FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014."

Transkript

1 FrivilligCenter Greve Årsberetning Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre: Susan Saygili, Merete Müller, supl., Inge Lise Jensen, supl.. Midt fra venstre: Britta Jacobsen, fmd., Gitte Møller, Kurt Rasmussen. Øverst fra venstre: John Bern, næstfmd., Bente Sølvsten, kasserer, Jette Poulsen. 1

2 Nærværende beretning til Generalforsamlingen 2015, samt Greve Kommune og Socialministeriet, beskriver de væsentligste aktiviteter i frivilligcenterets etableringsfase, der oprindeligt var begyndt den 1. januar 2013, men som reelt først kom i gang med ansættelse af centerlederen den 1. okt FrivilligCenter Greve blev officielt åbnet den 1. november 2013 i pedelboligen til Greve Borgerhus og med mulighed for at bruge lokaler i Borgerhuset til møder, kurser og selvhjælpsaktiviteter. Derudover bruger vi opslagstavler og de elektroniske informationsskærme i Borgerhuset og Greve Idræts- og fritidscenter til, at annoncere vores tilbud og foreningsaktiviteter. Vi har en lejekontrakt der omfatter lokalerne i pedelboligen, lys, vand, varme, rengøring og kopimaskine samt brug af lokaler i Borgerhuset på almindelige vilkår. Frivilligcenteret er bemandet med en centerleder og en kontormedarbejder, begge fuldtidsansatte. Kontormedarbejderen var først ansat i et løntilskudsjob i 6 mdr. inden bestyrelsen den 1. maj 2014 fastansatte ham til It- og kommunikations opgaver. I 2014 supplerede vi gruppen af ansatte med en selvhjælpskoordinator i en 15 timers stilling til etablering, udvikling og støtte af Selvhjælp- og netværksaktiviteter. Funktionen finansieres normalt af statslige puljemidler, men af tidsmæssige årsager fik vi ikke søgt midler i 2013 og har derfor brugt egne midler i etableringsfasen. Denne funktion bliver jf. samarbejdsaftalen med kommunen suppleret med en person ansat i flexjob på særlige vilkår. Det er en opgave vi arbejder på at få løst i samarbejde med Jobcenteret. Samtidig med etablering af frivilligcenteret udarbejdede vi i samarbejde med Greve Kommune en samarbejdsaftale og en handlingsplan for , som også ligger i tråd med ministeriets krav til frivilligcenterets opgaver. De obligatoriske opgaver er: Synliggørelse af frivillighed, herunder oprette en foreningsoversigt, frivilligjobs - rekruttering og matchning, deltagelse med oplæg, nyhedsbrev. Netværk mellem foreninger, herunder kursusaktivitet, events og Frivillig Fredag. Foreningsservice, herunder lokaleudlån, kopiering, rådgivning, vejledning og projektstøtte. Samarbejde mellem foreninger, kommune og erhvervslivet. Selvhjælps- og netværksaktiviteter Generalforsamlingen 2014 bød på mad og foredrag. 2

3 Hvad har vi nået i 2014? Etablering af FrivilligCenter Greve FCG er etableret i Borgerhuset og har åbent mandag til fredag kl. 9 16, tirsdag Vi har en hjemmeside med foreningsoversigt, kalender, viden og vejledning m.m. og Facebook. Vi har fået godkendt samarbejdsaftale og handlingsplan Vi har en forretningsorden for bestyrelsen. Vi har gennemført strategiseminar med bestyrelse og ansatte. Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder med fokus på handlingsplan og opfølgning. Vi har holdt 10 tirsdagsarrangementer om frivillighed til inspiration for borgere og foreninger. Vi har gennemført kurser om fundraising, etik, design, hjemmeside, rekruttering, samskabelse m.m. Vi har rådgivet borgere og foreninger om regler, rekruttering, ansøgning om økonomisk støtte m.m. Vi har hjulpet 3 nye foreninger med at blive etableret. Vi har rekrutteret over 35 frivillige til foreninger og institutioner. Vi har deltaget i flere events i Greve Kommune mhp. synlighed og formidling. Vi har arrangeret Frivillig Fredag sammen med 40 foreninger og kommunen med markedsplads, dialog på tværs og underholdning samt frivilligpris. Frivilligcenteret arrangerede et kursus om selvledelse for de frivillige i træningssalene. Borgere der har været i et genoptræningsforløb kan fortsætte træning under kyndig støtte af frivillige instruktører i de 4 træningssale på plejecentrene. Vi har selv fået viden og inspiration Vi har deltager i flere konferencer og møder som har relevans for frivilligcenterets virke. Frivilligrådets årsmøde FriSe årsmøde og temadage Regionalt møde: Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige Center for frivilligt socialt arbejde, div. møder og konferencer samt kurser Deltager i ledernetværk for frivilligcentre Frivilligt Forum, FriSe m.fl. om samskabelse Deltaget som dommer i Team Up, Frivilligcenter Roskilde. 3

4 Samarbejde med Greve Kommune Meget tidligt i etableringsfasen var centerets formand og leder på besøg på rådhuset for at hilse på direktionen, som senere blev fulgt op med et borgmesterbesøg i centeret. Her blev samarbejdsaftale godkendt og underskrevet. Inden da var FCG centrum på Dialogmødet den 30. september 2013, hvor borgere kom med mange gode forslag til handlingsplanen. Mange af forslagene er indarbejdet i handlingsplanen. Greve Kommune oprettede et ekspertnetværk hvor centerlederen mødes med repræsentanter fra kommunens forskellige sektorer for, at drøfte, udvikle og implementere samarbejde med frivillige. Netværket har ikke haft den funktion som det var tænkt, men har trods alt givet frivilligcenteret et godt kontaktnetværk med kommunens ansatte i forskellige sektorer. Frivilligcenterets leder har deltaget i flere udviklingsorienterede møder med henblik på samskabelse. Der var rigtig mange gode forslag til hvordan Greve Midtby (stien) kunne blive sundere. Frivilligcenteret var med til at skabe gode rammer for udvikling af spændende idéer. Deltagere diskuterer forslag med projektleder. På nuværende tidspunkt har FCG (haft) et samarbejde med følgende: Byplan, om Sund Greve Midtby hvor borgerne og foreninger skal inviteres til at komme med idé. Bibliotek, om at udvikle samarbejde om it-frivillige og kulturelle aktiviteter og opgaver for borgere, herunder at etablere frivilligformidling på bibliotekerne. MIT ÆLDRE, om at hjælpe med at rekruttere frivillige it-hjælpere og kursus om etik i frivilligt arbejde. Sund og social, om at give råd og vejledning til foreninger der søger 18 og 79. Der har været holdt to skriveværksteder og efterfølgende individuel rådgivning. Club Havana, råd og vejledning samt rekruttere frivillige til projekt Gaver og Genbrug. Sund & Pleje: udarbejde en struktur for samt opfølgning på rekruttering, fastholdelse og udvikling af frivillige på ældreområdet. Sundhedsdage i Café Ask. Kulturdage på biblioteket. Træningsenheden. FCG er tovholder på de frivillige og udvikler en model for selvledelse. Samarbejde med Jobcentret om rekruttering og matchning af jobsøgende, herunder oplæg til unge i alderen på Videncenteret. Udviklingssamarbejde med PPR om implementering af frivillighed på dette område. Frivillig Fredag havde over 500 besøgende. Planlægning foregik i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhed & Pleje, Kultur og Fritid og FCG. FCG havde et samarbejde med over 40 foreninger, Produktionsskolen og mange andre. Derudover var der 7 politikere i praktik i foreninger. Informationsmøde for nye borgere i Greve Kommune om muligheder i foreningslivet og frivillighed. 4

5 Foreningsservice Foreningsservice er et tilbud til medlemsforeninger om at få råd og vejledning i alle spørgsmål relateret til foreningsarbejde. Det vil sige oprettelse af en forening med vedtægter, strategiseminar, kommunikation, rekruttering, fastholdelse og udvikling etc. Mange er kommet for at få sparring til en idé, en ansøgning, et opslag eller et spørgsmål. Nogle er kommet for at få kopieret og andre har fået hjælp til at reservere et lokale. Vi har i perioden haft kontakt til alle vores medlemsforeninger og endnu flere der er blevet medlem som tak for hjælpen. Eksempler på hvem vi har hjulpet: Silkroad, en arabisk kulturforening, med forbedring af vedtægter samt sparring og vejledning om støttemuligheder til forskellige arrangementer. Greve Pensionist Svømmere med en ansøgning til TrygFonden og gennemførelse af førstehjælpskursus for 20 deltagere. Hjernesagen med at oprette en lokalafdeling og rekruttere frivillige tovholdere til drift. Stress- og depressionsforeningen med at oprette sig som forening, lokaler og synlighed. Herunder samarbejde med Selvhjælp. Den lokale kunstnergruppe med at etablere sig som forening, pjecer m.v. Derudover har vi serviceret en lang række foreninger med ansøgninger til 18 og 79 og private fonde. Vi har på nogle få områder selv taget initiativ til at samarbejde med flere foreninger om et lokalt behov eller en idé. Det er handler om: Selvhjælpsaktiviteter blandt patientforeninger. Bisiddernetværk en koordinerende indsats for flere foreninger. Et frivilligkorps for alle idræts- og kulturforeninger. 10 gi r 100. Fejring af Grundlovens 100 års jubilæum. Selvhjælp- og netværksaktiviteter for mænd og fædre (i krise). Oprettelse af en lokalafdeling af Dansk Flygtningehjælp. En særlig forebyggende indsats med aktiviteter for mænd og fædre i et multikulturelt forum. Bestyrelsen og medarbejdere fra frivilligcenteret var selv på kursus om strategiske mål, ledestjerne, handlingsplan og værdier i arbejdet. Kursusaktiviteter Den 3. tirsdag i hver måned gennemfører vi et åbent hus arrangement med temaer der relaterer sig til frivillighed. Deltagerne kommer fra både sociale, kulturelle, idræts- og miljøforeninger og ofte har arrangementet præg at kursusvirksomhed, da deltagerne indgår i dialog på tværs og får konkret viden og redskaber med hjem. Der har været gennemsnitlig 15 deltagere til arrangementerne. 5

6 Kurserne har til formål at give interesserede viden og inspiration samt mulighed for, at mødes med repræsentanter fra andre foreninger. Her kan deltagerne give hinanden sparring og evt. igangsætte et samarbejde på tværs om et relevant emne eller en akut sag. Vi har haft følgende emner: Hvordan bliver jeg frivillig? Aktiv medborgerskab. Skriveværksted for 18 ansøgere. Etik i frivilligt arbejde. Fundraising. Sociale medier. Hvordan kommer jeg i medierne/lokalavis? Design din forening. Bisidder. Førstehjælp. Samskabelse deltagelse. Frivillighedens logik og politik. Hvad vil du være som pensionist. Frivilligcenteret forsøger også at deltage når lejligheden byder. Vi var med på fortet med telt, banner og cykelvogn. Vi oplever også, at borgere der har mødt os på disse events kommer på besøg i frivilligcenteret for at høre mere om os og deres egne muligheder for enten at blive medlem i en forening eller at blive frivillig. Formidling af frivillige Vi har indtil nu formidlet/rekrutteret borgere til frivilligjobs i både kommunalt og foreningsregi. Vi annoncerer i Sydkysten hver uge med opfordring til borgerne om at komme og få en snak med os, men kun få borgere benytter sig at dette tilbud. I 2014 har vi lagt 40 frivilligjobs på portalen og de har haft over besøg. Samlet har vi rekrutteret 35 frivillig. FCG hjælper modtagere med at formulere frivilligjobbet, så det står attraktivt og beskriver opgaven klart og tydeligt. Som eksempel har vi matchet følgende: Frivillige til Hjernesagen, hvoraf de to også hjælper til i frivilligcenteret. Frivillige til Møllehøj plejecenter som deltager i juleaften. Frivillige til Gaver og Genbrug i tilknytning til Klub Havana. Frivillige til underholdning og besøgsvenner på plejecentre. Frivillig ledsager til psykisk syg, til at gå i byen. Frivillige til Ha en god dag som webredaktør. Frivillige til Læs for mig bibliotek. Frivillige til Genbrugsbutikker Røde Kors og Danmission. Frivillig til MIT ÆLDRE, Olsbækken og Godset m.fl. 6

7 I samarbejde med Falck arrangerede frivilligcenteret førstehjælpskursus for pensionistsvømmerne. Kurset var finansieret af TrygFonden. Førstehjælpskurserne er tænkt som en tilbagevendende begivenhed under overskrifter; En forening bør have mindst to livreddere der kan give førstehjælp og betjene en hjertestarter! Selvhjælp- og netværksaktiviteter Selvhjælpsaktiviteterne er kommet godt i gang og samarbejder med flere foreninger om netværksaktiviteter for deres medlemmer og andre interesserede. Selvhjælp arbejde med temaer og holder jævnligt åbent hus arrangementer med inspiration til at komme i gang med emnegrupper. Der har været gennemført følgende: Temadage med særlige emner. Bl.a. Kunsten at rejse sig op Mindfullness. Tirsdagscafé åbent værested. Åben rådgivning og hjælp til dannelse af nye grupper. Etableret en stress og depressionsgruppe. Etableret en sorggruppe. Mentorordning for nye flygtninge er under opbygning. Med udgangen af 2014 er der 5 selvhjælpsgrupper som mødes for at drøfte selvvalgte emner. Fælles for dem alle handler møderne om deres livssituation, og om hvordan de kan hjælpe hinanden med aktuelle spørgsmål. Gruppernes igangsættere (uddannet tovholder) superviseret af selvhjælpskoordinatoren som også sørger for uddannelse af nye igangsættere, arrangerer foredrag og inspirationsworkshops m.m. Frivillig Fredag 2014 begyndte med underholdning for børnene. og voksne.. Medlemsforeninger 2014 Frivilligcenteret har modtaget kontingent fra 39 foreninger og dermed opfyldt kravet fra Socialministeriet om mindst 20 medlemsforeninger for at få økonomisk støtte. Medlemslisten findes på og er man interesseret i medlemskab skal man udfylde en medlemsblanket og indsætte kr. 100,- i Nordea Medlemskab følger kalenderåret. 7

8 Økonomi Frivilligcenteret modtog økonomisk støtte fra Staten på kr ,- og fra Greve Kommune på ,- samt kontingent indbetaling på kr ,- i alt ,- kroner. Hertil kommer et overskud fra 2013 på kr ,- Regnskab for 2014 sendes særskilt sammen med indkaldelsen. Budget for 2015 fremgår af handlingsplan Godkendt af bestyrelsen Fmd. Britta Jacobsen Frivillig Fredag foredrag, debat, fotokonkurrence, frivilligpris og masser af foreningsboder 8

9 Handlingsplan i 2015 I 2015 fortsætter vi med de obligatoriske opgaver, beskrevet i samarbejdsaftalen , som vi skal løse for at være med i Grundfinansieringen (statens tilskud). Opgaverne er som tidligere nævnt og beskrives mere detaljeret nedenfor under Opgaver og nye initiativer Udfordringer: Frivilligcenteret ønsker i den kommende handlingsplan at sætte fokus på kapacitetsudvikling i foreningslivet i et tværfagligt miljø, hvor borgere, foreninger, kommune og erhvervsliv mødes. Konkret handler det om, at oprette et foreningslaboratorium med workshops, oplæg i innovative processer med fokus på samskabelse, fællesskab (inklusion) og aktivt medborgerskab. Samtidigt ønsker vi at udvide/udvikle selvhjælpsaktiviteter som et permanent tilbud til borgere der søger sociale interessefællesskaber. Et sted hvor de kan mødes i et hyggeligt cafémiljø drevet af dem selv i form af en socialøkonomisk virksomhed. For at denne vision kan realiseres har vi bl.a. brug for mere permanente lokaler, vi kan disponere over, således vi ikke behøver at reservere lokaler i konkurrence med oplysningsforbund og andre foreninger i Greve. Vi ser selv et væsentligt potentiale i lokalerne i Greve Borgerhuset, fordi huset er centralt placeret og har rigtige gode faciliteter, hvor vi kan samle flere af disse aktiviteter og gøre Borgerhuset til borgernes hus et forum for interessefællesskaber. Opgaver og nye initiativer Netværk mellem foreninger i kommunen: I samarbejde med Kultur og Borgerservice, Sundhedsteamet og andre gennemfører vi mindst 10 kursusarrangementer om året. Kurserne tilrettelægges dels på baggrund af ønsker fra foreninger og dels som tilbud om ny viden og redskaber. Kurserne tilbydes alle foreninger på tværs. - At der hvert år holdes mindst 10 tirsdagsarrangementer for borgere og foreninger om frivillighed. - At der hvert år gennemføres mindst 5 kurser for foreningsmedlemmer med mindst 5 foreningers deltagelse på hvert kursus. - At der i forlængelse af disse arrangementer knyttes netværksrelationer mellem mindst 5 foreninger som gør noget sammen. 9

10 Synliggørelse af frivilligt arbejde, rekruttering og matchning mellem modtager og yder: I samarbejde med foreninger, kommune og erhvervsliv arbejder vi på at gøre frivillighed mere synlig for at opmuntre borgere til at engagere sig i foreningslivet og tage et socialt ansvar lokalt som aktive medborgere. Uden klart og tydeligt formuleret frivilligjob s kommer der ingen frivillige til foreninger og institutioner. Og uden de gode historier om glæden ved frivilligt engagement, kan vi ikke motivere borgere til at gøre en ekstra indsats. - At samarbejde med foreninger og institutioner om at bruge portalen formaliseres, for dels at samle og dels synliggøre frivilligjobs ét sted. - At samarbejdet mellem kommune og frivilligcenter har en permanent formel struktur. - At borgere, foreninger og institutioner kan få hjælp til at formulere jobopslag. - At der er mindst 20 frivilligjobs fra Greve på frivilligjob.dk p.a. som lykkes. - At frivilligcenteret deltager i alle relevante events i kommunen med information. - At der i forbindelse med Frivillig Fredag arrangeres frivilligbørs. - At frivilligcenteret annoncerer i lokale dagblade. - At vi har en hjemmeside, der er aktuel samt har en levende facebook. - At vi udsender et nyhedsbrev mindst 4 gange om året. Foreningsservice: Foreningsservice er et tilbud til alle foreninger om råd og vejledning i alle foreningsspørgsmål samt hjælp til praktiske opgaver som kopiering, ansøgning til 18 og 79 midler, lokalebookning og lignende opgaver. - At vi i tæt samarbejde med kommunens konsulenter og eksterne fagpersoner får positive respons på den hjælp, vi giver lokale foreninger med de spørgsmål og ønsker de har vedr. foreningsarbejde. - At vi når ud til alle dem der har brug for hjælp. - At vi har den viden og erfaringer der efterspørges. Samarbejde mellem frivillige foreninger, kommune og det lokale erhvervsliv: Erfaringer fra Frivilligcenter Roskilde projekt Team Up viser, at erhvervslivet med få ressourcer og midler kan hjælpe foreninger med at blive mere synlige, bedre til at rekruttere frivillige og dermed også blive bedre til at drive foreningen. I FrivilligCenter Greve har vi intentioner om at skabe et netværk af virksomheder og foreninger i forbindelse med Foreningslaboratorium, hvor foreninger stiller deres aktiviteter og viden til rådighed for en lokal virksomhed (det kunne være teambuilding), mod at virksomheden hjælper foreningen. (det kunne være en forretningsplan, kommunikation, regnskab etc.). Samarbejdet indledes med, at virksomheden sender en leder i praktik i foreningen, og her aftaler man hvilke win/win relationer, der kan opbygges. - At frivilligcenteret får permanent adgang til flere lokaler i borgerhuset. - At der oprettes en tværfaglig/-sektor arbejdsgruppe der planlægger og gennemfører Frivillig Fredag 2015 med det formål, at samle alle frivilligområder (civilsamfundsforeninger) og interesserede erhvervsfolk til at udvikle et nyt koncept. 10

11 Nye initiativer Mænd og fædre-projektet er et samarbejde Frivilligcenteret har etableret med Greve Nord, baba fædre for forandring, (Center for socialt ansvar), FriSe (Frivilligcentrenes landsorganisation), SUS Center for social udvikling og muligvis Velux Fonden. Frivilligcenteret afsætter en medarbejder på 15 timer til at stå for fastholdelse og koordinering i en treårige periode. Projektet er et selvhjælps/empowerment og videnformidlingsprojekt målrettet mænd i alle aldre. Det er mænd der har brug for, at mestre en aktuel situation i deres liv, som normalt er tabubelagt blandt mænd. Der er fokus på mænd i og efter skilsmisse og sygdom, mænd som far, som bedstefar, som arbejdsløs og mænd generelt der via en aktivitet får mulighed for at mødes med andre mænd. Det er et metodeudviklingsprojekt hvor vi anvender viden og anerkendte metoder til at skabe nye muligheder for mænd i Greve Kommune. Projektet implementeres i tæt samarbejde med kommunen. - At vi finansierer projektet og en medarbejder af fondsmidler. - At vi får etableret lokaler i Borgerhuset. - At der i det første år deltager over 20 mænd. - At der skabes initiativer på tværs af etnicitet og sociale skel. Værested for hjemløse er et initiativ vi gerne vil løse sammen med kommunen evt. erhvervslivet, fordi vi ser frivilligcenteret / Borgerhuset som et ideelt sted og ramme for værestedsaktiviteter, hvor borger kan hjælpe borgere i form af hjælp til selvhjælp. Her kan fagpersoner fra kommunen på neutral grund tilbyde borgere rådgivning og hjælp mens frivillige kan tilbyde omsorg og tid. Vi har intentioner om, at integrere denne aktivitet i selvhjælp/café aktiviteter, således det udelukkende er frivillige, der løser denne opgave med supervision af selvhjælpskoordinatoren. 11

12 - At Borgerhuset bliver rammen om nye sociale aktiviteter for hjemløse. - At aktiviteterne drives af frivillige, herunder hjemløse selv. Netværksgruppe for unge mødre er en aktivitet vi planlægger at igangsætte primo 2015 i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg, der har gennemført et forsøgsprojekt med stor succes. Projektet handler om at etablere en forening for unge mødre som forankres i Borgerhuset. Foreningen drives i etableringsfasen med en 15 timers ansat til koordinering og administration, der sørger for kontakten til kommunens medarbejdere vedr. henvisning og rådgivning samt kontakten til målgruppen i forhold til aktiviteter og supervision. - At der etableres en forening for unge mødre med mindst 20 deltagere. - At der etableres et godt samarbejde med sundhedspleje m.fl. fagpersoner. - At aktiviteten forankres i Borgerhuset og drives af frivillige. - At der ansættes en koordinator i etableringsfasen der kan understøtte aktiviteten med opsøgende arbejde og koordinere aktiviteten med andre relevante aktiviteter. Netværkssted for ungdommen/projekt Frivillig er en permanent aktivitet vi ønsker forankret i frivilligcenteret, fordi der er et stort behov for at have ungdommen tæt på frivilligcenteret med henblik på dels at undersøge, hvad der motiverer dem, og dels hvordan vi kan styrke frivilligheden blandt unge. Vi har indgået et samarbejde med en ung frivillig antropolog som vil forestå den indledende undersøgelse og kontakt til målgruppen. Med dette udgangspunkt forventer vi at have et klart billede af, hvordan vi kan skabe rammer for et udviklingsarbejde med Projekt Frivillig, der har til formål at rekruttere unge ud i foreningslivet samt gøre en forskel som frivillig. Frivilligcenteret overvejer at ansætte en projektleder i en periode på 2 år for at sikre en udvikling i projektet, og ikke mindst for at sikre at aktivitetens udviklingspotentiale forankres i Borgerhuset. - At der gennemføres en undersøgelse af ungdommens motivation og interesser. - At der skabes udviklingsfora i Borgerhuset for unge. - At mindst 100 unge bidrager med at skabe en ny platform for frivillighed og aktivitet. 12

13 Hvad vil du være som pensionist er en foredrags/workshop aktivitet, som vi har igangsat målrettet kommende efterlønnere og pensionister. Projektet gennemføres i samarbejde med foreningen Ha en god dag og indarbejdes som et permanent tilbud til alle kommende seniorer i Greve. Baggrunden for denne aktivitet er, at mange seniorer, der forlader arbejdsmarkedet fortsat har mange gode år, ressourcer og kompetencer, som kan bruges i en win/win relation til gavn for lokalsamfundets velfærd. Der søges PUF-midler til projektleder, som skal stå for projektet og gennemføre workshop mens frivilligcenteret står for formidling af frivilligjob og kontakt til samarbejdspartnere. - At der gennemføres mindst 4 workshops årligt med hver mindst 15 deltagere. - At mindst 80 % af deltagerne finder en ny meningsfuld interesse/frivilligt engagement. - At etableringsfasen finansieres af PUF-midler - At erfaringerne kan videregives til andre frivilligcentre. Bisiddernetværk er et ønske om at samle viden og erfaringer fra de foreninger, der tilbyder en bisidder til deres medlemmer. Vi hører fra både handicaporganisationerne og kommunale sagsbehandlere, at der er behov for et bisidderkorps, men når vi spørger foreningerne, om deres bisidder bliver brugt, så er svaret nej. Frivilligcenteret har derfor i samarbejde med Ældre Sagen og patientforeninger taget initiativ til at understøtte foreningernes initiativ med bisiddere med et kursus og efterfølgende oprettelse af et tværgående netværk af bisiddere fra flere foreninger. Samtidigt vil vi tage kontakt til kommunens sagsbehandlere for at udbrede kendskabet til bisiddertilbud i håb om, at borgere bliver henvist til en bisidder når, behovet opstår. Formålet er at styrke viden om og kendskab til bisiddertilbud samt give bisidderne et netværk hvor de kan mødes for at få viden, redskaber og udveksle erfaringer. - At flere borgere benytter en bisidder og dermed får en bedre sagsbehandling. - At bisiddernetværket har mindst 20 bisiddere med indsigt i flere fagområder. - At kommunens sagsbehandlere oplever mindre aggressive borgere og bedre møder med borgere. 13

14 Konfliktløsning er et redskab som enhver forening og frivilliggruppe bør kende og derfor vil frivilligcenteret sætte fokus på konfliktløsning med kurser og øvelser som et tilbud under foreningsservice. Vi har intentioner om at alle der arbejder med mennesker i foreninger, bisidder, selvhjælp og andre kan deltage. - At mindst 20 foreninger og grupper tilmelder sig i At vi gennemfører mindst to kurser med efterfølgende træning. - At der etableres et netværk med andre frivilligcentre som benytter vores tilbud. Grundlovsjubilæum Vi havde i samarbejde med De konservative, Greve Museum, Biblioteket og flere foreninger søgt Folketingets Grundlovspulje om støtte til gennemførelse af et teaterstykke og en udstillinger for at fejre Grundlovens 100 års jubilæum. Vi fik desværre afslag. Vi tænker dog fortsat at fejre demokratiet i forbindelse med grundlovsdag den 5. juni med et mindre event ved Borgerhuset i samarbejde med foreninger der har en særlig tilknytning til grundloven og som kan fortæller om grundlovens betydning for foreningsdannelse og demokratiets udvikling. - Vi tænker på, at fastholde idéen om et fælles stævne sammen med de politiske partier, museet og biblioteket, hvor grundloven er i fokus ud fra disse perspektiver. Frivilligcenteret står for koordinering af foreningsmarkedet og rekruttering af frivillige til hele arrangementet. 14

15 Budget for 2015 Budgettet er udarbejdet med det forbehold, at kommunen ikke ønsker, at frivilligcenterets overskud på ca. kr ,- fra henholdsvis 2013 og 2014 skal tilbagebetales. Indtægt: Kroner: Kontingent 4.000,00 Grundfinansiering stat ,00 Kommunen ,00 Overført fra ,00 Indtægter i alt ,00 Omkostninger: Kroner: Personaleomkostninger ,00 Administrationsomkostninger ,00 Husleje inkl. Lys og varme ,00 Forsikring ,00 Anskaffelser (Inventar + småansk.) ,00 Information, annoncer m.v, ,00 Kurser, temadage og møder ,00 Transport ,00 Revisor ,00 Frivilligcenter drift 1.352,000,00 Udviklingsprojekter 2015: Selvhjælp- og netværksaktiviteter ,00 Netværkscafé unge mødre ,00 Projektudvikling Mænd og fædre Unge frivillige/projekt Frivillig ,00 Foreningsservice og synliggørelse m.m ,00 Grundlovsjubilæum ,00 Frivillig Fredag ,00 Konfliktløsning, bisiddernetværk, ,00 mentorordning, Hvad vil du være som pensionist m.v. div ,00 Omkostninger i alt ,00 Godkendt af bestyrelsen , fmd. Britta Jacobsen 15

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere