Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk"

Transkript

1 Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter får dækket udgifterne til psykologiske ydelser via et forsikringsselskab, enten via privat tegnede forsikringer eller forsikringer tegnet af deres arbejdsgiver. Indhold: Ordforklaring Råd og anbefalinger Fastsættelse af honorar Faglighed og visitation Psykologiske ydelser Andre råd Forsikringsselskaberne kan lade administrationen af disse psykologydelser ske via et administrativt mellemled kaldet netværk. De aktører, som dermed kommer mellem dig og din klient, medfører ikke kun flere administrative opgaver, men stiller også nye krav til din faglighed og etik. Flere psykologer har som følge heraf efterlyst nogle fælles retningslinjer for samarbejdet med disse aktører. En arbejdsgruppe nedsat af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og Sektionen for Selvstændige Psykologer har derfor udarbejdet nogle vejledende retningslinjer, der skal bidrage til, at du fortsat kan tilbyde psykologydelser af høj kvalitet uden at gå på kompromis med en din faglighed, etik, dit eget indtjeningsgrundlag eller psykiske arbejdsmiljø. Ordforklaring Netværk Netværk er firmaer, der indgår aftaler med større private og offentlige virksomheder samt forsikringsselskaber om at skabe kontakt mellem virksomhedernes medarbejdere eller kunder og de psykologer, der er tilknyttet netværket. Netværkene fastsætter som regel vilkårene for de psykologiske ydelser. Typisk omfatter vilkårene antallet af konsultationer, honorarstørrelse og procedurer for forlængelse m.m.

2 Opdragsgiver Forsikringsselskaber og netværk. Psykologiske ydelser For eksempel akut kriseindsats, krisehjælp, korte udredningsforløb, psykologisk rådgivning, psykologisk coaching, korte, velafgrænsede, problemorienterede samtaleforløb samt kort- eller langvarig psykologbehandling. Netværkenes forretningsmodel bygger på at skabe overskud ved at reducere timeforbruget i hver enkelt sag. Hvis et forsikringsselskab eller en arbejdsplads fx tildeler en klient 12 timer hos en psykolog, så opnår netværket et overskud, hvis klienten kun bruger 10 af timerne. Der er således et indirekte krav til psykologen om at afslutte behandlingsforløbet så hurtigt som muligt. En anden forretningsmodel er, at netværket/entreprenøren tager f.eks kr. for at formidle en konsultation hos en psykolog. Psykologen betales herefter 800 kr. Netværkets vare er her psykologkontakt af en vis kvalitet. Råd og anbefalinger Når du indgår en samarbejdskontrakt med et netværk, er det vigtigt, at du overvejer og stiller krav til de vilkår, som opstilles for dit samarbejde med netværket. Vil du være i stand til at opretholde din faglige standard? Kan du leve med de kompromisser, du eventuelt skal indgå? Og er honoraret af en sådan størrelse, at du er økonomisk dækket ind - også set over en længere periode, hvor der skal svares ferie, sygdom, klinikudgifter, efteruddannelse etc.? Det kan naturligvis være noget af en udfordring at afvise et samarbejde, der kan sikre din indtægt. Men hvis vilkårene forhindrer dig i at skabe rammerne for en god behandling eller overlevelse på lang sigt, kan det være nødvendigt. Fastsættelse af honorar Når du fastsætter dit honorar, skal du være opmærksom på, at det dækker al din arbejdstid og alle de elementer, som indgår i et selvstændigt arbejdsliv. Udover husleje og løbende udgifter skal du være opmærksom på administration, regnskab, telefontid, markedsføring, supervision, efteruddannelse, sygdom og pension.

3 Selvstændige psykologer bruger gennemsnitligt ca. 60 % af deres arbejdstid på konsultationer og ca. 11 % på andet betalt psykologfagligt arbejde. Den resterende tid bruges til administration, supervision, uddannelse og lignende. Der er altså pr. 1 konfrontationstime mindst 1,5 times arbejdstid, når man medregner det hele. Se honorarfastsættelsen som en forhandling. To psykologer i samme netværk kan få forskellige honorarer, hvis den ene har forhandlet sit honorar op. Honorar og efteruddannelse bør være afstemt. Når du samarbejder med et netværk, medfølger ofte en aftale om forsyningssikkerhed. Det sikrer dig et vist antal klienter, som kan ligge til grund for, at du nedsætter dit honorar. Undersøg derfor forsyningssikkerheden. Tag dig betalt for eventuelle administrative opgaver, som samarbejdet med et forsikringsselskab eller dets netværk medfører. Du kan lade betalingen ske gennem et højere honorar eller ved at gøre administrationen til en del af konsultationstiden. Honorarstørrelse og konfrontationstid hænger sammen. Der er stor forskel på, om din konfrontationstid er 45 minutter eller 60 minutter. Dit honorar skal fastsættes i forhold til dette. Udregn dit budget efter 20 konfrontationstimer pr. uge i 46 uger, hvis du udelukkende lever af konfrontationstimer. Fastsæt dit honorar i forhold hertil. Udregn honorar for par-, familie- og gruppeterapi efter den tid, det tager. Husk at regulere dit honorar løbende. Der sker en jævn prisudvikling i det øvrige samfund, hvilket betyder, at dine udgifter stiger, derfor bør dit honorar også stige løbende. Når dine klienter kommer via et forsikringsselskab, anbefaler vi, at klienten betaler til dig og selv afregner med forsikringsselskabet. Du fastsætter dit sædvanlige honorar og er ikke indblandet i forholdet mellem klienten og forsikringsselskabet. Hvis ikke dette er muligt, så undersøg afregningsforholdet i forhold til det enkelte forsikringsselskab; skal du afregne time til time, på månedsbasis eller når forløbet er afsluttet (så lægger du pengene ud) og er der eventuelt tidsfrister i forhold til dette, der skal overholdes? Få så vidt muligt en skriftlig bekræftelse/rekvisition fra forsikringsselskabet, der bekræfter både antal konsultationer, pris, betalingsbetingelser samt respekt for dine afbudsregler (både økonomisk og fagligt).

4 Faglighed og visitation Tydelighed om behandlingens vilkår er et nødvendigt fundament for en god kontakt og arbejdsalliance i al psykologisk behandling. Fortæl allerede ved første konsultation din klient om vilkårene for behandlingen. Hvis der efterfølgende opstår en situation, der udfordrer vilkårene, er det vigtigt, at du gentager vilkårene. Oftest kan der ved en nærmere udredning vise sig flere og/eller mere komplicerede problemstillinger end den henviste årsag, og der kan være et ønske fra både klienten og psykologens side om at behandle disse. Hvis opdragsgiver har en klar opfattelse af, hvilken konkret problemstilling, der skal tages hånd om, bryder du imidlertid med vilkårene, hvis du accepterer inddragelse af flere problemstillinger i behandlingen. Der vil i givet fald være tale om at bryde den aftalte ramme, og det kan blive svært at leve op til forventningen om et hurtigst muligt afsluttet forløb. Du må i hvert enkelt tilfælde gøre op med dig selv, om det er rimelige og etisk forsvarlige rammevilkår og/eller om du vil forsøge at forhandle en udvidelse af rammen dvs. antallet af konsultationer eller om du i sjældne tilfælde må være nødsaget til at afvise en behandling på det foreliggende grundlag. Nogle netværk bevilliger konsultationer drypvis fx konsultationer - ofte med et indirekte krav om, at forløbet afsluttes så hurtigt som muligt. Du afgør, hvordan du forholder dig til dette vilkår, så det er fagligt og etisk forsvarligt, og hvordan du formidler det til din klient, da det er en del af den samarbejdskontrakt, I skal etablere. Nogle netværk kræver, at psykologen ikke taler med klienterne om, hvorvidt der er behov for flere konsultationer end det aftalte antal. Dette mener vi ikke, du skal acceptere. Din loyalitet som behandlende psykolog bør altid ligge hos klienten og i respekten for jeres samarbejde.

5 Vilkårene for behandlingen, dvs. antallet af samtaler, har indflydelse på kvaliteten af dit arbejde, så du bliver nødt til at tale med din klient om, hvor meget han/hun evt. kan få dækket, hvis I drøfter flere konsultationer. Samtidig skal du også tage hensyn til opdragsgivers forventninger til forløbet samt klientens forventninger og selv vurdere, hvad der er realistisk muligt. Det er en balancegang at håndtere disse hensyn. Derfor må du gøre det meget tydeligt, at du foretager en faglig vurdering, men at det er op til opdragsgiver at tage stilling til, hvorvidt et udvidet forløb kan dækkes. Tilbyd eventuelt at hjælpe klienten med at undersøge, hvad vedkommendes forsikring helt konkret dækker. Lad være at sige ét til klienten og andet til netværket. Tal åbent om de faglige vilkår samt hvad der behandlingsmæssigt ligger inden for og uden for rammen, som den er fastsat og dermed giver mulighed for af behandling. Tal åbent om det, hvis der er behandlingsbehov, der ligger uden for den fastsatte ramme, så du forventningsafstemmer med klienten. Hold fast i, at du fastsætter rammerne sammen med klienten, fordi det er forudsætningen for kontakten mellem dig og klienten samt kvaliteten af dit arbejde. Vær specielt opmærksom på din tavshedspligt overfor klienten: du er underlagt tavshedspligt overfor klienten og ikke andre (heller ikke netværket) uden et skriftligt samtykke, der præciserer, hvad der må oplyses om. Psykologisk behandling og andre ydelser Vær præcis med, hvad du kalder de forskellige psykologiske ydelser. For eksempel akut krise indsats, krisehjælp, korte udredningsforløb, psykologisk rådgivning, psykologisk coaching, korte, velafgrænsede, problemorienterede samtaleforløb og kort eller langvarig psykologbehandling. Overvej nøje, hvornår du kalder din indsats for en behandling og hvornår, der er tale om en anden psykologisk ydelse. Mange sundhedsforsikringer og andre aftaler med arbejdspladser sælges som et tilbud om psykologisk behandling. Det matcher ikke et evt. reduceret antal konsultationer. Overvej også, hvad du kalder korte forløb på 2-5 konsultationer over for klient og opdragsgiver. For eksempel akut krisehjælp, coaching eller kort udredende og rådgivende samtaleforløb (der kan aldrig blive tale om evidensbaseret behandling). Forskning viser, at der i enhver kontakt ofte er en (symptom-) lettelse omkring konsultation. En ændring af de psykologiske processer, der skaber og vedlige-holder symptomerne, kræver ved de fleste problemstillinger længere kontakt.

6 Andre råd Sørg for at have flere indtægtskilder, så du ikke er afhængig af enkelte store netværk. Hold fast i din faglighed og psykologfaglige etik, ellers mister du grebet om din faglige praksis, og det skader hele psykologstanden på lang sigt. Dansk Psykolog Forening maj 2013

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere