183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med"

Transkript

1 Form No Rev A 183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med roterende skæreknive Groundsmaster -traktionsenhed i 360- og 7200-serien Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis på Oversættelse af original (DA)

2 Indledning Læs disse oplysninger omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Du kan kontakte Toro direkte på for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette. Modelnr. Serienr. Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur 1). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler. 1. Advarselssymbol Figur 1 Denne betjeningsvejledning bruger to andre ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til. Plæneklippere med modelnummer 30353, og overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. Plæneklipperen med modelnummer overholder alle relevante EU-direktiver, når CE-sæt, reservedelsnr er monteret på plæneklipperen. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. Plæneklipperen med modelnummer overholder ikke alle relevante EU-direktiver. Indhold Indledning... 2 Sikkerhed... 3 Sikker betjeningspraksis... 3 Sikker kørsel på Toro-plæneklippere... 4 Sikkerheds- og instruktionsmærkater... 5 Opsætning... 7 Afmontering af den eksisterende plæneklipper (hvis relevant)... 7 Montering af den nye plæneklipper... 8 Nivellering af plæneklipperen... 8 Betjening Justeringer Tip vedrørende betjening Vedligeholdelse Skema over anbefalet vedligeholdelse Kontrolliste for daglig vedligeholdelse Smøring Kontrol af dæktrykket Udskiftning af skæreknivenes drivremme Serviceeftersyn af skæreknivene Rengøring under plæneklipperen Opbevaring The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Kontakt os på Trykt i USA. Alle rettigheder forbeholdes

3 Sikkerhed Sikker betjeningspraksis Følgende forskrifter stammer fra CEN-standarden EN 836:1997 og ANSI B Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død. Uddannelse Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt. Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge dette udstyr. Der kan være nationale bestemmelser, som sætter grænser for brugerens alder. Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller husdyr i nærheden. Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller fare, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom. Kør ikke med passagerer. Alle førere bør søge at få professionel og praktisk vejledning. En sådan vejledning skal understrege: behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer; herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er: utilstrækkeligt hjulgreb, især på vådt græs; for hurtig kørsel; utilstrækkelig opbremsning; maskintypen er uegnet til formålet; manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger; forkert lastfordeling. Forberedelser Bær altid hensigtsmæssigt fodtøj og lange benklæder, når du bruger maskinen. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler. Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen. Advarsel brændstof er meget brandfarligt. Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet. Påfyld kun brændstof udendørs. Der må ikke ryges under påfyldning af brændstof. Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm. Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt. Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere forsvarligt på igen. Udskift defekte lydpotter. Før brug af en maskine med en monteret plæneklipper skal du altid se efter, om skæreknivene, knivboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadiget. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen. Betjening Vær agtpågivende, sænk farten, og pas på under drejninger. Orienter dig bagud og til siden, før du skifter retning. Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kuliltedampe. Anvend kun maskinen i dagslys eller i godt, kunstigt lys. Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger og sætte maskinen i frigear. Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes: undgå at standse eller sætte i gang pludseligt, når der køres på skråninger, brug et lavt gear, når du kører på skråninger samt i skarpe sving, vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer. Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udblæsning af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører. 3

4 Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede værn, afskærmninger eller uden korrekt påmonterede sikkerhedsanordninger. Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges. Før du forlader førersædet: udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne; aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern nøglen. Udkobl drevet til redskaberne, stop motoren, og fjern tændingsnøglen: før du efterser, rengør eller arbejder på maskinen, efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterse maskinen for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret igen, hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme). Betjen ikke maskinen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin. Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly. Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes. Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne før påfyldning af brændstof. Vedligeholdelse og opbevaring Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand. Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan nå åben ild eller gnister. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted. Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt. Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller beskadigede dele. Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs. Hvis der er monteret en plæneklipper på maskinen, skal du være forsigtig. Hvis du drejer en skærekniv manuelt med hånden, kan dette få andre skæreknive til at rotere. Når maskinen skal parkeres, stilles til opbevaring eller efterlades uden opsyn, skal redskabet sænkes. Sikker kørsel på Toro-plæneklippere Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal kende, og som ikke er indeholdt i CEN-standarden. Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift. Lad ikke motoren køre indendørs eller på et lukket område. Hold hænder, fødder, hår og løsthængende tøj væk fra udstyrets udblæsningsområde, plæneklipperens underside og alle bevægelige dele, mens motoren kører. Berør ikke udstyr eller påmonterede dele, der kan være varme efter drift. Lad dem køle af, før du begynder at vedligeholde, justere eller servicere dem. Batterisyre er giftig og kan give forbrændinger. Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. Beskyt ansigt, øjne og tøj, når du arbejder med et batteri. Denne maskine er ikke konstrueret eller udstyret til kørsel på vej, og den er et langsomtgående køretøj. Hvis du er nødt til at krydse eller køre på en offentlig vej, skal du kende og overholde de lokale bestemmelser omkring f.eks. brug af lygter, skilt med angivelse af langsomtgående køretøj og reflektorer. Batterigasserne kan eksplodere. Hold cigaretter, gnister og flammer væk fra batteriet. Brug kun originale Toro-reservedele for at sikre, at originalstandarderne opretholdes. Brug kun Toro-godkendte redskaber. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen bruges sammen med redskaber, der ikke er godkendt. Betjening på skråninger Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, stejle skrænter eller vand. Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning. Brug aldrig maskinen på skråninger, når græsset er vådt. Kørsel i glat føre mindsker traktionen og kan forårsage udskridning og mistet herredømme. Foretag ikke pludselige drejninger eller hurtige ændringer af hastigheden. 4

5 Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger. Fjern forhindringer som sten, grene osv. fra driftsområdet, eller marker dem. Højt græs kan skjule forhindringer. Hold øje med grøfter, huller, sten, hulninger og stigninger i terrænet, som ændrer maskinens kørselsvinkel, da ujævnt terræn kan få den til at vælte. Undgå at starte pludseligt, når du kører op ad bakke, da maskinen kan vælte bagover. Undgå altid at starte eller stoppe pludseligt på en skråning. Hvis dækkene mister traktion, skal du udkoble redskabet og køre langsomt væk fra skråningen. Følg producentens anbefalinger om hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten. Vær yderst forsigtig med alle redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme. Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes Advarsel læs betjeningsvejledningen for at få instruktioner om tilspænding af skæreknivbolten/-møtrikken til Nm. 1. Remføring Undgå at træde her Fare for udslyngede genstande hold sikker afstand til maskinen. 2. Fare for udslyngede genstande plæneklipperen må ikke betjenes med græsdeflektoren oppe eller taget af. Lad græsdeflektoren blive på plads. 3. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens kniv hold afstand til bevægelige dele. 1. Læs betjeningsvejledningen Tilsæt SAE 80w-90 (API GL-5)-olie for hver 50. time Fare ved oplagret energi læs betjeningsvejledningen. 5

6 Fare for at blive viklet ind, rem hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn på plads Fare for udslyngede genstande hold omkringstående væk fra maskinen. 2. Risiko for skæring/amputation af hånd, skærekniv hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn på plads. 3. Risiko for skæring/amputation af fod, skærekniv hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn på plads. 6

7 Opsætning Medier og øvrige dele Beskrivelse Antal Anvendelse Reservedelskatalog 1 Betjeningsvejledning 1 Overensstemmelsescertifikat 1 Gennemgå materialet, og opbevar det på et sikkert sted. Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Afmontering af den eksisterende plæneklipper (hvis relevant) 1. Parker maskinen på en plan flade med plæneklipperen i fuldt hævet position. Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen fra tændingskontakten. Bemærk: Når plæneklipperskjoldet er i hævet position, reduceres spændingen i torsionsfjederens trækled (Figur 2), så det bliver meget lettere at afbryde trækleddene fra maskinen. 1 4 FORSIGTIG Vær forsigtig, når du afbryder trækleddene. Trækleddets torsionsfjedre kan forårsage en vis rotation af trækleddene under afmonteringsprocessen. A. Fjern ansatsskruen, der fastgør holdetappen til bærerammen (Figur 2). B. Skub forsigtigt holdetappen af bærerammen og trækleddet (Figur 2). 3. Bemærk placeringen af klippehøjdepinden i klippehøjdebeslaget af hensyn til montering (Figur 3). Fjern pinden fra klippehøjdebeslaget Trækled (plæneklipper hævet) Figur 2 g Løftekæde til plæneklipper 2. Ansatsskrue 6. Gaffelbolt 3. Holdetap 7. Justergaffelbolt 4. Torsionsfjeder 2. Afbryd trækleddet fra hver side af maskinen (Figur 2). Figur 3 G Klippehøjdepind 2. Klippehøjdebeslag 4. Start motoren, og sænk plæneklipperen helt ned. Stop motoren, og tag nøglen ud af tændingen. Bemærk: Sænkning af plæneklipperen på udstyrsruller letter afmonteringen af plæneklipperen. 7

8 ADVARSEL Start ikke motoren, og aktiver ikke kontakten til kraftudtaget, når kraftudtagets drivaksel er afbrudt fra plæneklipperen. Hvis maskinen startes, og kraftudtagsakslen kan rotere, kan det medføre alvorlig personskade og beskadigelse af maskinen. Hvis kraftudtagets drivaksel er afbrudt fra plæneklipperen, skal du fjerne F1-sikringen (15 A) fra sikringsblokken for at forhindre utilsigtet aktivering af kraftudtagskoblingen. 5. Afbryd gaffelenden på kraftudtagets drivaksel fra plæneklipperens gearkasseakslen: A. Fjern valsetappen fra gaffelenden og gearkasseakslen (Figur 4). 2. Monter de (4) gaffelbolte og ringpinde for at fastgøre løftekæderne til plæneklipperen til justergaffelboltene på plæneklipperen (Figur 2). 3. Tilslut gaffelenden på kraftudtagets drivaksel til plæneklipperens gearkasseaksel: A. Ret not og valsetaphullerne på drivakslens gaffel ind efter gearkasseakslen. B. Skub gaffelenden på kraftudtagets drivaksel på gearkasseakslen. C. Fastgør gaffelenden på kraftudtagets drivaksel til gearkasseakslen vha. valsetappen (Figur 4). D. Stram låsemøtrikkerne for at fastgøre gaffelenden til gearkasseakslen (Figur 4). Tilspænd låsemøtrikkerne til Nm. 4. Start motoren, og hæv plæneklipperen helt. Stop motoren, og tag nøglen ud af tændingen. Bemærk: Placer en træklods eller et lignende afstandsstykke under hvert led for at holde det i hævet position. Figur 4 1. Drivaksel 3. Valsetap 2. Maskinskruer og låsemøtrikker 4. Gearkasse B. Løsn de (2) maskinskruer og låsemøtrikker (Figur 4). C. Skub drivakslens gaffelende af gearkasseakslen. Bemærk: Løft og fastspænd drivakslen til stellet. 6. Fjern de (4) ringpinde og gaffelbolte, der fastgør løftekæderne til justergaffelboltene på plæneklipperen (Figur 2). 7. Skub plæneklipperen væk fra maskinen. Bemærk: Traktionsenhedens forende skal muligvis hæves for at flytte plæneklipperen væk fra maskinen. Montering af den nye plæneklipper 1. Skub den nye plæneklipper ind under maskinens bæreramme. FORSIGTIG Vær forsigtig, når du forbinder trækleddene til maskinen. Trækleddets torsionsfjedre kan forårsage en vis rotation af trækleddene under monteringen. 5. Placer trækleddet, så det flugter med bærerammen, og fastgør leddet med holdetappen (Figur 2). Fastgør holdetappen til rammen med ansatsskruen (Figur 2). 6. Monter klippehøjdepinden på klippehøjdebeslaget i den ønskede klippehøjde (Figur 3). 7. Smør smøreniplerne på kraftudtagets drivaksel. 8. Monter F1-sikringen (15 A) i sikringsblokken. Nivellering af plæneklipperen Nivellering på tværs 1. Placer maskinen på en plan flade på værkstedets gulv. 2. Sæt gashåndtaget i positionen Langsom, stands motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud. 3. Indstil plæneklipperen til en klippehøjdeindstilling på 127 mm. 4. Kontroller og juster trykket i traktionsenhedens for- og bagdæk. Se betjeningsvejledningen for at få yderligere oplysninger. 8

9 5. Kontroller, om der er bøjede knive. Se Kontrol for bøjede skæreknive. 6. Drej skærekniven på hver spindel, indtil enderne vender henholdsvis fremad og bagud. 7. Mål afstanden fra gulvet og op til den forreste spids af skæret. 8. Juster de kontramøtrikker, der fastgør plæneklipperens gafler/kæder til plæneklipperen, indtil plæneklipperen står plant (Figur 5). 6. Træk det forreste mål fra det bageste mål for at beregne skæreknivens hældning. 7. Hæv plæneklipperens bagende ved at justere kontramøtrikkerne, der fastgør de bageste gafler/kæder (Figur 5) på plæneklipperen, således at knivhældningen indstilles til 8 til11 mm. Figur 5 1. Kæde 3. Kontramøtrik 2. Gaffel 4. Plæneklipper Nivellering på langs Klippeenhedernes hældning er forskellen i klippehøjde fra den forreste del af knivniveauet til den bageste del af knivniveauet. Toro anbefaler en skæreknivshældning på ca. 8 til 11 mm. Det vil sige, at bagkanten af knivens skæreplan skal være 8 til 11 mm højere end forkanten. 1. Placer maskinen på en plan flade på værkstedets gulv. 2. Indstil plæneklipperen til den ønskede klippehøjde, flyt gashåndtaget til positionen Langsom, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud. 3. Drej den midterste skærekniv, så den peger lige fremad. 4. Mål med en kort lineal afstanden fra gulvet og op til den forreste spids af skærekniven. 5. Drej skærekniven, så knivspidsen peger bagud, og mål afstanden fra gulvet og op til knivspidsen bagest på plæneklipperen. 9

10 Betjening Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Justeringer Justering af klippehøjden Klippehøjden kan justeres fra 2,5 til 15,8 cm i trin af 6 mm ved at sætte stopstiften i forskellige huller. 1. Mens motoren er i gang, trykkes der bagud på plæneklipperens løftekontakt, indtil plæneklipperen er hævet helt. Slip derefter kontakten straks (Figur 6). række fra oven. Her lægges der ikke 6 mm til højdepositionen på 15,8 cm. 4. Juster antiskalperingsrullerne og gliderne efter behov. Justering af gliderne Monter gliderne i den nederste position, når du anvender klippehøjder på over 64 mm og i den øverste position, når du anvender klippehøjder på under 64 mm. Bemærk: På Guardian -plæneklippere kan du flytte gliderne over på den modsatte side af plæneklipperen ved at dreje dem rundt, når de er blevet slidt. Herved kan du bruge gliderne længere, før du er nødt til at udskifte dem. 1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen. 2. Sæt gashåndtaget i positionen Langsom, stop motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du stiger af. 3. Løsn skruen forrest på hver glider. Der er 2 glidere på Guardian-plæneklippere og 1 glider på plæneklippere med sideudblæsning (Figur 7). Figur 6 1. Stopstift 2. Juster ved at dreje stopstiften, indtil tappen på den er ud for hakkene i hullerne i beslaget til justering af klippehøjden, og afmonter den (Figur 6). 3. Vælg det hul i klippehøjdebeslaget, som svarer til den ønskede klippehøjde, isæt stiften, og drej den nedad for at låse den fast (Figur 6). Bemærk: Der er fire rækker hulpositioner (Figur 6). Den øverste række giver den klippehøjde, der er anført over stiften. Den anden række fra oven giver den højde, der er anført, plus 6 mm. Den tredje række fra oven giver den højde, der er anført, plus 12 mm. Den nederste række giver den højde, der er anført, plus 18 mm. Til højdepositionen på 15,8 cm er det kun ét hul, og det sidder i anden Figur 7 1. Skrue 3. Glider 2. Flangehovedbolt 4. Møtrik 4. Afmonter flangehovedboltene og møtrikkerne på hver glider. 5. Flyt hver glider til den ønskede position, og spænd dem fast med flangehovedboltene og møtrikkerne. Bemærk: Brug kun den øverste eller midterste række huller til justering af gliderne. Den nederste række huller bruges, når glideren flyttes over på den anden side af en Guardian-plæneklipper, og når dette sker, bliver denne række huller den øverste række på den anden side af plæneklipperen. 6. Spænd skruen forrest på hver glider med et moment på 9-11 Nm. 10

11 Justering af de bageste antiskalperingsruller Hver gang klippehøjden ændres, skal de bageste antiskalperingsrullers højde også justeres. 1. Udkobl kraftudtaget, slip traktionspedalen, og aktiver parkeringsbremsen. 2. Flyt gashåndtaget til Langsom position, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen. 3. Når du har justeret klippehøjden, skal du justere rullerne ved at fjerne flangemøtrikken, bøsningen, afstandsklodsen og bolten (Figur 8). Figur mm mm mm mm og derover 5. Monter flangemøtrik, bøsning, afstandsklods og bolt. Spænd med moment på Nm (Figur 8). Justering af rullerne Figur 8 1. Flangemøtrik 4. Afstandsklods 2. Bøsning 5. Bolt 3. Antiskalperingsrulle Monter rullerne i den nederste position, når du anvender klippehøjder på over 64 mm og i den øverste position, når du anvender klippehøjder på under 64 mm. 1. Udkobl kraftudtaget, slip traktionspedalen, og aktiver parkeringsbremsen. 2. Sæt gashåndtaget i Langsom-positionen, stop motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du stiger af. 3. Hæv maskinens forende, og understøt den med støttebukke. 4. Afmonter de beslag, der fastgør hver enkelt rulle til plæneklipperen, og flyt rullerne opad eller nedad efter behov. Se Figur 10 til Figur 14 afhængigt af din plæneklipper. 4. Vælg et hul, så antiskalperingsrullen er placeret ved den nærmeste ønskede klippehøjde (Figur 9). Figur 10 Alle plæneklippere 1. Forreste rulle 2. Rulleaksel 11

12 Figur 11 Kun Guardian-plæneklippere 1. Bolt 4. Møtrik 2. Bagrulle under 5. Beslag plæneklipper 3. Afstandsklods Figur 13 Kun plæneklippere med sideudblæsning 1. Bolt 4. Møtrik 2. Rulle i udblæsningsrørets 5. Beslag side 3. Afstandsklods Figur 12 Kun Guardian-plæneklipper 1. Bolt 3. Møtrik 2. Forrulle under 4. Beslag plæneklipper Figur 14 Kun plæneklippere med sideudblæsning 1. Bolt 3. Rulle under plæneklipper (2) 2. Rulleaksel 4. Beslag 5. Monter beslagene som vist på illustrationerne. 12

13 Tip vedrørende betjening Indstilling af gashåndtag/kørselshastighed på hurtig position For at kunne opretholde tilstrækkelig kraft til både maskine og klippeskjold mens du klipper græs, skal du lade motoren køre med gashåndtaget i hurtig position og afpasse kørselshastigheden efter forholdene. En god regel at følge er: Sænk kørselshastigheden, når belastningen på skæreknivene øges, og øg kørselshastigheden, når belastningen mindskes. Klipperetning Skift klipperetning, så du undgår at lave hjulspor i plænen med tiden. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten. Klippehastighed Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere. Hold plæneklipperen ren Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden. Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet, parkeringsbremsen, klippeenhederne og brændstofopbevaringsrummet fri for græs, blade eller for meget fedt. Tør spildt olie eller brændstof op. Vedligeholdelse af skæreknivene Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp kniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Slib skæreknivene efter behov. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-skærekniv. Se Serviceeftersyn af skæreknivene. Undgå at klippe græsset for kort Hvis plæneklipperens klippebredde er bredere end klippebredden for den plæneklipper, du tidligere brugte, skal du hæve klippehøjden en tak for at sikre, at græsset på en ujævn plæne ikke klippes for kort. Vælg den korrekte klippehøjde, som passer til forholdene Fjern ca. 25 mm eller højst 1/3 af græsstrået, når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs kan det muligvis være nødvendigt at sænke den fremadgående hastighed og/eller sætte klippehøjdeindstillingen et niveau højere op. Vigtigt: Det anbefales at bruge flade skæreknivssegl ved klipning af mere end 1/3 af græsstrået eller af langsomtvoksende græs og under tørre forhold for at mindske mængden af luftbåret græsafklip, snavs og komponentbelastning af skjolddrevet. Langt græs Hvis græsset får lov til at vokse lidt længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås ved denne indstilling. Slå derefter græsset igen ved den lavere, normale indstilling. 13

14 Vedligeholdelse Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. ADVARSEL Hvis du hæver maskinen og kun bruger en donkraft til at understøtte den med, mens du arbejder under plæneklipperskjoldet, kan donkraften vælte, hvorved klippeskjoldet kan falde ned og knuse dig eller omkringstående personer. Brug altid mindst 2 støttebukke til at understøtte maskinen, når du har hævet plæneklipperskjoldet. FORSIGTIG For oven på plæneklipperskjoldet er der to forbindelsesled, som forbinder det til chassiset. En spændt torsionsfjeder er forbundet til disse forbindelsesled (Figur 15). Hvis du spænder forbindelsesleddene af, vil spændingen i torsionsfjederen blive udløst og kan forårsage, at forbindelsesleddene bevæger sig, hvorved de kan beskadige dine hænder eller fingre. Vær forsigtig, når du afmonterer plæneklipperskjoldet fra chassiset, og gør forbindelsesleddene fast, før du spænder dem af chassiset. Figur Forbindelsesled 2. Torsionsfjeder 14

15 Skema over anbefalet vedligeholdelse Vedligeholdelsesintervaller Efter de første 50 timer Hver anvendelse eller dagligt For hver 50 timer Vedligeholdelsesprocedure Kontroller dæktrykket. Kontroller tilstanden af skæreknivenes drivremme på plæneklipperen. Kontroller skæreknivene. Rengør plæneklipperen. Smør lejernes og bøsningernes smørenipler. Kontrolliste for daglig vedligeholdelse Kopier denne side til daglig brug. Vedligeholdelsespunkter Kontroller sikkerhedskontakternes funktion Kontroller græsdeflektor i sænket position (hvis relevant) Kontroller parkeringsbremsens funktion Kontroller brændstofstanden Kontroller dæktrykket Kontroller instrumenternes funktion Kontroller skæreknivenes tilstand I ugen: Man. Tirs. Ons. Tors. Fre. Lør. Søn. Smør alle smørenipler 1 Pletreparationsmaling 1. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval. Bemærkninger om problemområder Eftersyn foretaget af: Punkt Dato Oplysninger FORSIGTIG Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. 15

16 Smøring Smøring af lejerne og bøsningerne Eftersynsinterval: For hver 50 timer Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumbaseret universalfedt nr. 2. Hvis maskinen anvendes under normale forhold, skal alle lejer og bøsninger smøres efter hver 50. driftstime. Lejer og bøsninger skal smøres dagligt, når arbejdsforholdene er ekstremt støvede og snavsede. Støvede og snavsede arbejdsforhold kan medføre, at der trænger snavs ind i lejer og bøsninger, hvilket medfører hurtigere nedslidning. Smør smøreniplerne med det samme efter hver vask, uanset det anførte interval. 1. Tør smøreniplerne rene, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen. 2. Pump fedt ind i smøreniplerne. 3. Tør overskydende fedt af. Figur 16 16

17 Figur 17 Bemærk: Lejernes levetid kan påvirkes negativt af uhensigtsmæssige vaskeprocedurer. Vask ikke enheden, mens den stadig er varm, og undgå at sprøjte direkte på lejerne eller pakningerne med højtryk eller store vandmængder. 17

18 Kontrol af dæktrykket Eftersynsinterval: Efter de første 50 timer Oprethold det korrekte tryk i for- og baghjulene. Det korrekte tryk er 25 psi (172 kpa) i baghjulene og 15 psi (103 kpa) i forhjulene. Hvis maskinen er udstyret med førerhus, skal for- og baghjulene oppumpes til 25 psi (172 kpa). Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling. Udskiftning af skæreknivenes drivremme Eftersynsinterval: Efter de første 50 timer Skæreknivenes drivremme, der holdes stramme af fjederbelastede styreremskiver, er meget slidstærke. Efter mange timers drift vil remmene imidlertid begynde at vise tegn på slitage. Følgende er tegn på, at en rem er slidt: Hvinende lyde, når remmen kører rundt, knivene, der glider ved græsklipning, dårlig klippekvalitet, flossede remkanter, brændemærker og revner. Udskift remmene, hvis nogen af disse forhold opstår. 1. Sænk klippeenheden til en klippehøjdeindstilling på 2,5 cm, flyt gashåndtaget til positionen Langsom, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud. 2. Afmonter remskærmene for oven på klippeenheden, og sæt dem til side. 3. Flyt med et ledhåndtag eller et lignende værktøj styreremskiven for den øverste rem (Figur 18) væk fra den øverste drivrem for at mindske remmens stramhed, så det bliver muligt at tage remmen af remskiverne. 5. Før en ny rem rundt om de øverste spindelremskiver og styreremskiveenheden som vist i Figur Smør alle smøringspunkter på plæneklipperen og plæneklipperdrevet. 7. Monter remskærmene. Serviceeftersyn af skæreknivene Hold skæreknivene skarpe gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe knive skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Slib skæreknivene efter behov. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv. FARE En slidt eller beskadiget kniv kan gå itu, og et stykke af kniven kan blive kastet ind i det område, hvor operatøren eller omkringstående befinder sig, og medføre alvorlig personskade eller død. Efterse jævnligt kniven for slid og skader. Udskift en slidt eller beskadiget kniv. Undersøg alle skæreknivene hver 8. time. Før besigtigelse eller eftersyn af knivene 1. Udkobl kraftudtaget, slip traktionspedalen, og aktiver parkeringsbremsen. 2. Sæt gashåndtaget i Langsom-positionen, stop motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du stiger af. Besigtigelse af knivene Figur Øverste rem 3. Nederste rem 2. Øverste styreremskive 4. Nederste styreremskive 4. Før en ny rem rundt om gearkassens remskive, de nederste spindelremskiver og styreremskiveenheden som vist i Figur 18. Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt 1. Efterse skærekanterne (Figur 19). Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se afsnittet Slibning af skæreknivene. 2. Efterse skæreknivene, især sejlområdet (Figur 19). Hvis skærekniven er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område (Figur 19), skal du straks montere en ny skærekniv. 18

19 FARE Hvis du lader skærekniven blive slidt, vil der danne sig en slids mellem den buede og den flade del af skærekniven. Før eller siden kan et stykke af kniven knække af og blive slynget ud fra husets underside, hvilket muligvis kan medføre alvorlig personskade for dig eller omkringstående personer. Efterse jævnligt kniven for slid og skader. Forsøg aldrig at rette en bøjet kniv ud eller at svejse en knækket eller revnet kniv. Udskift en slidt eller beskadiget kniv. 2. Sæt gashåndtaget i Langsom-positionen, stop motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du stiger af. 3. Drej knivene, indtil enderne vender fremad og bagud (Figur 20). Mål fra en plan overflade til skærekanten, position A, på knivene(figur 20). Noter dette mål. Figur Mål her fra kniv til hård overflade 2. Position A 4. Drej de modsatte ender af knivene fremad. 5. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme position som i trin 3 ovenfor. Forskellen mellem målene fra trin 3 og 4 må ikke overstige 3 mm. Hvis dette mål overskrider 3 mm, er kniven bøjet og skal udskiftes. Se afsnittet Afmontering af knivene og Montering af knivene. Figur Skærekant 3. Dannelse af slitage/revne 2. Sejlområde 4. Revne Kontrol for bøjede skæreknive 1. Udkobl kraftudtaget, slip traktionspedalen, og aktiver parkeringsbremsen. ADVARSEL En bøjet eller beskadiget kniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt eller endda medføre døden. Udskift altid en bøjet eller beskadiget kniv med en ny kniv. Fil eller lav ikke skarpe hakker i knivenes kanter eller flader. Afmontering af skæreknivene Kniven skal udskiftes, hvis den rammer en fast genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og fortsat sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af reserveknive fremstillet af andre 19

20 producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne. ADVARSEL Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade. Bær handsker, eller pak knivens skarpe kanter ind i en klud. Montering af skæreknivene 1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 23). Vigtigt: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning. 2. Monter antiskalperingspladen og knivbolten (Figur 23). 1. Hold på knivenden med en klud eller en tyk handske. 2. Fjern knivbolten, antiskalperingspladen og skærekniven fra spindelakslen (Figur 23). Slibning af knivene ADVARSEL Ved slibning af kniven kan stykker af kniven blive slynget ud og forårsage alvorlig personskade. Bær beskyttelsesbriller ved slibning af skæreknive. 1. Slib skæret i begge ender af skærekniven (Figur 21). Bevar den oprindelige vinkel. Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter. Figur Slib i den oprindelige vinkel Figur Spindel 3. Antiskalperingsplade 2. Skæreknivens sejl 4. Skæreknivsbolt 2. Kontroller skæreknivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 22). Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er skærekniven afbalanceret og kan benyttes. Hvis skærekniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af enden af sejlområdet (Figur 23). Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret. Figur Skærekniv 2. Afbalanceringsenhed 3. Tilspænd knivbolten med et moment på Nm. Rettelse af fejljusteret plæneklipper Hvis klipningen er ujævn på tværs af plæneklipperens skårbredde, skal denne fejl rettes på følgende måde: 1. Placer maskinen på en plan flade på værkstedets gulv. 2. Indstil klippeenheden til den ønskede klippehøjde, flyt gashåndtaget til positionen Langsom, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud. 3. Kontroller og juster dæktrykket på forreste og bageste trækhjul. Se afsnittet Kontrol af dæktrykket. 4. Kontroller, om der er bøjede skæreknive 20

21 5. Fjern dækslerne på klippeenhedernes overside. 6. Drej skærekniven på hver spindel, indtil enderne vender henholdsvis fremad og bagud. 7. Mål afstanden fra gulvet og op til den forreste spids af skæret. 8. Juster de kontramøtrikker, der fastgør plæneklipperens gafler/kæder til plæneklipperen, indtil plæneklipperen står plant (Figur 24). 1. Forreste gaffelkæde på plæneklipper 2. Bageste gaffelkæde på plæneklipper Figur Gaffel 5. Kontramøtrik 3. Kæde 6. Plæneklipper 6. Træk det forreste mål fra det bageste mål for at beregne skæreknivens hældning. 7. Hæv plæneklipperens bagende ved at justere kontramøtrikkerne, der fastgør de bageste gafler/kæder på plæneklipperen, således at knivhældningen indstilles til 8 mm (Figur 24). Udskiftning af græsdeflektoren ADVARSEL En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande i retning mod operatøren eller omkringstående med risiko for alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven. Brug aldrig maskinen, hvis der ikke er monteret et græskværnsæt eller en græsdeflektor. Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position. 1. Sænk klippeenheden ned på værkstedets gulv, flyt gashåndtaget til positionen Langsom, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud. 2. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsklodsen, som fastgør græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 25). Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor. Justering af plæneklipperhældningen Klippeenhedernes hældning er forskellen i klippehøjde fra den forreste del af knivniveauet til den bageste del af knivniveauet. Toro anbefaler en skæreknivshældning på ca. 8 mm. Det vil sige, at bagkanten af knivens skæreplan skal være 8 mm højere end forkanten. 1. Placer maskinen på en plan flade på værkstedets gulv. 2. Indstil klippeenheden til den ønskede klippehøjde, flyt gashåndtaget til positionen Langsom, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud. 3. Drej den midterste skærekniv, så den peger lige fremad. 4. Mål med en kort lineal afstanden fra gulvet og op til den forreste spids af skærekniven. 5. Drej skærekniven, så knivspidsen peger bagud, og mål afstanden fra gulvet og op til knivspidsen bagest på plæneklipperen. Figur Bolt 5. Fjeder monteret 2. Afstandsklods 6. Græsdeflektor 3. Låsemøtrik 7. Fjederens venstre krogende, placeres bag plæneklipperens kant før montering af bolten 4. Fjeder 8. Fjederens højre krogende 3. Placer afstandsklodsen og fjederen mellem den nye græsdeflektors beslag (Figur 25). Placer fjederens 21

22 venstre, J-formede krogende bag plæneklipperens kant. Bemærk: Sørg for, at fjederens venstre, J-formede krogende monteres bag plæneklipperens kant, før bolten monteres som vist i Figur Monter bolten og møtrikken. Placer fjederens højre, J-formede krogende omkring græsdeflektoren (Figur 25). Vigtigt: Græsdeflektoren skal kunne sænkes ned på plads. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den kan sænkes helt ned. Rengøring under plæneklipperen Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver dag. 1. Udkobl kraftudtaget, lad traktionspedalen returnere til neutralpositionen, og aktiver parkeringsbremsen. 2. Sæt gashåndtaget i Langsom-positionen, stop motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du stiger af. 3. Hæv plæneklipperen til transportposition. 4. Hæv maskinens forende ved hjælp af støttebukke. 5. Rengør plæneklipperens underside omhyggeligt med vand. Opbevaring 1. Rengør plæneklipperen grundigt, og vær særligt opmærksom på følgende områder: Under plæneklipperen Under plæneklipperremskærmene Kraftudtagsakslen Alle fedtfittings og drejepunkter 2. Kontroller og juster trykket i for- og baghjulene. Se afsnittet Kontrol af dæktrykket. 3. Afmonter, slib og afbalancer knivene. Monter skæreknivene, og spænd knivboltene med et moment på Nm. 4. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt. 5. Smør alle fedtfittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af. 6. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler. 22

23 Bemærkninger: 23

24 Toro Total dækningsgaranti En begrænset garanti Fejl og produkter, der er dækket The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ( produktet ) er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i to år eller 1500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Denne garanti gælder for alle produkter med undtagelse af dybdeluftere (se de separate garantierklæringer for disse produkter). Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejdsløn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailleddet. * Produkt udstyret med timetæller. Sådan får du udført service, der er dækket af garantien Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her: Toro Commercial Products Service Department Toro Warranty Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN , USA eller Ejerens ansvar Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din betjeningsvejledning. Hvis du ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige justeringer, kan dette danne grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien. Genstande og fejl, der ikke er dækket Det er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker ikke følgende: Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra eller modificeret eller ikke-originalt Toro-tilbehør og -produkter. Der kan medfølge en separat garantierklæring fra producenten af sådanne enheder. Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af anbefalet vedligeholdelse og/eller justeringer. Undladelse af at udføre korrekt vedligeholdelse af Toro-produkterne i henhold til skemaet over anbefalet vedligeholdelse i betjeningsvejledningen kan danne grundlag for afvisning af et garantikrav. Produktfejl, der stammer fra brug af produktet på ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs vis. Reservedele, som forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges under normal betjening af produktet omfatter, men er ikke begrænset til, bremseklodser og -belægninger, koblingsbelægninger, skæreknive, knivcylindre, ruller og lejer (forseglede eller smørbare), bundknive, tændrør, styrehjul, lejer, dæk, filtre, remme samt visse sprøjtekomponenter såsom membraner, dyser og kontraventiler osv. Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for at være eksterne forhold, omfatter, men er ikke begrænset til, vejret, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke-godkendte brændstoffer, kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer, gødningsmidler, vand eller kemikalier osv. Funktions- eller driftsfejl forårsaget af brændstoffer (f.eks. benzin, diesel eller biodiesel), der ikke overholder deres respektive branchestandarder. Normal støj, vibration, slid og ælde samt forringelse. Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til, beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer osv. Reservedele Reservedele, der planmæssigt skal udskiftet i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der udskiftes i henhold til denne garanti, er dækket af garantien i den originale produktgarantis løbetid og bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro har ret til at bruge fabriksrenoverede reservedele til reparationer, der er dækket af garantien. Garanti på dybdeafladnings- og litium-ion-batterier: Dybdeafladnings- og litium-ion-batterier kan levere et samlet, specificeret antal kilowatttimer i løbet af deres levetid. Brugs-, opladnings- og vedligeholdelsesteknikker kan forlænge eller forkorte den samlede batterilevetid. I takt med at batterierne i dette produkt forbruges, vil mængden af nyttigt arbejde mellem opladningsintervaller langsomt formindskes, indtil batteriet er helt faldt. Udskiftning af slidte batterier som følge af normalt forbrug påhviler ejeren af produktet. Det kan være nødvendigt at udskifte batterier under produktets normale garantiperiode for ejerens regning. Bemærk: (kun litium-ion-batteri): Et litium-ion-batteri har en garanti, der kun dækker delen og dækker forholdsmæssigt, med start i år 3 til år 5 baseret på driftstiden og de brugte kilowatttimer. Der findes flere oplysninger i betjeningsvejledningen. Omkostninger til vedligeholdelse afholdes af ejeren Motorjustering, smøring, rengøring og polering, udskiftning af filtre, kølevæske og udførelse af anbefalet vedligeholdelse er eksempler på normal service, som Toro-produkter kræver, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af ejeren. Generelle betingelser Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler. Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for følgeskader eller indirekte eller hændelige skader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed. I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragåelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Bemærk vedrørende motorgaranti: Emissionskontrolsystemet på dit produkt kan være dækket at en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrolsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er vedlagt dit produkt eller er indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere oplysninger. Andre lande end USA og Canada Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro-importøren Rev B

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Form No. 3356-311 Rev A Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Modelnr. 74265TE Serienr. 270000001 og derover Registrer

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3354-689 Rev A Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74268TE Serienr. 260000001 og højere Modelnr. 74269TE Serienr. 260000001 og højere Registrer

Læs mere

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3380-822 Rev B Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74919TE Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 74925TE

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Form No. 3376-556 Rev A Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74279TE Serienr. 313000001 og derover g020465 Registrer dit produkt

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3386-367 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 314000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3386-367*

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Wheel Horse 523Dxi Traktor

Wheel Horse 523Dxi Traktor Form No. 3325-953 Wheel Horse 523Dxi Traktor Model No. 73590 20000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indledning Tak fordi du har købt et Toro-produkt. Hos Toro ønsker vi alle, at du bliver helt

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Form No. 3388-821 Rev A GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Modelnr. 74568TE Serienr. 315000001 og derover g015545 Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08756 Serienr. 26000000 og derover 3406-766 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Softboot-inliner rulleskøjter til børn

Softboot-inliner rulleskøjter til børn Softboot-inliner rulleskøjter til børn Delta-Sport-Nr.: KS-1465 Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Leverancensomfang 3 Specifikationer 3 Formålsbestemt anvendelse 3 Pure by HeiQ 3 Sikkerhedsregler

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover Form No. 3372-719 Rev A DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover G017868 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis

Læs mere

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Samlevejledning El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Arbejdstid: Cirka 2,5 time 1 Før du begynder at samle Tillykke med købet af din nye ladcykel! Din nye ladcykel er et fremragende stykke personlig transportudstyr,

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Pro Sweep 5200-plænefejer Modelnr. 07066 Serienr. 310000001 og derover

Pro Sweep 5200-plænefejer Modelnr. 07066 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3362-389 Rev A Pro Sweep 5200-plænefejer Modelnr. 07066 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis på

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Form No. 3398-980 Rev A TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Modelnr. 74675 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 74680 Serienr. 316000001 og derover g027698 Registrer dit produkt på www.toro.com.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Hustler Z Shibaura Diesel Betjeningsvejledning

Hustler Z Shibaura Diesel Betjeningsvejledning Hustler Z Shibaura Diesel Betjeningsvejledning 200 South Ridge Road Hesston, Kansas 67062-2097 603695CE REV B Version af vejledningen Denne vejledning er en oversættelse af de originale instruktioner (på

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Indledning. Indhold ADVARSEL FORSIGTIG

Indledning. Indhold ADVARSEL FORSIGTIG Form No. 3384-73 Rev A Pro Force -blæsemaskine Modelnr. 4455 Serienr. 3400000 og derover G020709 Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3384-73* A Dette produkt overholder

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

ProCore SR48-, SR54-, SR54 S-, SR70-, SR70 S-, SR72- and SR75 HD-dybdeluftere Modelnr. 09920 Serienr. 290000001 og derover

ProCore SR48-, SR54-, SR54 S-, SR70-, SR70 S-, SR72- and SR75 HD-dybdeluftere Modelnr. 09920 Serienr. 290000001 og derover Form No. 3362-259 Rev A ProCore SR48-, SR54-, SR54 S-, SR70-, SR70 S-, SR72- and SR75 HD-dybdeluftere Modelnr. 09920 Serienr. 290000001 og derover Modelnr. 09921 Serienr. 290000001 og derover Modelnr.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3400-575 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3400-575*

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. 3357-229 Rev B Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08751 Serienr. 260000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller

Læs mere

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-184 Rev B Greensmaster 3250-Dtraktionsenhed med 2-hjulstræk Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3376-184* B

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE DANSK INDEKS 1 2 3 4 MED LEDNING MODEL MONTERING FARTSENSOR & MAGNET FORBUNDET HOLDER HOVEDENHEDEN KADENCESENSOR & MAGNET MONTERINGSAFPRØVNINGER TRÅDLØS MODEL MONTERING Wl2X TRÅDLØS FART & KADENCE SENDER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere