Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter"

Transkript

1 Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter

2 Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Korn. Den globale kornhøst i 2011 er vurderet større end 2010 høsten. Forbruget af korn er samtidig steget og skønnes at overstige produktionen med en nedgang i kornlagrene til følge. Reduktionen i lagrene er begrænset, men har været tilstrækkelig til at trække kornpriserne op. Tabel 15. Produktionsværdi og produktionsomkostninger, mio. kr * 2011 * 2012 * Produktionsværdi mv Vegetabilske produkter i alt Korn Frø til udsæd Industrifrø Sukkerroer Kartofler Grovfoder Andre landbrugsafgrøder Potteplanter Frugt og grøntsager Animalske produkter i alt Mælk Kvæg Svin Æg til konsum Fjerkræ Pelsdyr Andre animalske produkter Landbrugsmæssige tjenester mv Produktionsomkostninger i alt Udsæd mv Foderstoffer Energi Handelsgødning Bekæmpelsesmidler Dyrlæge og medicin Reparation og vedligeholdelse Landbrugsmæssige tjenester Tjenesteydelser for andre erhverv Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Arbejdsvederlag til brugerfamilien ) Produktionsværdien er incl. besætnings og lagerforskydninger samt værdien af landbrugsmæssige tjenester og sekundære aktiviteter. Produktionsværdien er i modsætning til Danmarks Statistiks opgørelse excl. konjunkturgevinster på beholdninger af korn. 2) Produktionsomkostningerne er incl. arbejdsvederlag til brugerfamilien. Kilde: Egne beregninger baseret på Andersen (2012) og Landbrug & Fødevarer (2012b og 2012c). Den stigende efterspørgsel har også sat sine spor i de danske afregningspriser. I gennemsnit vurderes det, at de fakturerede kornpriser er øget med 50 pct. fra 2010 til Høstudbyttet for korn har imidlertid været præget af en meget våd sommer, og gennemsnitligt skønnes kornhøsten kun at være steget med 1,1 pct. i forhold til Med de givne pris og mængdeændringer skønnes produktionsværdien af korn at være nået op på 13,2 mia. kr. i 2011 eller 51 pct. højere end i 2010.

3 I 2012 forventes produktionsværdien af korn at falde til 12,8 mia. kr. eller med 3,3 pct. Det er her forventet, at de danske kornpriser vil falde med 7 pct. i forhold til 2011 som følge af den begrænsede globale vækst, som lægger en dæmper på efterspørgslen. Kornhøsten forventes derimod at stige med 4,3 pct. under forudsætning af et normalt høstår. I dette skøn er der taget højde for, at en større andel af kornarealet vil være vårkorn som følge af vanskeligheder med at etablere vinterkorn. Disse problemer gælder også vinterraps, og det er derfor forventet, at en større andel af arealet vil være udlagt med korn på rapsarealets bekostning. Tabel 16. Prisindeks for jordbrugets produktion og faktorforbrug. Indeks = * 2011 * 2012 * Produkter mv. i alt 1 100,8 109,0 116,9 102,4 112,9 132,4 131,0 Vegetabilske produkter i alt 100,9 130,1 135,4 106,2 116,3 149,7 144,0 Korn 110,3 170,7 179,2 112,5 134,3 201,4 187,2 Frø til udsæd 94,6 141,6 148,4 105,6 135,6 202,0 202,0 Industrifrø 117,8 151,4 176,7 131,4 172,5 249,3 244,8 Sukkerroer 75,2 72,1 77,0 85,7 82,6 74,8 82,3 Kartofler 112,3 127,6 112,6 100,9 100,2 110,3 91,8 Grovfoder 84,5 93,4 94,9 96,4 90,5 98,7 98,7 Andre landbrugsafgrøder 101,0 106,5 135,3 111,0 106,3 132,4 131,1 Potteplanter 101,1 103,0 102,6 100,7 106,2 109,4 112,7 Frugt og grøntsager 100,3 106,7 110,0 110,7 115,8 115,2 116,6 100,9 104,1 111,7 117,3 113,8 112,7 111,7 Animalske produkter i alt Mælk 100,6 98,5 107,8 99,3 110,4 124,3 124,8 Kvæg 99,9 109,0 124,3 94,3 111,0 125,4 118,6 107,8 98,5 107,4 97,6 105,0 121,7 132,2 Svin 105,8 95,8 106,2 99,6 105,2 114,3 118,0 Æg til konsum 104,9 118,1 130,5 116,3 116,2 113,8 118,6 Fjerkræ 87,7 99,2 129,1 110,6 133,3 158,0 154,5 Pelsdyr 79,1 81,0 64,0 105,3 125,7 157,4 157,4 Andre animalske produkter 103,3 105,1 109,7 101,0 107,8 107,8 107,8 Landbrugsmæssige tjenester mv. 104,4 110,2 115,5 118,5 124,4 126,5 128,0 Faktorforbrug i alt 2 103,1 113,1 127,0 119,6 121,5 133,5 133,8 Udsæd mv. 99,8 106,9 124,2 120,8 116,8 125,4 127,7 Foderstoffer 101,2 123,9 148,9 120,4 125,4 156,4 153,4 Energi 108,9 109,7 131,7 107,9 120,9 136,7 144,0 Handelsgødning 98,6 103,2 176,7 179,8 126,1 148,0 139,4 Bekæmpelsesmidler 95,1 91,9 108,3 111,6 101,3 103,3 108,2 Dyrlæge og medicin 99,3 102,4 112,0 107,5 108,9 111,7 111,7 Reparation og vedligeholdelse 101,5 104,6 108,8 111,0 113,1 114,0 115,8 Landbrugsmæssige tjenester 105,5 112,9 118,8 122,2 129,7 132,8 134,9 Tjenesteydelser for andre erhverv 104,2 110,9 118,9 117,7 122,2 122,2 122,2 Afskrivninger 102,8 106,5 111,0 114,3 114,5 116,7 117,3 Lønnet arbejdskraft 105,3 112,5 113,8 117,1 121,9 124,3 126,8 Arbejdsvederlag til brugerfamilien 106,0 110,4 114,1 123,1 124,2 126,7 129,2 Sektorbytteforhold 97,8 96,4 92,0 85,6 92,9 99,2 97,9 Anm. Noter og kilde, se tabel 15. Frø til udsæd. Det europæiske produktionsareal med græsfrø blev reduceret fra 2009 til 2010, hvilket bevirkede, at produktionen af græsfrø blev reduceret med 13 pct. Efterspørgslen er efterfølgende øget med heraf følgende mindre lagre. Samtidig har en styrkelse af dollarkursen gjort det mindre attraktivt at importere amerikansk græsfrø til det europæiske marked. På det grundlag

4 vurderes det, at afregningsprisen på græsfrø gennemsnitligt er øget med næsten 50 pct. fra 2010 til Den danske frøhøst var imidlertid også præget af de vanskelige høstvilkår, og da høstarealet med græsfrø i 2011 var næsten identisk med 2010 arealet, skønnes det, at høsten er reduceret med godt 10 pct. På det grundlag er det vurderet, at produktionsværdien af frø er steget fra 0,64 mia. kr. i 2010 til 0,85 mia. kr. i De højere priser på græsfrø må formodes at øge den europæiske produktion af græsfrø. Prisniveauet for hvede gør det imidlertid også attraktivt at erstatte frøarealerne med hvede i mange af de europæiske lande med mere gunstigt klima for hvedeproduktion. Det er derfor antaget, at frøpriserne vil være uændret i Frøhøsten forventes samtidig at være lidt mindre under forudsætning af normalt høstår, idet den besværlige høst i 2011 har bevirket, at mange udlæg er blevet ødelagt af mejetærskere, ligesom det i mange tilfælde ikke har været muligt at fjerne halmen fra dæksæden. Produktionsværdien af frø skønnes derfor med stor usikkerhed at lande i omegnen af 0,84 mia. kr. i Tabel 17. Mængdeindeks for jordbrugets produktion og faktorforbrug. Indeks = * 2011 * 2012 * Produkter mv. i alt 1 101,4 101,1 103,6 106,0 103,9 102,7 103,8 Vegetabilske produkter i alt 99,7 98,7 106,6 112,2 102,3 102,2 103,7 Korn 93,1 86,0 99,9 108,6 93,4 94,4 98,5 Frø til udsæd 103,9 68,4 75,0 95,1 72,1 64,5 64,3 Industrifrø 127,0 171,9 183,8 186,9 170,1 149,0 111,3 Sukkerroer 87,8 86,3 88,9 94,8 86,2 98,8 87,7 Kartofler 94,8 106,1 112,0 107,2 92,0 112,1 113,3 Grovfoder 107,9 111,5 115,6 125,5 127,1 126,4 131,1 Andre landbrugsafgrøder 93,0 92,5 114,0 128,4 106,3 67,6 85,9 Potteplanter 100,2 101,2 94,6 87,1 87,4 87,4 87,4 Frugt og grøntsager 108,9 111,5 122,2 124,3 108,1 109,4 110,9 112,0 119,0 123,7 119,2 114,3 114,3 114,3 Animalske produkter i alt Mælk 102,8 103,5 102,4 103,0 104,7 102,8 103,7 Kvæg 101,0 101,5 103,1 106,3 108,4 107,8 109,4 103,2 101,4 103,7 102,4 105,4 101,4 101,4 Svin 104,6 104,7 101,7 101,9 102,6 98,5 99,5 Æg til konsum 97,2 96,6 98,6 88,6 91,4 95,4 92,6 Fjerkræ 89,1 91,8 96,6 93,1 105,1 103,4 103,4 Pelsdyr 104,3 111,0 106,6 107,1 108,2 113,0 113,0 Andre animalske produkter 100,4 78,7 86,9 74,0 72,2 72,8 73,4 Landbrugsmæssige tjenester mv. 94,2 85,0 99,6 104,1 103,9 104,6 105,2 Faktorforbrug i alt 2 100,6 99,6 98,5 96,0 95,8 94,6 94,3 Udsæd mv. 99,3 105,7 105,6 103,8 102,9 103,0 102,2 Foderstoffer 104,0 103,2 98,0 97,2 97,8 95,8 96,3 Energi 94,1 95,2 92,9 98,1 95,5 95,1 94,7 Handelsgødning 95,0 99,8 99,7 85,5 87,0 84,9 82,8 Bekæmpelsesmidler 98,9 110,0 112,6 103,3 103,8 105,6 107,4 Dyrlæge og medicin 107,8 104,3 97,7 119,5 121,4 120,0 120,4 Reparation og vedligeholdelse 99,6 99,0 104,6 103,7 103,6 103,1 102,7 Landbrugsmæssige tjenester 97,2 99,5 101,9 97,8 98,5 99,0 99,5 Tjenesteydelser for andre erhverv 103,5 100,9 104,4 105,3 98,3 99,4 100,4 Afskrivninger 100,3 100,4 100,6 92,6 97,5 96,7 95,8 Lønnet arbejdskraft 102,6 101,8 107,8 108,4 110,7 110,7 110,7 Arbejdsvederlag til brugerfamilien 95,8 88,6 84,1 77,1 73,6 70,4 67,4

5 Totalfaktorproduktivitet 100,7 101,5 105,2 110,3 108,5 108,5 110,1 Anm. Noter og kilde, se tabel 15. Raps. Den globale produktion af oliefrø i 2011 har været nogenlunde på samme niveau som 2010 høsten. Forbruget af oliefrø og oliefrøprodukter fra især Kina har derimod været stigende. Herved reduceres lagrene og trækker prisen op, hvilket har en afsmittende effekt på rapspriserne. Skønsmæssigt er prisen steget med 45 pct. sammenlignet med I 2012 forventes de gennemsnitlige afregningspriser at være lidt lavere. Der er imidlertid nogen usikkerhed pga. usikkerheden omkring biobrændstoffer. På den ene side vil øget produktionen af biobrændstoffer øge efterspørgslen efter oliefrø, som vil drive priserne op, og på den anden side vil den betrængte økonomiske vækst i OECD landene gør det nærliggende at reducere støtten til biobrændstoffer. Den danske rapsproduktion i 2011 vurderes at være 12 pct. mindre end i Dels er produktionsarealet mindre, dels skønnes høstudbyttet at være lavere i kraft af både en hård vinter og vanskelige høstforhold. Den skønnede prisstigning vil dog alligevel øge produktionsværdien af industrifrø fra 1,56 mia. kr. i 2010 til 1,98 mia. kr. i I 2012 forventes produktionsværdien imidlertid at falde til 1,45 mia. kr., hvilket primært skyldes et mindre produktionsareal i kraft af vanskeligheder med at etablere vinterraps. Sukkerroer. Roehøsten er vurderet at nå helt op på 70 tons roer pr. ha i 2011, som følge af sommerens megen regn. Og selv om det skønnes, at sukkerprocenten er mindre end normalt, forventes det, at høstudbyttet vil være omkring 12 tons polsukker pr. ha i 2011, hvilket kun er overgået i rekordåret Produktionen forventes derfor at ligge på tons polsukker, idet der også er taget hensyn til et mindre tab som følge af vandlidende marker. Produktionsværdien af roeproduktionen er vurderet til 0,77 mia. kr. i Det er 3,8 pct. højere end i Den begrænsede stigning skyldes, at kontraktprisen for polsukker er reduceret med godt 9 pct. I 2012 øges kontraktprisen med gennemsnitligt kr. pr. ha i form af et markedstillæg og kontraktopfyldelsestillæg, som skal sikre sukkerroernes konkurrenceevne i forhold til alternative afgrøder. Herved er prisen på polsukker reelt tilbage på 2010 niveau. Under forudsætning af en normalhøst skønnes produktionsværdien i 2012 dermed at udgøre 0,75 mia. kr. Kartofler. Kartoffelhøsten i 2011 var også præget af sommerens megen regn. Det ramte især kartoffelavlen på de lavtliggende arealer. Det skønnes således, at høsten gik tabt på 5 7 pct. af produktionsarealet. Udbytterne på det høstede areal er dog skønnet at være lidt højere end gennemsnittet af de seneste 5 år og endnu højere for kartofler til melproduktion. Den samlede kartoffelproduktion vurderes således at være steget med 22 pct. fra 2010 til 2011, hvoraf en del af stigningen dog skal tilskrives et større produktionsareal. Priserne er imidlertid samtidig steget. Konkret er det vurderet, at de gennemsnitlige kalenderårspriser på spisekartofler er steget med 11 pct. fra 2010 til 2011, hvorimod kartofler til melproduktion kun er steget med 7 pct., og prisen på læggekartofler er uændret. Prisstigningen på konsumkartofler er især drevet af en ekstraordinær stor eksport til Rusland.

6 Den større produktion og de højere priser skønnes at have øget produktionsværdien fra 0,83 mia. kr. i 2010 til 1,11 mia. kr. i I 2012 forventes produktionsværdien imidlertid at falde til 0,93 mia. kr. under forudsætning af normal høst. Reduktionen skyldes først og fremmest udsigten til lavere priser på spisekartofler i kraft af et større areal og generelt større høstudbytter i Nordeuropa. Arealet og prisen på kartofler til melproduktion er skønnet uændret. Der er imidlertid betydelig usikkerhed på både pris og arealskøn, idet EU støtten til kartoffelstivelse afkobles fra Grovfoder. Høsten af grovfoder vurderes at være steget med godt 8 pct. fra 2010 til 2011 målt i foderenheder og forventes at blive nogenlunde uændret i 2012 under forudsætning af en normalhøst. Ændringen i produktionen er primært knyttet til ændring i høstudbyttet fra især fodermajs og græs i omdrift. I opgørelsen periodiseres grovfoderproduktionen som et gennemsnit af det foregående og det pågældende års høstudbytte. Herved er produktionen faldet med 0,5 pct. fra 2010 til 2011 og forventes at stige med 3,8 pct. fra 2011 til Grovfoderproduktionen er primært en intern produktion, og der er derfor kalkuleret med en intern grovfoderpris på 1,10 kr. pr. FE i 2010 stigende til 1,20 kr. i 2011 og Det skal i den sammenhæng bemærkes, at værdien af grovfoderproduktionen indgår i både produktionsværdien og i produktionsomkostningerne i jordbrugets bruttofaktorindkomst. Med det givne produktionsog prisniveau er grovfoderproduktionen anslået til at stige fra 4,0 mia. kr. i 2010 til 4,4 mia. kr. i 2011 og yderligere til 4,5 mia. kr. i Gartneriprodukter. Gartneriproduktionen vurderes at være steget med 0,4 pct. i 2011 og forventes at stige med yderligere 0,5 pct. i Ændringen er knyttet til et forventet fald i produktionen af frugt og bær og en stigning i produktionen af frilandsgrønsager. For de øvrige gartneriprodukter forventes produktionsmængden at være uændret. Afregningspriserne skønnes at være steget med 1,3 pct. fra 2010 til 2011 og forventes at stige yderligere med 1,9 pct. i Ændringen er en følge af flere modsatrettede effekter. Priserne på potteplanter er vurderet steget med 3 pct. i 2011 og forventes med stor usikkerhed at stige med yderligere 3 pct. i Afregningspriserne for frilandsgrønsager skønnes at være steget med 3 pct. i 2011, hvorimod stigningen sandsynligvis vil være mindre i Afregningspriserne for væksthusgrønsager vurderes derimod at være faldet med 5 pct. i 2011, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med VTEC bakterien i Tyskland, som også havde en reducerende effekt på efterspørgslen efter grønsager i Danmark. I 2012 forventes priserne på væksthusgrønsager med stor usikkerhed at være uændret. På grundlag af vurderingerne anslås produktionsværdien af gartneriprodukter i 2011 at være steget fra 4,3 mia. kr. til 4,4 mia. kr. og forventes at stige yderligere til 4,5 mia. kr. i Potteplanteproduktionen tegner sig for halvdelen af produktionsværdien i alle årene. 1 De anførte priser er baseret på Videncentret for Landbrug (2011).

7 Mælk. Den globale mælkeproduktion vurderes at være steget med 2 pct. i 2011, og størstedelen af den stigning skal tilskrives øget produktion i Asien med henblik på at dække efterspørgslen på hjemmemarkederne. Uden stigningen fra Asien skønnes den globale mælkeproduktion kun at være øget med 0,8 pct. Den kraftige efterspørgsel efter mejeriprodukter i Asien har givet anledning til højere priser. FAO s fødevareprisindeks viser således en stigning i de gennemsnitlige priser på mejeriprodukter på 13 pct. i forhold til Priserne toppede imidlertid i midten af 2011, som følge af en mere afdæmpet efterspørgsel. Den øgede efterspørgsel har imidlertid reduceret lagrene, og det forventes derfor, at priserne vil stabilisere sig. Den globale efterspørgsel efter mejeriprodukter har også sat sine spor i den danske mælkenotering. Den gennemsnitlige mælkepris inkl. efterbetaling er således også skønnet steget med 10 pct. fra 2010 til Stigningen er størst for konventionel mælk. I 2012 forventes den gennemsnitlige pris at falde med godt 5 pct. som følge af den afdæmpede efterspørgsel. Den danske mælkeproduktion skønnes derimod at være faldet med 0,6 pct. fra 2010 til Sædvanligvis udnytter Danmark mælkekvoten fuldt ud, men i kvoteåret 2010/11 blev mælkekvoten overskredet, hvilket udløste en superafgift på 64 mio. kr. Det vurderes derfor, at mælkeproduktionen vil ligge på den sikre side af landekvoten. Den hidtidige indvejning af mælk tyder på, at udnyttelsen vil lande på 99,7 pct. I 2012 forventes kvoten udnyttet fuldt ud incl. kvoteforhøjelsen på 1 pct. Herved øges mælkeproduktionen omregnet til kalenderår med 1,5 pct. Med de nævnte vurderinger er produktionsværdien af mælk øget fra 12,2 mia. kr. i 2010 til 13,7 mia. kr. i 2011 incl. en engangsudbetaling fra Arla Foods på 0,3 mia. kr., som blev udbetalt i forbindelse med fusionen med Hansa milch. I 2012 skønnes produktionsværdien af mælk at falde til 13,1 mia. kr. Slagtekvæg. I 2011 vurderes den globale produktion af oksekød at være faldet med 0,5 pct. i forhold til Reduktionen gælder alle verdensdele med undtagelse af Oceanien, hvor produktionen stiger med 0,6 pct. Reduktionen i den globale produktion på 0,5 pct. skal sammenholdes med et skønnet fald i forbruget på 0,2 pct. Herved reduceres lagrene med øget priser til følge. I EU skønnes produktionen at være steget samtidig med, at forbruget er reduceret, hvilket umiddelbart burde give anledning til lavere priser, men en mindre import fra de sydamerikanske lande har bevirket, at der har kunnet opnås højere priser. I Danmark er det på baggrund af prisudviklingen skønnet, at afregningspriserne for oksekød i gennemsnit er steget med knap 16 pct. fra 2010 til I 2012 forventes de danske afregningspriser at kunne øges yderligere med gennemsnitligt knap 9 pct., idet det vurderes, at ændringen i produktionen i EU vil være begrænset, og at eksporten fra Sydamerika vil være

8 nogenlunde uændret. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med en stigende købedygtig middelklasse, som har gjort det mere attraktivt at afsætte til hjemmemarkedet. Produktionen af oksekød i Danmark er anslået faldet med 3,7 pct. fra 2010 til Reduktionen skyldes først og fremmest lavere slagtevægte, men eksporten af spædkalve er samtidig steget i Med den anslåede pris og produktionsudvikling forventes produktionsværdien af slagtekvæg at stige fra 2,48 mia. kr. i 2010 til 2,76 mia. kr. i I 2012 er det anslået, at produktionen er uændret. Herved forventes produktionsværdien at stige til 2,00 mia. kr. i kraft af det højere prisniveau. I den skønnede reduktion i produktionen er det forudsat, at slagtevægtene er uændret, og at spædkalveeksporten stiger yderligere i kraft af de reducerede handyrpræmier. Svin. Den globale svineproduktion vurderes at være steget med 0,9 pct. fra 2010 til Stigningen kommer primært fra Kina. Uden Kina ville den globale produktion være uændret. Forbruget af svinekød forventes derimod kun at være steget med 0,7 pct. Igen gælder det, at det er Kina, som bidrager til det øgede forbrug. Uden Kina ville forbruget falde med 0,6 pct. I EU skønnes produktionen at have været uændret samtidig med at forbruget er faldet. Ekspoten fra EU er dog samtidig øget til især Kina, Korea og Rusland, hvilket har bidraget til at reducere presset på EU markedet. Herved har der kunnet opnås højere priser, hvilket også er afspejlet i de danske slagtesvinnoteringer. De gennemsnitlige afregningspriser fra 2010 til 2011 for svinekød inkl. efterbetaling anslås således steget med 8,6 pct. Fra 2011 til 2012 forventes en yderligere stigning på 3,3 pct. Sidstnævnte skøn er først og fremmest baseret på et forventet fald i svineproduktionen i EU, idet det skønnes, at krav om fritgående søer i EU fra 2013 vil resultere i en nedgang i produktionen hen imod udgangen af Svineproduktionen i Danmark er vurderet faldet med 4,0 pct. fra 2010 til Skønnet er baseret på, at bestanden af årssøer er reduceret med 27 tus. stk. Og selv om antallet af fravænnede grise pr. årsso forventes at være steget, så er det ikke tilstrækkeligt til at udligne den faldende sobestand. Hertil kommer, at eksporten af smågrise er steget fra 7,5 mio. stk. i 2010 til knap 8,0 mio. stk. i 2011, hvilket har en negativ effekt på slagtesvinproduktionen 2. I 2012 forventes den danske svineproduktion derimod at stige med 1,0 pct. Der er i dette skøn antaget, at sobestanden vil være nogenlunde uændret, at antallet af fravænnede grise vil stige med 0,2 grise pr. årsso og at antallet af eksporterede smågrise vil være uændret. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at det for andet år i træk er lykkedes at få den danske svineafregning på niveau med Tyskland, hvilket har en reducerende effekt på salget af smågrise til Tyskland. EU kravet om løsgående søer i 2013 kan dog medføre en yderligere eksport af smågrise i slutningen af Eksporten af levende slagtesvin forventes derimod at være faldet fra 0,8 mio. stk. i 2010 til 0,4 mio. stk. i 2011 (Landbrug og Fødevarer, 2012d). Det berører imidlertid ikke den danske produktion, men har betydning for tilgangen til de danske slagterier, og er dermed af betydning for den danske værditilvækst.

9 Da reduktionen i den danske svineproduktion er mindre end stigningen i afregningspriserne, vurderes produktionsværdien at være steget fra 19,1 mia. kr. i 2010 til 19,9 mia. kr. i I 2012 forventes produktionsværdien øget til 20,8 mia. kr. i kraft af dels den større produktion, dels det højere prisniveau. Slagtekyllinger. Den globale produktion af slagtefjerkræ vurderes at være steget med 3,1 pct. fra 2010 til 2011, mens forbruget skønnes at være steget i næsten samme omfang. Stigningerne gælder alle verdensdele, om end der er forskelle. I EU skønnes produktionen at være steget 2,2 pct., samtidig med at eksporten er øget og forbruget er øget, hvilket har givet anledning til væsentlig højere priser. De gennemsnitlige afregningspriser for danske slagtekyllinger er således skønnet steget fra 546 øre pr. kg i 2010 til 647 øre pr. kg i I 2012 forventes den gennemsnitlige pris derimod at falde med 1,4 pct. Det skal ses i sammenhæng med, at slagtekyllingeproduktionen i EU i 2012 forventes at stige lidt mere end forbruget samtidig med at produktionen i Brasilien, som er verdens største fjerkræeksportør, er prognosticeret til at stige med 5 pct. i Den foreløbige opgørelse viser, at den danske produktion af slagtefjerkræ er faldet med 1,6 pct. fra 2010 til Produktionen forventes at være uændret i 2012 i kraft af det relativt høje prisniveau. På det grundlag vurderes det, at produktionsværdien af slagtefjerkræproduktionen i 2011 er steget til 1,90 mia. kr., hvor den i 2010 udgjorde 1,63 mia. kr. Det forventede prisfald gør imidlertid, at produktionsværdien vil falde til 1,86 mia. kr. i Konsumæg. Næsten hele ægproduktionen i Danmark sælges til detailmarkedet, hvorimod æg til industrien primært er baseret på import. Omvendt er ægproduktionen til detailmarkedet kun i begrænset omfang påvirket af import. Udsving i prisen på æg har derfor også været begrænset. Skønsmæssigt er det anslået, at den gennemsnitlige pris er faldet med 2,1 pct. fra 2010 til 2011 dækkende over en prisstigning for økologiske æg og et prisfald for buræg. Den mindre pris skyldes primært en øget produktion på 4,4 pct. fra 2010 til Det skyldes et væsentligt større salg af buræg til industriformål. Da produktionen er steget mere end prisen falder, vurderes det, at produktionsværdien af konsumæg er steget fra 0,61 mia. kr. i 2010 til 0,62 mia. kr. i Produktionen i 2012 forventes at være væsentlig mindre. Konkret skønnes det, at produktionen vil være i størrelsesorden 64 mio. kg eller 3,0 pct. mindre end i Det er lidt højere end den trendmæssige udvikling og skal ses i sammenhæng med krav om berigede bure i begyndelse af 2012, som forventes at reducere ægproduktionen i EU. Samtidig har Danmark fået særstatus, der gør, at Danmark nu kan eksportere til Sverige og Finland og afvise salmonellaæg ved grænsen. Det er herved anslået, at den gennemsnitlige afregningspris vil stige med 4,3 pct. Herved forventes produktionsværdien at lande på 0,63 mia. kr. i 2012.

10 Pelsdyr. Auktionpriserne på de dansk producerede minkskind i 2010 blev rekordhøje 3. Konkret nåede den gennemsnitlige pris op på 401 kr. pr. minkskind eller 19 pct. højere end den gennemsnitlige pris på 2009 produktionen. Det er til trods for et højt udgangspunkt. De høje priser skyldes stigende efterspørgsel på pelsskind fra især Kina, som tegner sig for pct. af den danske eksport af minkskind. Den stigende efterspørgsel er især muliggjort af den høje kinesiske vækstrate, som har frembragt en voksende købestærk middelklasse. Desuden har de sidste hårde vintre været med til at øge efterspørgslen og dermed til at presse prisen op. Det har været den gængse opfattelse, at prisniveauet på minkskind har nået grænsen for, hvad markedet er villig til at betale. Alligevel er skindpriserne steget gang på gang ved de seneste 3 auktioner, hvor en væsentlig del af den danske produktion fra 2011 er solgt. Alligevel er det med meget stor usikkerhed anslået, at prisen på produktionen af minkskind i 2011 vil være 25 pct. højere end i Det svarer til et uændret prisniveau ved de næste 2 auktioner. Da produktionen af minkskind samtidig er øget med 4,5 pct., vurderes produktionsværdien af skind at stige fra 5,54 mia. kr. i 2010 til 7,25 mia. i Det er ligeledes skønnet, at produktionsværdien vil udgøre 7,25 mia. kr. i Prisen på minkskind kan imidlertid både stige og falde. Den stigende købestærke middelklasse i Kina taler således for en bibeholdelse af et højt prisleje i kraft af de danske skinds højere kvalitet. En mild vinter eller modeskift kan derimod lige så hurtigt reducere prisen. Produktionen forventes derimod at forblive i størrelsesordenen mio. skind, hvilket har været niveauet i de senere år. Da antallet af pelsdyrfarme har været jævnt faldende i det sidste årti, synes der ikke at være grundlag for at forvente en yderligere fremgang i avlsbestanden. 3 Værdien af pelsdyrproduktionen for et givet kalenderår opgøres af Danmarks Statistik på grundlag af årets produktion og de priser, hvortil den pågældende produktion afsættes, hvilket sædvanligvis sker på decemberauktionen i det pågældende år samt på fire auktioner i det efterfølgende år.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Københavns Universitet. Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård. Publication date: 2006

Københavns Universitet. Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård. Publication date: 2006 university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

67,7 ha. Animalsk produktion. Bedriftsstrukturen 31.000 35.000. 5.900 kg. 9.100 kg. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er

67,7 ha. Animalsk produktion. Bedriftsstrukturen 31.000 35.000. 5.900 kg. 9.100 kg. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er RÅVAREGRUNDLAGET FAKTA OM ERHVERVET 2014 LANDBRUG & FØDEVARER Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er 67,7 ha. vokset med 40 pct. de seneste 13 år og er i dag på Antallet af mælke producenter er faldet

Læs mere

Landbrugets økonomi 2012

Landbrugets økonomi 2012 Fødevareøkonomisk Institut Landbrugets økonomi 2012 Danish Agricultural Economy 2012 København 2012 ISBN [xxx-xx-xxxxx-xx-x] (tryk, Landbrugets økonomi 2012) ISBN [xxx-xx-xxxxx-xx-x] (on-line, Landbrugets

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Landbrugets Økonomi 2014

Landbrugets Økonomi 2014 D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Landbrugets Økonomi 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 Jordbrugets

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 21-12-2012 Jens Hansen Journal nr. 030-0026/12-0720

Fødevareøkonomisk Institut 21-12-2012 Jens Hansen Journal nr. 030-0026/12-0720 Fødevareøkonomisk Institut 21-12-2012 Jens Hansen Journal nr. 030-0026/12-0720 Udviklingen i den primære svineproduktion og i slagteriindustrien Årtier præget af mængdemæssig vækst i svineproduktionen

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden?

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Vestermølle Tirsdag den 29. januar 213 Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk Indhold

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for jordbrugspolitik Jens Hansen 10.06.03 Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering (baseret på Kommissionens forslag af 22. januar 2003)

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig.

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Millioner tons Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Tørke i Sydamerika påvirker stærkt soja og solsikkeproduktionen. I Argentina nedjusterer

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Fødevarepriser Oktober 2008

Fødevarepriser Oktober 2008 Fødevarepriser Oktober 2008 Indhold Kapitel 1 Sammenfatning 1.1 Mælk og smør... 4 1.2 Brød og mel... 7 Kapitel 2 Udviklingen i fødevarepriserne generelt Kapitel 3 Mælk og smør 3.1 Mælk... 21 3.2 Smør...

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Danske Mejeriers Mælkeudvalg Danske Mejeriers Mælkeudvalg Danish Milk Board Beretning for kvoteåret 2007-08 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Strukturudvikling i Danmark... 4 Regional strukturudvikling... 7 Bedriftsstruktur...

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Lager/forbrug 400 Produktion Forbrug Lager/forbrug /13 13/14 14/15 15/16* Kilde: Oil World *Prognose

Lager/forbrug 400 Produktion Forbrug Lager/forbrug /13 13/14 14/15 15/16* Kilde: Oil World *Prognose Markedsblik 4. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V Ugens graf: Globale lagre af sojabønner ventes at vokse Markedsblik uge 9, 216 Mio. tons Lager/forbrug Produktion Forbrug Lager/forbrug 35

Læs mere

Markedsudviklingen for mælk Dansk KvægKongres 2015. Peder Tuborgh, Adm. Dir. Arla Foods

Markedsudviklingen for mælk Dansk KvægKongres 2015. Peder Tuborgh, Adm. Dir. Arla Foods Markedsudviklingen for mælk Dansk KvægKongres 2015 Peder Tuborgh, Adm. Dir. Arla Foods Agenda 1. Hvordan udvikler markedet sig? 2. Hvordan reagerer Arla Foods? 2 Svag økonomisk udvikling i verden og reduktion

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU

5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU 5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU Chefkonsulent Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer Produktion og forbrug Den europæiske økonomi er stadig voldsomt påvirket af den finansielle og efterfølgende

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring 1 Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres 2009 v. Direktør Torben Harring 2 Fødevarekrise Finanskrise og? 3 Hvad skabte prisstigningerne? 5-7 år

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 Kundenr.: Navn: STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december 2015 Til salg Til opfodring Byg hkg hkg hkg Havre hkg hkg hkg Hvede hkg hkg hkg

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Tal om gartneriet 2011

Tal om gartneriet 2011 Tal om gartneriet 2011 Indholdsfortegnelse TENDENSER...3 STRUKTUR...3 ØKONOMI...4 EKSPORT...6 HOLLAND...7 TABELLER...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Economics of Agricultural activities 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene - 2011 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Bornholm øen med et stort landbrugspotentiale.

Bornholm øen med et stort landbrugspotentiale. Bornholm øen med et stort landbrugspotentiale. april 2012 Forfatter: cand. oecon. Bjarne Brønserud Indledning: For alle landsdele af Danmark er der i disse år stort fokus på jobskabelse. I mange landsdele

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 4 STRUKTUR... 4 ØKONOMI... 5 EKSPORT... 7 HOLLAND... 8 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 9 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Gå på tre ben Vi skal 1) Forbedre jordbruget, så drivhusgasudslippet sænkes 2) Ændre vores kostvaner over mod fødevarer med lavt udslip af CO2: 3) Reducere

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI.

TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI. TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI. 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Indvejet på pakkerierne, mio. kg 50,7 52,1 53,2 55,1 58,1 57,8 - heraf ikke-buræg, mio. kg 21,2 21,1 21,2 21,1 23,0 22,9

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

2010/ / / / /15* Kilde: International Grain Council *Prognose. Købsprisindeks. 115 Salgsprisindeks

2010/ / / / /15* Kilde: International Grain Council *Prognose. Købsprisindeks. 115 Salgsprisindeks Markedsblik 4. marts 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V Ugens graf: Endnu en rekordstor global kornproduktion resulterer i de største kornlagre siden midt-8 erne Markedsblik uge 1 215 Kornproduktion,

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2015 SEGES P/S Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 31-12-2015 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke

Læs mere