information. - At der i forbindelse med Frivillig Fredag arrangeres frivilligbørs. - At frivilligcenteret annoncerer i lokale dagblade. - At vi har en hjemmeside, der er aktuel samt har en levende facebook. - At vi udsender et nyhedsbrev mindst 4 gange om året. Foreningsservice: Foreningsservice er et tilbud til alle foreninger om råd og vejledning i alle foreningsspørgsmål samt hjælp til praktiske opgaver som kopiering, ansøgning til 18 og 79 midler, lokalebookning og lignende opgaver. - At vi i tæt samarbejde med kommunens konsulenter og eksterne fagpersoner får positive respons på den hjælp, vi giver lokale foreninger med de spørgsmål og ønsker de har vedr. foreningsarbejde. - At vi når ud til alle dem der har brug for hjælp. - At vi har den viden og erfaringer der efterspørges. Samarbejde mellem frivillige foreninger, kommune og det lokale erhvervsliv: Erfaringer fra Frivilligcenter Roskilde projekt Team Up viser, at erhvervslivet med få ressourcer og midler kan hjælpe foreninger med at blive mere synlige, bedre til at rekruttere frivillige og dermed også blive bedre til at drive foreningen. I FrivilligCenter Greve har vi intentioner om at skabe et netværk af virksomheder og foreninger i forbindelse med Foreningslaboratorium, hvor foreninger stiller deres aktiviteter og viden til rådighed for en lokal virksomhed (det kunne være teambuilding), mod at virksomheden hjælper foreningen. (det kunne være en forretningsplan, kommunikation, regnskab etc.). Samarbejdet indledes med, at virksomheden sender en leder i praktik i foreningen, og her aftaler man hvilke win/win relationer, der kan opbygges. - At frivilligcenteret får permanent adgang til flere lokaler i borgerhuset. - At der oprettes en tværfaglig/-sektor arbejdsgruppe der planlægger og gennemfører Frivillig Fredag 2015 med det formål, at samle alle frivilligområder (civilsamfundsforeninger) og interesserede erhvervsfolk til at udvikle et nyt koncept. 10

11 Nye initiativer Mænd og fædre-projektet er et samarbejde Frivilligcenteret har etableret med Greve Nord, baba fædre for forandring, (Center for socialt ansvar), FriSe (Frivilligcentrenes landsorganisation), SUS Center for social udvikling og muligvis Velux Fonden. Frivilligcenteret afsætter en medarbejder på 15 timer til at stå for fastholdelse og koordinering i en treårige periode. Projektet er et selvhjælps/empowerment og videnformidlingsprojekt målrettet mænd i alle aldre. Det er mænd der har brug for, at mestre en aktuel situation i deres liv, som normalt er tabubelagt blandt mænd. Der er fokus på mænd i og efter skilsmisse og sygdom, mænd som far, som bedstefar, som arbejdsløs og mænd generelt der via en aktivitet får mulighed for at mødes med andre mænd. Det er et metodeudviklingsprojekt hvor vi anvender viden og anerkendte metoder til at skabe nye muligheder for mænd i Greve Kommune. Projektet implementeres i tæt samarbejde med kommunen. - At vi finansierer projektet og en medarbejder af fondsmidler. - At vi får etableret lokaler i Borgerhuset. - At der i det første år deltager over 20 mænd. - At der skabes initiativer på tværs af etnicitet og sociale skel. Værested for hjemløse er et initiativ vi gerne vil løse sammen med kommunen evt. erhvervslivet, fordi vi ser frivilligcenteret / Borgerhuset som et ideelt sted og ramme for værestedsaktiviteter, hvor borger kan hjælpe borgere i form af hjælp til selvhjælp. Her kan fagpersoner fra kommunen på neutral grund tilbyde borgere rådgivning og hjælp mens frivillige kan tilbyde omsorg og tid. Vi har intentioner om, at integrere denne aktivitet i selvhjælp/café aktiviteter, således det udelukkende er frivillige, der løser denne opgave med supervision af selvhjælpskoordinatoren. 11

12 - At Borgerhuset bliver rammen om nye sociale aktiviteter for hjemløse. - At aktiviteterne drives af frivillige, herunder hjemløse selv. Netværksgruppe for unge mødre er en aktivitet vi planlægger at igangsætte primo 2015 i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg, der har gennemført et forsøgsprojekt med stor succes. Projektet handler om at etablere en forening for unge mødre som forankres i Borgerhuset. Foreningen drives i etableringsfasen med en 15 timers ansat til koordinering og administration, der sørger for kontakten til kommunens medarbejdere vedr. henvisning og rådgivning samt kontakten til målgruppen i forhold til aktiviteter og supervision. - At der etableres en forening for unge mødre med mindst 20 deltagere. - At der etableres et godt samarbejde med sundhedspleje m.fl. fagpersoner. - At aktiviteten forankres i Borgerhuset og drives af frivillige. - At der ansættes en koordinator i etableringsfasen der kan understøtte aktiviteten med opsøgende arbejde og koordinere aktiviteten med andre relevante aktiviteter. Netværkssted for ungdommen/projekt Frivillig er en permanent aktivitet vi ønsker forankret i frivilligcenteret, fordi der er et stort behov for at have ungdommen tæt på frivilligcenteret med henblik på dels at undersøge, hvad der motiverer dem, og dels hvordan vi kan styrke frivilligheden blandt unge. Vi har indgået et samarbejde med en ung frivillig antropolog som vil forestå den indledende undersøgelse og kontakt til målgruppen. Med dette udgangspunkt forventer vi at have et klart billede af, hvordan vi kan skabe rammer for et udviklingsarbejde med Projekt Frivillig, der har til formål at rekruttere unge ud i foreningslivet samt gøre en forskel som frivillig. Frivilligcenteret overvejer at ansætte en projektleder i en periode på 2 år for at sikre en udvikling i projektet, og ikke mindst for at sikre at aktivitetens udviklingspotentiale forankres i Borgerhuset. - At der gennemføres en undersøgelse af ungdommens motivation og interesser. - At der skabes udviklingsfora i Borgerhuset for unge. - At mindst 100 unge bidrager med at skabe en ny platform for frivillighed og aktivitet. 12

13 Hvad vil du være som pensionist er en foredrags/workshop aktivitet, som vi har igangsat målrettet kommende efterlønnere og pensionister. Projektet gennemføres i samarbejde med foreningen Ha en god dag og indarbejdes som et permanent tilbud til alle kommende seniorer i Greve. Baggrunden for denne aktivitet er, at mange seniorer, der forlader arbejdsmarkedet fortsat har mange gode år, ressourcer og kompetencer, som kan bruges i en win/win relation til gavn for lokalsamfundets velfærd. Der søges PUF-midler til projektleder, som skal stå for projektet og gennemføre workshop mens frivilligcenteret står for formidling af frivilligjob og kontakt til samarbejdspartnere. - At der gennemføres mindst 4 workshops årligt med hver mindst 15 deltagere. - At mindst 80 % af deltagerne finder en ny meningsfuld interesse/frivilligt engagement. - At etableringsfasen finansieres af PUF-midler - At erfaringerne kan videregives til andre frivilligcentre. Bisiddernetværk er et ønske om at samle viden og erfaringer fra de foreninger, der tilbyder en bisidder til deres medlemmer. Vi hører fra både handicaporganisationerne og kommunale sagsbehandlere, at der er behov for et bisidderkorps, men når vi spørger foreningerne, om deres bisidder bliver brugt, så er svaret nej. Frivilligcenteret har derfor i samarbejde med Ældre Sagen og patientforeninger taget initiativ til at understøtte foreningernes initiativ med bisiddere med et kursus og efterfølgende oprettelse af et tværgående netværk af bisiddere fra flere foreninger. Samtidigt vil vi tage kontakt til kommunens sagsbehandlere for at udbrede kendskabet til bisiddertilbud i håb om, at borgere bliver henvist til en bisidder når, behovet opstår. Formålet er at styrke viden om og kendskab til bisiddertilbud samt give bisidderne et netværk hvor de kan mødes for at få viden, redskaber og udveksle erfaringer. - At flere borgere benytter en bisidder og dermed får en bedre sagsbehandling. - At bisiddernetværket har mindst 20 bisiddere med indsigt i flere fagområder. - At kommunens sagsbehandlere oplever mindre aggressive borgere og bedre møder med borgere. 13

14 Konfliktløsning er et redskab som enhver forening og frivilliggruppe bør kende og derfor vil frivilligcenteret sætte fokus på konfliktløsning med kurser og øvelser som et tilbud under foreningsservice. Vi har intentioner om at alle der arbejder med mennesker i foreninger, bisidder, selvhjælp og andre kan deltage. - At mindst 20 foreninger og grupper tilmelder sig i At vi gennemfører mindst to kurser med efterfølgende træning. - At der etableres et netværk med andre frivilligcentre som benytter vores tilbud. Grundlovsjubilæum Vi havde i samarbejde med De konservative, Greve Museum, Biblioteket og flere foreninger søgt Folketingets Grundlovspulje om støtte til gennemførelse af et teaterstykke og en udstillinger for at fejre Grundlovens 100 års jubilæum. Vi fik desværre afslag. Vi tænker dog fortsat at fejre demokratiet i forbindelse med grundlovsdag den 5. juni med et mindre event ved Borgerhuset i samarbejde med foreninger der har en særlig tilknytning til grundloven og som kan fortæller om grundlovens betydning for foreningsdannelse og demokratiets udvikling. - Vi tænker på, at fastholde idéen om et fælles stævne sammen med de politiske partier, museet og biblioteket, hvor grundloven er i fokus ud fra disse perspektiver. Frivilligcenteret står for koordinering af foreningsmarkedet og rekruttering af frivillige til hele arrangementet. 14

15 Budget for 2015 Budgettet er udarbejdet med det forbehold, at kommunen ikke ønsker, at frivilligcenterets overskud på ca. kr ,- fra henholdsvis 2013 og 2014 skal tilbagebetales. Indtægt: Kroner: Kontingent 4.000,00 Grundfinansiering stat ,00 Kommunen ,00 Overført fra ,00 Indtægter i alt ,00 Omkostninger: Kroner: Personaleomkostninger ,00 Administrationsomkostninger ,00 Husleje inkl. Lys og varme ,00 Forsikring ,00 Anskaffelser (Inventar + småansk.) ,00 Information, annoncer m.v, ,00 Kurser, temadage og møder ,00 Transport ,00 Revisor ,00 Frivilligcenter drift 1.352,000,00 Udviklingsprojekter 2015: Selvhjælp- og netværksaktiviteter ,00 Netværkscafé unge mødre ,00 Projektudvikling Mænd og fædre Unge frivillige/projekt Frivillig ,00 Foreningsservice og synliggørelse m.m ,00 Grundlovsjubilæum ,00 Frivillig Fredag ,00 Konfliktløsning, bisiddernetværk, ,00 mentorordning, Hvad vil du være som pensionist m.v. div ,00 Omkostninger i alt ,00 Godkendt af bestyrelsen , fmd. Britta Jacobsen 15

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

Nyheder fra centeret!

Nyheder fra centeret! Nyheder fra centeret! FCG Nyhedsbrev 1. årgang nr. 5 Frivilligcenter i et år For et år siden åbnede vi dørene til Frivilligcenter Greve med store forventninger til at skabe et samlingssted for foreninger

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

FRIVILLIGCENTER HILLERØD FRIVILLIGCENTER HILLERØD Bestyrelsens nyhedsbrev Nr. 1 (april 2006) Frivilligcenter Hillerød Indhold Velkommen 1 Stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød 2 Frivilligcenter Hillerøds lokale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Frivillige Medlemsservice Selvhjælp Synlighed Organisation og økonomi. Målsætning. Der igangsættes årligt mindst 4 nye selvhjælpsgrupper,

Frivillige Medlemsservice Selvhjælp Synlighed Organisation og økonomi. Målsætning. Der igangsættes årligt mindst 4 nye selvhjælpsgrupper, Årsberetning 2014 Indledning Bestyrelsen for Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte indledte 2014 med en strategiproces, som skulle fokusere og optimere arbejdet på centret på en måde, så vi fik mest muligt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus?

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? Indhold Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? 2 Højdepunkter og statistikker indenfor kerneydelserne 3 Bliv Frivillig 3 Foreningsservice

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere