DEN INDIVIDUELLE RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN INDIVIDUELLE RAPPORT"

Transkript

1 DEN INDIVIDUELLE RAPPORT Webdesign og webkommunikation efterår 2008 Afleveret af Lasse Højer Pedersen Vejleder Susana Pajares Tosca Afleveringsdato 17. december 2008 Gruppe Lissabon IT Universitetet 2008

2 Indhold Del 1: Designdelen... 2 Introduktion... 3 Problemformulering... 3 Brugsmæssig funktionalitet... 3 Målgruppe... 3 Navigation... 4 Informationsarkitektur... 4 Æstetik... 5 Teknisk konstruktion... 5 CSS (stylesheet)... 6 Usability test... 6 Del 2: Essay... 7 Resumé... 8 Introduktion... 8 Diskussion... 8 Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Side 1

3 Del 1: Designdelen Følgende udgør en designanalyse indeholdende refleksion om konstruktion, funktion og form for vores case; Svendborg Architects Side 2

4 Introduktion Svendborg Architects (S.A.) er en arkitektvirksomhed med ca. 13 ansatte, som blev grundlagt i Stifteren Johnny Svendborg har 10 års erfaring, bl.a. fra projekter under Henning Larsen. Redegørelse for fremgangsmåde og begrundelser Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Ida Engholms analysemodel (Engholm 2004) i ønsket om at vurdere vores udkast til en hjemmeside for S.A. Jeg bruger Engholms model i forbindelse med at klarlægge sitets struktur, æstetik og udtryk m.m. Ligeså ønsker jeg at begrunde vores designmæssige valg på baggrund på baggrund af samme. Der er opstået en række konventioner på nettet (Mcgovern 2002), som vi har haft i baghovedet for at hjælpe webbrugeren. Den gældende hjemmeside Ved første øjekast virker S.A.s gældende hjemmeside både smart og enkel i udtrykket, men efter at have set siden nærmere efter, vurderede vi at: Den automatiske billedfremvisning virker forstyrrende og går alt for hurtigt Visningen passer ikke til mindre skærme Navigationen er mangelfuld og inkonsekvent Vejen til undersider er ikke intuitiv Der mangler overblik over, hvor på siden man er Det æstetiske udtryk er kedeligt og passer ikke til det firmaet står for, som vi definerer som troværdighed, kreativitet og innovation. Ovennævnte områder har løbende været med som en del af målsætningen for den nye hjemmeside. Problemformulering Hvordan kan vi skabe en hjemmeside for Svendborg Architects, der afspejler firmaets identitet, værdier og som samtidig giver brugeren fornemmelsen af troværdighed og kreativitet? Hensigtserklæring Hjemmesiden skal være troværdig og seriøs Det skal tydeligt kunne ses at virksomheden er kreativ og innovativ Navigationen på siden skal være tydelig og give lyst til at udforske siden Teksten på siden skal være skrevet til nettet og være kort og præcis Det æstetiske udtryk skal være afdæmpet, enkelt og give et sigende billede af S.A. Brugsmæssig funktionalitet Målgruppe Vi ser målgruppen for hjemmesiden som en tredeling, og jeg har på figur 1 illustreret denne. Side 3

5 Bygherren / entreprænøren Har kapital og byggevisioner Ønsker troværdighed og seriøsitet Arkitekten Måske kommende samarbejdspartner Ønsker praktiske informationer og at få et indtryk af arbejdspladsen og de ansatte Journalisten Skal eks. vis skrive en artikel om et område gennem hvilket firmaet kan promovere sig Ønsker let adgang til nyheder og pressekontakt Figur 1: Oversigt over målgruppen som en tredeling. I min skitsering af målgruppen ses de tre målgruppeopdelinger som ligeværdige. Rent ressourcemæssigt er jeg bekendt med, at uden bygherre/entreprenør ville der ikke være noget der hed S.A., men i forhold til hjemmesidens krav ønsker jeg at ligestille de tre. For en opstilling af brugerscenarier og brugerkarakteristika se bilag 1. Navigation Vi har valgt at lade den globale hovedmenu og undermenuen følge samme udtryk. Vi har dog bevidst valgt en mindre font for undermenuen, for at tydeliggøre at den er underordnet den øverste. Vi har valgt, at have en forside for hjemmesiden, som hurtigt giver den besøgende et indtryk af virksomhedens image. Vi har valgt at have en forside af flere grunde: Rent æstetisk har det været oplagt, og efter at have besøgt flere førende arkitektfirmaers hjemmesider (hlt.com, entasis.dk, dortemandrup.dk m.v.) har vi iagttaget, at der kan siges at være en trend ved det at have en forside. Begge årsager har haft betydning for os. Vi har valgt at indsætte et søgefelt på hjemmesiden for at tilbyde en ekstra navigationsmulighed (Mcgovern 2002). Man kan således tilgå sider på baggrund af søgeord m.v. direkte fra toppen af forsiden samt undersider. Den globale hovedmenu linker til undermenupunkter, der viser forskellige kategorier afhængigt at valget. Vi har valgt at linket Nyheder fører direkte til seneste nyt. På den måde få journalisten med kun et klik fra forsiden få eksponeret den seneste nyhed, og kan fra undermenuen vælge nyhedsarkiv. Linket Projekter fører til en underside, der fungerer som appetitvækker for projektbasen. Vi har valgt følgende titler; igangværende, opførte, konkurrence og CPH Vision, hvor sidstnævnte er et internt projekt på tegnestuen. Siderne der tilgås fra undermenuen under Projekter indeholder tekst og billeder, der beskriver projekterne. Informationsarkitektur Vi har holdt møde og haft en løbende kontakt med arkitektfirmaet for at få detaljeret viden om de forskellige projekter, formål m.v. Det gav især mening for os med ekstra kontakt, da vi skulle strukturere informationsarkitekturen og kategorisere menuen projekter, idet firmaets gældende hjemmeside på dette område har en mangelfuld visning. Gennem fastlægningen af informationsarkitekturen har det været os vigtigt at opretholde en konsekvent organiseret struktur. Vi har i den forbindelse fastlagt retningslinjer for sprogbrug og linktitler. På siden findes kun enkelte eksterne links, men vi har i titlen for disse tydeligt angivet indhold og destination. Eksempelvis: Se begrundelsen på hjemmesiden for Statens Kunstfond. Side 4

6 Æstetik Gennem arbejdet med at finde det visuelle udtryk har minimalisme været et nøgleord for os. Vi har fra begyndelsen ønsket, at holde et enkelt og tydeligt udtryk med rene linjer og har løbende været i kontakt med arkitektfirmaet for at sikre os, at vi bevægede os inden for genreforventningerne, i takt med at siden blev gjort mere funktionel. Netop det at holde sig æstetisk inden for den rigtige genre er vigtigt og Thorlacius opsætter reglen: The aesthetic effects must be adapted to the genre of Web site (Thorlacius 2007:67). Vi har i den forbindelse ikke forsøgt at skabe en anden version af firmaets gældende hjemmeside, men vi har alligevel bevidst holdt os inden for det samme farveskema, nemlig: ren sort, ren hvid og gråtoner. I forsøget på at kategorisere hjemmesiden efter stilart kan et bud være industriel postmodernisme. Vi har ladet os inspirere af betonelementer, jern, stål og papir. Vi har forsøgt at skabe en række hårde kontraster bl.a. gennem forholdende: sort / hvid, rå beton / sart papir, bløde fonte / skarpe kanter som hjælper til at give det fuldendte rå og distancerede look med en lækker finish. Ifølge Engholm er æstetik kontekstuelt betinget (Engholm 2004) og med det menes, at det ikke kun er hjemmesidens karakteristika der gør sig gældende når det kommer til æstetikken, men også selve brugerens oplevelse og kontekst, der styrer æstetikken. For at brugeren skal få en æstetisk oplevelse, må vedkommende altså være æstetisk indstillet. Vi har arbejdet mod at skabe en for S.A. visuel identitet, der signalerer professionalitet og troværdighed. Forgrundens hvide flader skal henlede tankerne på materialet skitse /tegnepapir, som vi har forsøgt at fremhæve ved de flossede kanter og en blød drop shadow, som giver lidt dybde i billedet. Vi har skabt et nyt logo til S.A., der benytter sig af en blød font som tidligere nævnt. Vi benytter for øvrigt udelukkende sans serif fonte, idet vi arbejde med skærmmediet og ikke tryk. Vi anvender thumbnails på siden projekter/igangværende/munktellstaden, idet vi ønsker at supplere navigationen med en mere grafisk og billedlig dimension. På forsiden har vi bevidst arbejdet med diagonallinjer; fra firmaets logo øverst til venstre har vi søgt at lede øget over skitsetegningen (som er autentisk materiale fra firmaet) for at ende ved de forskellige sprogmuligheder. Øget forstyrres ikke af diagonalen, men kan lade sige glide med denne. Kombinationen med det stærke tydelige filmstrimmel look med de sorte striber skaber en ramme for indholdet, hvis bredformatformat er behagelig for øget. Teknisk konstruktion Vi har opsat hjemmesiden i XHTML som styres af et eksternt stylesheet i CSS. På figur 2 til højre kan man se, hvordan XHTML og CSS kan opfattes som lag, der hjælper brugeren med at finde data gennem det interface, hvor begge supplerer hinanden. Vi har opdelt html koden i div er for at have muligheden for at positionere de enkelte områder separat. Figur 3 viser, hvordan vi har oprettet en container yderst og i den placeret hendholdsvis header, menu, contentfront, submenu og footer. Gennem processen har det været rart med sigende navne på indholdsområderne. Bruger CSS XHTML Data Figur 2: Anskuelse af XHTML og CSS som lag. Side 5

7 Figur 3: Oversigt over div'er og deres placering. Vi har optimeret hjemmesidens visning til skærmen på en standard 13 laptop på 1280 x 800 pixels. Vi har arbejdet med elastisk design, der muliggør at hjemmesiden automatisk justeres ved variation af browserens størrelsesforhold. Således kan hjemmesiden vises fornuftigt på op til skærme med deres standardopløsning. Midter div en i CSS en kaldet boxwide er et eksempel på et element, der hjælper til det elastiske design ved at være centreret og således uanset skærmens opløsning vil vise indholdet i midten. CSS (stylesheet) Ved hjælp af CSS har vi blandt andet kunnet opsætte ensartede regler for tekst, billeder, farver m.v. Vi har også haft muligheden for at placere objekter i flere lag; et eksempel er undermenuens undermenu, der vises oven på content div en. Dette giver en fornemmelse af at siden ikke kun fremstår i to dimensioner. Menuens farve ændres, når cursoren er placeret oven på et af menuens link. Farven skifter fra grå til hvid, for at den besøgende tydeligere skal se, hvor man er ved at klikke. Ved klik forbliver linket permanent hvidt og indikerer således på hvilken underside man befinder sig. Usability test Vi udførte flere mindre usability tests ved hvilke følgende tilbagemelding blev udgangspunkt for en navigationsmæssig ændring (se evt. bilag 2+3). Det blev sagt, at det ikke er tydeligt nok, hvor på siden man er! Vi løste problemet ved at lave fonten for den globale menu og undermenuen fed og derved blev skiftet til hvid tydeligere. Dette gav efterfølgende succes ved en afsluttende usability test. Side 6

8 Del 2: Essay Følgende del udgør en uddybning og stillingtagen til et af mig særligt udvalgt teoretisk område nemlig orientering og navigation. Side 7

9 Resumé Redegørelse for at navigation på nettet er ens/uens i forhold til navigation i virkelighedens verden efterfulgt af en analyse af en offentlig hjemmeside (fi.dk), hvor orienterings og navigationskvaliteterne vurderes. Introduktion Jeg er ansat ved Forsknings og Innovationsstyrelsen (FI) som studentermedhjælper, hvor jeg indgår i et team, der vedligeholder styrelsens hjemmeside. Pr. 15. oktober i år fik siden en ny visuel profil samt et navigationsmæssigt løft som følge af en designskabelon udarbejdet af firmaet Jeg vil i dette essay redegøre for den navigationsmæssige kvalitet ved hjemmesiden og forsøge at argumentere for manglen på samme, på steder hvor det kræves. Problemformulering Hvad er en god og innovativ navigationsløsning, og hvordan kunne den se ud? o Hvordan er navigation på nettet ens/uens i forhold til navigation i virkelighedens verden? o Hvad er hovedprincipperne bag udbredte og gældende navigationsstrategier? Gerry Mcgovern og Rob Norton (i det følgende omtalt Mcgovern) har opsat en række anbefalinger for navigation på hjemmesider og refererer til gældende konventioner på nettet. Jeg ønsker som udgangspunkt at følge disse anbefalinger, idet jeg supplerer med antagelser fra Anders Fagerjord og Mark Bernstein. Diskussion Navigation på nettet kontra virkelighedens verden Når der navigeres på gader og stræder, er flere ting lig den måde, vi navigerer på på nettet. Når vi orienterer os i virkelighedens verden benytter vi split vision, oversigtsblik m.v. for hurtigt at danne os et indtryk af omgivelserne. Ifølge Jakob Nielsen scanner vi websider, når vi læser på nettet og således er læsning på nettet forskellige fra, hvordan man læser en bog (Nielsen 1997). Jeg vurderer at der er belæg for at sammenligne disse to orienteringsmåder, da jeg ser ligheder i måden hvorpå vi tilgår informationen. Et område som til gengæld er meget forskellig, i disse to skitserede sammenhænge, er den taktile dimension. Ved navigation in real life kan man i nogle ofte føle sig frem ved fysisk at mærke efter. Et underlag kan føles hårdt eller blødt, der kan være påvirkende vejrforhold etc. Men hjemmesider kan man ikke holde i hånden, og informationen om placering og retning er således nødt til at være synlig hele tiden. Som et sidste eksempel kan nævnes, at der i den virkelige verden kan findes eksempler på, at de veje man benytter somme tider bærer præg af brugen. Nogle materialer bliver slidt, som fx en dørklokke (Brian Everitt forelæsning) eller en sti i skoven der efterhånden kommer til syne, fordi nogle skyder genvej. I den virkelige verden efterlader vi os altså ofte spor, når vi navigerer rundt. Dette kan igen sammenlignes med hjemmesides navigationsvej. Dels er langt de fleste links lavet, så man kan se, hvis man har benyttet dem før, og efterhånden udvikles mere og mere intelligente systemer, der kan vise brugeren populariteten ved et link eller en give vare. Eksempelvis benyttes ofte ved køb af musik på nettet, at køberen får oplysninger om lignende køberes favoritmusik etc. Her kan altså trækkes paralleller fra den virkelige verden til webben, hvor jeg i samme moment ønsker at referere til web 2.0 generationen som i høj grad lader brugerne tilføre nettet alt fra statuskommentarer til videostreams. Side 8

10 En navigationsanalyse af hjemmesiden fi.dk Ved besøg på fi.dk vil man opleve at forsiden indeholder mange muligheder for at tilgå indholdsområder på hjemmesiden. Jeg har på figur 4 med mine egne ord forsøgt at karakterisere de forskellige typer af navigation, der er tale om. Søgenavigation Global navigation 1 Global navigation 2 Hurtigmenunavigation Indblik navigation Nyhedsnavigation (nyeste øverst) Opslags navigation (nærmeste frist øverst) Karrousselnavigation Kampagnenavigation Figur 4: Fi.dk med angivelse af navigationstyper. Fi.dk indeholder to forskellige globale navigationsmenuer, og der er to afgørende årsager til dette; i første omgang er der så mange underpunkter, der er relevante at placere i en global menu, at linjen ville blive meget lang. I anden omgang er der stor forskel på relevansen af de forskellige underpunkter den gule og største er den hyppigst benyttede. Jeg vurderer at fi.dk opfylder kravet om placeringen af en global menu og ser supplementet med endnu en global menu som oplagt i forbindelse med det store omfang af forskelligartede undersider. Mcgovern slår et slag for at synliggøre fagligt beslægtede områder på websider, så der let kan navigeres videre til et område, der med stor sandsynlighed giver mening for brugeren (Mcgovern 2002:11 12). Denne tanke er også på fi.dk anvendt her under betegnelserne læs også og interne / eksterne links (se figur 5). På denne måde gives læseren løbende en vifte af videre navigationsmuligheder, også selv om de har bevæget sig lang ind i sidestrukturen. Det kalder jeg at udnytte tanken med HTML og ræsonnerer således at fi.dk på dette område lukker op for navigation til andre relevante sider direkte fra de respektive undersider. Side 9

11 Figur 5: Eksempel på kontekstoplysninger på fi.dk. På fi.dk er links til gengæld et interessant bekendtskab. Mcgovern anbefaler i flere omgange, at styling af links holdes konsistent og meget gerne anvender standardfarverne blå for ikke besøgte og lille for besøgte links (Mcgovern 2002:7). Alene fra forsiden på fi.dk kan iagttages mindst fire forskellige stylinger af tekstlinks. Ved mouse over: Hvid tekst med understregning, rød tekst med understregning, sort tekst med understregning og en fjerde uden mouse over: sort tekst med overstregning. På dette område halter fi.dk langt bagefter! Det er sandsynligt, at man har ønsket at afstemme styling i forhold til krav om balance og æstetik, men alfa omega er, at brugen af diverse links mere end noget andet skaber forvirring og efterlader brugeren med en fornemmelse af ikke at kunne gennemskue systemet, og jeg vurderer i samme åndedrag at sammenhængen helt er udeblevet. I forlængelse af kritikken af links bevæger jeg mig nu nærmere for at se på titlerne på samme. Her må jeg dog finde de gode ord frem. Mcgovern siger: Navigationen bør fortælle læserne, hvor de er på vej hen. Det opnås naturligvis ved, at man så vidt muligt etablerer klassifikationstyper, der er indlysende. (Mcgovern 2002: 8). Således skal et link altså fortælle til hvad og hvor, der bliver linket. På fi.dk ses det tydeligt, at der er vedtaget en politik omhandlende syntaksen for links. Overalt på siden, med meget få undtagelser, er der anvendt link af samme art som følgende eksemplerne: Se hele bekendtgørelsen på Retsinformation, Hent opslaget i PDF, Læs opslaget (på engelsk) osv. Således informerer linkene allerede før klikket brugeren om destinationen og form. Jeg vurderer at linktitlerne på fi.dk bekræfter opsatte argument fra Mcgovern. Opdelingen af indholdsområderne på fi.dk er opdelt på hjemmesiden på baggrund af styrelsen formodning om de besøgenes ønsker og styrelsens organisationsdiagram. Til dette siger Anders Fagerjord: Mange ulike løsninger finnes, og det som vanligt fungerer dårligst, er å organiser nettstedet etter bedriftens organisasjonskart. (Fagerjord 2004:135). Jeg vurderer at fi.dk i nogen grad bør revidere indholdsstrukturen og evt. vælge nye titler for menuerne et forslag kunne være: For forskere, For det offentlige etc. Dette kan skabe en mere intuitiv tilgang. Logo og søgefelt er placeret henholdsvis til venstre og højre øverst på både forside og alle undersider. Synligheden er afgørende for brugen, og da logoet linker til forsiden og søgningen både kan aktiveres ved klik Side 10

12 på den obligatoriske knap mærket søg og ved klik på enter, vurderer jeg, at fi.dk her opfylder konventionerne. Figur 6: Et eksempel på en forsiderefence i forsidekarrusellen på forside af fi.dk På fi.dk er anvendt en karrusel (figur 6), som fremviser billeder og en kort tekst af relevante områder for FI s interessenter. I forbindelse med eksponering af sådanne indblikhistorier fra forsiden ønsker jeg at inddrage Mark Bernsteins kontante tilkendegivelse: It s far more effective to show your mission in action. If you re a service leader, show off you service. If you re a technology pioneer, show how you ve advanced technology and show what your labs are working on right now. If you re a price leader, show your advantage. Don t declare: do. (Bernstein 2001:3). Han fremhæver vigtigheden af at placere det for virksomheden helt centrale produkt på forsiden. For FI er det bl.a. historier om forskere og forskningsformidling. Jeg vurderer at karruselen på hjemmesidens forside, på baggrund af Bernstein, er et pragteksemplar hvad angår eksponering af aktivitet og område. Konklusion Navigation i virkelighedens verden adskiller sig fra navigation på nettet bl.a. ved den taktile dimension, der gør den store forskel. Der er dog en lighed i måden vi scanner informationen på. Ved slid af materialer i den virkelige verden kan trækkes en parallel til web 2.0 baserede kontekstvisninger. FI s hjemmeside giver fra forsiden et tydeligt overblik over mulighederne på hjemmesiden, og de to globale menuer skitserer en prioritering af indholdet. Hjemmesidens undersider inkorporerer elegant beslægtet stof bl.a. gennem læs også bokse. Linktitler er sigende og ensartede og gør god brug af forklarende tekst ved henvisning. Stylingen af linkene er dog ikke tilfredsstillende og giver brugeren en oplevelse af forvirring. Indholdsstrukturen bør i nogen grad revideres og menupunkter evt. ændres. Forsidekarussellen giver brugeren hurtigt tilgængelig information om styrelsens arbejde, og logo og søgefelt opfylder gældende konventioner. Side 11

13 Litteraturliste Bernstein, Mark (2001). Beyond Usability and Design: The Narrative Web. In Brands Arts, (april 2001)S. pp Engholm, Ida (2004): Webgenrer og stilarter. In Digitale Verdener. Copenhagen: Gyldendall. Pp Fagerjord, Anders (2006): Web medier. Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nettet. Oslo: Universitetsforlager. Pp Krug, Steve (2000) Don t Make Me Think. A Common Sense Approach to Web Usability. Indianapolis: New Riders. Pp Mcgovern, Gerry & Norton, Rob (2002): Professionel Webcommunication, Copenhagen: Børsen. Pp Nielsen, Jakob (1997): How users read the web. ( ) Thorlacius, Lisbeth (2007): The Role of Aesthetics in Web Design. In Nordicom Review 28 (2007) 1. Pp Side 12

14 Bilag 1 Brugerscenarier hvilke spørgsmål vil de primære brugere af siden have brug for at få besvaret hurtigst muligt. Spørgsmål en arkitekt vil søge besvaret hurtigst muligt: Hvem er Svendborg Architects? Hvad kan de? Hvilke opgaver har de fået tidligere? Hvordan arbejder de? Hvem er de på tegnestuen? Hvilke bygherrer og andre samarbejdspartnere har de? Er der billeder som viser mig, hvad de kan? Arkitekten har hørt om Svendborg Architects gennem sit netværk og vil nu kigge nærmere på hjemmesiden for at undersøge, om det er nogle som hun har lyst til at arbejde sammen med i et projekteringsforslag. Spørgsmål en journalist vil søge besvaret hurtigst muligt: Hvem er Svendborg Architects? Hvordan kommer jeg i kontakt med dem, hvis jeg vil skrive en artikel? Hvordan kan jeg finde hurtigt information om den konkurrence de skal deltage i / eller vundet, og som jeg kort skal skrive om? Hvor kan jeg finde seneste nyt, helst med en præcis og kort tekst? Hvor kan jeg finde et billede af det arkitektforslag jeg skal skrive om? Journalisten har en travl hverdag og har brug for hurtigt at finde den nyeste information om Svendborg Architects. Journalisten har typisk to scenarier: enten kender de konteksten eller også gør de ikke. Under alle omstændigheder er det vigtigt med et hurtigt overblik, en menu med pressekontakt på forsiden samt nemt tilgængelige kontaktoplysninger. Spørgsmål entreprenøren vil søge besvaret hurtigst muligt: Hvad har de lavet før? Kan jeg stole på, at de kan levere den arkitektoniske kvalitet vi ønsker. Entreprenøren skal tage stilling til, hvilke arkitekt firmaer som skal prækvalificeres til konkurrencen om den opgave de udbyder. Har hørt om Svendborg Architects fra andre kollegaer eller kender dem oven i købet selv, måske fra Johnny Svendborg tid hos Henning Larsen. De ved at han er selvstændig nu og har brug for at tjekke hans hjemmeside for kontaktinformationer samt sikre sig, at han er kvalificeret til opgaven. Side 13

15 Bilag 2 Vejledning til usability test Opgave: At finde frem til projektet Munktellstaden`. Mål: At bruge navigationslinjerne til at finde frem til projektet Munktellstaden`. Opgavens trin, optimalt: Vælg menupunktet Projekter` i den globale navigationsmenu. Vælg menupunktet Igangværende` i undermenuen. Vælg menupunktet Munktellstaden` i vinduet. Antal klik: Optimalt 3 Opgavetekst: Du har hørt om et projekt Munktellstaden` som tegnestuen Svendborg Architects står for, og ønsker at vide mere. Find frem til informationerne om Munktellstaden` ved hjælp af navigationslinjerne. Opmærksom på: Husk: Forstår de sidens navigation, sidestruktur og navne? Vi vil gerne have feedback på den lille navigationsmand hvorvidt brugeren har bemærket manden og om han fungerer som vejviser`? Forstår brugere, at logoet indeholder en TILBAGE funktion Er menuerne tydelige og nemme at finde? Få dem til at fortælle hvad de tænker (tænke højt test) Stil uddybende spørgsmål hvis de går i stå Spørg ind til det de ikke er bevidste om at de tænker (uden at tydeliggøre vores intentioner) Hvis de går i stå; prøv med: Hvad tror du, du skal gøre? Hvad ville du gøre hvis du var hjemme? Indledende spørgsmål: Hvad laver du til daglig? Hvor lang tid bruger du på nettet hver dag? Hvad bruger du nettet til? Hvad er dine favoritsider? Har du nogle faste hjemmesider du besøger? Spørgsmål til vores side: Hvad synes du som udgangspunkt om siden når du kigger på den første gang? Hvad tror du, du finder under de forskellige punkter? Hvad synes du er mest interessant/ hvad ville du klikke på først? Side 14

16 Bilag 3 Resultater fra usability tests før ændring af menuskrift Munktellstaden: Det tog mellem 3 til 6 klik for testpersonerne at finde frem til Munktellstaden. Nederste menulinje: Testpersonenerne opdagede ikke umiddelbart den nederste menulinje, og fandt generelt ikke punkterne så logiske under projekter (igangværende, osv.). En testperson syntes underundermenuen skulle have lignet papir eller noget der passede mere til resten. Logoet: Der var lidt uenighed om logoet. De fleste brugte det som tilbageknap, mens andre ikke opdagede funktionen. Den lille mand : Ingen af testpersonerne lagde mærke til den lille mand, og forstod ikke rigtigt dens funktion. Resultater fra usability tests efter ændring af menupunkter til tykkere skrift Nederste menulinje: Testpersonerne syntes, det var tydeligt med de hvide menupunkter, der viser hvor man er. Side 15

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk GRAFISK DESIGn Webdesign Min chef ville gerne have lavet en webside til firmaets udlejningshus i Italien. Huset på 200 m² er et traditionelt toskansk landhus i tre etager og ligger i gåafstand fra middelalderlandsbyen

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Dynamisk Webdesign. Stefan Grage

Dynamisk Webdesign. Stefan Grage Dynamisk Webdesign Stefan Grage Brugen af web Hvilke sites besøger i oftest? Og hvorfor? Snak med sidemanden i 3 min. Kategorisering Utility sites Sociale sites Webshops Indholdstunge sites Utilities Google

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 2 RE-DESIGN AF BOARDASSURE.DK Jeg har et enkeltmandsfirma, hvor jeg laver opgaver uden for mit arbejde i Presidents Institute. En af de opgaver jeg har løst, var en opdatering

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN TYPOGRAFI & OMBRYDNING Digital produktion Indhold Projekt beskrivelse...s. 3 Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN...s. 5 Logo Identitet...S. 6... Digital produktion...s. 7 Hjemmeside...S.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav.

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav. Delaflevering: Webkommunikation & Webdesign 16.11.2010 1. GENERELT I FORHOLD TIL PROJEKTET Problemfelt Skab et site der på den ene side virker overskuelig og ligetil for de nuværende elever, så disse nemt

Læs mere

Konceptbeskrivelse Gruppe 3

Konceptbeskrivelse Gruppe 3 Konceptbeskrivelse Gruppe 3 Konceptbeskrivelse: Kantinen Titel på kanal: "Kantinen". Kanalen "Kantinen" skal tage fat på forskellige emner omkring Mediehøjskolens kantine. Disse emner er blandt andet;

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b Mark André Lyhne Eksamen 2012 12web1b Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Projekt beskrivelse... 3 Målgruppe... 3 Afsender... 3 Budskab... 3 Kommunikationsmål... 3 Ideudvikling... 3 De 6 Designparametre...

Læs mere