Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen"

Transkript

1 Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative Folkeparti. Tak for det. Vi starter med rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz. Værsgo. Kristian Würtz (S): Tak for det. Jeg har bedt om ordet, fordi der er ændringer i sagen i forhold til den indstilling, som blev behandlet i magistraten sidste mandag, det får mig til at fremsætte følgende ændringsforslag om optionsaftale om opførelse af ny arkitektskole. Som beskrevet i indstillingen er der pågået forhandlinger med bygningsstyrelsen om salg og areal til opførelse af en ny arkitektskole på Godsbanearealerne. Forhandlingerne er nu så fremskredne, at Teknik og Miljø vurderer, at der inden for meget kort tid vil kunne indgås aftale med bygningsstyrelsen på nærmere beskrevne vilkår. Bygningsstyrelsen har tilkendegivet, at da vi kunne foreligge en afklaring af en fremtidig placering af en ny arkitektskole primo 2016, det hed medio 2017 i indstillingen, hvorfor reservationen kan afgrænses tidsmæssigt. Denne tilkendegivelse fra bygningsstyrelsen er fremkommet i sidste uge og dermed efter fremsendelse af indstillingen. På baggrund af det så stiller Teknik og Miljø følgende ændringsforslag til indstillingen om byudvikling på Godsbanearealer i forhold til indstillingens ad 3, at der reserveres et areal af udviklingsplanen frem til 1. april 2016 til gennemførelse af konkurrence om placering af ny arkitektskole, som angivet under indstillingens afsnit 5, og med tilføjelsen ad 6 magistraten bemyndiges til at forhandle og indgå aftale med bygningsstyrelsen om tildeling af option på de beskrevne vilkår. I forhold til vilkår kan det siges, at for en endelig forhandling, der foreslås der at vi lægger til grund, at Teknik og Miljø bemyndiges til at forhandle en reduceret P-norm, hvis en konkret vurdering understøtter dette med et minimum på én parkeringsplads per 200 etagemeter. Den reducerede norm vil gælde så længe ejendommen anvendes til arkitektskole. Der tinglyses en deklaration om fremtidig anvendelse til arkitektskole, og den begrænses til ti år. Og endelig at magistraten bemyndiges til at indgå aftaler med øvrige forhold inden for rammerne af de i notatet beskrevne vilkår. Jeg vil videre anbefale byrådet, at tiltræde ændringsforslaget allerede i aften, da der er en ikke ubetydelig risiko for, at en udskrivelse af et folketingsvalg kan få afgørende konsekvenser for den tids profil, der her ligger. Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Camilla Fabricius (S): Bare lige forretningsordenen, går vi igennem indstillingen nu? Godt. Så er det altså nu, at man kan gå i gang med de lovende ord. Det man kan sige om den her indstilling Det er de korte bemærkninger.

2 Camilla Fabricius (S): Jeg skal lige være sikker, er vi ved sag nummer 11 om Godsbanen. Godt, så starter vi tiden nu. Godt. Det har på alle måder været en spændende dag i dag. Det jeg egentligt gerne vil sige fra Socialdemokraternes side, det er, at den her indstilling er utrolig interessant. Og det er den på flere forskellige niveauer. Både selvfølgelig fordi vi får startet lidt pudsigt, men også fordi det her er et helt nyt byudviklingsområde, som virkelig har formået at få skabt noget interessant. Det er en udviklingsplan med meget levende beskrivelser også sætter nogle klare rammer op for, hvordan vores nye bydel skal tegne sig. Det har også været utrolig interessant at høre, hvordan rådmanden har trukket linjer langt ud i fremtiden og peget på, hvordan vi skal arbejde med ny karrestruktur i Åbyhøj, og hvordan vi langsomt trækker os ind mod det centrale midtby, og forestiller os, hvordan at de ellers meget grusbelagte baneområder kan blive til ny bydel. Når vi har et ekstremt kreativt miljø, som er spændende, så er det også vigtigt, at vi på den måde får skabt en bydel, hvor vi fastholder det levende og det kreative. Tak. Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Ja det er jo en indstilling, som måske krævede en lidt større og bredere gennemgang. Vi har drøftet her i dag med rådmanden, at vi også i Venstre vil støtte op om indstillingen. Det er selvfølgelig en uskik, at vi med så en stor og afgørende indstilling ikke får et bredere grundlag for at drøfte mulighederne fremadrettet. Derfor vil Venstre for at sikre, og det har vi forstået, at det er afgørende for, at vi ikke taber tid og momentum, siger ja til indstillingen her i aften med det at rådmanden har lavet af ændringsforslag. Det er ikke den måde vi ønsker at behandle store og brede sager for i Venstre fremadrettet. Vi gør en undtagelse her. Det at vi godt vil tage op i udvalget, ikke omkring sagen, for vi sender ikke den i udvalg, men omkring selve indstillingen, det er hele P-problematikken på det her nye byudviklingsområde, som vi overordnet set støtter og ser en masse muligheder i. Vi synes faktisk, at der gives mulighed for at udnytte et område, der har lagt hen i mange år, og det glæder vi os over. Vi glæder os i særdeleshed, at vi nu står over for at kunne lave en aftale med arkitektskolen, og det er også derfor, at vi kan sige ja til indstillingen i aften. Det der bekymrer Venstre, og det vil vi gerne drøfte i udvalget, det er at de her drømmeprojekter omkring hvor vi fører letbanen eksempelvis hen i den her by, de skal også stemme overens med det, der er realistisk. Nu kan jeg se, at tiden er gået, det er ærgerligt, at vi ikke kan nå at drøfte det her i en højere grad så vigtig en indstilling for byens udvikling fremadrettet. Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne Peter Hegner Bonfils (EL): Ja det er fristende, at vi tager den på korte. For en god ordens skyld skal vi sige, at vi bakker op om ændringsforslaget til ad 3 og at vi dermed også tiltræder ad 3 i dag. Men der udover så ønsker vi sagen udvalgsbehandlet. Når vi gør det, så er det ikke fordi vi synes det er en skidt indstilling, vi synes overordnet set den er rigtig positiv og glædelig for vores by, men når vi gerne vil diskutere den, så er det også for at få sat ind i en sammenhæng, herunder i forhold til den byudvikling, der er annonceret, og som vi også har taget

3 hul på omkring Lokesvej ud langs Søren Frichs Vej. Det kunne også være interessant at se, hvordan det eventuelt kunne hænge sammen med en fremtidig afstikker af en letbaneetape, eller måske en hel letbaneetape. Så er det også vigtigt for os, at vi bliver måske lidt mere skarpe og konkrete på den del, der handler om at bevare det dna, der er skabt. Det der måske lidt klondyke-agtige område, Institut for (X) med flere, hvordan sikrer vi, at det byliv, den kreativitet, den bliver videreført uden at vi stivner tingene, men samtidig heller ikke pisker dem rundt i byen som nomader. Det var vist den korte version. Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Jamen jeg kan faktisk gøre det endnu kortere. Vi kan tilslutte os ændringsforslaget, og nu har Enhedslisten sendt resten af indstillingen i udvalg, og det støtter vi. Tak. Jan Ravn Christensen, Dansk Socialistisk Folkeparti. Jan Ravn Christensen (SF): Pyha, det blev godt nok varmt lige pludseligt, jeg tror også der var andre, der blev nervøse lige en kort overgang der. Vi er meget enige i det ændringsforslag, der er fremlagt fra rådmanden nu her og kan også godt tiltræde det med det samme. Det har været en af de ankepunkter, vi har haft mod indstillingen tidligere også, når vi er blevet præsenteret for den, det er, at det er lidt specielt, hvis vi skal have sådan et areal, som vi reserverede til nogen i rigtig, rigtig lang tid, og så kunne de så bestemme sig for, om de vil benytte sig af det eller ej. Så det er vi helt med på. Ellers så er det jo interessant, og vi skal ikke kun diskutere arkitektskolen, der er jo mange andre aktører, altså Gøglerskolen for eksempel, som holder dernede. Og det synes jeg er helt fantastisk, at der kommer gang i den, udover den dynamik der i forvejen er. Jeg vil sige, jeg er meget enige med de betragtninger, som Peter Bonfils havde. Og ellers vil jeg egentligt spørge rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, om han ikke kunne sige lidt omkring hele den her dimension med en by for alle, altså hvordan området kan spille sammen med de ambitioner vi har i Aarhus Fortællingen om den del. Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Når man ser på den økonomiske ansvarlighed for SF og DF på landsplan, så er forvekslingen til at forstå. Men det er jo ikke det, vi skal diskutere i dag. Det er lidt ærgerligt, at den her bliver hastet sådan lidt igennem. Vi kan selvfølgelig også tiltræde ændringsforslaget. Det er lidt ærgerligt, at det skal være på den her måde, men det er rigtig vigtigt, at vi får sat det her i system. Arkitektskolen bliver og skal være en rigtig, rigtig vigtig medspiller på udviklingen af det her areal. Vi håber selvfølgelig også, at vi på sigt får gang i Børnekulturhuset på området, så vi får den kreative bydel med uddannelsesinstitutioner, et stærkt

4 børnefokus og den producerende Godsbane, som måske godt kunne blive stærkere producerende end den er i dag. Det er et kulturpolitisk spørgsmål vi må tage på et andet tidspunkt. Samtidig ligger det jo også grund for en rigtig, rigtig spændende byudviklingsproces, og hvor vi måske skal tillade os at være mere kreative, end vi plejer at være. Hvor vi måske skal tillade os nogle flere grønne, skæve åndehuller, hvor Institut for (X) repræsenterer et miljø, der er interessant at bevare, velvidende at den slags miljø ikke kan trives i planlagte miljøer, uanset hvor uplanlagt vi gør det her. Og derfor vil Institut for (X) eller tilsvarende givetvis søge væk og finde andre græsgange. Det er også en naturlig del af en bys udvikling, men der ligger nogle værdier i området, som vi skal søge at fastholde, og det synes jeg helt klart også er muligt. Vi håber, at bygningsstyrelsen handler hurtigt, så vi kan komme videre med den her sag. Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad. Rabih Azad-Ahmad (R): I Det Radikale Venstre der bakker vi fuldt op om rådmandens ændringsforslag. Der er jo ingen tvivl om, at det for os er meget vigtigt, at der kommer gang i arkitektskolen og selvfølgelig skal vi få sat den i gang, så det bliver realiseret. En anden ting er jo også, jeg sidder bare lige og tænker på, at nogle år tilbage i forhold til hele Godsbaneområdet, og hvordan det var, og hvordan er det i dag, og hvad er der for nogle ambitioner for området i de kommende år. Det synes jeg egentligt er fantastisk at se den udvikling, der har været og er og kommer også på Godsbanen. Altså et område der nærmest har været passiv, der ikke var så meget liv i, i dag der sprudler den af aktiviteter, af kulturproduktion, af en Godsbane der er blevet gentænkt fra at være en godsbane til at være en succesfuld kultur- og produktionscenter. Det synes jeg er faktisk. Jeg glæder mig også til at se den udvikling, der også kommer, når alle de her uddannelsesdel også flytter ind, og vi kan få et børnekulturcenter. Jeg tror, vi kommer til at se en byudvikling, der kommer til at gøre det her område til et meget aktivt og livligt, og også den mangfoldighed der også kommer til det. Det vil være rigtig, rigtig spændende at følge i de kommende år. Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Camilla Fabricius (S): Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Socialdemokraterne også godkender ændringsforslaget, og at vi ser rigtig meget frem til en udvalgsbehandling. Det her det er jo virkelig et interessant forhold, og det som ordføreren for Enhedslisten påpeger, nemlig hvordan er det, vi fastholde det kække og det kreative, samtidig med at vi byudvikler. Det kunne være rigtig interessant at få vendt noget mere. Hvordan er det, vi arkitektonisk får vendt byen om, sådan så at der, hvor vi går, der hvor vi cykler, bliver en levende bydel, så at vi i den grad oplever, at byen langsomt lever. Så vil jeg også bare sige, at for Socialdemokraterne er det også utrolig vigtigt, at det her bykvarter i virkeligheden kommer til at ligge utroligt tæt på skov og vand. Og som vi har behandlet tidligere på andre byrådsmøder for ikke ret lang tid siden, jamen så får vi faktisk en mulighed for at boligkvarter kan komme ud og bade om ikke så længe. Det er også en rigtig stærk vision, at vi på den måde får skabt boliger når rigtig fed, cool natur.

5 Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom. Thomas Medom (SF): Byrådet har fra klokken 16 til 18 haft en temadrøftelse om planstrategien. Ét af de strategiske fokusområder det var, at Aarhus skulle være for alle. Det her det er et fremragende eksempel på et sted, hvor vi kan tage det hensyn. Der er nogle gode visioner i udviklingsplanen, men i de konkrete indstillingspunkter er det ikke tydeligt at se, at byrådet stadigvæk har ambitioner om, at Aarhus skal være for alle. Det er der rigelig tid til stadigvæk at tage højde for. Hvis jeg skal pege på det, jeg synes ville være oplagt for det område, så vil det først og fremmest være at bruge nogle af de grønne miljøer, der er dernede, til at få skabt et udendørs opholdsrum, som blandt andet nogle af de borgere, der kommer i Mølleparken, de får glæde af det område hernede. Der vil også være væsentligt længere til nærmeste nabo. Så handler det altså om boliger, selvfølgelig skal der også være boliger hernede til nogle af de grupper med nogle helt særlige behov, også selvom det er boliger, som måske ikke kan sælges til højest bydende. Og så ligger Håbets allé jo hernede, som er et på mange måder et alternativt og spændende miljø, hvor blandt andet unge hjemløse kommer i et frit misbrugsmiljø, og hvis det ikke er her, Håbets allé skal være efter 2017, og det kan sagtens være det er sådan, så synes jeg vi skal forholde os til, hvor Håbets allé så skal være. Jan Ravn Christensen, Socialistisk Folkeparti. Jan Ravn Christensen (SF): Jamen det er lidt i samme tråd som min partikollega, der er enkelt bemærkning i indstillingen, som falder mig lidt for brystet, og det er med lidt bæven i stemmen, jeg tager den op her. Det er den formulering der er, det forudsættes i øvrigt, at der påbegyndes en systematisk gennemgang af de eksisterende forhold og bygninger i området, som huser midlertidige bylivsaktiviteter med henblik på at sikre, at forholdene er i overensstemmelse med lovgivningskrav. Jeg er helt med på, at vi har en opgave i at sikre, at lovgivningen bliver overholdt, men det er altså et område, som er lidt, som Peter Bonfils siger, lidt klondyke-agtigt. Der er nogle eksistenser, som anvender det her areal, og som er lidt anderledes end de fleste, end vi andre er. Og derfor synes jeg, det er forkert, hvis vi skal ud og være de store kontrollører. Altså de fleste af os bor højst sandsynligt i et hjem, hvor elinstallationerne de er delvist ulovlige. Det er jo ikke sådan, at kommunen tager rundt med løftet pegefinger i alle vores hjem og kontrollerer, om elinstallationerne nu er i orden. Ah, der må vi måske slappe lidt af. Og det synes jeg faktisk, at vi måske skal have lidt mere afslappethed i forhold til det her område nede omkring Godsbanen, og sige jo selvfølgelig skal de sanitære forhold være i orden, folk skal ikke blive syge af at være der. Men der er grænser for, hvad vi skal gå op i som byrådsmedlemmer, og hvad skal vi sætte vores forvaltning til at overvågningsaktiviteter. Og der håber jeg i hvert fald at vi kan få en drøftelse i udvalget, og måske tager lidt mere afslappet på det, end man kan få en opfattelse af, når man læser byrådsindstillingen. Gert Bjerregaard, Venstre.

6 Gert Bjerregaard (V): Ja nogen kalder det jo Aarhus Christiania. Og i Venstre der kunne man jo fristes til at sige, jamen hvordan er det vi, at vi tilpasser det i en moderne by og i en moderne struktur. Vi er nu ret tilfredse med formuleringen, rådmanden har haft i forhold til udvikling på området. Det vi gerne ser, det er en større helhed, altså en helhedsplan for Aarhus K. Så det ikke alene er Godsbanen, at vi drøfter. Og derfor, når vi har udvalgsbehandlingen, da forstod jeg det var i forhold til det tidligere oplæg fra rådmanden, at det var hele indstillingen, vi sagde ja til i aften det er så kun det ændringsforslag omkring ad-punktet, at vi siger ja til. Godt for det, så får vi en god udvalgsbehandling, hvor vi også kan tænke det her ind i en helhedsplan for Aarhus K. Til det også vil vi gerne drøfte de p-pladser og de muligheder der er omkring arkitektskolen. Og så vil vi også godt drøfte de overordnede visioner for gennemførelse af de her tanker omkring letbanen ned forbi Godsbanen, og derfor også en helhed for Aarhus K. Er der penge nok til også komme ud med letbane til Brabrand, og en letbane til Favrskov? Derfor er det vigtigt at få afstemt, hvad er det, at vi slår op af store brød, kan vi bage dem, rådmand? Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz. Kristian Würtz (S): Jeg vil gerne takke for de positive tilkendegivelser fra ordførerne i forhold til ændringsforslaget. Og så sige, jeg er fuldstændig enig i, at den øvrige del af indstillingen skal henvises til en udvalgsbehandling det kræver en god diskussion. På en måde rimer det jo egentligt meget godt med de kvaliteter, vi gerne vil have i den her bydel, at processen er en smule uperfekt. Og det synes jeg også, at når vi hører de ønsker, som partierne har til, hvordan bydelen skal udvikle sig. At så har man sådan set holdt et ganske, et højt ambitionsniveau. Vi vil gerne have en bydel, som er viltert, og som er dynamisk, og som prøver nogle ting af, som ellers ikke får lov til at finde sted i vores by. Det synes jeg er ånden i den vision, der er foreslået, og det synes jeg også det skal være. At den konservative ordfører lige frem svinger sig op til at bruge Socialdemokraternes slogan og vi skal videre, det havde jeg næsten ikke drømt om, men det synes jeg fortjener stor, stor ros, at vi sådan kan bruge hendes kvaliteter. Så er det rigtigt, jeg har også været ude og sige omkring det samlede byomdannelses-område, eller de byomdannelses-områder, der ligger ud langs Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej mod vest, mod Åby, der synes jeg, at vi skal sørge for ikke at forhindre, at der en dag kan komme en letbane. Det er klart, det er ikke noget, der er penge på bordet til i dag, men jeg synes, det er det rigtige tidspunkt at have den her og præsentere den her slags visioner. Der er også andre ting i den her udviklingsplan, som den skitserer, som vi ikke har penge til i dag, for eksempel en multihal, men derfor synes jeg alligevel, det er rigtigt at rejse debatterne. Men lad os tage den videre herfra. Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL):

7 Altså, vi studsede også en anelse omkring den her systematiske gennemgang vedrørende lovlighed. Altså da vi tænkte os sådan lidt nærmere om, så var det nok også vores fornemmelse, at mon ikke det der er dernede, det allerede er ganske lovligt i dag. Og at man så i øvrigt stille og roligt kan tage en snak med folk om tingene, og så får de den slags ting i orden. Vi synes i hvert fald ikke, vi har bemærket, at der skulle være nogen brandfælder eller forfærdelige installationer eller noget. Så vil vi i øvrigt gerne bakke op om rådmanden for Sociale Forholde og Beskæftigelses betragtninger omkring en by for alle. Måske lige med det aber dabei, at Håbets allé jo er en glimrende ting, men at det jo selvfølgelig også handler om, og vi hører heller ikke rådmanden siger noget andet, men at skabe en by, hvor hvis man måske er en lidt skæv eksistens, så er det også okay, at man hænger ud i Mølleparken eller hvor man nu gør, hvis man da i øvrigt opfører sig sådan nogenlunde ordentligt. Det vil sige måske højrøstet, måske beruset, men ikke chikanerende eller træls på den måde. Og så i øvrigt endnu engang rigtig mange gange tak til rådmand fra Teknik og Miljø for de positive tanker omkring letbanens fortsatte udvikling. Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Jamen jeg må jo give mig selv en lille opsang, og der er jo kun det ene at sige til mig selv, det er, stop brugen af Socialdemokratiske kampagneslogans. Og hvis der ikke er flere, der har bemærkninger, og det glemte jeg at sige til at starte med, og det beklager jeg, men så er ændringsforslaget tiltrådt og hele indstillingen er sendt til behandling i udvalget.

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat.

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Lokalplan 1031 - Forslag Medlemmerne af Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet den 11. maj 2016 blev sag nr. 13: Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov

Læs mere

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje. Sag 7: Udbud hjemmepleje Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Og vi går videre til sag nummer 6 på dagsordenen under Teknik og Miljø, almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen!

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Sag 2: Medborgerskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Vi går til den næste sag på dagsordenen, nemlig sag nummer 2, medborgerskab. Hvem ønsker ordet til den?

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Så kan vi gå i gang med de sager, der kræver lidt længere bemærkninger, og som vi vedtog i forretningsordenen, så starter vi med sag nummer 9, opførsel

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Fremtidens fritidstilbud

Fremtidens fritidstilbud Fremtidens fritidstilbud 1. DEL kl. 19.30-21.00: Debat om fritidstilbud på Christianshavn 2. DEL kl. 21.00-21.30: Aktuelle sager Deltagere: ca. 30 personer 1. DEL Kl. 19.30-21.00 Debat om fritidstilbud

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Så går vi videre til sag nummer 7, som er cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst. Er der bemærkninger til den? Er det kort?

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Dagsorden - Dialogmøde med Ældrerådet til. Udvalget for Voksne. Mandag den 26-05-2014, kl. 12:00. i lokale 1.B, Kanalstræde 2

Dagsorden - Dialogmøde med Ældrerådet til. Udvalget for Voksne. Mandag den 26-05-2014, kl. 12:00. i lokale 1.B, Kanalstræde 2 Dagsorden - Dialogmøde med Ældrerådet til Udvalget for Voksne Mandag den 26-05-2014, kl. 12:00 i lokale 1.B, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Udvalget

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5.

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. januar 2016 Etablering af overdækning på udspringsbassin. Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin,

Læs mere

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet?

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet? Spilundersøgelse 1.2: Interview med Brian og Liv efter spiltest d.13/4-2010 B: Der var det du snakkede om med byrummet. Det er en ny måde at prøve at bruge byrummet på, men man er ikke så opmærksom på,

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Vi tager fat på sag nummer 8, forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone. Der skal jeg bede rådmand fra Teknik og Miljø,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

BØRN OG UNGES TRIVSEL

BØRN OG UNGES TRIVSEL Årsmøde i Skolesundhed.dk 07 03 2016 BØRN OG UNGES TRIVSEL EN UDFORDRING FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DPU, AARHUS BØRN OG UNGE OM STORE UDFORDRINGER I DERES LIV At nå alt det jeg gerne vil i min fritid! Ida

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Fremtidsværksted et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes Fremtidsværksted Kurset er udarbejdet af Grethe Andreasen for

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Sag 3 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Vi er nået til sag nummer 3, grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016. Hvem ønsker ordet til den? Ango Winther, Socialdemokraterne først, værsgo.

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Så går vi over til den næste sag på dagsordenen, sag nummer 6, eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet. Mens Health Week 2016

Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet. Mens Health Week 2016 Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet Mens Health Week 2016 Det empiriske fundament Feltbesøg på fire virksomheder City Renovation, Alfa Laval, Arla og Stiholt Enkeltinterviews 22 informanter Ovenstående

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Din rolle som forælder

Din rolle som forælder For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg egentlig

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse.

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse. Sag 14: Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere