FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014."

Transkript

1 FrivilligCenter Greve Årsberetning Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre: Susan Saygili, Merete Müller, supl., Inge Lise Jensen, supl.. Midt fra venstre: Britta Jacobsen, fmd., Gitte Møller, Kurt Rasmussen. Øverst fra venstre: John Bern, næstfmd., Bente Sølvsten, kasserer, Jette Poulsen. 1

2 Nærværende beretning til Generalforsamlingen 2015, samt Greve Kommune og Socialministeriet, beskriver de væsentligste aktiviteter i frivilligcenterets etableringsfase, der oprindeligt var begyndt den 1. januar 2013, men som reelt først kom i gang med ansættelse af centerlederen den 1. okt FrivilligCenter Greve blev officielt åbnet den 1. november 2013 i pedelboligen til Greve Borgerhus og med mulighed for at bruge lokaler i Borgerhuset til møder, kurser og selvhjælpsaktiviteter. Derudover bruger vi opslagstavler og de elektroniske informationsskærme i Borgerhuset og Greve Idræts- og fritidscenter til, at annoncere vores tilbud og foreningsaktiviteter. Vi har en lejekontrakt der omfatter lokalerne i pedelboligen, lys, vand, varme, rengøring og kopimaskine samt brug af lokaler i Borgerhuset på almindelige vilkår. Frivilligcenteret er bemandet med en centerleder og en kontormedarbejder, begge fuldtidsansatte. Kontormedarbejderen var først ansat i et løntilskudsjob i 6 mdr. inden bestyrelsen den 1. maj 2014 fastansatte ham til It- og kommunikations opgaver. I 2014 supplerede vi gruppen af ansatte med en selvhjælpskoordinator i en 15 timers stilling til etablering, udvikling og støtte af Selvhjælp- og netværksaktiviteter. Funktionen finansieres normalt af statslige puljemidler, men af tidsmæssige årsager fik vi ikke søgt midler i 2013 og har derfor brugt egne midler i etableringsfasen. Denne funktion bliver jf. samarbejdsaftalen med kommunen suppleret med en person ansat i flexjob på særlige vilkår. Det er en opgave vi arbejder på at få løst i samarbejde med Jobcenteret. Samtidig med etablering af frivilligcenteret udarbejdede vi i samarbejde med Greve Kommune en samarbejdsaftale og en handlingsplan for , som også ligger i tråd med ministeriets krav til frivilligcenterets opgaver. De obligatoriske opgaver er: Synliggørelse af frivillighed, herunder oprette en foreningsoversigt, frivilligjobs - rekruttering og matchning, deltagelse med oplæg, nyhedsbrev. Netværk mellem foreninger, herunder kursusaktivitet, events og Frivillig Fredag. Foreningsservice, herunder lokaleudlån, kopiering, rådgivning, vejledning og projektstøtte. Samarbejde mellem foreninger, kommune og erhvervslivet. Selvhjælps- og netværksaktiviteter Generalforsamlingen 2014 bød på mad og foredrag. 2

3 Hvad har vi nået i 2014? Etablering af FrivilligCenter Greve FCG er etableret i Borgerhuset og har åbent mandag til fredag kl. 9 16, tirsdag Vi har en hjemmeside med foreningsoversigt, kalender, viden og vejledning m.m. og Facebook. Vi har fået godkendt samarbejdsaftale og handlingsplan Vi har en forretningsorden for bestyrelsen. Vi har gennemført strategiseminar med bestyrelse og ansatte. Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder med fokus på handlingsplan og opfølgning. Vi har holdt 10 tirsdagsarrangementer om frivillighed til inspiration for borgere og foreninger. Vi har gennemført kurser om fundraising, etik, design, hjemmeside, rekruttering, samskabelse m.m. Vi har rådgivet borgere og foreninger om regler, rekruttering, ansøgning om økonomisk støtte m.m. Vi har hjulpet 3 nye foreninger med at blive etableret. Vi har rekrutteret over 35 frivillige til foreninger og institutioner. Vi har deltaget i flere events i Greve Kommune mhp. synlighed og formidling. Vi har arrangeret Frivillig Fredag sammen med 40 foreninger og kommunen med markedsplads, dialog på tværs og underholdning samt frivilligpris. Frivilligcenteret arrangerede et kursus om selvledelse for de frivillige i træningssalene. Borgere der har været i et genoptræningsforløb kan fortsætte træning under kyndig støtte af frivillige instruktører i de 4 træningssale på plejecentrene. Vi har selv fået viden og inspiration Vi har deltager i flere konferencer og møder som har relevans for frivilligcenterets virke. Frivilligrådets årsmøde FriSe årsmøde og temadage Regionalt møde: Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige Center for frivilligt socialt arbejde, div. møder og konferencer samt kurser Deltager i ledernetværk for frivilligcentre Frivilligt Forum, FriSe m.fl. om samskabelse Deltaget som dommer i Team Up, Frivilligcenter Roskilde. 3

4 Samarbejde med Greve Kommune Meget tidligt i etableringsfasen var centerets formand og leder på besøg på rådhuset for at hilse på direktionen, som senere blev fulgt op med et borgmesterbesøg i centeret. Her blev samarbejdsaftale godkendt og underskrevet. Inden da var FCG centrum på Dialogmødet den 30. september 2013, hvor borgere kom med mange gode forslag til handlingsplanen. Mange af forslagene er indarbejdet i handlingsplanen. Greve Kommune oprettede et ekspertnetværk hvor centerlederen mødes med repræsentanter fra kommunens forskellige sektorer for, at drøfte, udvikle og implementere samarbejde med frivillige. Netværket har ikke haft den funktion som det var tænkt, men har trods alt givet frivilligcenteret et godt kontaktnetværk med kommunens ansatte i forskellige sektorer. Frivilligcenterets leder har deltaget i flere udviklingsorienterede møder med henblik på samskabelse. Der var rigtig mange gode forslag til hvordan Greve Midtby (stien) kunne blive sundere. Frivilligcenteret var med til at skabe gode rammer for udvikling af spændende idéer. Deltagere diskuterer forslag med projektleder. På nuværende tidspunkt har FCG (haft) et samarbejde med følgende: Byplan, om Sund Greve Midtby hvor borgerne og foreninger skal inviteres til at komme med idé. Bibliotek, om at udvikle samarbejde om it-frivillige og kulturelle aktiviteter og opgaver for borgere, herunder at etablere frivilligformidling på bibliotekerne. MIT ÆLDRE, om at hjælpe med at rekruttere frivillige it-hjælpere og kursus om etik i frivilligt arbejde. Sund og social, om at give råd og vejledning til foreninger der søger 18 og 79. Der har været holdt to skriveværksteder og efterfølgende individuel rådgivning. Club Havana, råd og vejledning samt rekruttere frivillige til projekt Gaver og Genbrug. Sund & Pleje: udarbejde en struktur for samt opfølgning på rekruttering, fastholdelse og udvikling af frivillige på ældreområdet. Sundhedsdage i Café Ask. Kulturdage på biblioteket. Træningsenheden. FCG er tovholder på de frivillige og udvikler en model for selvledelse. Samarbejde med Jobcentret om rekruttering og matchning af jobsøgende, herunder oplæg til unge i alderen på Videncenteret. Udviklingssamarbejde med PPR om implementering af frivillighed på dette område. Frivillig Fredag havde over 500 besøgende. Planlægning foregik i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhed & Pleje, Kultur og Fritid og FCG. FCG havde et samarbejde med over 40 foreninger, Produktionsskolen og mange andre. Derudover var der 7 politikere i praktik i foreninger. Informationsmøde for nye borgere i Greve Kommune om muligheder i foreningslivet og frivillighed. 4

5 Foreningsservice Foreningsservice er et tilbud til medlemsforeninger om at få råd og vejledning i alle spørgsmål relateret til foreningsarbejde. Det vil sige oprettelse af en forening med vedtægter, strategiseminar, kommunikation, rekruttering, fastholdelse og udvikling etc. Mange er kommet for at få sparring til en idé, en ansøgning, et opslag eller et spørgsmål. Nogle er kommet for at få kopieret og andre har fået hjælp til at reservere et lokale. Vi har i perioden haft kontakt til alle vores medlemsforeninger og endnu flere der er blevet medlem som tak for hjælpen. Eksempler på hvem vi har hjulpet: Silkroad, en arabisk kulturforening, med forbedring af vedtægter samt sparring og vejledning om støttemuligheder til forskellige arrangementer. Greve Pensionist Svømmere med en ansøgning til TrygFonden og gennemførelse af førstehjælpskursus for 20 deltagere. Hjernesagen med at oprette en lokalafdeling og rekruttere frivillige tovholdere til drift. Stress- og depressionsforeningen med at oprette sig som forening, lokaler og synlighed. Herunder samarbejde med Selvhjælp. Den lokale kunstnergruppe med at etablere sig som forening, pjecer m.v. Derudover har vi serviceret en lang række foreninger med ansøgninger til 18 og 79 og private fonde. Vi har på nogle få områder selv taget initiativ til at samarbejde med flere foreninger om et lokalt behov eller en idé. Det er handler om: Selvhjælpsaktiviteter blandt patientforeninger. Bisiddernetværk en koordinerende indsats for flere foreninger. Et frivilligkorps for alle idræts- og kulturforeninger. 10 gi r 100. Fejring af Grundlovens 100 års jubilæum. Selvhjælp- og netværksaktiviteter for mænd og fædre (i krise). Oprettelse af en lokalafdeling af Dansk Flygtningehjælp. En særlig forebyggende indsats med aktiviteter for mænd og fædre i et multikulturelt forum. Bestyrelsen og medarbejdere fra frivilligcenteret var selv på kursus om strategiske mål, ledestjerne, handlingsplan og værdier i arbejdet. Kursusaktiviteter Den 3. tirsdag i hver måned gennemfører vi et åbent hus arrangement med temaer der relaterer sig til frivillighed. Deltagerne kommer fra både sociale, kulturelle, idræts- og miljøforeninger og ofte har arrangementet præg at kursusvirksomhed, da deltagerne indgår i dialog på tværs og får konkret viden og redskaber med hjem. Der har været gennemsnitlig 15 deltagere til arrangementerne. 5

6 Kurserne har til formål at give interesserede viden og inspiration samt mulighed for, at mødes med repræsentanter fra andre foreninger. Her kan deltagerne give hinanden sparring og evt. igangsætte et samarbejde på tværs om et relevant emne eller en akut sag. Vi har haft følgende emner: Hvordan bliver jeg frivillig? Aktiv medborgerskab. Skriveværksted for 18 ansøgere. Etik i frivilligt arbejde. Fundraising. Sociale medier. Hvordan kommer jeg i medierne/lokalavis? Design din forening. Bisidder. Førstehjælp. Samskabelse deltagelse. Frivillighedens logik og politik. Hvad vil du være som pensionist. Frivilligcenteret forsøger også at deltage når lejligheden byder. Vi var med på fortet med telt, banner og cykelvogn. Vi oplever også, at borgere der har mødt os på disse events kommer på besøg i frivilligcenteret for at høre mere om os og deres egne muligheder for enten at blive medlem i en forening eller at blive frivillig. Formidling af frivillige Vi har indtil nu formidlet/rekrutteret borgere til frivilligjobs i både kommunalt og foreningsregi. Vi annoncerer i Sydkysten hver uge med opfordring til borgerne om at komme og få en snak med os, men kun få borgere benytter sig at dette tilbud. I 2014 har vi lagt 40 frivilligjobs på portalen og de har haft over besøg. Samlet har vi rekrutteret 35 frivillig. FCG hjælper modtagere med at formulere frivilligjobbet, så det står attraktivt og beskriver opgaven klart og tydeligt. Som eksempel har vi matchet følgende: Frivillige til Hjernesagen, hvoraf de to også hjælper til i frivilligcenteret. Frivillige til Møllehøj plejecenter som deltager i juleaften. Frivillige til Gaver og Genbrug i tilknytning til Klub Havana. Frivillige til underholdning og besøgsvenner på plejecentre. Frivillig ledsager til psykisk syg, til at gå i byen. Frivillige til Ha en god dag som webredaktør. Frivillige til Læs for mig bibliotek. Frivillige til Genbrugsbutikker Røde Kors og Danmission. Frivillig til MIT ÆLDRE, Olsbækken og Godset m.fl. 6

7 I samarbejde med Falck arrangerede frivilligcenteret førstehjælpskursus for pensionistsvømmerne. Kurset var finansieret af TrygFonden. Førstehjælpskurserne er tænkt som en tilbagevendende begivenhed under overskrifter; En forening bør have mindst to livreddere der kan give førstehjælp og betjene en hjertestarter! Selvhjælp- og netværksaktiviteter Selvhjælpsaktiviteterne er kommet godt i gang og samarbejder med flere foreninger om netværksaktiviteter for deres medlemmer og andre interesserede. Selvhjælp arbejde med temaer og holder jævnligt åbent hus arrangementer med inspiration til at komme i gang med emnegrupper. Der har været gennemført følgende: Temadage med særlige emner. Bl.a. Kunsten at rejse sig op Mindfullness. Tirsdagscafé åbent værested. Åben rådgivning og hjælp til dannelse af nye grupper. Etableret en stress og depressionsgruppe. Etableret en sorggruppe. Mentorordning for nye flygtninge er under opbygning. Med udgangen af 2014 er der 5 selvhjælpsgrupper som mødes for at drøfte selvvalgte emner. Fælles for dem alle handler møderne om deres livssituation, og om hvordan de kan hjælpe hinanden med aktuelle spørgsmål. Gruppernes igangsættere (uddannet tovholder) superviseret af selvhjælpskoordinatoren som også sørger for uddannelse af nye igangsættere, arrangerer foredrag og inspirationsworkshops m.m. Frivillig Fredag 2014 begyndte med underholdning for børnene. og voksne.. Medlemsforeninger 2014 Frivilligcenteret har modtaget kontingent fra 39 foreninger og dermed opfyldt kravet fra Socialministeriet om mindst 20 medlemsforeninger for at få økonomisk støtte. Medlemslisten findes på og er man interesseret i medlemskab skal man udfylde en medlemsblanket og indsætte kr. 100,- i Nordea Medlemskab følger kalenderåret. 7

8 Økonomi Frivilligcenteret modtog økonomisk støtte fra Staten på kr ,- og fra Greve Kommune på ,- samt kontingent indbetaling på kr ,- i alt ,- kroner. Hertil kommer et overskud fra 2013 på kr ,- Regnskab for 2014 sendes særskilt sammen med indkaldelsen. Budget for 2015 fremgår af handlingsplan Godkendt af bestyrelsen Fmd. Britta Jacobsen Frivillig Fredag foredrag, debat, fotokonkurrence, frivilligpris og masser af foreningsboder 8

9 Handlingsplan i 2015 I 2015 fortsætter vi med de obligatoriske opgaver, beskrevet i samarbejdsaftalen , som vi skal løse for at være med i Grundfinansieringen (statens tilskud). Opgaverne er som tidligere nævnt og beskrives mere detaljeret nedenfor under Opgaver og nye initiativer Udfordringer: Frivilligcenteret ønsker i den kommende handlingsplan at sætte fokus på kapacitetsudvikling i foreningslivet i et tværfagligt miljø, hvor borgere, foreninger, kommune og erhvervsliv mødes. Konkret handler det om, at oprette et foreningslaboratorium med workshops, oplæg i innovative processer med fokus på samskabelse, fællesskab (inklusion) og aktivt medborgerskab. Samtidigt ønsker vi at udvide/udvikle selvhjælpsaktiviteter som et permanent tilbud til borgere der søger sociale interessefællesskaber. Et sted hvor de kan mødes i et hyggeligt cafémiljø drevet af dem selv i form af en socialøkonomisk virksomhed. For at denne vision kan realiseres har vi bl.a. brug for mere permanente lokaler, vi kan disponere over, således vi ikke behøver at reservere lokaler i konkurrence med oplysningsforbund og andre foreninger i Greve. Vi ser selv et væsentligt potentiale i lokalerne i Greve Borgerhuset, fordi huset er centralt placeret og har rigtige gode faciliteter, hvor vi kan samle flere af disse aktiviteter og gøre Borgerhuset til borgernes hus et forum for interessefællesskaber. Opgaver og nye initiativer Netværk mellem foreninger i kommunen: I samarbejde med Kultur og Borgerservice, Sundhedsteamet og andre gennemfører vi mindst 10 kursusarrangementer om året. Kurserne tilrettelægges dels på baggrund af ønsker fra foreninger og dels som tilbud om ny viden og redskaber. Kurserne tilbydes alle foreninger på tværs. - At der hvert år holdes mindst 10 tirsdagsarrangementer for borgere og foreninger om frivillighed. - At der hvert år gennemføres mindst 5 kurser for foreningsmedlemmer med mindst 5 foreningers deltagelse på hvert kursus. - At der i forlængelse af disse arrangementer knyttes netværksrelationer mellem mindst 5 foreninger som gør noget sammen. 9

10 Synliggørelse af frivilligt arbejde, rekruttering og matchning mellem modtager og yder: I samarbejde med foreninger, kommune og erhvervsliv arbejder vi på at gøre frivillighed mere synlig for at opmuntre borgere til at engagere sig i foreningslivet og tage et socialt ansvar lokalt som aktive medborgere. Uden klart og tydeligt formuleret frivilligjob s kommer der ingen frivillige til foreninger og institutioner. Og uden de gode historier om glæden ved frivilligt engagement, kan vi ikke motivere borgere til at gøre en ekstra indsats. - At samarbejde med foreninger og institutioner om at bruge portalen formaliseres, for dels at samle og dels synliggøre frivilligjobs ét sted. - At samarbejdet mellem kommune og frivilligcenter har en permanent formel struktur. - At borgere, foreninger og institutioner kan få hjælp til at formulere jobopslag. - At der er mindst 20 frivilligjobs fra Greve på frivilligjob.dk p.a. som lykkes. - At frivilligcenteret deltager i alle relevante events i kommunen med information. - At der i forbindelse med Frivillig Fredag arrangeres frivilligbørs. - At frivilligcenteret annoncerer i lokale dagblade. - At vi har en hjemmeside, der er aktuel samt har en levende facebook. - At vi udsender et nyhedsbrev mindst 4 gange om året. Foreningsservice: Foreningsservice er et tilbud til alle foreninger om råd og vejledning i alle foreningsspørgsmål samt hjælp til praktiske opgaver som kopiering, ansøgning til 18 og 79 midler, lokalebookning og lignende opgaver. - At vi i tæt samarbejde med kommunens konsulenter og eksterne fagpersoner får positive respons på den hjælp, vi giver lokale foreninger med de spørgsmål og ønsker de har vedr. foreningsarbejde. - At vi når ud til alle dem der har brug for hjælp. - At vi har den viden og erfaringer der efterspørges. Samarbejde mellem frivillige foreninger, kommune og det lokale erhvervsliv: Erfaringer fra Frivilligcenter Roskilde projekt Team Up viser, at erhvervslivet med få ressourcer og midler kan hjælpe foreninger med at blive mere synlige, bedre til at rekruttere frivillige og dermed også blive bedre til at drive foreningen. I FrivilligCenter Greve har vi intentioner om at skabe et netværk af virksomheder og foreninger i forbindelse med Foreningslaboratorium, hvor foreninger stiller deres aktiviteter og viden til rådighed for en lokal virksomhed (det kunne være teambuilding), mod at virksomheden hjælper foreningen. (det kunne være en forretningsplan, kommunikation, regnskab etc.). Samarbejdet indledes med, at virksomheden sender en leder i praktik i foreningen, og her aftaler man hvilke win/win relationer, der kan opbygges. - At frivilligcenteret får permanent adgang til flere lokaler i borgerhuset. - At der oprettes en tværfaglig/-sektor arbejdsgruppe der planlægger og gennemfører Frivillig Fredag 2015 med det formål, at samle alle frivilligområder (civilsamfundsforeninger) og interesserede erhvervsfolk til at udvikle et nyt koncept. 10

11 Nye initiativer Mænd og fædre-projektet er et samarbejde Frivilligcenteret har etableret med Greve Nord, baba fædre for forandring, (Center for socialt ansvar), FriSe (Frivilligcentrenes landsorganisation), SUS Center for social udvikling og muligvis Velux Fonden. Frivilligcenteret afsætter en medarbejder på 15 timer til at stå for fastholdelse og koordinering i en treårige periode. Projektet er et selvhjælps/empowerment og videnformidlingsprojekt målrettet mænd i alle aldre. Det er mænd der har brug for, at mestre en aktuel situation i deres liv, som normalt er tabubelagt blandt mænd. Der er fokus på mænd i og efter skilsmisse og sygdom, mænd som far, som bedstefar, som arbejdsløs og mænd generelt der via en aktivitet får mulighed for at mødes med andre mænd. Det er et metodeudviklingsprojekt hvor vi anvender viden og anerkendte metoder til at skabe nye muligheder for mænd i Greve Kommune. Projektet implementeres i tæt samarbejde med kommunen. - At vi finansierer projektet og en medarbejder af fondsmidler. - At vi får etableret lokaler i Borgerhuset. - At der i det første år deltager over 20 mænd. - At der skabes initiativer på tværs af etnicitet og sociale skel. Værested for hjemløse er et initiativ vi gerne vil løse sammen med kommunen evt. erhvervslivet, fordi vi ser frivilligcenteret / Borgerhuset som et ideelt sted og ramme for værestedsaktiviteter, hvor borger kan hjælpe borgere i form af hjælp til selvhjælp. Her kan fagpersoner fra kommunen på neutral grund tilbyde borgere rådgivning og hjælp mens frivillige kan tilbyde omsorg og tid. Vi har intentioner om, at integrere denne aktivitet i selvhjælp/café aktiviteter, således det udelukkende er frivillige, der løser denne opgave med supervision af selvhjælpskoordinatoren. 11

12 - At Borgerhuset bliver rammen om nye sociale aktiviteter for hjemløse. - At aktiviteterne drives af frivillige, herunder hjemløse selv. Netværksgruppe for unge mødre er en aktivitet vi planlægger at igangsætte primo 2015 i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg, der har gennemført et forsøgsprojekt med stor succes. Projektet handler om at etablere en forening for unge mødre som forankres i Borgerhuset. Foreningen drives i etableringsfasen med en 15 timers ansat til koordinering og administration, der sørger for kontakten til kommunens medarbejdere vedr. henvisning og rådgivning samt kontakten til målgruppen i forhold til aktiviteter og supervision. - At der etableres en forening for unge mødre med mindst 20 deltagere. - At der etableres et godt samarbejde med sundhedspleje m.fl. fagpersoner. - At aktiviteten forankres i Borgerhuset og drives af frivillige. - At der ansættes en koordinator i etableringsfasen der kan understøtte aktiviteten med opsøgende arbejde og koordinere aktiviteten med andre relevante aktiviteter. Netværkssted for ungdommen/projekt Frivillig er en permanent aktivitet vi ønsker forankret i frivilligcenteret, fordi der er et stort behov for at have ungdommen tæt på frivilligcenteret med henblik på dels at undersøge, hvad der motiverer dem, og dels hvordan vi kan styrke frivilligheden blandt unge. Vi har indgået et samarbejde med en ung frivillig antropolog som vil forestå den indledende undersøgelse og kontakt til målgruppen. Med dette udgangspunkt forventer vi at have et klart billede af, hvordan vi kan skabe rammer for et udviklingsarbejde med Projekt Frivillig, der har til formål at rekruttere unge ud i foreningslivet samt gøre en forskel som frivillig. Frivilligcenteret overvejer at ansætte en projektleder i en periode på 2 år for at sikre en udvikling i projektet, og ikke mindst for at sikre at aktivitetens udviklingspotentiale forankres i Borgerhuset. - At der gennemføres en undersøgelse af ungdommens motivation og interesser. - At der skabes udviklingsfora i Borgerhuset for unge. - At mindst 100 unge bidrager med at skabe en ny platform for frivillighed og aktivitet. 12

13 Hvad vil du være som pensionist er en foredrags/workshop aktivitet, som vi har igangsat målrettet kommende efterlønnere og pensionister. Projektet gennemføres i samarbejde med foreningen Ha en god dag og indarbejdes som et permanent tilbud til alle kommende seniorer i Greve. Baggrunden for denne aktivitet er, at mange seniorer, der forlader arbejdsmarkedet fortsat har mange gode år, ressourcer og kompetencer, som kan bruges i en win/win relation til gavn for lokalsamfundets velfærd. Der søges PUF-midler til projektleder, som skal stå for projektet og gennemføre workshop mens frivilligcenteret står for formidling af frivilligjob og kontakt til samarbejdspartnere. - At der gennemføres mindst 4 workshops årligt med hver mindst 15 deltagere. - At mindst 80 % af deltagerne finder en ny meningsfuld interesse/frivilligt engagement. - At etableringsfasen finansieres af PUF-midler - At erfaringerne kan videregives til andre frivilligcentre. Bisiddernetværk er et ønske om at samle viden og erfaringer fra de foreninger, der tilbyder en bisidder til deres medlemmer. Vi hører fra både handicaporganisationerne og kommunale sagsbehandlere, at der er behov for et bisidderkorps, men når vi spørger foreningerne, om deres bisidder bliver brugt, så er svaret nej. Frivilligcenteret har derfor i samarbejde med Ældre Sagen og patientforeninger taget initiativ til at understøtte foreningernes initiativ med bisiddere med et kursus og efterfølgende oprettelse af et tværgående netværk af bisiddere fra flere foreninger. Samtidigt vil vi tage kontakt til kommunens sagsbehandlere for at udbrede kendskabet til bisiddertilbud i håb om, at borgere bliver henvist til en bisidder når, behovet opstår. Formålet er at styrke viden om og kendskab til bisiddertilbud samt give bisidderne et netværk hvor de kan mødes for at få viden, redskaber og udveksle erfaringer. - At flere borgere benytter en bisidder og dermed får en bedre sagsbehandling. - At bisiddernetværket har mindst 20 bisiddere med indsigt i flere fagområder. - At kommunens sagsbehandlere oplever mindre aggressive borgere og bedre møder med borgere. 13

14 Konfliktløsning er et redskab som enhver forening og frivilliggruppe bør kende og derfor vil frivilligcenteret sætte fokus på konfliktløsning med kurser og øvelser som et tilbud under foreningsservice. Vi har intentioner om at alle der arbejder med mennesker i foreninger, bisidder, selvhjælp og andre kan deltage. - At mindst 20 foreninger og grupper tilmelder sig i At vi gennemfører mindst to kurser med efterfølgende træning. - At der etableres et netværk med andre frivilligcentre som benytter vores tilbud. Grundlovsjubilæum Vi havde i samarbejde med De konservative, Greve Museum, Biblioteket og flere foreninger søgt Folketingets Grundlovspulje om støtte til gennemførelse af et teaterstykke og en udstillinger for at fejre Grundlovens 100 års jubilæum. Vi fik desværre afslag. Vi tænker dog fortsat at fejre demokratiet i forbindelse med grundlovsdag den 5. juni med et mindre event ved Borgerhuset i samarbejde med foreninger der har en særlig tilknytning til grundloven og som kan fortæller om grundlovens betydning for foreningsdannelse og demokratiets udvikling. - Vi tænker på, at fastholde idéen om et fælles stævne sammen med de politiske partier, museet og biblioteket, hvor grundloven er i fokus ud fra disse perspektiver. Frivilligcenteret står for koordinering af foreningsmarkedet og rekruttering af frivillige til hele arrangementet. 14

15 Budget for 2015 Budgettet er udarbejdet med det forbehold, at kommunen ikke ønsker, at frivilligcenterets overskud på ca. kr ,- fra henholdsvis 2013 og 2014 skal tilbagebetales. Indtægt: Kroner: Kontingent 4.000,00 Grundfinansiering stat ,00 Kommunen ,00 Overført fra ,00 Indtægter i alt ,00 Omkostninger: Kroner: Personaleomkostninger ,00 Administrationsomkostninger ,00 Husleje inkl. Lys og varme ,00 Forsikring ,00 Anskaffelser (Inventar + småansk.) ,00 Information, annoncer m.v, ,00 Kurser, temadage og møder ,00 Transport ,00 Revisor ,00 Frivilligcenter drift 1.352,000,00 Udviklingsprojekter 2015: Selvhjælp- og netværksaktiviteter ,00 Netværkscafé unge mødre ,00 Projektudvikling Mænd og fædre Unge frivillige/projekt Frivillig ,00 Foreningsservice og synliggørelse m.m ,00 Grundlovsjubilæum ,00 Frivillig Fredag ,00 Konfliktløsning, bisiddernetværk, ,00 mentorordning, Hvad vil du være som pensionist m.v. div ,00 Omkostninger i alt ,00 Godkendt af bestyrelsen , fmd. Britta Jacobsen 15

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Årsberetning 2015 FrivilligCenter Greve

Årsberetning 2015 FrivilligCenter Greve Årsberetning 2015 FrivilligCenter Greve Indledning FrivilligCenter Greve har til formål at styrke frivilligheden med udgangspunkt i Greve Kommunes Frivillighedspolitik og samarbejdsaftale med kommunen

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Årsberetning 2013 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Årsberetning 2013 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte Årsberetning 2013 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte Indledning 2013 har været endnu et godt og travlt år i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Der har været fokus på at udvikle nye aktiviteter samt

Læs mere

Marts Årsberetning og regnskab 2014

Marts Årsberetning og regnskab 2014 Marts 2015 Årsberetning og regnskab 2014 1 Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn F c N Adelgade 119 B 5400 Bogense Bestyrelse pr. 25.3.2015: Formand Chr. Madsen Jensen Tlf. 60 81 12 15 Fax 64 81 37 40 kontakt@frivilligcenternordfyn.dk

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Generalforsamling BROEN Danmark

Generalforsamling BROEN Danmark Generalforsamling BROEN Danmark Sted: Byskolen, Fussingsvej 6, 1. sal, 8700 Horsens Dato: 11/3 2015 Klokkeslæt: 19:00 Deltagere: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Jette Madsen, Per Løkken, Henrik

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

FrivilligCenter Sydsjælland-Møn

FrivilligCenter Sydsjælland-Møn Gåsetårnet i Vordingborg. Byporten i Stege FrivilligCenter Sydsjælland-Møn Mål - Rammer - Indhold Præstø Kirke Vordingborg den 19.08.13 Side 1 Forord Røde Kors, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Nyheder fra centeret!

Nyheder fra centeret! Nyheder fra centeret! FCG Nyhedsbrev 1. årgang nr. 5 Frivilligcenter i et år For et år siden åbnede vi dørene til Frivilligcenter Greve med store forventninger til at skabe et samlingssted for foreninger

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret NYHEDSBREV November 2015 4/2015 Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 65+.Hvad nu? inspirationsdagen

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Frivilligcenter ODENSE ÅRSBERETNING Frivilligcenter Odense

Frivilligcenter ODENSE ÅRSBERETNING Frivilligcenter Odense ÅRSBERETNING 2015 Odense Årsberetning side 2 25 ÅRS JUBILÆUM, FRIVILLIGT FOLKEMØDE, DIALOGMØDE OG BORGERNES HUS er blot nogle af overskrifterne der prægede 2015 på Frivilligcentret. Et år i udviklingens

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13.

Social- og Integrationsministeriet Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13. Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre Ansøgning sendes til: Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. A Projektets/aktivitetens

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Hvordan udvikler

Læs mere