DEN INDIVIDUELLE RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN INDIVIDUELLE RAPPORT"

Transkript

1 DEN INDIVIDUELLE RAPPORT Webdesign og webkommunikation efterår 2008 Afleveret af Lasse Højer Pedersen Vejleder Susana Pajares Tosca Afleveringsdato 17. december 2008 Gruppe Lissabon IT Universitetet 2008

2 Indhold Del 1: Designdelen... 2 Introduktion... 3 Problemformulering... 3 Brugsmæssig funktionalitet... 3 Målgruppe... 3 Navigation... 4 Informationsarkitektur... 4 Æstetik... 5 Teknisk konstruktion... 5 CSS (stylesheet)... 6 Usability test... 6 Del 2: Essay... 7 Resumé... 8 Introduktion... 8 Diskussion... 8 Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Side 1

3 Del 1: Designdelen Følgende udgør en designanalyse indeholdende refleksion om konstruktion, funktion og form for vores case; Svendborg Architects Side 2

4 Introduktion Svendborg Architects (S.A.) er en arkitektvirksomhed med ca. 13 ansatte, som blev grundlagt i Stifteren Johnny Svendborg har 10 års erfaring, bl.a. fra projekter under Henning Larsen. Redegørelse for fremgangsmåde og begrundelser Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Ida Engholms analysemodel (Engholm 2004) i ønsket om at vurdere vores udkast til en hjemmeside for S.A. Jeg bruger Engholms model i forbindelse med at klarlægge sitets struktur, æstetik og udtryk m.m. Ligeså ønsker jeg at begrunde vores designmæssige valg på baggrund på baggrund af samme. Der er opstået en række konventioner på nettet (Mcgovern 2002), som vi har haft i baghovedet for at hjælpe webbrugeren. Den gældende hjemmeside Ved første øjekast virker S.A.s gældende hjemmeside både smart og enkel i udtrykket, men efter at have set siden nærmere efter, vurderede vi at: Den automatiske billedfremvisning virker forstyrrende og går alt for hurtigt Visningen passer ikke til mindre skærme Navigationen er mangelfuld og inkonsekvent Vejen til undersider er ikke intuitiv Der mangler overblik over, hvor på siden man er Det æstetiske udtryk er kedeligt og passer ikke til det firmaet står for, som vi definerer som troværdighed, kreativitet og innovation. Ovennævnte områder har løbende været med som en del af målsætningen for den nye hjemmeside. Problemformulering Hvordan kan vi skabe en hjemmeside for Svendborg Architects, der afspejler firmaets identitet, værdier og som samtidig giver brugeren fornemmelsen af troværdighed og kreativitet? Hensigtserklæring Hjemmesiden skal være troværdig og seriøs Det skal tydeligt kunne ses at virksomheden er kreativ og innovativ Navigationen på siden skal være tydelig og give lyst til at udforske siden Teksten på siden skal være skrevet til nettet og være kort og præcis Det æstetiske udtryk skal være afdæmpet, enkelt og give et sigende billede af S.A. Brugsmæssig funktionalitet Målgruppe Vi ser målgruppen for hjemmesiden som en tredeling, og jeg har på figur 1 illustreret denne. Side 3

5 Bygherren / entreprænøren Har kapital og byggevisioner Ønsker troværdighed og seriøsitet Arkitekten Måske kommende samarbejdspartner Ønsker praktiske informationer og at få et indtryk af arbejdspladsen og de ansatte Journalisten Skal eks. vis skrive en artikel om et område gennem hvilket firmaet kan promovere sig Ønsker let adgang til nyheder og pressekontakt Figur 1: Oversigt over målgruppen som en tredeling. I min skitsering af målgruppen ses de tre målgruppeopdelinger som ligeværdige. Rent ressourcemæssigt er jeg bekendt med, at uden bygherre/entreprenør ville der ikke være noget der hed S.A., men i forhold til hjemmesidens krav ønsker jeg at ligestille de tre. For en opstilling af brugerscenarier og brugerkarakteristika se bilag 1. Navigation Vi har valgt at lade den globale hovedmenu og undermenuen følge samme udtryk. Vi har dog bevidst valgt en mindre font for undermenuen, for at tydeliggøre at den er underordnet den øverste. Vi har valgt, at have en forside for hjemmesiden, som hurtigt giver den besøgende et indtryk af virksomhedens image. Vi har valgt at have en forside af flere grunde: Rent æstetisk har det været oplagt, og efter at have besøgt flere førende arkitektfirmaers hjemmesider (hlt.com, entasis.dk, dortemandrup.dk m.v.) har vi iagttaget, at der kan siges at være en trend ved det at have en forside. Begge årsager har haft betydning for os. Vi har valgt at indsætte et søgefelt på hjemmesiden for at tilbyde en ekstra navigationsmulighed (Mcgovern 2002). Man kan således tilgå sider på baggrund af søgeord m.v. direkte fra toppen af forsiden samt undersider. Den globale hovedmenu linker til undermenupunkter, der viser forskellige kategorier afhængigt at valget. Vi har valgt at linket Nyheder fører direkte til seneste nyt. På den måde få journalisten med kun et klik fra forsiden få eksponeret den seneste nyhed, og kan fra undermenuen vælge nyhedsarkiv. Linket Projekter fører til en underside, der fungerer som appetitvækker for projektbasen. Vi har valgt følgende titler; igangværende, opførte, konkurrence og CPH Vision, hvor sidstnævnte er et internt projekt på tegnestuen. Siderne der tilgås fra undermenuen under Projekter indeholder tekst og billeder, der beskriver projekterne. Informationsarkitektur Vi har holdt møde og haft en løbende kontakt med arkitektfirmaet for at få detaljeret viden om de forskellige projekter, formål m.v. Det gav især mening for os med ekstra kontakt, da vi skulle strukturere informationsarkitekturen og kategorisere menuen projekter, idet firmaets gældende hjemmeside på dette område har en mangelfuld visning. Gennem fastlægningen af informationsarkitekturen har det været os vigtigt at opretholde en konsekvent organiseret struktur. Vi har i den forbindelse fastlagt retningslinjer for sprogbrug og linktitler. På siden findes kun enkelte eksterne links, men vi har i titlen for disse tydeligt angivet indhold og destination. Eksempelvis: Se begrundelsen på hjemmesiden for Statens Kunstfond. Side 4

6 Æstetik Gennem arbejdet med at finde det visuelle udtryk har minimalisme været et nøgleord for os. Vi har fra begyndelsen ønsket, at holde et enkelt og tydeligt udtryk med rene linjer og har løbende været i kontakt med arkitektfirmaet for at sikre os, at vi bevægede os inden for genreforventningerne, i takt med at siden blev gjort mere funktionel. Netop det at holde sig æstetisk inden for den rigtige genre er vigtigt og Thorlacius opsætter reglen: The aesthetic effects must be adapted to the genre of Web site (Thorlacius 2007:67). Vi har i den forbindelse ikke forsøgt at skabe en anden version af firmaets gældende hjemmeside, men vi har alligevel bevidst holdt os inden for det samme farveskema, nemlig: ren sort, ren hvid og gråtoner. I forsøget på at kategorisere hjemmesiden efter stilart kan et bud være industriel postmodernisme. Vi har ladet os inspirere af betonelementer, jern, stål og papir. Vi har forsøgt at skabe en række hårde kontraster bl.a. gennem forholdende: sort / hvid, rå beton / sart papir, bløde fonte / skarpe kanter som hjælper til at give det fuldendte rå og distancerede look med en lækker finish. Ifølge Engholm er æstetik kontekstuelt betinget (Engholm 2004) og med det menes, at det ikke kun er hjemmesidens karakteristika der gør sig gældende når det kommer til æstetikken, men også selve brugerens oplevelse og kontekst, der styrer æstetikken. For at brugeren skal få en æstetisk oplevelse, må vedkommende altså være æstetisk indstillet. Vi har arbejdet mod at skabe en for S.A. visuel identitet, der signalerer professionalitet og troværdighed. Forgrundens hvide flader skal henlede tankerne på materialet skitse /tegnepapir, som vi har forsøgt at fremhæve ved de flossede kanter og en blød drop shadow, som giver lidt dybde i billedet. Vi har skabt et nyt logo til S.A., der benytter sig af en blød font som tidligere nævnt. Vi benytter for øvrigt udelukkende sans serif fonte, idet vi arbejde med skærmmediet og ikke tryk. Vi anvender thumbnails på siden projekter/igangværende/munktellstaden, idet vi ønsker at supplere navigationen med en mere grafisk og billedlig dimension. På forsiden har vi bevidst arbejdet med diagonallinjer; fra firmaets logo øverst til venstre har vi søgt at lede øget over skitsetegningen (som er autentisk materiale fra firmaet) for at ende ved de forskellige sprogmuligheder. Øget forstyrres ikke af diagonalen, men kan lade sige glide med denne. Kombinationen med det stærke tydelige filmstrimmel look med de sorte striber skaber en ramme for indholdet, hvis bredformatformat er behagelig for øget. Teknisk konstruktion Vi har opsat hjemmesiden i XHTML som styres af et eksternt stylesheet i CSS. På figur 2 til højre kan man se, hvordan XHTML og CSS kan opfattes som lag, der hjælper brugeren med at finde data gennem det interface, hvor begge supplerer hinanden. Vi har opdelt html koden i div er for at have muligheden for at positionere de enkelte områder separat. Figur 3 viser, hvordan vi har oprettet en container yderst og i den placeret hendholdsvis header, menu, contentfront, submenu og footer. Gennem processen har det været rart med sigende navne på indholdsområderne. Bruger CSS XHTML Data Figur 2: Anskuelse af XHTML og CSS som lag. Side 5

7 Figur 3: Oversigt over div'er og deres placering. Vi har optimeret hjemmesidens visning til skærmen på en standard 13 laptop på 1280 x 800 pixels. Vi har arbejdet med elastisk design, der muliggør at hjemmesiden automatisk justeres ved variation af browserens størrelsesforhold. Således kan hjemmesiden vises fornuftigt på op til skærme med deres standardopløsning. Midter div en i CSS en kaldet boxwide er et eksempel på et element, der hjælper til det elastiske design ved at være centreret og således uanset skærmens opløsning vil vise indholdet i midten. CSS (stylesheet) Ved hjælp af CSS har vi blandt andet kunnet opsætte ensartede regler for tekst, billeder, farver m.v. Vi har også haft muligheden for at placere objekter i flere lag; et eksempel er undermenuens undermenu, der vises oven på content div en. Dette giver en fornemmelse af at siden ikke kun fremstår i to dimensioner. Menuens farve ændres, når cursoren er placeret oven på et af menuens link. Farven skifter fra grå til hvid, for at den besøgende tydeligere skal se, hvor man er ved at klikke. Ved klik forbliver linket permanent hvidt og indikerer således på hvilken underside man befinder sig. Usability test Vi udførte flere mindre usability tests ved hvilke følgende tilbagemelding blev udgangspunkt for en navigationsmæssig ændring (se evt. bilag 2+3). Det blev sagt, at det ikke er tydeligt nok, hvor på siden man er! Vi løste problemet ved at lave fonten for den globale menu og undermenuen fed og derved blev skiftet til hvid tydeligere. Dette gav efterfølgende succes ved en afsluttende usability test. Side 6

8 Del 2: Essay Følgende del udgør en uddybning og stillingtagen til et af mig særligt udvalgt teoretisk område nemlig orientering og navigation. Side 7

9 Resumé Redegørelse for at navigation på nettet er ens/uens i forhold til navigation i virkelighedens verden efterfulgt af en analyse af en offentlig hjemmeside (fi.dk), hvor orienterings og navigationskvaliteterne vurderes. Introduktion Jeg er ansat ved Forsknings og Innovationsstyrelsen (FI) som studentermedhjælper, hvor jeg indgår i et team, der vedligeholder styrelsens hjemmeside. Pr. 15. oktober i år fik siden en ny visuel profil samt et navigationsmæssigt løft som følge af en designskabelon udarbejdet af firmaet Jeg vil i dette essay redegøre for den navigationsmæssige kvalitet ved hjemmesiden og forsøge at argumentere for manglen på samme, på steder hvor det kræves. Problemformulering Hvad er en god og innovativ navigationsløsning, og hvordan kunne den se ud? o Hvordan er navigation på nettet ens/uens i forhold til navigation i virkelighedens verden? o Hvad er hovedprincipperne bag udbredte og gældende navigationsstrategier? Gerry Mcgovern og Rob Norton (i det følgende omtalt Mcgovern) har opsat en række anbefalinger for navigation på hjemmesider og refererer til gældende konventioner på nettet. Jeg ønsker som udgangspunkt at følge disse anbefalinger, idet jeg supplerer med antagelser fra Anders Fagerjord og Mark Bernstein. Diskussion Navigation på nettet kontra virkelighedens verden Når der navigeres på gader og stræder, er flere ting lig den måde, vi navigerer på på nettet. Når vi orienterer os i virkelighedens verden benytter vi split vision, oversigtsblik m.v. for hurtigt at danne os et indtryk af omgivelserne. Ifølge Jakob Nielsen scanner vi websider, når vi læser på nettet og således er læsning på nettet forskellige fra, hvordan man læser en bog (Nielsen 1997). Jeg vurderer at der er belæg for at sammenligne disse to orienteringsmåder, da jeg ser ligheder i måden hvorpå vi tilgår informationen. Et område som til gengæld er meget forskellig, i disse to skitserede sammenhænge, er den taktile dimension. Ved navigation in real life kan man i nogle ofte føle sig frem ved fysisk at mærke efter. Et underlag kan føles hårdt eller blødt, der kan være påvirkende vejrforhold etc. Men hjemmesider kan man ikke holde i hånden, og informationen om placering og retning er således nødt til at være synlig hele tiden. Som et sidste eksempel kan nævnes, at der i den virkelige verden kan findes eksempler på, at de veje man benytter somme tider bærer præg af brugen. Nogle materialer bliver slidt, som fx en dørklokke (Brian Everitt forelæsning) eller en sti i skoven der efterhånden kommer til syne, fordi nogle skyder genvej. I den virkelige verden efterlader vi os altså ofte spor, når vi navigerer rundt. Dette kan igen sammenlignes med hjemmesides navigationsvej. Dels er langt de fleste links lavet, så man kan se, hvis man har benyttet dem før, og efterhånden udvikles mere og mere intelligente systemer, der kan vise brugeren populariteten ved et link eller en give vare. Eksempelvis benyttes ofte ved køb af musik på nettet, at køberen får oplysninger om lignende køberes favoritmusik etc. Her kan altså trækkes paralleller fra den virkelige verden til webben, hvor jeg i samme moment ønsker at referere til web 2.0 generationen som i høj grad lader brugerne tilføre nettet alt fra statuskommentarer til videostreams. Side 8

10 En navigationsanalyse af hjemmesiden fi.dk Ved besøg på fi.dk vil man opleve at forsiden indeholder mange muligheder for at tilgå indholdsområder på hjemmesiden. Jeg har på figur 4 med mine egne ord forsøgt at karakterisere de forskellige typer af navigation, der er tale om. Søgenavigation Global navigation 1 Global navigation 2 Hurtigmenunavigation Indblik navigation Nyhedsnavigation (nyeste øverst) Opslags navigation (nærmeste frist øverst) Karrousselnavigation Kampagnenavigation Figur 4: Fi.dk med angivelse af navigationstyper. Fi.dk indeholder to forskellige globale navigationsmenuer, og der er to afgørende årsager til dette; i første omgang er der så mange underpunkter, der er relevante at placere i en global menu, at linjen ville blive meget lang. I anden omgang er der stor forskel på relevansen af de forskellige underpunkter den gule og største er den hyppigst benyttede. Jeg vurderer at fi.dk opfylder kravet om placeringen af en global menu og ser supplementet med endnu en global menu som oplagt i forbindelse med det store omfang af forskelligartede undersider. Mcgovern slår et slag for at synliggøre fagligt beslægtede områder på websider, så der let kan navigeres videre til et område, der med stor sandsynlighed giver mening for brugeren (Mcgovern 2002:11 12). Denne tanke er også på fi.dk anvendt her under betegnelserne læs også og interne / eksterne links (se figur 5). På denne måde gives læseren løbende en vifte af videre navigationsmuligheder, også selv om de har bevæget sig lang ind i sidestrukturen. Det kalder jeg at udnytte tanken med HTML og ræsonnerer således at fi.dk på dette område lukker op for navigation til andre relevante sider direkte fra de respektive undersider. Side 9

11 Figur 5: Eksempel på kontekstoplysninger på fi.dk. På fi.dk er links til gengæld et interessant bekendtskab. Mcgovern anbefaler i flere omgange, at styling af links holdes konsistent og meget gerne anvender standardfarverne blå for ikke besøgte og lille for besøgte links (Mcgovern 2002:7). Alene fra forsiden på fi.dk kan iagttages mindst fire forskellige stylinger af tekstlinks. Ved mouse over: Hvid tekst med understregning, rød tekst med understregning, sort tekst med understregning og en fjerde uden mouse over: sort tekst med overstregning. På dette område halter fi.dk langt bagefter! Det er sandsynligt, at man har ønsket at afstemme styling i forhold til krav om balance og æstetik, men alfa omega er, at brugen af diverse links mere end noget andet skaber forvirring og efterlader brugeren med en fornemmelse af ikke at kunne gennemskue systemet, og jeg vurderer i samme åndedrag at sammenhængen helt er udeblevet. I forlængelse af kritikken af links bevæger jeg mig nu nærmere for at se på titlerne på samme. Her må jeg dog finde de gode ord frem. Mcgovern siger: Navigationen bør fortælle læserne, hvor de er på vej hen. Det opnås naturligvis ved, at man så vidt muligt etablerer klassifikationstyper, der er indlysende. (Mcgovern 2002: 8). Således skal et link altså fortælle til hvad og hvor, der bliver linket. På fi.dk ses det tydeligt, at der er vedtaget en politik omhandlende syntaksen for links. Overalt på siden, med meget få undtagelser, er der anvendt link af samme art som følgende eksemplerne: Se hele bekendtgørelsen på Retsinformation, Hent opslaget i PDF, Læs opslaget (på engelsk) osv. Således informerer linkene allerede før klikket brugeren om destinationen og form. Jeg vurderer at linktitlerne på fi.dk bekræfter opsatte argument fra Mcgovern. Opdelingen af indholdsområderne på fi.dk er opdelt på hjemmesiden på baggrund af styrelsen formodning om de besøgenes ønsker og styrelsens organisationsdiagram. Til dette siger Anders Fagerjord: Mange ulike løsninger finnes, og det som vanligt fungerer dårligst, er å organiser nettstedet etter bedriftens organisasjonskart. (Fagerjord 2004:135). Jeg vurderer at fi.dk i nogen grad bør revidere indholdsstrukturen og evt. vælge nye titler for menuerne et forslag kunne være: For forskere, For det offentlige etc. Dette kan skabe en mere intuitiv tilgang. Logo og søgefelt er placeret henholdsvis til venstre og højre øverst på både forside og alle undersider. Synligheden er afgørende for brugen, og da logoet linker til forsiden og søgningen både kan aktiveres ved klik Side 10

12 på den obligatoriske knap mærket søg og ved klik på enter, vurderer jeg, at fi.dk her opfylder konventionerne. Figur 6: Et eksempel på en forsiderefence i forsidekarrusellen på forside af fi.dk På fi.dk er anvendt en karrusel (figur 6), som fremviser billeder og en kort tekst af relevante områder for FI s interessenter. I forbindelse med eksponering af sådanne indblikhistorier fra forsiden ønsker jeg at inddrage Mark Bernsteins kontante tilkendegivelse: It s far more effective to show your mission in action. If you re a service leader, show off you service. If you re a technology pioneer, show how you ve advanced technology and show what your labs are working on right now. If you re a price leader, show your advantage. Don t declare: do. (Bernstein 2001:3). Han fremhæver vigtigheden af at placere det for virksomheden helt centrale produkt på forsiden. For FI er det bl.a. historier om forskere og forskningsformidling. Jeg vurderer at karruselen på hjemmesidens forside, på baggrund af Bernstein, er et pragteksemplar hvad angår eksponering af aktivitet og område. Konklusion Navigation i virkelighedens verden adskiller sig fra navigation på nettet bl.a. ved den taktile dimension, der gør den store forskel. Der er dog en lighed i måden vi scanner informationen på. Ved slid af materialer i den virkelige verden kan trækkes en parallel til web 2.0 baserede kontekstvisninger. FI s hjemmeside giver fra forsiden et tydeligt overblik over mulighederne på hjemmesiden, og de to globale menuer skitserer en prioritering af indholdet. Hjemmesidens undersider inkorporerer elegant beslægtet stof bl.a. gennem læs også bokse. Linktitler er sigende og ensartede og gør god brug af forklarende tekst ved henvisning. Stylingen af linkene er dog ikke tilfredsstillende og giver brugeren en oplevelse af forvirring. Indholdsstrukturen bør i nogen grad revideres og menupunkter evt. ændres. Forsidekarussellen giver brugeren hurtigt tilgængelig information om styrelsens arbejde, og logo og søgefelt opfylder gældende konventioner. Side 11

13 Litteraturliste Bernstein, Mark (2001). Beyond Usability and Design: The Narrative Web. In Brands Arts, (april 2001)S. pp Engholm, Ida (2004): Webgenrer og stilarter. In Digitale Verdener. Copenhagen: Gyldendall. Pp Fagerjord, Anders (2006): Web medier. Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nettet. Oslo: Universitetsforlager. Pp Krug, Steve (2000) Don t Make Me Think. A Common Sense Approach to Web Usability. Indianapolis: New Riders. Pp Mcgovern, Gerry & Norton, Rob (2002): Professionel Webcommunication, Copenhagen: Børsen. Pp Nielsen, Jakob (1997): How users read the web. ( ) Thorlacius, Lisbeth (2007): The Role of Aesthetics in Web Design. In Nordicom Review 28 (2007) 1. Pp Side 12

14 Bilag 1 Brugerscenarier hvilke spørgsmål vil de primære brugere af siden have brug for at få besvaret hurtigst muligt. Spørgsmål en arkitekt vil søge besvaret hurtigst muligt: Hvem er Svendborg Architects? Hvad kan de? Hvilke opgaver har de fået tidligere? Hvordan arbejder de? Hvem er de på tegnestuen? Hvilke bygherrer og andre samarbejdspartnere har de? Er der billeder som viser mig, hvad de kan? Arkitekten har hørt om Svendborg Architects gennem sit netværk og vil nu kigge nærmere på hjemmesiden for at undersøge, om det er nogle som hun har lyst til at arbejde sammen med i et projekteringsforslag. Spørgsmål en journalist vil søge besvaret hurtigst muligt: Hvem er Svendborg Architects? Hvordan kommer jeg i kontakt med dem, hvis jeg vil skrive en artikel? Hvordan kan jeg finde hurtigt information om den konkurrence de skal deltage i / eller vundet, og som jeg kort skal skrive om? Hvor kan jeg finde seneste nyt, helst med en præcis og kort tekst? Hvor kan jeg finde et billede af det arkitektforslag jeg skal skrive om? Journalisten har en travl hverdag og har brug for hurtigt at finde den nyeste information om Svendborg Architects. Journalisten har typisk to scenarier: enten kender de konteksten eller også gør de ikke. Under alle omstændigheder er det vigtigt med et hurtigt overblik, en menu med pressekontakt på forsiden samt nemt tilgængelige kontaktoplysninger. Spørgsmål entreprenøren vil søge besvaret hurtigst muligt: Hvad har de lavet før? Kan jeg stole på, at de kan levere den arkitektoniske kvalitet vi ønsker. Entreprenøren skal tage stilling til, hvilke arkitekt firmaer som skal prækvalificeres til konkurrencen om den opgave de udbyder. Har hørt om Svendborg Architects fra andre kollegaer eller kender dem oven i købet selv, måske fra Johnny Svendborg tid hos Henning Larsen. De ved at han er selvstændig nu og har brug for at tjekke hans hjemmeside for kontaktinformationer samt sikre sig, at han er kvalificeret til opgaven. Side 13

15 Bilag 2 Vejledning til usability test Opgave: At finde frem til projektet Munktellstaden`. Mål: At bruge navigationslinjerne til at finde frem til projektet Munktellstaden`. Opgavens trin, optimalt: Vælg menupunktet Projekter` i den globale navigationsmenu. Vælg menupunktet Igangværende` i undermenuen. Vælg menupunktet Munktellstaden` i vinduet. Antal klik: Optimalt 3 Opgavetekst: Du har hørt om et projekt Munktellstaden` som tegnestuen Svendborg Architects står for, og ønsker at vide mere. Find frem til informationerne om Munktellstaden` ved hjælp af navigationslinjerne. Opmærksom på: Husk: Forstår de sidens navigation, sidestruktur og navne? Vi vil gerne have feedback på den lille navigationsmand hvorvidt brugeren har bemærket manden og om han fungerer som vejviser`? Forstår brugere, at logoet indeholder en TILBAGE funktion Er menuerne tydelige og nemme at finde? Få dem til at fortælle hvad de tænker (tænke højt test) Stil uddybende spørgsmål hvis de går i stå Spørg ind til det de ikke er bevidste om at de tænker (uden at tydeliggøre vores intentioner) Hvis de går i stå; prøv med: Hvad tror du, du skal gøre? Hvad ville du gøre hvis du var hjemme? Indledende spørgsmål: Hvad laver du til daglig? Hvor lang tid bruger du på nettet hver dag? Hvad bruger du nettet til? Hvad er dine favoritsider? Har du nogle faste hjemmesider du besøger? Spørgsmål til vores side: Hvad synes du som udgangspunkt om siden når du kigger på den første gang? Hvad tror du, du finder under de forskellige punkter? Hvad synes du er mest interessant/ hvad ville du klikke på først? Side 14

16 Bilag 3 Resultater fra usability tests før ændring af menuskrift Munktellstaden: Det tog mellem 3 til 6 klik for testpersonerne at finde frem til Munktellstaden. Nederste menulinje: Testpersonenerne opdagede ikke umiddelbart den nederste menulinje, og fandt generelt ikke punkterne så logiske under projekter (igangværende, osv.). En testperson syntes underundermenuen skulle have lignet papir eller noget der passede mere til resten. Logoet: Der var lidt uenighed om logoet. De fleste brugte det som tilbageknap, mens andre ikke opdagede funktionen. Den lille mand : Ingen af testpersonerne lagde mærke til den lille mand, og forstod ikke rigtigt dens funktion. Resultater fra usability tests efter ændring af menupunkter til tykkere skrift Nederste menulinje: Testpersonerne syntes, det var tydeligt med de hvide menupunkter, der viser hvor man er. Side 15

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Grafisk Workflow. hovedforløb 2

Grafisk Workflow. hovedforløb 2 Grafisk Workflow hovedforløb 2 WORLD OF FURNITURE Forside.wrapper width: 95%; margin: 0 auto; box-shadow: 0px 0px 25px #888888; Image slider carousel 5 sekunder .button span.button span:after.button:hover

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

KT OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW

KT OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW PR D O U ION KT // W KFKF OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW // WORKFLOW HJEMMESIDE / REDEGØRELSE / IDÉ, FARVE, FONT OG GRAFIK / SKITSER OG FLOWCHART / SKELET / STORYBOARD / CSS HVAD? Opgaven er en fiktiv hjemmeside

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk GRAFISK DESIGn Webdesign Min chef ville gerne have lavet en webside til firmaets udlejningshus i Italien. Huset på 200 m² er et traditionelt toskansk landhus i tre etager og ligger i gåafstand fra middelalderlandsbyen

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow Grafisk produktion og workflow Helle Nicolaysen, mediegrafiker, 3. hovedforløb Introduktion Bylderup-Bov Rideklub har en hjemmeside, bestående af en template, hvor designet er fastlagt. Jeg er i kontakt

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Se hjemmesiden på:

Se hjemmesiden på: Se hjemmesiden på: www.share-connect.dk Dokumentation Opgavebeskrivelse Det lokale erhvervsnetværk, Share & Connect skulle have designet og programmeret sin nye hjemmeside, hvor de ville kunne have mulighed

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt.

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt. Gruppe 11 Asta, Björk, Marie-Louise, Sofie. http://arice.dk/scherninghtml/forside1.html Husk at trykke på den første ørering inde under smykker. Brug venligst inspectoren når i tjekker tablet og mobil

Læs mere

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Indhold Introduktion... 1 Her finder du den elektroniske Håndbog for Energikonsulenter... 1 Håndbogens opdeling... 2 Håndbogens søgefunktion... 3 Sådan

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet.

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet. Oprettelse af Indholdsside fra a-z For at oprette en side skal du vælge en indholdstype, som i de fleste tilfælde er en Indholdsside. Herefter skal du udfylde felterne; på en indholdsside skal du koncentrere

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Proces. Kodning. Fonts:

GRAFISK WORKFLOW. Proces. Kodning. Fonts: P f t r o o i l o 1 H GRAFISK WORKFLOW»Vi skal bruge en hjemmeside, så vi kan få fat i patienterne til vores botilbud. Ellers risikerer vi at de vælger noget andet. Der skal laves logo, samt lærringsvideoer«proces

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB LAUESEN HUS - OG HAVESERVICE //GRAFISK DESIGN BRIEF Lauesens hus- og haveservice er en enmandsejet virksomhed, som trænger til et løft på sin reklame del. Det er et firma,

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

PPHansen.dk. Introduktion til websiden. En fag præsentationsside af Palle Preben Hansen

PPHansen.dk. Introduktion til websiden. En fag præsentationsside af Palle Preben Hansen Introduktion til websiden PPHansen.dk En fag præsentationsside af Palle Preben Hansen Eksamensopgave i Webdesign og Grafiske værktøjer, 5. semester SIV. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Udviklingsprocessen...

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge Grafisk Workflow Website til European Blues Challenge Opgaven: European Blues Challenge er en europæisk blues festival som skifter lokation hvert år. I 2017 kommer festivallen til Horsens, og vores kunde

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Niks Frost & Line Søs Hold 32B

Niks Frost & Line Søs Hold 32B Niks Frost & Line Søs Hold 32B Landdrup Dans - Sitemap Forside Om Galleri Stilarter Hold Priser Tilmeld Åbningstider Kontakt Landdrup Dans. Forsiden linker til 8 undersider: 1: Om (info om firmatet) 2:

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

navigation begreber 0

navigation begreber 0 navigation begreber 0 logo SITE ID hovedmenu SECTIONs VÆRKTØJ utilities søg search sidenavn page name du er her you are here lokalmenu local navigation undermenu subsections navigation begreber 1 logo

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

AAU WEBDESIGN FORBEDRINGER TIL AAU WEBDESIGN PÅ BAGGRUND AF FEEDBACK FRA ORGANISATIONEN SEPTEMBER 2015

AAU WEBDESIGN FORBEDRINGER TIL AAU WEBDESIGN PÅ BAGGRUND AF FEEDBACK FRA ORGANISATIONEN SEPTEMBER 2015 AAU WEBDESIGN FORBEDRINGER TIL AAU WEBDESIGN PÅ BAGGRUND AF FEEDBACK FRA ORGANISATIONEN SEPTEMBER 2015 BAGGRUND FOR FORBEDRINGERNE FORLØB Feedback fra hele AAU indmeldt via fakulteter, institutter, skoler,

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS JB PLASTICS Gruppe D: Rie, Rasmus, Benjamin, Andreas,, 1 P a g e Contents Analyse af firmaet og dets behov... 3 Brainstorming proces... 3 WBS... 4 Start WBS en:... 4 Slut WBS en:... 6 Designproces... 7

Læs mere

PROGRAM VALG: InDesign CC Illustrator CC Photoshop CC Dreamweaver CC

PROGRAM VALG: InDesign CC Illustrator CC Photoshop CC Dreamweaver CC grafisk design WITTH AIRLINES KUNDEN: Kunden Carl Witth har etableret et rejseselskab, med rejser til lave priser. Witth Airlines er et selskab der flyver til de fleste hovedstæder samt storbyer til en

Læs mere

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk)

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Gruppe: HÅT - or not Therese Dons Christensen, Else Vad, Marie Svan Olsen og Sofie Sol Danø Vejledning Litteraturvalg vil vi for

Læs mere